Ede del 2, 1967 – 2000

Dellenportalen har kopierat privatägda skolfoton och bilder från tillgängliga skolkataloger. Finns inte ägaren till bilden angiven är bilden bara en kopia ur skolkatalogen.

Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto eller Kungsfoto och skaffa dig ett minne för livet.

Då skolan anlitat både Svenskt Skolfoto och Kungsfoto och vi kopierat bilder ur båda företagens skolkataloger kan förväxlingar av fotofirmornas namn förekomma vilket vi beklagar. Troligen vet du själv vilket företag som är det rätta, om inte, får reda på det vid en kontrollringning.

 


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.

Ede skola del 2, 1967 – 2000

 


1967 startade högstadiet i tre nybyggda hus. A-huset innehöll skolexpedition, lärarrum, skolbibliotek och vanliga lektionssalar på nedre botten. På övre plan kemi-, fysik-, och biologi-institutioner. Byggnaden hade ett ljusinsläpp mellan våningarna, vilket var bra arkitektur. I B-huset fanns lärosalarna för trä- och textilslöjd, bild och hemkunskap.

En mycket väl utrustad tekniksal fanns också. Idrottshallen höll även den hög klass. Ede skola var lokalmässigt välutrustad för att ta emot elever i årskurs 7–9 från Delsbo, Bjuråker och Norrbo.

Lärarkåren utökades med många unga och välutbildade lärare, varav flera var gifta, Erik och Inger Jivegård, Björn och Birgitta Cobdal, Ulf och Hjördis Myrnäs.

Läsåret 1990–2000 flyttade därför högstadieeleverna från Bjuråker till skolan i Friggesund. Läsåret 2008–2009 kom de tillbaka till Ede. Ett kortvarigt experiment!


Högstadiet i Delsbo

Berättat av Vanja Persson

Vi som gick i klass 6 läsåret 1964/65 i Dellenbygden, var den sista årgång elever som tillhörde den 8-åriga folkskolan. De som kom efter oss skulle tillhöra den nya 9-åriga grundskolan.

I folkskolans 6:e klass måste man bestämma sig för om man ville studera vidare eller inte. Ville man läsa vidare så kunde vi välja mellan Hudiksvall och Ljusdal för att gå på högstadium. Valet styrdes oftast av buss- och rälsbussförbindelserna. Jag var en av dem som valde att inte pendla till Hudiksvall eller Ljusdal dagligen. Jag fortsatte i stället i folkskolans 7:e klass i Ede. Vi var då två sjuor, A och B. I 7A var Per Östberg klassföreståndare och i den klassen gick bara pojkar. I 7B var Irja Ramenius klassföreståndare och där var vi bara flickor. Då fick vi varje morgon sjunga en psalm till fröken Ramenius orgelackompanjemang och därefter läsa Fader vår innan lektionerna satte igång. Pojkarna i parallellklassen fick starta dagen med lektioner direkt.

Under det läsåret byggdes det som skulle bli det nya högstadiet för elever i Delsbo, Bjuråker och Norrbo. Vi följde byggnationerna dagligen på rasterna. De flesta lektionerna då hade vi i Rödskolan men hemkunskapslokalerna fanns i Vitskolan. Som lärare i hemkunskap hade vi Ols-Brita Persson. Första lektionen gjorde hon klart för oss att hon inte följde den rekommenderade läroplanen för den var inte bra ansåg hon och inte brydde hon sig om att det började pratas om förbud mot kroppsaga heller, så det så! Om vi hängde ut genom fönstren för att prata med kamrater utanför så lovade hon att slå oss hårt i baken, vilket också praktiserades några gånger. Men Ols-Brita var en mycket snäll person och duktig lärare och alla i min klass uppskattade henne.

Alla vi som gick i folkskolans 7:e klass det här året, fick erbjudande om att gå om 7:an för att komma in i det nya systemet med 9-årig grundskola. Jag tror att vi mognade mycket under det här året och tänkte mer seriöst på vår framtid. De nya lokalerna som växte fram såg inbjudande ut och vi fick samtala med studievägledare. Innan läsåret var slut hade mer än hälften av oss valt att gå om 7:an. Ett val som jag tror ingen av oss ångrar. Med den nya läroplanen och nya läroböcker blev allt nytt för oss.

Helt nya lärare – en för varje ämne, en massa nya klasskamrater, både från skolorna i Bjuråker och i Norrbo men även de som året innan gått i 6:an i andra skolor i Delsbo. Det var helt nybyggda lokaler, en del hus och salar var inte färdiga ens så det blev lite provisorium i början. Huset med gymnastiksal dröjde ett bra tag, så den gamla gymnastiksalen fick användas tills vidare och textilslöjd fick vi ha i den tidigare vaktmästarbostaden, för att nämna några av nödlösningarna.

Här är de lärare som var med från starten av högstadiet:

 • Andersson, Kristina, lärare i textilslöjd
 • Dahlberg, Solveig, timlärare i teckning
 • Ek, Valter, folkskollärare, timlärare i maskinskrivning, tillsynslärare och bibliotekarie
 • Eriksson, Inger, lärare i textilslöjd (tjänstledig under vårterminen)
 • Eriksson, John, musiklärare
 • Eriksson, Svea, timlärare i maskinskrivning
 • Floegel, Peter, timlärare i tyska och engelska
 • Forsberg, Brita, lärare i hemkunskap
 • Johansson, David, timlärare i gymnastik
 • Johansson, Håkan, ämneslärare i fysik och matematik, klassföreståndare i 7a
 • Jonsson, Solveig, folkskollärare, timlärare i franska
 • Larsson, Liss Lars, ämneslärare i svenska och matematik, studierektor, klassföreståndare i 7c
 • Lundström, Ingemar, Kantor, timlärare i musik
 • Olsson, Gösta, adjunkt, lärare i kristendomskunskap, yrkesvalslärare, klassföreståndare i 7e
 • Orelund, Anna, timlärare i musik
 • Persson, Brita, lärare i hemkunskap
 • Roos, Sven, lärare i matematik, rektor och skolchef
 • Sellström, Roland, ämneslärare i samhällskunskap, matematik, engelska och svenska, klassföreståndare i 7d
 • Silver, Bo, lärare i trä- och metallslöjd
 • Skoglund, Carl, lärare i trä- och metallslöjd
 • Öhgren, Gerd, ämneslärare i engelska, tyska och svenska, klassföreståndare i 7b
 • Östberg, Per, folkskollärare, lärare i biologi, klassföreståndare i 7f

I årskurs 7 var vi i viss mån indelade utifrån var vi tidigare gått i skola. I 7a fanns barnen från Norrbo och de som tidigare gått åk 7 i Friggesund, i 7b var vi till största delen de barn som tidigare gått åk 7 i Ede. Vi var totalt ca 170 elever fördelade på 6 klasser, 7a-7f. Vi hade gjort vissa ämnesval beroende på inriktning. Allmän eller särskild kurs i matematik och engelska, textil- eller trä- och metallslöjd, egna ämnesval 5 veckotimmar där det gavs möjlighet till B-språk – tyska eller franska, maskinskrivning, teknik m.m. För att få gymnasiekompetens krävdes särskild kurs i matematik och engelska. Utifrån dessa val samt gymnastiklektioner, blev vi sammanförda från olika klasser och lärde känna varandra till stora delar.

Då vi sedan kom till åk 8 så fylldes skolan på nya 7:or , drygt 120 elever fördelade på 5 klasser. Ett antal nya lärare tillkom också för att täcka behovet:

 • Andersson, Erna, lärare i textilslöjd
 • Berg, Sigrid, folkskollärare, föreståndare för läskliniken
 • Berglund, Sylvia, lärare i hemkunskap (vikarie för Brita Persson)
 • Bäckström, Bertil, ingenjör, timlärare i matematik, fysik, teknisk orientering
 • Engelbrekts, Carin, timlärare i svenska, engelska, tyska
 • Lindskog, Runo, timlärare i svenska, kristendomskunskap, engelska
 • Mûller, Dieter, timlärare i engelska, tyska
 • Myrnäs, Hjördis, gymnastikdirektör
 • Myrnäs, Ulf, gymnastikdirektör
 • Nordin, Ingvar, ämneslärare i matematik, fysik, kemi
 • Wilhelmsson, Anders, lärare i trä- och metallslöjd
 • Öberg, Göran, laborator, timlärare i svenska, kristendomskunskap

Kristina Andersson, Peter Floegel, David Johansson och Bo Silver hade slutat.

Då vi kom till 9:e klass blev det en helt annan sammansättning på klasserna. Då gick allt ut ifrån vilken studieinriktning vi hade valt. 9G var gymnasieförberedande allmänt, 9T hade teknisk inriktning med gymnasiebehörighet osv. Nu var högstadiet i full drift med elever i klasserna 7-9. Nya sjundeklassare, knappt 120 stycken fördelades nu på fyra klasser och ännu fler lärare rekryterades:

 • Back, Per, adjunkt, lärare i kristendomskunskap, svenska, samhällskunskap, huvudlärare i kristendomskunskap
 • Brink, Håkan, timlärare i tyska, engelska och svenska
 • Cobdal, Birgitta, fil.mag. adjunkt, lärare i franska och engelska, huvudlärare i franska
 • Cobdal, Björn, fil.mag. adjunkt, lärare i tyska och engelska, huvudlärare i tyska och engelska
 • Eriksson, Gunnel, hushållslärare, lärare i hemkunskap
 • Gedda, Sture, fil.mag. adjunkt, lärare i biologi, geografi, kemi, huvudlärare i biologi och geografi
 • Jivegård, Erik, fil.mag. adjunkt, lärare i historia och svenska
 • Jivegård, Inger, fil.mag. adjunkt, lärare i kristendomskunskap och svenska
 • Lundmark, Arne, yrkeslärare, lärare i verkstadsarbete, huvudlärare i verkstadsarbete och teknisk orientering
 • Norberg, Mona, fil.mag. adjunkt, lärare i matematik och fysik
 • Nordin, Solveig, folkskollärare, lärare i läskliniken
 • Olsson, Karl-Gustaf, timlärare i teckning
 • Rudolphi, Eivor, förskollärare, lärare i barnavård
 • Östling, Stig, ämneslärare, lärare i samhällskunskap, yrkesvägledning, yrkesvalslärare

Sigrid Berg, Sylvia Berglund, Solveig Dahlberg, Carin Engelbrekts, Solveig Jonsson, Dieter Mûller, Brita Persson och Roland Sellström hade slutat.

År 1969 var vi ett stort antal elever som gick ut som de första niorna i Delsbo. Eftersom många elever i hela Dellenbygden, som egentligen tillhörde folkskolan, hade valt att gå om årskurs 7 så blev det extra många det här året.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Ett stort tack till Axelina Bäckström och Ingrid Sundell vid Ede skola som bistått med skolkataloger.


Efterlysning!
Hjälp oss att hitta fler bilder så att vi kan dokumentera skolan och skolans elever ännu bättre.

 

ede-293-flyg
Ede skola. Bilden ägs av Länsmuseet Gävleborg.

ede-083-flyg

Ede skola. Bild ur skolkatalogen.

ede-006-flyg

Översiktsbild över Ede skola tagen från helikopter 2012.


ede-545-1968-69

Ede skola läsåret 1968/69, klass 9G2
Bilden utlånad av Vanja Persson

Klassföreståndare: Birgitta Cobdal

Bakre raden:
Maj-Lis Gladh, Friggesund, Vanja Jonsson, Norrväna, Kerstin Nilsson, Frisbo, Månika Tapper, Ede, Ingrid Stenberg, Rolfsberg, Britt-Marie Swing, Källbergsbo, Bodil Larsson, Strömbacka

Mittenraden:
Eva Hammarstedt, Strömbacka, Christina Eriksson, Friggesund, Eva-Britt Eriksson, Avholm, Ing-Marie Eriksson, Lund, Yvonne Forslund, Friggesund, Karin Hill, Furuberg, Runa Andersson, Friggesund, Birgitta Cobdal, klassföreståndare

Främre raden:
Barbro Nilsson, Furuberg, Ingrid Eriksson, Ås, Lars-Göran Karlsson, Friggesund, Sivar Arnér, Bricka, Bo Andersson, Svedjebo, Christer Friberg, Ede, Berndt Karlsson, Svedjebo

 


ede-334-73-74-7b

Ede skola läsåret 1973-1974, klass 7 B
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Inger Jivegård

Bakre raden:
Lars Göran Sandin, Eva Lena Henriksson, Birgitta Eriksson, Laila Thyr, Lars Svensson, Inger Jivegård lärare, Tord Persson, Eva Bäck, Christina Bergström, Eva Olsson, Nils Åke Moberg, Anders Camel.

Mellanraden:
Peter Bergkvist, Christina Hansson, Anders Bladin, Annica Marklund, Jan Svensson, Lars Grunnesjö, Gunilla Olsson, Stefan Nordin.

Främre raden:
Bengt Olov Olsson, Torbjörn Svensk, Gunilla Persson, Margareta Jonsson, Karin Andersson, Ulla Olsson, Eva Johansson.

Frånvarande: Dan Bergström


ede-536-1975

Ede skola läsåret 1974 – 1975, klass 7 C
Bilden utlånad av Elsie Svensk

Lärare:

Bakre raden:
Mikael Persson, Mikael Näslund, Ingvar Balkefors, Mikael Christiansson, Peter Andersson, Dennis Rönngren, Hans Johansson, Leif Svensk, Inge Vedin, Göran Ekblom, Tony Sundberg, Morgan Westerlund, Lars Olov Wengelin.

Mellanraden:
Birgitta Lindqvist, Siv Persson, Kristina Bäckström, Ulla Jonsson, Karin Nilsson, Lena Blom, Maria Eriksson, Ove Norberg.

Främre raden:
Kent Storm, Laila Persson Finnberg, Mona Hedman, Lena Sahlin, Ann-Katrin Larsson, Bengt Andersson.


ede-548-78-79
Ede skola troligen läsåret 1978-79, klass 8 eller 9b. Bilden utlånad av Jan Johansson

Lärare: Inger Jivegård

Bakre raden:
Jan Forslin, Roger Olofsson, Leif Svensson, Mats Kristoffersson, Mikael Olsson, Torbjörn Olsson, Stefan Norin, Bernt Lageius, Thomas Östman, Torbjörn Olsson

Mellanraden:
Inger Jivegård lärare, Karin Eriksson, Anna-Lena Borg/Engberg, Elisabeth Dahlström, Katarina Löfblom, Maria Eriksson/Pärlefalk, Susanne Swang, Henrik Skoglund, Åke Karlsson

Främre raden:
Susanne Löfling, Monica Wållner, Tina Bengtsson, Annelie Pålsson, Bitte (Elisabeth) Nordin, Lena Johansson, Carin Svensson/Hahne, Lena Östberg/Lindh.

Liggande:
Rigmor Eriksson/Fahlberg och Gunilla BergsmanEde skola 1978/79 klass 9c. Bilden utlånad av Jan Johansson


Elever till vänster är bakre raden, därefter mellanraden och elever i den främre radenEde skola läsåret 1980-81 klass 9b. Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Tomas Höglund och Brita Forsberg


Elever till vänster är bakre raden, därefter mellanraden och främre raden


 

ede-519-82-83-7a

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Mats Alkerud, Roger Eriksson, Kenneth Dolk, Jerker Perzon.

Mellanraden:
Stefan Norling, Jörgen Johansson, Tomas Göransson, Robert Hall, Jan Erik Eriksson, Mikael Larsson.

Främre raden:
Anna Lena Dahlström, Marita Widén, Birgitta Rålund, Jeanette Eriksson, Annicka Johansson, Susanne Björk, Madeleine Persson.

Frånvarande: 
Maria Norman, Mirjam Brink, Maria Nordin, Ove Alkerud.


 

ede-520-82-83-7b

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Per Anders Nilsson, Olle Eriksson, Tomas Jansson, Tomas Elofsson, Jonatan Westin, Lars Åke Johansson, Anna Bryngelsson.

Mellanraden:
Peter Fahlberg, Patrik Pålsson, skymd Tomas Brolin, Stefan Karlsson, Magnus Jonsson, Magnus Johansson, Peter Jonsson, Marie Jonsson, Christina Svensson, Eva Lindberg.

Främre raden sittande/knästående:
Fredrik Wallin, Rickard Edlund, Kristoffer Dahlström, Göran Svensk, Anders Svensk, Karin Fahlberg, Carina Lindberg, Ann Sophie Berggren.

Liggande i mitten: Sofia Olofsson.

Frånvarande: Nadja Svensson


 

ede-521-82-83-7c

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Madeleine Jansson, Susanne Persson, Felicia Öjemark Wiik, Pernilla Stadin.

Rad 2:
Pia Karlsson, Lena Larsson, Helena Lund.

Rad 3:
Roger Eriksson, Mikael Kvist, Stefan Eriksson, Mats Medin, Marie Sallander.

Rad 4:
Camilla Olofsson, Malin Persson, Agneta Norrgård, Marie Lindgren, Katarina Westerberg.

Främre raden:
Roger Strand och Bjarne Westberg


 

ede-522-82-83-7d

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lars Persson, Henrik Andersson, Peter Åsberg, Anders Jonsson.

Rad 2:
Lars Göran Östlund, Peter Swing, Bengt Djeerf, Anders Sjödin, Jonas Östberg, Mikael Storm.

Rad 2/främre raden:
Lotta Nordin, Anna Lena Johansson, Ulrika Olsson, Tina Hemlin, Tommy Skoglund (ansiktet bortvänt), Joakim Liiw, Jörgen Nyberg, Hans Linde.

Sittande på golvet:
Veronica Johansson, Ulrika Berglund, Camilla Hemlin, Åsa Dahlberg, Madeleine Jonsson, Carina Högblom.

Frånvarande: Elinor Lundqvist och Susanne Westman.


 

ede-523-82-83-8a

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Uppifrån och ner:
Gert-Ove Bergström, Jan Johansson, Kristina Linde, Helena Melin, Ulf Jansson, Magnus Lindberg, Hans Sjöblom, Peter Bergström, Ulf Bergström, Per Persson, Mildred Åkerström, Anneli Persson, Christina Sjöberg, Ralph Lindblom, Anna Jäderberg, Margareta Nyman, Susanna Bäckström, Kristina Eriksson.


 

ede-524-82-83-8b

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Conny Nilsson, Tommy Samuelsson, Christer Björk, Örjan Olausson.

Rad 2:
Vivi-Ann Karlsson, Carola Persson, Mona Söderman, Eva Larsson, Carin Svensson.

Rad 3:
Maria Olovsson, Ulrika Svensk, Mirjam Backström, Madeleine Bergström.

Främre raden:
Ronnie Olgarsson, Bo Karlsson och Tony Wallin

Frånvarande:
Olov Medin, Madelene Dässman och Kristina Hammarström.


 

ede-526-82-83-7c

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Urban Andersson, Anders Frisk, Per-Ola Gustavsson.

Rad 2:
Kristina Hermansson, Åsa Halvarsson, Christina March, Elisabeth Larsson, Per-Ola Larsson, Anders Löfblom.

Rad 3:
Maria Wållner, Ylva Eriksson, Monica Olsson, Nina Johansson, Per Ekblom.

Rad 4:
Åsa Svensson, Kerstin Nyman, Mats Jonsson, Morgan Eriksson, Ulf Eriksson.

Rad 5:
Christer Högblom, Susanne Jansson, Mårten Logård.

Främre raden:
Anna Lodén, Ulrika Larsson, Anna Åkerblom, Magnus Svensson, Samuel Björk, Per Träff.

Längst fram: Patrik Svedberg.


 

ede-527-82-83-7d

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Uppifrån och ner:
Annika Eriksson, Pär Nordin, Patric Petersén, Eva Gedda, Monica Lindgren, Helena Nordin, Anders Eriksson, Henrik Fredin, Marie Karlsson, Lars Jonsson, Ulrik Lindbergh, Christian Persson, Leif Johansson, Mervi Kinnunen, Cecilia Hansson, Pär Ulander, Mikael Eriksson, Kai Nilsson, Kenneth Björn, Ulrik Brink, Kjell Moberg, Anna Tomasson, Magnus Gustavsson, Johan Frank, Magnus Persson, Anders Persson, Alf Sjöblom.


 

ede-528-82-83-8a

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Herman Alkerud, Hans-Erik Larsson, Lars Ohlsson, Monica Backlund, Johan Thunhult, Tomas Larsson, Kurt Brink.

Mellanraden:
Jens Persson, Gunilla Olsson, Marianne Thyr, Marianne Blom, Annelie Johansson, Lena Iwarsson.

Främre raden:
Thomas Persson, Pia Fredin, Georg Larsson, Robert Brink.


 

ede-529-82-83-9b

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Göran Sundin, Tomas Larsson, Magnus Walther, Conny Dahlgren, Tomas Andersson, Mats Larsson.

Rad 2:
Ingela Krantz, Monica Forsell, Rose-Marie Bergström, Niclas Bergman, Matts Jonsson.

Rad 3:
Susanna Larsson, Lillevi Forslin, Monica Fernström, Erik Svensson, Elenor Kallberg.

Främre raden:
Mikael Ekblom, Maria Persson, Fredrik Lundgren.

Frånvarande: Anders Nilsson.


 

ede-530-82-83-9c

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Ulf Larsson, Joakim Persson, Peter Mickelsson, Tomas Grahn, Ola Swing, Henrik Nordin, Mats-Olov Hildingsson, Peter Norberg.

Rad 2:
Leif Olofsson, Tony Öst, Mikael Holst, Helena Jonsson, Lena Wikström, Åsa Burefjord, Ulrica Säfsholm.

Rad 3:
Hans Eriksson, Annica Persson, Åsa Andersson, Anna Olshäll.

Främre raden:
Stefan Wiksten, Anneli Nord, Eva Sörensson, Monica Djerfh.

Frånvarande:
Jonny Johansson, Peter Jonsson, Åke Swing


 

ede-531-82-83-9d

Ede skola läsåret 1982 – 1983, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Örjan Svensson, Robert Jonsson, Peter Hansson, Anders Patrik Eriksson, Mikael Larsson, Kent Bryngelsson.

Rad 2:
Roger Bergström, Jörgen Sundström, Petter Åhslund, Jan Henriksson, Kenny Persson.

Rad 3:
Patrik Eriksson, Klas Sundberg, Camilla Westerlund, Hannu Taimi, Åsa Eriksson, Linus Westin, Erica Olovsson, Helen Kring, Magnus Westerlund.

Främre raden:
Gunilla Ollson, Anders Stridh, Maria Bergström, Monica Johnsson, Anneli Kristoffersson.

Frånvarande: Thuva Härdelin och Ann-Sofie Swerre.


 

ede-505-83-84-7a

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Åsa Larsson, Henrik Ulander, Marcus Andersson, Ulrik Ohlin, Stefan Andersson, Pär Johansson, Robert Skoglund, Jeanette Petersen.

Mellanraden:
Petra Fredin, Håkan Bodin, Mathias Larsson, Ove Eriksson, Anders Andersson, Håkan Jonsson, Pär Mickelsson, Lars-Göran Hildingsson, Ulrika Eriksson.

Främre raden:
Helena Lideståhl, Sonja Nilsson, Christina Svedberg, Jessica Wallin, Kristina Söderlind, Christer Andersson, Robert Åhs.

Frånvarande: Leif Eriksson


 

ede-506-83-84-7b

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna-Carin Persson, Karin Segrell, Magnus Karlsson, Per Persson, Anna Walén, Anna-Carin Pålsson, Staffan Nilsson, Gunilla Olsson.

Mellanraden:
Ingrid Nyman, Carin Persson, Anders Jönsson, Niclas Larsson, Gino Garcia, Åsa Persson, Annica Arnlund.

Främre raden:
Olof Lundgren, Roger Björn, Pernilla Forsberg, Karin Jonsson, Helena Brolin, Anders Klar, Mårten Fredin.

Frånvarande:
Annelie Djerv, Anders Persson, Annika Sverre.


 

ede-507-83-84-7c

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Persson, Magnus Brink. Thomas Järnkrok, Robin Persson, Christoffer Johnsson.

Mellanraden:
Ann-Marie Backlund, Anna-Karin Lusth, Maud Sjöblom, Tove Nilsson, Angelica Eriksson.

Främre raden:
Anna Brink, Birgitta Larsson, Urban Svensson, Lars-Göran Larsson, Fredrik Göransson, Anders Edström.

Frånvarande:
Maria Brink, Pär Rask, Malin Thunult.


 

ede-508-83-84-7d

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Samuel Strand, Matthias Mickelsson, Ann-Charlotte Djeerf, Ann-Charlotte Norin, Ingela Andersson, Sandra Bergman, Peter Norin, Thomas Persson, Jan-Åke Olsson.

Mellanraden:
Anna Bryngelsson, Michael Skoglund, Peter Larsson, Joachim Larsson, Jan Persson, Roger Olsson, Jon Fästh, Kenneth Johansson, Kristina Smedberg, Marie Tobiaesson.

Främre raden:
Susanne Wikström, Mauritz Jonsson, Anders Berg, Arto Kinunnen, Christian Wallgren, Karin Nordin, Katarina Cobdal.


 

ede-510-83-84-8a

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Susanne Björk, Maria Norman, Thomas Göransson, Jan-Erik Eriksson, Madeleine Persson, Annica Johansson.

Mellanraden:
Mikael Larsson, Mats Alkerud, Ove Alkerud, Jerker Persson, Maria Nordin, Kenneth Dolk.

Främre raden:
Stefan Norling, Jörgen Johansson, Roger Eriksson, Anna-Lena Dahlström, Birgitta Rålund, Jeanette Eriksson.

Frånvarande:
Mirjam Brink, Robert Hall, Marita Widén.


 

ede-511-83-84-8b

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Magnus Jonsson, Patrik Pålsson, Thomas Brolin, Magnus Johansson, Svante Jonsson, Peter Jonsson, Fredrik Wallin, Stefan Karlsson.

Mellanraden:
Karin Fahlberg, Christopher Dahlström, Olov Eriksson, Thomas Jansson, Tomas Elofsson, Lars-Åke Johansson, Per-Anders Nilsson, Christina Svensson, Marie Jonsson.

Främre raden:
Carina Lindberg, Ann-Sophie Berggren, Richard Edlund, Göran Svensk, Sofia Olovsson, Anders Svensk, Eva Lindberg.

Liggande: Anna Bryngelsson och Nadia Svensson.

Frånvarande: Peter Fahlberg


 

ede-512-83-84-8c

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Malin Persson, Pernilla Stadin, Roger Strand, Stefan Eriksson, Lena Larsson, Roger Eriksson, Mikael Kvist, Susanne Persson, Pernilla Karlsson.

Främre raden:
Mats Medin, Catharina Westerberg, Agneta Norrgård, Madeleine Jansson, Camilla Olofsson, Tobias Hjalmarsson.

Liggande: Felicia Öjemark-Wiik och Marie Lindgren.

Frånvarande:
Helena Lund, Marie Sallander, Susanne Sved, Bjarne Westberg.


 

ede-513-83-84-8d

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lars-Göran Östlund, Jörgen Nyberg, Hans Linde, Henrik Andersson, Joacim Liw, Peter Sving, Tommy Skoglund, Peter Åsberg.

Mellanraden:
Jonas Östberg, Anna-Lena Johansson, Mikael Storm, Camilla Hemlin, Ann-Charlotte Nordin, Anders Jonsson, Tina Hemlin.

Främre raden:
Madeleine Jonsson, Åsa Dahlberg, Ulrika Olsson, Veronica Johansson, Carina Högblom, Anna Lindberg, Susanne Westman.

Frånvarande:
Ulrika Berglund, Bengt Djerf, Elinor Lundqvist, Lars Persson, Anders Sjödin.


 

ede-514-83-84-9a

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ulf Bergström, Gert-Ove Bergström, Magnus Lindberg, Ulf Jansson, Jan Johansson, Pär Persson, Christina Linde.

Mellanraden:
Hans Sjöblom, Margareta Nyman, Susanna Bäckström, Anna Jäderberg, Helena Melin, Christina Sjöberg, Anneli Persson.

Frånvarande:
Peter Bergström, Kristina Eriksson, Jens Källman, Lena Larsson, Lizette Tönnehag, Mildred Åkerström.


 

ede-515-83-84-9b

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ewa Larsson, Tony Wallin, Örjan Olgarsson, Ulrika Svensk, Ronnie Olgarsson, Vivi-Ann Karlsson, Bo Karlsson, Tommy Samuelsson, Carita Ristolainen.

Främre raden:
Christer Björk, Kristina Hammarström, Madeleine Dässman, Madeleine Bergström, Mirjam Backström, Carola Persson, Olof Medin.

Liggande: Carin Svensson


 

ede-516-83-84-9c

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per-Ola Gustavsson, Magnus Svensson, Patrik Svedberg, Kerstin Nyman, Samuel Björk, Elisabeth Larsson, Anders Frisk, Morgan Eriksson, Urban Andersson.

Mellanraden:
Christer Högblom, Kristina Hermansson, Åsa Svensson, Monica Olsson, Per-Ola Larsson, Mats Jonsson, Anna Åkerblom, Åsa Halvarsson, Maria Wållner, Susanne Jansson.

Främre raden:
Ylva Eriksson, Pär Träff, Ulrika Larsson, Ulf Eriksson, Mårten Logård, Pär Ekblom, Anna Lodén.

Frånvarande:
Nina Johansson, Anders Löfblom och Christina Marsch.


 

ede-517-83-84-9d

Ede skola läsåret 1983 – 1984, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ulrik Brink, Henrik Fredin, Magnus Persson, Kai Nilsson, Anders Eriksson, Christian Persson, Kjell Moberg.

Mellanraden:
Mikael Eriksson, Leif Johansson, Kenneth Björn, Pär Ulander, Anders Persson, Magnus Gustavsson, Lars Jonsson, Alf Sjöblom.

Främre raden:
Per Nordin, Anna Tomassone, Annika Eriksson, Marie Karlsson, Mervi Kinunnen, Eva Gedda, Cecilia Hansson.

På golvet:
Monika Lindgren, Johan Frank och Helena Nordin.

Frånvarande: Ulrik Lindberg och Patrik Petersén


 

ede-518-83-84-personal

Ede skola läsåret 1983 – 1984, Lärare
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Gösta Stagervall, Thomas Höglund, Lars Berglund, Roland Danielsson, Gunnar Carlsson, Arne Lundmark, Liss Lars Larsson, Marie Holst, Monica Östergård, Sture Gedda.

Mellanraden:
Erik Jivegård, Ingrid Englesson, Åke Löfstrand, Lars Hansson, Kjell Rönnholm, Ingvar Nordin, Björn Cobdal, Ulf Malmqvist, Ulla Ek.

Främre raden:
Anneli Rönnholm, Britta Forsberg, Elsie Wengelin, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Elsa Losung, Birgitta Cobdal och Inger Jivegård.

 


 

ede-488-84-85-7a

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Åse Eriksson, Elisabeth Tapper, Anders Sjölund, David Strand, Pär Olsson, Kristin Taimi, Urban Olsson, Johanna Andersson, Åsa Snygg, Susanna Rahm.

Mellanraden:
Lars Larsson, Torgny Östberg, Tina Eriksson, Per Hans Snygg, Tobias Skelander, Morgan Morin, Anna-Karin Frisk, Per Sundqvist, Karin Persson.

Främre raden:
Jörgen Evertsson, John Thiman, Örjan Ohlander, Johan Persson, Hans Larsson, Magnus Berggren.

Frånvarande: Anders Larsson.


 

ede-489-84-85-7b

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jennie Albinsson, Jörgen Lundgren, Anna-Karin Bergström, Paulina Olofsson, Magnus Östberg, Tord Bergström, Christoffer Persson, Eva Björk, David Widén, Lise-Lotte Jonsson.

Mellanraden:
Christer Lindgren, Johanna Olofsson, Lotta Larsson, Patrik Åslin, Ralf Krantz, Elisabeth Swing, Peter Jonsson.

Främre raden:
Annette Sporrong, Christer Eklundh, Kristina Forslin, Susanne Rådlund, Jörgen Wennberg, Anna Medin, Patric Juhlin.

Frånvarande: Leif Karlsson och Lena Sundell


 

ede-490-84-85-7c

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Tommy Persson, Morgan Eriksson, Carola Persson, Jenny Johansson, Jörgen Larsson, Mariana Lindberg, Pär-Göran Eriksson, Regina Jonsson, Daniel Eriksson.

Mellanraden:
Fredrik Berglöf, Magnus Wallin, Roger Kring, Henrik Ekbom, Maria Österberg, Kent Westh, Johanna Hemlin.

Främre raden:
Anna Givegård, Eva Persson, Torbjörn Fredin, Bengt-Arne Ljungdahl, Monica Martinsson, Lisa Lundberg.

Frånvarande: 
Magnus Andersson, Jon Hermansson och Anna Olsson.


 

ede-491-84-85-7d

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Gunnar Persson, Per Wigg, Urban Jonsson, Ann-Charlotte Eriksson, Jan Karlsson, Kent Brink, Christer Strand, Patrik Larsson, Patrik Lindberg, Susanna Larsson.

Mellanraden:
Mathias Hall, Maria Persson, Stefan Thorén, Ulrik Jonasson, Anna Nordin, Maria Svensson, Eva-Lotta Jansson.

Främre raden:
Ulrika Norling, Hans Svensson, Anneli Eriksson, Kenneth Olsson, Carina Emretsson, Sören Sjöberg.


 

ede-492-84-85-8a

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jessica Wallin, Håkan Jonsson, Christer Andersson, Stefan Andersson, Ann-Katrin Krohn, Marcus Andersson, Kristina Söderlind, Ove Eriksson, Leif Eriksson.

Mellanraden:
Henrik Ulander, Anders Andersson, Jeanette Petersén, Pär Mickelsson, Ulrik Ohlin, Helena Lideståhl, Åsa Larsson, Petra Fredin, Ulrika Eriksson.

Främre raden:
Mathias Larsson, Håkan Bodin, Lars-Göran Hildingsson, Sonja Nilsson, Robert Skoglund, Robert Åhs.

Frånvarande: Christina Svedberg


 

ede-493-84-85-8b

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Åsa Persson, Magnus Karlsson, Gino Garcia, Karin Persson, Karin Segrell, Niklas Larsson, Annica Swerre, Ann-Catrin Pålsson, Ingrid Nyman, Annica Arnlund.

Mellanraden:
Anders Klar, Helena Brolin, Roger Björn, Anna Wallén, Per Persson, Anneli Djärv, Staffan Nilsson, Anders Jönsson, Anna-Carin Persson.

Främre raden:
Mårten Fredin, Pernilla Forsberg, Olof Lundgren, Karin Jonsson, Anders Persson, Gunilla Olsson.


 

ede-494-84-85-8c

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lars-Göran Larsson, Anders Edström, Fredrik Göransson, Christofer Johnson, Anders Persson.

Mellanraden:
Susanne Östh, Rubin Persson, Urban Svensson, Pär Rask, Birgitta Fridlund.

Främre raden:
Anna Brink, Malin Thunhult, Magnus Brink, Angelica Eriksson, Maria Brink.

Frånvarande:
Ann-Marie Backlund, Tomas Järnkrok, Anna-Karin Lusth, Tove Nilsson, Maud Sjöblom.


 

ede-495-84-85-8d

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Christian Wallgren, Jan Åke Olsson, Marie Tobiaeson, Karin Nordin, Joachim Larsson, Jon Fästh, Ann-Charlotte Norin, Thomas Persson, Ingela Andersson.

Mellanraden:
Kenneth Johansson, Sandra Bergman, Roger Olsson, Peter Larsson, Jan Persson, Ann-Charlotte Djeerf, Matthias Mickelsson.

Främre raden:
Catarina Cobdal, Mauritz Jonsson, Susanne Wikström, Samuel Strand, Anna Bryngelsson, Arto Kinnunen. Liggande: Anders Berg

Frånvarande:
Peter Norin, Michael Skoglund, Kristina Smedberg.


 

ede-496-84-85-8e

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 8 E
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Helena Hedman, Peter Sundberg, Anna Svensson, Charlotte Forslin, Björn Sarkkinen, Robert Eriksson, Oskar Norman.

Mellanraden:
Jose-Fina Persson, Roger Berglund, Nina Karlsson, Torbjörn Karlsson, Thomas Sandin, Marie Sjöqvist.

Främre raden:
Patrik Carlsson, Ann-Sofie Gill, Malin Medin, Olof Brandt, Pernilla Bergström.

Liggande: Mari-Anne Nilsson

Frånvarande:
Eva-Marie Andersson, Katarina Andersson, Per-Ola Frank, Thomas Fernström, Mirja Lindholm.


 

ede-497-84-85-9a

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Annicka Johansson, Birgitta Rålund, Kenneth Dolk, Tomas Göransson, Jeanette Eriksson.

Mellanraden:
Madeleine Persson, Jerker Perzon, Mats Alkerud, Jan-Erik Eriksson, Mikael Larsson.

Främre raden:
Roger Eriksson, Anna-Lena Dahlström, Robert Hall, Miriam Brink, Jörgen Johansson.

Frånvarande:
Ove Alkerud, Susanne Björk, Maria Nordin, Stefan Norling, Maria Norman.


 

ede-498-84-85-9b

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Sofia Olovsson, Peter Jonsson, Carina Lindberg, Thomas Jansson, Fredrik Wallin, Magnus Johansson, Patrik Pålsson, Rickard Edlund.

Mellanraden:
Karin Fahlberg, Kristoffer Dahlström, Lars-Åke Johansson, Peter Fahlberg, Per-Anders Nilsson, Anders Svensk, Christina Svensson.

Främre raden:
Magnus Jonsson, Ann-Sofie Berggren, Eva Lindberg, Anna Bryngelsson, Marie Jonsson, Göran Svensk.

Frånvarande:
Thomas Brolin, Thomas Elofsson, Olov Eriksson, Svante Jonsson, Stefan Karlsson, Nadia Svensson.


 

ede-499-84-85-9c

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Marie Lindgren, Mikael Kvist, Helena Lundh, Mats Medin, Malin Persson, Tobias Hjalmarsson.

Mellanraden:
Felicia Öjemark-Wik, Roger Strand, Pernilla Stadin, Stefan Eriksson, Lena Larsson, Roger Eriksson, Camilla Olofsson.

Främre raden:
Marie Sallander, Katarina Westerberg, Pia Carlsson, Madeleine Jonsson, Agneta Norrgård.


 

ede-500-84-85-9d

Ede skola läsåret 1984 – 1985, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Madeleine Jonsson, Bengt Djeerf, Anders Jonsson, Peter Åsberg, Peter Swing, Jörgen Nyberg, Ulrika Olsson, Lars-Göran Östlund.

Mellanraden:
Mikael Storm, Tommy Skoglund, Henrik Andersson, Hans Linde, Anders Sjödin, Jonas Östberg, Lars Persson.

Främre raden:
Ann-Charlotte Nordin, Anna-Lena Johansson, Åsa Dahlberg, Carina Högblom, Veronika Johansson, Susan Westman.

Frånvarande:
Ulrika Berglund, Camilla Hemlin, Tina Hemlin, Anna Lindberg, Joakim Liw, Elinor Lundqvist.


 

ede-501-84-85-samling

Ede skola läsåret 1984 – 1985, uppsamlingsbild
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Leif Karlsson, Svante Jonsson, Nadja Svensson, Maria Nordin, Thomas Brolin, Anna-Karin Lusth, Per-Ola Frank, Maria Norman, Tomas Järnkrok, Stefan Karlsson, Thomas Fernström, Thomas Elofsson.

Mellanraden:
Anna Lindberg, Mats Hansson, Mirja Lindholm, Katarina Andersson, Ann-Marie Backlund, Tove Nilsson, Peter Norin, Claes-Göran Tönnehag, Camilla Hamlin.

Främre raden:
Tina Hamrin, Michael Skoglund, Magnus Andersson, Eva-Marie Andersson, Christina Svedberg, Maud Sjöblom, Susann Björk.


 

ede-502-84-85-elev

Ede skola läsåret 1984 – 1985, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Annicka Johansson, Torgny Östberg, Henrik Ulander, Tord Bergström, Jan Åke Olsson, Madeleine Persson, Göran Svensk.

Mellanraden:
Pernilla Forsberg, Malin Thunhult, Per Persson, Helena Lideståhl, Mari-Anne Nilsson, Per-Anders Nilsson, Ingela Andersson.

Främre raden:
Johan Persson, Carina Emretsson, Monica Martinsson, Jose-Fina Persson, Hans Svensson, Torbjörn Fredin.

Liggande: Anna Lena Johansson, sekr. och Jörgen Nyberg, ordf.


 

ede-503-84-85-pers

Ede skola läsåret 1984 – 1985, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Roland Danielsson, Gunnar Ersare, Bo Jonsson, Thomas Höglund, Anna Antesson, Conny Westlund, Ulla Ek, Per Jonsson, Liss Lars Larsson, Kjell Rönnholm, Lars Berglund, Lars Heggeland.

Mellanraden:
Ulf Malmqvist, Göran Öberg, Erik Jivegård, Anna Dahlbeck, Anneli Rönnholm, Laila Holm, Elise Wengelin, Ulla Jonsson, Per Östberg, Åke Löfstrand, Gösta Stagervall.

Främre raden:
Roland Lodén, Birgitta Cobdal, Inger Jivegård, Britta Forsberg, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Björn Cobdal.


 

ede-504-84-85-pers

Ede skola läsåret 1984 – 1985, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Jan-Erik Eriksson, Ulla-Britta Eriksson, Gladys Lovén, Gunilla Westman, Mårten Logård, Elsie Wiberg, Åke Brink, Vera Andersson, Solveig Norsgård, Birgitta Sjulgård, Matts Persson.

Främre raden:
Birgit Jonsson, Sigrid Dahlqvist, Helena Eriksson, Siv Walter, Karin Wallner, Ingrid Jonsson, Aina Ekbom.

 


 

ede-294-85-86-7a

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Erica Persson, Tomas Olsson, Maria Bergman, Pär Logård, Per Lundgren, Jan-Erik Larsson, Claes-Olof Eriksson, Anna Jonsson,Anna Cecilia Jonsson, Jan Sjödin, Stefan Johansson, Magnus Höglund.

Mellanraden:
Angelica Larsson, Åsa Brink, Stefan Bryngelsson, Åsa Eriksson, Jessica Rönnholm, Jenny Bylander, Jan Kjellin.

Främre raden:
Anna Gustavsson, Henrik Ohlin, Andreas Fahlberg, Joacim Hemlin, Eva Djerf, Ylva Dahlström.

Frånvarande: Magnus Jonsson och Robert Löfgren.


 

ede-295-85-86-7b

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ann-Sofi Persson, Jörgen Löfling, Magdalena Johansson, Jan-Olof Joelsson, Leif Forslund, Lola Äng, Per Sundberg, Michael Persson.

Mellanraden:
Ann-Charlotte Hagman, Carola Jonson, Marita Nilsson, Tobias Juhlin.

Främre raden:
Elisabeth Bergström, Stefan Sandin, Maria Bergström, Dennis Eriksson, Eva Svensson.

Frånvarande: Magnus Norling.


 

ede-296-85-86-7c

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Wallner, Ola Sjöblom, Erik Persson, Magnus Backström, Jens Persson, Per Skog, Mikael Timan, Henrik Sving,Veronica Larsson, Charlotta Liw, Carina Pålsson, Linda Olsson.

Mellanraden:
Ulrica Walter, Leif Persson, Jonas Overton, Lotta Palmgren, Fredrik Pålsson, Thomas Franzén, Karin Hildingsson.

Främre raden:
Lars Karlsson, Peter Nord, Marcus Norin, Malin Hansson, Viktoria Rudolphi, Anneli Krantz.

Liggande: Anna Nordin och Anna Edlund.


 

ede-297-85-86-7d

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Magnus Lovén, Cecilia Wikström, Vibeke Nordin, Göran Magnusson, Ann Norin, Åsa Johansson, Åsa Bergström, Lotta Norman, Lars Rask, Tomas Sving, Anders Nyberg, Jonas Bergström.

Mellanraden:
Inge Eriksson, Måns Lind, Conny Jäderström, Maria Bergström, Maria Kvist, Carina Rålund, Kristina Järnkrok, Carolina Norberg.

Främre raden:
Magnus Jonasson, Daniel Johnsson, Ann-Louise Olsson, Kajsa Andersson, Ann-Marie Järnkrok, Mikael Borg.

Frånvarande: Jill Eldblom.


 

ede-298-85-86-8a

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna-Karin Frisk, Urban Olsson, Kristina Taimi, Jörgen Evertsson, Susanna Rahm, Anders Larsson, Johanna Andersson, Tina Eriksson, John Timan, Per Sundqvist, David Strand, Pär Olsson.

Mellanraden:
Åse Eriksson, Åsa Snygg, Elisabeth Tapper, Magnus Berggren, Örjan Ohlander, Johan Persson, Hans Larsson.

Främre raden:
Lars Larsson, Anders Sjölund, Torgny Östberg, Morgan Norin, Tobias Skelander, Per Hans Snygg.

Frånvarande: Karin Persson.


 

ede-299-85-86-8b

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Christer Lindgren, Lotta Larsson, Jörgen Wennberg, Jörgen Lundgren, Christoffer Persson, Johanna Olofsson, Lise-Lott Jonsson, Elisabeth Sving, Jennie Albinsson, Christer Eklundh, Peter Jonsson.

Mellanraden:
Patric Juhlin, David Widén, Eva Björk, Lena Sundell, Susanne Rådlund, Anette Sporrong, Anna Medin, Kristina Forslin.

Främre raden:
Patrik Åslin, Leif Karlsson, Ralf Krantz, Magnus Östberg, Tord Bergström, Paulina Olofsson.

Frånvarande: Anna-Karin Bergström.


 

ede-300-85-86-8c

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 8C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fredrik Berglöf, Jenny Johansson, Jörgen Larsson, Torbjörn Fredin, Daniel Eriksson, Jon Hermansson, Eva Persson, Johanna Hemlin, Anna Olsson, Kent West.

Mellanraden:
Magnus Andersson, Monica Martinsson, Bengt-Arne Ljungdahl, Anna Jivegård, Lisa Lundberg.

Främre raden:
Roger Kring, Maria Österberg, Pär-Göran Eriksson, Morgan Eriksson, Henrik Ekbom, Mariana Lindberg.

Frånvarande:
Regina Jonsson, Carola Persson, Tommy Persson.


 

ede-301-85-86-8d

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 8D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Stefan Thorén, Kent Brink, Mattis Bäckström, Per Wigg, Kenneth Olsson, Gunnar Persson, Ann-Charlotte Eriksson, Hans Svensson, Maria Persson, Urban Jonsson, Maria Svensson.

Mellanraden:
Patrik Lindberg, Sören Sjöberg, Ulrika Norling, Anneli Eriksson, Carina Emretsson, Eva-Lotta Jansson, Susanna Larsson.

Främre raden:
Mats Hansson, Ulrik Jonasson, Anna Nordin, Christer Strand, Mattias Hall, Jan Karlsson.

Frånvarande:
Gunilla Gustafsson, Patrik Holmberg, Clas-Göran Tönnehag.


 

ede-302-85-86-9a

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 9A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Stefan Andersson, Ann Katrin Krohn, Christer Andersson, Mathias Larsson, Henrik Ulander, Ulrika Eriksson, Kristina Söderlind, Lars-Göran Hildingsson, Leif Eriksson, Ove Eriksson.

Mellanraden:
Petra Fredin, Jessica Wallin, Robert Åhs, Håkan Jonsson, Håkan Bodin, Robert Skoglund, Sonja Nilsson, Christina Svedberg.

Främre raden:
Helena Lidestål, Jeannette Petersén, Marcus Andersson, Ulrik Ohlin, Anders Andersson, Per Mickelsson.

Frånvarande: Åsa Larsson.


 

ede-303-85-86-9b

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 9B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Persson, Karin Segrell, Magnus Karlsson, Anders Klar, Anders Jönsson, Anna-Carin Persson, Ingrid Nyman, Anna-Carin Pålsson, Helena Brodin, Karin Persson, Anneli Djärv.

Mellanraden:
Åsa Persson, Karin Jonsson, Pernilla Forsberg, Annica Arnlund, Mårten Fredin, Olof Lundgren, Gunilla Olsson.

Främre raden:
Staffan Nilsson, Roger Björn, Niklas Larsson, Per Persson, Annica Sverre, Anna Wallén.

Frånvarande: Gino Garcia.


 

ede-304.85-86-9c

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 9C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Edström, Anders Persson, Lars-Göran Larsson, Christofer Johnson, Angelica Eriksson, Susanne Öst, Urban Svensson.

Mellanraden:
Ann-Marie Backlund, Maria Brink, Anna Brink, Tove Nilsson, Malin Tunhult.

Främre raden:
Tomas Järnkrok, Robin Persson, Magnus Brink, Pär Rask, Fredrik Göransson, Anna-Karin Lusth.

Frånvarande: Maud Sjöblom.


 

ede-305-85-86-9d

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 9D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mathias Mickelsson, Joachim Larsson, Arto Kinnunen, Michael Skoglund, Ann-Charlotte Norin, Marie Tobiaeson, Jan-Åke Olsson, Anders Berg, Thomas Persson, Peter Norin, Ingela Andersson.

Mellanraden:
Anna Bryngelsson, Karin Nordin, Susanne Wikström, Katarina Cobdal, Mauritz Jonsson, Samuel Strand, Christian Wallgren.

Främre raden:
Jan Persson, Jan Fästh, Ann-Charlott Djerf, Kenneth Johansson, Roger Olsson, Peter Larsson.

Frånvarande: Sandra Bergman.


 

ede-306-85-86-9e

Ede skola läsåret 1985 – 1986, klass 9E
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Björn Sarkkinen, Peter Sundberg, Charlotta Forslin, Robert Eriksson, Margareta Olofsson, Helena Hedman, Anna Svensson, Maria Sjöqvist, Katarina Andersson, Olof Brandt, Jonny Lindberg.

Mellanraden:
Patrik Carlsson, Pernilla Bergström, Malin Medin, Ann-Sofie Gill, Eva-Marie Andersson,Carola Kvist.

Främre raden:
Nina Karlsson, Per-Ola Frank, Roger Berglund, Tomas Färnström, Mari-Anne Nilsson, Torbjörn Karlsson.

Frånvarande:
Oskar Norman, Josefina Persson och Tomas Sandin.


 

ede-307-85-86-elev

Ede skola läsåret 1985 – 1986, Elevrådet
Bilden är en kopia ur skolkatalogen, namn saknas. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.


 

ede-308-86-87-7a

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Klf Anders Wilhelmsson

Bakre raden:
Tobias Timan, Sara Nilsson, Malin Olsson, Annica Åhs, Jan Wigg, Jonas Sving, Johan Tyberg, Marita Skelander, Joakim Nordqvist, Johanna Strand, Thomas Westberg, Mattias Nilsson.

Mellanraden:
Linda Tobiaeson, Linda Jansson, Jannice Johansson, Jenny Fröjd, Therese Hansson, Stefan Westman, Peter Ohlander, Mirjam Säfsholm, Mikael Eriksson, Anna Fredin.

Främre raden:
Robert Backman, Kristin Larsson, Klf Anders Wilhelmsson, Stefan Eriksson, Maria Skelander, Michael Eriksson.

Liggande: Stina Jons

Frånvarande: Sofia Klingefors.


 

ede-309-86-87-7b

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna-Karin Jonsson, Lars Persson, Heidi Botin, Staffan Jonsson, Lennart Erlandsson, Tomas Jonsson, Anders Fahlberg, Trygve Grindsäter, Jenny Paulsson, Linda Månsson, Linda Lideståhl, Camilla Johansson.

Mellanraden:
Monica Nyberg, Leif Jonsson, Magnus Olsson, Krister Dolk, Henry Östberg, Helena Hägg, Dan Petersén, Åsa Jonsson, Anna Lööf, Jeanette Löfgren.

Främre raden:
Pär Persson, Helena Larsson, Jerker Andersson, Marie Johansson, Jonas Dolk, Maria Eriksson.

Liggande: Maria Hagernäs-Martens

Frånvarande: Kristina Hansson.


 

ede-310-86-87-7c

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mattias Thorsell, Susanne Vittbrant, Anna Nilsson, Lisa Östberg, Johanna Bolin, Pär Medin, Kenneth Eriksson, Linda Rosenqvist, Henrik Bergström, Thomas Bylund, Linda Fredin.

Mellanraden:
Anders Eriksson, Daniel Östgård, Madeleine Steggo, Marcus Olskims, Björn Löfstrand, Anette Norling, Thomas Berggren, Thomas Lindberg, Karin Gustavsson.

Främre raden:
Kristin Danielsson, Jon-Erik Bergman, Pierre Löfling, Fredrik Hansson, Maria Eriksson, Jörgen Bergkvist.

Frånvarande: Tony Lindholm


 

ede-311-86-87-7d

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Markus Brink, Jon Sjöberg, Thomas Berglund, Sigrid Persson, Linda Hammarström, Ann-Charlotte Westerberg, Ulrika Sundberg, Anette Sving, Jonas Eriksson, Peter Kristiansson.

Mellanraden:
Marie Norling, Anneli Bergström, Lars Olausson, Roger Olofsson, Minna Nordfors, Jenny Persson, Lowe Svensson, Jannica Andersson, Irene Ilonen.

Främre raden:
Hans Karlsson, Sofia Larsson, Mikael Olofsson, Karin Göransson, Stefan Sarkkinen, Anette Åslin.

Frånvarande:
Roger Andersson, Lars-Erik Hedman, Anders Jonsson.


 

ede-312-86-87-8a

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jan-Erik Larsson, Eva Djerf, Magnus Höglund, Claes-Olof Eriksson, Jan Sjödin, Maria Bergman, Anna Cecilia Jonsson, Pär Logård, Tomas Olsson, Stefan Johansson, Per Lundgren, Joacim Hemlin.

Mellanraden:
Anna Jonsson, Jenny Bylander, Åsa Brink, Åsa Eriksson, Angelica Larsson, Jan Kjellin, Jessica Rönnholm, Stefan Bryngelsson, Robert Löfgren.

Främre raden:
Andreas Fahlberg, Anna Gustavsson, Magnus Jonsson, Erica Persson, Henrik Ohlin.

Frånvarande: Peter Eriksson.


 

ede-313-86-87-8b

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per Sundberg, Leif Forslund, Ann-Sofie Persson, Ann-Charlotte Hagman, Tobias Juhlin, Magnus Norling, Carola Jonsson, Magdalena Johansson, Jan-Olof Joelsson, Michael Persson.

Främre raden:
Elisabeth Bergström, Stefan Sandin, Eva Svensson, Jörgen Löfling, Maria Bergström, Dennis Eriksson.

Frånvarande: Marita Nilsson


 

ede-314-86-87-8c

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 8C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ola Sjöblom, Mikael Timan, Magnus Backström, Malin Hansson, Per Skog, Leif Persson, Jens Persson, Charlotta Liw, Viktoria Rudolphi, Veronica Larsson, Johan Wallner.

Mellanraden:
Carina Pålsson, Lola Äng, Henrik Sving, Anna Nordin, Lotta Palmgren, Ulrica Walter, Karin Hildingsson, Fredrik Pålsson, Jonas Overton, Thomas Franzén.

Främre raden:
Peter Nord, Marcus Norin, Anneli Krantz, Linda Olsson, Erik Persson, Lars Karlsson.

Frånvarande: Anna Edlund.


 

ede-315-86-87-8d

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 8D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Magnus Lovén, Kajsa Andersson, Conny Jäderström, Åsa Bergström, Lars Rask, Göran Magnusson, Anne-Marie Järnkrok, Cecilia Wikström, Tomas Sving, Mikael Borg.

Mellanraden:
Ann Norin, Inge Eriksson, Måns Lind, Åsa Johansson, Maria Kvist, Kristina Järnkrok, Maria Bergström, Carolina Norberg, Lotta Norman.

Främre raden:
Magnus Jonasson, Anders Nyberg, Vibeke Nordin, Ann-Louise Olsson, Jonas Bergström, Daniel Johnsson.


 

ede-316-86-87-9a

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 9A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Torgny Östberg, Per Sundqvist, Urban Olsson, John Timan, Jörgen Evertsson, Kristina Taimi, Åse Eriksson, Anders Sjölund, David Strand, Tina Eriksson.

Mellanraden:
Johanna Andersson, Susanna Rahm, Johan Persson, Hans Larsson, Magnus Berggren, Elisabeth Tapper, Örjan Ohlander, Åsa Snygg, Anders Larsson.

Främre raden:
Morgan Norin, Lars Larsson, Pär Olsson, Per Hans Snygg, Tobias Skelander.

Frånvarande: Anna-Karin Frisk och Karin Persson.


 

ede-317-86-87-9b

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 9B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Christer Lindgren, Ralf Krantz, Jörgen Lundgren, Jörgen Wennberg, Patric Juhlin, Jennie Albinsson, Lotta Larsson, Johanna Olofsson, Paulina Olofsson, Peter Jonsson.

Mellanraden:
David Widén, Anette Sporrong, Lise-Lotte Johnsson, Susanne Rådlund, Anna Medin, Kristina Forslin, Lena Sundell, Elisabeth Sving.

Främre raden:
Patrik Åslin, Tord Bergström, Christoffer Persson, Magnus Östberg, Leif Karlsson.

Frånvarande: Anna-Karin Bergström och Eva Björk.


 

ede-318-86-87-9c

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 9C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Pär-Göran Eriksson, Daniel Eriksson, Fredrik Berglöf, Bengt-Arne Ljungdahl, Johanna Hemlin, Torbjörn Fredin, Carola Persson, Morgan Eriksson, Mariana Lindberg.

Mellanraden:
Tommy Persson, Monica Martinson, Lisa Lundberg, Anna Jivegård, Jon Hermansson, Eva Persson.

Främre raden:
Henrik Ekbom, Maria Österberg, Roger Kring, Kent West.

Frånvarande:
Magnus Andersson, Jenny Johansson, Regina Johansson, Jörgen Larson, Anna Olsson.


 

ede-319-86-87-9d

Ede skola läsåret 1986 – 1987, klass 9D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Ulrik Jonasson, Mattias Hall, Urban Jonsson, Christer Strand, Hans Svensson, Kenneth Olsson, Per Wigg, Maria Svensson, Maria Persson, Patrik Larsson.

Mellanraden:
Gunnar Persson, Sören Sjöberg, Anneli Eriksson, Eva-Lotta Jansson, Ulrika Norling, Carina Emretsson, Ann-Charlotte Eriksson, Susanna Larsson.

Främre raden:
Jan Karlsson, Stefan Thorén, Anna Nordin, Mats Hansson, Kent Brink.

Frånvarande:
Mattias Bäckström, Patrik Lindberg, Clas-Göran Tönnehag.


 

ede-320-86-87-personal

Ede skola läsåret 1986 – 1987, Lärare
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Arne Lundmark, Roland Danielsson, Göran Öberg, Åke Löfstrand, Gösta Olsson, Elsa Larsson, Anneli Rönnholm, Elsie Wengelin, Anna-Karin Ånewall, Ulla Ek, Björn Cobdal, Gunnar Ersare, Liss Lars Larsson, Thomas Höglund.

Mellanraden:
Ingrid Englesson, Kerstin Molin, Birgitta Cobdal, Marianne Eriksson, Eva Åström, Inger Jivegård, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Gunilla Jonsson, Roland Lodén, Erik Jivegård, Ralph Lindblom, Lars Hansson.

Främre raden:
Roger Frank, Gunnar Karlsson, Matts Persson, Bibi Segerbrand, Anders Wilhelmsson, Lars Heggeland, Bengt-Åke Jackas.


 

Ede-463-87-88-7a

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Klf Lars Heggeland

Bakre raden:
Annika Mickelsson, Malin Andersson, Hanna Blank, Daniel Bylander, Pia Sundström, Jimmy Blom, Pär Jonsson, Ejvind Lindberg, Anna Nyberg, Eva Persson, Maria Ersson.

Mellanraden:
Jörgen Brink, Michael Östergård, Jenny Lundberg, Eva-Karin Kjellin, Annica Berg, Martina Andersson, Tommy Davidsson, Marit Pålsson, Anna Alkerud.

Främre raden:
Ulrika Dok, Fredrik Larsson, Karin Andersson, Daniel Andersson, Tobias Dahlström, Andreas Nordin, Klf Lars Heggeland.

Frånvarande: Lisa Fredin


 

ede-322-87-88-7b

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lena Djärv, Jonas Olsson, Michael Antonsson, Angelica Larsson, Lisa Bulander, Jenny Muschött, Anneli Eriksson, Per-Nils Snygg, Johan Vallin, Linda Höglund, Misty Lee.

Mellanraden:
Paul Bogatir, Mikael Thorén, Robert Djerf, Birgitta Persson, Elisabet Cobdal, Lars Larsson, Pär Holmgren, Emma Berg, Amanda Embrey.

Främre raden:
Johan Söderlind, Sara Johansson, Ivan Blom, Anna Newberg, Jörgen Forslund, Jenny Ek, Marc Andersson.

Liggande: Markus Nordin.

Frånvarande: Yrsa Lindberg.


 

ede-323-87-88-7c

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Maria Wallner, Linda Eriksson, Johan Logård, Camilla Walter, Örjan Brolin, Anna-Lena Norberg, Pia Keränen, Henrik Berglöf, Petter Palmgren, Malin Lind, Lena Eriksson.

Mellanraden:
Fredrik Salander, Camilla Evertsson, Christer Blank, Christina Åsberg, Maria Persson, Laila Ristolainen, Jonas Bryngelsson, Lena Nilson, Jörgen Persson.

Främre raden:
Thomas Erenbrand, Ingrid Jonsson, Magnus Norman, Ann-Sofie Paulsson, Robert Karlsson, Anna-Lena Sjöblom, Anders Olsson.


 

ede-322-87-88-7b

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Erika Bergström, Tommy Ödeving, Carola Olgarsson, Anna Westerberg, Evelina Larsson, Maria Jonsson, Desirée Eriksson, Håkan Lindgren, Jennika Juhlin, Mattias Jonsson,

Mellanraden:
Annika Jonsson, Fredrik Zablotny, Sara Åström, Linda Wennberg, Roger Persson, Magnus Bergström, Tord Jonsson, Ann-Sofie Tönnehag, Tomas Kallberg.

Främre raden:
Eva-Karin Arvén, Mattias Lötmyr, Robert Högvall, Erik Olsson, Anette Lund, Fredrik Ekblom, Anders Svensson, Andreas Emmerstrand.

Frånvarande: Björn Järnkrok.


 

ede-325-87-88-8a

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 8A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jonas Svino, Johan Tyberg, Mikael Eriksson, Maria Skelander, Sara Nilsson, Jon Jansson, Thomas Westberg, Marita Skelander, Jan Wigg, Mattias Nilsson.

Mellanraden:
Stefan Westman, Miriam Säfsholm, Annica Åhs, Jenny Fröjd, Linda Jansson, Malin Olsson, Johanna Strand, Peter Ohlander, Linda Tobiaesson.

Främre raden:
Robert Backman, Stefan Eriksson, Kristin Larsson, Michael Eriksson, Anna Fredin, Tobias Timan, Joakim Nordqvist.

Liggande: Sofia Klingefors

Frånvarande:
Terese Hansson, Jannice Johansson, Stina Jons.


 

ede-326-87-88-8b

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 8B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lars Persson, Maria Eriksson, Monica Nyberg, Leif Jonsson, Heidi Botin, Krister Dolk, Åsa Jonsson, Maria Hagernäs-Martens, Anders Fahlberg, Staffan Jonsson, Marie Johansson.

Mellanraden:
Jeanette Löfgren, Anna Lööf, Helena Hägg, Magnus Olsson, Kristina Hansson, Tomas Jonsson, Camilla Johansson, Henry Östberg, Jenny Paulsson.

Främre raden:
Pär Persson, Helena Larsson, Trygve Grindsäter, Linda Lideståhl, Jonas Dolk, Linda Månsson, Jerker Andersson.

Liggande: Anna-Karin Jonsson och Dan Petersén

Frånvarande: Lennart Erlandsson


 

ede-327-87-88-8c

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 8C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Pär Medin, Linda Fredin, Kenneth Eriksson, Thomas Berggren, Linda Rosenqvist, Madeleine Steggo, Thomas Lindberg, Anna Nilsson, Lisa Östberg, Fredrik Hansson.

Mellanraden:
Anette Norling, Anders Eriksson, Karin Gustavsson, Daniel Östgård, Marcus Olskims, Björn Löfstrand, Johanna Bolin.

Främre raden:
Maria Eriksson, Thomas Bylund, Tony Lindholm, Henrik Bergström, Mattias Thorsell, Kristin Danielsson, Pierre Löfling.

Frånvarande:
Jörgen Bergkvist, Jon-Erik Bergman, Susanne Vittbrant


 

ede-328-87-88-8d

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 8D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Marcus Brink, Jonas Eriksson, Thomas Berglund, Sigrid Persson, Marie Norling, Jannica Andersson, Irene Ilonen, Jenny Persson, Anna Brink, Anders Jonsson, Sofia Larsson.

Mellanraden:
Stefan Sarkkinen, Ann-Charlotte Westerberg, Roger Olofsson, Lars Johnsson, Anneli Bergström, Linda Hammarström, Minna Nordfors, Ulrika Sundberg, Anette Sving.

Främre raden:
Peter Kristiansson, Mikael Olofsson, Anette Åslin, Lars-Erik Hedman, Jon Sjöberg, Hans Karlsson, Klf Roger Frank.


 

ede-329-87-88-9a

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 9A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per Lundgren, Stefan Johansson, Pär Logård, Erica Persson, Jan Sjödin, Åsa Eriksson, Angelica Larsson, Jan Kjellin, Tomas Olsson, Magnus Höglund, Robert Löfgren.

Mellanraden:
Maria Bergman, Anna Jonsson, Jessica Rönnholm, Jenny Bylander, Åsa Brink, Stefan Bryngelsson, Anna Cecilia Jonsson.

Främre raden:
Henrik Ohlin, Andreas Fahlberg, Jan-Erik Larsson, Eva Djerf, Anna Gustavsson, Joacim Hemlin, Claes-Olof Eriksson.

Frånvarande: Magnus Jonsson


 

ede-330-87-88-9b

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 9B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per Sundberg, Tobias Juhlin, Ann-Charlotte Hagman, Carola Jonsson, Magdalena Johansson, Marita Nilsson, Ann-Sofie Persson, Michael Danulf, Stefan Sandin.

Främre raden:
Jörgen Löfling, Maria Bergström, Leif Forslund, Eva Svensson, Jan-Olof Joelsson, Elisabeth Bergström.

Frånvarande: Dennis Eriksson och Magnus Norling.


 

ede-331-87-88-9c

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 9C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Linda Olsson, Leif Persson, Charlotta Liw, Thomas Franzén, Jonas Overton, Jens Persson, Anna Edlund, Veronica Larsson, Ola Sjöblom, Viktoria Rudolphi, Anneli Krantz.

Mellanraden:
Carina Pålsson, Ulrica Walter, Fredrik Pålsson, Karin Hildingsson, Anna Nordin, Henrik Sving, Lotta Palmgren, Malin Hansson.

Främre raden:
Lars Karlsson, Magnus Backström, Erik Persson, Johan Wallner, Mikael Timan, Per Skog, Peter Nord.

Frånvarande: Marcus Norin och Lola Äng.


 

ede-332-87-88-9d

Ede skola läsåret 1987 – 1988, klass 9D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Nyberg, Göran Magnusson, Kajsa Andersson, Lotta Norman, Åsa Johansson, Maria Bergström, Kristina Järnkrok, Cecilia Wikström, Åsa Bergström, Conny Jäderström, Mikael Borg.

Mellanraden:
Vibeke Nordin, Ann Norin, Carolina Norberg, Maria Kvist, Måns Lind, Inge Eriksson, Anne-Marie Järnkrok.

Främre raden:
Jonas Bergström, Tomas Sving, Magnus Jonasson, Lars Rask, Magnus Lovén, Daniel Johnsson.

Frånvarande: Ann-Louise Olsson.


 

ede-333-87-88-elev

Ede skola läsåret 1987 – 1988, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

I trädet:
Sekreterare Anna Edlund, Jan-Olov Joelsson, ordförande Jonas Overton och kassör Cissi Wikström.

Framför trädet: Jannica Andersson.


ede-010-personal

Ede högstadieskola läsåret 1987 – 1988. Lärarpersonal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Roland Danielsson, Gunnar Ersare, Bo Jonsson, Thomas Höglund, Anna Antasson, Conny Westlund, Ulla Ek, Per Jonsson, Liss Lars Larsson, Kjell Rönnholm, Lars Berglund, Lars Heggeland.

Mellanraden:
Ulf Malmqvist, Göran Öberg, Erik Jivegård, Anna Dahlbeck, Anneli Rönnholm, Laila Holm, Elsie Wengelin, Ulla Jonsson, Per Östberg, Åke Löfstrand, Gösta Stagervall.

Främre raden:
Roland Lodén, Birgitta Cobdal, Inger Jivegård, Brita Forsberg, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Björn Cobdal.


ede-014-personal

Ede Högstadieskola läsåret 1987 – 1988. Övrig personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.
Bakre raden:
Jan-Erik Eriksson, Ulla-Britt Eriksson, Gladys Lovén, Gunilla Westman, Mårten Logård, Elsie Wiberg, Åke Brink, Vera Andersson, Solveig Norsgård, Birgitta Sjulgård, Matts Persson.

Främre raden:
Birgit Jonsson, Sigrid Dahlqvist, Helena Eriksson, Siw Walter, Karin Wallner, Ingrid Jonsson, Aina Ekbom.


 

ede-335-88-89-7a

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jens Fästh, Erik Brodén, Lena Bergström, Anna Olsson, Pär Engholm, Sara Rooth, Linda Svang, Ulrika Kring, Kristina Bergström, Anna Snygg.

Mellanraden:
Fredrik Persson, Magnus Sundell, Jonas Östberg, Samuel Elf, Lotta Tapper,Jonas Bister, Jon Nordström, Jessica Eklund, Karin Bergman.

Främre raden:
Johan Hermansson, Ulf Eriksson, Torbjörn Sjölander, Ann-Christine Hildingsson, Jörgen Johansson, Anna-Karin Eriksson.

Frånvarande: Tobias Hansson


 

ede-336-88-89-7b

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Peter Östberg, Katrin Eriksson, Benny Olsson, Torbjörn Andersson, Charli Vestman, Maria Vesterfors, Jeanette Krantz, Marianne Gillman.

Mellanraden:
Linda Fröjd, Pär Nordin, Per-Erik Eriksson, Pär Klaar, Andreas Bengtsson, Karl-Johan Jonsson.

Främre raden:
Linda Lundström, Ronnie Bergerstål, Marianne Eriksson, Marcus Larsson, Mikael Burgman, Margareta Nyberg.

Frånvarande: Anna Gustafsson och Peter Jons


 

ede-337-88-89-7c

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anette Åström, Helena Ohlsson, Magnus Johansson, Jonas Ohlsson, Morgan Johansson, Anders Svensson, Lars Martinsson, Johan Bryngelsson, Christer Dolk.

Mellanraden:
Jörgen Brink, Stina Jivegård, Fredrik Ulander, Ann-Marie Björk, Maria Ågren, Peter Blank, Petter Lantz.

Främre raden:
David Andersson, Marcus Krantz, Annette Persson, Bodil Persson, Danny Norin, Sara Österberg.

Liggande: Emma Timan.

Frånvarande: Gunilla Äng.


 

ede-338-88-89-7d

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna-Karin Persson, Marcus Eriksson, Magnus Eriksson, Daniel Freidenfeldt, Sara Larsson, Henry Lideman, Carola Höglund, Ulrika Forslin.

Mellanraden:
Andreas Andersson, Julia Norman, Jenny Lötmyr, Linda Nordfors, Mikael Eldh, Mikael Söderman.

Främre raden:
Ann-Sofie Rådlund, Jessica Karlsson, Anna Sjöberg, Jon Erik Bergquist, Magnus Borg, Johan Berg.

Frånvarande: Henrik Färnström och Dennis Karlsson


 

ede-339-88-89-8a

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna Alkerud, Daniel Bylander, Annika Mickelsson, Martina Andersson, Malin Andersson, Eva-Karin Kjellin, Marith Pålsson, Tobias Dahlström, Maria Ersson, Daniel Andersson.

Mellanraden:
Hanna Blank, Jimmy Blom, Annica Berg, Veronica Edlund, Jenny Lundberg, Pär Jonsson, Tommy Davidsson, Pia Sundström, Anna Nyberg.

Främre raden:
Karin Andersson, Andreas Nordin, Jörgen Brink, Michael Östergård, Ulrika Dolk, Fredrik Larsson.

Liggande: Eva Persson.

Frånvarande: Lisa Fredin och Ejvind Lindberg.


 

ede-340-88-89-8b

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per Nils Snygg, Lars Larsson, Michael Antonsson, Anneli Eriksson, Angelica Larsson, Mikael Thorén, Linda Höglund, Jonas Olsson, Johan Vallin, Lena Djärv.

Mellanraden:
Elisabet ”Lisa” Bulander, Robert Djerf, Emma Berg, Birgitta Persson, Pär Holmgren, Elisabet Cobdal, Paul Bogatir, Jenny Muschött.

Främre raden:
Jörgen Forslund, Anna Newberg, Ivan Blom, Markus Nordin, Sara Johansson, Johan Söderlind.

Liggande: Misty Lee.

Frånvarande: Amanda Embrey och Marc Andersson.


 

ede-341-88-89-8c

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 8C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Arne Lundmark

Bakre raden:
Lena Eriksson, Johan Logård, Laila Ristolainen, Maria Wallner, Jörgen Persson, Linda Eriksson, Jonas Bryngelsson, Henrik Berglöf, Maria Persson, Malin Lind, Magnus Norman, Ingrid Jonsson.

Mellanraden:
Fredrik Salander, Christer Blank, Anna-Lena Norberg, Christina Åsberg, Camilla Ewertsson, Lena Nilsson, Camilla Walter, Örjan Brolin, Pia Keränen.

Främre raden:
Thomas Erenbrand, Arne Lundmark,lärare, Ann-Sofie Paulsson, Anders Olsson, Robert Karlsson, Anna-Lena Sjöblom.

Frånvarande: Petter Palmgren.


 

ede-342-88-89-8d

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 8D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Tomas Kallberg, Håkan Lindgren, Erika Bergström, Mattias Jonsson, Desirée Eriksson, Anna Westerberg, Magnus Bergström, Anétte Lund, Carola Olgarsson, Jennika Juhlin, Tommy Ödeving.

Mellanraden:
Eva-Karin Arvén, Evelina Larsson, Sara Åström, Roger Persson, Tord Jonsson, Björn Järnkrok, Fredrik Zablotny, Maria Jonsson, Linda Wennberg.

Främre raden:
Andreas Emmerstrand, Mattias Lötmyr, Fredrik Ekblom, Erik Olsson, Robert Högvall, Anders Svensson.

Liggande: Annica Jonsson och Ann-Sofie Tönnehag.


 

ede-343-88-89-9a

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 9A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Michael Eriksson, Mikael Eriksson, Jon Jansson, Peter Ohlander, Stefan Westman, Annica Åhs, Marita Skelander, Linda Jansson, Jan Wigg, Kristin Larsson.

Mellanraden:
Thomas Westberg, Jenny Fröjd, Maria Skelander, Malin Olsson, Terese Hansson, Stina Jons, Sofia Klingefors, Anna Fredin, Sara Nilsson.

Främre raden:
Mattias Nilsson, Jonas Sving, Stefan Eriksson, Tobias Timan, Joakim Nordqvist, Robert Backman.

Liggande: Johan Tyberg och Linda Tobiasson.

Frånvarande: Miriam Säfsholm.


 

ede-344-88-89-9b

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 9B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Leif Jonsson, Tryggve Grindsäter, Marie Johansson, Anders Fahlberg, Lennart Erlandsson, Maria Eriksson, Henry Östberg, Monica Nyberg, Linda Lideståhl, Staffan Jonsson, Camilla Johansson, Dan Petersén.

Mellanraden:
Maria Hagernäs, Anna-Karin Jonsson, Helena Hägg, Anna Lööf, Jenny Paulsson, Åsa Jonsson, Jeanette Lövgren, Magnus Olsson, Heidi Botin, Krister Dolk.

Främre raden:
Jerker Andersson, Lars Persson, Jonas Dolk, Linda Månsson, Helena Larsson, Pär Persson.

Liggande: Tomas Jonsson och Kristina Hansson.


 

ede-345-88-89-9c

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 9C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fredrik Hansson, Tony Lindholm, Anders Eriksson, Kenneth Eriksson, Daniel Östgård, Anna Nilsson, Linda Rosenqvist, Lisa Östberg, Linda Fredin, Thomas Berggren.

Mellanraden:
Mattias Thorsell, Karin Gustavsson, Anette Norling, Johanna Bolin, Thomas Lindberg, Madeleine Steggo, Björn Löfstrand, Marcus Olskims, Maria Eriksson.

Främre raden:
Kristin Danielsson, Thomas Bylund, Pär Medin, Jon-Erik Bergman, Henrik Bergström, Jörgen Bergkvist.


 

ede-346-88-89-9d

Ede skola läsåret 1988 – 1989, klass 9D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Jonsson, Lars-Erik Hedman, Jonas Eriksson, Thomas Berglund, Anna Brink, Lars Johnsson, Ann-Charlotte Westerberg, Roger Olovsson, Sigrid Persson, Sofia Larsson, Marcus Brink.

Mellanraden:
Anette Swing, Jenny Persson, Irene Ilonen, Minna Nordfors, Linda Hammarström, Marie Norling, Jannica Andersson, Anneli Bergström, Ulrika Sundberg, Keith Andersson.

Främre raden:
Hans Karlsson, Stefan Sarkkinen, Anette Åslin, Peter Kristiansson, Jon Sjöberg, Mikael Olofsson.


 

ede-347-88-89-pers

Ede skola läsåret 1988 – 1989, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Kjell Rönnholm, Roland Danielsson, Harry Persson, Ulla Ek, Håkan Johansson, Gösta Olsson, Göran Öberg, Åke Löfstrand, Lars Hansson, Ingrid Englesson, Gunnar Ersare, Rektor.

Mellanraden:
Anders Wilhelmsson, Bibbi Segerbrand, Inger Eriksson, Inger Jivegård, Eva Åström, Per Östberg, Erik Jivegård, Lars-Anders Mårtensson.

Främre raden:
Gunnar Karlsson, Thomas Höglund, Lars Heggeland, Christer Billqvist, Arne Lundmark, Roger Frank.


 

ede-348-88-89-elev

Ede skola läsåret 1988 – 1989, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Pär Medin, Jens Fästh, Paul Bogatir, Anna Westerberg, Anna-Lena Sjöblom, Anna-Karin Jonsson.

Främre raden:
Robert Backman, Minna Nordfors, Jenny Lundberg, Jörgen Brink, Andreas Bengtsson.

Frånvarande: Dennis Karlsson.


 

ede-362-89-90-7a

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna Persson, Maria-Pia Eklund, Håkan Kjellin, Roger Östlund, Jennie Sving, Sara Backman, Britta Magnusson, Erik Snygg, Per Mickelsson.

Mellanraden:
Maria Mattsson, Fredrik Rudolphi, Helena Nilsson, Birgitta Ågren, Ulrika Rönnholm, Sandra Svensk, Helena Rogell, Susanne Eriksson.

Främre raden:
Rebecka Holm, Jakob Nordin, Ylva Timan, Johan Almstedt, Linda Larsson, Marcus Vallin.


 

ede-363-89-90-7b

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fredrik Mejer, Patric Svensson, Jonas Lindqvist, Tomas Arvén, Maria Ahlén, Jon Nordvall, Magnus Johansson.

Mellanraden:
Tobias Svensk, Jon Olovsson, Mia Dahlström, Cecilia Ek, Susanne Olsson, Kerstin Newberg.

Främre raden:
Torbjörn Olofsson, Maria Eriksson, Linda Wikström, Christer Jonsson, Linda Ånevall, Anna Andersson.

Frånvarande: Jimmy Norman.


 

ede-364-89-90-7c

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Christian Månsson, Anders Larsson, Linda Ohlander, Laila Jonsson, Ingrid Olsson, Madeleine Tyberg, Jonas Orelund, Malin Smedberg.

Mellanraden:
Frida Krantz, Anna Jonsson, Kristina Bulander, Karin Olsson, Magnus Ågren, Susanna Ljung, Malin Ersare, Anna-Maria Timan.

Främre raden:
Christer Nilsson, Per Hildingsson, Vilhelm Persson, Anders Eriksson, Marcus Månsson, Aron Nordin.


 

ede-365-89-90-7d

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Airi Fredin, Alexis Henriksson, Anton Svensson, Elisabeth Sund, Helena Olsson, Malin Lötmyr, Eleonore Mattsson, Linda Persson.

Mellanraden:
Jan Ödeving, Erik Ulander, Rasmus Hjelm, Daniel Walén, Markus Sjöberg, Linda Blom, Jon-Erik Andersson, Henrik Antonsson.

Främre raden:
Peter Krantz, Sophia Larsson, Jon Herbertsson, Martin Roos, Anna Larsson, Sara Eriksson, Johan Backström.

Frånvarande: Peter Svensson.


 

ede-366-89-90-8a

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 8A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Kristina Bergström, Jonas Östberg, Lena Bergström, Fredrik Persson, Karin Bergman, Ulrika Kring, Anna Snygg, Jon Nordström, Anna Olsson.

Mellanraden:
Torbjörn Sjölander, Sara Rooth, Samuel Elf, Jonas Bister, Magnus Sundell, Lotta Tapper, Tobias Hansson, Linda Svang.

Främre raden:
Ulf Eriksson, Per Engholm, Erik Brodén, Anna-Karin Eriksson, Jens Fästh, Jörgen Johansson.

Liggande: Ann-Christine Hildingsson och Jessica Eklund.

Frånvarande: Johan Hermansson


 

ede-367-89-90-8b

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Margareta Nyberg, Maria Vesterfors, Pär Klaar, Marianne Gillman, Jeanette Krantz, Linda Lundström, Katrin Eriksson.

Mellanraden:
Torbjörn Andersson, Linda Fröjd, Pär Nordin, Per-Erik Eriksson, Peter Jons, Karl-Johan Jonsson, Andreas Bengtsson.

Främre raden:
Peter Östberg, Charli Vestman, Benny Olsson, Ronnie Bergerstål, Mikael Burgman, Marcus Larsson.

Frånvarande: Marianne Eriksson och Anna Gustafsson.


 

ede-368-89-90-8c

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Bodil Persson, Daniel Freidenfeldt, Magnus Johansson, Petter Lantz, Gunilla Äng, Jonas Ohlsson, Annette Persson, Marcus Krantz.

Mellanraden:
Morgan Johansson, Peter Blank, Stina Jivegård, Annmarie Björk, Maria Ågren, Fredrik Ulander, Jörgen Brink, Anders Svensson.

Främre raden:
Danny Norin, Johan Bryngelsson, Lars Martinsson, Anette Åström, Sara Österberg, David Andersson.

Liggande: Emma Timan och Helena Ohlsson.

Frånvarande: Christer Dolk.


 

ede-369-89-90-8d

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Dennis Karlsson, Anna Sjöberg, Ann-Sofie Rådlund, Carola Höglund, Mikael Söderman, Henry Lindeman, Anna-Karin Persson, Magnus Eriksson.

Mellanraden:
Andreas Andersson, Julia Norman, Linda Nordfors, Jenny Lötmyr, Sara Larsson, Mikael Eldh, Ulrika Forslin.

Främre raden:
Henrik Färnström, Jessica Karlsson, Magnus Borg, Jon Erik Bergquist, Marcus Eriksson, Johan Berg.


 

ede-370-89-90-9a

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Daniel Andersson, Ejvind Lindberg, Tommy Davidsson, Marith Pålsson, Lisa Fredin, Annika Mickelsson, Pär Jonsson, Eva Persson, Ulrika Dolk, Tobias Dahlström.

Mellanraden:
Malin Andersson, Maria Ersson, Eva-Karin Kjellin, Jenny Lundberg, Veronica Edlund, Annica Berg, Anna Nyberg, Pia Sundström, Hanna Blank, Martina Andersson.

Främre raden:
Jörgen Brink, Andreas Nordin, Jimmy Blom, Anna Alkerud, Michael Östergård, Jonny Hammarlund, Fredrik Larsson.

Liggande: Karin Andersson och Daniel Bylander.


 

ede-371-89-90-9b

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Michael Antonsson, Per Nils Snygg, Robert Djerf, Linda Höglund, Lena Djärv, Misty Lee, Yrsa Lindberg, Jenny Muschött, Anna Newberg, Mikael Thorén, Johan Vallin.

Mellanraden:
Lars Larsson, Paul Bogatir, Anneli Eriksson, Elisabet Cobdal, Birgitta Persson, Emma Berg, Angelica Larsson, Lisa Bulander, Pär Holmgren.

Främre raden:
Jonas Olsson, Markus Nordin, Jörgen Forslund, Sara Johansson, Marc Andersson, Ivan Blom, Johan Söderlind.


 

ede-372-89-90-9c

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Klf Arne Lundmark

Bakre raden:
Ann-Sofie Paulsson, Magnus Norman, Jörgen Persson, Jonas Bryngelsson, Örjan Brolin, Laila Ristolainen, Petter Palmgren, Henrik Berglöf, Maria Persson, Maria Wallner, Anna-Lena Sjöblom.

Mellanraden:
Malin Lind, Christer Blank, Lena Nilsson, Anna-Lena Norberg, Christina Åsberg, Linda Eriksson, Lena Evertsson, Camilla Walter, Lena Eriksson.

Främre raden:
Robert Karlsson, Ingrid Jonsson, Klf Arne Lundmark, Anders Olsson, Johan Logård, Thomas Erenbrand.

Frånvarande: Pia Keränen.


 

ede-373-89-90-9d

Ede skola läsåret 1989 – 1990, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Tomas Kallberg, Jennika Juhlin, Anétte Lund, Roger Persson, Linda Wennberg, Anna Westerberg, Erika Bergström, Desirée Eriksson, Erika Bergström, Andreas Sjöberg, Håkan Lindgren.

Mellanraden:
Magnus Bergström, Evelina Larsson, Annica Jonsson, Ann-Sofie Tönnehag, Tord Jonsson, Sara Åström, Maria Jonsson, Fredrik Zablonty, Björn Järnkrok, Carola Olgarsson.

Främre raden:
Anders Svensson, Erik Olsson, Robert Högvall, Tommy Ödeving, Andreas Emmerstrand, Mattias Lötmyr.

Frånvarande: Fredrik Ekblom och Mattias Jonsson.


 

ede-374-89-90-personal

Ede skola läsåret 1989 – 1990, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Håkan Johansson, Gösta Olsson, Birgitta Eriksson, Göran Öberg, Åke Löfstrand, Ulla Ek, Ingrid Englesson, Lars Hansson, Arne Lundmark, Roland Danielsson, Thomas Höglund.

Mellanraden:
Torbjörn Lensell, Ann Björkgren, Anneli Rönnholm, Elsie Wengelin, Inger Eriksson, Inger Jivegård, Eva Åström, Birgitta Cobdal, Erik Jivegård.

Främre raden:
Göran Östh, Anders Wilhelmsson, Kjell Rönnholm, Roger Frank, Leif Johansson, Lars Heggeland.


 

ede-375-89-90-mat

Ede skola läsåret 1989 – 1990, Skolmåltidspersonal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Ulla-Britta Eriksson, Ingegerd Jonsson, Solveig Norsgård.

Främre raden:
Birgit Jonsson, Aina Ekbom, Ingrid Jonsson, Märta Persson.


 

ede-376-90-91-7a

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Therése Hagernäs, Anna Hedström, Ann-Sofie Jansson, Christina Franzén, Simon Nordström, Veronica Georgsson, Camilla Mårtensson, Henrik Nordin, Carina Larsson, Evelina Bolin.

Mellanraden:
Marie Bergman, Catarina Wikström, Esbjörn Jacobsson, Markus Vesterfors, Marta Åhs, Mattias Olskims, Tommie Rogell, Jenny Lindberg.

Främre raden:
Magnus Persson, Arnon Törnblom, Pär Eklund, Robert Svensson, Fredrik Lidestål, Johan Hansen, Martin Frisk.


 

ede-377-90-91-7b

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jörgen Westerlund, Elisabeth Krook, Per Berglöf, Johan Persson, Maria Rask, Madeleine Dahlström, Annica Blomdahl, Johan Lötmyr, Pernilla Persson.

Mellanraden:
Lars Gustavsson, Markus, Pålsson, Cecilia Larsson, Hanna-Lena Keränen, Stefan Jonsson, Olov Eriksson, Per Persson, Sophia Färlin, Veronica Andersson.

Främre raden:
Jesper Sjöberg, Ulrika Lövgren, Johan Stenberg, Johan Ågren, Daniel Krutzén, Margret Lind, Thomas Lind.


 

ede-378-90-91-7c

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jennie Wiman, Catharina Bergman, Jennie Bergström, Margaretha Gillman, Madeleine Jonsson, Anna Vallin, Ann-Christine Bergström, Åsa Jonsson, Ditte Lindblom, Carina Olsson, Jennie Hedqvist.

Mellanraden:
Åsa Andersson, Michael Elayda, Jorma Davidsson, Martin Gustafsson, Markus Emretsson, Bjarne Rålund, Lars Larsson, Jan Jonsson, Klas Fredin, Lars Andersson, Ingrid Svensson.

Främre raden:
Marcus Ljung, Thorbjörn Sundin, Anders Jonasson, Henrik Östberg, Andreas Hedman, Håkan Sving, Christian Kristiansson.

Frånvarande: Fredrik Karlsson


 

ede-379-90-91-8a

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Rebecka Holm, Anna Persson, Britta Magnusson, Helena Nilsson, Fredrik Rudolphi, Sara Backman, Håkan Kjellin, Maria Mattsson, Maria-Pia Eklund.

Mellanraden:
Ylva Timan, Susanne Eriksson, Jennie Sving, Sandra Svensk, Ulrika Rönnholm, Birgitta Ågren, Helena Rogell.

Främre raden:
Per Mickelsson, Johan Almstedt, Erik Snygg, Linda Larsson, Roger Östlund, Jakob Nordin, Marcus Vallin.

Frånvarande: Daniel Iversen.


 

ede-380-90-91-8b

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Linda Söderblom, Tobias Svensk, Kerstin Newberg, Lina Dahlgren, Susanne Olsson, Jimmy Norman, Anne-Marie Dahlström, Carina Johansson, Linn Hansen, Jon Olovsson, Anna Andersson.

Främre raden:
Torbjörn Olofsson, Jonas Lindqvist, Christer Jonsson, Tomas Arvén, Jon Nordvall, Patric Svensson, Fredrik Mejer.

Liggande: Linda Wikström

Frånvarande: Magnus Johansson.


 

ede-381-90-91-8c

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Aron Nordin, Malin Sundberg, Anna Jonsson, Madeleine Tyberg, Magnus Ågren, Ingrid Olsson, Jonas Orelund, Marcus Månsson.

Mellanraden:
Kristina Bulander, Laila Jonsson, Susanna Ljung, Frida Krantz, Karin Olsson, Anna-Maria Timan, Lina Ohlander, Malin Ersare.

Främre raden:
Christer Nilsson, Anders Eriksson, Vilhelm Persson, Per Hildingsson, Anders Larsson, Boris Duyneveld, Christian Månsson.

Frånvarande: Kent Wigg


 

ede-382-90-91-8d

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Airi Fredin, Sophia Larsson, Henrik Antonsson, Linda Persson, Rasmus Hjelm, Helena Olsson, Markus Sjöberg, Jan Ödeving, Malin Lötmyr, Sara Skov Eriksson.

Mellanraden:
Anna Larsson, Elisabeth Sund, Erik Ulander, Daniel Walén, Peter Svensson, Linda Blom, Eleonore Mattsson.

Främre raden:
Johan Backström, Alexis Henriksson, Jon Herbertsson, Jon-Erik Andersson, Anton, Svensson, Peter Krantz, Martin Roos.


 

ede-383-90-91-9a

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna-Karin Eriksson, Ann-Christine Hildingsson, Anna Snygg, Lena Bergström, Fredrik Persson, Kristina Bergström, Jon Nordström, Jonas Östberg.

Mellanraden:
Samuel Elf, Jessica Eklund, Tobias Hansson, Magnus Sundell, Lotta Tapper, Jonas Bister, Sara Rooth.

Främre raden:
Jörgen Johansson, Erik Brodén, Torbjörn Sjölander, Pär Engholm, Johan Ermansson, Ulf Eriksson, Jens Fästh.

Liggande: Ulrika Kring och Anna Olsson.

Frånvarande: Karin Bergman och Linda Svang.


 

ede-384-90-91-9b

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jeanette Krantz, Maria Vesterfors, Anna Gustafsson, Linda Fröjd, Katrin Eriksson, Marianne Gillman, Margareta Nyberg.

Mellanraden:
Peter Jons, Pär Nordin, Per-Erik Eriksson, Pär Klar, Andreas Bengtsson.

Främre raden:
Torbjörn Eriksson, Charli Vestman, Ronnie Bergerstål, Peter Östberg, Benny Olsson, Marcus Larsson.

Frånvarande:
Marianne Eriksson, Karl-Johan Jonsson, Linda Lundström.


 

ede-385-90-91-9c

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Christer Dolk, Anette Persson, Annette Norring, Petter Lantz, Jörgen Brink, Magnus Johansson, Gunilla Äng, Sara Österberg, Anders Svensson.

Mellanraden:
Emma Timan, Helena Ohlsson, Annmarie Björk, Stina Jivegård, Maria Ågren, Peter Blank, Morgan Johansson.

Främre raden:
David Andersson, Lars Martinsson, Marcus Krantz, Johan Bryngelsson, Daniel  Freidenfeldt, Jonas Ohlsson, Danny Norin.

Frånvarande: Bodil Persson och Fredrik Ulander.


 

ede-386-90-91-9d

Ede skola läsåret 1990 – 1991, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Dennis Karlsson, Jessica Karlsson, Andreas Andersson, Mikael Eldh, Anna-Karin Persson, Anna Sjöberg.

Främre raden:
Julia Norman, Carola Höglund, Jenny Lötmyr, Linda Nordfors, Sara Larsson, Ulrika Forslin.

Främre raden:
Magnus Eriksson, Johan Berg, Jon Erik Bergquist, Marcus Eriksson, Henrik Färnström, Magnus Borg.

Frånvarande: Henry Lindeman.


 

ede-387-90-91-elev

Ede skola läsåret 1990 – 1991, Elevrådet
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Rebecka Holm, Malin Smedberg, Linda Nordfors, Jessica Eklund, Anette Persson.

Liggande: Janne Ödeving


 

ede-388-90-91-personal

Ede skola läsåret 1990 – 1991, Lärare och personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lars Heggeland, Margot Lantzell, Åke Löfstrand, Ingrid Englesson, Göran Öberg, Lars Hansson, Björn Cobdal, Berndt Johansson.

Mellanraden:
Ulla Elovsson, Ingrid Sundell, Ann Björkgren, Inger Eriksson, Inger Jivegård, Lisa Persson, Vivianne Danielsson, Anneli Rönnholm.

Främre raden:
Roger Frank, Kjell Rönnholm, Arne Lundmark, Liss-Lars Larsson, Thomas Höglund, Roland Danielsson.


 

ede-389-91-92-7a

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Brink, Petter Dolk, Stina Jonsson, Linda List, Madeleine Karelius, Martin Eriksson, Jimmy Fast.

Mellanraden:
Carl Ulander, Anna Linde, Anna Eriksson, Maria Bengtsson, Katarina Östgård, Martin Berger.

Främre raden:
Glen Roos, Hanna Danielsson, Jörgen Nyberg, Ronnie Lindberg, Henrik Forsberg, Maria Staffare.

Frånvarande: Robert Sjöblom.


 

ede-390-91-92-7b

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Gustav Löfstrand, Ulrica Eriksson, Jimmy Strid, Fredric Berg, Katarina Persson, Karin Nyberg, Ann-Eva Mickelsson, Mikael Magnusson, Linda Gybo, Elin Jonsson.

Mellanraden:
Camilla Wangen, Lotta Persson, Tomas Liljebrink, Anna Larsson, Christian Lust, Jessica Lundberg, Tomas Nilsson, Jenny Lind.

Främre raden:
Mattias Dahlgren, Magnus Elofsson, Emil Brink, Anna-Maria Olovsson, Matthias Magnusson, Markus Mickelsson.


 

ede-391-91-92-7c

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Maria Högvall, Sofia Ekblom, Ingela Lund, Magnus Brink, Maria Sandin, Sara Persson, Matts Andersson,

Mellanraden:
Sara Norling, Margareta Brun, Niklas Hedström, Matilda Brink, Andreas Westerberg, Einar Nilsson.

Främre raden:
Ante Fredin, Lotta Dahlström, Björn Ekelöf, Johanna Östberg, Anna-Britta Sving, Hanna Lund.

Frånvarande: Anders Persson


 

ede-392-91-92-7d

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Sara Setterlind, Karin Andersson, Joacim Oderstad, Christian Eriksson, Ewa Lönn, Anna Persson, Anna-Klara Nilsson.

Mellanraden:
Maria Löfgren, Mattias Eriksson, Mikael Jansson, Rickard Jonsson, Hanna Lauri, Anders Bergström, Pär Olsson.

Främre raden:
Lynda Lee, Daniel Fahlberg, Elin Broberg, Ellen Hansen, Emil Andersson, Lisa Bergström.

Frånvarande: Dag Olovsson.


 

ede-393-91-92-8a

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Arnon Törnblom, Evelina Bolin, Camilla Mårtensson, Tommie Rogell, Simon Nordström, Carina Larsson, Ann-Sofie Jansson, Pär Eklund, Henrik Nordin.

Mellanraden:
Marie Bergman, Anna Hedström, Veronica Georgsson, Maria Åhs, Markus Vesterfors, Christina Franzén, Jenny Lindberg, Esbjörn Jacobsson.

Främre raden:
Magnus Persson, Fredrik Lidestål, Therése Martens, Robert Svensson, Mattias Olskims, Martin Frisk.

Frånvarande: Johan Hansen och Catarina Wikström.


 

ede-394-91-92-8b

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Lötmyr, Jörgen Westerlund, Pernilla Persson, Markus Pålsson, Jimmy Röstlund, Elisabeth Krook, Johan Persson, Madeleine Dahlström, Lars Gustavsson, Per Berglöf.

Mellanraden:
Annica Blomdahl, Per Persson, Veronica Andersson, Maria Rask, Hanna-Lena Keränen, Olov Eriksson, Stefan Jonsson, Cecilia Larsson, Sophia Färlin, Hans Meyer.

Främre raden:
Johan Ågren, Thomas Lind, Daniel Krutzén, Johan Stenberg, Jesper Sjöberg, Ulrika Lövgren, Margret Lind.


 

ede-395-91-92-8c

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Michael Elayda, Klas Fredin, Lars Andersson, Catharina Bergman, Jorma Davidsson, Jan Jonsson, Carina Olsson, Ditte Lindblom, Fredrik Karlsson, Åsa Andersson.

Mellanraden:
Anna Vallin, Margaretha Gillman, Madeleine Jonsson, Lars Larsson, Bjarne Rålund, Markus Emretsson, Martin Gustafsson, Ann-Christine Bergström, Jennie Hedqvist.

Främre raden:
Jennie Wiman, Andreas Hedman, Anders Jonasson, Christian Kristiansson, Henrik Östberg, Marcus Ljung, Jennie Bergström.

Frånvarande:
Åsa Jonsson, Thorbjörn Sundin, Håkan Sving.


 

ede-396-91-92-9a

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Roger Östlund, Rebecka Holm, Ylva Timan, Sara Backman, Britta Magnusson, Daniel Iversen, Linda Larsson, Helena Rogell, Maria Mattsson, Maria-Pia Eklund.

Mellanraden:
Helena Nilsson, Sandra Svensk, Jennie Sving, Helena Ohlsson, Susanne Eriksson, Birgitta Ågren, Håkan Kjellin, Fredrik Rudolphi.

Främre raden:
Per Mickelsson, Erik Snygg, Anna Persson, Johan Almstedt, Marcus Vallin, Jakob Nordin.

Frånvarande: Ulrika Rönnholm.


 

ede-397-91-92-9b

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jon Olovsson, Jon Nordvall, Magnus Johansson, Christer Jonsson, Tomas Arvén, Linn Hansen, Tobias Svensk, Patric Svensson, Jonas Lindqvist, Fredrik Mejer.

Främre raden:
Linda Wikström, Linda Söderblom, Susanne Olsson, Maria Eriksson, Lina Dahlgren, Kerstin Newberg.

Frånvarande:
Anna Andersson, Anne-Marie Dahlström, Jimmy Norman, Torbjörn Olofsson.


 

ede-398-91-92-9c

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Larsson, Marcus Månsson, Madeleine Tyberg, Malin Smedberg, Anna-Maria Timan, Anna Jonsson, Ketil Wigg, Jonas Orelund.

Mellanraden:
Frida Krantz, Karin Olsson, Kristina Bulander, Susanna Ljung, Laila Jonsson, Ingrid Olsson, Malin Ersare, Lina Ohlander.

Främre raden:
Christer Nilsson, Anders Eriksson, Vilhelm Persson, Per Hildingsson, Aron Nordin, Christiansson Månsson.

Frånvarande: Magnus Ågren.


 

ede-464-91-92-9d

Ede skola läsåret 1991 – 1992, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Martin Roos, Sophia Larsson, Malin Lötmyr, Rasmus Hjelm, Erik Ulander, Jan Ödeving, Peter Svensson, Henrik Antonsson, Markus Sjöberg, Sara Skov Eriksson.

Mellanraden
Anna Larsson, Linda Persson, Helena Olsson, Per Walén, Eleonore Mattsson, Linda Blom, Elisabeth Sund, Airi Fredin.

Främre raden:
Jon Herbertsson , Alexis Henriksson, Anton Svensson, Jon-Erik Andersson, Johan Backström, Peter Krantz.


 

ede-465-91-92-personal

Ede skola läsåret 1991 – 1992, Lärare
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Conny Westlund, Ulla Elovsson, Ann Björkgren, Birgitta Cobdal, Erik Jivegård, Björn Cobdal, Margot Lantzell, Åke Löfstrand.

Mellanraden:
Gösta Olsson, Inger Eriksson, Inger Jivegård, Eva Åström, Cecilia Hansson, Sture Åström.

Främre raden:
Lars Heggeland, Roland Danielsson, Thomas Höglund, Kjell Rönnholm, Roger Frank, Anders Wilhelmsson.


 

ede-401-91-92-elev

Ede skola läsåret 1991 – 1992, Elevrådet
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Ledamot Per Persson, ledamot, Erik Ulander

Främre raden:
Ordförande Malin Smedberg, kassör Rebecka Holm, sekreterare Linn Hansen.


 

ede-402-92-93-7a

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jörgen Höglund, Marina Hansson, Paul Botin, Susanne Karlsson, Gunilla Angeskog, Synöve Iversen, Cecilia Lundell, Mats Löfstrand, Pierre Petersén, Helene Nilsson, Carl-Johan Rosenqvist, Jon-Erik Persson.

Mellanraden:
Niklas Martens, David Krantz, Kristina Hildingsson, Fredrik Bäckgren, Elin Jonsson, Annika Kroon, Sara Groth, Tobias Larm, Sofie Jonsson, Olov Olsson.

Främre raden:
Fredrik Högberg, Hanna Almstedt, Christian Bäcklin, Marit Viksten, Frida Öjemark, Mats Smedberg, Henrik Månsson, Tobias Rogell.


 

ede-403-92-93-7b

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Kristin Ärlemar, Randi Söderblom, Marie Brun, Kajsa Hedman, Daniel Olsson, Annelie Wiman, Linda Newberg, Erika Westerberg, Per Olovsson.

Mellanraden:
Fredrik Gelinder, Marianne Jonsson, Dennis Dahlgren, Carin Sundström, Madelene Jonsson, Malin Jonsson, Lars-Åke Wästlund.

Främre raden:
Johanna Nord, Anna Berglund, Andreas Norrgård, Ingrid Persson, Malin Westerberg, Daniel Fredin, Linda Persson.

Frånvarande: Sophie Lust.


 

ede-404-92-93-7c

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Timan, Erik Nordin, Frida Svensk, Lilian Timan, Hans Persson, Karin Jonsson, Daniel Åhs, Per Larsson, Elin Eriksson, Karl-Johan Timan, Maria Skog, Håkan Eriksson.

Mellanraden:
Åsa Sjölander, Andreas Walter, Anna Jonsson, Magnus Backström, Johanna Olsson, Albin Eriksson, Maja Aronsson.

Främre raden:
Monika Svensson, Christina Svensson, Fredrik Wallin, Alexandra Olsson, Elias Skålen, Therese Persson, Lars Berglund, Carina Larsson.


 

ede-405-92-93-7d

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Linda Jäderström, Anders Jonsson, Pia Eriksson, Helena Bergerstål, Christine Lund, Anna-Karin Nygårds, Erika Östgård, Lars-Olof Andersson, Olle Fredin.

Mellanraden:
Johnny Riska, Annelie Edlund, Lisa Holmberg, Johanna Johansson, Lin Thorsell, Folke Wigg, Felicia Olsson.

Främre raden:
Marie Äng, Fredrik Good, Erika Larsson, Joel Pettersson, Christian Seger, Marittha Svensson.

Frånvarande: Patrik Bäckström och Maria Syd


 

ede-406-92-93-8a

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jörgen Nyberg, Finn Gustavsson, Hanna Danielsson, Jimmy Fast, Petter Dolk, Stina Jonsson, Linda List, Johan Brink, Ronnie Lindberg, Maria Staffare, Henrik Forsberg.

Mellanraden:
Carl Ulander, Katarina Östgård, Maria Bengtsson, Martin Berger, Anna Eriksson, Anna Linde, Robert Sjöblom, Madeleine Karelius.

Frånvarande: Glen Roos.


 

ede-407-92-93-8b

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Emil Brink, Magnus Elofsson, Therese Olsson, Gustav Löfstrand, Ann-Eva Mickelsson, Elin Jonsson, Jenny Lind, Karin Nyberg, Linda Gybo, Mikael Magnusson, Ulrica Eriksson, Fredric Berg, Mattias Dahlgren, Matthias Magnusson.

Främre raden:
Lotta Persson, Katarina Persson, Tomas Nilsson, Jessica Lundberg, Tomas Liljebrink, Christian Lust, Anna Larsson, Camilla Wangen.

Liggande: Markus Mickelsson och Anna-Maria Olovsson

Frånvarande: Jimmy Strid.


 

ede-408-92-93-8c

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Maria Högvall, Ann-Charlott Dalström, Magnus Brink, Ingela Lund, Sara Persson, Sofia Ekblom, Anders Persson, Andreas Westerberg, Johanna Östberg, Matts Andersson.

Främre raden:
Björn Ekelöf, Maria Sandin, Sara Norling, Niklas Hedström, Margareta Brun, Einar Nilsson, Matilda Brink, Hanna Lund.

Frånvarande: Ante Fredin.


 

ede-409-92-93-8d

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lisa Bergström, Ellen Hansen, Christian Eriksson, Sara Setterlind, Anders Bergström, Mattias Eriksson, Pär Olsson, Anna Persson, Ewa Lönn, Karin Andersson, Joacim Oderstad, Anna-Klara Nilsson, Lynda Lee.

Främre raden:
Emil Andersson, Mikael Jansson, Rickard Jonsson, Elin Broberg, Dag Olovsson, Hanna Lauri, Maria Löfgren, Daniel Fahlberg.


 

ede-410-92-93-9a

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Magnus Persson, Pär Eklund, Aron Törnblom, Henrik Nordin, Simon Nordström, Camilla Martinsson, Anna Andersson, Håkan Berglöf, Fredrik Lidestål, Andre Petersen, Martin Frisk.

Mellanraden:
Anna Hedström, Christina Franzén, Carina Larsson, Marie Bergman, Veronica Georgsson, Ann-Sofie Jansson, Jenny Lindberg, Therese Hagernäs.

Främre raden:
Johan Hansen, Evelina Bolin, Markus Vesterfors, Tommie Rogell, Maria Åhs, Mattias Olskims, Catarina Wikström, Robert Svensson.

Frånvarande: Esbjörn Jacobsson


 

ede-411-92-93-9b

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Stenberg, Daniel Krutzén, Ulrika Lövgren, Jörgen Westerlund, Markus Pålsson, Johan Persson, Margret Lind, Per Berglöf, Lars Gustavsson, Johan Lötmyr, Jesper Sjöberg.

Mellanraden:
Annica Blomdahl, Per Persson, Madeleine Dahlström, Maria Rask, Elisabeth Krook, Pernilla Persson, Kristian Hjelm, Jimmy Röstlund.

Främre raden:
Johan Ågren, Stefan Jonsson, Cecilia Färlin, Hans Meyer, Hanna-Lena Keränen, Veronica Andersson, Thomas Lind.

Frånvarande: Olov Eriksson


 

ede-412-92-93-9c

Ede skola läsåret 1992 – 1993, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Jonasson, Andreas Hedman, Klas Fredin, Michael Elayda, Jennie Bergström, Åsa Jonsson, Carina Olsson, Åsa Andersson, Christian Kristiansson, Henrik Östberg, Thorbjörn Sundin.

Mellanraden:
Martin Gustafsson, Margaretha Gillman, Ann-Christine Bergström, Madeleine Jonsson, Jennie Hedqvist, Jorma Davidsson, Håkan Sving.

Främre raden:
Jan Jonsson, Lars Larsson, Bjarne Rålund, Anna Vallin, Markus Emretsson, Catharina Bergman, Fredrik Karlsson.

Frånvarande:
Lars Andersson, Marcus Ljung och Jennie Wiman.


 

ede-413-92-93-elev

Ede skola läsåret 1992 – 1993, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Hans Persson, ledamot, Linda Gybo, ledamot, Annelie Edlund, kassör, Kajsa Hedman, ledamot, Madeleine Dahlström, ordförande, Martin Gustavsson, ledamot.

Främre raden:
Johan Hansen, sekreterare, Einar Nilsson. ledamot, Fredrik Bäckgren, ledamot, Jimmy Fasth, vice ordförande.


 

ede-414-92-93-personal

Ede skola läsåret 1992 – 1993, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Roland Danielsson, Åke Löfstrand, Ingrid Sundell, Ann Björkgren, Lisa Persson, Thomas Höglund.

Främre raden:
Kerstin Fredin, Inger Jivegård, Lotta Tapper, Birgitta Cobdal.


 

ede-415-92-93-personal

Ede skola läsåret 1992 – 1993, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Cecilia Hansson, Göran Öberg, Erik Jivegård, Lasse Hansson.

Främre raden:
Roger Frank, Inger Eriksson, Conny Westlund.


 

ede-416-93-94-7a

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Birgitta Cobdal och Erik Jivegård

Bakre raden:
Helena Hedqvist, Hans-Erik Glad, Elin Andersson, Kristoffer Kristiansson, Lisa Löfgren, Mattias Blom, Jenny Karlsson, Per Dahlgren, Catrin Westerberg, Helena Gill, Sandra Kykyri, Veronica Fast.

Mellanraden:
Peter Brun, Ulrika Nyberg, Emma Forsvik, Hanna Persson, Marlen Persson, Magnus Mårtensson, Martin Hedman, Marcus Joelsson.

Främre raden:
Henrik Larsson, Mats Jonsson, Viktor Bäckström, Jenny Johansson, Veronica Eriksson, Morgan Ljung, Jessica Hedblom, Angelica Höglund, Fredrik Stadin.


ede-417-93-94-7b

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ingrid Englesson och Thomas Höglund

Bakre raden:
Mattias Andersson, Erik Engelbrekts, Margareta Persson, Jan Nilsson, Märit Bohjort, Elisabeth Rogell, Marie Olsson, Kristina Persson, Jennie Olsson, Anna Lundén, Daniel Fjäll.

Mellanraden:
Erika Nilsson, Mattias Frölén, Jenny Forselius, Camilla Berglöf, Linda Jonsson, Nils Jonas Andersson, Erika Blank, Pernilla Sundberg, Johan Olsson, Kristian Dahlsten.

Främre raden:
Therese Söderlind, Jonas Andersson, Frida Olovsson, Ann-Charlotte Sjölin, Henrik Brink, Therese Fredin, Per Olsson, Lenny Östberg.


 

ede-418-93-94-7c

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Kjell Rönnholm och Eva Åström

Bakre raden:
Mattias Dahlström, Susanne Rooth, Jimmy Henriksson, Mikael Hedberg, Markus Eriksson, Magnus Persson, Sofie Stenberg, Jenny Persson, Pernilla Olsson, Fredrik Lindberg, Johan Broberg.

Mellanraden:
Tove Krantz, Karolina Palmgren, Emma Zimmerman, Jonas Sörensson, Jonas Asplund, Erik Löfstrand, Josephine Färlin, Per-Olof Swing, Maria Berglund.

Främre raden:
Andreas Bäckgren, Linda Larsson, Peter Jonsson, Sara Eriksson, Erik Jonsson, Maria Waller, Johannes Krantz, Malin Bergman.


 

ede-419-93-94-7d

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lars Heggeland och Elsie Wengelin

Bakre raden:
Samuel Sjöberg, Erik Danielsson, Maria Larsson, Jonas Bergström, Hans Eriksson, Moa-Karin Jedström, Henrik Gustafsson, Elin Gottberg, Jonas Nordin.

Mellanraden:
Anders Wallman, Karolina Jonsson, Andreas Norling, Nils Östberg, Peter Berg, Marie Eldh, René Skov Eriksson.

Främre raden:
Ann-Charlott Källman, Lars Sinderström, Roland Jansson, Emilia Rekestad, Fredrik Bengtsson, Anneli Larsson, Roger Nygren.


 

ede-420-93-94-8a

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Synöve Iversen och Björn Cobdal, klassföreståndare

Bakre raden:
Jon-Erik Persson, Carl-Johan Rosenqvist, Paul Boojin, Olof Olsson, Susanne Karlsson, Gunilla Angeskog, Cecilia Lundell, Mats Löfstrand, Pierre Petersén, Marina Hansson, Jörgen Höglund, Nicklas Martens.

Mellanraden:
Henrik Månsson, Helene Nilsson, Sara Groth, Kristina Hildingsson, Fredrik Bäckgren, Annika Kroon, Mats Smedberg, Hanna Almstedt.

Främre raden:
Fredrik Högberg, David Krantz, Christian Bäcklin, Frida Öjemark, Marit Viksten, Tobias Larm, Elin Jonsson, Tobias Rogell.


 

ede-421-93-94-8b

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Sophie Lust och Göran Öberg, klassföreståndare

Bakre raden:
Dennis Dahlgren, Kristin Ärlemar, Erika Westerberg, Marie Brun, Linda Newberg, Ingrid Persson, Kajsa Hedman, Annelie Wiman, Randi Söderblom, Daniel Olsson, Per Olovsson.

Mellanraden:
Sven Svensson, Andreas Norrgård, Malin Jonsson, Anna Berglund, Carin Sundström, Marianne Jonsson, Lars-Åke Wästlund, Johanna Nordh.

Främre raden:
Linda Persson, Yracema Castro, Daniel Fredin, Linda Rudbäck, Fredrik Gelinder, Malin Westerberg, Madelene Jonsson, Friggesund.


 

ede-422-93-94-8c

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Roger Frank och Anne-Li Rönnholm

Bakre raden:
Håkan Eriksson, Erik Nordin, Karl-Johan Timan, Lilian Timan, Johanna Olsson, Maja Aronsson, Monika Svensson, Frida Svensk, Per Larsson, Elin Eriksson, Johan Timan.

Mellanraden:
Carina Larsson,Magnus Backström, Daniel Åhs, Karin Jonsson, Anna Jonsson, Peter Bolling, Christina Svensson, Hans Persson, Andreas Walter.

Främre raden:
Åsa Sjölander, Fredrik Wallin, Therese Persson, Elias Skålén, Alexandra Olsson, Lars Berglund, Albin Eriksson.

Frånvarande: Maria Skog, Roger Frank, Anne-Li Rönnholm.


 

ede-423-93-94-8d

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Åke Löfstrand och Conny Westlund

Bakre raden:
Anna-Karin Nygårds, Johnny Riska, Linda Jäderström, Christine Lund, Lisa Holmberg, Lin Thorsell, Annelie Edlund, Lars-Olof Andersson, Erika Östgård.

Mellanraden:
Therese Mellberg, Anders Jonsson, Fredrik Good, Felicia Olsson, Marie Äng, Patrik Bäckström.

Främre raden:
Marittha Svensson, Helena Bergerståhl, Maria Sydh, Joel Pettersson, Erika Larsson, Christian Seger, Johanna Johansson.

Frånvarande: Pia Eriksson, Olle Fredin, Folke Wigg.


 

ede-424-93-94-9a

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Glen Roos, Maria Staffare, Finn Gustavsson, Linda Listh, Hanna Danielsson, Jimmy Fast, Johan Brink, Robert Sjöblom.

Mellanraden:
Martin Berger, Madeleine Karelius, Petter Dolk, Stina Jonsson, Katarina Östgård.

Främre raden:
Henrik Forsberg, Carl Ulander, Maria Bengtsson, Anna Eriksson, Anna Linde, Jörgen Nyberg.

Frånvarande: Ronnie Lindberg.


 

ede-425-93-94-9b

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Cecilia Hansson och Inger Eriksson

Bakre raden:
Jimmy Stridh, Mattias Magnusson, Mattias Dahlgren, Ann-Eva Mickelsson, Karin Nyberg, Linda Gybo, Ulrica Eriksson, Gustav Löfstrand, Markus Mickelsson.

Mellanraden:
Anna-Maria Olovsson, Fredric Berg, Tomas Nilsson, Elin Jonsson, Lotta Persson, Tomas Liljebrink, Therese Olsson, Emil Brink.

Främre raden:
Katarina Persson, Camilla Wangen, Jenny Lindh, Christian Lusth, Anna Larsson, Jessica Lundberg, Mikael Magnusson.

Frånvarande: Magnus Elofsson.


 

ede-426-93-94-9c

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Ek och Håkan Johansson

Bakre raden:
Hanna Lund, Magnus Brink, Anders Persson, Sofia Ekblom, Maria Högvall, Andreas Westerberg, Johanna Östberg, Ante Fredin.

Mellanraden:
Mats Andersson, Ann-Charlotte Dalström, Margareta Brun, Maria Sandin, Sara Persson.

Främre raden:
Einar Nilsson, Ingela Lund, Bjarne Rålund, Sara Norling, Niklas Hedström, Matilda Brink, Björn Ekelöf.


 

ede-427-93-94-9d

Ede skola läsåret 1993 – 1994, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Inger Jivegård och Lars Hansson

Bakre raden:
Emil Andersson, Christian Eriksson, Elin Broberg, Per Olsson, Ellen Hansen, Anna-Klara Nilsson, Joacim Oderstad, Lisa Bergström.

Mellanraden:
Mattias Eriksson, Anna Persson, Ewa Lönn, Sara Setterlind, Anders Bergström.

Främre raden:
Mikael Jansson, Maria Löfgren, Dag Olovsson, Hanna Lauri, Rickard Jonsson, Karin Andersson, Daniel Fahlberg.


 

ede-428-93-94-elev

Ede skola läsåret 1993 – 1994, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Anneli Larsson, Annelie Edlund, Linda Gybo, Kajsa Hedman, Erik Engelbrekts, Einar Nilsson, Hanna Persson, Hanna Almstedt, Hans Persson, Emil Andersson, Maria Staffare.


 

ede-429-93-94

Ede skola läsåret 1993 – 1994, Uppsamling
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

David Nordin, 7 D, och Maria Skog, 8 C.


 

ede-430-93-94-personal

Ede skola läsåret 1993 – 1994, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Anders Brunzell, Lars Heggeland, Kerstin Kolm Åström, Cecilia Hansson, Lisa Persson, Erik Jivegård, Lars Hansson, Margot Lantzell, Anders Wilhelmsson.

Främre raden:
Ulla Ek, Ann Björkgren, Ingrid Sundell, Inger Eriksson, Birgitta Cobdal, Axelina Bäckström, Inger Jivegård.


 

ede-550-95-96

Ede skola läsåret 1994 – 1995, klass 4. Bilden utlånad av Anna-Lena Borg Engberg

Lärare:

Bakre raden:
Marie Dellesjö, Sara Rocka, Mattias Brink, Marlene Borg, Caroline Skoglund, Erik Holm, Beatrice Jagheden, Jonas Henriksson, Lars Engelbrekts.

Mellanraden:
Katarina Andersson, Ola Eriksson, Thomas Sundberg, Veronica Hermansson, Jonas Gladh, Anders Nilsson

Främre raden:
Per-Åke Sundberg, Marlene Persson, Simon Sundström, Turid Tidblom,
Johan Larsson, Pauline Jonsson, Emil Furberg


 

ede-431-94-95-7a

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Cecilia Hansson och Stina Johansson

Bakre raden:
Therese Blomdahl, Johanna Strid, Catarina Brink, Mattias Sjöberg, Jonas Lind, Isabel Freidenfelt, Johanna Åsberg, Emma Nyberg.

Mellanraden:
Cecilia Hansson, klassföreståndare, Kristin Dellesjö, Anna-Maria Östlund, Per Erskjäns, Charlotta Joelsson, Stina Johansson, klassföreståndare.

Främre raden:
Henrik Nilsson, Mats Lööf, Reima Lindberg, Magnus Karlsson, Åke Erskjäns, Ida Jonsson, Marie-Louise Wästlund.

Frånvarande: Husein Turkovic


 

ede-432-94-95-7b

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Axelina Bäckström

Bakre raden:
Anders Nordin, Maria Newberg, Jörgen Wikström, Mikael Danielsson, Sofi Thorsell, Sven-Erik Larsson Lantz, Hanna Krutzén, Magnus Nilsson, Fredrik Bylund.

Mellanraden:
Sandra Ödeving, Christina Jonsson, Julia Dahlgren, Kristoffer Åström, Lars Eriksson, Sigrid Kron, Axelina Bäckström, klassföreståndare.

Främre raden:
Elias Hellberg, Per Andersson, Frida Backman, Christian Borg, Maria Sundell, Andreas Lust, Lars Andersson.


 

ede-433-94-95-7c

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anna Eriksson, Anders Bergström, Karin Aronsson, Josefin Gunnarsson, Johan Engholm, Ylva Nilsson, Jimmie Balazsi, Jörgen Sundberg.

Mellanraden:
Solveig Iversen, Dan Palmqvist, Ann-Sofi Jonsson, Louise Larm, Henrik Svensson, Johanna Lundgren, Mattias Kronholm.

Främre raden:
Torbjörn Dolk, Beatrice Allansson, Daniel Angeskog, Anna Berg, Jörgen Oderstad, Ingrid Jonsson, Elias Österberg.


 

ede-434-94-94-7d

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Viktoria Dahlström, Fredrik Kring, Anna Dahlström, Yvonne Liw, Kristin Berg, Jennie Lindberg, Moa Wallin, Sebastian Lusth.

Mellanraden:
Stina Marklund, Christina Davidsson, Marcus Roos, Anna Persson, Nicklas Setterlind.

Främre raden:
Jonas Mellqvist, Marlene Fredin, Anna Fia Öqvist, Christine Bergström, Lisa Johnsson, Emma Pålsson, Jonas Jonsson.


 

ede-435-94-95-7e

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 E
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jerker Eriksson, Christian Schröder, Tryggve Jacobsson, Emma Furberg, Brita Newberg, Erik Blomdahl, Anders Lundén, Thomas Svensk, Alve Åkerblom.

Mellanraden:
Marie Larsson, Ida Bryngelsson, Magnus Olsson, Klas Löfstrand, Josefin Andersson, Emma Bryngelsson.

Främre raden:
Christian Gelinder, Sandra Overton, Edvin Anagrius, Jenny Larsson, Andreas Jansson, Krister Goodh, Peter Danulf.


 

ede-436-94-95-7f

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 F
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Ek

Bakre raden:
Robert Lovén, Sofie Lindqvist, Anders Jonsson, Anna Jonsson, Gina Eriksson, Mattias Persson, Ann-Katrin Eriksson, Richard Andersson, Jonatan Sahlin.

Mellanraden:
Niclas Nordström, Sofia Bergström, Andreas Eriksson, Stefan Sund, Carlos Gustafsson, Stina Jansson, Ulla Ek, klassföreståndare.

Främre raden:
Ulf Ekelöf, Sofia Eriksson, Johan Sundell, Maria Persson, Andreas Fernström, Lena Johansson, Anna Jonsson.


 

ede-437-94-95-8a

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Marcus Joelsson, Hanna Persson, Emma Forsvik, Kristoffer Kristiansson, Mats Johnsson, Henrik Larsson, Veronica Fast, Helena Hedqvist, Hans-Erik Glad, Per Dahlgren, Ulrika Nyberg, Martin Hedman.

Mellanraden:
Magnus Mårtensson, Marlen Persson, Sandra Kykyri, Jenny Karlsson, Elin Andersson, Mattias Blom, Jessica Hedblom, Fredrik Stadin.

Främre raden:
Angelica Höglund, Catrin Westerberg, Morgan Ljung, Viktor Bäckström, Veronika Eriksson, Jenny Johansson, Lisa Löfgren, Mickaela Westermark.

Frånvarande: Peter Brun


 

ede-438-94-95-8b

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Daniel Fjäll, Johan Olsson, Anna Lundén, Jan Nilsson, Jenny Forselius, Kristian Nordh, Marie Olsson, Jennie Olsson, Per Olsson, Erik Engelbrekts, Mattias Andersson.

Mellanraden:
Mattias Frölén, Kristina Persson, Elisabeth Rogell, Nils Jonas Andersson, Henrik Brink, Lenny Östberg, Camilla Berglöf, Erika Nilsson, Märit Bohjort.

Främre raden:
Ann-Charlotte Sjölin, Frida Olovsson, Kristian Dahlsten, Theres Söderlind, Therese Fredin, Jonas Andersson, Linda Jonsson, Pernilla Sundberg.

Frånvarande: Erika Blank.


 

ede-439-94-95-8c

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Kjell Rönnholm och Eva Åström

Bakre raden:
Maria Berglund, Fredrik Lindberg,Mikael Hedberg, Jimmy Henriksson, Jenny Persson, Susanne Rooth, Karolina Palmgren, Markus Eriksson, Pernilla Olsson, Tove Krantz, Matthias Dahlström, Johan Broberg.

Mellanraden:
Kjell Rönnholm, klassföreståndare, Per-Olof Swing, Josephine Färlin, Linda Larsson, Andreas Bäckgren, Sebastian Hamdouni, Emma Zimmerman, Johannes Krantz, Sara Eriksson, Erik Löfstrand, Magnus Persson.

Främre raden:
Eva Åström, klassföreståndare, Jonas Asplund, Malin Bergman, Jonas Sörensson, Maria Waller, Peter Jonsson, Sofie Stenberg, Erik Jonsson.


 

ede-440-94-95-8d

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Karolina Jonsson, Jonas Nordin, Samuel Sjöberg, Peter Berg, Moa-Karin Jedström, Jonas Bergström, Maria Larsson, Erik Danielsson, René Skov Eriksson, Anders Wallman.

Mellanraden:
Tomas Jonsson, Marie Eldh, Nils Östberg, Hans Eriksson, Ann-Charlott Källman, Roger Nygren, Henrik Gustafsson.

Främre raden:
David Nordin, Roland Jansson, Andreas Norling, Fredrik Bengtsson, Anneli Larsson, Emilia Rekestad, Lars Zinderström.


 

ede-441-94-95-9a

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jörgen Höglund, Nicklas Martens, Susanne Karlsson, Gunilla Angeskog, Helena Nilsson, Cecilia Lundell, Sara Groth, Marina Hansson, Paul Bootin, Mats Löfstrand, Pierre Petersén, Jon-Erik Persson.

Mellanraden:
Carl-Johan Rosenqvist, Hanna Almstedt, Annika Kroon, Frida Öjemark, Kristina Hildingsson, David Krantz, Olov Olsson, Henrik Månsson.

Främre raden:
Fredrik Högberg, Mats Smedberg, Marit Viksten, Christian Bäcklin, Tobias Larm, Elin Jonsson, Fredrik Bäckgren, Tobias Rogell.


 

ede-442-94-95-9b

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Göran Öberg

Bakre raden:
Daniel Olsson, Dennis Dahlgren, Randi Söderblom, Linda Newberg, Marie Brun, Johanna Nordh, Anna Kajsa Hedman, Annelie Wiman, Kristin Ärlemar, Erika Westerberg, Per Olovsson.

Mellanraden:
Andreas Norrgård, Fredrik Gelinder, Daniel Fredin, Anna Berglund, Linda Persson, Ingrid Persson, Lars-Åke Wästlund, Göran Öberg, klassföreståndare.

Främre raden:
Malin Jonsson, Malin Westerberg, Carin Sundström, Madelene Jonsson, Yracema Castro, Linda Rudbäck, Sophie Lusth, Sven Svensson.

Frånvarande: Marianne Jonsson.


 

ede-443-94-95-9c

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Timan, Andreas Walter, Karl-Johan Thiman, Frida Svensk, Lilian Timan, Elin Eriksson, Carina Larsson, Elias Skålén, Maria Skog, Hans Persson, Daniel Åhs, Erik Nordin.

Mellanraden:
Albin Eriksson, Lars Berglund, Anna Jonsson, Maja Aronsson, Johanna Olsson, Karin Jonsson, Monika Svensson, Per Larsson, Magnus Backström.

Främre raden:
Håkan Eriksson, Khristina Svensson, Peter Bolling, Therese Persson, Alexandra Olsson, Moa Bäckström, Åsa Sjölander, Fredrik Wallin.


 

ede-444-94-95-9d

Ede skola läsåret 1994-1995, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Patrik Bäckström, Erika Östgård, Anna-Karin Nygårds, Helena Bergerståhl, Annelie Edlund, Christine Lundh, Marie Äng, Linda Jäderström, Therese Mellberg.

Mellanraden:
Olle Fredin, Folke Wigg, Felicia Olsson, Johanna Johansson, Lisa Holmberg, Anders Jonsson, Lars-Olof Andersson.

Främre raden:
Fredrik Good, Christian Seger, Maria Sydh, Erika Larsson, Joel Pettersson, Marittha Svensson, Lin Thorsell.

Frånvarande: Pia Eriksson.


 

ede-445-94-95-personal

Ede skola läsåret 1994-1995, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Kjell Rönnholm, Anders Hermander, Björn Cobdal, Lars Hansson, Monica Käkelä, Stina Johansson, Göran Öberg, Ulla Ek, Ingrid Englesson, Åke Löfstrand, Håkan Johansson.

Mellanraden:
Lars Heggeland, Margot Lantzell, Conny Westlund, Cecilia Liw, Anne-Li Rönnholm, Anna Karin Ånevall-Söderblom, Åsa Sahlén, Anders Wilhelmsson, Bo Silwer.

Främre raden:
Eva Åström, Birgitta Cobdal, Elsie Wengelin, Cecilia Hansson, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Malin Ask, Ann Björkgren.

 

 


 

ede-446-95-96-7a

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 7 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Göran Öberg

Bakre raden:
Oskar Forsberg, Nina Listh, Mathias Andersson, Hans Ulander, Cecilia Mårtensson, Georg Eriksson, Lisa Persson, Jonas Eriksson, Carin West, Mikael Svensson, Stefan Wahlberg, Malin Listh, Henrik Högström.

Mellanraden:
Göran Öberg, klassföreståndare, Johan Svensson, Marcus Walter, Mattias Envall, Angelica Bergström, Lisa Kjellin, Maria Persson, Henrik Eriksson, Martin Höglund, Anneli Stridh.

Främre raden:
Johan Eriksson, Lina Åberg, Kristin Larsson, Lars Furberg, Charlotte Jansson, Anahi Castro, Ann-Carin Lundström, Moa Johansson.


 

ede-447-95-96-7b

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 7 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Björn Cobdal

Bakre raden:
Marina Sällström, Mattias Kring, Sara Eriksson, Johannes Fridell, Anna Olsson, Maria Backström, Cecilia Skog, Johanna Berglund, Linnea Andersson, Anna Källman, Ida Olovsson, Per Jonsson, Frida Nordin.

Mellanraden:
Jonas Wallin, Lena Eriksson, Erik Brun, Håkan Gustafsson, Michael Kronholm, Jonas Kykyri, Annika Kallberg, Hanna Sjöberg, Björn Cobdal, klassföreståndare.

Främre raden:
Jerry Tönnehag, Marlen Jonsson, Tobias Mattsson, Adi Hadziabdic, Jenny Persson, Magnus Arnell, Ahmeti Mirsad, Therese Dahl.


 

ede-448-95-96-7c

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 7 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Cecilia Jagheden, Anders Gustavsson, David Eriksson, Lars Staffare, Martin Nilsson, Josefin Ärlemar, Sara Persson, Fredrik Brink, Linus Richert, Marie Olofsson.

Mellanraden:
Anna-Karin Sjölund Mona Liljebrink, Christer Sidfäldt, Anton Ersare, Jonatan Bunne, Magnus Nylander, Ida Palmgren, Lina Bäckström, Stefan Jonsson.

Främre raden:
Joel Fredin, Marcus Berger, Emma Fredin, Frida Lauri, Rose-Marie Källman, Erik Furberg, Björn Aronsson, Lars Eriksson.

Frånvarande: Johanna Brink och Anders Tagg.


 

ede-449-95-96-7d

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 7 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Helena Frisk, Christian Bulander, Lars Brink, Anders Bergquist, Annie Nyström, Therese Sundin, Britta Höglund, Daniel Jonsson, Jonas Larsson, Marlene Blom, Stefan Höglund.

Mellanraden:
Axel Lindberg, Linda Fredriksson, Jenny Brink, Lars Östberg, Joacim Grahn, Joakim Warneman, Madeleine Äng, Linnea Nilsson, Andreas Jonsson.

Främre raden:
Mattias Jons, Ann-Katrin Berg, Johanna Dahlström, Linda Mattsson, Helena Rask, Cecilia Bergerstål, Kristina Jonsson, Sandra Wikström, Markus Engelbrekts.


 

ede-450-95-96-8a

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Linda Calamnius

Bakre raden:
Henrik Nilsson, Johanna Strid, Husein Turkovic, Nicklas Setterlind, Emma Nyberg, Therese Blomdahl, Jonas Jonsson.

Mellanraden:
Mattias Sjöberg, Johanna Åsberg, Ernad Redzic, Reima Lindberg, Magnus Karlsson, Marie-Louise Wästlund, Charlotta Joelsson, Linda Calamnius, klassföreståndare.

Främre raden:
Mats Lööf, Ida Jonsson, Per Erskjäns, Jonas Lind, Åke Erskjäns, Catarina Brink, Kristin Dellesjö.


 

ede-451-95-96-8b

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fredrik Bylund, Hanna Krutzén, Sven-Erik Larsson Lantz, Jörgen Wikström, Magnus Nilsson, Maria Newberg, Anders Nordin.

Mellanraden:
Julia Dahlgren, Lars Andersson, Christian Borg, Maria Sundell, Andreas Lust, Per Andersson, Heidi Rudbäck, Sandra Ödeving.

Främre raden:
Elias Hellberg, Sigrid Kron, Kristoffer Åström, Christina Jonsson, Mikael Danielsson, Lars Eriksson, Frida Backman.


 

ede-452-95-96-8c

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jörgen Sundberg, Jimmie Balazsi, Ylva Nilsson, Johanna Lundgren, Josefin Gunnarsson, Louise Larm, Anna Eriksson, Henrik Svensson.

Mellanraden:
Anders Ström, Beatrice Allansson, Daniel Angeskog, Anna Berg, Ingrid Jonsson, Torbjörn Dolk, Solveig Iversen.

Främre raden:
Ann-Sofi Jonsson, Mattias Kronholm, Jörgen Oderstad, Johan Engholm, Dan Palmqvist, Karin Aronsson.

Frånvarande: Anders Bergström


 

ede-453-95-96-8d

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Sebastian Lust, Isabel Freidenfelt, Jennie Lindberg, Fredrik Kring, Kristin Berg, Viktoria Dahlström, Jonas Mellqvist.

Mellanraden:
Christine Bergström, Hasiba Culum, Anna Fia Öqvist, Elias Månsson, Anna Persson, Hasija Ejub, Lisa Johnsson.

Främre raden:
Christina Davidsson, Marlene Fredin, Marcus Roos, Yvonne Liw, Stina Marklund, Anna Dahlström.

Frånvarande: Moa Wallin.


 

ede-454-95-96-9e

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 E
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Thomas Svensk, Jerker Eriksson, Tryggve Jacobsson, Erik Blomdahl, Brita Newberg, Anna-Maria Östlund, Christian Schröder, Alve Åkerblom.

Mellanraden:
Jenny Larsson, Edvin Anagrius, Krister Good, Peter Danulf, Josefin Andersson.

Främre raden:
Anders Lundén, Marie Larsson, Magnus Olsson, Klas Löfstrand, Ida Bryngelsson, Emma Bryngelsson.

Frånvarande:
Emma Furberg, Christian Gelinder, Sandra Overton.


 

ede-455-95-96-8f

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 8 F
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mattias Persson, Richard Andersson, Sofie Lindqvist, Stina Jansson, Anna Jonsson, Niclas Nordström, Robert Lovén, Anders Jonsson.

Mellanraden:
Sofie Eriksson, Andreas Färnström, Lena Johansson, Maria Persson, Emma Pålsson, Sofia Bergström, Gina Eriksson.

Främre raden:
Andreas Eriksson, Stefan Sund, Johan Sundell, Anna Jonsson, Ulf Ekelöf, Ann-Katrin Eriksson.
Frånvarande: Carlos Gustafsson.


 

ede-456-95-96-9a

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 9 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Peter Brun, Hans-Erik Glad, Mats Johnsson, Hanna Persson, Per Dahlgren, Helena Hedqvist, Mattias Blom, Emma Forsvik, Ulrika Nyberg, Martin Hedman, Marcus Joelsson.

Mellanraden:
Morgan Ljung, Kristoffer Kristiansson, Veronica Fast, Marlen Persson, Jenny Karlsson, Elin Andersson, Jessica Hedblom, Henrik Larsson, Fredrik Stadin.

Främre raden:
Catrin Westerberg, Angelica Höglund, Jenny Johansson, Viktor Bäckström, Veronika Eriksson, Lisa Löfgren, Sandra Kykyri.

Frånvarande: Helena Gill och Micaela Westermark.


 

ede-457-95-96-9b

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 9 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Johan Olsson, Erik Engelbrekts, Kristian Dahlsten, Christian Nordh, Margareta Persson, Jan Nilsson, Jonas Andersson, Lenny Östberg, Per Olsson, Daniel Fjäll, Anna Lundén.

Mellanraden:
Jonas Andersson, Jennie Olsson, Linda Jonsson, Marie Olsson, Jenny Forselius, Kristina Persson, Erika Blank, Märit Bohjort, Henrik Brink.

Främre raden:
Elisabeth Rogell, Therese Fredin, Frida Olovsson, Ann-Charlotte Sjölin, Therese Söderlind, Pernilla Sundberg, Erika Nilsson.

Frånvarande:
Mattias Andersson, Camilla Berglöf, Mattias Frölén.


 

ede-458-95-96-9c

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 9 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Kjell Rönnholm och Eva Åström

Bakre raden:
Johan Broberg, Tove Krantz, Magnus Persson, Jonna Andersson, Markus Eriksson, Erik Löfstrand, Karolina Palmgren, Mikael Hedberg, Matthias Dahlström, Fredrik Lindberg, Maria Berglund, Per-Olof Sving.

Mellanraden:
Kjell Rönnholm, klassföreståndare, Jonas Asplund, Pernilla Olsson, Josephine Färlin, Susanne Rooth, Sara Eriksson, Jenny Persson, Vahida Redzic, Johannes Krantz, Andreas Bäckgren, Eva Åström, klassföreståndare.

Främre raden:
Linda Larsson, Erik Jonsson, Emma Zimmerman, Peter Jonsson, Maria Waller, Malin Bergman, Jonas Sörensson.

Frånvarande: Sofie Stenberg.


 

ede-459-95-96-9d

Ede skola läsåret 1995-1996, klass 9 D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Wallman, Jonas Nordin, Erik Danielsson, Maria Larsson, David Nordin, René Eriksson, Jimmy Henriksson, Henrik Gustafsson, Samuel Sjöberg.

Mellanraden:
Jonas Bergström, Peter Berg, Nils Östberg, Marie Eldh, Emilia Rekestad, Lars Zinderström, Hans Eriksson, Karolina Jonsson.

Främre raden:
Roland Jansson, Roger Nygren, Anette Ström, Ann-Charlott Källman, Anneli Larsson, Fredrik Bengtsson, Andreas Norling.

Frånvarande: Maria Olofsson och Sadin Puskar.


 

ede-460-95-96-elev

Ede skola läsåret 1995-1996, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Jonna Andersson, Sven-Erik Lantz, Gina Eriksson, Beatrice Allansson, Anneli Larsson, Jennie Olsson, Hanna Persson.

Främre raden:
Per Erskjäns, Kristin Larsson, Helené Rask, Anna Fia Öqvist, Magnus Arnell.


 

ede-461-95-96-personal

Ede skola läsåret 1995-1996,Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lars Heggeland, Piotr Koscielniak, Åsa Sahlén, Tommy Persson, Erik Berg, Ingrid Englesson, Thomas Höglund, Kjell Rönnholm, Thorvald Söderblom.

Mellanraden:
Linda Calamnius, Åke Löfstrand, Lisa Flöjt, Lars Hansson, Ulla Ek.

Främre raden:
Cecilia Liw, Lisa Persson, Axelina Bäckström, Inger Eriksson, Birgitta Selander, Eva Åström, Ingrid Sundell.


Ede-549-96-97

Ede skola läsåret 1996 – 1997, klass 6. Bilden utlånad av Anna-Lena Borg Engberg

Lärare:

Bakre raden:
Lars Engelbrekts, Erik Holm, Mattias Brink, Katarina Andersson, Beatrice Jagheden, Calle G:son Richert, Marie Dellesjö

Andra raden:
Veronica Hermansson, Carolin Skoglund, Anders Nilsson, Marlene Borg, Maria Magnusson, Dervisa Ejub

Tredje raden:
Emil Furberg, Tomas Sundberg, Pauline Jonsson, Simon Sundström, Johan Larsson, Per-Åke Sundberg

Främre raden:
Jonas Gladh, Marlene Persson, Ola Eriksson, Turid Tidblom, Jonas Henriksson.


 

ede-024-96-97

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 7A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Niclas Persson,  Vincent Wallin, Linnea Persson, Evelina Jonsson, Anton Lund, Tobias Jonsson, Therese Sjöberg Susanna Jonsson, Mirjam Nilsson, Christian Alvsporre och Fred Jonazon.

Mellersta raden:
Emelia Larsson, Therese Dahlström, Lena Westerberg, Cecilia Karlsson, Rojne Johnsson, Peter Schröder, Pernilla Sundberg, Louise Eriksson, Åsa Holmberg och Jeanette Jansson.

Främre raden:
Stefan Karlsson, Anna-Maria Glad, Sofia Norman, Pär Holmberg, Cathrin Persson, Josefin Åsberg och Gudrun Nordin.

 


 

ede-025-96-97-7b

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 7B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Henrik Olsson, Emma Larsson, Conny Olsson, Daniel Andersson, Kristian Larsson, Tertto Wallman, Hannah Rekestad, Pär Lindkvist, Johnny Åhs, Marianne Falk, Rickard Sedendahl

Mellersta raden:
Jenny Nygårds, Richard Nygren, Jens Walén, Erik Fredin, Jesper Sund, Katinka Hellman

Främre raden:
Annelie Johansson Ida Vallin, Johan Johansson, Frida Eriksson, Clas Östberg

 


 

ede-026-9697-7c

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 7C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Karl-Anders Rådström, Erik Newberg, Per Brodén, Annika Andersson, Joel Öqvist, Eva Liw, Jörgen Djerf Nordh, Cecilia Persson, Krister Balazsi, Peter Halvarsson, Krister Svensson.

Mellersta raden:
Maria Engelbrekts, Petrine Snarvold, Charlie Sandin, Martin Nilsson, Örjan Kring, Sofia Olsson, Erika Svensson.

Främre raden:
Daniel Grahn, Ewa Bohjort, Pierre Hast, Patric Lindh, Annica Tapper, Sara Krutzén, Frida Orlander

 


 

ede-040-9697-7d

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 7D
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Piotr Koscielniak, klassföreståndare, Lars Heggeland, klassföreståndare

Bakre raden:
Andreas Elofsson, Johannes Trotzig, Rebecca Berglund, Liin Rokka, Josefina Pärlehag, Sigrid Persson, Hanna Nyberg, Olof Persson, Helene Björg Eggen, Kristina Åslin, Sara Dahlström, Andreas Berglund.

Mellersta raden:
Piotr Koscielniak, klassföreståndare,Emelie Blixt, Lars Sundberg, Christian Magnusson, Niclas Eklund, Fredrik Jonsson, Gustav Nordin, Stina Blomdahl, Emelie Larsdotter, Björn Holström

Främre raden:
Lars Heggeland, klassföreståndare, Maria Nilsson, Marcus Olsson, Johanna Lind, Marlene Åhs, Maria Fredin.

Frånvarande: Mats Kroon och Tomas Rooth

 


 

ede-027-96-97-8a

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 8 A
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mathias Andersson, Nina List, Jonas Eriksson, Johan Svensson, Cecilia Mårtensson, Maria Andersson, Lisa Persson, Carin West, Hans Ulander, Stefan Wahlberg, Malin List, Mikael Svensson

Mellersta raden:
Henrik Eriksson, Georg Eriksson, Mattias Envall, Moa Johansson, Lina Åberg, Annica Bergström, Henrik Högström, Marcus Walter, Oskar Forsberg

Främre raden:
Johan Eriksson, Lisa Kjellin, Lars Furberg, Lotta Jansson, Kristin Larsson, Anneli Strid, Maria Persson

Frånvarande: Martin Höglund och Ann-Carin Lundström

 


 

ede-028-9697-8b

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 8 B
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mattias Kring, Linnea Andersson, , Cecilia Skog, Jerry Tönnehag, Tobias Mattsson, Anna Olsson, Frida Nordin, Sara Eriksson, Jonny Olsson, Ida Olovsson, Johannes Fridell

Mellersta raden:
Per Jonsson, Johanna Berglund, Anna Källman, Jonas Wallin, Jonas Kykyri, Erik Brun, Annika Kallberg, Hanna Sjöberg

Främre raden:
Michael Kronholm, Maria Backström, Jenny Persson, Adi Hadziabdic, Therese Dahl, Lena Eriksson, Magnus Arnell

 


 

ede-029-9697-8c

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 8 C
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Linus G:son Richert, David Eriksson, Lars Eriksson, Cecilia Jagheden, Josefin Ärlemar, Rose-Marie Källman, Sara Persson, Marie Olofsson, Stefan Jonsson, Fredrik Brink, Lars Staffare.

Mellersta raden:
Martin Nilsson, Jonatan Bunne, Anna-Karin Sjölund, Emma Fredin, Mona Liljebrink, Frida Lauri, Ida Palmgren, Johanna Brink, Anders Gustavsson

Främre raden:
Marcus Berger, Björn Aronsson, Anders Tagg, Lina Bäckström, Erik Furberg, Joel Fredin, Anton Ersare

Frånvarande: Magnus Nylander och Christer Sidfäldt

 


 

ede-030-9697-8d

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 8D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Stefan Höglund, Christian Bulander, Lars Brink, Jonas Larsson, Marlene Blom, Mattias Jons, Linnea Nilsson, Lars Östberg, Daniel Jonsson, Axel Lindberg, Helena Frisk, Anders Bergquist.

Mellersta raden:
Annie Nyström, Jenny Brink, Sandra Wikström, Joakim Warneman, Joacim Grahn, Andreas Jonsson, Linda Fredriksson, Kristina Jonsson, Therese Sundin, Tuva Andersson.

Främre raden:
Helena Rask, Linda Mattsson, Johanna Dahlström, Markus Engelbrekts, Ann-Katrin Berg, Cecilia Bergerstål, Madeleine Äng.

Frånvarande: Britta Höglund

 


 

ede-031-9697-9a

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jonas Jonsson, Huso Turkovic, Niklas Setterlind, Mattias Sjöberg, Jonas Lind, Catarina Brink, Emma Nyberg, Henrik Nilsson

Mellersta raden:
Ida Jonsson, Charlotta Joelsson, Marie-Louise Wästlund, Johanna Strid, Johanna Åsberg

Främre raden:
Markus Karlsson, Åke Erskjäns, Reima Lindberg, Per Erskjäns, Mats Lööf, Kristin Dellesjö

Frånvarande: Therese Blomdahl

 


 

ede-032-9697-9b

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9 B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Axelina Bäckström

Bakre raden: 
Fredrik Bylund, Sven-Erik Larsson Lantz, Magnus Nilsson, Kristoffer Åström, Hanna Krutzén, Frida Bäckman, Mikael Danielsson, Maria Newberg, Jörgen Wikström, Anders Nordin.

Mellersta raden:
Christina Jonsson, Sigrid Kron, Elias Hellberg, Andreas Lust, Per Andersson, Lars Eriksson, Sandra Ödeving.

Främre raden:
Axelina Bäckström, klassföreståndare, Lars Andersson, Christian Borg, Maria Sundell, Julia Dahlgren, Heidi Rudbäck.

ede-462-96-97-8b

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9 B. Vårtermin

Bilden är ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Samma klass som ovan med tillägg för Fredrik Nätterö nr 6 i bakre raden.

 


 

ede-033-9697-9c

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9 C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Anders Bergström, Jimmie Balazsi, Anna Eriksson, Jörgen Odenstad, Dan Palmqvist, Josefin Gunnarsson, Johan Engholm, Henrik Svensson.

Mellersta raden:
Johanna Frisk Lundgren, Karin Aronsson, Daniel Angeskog, Mathias Kronholm, Louice Larm, Ann-Sofie Jonsson.

Främre raden:
Beatrice Allansson, Ingrid Jonsson, Anders Ström, Torbjörn Dolk, Anna Berg, Solveig Iversen.

Frånvarande: Ylva Nilsson och Jörgen Sundberg

 


 

ede-034-9697-9d

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:Åsa Sahlén och Per-Ola Andersson

Bakre raden:
Jonas Mellqvist, Fredrik Kring, Stina Marklund, Christina Davidsson, Moa Vellin, Marcus Roos Nilsson, Viktoria Dahlström, Isabel Freidenfelt, Sebastian Lust.

Mellersta raden:
Kristin Berg, Anna Dahlström, Anna Persson, Marlene Fredin, Lisa Johnsson, Linda Holmer,

Främre raden:
Åsa Sahlén, klassföreståndare, Yvonne Liw, Anna Fia Öqvist, Christine Bergström, Hasija Ejub, Per-Ola Andersson, klassföreståndare.

Frånvarande: Jennie Lindberg

 


 

ede-035-9697-9e

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9E

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Flöjt

Bakre raden:
Jerker Eriksson, Christian Schröder, Anders Lundén, Markus Larsson Olsson, Klas Löfstrand, Emma Bryngelsson, Emma Furberg, Christian Gelinder, Thomas Svensk, Alve Åkerblom.

Mellersta raden:
Tryggve Jacobsson, Ida Bryngelsson, Brita-Stina Newberg, Jenny Larsson, Anna-Maria Östlund, Marie Larsson, Erik Blomdahl.

Främre raden:
Lisa Flöjt, klassföreståndare, Peter Danulf, Krister Good, Edvin Anagrius, Sandra Overton, Josefin Andersson.

 


 

ede-036-9697-9f

Ede skola läsåret 1996-1997, klass 9F

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Ek

Bakre raden:
Mattias Persson, Ulf Ekelöf, Stina Jansson, Andreas Eriksson, Sofie Lindqvist, Niclas Nordström, Richard Andersson, Anders Jonsson.

Mellersta raden:
Stefan Sand, Anna M Jonsson, Anna Jonsson, Gina Jonsson, Emma Pålsson, Ann-Katrin Eriksson, Ulla Ek, klassföreståndare.

Främre raden:
Sofia Eriksson, Andreas Fernström, Lena Johansson, Carlos Gustavsson, Maria Persson, Johan Sundell, Sofia Bergström

Frånvarande: Robert Lovén

 


 

ede-037-9697

Ede skola läsåret 1996-1997, uppsamlingsbild

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Markus Nylander, 8C, Martin Höglund, 8A, Christer Sidfäldt, 8C.

Främre raden:
Ann Carin Lundström, 8A, Britta Höglund 8D.


 

ede-038-9697

Ede skola läsåret 1996-1997, Elevråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Joel Öqvist, 7C, Sofia Norman, 7A, Anna Fia Öqvist, 9D.

Mellersta raden:
Magnus Arnell, 8B, Markus Olsson, 7D, Kristian Larsson, 7B, Henrik Högström, 8A.

Främre raden:
Marlene Blom 8D, Anders Gustavsson 8C, sekreterare, Sven-Erik Lantz, 9B, ordförande, Emma Nyberg, 9A, vice ordförande och Klas Löfstrand 9E.

 


 

ede-039-9697

Ede skola läsåret 1996-1997, personal

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lars Heggeland, Piotr Koscielniak, Åsa Sahlén, Stina Johansson, Göran Persson, Cecilia Liw, Anna-Karin Ånevall-Söderblom, Erik Berg, Thomas Höglund, Kjell Rönnholm

Mellersta raden:
Margot Lantzell, Lars Hansson, Sonia Hellerstedt, Elsie Wengelin, Birgitta Cobdal, Axelina Bäckström, Åke Löfstrand, Björn Cobdal, Sture Åström.

Främre raden:
Lisa Flöjt, Birgitta Selander, Inger Eriksson, Ann Björkgren, Cecilia Hansson, Lisa Persson

 


 

ede-041-9798-7a

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 7A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mikael Äng, Henrik Dolk, Sofia Andersson, Peter Berglöf, Linn Lindberg, Carola Norman, Niklas Blom, Johan Sjöberg,

Mellersta raden:
Jonas West, Emelie Lindqvist, Madeleine Andersson, Annika Högström, Kristina Kron, Henrik Eriksson, Catrine Schröder.

Främre raden:
Anders Östgård, Josef Nilsson, Sandra Eriksson, Enar Månsson, Anna Roberg, Emma Andersson, Daniel Eriksson.

Frånvarande: Christian Kristoffersson

 


 

ede-042-9798-7b

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 7B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Therese Söderberg, Kristin Brun, Joel Eriksson, Erik Karlsson, Marcus Nilsson, Annelie Persson, Lina Hellberg.

Mittersta raden:
Elisabeth Westerberg, Daniel Larsson, Jonas Dellenhag, Anna Persson.

Främre raden:
Carina Holmberg, Simon Berthilsson, Kent-Olov Jonsson, David Fredin, Johan Johansson, Barbro Lövgren.

 


 

ede-044-9798-7c

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 7 C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Flöjt

Bakre raden:
Daniel Lindkvist, Emil Andersson, Rosemary Campling, Gustav Engholm, Linda Rooth, Jessika Alkerud, Li Billqvist, Henrik Högberg, Mari Ström, Joel Krantz

Mittersta raden:
Lisa Flöjt, klassföreståndare, Catharina Berglöf, Suzana Veraja, Andreas Eriksson, Enar Jedström, Elisabeth Löfstrand, Marie Wallström, Mia Billqvist

Främre raden:
Caroline Stenberg, Caroline Sidfäldt, David Wallin, David Jonsson, Peter Kjellin, Karolina Nyberg, Kristina Sundell.


 

ede-043-9798-7d

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 7D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Lars Engelbrekts, Marie Dellesjö, Erik Holm, Katarina Andersson, Mattias Brink, Maria Magnusson, Jonas Henriksson, Marlene Borg, Beatrice Jagheden, Sara Rokka, Calle G:son Richert.

Mellersta raden:
Jonas Gladh, Caroline Skoglund, Johan Larsson, Marlene Persson, Emil Furberg, Dervisa Ejub, Anders Nilsson.

Främre raden:
Pauline Jonsson, Simon Sundström, Thomas Sundberg, Turid Tidblom, Ola Eriksson, Per-Åke Sundberg, Veronica Hermansson.

 


 

ede-045-9798-8a

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 8 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fred Jonaszon, Tobias Jonsson, Linnea Persson, Peter Schröder, Evelina Jonsson, Stefan Karlsson, Åsa Holmberg, Therese Sjöberg, Mirjam Nilsson, Vincent Wallin, Anton Lund.

Mellersta raden:
Emelie Larsson, Therese Dahlström, Rojne Johnsson, Louise Eriksson, Sofia Norman, Cecilia Karlsson, Lena Westerberg.

Främre raden:
Niclas Persson, Anna-Maria Glad, Gudrun Nordin, Josefin Åsberg, Pår Holmberg, Cathrin Persson och Pernilla Sundberg

 


 

ede-046-9798-8b

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 8B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Rickard Sedendahl, Henrik Olsson, Emma Larsson, Jesper Sund, Daniel Andersson, Hannah Rekestad, Madeleine Falk, Jenny Nygårds, Jonny Åhs, Conny Olsson

Mellersta raden:
Richard Nygren, Clas Östberg, Tertto Wallman, Johanna Lust, Ida Vallin, Kristian Larsson

Främre raden:
Daniel Johansson, Annelie Johansson, Erik Fredin, Frida Eriksson, Jeanette Jansson, Pär Lindkvist, Johan Johansson.


 

ede-047-9798-8c

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 8C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Thorvald Söderblom

Bakre raden:
Karl-Anders Rådström, Krister Balazsi, Peter Halvarsson, Joel Öqvist, Erika Svensson, Martin Nilsson, Eva Liw, Jörgen Djerf Nordh, Per Brodén, Erik Newberg.

Mellersta raden:
Thorvald Söderblom, klassföreståndare, Charlie Sandin, Petrine Snarvold, Pierre Hast, Maria Engelbrekts, Annika Andersson, Cecilia Persson.

Främre raden:
Ewa Bohjort, Sofia Olsson, Daniel Grahn, Patric Lindh, Sara Krutzén, Annica Tapper, Örjan Kring, Frida Orlander.


 

ede-048-9798-8d

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 8D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Piotr Koscielniak och Lars-Göran Lantz

Bakre raden:
Andreas Berglund, Johannes Trotzig, Rebecca Berglund, Kristina Åslin, Sara Dahlström, Liin Rokka, Gustav Nordin, Hanna Nyberg, Mats Kroon, Olof Persson, Krister Svensson, Andreas Elofsson.

Mellersta raden:
Piotr Koscielniak, klassföreståndare, Stina Blomdahl, Johanna Lind, Christian Magnusson, Emelie Blixt, Niclas Eklund, Sigrid Persson, Björg-Helene Eggen, Lars Sundberg, Lars-Göran Lantz, klassföreståndare.

Främre raden:
Emelie Larsdotter, Maria Fredin, Maria Nilsson, Marcus Olsson, Tomas Rooth, Fredrik Jonsson, Marlene Åks, Josefina Pärlehag.

 


 

ede-049-9798-9a

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 9 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jonas Eriksson, Nina List, Stefan Wahlberg, Mattias Envall, Malin List, Martin Höglund, Cecilia Mårtensson, Carin West, Oskar Forsberg, Hans Ulander, Mathias Andersson, Mikael Svensson.

Mellersta raden:
Johan Svensson, Moa Johansson, Lisa Kjellin, Maria Andersson, Henrik Eriksson, Ann-Carin Lundström, Lina Åberg, Angelica Bergström, Marcus Walter, Lisa Persson.

Främre raden:
Johan Eriksson, Maria Persson, Henrik Högström, Charlotta Jansson, Georg Eriksson, Anneli Strid, Kristin Larsson, Lars Furberg.


 

ede-050-9798-9b

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 9B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Per Jonsson, Johannes Fridell, Erik Brun, Tobias Mattsson, Anna Källman, Frida Nordin, Magnus Arnell, Jonas Kykyri, Linnea Andersson, Jonny Olsson.

Mellersta raden:
Sara Eriksson, Anna Olsson, Cecilia Skog, Therese Dahl, Hanna Sjöberg, Johanna Berglund, Annika Kallberg.

Främre raden:
Mattias Kring, Maria Backström, Jenny Persson, Lena Eriksson, Sofi Jonsson, Adi Hadziabdic, Jonas Wallin.

Frånvarande: Ida Olovsson och Jerry Tönnehag.


 

ede-051-9798-9c

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 9C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:Conny Westlund och Cecilia Liw

Bakre raden:
Lars Staffare, Stefan Jonsson, Martin Nilsson, Jonatan Bunne, Christer Sidfäldt, Emma Fredin, Josefin Ärlemar, Cecilia  Jagheden, Anton Ersare, David Eriksson, Lars Eriksson, Linus G:son Richert, Fredrik Brink.

Mellersta raden:
Conny Westlund, klassföreståndare, Björn Aronsson, Johanna Brink, Mona Liljebrink, Ida Palmgren, Anna-Karin Sjölund, Andreas Eriksson, Joel Fredin, Cecilia Liw, klassföreståndare.

Främre raden:
Lina Bäckström, Frida Lauri, Erik Furberg, Markus Berger, Elias Månsson, Rose-Marie Källman,, Anders Tagg, Sara Persson.

Frånvarande: Magnus Nylander

 


 

ede-052-9798-9d

Ede skola läsåret 1997-1998, klass 9D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Stefan Höglund, Axel Lindberg, Lars Östberg, Christian Bulander, Joakim Warneman, Jenny Brink, Therese Sundin, Jonas Larsson, Mattias Jons, Daniel Jonsson, Anders Bergquist, Lars Brink.

Mellersta raden:
Helena Frisk, Andreas Jonsson, Joacim Grahn, Kristina Jonsson, Linda Fredriksson, Sandra Wikström, Linnea Nilsson, Marlene Blom, Markus Engelbrekts, Britta Höglund.

Främre raden:
Ann-Katrin Berg, Cecilia Bergerstål, Madeleine Äng,  Linda Mattsson, Annie Nyström, Johanna Dahlström, Helena Rask, Tuva Andersson.

 


 

ede-053-9798

Ede skola läsåret 1997-1998, Elevråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Stefan Jonsson, 9C, Marlene Blom 9D, Joel Öqvist, 8C, Markus Olsson, 8D, Moa Johansson, 9A, Kristian Larsson, 8B, Magnus Arnell, 9A.

Främre raden:
Sofia Norman, 8A, Marlene Borg, 7D, Marie Wallström, 7C, David Fredin, 7B, Peter Berglöf, 7A.


 

ede-054-9798

Ede skola läsåret 1997-1998, Personal

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Kjell Rönnholm, Håkan Johansson, Thomas Höglund, Kenneth Wikström, Lars-Göran Lantz, Thorvald Söderblom, Lars Heggeland.

Mellersta raden:
Erik Berg, Åke Löfstrand, Lisa Persson, Lisa Flöjt, Linda Carlamnius, Piotr Koscielniak.

Främre raden:
Ann Björkgren, Birgitta Cobdal, Axelia Bäckström, Cecilia Liw och Oksana Grin

 


 

 

ede-055-9899-7a

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:1

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Mårten Fredin

Bakre raden:
Oskar Lundh, Anna Hammarström, Jessica Larsson, Daniel Åkerlund, Leopold Johansson, Johanna Sedendahl, Simon Östberg.

Mellersta raden:
Mårten Fredin, klassföreståndare, Josefin Hedblom, Sunee Jeensungnoen, Elin Larsson, Robert Eriksson, Isabelle Johansson.

Främre raden:
Tannin Jeensungnoen, Clara West, Josefin Johansson, Joakim Bengtsson, Linda Johansson, Andreas Larsson.


 

ede-056-9899-7b

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:2

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Peter Nyberg, Sadina Puskar, Fredrik Löfgren, Christopher Eriksson, Malin Olsson, Andreas Sandin, Harun Turkovic.

Mellersta raden:
David Olsson, Nicklas Lindh, Kim Ödeving, Hans Kjellin, Jenny Frölén.

Främre raden:
Lise-Lotte Persson, Anders Eriksson, Marcus Eriksson, Frida Rooth, Niklas Sundberg, Jörund Eggen, Emelie Larsson.

 


 

ede-057-9899-7c

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:3

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Håkan Lovén, Mattias Franzén, Magnus Bergman, Elisabeth Persson, Isabell Eriksson, Markus Mattsson.

Mellersta raden:
Joel Nordin, Petter Dahl, Sigrid Olsson, Lisa Erskjäns.

Främre raden:
Helene Åström, Björn Eriksson, Jessica Kring, Fredrik Dahl, Daniela Juvall.

Frånvarande: Daniel Holmstedt, Malin Hägg och Sara Pårs Rosell


 

ede-058-9899-7d

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:4

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Eva Åström

Bakre raden:
Jan Eriksson, Maja Jonaszon, Jonatan Frykman, Erica Andersson, Tobias Brolin, Johan Bärlin Johansen, Emma Jansson, Lars Jonsson.

Mellersta raden:
Eva Åström, klassföreståndare, Linda Kring, Terje Eriksson, Maria Jonsson, Jacob Norman.

Främre raden:
Björn Jonsson, Martin Eriksson, Therese Andersson, Birgitta Norberg, Josefin Andersson, Simon Vallin.

Frånvarande: Johan Mellqvist

 


 

ede-059-9899-7e

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:5

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jonas Pålsson, Angelica Hedin, Arvid Karlsson, Ida Lindqvist,  Lisabeth Bohjort, Anna-Karin Jonsson, Fredrik Jonsson.

Mellersta raden:
Pontus Dahlgren, Annika Söderlind Blank, Rebecka Cámel, Lena Hast, Richard Bergström.

Främre raden:
Mikaela Andersson, Kristin Larsson, Ida Nyström, Jenny Fredin, Marie Lust, Cecilia Eriksson Ricklund, Marlene Norin.

 


 

ede-060-9899-7f

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 7:6

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Inger Eriksson

Bakre raden:
Emelie Rådström, Maya Skålén, Jimmy Petersén, Dan Källman, Daniel Andersson, Elinor Palmqvist.

Mellersta raden:
Inger Eriksson, klassföreståndare, Anna Arnell, Ann-Catrin Evertsson, Robert Åhs, Indra Lugn.

Främre raden:
Emma Lindberg, Jonatan Asklund, Magnus Bom, Fredrik Groth, Karoline Oderstad, Monika Olsson.

Frånvarande: Linnéa Blomberg, Patrik Krantz och Linda Persson.

 


 

ede-061-9899-8a

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 8 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mikael Äng, Henrik Dolk, Jonas West, Sofia Andersson, Emma Andersson, Catrine Schröder, Carola Norman, Linn-Marlene Lindberg, Niklas Blom, Johan Sjöberg

Mellersta raden:
Peter Berglöf, Daniel Eriksson, Caroline Andersson, Emilie Lindqvist, Anders Östgård, Henrik Eriksson.

Främre raden:
Madeliene Andersson, Kristina Kron, Christian Christoffersson, Josef Nilsson, Enar Månsson, Anna Boberg, Sandra Eriksson, Annika Högström.

Frånvarande: Robert Vestman.


 

 

ede-062-9899-8b

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 8B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Erik Karlsson, Daniel Larsson, Therese Söderberg, Kristin Brun, Joel Eriksson, Markus Nilsson.

Mellersta raden:
Anna Persson, Carina Holmberg, Lina Hellberg, Annelie Persson.

Främre raden:
Elisabeth Westerberg, Simon Berthilsson, Johan Johansson, David Fredin, Barbro Lövgren

Frånvarande: Jonas Dellenhag och Kent-Olov Jonsson.

 


 

ede-063-9899-8c

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 8C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Flöjt

Bakre raden:
Daniel Lindkvist, Henrik Högberg, Rosemary Campling, Gustav Engholm, Li Billqvist, Mia Billqvist, Mari Ström, Linda Rooth, Andreas Eriksson, Emil Andersson, Joel Krantz.

Mellersta raden:
Lisa Flöjt, klassföreståndare, Suzana Veraja, Marie Wallström, Elisabeth Löfstrand, Enar Jedström, Catharina Berglöf, Jessica Alkerud, Erik Löfgren.

Främre raden:
Kristina Sundell, Caroline Sidfäldt, Peter Kjellin, Karolina Nyberg, David Wallin, Katja Lindberg, David Jonsson, Caroline Stenberg.


 

ede-064-9899-8d

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 8D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Ek

Bakre raden:
Erik Holm, Mattias Brink, Jonas Gladh, Katrina Andersson, Sara Rokka, Johan Larsson, Marie Dellesjö, Anders Nilsson, Lars Engelbrekts.

Mellersta raden:
Ulla Ek, klassföreståndare, Per-Åke Sundberg, Maria Magnusson, Beatrice Jagheden, Turid Tidblom, Jonas Henriksson.

Främre raden:
Caroline Skoglund, Dervisa Ejub, Simon Sundström, Thomas Sundberg, Veronica Hermansson, Marlene Persson, Marlene Borg.

Frånvarande: Ola Eriksson, Emil Furberg, Calle G:son Richert, Pauline Jonsson

 


 

ede-065-9899-9a

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 9 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Fred Jonaszon, Tobias Jonsson, Rojne Johnsson, Mirjam Nilsson, Pär Holmberg, Therese Sjöberg, Lena Westerberg, Håkan Söderlund.

Mellersta raden:
Vincent Wallin, Åsa Holmberg, Cecilia Karlsson, Cathrin Persson, Gudrun Nordin, Anna-Maria Glad, Stefan Karlsson.

Främre raden:
Peter Schröder, Josefin Åsberg, Sofia Norman, Louise Eriksson, Tesse Dahlström, Emelie Larsson, Christian Magnusson, Evelina Jonsson.

Frånvarande: Niklas Persson


 

ede-066-9899-9b

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 9B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Conny Olsson, Louella Johansson, Jesper Sundh, Jenny Nygårds, Clas Östberg, Richard Nygren, Madeleine Falk, Emma Larsson, Henrik Olsson, Rickard Sedendahl.

Mellersta raden:
Pär Lindkvist, Hannah Rekestad, Daniel Andersson, Erica Rotter, Johan Johansson, Johnny Åhs, Daniel Johansson.

Främre raden:
Ida Wallin, Erik Fredin, Annelie Johansson, Frida Eriksson, Jeanette Jansson, Zara Fröroth, Kristian Larsson, Tertto Wallman

 


 

ede-067-9899-9c

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 9C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Linda Calamnius

Bakre raden:
Karl-Anders Rådström, Per Brodèn, Martin Nilsson, Örjan Kring, Annika Andersson, Cecilia Persson, Peter Halvarsson, Jörgen Djerf Nordh, Krister Balazsi, Erik Newberg.

Mellersta raden:
Linda Calamnius, klassföreståndare, Charlie Sandin, Erika Svensson, Petrine Snarvold, Pierre Hast, Eva Liw, Joel Öqvist.

Främre raden:
Maria Engelbrekts, Daniel Grahn, Frida Orlander, Ewa Bohjort, Annica Tapper, Sara Krutzén, Patric Lindh, Sofia Olsson.

 


 

ede-068-9899-9d

Ede skola läsåret 1998-1999, klass 9D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Piotr Koscielniak och Åke Löfstrand

Bakre raden:
Krister Svensson, Andreas Berglund, Niclas Eklund, Kristina Åslin, Rebecca Berglund, Hanna Nyberg, Liin Rokka, Johannes Trotzig, Lars Sundberg, Sarah Dahlström, Mats Kroon, Andreas Elofsson.

Mellersta raden:
Piotr Koscielniak, klassföreståndare, Stina Blomdahl, Emelie Larsdotter, Maria Nilsson, Björg-Helene Eggen, Sigrid Persson, Gustav Nordin, Olof Persson.

Främre raden:
Åke Löfstrand, klassföreståndare, Markus Olsson, Marlene Åhs, Emelie Blixt, Maria Fredin, Johanna Lindh, Fredrik Jonsson, Tomas Rooth, Josefina Pärlehag.

 


 

ede-069-9898-

Ede skola läsåret 1998-1999, Skol IF

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Andreas Berglund, Nike Eklund, Kicken Magnusson, Patric Lindh, Pär Lindkvist, Erik Fredin, Vincent Wallin.

Främre raden:
Hanna Nyberg, Cathrin Persson, Markus Olsson, Zara Fröjdh, Björg-Helene Eggen.

 


 

ede-070-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Elevråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Kristian Larsson, Emma Andersson, Maria Andersson, Marie Wallström, sekreterare, Andreas Larsson, Sofia Norman, Anna-Karin Jonsson, Mathias Franzén, Joel Öqvist, kassör.

Främre raden:
David Fredin, Frida Rooth, Marcus Olsson, ordförande, Terje Eriksson, Jimmy Petersén.


 

ede-071-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Friluftsråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lena Westerberg, 9A, Lena Hellberg, 8B.

Främre raden:
Pontus Dahlgren 7:5, Andreas Berglund, 9D, Sunée Jäderström, 7:1

Frånvarande: David Wallin, 8C.


 

ede-072-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Kulturråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Petrine Snarvold, Marlene Borg.

Främre raden:
Marie Wallström, Torvald Söderblom, bildlärare och Fred Jonaszon.


 

ede-073-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Matråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Markus Olsson, 9D, Maria Magnusson, 8D, Emma Andersson, 8A, Marie Wallström, 8C, David Fredin 8B.

Främre raden:
Frida Pärlefalk, 6C, och Anna Persson, 6C.


 

ede-074-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Miljöråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Gudrun Nordin, Emili Lindqvist och Kristin Brun.

Främre raden:
Gustav Nordin, Enar Jedström och Lars Engelbrekts.

 


 

ede-075-9899

Ede skola läsåret 1998-1999, Personal

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Kjell Rönnholm, Piotr Koscielniak, Linda Calamnius, Åke Löfstrand, Anna-Karin Ånevall Söderblom, Björn Cobdal, Ulla Ek, Thomas Höglund, Thorvald Söderblom.

Mellersta Raden:
Torgny Östberg, Mårten Fredin, Lisa Flöjt, Cecilia Linde, Vivianne Danielsson, Robert Fagerlund.

Främre raden:
Cecilia Liw, Ann Björkgren, Birgitta Cobdal, Inger Eriksson, Sara Fors, Lisa Persson, Ann Marie Bergman.

 


 

ede-076-9900-7a

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 7A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Erik Berg, Åke Löfstrand och Thorvald Söderblom

Bakre raden:
Erik Berg, mentor, Thorvald Söderblom, mentor, Sofia Bergström, Daniel Persson, Erik Olsson, Mia Kring, Anneli Jonsson, Frida Jonsson.

Mellersta raden:
Jerker Ersare, Torun Jacobsson, Linda Jonsson, Jonas Persson, Emelie Envall, Linnéa Jonsson, Ida Sund, Sofie Bergström, Åke Löfstrand, mentor, Hans Eriksson.

Främre raden:
Kristina Eriksson, Anders Berglund, Fredrik Eriksson, Glenn Lindberg, Carsten Bylund, Erik Eriksson, Dennis Axelsson.

Frånvarande: Agnes Eriksson och Sandra Persson

 


 

ede-077-9900-7b

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 7B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Henrik Ljungquist, Rickard Hansson, Robin Blomdahl, Said Soltani, Johannes Bunne, Petter Richert, Steven Crosson, Michiel Brouwer, Thomas Stenberg, Kristin Holmén.

Mellersta raden:
Karin Månsson, Malin Timan, Sara Gunnarsson, Ossian Tidblom, Daniel Bulander, Kajsa Orlander, Sandra Lindberg, Johanna Pärlehag.

Främre raden:
Anna Persson, Terese Halvarsson, Frida Pärlefalk, Hedvig Modin, Anni Rosenberg, Anna Wallström, Ann-Louise Åström, Hanna Wållner.

 


 

ede-078-9900-7c

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 7C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Dan-Erik Nylander

Bakre raden:
Erika Karlsson, Fredrik Larsson, Ramin Soltani, Jessica Eriksson, Maria Fahlberg, Anna-Karin Timan, Julia Persson, Greta Andersson, David Forsberg, Jimmy Kykyri.

Mellersta raden:
Dan-Erik Nylander, mentor, Nicklas Kronholm, Johan Nyberg, Nora Selin, Elin Bäckgren, Alexander Rekestad, Elin Blank, Jeanette Mattsson, Robin Söderberg.

Främre raden:
Josef Wallin, Jimmy Wall, Gabriella Jakobsson, Kim Asklund, Daniel Bergström, Henrik Bergström, Kristin Bylund.

Frånvarande: Jonas Thimper

 


 

ede-079-9900-8a

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 8A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Cecilia Linde

Bakre raden:
Mathias Franzén, Magnus Bergman, Malin Olsson, Sara Pårs Rosell, Sunee Jeensungnoen, Anna Hammarström, Håkan Lovén, Oskar Lund, Markus Mattsson.

Mellersta raden:
Peter Nyberg, Villemo Tallroth, Linda Johansson, Daniela Juvall, Elin Larsson, Hans Kjellin, Joel Nordin, Cecilia Linde, mentor.

Främre raden:
Emelie Larsson, Joakim Bengtsson, Jessica Kring, Josefin Johansson, Frida Rooth, Björn Eriksson, Helene Åström.

Frånvarande: Jörund Eggen, Fredrik Löfgren och David Olsson.

 


 

ede-080-9900-8b

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 8B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Andreas Sandin, Sadina Puskar, Malin Hägg, Jessica Larsson, Sigrid Olsson, Tannin Jeensungnoen, Niclas Lindh, Isabell Eriksson, Johanna Sedendahl,Christopher Eriksson, Harun Turkovic.

Mellersta raden:
Robert Eriksson, Lisa Erskjäns, Karoline Oderstad, Annica Söderlind Blank, Kim Ödeving, Marcus Eriksson, Clara West, Anders Eriksson.

Främre raden:
Andreas Larsson,  Fredrik Dahl, Jenny Frölén, Niklas Sundberg, Elisabeth Persson, Daniel Holmstedt, Petter Dahl.

Frånvarande: Isabelle Johansson

 


 

ede-081-9900-8c

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 8 C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Daniel Andersson, Lars Åke Alkerud, Emelie Rådström, Linda Persson, Björn Jonsson, Arvid Karlsson, Marlene Norin, Dan Källman, Daniel Åkerlund, Tobias Brolin, Jonas Pålsson, Lars Jonsson.

Mellersta raden:
Anna-Karin Jonsson Pontus Dahlgren, Lisabeth Bohjort, Emma Lindberg, Rebecka Persson, Mikaela Andersson, Terje Eriksson, Monika Olsson, Anna Arnell.

Främre raden:
Josefin Andersson, Jenny Fredin, Martin Eriksson, Magnus Bom, Fredrik Groth, Linda Kring, Maria Jonsson.

Frånvarande: Fredrik Jonsson

 


 

ede-082-9900-8d

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 8D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Simon Östberg, Jonatan Frykman, Angelica Hedin, Patrik Krantz, Robert Åhs, Jimmy Petersen, Richard Bergström, Elinor Palmqvist, Johan Bärlin Johansen, Jan-Erik Eriksson.

Mellersta raden:
Indra Lugn, Simon Vallin, Linnéa Blomberg, Birgitta Norberg, Ida Lindqvist, Jonatan Asklund, Maya Skålén, Erica Andersson.

Främre raden:
Jacob Norman, Lena Hast, Thereze Andersson, Kristin Larsson, Ida Nyström, Marie Lust, Johan Mellqvist.

Frånvarande: Cecilia Ricklund och Ann-Catrin Evertsson

 


 

ede-084-9900-9a

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 9 A

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ann Björkgren

Bakre raden:
Mikael Äng, Henrik Dolk, Jonas West, Linn Lindberg, Emma Andersson, Catrine Schröder, Peter Berglöf, Daniel Eriksson, Niklas Blom.

Mellersta raden:
Anders Östgård, Carola Norman, Anna Roberg, Annika Högström, Emelie Lindqvist, Josef Nilsson, Ann Björkgren, mentor.

Främre raden:
Henrik Eriksson, Kristina Kron, Madeleine Andersson, Enar Månsson, Sandra Eriksson, Caroline Andersson, Christian Kristoffersson.

Frånvarande: Robert Westman

 


 

ede-085-9900-9b

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 9 B

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Marcus Nilsson, Erik Karlsson, Anna Persson, Annelie Persson, Therese Söderberg, Andreas Andersson, Håkan Söderlund.

Mellersta raden:
David Fredin, Lina Hellberg, Carina Holmberg, Jonas Dellenhag

Främre raden:
Daniel Larsson, Tomas Blomgren, Beatrice Tallroth, Johan Johansson, Elisabeth Westerberg, Simon Bertilsson, Joel Eriksson.

Frånvarande: Kristin Brun och Kent-Olov Jonsson.

 


 

ede-086-9900-9c

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 9 C

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Flöjt

Bakre raden:
Joel Krantz, Henrik Högberg, Andreas Eriksson, Rosemary Campling, Li Billqvist, Linda Rooth, Mia Billqvist, Gustav Engholm, Marie Ström, Daniel Palmgren, Emil Andersson.

Mellersta raden:
Lisa Flöjt, mentor, Erik Löfgren, Jessica Alkerud, Suzana Veraja, Catharina Berglöf, Elisabeth Löfstrand, Marie Wallström,Enar Jedström, Peter Kjellin.

Främre raden:
David Wallin, Caroline Sidfäldt, Caroline Stenberg, Katja Lindberg, Karolina Nyberg, Kristina Sundell, David Jonsson.

 


 

ede-087-9900-9d

Ede skola läsåret 1999-2000, klass 9D

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Anders Vilhelmsson och Ulla Ek

Bakre raden:
Mattias Brink, Lars Engelbrekts, Anders Nilsson, Johan Larsson, Marie Dellesjö, Katarina Andersson, Sara Rokka, Emil Furberg, Jonas Glad, Erik Holm, Calle Richert.

Mellersta raden:
Per Sundberg, Dervisa Ejub, Marlene Borg, Maria Magnusson, Turid Tidblom, Marlene Persson, Jonas Henriksson, Anders Vilhelmsson, mentor.

Främre raden:
Beatrice Jagheden, Simon Sundström, Caroline Skoglund, Pauline Jonsson, Veronica Hermansson, Thomas Sundberg, Ulla Ek, mentor.

Frånvarande: Ola Eriksson.

 


 

ede-088-9900

Ede skola läsåret 1999-2000, Elevråd

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Daniel Larsson, Marie Wallström, vice ordförande, Erik Olsson, Mariah Magnusson, kassör, David Forsberg, Jimmy Petersen.

Främre raden:
Terje Eriksson, Emma Andersson, ordförande, Andreas Larsson.

Främst: Steven Crosson

Frånvarande: Frida Rooth, sekreterare.

 


 

ede-089-9900

Ede skola läsåret 1999-2000, Miljögrupp

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Från vänster:
Elin Bäckgren, Linnea Jonsson, Emelie Lindqvist, Enar Jedström, Elin Larsson, Lars Engelbrekts.

 


 

ede-090-9900

Ede skola läsåret 1999-2000, Skol IF

Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Lars ”Salas” Engelbrekts, Catrine Schröder, Elisabeth Westerberg, Ramin ”Gun Jack” Soltari, Enar ”Kent Spring” Jedström, vice ordförande, Johan ”Nesta” Larsson.

Främre raden:
Gustav Engholm, sekreterare, Thomas ”Shipen” Sundberg, kassör, Henrik ”One eye brown”, Rusiak, ordförande, Enar ”187 Bermuda” Månsson, Micke ”Magic Mike” Äng.

 


 

ede-091-9900

Ede skola läsåret 1999-2000, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Christer Billqvist, Anders Wilhelmsson, Magnus Lindqvist, Kjell Rönnholm, Ingrid Englesson, Ulla Ek, Thomas Höglund, Anna Ehrengren, Thomas Burefjord, Thorvald Söderblom.

Mellersta raden:
Dacka Nylander, Per-Ola Andersson, Robert Fagerlund, Mårten Fredin, Åke Löfstrand, Erik Berg, Arne Holmberg.

Främre raden:
Ann Björkgren, Lisa Flöjt, Eva Åström, Inger Eriksson, Homa Johansson, Catharina Richert, Camilla Thor.

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför vill vi att du rättar oss när du ser att något blivit fel och hjälper oss att hitta fler skolkort så vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen – till Ede skola del 1 – till Ede skola del 3

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *