Bomärken i Norrbo

Förteckning över 36 bomärken i Norrbo.

Vem har forskat fram alla bomärken?

Forskat fram och presenterat alla bomärken har man gjort i ”Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister” som utkom 1949.

Forskningen är en del av bygdens kulturarv och är av ett så stort kulturhistoriskt värde att den bör digitaliseras. Alla bör få tillgång till den och inte bara de som har ett exemplar av det eftersökta släktregistret.


Det är något speciellt med föremål som har ett inristat bomärke. På viktiga och betydelsefulla föremål satte man dit sitt bomärke som bevisade vem som var dess rättmätige ägare. Idag tycker vi att sådant föremål har ett stort kulturhistoriskt värde, trots att vi många gånger inte har en aning om bomärkets proveniens – dess ursprung.

Bomärken på nätet har inte funnits tidigare.
Därför kommer Dellenportalen att digitalisera de bomärken som finns i våra släktregister.
Som vanligt är vårt arbete ideellt och bedöms ha noll och intet värde av de som beviljar kulturstöd. Vi passar även på att komplettera om vi har uppgifter som inte finns med släktregistret.

För auktionister, antikhandlare och privatpersoner som har ett föremål med bomärke från en viss socken, kan det vara trevligt om man med datorn eller mobilen snabbt kan få uppgifter bomärkets tidigare ägare. Dess proveniens.

Ett bomärke har använts på samma sätt som en namnteckning.

Den här samlingen bomärken är från Bjuråker, Delsbo, Norrbo släktregister.

Siffror och personuppgifter är även de från släktregistret där det oftast finns mer uppgifter att inhämta för den som har tillgång till boken.

Sammanställningen är långt ifrån fullständig och under årens lopp har gårdars bomärken präglats olika. Ibland har samma bomärke förekommit, dels stående, dels liggande och i en del fall-upp och nervända. Att vända på gårdens bomärke var en enkel åtgärd för att markera att nu har en ny ägare tagit över. Den som forskar i sin gårds handlingar kan enkelt se under vilken tid en viss ägare/bomärke har använts.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen.se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om bomärken på Wikipedia


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Bomärken i Norrbo

bon-001-alla

 

Innehåll

 

Bomärken och ägare från byarna:

* Bränsand

* Bästdal

* Gammelsträng

* Hålsjö

* Norrbobyn

* Vedmyra

* Föremål med bomärke

 

 

Bränsand

 

bon-002-b-sand

Bränsand

12V1 Jonas Pehrsson-LiJtén född 167., härst. okänd. Sockenskräddare, bos, i Bränsand, Norrbo.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:
Sochne skräddaren Jon Pärsson Lijten på Bränswed, född Tomasmäss 1670. Fadren war ifrån Harmånger och Wattlångz by, blef Soldat i Norbo Pär Jönsson Lijten, modren heet Brijta Danielsdr Elg, Länsmans Daniel Biörsson Elgz dotter i Holsiö by. Gift med Karen Jonsdr Knåpe ifrån Gammelsträng 4de dag Jul 1697. Hustrun född in Febr. 1675, vid 52-?
Barn:
1) Pär född 18 Oct. 1698, blef Soldat Hål kallad, gift med Kerstin Modig vid 72-?
2) Jonas född 19 Julij 1700, blef Soldat Sedig kallad, gift med Erik Fyrs dotter vid 73-?
3) Brijta född 9 Dec. 1702, gift med Lensman Helbergz Son Jonas i bÿn 1732.
4) Olof född 22 Aug. 1705, död 1706, 46 weckor gammal.
5) Eric född 1 Aug. 1711.
6) Olof född 2 Aug. 1713.
7) Daniel född 24 Dec. 1715, död 1720, 4 år 26 weckor gammal
8) Anders född 6 Martij 1718.
Skräddare Lÿten lefwer ännu.
/Hustrun Karen Jonsdr Knåpe blef död dz 7 Martÿ 1731/.
/ Skrädd. Jon Pärsson gift andra gång med Sal. Hans Sims dotter i Betzdal, Barbru Räf dz 13 Febr. 1732/.

 

 

Bästdal

 

bon-002-b-dal

Bästdal 1

1 U III Mats Matsson född 1660, trol. s. t. Mats i Bästdal 1, Norrbo. Bonde i Bästdal 1. Död 21/4 1698.

 

 

Gammelsträng

 

bon-003-g-ng-1

Gammelsträng 1

1 V III Jacob Larsson född 165., härst. okänd. Troligen måg till bonden O. Olofsson i Gammelsträng 1, Norrbo. Bonde i Gammelsträng 1, enl. 1683 – 1710 års Jordebok.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Jacob Larsson Possa war född i Holsiö by dz 25 Jan. 1650. Hans fader het Lars Jonsson Possa, modren Karen Olofsdr, gifft 1672 med Margeta Olofsdr i Gammelsträng, lefde med henne i 18 år, hade tilhopa 7 barn, 2 söner 5 döttrar, förra anteckning, 2 gång gifft med Anna Ersdr från Sillja och Tuna Sn. 1690 Hustrun född 1647, död dz 7 Dec. 1726, lefde tilhopa med sin man 37 år uthan barn war 79 år gammal.

Jacob blef så hos sin måg Olof Pärsson 1½ år sedan for til dotter Son Jacob Larsson som är boendes i Delsbo.

 


 

bon-004-g-ng-2

Gammelsträng 2

3 V V Mickel Jonsson född 164., trol. s. t. J. Olofsson i Gammelsträng 2, Norrbo. Nämnes som bonde i Gammelsträng 2. Enl. 1683 – 1698 Jordebok

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Mickel Jonsson, född i Myra och Delzbo Sochn Ao 1647 om Mickelsmäss. Fadren hette Jon Pärsson, Modren hette Karin Pärs dotter. 1669 ingick han i ächtenskap med Segrid Jons dr, född Ao 1652 om Helgermäss. Hennes fader hette Jon Olofzson, modren Karin, hafft tilhopa 9 barn, 3 Söner och 6 döttrar.

 


 

bon-005-g-ng-3

Gammelsträng 3

4 V II Olof Andersson född 164., trol. son till bonden A. Erichsson i Gammelsträng 3. Nämns som bonde i Gammelsträng 3. Enl. 1683 – 1706 Jordebok.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:
Olof Andersson död dz 19 Apr. 1720, 80 år /9 månader 18 dagar/ gammal.
Hustru Segren Jonsdr död 21 8br 1727, gifft i 50½ år, 7 barn, änkia 1½ år 85 år gammal

 


 

bon-006-g-ng-4

Gammelsträng 4

6 V V Mårten Jonsson född 167., trol. s. t. bonden J. Olofsson i Gammesträng 4, Norrbo. Bonde i Gammelsträng 4.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Mårten Jonsson Knåpe, född vid 52-? gifft med Margeta Jonsdr från Holsiö den 29 Oct. 1699. Hustrun född in Dec. 1663 vid 29-?
Barnen äro desse:
1) Karen född 17 Sept. 1700, gifft vid infra /död i samma gård 1779/.
2) Brÿta född 22 Jan. 1703, gifft med Soldaten Jacob Grönbom vid ?-?
3) Margta född 28 Junij 1705, gifft til Holsiö 1725 vid 38-?
4) Giertrud född 12 Martii 1708, gifft til Holsiö 1729, vid 45-?
5) Malin född 6 Aug. 1710, gift til Wedmyra.
6) Jonas född 13 Dec. 1713, död 16 Julij 1717, 3 år och 9 månader gammal.
7) Anna född 3 Oct. 1716, dödd 22 Julij 1717, 41 wecka och 4 dagar gammal.

Fadren Mårten Jonsson måste gå Soldat för gården, fick blifwa hemma när krigzfolket for til Norje, men när de så kommo tilbaka blef han lÿkwäl tagen fast än han fått attest att Karl för honom war instält, som förmentes heta Abbor. For så til Stocksund och på resan i Tyarp Sochn 1720 död wid kyrkian och dagen efter i Tyarpz kyrkiogård begrafwen.

Änkian Margeta Jonsdr lefwer ännu. /dödde 1743 i blodsjuka/.

 


 

bon-007-g-ng-8

Gammelsträng 8

9 V 34 Anders Olsson född 17/3 1893, s. t. bonden O. Olsson i Gammelsträng 8, Norrbo. Bonde i Gammelsträng 8, ”Finn-Ollas” Död 12/12 1972.

 

 

Hålsjö

 

bon-008-h-1

Hålsjö 1

1Y1 Pehr Andersson född 167., härst. okänd. Nämnes som bonde i Hålsjö 1, Norrbo

 


bon-009-h-2

Hålsjö 2

2 Y IV Lars Jacobsson född 165., trol. s. t. länsman J. Olofsson i Hålsjö 2 o 3, Norrbo. Sold. o bonde i Hålsjö 2.
Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Andra måg Lars Jacobsson som war gl Länsmans Jacob Olofz Son i Holsiö född 1650, blef gifft 1686 4 dag Jul med Anna Olofzdr, lefde tilhopa 33 åhr, haft tilsammans 6 barn.

1) Jacob född 16 Januarii 1688 /död 1743 dz 8 Aprill, 55 år 3 månader/.
2) Kerstin född 9 Julii 1691.
3) Brÿta född 13 Jan. 1694, död dz 20 Martii 1694, 9 weckor och 1 dag.
4) Anna född 14 Jan. 1695.
5) Olof född 18 Aug. 1697.
6) Jonas född 9 Maii 1700, blef Soldat Biörn kallad.
Lars Jacobsson död 18 Apr. 1719, des ålder 68 år och 5 månader.

 


 

bon-010-h-3-

Hålsjö 3

2Y1 Jonas Jacobsson född 168., trol. s. t. bonden J. Jacobsson i Hålsjö 3, Norrbo. Bonde i Hålsjö 3.
Son Jon Jacobsson älst af syskonen född 9 Aug. 1683 vid 42-2, gifft med Segren Mickelsdr dz 10 Nov. 1707. Hustrun född in Aug. 1687, dess fader war Mickel Jonsson i Gammelsträng, modren Segren Jonsdr.

 


 

bon-011-h-4

Hålsjö 4

3Y2 Olof Larsson född 1678, trol. s. t. bonden L. Olofsson i Hålsjö 4, Norrbo. Sold. vid Hälsinge. reg. o bonde i Hålsjö 4.
Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Son Olof Larsson född in Nov. 1678 vid 41-1, gifft med Soldat änkian Anna Jocobsdr från Gemmelsträng, vid 79-?, nÿårsdag 1716. Hustrun född i Gammelsträng in Junij 1676, fader Jacob Larsson i Gammelsträng, modren Margeta Olsdr. blef gifft 1 gång med Soldaten Lars Olofsson Geting 1696 vid Soldater  ??? med honom hade en Son Olof född 7 Febr. 1700 blef Soldat död på fiällen 2 Jan 1719. man Lars Olofsson död 28 Nov. 1714.

Andra gången gifft med ofwan nämbde Olof Larsson nÿårsdag 1715? inga barn. (Hålsjö.4 SLR 3Y2).

 


 

bon-012-h-5

Hålsjö 5

4Y1 Olof Olofsson född 157., Nämnes som bonde i Hålsjö 5, Norrbo. 1593-1629 Jordebok.

 


 

bon-013-h-6

Hålsjö 6

5 Y III Olof Pehrsson född 162., trol. s. t. bonden P. Ersson i Hålsjö 6, Norrbo. Nämnes som bonde i Hålsjö 6 (7) , enl. 1641-1656 års Jordebok.

 


 

bon-014-h-9

Hålsjö 9

7 Y V Jonas Larsson född 165., s. t. bonden J. Jonsson i Hålsjö 9, Norrbo. Bonde i Hålsjö 9, enl. 1683 – 1790 års Jordebok.
Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Jon Larsson Possa född Ao 1646 om Larsmässo. Fadren hette Lars Jonsson, modren Karin Olofsdr. Ao 1668 22 år när han gifftade sig med Gölin Olofsdr i Gammelsträng född Ao 1653 om Wårfru dagen. Fadren hette Olof Olofs Son i Gammelsträng, modren Anna Pärsdr, Aflat tilhopa 7 barn, 2 Söner och 5 döttrar.
Son Nils död.
Ao 1678 om Andersmässo föddes den andra Son Jonas.
Ao 1681 om Andersmässo tijd föddes dott. Karin.
Ao 1684 om Pålzmässo föddes dottren Anicka.

 


 

bon-015-h-11

Hålsjö 11

8 Y V Eric Jonsson född 1638, s. t. bonden J. Jonsson i Hålsjö 11, Norrbo. Nämnes som bonde i Hålsjö 11, enl. 1656 Jordebok. Död 5/6 1699.
Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Eric Jonsson död dz 5 Nov. 1699, 61 år gammal.
Hustrun Karen Olofzdr död dz 26 Febr. 1722, warit gifft i 37 år, hafft 4 barn, änkia i 22 år, 86 år och 2 månader gammal.

 


 

bon-016-h-12

Hålsjö 12

9 V 1 Olof Olofsson född 167., härst. okänd. Bonde i Hålsjö 11 (12), Norrbo.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken: 

Olof Anders Måg Olof Olofsson född i Wedmyra, Nils Olofz broder, blef gifft med Sal. Olof Lars änkia i Holsiö Anna Olofsdr 2 Dec. 1700 och bodde i Lars Jöns gård i Holsiö til dess styfdottren blef gifft 1718. Kom så til Gammelsträng efter Swågern Anders Olofs död, om wåren 1718, dess barn se 32-?

 


 

bon-017-h-13

Hålsjö 13

7 Å 40 Erik Jonsson född 24/5 1885, s. t. J. Ersson i V. Hålsjö 13, Norrbo. Bonde i Hålsjö 13. Död 26/10 1974.

 


 

bon-018-h-s13-

Hålsjö s 13

7 Å 47 Erik Olof Eriksson född 9/3 1893, s. t. bonden J. Ersson i Hålsjö 13, Norrbo. Bonde i Hålsjö s 13, ”Nygårds”. Död 10/1 1972

 


 

bon-019-h-15-

Hålsjö 15

11 Y VI Nils Larsson född 167., trol. s. t. bonden L. Olsson i Hålsjö. Bonde o soldat i Hålsjö 1698 – 1702, enl. Jordebok.

 


 

bon-020-h-16

Hålsjö 16

12 Y III Jonas Pehrsson föd 16.., trol. s. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 16, Norrbo. Bonde i Hålsjö 16 ”Glugg”, enl. Jordebok 1629.

 


 

bon-021-h-s16-

Hålsjö s 16

11 Y 17 Pehr Nilsson född 29/8 1891, s. t. N. Andersson, bonde i V. Hålsjö s 16, Norrbo. Bonde i V. Hålsjö s 16, ”Hagans”. Död 18/6 1972

 


bon-022-h-ss-17

Hålsjö ss 17

12 Y 10 Jonas Olof Kring född 9/1 1853, s. t. sold. J. Kring i Ö. Hålsjö, Norrbo. Måg o bonde i Hålsjö ss 17. Död 27/10 1942.

 

 

Norrbobyn

 

bon-023-n-byn-1

Norrbobyn 1

1 Å VI Lars Matsson född 163., härst. okänd. Nämnes som bonde i Norrbobyn 1, Norrbo, 1683, enl. Jordebok.

 


 

bon-024-n-byn-3-

Norrbobyn 3

3 Å II Daniel Stephansson född 165., trol, s. t. bonden S. Simson i Norrnobyn, Norrbo. Nämns som bonde i Norrbbyn 3.
Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Son Daniel Staffansson war född 1661 uti Enånger, 1663 boförde fadren til Norbo och brukade Swän Klockares hemman til gräs gäld uti 20 år, och sedan kiöpte 1682 smedens hemman af Cronan. 1683 dz 28 Oct blef gifft med Segren Jonsdr, 6 barn:
1) Staffan född 5 Nov. 1684.
2) om wåren 1686 föddes en dödfödd Son.
3) Mareta född 20 Martii 1688, död 25 Maii 1696, 8 år 9 ½ wecka.
4) Jonas född 1 8br 1690, död 4 Maij 1691, wid pass 3/4 dels år.
5) Pär född 21 Maÿ 1692, död 23 Maij 1696, 4 år gammal.
6) Anna född 22 Julij 1696.

Daniel Staffsson död 14 Martij 1715, gifft 31 år, hafft 6 barn med sin hustru och ett oächta med Drabant Kerstin, 54 år och 2 weckor gammal.

Hustrun död 22 Aug. 1721, war 31 år då hon blef gifft, 6 barn, lefde med sin man 31½ år, änkia 6½ år, hennes ålder 68 år gammal.

 


 

bon-025-n-byn-4

Norrbobyn 4

4 Å VI Olof Mårtensson född 166., trol, s. t. bonden M. Larsson i Norrbobyn 4, Norrbo. Bonde i Norrbobyn 4.

 


 

bon-026-n-byn-5

Norrbobyn 5

5 Å III Pehr Pehrsson född 164., trol, s. t. bonden P. Ericsson i Norrbobyn 5, Norrbo.  Bonde i Norrbobyn 5. enl. 1663 – 1710 års Jordebok.

 


 

bon-026-n-byn-6

Norrbobyn 6

6 Å VI Olof Olofsson född 166., trol. s. t. bonden O. Andersson i Norrbobyn 6, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. o bonde i Norrbobyn 6. 1690 – 1700 års Jordebok.

 


 

bon-027-n-byn-7

Norrbobyn 7

7 Å IV Eric Ersson f. 167., härst. okänd. Måg, nämndeman, kyrkvärd o bonde i Ö. Norrbobyn 7, Norrbo.
Uppgifter från Ljell Ekelöf som inte står i släktboken:

Mågen Eric Ersson född i Rogstad 1657, vid förra annotation, gifft med Grels Olofz dr i byn, Gertrud 1683,
barnen äro desse:
1) Karen född Påskdag 1685, gifft 2 gånger vid pag.7. (g. 1 med Per Matsson Bryggare, 2 med Jacob Larsson i Norrbobyn VI)
2) Brijta född ?? 1687, gifft med Sold Jonas Biörn 1 Nov. 1731.
3) Margeta född 17 Januarii 1690.
4) Giertrud 5 Junii 1692, död 28 Sept. 17 weckor gammal.
5) Olof född 3 Maij 1694, gifft vid Holsiö pag.32.
6) Jonas född 19 Martii 1697, gifft wid Gammelsträng pag.53.
7) Giertrud född 15 Martij 1700, död 6 Maÿ 1706, 6år och 7 weckor gammal.
8) Eric född 23 Febr. 1703.

Item en oächta Son Pär född midsommar 1682 af modren Karen Knutzdr ifrån Ängia Biuråkers Sochn som nu bor på 13 gården i Norboby.

 


 

bon-028-n-byn-8

Norrbobyn 8

8 Å III Pehr Andersson f. 164., härst. okänd. Sold. vid Hälsinge. reg. o bonde i Norrbobyn 8, Norrbo. 1663 – 1700 enl. Jordebok.

 


 

bon-029-n-byn-9

Norrbobyn 9

9 Å III Hans Olsson f. 167., trol. s. t. bonden O. Svensson i Norrbobyn 9, Norrbo. Bonde i Norrbobyn 17 (9).

 


 

bon-030-n-byn-12

Norrbobyn 12

12 Å V Lars Jacobsson f. 166., trol. s. t. bonden J. Jonsson i Norrbobyn 12, Norrbo. Bonde i Norrbobyn 12 (6). 1710 – 1720 enl. Jordebok.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:

Andra måg Lars Jacobsson som war gl Länsmans Jacob Olofz Son i Holsiö född 1650, blef gifft 1686 4 dag Jul med Anna Olofzdr, lefde tilhopa 33 åhr, haft tilsammans 6 barn.
1) Jacob född 16 Januarii 1688 /död 1743 dz 8 Aprill, 55 år 3 månader/.
2) Kerstin född 9 Julii 1691.
3) Brÿta född 13 Jan. 1694, död dz 20 Martii 1694, 9 weckor och 1 dag.
4) Anna född 14 Jan. 1695.
5) Olof född 18 Aug. 1697.
6) Jonas född 9 Maii 1700, blef Soldat Biörn kallad.

Lars Jacobsson död 18 Apr. 1719, des ålder 68 år och 5 månader.

 


 

bon-031-n-byn-s12-

Norrbobyn s 12

12 Å 30 Lars Andersson född 17/9 1898, son till bonden A. Larsson i Östra Norrbobyn s 12, Norrbo. Bonde i Norrbobyn s 12. Död 9/11 1974

 


 

bon-032-n-byn-13

Norrbobyn 13

13 Å III Jacob Jonsson f. 163., s. t. bonden J. Olsson i Norrbobyn 13, Norrbo. Bonde i Norrbobyn 13.

 


 

bon-033-n-byn-15-

Norrbobyn 15

15 Å III Lars Erichsson f. 167., härst. okänd. Bonde i Norrbobyn, Norrbo. 1690 – 1700 enl. Jordebok.

 

 

Vedmyra

 

bon-034-vedm-1

Vedmyra 1

1 Z III Olof Olofsson f. 164., härst. okänd. Bonde i Vedmyra 1, Norrbo. 1663 – 1670 enl. Jordebok.

Uppgifter från Kjell Ekelöf som inte står i släktboken:
Olof Olfsson i wedmyra död 1675, 9 barn vid förra förteckning.
Hust. Ella Nilsdr.

 


 

bon-035-vedm-ss1

Vedmyra ss 1

1 Z 24 Olof Larsson född 18/3 1879, s. t. L. Pehrsson i Karmansbo, Bjuråker. Måg och bonde i Vedmyra ss 1:8, ”Orrens”. Död 12/2 1955.

 

Bilder på föremål med bomärke

 

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *