Samuel Ödmann Delsbo

 

Kjell Grönberg, som skrivit den här intressanta artikeln om Samuel Ödmann, är själv en stor profil i Dellenbygden och synnerhet i Delsbo. Trots att han inte är från bygden, utan hitflyttad och uppväxt i Ockelbo, har han slukat allt som finns att läsa om Delsbo och dess omgivning. Efter sin tid som chef för hotell Dellenborg, skrev han boken ”Bra åt Delsbo” som blev en historiebeskrivning om hotellets 50 år och om sjukstugan som verkade där dessförinnan. Boken blev den 244:e som handlar om Delsbo och bidrog till att Delsbo behåller sin plats som Sveriges mest litterära, skrev Kjell Grönberg 1997.

Hans stora uppslagsbok utkom 2004. ”Delsbo socken ålder och värde” .
En tidskrönika, ett kalendarium över händelser i och kring Delsbo under 800 år. Boken innehåller 625 artiklar och är på 141 sidor.
Utöver sin stora boksamling har han också landets största samling av bibel –psalm – och andliga visböcker, ca 400 st. Kjell nöjer sig inte med att bara äga en bok, utan han vill även veta allt om den och om personen som skrev den. Därför har han själv blivit ett levande uppslagsverk.
Han är en stor humorist, som har nära till skratt och upptåg och bjuder alltid på sig själv i alla sammanhang.
Bror Hillgren museet, sång och musik är engagemang som upptar en stor del av hans tid. Han är dessutom ofta anlitad som historisk berättare där hans humor och sjåsfria berättarkonst alltid har en given publik.

 

Tack för den här artikeln och för att Du finns, Kjell Grönberg

 

Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


 

so-003-

Samuel Ödmann 1750 – 1829
Teckning av Maria Röhl
Kungl. Biblioteket

 

HAN HADE DELSBO SOM SITT ANDRA HEM.
Författare. Präst. Språksnille. Botaniker. Ornitolog. Psalmdiktare. Musiker. Teologie professor. Geni. Låg till sängs i 40 år!

 

VI FIRAR SAMUEL ÖDMANN, 250-årsdag, på juldagen år 2000.

Ödmanns andra hem var i Charlotteberg även kallad herrgår´n i Delsbo. Huset är nu 260 år och byggdes av major Johan Wrång men köptes senare av lagman Svante Myrin, som hade en fru Charlotta, därför blev det Charlotteberg (=Myra 104). Nu bor Inger och Arne Djärv där och huset är helt intakt.

Samuel Ödmann föddes 1750 i Växjö där hans fader var präst. Fadern hade studerat i Uppsala och umgåtts flitigt med Knut Nilsson Leneaus, de levde tydligen ett glatt men fattigt liv. Samuels morfar fick sju döttrar men hade avtalat, att få ta hand om döttrarnas förstfödde son. Efter 6 mån i Växjö överlämnades Samuel till prosten Samuel Wiesel i Vislanda där han blev kvar i 10 år. Hans morfar var en särling och ägnade mer tid att lära om natur, sagor, om mänskligt beteende än om läsning. Då Samuel måste flytta till sin mor och far vid 10 års ålder kunde han knappt läsa. Det var kanske en bra start för blivande läsgeni.

Han kom till gymnasiet i Växsjö och startade en studieperiod med “latin, katekes, glosor och stryk” men matematik och botanik var bäst. Men, kanske var det musik som var roligast, han spelade piano, valthorn, basfiol och flöjt och blev snart den ledande musikkraften i skolan, ja hela staden. Samuel Ödmann reste till Uppsala 1768 men var fattig och måste redan efter några månader ta jobb, som informator åt Svante Myrins dotter Hedvig (10 år) i Delsbo. Tillsammans med en kamrat nödgades de gå större delen från Uppsala och kom fram på julafton.

Här i Delsbo träffade han genast prosten Leneaus och ville låna reseskildringar av honom, men Samuel måste först läsa “Delsboa Illustrata”.

Hög nivå på kulturen här.
Ödmann var imponerad av det kulturella livet i Delsbo speciellt på Charlotteberg, “en högre nivå än många av de bättre husen i Växjö”. Han blev kär i Hedvigs syster Elisabeth, även hon 18 år. De hade en bror som hette Erik och som hamnade i Franska armens tjänst i Gibraltar där han dog i strid. Detta gjorde att systrarna fick en bra pension livet ut och att Carl Mikael Bellman skrev lite om Eriks “hjältedöd” i en hyllningsvers till kung Gustaf III.

Under studieperioden skrev Samuel Ödmann ett 30-tal brev till Hedvig både till och ifrån Delsbo i en skämtsam anda där händelser i Delsbo kommenterades, alltid med avsikt att Hedvig skulle lära sig något gott. Breven finns bevarade. Om somrarna var han Carl von Linnés favorit -elev ofta på Hammarby utanför Uppsala, de kom ju från samma trakt. Linné var nu berömd över hela världen.

Efter prästexamen kom han till Värmdö 1773 som lärare och huspräst. Han noterade allt som hände i naturen och blev expert på flyttfåglar. Ödmann lånade och läste alla reseskildringar, som utkommit sedan 1500-talet, på alla språk! Han läste också teologi, botanik mm. Då han ofta rodde till Gamla stan för att sälja fåglar han skjutit så fyllde båten med böcker från biblioteket där. På midsommarafton 1777 gifte han sig med Elisabeth i Delsbo “nybyggda” kyrka och hade festen i Charlotteberg.

Bara rest mellan Småland och Dellenbygden
På 1780-talet började Ödmann skriva om alla möjliga ting, bl a om växternas namn i bibeln som var försvenskade och han gav de rätta namnen. Han översatte reseskildringar och skrev nya bl a om Cicilien. Sahara, Indien, Portugal, Nord Amerikas ishav, Södra Afrika, Irland, “Kamschatkas innevånares psykiska märkvärdigheter” (196 sid.). Ja han skrev om platser i hela världen, totalt 56 st. böcker utan att ha varit längre norrut än Delsbo och söderut än Vislanda. Själv har jag “Geografiskt handlexikon över NT:s heliga skrift, d v s massor av upplysningar om de orter som Jesus och apostlarna besökte. Där finns 9 sidor om Jerusalem, både rättelser och förklaringar till dåvarande bibeltryck. Den blev en “bestseller” bland präster i Sverige.

Nu drabbades Samuel av en sjukdom som kallades skärgårdsfrossa med hög feber. Efter den tiden fick han panik för blåst och kall luft och stannade mest inomhus. Han skulle hålla ett inträdestal till kungl. Vetenskapsakademin den 31/7 1784, men stannade hemma och lät en annan läsa upp talet. Där berörde han massor av djurs uppbyggnad och skrev bl a, att “allt är en kedja” fram till människan. Observera att detta var 75 år före Darwins utvecklingsteori!

Nu blev han “Gubben i sängen”
Ödmann hade nu flyttat till liknande arbete i Pilham och uppmärksammades av många bl a Gustaf III. Han erbjöds kyrkoherdetjänsten i Gamla Uppsala år 1789 men gruvade sig för flytten och kom dit först 1792 nedbäddad i båt och sedan vagn. Han besökte aldrig denna kyrka utan höll mottagning i prästgården bl a för bygdens bönder som fick mycket goda råd i odlingsfrågor. Det mesta av råden gav Ödmann med utgångspunkt från flyttfåglarnas olika sätt att bete sig.

Inspiration från vår bygd.
Nu låg han alltid till sängs, ända till sin död. Han hade stor korrespondens med hela den lärda världen och blev lärare vid universitet. Han köpte ett hus i Uppsala (nuvarande stadsbiblioteket) och fick uppdrag att skriva om katekesen, kyrkans handbok och var med både i bibel- som i psalmbokskommittén.1897 gav han ut en egen psalmbok med 75 helt egna, nyskrivna sånger bl a “Naturen åter träder ..” troligen, med tankarna på omgivningen vid Dellensjöarna. År 1800 blev han teologie doktor och 1802 professor i teologi och därmed ansvarig för all prästutbildning.

Varmt, syrefattigt, rökigt och trångt.
Samuel Ödmans rum var 4,8 x 4,8 och 2,3 m högt och han ville ha 25-28 gr. varmt, vädrade aldrig och rökte alltid sin pipa. Rummet blev bibliotek, föreläsningssal, musikrum, matsal och sovrum. Varje termin kom 100-170 studenter för att lämna uppsatser och blev förhörda av sin professor. Han ville alltid ha reda på hur de hade det i sina respektive hem och antecknade allt. En elev sa: “Att bli förhörd i latin och hebreiska det gick väl an, men att gå in i Ödmanns rum, det var en pärs”. Alla fick röra sig sakta i rummet (efter att först blivit uppvärmda i ett förmak) och ingen fick ta honom i hand. Han hade alltid fullt med besökare, många utlänningar och han tröttnade aldrig på att samtala med besökare om alla tänkbara ämnen.

Frun från Delsbo avled 55 år gammal.
Hans fru Elisabeth dog 1805 men enda barnet Catarina Charlotta, då 25 år, döv men mycket konstnärlig, hon hjälpte sin fader. Författaren H C Andersson har senare skrivit om faderns och dotterns situation.

Samuel Ödmann skrev två oratorier om Jesu lidandes historia, både text och musik. Han bildade kören “Uppsalasången” och hade övningar i sitt rum. Då han själv inte kunde komma på konserter så fick han nöja sig med att njuta av, att läsa noterna, hela partituret, till en konsert. Han var således även ett musikgeni!

Läs “Hågkomster”
År 1809 skrev han den förnämliga skildringen “Hågkomster” om 1700-talet i Vislanda, Växjö och Delsbo, allt med stor innerlighet. En perfekt bok för den som vill läsa om denna tid. Den trycktes först efter hans död. I övrigt skrev han mest böcker om teologi och råd om hur prästerna skulle uppträda.

“Gubben i sängen” blev inspektör -en slags chef för både Smålands- och Gästrike- Hälsinglands nation, det var mycket ovanligt. Han drack aldrig sprit för han ansåg det var bara dumt, att vara mentalt bortkopplad några timmar. Han var även mycket engagerad i samhällsdebatten t ex om nationalekonomi och krävde att historieböckerna skulle omskrivas beträffande Karl XII, vilken han ansåg vara en kung som endast skapat död och elände. Då, var det en mycket kontroversiell uppfattning.

Han var en kung bland de lärde.
Den 2/10 1829 avled han stilla och avporträtterades i sin säng (hade tidigare vägrat). Två dagar senare hölls en stor minneshögtid i domkyrkan och än större vid begravningen. Han fick sin viloplats i Gamla Uppsalas kyrkogård men själva kroppen hade då vilat länge.

/Kjell Grönberg.

so-002-gravsten

Samuel Ödmanns gravsten i Gamla Uppsalas kyrkogård

 

KRONOLOGI över Samuel Ödmann ”Gubben i sängen”

Morfar Samuel Wiesel (1699-1773) prästv. 1718 i Lund

Mormor Anna Cristina Litthorn (1697-1774)

Barn:
Anna Dorotea(1722-1791), g.m. Isac Heurlin
Christina (1724-1795), g.m. Jonas Bergenholtz
Margareta (1727-1805), g.m. Isak Widebäck
Catharina (tvilling 1729-1787) g.m. Gabriel Ödmann
Helena (tvilling 1729-1814) g.m. Johan Hagelqvist – Nils Lundeberg,
Sofia (1732-1799) g.m. Jonas Wieselgren
Ulrika(1735- 1824)g.m. Nicolaus Wieselqvist i Vislanda
(samt 2 flickor som avled efter födseln)

Farfar. Lars Ödman (plåtslagare)

Farmor.Kerstin Häger (bonddotter)

Fader. Gabriel Ödmann (1706-1787) prästv. I Uppsala, blev notarie i Växjö 1743, kh Hjälmseryd 1762

Moder.Katarina Wiesel ((1729-1782) gift  1748

Barn. Samuel och Gabriel (häradshövding i Mo) samt 6 söner och 4 döttrar


SAMUEL LORENTZ ÖDMANN föddes 25 DEC 1750 i Växjö

1751.Sommaren lämnas SÖ till morfar kh Wiesel

1760 i jan. tar föräldrarna SÖ till Växjö först informator som fick avsked

1761 I maj inskrivs SÖ i Växjö läroverk

1764 får SÖ premier för bra musikverksamhet

1768 fotvandrar SÖ till Uppsala (via farfar i Jönköping)

1768 3/9 inskrivs SÖ vid universitet som nr 1128

1768 åker SÖ och utfattig kamrat med lånad häst och vagn mot H-land. Det blir    mycket besvär med kärror och de fotvandrade mest Träffar Svante Myrin I Undersvik och får resan till Delsbo den 23 dec. Blir informator i Charlotteberg för Hedvig Myrin 10 år. Träffar Knut Leneaus.

1769 Får SÖ predika i Delsbo kyrka på Långfredag

1770 Vistas SÖ i Delsbo under julhelgen

1771 i maj är SÖ i Uppsala

1772 i febr. ( mars i Uppsala) i aug.-okt. är SÖ i Delsbo

1773 17 april prästvigs SÖ i Växjö och predikar i domkyrkan

1773 SÖ flyttar till en lärar/prästtjänst i Lämshaga, Värmdö hos generallöjtn. Pfeiff

1776 övergår SÖ till baron Cederströms tjänst i Beatelund, Ingarö

1777 24 juni gifter sig SÖ och Lisa Myrin i Delsbo kyrka. Fest  i Charlottberg där SÖ:s far och mor från Hjälmseryd är med. Några dagar senare flyttar de nygifta till Ingarö

1780 Drabbas SÖ av skärgårds frossa (malaria?) nästan avlider av hjärtklappning

1780 1 juni föddes dottern Catarina (avled 31/8 1861)

1783 skriver SÖ om Arabiernas  seder och levnadssätt

1784 4 febr. antages SÖ i Vetenskapsakademien  31/7 håller SÖ sitt inträdestal  ”Om djurlivets släktskaper”

1786-87 Skriver SÖ flera reseskildringar från andra världsdelar. Bl.a. om ”Kamtschatkas des inevånare och physiska märkvärdigheter”.

1788 16 okt. brinner deras hem i Pilhamn och alla samlingar, böcker brann inne

1790 18 jan. utnämns SÖ till kyrkoherde i Gamla Uppsala

1792 översätter SÖ 1:a sydslaviska litteraturen till svenska

1792 i juli flyttar SÖ med täckt båt från Pilhman till Uppsala f.v.b. i täkt vagn till pastorsbostaden i Gamla Uppsala.

1792 blev SÖ ledamot av bibelkommissionen

1794 Flyttar SÖ till inköpt hus Svartbäcksgatan 17 (revs 1964)

1798 Utgav SÖ sångboken ”Försök till kyrkosånger” och är med i kommitté om    ny katekes, om kyrklig handbok, om ny översättning av Matteus evangelium samt i J.O. Wallins psalmbokskommitté (utkom 1819)

1800 blir SÖ teologie doktor

1802 blir SÖ professor för teologiska fakultetet ett universitet.

1802 avlider svärfar Svante Myrén

1805 avlider SÖ:s hustru Lisa Ödmann. Döva dottern Catarina 25 år är hemma

1807 Gifter sig dottern Catarina med slottspredikant Anders Löfvén ( 1775-1815)

1808 blir SÖ Gästrike-Hälsinglands nations kurator

1809 utger SÖ oratoriet ”Försonaren på Golgata”

1811 erhåller SÖ Kungl. Nordstjärneorden

1815 utger SÖ oratoriet ”Försonaren på Oljeberget” med  J.C.F Haeffner (1759- 1833)

1813 Föder dotter Catarina en son, Anton (avlider som rådman 1879)

1828 utses SÖ till kurator för Smålands nation i Uppsala

1829 2 okt. avlider Samuel ÖdmannDomkyrkans klockor ringer denna dag och en minnessten invigs över Carl von Linné  (1707-1778)

1829 11 oktober begravs SÖ i Gamla Uppsala kyrka. Får två minnesskrifter på latin av Gästrike-Hälsinge nation ( Johanne Tranér) samt av C. Johannes Lundwall . Åminnelsetal (29 sid. tryckt 1830) av Carl G. Rogberg

1829 avlider SÖ:s bror Gabriel på Svartbäcksgatan 17 då denne är i färd med att  registrera och bevara SÖ:S alla handskrivna handlingar.

1874 från detta år har utgetts olika böcker om SÖ av C.W. Böttinger, E. Tegner, E. Grip, O. Bexell och L. Alfvegren

1923 gör Henning Wijkmark en doktorsavhandling över Samuel Ödmann

1925 utger Wijkmark två skrifter med levnadsskildring, personregister samt många brev till 29 mottagare allt i två böcker på 756 sidor

1968 utger Gunnar Brusewitz (1924- ett häfte om SÖ)

2011 Utger R. J Granqvist ut en skrift om SÖ:s reseskildringar.

Delsbo 28 mars 2018 Kjell Grönberg

 

Tack för ditt besök!

 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *