Telefon i Hög

År 1890 fick man telefon i Hög. Det överraskade de flesta. Så här gick det till. 


De första telefonerna var elektromagnetiska, där ljudvågor fick sätta ett membran i svängning. Detta skapade en växelström, som sedan överfördes till en hörtelefon i den mottagande telefonen via två trådar. Där började ett membran svänga, i takt med växelströmmen, och skapade åter ljudvågor.


Läs om Telefon.


Se film, Telefonen förr och nu 1924.


Se spelfilm om telefonens genombrott, med flera olika berättelser


Se film från Sveriges första automattelestation.


Läs om Telegrafi.


Rikstelefonkatalogen.


Televerket.


Telefonstation.


Telefonkiosker.


Bilder och beskrivning av de första telefonerna, del 1.


Telefonhistoria del 2.


Tekniska museet.


Hudiksvall Telefonhistorik.


Telefon i Norrbo.


Telefon i Delsbo.


Intressant berättelsen om hur det var att vara växeltelefonist.


Föreskrifter för telefonist.


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det här dokument.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

När telefonen kom till Hög


Den här fastigheten Åsak 6, i Hög har varit hemvist för både Betel, Post och Telefonväxel
Källa: Hög/sockenbilder

Kommunalstämma den 9 mars 1890 hade sammankallats på begäran av häradshövding C.O. Schlyter, ägare till det stora jordbruket Högs Gård. Schlyter ville informera om att det förelåg förutsättningar för att dra en telefonlinje från Hudiksvall till Hög. Ett företag i staden, Hudiksvalls Telefonförening, hade visat intresse för att dra en ledning till Hög. Vid stämman framkom att det redan dragits en ledning genom socknen utan att erhålla lov av de markägare som fått stolpar uppsatta på sina ägor. Vem som satt upp ledningen utan lov kan nog förstås av vad som skrivs här nedan ang. socknens sedermera övertagande av ledningen. Att ledningen byggdes utan ”byggnadslov” hade tydligen inte mött något motstånd från berörda bönder utan stämman uttalade sig positivt för en telefonförbindelse med Hudiksvall för högsbornas räkning. Telefonföreningen hade offererat anläggningen för en årlig kostnad av 100 kronor utöver de samtalsavgifter som skulle erläggas. Ersättning till jordägarna ansåg föreningen inte skulle erläggas eftersom nyttan av ledningen skulle tillgodoräknas dem. I vart fall ansåg stämman den årliga avgiften för hög och beslutet blev att telefonoperatören skulle erbjudas en årlig ersättning av 50 kronor samt få uppsätta en samtalsapparat på Högs Gård och med förbehållet att på ledningen få kopplas in flera samtalsstationer. Schlyter fick i uppdrag att upprätta kontakt med firman.

Detta var den första telefonen i Hög. Vilka förbindelser telefonen skapade med trakter utanför Hudiksvall får bli en senare fråga att få besvarad. Men en ny infrastruktur hade kommit till stånd. För mer än hundra år sedan bröt högsborna sålunda sin isolering från yttervärlden. Vad posten anbelangar hämtades den en gång per vecka från Hudiksvall av anförtrodd person.

Men hur var det med ledningsbygget då? Jo, i Hudiksvalls Posten i början av år 1899 kan läsas att Schlyter på kommunalstämma önskat att ledningen övertogs av socknen. Den ursprungliga ledningen var sålunda uppenbarligen hans enskilda egendom och att han var den som satt upp den utan lov.

Året 1926, eller var det 1927, har Kil-Erik Larsson berättat att Televerket satt upp sin första växel i Hög. Växeln installerades på Kilgården och Erik minns hur han fick följa med till Forsa station där växelskåpet hämtades. Första växelföreståndarinnan blev Kristina Andersson – sedermera allmänt kallad Kristin på Växeln. Efter fem år flyttades växeln till betelkapellet som tillhörde Högs Baptistförsamling. På Betel blev växeln kvar så länge som Hög var egen samtalsstation och innan den totala automatiseringen genomfördes. Kristin efterträddes av sin dotter Märta Salin
IL

Text och bild ut Högs – Fåret 1999

—38 S 1— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

(X8)16W2 KRISTINA ANDERSSON, * 4/5 1882, d. t. bonden Anders Andersson i Vålsta s 3, Forsa. Telefonist i Åsak, Hög. † 30/5 1946
(X8)16W4 MÄRTA SAHLIN, * 1/8 1907             2 o. 4

—2—

KONRAD VITALIS ANDERSSON, * Järnvägsman i krylbo, Folkärna.
1 MÄRTA SAHLIN, * 1/8 1907, d. t. Kristina Andersson i Åsak, Hög                                                           4
MAJLIS INGEGERD, * 22/9 1934                        3
BROR FOLKE, * 31/12 1935. Chaufför, fl. t. Hudiksvall 1958

—3—

(X8)74Å2 BO GUSTAF GUNNARSSON, * 6/11 1933, s. t. Jonas Gunnar Jonsson i Veda, Forsa. G. 27/11 1954.Elektriker i Hamrs, Forsa                                       (X8)74Å4
2 MAJLIS INGEGERD ANDERSSON, * 22/9 1934, d. t. Märta Sahlin
KENNET GUNNAR, * 8/9 1953
JAN CONNY, * 31/7 1955
KURT MIKAEL, * 15/6 1964

—4—

(X18) HARALD VILHELM LIDBERG, * 6/9 1903 i Hudiksvall. G. 2 ggr. Bensinstat. förest. i Åsak, Hög. Fl. t. Hudiksvall
(X18) ANNA KRISTINA OLSSON, * 21/1 1910 i Hudiksvall. G. 8/6 1930. Fr.skild 1945
1 MÄRTA SAHLIN, * 1/8 1907, d. t. telefonist Kristina Andersson i Åsak. G. 26/1 1950


—16 W 4—
10R10 PER LARSSON SAHLIN, * 17/8 1875, styvson t. bonden Erik Sahlin i Rumsta 1. Sedermera bonde i Rumsta 1                              10R11
2 KRISTINA ANDERSSON, * 4/5 1882, d. t. bonden Anders Andersson i Vålsta s3. Sömmerska i Vålsta, sen. telefonist i Åsak, Hög. † 30/5 1946.
MÄRTA SAHLIN,* 1/8 1907. Fl. t. Hög                 (X20)38S1.


—55 S 2—
1 PER HENNING ÖSTBERG, * 22/5 1933, s. t. Tyko Sigurd Östberg i Kungsgården, Hög. G. 21/7 1962. Byggn. snickare
3D20 KARIN MARIANNE HEDMAN, * 30/4 1939, d. t. målare G. E. Hedman i Glimsta, Hög. Telefonist. Familjen fl. t. Hudiksvall 1965
ANETTE KRISTINA, * 30/9 1963


—56 S 1—
(X19) JOHAN FRIDOLF NYSTEDT, * 28/2 1883 i Hälsingtuna. G. 26/6 1913. Infl. 1922. Torpare i Lia, Hög. † 9/5 1970
(X27) ALMA KATRINA STRID, * 15/11 1888 i Ljusdal. † 1/7 1956
FRIDA TEKLA LINNEA, * 23/9 1913. Fl. t. Ösmo, Sth. 1937
KNUT JOHAN, * 29/11 1915. Fl. t. Överluleå 1934
HARALD FRIDOLF, * 14 1920. Fl. t. Stockholm 1940
KARL GÖSTA, * 29/3 1922. Jbr.arb.
OLOF RAGNAR, * 13/4 1924. Fl. t. Stockholm 1945
Tv. SVEN, * 18/1 1927. † 5/2 1927
Tv. SUNE, * 18/1 1927. † 22/1 1927
GÖTA GUDRUN, * 24/11 1928. Telefonist. Fl. t. Hudiksvall 1952
BERNT TAGE, * 11/11 1931. Fl. t. Stockholm 1953

Telefonabonnenter i Hög enligt 1932 års telefonkatalog

                                      HÖG

          Söckendagar: april – sept. 7–21, okt. – mars 8-21.
                                           Sabbatsdagar: 8-21

41 Abrahamsson, Gustaf, Hemmansägare, Edsta
20 Andersson, Anders, Hemmansägare, Holm
49 Bergström, Carl. Musikhandlare, Åsak
26 Bergström, L.M. Hemmansägare, Tåsta
32 Bergström, P.O., Hemmansägare, Högsgård
46 Carlsson, Maria. Fru, Kungsgården
23 Eriksson, Erik, Hemmansägare, Västanåker
22 Eriksson, Ida. Fru, Baldra
9 Eriksson, Lars, Hemmansägare, Hallsta.
15 Eriksson, Lars. Hemmansägare. Åsak
44 Eriksson, Per. Hemmansägare. Holm
28 Eriksson, Sven, Hemmansägare. Kungsgården
34 Ersson, Jonas. Hemmansägare. Gåcksäter
11b Ersson, Nils. Hemmansägare. Glimsta
18 Friberg, Lars. Hemmansägare. Frölland
24 Fridlund, J.E., Hemmansägare, Tåsta
47 Gia Såg, Nils Lindgren
35 Högs Såg- och Snickarverkstad, E. Sundell
45 Högs Ålderdomshem.
25 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Sigsta
37 Jonsson, Erik, Hemmansägare Hjortsta.
29 Jonsson, Erik. Hemmansägare, Åsak
33 Jonsson, Lars, Hemmansägare, Frölland
39 Jonsson, Lars, Hemmansägare, Holm
30 Jonsson, O., Handlande, Högsgård.
16 Jonsson, Per. Hemmansägare, Edsta
42 Jonsson, Per. Hemmansägare, Västanåker
19 Larsson, Lars. Hemmansägare, Gåcksäter.
52 Larsson, Erik, Jordbruksarbetare, Åsak
2b Larsson, Lars Hemmansägare, Gåcksäter
4b Lövling, Anna, Fru, Glimsta.
2a Månsson, Per. Hemmansägare, Gåscksäter
3 Mårtensson, Anders, Hemmansägare. Holm
50 Nilsson, Jonas. Hemmansägare, Gåcksäter
17 Nyberg, Olof, Hemmansägare, Fors
43 Olsson, Daniel, Folkskollärare, Edsta
1 Olsson, Erik, Hemmansägare, Lia
14a Olsson, Erik, Hemmansägare, Sigsta
21 Olsson, Jonas, Hemmansägare, Edsta
13 Olsson, Jonas, Hemmansägare, Hjortsta
27 Olsson Jonas, Kommunalnämndens ordf., Fors
8b Olsson, Karl, Chaufför, Tåsta
38 Olsson, Olof, Hemmansägare, Hjortsta
14b Olsson, Olof, Hemmansägare, Tåsta
11a Olsson, Per Hemmansägare, Glimsta
6 Persson, Jonas, Hemmansägare, Baldra.
12 Persson, Nils, Hemmansägare, Glimsta.
40 Persson, Per, Hemmansägare, Tåsta
51 Rask, Jonas, Hemmansägare, Västanåker
35 Sundell, Erik, Sågägare, Åsak
4a Sundberg, Edv., Byggmästare, Glimsta
48 Söderlund, Axel, Chaufför, Åsak
5 Tendahl, Emanuel, Komminister.
10 Åkerstam, J.E., Handlande. Tåsta.


Prima varor, humana priser. Skjutsar utföres med bekväm bil. (sidans hörn saknades).

 

 

Telefonabonnenter i Hög enligt 1940 års telefonkatalog

                                   Öppet hela dygnet

20 Andersson, Lars. Hemmansägare, Holm
58 Arbetsförmedlingen, L. Persson
26 Bergström, L.N. Hemmansägare, Tåsta
56 Eriksson, Britta, Lärarinna, Åsak
23 Eriksson, Erik, Hemmansägare, Västanåker
22 Eriksson, Ida, Fru, Baldra
9 Eriksson, Lars, Hemmansägare, Hallsta
15 Eriksson, Lars, Hemmansägare, Åsak
19 Eriksson, Lars Valdemar, Mekaniker, Hallsta
44 Eriksson, Per, Hemmansägare, Holm
28 Eriksson, Sven, Hemmansägare, Kungsgården
62 Ersson, Nils, Lantbrukare, Glimsta
12 Fjärdingsman Nils Persson, Glimsta
18 Friberg, Lars, Hemmansägare, Frölland
24 Fridlund, J.E., Hemmansägare, Tåsta.
47 Gia Såg, Nils Lindgren
35 Högs Kvarn och Såg, E. Sundell, Åsak
39 Jonsson, Alfred, Bilägare, Holm
16 Jonsson, Anna, Fru Edsta
25 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Sigsta
37 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Hjortsta
29 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Åsak
54 Jonsson, Helge, Hjortsta
34 Jonsson, Helmer, Hemmansägare, Gåcksäter
69 Jonsson, Johan Viktor, Hemmansägare, Holm
33 Jonsson, Jonas, Hemmansägare, Frölland
39 Jonsson, Lars, Hemmansägare, Holm
30 Jonsson, O., Handlande, Högsgård
27 Jonsson, Olof, Hemmansägare, Fors
7 Jusberg, Emanuel, Gårdsägare, Tåsta
41 Kring, Carl, Cementarbetare, Kungsgården. Pa. Hudiksvall
52 Larsson, Erik, Jordbruksarbetare, Åsak.
55 Larsson, L.V., Egendomsagentur, Kungsgården, Pa Hudiksvall
61 Larsson, O., Hemmansägare, Edsta
59 Larsson, Per, Chaufför, Edsta
67 Larsson, Per, Hemmansägare, Baldra
68 Larsson, Viktor, Hemmansägare, Holm
63 Lövling, Axel, Hemmansägare, Glimsta
10 Modig, Ivar, Handl., Tåsta
8 Månsson, Olof, Nämndeman, Hallsta
3 Mårtensson, Anders, Hemmansägare, Holm
57 Nilsson, Erik, Kakelugnsmakare, Nylandet
50 Nilsson, Jonas, Hemmansägare, Gåcksäter
17 Nyberg, O., Hemmansägare, sterbhus, Fors
46 Nykvist, O., Diversehandel, Kungsgården. Pa Hudiksvall
43 Olsson, Daniel, Musikdirektör, Edsta
1 Olsson, Erik, Hemmansägare, Lia
21 Olsson, Jonas, Hemmansägare, Edsta
14 Olsson, Olof, Hemmansägare, Tåsta
11 Olsson, Per, Hemmansägare, Glimsta
36 Olsson, Sven, Handlande, Västanåker
53 Palm, Erik Olof, Hemmansägare, Edsta
5 Pastorsexpeditionen. Pastor Ivar Svennas
6 Persson, Jonas, Hemmansägare, Baldra
58 Persson, Lars, Arbetsförmedlingens ombud, Edsta
12 Persson, Nils, Fjärdingsman, Glimsta
32 Persson, Per, Hemmansägare, Högsgård
51 Rask, Jonas, Hemmansägare, Västanåker
60 Sjuksköterskan Beda Åberg, Västanåker
35 Sundell, Erik, Sågägare, Åsak
4 Sundberg, Edv., Byggmästare, Glimsta
5 Svennas, Ivar, Komminister
28 Svensson, John, Bilägare, Kungsgården
48 Söderlund, Axel, Chaufför. Åsak
64 Träff, N.E., Hemmansägare, Västanåker
42 Wiklund, Ragnar, Bagare, Åsak
60 Åberg, Beda, Fru. Sjuksköterska, Västanåker
38 Östlund, Lars Erik, Hemmansägare, Hjortsta

 

 

Telefonabonnenter i Hög enligt 1949 års telefonkatalog

                                    (Pa Hög eller Forsa)

         Öppet hela dygnet. Ingen nattexpeditionsavgift.

100 Abrahamsson, Gust., Hemmansägare, Edsta
20 Andersson, Lars, Hemmansägare, Holm
4 Andersson, Olof, Hemmansägare, Hjortsta
41 Berglund, Olof, Hemmansägare, Kungsgården
90 Berglund, Per, Hemmansägare, Baldra
26 Bergström, L.N., Hemmansägare, Tåsta
80 Björk, Einar, Jordbrukare, Tåsta
71 Boij, Erik, Hemmansägare, Vålsta, Forssa
44 Brandchef
101 Carlsson, Oscar, Skogvaktare, Åsak
93 Engberg, Per, Målare, Edsta.
44 Eriksson, Bertil, Hemmansägare, Holm
113 Eriksson, Elida, Gårdsägare Sigsta
23 Eriksson, Erik,  Hemmansägare, Västanåker
78 Eriksson, Hilding, Hemmansägare, Lia
22 Eriksson, Ida, Fru, Baldra
9 Eriksson, Lars, Hemmansägare, Hallsta
15 Eriksson, Lars Hemmansägare, Åsak
65 Eriksson, L.M., Hemmansägare, Lia
19 Eriksson, Lars Waldemar, Mekaniker, Hallsta
83 Eriksson, Magnus, Fjärdingsman, Baldra
112 Eriksson, Mårten, Gårdsägare, Glimsta
28 Erikssons Sterbhus, Sven, Kungsgården
62 Ersson, Nils, Lantbrukare, Glimsta
42 Fagerström, Wiktor, Hemmansägare, Gärdsäng, Pa Forsa
75 Flodin, Knut, Hemmansägare, Frölland
96 Fredlund, Herbert, Kafé och Bageri, Åsak
18 Friberg, Lars, Hemmansägare, Frölland
24 Fridlund, J.E., Hemmansägare, Tåsta
47 Gia Såg, Erik Persson
– E. Persson, bostad, Trädgårdsgatan 33, Hudiksvall 1254
68 Hansson, Erik, Hemmansägare, Holm
45 Hellberg, Manfred, Hemmansägare, Västanåker
40 Hådén, Anton, Hemmansägare, Vålsta, Pa Forsa
63 Högs Bygdegårdsförening u. p. a.
Högs kommun
58 – Barnavårdsman
5 – Barnavårdsnämnden, Skolstyrelsens ordf. Kyrkostämmans ordf.
27 – Fattigvårdsstyr. Ordf., Kommunalst. Ordf., Fors
78 – Kommunalnämndens ordf., Familjenämndens ordf., Lia
83 – Fjärdingsman. Magnus Eriksson, bost., Baldra
58 – Kommunalfullmäktiges och Kommunalnämndens ordf.
14 – Kristidsnämnden, Kyrkokassan, Skolkassan, Glimsta
20 – Pensionsnämndens ordf.
35 Högs Kvarn och Såg, A. Lubell, Åsak.
16 Jonsson Anna, Fru Edsta
91 Jonsson Anna, Fru, Västanåker
37 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Hjortsta
3 Jonsson, Erik, Hemmansägare, Holm
29 Jonsson, Elof, Hemmansägare, Åsak
54 Jonsson, Helge, Hemmansägare, Hjorsta
34 Jonsson, Helmer, Hemmansägare, Gåcksäter
30 Jonsson, Holger, Handlande, Högsgård
69 Jonsson, Johan Viktor, Hemmansägare, Holm
86 Jonsson, Johan, Hemmansägare, Tåsta
110 Jonsson, Jon Olof, Arrendator, Rumsta, Pa Forsa
88 Jonsson, Jonas, Byggnadssnickare, Tåsta
73 Jonas Jonsson, Hemmansägare, Tåsta
39 Jonsson, Lars, Hemmansägare, Holm
27 Jonsson, Olof, Hemmansägare, Fors
7 Jusberg, Emanuel, Gårdsägare, Tåsta
82 Jönsson, Per, Vägarbetare, Holm
52 Larsson, Erik, Jordbruksarbetare, Åsak
55 Larsson, L.V., Egendomsagentur, Kungsgården
85 Larsson, Olof, Gårdsägare, Västanåker
59 Larsson, Per, Lastbilsåkeri, Tåsta
67 Larsson, Per, Hemmansägare, Baldra
12 Larsson, Stig Erik, Hemmansägare, Glimsta
108 Lindberg, S.P., Hemmansägare, Poststationsförest., Frölland
2 Lindh, Alfred, Hemmansägare, Västanåker
10 Modig, Ivar, Handlande, Tåsta
57 Nilsson, Erik, Kakelugnsmakare, Nyland
50 Nilsson, Jonas, Hemmansägare, Gåcksäter
38 Nilsson, Lars och Per, Hemmansägare, Vålsta, Pa Forsa
102 Nilsson, Tore Smed, Glimsta
33 Nordin, Lars, Hemmansägare, Frölland
95 Norman, Märta, Fru, Åsak
17 Nyberg, Anders, Hemmansägare, Fors
5 Ohlsson, Carl N., Komminister
1 Ohlsson, Erik, Hemmansägare, Åsak
79 Olsson, Ivar, Hemmansägare, Holm
43 Olsson, J. Daniel, Musikdirektör, Folkskollärare, Edsta
89 Olsson, Johan, Hemmansägare, Frölland
21 Olsson, Jonas, Hemmansägare, Edsta
104 Olsson, Jonas, Gårdsägare, Hjortsta
8 Olsson, Martin, Hemmansägare, Hallsta
14 Olsson, Olof, Hemmansägare, Glimsta
11 Olsson, Per, Hemmansägare, Glimsta
36 Olsson, Sven, Diversehandel, Västanåker.
60 Ohlsson, Sven, Hemmansägare, Åsak
53 Palm, Erik Olof, Hemmansägare, Edsta
5 Pastorsexp. Komminister Carl, N. Ohlsson, tis., fred. 11 – 13
74 Persson, Anders, Droskägare, Tåsta
103 Persson, August, Hemmansägare, Hjortsta
106 Persson, Axel, Jordbruksarbetare, Åsak
6 Persson, Jonas, Hemmansägare, Baldra
58 Persson, Lars, Hemmansägare, Edsta
107 Persson, Per Ol., Jordbrukare, Holm
32 Persson, Per, Hemmansägare, Högsgård
77 Persson, Per, Lägenhetsägare, Västanåker
51 Rask, Jonas, Hemmansägare, Västanåker.
98 Spång, P.O., Fiolbyggare
72 Stenmark, Einar, Hemmansägare, Vålsta, Forsa
49 Strand, Lars A., Jordbruksarbetare, Hallsta
13 Sträng, Rickard, Hemmansägare, f.d. Glimsta
94 Strömberg, Ernst, Småbrukare, Baldra
61 Sundfors, Alfred, Hemmansägare, Edsta
46 Sundin, Folke, Diversehandel, Kungsgården
46 Sundin, Karin, Sömmerska, Kungsgården
28 Svensson, John, Droskbilschaufför, Kungsgården
84 Svensson, Tore, Hemmansägare, Sigsta
66 Sverin, Isak, Hemmansägare, Vålsta, Forsa
99 Söder, Johannes, Hemmansägare, Gåcksäter
48 Söderlund, Axel, Chaufför, Hjortsta
76 Söderlund, Helge, Hemmansägare, Hjortsta
64 Träff, Albert, Hemmansägare, Västanåker
109 Åström, Ernst, Hemmansägare, f.d. Tåsta
105 Östling, Mimmi, Folkskollärarinna, Edsta
 

Växelföreståndarnas sista årsmöte i Gävle 1962.  Bilden utlånad av Lillemor Westerberg
Känner du igen någon? Hjälp oss med uppgifter

Bakre raden:
1 2 3 4 5 6 7
Mellersta raden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Främre raden: 
1 2 3 4 5 6

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *