Storbröllop i Västansjö

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera så många som möjligt som var med på bröllopet.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Se bild på bröllop i Västansjö

 

BRÖLLOPSSEDER
Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet. Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.
Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.

Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar. Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftaskandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status.
Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det. Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.
Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden.
Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.
Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot.  Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.

Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer.
Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspeglar till en tid som varit.
Därför vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går.
I första hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.


Släktboken
Inom parentes finns en hänvisning till ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

 

VÄSTANSJÖ Unas 

brva-021-unas-2016

Unas okt. 2016. Samma hus som nedan
brva-001-brollop-unas-1903
Västansjö Unas. Bröllop 25/11 1903 mellan (8H4) Per Larsson och Anna Molin
Foto:Okänd
Bild ur egen samling
brva-002-brollops-placering

Stående på bron i sicksack
1.
2.
3.
4.
5. Gustaf Samuelsson Hedvigsfors
6.
7.
8. ?  Bergsman (spelman) Strömbacka
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Övriga gäster i sicksack

37.
38. Brita Olsson Norrberg (mor t. Anna nr 43) 
39.
40. Anna Olsson Avholm
41. Erik Olsson gästgivare Avholm
42. Karin Hedberg Avholm
43. Anna Olsson (9 år) Norrberg (g. Nylander) 
44. Sigrid Hedberg Berge
45.
46. Marta Olsson Avholm
47. Kerstin Palm Avholm
48. Troligen Lars Palm Avholm
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. Brudframman
58.
59. Karin Forsvik Kyrkbyn
60.
61.
62. Erik Eriksson (Lill-Nôrjan) Avholm
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70. Ev. ”Per-Hans-Sigga” Lia
71.
72.
73.
74. Brudgum Per Larsson
75. Brud Anna Molin
76.
77. Troligen Margta Molin syster till bruden
78.
79. Präst Einar Bergvall
80. Troligen Sigrid Molin syster till bruden
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. Jonas Olsson (Hästnäs-Jonke)
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106. Hilmer Ivarsson Västansjö
107.
108.
109.
110. Anders Hedberg Berge, ev brodern Olof Andersson
111.
112.
113.
114.
115.
115.
116.
117.
118.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.brva-003-brollop-unas-1929
Västansjö Unas. Bröllop 3/3 1929 mellan (9Ä73) Handlaren i Ängebo Herbert Nordin och Karin Dahlström från Dalänge
Foto: Gradin Hudiksvall
Bild ur egen samling
brva-004-brollops-placering
Gäster i övre raden i zick – zack 

1. Inez Söderström Björsarv
2. Ingegerd Söderström Björsarv
3. Hildur Söderström Björsarv
4.
5. Hanna Eriksson Västansjö (Kärmans)
6. Anna Blom, dotter till Blom-Olle
7. Johan Jonsson Västansjö gästgivare (Dellenro)
8. Karin Jonsson (Dellenro)
9.
10. Kôlar-Erik Olsson Ängebo
11. Ingeborg Persson Västansjö (Nirsans)
12. Albin Persson Ängebo
13. Lars Persson Västansjö (Nirsans)
14. Anders Andersson Ängebo
15. Brita Eriksson Västansjö (Törs)
16. Lars Daniel Wallström lantbrevbärare
17.
18. Olle Eriksson Västansjö (Törs)
19. Hulda Söderström Björsarv
20. Knut Söderström Björsarv 
21.
22. Karin Erikssonn Västansjö (Törs)
23.
24.

25. Anna Wikberg, f. Palm
26.
27.
28. Klockar-Pelle Persson Ängebo
29.
30.
31. Joel Larsson
32.
33.
34. Ante Bergström Dalänge
35.
36. Jonas Bergström Avholm
37. Yngve Andersson Ängebo
38. Hjalmar Östberg Ängebo
Mitten raden i sicksack
39. Ingrid Alcén
40. Nils Petter Alcén
41. Jonas Dalström
42. Mossar-Erik, Erik Jonsson
43. Hedvig Andersson Ängebo
44.
45.
46. Ev. Tori Andersson Ängebo
47.
48.
49. Anna Sundberg Västansjö
50.
51. Sigrid Bergström Dalänge (mor t. bruden)
52. Kristina Eriksson Ängebo (mor t. brudg.)
53.
54. Ivar Söderström Björsarv
55.
56. Olga Larsson Ängebo
57. Joel Larsson Ängebo
58.
59. Ev. Lars Fröjd Stråsjö
60. Gunnar Leek
61.
62. Stig Ivarsson Västansjö
63. Astrid Glad/Bergström Avholm
64.
65. Kerste Bergström Dalänge
66.
67.
68. Hjalmar Östberg

69. Harald Fröjd
Främre raden

70. Gossen Jonnie Dahlström
71. Flickan Ingrid Dahlström
72. Alma Dahlström
73. Sigrid Jonsson, f. Dahlström
74. Birgit Hansson, f. Andersson
75. Anna Dahlström/Andersson
76. P. J. Andersson
77. Gossen Ivar Andersson
78. Bojan ? Ängebo
79. Grexar- Olle
80. Brud Karin Dahlström
81. Brudgum Herbert Nordin
82. Kyrkoherde O. Ringqvist
83. Göte  Andersson Ängebo
84. Valborg  Fröjd Ängebo
85. Ragnar Nordin Ängebo
86. Aina Nordin Ängebo
87.
88.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


 

brva-005-brollop-unas-1929

Västansjö Unas bröllop 18/8 1929 mellan (45E14) Harald Fröjd och Margareta Eldh//Wester V. Stråsjö.

brva-006-brollops-placering-1929

Gäster i fönstren
1.
2.
3.
4.
5. Karin Jonsson Västansjö (gästgivarmor)
6. Johan Jonsson Västansjö (gästgivare)
7. Edla Jonsson (syster t. Johan J.)
8. Anna Sundberg Västansjö
Bakre raden i sicksack
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Anna Andersson Friggesund
24.
25. P. J. Andersson Friggesund
26.
27.
28. Cecilia Hådén Berge
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Gäster stående i mitten i sicksack
40. Jonas Dahlström Västansjö
41.
42. Alma Dahlström Västansjö
43.
44.
45.
46.
47. Tori Andersson Ängebo
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. Frida Rask Tallbacken
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. Jonas Hådén Berge
70.
71.
72.
Gäster stående bakom främre raden
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79. Hedvig Andersson Ängebo (bagarfru)
80.
81.
82.
83.
84. Signe Eldh V.Stråsjö
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. Ivar Eldh V. Stråsjö
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Främre raden
100. Erne Andersson/Ärlemar Ängebo (10 år)
101. Tage Andersson Ängebo (12 år)
102. Johan Andersson Ängebo (bagare)
103. Lars Fröjd Stråsjö
104. Valborg Fröjd Stråsjö
105. Göte Andersson Ängebo
106. Brud Margareta Waster Stråsjö
107. Brudgum Harald Fröjd Stråsjö
108. Yngve Andersson Ängebo
109.
110. Jonas Fröjd Stråsjö (far t. brudg.)
111.
112.
113.
114.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


 

brva-022-unas-uthus

Unas okt. 2016. Vid garagelängan i bakgrunden, är bilden nedan tagen.
brva-007-brollop-unas-1911
Västansjö Unas. Bröllop 6/7 1911 mellan (41A19) kraft Johan Jonsson och Karin Jonsdotter
Foto:Okänd
Bild ur egen samling
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brva-008-brollops-placering

Övre raden

1. Kämp-Lars Larsson Ramsjö
2.
3.
4.
5. Nils Forsvik Tå
6.
7. Johan Hjelte Västansjö
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Pehr Holmstrand Tjärna
18. Lars Jonsson Tjärna (Jutte)
19.
20.
21. Pehr Ersson Tå (Tås)
22.
23. Erik Olsson Västansjö (Hessan)
24.
25.
26. Nils Persson Kyrkbyn (Klockars)
27.
Rad två
28.
29.
30. Margret Eriksson Västansjö (Kärmans)
31.
32. Karin Larsdotter Kyrkbyn (Klockars)
33. Karin Ersson Tå (Tås)
34.
35.
36.
37. Karin Olsdotter Tå (Svens)
38.
39. Marta Persdotter Tjärna
40. Karin Forsvik Kyrkbyn
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. Brudframman
50. Komminister Carl W. Roland
51. August Rönnander Kyrkbyn
52. Anna Rönnander Kyrkbyn
53.
54.
55. Signe Ivarsson Västansjö
56. Hilmer Ivarsson Västansjö
57. Edla Jonsdotter Tå (syster med brudgum)
58. Brita Persdotter Tjärna
59. Johan Hagström Kyrkbyn
60.
Rad tre
61. Ella Nilsdotter Tå (5 år)
62.
63.
64. Erik Ersson Västansjö (Lill-Nôrgan)
65.
66.
67. Brita Jonsdotter, gift Hedin (syster till bruden)
68. Jonas Nilsson Rask Västansjö (far till bruden)
69. Anna Nilsson Västansjö (mor till bruden)
70.
71. Elin Jonsdotter Västansjö (syster till bruden)
72. Brud Karin Jonsdotter Västansjö
73. Brudgum Johan Jonsson Tå
74. Marta Jonsdotter Tå (syster med brudgum)
75. Jonas Persson Tjärna (brorsson till brudgum)
76. Jonas Persson Ring Tå (far till brudgum)
77. Margta Persson Tå (mor till brudgum)
78. Pehr Jonsson Tjärna (bror till brudgum)
79. Margta Jonsson Tjärna (hustru till Pehr Jonsson)
80. Margta Persson Bergsjö
81. Pehr Persson Bergsjö
82.
83.
Främre raden
84. Gunnar 9 år (bror till brudgum)
85. Nils 8 år (bror till bruden)
86. Bror 6 år (bror till bruden) Tog sig efternamnet Nisting.
87.
88.
89. Edla 10 år (syster till brudgum)
90. Sigrid 14 år (syster till bruden)
91.
92. Anna 12 år (syster till brudgum)
93.
94. Johan 7 år (bror till brudgum)
95.
96.
97. Emma 13 år (syster till bruden)
98.
99.
100. Märta Hjälte Västansjö 10 år
101.
102.
103.
104. Hilda Christina Persdotter Tjärna (syster till brudgum) 4 år
105.
106. Ella Fredin Västansjö 9 år
107.
108.

 

brva-009-brudpar-karin-johan-jonsson
Brudparet Karin och Johan Jonsson

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.brva-010-brollop-unas-1909
Västansjö Unas, bröllop 13/6 1909 mellan (29N22) Erik Ersson – Hedin och Brita Jonsdotter
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brva-011-brollops-placering

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Gustaf Wengelin Västansjö
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Rad två

25.
26.
27.
28. Anna Sundberg Västansjö
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. Kyrkoherde O. Ringqvist
37. Anna Rönnander Kyrkbyn
38. August Rönnander Kyrkbyn
39. E. G. Wengelin Västansjö
40. Brudframma K. Forsvik
41.
42.
43. Anders  Persson – Leek Tomta Delsbo
44.
45.
46.
47. Johan Hjelte Västansjö (12 år)

48.
49.
50.
51.
Främre raden

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59. Elin Jonsdotter Västansjö (syster t. bruden)
60. Jonas Nilsson-Rask Västansjö (brudens far) 
61. Anna Jonsdotter Västansjö (brudens mor)
62. Karin Jonsdotter Västansjö (syster t. bruden)
63.
64. Brud Brita Jonsdotter
65. Brudgum Erik Ersson-Hedin
66.
67.
68. Gertrud Ersdotter Delsbo (brudgummens mor) 

69. Erik Pehrsson Delsbo (brudgummens far) 
70.
71.
72.
73.
Barn sittande längst fram
74-76 Bör var syskon till bruden

74. Nils (6 år)
75. Emma (11 år)
76. Sigrid (12 år)
77. Märta Hjälte Västansjö (7 år)
78.
79.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 


 

brva-012-brollop-syls-1920
Bröllop hos Syls 28/11 1920 mellan (9Å55) Jonas Dahlström och Alma Alcén
Bild ur egen samling

brva-013-brollops-placering

Stående bak i zick zack
1. Brita Bergström Dalänge
2. Erik Jonsson (Måssas) Kyrkbyn
3.
4. Ingeborg Persson Västansjö
5. Anna Wengelin Västansjö 
6.
7. Erik Wengelin Västansjö (2 år)
8. Gustaf Wengelin Västansjö
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Karin Jonsson Västansjö (Dellenro)
22.
23. Johan Jonsson Västansjö (Gästgivare)
24.
25.
26.
27.
28.
Sittande fram

29. Karin Dahlström Dalänge
30. Sigrid Dahlström Dalänge (mor t.brudg.)
31. Jonas Dahlström Dalänge (far t. brudg.)
32. P. J. Andersson Västansjö
33. Anna Dahlström Dalänge (syster t. brudg.)
34. Brudgum Jonas Dahlström Dalänge
35. Brud Alma Alcén Tomsjö
36. Hanna Alcén Tomsjö (syster t.bruden)
37. Jonas Bergström Dalänge
38. Nils Petter Alcèn Tomsjö (far t. bruden)
39. Lars Alcén Tomsjö (14 år)
40. Ingrid Alcén Tomsjö (mor t. bruden)
41. Axel Östergård Tomsjö (5 år)
42. Albin Alcén Tomsjö (10 år)

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


brva-014-brudpar-jonas-alma

Fr. v. Kam-Per P. J. Andersson, Anna Dahlström, brudparet Jonas Dahlström och Alma Alcén, Hanna  Alcén , Jonas Bergström.

 


 

brva-015-brollop-syls-1922
Västansjö Syls. Bröllop 22/4 1922 mellan (27A22) ”Kam-Per”, Per Johan Andersson och Anna Dahlström
Foto: Jonas Eldh V. Stråsjö
Bild ur egen samling

brva-016-brollops-placering

Gäster på trappan
1.
2.
3.
4. Erik Ersson Västansjö (Lill-Nôrjan)
5.
6.
7.
8.
9.
10. Lars Daniel Wallström Brännås
Övre raden i zick-zack

11.
12.
13.
14.
15.
16. Beda Wallström Brännås
17.
18.
19. Anna Wengelin Västansjö
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Anna Sundberg Västansjö
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. Brita Svensk Avholm
34.
35. Kerste Bergström Dalänge
36.
37.
38.
39.
40.
41. Ingeborg Persson Västansjö
42.
43. Palm
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Brita Bergström Dalänge
53.
54. Brita Andersson Tallbacken (mor t. bruden)
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68. Kristina Eriksson Ängebo

69.
70.
71.
Främre raden

72.
73. Edvin Jonsson Kyrkbyn (Måssas) (2 år)
74. Sigrid Jonsson Kyrkbyn (Måssas)
75. Jonas Bergström Dalänge
76.
77. Sigrid Dahlström Dalänge (mor t. bruden)
78.
79. Jonas Dahlström Dalänge (far t. bruden)
80.
81. Karin Dahlström (syster t. bruden)
82. Brud Anna Dahlström
83.
Brudgum P. J Andersson
84. Troligen Erik Andersson, bror till brudgummen
85.
86. Herbert Nordin, handlare Ängebo
87.

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

vas-310-ad

P J Andersson och Alma Dahlström. Bilden utlånad av Anders Dahlström

 


brva-017-brollop-tors-1929
Västansjö Törs. Bröllop 5/5 1929 mellan (2F47) Törs-Olle, Olle Eriksson och Karin Bäck
Foto:Okänd
Bild ur egen samling

brva-004-brollops-placering

Gäster på balkongen

1.
2. Hulda Persson Hästnäs/Delsbo
3.
4.
5.
6.
7. Märta Larsson g. Sundell
8.
9. Anna Larsson Västansjö (gift m. slaktare Erik Jonsson)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Övre raden
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Rad två i zick-zack
31.
32.
33.
34.
35.
36. Julia Andersson Tjärna
37. Olle Andersson Tjärna
38. Kerste Andersson Näppänge/Södermanland
39. Brita Svensk Avholm
40. Anders Svensk Avholm
41. Eivor Ivarsson Västansjö
42. Sven Flyrén Västansjö
43. Dagmar Ivarsson Västansjö?
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Lars Persson Västansjö (Nirsans)
51. Gunnar Leek Västansjö
52.
53. Lars Andersson Näppänge
54.
55. Erik Fredin Västansjö
56. Bricken Fredin Västansjö
57. Karin Gladh Västansjö
58. Adrian Gladh Västansjö
59. Stig Ivarsson Västansjö
60. Anders Bergström Dalänge
Rad tre i zick-zack
61.
62.
63.
64.
65.
66. Ingeborg Persson Västansjö
67.
68.
69. Anna Andersson Västansjö (Anna P. J.)
70.
71. Anna Sundberg Västansjö
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78. Hanna Eriksson Västansjö (Kärmans)
79.
80.
81. Anna Blom, Blom-Olles dotter
82. Herbert Leek, skräddare  Friggesund
83.
84. Brita Bergström Dalänge
85. Annie Olsson Avholm (gift Persson i Tå)
86.
87. Edvin Persson Hästnäs/Ljusdal
88. Erik Olsson Avholm (Hästnäs-Erik)
89. Lars Olsson Hästnäs/Bergsjö
90.
91. Per Olsson Hästnäs/Delsbo
92.
93.
94. Gottfrid Bergström Dalänge
95.
96. Anders Olsson Näppänge
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105. Edvard Eriksson Västansjö (Kärmans)
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Främre raden
113. Gustaf Wengelin Västansjö
114. Anna Wengelin Västansjö
115.
115.
116.
117. Hilmer Iwarsson, handlare i Västansjö
118.
119.
120. Birgit Persson Delsbo (gift Engelbrekts)
121. Troligen Sigrid Bäck (brudens fars nya hustru)
122.
123.
124. Troligen brudens far Karl Johan Bäck
125.
126. Brita Eriksson Västansjö (syster t. bruden)
127. Rickard Wigholm Berge
128. Brud Karin Eriksson
129. Brudgum Olle Eriksson Törs-Olle
130. Brita Andersson Näppänge
131. Präst Carl Meurling
132.
133. Erik Olsson (Hessan) (far t. brudg)
134. Kerste Olsson (mor t. brudg)
135.

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.brva-019-brollop-tors-1930
Västansjö Törs. Bröllop 3/8 1930 mellan (2F48) Rickard Vigholm och Brita Eriksson
Foto: Okänd
Bild ur egen samling
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brva-020-brollops-placering-1930
Gäster på balkongen
1. Stig Ivarsson Västansjö
2. Viktor Fredin Västansjö
3.
4. Gunnar Eriksson Änga (Haltollas)
5. Per Jonsson Änga (Mickels)
6. Edvard Eriksson Västansjö (Kärmans)
7. Erik Olsson Hästnäs/Avholm
8. Lars Andersson Näppänge
Övre raden
9.
10. Anna Jonsson, gift Andersson Änga
11. Erik Andersson Änga
12.
13.
14.
15. Ingrid Olsson Berge
16. Cecilia Hådén Berge
17. Eivor Ivarsson Västansjö
18. Ivar Eriksson ? Västansjö
19.
20.
21.
22.
23. Sven Flyrén Västansjö
24. Gottfrid Bergström Dalänge
25. Herbert Lek, skräddare i Friggesund
26. Gunnar Leek Västansjö
27. Arne Flyrén Västansjö
28.
29. Kerstin Bergström Dalänge
30. Anders Bergström Dalänge
31.
32.
33.
Rad två
34.
35. Anders Olsson Näppänge
36. Per Olsson Hästnäs
37.
38.
39. Olle Andersson Tjärna
40.
41. Edvin Persson Hästnäs
42. Präst Carl Meurling
43. Bernt Olsson Avholm
44.
45.
46.
47. Nirsa-Johan Persson Västansjö
48. Anders Sved Lia
49. Kerstin Sved Lia
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. Kersters- Ante, Anders Anderssson Avholm
57.
Rad tre
58. Anders Svensk Avholm
59. Brita Svensk Avholm
60. Kristin Olsson Avholm
61. Jonas Olsson, Hästnäs-Jonke Avholm
62. Olle Eriksson, Törs Olle, bror till bruden
63. Karin Eriksson gift med Törs Olle
64. Kerste Olsson Västansjö (mor till bruden)
65.
66.
67.
68. Brita Andersson Näppänge
69. Brud Brita Eriksson
70. Brudgum Rickard Wigholm
71. Annie Olsson Avholm
72.
73. Anna Sundberg Västansjö
74. Erik Olsson (Hessan) brudens far
75. Hilmer Iwarsson handlare i Västansjö
76.
77. Anna Andersson Näppänge
78.
79.
80.
81.
Främre raden
82. Olle Olsson Avholm (6 år)
83. Sven Olsson Avholm (10 år)
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. Ellis Olsson Avholm (15 år)

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

3 kommentarer

 1. Bröllopsfotot på Harald Fröjd och Margareta Eldh/Wester.
  Nr 84 är Signe Eldh V. Stråsjö
  93 är Ivar Eldh V. Stråsjö

  1. Elisabet, du är både duktig och snabb, jag hinner knappt med. Men nu är allting klart
   /Åke

 2. Brudkortet på Anna och Per Andersson ”Kam Per” 1922 hos Syls i Västansjö har jag och fotograf är min farfar Jonas Eldh V. Stråsjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *