Vintermyran

Storåsmyra, Vintermyra och Tormyra var tre samtida bosättningar som var belägna bara några hundra meter från varandra. På grund av den kuperade naturen kunde de troligen inte se till varandra.

På kartor från början av 1900- talet kallas Storåsmyra för Margetsmyra, men släktboken är konsekvent och kallar platsen för Storåsmyra. Det finns en person som har bott här som hetat Marget och det är Mathias Wikbergs hustru Marget Olsdotter och det måste vara hon som åsyftas när man kallar platsen för Margetsmyra.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

 

Vintermyran

 

tvs-023-karta-1915
Karta från 1911


tvs-020-karta--vintermyran
Riksantikvarieämbetets karta. Storåsmyra är inte utsatt på den här kartan


tvs-015-vintermyra
Vintermyra. På andra sidan stenmuren låg gården med uthus och källare. Strax hitom muren gick landsvägen som nu är helt borta.

tvs-069-vinermyran
Stenmuren vid Vintermyra. Ännu på 1970-talet var vägen utefter muren öppen och behaglig att åka utefter.

Vintermyra, Storåsmyra och Tormyra var tre samtida bosättningar som legat i en trekant och då varit varandras närmaste grannar.
Vem som varit nybyggare här i Vintermyra har inte framgått av släktboken. En förklaring till detta kan vara att platsen har haft ett annat namn tidigare. Eller är det bara en ren tillfällighet att en person som hetat Winter har bott här. Jag tror att det är efter Daniel Abrahamsson – Winter som platsen sitt namn, det är inget ovanligt.

Som framgår har två familjer bott här samtidigt, vilket tyder på att det antingen har funnits två hus här eller ett parhus. Var ett hus har stått framgår tydligt men det är tveksamt om det har stått två hus inom samma område.
Samtidigt var det hus som Lars Erik Danielsson, Vinter –Lasse kallad, flyttade ner till Anderbo, för litet för två familjer. Kanske blev bara halva huset nermonterat och flyttat, eller använde han andra hälften av huset till utbyggnad av ladugård, uthus eller liknande?

1904 säljer Olov Wennersten från Hästnäs sin år 1903 av sina bröder köpta jordlott, Vintermyran 1 på 4.193295 hektar, till August Högberg för 400 kronor. Denna jordlott hade fadern Olof Andersson blivit tilldelad vid laga skifte 1880.
Samma jordlott ärvde sedan Axel Högberg efter sin fader, och nu är det ägaren till Axel Högbergs hus i Skålsvedja, – som är ägare till Vintermyran.
Två stengärdsgårdar inramar boplatsen Vintermyran. En mur är 60 meter lång och den andra är 75 meter lång.


Sifferhänvisningar och persondata är hämtade från ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

Ca 1795 – 1849
12B7 Erik Carlsson född 23/6 1767 i Ljusdal men uppväxt i Brännbo i Bjuråker. Son till Anna Andersdotter i Ljusdal. Enl. husförhörslängd bor de första tiden vid Storåsmyra.
Gift 1794 med Anna Olofsdotter född 23/8 1770 i Ljusdal. De bor här till 1849 då de flyttar till Hassela.

—7U1— Uppgifter ur Hassela släktbok
(Y54) GRELL GUSTAFSSON, * ./. 1726. Infl. fr. Torps sn, Medelpad. Nybyggare, bos. i Stakholmen, Hassela. † ./. 1810.
(X27) ANNA ANDERSDOTTER, * ./. 1736 i Ljusdals sn, Häls. † 11/9 1818.
ERIC, * 23/6 1767, (styvs.)                                2

—2—

1 ERIC CARLSSON, * 23/6 1767 i Ljusdals sn, styvs. t. Grell Gustafsson i Stakholmen, Hassela. Skomak. o. torp. i Rigberg.
(X27) ANNA OLOFSDOTTER, * 23/8 1770 i Ljusdals sn, Häls. † 28/12 1844.
ANNA, * 4/10 1795                                           (X3)5G20
BRITA, * 24/2 1801                                           (X3)15B8
(* CATHARINA, * 23/11 1804. Fl. t. Hög, Häls. 1830
ANDERS, * 23/10 1805                                      3
(* ERIC, * 13/9 1826, (d. s.) Fl. t. Bjuråker

Eriks far Carl Ersson blev dömd för mord på sin fästekvinna och blev halshuggen och steglad vid avrättningsplatsen i Norrbo den 10 sept. 1772.
Stegling innebar att den halshuggnes huvud och högra hand spikades upp på en påle. Beroende på brottets art skulle kroppen skändas genom att hängas upp hel eller fyrdelad på liggande hjul fästade på toppen av höga pålar.

Ca 1825 – 1849
28G9 Pehr Pehrsson – Kron född 20/4 1789 i Västansjö.
Gift 6/4 1823 med Carin Paulusdotter född 23/4 1795 i Sjövik Bjuråker.
Åtta barn:
Pehr 25/6 1823 G. 1851 m. Margareta Samuelsdotter från Norrbobyn. Bosatta i Moviken
Pauel Glad Utfl. t. Njurunda 1850
Carin 5/1 1827 – 7/1 1827
Carin 2/5 1825 Gift 1855 m. Pehr Jonsson från V. Hålsjö där de är bosatta
Jonas 4/7 1830 – 1/7 1832 Smittkoppor
Erik 28/12 1831 – 30/7 1839
Lars 26/12 1833 Gift 1868 med Kerstin Klar fr. Moviken. Änkl. Omgift 1886 med Maria Englund. Bosatt i Moviken.
Brita 4/5 1836 – 9/8 1836 Smittkoppor
Fadern Pehr Pehrsson avled 9/4 1843 och modern Carin avled 19/12 1949

Ca 1826 – 1890
12A5 Daniel Abrahamsson – Winter född 1/10 1805 i Ängesholm.
Gift 1826 med Anna Margareta Palm född 1800 i Voxna.
Sju barn:
Anna Elisabet 25/3 1827 Gift 1851 med Erik Gustaf Carlsson – Spång. Bos. i Spångmyra
Catarina Christina 20/9 1829 Utfl. t. Galtström 1856
Johan Abraham Winter 6/6 1833 Okänd vistelseort
Sara Johanna 19/3 1836 Gift 1857 m. Johan Gustaf Lejdström Emigr. t. N. Amerika 1868
Pehr Olof 9/4 1839 Sundberg Gift 1870 m. Anna Backman. Skomakare bosatt i Västansjö
Maria Margareta 2/4 1842 – 26/4 1849
Lars Erik 26/3 1846 Gift 1/12 1872 med grannen från Storåsmyra, Anna Brita Norberg.
1871 beställer fadern och sonen Lars Erik div. varor enligt resande Jacobsons varubok.
1893 köper Vinter – Lasse en tredjedel av Slugtorpet i Slättjärn och de bor där till 1897 då han säljer sin andel till Gustaf Iggström. Därefter flyttade Lars Erik Danielsson med fru Anna Brita ner till Anderbo.
Senare blev huset i Vintermyra nerflyttat till Anderbo där det fortfarande finns

Fadern Daniel Abrahamsson avled 83 år gammal den 5/2 1889. Modern Anna Margareta avled i en ålder av 90 år den 30/7 1890


Hudiksvallsposten 17 oktober 1883

Eldsvåda och innebrända kreatur

Från Bjuråker skrifwes till Hudikswallsposten: Natten till söndagen nedbrann en sammanbygd stall- och ladugårdslänga hos kolaren Lars Danielsson i Anderbo, Bjuråkers socken, hwarwid 3 kor, 1 kalf och 1 häst innebrändes. Som ingenting war försäkradt gör mannen, hwilken befinner sig i knappa omständigheter, en högst kännbar förlust. Huru elden uppkommit är obekant, men det lärer icke förefinnas skäl att antaga någon mordbrandsanläggning.

Enligt husförhörslängd räknades den här platsen höra till Anderbo, därför är det troligt att det var ladugården här som brann ned. Kvar fanns i fortfarande det lilla torpet där man bodde i.


Ca 1870 – 1899
6H31 Olof Pehrsson – Kraft född 27/2 1847 i Skärås.
Gift 26/12 1870 med Anna Elisabet Blomberg född 18/6 1851 i Lia.
Tolv barn:
Pehr 24/1 1871 Utfl. t. Bergsjö
Kjerstin 28/9 1872 Gift 1895 med Pehr Larsson fr. Bondebo. Bosatta i Bredåker Delsbo.
Margareta 30/8 1874 Emigr. t. N. Amerika 1893
Anna 18/2 1878 Gift 1895 med Erik Ersson Bosatta i Tjärna 3 och sen i Österbo 1
Brita 10/10 18 1880 – 28/6 1897
Anders 22/7 1883 Utfl. t. Bergsjö 1899
Karin 27/1 1885 Utfl. t. Bergsjö 1899
Jonas Olof Adam 4/11 1886 Utfl. t. Bergsjö 1899
Emma Elisabet 21/3 1889 Utfl. t. Bergsjö 1899
Karl Gustaf 9/2 1891 Utfl. t. Bergsjö 1899
Edla Elvira  15/2 1894 – 25/11 1894
Erik Johan 4/11 1895 – 2/12 1895

Föräldrar och hemmavarande barn flyttade alla till Bergsjö 1899

Så sent som på 1960-talet var åkrarna vid Vintermyran öppna och den stora ladan ännu intakt. Inne i ladan stod en vacker Tidaholms jigg med svarvade tinnar i svart och guld. Idag är logen borta och endast rester efter den eleganta jiggen ligger kvar på marken. Täkterna är inplanterade och enbart två stengärdsgårdar på 60 respektive 75 meter visar var den gamla boplatsen har legat.


Av den en gång så vackra Jiggen är nu inte mycket kvar. I bakgrunden skymtar en del av stenmuren

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen– till Storåsmyra – till Tormyra

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *