Moräng

Dellenportalen har samlat ihop fakta om Moräng från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Moräng är en trehundraårig skogsby som idag är helt borta
En märklig berättelse väckte min nyfikenhet om Moräng. Det handlade om en stenhäll där det fanns det ett fotavtryck av ett klövdjur som en färghandlare Fabian Wahlkvist i Iggesund berättat för polisman Stig Zakrisson som berättade historien vidare till Elis Karlsson i Friggesund, som skrev ner berättelsen. Wahlkvist hade som barn fått följa med sin mor till Moräng och då blivit visad detta underliga avtryck berättade polisman Zackrisson för undertecknad.

Efter fyra besök på platsen har jag ännu inte hittat någon hälla, men lämningar efter vägar, åkrar, husgrunder, jordkällare och stensatta brunnar.
I boken Järvsöfolket som utkom 1953, berättar författaren J J:son Hanse´n i Järvsö att det finns ett 30-tal spårstenar i Hälsingland. Troligtvis är den i Moräng inte medräknad.


Klicka på eniro karta för att se var Moräng ligger.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 


Karta upprättad för laga skiftet 1856 – 1882 (ur Bjuråkersblad 1996)


Moräng


Vad finns då skrivet om Moräng?
Det enda jag funnit är Helmy Fredins artikel om Morängs by i Bjuråkers Hembygdsförenings tidning årgång 1996.
Från början fanns 1:1 som hemmanummer, men genom ägostyckning 1905 delades det till sex fastigheter som arrenderades av de boende. Skogsbolaget var ägare, skriver Helmy Fredin. Moräng låg mellan Frisbo och Hassela. En mil från Frisbo och en halv mil från Rödkullen
På 1960 – talet fanns en skogshuggarbarack och två logar kvar. En loge och en lada blev rivna och finns uppbyggda som uthus och sommarstuga i Lindbo


Uppgifter ur Bjuråkersblad 1996, av Helmy Fredin

Dokument: 1 23 OCT. 1812  

Som Torpren under No. 6 i Änga, Christoffer Persson i Moräng med döden avlidit, och det Contract som förr blifwit mellan nämnde Torpare och Bonden Olof Pålsson i Änge upprättat förekommit: Altså är, mellan Christopher Perssons Enka Margta Jonsdottet, samt dess barn, sönerna Per och Jon genom dess förmyndare Kohlaren Jon Pärsson på Rödkullen och Dötrarna Margta, Karin, Anna och Lisa genom deras förmyndare Bonden Abraham Olofsson i Fagernäs Hassela Sockn, Afslutadt följande Contract:

Får Enkan och Barnen behålla den Jord som enligt förre Conractets innehafwes hwilken utgör Tretton Tunnland i full Grad, som i ewerdeliga tider får besittas så länge Jordens förswarligen Skötes och wårdas; Och som på den tid af 25 frihets År som förut warit utlowadt nu blott återstår fyra, Altså skall när så 4ra åt till ända lupit till Hemmans åboen i Åtta år, årligen betalas Tolf Schillingar Banco på Tunnlandet eller tillhopa 3 Rdr 12 Skr Bco årligen emedan Jorden ännu icke blifwit fult upbrukat menefter denne tid skall årligen i ewerdliga tider, så länge Jorden är borta från Hemmanet till Hemmans Åboen under No. 6 i Ånga betalas 4ra Rdr 16 Skr Banco. Sålunda wara Contarcteradt och öfwerenskommit bestyrkes med wåra namns och Bomerkens undersättande. Som skedde i Bjuråker den 23die October 1812. Till Wittnes Olof (BM) Pålsson No. 6 i Ånga Joh. Ol. Falck. Hustru Ella Påhlsdotter Nils Petr. Falck.
Säljare.

Margta Jonsdotter med Målsman Mats (BM) Pålsson i Frisbo.
Sönerna Per och Jon genom deras Förmyndare Jon (BM) Persson på Rödkullen.
Döttrarna Margta, Karin, Anna och Lisa genom deras förmyndare Abraham (BM) Olofsson i Fagernäs Hassela socken.


Dokument: 2 sid 1 23 juli 1820

Sedan undertecknade Förmyndare å afledne Torparen Christoffer Pärsson i Morängs Sterbhus, tillbringat all tid och förmåga af Huset widmagt hålla, så finner och ser vi oss ingen utväg af Torpet längre sköta och wårda, i anseende till Enkans iråkademissförstånd, fördenskull hafwa vi beslutit at genast försäla Torpet till äldsta dottern Margeta, för Etthundrade, 100, Riksdaler Banco, och förbehåll at Enkan skall på Torpet födas och näras, på det sätt at om hon åter kommer till sina rätta sinnen står det henne fritt at utbrya en tredjedel af Torpet om hon will stiga i eget bröd, men will hon hvara i brödlag med Margeta skall hon såsom fördel årligen undfå 4 kappar Korn 2 dito Ost, äfwen skall de yngre barnen äga frihet at vara hemma och njuta nödiga kläder och föda, tils de fylt Sexon år, Emot berörde Kjöpe summa 100de Rdr Banco och dess förbehåll, får Torpet med alla tillhörigheter af Margeta Christophersdotter, tillträdas d. 1 Maj 1821 och af henne, man, barn och efterkommande till ewärdelig ägo och besittning nyttjas och brukas, som försäkras af Bjuråker och Moräng d. 23 Juli 1820.

Wittna Jordägaren, änkans Målsman Mats Jon (BM) i Fagernäs, Pålsson i Frisbo.
Pharsson (BM) i Fagernäs barns förmyndare Jon PPersson i Rödkullen, Abraham Olofsson i Fagernäs.
§ 15: År 1821 den 24 october wid Delsbo Härads Lagtima Hösteting; denna Handling till Härads Rätten ingifwen att uti Domboken till wederbörandes Laglikmätiga säkerhet efterrättelse inprotocollerad;
Betyga på Härads Rättens wägnar.
P.G. Norin
Två av deras döttrar blev bosatta i Moräng. Margta Christoffers dotter född 1803 gift med Jöns Olofsson Bergroth född 1798. Bosatta i Moräng 1.
Anna Christoffersdotter född 1808 gift med Lars Persson född 1806 från Bergsjö. Torpare i Moräng inflyttad från Bergsjö 1833.


Uppgifter ur Bjuråkers släktregister

Registerbeteckning »10F» berör en finsk släktgren som inflyttat till Bjuråker omkring år 1650.

—10FI—

MATS MATSSON, * 162.. Nämnes som bofast finne i Rökullen, Bjuråker (1656).
H. namn okänt.
GERTRUD * 165..                                              II

—II—

LARS PEHRSSON, * 165.. Härst. okänd. Nämnes som bonde Rökullen 1, Bjuråker (1683-1698).
I GERTRUD MATSDOTTER, * 165. Trol. d. t. bonden M. Matsson i Rökullen, Bjuråker.
PEHR * 1678                                                    1
MATS * 1680                                                    2
ANNA * 1686                                                   8G2
BRITA * 1688                                                   9GV
KARIN * 1690                                                  8G2
KERSTIN * 1693                                               5D1
PÅHL * 1695. Okänd vistelseort
GERTRUD * 1697. Okänd vistelseort
MARGTA * 1699                                                III

—III—

ERIC NILSSON, 169.. Härst. okänd. Bonde i Rökullen, Bjuråker. Utfl.
II MARGTA LARSDOTTER, * 1699, d. t. bonden L. Pehrsson i Rökullen. Utfl.
GUNILLA * 1725                                               (X33)22U5

—1—

II PEHR LARSSON, * 1678, s. t. bonden L. Pehrsson i Rökullen 1, Bjuråker. Bonde i Rökullen 1.
3CI MARGTA OLOFSDOTTER, * 1682. Trol. d. t. O. Ersson i Furuberg 1, Bjuråker.
OLOF * 1710. Okänd vistelseort
GERTRUD * 1712                                              12H2
PEHR * 1714                                                    3
NILS * 15/3 1717. † 4/7 1717
ERIC * 8/10 1718. Dräng i Tjärna, Bjuråker. † 17/4 1779 (slag)
NILS * 9/9 1723                                               4
PÅHL * 30/9 1730. † 26/1 1731

—2—

II MATS LARSSONNORMAN, * 1680. Trol. s. t. bonden L. Pehrsson i Rökullen. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sniptorp, Bjuråker.
ANNA … , * 169. H. härst. okänd.

—3—

1 PEHR PEHRSSON, * 1714, s. t. bonden P. Larsson i Rökullen 1, Bjuråker. G. 1743. Husman i Rökullen. (Blind i många år.) † 7/7 1797 (ålder).
(X6) ANNA HANSDOTTER, * 1716. Infl. fr. Delsbo. † 1/3 1785 (slag).
MARGTA * 11/6 1746                                        5

—4—

1 NILS PEHRSSON, * 9/9 1723, s. t. bonden P. Larsson i Rökullen 1, Bjuråker. Bonde i Rökullen 1. Utfl.
(X15) MARGTA ERSDOTTER, * 1714. Infl. fr. Hassela.
MARGTA * 20/4 1746. † 29/7 1747
MARGTA * 23/10 1748                                       6
PEHR * 9/4 1752. Utfl. t. Hassela
BRITA * 1756. † 1756

—5—

(Y54) JONAS VIKSTEN, * 1745. Infl. fr. Torp, V.-norrl. Skrädd. Bos. i Rökullen (Moräng), Bjuråker. † 17/4 1817 (ålder).
3 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 11/6 1746, d. t. husman P. Pehrsson i Rökullen. † 1809.
MARGTA * 11/8 1775                                        7

—6—

(X15) MÅRTEN LÖGDSTRÖM, * 1747. Infl. fr. Hassela. Sold. vid Häls. reg. o. järnroddare vid Moviken. Bos. i Jönsarbo o Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Hassela. 1791.
4 MARGETA NILSDOTTER, * 23/10 1748, d. t. bonden N. Pehrsson i Rökullen 1, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1791.
PEHR * 9/3 1777. Utfl. t. Hassela 1791
NILS * 19/11 1780. † 19/11 1780 (allm. svaghet)

—7—

(X15) CHRISTOFFER PEHRSSON, * 1770. Infl. fr. Hassela sn. G. 30/10 1796. Torp. i Moräng 1, Bjuråker.
5 MARGTA JONSDOTTER, * 11/8 1775, d. t. skrädd. J. Viksten i Rökullen, Bjuråker. † 21/12 1870.
PEHR * 1/11 1797. † 17/8 1818 (nervfeber)
MARGTA * 8/4 1803                                          8
JONAS * 15/10 1805. Utfl. t. Hassela
KARIN, tv., * 14/5 1808. Utfl. t. Hassela 1820
ANNA, tv., * 14/5 1808                                      9
ELISABETH * 16/10 1810. Utfl. t. Hassela

—8—

(X15) JÖNS OLOFSSONBERGROTH, * 12/8 1798 i Hassela, Gävleb. G. 182.. Kol. Bos. i Moräng 1, Bjuråker. † 7/12 1875 (slag—ålder).
7 MARGTA CHRISTOFFERSDOTTER, * 8/4 1803, d. t. torp. C. Pehrsson i Moräng, Bjuråker. † 3/3 1865 (vattusot).
ANNA * 2/9 1824                                              (X33)25Y3
MARGTA * 25/6 1828                                        5A24
CARIN * 8/4 1831. Utfl. t. Hassela 1846
ELISABETH * 14/3 1835. Utfl. t. Hassela 1861
CHRISTINA * 2/1 1840. Utfl. t. Hassela 1858

—9—

(X3) LARS PEHRSSON, * 16/2 1806 i Bergsjö, Gävleb. Infl. fr. Hassela 1826. G. 31/5 1829. Torp. i Moräng, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1833.
7 ANNA CHRISTOFFERSDOTTER, * 14/5 1808, d. t. torp. C. Pehrsson i Moräng 1, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1833.
PEHR * 16/9 1829. Utfl. t. Bergsjö 1833
MARGTA * 26/5 1833. Utfl. t. Bergsjö 1833
JONAS * 6/3 1835. Utfl. t. Bergsjö 1833

 

 

 

mor-022-jord-k
Jordkällaren intill vägen. (Ur Bjuråkersblad 1996)


När man idag kommer fram till Moräng ser man en stor jordkällare i huggen sten på vänster sida och strax därefter slutar vägen i en vändplan.
Jordkällaren användes troligen av folket som bodde i det stora tvåfamiljshuset som låg till höger sida innan vi kom fram till jordkällaren. Stensättningar efter huset, ladugården och dess stensatta brunn finns kvar, liksom vägen som som gick över dess gårdsplan. Vi kallar den här gården för 1.
All åkermark som varit igenplanterad har nu avverkats så det är ganska besvärligt att orientera sig. Ovanför gården kanske 150 -200 meter har det också funnits en bosättning. Vi kallar den gård 2.

Vägar till och från den bosättningen liksom vägar mellan gårdarna är nu nästan helt borta. Ovanför vändplan är åkermarken ännu öppen och härifrån gick en av vägarna upp till gård 2.
Gård 3. Den låg troligen precis där vändplan är. På nersidan i kanten av utfyllnaden ser man stenar efter en husgrund liksom rester efter en jordkällare som är raserad.
Rakt fram till vänster om vändplan låg gård 3
Gård 4. Den låg ca 400 meter NV eller vänster om parkeringen. När alla åkrar var uppodlade kunde troligen  alla gårdar se varandra. Trots avståndet är det lätt att gå men det är många diagonala diken som ska passeras. Det som är utmärkande för den här gården är att den låg i Hassela. Socken gränsen gick rakt över gårdsplan.
Trots att det har funnits sex bosättningar kan jag inte med säkerhet finna fler är fyra husgrunder med spisrösen och rester efter fyra jordkällare.
Det är alltid svårt och veta var alla har bott i gången tid, men de som är beskrivna här har alla bott i Moräng.

Numreringen inom parentes hänvisar till Bjuråkers släktbok

Per Nilssons minnesanteckning
Vi flyttade till Moräng 1928 och bodde där till 1939. Först flyttade vi till (se I) Höök Lasses, sedan till (se II) där Johan Kvick bodde förut. När vi kom till Moräng var alla gårdar bebodda, men till slut var vi de enda kvarvarande tills vi flyttade därifrån 1939. Mattias Mattson var där några år med korna på sommaren. Det var en mil till Frisbo och en halv till Rödkullen.

mor-023-skiss

Ur tidningen Bjuråkers-Blad 1996


 

 

mor-005-karta
Karta omk. 1960

 


Nybyggare

(39A5) Erik Imberg f. 17/5 1796 s. t. kol A. Imberg i Frisbo, Bjuråker, död 8/3 1876 (lunginflammation)
Gift 1827 m. (19P7) Anna Olofsdotter f. 22/3 1801 d. t. bonden O. Johansson Strandäng 1 Delsbo. Infl. 1822, död 4/11 1874 (lungsot)
Nio barn:
Anders Olof 30/4 1828 – 12/4 1829 (slag)
Anders 5/1 1830  korpral vid Forsa komp, död 3/4 1920
Anna Margareta 26/6 1832 Utfl. t. Hassela 1851
Catarina 20/8 1834 Utfl. t. Hassela 1853
Brita 21/1 1837 – 25/6 1837 (mässling)
Johan Erik 17/6 1838 bosatt i Österbo, död 21/9 1926
Olof 6/6 1841 tar över arrendestället efter fadern, död 11/7 1886
Brita 13/5 1843 g. m. Johan Olof Hill bosatt i Frisbo, död 14/4 1927
Maria Christina 28/1 1846 Utfl. till Hassela 1863


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 1/1 1903

Drunknad gardist. Gardisten vid Göta lifgardes 8:e kompani n:r 20 C. A. Imberg hade juldagen vid 4 tiden på e. m. på skridsko begifvit sig ut på isen vid Parkudden i Stockholm, hvarvid isen brast och han omkom. En honom efterföljande kamrat kunde intet göra för hans räddning.

Den omkomne var född 1884 i Bjuråker. Liket är ännu ej funnet, oaktadt draggningar ägt rum.
Källa: Kungliga Biblioteket

Avskrift ur dödboken Göta Livgardes församling: KARL ALFRED IMBERG, * 20/3 1884, gardist nr 20 på 8:de kompani. Drunkning under skridskoåkning. Dödsort: Värtaviken. Kroppen uppfluten den 25/3 1903 och jordfäst å garnisons kyrkogården den 8/4 1903.

Källa: Göta livgardes församlings kyrkoarkiv, Död och begravningsböcker, SE/SSA/0005H/F/2 (1895-1924)
Avskrift Viveca Sundberg

(39A15) Sonen Olof kolare f. 6/6 1841 – 11/7 1886
Gift 6/6 1866 m. Augusta Amalia Lagerblom 17/7 1846 från Almunge Sth, död 24/6 1922
Tio barn:
Erik 1/4 1867 Utfl t. Sth. 1886
Johannes 17/3 1870 Utfl. t. Njurunda 1891
Anna Charlotta 8/3 1872 Utfl. t. Hassela 1888
Brita Stina 13/3 1874 – 24/11 1875 (charlakansfeber)
Anders Olof 28/6 1876 Utfl. t. Ljusdal 1903
Augusta 21/10 1877  –  11/11 1877 (svaghet)
Augusta Amalia 24/4 1879 – 5/5 1879 (magplågor)
Augusta Amalia 20/9 1880 – 8/5 1884
Son 2/8 1882 – 5/8 1882
Karl Alfred 20/3 1884 Utfl. t. Sth. 1901
Sedan fadern avlidit 1886, 45 år gammal fick barnen hjälpa till så gott de kunde. Ingen i familjen tog över arrendet.

 

 

Nybyggare
(63B1) Joseph Lust f. 22/4 1805 från Rogsta, död 5/10 1890
Gift 17/11 1826 m. Margta Olofsdotter 22/2 1807 från Hassela, död 28/5 1879 (vattusot)
Sju barn:
Erika Christina 31/1 1827 Emig.m. tre barn till N. Amerika 1868
Margta 18/7 1832 g. 1863 m. Östberg i Bästdal, Norrbo. D. 13/9 1901
Brita 12/1 1837 – 6/11 1853 (drunknad)
Johanna 8/12 1839 Utfl. t. Hassela 1871
Pehr 30/4 1844 – 2/8 1876 (nervfeber)
Olof 26/3 1846
Johan 10/3 1853 Utfl.1889
Alla i familjen lämnade Moräng.

Nybyggare
(10F7) Christoffer Pehrsson född 1770, infl. fr. Hassela, död 1812
Gift 30/10 1796 m. (10F5) Margta Jonsdotter född 11/8 1775 d. t. skrädd J. Viksten i Rökullen, Bjuråker, död 21/12 1870.
Helmy Fredin skriver att de bosatte sig i Moräng som nybyggare 1791. De fick 25 frihetsår till att röja och bryta mark, som fram till 1812 utgör 13 tunnland.
Sex barn:
Pehr 1/11 1797 – 17/8 1818 (nervfeber)
Margta 8/4 1803 bildar en egen familj i Moräng D. 3/3 1865.
Jonas 15/10 1805 Utfl. t. Hassela
Karin tv. 14/5 1808 Utfl. t. Hassela 1820
Anna tv. 14/5 1808 Bildar egen familj i Moräng. Utfl. t. Bergsjö 1833
Elisabeth 16/10 1810 Utfl. t. Hassela
(10F8) Dottern Margta född 8/4 1803, död 3/3 1865.
Gift 182.. med Jöns Olofsson – Bergroth född 12/8 1798, infl. från Hassela
Den 23 juli 1820 tar Margta och Jöns över torpets rättigheter och skyldigheter, samtidigt som de tillförsäkrar enkan Margta Jonsdotter (Margtas mor) årlig (finns noga specificerat) föda och kläder enligt då gällande sed.
Fem barn:
Anna 2/9 1824 G. 23/11 1851 m Johan Svensson – Mörk i Bästdal, Norrbo
Margta 25/6 1828, gift 1850 m. Johan Sjöholm Moviken
Carin 8/4 1831 Utfl. t. Hassela 1846
Elisabeth 14/3 1835 Utfl. t. Hassela 1861
Christina 2/1 1840 Utfl. t. Hassela 1858
Fadern avlider fem år efter modern 1875. Ingen tar över arrendet.

(10F9) Dottern Anna  f. 14/5 1808
Gift 31/5 1829 m. Lars Pehrsson f. 16/2 1806 i Bergsjö. Infl fr. Hassela 1826
Tre barn:
Pehr 16/9 1829
Margta 26/5 1833
Jonas 6/3 1835
År 1833 utflyttar hela familjen till Bergsjö.

(6H27) Anders Fröjd f. 16/12 1819 s. t. sold. O. Fröjd i Frisbo, död 15/1 1897
Gift 5/10 1848 m. (10B4) Carin Jonsdotter f. 20/5 1817 d. t. bonden J. Larsson i Frisbo, död 21/2 1910
Tre barn:
Carin 26/10 1850 G. 7/10 1872  m. Lars Larsson – Friberg utfl. o. bos. 1899 i Brunkänge
Christina 24/4 1852 G. 16/11 1873 m. Johan Petter Hübbinette – Rask Bos. i Brunkänge 12 barn.
Brita 10/11 1857 G. 26/10 1882 m. Jonas Ersson V. Hålsjö

(15H10) Pehr Jonsson – Stål f. 31/5 1852 i Ängebo, var en tid bosatt i Moräng som kolare medan han ännu var ungkarl. Sedan gifte han sig och flyttade till Ytterhavra

(23H15)  Anders Johansson f. 7/4 1819 s. t. sold. J. Djerf i Norrdala. Kol. i Moräng. Utfl. t. Hassela
Gift 1841 m. (1B17) Kjerstin Mårtensdotter f. 19/11 1818 d. t. husman M. Jonsson i Rödkullen, Bjuråker
Nio barn:
Margta 16/2 1842 Utfl. t. Hassela 1860
Mårten 2/10 1844 bildar familj i Moräng, död 20/4 1901
Anna 14/7 1847 Utfl.
Johan 6/8 1850 G. 20/12 1874 m. Lena-Kajsa Olsdotter 4/9 1856 i Hassela. Bos. i Norrdala (Jankens)
Anders 15/4 1853 G. 5/11 1876 m. (3D8) Margta Jonsdotter–Hjelte f. 14/1 1850, d. t. landbonde J. Hjelte i Norrdala, Bjuråker. Emigr. till N. Amerika 1895.
Jonas 6/11 1856 – D. 8/11 1856 (svaghet)
Jonas 29/9 1858 Utfl. t. Hassela
Christina 4/8 1861 Utfl. t. Hassela
Lars 10/12 1863 Utfl. t. Hassela
Far och mor och några av barnen utflyttade till Hassela utom Mårten.

(23H17) Sonen Mårten  Andersson–Ljus f. 2/10 1844, död 20/4 1901.
Gift 21/4 1867 m. (47E2) Margta Brandt f. 9/2 1844 d. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker, död 26/2 1917
Tio barn:
Anders 24/9 1868
Christina 15/11 1871, gift 28/7 1895 m. Nils Erik Moberg f. 1/5 1863 s. t. bonden E. Moberg i Norrhavra, bosatta i Sniptjärn.
Jonas 18/7 1873, gift  15/2 1902 m. Brita Christina Ersdotter d. t. kol. E. Jonsson i Stormyra, bos. i Frisbo
Flicka 17/9 1875-23/9 1875 (magplågor)
Margreta 23/8 1876 – 15/10 1876 ( scharlakansfeber)
Mårten 13/2 1878–23/1 1879 (bröstsjukdom)
Margareta Elisabeth 1/10 1879-12/4 1883 (innebränd)
Flicka 14/2 1881–23/8 1881
Margareta Elisabeth 17/3 1885-27/9 1900
Flicka 10/10 1886-23/11 1886

(22B17) Lars Larsson-Lundgren f. 2/4 1843 s. t. kol. L. Olofsson i Norrdala, Bjuråker. Gift 27/12 1868 m. Johanna Johansdotter – Brosten f. 3/11 1846 i Bergsjö. Emigr. t. USA 1903
Åtta barn:
Lars Johan 8/6 1869  Utfl. t. Hassela 1888
Anna Brita 26/3 1871 Utfl. t. Hassela 1886
Juliana Matilda 18/1 1875 Gift 1897 m. Pehr Pehrsson – Fredin f. 4/4 1867 i Frisbo
Ingrid Cathrina 13/1 1876, gift 10/9 1894 m. Johan Erik Wiberg f. 20/3 1864 i Ängesholm. Emigr. t. USA 1900
Jonas Olof 9/5 1878-26/1 1879 (bröstsjukdom)
Johanna Josefina 1/3 1880 Utfl. t. Bergsjö 1897
Jonas Olof 13/11 1881 Emigr. t. USA 1903

(57F1) Anders Nilsson f. 23/8 1856 i Brunskog i Värmland, infl. fr. Hassela 1882. Kol. bos. i Rödkullen, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1898
Gift 11/4 1882 m. Helena Jonsdotter – Sjölin f. 25/9 1858 i Hassela, infl 1882
Sex barn:
Johan Erik Johansson – Huss 27/2 1880, utfl. t. Bergsjö 1898
Anders Alfred 22/10 1883, kol. sen. arr. i Moräng 1, utfl. t. Bergsjö 1939
Anna Katrina 30/11 1886, utfl. t. Bergsjö 1898
Hulda Maria 30/9 1889–6/5 1893 (olyckshändelse, föll i sjudande bryggkittel)
Kristina Sofia 22/11 1892, utfl. t. Bergsjö 1898
Hulda Maria 24/5 1896
År1898 flyttar fam. Nilsson till Hassela

(20A13) Anders Pehrsson f. 29/8 1852 s. t. torp. P. Mattsson i Dragåsen, död 27/6 1923.
Gift 30/11 1879 m. (15H7) Margta Pehrsdotter f. 21/7 1852 d. t. torp. P. Engström i Ståläng, död 15/7 1904
Fyra barn:
Margaretha tv. 15/2 1880 Utfl. till Hassela 1929 m. dottern Göta Margareta Sundell
Brita tv. 15/2 1880 Gift 19/12 1907 m. Lars Hök arr. i Moräng
Kristina 31/3 1884 – 8/7 1885
Anders Edvard 10/4 1887 Gift 9/6 1918 m. Nanny Maria Winlund från Strömbacka. Bosatta i Frisbo

mor-028-fam-pers
Anders Pehrsson 1852-1923 hustrun Margareta Pehrsdotter 1852-1904 sonen Anders 1887 – 1936

 

 

mor-007-gard

Gård 1
(57F2) År 1928 återkom Alfred Nilsson som arrendator till Moräng. Gift. 20/8 1913 m. Betty Höglund född 18/10 1887 i Bergsjö
Alfred berättar att alla gårdar var bebodda när de kom till Moräng, men till slut var vi de enda som var kvar när vi flyttade därifrån 1939
Första tiden bodde vi i den stora gården 1 där Lars Hök hade bott. Sedan flyttade vi till gård 4 där Johan Qvick hade bott. (En bit bortom jordkällaren av huggen sten).
Tio barn:
Anders Hugo 8/12 1913 Utfl. t. Bergsjö 1940
Anna Brita 8/6 1915 Utfl. t. Lidingö 1937
Stina Helena 16/5 1916 gifter sig och stannar kvar här i Moräng
Erik Olof tv 20/2 1918
Per Daniel tv 20/2 1918
Knut 20/3 1919
Maria 3/7 1920
Alfred Hjalmar 22/9 1921
John Valter 7/9 1924, död 7/7 2000. Gift 1955 med Helmy Axlund 
Emil
7/1 1926-7/1 1926
1939 – 1940 flyttar föräldrar och barn till Bergsjö utom Stina.

(47B18) Dottern Stina Helena f. 16/5 1916
Gift 9/4 1939 m. Emil Eriksson f. 14/11 1908 vid Svingens i Masbo. De tar över arrendet 1939 och innehar det till 1945 då de tar över arrendet efter Olof Svang på Rödkullen.

(68D1) Mattias Persson f. 7/7 1907, arrendator en kort tid i Moräng. Förblev ogift. Död 25/3 1991.

(23H20) Syskonen Friberg. Erik Reinhold från Skallmyrvallen f. 10/12 1903 och Edla f. 16/2 1905 arbetade båda i Moräng. Edla som Hushållerska . Den 16/6 1931 föder Edla sonen Martin

Gård 1
(25D12) Lars Hök f. 22/5 1885 s. t. torp. A. Hök i Holmberg, död 14/3 1966
Gift 19/12 1907 m. (20A13) Brita Andersdotter f. 15/2 1880 d. t. A. Persson Moräng, Bjuråker, död 1/7 1954
De kom att bo här i den stora centrala fastigheten.
Två barn:
Aina Margareta 13/6 1906, gift Brun 1946. Död i Bricka 8/2 1994
Fredrik Anders 21/3 1916 – 4/2 1982. Gift 28/11 1937 m. Karin Teresia

(22U18) Nils Wennberg f. 27/5 1854 i Bergsjö. Kolare i Moräng, död 1/3 1891(lunginflammation).
Gift 22/1 1889 med (22U15) Anna Margareta Modin f. 12/2 1869 i Norrdala.
Två barn.
Nils Erik 19/2 1889 – 5/5 1889
Anna Magdalena 2/5 1890. Gift 1920 med Anders Hök och bosatt i gård 2, Moräng.
Fadern Nils Wennberg avlider 1891. Modern gifter om sig 26/12 1892 m. David Erik Peter Qvick f. 25/6 1864, infl. fr. Hassela
Tre barn:
Brita Kristina 21/11 1892 – 27/12 1892
Erik Edvin 27/4 1894 Utfl. t. Forsa 1942
Per Johan 1896 g. m. Ester Wård f. 29/7 1896 Bosatta i gård 5, Moräng.

mor-021-barack
Sedan hus 1 rivits satte man upp denna barackliknande byggnad på samma plats

 

 

Gård 2
Efter huset finns husgrund, jordkällare och grävd brunn

mor-009-gard-2
Gård 2. Husgrund med spisröse efter Anders Höks hus

mor-010-raserad-jordkallare
Genom ett hål kan vi titta in i Anders Höks delvis raserade jordkällare

mor-011-vattenkalla
Här i den vattenfyllde brunnen tog Anders Hök sitt vatten

 

Gård 2
(25D13) Anders Hök f. 27/12 1887 s. t. torp. A. Hök i Holmberg. Anders avled 26/7 1955.
Gift 5/1 1920 m. (22U18) Anna Magdalena Vennberg f. 2/5 1890 i Moräng, dotter till Nils Wennberg i gård 1. Deras arrendeställe låg längst upp i Moräng. 1932 flyttade familjen till Färila, så till Delsbo, efter ytterligare 2 år 1936, blev de ägare till ett eget jordbruk ”Pellastorpet” i Sördala. Anna avled där 23/2 1970.
Åtta barn:
Nils Artur 24/1 1911 Gift 2/6 1936 m. Alma Elisabet Eriksson, Bosatta i Holmberg
Anders Sigurd 6/4 1912. Gift 11/6 1939 m. Ester Maria Thyr. Utfl. t. Norberg 1944
Karin Adelia 23/9 1914. Gift 15/12 1935 m. Jonas Valfrid Persson. Bosatta i Ängebo
Svea Ingegärd 31/5 1920
Anna Evelina 17/4 1923. Gift 26/12 1941 m. Jonas Evert Andersson i Sannäs, Delsbo
Elsa Viola 30/3 1926 Utfl. t. Enskede 1944 g. Myhr 17/4 1949. Död 31/3 1986
Knut Eskil 17/2 1929 Gift 18/8 1951 med Yvonne född 1/8 1933 i Uppsala
Svea Nimbritt 2/12 1931 – 18/5 1965

 

Gård 3

mor-012-gard-3
Gård 3. Husgrund i vackert huggen sten

 

Johan Qvick blev arrendatorer och bosatt här på gård 3 ett stycke bortom det som idag är en vändplan.
De bor här till 1928 då de flyttade till Fönebo
Kvar finns rester efter husgrund och uppkörsramp till logen. Jordkällaren låg där vid vändplan. År 2000 låg ännu trärester efter överstycke och dörrpost kvar i slänten efter den omkullvräkta källaren

(21U18) Johan Qvick f. 13/1 1896, död 13/1 1980
Gift 7/12 1919 m. (35G83) Ester Wård 29/7 1896, död 4/9 1974
Åtta barn:
Per Tage 19/2 1920 – 11/3 1990
Rut 16/7 1921. Gift 24/6 1941 m. Erik Lind f. 15/5 1914 i Fönebo. Bosatta i Fönebo
Kurt Alfred 14/4 1923, skogsarb. i Sörby, Årsunda
Axel 27/6 1924 Predikant, bos. i Österfärnebo
Karin Margreta 18/10 1925 – 30/6 1942
Johan Konrad 12/11 1928 – 8/9 2003  Utfl. t. Årsunda 1946
Anna Lisa 25/8 1930 – 10/9 2000
Britt Majvor 1/6 1932

Efter Johan Qvick
(57F2) År 1928 återkom Alfred Nilsson som arrendator till Moräng. Gift 20/8 1913 m. Betty Höglund f. 18/10 1887 i Bergsjö
Alfred berättar att alla gårdar var bebodda när de kom till Moräng, men till slut var vi de enda som var kvar när vi flyttade därifrån 1939
Första tiden bodde vi i den stora gården 1, där Lars Hök hade bott. Sedan flyttade vi till hus 4 där Johan Qvick hade bott. ( En bit bortom jordkällaren av huggen sten) .
Tio barn:
Anders Hugo 8/12 1913 Utfl. t. Bergsjö 1940
Anna Brita 8/6 1915 Utfl. t. Lidingö 1937
Stina Helena 16/5 1916 gifter sig och stannar kvar här i Moräng
Erik Olof tv 20/2 1918
Per Daniel tv 20/2 1918
Knut 20/3 1919
Maria 3/7 1920
Alfred Hjalmar 22/9 1921
John Valter 7/9 1924 – 7/7 2000 Gift 1955 med Helmy Axlund
Emil 7/1 1926 – 7/1 1926
1939 – 1940 flyttar föräldrar och barn till Bergsjö utom Stina.

mor-027-paret-w
Gård 4 Anna Margareta Stockhaus 1861 – 1935 och Johan Wård 1868-1951

mor-026-smed
Johan Wård på äldre dar


 


Foto på familjen Alfred Nilsson ut tidningen Bjuråkers-Blad 1996
Bak: fr v. Stina, Alfred, John, Anders, Betty och Britta
Fram: Hjalmar, Olle, Majken Pelle och Knut

—12T64— Uppgifter ur Hassela släktbok

20 ANDERS ALFRED NILSSON, * 22/10 1883, s. t. bonden And. Nilsson i Ede 1, Bergsjö. Jordbruk. i Ede 1, sen. kolare i Moräng, Bjuråker. † 22/9 1948.
(X3)7E34 BETTY HÖGLUND, * 18/10 1887, d. t. torp. Per Höglund i Älvsund, Bergsjö. † 3/5 1942.
ANDERS HUGO, * 8/12 1913                               65
ANNA BRITA, * 8/6 1915. Fl. t. Lidingö 1940
KRISTINA HELENA, * 16/5 1916                          71
PER DANIEL, tv, * 20/2 1918                              66
ERIK OLOF, tv, * 20/2 1918                                67
KNUT, * 20/3 1919                                           68
MARIA, * 3/7 1920. Fl. t. Stockholm 1942
ALFRED HJALMAR, * 22/9 1921. Skogsarb.
JOHN VALTER, * 7/9 1924                                  69

 


Gård 4. Fotot som troligen är taget 1917 är ur tidningen Bjuråkers-Blad 1996.
Till höger skymtar vevställningen till brunnen
Med på fotot är familjen Erik Johan Sundin och familjen Hans Alfred Sörell
Fr v Erik Johan Sundin och hustrun Anna och barnen Erik Olof, Brita Margareta och Martin Gunnar
Till höger, Hans Alfred Sörell med hustru Margareta dottern Astrid Kristina och babyn Karin Margareta född 1916.


mor-017-larktrad
Lärkträdet står ännu majestätiskt på gårdsplan

Se Viveca Sundbergs film  på det stora lärkträdet i Moräng.

mor-018-vevstallning
Vevställningen har ruttnat bort och brunnen gapar vidöppen

Gård 4
Utefter den gamla kärrvägen mot Hassela, ca 400 meter från vändplan i NV riktning låg en gård vackert belägen på en liten höjd. Sockengränsen mellan Bjuråker och Hassela gick rakt över tomten. Man bodde i Hassela och hade troligen några av uthusen i Bjuråker.

Ca 1882 – 1891

(35G83) Nils Petter Larsson – Wiberg född 29/2 1860 i Furuberg, död 16/1 1891
Gift 15/7 1882 med Anna Margareta Stockhaus född 6/2 1861 i Attmar V-norrland
Ett barn:
Nils Axel 12/4 1883 Kolare i Moräng sen arrendator i Anderbo. Gift 18/5 1907 med Sally Glad från Anderbo. Två barn Hilding o Åke

Ca 1892- 1925
Änkan Anna Margareta Stockhaus gifter om sig 22/8 1892 med Johan Olsson Wård född 12/3 1868 i Hassela.
De fick två barn:
Johan Alfred 16/11 1893, utfl. 1916
Anna Ester Elisabet 29/7 1896. Gift 7/12 1919 med Johan Qvick i gård 3 till 1928 då de flyttade till Fönebo
Föräldrarna Anna Margareta Stockhaus och Johan Wård flyttar härifrån till Tormyra 1925 där Anna Margareta avlider 1935. Johan Wård flyttar då till Anderbo och därifrån till dotter och måg i Fönebo där han avled 1951.
Den här gården var kanske byggd för två familjer. Familjen Wård bor här till 1925, då de flyttade till Tormyra Samtidigt bor familjen Sundin här.

mor-019-wibergs-vallstuga
Moräng 1920 Kolaren Axel Wibergs vallstuga. F v Margareta Andersson, Hulda och Axel Wiberg

(35G85) Axel Wiberg föddes här i Moräng 1883. Han var Kolare och blev sedan arrendator i Anderbo där han gifte sig 1907 med Sally Glad 1887- 1918 från Anderbo. Wiberg omg.1927 med Hulda Hübinette . Han hade kvar sin stuga här (som vallstuga) till vilken de brukade återvända varje år.

Här bodde även Sundins
Ett kort som tagits på familjen Sundin omkring 1917 visat att det finns ett lärkträd på tomten. Detta lärkträd står fortfarande kvar, höjt över den omkringliggande skogen. Pumpställningen har ruttnat bort, och blottat den stensatta brunnen. jordkällaren har rasat in och från ett timrat  uthus hänger stockvarven. Men gårdsgrunden finns kvar liksom stensättning efter det som troligtvis varit Johan Wårds smedja.

(5G104 Hassela släktbok) Erik Johan Sundin född 3/5 1879 i Hassela. Son till Mårten Johansson Sundin i Frisbo. Död i Fagernäs Hassela 13/1 1919
Gift med (7T56 Hassela släktbok) Anna Olsdotter, född i Lia i Bjuråker 28/12 1887.
Fyra barn:
Martin Gunnar 9/1 1905 Gift med Jenny Holm från Moviken Arrendator i Frisbo
Britta Margareta 23/4 1906 Flyttat till Attmar 1925
Erik Olof 29/7 1910 Gift med Berta Margareta Wedin från Frisbo. Torpare i Änga i Bjuråker
Per Sigfrid 17/11 1918 Gift med Helga Elisabet Gagner från Hassela. Utflyttade till Ramsele 1955

De gamla vägarna till och från Moräng gick i andra riktningar än vad nuvarande väg gör. Uppfarten som  leder upp till en vändplan var tidigare troligen en gårdsplan. På 50-talet när det bröts vägar till alla skogsbyar tog bolaget ingen som helst hänsyn till tidigare bosättningar. Snarare ville man utplåna det som varit så mycket det gick.

Vid Sylkvarn i Skärås, och vid Södra Sniptjärn där lyckades man utplåna all tidigare bebyggelse genom att göra en stor vändplan just där gårdarna har stått.  Från Moräng saknas foton men i nederkanten av vändplan finns en synlig husgrund och rester efter en krossad jordkällare.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *