Gäddvik 1874 – 1940

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.

 

Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler skolbilder så att vi kan dokumentera skolan och skolans elever ännu bättre.

Gäddviks skola 1874 – 1940

Delsbos mest okända skola är nog Gäddvik vid Gäddvik 25 efter Kalvstigen före Lillbo. Den startade på prosten Landgrens tid år 1874 och ligger på en höjd strax intill vägen men det är många som inte känner till dess existens.

Det har varit svårt att få olika uppgifter från denna skola till exempel intervjuer med någon som varit elev där. Vi har dock filmbevis på att en scen i långfilmen ”Lång Lasse i Delsbo” spelades in där 21 februari 1949. Det var avsnittet då Landgren år 1847 inviger det första skolhusbygget i Delsbo. (I verkligheten var det skolhuset i Åhs som var klart detta år. Filmens lektionsscener och när den långe drängen kommer för att börja skolan spelades in i Åhs skola.)

Här kan du se filmen om LÅNG LASSE i Delsbo.

Upptagningsområdet för Gäddviks skola är elever från byarna Storån, Eckelsbo, Gäddvik, Lillbo och Södra Långsbo.

 

g-001-skolan
Skolhuset. Gäddvik 25


g-004
Bild ur Hudiksvalls Tidning den 24 mars 1976. Foto: Knut Englund

Gäddviks skola med fröken Kerstin Elfner, som var dotter till en folkskollärare från Näsviken


g-002-1927
Gäddviks skola hösten 1923. Bilden införd i Hudiksvalls Tidning 20 juni 1978

Lärare: Hanna Andersson  (gift Fahlberg) 

Bakre raden:
Karin Sved, Ingrid Andersson, Alma Nyberg, Vera Andersson, Gottfrid Eriksson, Bertil Grahn Erik Glantz, Per Olov Eriksson och Per Olov Sved.

På mellanbänken stod:
Agnes Grahn, Hanna Karlsson, Hilma Johansson, John Wall, Per Olov Eriksson, Bertil Eriksson, Ingvar Nyberg och Ivar Dahlström.

På främre bänken satt:
Edith Olsson, Gripar Elsa, Brita Jonsson, Anna Dahlström, Karin Nyberg, Ester Olsson, Gustaf Persson och Erik Sved.

Det finns en skolbok från Gäddvik från 1912 som på pärmen har en materialförteckning för denna skola. Då fanns det 1 st. normalplan för undervisning i folkskolor och småskolor, 4 st. läseböcker avd. 5 och 6 10 st. läseböcker avd. 3 och 4, 8 st. läseböcker avd. 1 och 2, 1 st. meterstav, 1 st. karta över Europa, 1 st. karta över Palestina, 1 st. karta över Sverige, Norge och Danmark, 2 st. globkartor, 1 st. sats räknastavar samt 5 st. årstidsplancher. Det verkar mycket enkelt för en skola som då fungerat i 28 år.

Kjell Grönberg

På 20-talet hette en ung lärarinna, Kerstin Elfner senare arbetade Linnea Hedman och Marta Finn där.
Gäddviks skola lades ned 1940.

g-003
En gymnastikbild utanför Gäddviks skola visar från vänster: Erland Olsson, Frida Eriksson, Karl Dahlström, Karin Persson, Per Lust, Erik Eriksson, okänd, Per Olsson och Elin Jonsson.


Litet minne från Gäddviks skola på 40-talet
Skolan var nedlagd sedan 1940 men skolsalen var helt intakt, likadan som när den var fungerande skolsal, med orgel, kateder, svarta tavlan och bänkarna uppställda i rader. Så skulle det vara ännu några år, eftersom den var eftertraktad som mötesplats vid husförhör och olika föreningsmöten. Någon söndag i kvartalet kom prästen för att hålla ”bön” d.v.s. kort andaktsstund, lite psalmsång och även ibland visa några DIA-bilder på en duk på väggen.

Varje år i oktober var det husförhör, då alla närvarande fick svara på bibliska frågor och då prästen nogsamt förde in i sin stora bok om födda och döda i den kommundelen.

Ibland ville prästen ta upp kollekt till något behjärtansvärt ändamål, så vi hade ofta med oss en tjugofemöring att lämna i bössan. Jag minns så väl när han en gång gick omkring med sin bössa och en liten flicka sade ”Får man växla, jag har bara en krona och vill bara lämna femtio öre?”

– Ja, det måste Du väl få, svarade prästen, fick fram femtio öre och flickan lade i sin krona. Men då ropade en pojke till med hög röst. – Ja, men då vill jag växla också, jag lade i femtio öre men ville bara lämna tjugofem. Prästen hejdade sig ett ögonblick, men gick sedan vidare utan att svara, för nu hade f lera av ungdomarna ångrat sig och ville ha tillbaka tio eller tjugofem öre och sorlet var högt i den eljest så tysta och högtidliga lokalen.

Astrid Dahlström

 


Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade, om de inte redan är det förstås.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *