Kvarnar och mjölnare i Forsa

Kvarnar och mjölnare var liksom sågar och lin skäktar viktiga hörnstenar som lade grunden till vårt välstånd.


Det här är ett försök till sammanställning av det stora utbud av yrkeskunnigt folk av mjölnare som funnits i socknen. Här finns naturligtvis stora luckor och framförallt saknas det bilder för att kunna göra den här sidan mer intressant.

Den här sammanställningen är på intet sätt komplett. Den visar bara några titlar på mjölnare som vi funnit i släktboken.

Många vill se hela familjebilden och inte enbart den familjemedlem som är vår huvudperson. Det hade naturligtvis varit mycket enklare att bara snuttifiera det hela, men det ger naturligtvis mer information att få se huvudpersonens hela familj.

Vi vill på det här sättet minnas alla dessa yrkesutövare som genom sina gärningar fått vårt samhälle att fungera. För att hedra deras minne ännu bättre efterlyser vi bilder och mer information.


Se bilder Sockenbilder/Forsa.


Se kvarnbilder


Det här gör en Mjölnare. Wikipedia


Yrket som Mjölnare.


Läs om Kvarnar.


Kvarnstenar.


Varför det heter Tullmjölkvarn.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.

 

  Kvarnar och MjölnareKvarnen i Böle, i Näsviken

Böle såg och Kvarn AB bildades 9/3 1897 av handlaren P. Sundberg och hemmansägarna Anders Olsson, Erik Jonsson i Hillsta, Jonas Larsson i Långbyn och Olof Olsson i Veda. Aktiekapitalet var minst 25 000 kr och högst 40 000 kr.


Kvarnen i Böle. Vilka är personerna, hjälp oss med namn


Kvarnen i Böle. Vilken är mjölnaren, hjälp oss med namn


—93B1—

(X19) PER ANDERSSON, * 18/9 1812, i Tuna sn. G. 1842. lnfl. 1846, fr. Njutånger. Mjölnare i Böle, Forsa.
(X19) KARIN ERSDOTTER, * 7/6 1818, i Tuna.


—106C1—

(X18) PER STOLT, * 1779, s. t. arb. Hans Sundberg i Hudiksvall. Mjölnare vid Delåkvarn. Sen. soldat i Stenbo o. Fränö. † 10/10 1824 i Ockelbo.
(X7) ANNA PERSDOTTER, * 1784, i Hökberg, Enånger. Omg. – 10F17.
BRITA, * 24/1 1807.
KARIN, * 15/1 1811.
ANNA, * 23/11 1818. † 1/3 1819.


—116C1—

(X4)34E1 HANS KJÄLLMAN, * 1748, s. t. byggmästare Erik Hansson Kjällman i Strömbacka, Bjuråker. G. 3 ggr. Smed i Strömbacka. Mjölnare i Öränge, Njutånger. † 1829.
(X4)29A2 CATHARINA MALMGREN, * 1746, d. t. smed Mats Malmgren i Strömbacka. † 27/4 1800.
(X4) BRITA KATRINA RÅSTRÖM, * 22/7 1771, fr. Harmånger. † 21/10 1806.
(W11) ELISABET ANDERSDOTTER, * 1770, i Garpenberg, Kopp. G. 4/10 1807 i Forsa. Piga i Prästgården, Forsa, Fl. t. Fernebo 1835.
MARIA CATHRINA, * 7/4 1771                           (X31)12B4.
MARGRETA ELISABET, * 21/7 1773. Fl. t. Stockholm 1798.
ERIC, * 16/4 1779                                           (X31)12B5.
ULRIKA, * 24/7 1787                                       (X31)12B6.
LARS ERIK, * 14/5 1791. Fl. t. Hudiksvall.


—27D1—

(W27) AUGUST LINDBLOM, * 7/12 1846, i Ore sn. Kopp. län. G. 30/4 1878. Mjölnare i Skarmyra. Fl. t. Bollnäs 1893.
1D4 BRITA SUNDFORS, * 2/12 1854, d. t. smed Göran Magnus Sundfors i Skarmyra.


—27D2—

(W27) OLOF AXEL LIND BLOM,* 5/12 1849 i Ore sn. Kopp. län. G. 16/11 1895. lnfl. fr. Rogsta 1890. Mjölnare i Lund, Forsa. † 9/6 1918.
(X10) ANNA BRITA ÅKERLUND, * 21/3 1865 i Gnarps sn. † 27/12 1950.
ALMA KRISTINA, * 30/1 l 1896                          3.
MARIA CHARLOTTA, * 15/2 1898, fl. t. Söderhamn 1925


—28D2—

1 AUGUST VILHELM SÖDERLUND, * 28/6 1861, i Orsa, Kopp. län., s. t. smed Eric Söderlund. Infl. 1877. G. 15/5 1887. Mjölnare i Hillen. † 9/10 1905.
28H11 KARIN JONSDOTTER, * 28/12 1864, d. t. bonden Jon. Ersson i Hillen s1. † 16/2 1950.
GUSTAF VILHELM, * 15/2 1888                          3.
KARL AUGUST, * 19/8 1890. † 19/9 1890.
AUGUST BERTIL, * 18/8 1891                            4.
CARL ERIK, * 18/7 1894. Smed i Hamre. † 16/1 1968. Og.
JOHAN HILDING, * 26/1 1897                           5.
ANNA KRISTINA MARGARETA, * 3/7 1900. Fl. t. Hudiksvall 1925.
SIRI VILHELMINA, * 18/12 1903                        46S12.


—37D1—

(X9)3L16 ANDERS OLSSON, * 17/12 1859 i Färila, s. t. mjölnare Olof Nilsson i Åbo, Delsbo.
(X6)50O1 G.28/10 1888. Mjölnare i Byberg, sen i Friggesund, Bjuråker. † 10/5 1918.
(S15) INGEGERD MAGNUSSON, * 18/10 1862, i Ekhärads sn, Värml. † 7/8 1934.
GUSTAF EDVIN, * 10/5 1889. † 10/5 1889.
KARL JOHAN, * 2/10 1890. † 10/2 1891.
OSKAR, * 3/12 1891                                        (X4)22Dl8.
JOHAN, * 16/5 1893                                        2.
HULDA MARIA, * 10/4 1895. Fl. t. Hudiksvall 1913.
EMMA JUSTINA, * 16/6 1897                             101G1.
KARL HERMAN, * 5/7 1902. Fl. t. Bjuråker 1916.
14Ö16 JUDITH, * 12/1 1912. (Fosterdotter). Fl. t. Bjuråker.


—39D1—

30A1 PER JOHAN HÅNNING, * 21/3 1858 i Harmångers sn. G.28/11 1885. Mjölnare i Hedsta, Forsa. † 5/10 1898.
(X10) MARGRETA SJÖMAN, * 20/4 1851, i Rogsta sn. † 24/5 1933
EMMA KRISTINA, * 17/7 1885. Fl t. Hudiksvall 1902.
MATILDA BERNHARDINA, * 3/9 1888. Fl. t. Harmånger 1914                                      2.
HULDA, * 23/8 1892. † 21/8 1893.
HULDA MARGARETA, * 8/10 1895. Emigr. t. N. Amerika 1910


—60D1—

(X48)10E6 FREDRIK LUDVIG SUNDSTRÖM, * 8/10 1810. Voxna, s. t. Abraham Sundström i Sparrefors, Broberg. G. 3/11 1833. Mjölnare i Forsån. Hamre. † 8/7 1890.
(X48)6E5 SUSANNA MALMGREN, * 5/10 1812, Voxna. d. t. mästersmed Mathias Malmgren i Broberg, Voxna. † 25/4 1887 i Hamre.
JOHAN FREDRIK, * 10/12 1834                          3.
MARIA KRISTINA, * 10/5 1836                          2H10.
PER ABRAHAM, * 26/8 1840                              21Ö8.
SUSANNA ULRIKA, * 17/3 1844                         2.
CARL LUDVIG, * 27/6 1848.
LARS ERIK, * 3/7 1856. Fl. t. Stockholm 1907.


—21Ö8—

69D1 PER ABRAHAM SUNDSTRÖM, * 26/8 1840, s. t. mjölnare Fredr. Ludv. Sundström i Forsån.
(X3)21D2 Mjölnare i Bergsjö. G. 1864. Infl. 1898. Bonde i Övernäs 2, Forsa. † 7/6 1902.
(X14) BRITA MARGRETA ANDERSDOTTER, * 15/2 1846 i Harmånger. Fl. t. Bollnäs 1908.
ANDERS FREDRIK, * 12/1 1867                         9.
SUSANNA MARGRETA, * 9/5 1876                      (X3)10D2.
MATILDA KRISTINA, * 14/2 1883. Fl. t. Hudiksvall 1906


—69D3—

1 JOHAN FREDRIK SUNDSTRÖM, * 10/12 1834, s. t. mjölnare Fredrik Ludvig Sundström i Hamre. G. 1/11 1857. Mjölnare i Hamre.
(X4)8F6 SIGRID PERSDOTTER, * 26/12 1834, d. t. bonden Per Olsson i Hamre 8, Forsa. 10H1 –


STOCKHOLMS DAGBLAD DEN 23/11 1826

Vådeld i Böleströmmens tullmjölkvarn

Forssa den 1 Nov. Den 23 förlidne September månad klockan emellan 11 och 12 på dagen uppkom af okänd orsak wådeld uti Böllströms Tullmjölqwarn, hwarigenom oaktadt allt anwändt bemödande till eldens dämpande, i aska lades icke allenast berörde qwarn jemte i förening dermed uppförd Bryggstuga och Linberedningswerk, utan jemväl en nära derintill stående Lin-Klapp, jemte i Qwarnen befintelig Spannmål ungefär 7 Tunnor, samt i Linberedningswerken inlagt dängt Lin 126 Rökar eller cirka 44 Lisp., och annan i Brygghuset warande egendom såsom Koppar och Träkäril. Att wårdlöshet warit orsak till eldens uppkomst kunde icke förmodas, hälst  på hela dygnet icke warit begagnad hwarken i Qwarnen eller Linberedningswerket, utan ansågs elden hafwa utbrustit genom något emellan Qwarnstenarne kommit jern, hwaraf mjölet antändts.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


—119D1—

(X3)5F8 OLOF WIKLUND, * 5/1 1807, s. t. bonden Olof Stefansson i Fiskvik 5, Bergsjö. G. 21/10 1832. Mjölnare vid Böle kvarn, Forsa. Bos. i Hamre.
(X3)5K12 ANNA BERGLÖF, * 21/9 1810, d. t. fanjunkare Jonas Berglöf i Högen, Bergsjö.
JOHAN OLOF, * 1/11 1833                                   2.
LARS, * 9/9 1835.
ANDERS ERIK, * 13/9 1840.
AUGUST VILHELM, * 30/5 1845.
PER JOHAN, * 24/11 1847. † 15/7 1848.
PER JOHAN, * 4/1 1850.
GRETA KAJSA, * 20/7 1852.


—55E1—

(S65) MAGNUS SUNDIN, * 17/9 1857, i Sunne sn. Värml. G. 31/5 1884. lnfl. fr. Rogsta 1890. Mjölnare i Böle, Forsa. † 5/8 1936.
(Y4) GUNBORG KATRINA OLSDOTTER, * 23/3 1845 i Attmars sn. V.norrl. Tid. g. Ångström o. änka i Bergsjö. † 17/12 1932.
MARTA KRISTINA ÅNGSTRÖM, * 20/7 1873             53E3.
KATRINA OLIVIA ÅNGSTRÖM, * 19/3 1875. Emigr. t. Amerika 1892.


—75E2—

(X15)6Z24 JOHAN ERIK SUNDELL, * 29/6 1873, s. t. mjölnare Joh. Sundell i Skansån, Hassela. G. 29/4 1905. Mjölnare i Lund. Fr. 1926 i Åsak, Hög – (X20)32R1. † 5/12 1953 i Forsa.
1 KRISTINA OLSDOTTER, * 15/9 1873, d. t. husman Olof Olsson i Lund, Forsa. † 15/12 1942 i Hög.
MÄRTA KATRINA, * 30/3 1906                              (X20)32R2.
ERIK VALFRID, * 23/4 1908. Fl. t. Bjuråker 1938.
EDIT KRISTINA, * 16/6 1910                                (X20)32R4.
ESTER MATILDA, * 26/10 1913                             (X20)32R3.
ANNA OLIVIA, * 8/11 1916. Fl. t. Timrå 1950.


—78E1—

(S65) OLOF ERIKSSON, * 24/8 1845 i Sunne sn. Värml. G. 23/10 1870. Mjölnare i Hillen. † 16/10 1892.
(W27) BRITA KRISTINA SÖDERLUND, * 13/11 1843 i Ore, Kopp. † 3/7 1906. 28D – D. t. smeden Eric Söderlund i Nianfors.
KARL ERIK KONRAD, * 9/9 1871                           2.


—78E2—

1 KARL ERIK KONRAD ERIKSSON, * 9/9 1871, s. t. mjöln. Olof Eriksson i Hillen. G. 21/4 1898. Mjölnare i Hillen. Bagare. † 2/12 1904.
29H7 ANNA ANDERSDOTTER, * 10/9 1874, d. t. bonden Anders Andersson i Hillen 2. Änka o. omg.      28H13.
KARL ADOLF, * 25/6 1898. † 28/1 1912.
OLOF VILHELM, * 28/8 1901. Montör. Fl. t. Stockholm 1927


—95E1—

(X15)6Z40 ERIK SUNDELL, * 10/11 1897, s. t. mjöln. Hans Sundell i Skansfors, Hassela. G. 9/9 1925. Mjölnare i Rumsta, sen. i Lund.
(Y33) AGNES ELISABET ENGMAN, * 5/9 1900 i Njurunda sn. V.norrl.
HJÖRDIS ELISABET, * 31/3 1926.
ERIK BÖRJE, * 3/4 1930.
NILS GÖRAN, * 23/6 1942                                   2.
(X15)6Z40 NILS BERNHARD SUNDELL, * 21/9 1902, mjölnare i Stöde 1936.


—100E1—

(X4)38F1 ISAK HJALMAR BACKLUND. * 15/3 1892, s. t. torpare Svante Backlund i Norrberg, Bjuråker. G. 20/9 1931. Mjölnare i Övernjöte, Njutånger. Jordbr.arb. i Klångsta s2, Forsa. † 5/6 1965 i Lund.
(Y48) ALMA SOFIA KARLSSON, * 29/8 1894 i Stöde, V.norrl. † 15/11 1973.
KARL VIKTOR KARLSSON, * 18/7 1913 i Stöde. Styvson. Infl. 30/10 1965 fr. Torp, V.norrl. Vägarb. i Lund.


—3H8—

(X20)4Z13 PER ERSSON HÖGMAN, * 12/9 1811, s. t. bonden Erik Nilsson i Åsak 4, Hög. G. 2 ggr. Bonde i Åsak 4, Hög. Sen. mjölnare i Vålsta, Forsa. Gästgivare i Hamre 2, Forsa. † 23/5 1877.
(X20)4E5 BRITA MÅNSDOTTER, * 1/3 1810, d. t. bonden Måns Ersson i Edsta 4, Hög. G. 21/5 1835.
12W6 ANNA WAHLUND, * 25/5 1832, d. t. bonden Johan Wahlund i Välsta 1. G. 1852. Änka o. omg. 10/4 1882                               96C1
BRITA KRISTINA, * 24/9 1852.
KARIN, * 1/6 1853. † 5/6 1853.
ANNA, * 2/2 1855.
KAJSA GRETA, * 6/11 1856. † 18/1 1857.
JOHANNA KAROLINA, * 14/9 1859 i Rengsjö. G. m. adjunkt J. R. Johansson i Hög. Adjunkt nr 16.
PER OLOF, * 31/3 1864 i Skog. Emigr. t. Amerika 1892.
LARS GUSTAF, * 13/12 1869                             100C3.
ANNA MATILDA, * 8/6 1872 i Bergsjö                  16.
MARlA, * 23/2 1876 i Delsbo.


—95H1—

(W37) ANDERS JOHAN FORMGREN, * 25/2 1834 i Svärdsjö, Kopp. G. 31/5 1859. Mjölnare i Hamre, Forsa.
5L5 KARIN OLSDOTTER, * 28/9 1832, d. t. bonden Olof Jansson i Lund 1. † 13/9 1922 i Hybo, Ljusdal.
ANNA, * 31/1 1862 i Delsbo. G. m. handl. Peder Lundemo, Hybo, Ljusdal.
JOHAN ANDERS, * 28/11 1864. Förvaltare i Hybo, Ljusdal.
CARL OLOF, * 19/1 1869 i Idenor.
LARS ERIC, * 17/2 1872 i Idenor.


—108H1—

(X18) JOHAN GUSTAF HELSING, * 14/7 1828 i Hudiksvall. G. 1/6 1856. Mjölnare i Hamre.
(X4)49D1 CATHARINA MARGARETA BRINK, * 6/8 1825, d. t. soldat Peter Brink i Njuparne, Bjuråker.
ANNA MARIA, * 25/2 1857.
JOHANNA KRISTINA, * 13/2 1859.
MATILDA AUGUSTA, * 1860.


—118H1—

(X5) PER LEONARD SCHALBERG, * 23/3 1843 i Säversta, Bollnäs. Mjölnare i Hamre, Forsa o. i Ljusdal. (X25)15N1. S. t. mjölnare Carl Schalberg i Arbrå.
(X46)4T8 MARGRETA PERSDOTTER, * 7/12 1853, d. t. husman Per Jonsson i Tällby, Undersvik.
MATILDA, * 7/3 1875.
AXEL TEODOR, * 3/3 1878


—159H1—

(X5) JÖNS AUGUST WESTBERG, * 2/2 1822 i Bollnäs. G. Mjölnare i Hamre.
(X1) CARIN HEDIN, * 16/1 1825 i Alfta.
JOHAN AUGUST, * 18/11 1847.
PER OLOF, * 3/10 1849.
ANDERS GUSTAF, * 16/11 1850.
CARL FREDRIK, * 8/2 1852.


—8L1—

(X7)4B26 PER JONSSON UDÉN, * 23/9 1837, s. t. husman Jonas Ersson i Ö. Tosäter, Enånger. G. 29/7 1873. Torpare i Ö. Tosäter o. Änga 3, Enånger. Fl. t. Forsa 1904. Mjölnare i Lund, Forsa. † 27/6 1915.
(X7)14E5 ANNA MARGRETA ANDERSDOTTER, * 9/12 1849, d. t. husman AndersJonsson i Haga, Enånger. † 6/1 1929.
PER UDÉN, * 25/11 1870                                  2.
JONAS VILHELM, * 2/11 1873. † 17/11 1873.
ANDERS VILHELM, * 25/9 1874                         3.
MARIA MARGRETA, * 11/10 1876.                      (X7)4B66 o. (X8)8L7.
ANNA MATILDA, * 16/10 1879. † 30/11 1883.
GERDA KAROLINA, * 26/9 1883. Fl. t. Hudiksvall 1901                                       9.
ANNA MATILDA, * 4/1 1887.                             (X7)3M51 o. (X8)9L2.
OLGA KRISTINA, * 23/12 1890. Fl. t. Forsa 1904 6.
JONAS, * 24/3 1893. Fl. t. Forsa. 1904. T. Bergsjö 1910.

—8L7—

(X6)45M4 OLOF ANDERSSON LJUNG, * 12/9 1873, s. t. bonden Anders Ljung i Fjärdsäter s6, Delsbo. G. 13/4 1902. Mjölnare i Lund, Forsa. Fl. t. Bjuråker 1903. † 12/11 1910.
1 MARIA MARGARETA UDDÉN, * 11/10 1876, d. t. mjölnare Per Jonsson Udén i Lund. Bagerska. † 12/12 1946.
SIGNE MARGRETA, * 3/9 1902. † 9/3 1903.
HELGE, * 26/5 1905. † 2/10 1908.
Tv. SIGNE, * 13/2 1906.
Tv. OLOF, * 13/2 1906. † 17/2 1906.
HELGE, * 29/12 1909 – 1F22.


—33N1—

(W12) ANDERS EMIL JERNANDER, * 1/12 1840 i Grangärde, Kopp. Mjölnare i Hamre
(T26) CARL GUSTAF JERNANDER, * 14/12 1844 i Hellefors, Ör. Dräng i Hamre
(U59) ANNA STINA JERNANDER, * 18/2 1846 i Fernebo, Västm., län


—69S1—

(G76) NILS PETER SVENSSON, * 23/5 1848 i Växjö. G. 18/1 1891. Mjölnare i Skarmyra. Fl. t. Söderhamn 1894.
(X45) ANNA OLSDOTTER, * 9/12 1854 i Trönö.
STYVSON OLOF EDVARD, * 8/11 1886 i Trönö. Fl. t. Timrå 1894.
ANNA MARIA, * 15/8 1890.
GUNILLA KRISTINA, * 31/1 1892.
KARL GUSTAF, * 9/3 1893.
AXEL JEAN, * 19/5 1894.


—8U4—

(X44) LARS GUSTAF ÖSTBERG, * 12/5 1866 i Torsåker. G. 2 ggr. Mjölnare i Lund. Fl. t. Hälsingtuna.
(C83) EMMA KRISTINA KÄLLGREN, * 28/5 1873 i Älvkarleby, Upp. län. G. 15/10 1891. † 15/6 1907.
2 KARIN JONSSON, * 1/8 1874, d. t. husman Jon Jonsson i Utnäs. G. 4/9 1909.
GUSTAF ALEXANDER, * 12/12 1891. Fl. t. Hälsingtuna.
ELVIRA KRISTINA, * 26/8 1895. Fl. t. Hälsingtuna.
IRMA ELISABET, * 11/7 1903. Fl. t. Hälsingtuna.Det här är mjölnare Erik Johansson


—75U1—

(H19) ERIK OSKAR JOHANSSON, * 7/1 1908 i Vena, Kalm. län. G. 19/3 1949. Mjölnare i Böle.
(X6)11J30 ANNA KRISTINA SÄLG, * 1/5 1917, d. t. Jonas Olof Sälg i Fjärdsätter, Delsbo.
(X4)46A42 Tid. g. 31/10 1942 m. skogsarb. Erik Larsson i Gammelsträng, Norrbo. Fl. t. Västanfors 1945. Omg. 1949.
INGER ANITA LARSSON, * 26/10 1941.
ULLA CHRISTINA, * 24/9 1949.


—7Z2—

(X6)24K4 OLOF ERSSON BJÖRKLUND, * 4/4 1847, s. t. husman Erik Olsson i Stömne, Delsbo. G. 2/11 1868. Fl. t. Forsa 1872. Mjölnare i Hamre, Forsa. Fl. t. Rogsta 1893.
(X6)26C5 LENA STINA KÄLLBERG, * 13/12 1845, d. t. smed Stefan Källberg i Stömne, Delsbo.
BRITA, * 23/2 1869. † 6/5 1875.
HELENA OLIVIA, * 23/10 1878. Fl. t. Rogsta.
(X6)26C3 Svärmor SIGRID KÄLLBERG, f. BJÖRKLUND, * 28/8 1817. † 14/8 1883 i Forsa. Se Forsa       7Z1.


—72Z1—

(X19) SVEN JOHAN HELGE HALLSTRÖM, * 17/4 1889 i Hälsingtuna. G. 22/7 1916. Mjölnare i Byberg, Forsa. † 5/1 1950.
(T2) TYRA LINDBERG, * 5/12 1891 i Asker, Ör. † 12/2 1948.
PER EMIL HELGE, * 25/10 1916. † 7/1 1917.
RAGNA TYRA, * 15/6 1918                                15K17.
GÖTA BIRGITTA, * 22/4 1925.Trevlig bild från kvarnen i Lund. Mannen till höger är Kalle Holmström från Sanna. Född 9/7 1911 i Hälsingtuna. Gift 3/3 1945 med Rakel *25/7 1920 i Hudiksvall. Hon avled den 6/2 2003 och maken Kalle avled den 14/12 1984. Bilden är utlånad av Anders Martinsson.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *