Fredrik Winblad von Walter

Fredrik Winblad von Walter – Färgstark militär och historieberättare
Släkten von Walter enligt Delsbo – Bjuråker – Norrbo – släktregister. 


Läs om Fredrik Winblad von Walter, på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Adliga ätten von Walter och WINBLAD von Walter.

 

Fredrik Winblad von Walter


Fredrik Winblad von Walter tillsammans med ”Finn-Jonkes” dotter Anna som bär delsbodräkt.
Bilden utlånad av Kjell Grönberg


Fredrik Winblad von Walter framstår som en färgstark gestalt i Hälsinglands kulturhistoria, både då det gäller hans personliga egenskaper och hans verksamhet inom olika områden. Han beskrivs som en lång och ståtlig man med väldiga knävelborrar, en stram militär och skicklig fäktare som också spelade fiol, målade tavlor och skrev fängslande om vårt landskaps historia. Det är framför allt den sistnämnda verksamheten som gjort honom känd och berömd.

Han tillhörde den adliga släkten Winblad von Walter, vars ståtliga och ovanliga namn hade sitt ursprung i att två adelssläkter, Winblad från Finland och von Walter från Mecklenburg, en gång förenats genom giftermål. Henrik August Fredrik Simeon Winblad von Walter, som var hans  fullständiga namn, föddes den 5 januari 1857 i Hamre, Forsa. Fadern var fanjunkare och modern klockardotter.

Hemmet var barnrikt och fattigt, och Fredrik fick i mycket unga år börja som ströpojke vid Forsa Ångsåg, vilket gjorde att det aldrig blev någon skolgång för hans del. Det var inte ovanligt på den tiden att barn på detta sätt måste bidra till familjens uppehälle. Många föräldrar ansåg det vara viktigare än att gå i skola.

Fredrik Winblad von Walters barndoms- och ungdomsår var fyllda av arbete i stället för skolgång, men trots detta lärde han sig att läsa, skriva och räkna vilket vittnar om vetgirighet och begåvning. Det var personer i hans omgivning som hjälpte honom. Han fick också undervisning i kristendomskunskap av sin mor och senare gick han och läste för kyrkoherde Erik Wilhelm Aurivillius, som hade stora fordringar på sina konfirmander.

Militär utbildning
1876 begav han sig till Mohed för att ta värvning vid Hälsinge regemente. Efter att ha blivit examinerad av dåvarande Forsa-Kaptenen Schönning blev han antagen som volontär vid Arbrå kompani. Lönen på 148 kronor per år räckte inte långt, varför han under sina första år som militär fortsatte med kroppsarbete av olika slag mellan de obligatoriska mötena. Han arbetade både som bonddräng, timmerhuggare, kolare och målare och deltog också i järnvägsbygget mellan Forsa och Näsviken.

Ett par år efter värvningen skickades han till volontärskolan i Karlsborg. Trots sin brist på formell skolundervisning klarade han studierna där med glans och gick 1879 ut med högsta betyg i alla ämnen. Han blev då korpral och fick som särskild utmärkelse tre guldband på vänstra uniformsärmen.

Efter ytterligare vistelse vid volontärskolan blev han 1881 utnämnd till sergeant av andra klassen vid Arbrå kompani. De två följande åren fick han tjänstgöra som biträdande lärare vid skolan i Karlsborg och övade sig flitigt i gymnastik och fäktning.

Skicklig fäktare
Särskilt var hans intresse för fäktning mycket stort. Det hade grundats tidigt i föräldrahemmet i Forsa. Hans far hade två korslagda värjor på salsväggen. De kom till användning nästan dagligen då unge von Walter och en cirkusdirektör, som brukade hålla till med sin cirkus på den stora gårdsplanen, övade sig i fäktning. Cirkusdirektören hade varit officer i italienska armén och var en rutinerad fäktare. Han blev en god första lärare.


Fredrik Winblad von Walters födelsehem i Hamre, Näsviken. Bilden framtagen av Bonny Sjöblom
Det här är en reklambild ur Näsviken cementfabriks samling om deras cementpannor
Fredrik Winblad von Walters födelsehem i Hamre, Strömvägen 24, Näsviken. Bilden utlånad av Kjell Grönberg


När von Walter senare vistades som korpral vid Karlsborg fick han en grundlig utbildning i all sorts fäktkonst, och då han kom tillbaka som sergeant kunde han med hjälp av lärare uppnå en mycket hög skicklighet. Han tillhörde under en tid eliten bland landets fäktare.

Han var också bra i gymnastik och försökte därför komma in vid Gymnastiska Centralinstitutet för att utbilda sig till gymnastiklärare. Dessa planer gick dock om intet. Först nekades han inträde på grund av att han saknade formell utbildning och senare, då han fått dispens, måste han avstå på grund av en olyckshändelse vid spetälskehemmet i Järvsö. Då han höll på med målningsarbete där störtade han från en byggnadsställning som rasade ihop och skadade sin högra axel.

Efter Karlborgstiden blev det i stället kommendering till Mohed och tjänst på roten. 1890 befordrades han till sergeant av första klassen vid Forsa kompani och fick då föra befäl över ett stort manskap. 1893-94 studerade han yrkesmålning och teckning vid Tekniska Skolan (föregångaren till Konstfack) i Stockholm. Det var hans chef på Mohed, överste Reuterskiöld, som genom ordnandet av ett stipendium hjälpte honom att komma in på denna skola.

Fanjunkare
1903
utnämndes han till fanjunkare vid Färnebo kompani och flyttades ett par år senare till Järvsö kompani. 1906 upphöjdes han till svärdsman och året därpå, alltså vid 50 års ålder, avgick han med pension. Han kvarstod dock i regementets reserv ända till 1927.

Efter pensioneringen bosatte han sig i Järvsö och blev kvar där till 1935, då han flyttade till Delsbo. Där bodde han resten av sitt liv hos sina släktingar Anna och Eugén von Walter, först i Norrberg och senare i Fredriksfors. Under tiden i Norrberg var han vaktmästare i Norrbergsstugan, som senare donerades till hembygdsföreningen och flyttades till forngården i Delsbo.

Fredrik Winblad von Walter var aldrig gift men uppskattade kvinnlig fägring och var också under en period av sitt liv förlovad med en ung kvinna. Det blev dock inget giftermål eftersom hon efter en olyckshändelse med ett jaktgevär blev sjuk och senare avled i lungsot på Moheds Sanatorium 1915. Det var mycket tragiska upplevelser för honom som satte djupa spår i hans sinne.


Von Walters fästmö, Ingrid Lindahl. Bild ur boken, Fredrik Winblad von Walter

I en intervju som gjordes 19/11 1915 i Ljusdals Tidningens Järvsönummer berättade han att denna kvinna, som hette Ingrid Lindahl, varit hans hushållerska i Järvsö och att hon hade många intressen. Utom att hon sysslade med jakt, tecknade hon och målade tavlor, spelade fiol och kunde åka skridsko som ingen annan i socknen.
Ja, hon hade anlag för mycket och jag lät henne hållas… Vid 12 år ålder sköt hon den första haren. Det var en gång då jag själv var ute på jakt och hade fått upp ett spår. Alldeles som jag var färdig att skjuta small ett skott och haren föll. Jag blev lite rasande förstås …  men jag gaf henne en tvåkrona. Och en sådan bössa hon hade sen, den var omlindad med strumpeband för att hålla ihop den. Att det gick lyckligt var mer än underligt. När hon kom till mig köpte jag henne en bössa för hela 70 kronor, men den sprängde hon sönder en gång …hon var då 22 år.


Efterlysning!

För omkring tio år sedan blev undertecknad visad en stor minnessten av den nu bortgångne Ragnar Lejemo. Ragnar hade lovat visa mig spårstenar som inte låg långt ifrån där han bodde, berättade han på telefon. Vi åkte i min bil på väg mot Säljesta. Innan vi kom fram till de spårstenar som han sedan visade, passerade vi nämnda sten. Om minnesbilden stämmer, var den påmålad en text som angav att det var här som olyckan inträffade när von Walters fästmös gevär exploderade.
Spårstenarna hade Ragnar Lejemo märkt upp åt Järvsö Hembygdsförening. Spårstenar finns bl. a. beskrivna i boken, Järvsöfolket sid. 258.
Vet du var den påmålade stenen finns, vill vi att du vänligen berättar det för oss så att vi får den dokumenterad.


Text och bild ur Hudiksvalls Tidning den 16 september 1972

Ingrid Lindahls far var skräddare Per Mårtensson Lindahl i Kalv, f. 25/111863 i Järvsö. Gift 1/2 1885 med Ingrid Markusdotter f. 8/10 1863 i Järvsö.
Barn:
Emma Margareta 25/10 1884
Mårten Emil 4/4 1886
Markus 2/10 1889
Ingrid Maria 12/1 1893 † 28/2 1915
Karin Emilia 23/1 1902


Även von Walter själv tyckte i unga år om att locka fram de gamla spelmännens låtar på sin fiol, men hans spel kom snart att hämnas av påverkan från den stora folkväckelse, som svepte fram över Sverige vid denna tid. Det berättar Albert Andersson i en uppsats från 1945. En av väckelsens föreställningar var ju att fiolen var ett djävulens instrument som kunde framkalla den onde om man spelade på det.

Målare
Von Walter började också tidigt att teckna och måla och fortsatte med detta under större delen av sitt liv. Under åren i Norrberg hade han även en ateljé i Norrbergsstugan. Ett naivt, romantiskt drag är ofta kännetecknande för hans målningar liksom en stor noggrannhet i detaljåtergivningen.

Han favoritmotiv var historiska slagfält med bistra krigare på ståtliga hästar och romantiska fäbodvallar med vackra hälsingestintor som främsta blickfång. Även fornminnen och spelmän brukade han avbilda. Både i fråga o de fornnordiska motiven och de romantiska bilderna var han påverkad av sin lärare August Malmström.

Många av sina tavlor skänkte han till vänner och bekanta. Hans alster kom att spridas över hela länet. Det var mest inramade målningar men också en del tecknade porträtt i blyerts och svartkrita. Dessutom utförde han väggmålningar med både profana och religiösa motiv och även altartavlor till ett par gudstjänstlokaler.

När han började intressera sig för hembygdens historia fullföljde han en släkttradition. Flera av hans förfäder hade nämligen sysslat med att forska i det förflutna. Det var också deras samlingar, kompletterat med egna forskningar i arkiv och reglementjournaler och muntliga berättelser från gamla knektar, som bildade underlag till hans egna historier.

Både i tal och skrift var han en skicklig berättare. Under sin tid i det militära brukade han ha vältaliga utläggningar om forna krigsbragder för rekryterna, och när han efter pensioneringen bodde i Järvsö fick han ofta ta emot besökare som ville höra honom berätta. Det var också likadant under hans vaktmästartid i Norrberg. Många har vittnat om att hans minner för händelser, namn och årtal var helt fenomenalt.

Han började också tidigt att uttrycka sig i skrift, något som han sedan fortsatte med ända upp i hög ålder. Det var flera olika publikationer, både dagstidningar och tidskrifter, som publicerade hans artiklar. Han blev snart känd som en kunnig och stilsäker skribent.

”Helsingminnen”
Många av hans historier kan läsas i boken Helsingminnen som kom ut 1910. Innehållet gavs ut i form av häften men samlades senare i en volym. Den omfattar 480 sidor och trycktes på Söderhamns Tidnings Tryckeri. 1972 gav bokförlaget Rediviva ut en faksimilupplaga som är försedd med ett förord av Bror Jonsson där han skildrar von Walters liv och verksamhet.

I inledningen av Helsingminnen redogör von Walter för sina släktförhållanden och de källskrifter han använt sig av. Han uppger att det mesta hämtats ur släktens stora samlingar och senare kompletterats med uppgifter från bl.a. riksarkivet, krigsarkivet och Helsinge regementets orderjournaler.

Bokens långa undertitel ”Berättelser och Sägner, Krigsbragder och Äfventyr, Historiska skildringar och Kulturbilder” är en bra beskrivning av det rikhaltiga innehållet, som omfattar militärhistoria och folktraditioner från hela Hälsingland. Det skulle föra för långt att försöka referera allt detta, men några exempel som berör Dellenbygden och speciellt Delsbo kan nämnas.

I en av bokens sägner skildras en strid ring den på Borgarberget belägna fornborgen, som enligt denna sägen var en ståtlig vikingaborg vid den tid då kristendomen började införas i våra trakter. Det var en trupp kristna krigare som belägrade och intog borgen. I skildringen är också en mycket romantisk släkt- och kärlekshistoria invävd.

I kapitlet ”Kungasöner” uppger von Walter att norrmän redan på 720-talet kom inflyttade till Delsbo och att ortnamnet Suderbo, sedan Dillingsboda, därefter Dillboda och Dillsbo.

I kapitlet ”En nattvard” berättar han om Delsbo komministern Erik Eriksson Iséus och hans dramatiska upplevelser, då han som bataljonspräst var med om den ohyggliga fjällmarschen vid återtåget från Norge i januari 1719.

I sägnen ”Dellbon som blef kung” är delsbopojken Jon Andersson i Myra huvudperson. I mitten av 1600-talet vann han en brottartävling på Lekarvallen i Forsa och blev därför kallad ”kung”. Hans Johan Olofsson, som föddes år 1600 i Håknorrbo, beskrivs också. Han blev så småningom chef för Helsinge regemente och slutade sina dagar som landshövding.

Johan Svart är en annan dellbo vars märkliga levnadsöde berättas i boken. Han var soldat som avancerade till kompanichef, adlades av Karl XII till Johan von Schwartz och stupade i strid 1708. Enligt von Walter var han dessutom en mästerlig fiolmusiker som komponerade flera kända låtar som fortfarande spelas. Det sistnämnda om låtskapandet har starkt ifrågasatts av musikforskare.

Historien om Stor-Jonas i Svala finns också med i Helsingminnen. Det handlar om hur han vandrade till kung Fredrik I för att be denne om att få tillbaka fädernehemmet som tagits av kronan. Det lyckades också och dessutom antogs drängen Anders, som senare blev måg i huset, till soldat 1757 och visade sig så modig och skicklig, att han rentav ansågs som den yppersta av de berömda knektarna från Delsbo.

Medryckande berättare
Fredrik Winblad von Walters skrivsätt är kraftfullt och medryckande. Hans historiska skildringar är för det mesta mycket uttrycksfulla och dramatiska. I flera fall, där andra källor bara har knapphändiga uppgifter, kan han berätta på ett till synes säkert och detaljerat sätt.

Det är denna kombination av utbroderande och detaljrika skildringar som gjort att en del tvivlat på tillförlitligheten i det han skriver. Hans berättelser verkar vara för bra för att vara sanna. Andra bedömare menar att hans framställning i allt väsentligt vilar på säker grund. Några har också kontrollerat att hans faktauppgifter överensstämmer mad vad som finns noterat i andra källor. I vissa fall har dock förväxlingar av personer och andra felaktigheter kunnat påvisas.

Många av hans historier bygger helt på muntlig tradition. Där är sanningshalten svårare att kontrollera eftersom det saknas skriftliga källor att jämföra med. En del av berättelserna är också av sådan karaktär att de måste betraktas som sagor och sägner, och sådana får man ta för vad de är och inte ställa orimliga krav på att de ska vara sanna.

Ett idealiserande drag är ofta tydligt framträdande i hans berättelser. Hans soldater är storväxta, starka och tappra, hans kvinnor arbetsamma, vackra och dygdiga. Dessa skönmålningar kan förklaras av att han hade en stark känsla för sin hembygd och ville framställa Hälsinglands söner och döttrar i så fördelaktig dager som möjligt.

Fredrik Winblad von Walter avled vid 93 års ålder vid sitt hem i Fredriksfors, Jobsmyra 3:6 den 30 maj 1950. Enligt egen önskan vigdes han till den sista vilan i Järvsö den 11 juni svept i sin kära fanjunkaruniform. Bland dem som hedrade honom med sin närvaro vid begravningsakten i kyrkan var en deputation från hans gamla regemente med översten i spetsen.

Källa:
Dellen Magasinet December 1995
Av Roland Sellström
Avskrift:  Åke NätteröKronstenen finns vid kalvsjön i byn Österike, Österiksvägen 38 i Järvsö


Kronstenen vid Kalvsjöns östra strand. Vi vill tacka Tore Noresten för att platsen blivit uppröjd och trevligt uppstyltad.


Informations tavla vid stenen.


Kronstenen Läsbar skylt vid vägkanten om man kommer söderifrån.
Kommer du norrifrån saknar skylten text på den sidan.Fredrik Winblad von Walter. Troligen är detta hans hem ”Sagoliden” i  Österikevägen 73.Text och bild ur HT den 16 september 1972

 
Anna och Eugén von Walter, Fredriksfors, hos vilka fanjunkaren bodde de sista femton åren av sitt liv från 1935 till 1950./okt. 04 Kjell Grönberg

Nytillkomna artiklar om Fredrik Winblad von Walter

19 november 1915  Ljusdals Tidnings Järfsönummer av Narath

Utöver de två artiklar av von Walter som finns att läsa längre ner på sidan, efterlyser fler artiklar som kan läggas till den här sammanställningen


 

Släkten Winblad von Walter enligt Delsbo – Bjuråker – Norrbo – släktregister

                                                                             43 M

Registerbeteckning »43 M» omfattar en soldatsläkt från Mecklenburg, Tyskland, som inkommit till Sverige omkring år 1640.

—1—

(Tyskland) Henrik von Walter, * 1630 i Mecklenburg. Trumslag, vid Vb. reg. 1642, korp. 1645, serg. 1656, fältväbel s. år, fänrik 1657, kaptenlöjtn. 1659, reg.-kvartermäst. 1665, kapten 1677, major s. år, ö.-löjtn. 1682. Adlad 1688 (introd. 1689 und. nr 1127). Deltog med beröm i slaget vid Warszawa o. belägringen av Krakow samt i utfallet vid Kristianstad o. bataljen vid Landskrona. (Hedrande beröm av Karl XI.)
† 1696.
Catharina Frijs, * 163. . Härst. okänd, † 16. .
Anna von Walter, * 16. .. Härst. okänd. (Anhöll 1697 om nådar e. mannen.)
Catharina * 1661                                              2

—2—

(Finland) Henrik Larsson-Windblad von Walter, * 1664 s. t. kyrkoh. Laurentius Winblad i Nyland, Finland, o. h. h. född Jägerhom. Häradshövding i Västerbotten. Adlad 1688 (introducerad 1689 samtidigt som sin svärfader).
1 Catharina von Walter, * 1661, d. t. Henrik von Walter. (Änka o. omg. m. ö.-löjtn. Jacob Grubbe.)
Gustaf Henrik * 23/12 1689                                3

—3—

2 Gustaf Henrik Winblad von Walter, * 23/12 1689, s. t. häradshövding H. Winblad von Walter. Fänrik vid Västerbottens reg. Deltog i striderna vid Franstadt, Meskowits o. Poltava. I fångenskap några år i Ryssland (Ceroba). G. 4/10 1728. Bos. i Bygdeå, Vb. † 14/3 1743.
(BD) Catharina Margareta Widengren, * 1706, d. t. kapt. vid Västerbottens reg. Lars Widengren. o. h. h. Brita Christina Hange, † 178. .
Jacob Ludvig * 4/2 1735                                    4

—4—

3 Jacob Ludvig Winblad von Walter, * 4/2 1735, s. t. fänrik G. H. Winblad von Walter i Bygdeå, Vb. G. 24/2 1767. Änkl. o. omg. Kaptenlöjtn. vid Häls. reg. Bos. i Hedesunda sn, Gästrikland, † 22/2 1794.
Christina Ulrika Ahlbom, * 1745, trol. d. t. bruksäg. Daniel Ahlbom.
† 4/1 1777.
Anna Jäderholm, * 174. . Härst. okänd.
Gustaf * 24/5 1769                                           5

—5—

4 Gustaf Winblad von Walter, * 24/5 1769, s. t. kapt.-löjtn. J. L. Winblad von Walter i Hedesunda. G. 16/8 1793. Kapt. vid Häls. reg. o. Göta livgarde. Bos. i Kyrkbyn 19, Alfta. Sen. utfl. † 22/3 1809.
(A—) Anna Beata Österman, * 1773 i Sth. † 10/3 1809.
Hendric Wilhelm * 24

/5 1794                              6
Fredric Ulric * 19/10 1796, † 16/11 1796
Johan Ludvig * 12/1 1798                                  7

—6—

5 Hendric Wilhelm Winblad von Walter, * 24/5 1794, s. t. kapt. G. Winblad von Walter i Alfta. Premierlöjtnant vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo. Utfl. t. Forsa (Rolfsta) 1838. † 11/3 1862.
Carolina Falén, * 10/9 1797. Grossh.-d. fr. Falun, † 9/3 1861.
Carl Fredric * 7/2 1819                                      8
Daniel Fredric * 21/7 1820                                 9
Gustaf Fredrik Oscar * 18/1 1825                        10
Fredric Detlof Napoleon * 21/10 1826. Rättare i Ovanmyra, Boda,
Kopp. † 25/4 1915
Johan Fredric Ludvig * 3/5 1830. Guldsmed i Gävle. † 1870

—7—

5 Johan Ludvig Winblad von Walter, * 12/1 1798, s. t. kapt. G. Winblad von Walter i Alfta. G. 4/9 1823. Bos. i Skellefteå. Kapt. vid Västerbottens fältjägarreg. † 3/12 1843.
Lovisa Ström, * 1/2 1794 d. t. prosten Nils Ström o. h. h. Hedvig Hesselgren i Skellefteå. (Änka e. fändrik. Ad. Fredrik Ridderståhle.)
Johan Henrik * 1823                                          11
Anna Hedvig * 24/2 1825. G. 24/2 1825 m. lärare Joh. Svedberg i Ullånger
Karl Ludvig * 1828                                            15
Gustava * 11/7 1831. Bos. i Piteå
Nils August * 1834                                            13

—8—

6 Carl Fredrik Winblad von Walter, * 7/2 1819, s. t. löjtn. H. W. Winblad von Walter i Forsa, Gävleb. G. 29/11 1850. Fanj. vid Häls. reg. Bos. i Forsa. † 16/4 1874
(X25) Anna Kristina Bornell, * 26/8 1827, d. t. organisten O. Bornell o. h. h. Brita Cajsa Woxberg i Järvsö. † 10/9 1885 i Forsa
Fredrik Teodor *6/2 1853 . † 11/4 1853
Valborg Karolina * 1/12 1854. G. 10/4 1885 m. flottn.-förm. J. Eriksson i Näsviken, Forsa * 1
Henrik August Simon Fredrik * 5/1 1857. Fanj. vid Häls. reg. Bos, i Delsbo
Christina Anna Wilhelmina * 6/2 1959 – 30/7 1859
Anna Elin Kristina * 7/6 1860. G. 26/4 1886 m. farmare A, Björk i Minnesota, N. Amerika * 2
Carl Samuel Theodor * 13/4 1862                        14
Fanny Charlotta Gunborg * 7/6 1864. Utfl. t. Härnösand, † 14/12 1890
Maria Adolfina * 14/10 1866. G. 14/12 1890 m. sadelm. J. Fredr. de Meimermonden i Forsa * 3
Hulda Henrietta Katarina * 7/4 1869. G. 4/5 1919 m. skrädd. Jonas Elof Arvid Elander fr. Rogsta

 * 1
Jonas Eriksson * 1/1 1858 i Östmarks sn, Värml. l. G. 26/4 1885 Arb. i Klockarsveden, Forsa. Flottn. förman. (vistades å okänd ort sen 1894, rymt).
Valborg Carolina Winblad von Walter * 1/12 1854, d. t. Fanjunkare Carl Fredrik Winblad von Walter i Hamre.   †6/6 1943
Anna Edla Elvira Guladis * 3/4 1878 G. 1903 m Lars Larsson torpare i Hamre
Josef Ernst Fridolf * 24/12 1879
Karl Johan Einar * 20/1 1886 Arb. vid Linspinneriet G. 1908 m Anna Olinda Lundberg
Albertina Kristina * 1/3 1887 G. 1906 m Gustaf Hjalmar Gradh Fabriks arb. i Lund, Forsa
Carolina Vilhelmina * 29/4 1889 G. 1908 med fabriksarb. vid Linspinneriet, Jonas Jonsson
Edvard * 15/4 1891 Anst. vid Avesta Järnverk 1918.

 * 2 
Anders Björk * 21/5 1859 i Boda, Värml. G. 26/4 1886. Soldat i Hamre
Anna Elin Kristina Winblad von Walter * 7/6 1860, d. t. fanjunkare C. F. Winblad von Walter i Hamre. Familjen emigr. t. Amerika 1892
Anna * 19/2 1886
Anders Johan 25/4 1887 – 16/4 1890
Karl Edvard * 18/3 1889.
Anders Johan * 4/3 1891.

 * 3
Johan Fredrik Zetterberg de Meimermondt * 25/6 1859 i Ronneby, Blekinge. G. 14/12 1890. Sadelmakare i Forssån. Frånskilda 1/7 1896.
Maria Adolfina Winblad von Walter * 14/10 1866 d. t. fanjunkare C. F. Winblad von Walter i Hamre. Fl. t. Gnarp 1916.
Gerda Kristina * 16/7 1887 Fl. t. Hudiksvall 1911
Tekla Ada Maria * 12/2 1891 – 20/4 1892

—9—

6 Daniel Fredrik Wijnblad (Winblad) von Walter, * 21/7 1820, s. t. löjtn. H. W. Winblad von Walter i Delsbo. G. 18/5 1850. Utfl. t. Leksand 1839, sen. bonde i Boda sn. Kopp. † 1908.
(W4) Dorotea Källman, * 25/4 1825. Bos. i Boda sn, Kopp.
Karl Vilhelm * 21/7 1850. Emigr. t. N. Amerika
Gustaf Fredrik * 6/11 1856. Bonde i Ovanmyra, Boda, Kopp.
Johan Ludvig * 10/8 1858. Tidningsredaktör

—10—

6 Gustaf Fredrik Oscar Winbladh von Walter, * 18/1 1825, s. t. löjtn. H. W. Winblad von Walter i Myra, Delsbo. G. 12/9 1859. Serg. vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs 2 (Näsbyn), Delsbo. † 6/5 1908.
(Z53) Katharina Jönsdotter-Hådén, * 19/2 1829 i Ytterån, Näskotts sn, Jämtl. † 23/2 1916.
Josephina Carolina * 17/12 1859, † 28/12 1883 (lunginflammation)
Anna Christina * 3/5 1862                                  26S19
Henrik Wilhelm * 14/8 1866                                12
Clara Matilda * 16/9 1870                                  2O13
17L13 Pehr »Walther» * 21/7 1855. (Fosters.) 17L16

—11—

7 Johan Henrik Winblad von Walter, * 1823, s. t. J. L. Winblad von Walter i Skellefteå. Furir. Bos. i Piteå, † 1869.
Sofia Magdalena Björkman, * 182 ., † 1868.
Frans Johan * 2/9 1856                                      16
Karl Arvid * 28/6 1860                                       17

—12—

10 Henrik Wilhelm Winblad von Walter, * 14/8 1866, s. t. serg. G. F. O. Winblad von Walter i S. Sannäs 2, Delsbo. G. 19/11 1896. Korp. vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs ss 2. † 4/12 1941.
(X4)4E14 Sigrid Olsdotter, * 30/8 1871, d. t. torp. O. Andersson i Brännås, Bjuråker. † 22/9 1925.
Carl Olof Eugen * 5/11 1897                               18
Gustaf Fredrik Oskar * 25/12 1901                      19
Bror Verner Mauritz * 2/2 1909, † 19/2 1909

—13—

7 Nils August Winblad von Walter, * 1834, s. t. J. L. Winblad von Walter i Skellefteå. Ångbåtsbefälhavare. Bos. i Sthlm.
(U) Selma Matilda Söderlund, * 13/5 1839, trol. d. t. mjöln. Per Söderlund i Forsbo, Tärna sn, Vm, † 5/1 1903.
Alma Eufrosyne Sofia * 20/12 1859. Bos. i Sth. (Guvernant.) † 17/6     1923
Brynolf Karl August * 8/9 1861                            20
Wollrath Nils Ludvig * 20/3 1865. Sjökapten, bos. i Sth. † 10/10 1909
Gerhard Engelbrekt * 13/2 1867                          21
Gerda Selma Augusta * 2/11 1872. G. 28/5 1821 m. dir. vid Koop.
förb. E. A. H. Persson
Hjalmar Ajel Ferdinand * 18… Kapten vid Gotlands reg. † 1/4 1921

—14—

8 Carl Samuel Theodor Winblad von Walter * 13/4 1862 s. t. fanj. C. F. Winblad von Walter i Forsa sn, Gävleb. G. 6/11 1886. Serg. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1912. † 5/7 1922.
(P84) Charlotta Johansdotter-Kind, * 17/5 (7/5) 1860 i Hössna, Älvsb., d. t. korp. Joh. Johansson-Kind o. h. h. Catharina Emerentia Johansdotter, † 25/1 1912.
Tora Hildegard * 22/6 1885  (X33)14Y29  G. 1906 m målare Erik Sved i Hamre, Forsa *
Hjalmar Theodor * 29/12 1886. Korp. vid Häls. reg. † 23/3 1913
Helfrid Charlotta * 26/3 1889. G. 30/10 1921 m. handl. G. A. Tingelöf i Arbrå
Karl Helge * 16/5 1894                                      22
Tore Hilding * 15/10 1901                                  23

*  -14Y29- Norrbo släktregister
24 Erik Sved, *21/8 1884, s. t. sold. N. Sved i Bästdal, Norrbo. Död 13/5 1975.
G. 7/11 1906. Måleriarb. Bos. i Bästdal. Utfl. t. Forsa 1914.
(X6)43M14 Tora Hildegard Winblad von Walter,  *22/6 1885, d. t. serg. C. S. T. Winblad v. Walter i Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1914.Död 29/12 1932.
Edit Ingeborg, *19/1 1907                                (X4)32A16
Helfrid Linnea, *8/6 1908. G. 1926. Bos. i Hamre 101, Forsa.
Hildur Olivia, *15/4 1911. Utfl. t. Forsa 1914.
Ruth Ragnhild, *1/10 1913. Utfl. t. Forsa 1914.

—15—

7 Karl Ludvig Winblad von Walter, * 1828, s. t. J. L. Winblad von Walter i Skellefteå. G. 16/9 1849. Kronolänsman i Piteå, † 1895.
(BD20) Johanna Maria Johansdotter-Nordström, * 25/11 1825 i Öjebyn, Piteå, † 1902.
Johan Ludvig * 10/11 1849                                 24
Maria Lovisa * 28/2 1851. G. 2/5 1872 m. fanj. Joh. B. Lind i Öjebyn, Nb.
Johanna Matilda * 8/11 1853. G. 13/11 1874 m. urmak. A. A. Sjöblom i Piteå
Karl August * 8/1 1858                                      25
Hilma Helena * 19/2 1860. Telegrafist i Byske
Knut Ernst * 18/3 1863                                      26
Anna Gustava * 13/8 1864. Bos. i Luleå
Axel Brynolf * 6/2 1869                                     27

—16—

11 Frans Johan Winblad von Walter, * 2/9 1856, s. t. furir J. H. Winblad von Walter i Piteå. G. 1879. Utfl. t. S:t Paul, Minn., USA.
Anna. Fredrika Hedqvist * 185 ., † 1913.
Johan Werner * 17/8 1880                                 28
Karl Leo * 188 .                                                   29
Frans Amandus * 21/6 1886. G. m. Beda Johansson. Bos. i S:t Paul,
Minn., USA
Anna Tekla * 12/7 1888. G. m. Albert Ostram i S:t Paul, Minn., USA.
Ellen Maria * 16/7 1890. Bos. i S:t Paul, Minn., USA
Frida Regina * 7/9 1892. G. m. modellsnick. Sten Olof Sterner (* 30/9 1893) i Piteå
Knut Gunnar * 10/3 1897. Bos. i S:t Paul, Minn., USA
Oskar Napoleon * 27/4 1899. Bos. i S:t Paul, Minn., USA
Ruth Frideborg * 12/1 1904. Bos. i S:t Paul, Minn., USA

—17—

11 Karl Arvid Winblad von Walter, * 28/6 1860 s. t. J. H. Winblad von Walter i Piteå. G. 1886. Sågv.-arb. vid Munksund, Piteå.
Amanda Paulina Westerlund, * 28/10 1860, † 1905.
Karl Waldemar * 25/5 1887                                30
Emma Monika * 24/1 1889
Billia Sofia * 9/10 1892. G. 16/5 1916 m. polisman Erik Svensk i Luleå
Alida Amanda * 20/9 1894. G. m. N. N. Rogers i Seattle, Wash., USA
Hanna Elvira * 23/4 1896
Rolf Brynolf * 24/7 1900. Emigr. t. Seattle, Wash., USA

—18—

12 Carl Olof Eugen Winblad von Walter, * 5/11 1897, s. t. H. W. Winblad von Walter i S. Sannäs ss 2. G. 20/9 1924. Läg.-äg. i Norrberg, sen. banarb., bos. i Jobsmyra 37, Delsbo. † 17/6 1987
56P1 Anna Margreta Andersson, * 17/5 1899, d. t. arb. E. E. Andersson i Norrberg, Delsbo. † 15/3 1986
Iris Ragnhild Teresia * 23/6 1925, † 29/3 1931
Iris Ragnhild Teresia * 31/3 1932

—19—

12 Gustaf Fredrik Oskar Winblad von Walter, * 25/12 1901, s. t. H. W. Winblad von Walter i S. Sannäs ss 2, Delsbo. G. 11/12 1926. Bonde i S. Sannäs 25. † 2/2 1956
(X33)9Å53 Marta Dahlström, * 3/5 1902, d. t. bonden P. Dahlström i Nyåker 2, Delsbo. † 23/5 1991
Gösta Henrik Wilhelm, tv., 25/11 1924
Bror Werner Mauritz, tv., 25/11 1924
Vera Margreta Ingegerd * 8/9 1930

—20—

13 Brynolf Carl August Winblad von Walter, * 8/9 1861. s. t. ångbåtsbefälhavare N. A. Winblad von Walter i Sth. G. 21/4 1907. Sjökapten. Bos. i Sth. † 12/10 1918.
Julia Catharina Strömgren, * 186 .

—21—

13 Gerhard Engelbrekt Winblad von Walter, * 13/2 1867, s. t. ångbåtsbefälhavare N. A. Winblad von Walter i Sth. G. 1911. Sjökapten. Bos. i Sth. † 8/4 1922.
(R236) Astrid Gunhild  Emilia Friberg * 28/8 1880, d. t. godsäg. Frans Friberg o. h. h. Charl. Eugenia Broberg i Varola, Skarab.† 6/3 1943
Märta * 22/10 1911. Bos. i Sth. (Stiftjungfru)
Sten Gerhard * 9/2 1913. Tandläk. Bos. i Sth.
Nils Henrik Johan * 25/7 1916. Arkitekt i Sth. G. 2/5 1942 m. Anne Marie Piehl

—22—

14 Karl Helge Winblad von Walter, * 16/5 1894, s. t. serg. C. S. Th. Winblad von Walter i Hålsjö, Norrbo. G. 2 ggr. Affärsman o. sågv.-faktor i Sth. † 14/10 1929.
Teresia Edisabeth Johansson, * 3/7 1892. (Frånskild.)
(BD17) Ida Sofia Purra, * 24/10 1898 i Nedertorneå.

—23—

14 Tore Hilding Winblad von Walter, * 15/10 1901, s. t. serg. C. S. Th. Winblad von Walter i Hålsjö, Norrbo. G. 3 ggr. Furir vid Svea ingenjörskår. Sen. droskchaufför i Enskede. † 9/7 1968
(M122) Nanny Elvira Lindqvist, * 1897 i Malmö, G. 26/2 1926. † 12/7 1926.
Anna Elvira Brickman, * 11/12 1899. Frånsk. 1935.
(U37) Anna Elisabet Forsman, * 2/9 1899, d. t. kommunalarb. J. J. Forsman i Norberg, Vm.  † 17/1 1963

—24—

15 Johan Ludvig Winblad von Walter, * 10/11 1849, s. t. länsman K. L. Winblad von Walter i Piteå. G. 4/10 1879. Major vid Norrb. reg. Bos. i Luleå, † 2/3 1937.
Hanna Betty Matilda Widéen, * 5/10 1859, † 1/3 1933.
Fanny Matilda * 5/9 1880. G. 4/12 1907 m. distr.-kassör vid SJ,
Kristian Fredrik Liljeqvist i Sth.
Ingrid Maria * 14/6 1883. Bos. i Strängnäs
Karl Einar * 16/4 1885                                       31

—25—

15 Karl August Winblad von Walter, * 8/1 1858, s. t. länsman K. L. Winblad von Walter i Piteå. G. 1904. Handl. i Luleå, † 28/12 1932.
Julia Augusta Sundström, * 1/8 1867. Härst. okänd. † 7/4 1949
Carl Folke * 13/2 1906                                       32
Nils Stig * 5/7 1907
Karin Maria, * 21/3 1909. G. 7/11 1936 m. tandläk. Eric Danielsson- Degerbeck i Nora

—26—

15 Knut Ernst Winblad von Walter, * 18/3 1863, s. t. länsman K. L. Winblad von Walter i Piteå. G. 9/12 1890. Kronolänsman i Arjeplog, Nb. † 1938.
(AC) Anna Amalia Lindström, * 21/9 1871. Fr. Älvsbyn.
Alma Sofia, * 6/2 1891 G. 25/3 1917 m. jägmäst. Urban Eugen Lindhé i Valåsen. † ./10 1949 i Åtorp, Värml.
Karl Hjalmar * 13/7 1892                                   33
Axel Gideon * 18/6 1894
Ernst Ludvig * 189 .                                          34
Siri Amalia * 24/11 1904. G. 1/5 1932 m. kontorschef David Högström i Luleå
Rolf Georg * 18/4 1906. Bos. i Älvsbyn
Märta Linnea * 16/9 1908. G. 12/1 1941 m. guldsmed E. B. W. Lindstedt i Karlskoga
Nils Gösta * 20/12 1909                                     35

—27—

15 Axel Brynolf Winblad von Walter, * 6/2 1869, s. t. länsman K. L. Winblad von Walter i Piteå. Bokhåll. i Antnäs, Luleå.
(BD27) Elisabet Wikström, * 8/7 1858. Fr. Boden.
Sven Johan Gustaf * 1901

—28—

16 Johan Werner Winblad von Walter, * 17/8 1880, s. t. F. J. Winblad von Walter i S:t Paul, Minn., USA. G. 24/6 1909. Guldsmed o. urmakare i S:t Paul, Minn., USA.
Wilhelmina Olsson, * 188.

—29—

16 Karl Leo Winblad von Walter, * 188 ., s. t. furir F. J. Winblad von Walter i S:t Paul, Minn., USA. G. 1910. Sjukvårdare. Bos. i Piteå, † 1924.
Anna Augusta Öberg, * 1884. Härst. okänd.
Karl Rudolf * 17/5 1911                                     36
Inga Elisabeth * 12/9 1912. G. 9/12 1933 m. sågv.-arb. Axel Halvar Adolfsson i Piteå
Elsy Maria * 14/1 1917. G. 24/9 1938 m. sågv.-arb. David Valfrid Vidmark i Munksund
Lilly Carolina * 3/7 1919

—30—

17 Karl Waldemar Winblad von Walter, * 25/5 1887, s. t. sågv.-arb. K. A. Winblad von Walter i Munksund. G. 24/9 1911. Mäklare i Tacoma, Wash., USA.
Mary Mabel Pierson, * 18. .. Härst. okänd.
Rubert Valdemar * 27/7 1918. Stud. vid högskolan i Tacoma
Grant Brynolf * 6/12 1921. Stud. vid högskolan i Tacoma

—31—

24 Karl Einar Winblad von Walter, * 16/4 1885, s. t. major J. L. Winblad von Walter i Luleå. G. 2 ggr. Överstelöjtn. i Vendes artillerireg. res. Slussinspektör vid Göta kanalverk. RSO. † 21/2 1956
Ellen Lindberg, *  16/12 1894 fr Karlsborg. G. 1918. Frånskild 1925, † 21/2 1989
Birgitta Schierbeck, * 10/5 1894. G. 9/10 1929 Härst. okänd. † 4/6 1963
Britt * 11/1 1920. G. 30/4 1940 m. assistent Stig Arne Corneli Johannison, Malmö
Rolf * 13/5 1921. Ex. sjökapten

—32—

25 Carl Folke Winblad von Walter, * 13/2 1906, s. t. handl, C. A. Winblad von Walter i Luleå. G. 20/3 1937. Bergsingenjör vid Österby bruk, Upps. † 11/4 1992
Dagny Margareta Andreen, * 29/8 1910 i Brålanda, Dalsland.  † 28/5 2012
Barbro Margareta * 19/2 1938
Carl Torkel * 6/1 1941

—33—

26 Karl Hjalmar Winblad von Walter, * 13/7 1892, s. t. länsman K. E. Winblad von Walter i Arjeplog. G. 1919. Omgift 9/10 1948 Fjärdingsman i Älvsbyn. † 24/12 1968
Anna Matilda Söderberg, * 8/8 1907. Härst. okänd
Anna Gertrud * 14/12 1919. G. 26/12 1941 m. Holger Nissdal
Greta Ingegerd * 24/6 1921
Karl Harry * 4/4 1923
Knut Hjalmar * 8/11 1924
Kerstin Margareta * 11/8 1933

—34—

26 Ernst Ludvig Winblad von Walter, * 8/10 1899, s. t. länsman K. E. Winblad von Walter i Arjeplog. G. 2 ggr. Landsfiskal. † 6/7 1970.
Astrid Ragnhild Margareta Wihlson, * 28/2 1901 i Luleå G. 22/12 1941 † 27/12 1941.
Agda Josefina Berg, * 190. . Fr. Arvidsjaur. G. 4/6 1944.

—35—

26 Nils Gösta Winblad von Walter, * 20/12 1909. s. t. länsman K. E. Winblad von Walter i Arjeplog, G. 2 ggr. Bos. i Älvsbyn, Nb.
Syster Viola Pettersson. * 190. . † 1941.
Zaida Andersson, * 19.. .
Birgit Linnea * 12/5 1939

—36—

29 Karl Rudolf Winblad von Walter, * 17/5 1911, s. t. sjukvård. K. L. Winblad von Walter i Piteå. G. 15/10 1933. Sågv.-arb. i Piteå. † 30/3 1984
Gunnel Maria Norberg, * 6/2 1912 i Luleå  † 1/12 2005.
Lars Rudolf * 18/3 1934
Matts Olov * 15/4 1937

Vi har kompletterat släktboken med en del uppgifter som vi själva ville få svar på.

 

 

Hudiksvalls -Tidningen tisdagen den 6 mars 1934


Hudiksvalls-Tidningen Lördagen den 15 december 1945 


Ladan vid Brudsvalarna.

 


Hudiksvalls-Tidningen Torsdagen den 20 december 1945

Glöm inte ange dellenportalen.se som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra.

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

5 kommentarer

 1. Hej,

  Jag heter Anders Edh och är släkt med Winblad von Walter på min farmors sida. Min farmor’s mor var Anna Christina WINBLAD VON WALTER.
  Nu undrar jag om jag får lägga en länk i mitt släkträd till Fanjunkaren Henrik August Simeon Fredrik Winblad von Walter?

  Hälsningar
  Anders Edh

  1. Hej Anders!
   Jag vet inte riktigt hur du menar, med du får gärna använda de uppgifter du hittar på Dellenportalen bara du talar om att det är därifrån du hämtat uppgifterna.
   Hälsningar Åke Nätterö

 2. Hej,
  Jag heter Ann och Fredrik WvW är min morfars morbror.
  Jag har i min ägo ett sorgebrev (dödsannons i nästan A4-storlek) som skickades till min morfar när Fredrik WvW avlidit.
  Enlig detta brev avled han den 30maj 1950. Jordfästningen ägde rum 11juni 1950.
  Jag påtalade detta redan 2005 för Margareta Eriksson (som skrivit boken om Fredrik WvW).
  Hon fick en kopia på brevet. Vet inte varifrån de har fått sina uppgifter men jag litar på det brev jag har i min ägo. Tycker att rätt dödsdatum ska stå i berättelserna om honom.
  Jag kan maila en kopia om så önskas.

  Står även fel årtal under bilden på Anna o Eugen. ”Anna och Eugén von Walter, Fredriksfors, hos vilka fanjunkaren bodde de sista femton åren av sitt liv från 1935 till 1959.”

  Hälsningar
  ann

  1. Hej Ann!
   Tack snälla du för att du hör av dig om de här felaktiga uppgifterna. Jag blir också upprörd. Det är självklart att uppgifterna
   ska vara korrekta. Nu har jag kollat i dödboken och du har helt rätt, och nu har jag också rättat uppgifterna på hemsidan.
   Tack Ann, ha det så bra, och hör av dig igen om det är nått
   Hälsningar
   Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *