Posten i Bergsjö

Det här är en i all enkelhet påbörjad sammanställning om posten i Bergsjö. Det finns naturligtvis mycket mer posthistoria att berätta om än vad som framkommer här, men det  hoppas vi få hjälp med utav dig som känner till detta bättre.


Se film, En dag på posten.


Se film, Post på hjul.


Se film Som ett brev på posten.


Bergsjö.nu BERGSJÖ-portalen, här finns det mesta om Bergsjö.


Högertrafik 1967
Klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967 infördes högertrafik i landet.
Brevlådor och mjölkbryggor (om sådana var i bruk) fick flyttas över till höger sida.
Se trafikomläggningen på Youtube.


Post – och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.
2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

pid-021-postemblem

1600-talets brevbärare kallades postbönder.

År 1636 utfärdades bestämmelser för ett allmänt postverk i hela riket. Undantag var militärpost som sändes via kurirer eller ordonnanser med soldatpost eller kronopost. Enligt postverket skulle det tillsättas en postbonde inom varannan eller var tredje landsvägsmil. Dessa postbönder skulle svara för att posten befordrades från den ena orten till den andra. De gick till att börja med till fots men fr.o.m. 1646 bestämdes att de skulle färdas med posten ridande. Ridande postryttare var utrustad med ett posthorn, pistol och plomberad postväska. Se posthistoria på Wikipedia

1600-talets postsignal från Hälsingland löd.
Posten kommer, posten kommer, skynda dig upp och tänd ljus! Posten – kommer, skynda dig upp och tänd ljus! Posten kommer – ordning i ditt hus. Se bilder på vackra posthorn
Lyssna på olika posthorn.

Dessa postryttare färdades efter de svenska landsvägarna ända till i början av 1800-talet, då man övergick till att använda vagnar eller diligenser, som även kunde befordra passagerare. Se bilder på diligenser, bussar och andra färdmedel för postbefodran.

Från 1830 anlitades gästgivarna i stor utsträckning som posttransportörer.

 

Bergsjö station med Bergsjö-Koa år 1915. På trappan står stinsen Gustaf Sandqvist. En lanthandel fanns inrymd i stationshuset vid den här tiden. Källa: BERGSJÖ-BYGDEN  1990
Foto: Järnvägsmuseet. Stationen anlagd 1896. Den upphörde 1962


BERGSJÖ poststation öppnade den 1/5 1870

Poststationen låg vid järnvägsstationen

—15M22— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

14 JONAS HALLIN, * 4/1 1840, s. t. handl. Joh. Hallin i Kyrkbyn 12, Bergsjö. Infl. fr. Bjuråker 1861. G. 19/7 1871. Handlande o. poststationsförest:e i Berge, Bergsjö. † 21/4 1907.
(X22) SALLY MARGRETA SCHÖRLING, * 18/5 1847, d. t. komminister Lars Schörling i Idenors sn, Häls. † 5/2 1908.
HILDUR, * 7/5 1872                                            31
GUNNAR LAURENTIUS, * 14/1 1876. † 21/4 1889
HULDA, * 5/2 1880. † 26/7 1880
(X6) ELLEN KRISTINA SCHöRLING, * 1/1 1875, (fosterd.) Fl. t. Värmdö, Sth. 1883
SIGNE BRITA, * 27/9 1882. Bankbitr., fl. t. Uppsala 1945


Poststationsföreståndare  vid sekelskiftet 1900 var stationsinspektör G. Sandqvist


—30K2—
(C6) GUSTAF BERNHARD SANDQVIST, * 6/6 1865 i Boglösa sn, Upps. G. 10/12 1899. Fr.-skild 1905, omg. 12/12 1918. Stationsinspekt. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 27/12 1920.
(C43) TYRA LOVISA MAGDALENA LARSSON, * 22/9 1873 i Sala, Vm. Fr.-skild o. utfl. t. Nordmaling 1905. (Omg. m. apotekare O. E. R. Conradsson i Nordmaling.)
1 TYRA ANNA KATARINA LINDBERG, * 31/12 1884, d. t. bankkamrer P. J. Lindberg i Kyrkbyn, Bergsjö. Bankbokhåll. o. hemmansäg. i Kyrkbyn.
MARGIT MALIN TERESIA, * 4/10 1902. Fl. t. Nordmaling 1905
MARIA TERESIA, * 22/5 1919                               (X15)2T52


Bilden lånad från Bergsjö/sockenbilder visar monarkaffären i Kyrkbyn. Drevs av Helmer Larsson och sedan av Yngve Åström. Huset brann ner till grunden 1951. Bertil Edström byggde sen sin villa på platsen. Th. Petterssons elektriska/Gammelposten. Bilden tagen på 40-talet.Postdirektören m.m. Gustaf Adolf Sundman från Nedre Norra Kretsen av Sveriges Poststationsföreståndareförening, 1947-12-05


Båda bilderna från gammelposten Källa: PostmuseumBilden lånad från Bergsjö/sockenbilder visar brand hos Petterssons Elektriska/gamlaposten 1/5 1951. Branden staratde i fastigheten tv utanför bild som totalförstördes. Gammelposten klarade sig med mindre skador på taket. Fotografen står med ryggen mot hotellets gavel.


Bild ur PORTRÄTTGALLERI FRÅN HÄLSINGLAND 1936

—33H2—
(D75) KNUT HENNING CARLSSON, * 9/7 1875 i Vadsbro sn, Söd. Infl. fr. Rogsta 1918. G. 30/7 1899. Stationsmäst. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 7/11 1941.
1 KRISTINA KATRINA SÖDERBERG, * 28/8 1878, s. t. faktor Per Söderberg i Högen, Bergsjö. † 10/9 1954.
RUT VALBORG, * 19/12 1900 – 32J2
GUNBORG ELISABET, * 11/4 1903. Postbitr., fl. t. Forsa 1929
CARL EGON, * 26/1 1917. Fl. t. Borgsjö, V.norrl. 1940


Personalen vid Bergsjöposten när den 100-årsjubilerade. Text och bild ur BERGSJÖ-BYGDEN 1970
Från vänster: *) Nils Sving, fru 1) Vivi Östberg, Fru 2) Gärda Äng, 3) Linnea Bodén, fru 4) Anna Jansson, 5) Anders Kriig och 6) Erik Lundin.

—2Y34—
20 *) NILS SVING, * 2/12 1921, s. t. bonden J. P. Sving i Västertanne, Bergsjö. Lantbrevbär., bos. i Västertanne 1:6.
(X3)21E4 STINA VIKTORIA BERG, * 5/4 1928, d. t. kolare K. A. Berg i Fiskvik, Bergsjö.
INGA-LISA MARGRETA, * 8/5 1946
KARL EVERT, * 6/5 1948
NILS ERIK, * 23/12 1950
PER INGEMAR, * 25/1 1957


—15V41—
28 ERIK VILHELM ÖSTBERG, * 20/11 1932, s. t. arr. O. T. Östberg i Kölsjön 3, Hassela. G. 17/5 1958. Skogsarb., bos. i Kyrkbyn 12:29, Bergsjö.
(X4)12D10 1) VIVI MATILDA BERG, * 5/6 1926, d. t. Vilh. Harald Berg i Strömbacka, Bjuråker. Posttjänstem. i Bergsjö.


—8E20—
16 ERIK GUNNAR ÄNG, * 10/3 1877, s. t. torp. Erik Äng i Berge, Bergsjö. G. 2/7 1905. Byggn.-snick, bos. i Berge. † 25/7 1920.
(X22) JOHANNA KRUSLOCK, * 14/10 18?8 i Idenors sn, Häls. † 13/12 1959.
BERNHARD EUGEN, * 8/12 1901. Fl. t. Njurunda 1920
AAGOT BERNHARDINA, * 31/12 1905                    21
TERESIA MARIA, * 27/1 1911. Sömmerska. Fl. t. Stockholm 1938
ASTRID MATILDA, * 23/6 1913. † 14/8 1927
BERTA INGEBORG, * 18/9 1915. Fl. t. Sundsvall 1935
MARGRETA, * 6/11 1917. Fl. t. Söderköping 1936
2) GUNBORG INGEGERD, * 18/10 1920                      13K3


3) Rosa Linnéa Bodén* 14/5 1926 i Brunnby, Skåne


—2A13—
10 NILS ERIK JANSSON, * 3/11 1925, s. t. bonden G. T. Jansson, Slätterne, Bergsjö. Skogsarb., bos. i Andersfors.
10T46 4) ANNA BRITA BRONELL, * 2/3 1933, d. t. skogsarb. H. A. Bronell i N. Älgered, Bergsjö.
BRITT MONICA, * 5/1 1952


—33G4—
2 NILS ADOLF FORSBERG, * 22/11 1904, s. t. bonden A. O. Forsberg i Gamsätter 4, Bergsjö. Skinnhandl., bos. i N. Ängebo 8:14.
(X15)5X27 LYDIA KRISTINA KRIG, * 27/1 1899, d. t. sold. Anders Krig i Älvsund, Bergsjö.
5)  PER ANDERS, * 1/12 1921. Lantbrevbär.
ANNA MARIA, * 19/4 1927                                   29N2
NILS UNO, * 3/6 1942. Trädgårdsbitr.


—28M2—
1 6) HANS ERIK LUNDIN, * 6/1 1904, s. t. bonden A. E. Lundin i Trösten 4, Bergsjö. G. 3/3 1935. Bonde i Trösten 4:4, ”Engbergstomten”. † 5/7 1949.
(Y48) ALVA MATILDA FORSBERG, * 17/4 1914 i Stöde sn, V.norrl. Änka o. omg.                         3.
(Y49) KJELL ÅKE LUNDIN, * 7/4 1938. Fl. t. Glanshamhammar 1954Ett brevkort stämplat från Bergsjö 7-11-1920Postkontoret, Stationsvägen 2 i Begsjö. Två bilder från KringlaPostkontoret, på Stationsvägen 2, i Bergsjö. Bilderna togs vid årsskiftet 1986-87Det här vackra frimärket från Bergsjö gavs ut 1996-01-01 av Posten Frimärken.

 

 


Högens station någon gång på 20-talet. Bakom skymtar huset där Wadins ”boa” fanns i bottenvåningen. Framför atta granna plåtskyltar står stinsen Tengqvist med hustru Brita och dottern Irma. Manfolken t.h. var troligen bromsare. Text och bild ur: BERGSJÖ-BYGDEN 1987


HÖGEN 1/9 1897 – 31/12 1961

Poststationen låg vid järnvägsstationen
Poststationsföreståndare vid sekelskiftet 1900 var stationsmästare P. A. Tengqvist

—1S38—
(R218) PER ALFRED TENGQVIST, * 22/2 1862 i Trökörna sn, Skarab. Infl. 1897. Statinosmästare i Högen, Bergsjö. † 6/10 1933.
25 BRITA KRISTINA LIDÉN, * 5/10 1877 i Bergvik, Bergsjö. † 18/8 1960.
KARL EDVIN, * 21/7 1897                                  52
ADOLF, * 8/12 1899                                          53
IRMA ANNA MARIA, * 27/12 1909                   54


—35K1—

(R226) AUGUST HELLBERG, * 4/4 1864 i Undenäs, Skarab. Infl. 1897. Stationsmäst., bos. i Högen, Bergsjö.
(S43) BEATA KRISTINA NILSDOTTER, * 23/9 1866 i Lysvik, Värml.
ANNA ELISABET, * 7/12 1887
HELNY JULIA KRISTINA, * 18/7 1897


I samband med att Bergsjöbanan nedlades upphörde även Högens poststation. Här synes föreståndarinnan fru Irma Hultgren och lantbrevbäraren Rudolf Engström verkställa den sista postbehandlingen den 31 december 1961. Text och bild ur BERGSJÖ – BYGDEN 1962


—1S54—

(F80) ERNST GOTTFRID HULTGREN, * 18/10 1905 i N. Solberga, Jönk. G. 27/5 1939. Lagerförman, bos. i Högen, Bergsjö.
38 IRMA ANNA MARIA TENGQVIST, * 27/12 1909, d. t. P. A. Tengqvist i Högen. Poststationsförst:a i Bergsjö.
AGNES BIRGITTA MARIA, * 11/10 1945


—13H4—

2 PER RUDOLF ENGSTRÖM, * 13/5 1905, s. t. P. J. Engström i Högen, Bergsjö. Chaufför o. lantbrevbärare, bos. i Högen 4:17. Fr.-skild 1954.
15L6 INGRID KATARINA ÅSTRÖM, * 18/3 1923, d. t. bonden H. E. Åström i Trösten 4, Bergsjö. Fr.-skild 1954, omg. samma år.                           32H2.
EDIT LINNEA, * 15/7 1948. Fl. t. Hudiksvall 1962


Bilden lånad från Bergsjö/sockenbilder visar Rudolf Engström Högen kommer med post till Enock Enocksson 11/6 1879 – 6/11 1966 i Söderåsen 5:10.


Posthistoria, några brev avsända från Högen

 

 

GRÄNSFORS Poststation  1/11 1897 – 30/11 1964


Pöreståndare för posten var O. Fr. Blom

Oska Fridolf Alfons Blom * 6/9 1846 i Sthlm. † 9/3 1905 i Gamsätter, BergsjöPoststations förest:
Gift 3/11 1878 med Kristina Hansdotter * 24/12 1844 i Idenor.  † 7/3 1916


Johan Linus Bydell Edeström * 18/5 1893 i Gnarp, Poststations förest. † 13/3 1987
Gift 4/11 1922 med Nanny Kristina Hansson * 24/7 1896 i Gnarp † 4/1 1983
Dottern Ingrid Julia Margtreta * 6/9 1923Bilden lånad från Bergsjö/sockenbilder visar Tre kvinnor på posten i Gränsfors. Frv. Aina Andersson, Dellbo-Anna Hallström och hennes syster Elisabet Jenkins.

—36G1—
(X10) SVEN RUNE ANDERSSON, * 21/6 1921 i Gnarps sn, Häls. G. 3/9 1949. Lagerarb., bos. i Gamsäter, Bergsjö.
(Y4) AINA INGEGERD HÅDÉN, * 11/10 1924 i Attmars sn, V.norrl. Poststations.förest:a.
LEIF RUNE, * 7/12 1953


—21G2—

1 MARGRETA ELISABET HALLSTRÖM (SVED), * 4/3 1863, d. t. K. E. Hallström i Delsbo. Bos. i Gamsätter, Bergsjö. † 14/6 1932.
JOHAN LEONARD, * 12/9 1887                              3
PER GUNNAR, * 4/9 1891
ELIN MARGRETA, * 10/5 1894                              4
KRISTINA ELISABET, * 17/4 1896. Fl. t. Hudiksvall 1912
JONAS EDVARD, * 7/9 1898                                 6
ANNA EMILIA, * 13/5 1902. Fl. t. Njurunda 1934
KARL EDVIN, * 23/8 1904                                    5Ett brevkort avsänt från Gränsfors Bruks Aktiebolag den 16/8 1904


Mottagaren var E. Olsson i Jättendal


Lite mer posthistoria från Gränsfors

 

 

ÄLGBOHED 1/6 1909 – 31/12 1965


På fotot ovan från ca 1915-1920 ser vi en del av livet längs bygatan i Älgered. Utanför caféet i ”Tömmas” står troligen dåvarande ägaren Kristina Storm och systern Frida.
Mit för caféet ser man en bom på två stenstolpar. Där bands hästarna medan kusken tog sig en paus på caféet. Även en bil har letat sig till Älgered. Den har nr X 8 och torde vara en tidig uppenbarelse i X län. Den kan tillhöra släkten Söderlund, som var tidigt ute med bilåkande.
Längst bort ser man en vedhög framför Hedbloms vedbod.
Längst bort i bilden kan man urskilja två damer på trappan till den del av huset där Homogubben bodde. Huset står kvar än idag men den västra delen har byggts om till bostad.

Poststationen ÄLGBOHED i Älgered inrättades år 1911. Den inrymdes då i gården ”Tömmas”.

Tomas Eriksson var den första föreståndaren. Han avled 1914 och därefter flyttades posten till fastigheten där Älgereds kollektivet nu har sin verksamhet. Affärsidkare då var Jonas Jonsson, som också blev den nye föreståndaren för posten.

Posten kom senare att handhas av Sundin och Molander, som hade både post och affärsverksamhet. Efter dem var det handlanden Källdin som tog över för att senare lämna över såväl post som affärsverksamhet till August Hedlund.

När denne år 1936 sålde affärsrörelsen så skilde man posten från affären och öppnade poststation i Älgered under namnet Älgbohed.

Särskild föreståndare anställdes för posten och man inredde det nya postkontoret på andra sidan vägen i det som senare kom att kallas posthuset.

År 1941 tillträdde Märta Forslin som föreståndare och den sysslan skötte hon sedan fram till 1965, då postkontoret lades ned och ersattes av en lantbrevbärare
Källa: Boken om Älgered, avskrift Viveca Sundberg


Bilden lånad från Bergsjö/sockenbilder visar Söderlunds affär i Älgered, nuvarande kollektivet. På balkongen Maja och Johan Söderlund. Söderlunds flyttade till Kyrkbyn 1901 och affären köptes av Majas bror Stefan Hedblom. Nu finns Älgereds kollektivet i huset.


Älgboheds första föreståndare var Tomas Eriksson * 20/11 1851 i Stöde † 24/4 1914
Gift 23/3 1877 med Margreta Jonsdotter * 10/10 1840 i Bergsjö. † 1/5 1916 N. Elgered.


—3Z29—
14 MAGDALENA PERSDOTTER, * 21/2 1817, d. t. bonden Per Hägg i Älvsund, Bergsjö. Bos. i Älvsund. † 18/3 1904.
MARGRETA, * 10/10 1840 G. 1877 m. bagare T. Eriksson
PER ERIC, * 31/7 1845                                      38


—6H30—

18 JONAS JONSSON SJÖBERG, * 25/8 1858, s. t. bonden Jon. Andersson i N. Älgered 19. G. 22/12 1889. Bonde i N. Älgered ssss11. † 29/5 1946.
2D25 INGA KRISTINA ÅSBERG, * 2/10 1869, d. t. mjölnare And. Åsberg i Hadungsnäs, Bergsjö. † 12/4 1950.
KRISTINA, * 28/7 1893                                       36
HANNA KATRINA, * 19/5 1895. Hush:a i Älgered 11:8
ANDERS EDVIN, * 10/3 1903. Bonde i Älgered 11:8
ANNA MARGRETA, * 5/9 1907                               37


—7E80—

61 OLOF VERNER FORSLIN, * 17/10 1915, s. t. handl. Per Forslin i N. Älgered, Bergsjö. Chaufför, bos. i Älgered 10:24.
(X5) MARTA MARGRETA BERGQVIST, * 30/9 1914 i Bollnäs, Häls. † 1/7 1986.
ERIK ÅKE, * 19/1 1936, sem.-stud. Fl. t. Ljusdal 1960
PER OVE, * 6/7 1937. Fl. t. Katrineholm 1960
DAGNY MARGRETA, * 21/1 1939. Fl. t. Hille 1957
SIGRID ANNA MÄRTA, * 5/4 1941
RUT BIRGITTA, * 20/5 1944
INGRID MARIA, * 7/3 1947
BARBRO KRISTINA, * 9/11 1955Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland, 1936


—6N20—
14 PER AUGUST HEDLUND, * 15/11 1888, s. t. bonden Per Hedlund i Vade 4, Bergsjö. Handlande i N. Älgered. † 19/6 1939.
(X5) ANNA HANSSON, * 8/9 1887 i Annefors, Bollnäs sn, Häls. Fl. t. Hudiksvall 1945.
PER LENNART, * 1/6 1921. Fl. t. Hudiksvall 1942
INGRID MARGRETA, * 13/12 1930                         25


Några försändellser avsända från Älgbohed

 

Järnvägspost

BERGSJÖ – HARMÅNGER 1928 1930


Postombudsstämplar

BERGSJÖ 1 Annsjön 1/11 1941 – 30/4 1964
BERGSJÖ 2 Fiskvik 16/11 1946 – 30/4 1964

 

 

Lantbrevbäringsstämplar

BERGSJÖ 1 Gränsfors 12/1 1979
BERGSJÖ 2 Gränsfors 1969 – 1/11 1979
BERGSJÖ 2 Söderåsen 12/1 1979 –
BERGSJÖ 3 Edeström 12/1 1979
BERGSJÖ 4 Söderåsen 1969 – 11/1 1979
BERGSJÖ 5 Edeström 1969 – 11/1 1979

 

—25E12—
RUT MARIANA STOLTZ, * 9/9 1932, d. t. L. O. Stoltz i Älvsund, Bergsjö. Poststationsförest:a.
LARS ÅKE, * 12/8 1951
TORD ANDERS, * 9/1 1955

 

Lantbrevbärare


—4G65—
45 MARTIN RAGNAR WERNBORG, * 14/12 1909, s. t. Aug. Wernborg i Hudiksvall. G. 1941. Lantbrevbärare, bos. i Trösten, Bergsjö.
(X26) BRITA MARGRETA SVENSSON, * 1/2 1905 i Jättendals sn, Häls.
SIGRID BIRGITTA, * 5/2 1942, kontorist
ANNA MARGRETA, * 9/12 1943, affärsbitr.
INGRID KRISTINA, * 3/5 1945
KARIN ELISABETH, * 12/3 1947


—5G80—
55 ANDERS AUGUST ÖSTLUND, * 14/10 1879, s. t. bonden Nils Östlund i Malungen 1, Hassela. Bonde o. lantbrevbärare i Åkern ”Kilskiftet”, Bergsjö.
(X15)1Z200 BRITA MARGRETA KLANG, * 9/10 1879, d. t. korpral Joh. Klang i Väster Tanne, Bergsjö.
MÄRTA KAROLINA, * 13/10 1912, hush:bitr.
NILS JOHAN, * 25/8 1915                                    110


—28K2—

1 ELIAS SAMUEL FRÖVALL, * 26/6 1919, s. t. bonden S. N. Frövall i Ansjön, Bergsjö. Lantbrevbärare, bos. i Åkersvallen (Strandbro). Fl. t. Skönsmon 1948.
(X15)6S14 MARY KATRINA NILSSON, * 27/8 1919, d. t. bonden P. O. Nilsson i Svedbovallen, Bergsjö.
LEIF SUNE, * 6/11 1942. Fl. i. Skönsmon 1948
GERT SÖREN, * 11/7 1944. Fl. t. Näsviken, Forsa 1957


—15M39—

29 BROR EDVIN FRÄNELL, * 10/3 1902, s. t. bonden Hans Fränell i Berge av 4, Bergsjö. Lantbrevbärare, bos. i Kyrkbyn 12:29.
16D1 ULRIKA EVELINA NILSSON, * 10/2 1952, d. t. O. E. Nilsson i Bjåsta, Bergsjö.
KARL GÖSTA, * 22/11 1922
JONAS ERIK, * 9/3 1928                                      48
ELLEN MARGARETA, * 19/9 1937. Fl. t. Bromma, Sth. 1946


Lantbrevbärare i Bergsjö slutar efter 16.000 mil

Hudiksvalls-Tidningen den 7 augusti 1954


Wilhelm Strandkvist , Norrgimma, har färdats över 15. 000 mil under sina 26 år som lanbrevbärare

Omkring 5 400 gånger har Wilhelm Strandkvist från Norrgima i Bergsjö gått med posten från Älgered till hembyn. Den sammanlagda sträckan fram och åter är 28 km och hr Strandqvist har alltså under de drygt 26 år han skött lantbrevbäringen på denna linje tillryggalagt mellan 15 000 och 16 000 mil. Nu är han 65 år fyllda och i lördags gick han sista postturen.

Vi gjorde häromdagen ett besök hos den ”forne”. lantbrevbäraren, som just då tog igen sig efter en arbetsfylld förmiddag i jordgubbslandet på sin gård i Norrgimma. För inte har Strandkvist slutat med postbärningen bara för att han skall slå sig till ro – nehej då, nu kommer han i första hand att ägna sig åt jordbruket och den tid som detta ej kräver, använder han till skogsarbete.

I mars 1928 fick Norrgima ordinarie postbärning, tidigare hade man hämtat posten när det passat nere i Strömbacka. Och från detta första år har Wilhelm Strandkvist gått med posten. Startat vid åttatiden på morgonen och cyklat eller gått, eftersom vägen tillåtit, ner överSlättren, Andersfors och till postkontoret i Älgered, där linjen startar, och så samma väg tillbaka. Till en början gick han tre gånger i veckan, men under de senaste femton åren han han skött posten fyra gånger i veckan.

Nu är det fråga om att linjen skall bli daglig. Det var närmast det som föranledde Strandkvist att säga upp sig.  – Då hinner jag ej sköta om jordbruket, säger han, och dessutom håller jag på att bli gammal. Det förstnämnda kan vi hålla med om, men vi kan inte säga annat än att denne pigge, rakryggade yngling bär sina år med heder.

–  Visst har det varit besvärligt många gånger under dessa 26 år, säger Strandkvist. Sommartid gick det ju alltid, för då hade han cykeln, men på vintern kunde det bli arbetssamt många gånger, särskilt i början, då de vägar jag gick inte var motorplogade. Mest använde jag mig av spark på vintern, men det kunde hända under riktigt busiga vinterdagar att jag inte kom hem förrän inpå natten. Jag minns en gång, när vägen till Norrgimma var isolerad i tre dygn, men jag tog och knatade efter routen ändå. Vägen var totalt igendriven och i snöyran fick jag gå efter gamla plogkanter för att hålla mig kvar på rätt stråk. Långa bitar fick jag gå och hålla mig i ”gärsgårdarna”.

När han så efter en mödosam vandring kom fram till Älgered hade bussen från Hudiksvall snöat inne med post och allt. Det var bara att vända, och när han gick hem kom han efter plogbilen, som hade all möda i världen att ta sig fram efter den då, lika som nu, dåliga Strömbackavägen. Strandkvist blev i alla fall erbjuden skjuts hem med plogbilen, men fick för det mesta gå framför och skotta, för att bilen skulle kunna ta sig fram. När ekipaget kom till Sjöviken var det emellertid stopp, och därifrån gick sedan Strandkvist hem.

Från början gick Strandkvist till ett par, tre gårdar i varje by och levererade sin post, men sedan kom postlådorna upp, och då blev det genast omständigare.

–  Men det har gått bra, säger han. Jag har också haft en förvånansvärd tur genom att jag aldrig under dessa år varit sjuk en enda gång. Så jag har gått precis varenda dag.

En bidragande orsak till att han fått vara frisk anser han vara det härliga och friska yrke, som lantbrevbärarens kall onekligen är. Och inga postrånare har det varit i farten heller, fast jag långa sträckor gått ensam genom skogen, säger Strandkvist förnöjdsamt.
Sell
Avskrift: Åke Nätterö


—19E6—
(X10) OLOF VILHELM STRANDQVIST, * 29/3 1889 i Gnarps sn, Häls. Lantbrevbär., bos. i Gisslarbo, Bergsjö. Gift 27/5 1916. † 13/2 1973
4 ANNA BRITA BÄCKVALL, * 7/3 1887, d. t. kolare S. E. Bäckvall i Norrgimma. † 27/1 1935.
17F8 ANNA BRITA JONSSON, * 7/4 1904, d. t. kolare J. E. Larsson i Sörgimma, Bjuråker. G. 3/10 1943.
ANNA DALINDA, * 11/5 1913. G. 1951 m. Fr. Gust. Norling fr. Enånger. (X7)13G13
AXEL VIKTOR, * 1/3 1915. † 9/6 1936
(X4) NILS ERIK ”FRICK”, * 25/1 1938, (d. s.) Linje arb., bos. i Norrgimma † 20/6 1987


Brev avsända från Norrgima

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen, till Posten i Hassela till Posten i Forsa och Hög.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *