Norrbostämman Del 1

hemb-001-norrbo

Norrbo Hembygdsförening


Tanken bakom den här sammanställningen är att göra en bildkavalkad om Norrbos spelmansstämmor. Med hjälp av stämmans program får vi veta det mesta om vad som ska hända på stämman, vilka artister som kommer och vilka andra som medverkar. Bilder och information om hur stämman avlöpte brukar finnas i den lokala dagspressen. Det är också därifrån vi har hämtat vår information och det mesta av våra bilder. Men mycket återstår. Därför behöver vi hjälp av alla som samlat på sig program, foton och tidningsurklipp från stämmorna, om vi ska lyckas få ihop en något så när komplett bildexposé.

Vi hoppas att den här tillbakablicken ska väcka många muntra minnen hos våra stämmobesökare.


Del 1 – Historik och spelmansstämmor fram till 1989. Del 2  – stämmorna därefter.


Vi vill passa på och tacka alla reportrar för alla fina reportage vi får ta del av.

Den här sammanställningen är gjord i samarbete med www.helahelsingland.se
Våra lokala tidningar stöder oss – och vi stödjer dom.


Se bilder på Norrbo/sockenbilder 


Se Nitas vackra bilder från Norrbo hembygdsgård.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Här kan du göra en intressant historisk resa genom att klicka på Dellenriket.


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Hembygdsföreningens tillkomst och målsättning

Norrbo Hembygdsförening bildades den 29 maj 1949.

Dåvarande komministern i Norrbo, Bertil Lindgren, sammankallade till den dagen ett hembygdsmöte. Härvid framlade han sin idé att bilda en hembygdsförening. Hans förslag möttes med stort intresse och föreningen kunde bildas redan vid denna sammankomst. En interimstyrelse utsågs och ledamöterna i denna blev följande personer:

Bertil Lindgren, Norrbobyn               Anders Eriksson, Gammelsträng

Erik Andersson, Norrbobyn              Olof Larsson, Backmo

Viktor Söderlund, Fönebo                 Erik Larsson, Hålsjö

Margit Lundin, Hålsjö

Den 15 april 1957 förvärvade föreningen Finn Olles gammelgård. Nu fanns i alla fall en fast punkt att samla till och samlas kring. Det lyckades även att redan den 2 juli 1958 få förvärva ett tomtområde av samma person som sålt gården till föreningen.

1957 förvärvades vallstugor.

1960 erhöll hembygdsföreningen av Norrbo kokreatursförsäljningsförening 4.844 kr, när denna förening upphörde.

1967 invigdes Norrbo Hembygdsgård

1974 byggdes en öppen dnsbana

1979 infördes ”Lillstämman” en årlig återkommande spelmansstämma, Samma år uppfördes danslogen

1981 inleddes kvällsstämmor varje onsdag sommartid.

Sedan komminister Bertil Lindgren flyttat från orten 1953 övertog fru Anna Bärlin den sysslan som ordförande hon innehade till 1966, då Gustav Bodin trädde till. Han efterträddes av Gunnar Ahlqvist 1972 som innehade ordförandeposten i till 1979 då Ann-Christine Eriksson tog över ordförandeskapet i Hembygdsföreningen.

Målsättningen för Norrbo Hembygdsförening har varit och är att slå vakt om minnen och kultur från gången tid samt att hos det unga släktet väcka kärlek till hembygden och söka sprida en allsidig kunskap om denna. Vidare vill föreningen främja god byggnadskultur och söka uppmuntra bevarandet av gamla byggnader och inventarier, som ännu finns kvar i socknen.

Hembygdsrörelsens grundsyn antagen på Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma  2007

I hembygdsgården är ett rum inrett till ”Bergska rummet” till minne av den siste kyrkoherde som bodde i Norrbo 1827 – 1871. Där finns även en del av prostfamiljens möbler bevarade, som spinnet, chiffonjé och soffa m. m.Tapeten i detta rum förtjänar ett omnämnande. Den är tillverkad på beställning hos en firma i Hagaström efter en tapet som tillhört mamsell Elisabet Nobel i Norrbo, en faster till den berömde donatorn Alfred Nobel.

1950

Gåva till hembygdsföreningen

gpno-020-lada-kyrkan

Härbre på Kyrkvallen. På andra sidan vägen sett från Norrbo kyrka står detta härbre. I slutet av 1800-talet flyttades härbret till Knåpvallen vid Ormberg där den användes som hölada. Dåvarande ägaren skänkte härbret till hembygdsföreningen 1950 som placerade den vid kyrkan 1952, eftersom man tänkt lägga hembygdsgården där. Träprover visar att härbret är byggt omkring 1482. En del stockar har blivit utbytta med timmer fällt vintern 1549-50.

 

 

1958

 

nf-227-1958

Man hade skuldsatt föreningen vid inköp av både gård och tomt och för att klara ekonomin anordnade föreningen ett antal lotterier.
Lottsedeln är en gåva av Yngve Olsson

 

1959

 

nf-228-1959

Lottsedeln är en gåva av Yngve Olsson

 


hemb-023-norrbo

En äldre karta med Finn-Olles till höger

gpno-045-tavla

Målad tavla på gården Finn – Olles. Tavlan finns på Norrbo hembygdsgård

hemb-024-norrbo

Ekonomisk karta från 1950-talet. Finn-Olles gård med långsidan mot vägen är nu hembygdsföreningens gård. Den gård som finns ovanför Hembygdsförenings parkering är f d Folke Jonssons och den flyttades dit omkring 1940-50 från Sandmyren av Anders Tapper som också flyttade sin gård från Sandmyren till Gammelsträng 8.

hemb-025-norrbo

hemb-026-finn-olles

Gården till höger högst upp i bild är Finn-Olles. Gården närmast vägen är nu Hembygdsföreningens gård.  Den vita gården mitt i bild är skolan i Gammelsträng.

 

1960

 

nf-237-1960


Hembygdsgården i Norrbo

 

hemb-019-norrbo

På bilden ser vi Nils Eriksson, Olle Andersson och Herman Björk i arbete med att palla under byggnaden innan den skall flyttas.

Bild ur Hudiksvalls Nyheter 23 september 1960

Nu skall Norrbo få en hembygdsgård. En stor fin gammal gård, tillhörig Olle Andersson i Gammelsträng skall flyttas några hundra meter norrut till Norrgårdsåkern och inredas som hembygdsgård. Norrbo Hembygdsförening har köpt fastigheten av Hr Andersson.
Igår började man med att riva ut innanmätet i huset. Om några dagar skall det rulla ca. 500 meter på kavlar till sin nya plats.

hemb-020-norrbo

Arbetarna Anders Olsson t. h. och Nestor Andersson plockar ner den gamla muren i gården.


Bild ur Hudiksvalls Tidning den 23 september 1960

»Gångled» flyttar Norrbo hembygdsgård

Norrbo Hembygdsförenings gamla hembygdsgård den s.k. Finn-Ollesgården skall som bekant flyttas och i dagarna har man påbörjat detta omfattande arbete.

Arbetena kommer att gå i föreningens egen regi med biträde av byggnadsfirman Sandbäck, Ljusdal vilken ställer ett par yrkeskunniga mannar till förfogande.
Meningen är nämligen den att det mesta arbetet skall utföras på »gångled» bland bygdens intresserade hembygdsvårdare och andra intresserade.
Den gamla gården skall flyttas cirka 200 meter norr om den plats, där den nu står. Själva flyttningen beräknas ta en månad. En ny husgrund skall nämligen uppföras på föreningens egen tomt.
Hemmansägaren och hembygdsvårdaren Anders Eriksson, vilken är ledamot av byggnadskommittén omtalar att hembygdsgården kommer att få ett enastående vackert läge i norrsluttningen mot Norra Dellen.
—  På samma tomt beräknar vi också att uppföra den s.k. prästlogen från Norrbo, säger Eriksson, vilket givetvis är angelägen om att så många som möjligt av bygdens manliga befolkning anmäler sig för utförandet av frivilliga dagsverken vid flyttningen.(Den s.k. prästlogen från prästgården blev liggande för länge för att kunna användas).
Hembygdsgården kommer att flyttas som den står. Det enda som rivs ned är murarna, vilka i sig själva äro bristfälliga.


hemb-012-norrbo

På bilden ser vi Finn-Ollsesgården. Därunder en specialbyggd järnväg som läggs ut ungefär 50 meter åt gången.

Bild ur Hudiksvalls Tidning Tisdagen den 4 oktober 1960
Text: Sell Foto: Arnold

Nå, hur går det med Norrbo hembygdsgård som skall flyttas från Fin-Olles i Gammelsträng till Sjudal, en sträcka på en kilometer ungefär? Jo – det rullar! På måndagsmorgonen skrickade kåken (om man nu får kalla en byggnad som är 23X7 meter och i två våningar för kåk) tre tum. Det skulle betyda att Byggnadsfirman Jonas Sandbäck AB från Ljusdal som är ansvarig för flyttningen har 39997 tum kvar innan Norrbo hembygdsgård står på sin nya plats.

Det är ingen plats vilken som helst, detta Sjudal, där Finn-Olles byggnad skall slå sig till ro. Det är en av de mest natursköna i hela Norrbo med betagande utsikt över Norrdellen och med blånande berg i bakgrunden

Så det är alldeles uppenbart att fru Anna Berlin, ordförande i Norrbo Hembygdsförening visste vad hon gjorde när hon var med om att besluta att föreningen skulle inköpa tomtmarken för 9 000 kr.

Hembygdsgården som nu är på rull mellan Gammelsträng och Sjudal förvärvades av hembygdsföreningen 1957 för 5 000 kr. Den såldes av Olle Andersson, den nuvarande bonden på Finn-Olles. Gården är gammal i släkten och har gått i arv sedan 1700-talet. Den ursprungliga gården var i en våning, i början av 1800-talet byggdes andra våningen till och 1867 – nödåret – blev östra gaveln tillbyggd. Den inrymde de s.k. nattstugorna, där både drängar och pigor fick sitt natt viste i oeldade rum. Men givetvis under varma fårskinnsfällar.

Den 23 meter långa byggnaden, som påstås väga 75 ton, är nu uppallad på kraftiga järnbalkar. Dessa sitter direkt under golvet och följer s.a.s. byggnaden. Under detta har en ”banvall” byggts upp av slipers och det är på denna vall och dessa rälar som gården skall företa sin resa. Men för att detta skall vara möjligt har man mellan rälarna och fastighetens järnbalkar placerat smäckra järnstavar. Dessa föreställer alltså i detta sammanhang hjulen. Och tjänstgör också som sådana.

Ja, mera ingående kan vi inte förklara. Sen säger vi bara att det rullar och går.

En månad ska vi ha på oss, säger basen för företaget, direktör Jonas Sandbäck i Ljusdal.
Det var många som ruskade på huvudena i Norrbo på måndagen när beskedet kom. Vi tydde ruskningarna till att det skulle ta längre tid.

Nej, det gör det inte, framhöll dir. Sandbäck. Vi har varit här en vecka av den anslagna tiden. Och vi har gjort undan det svåraste arbetet, själva uppallningen och förstärkningen.

Två man har byggnadsfirman i arbete på platsen, tre man avlönas av hembygdsföreningen.

Hur ekonomiseras flyttningen? Den har beräknats till 10 000 kr. Vi har begärt anslag från kommunen med 12 000 kr. Dessutom har vi ett lotteri igång som skall ge oss hoppas jag 4 000 kr.

Före gårdens flyttning har murarna rivits, men annars åker den med som den står. Bl. a. följer en kakelugn med i orivet skick. Förutom den nya grunden är det bara undergolvet som behövs innan det är dags att flytta in. Och det blir redan till sommaren.

hemb-013-norrbo

Grundstenarna, gårdens stenstolpar, har knuffats undan, och på räls skall nu gården vila en kilometer framåt.


hemb-014-norrbo

Hembygdsföreningens ordförande fru Anna Bärlin i samspråk med byggnadsfirmans chef direktör Jonas Sandbäck, Ljusdal framför Norrbo Hembygdsgård.


hemb-015-norrbo

Olle Andersson den tidigare ägaren av hembygdsgården tar en vilopaus från arbetet med flyttningen i vilken han som så många andra norrbobor deltar gratis.


hemb-016-norrbo

Här unge Lars Erik Larsson, som med traktorn ”knuffar” hembygdsgården framåt.


hemb-017-norrbo

Två kämpar som gör sin insats för hembygdsföreningen, 60-årige Olov Lust och 70-årige Nestor Andersson.


hemb-018-norrbo

Port-Daniel vinkar från pigkammarens fönster.


I denna kammare har många kärleksband för livet knutits, det vill norrboborna ha sagt. Där träffade t. ex. Port-Daniel (Daniel Danielsson) sin tillkommande Brita Eriksson som hon hette då när hon tjänade hos farfar till nuvarande ägaren till gården.
Port-Daniel passade på att titta in i kammaren, innan gården på måndagsmorgonen började sin besvärliga resa. Port-Daniel är, sina 84 år till trots, en riktig spänstfarbror. Förstutrapporna till Finn-Ollesgården är rivna, men detta hindrade inte Port-Daniel att äntra uppgången till pigkammaren. Metern upp till dörren klarade Port-Daniel genom att hoppa upp!


Gårdens släkthistoria enligt Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

9 V I

Olof Olofsson, *167.. Härst. okänd. Bonde i Hålsjö 11 (12), Norrbo
Anna Olofsdotter, 167.. Härst. okänd
Ella, *18/10 1701                                                              5V1
Sigrid, *4/10 1704                                             1
Anna, 14/8 1709                                                8Å2

—1—

(X6) Pehr Pehrsson, *./5 1701, Infl. fr. Ede, Delsbo. G. 14/11 1731. Måg o. bonde i Hålsjö 11, sen i Gammelsträng 8, Norrbo. † 17/6 1757 (håll o. stygn)
I Sigrid Olsdotter, *4/10 1704, d. t. bonden O. Olofsson i Hålsjö 11.
† 9/2 1768 (ålder)
Pehr, *27/8 1732                                               2
Olof, *24/8 1733
Jonas, *19/4 1736                                              (X4)4B10
Chjerstin, *25/3 1738                                         14Å7
Eric, *16/12 1740                                                              3
Anders, tv., *11/9 1743 (Går i skola)
Anna, tv., *11/9 1743, † 5/2 1744

—4—

1 Anders Pehrsson, 11/9 1743, s. t. bonden P. Pehrsson i Gammelsträng 8, Norrbo. G. 9/11 1779. Bonde i Gammelsträng 8, »Finn-Ollas».
† 7/12 1812 (bråck).
1V3 Ingrid Pehrsdotter, *9/9 1748, d. t. bonden P. Olsson i Norrbobyn 16, Norrbo. † 1/4 1805 (tvinsot)
Pehr, *9/4 1775, † 27/1 1818 (magsjukdom)
Jonas, *3/4 1779, † 29/3 1782
Olof, *26/5 1787                                                6
Jonas, *22/7 1783, † 5/12 1785
Sigrid, *14/2 1789                                             2U7

—6—

4 Olof Andersson, *26/5 1787, s. t. bonden A. Pehrsson i Gammelsträng 8, Norrbo. G. 1807. Änkl. o. omg. 28/12 1834. Nämndeman o. bonde i Gammelsträng 8, »Finn-Ollas». † 28/5 1835 (bröstfeber)
1Z2 Malin Nilsdotter, *17/12 1773, d. t. bonden N. Olsson i Vedmyra 1, Norrbo. † 11/6 1834 (bröstfeber)
21U4 Gertrud Matsdotter, *(17/4) 11/4 1815, d. t. korp. M. Blom i Norrbobyn, Norrbo. Änka o. omg.                             6Y7
Ingrid, *9/10 1808                                             3V6
Anders, *20/11 1812                                          10

—10—

6 Anders Olsson, *20/11 1812, s. t. bonden O. Andersson i Gammelsträng 8, Norrbo. G. 8/5 1836. Bonde i Gammelsträng 8, »Finns». † 29/6 1867 (bröstinflammation)
11Y4 Brita Jonsdotter, *2/1 1810, d. t. bonden J. Larsson i V. Hålsjö 16, Norrbo. † 26/11 1887 (ålder)
Olof, *26/8 1838                                                16

—16—

10 Olof Andersson, *26/8 1838, s. t. bonden A. Olsson i Gammelsträng 8, Norrbo. G. 29/4 1861. Bonde i Gammelsträng 8, »Finn-Ollas». † 27/7 1916.
6Y7 Karin Andersdotter, *12/2 1841, d. t. bonden A. Danielsson från Finn-Ingrids i Ö. Hålsjö 8, Norrbo. † 21/1 1919.
Anders, *6/8 1861                                             21
Olof, *25/5 1865                                                22
Jonas, *9/9 1881, † 24/9 1881 (allm. svaghet)

—22—

16 Olof Olsson, *25/5 1865, s. t. bonden O. Andersson i Gammelsträng 8, Norrbo. Bonde i Gammelsträng 8 »Finn-Ollas».
(X8) Margreta Andersson, *21/4 1870 i Forsa, Gävleb. † 17/11 1943.
Katarina, *1/9 1891                                           7Å41
Anders, *17/3 1893                                            34
Margreta, *26/10 1898, † 27/2 1899
Brita Margareta, *13/4 1907                                35

—34—

22 Anders Olsson, *17/3 1893, s. t. bonden Olov Olsson i Gammelsträng 8, Norrbo. Bonde i Gammelsträng 8, »Finn-Ollas».
7V12 Katarin Eriksson, *4/11 1889, d. t. bonden E. Ersson i Gammelsträng 6.
Elin Margareta, *2/7 1914                                  (X6)42J4
Olov, *5/5 1920, † 26/6 1924
Brita Kristina, *27/2 1926. Bos. i Gammelsträng 8711. Gift 1948. Död 6/12 1997
Olov Andersson, *5/5 1930 – 30/5 1987. Bos. i Gammelsträng 8. Han sålde  gammelgården och marken till Norrbo Hembygdsförening.

 

 

1961

 

hg-004-norrbo-1961

hg-002-norrbo-61

Text och bild ur HT den 6 april 1961


Text och bild ur HT den 26 juni 1961

nf-304-1961

 

1962

 

nf-229-1962

Lottsedeln är en gåva av Yngve Olsson

nf-230-1962

Bygglotteriets vinstplan

 


 

År 1962 erhöll föreningen som gåva en ett färdigt uppsatt båthus med båt av Norrbosnibbs typ jämte annan utrustning som hör samman med sjön. Båthuset och båten som var den sista som tillverkats av båtbyggare Per Frank i Hålsjö, skänktes av hans son och sonson.
Vidare fick hembygdsföreningen anslag av Bjuråkers kommun med 7. 000 kr. av Norrbo Rote- och Uddemantalskassa 17.000 kronor

1963

 

nf-231-1963

Lottsedeln är en gåva av Yngve Olsson

nf-232-1963

Gåvolotteriets vinstplan

1964

1964-1965 fick Hembygdsföreningen av Norrbo Hästförsäkringsförening 8.000 kr när den föreningen upphörde 1969.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1965   

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1966

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1967

 

Norrbo Hembygdsgård invigs

Träget arbete gav resultat

hg-003-norrbo-1967
Finn-Olle Andersson, Gammelsträng i färd med att göra flaggstänger till invigningen på söndag. I bakgrunden Finn-Ollesgården, som Andersson sålde till hembygdsförningen och som nu blir hembygdsgård i Norrbo.
Text och bild ur HT onsdagen 6 september 1967, av B. J:sonFöljande damkvintett fångades av HT-fotografen: fr.v. fruarna Sigrid Skoglund, Ilsbo, Aina Näsberg, Vallavägen 17, Hudiksvall, och Karin Brolin, Risberg, Hälsingtuna, samt fröken Greta Skoglund, Ljusdal och Katarina Skoglund, Västtjärn, Ilsbo.

 


Komminister Arnold Eklund omgiven av Hembygdsföreningens f.d. ordförande fru Anna Bärlin och den nuvarande ordföranden, Gustav Brodin.

 
Riksspelemännen Sven och Thure Härdelin – far och son – spelar From-Olles ”Soluppgång över Dellen” så som den spelades av gamle spelmannen och folkmusiker kännaren Grubb Anders Jonsson eller Bryggar-Ante.

 
Fru Anna Bärlin omgiven av två 12-åriga hudiksvallstöser, Lena Lindqvist till vänster och Ann-Charlott Larsson till höger på bilden.

 

1968

 

nf-233-1968
Text och bild ur HT den 2 augusti 1968

nf-235-1968
Snoddas skriver autograf

nf-236-1968
Snoddas med ryggen mot fotografen i full färd med att skriva autografer

Lyssna här på Flottarkärlek

nf-234-1968
Text ur HT den 5 augusti 1968
Snoddas Nordgren kom och sjöng på sin ”mammas gata”. Ja, det var faktiskt här i Norrbo som Snoddas började sin sångarbana menade Bodin.

 

1969

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1970

 

nf-238-klipp


Ordförande i Norrbo Hembygdsförening 60-år

 

nf-305-1970

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

1971

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

År 1971 erhöll föreningen anslag av Hudiksvalls kulturnämnd för iordningställande av den gamla piporgeln som föreningen innehar och tillverkad av en Norrbobonde ”Erske Oppi gård” år 1887.

 

 

1972

 

Premiär

 

nf-001-1972

nf-002-1972

nf-003-1972
Bild ur HT den 3 juli 1972, av Bror Jonsson

Buskspel förekom även i Norrbo. Här är det några gentlemän från Medelpad, som övar på en låt med ett par av sina damer som åhörare.

nf-004-1972
Bild ur HT den 3 juli 1972, av Bror Jonsson
Två lyssnande gräbbor från Småland, Annika Skoog, Malmö t v, och Lena Lennartsson, Lund.

 

1973

 

nf-005-1973

Ungdommsspelmansstämma på Norrbos hembygdsgård

nf-006-1973
Bild ur HT den 2 juli 1973, av

Hälsingland representerades på Norrbolägret av hudiksvallstöserna Kristina Liljedal och Lena Sparrsäter. Här blir de instruerade av kantor Gunnar Ahlqvist, Näsviken innan uppspelningen.


 

nl-026-lada

Salpeterladan

Salpeterladan som nu är servering, och finns på hembygdsförenings område flyttades dit 1973 från samma plats varifrån hembygdsgården flyttats. Salpeterladan och ett härbre medföljde köpet av tomtplatsen. Ladan är av samma utförande som här på orten vanliga hölador. Ur ladans båda långväggar är nere vid golvet en hel stock borttagen ur de timrade väggarna.
På utsidan framför dessa öppningar, hänger på gångjärn uppfällbara luckor. Dessa är till för att luft skall strömma genom ladan och därvid påskynda torkning av där inlagd dyjord och urin.
På båda gavelväggarna finnes dörrar, liksom i en hölada finns bara yttertaket.
Enligt folksägnen skall här fordom funnits salpetersjuderi, varför platsen även kallats Sjudal, kanske en anspelning på tidigare verksamhet därstädes.
Det har även förekommit uppgifter om att gården ”sjujas” i Gammelsträng skulle ha fått sitt namn därför att en salpetersjudare bott där. Det torde vara allmänt känt att salpeter skulle haft något med kruttillverkning att göra, men däremot är mindre känt om allmogens skyldighet härvidlag.

Låt oss därför se vad Bonniers Folklexikon säger därom: Salpeter, kaliumnitrat, kalisalpeter förekommer i små mängder i jorden. Framställes tekniskt ur chilesalpeter. Användes i krut och knallpulver samt vid saltning av kött. Salpeter framställdes förr (vid s.k. salpetersjuderier) ur kvävehaltig jord, främst jord under ladugårdar, samt ur speciellt upplagda komposter. På grund av salpeters stora betydelse som krutråvara förklarade Gustav Wasa all salpeterjord för regale och ålade allmogen att biträda vid utvinningen. Allmogen friköpte sig från 1634 genom en årlig skatt, som 1801 ersattes med skyldighet att leverera salpeter. Denna skyldighet upphörde 1830.

Med stor sannolikhet, som även i övrigt är omvittnat hade Sveriges sista stora krig 1808-1809 mot Ryssland slitit hårt även på landsbygdens allmoge. Ett sockenstämmoprotokoll från Norrbo bär vittne därom. Det avser åtgärder i fyra fall som samtliga torde vara en följd av det utståndna kriget, jämte en gardering för framtiden, som t.ex. salpeterlador.

I salpeterboden infördes dyjord till den mängd som man ansåg möjlig att omskotta. Över denna dyjord skulle man hälla urin, helst av människor som det dock inte fanns tillräckligt av. Man var hänvisad till kreaturens. Ju mera urin man kunde hopsamla ju bättre var det. Denna massa skulle omskottas gång efter annan samt torkas och återigen påföras urin och omskottas. Så kunde man nödgas fortsätta i åratal. Det har uppgivits ända till tre år mycket beroende på tillgången på urin. Dyn måste vara så mättad med urin att den började bli vit och avsätta saltkristaller till stor myckenhet om det skulle vara lönt att sätta igång med sjudningen.
Hopsamlingen av urin gick i regel till så, att man under ladugårdar placerade stora träkar eller en låda av plank (sump) i vilken urinen samlades upp. Denna urin samlades (östes) upp i träsåar och transporterades till salpeterboden. Troligt är att denna hopsamling skedde efter samråd med den som hade tillsynen av salpeterladan.
Bekräftelse på detta tror man sig finna i en arbets- och leveranslista, som Greta Löthmyr i Hålsjö hittat i sin släkts efterlämnade handlingar. Hennes släktrötter sträcker sig till utskrivaren av listan, Mickael Olofsson som var bonde på Hålsjö nr 2 (Norrgården).

Den 12 Mauij 1831 skriver han: ”Då jag igenom andras anmodan utsätter dag till måndagen heller den 16 kl. 6 förmiddagen vara i samhålet att omskotta efter vanligheten i salpeterhuset som nämligen följer. Samma dag kl. 6 efter middagen inslås urin, eller medtages under skåtningen”.

Förutom denna order finnes antecknade bönder, en från vardera Ängebo och Stensgärde gårdar samt tre från Bästdals by. Från Hålsjö by var antecknade 24 bönder. Det finns dock en anteckning för två av dem ”för tvenne rökar”. På listan är dessutom antecknat antal såar urin och antal skottningsvarv för respektive bonde.
Då det nu kommit så långt att den urindränkta dyn nått vad man skulle kunna kalla ”mognad” som ju var nödvändigt, kunde beredningen för kokningen vidtagas. Inuti salpeterboden måste finnas stora träkar efter den sida som kokgropen var placerad. Från dessa kar till kokaren fanns trärännor genom vilka saltlaken skulle rinna ner i kokaren.
Nu östes dyn upp i dessa kar, men för att lake skulle få plats lades någonting i botten som bar upp en granrisbädd som utgjorde ”sil” så att inte dyn skulle blandas med laken. Ovanpå denna uppbyggnad från botten fylldes karen med dyn, dock inte fullt upp eftersom vatten skulle slås på så karet blev fullt. Detta fick nu stå och ”dra” ett bra tag, kanske en dag eller halv. Nu kunde sjudarmästaren tappa luten ur karet till kokaren.
Utanför ladan var den stora kopparpannan placerad på en mur av gråsten, där kokningen pågick natt och dag. Proceduren pågick så länge att all dyjorden inuti ladan var urlakad. Sedan luten kokats tillräckligt länge avhälldes den i träkärl där den fick kallna och efterhand torka.
Det bildades ett lager av vad som kunde kallas kristaller. När dessa torkat var saltpetern färdig. Över kokplatsen var någon sorts skydd ordnat. Sjudaren måste ju hålla till någonstans. Om inte i samma skydd som kokpannan i varje fall i dess omedelbara närhet. Han skulle ju ha ständig tillsyn över kokningen som han även skulle omröra.
Med all säkerhet var salpetersjudaren en yrkesman.
Det har berättats att staten ordnade utbildning av sjudare. Hur därmed än förhåller sig, så finns uppgift i släktregister över Delsbo, Bjuråker och Norrbo, om åtminstone två stycken salpetersjudare i Norrbo, varav en bosatt i Bästdal och en i båtlänningen. Båda döda omkring 1870.

Avskrift ur boken: Några blad ur Norrbos historia, av Albin Gunst

 

 

 

1974

 

Det här året uppfördes fastbandhagar omkring området och en öppen dansbana

nf-246-1974

 

nf-007-1974

1.000 hänförda på Lillstämman

 

nf-009-1974
Bild ur HT. En spelglad Norrbokvartett både på scen och ute i det fria: Marita Holmqvist, Carina Åslin, Tommy Hansson och Bertil Lönnberg

nf-008-1974

 

1975

 

nf-247-1975

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

1976

 

nf-245-1976

Detta är ett av två fina vykort som Ann-Christine Eriksson/Johansson fotade och lanserade det här året. Flickorna som sitter på brotrappan är Lotta Eriksson och Linda Palm, båda födda 1971.

 

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

1977

 

nf-306-1977

 


 

nf-010-1977

 

Lillstämman – förspel i ösregn

 

nf-011-1977
Bild ur HT den 4 juli 1977, av sign. pH
Krökas i tid det som krokigt ska bli… Linda från Ängebo, 8 månader gammal kikar fram från pappas ryggsäck ut över den regnig Lillstämma.

nf-012-1977
Bild ur HT. Buskspel inne i Hembygdsgårdens sköna värme: Åke Ulander, Härnösand, Gunilla Nord, Sundsvall med nyckelharpa, Micke Eriksson, Härnösand och Sverker Alkerud, Uppsala.

 

 

1978

 

nf-013-1978

Nio hälsingar fick Zorn-märken

Men bara en guld – Sven Härdelin

nf-014-1978-
Bilder ur HT den 3 juli 1978, av Jan Olsson

Norrbo Hembygdsförening på lördagen bjöd på Lillstämman vid Hembygdsgården i Gammelsträng, var det mellan 1.500 och 2.000 människor som sökte sig dit. Däribland en stor skara spelmän vilket bilden visar.

nf-015-1978

nf-232-1979
Kajsa Andersson, nybliven riksspelman. Här tar hon emot märket. Inte illa!

nf-230-1979
Roligast var nog de tre fåren som kastade sig rakt in i publiken

 

1979

 

nf-016-1979-

Lillstämman i Norrbo – nu har den också blivit stor

 

nf-017-1979
Bilder ur HT den 2 juli 1979, av Jan Olsson
Folkdanslaget från Forsa gjorde en fin dansuppvisning där de gästade Lillstämman i Norrbo.

nf-018-1979
Sven Härdelin tilldelas ett förtjänsttecken för sin insats i Svenska Ungdomsringens musiksektion under 70-talet. Här överlämnas utmärkelsen av Vailet Nicklasson.

nf-020-1979
Cello och spelmansmusik? Går det ihop? Den som visade prov på detta var Eric Nordström från Grangärde. Han var en av ungefär 50-talet ungdomar som deltagit i Onsängslägret i Ljusdal.

nf-019-1979

Norrbo Hembygdsförening satsar på de unga spelmännen när de anordnar stämmor. Gunnar Ahlqvist tillhör en av spjutspetsarna i föreningen. ”Grunnar” han grunnar här månne om 1980 års Lillstämma?


 

nf-223-1979
Här visar ortsborna att man ställde upp för sin Hembygdsförening. Man rev, flyttade och timrade upp denna stora tröskloge.

Delsbo Hagen 66. Det var flera tillfälligheter som gjorde att den här logen blev hembygdsföreningens dansloge. Logen stod alldeles i vägkanten och när vägen skulle breddas måste logen flyttas. Eftersom Norrbo-Jonke var från Gammelsträng och hembygdsföreningen var i behov av en stor loge var det lätt att komma överens.
Tröskning i logen hade man gjort med hästvandring – det såg man på golvplankorna berättar nuvarande ägaren till gården i Hagen 2:9, Anders Bergman. Gammelgården ”Jensas” som hade tak-och väggmålningar, revs och flyttades mot Iggesundshållet i mitten av 30-talet, berättar Anders Bergman som gärna vill veta vart den tog vägen.

nf-222-1979
Tegeltaket under nerplockning.

nf-224-1979

Arbetslaget under en stunds fika

Fr.v. I blå keps Gunnar Ahlqvist, i rutig skjorta, Johan Eriksson (Baltzar-Johan), Einar Åslin, Gustav Olsson (Stonsar-Gustav Gästgivars), Erik Reinhager, Rune Kron, Gustav Eriksson (Backlins) och Pelle Jansson.

Det var Jonas och Karin Andersson i Hagen 66, Delsbo som sålde logen

7Å52 Jonas Arvid Andersson, *28/5 1916, s. t. bonden A. Jonsson i Gammelsträng 3, Norrbo. G. 29/8 1937. Utfl. t. Delsbo 1938 o. bonde i Hagen 29.
15Y15 Karin Margreta Eriksson, *29/8 1917, d. t. jordbr.-arb. E. Eriksson i Backmo, Norrbo.
Anders Yngve, *21/4 1937
Barbro Ingegerd, *15/12 1944

 


nf-233-1979
Bild och text ur HT den 30 juli 1979 av pH

Norrbo hembygdsförening reser stor Delsbo-loge

Hembygdsförenings styrelse hade länge drömt om en loge som kunde tjäna för både servering och dans. En kommitté bestående av Gustav Eriksson, Norrbobyn, Johan Eriksson, Hålsjö, Johan Danielsson och Jon-Erik Ingvarsson har spanat på olika platser för att få fatt på en loge som var ledig för flyttning.

Plötsligt kom chansen. Anders Bergman i Hagen Delsbo måste flytta en loge som var 10 x 13 meter för att ge plats då vägen skulle breddas.

Med hjälp av kranbil pågick arbetet med upptimring under lördagen. Över 20 man var i farten och jobbade och alla gladdes över att få denna stora loge på plats.

– Golvet kommer att slipas. Vi får här en dansbana som vi behöver för våra festligheter. Att endast ha en dansbana utan tak och hyra dyr musik går inte. Nu kan föreningen också ha många andra arrangemang inne på denna loge, säger Ann-Christine Eriksson.

Med god organisation plockades allt timmer upp under lördagen. På tisdagskväll skall takstolarna på plats och sedan kommer det gamla taket att läggas på.

Vi hade en verklig tur som kom över denna gamla tröskloge. Den blir toppen för oss i många sammanhang. Det är inte bara att finna en timmerloge med denna storlek och därtill så gammal att man har tröskat och dragit maskineriet med häst.

nf-234-1979

nf-235-1979

 

1980

 

Lillstämman börjar bli stor

 

nf-021-1980

Text och bilder ur HT den 7 juli 1980, av Jan Olsson

En skön bild från ett sommarfagert Hälsingland. Flickan på bilden tyckte som alla andra Lillstämmobesökare att det var varmt och skönt. Samtidigt som det var spännande att gå in på scenen till helt främmande människor.


Dragspelet i högsätet

Efter det att Ann-Christine Eriksson redogjorde för dagens meny var det dags för dagens huvudgäst – Sören Rydgren. Med sitt dragspel inledde han med att spela Älvdans på Lillvallen

nf-022-1980
Att fiol och dragspel hör samman – det klargjorde herrarna till vänster på denna bild. Wilhelm Grindsäter och Sören Rydgren

nf-023-1980
Bryngel Hansson, Peter Bryngelsson och John Åström bjöd på vackra hälsingelåtar på Lillstämman i Norrbo.

nf-024-1980
Buskspelet hör alla stämmor till. Även i Norrbo. Under de år som gått har det blivit mer utbrett att söka sig ut. Här framkommer otroliga scener. Kamratskap, spelglädje och allmänt välmående.

 

 

1981

 

Under 1981 har Gammelsträngs byamän visat att de uppskattar att hembygdsgården finns i deras by. För att råda bot mot den allt för lilla parkeringsplats som föreningen äger, upplät de ett samfällt område intill hembygdsgårdens som ger plats för ca. 150-200 bilar. I denna upplåtelse ingick även på området växande skog som gav ett icke oväsentligt bidrag till områdets planeringskostnad. De övriga byarna samlade in pengar som täckte avverkningskostnaden.

1981 inleddes kvällsstämmor varje onsdag sommartid

 

Lillstämman i Norrbo samlade 2 000 besökare

När scenprogrammet var över kom regnet

 

nf-025-1981
Text och bilder ur HT den 6 juli 1981, av Jan Olsson

Vid Norrbostämman ville det inte riktigt hålla tätt från regn. Hembygdsföreningens ordförande Ann-Christine Eriksson fick agera paraplyhållare när Hjärp-Erik från Bingsjö bjöd på smäktande dragspelstoner.

nf-026-1981-
Många sökte sig in i gammelgården vid Norrbo Hembygdsgård. Instrumenten blandades och alla trivdes. Gitarr, dragspel och fiol …

nf-027-1981 
Där satt de grensle på den murkna stocken och spelade… Och visst lät det vackert om töserna Tina Nilsson, Göteborg och Ylva Björnkvist, Kinna.

nf-028-1981
Inne i den stora ”lon” hade en grupp ungdomar med nyckelharpor samlats. De bjöd på en stunds dans mitt på eftermiddagen.

 

 

1982

Tioårsjubileum i Norrbo – Lillstämman har blivit stor

 

nf-029-1982
Text och bild Bild ur HT inför stämman, av Jan Olsson

Ann-Christine Eriksson ordförande i Norrbo Hembygdsförening, på bilden med Norra Dellen i bakgrunden, välkomnar till den 10-års jubilerande Lillstämman lördagen den 3 juli.

Många musiker på Norrbostämman

nf-030-1982
Text och bild ur HT den 30 juli 1982 av Inger Trolin

Under hela kvällen var det fullt med folk inne i hembygdsgården. Spelmännen har hittat till hembygdsgården i Norrbo – spelmansstämmorna där har blivit populära. Foto: Malin Pahlm

nf-207-1982
Några bilder från 1982. Barnen är tvillingarna Fredrik och Cilene Nätterö 2 ½ år

nf-208-1982

nf-209-1982nf-210-1982


Paret med barnvagnen är Carina och Inge From med sonen David.

 

 

1983

Kvällsstämmorna i Norrbo

– de ger oss en försmak av sommarens musikflöde

nf-296-1982
Den här vackra oljemålningen av Bror Erik, lottade hembygdsföreningen ut i ett stort lotteri det här året. Men vem vann den vackra tavlan, det skulle vi gärna vilja veta. Hör av dig du som vet.

nf-031-1983- 
Bilder och text ur HT den 10 juni 1983

För tredje året i följd har hembygdsföreningen slagit upp portarna till sin vackra gård i Gammelsträng. Ann-Christine Eriksson och Anna Lisa Åslin, två stöttepelare när det gäller att genomföra kvällsstämmorna. På bilden en tavla över hembygdsgården, målad av Bror-Eric samt två dockor i genuina dräkter. Alltsammans ingår som priser i ett stort lotteri under sommaren.

nf-032-1983-
Eivin Åslin, Norrbo har byggt nyckelharpan på egen hand. Nu går han kurser för att lära sig spela. Och vi kan intyga att Eivin har lätt för att lära sig. Ljuva toner…

nf-034-1983
Tommy Hanson, norrboson med sitt stora intresse för fiol – är självskriven vid kvällsstämmorna

nf-033-1983
När det är dags för kvällsstämmorna i Norrbo på onsdagskvällarna, ja då samlas spelmän från när och fjärran för att njuta av gemenskapen och spelglädjen. I alla skrymslen och vrår ljuder ljuva folkmusik.

nf-211-1983
Lillstämman 1983

nf-212-1983
Lillstämman 1983


 

Spelmän och publik har vallfärdat till hembygdsgården i Norrbo

Kvällsstämmorna slut för säsongen

nf-062-1983
Text och bilder ur HT den 16 september 1983

I stora salen har en ring bildats, bestående av män och kvinnor som trakterar fiol, dragspel, nyckelharpa, munspel, gitarr och bas. Vilken stämning…

nf-064-1983
Lite i skymundan hade de här två herrarna dragit sig för att öva in några låtar på fiolerna. Det var Tage Nilsson, Hudiksvall och Arne Olsson, Hög.

nf-063-1983
Tre verkliga dragspelsentusiaster som trivdes tillsammans.
Fr. v. Henry Höglund, Stockholm med sommarviste i Bjuråker, Hjalmar Jonsson, Bjuråker och Bruno Frank, Näsviken.

nf-065-1983
Anna-Lisa Åslin, har varit kvällsstämmorna trogen. Vid järnspisen har hon tillbringat åtskilliga timmar för kaffekokande. Spelmän och publik konsumerar mycket gott kaffe.

 

1984

Trivsam hembygdsfest – med regnkläder på

Lördagens stämmohögtid blev ändå ett bestående minne  för de drygt 2.500 personer som besökte den.

nf-058-1984
Text och bilder ur HT den 2 juli 1984, av Jan Olsson

Iklädd sommarvitt och skrudad i håret trivdes denna unga spelman (kvinna) vid Lillstämman i Norrbo på lördagen.

nf-059-1984
Ett av Lillstämmans charmtroll. Lilla Veronica Frank från Sörforsa iklädd folkdräkt, gick omkring mellan bänkraderna och kisade med ena ögat mot fotografen

 

 

1985

 

nf-035-1985

Lillstämman i Norrbo – har vuxit sig stor

13:e gången – och alla tidigare rekord slogs!

 

nf-036-1985
Text och bilder ur HT den 8 juli 1985, av Jan Olsson

Ann-Christine Eriksson, hembygdsföreningens ordförande välkomsttalade och berörde hembygdsrörelsen och dess arbete.

nf-037-1985
Buskspelet har en framskjutande roll vid Lillstämman i Norrbo som växer för varje år.

nf-038-1985
Kristina Eriksson, här på bilden tillsammans med barnen Sara och René, ingår i Norrbo hembygdsförenings särskilda programkommitté, vilken svarar för sammansättande av programmet till Lillstämman. Lillstämman – ja den avverkas på lördag. En godbit före Delsbostämman.


1 000 kom till den första dragspelsstämman i Norrbo

 

nf-061-1985
Text och bilder ur HT den 15 juli 1985, av Elisabet Karlsson Foto: Lars Sundin

Backen vid Norrbo Hembygdsgård fylldes ordentligt när dragspelsintresserade människor tog plats för att lyssna på musik och Hasse Tellemar.

nf-060-1985
Ann-Christine Eriksson, Norrbo Hembygdsförening, försöker lära Hasse Tellemar hambostegen som han inte lärt, trots sin medverkan i Hälsinge Hambon.


Den 30 juli 1985, besökte Lisbeth och Olof Palme Norrbo hembygdsgård


Till vänster sitter:
Berndt Nordberg, ordförande i Hudiksvalls socialdemokratiska arbetarkommun, Lisbeth och Olof Palme, Tage Jonsson, som pekar med fingret när berättar för Palme att hon där borta, Sigrid Hammarstedt fyller 60 år idag. Damen i hembygdsdräkt är Kristina Skov, och hon är gift med Sigrid Hammarstedts son Benny.
Bild från Yngve Olsson, fotograf okänd.

 

 

1986

 

nf-039-1986

 

Lillstämman i Norrbo med 130 spelmän på scenen!

Publiken uppgick till drygt 2 000 personer

 

nf-040-1986
Text och bilder ur HT den 7 juli 1986

Vilken vacker tavla. Norrbo hembygdsgård och Lillstämman. 130 spelmän vid Norra Dellen och de vackra bergen i bakgrunden.

nf-042-1986
Thore Härdelin leder spelmännen i Norrbo ned till scenen och den 14:e Lillstämman

nf-041-1986
I marschen fann vi bl. a. en ståbas. Under vandringen fick dess ägare hjälp med bärandet. För spelas skull det…


Regn så spelar vi – ändå

Drag i Norrbo med Tellemar och Lill-Johan

nf-043-1986
Text och bilder ur HT den 14 juli 1986, av Jan Olsson

Hasse Tellemar och Lill-Johan Persson samsades om scenen i ett nummer. Och publiken myste

nf-044-1986
Nils Fläcke kan konsten att spela dragspel och locka fram skratt hos människor. Detta bevisade han tydligt vid sitt dragspel i Norrbo. På bilden hanterar han ett magdeburgerspel

 

 

1987

Puss på dig och tack för den fina musiken

Publiken svek ej Norrbo trots regnet

nf-045-1987
Glad och god skall människan vara… En Säterflicka smyger en puss på dalmasen Peter Karlssons kind som tack för hans musik.

nf-047-1987
Med Thore Härdelin i täten och som den store dirigenten tågade spelmännen in på dansbanan för allspel som slutade med fiolen min.

 

nf-046-1987
Dragspelande ”Pepparn” med sitt långa hår spelade här i par med bl. a. Peter Karlsson, Falun.

nf-066-1987
Här handlar det om sju harpor som tillsammans klingar ut över Norr-Dellens djupblåa vatten. De som håller i stråkarna är Ingrid Olsson, Järlåsa, Tord Johansson, Uppsala, Adele Olmeskog, Bällinge, Georg Hedlund, Avesta, P. O. Österholm, Uppsala, Ove Olsson, Järlåsa och Birgit Johansson, Uppsala.

nf-067-1987

Andreas, 8 år, tog publiken med storm

nf-048-1987
Text och bilder ur HT den 13 juli 1987, av Jan Olsson

8-årige Anders Klaar från Stråtjära, fick publiken att tända vid dragspelsstämman på söndagen.

nf-049-1987
Håkan Ljungström som ringt till Tellemar från Alaska, dök upp livs levande för att presentera sig. Och Hasse tog välvilligt emot en souvenir och provade Håkans slokhatt.

nf-068-1987
Ingrid Gillsäter och Hasse Tellemar samspråkar. Trivs tillsammans gör de alltid.

 

 

1988

 

nf-050-1988

nf-051-1988

 

 

1989

 

nf-069-1989

Fler än någonsin på leende Norrbostämma

nf-052-1989
Text och bilder ur HT den 3 juli 1989, av Jan Olsson

Britt-Marie Swing leder den stora skaran spelmän ned till scenen vid Norrbo hembygdsgård. Alla medverkade de i den 17:e upplagan av Norrbostämman

nf-053-1989
Norrbostämman är egen på sitt sätt. Här fascineras alla av utsikten över Norra Dellen. Spelmännen med olika instrument inspirerar ytterligare till detta.


nf-054-1989

Här är fiolerna bannlysta

nf-055-1989 
En trio med dragspelsjazz. Det var Gösta Svensson, Roland Bolander och Bengt Jansson

nf-056-1989 
Olle Jonny en gång Europamästare i dragspel, året var -37. Alltid mästare! Det bevisade han som hedersgäst vid stämman i Norrbo i söndags.

nf-057-1989 
Hasse Tellemar återkom ännu ett år som konferencier vid dragspelsstämman i Norrbo. Ett känt ansikte, som alltid lockar publik.

nf-297-1989 
Hasse Tellemar med fru Anna-Lisa och hembygdsföreningens ordförande Ann-Christine Eriksson som även lånat ut bilden.

nf-298-1989 
Olle Jonny, Hasse Tellemar och Ann-Christine Eriksson, som även lånat ut bilden.

nf-299-1989 
Olle Jonny, Hasse Tellemar, hans fru Anna-Lisa, Ester Sundell och Ann-Christine Eriksson som även lånat ut bilden.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen – till 1990-2020

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *