Samuel Ödmann Delsbo

Samuel Ödmanns tid i Delsbo

Kjell Grönberg, som skrivit den här intressanta artikeln om Samuel Ödmann, är själv en stor profil i Dellenbygden och synnerhet i Delsbo. Trots att han inte är från bygden, utan hitflyttad och uppväxt i Ockelbo, har han slukat allt som finns att läsa om Delsbo och dess omgivning. Efter sin tid som chef för hotell Dellenborg, skrev han boken ”Bra åt Delsbo” som blev en historiebeskrivning om hotellets 50 år och om sjukstugan som verkade där dessförinnan. Boken blev den 244:e som handlar om Delsbo och bidrog till att Delsbo behåller sin plats som Sveriges mest litterära, skrev Kjell Grönberg 1997.

Hans stora uppslagsverk utkom 2004. ”Delsbo socken ålder och värde” .
En tidskrönika, ett kalendarium över händelser i och kring Delsbo under 800 år. Boken innehåller 625 artiklar och är på 141 sidor.
Utöver sin stora boksamling har han också landets största samling av bibel –psalm – och andliga visböcker, ca 400 st. Kjell nöjer sig inte med att bara äga en bok, utan han vill även veta allt om den och om personen som skrev den. Därför har han själv blivit ett levande uppslagsverk.
Han är en stor humorist, som har nära till skratt och upptåg och bjuder alltid på sig själv i alla sammanhang.
Bror Hillgren museet, sång och musik är engagemang som upptar en stor del av hans tid. Han är dessutom ofta anlitad som historisk berättare där hans humor och sjåsfria berättarkonst alltid har en given publik.

Tack för den här artikeln och för att Du finns, Kjell Grönberg


Samuel Ödman på Wikipedia.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Glöm inte ange dellenportalen.se som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

 

so-003-
Samuel Ödmann 1750 – 1829
Teckning av Maria Röhl
Kungl. Biblioteket

 

HAN HADE DELSBO SOM SITT ANDRA HEM.
Författare. Präst. Språksnille. Botaniker. Ornitolog. Psalmdiktare. Musiker. Teologie professor. Geni. Låg till sängs i 40 år!


Charlotteberg, Myra 104, Delsbo, den 11 april 2021


VI FIRAR SAMUEL ÖDMANN, 250-årsdag, på juldagen år 2000.

Ödmanns andra hem var i Charlotteberg även kallad herrgår´n i Delsbo. Huset är nu 260 år och byggdes av major Johan Wrång men köptes senare av lagman Svante Myrin, som hade en fru Charlotta, därför blev det Charlotteberg (Myra 104). Nu bor Inger Djärv där och huset är helt intakt.

Samuel Ödmann föddes 1750 i Växjö där hans fader var präst. Fadern hade studerat i Uppsala och umgåtts flitigt med Knut Nilsson Lenæus, de levde tydligen ett glatt men fattigt liv. Samuels morfar fick sju döttrar men hade avtalat, att få ta hand om döttrarnas förstfödde son. Efter 6 mån i Växjö överlämnades Samuel till prosten Samuel Wiesel i Vislanda där han blev kvar i 10 år. Hans morfar var en särling och ägnade mer tid att lära om natur, sagor, om mänskligt beteende än om läsning. Då Samuel måste flytta till sin mor och far vid 10 års ålder kunde han knappt läsa. Det var kanske en bra start för blivande läsgeni.


Samuel Ödmanns väg i Växjö.

Han kom till gymnasiet i Växjö och startade en studieperiod med ”latin, katekes, glosor och stryk” men matematik och botanik var bäst. Men, kanske var det musik som var roligast, han spelade piano, valthorn, basfiol och flöjt och blev snart den ledande musikkraften i skolan, ja hela staden. Samuel Ödmann reste till Uppsala 1768 men var fattig och måste redan efter några månader ta jobb, som informator åt Svante Myrins dotter Hedvig (10 år) i Delsbo. Tillsammans med en kamrat nödgades de gå större delen från Uppsala och kom fram på julafton.

Här i Delsbo träffade han genast prosten Lenæus och ville låna reseskildringar av honom, men Samuel måste först läsa ”Delsboa Illustrata”.

Hög nivå på kulturen här.
Ödmann var imponerad av det kulturella livet i Delsbo speciellt på Charlotteberg, ”en högre nivå än många av de bättre husen i Växjö”. Han blev kär i Hedvigs syster Elisabeth, även hon 18 år. De hade en bror som hette Erik och som hamnade i Franska armens tjänst i Gibraltar där han dog i strid. Detta gjorde att systrarna fick en bra pension livet ut och att Carl Mikael Bellman skrev lite om Eriks ”hjältedöd” i en hyllningsvers till kung Gustaf III.

Under studieperioden skrev Samuel Ödmann ett 30-tal brev till Hedvig både till och ifrån Delsbo i en skämtsam anda där händelser i Delsbo kommenterades, alltid med avsikt att Hedvig skulle lära sig något gott. Breven finns bevarade. Om somrarna var han Carl von Linnés favorit -elev ofta på Hammarby utanför Uppsala, de kom ju från samma trakt. Linné var nu berömd över hela världen.

Efter prästexamen kom han till Värmdö 1773 som lärare och huspräst. Han noterade allt som hände i naturen och blev expert på flyttfåglar. Ödmann lånade och läste alla reseskildringar, som utkommit sedan 1500-talet, på alla språk! Han läste också teologi, botanik mm. Då han ofta rodde till Gamla stan för att sälja fåglar han skjutit så fyllde båten med böcker från biblioteket där. På midsommarafton 1777 gifte han sig med Elisabeth i Delsbo ”nybyggda” kyrka och hade festen i Charlotteberg.

Bara rest mellan Småland och Dellenbygden
På 1780-talet började Ödmann skriva om alla möjliga ting, bl a om växternas namn i bibeln som var försvenskade och han gav de rätta namnen. Han översatte reseskildringar och skrev nya bl a om Cicilien. Sahara, Indien, Portugal, Nord Amerikas ishav, Södra Afrika, Irland, ”Kamschatkas innevånares psykiska märkvärdigheter” (196 sid.). Ja han skrev om platser i hela världen, totalt 56 st. böcker utan att ha varit längre norrut än Delsbo och söderut än Vislanda. Själv har jag ”Geografiskt handlexikon över NT:s heliga skrift, d v s massor av upplysningar om de orter som Jesus och apostlarna besökte. Där finns 9 sidor om Jerusalem, både rättelser och förklaringar till dåvarande bibeltryck. Den blev en ”bestseller” bland präster i Sverige.

Nu drabbades Samuel av en sjukdom som kallades skärgårdsfrossa med hög feber. Efter den tiden fick han panik för blåst och kall luft och stannade mest inomhus. Han skulle hålla ett inträdestal till kungl. Vetenskapsakademin den 31/7 1784, men stannade hemma och lät en annan läsa upp talet. Där berörde han massor av djurs uppbyggnad och skrev bl a, att ”allt är en kedja” fram till människan. Observera att detta var 75 år före Darwins utvecklingsteori!

Nu blev han ”Gubben i sängen”
Ödmann hade nu flyttat till liknande arbete i Pilham och uppmärksammades av många bl a Gustaf III. Han erbjöds kyrkoherdetjänsten i Gamla Uppsala år 1789 men gruvade sig för flytten och kom dit först 1792 nedbäddad i båt och sedan vagn. Han besökte aldrig denna kyrka utan höll mottagning i prästgården bl a för bygdens bönder som fick mycket goda råd i odlingsfrågor. Det mesta av råden gav Ödmann med utgångspunkt från flyttfåglarnas olika sätt att bete sig.

Inspiration från vår bygd.
Nu låg han alltid till sängs, ända till sin död. Han hade stor korrespondens med hela den lärda världen och blev lärare vid universitet. Han köpte ett hus i Uppsala (nuvarande stadsbiblioteket) och fick uppdrag att skriva om katekesen, kyrkans handbok och var med både i bibel- som i psalmbokskommittén.1897 gav han ut en egen psalmbok med 75 helt egna, nyskrivna sånger bl a ”Naturen åter träder ..” troligen, med tankarna på omgivningen vid Dellensjöarna. År 1800 blev han teologie doktor och 1802 professor i teologi och därmed ansvarig för all prästutbildning.

Varmt, syrefattigt, rökigt och trångt.
Samuel Ödmanns rum var 4,8 x 4,8 och 2,3 m högt och han ville ha 25-28 gr. varmt, vädrade aldrig och rökte alltid sin pipa. Rummet blev bibliotek, föreläsningssal, musikrum, matsal och sovrum. Varje termin kom 100-170 studenter för att lämna uppsatser och blev förhörda av sin professor. Han ville alltid ha reda på hur de hade det i sina respektive hem och antecknade allt. En elev sa: ”Att bli förhörd i latin och hebreiska det gick väl an, men att gå in i Ödmanns rum, det var en pärs”. Alla fick röra sig sakta i rummet (efter att först blivit uppvärmda i ett förmak) och ingen fick ta honom i hand. Han hade alltid fullt med besökare, många utlänningar och han tröttnade aldrig på att samtala med besökare om alla tänkbara ämnen.

Frun från Delsbo avled 55 år gammal.
Hans fru Elisabeth dog 1805 men enda barnet Catarina Charlotta, då 25 år, döv men mycket konstnärlig, hon hjälpte sin fader. Författaren H C Andersson har senare skrivit om faderns och dotterns situation.

Samuel Ödmann skrev två oratorier om Jesu lidandes historia, både text och musik. Han bildade kören ”Uppsalasången” och hade övningar i sitt rum. Då han själv inte kunde komma på konserter så fick han nöja sig med att njuta av, att läsa noterna, hela partituret, till en konsert. Han var således även ett musikgeni!

Läs ”Hågkomster”
År 1809 skrev han den förnämliga skildringen ”Hågkomster” om 1700-talet i Vislanda, Växjö och Delsbo, allt med stor innerlighet. En perfekt bok för den som vill läsa om denna tid. Den trycktes först efter hans död. I övrigt skrev han mest böcker om teologi och råd om hur prästerna skulle uppträda.

”Gubben i sängen” blev inspektör -en slags chef för både Smålands- och Gästrike- Hälsinglands nation, det var mycket ovanligt. Han drack aldrig sprit för han ansåg det var bara dumt, att vara mentalt bortkopplad några timmar. Han var även mycket engagerad i samhällsdebatten t ex om nationalekonomi och krävde att historieböckerna skulle omskrivas beträffande Karl XII, vilken han ansåg vara en kung som endast skapat död och elände. Då, var det en mycket kontroversiell uppfattning.

Han var en kung bland de lärde.
Den 2/10 1829 avled han stilla och avporträtterades i sin säng (hade tidigare vägrat). Två dagar senare hölls en stor minneshögtid i domkyrkan och än större vid begravningen. Han fick sin viloplats i Gamla Uppsalas kyrkogård men själva kroppen hade då vilat länge.

/Kjell Grönberg.

so-002-gravsten
Samuel Ödmanns gravsten i Gamla Uppsalas kyrkogård

KRONOLOGI över Samuel Ödmann ”Gubben i sängen” (19.200 träffar på Google).

Morfar          Samuel Wiesel (1699-1773) prästv. 1718 i Lund
Mormor        Anna Cristina Litthorn (1697-1774)
Barn:
Anna Dorotea(1722-1791), g.m. Isac Heurlin
Christina (1724-1795), g.m. Jonas Bergenholtz
Margareta (1727-1805), g.m. Isak Widebäck
Chatharina (tvilling 1729-1787) g.m. Gabriel Ödmann 20/9 1748
Helena (tvilling 1729-1814) g.m. Johan Hagelqvist – Nils Lundeberg
Sofia (1732-1799) g.m. Jonas Wieselgren
Ulrika(1735- 1824)g.m. Nicolaus Wieselqvist i Vislanda (samt 2 flickor som avled efter födseln)

Farfar            Lars Ödman (plåtslagare)
Farmor          Kerstin Häger (bonddotter)

Fader Gabriel Ödmann (1706-1787) prästv. I Uppsala, blev notarie i Växjö 1743,                          kh Hjälmseryd 1762
Moder Chatarina Wiesel ((1729-1787) gift 1748
Barn :
Samuel och Gabriel, häradshövding i Mo, Herman (1770-1794) samt 5 andra söner och 4 döttrar


SAMUEL LORENTZ ÖDMANN föddes 25 DEC 1750 i Växjö


Byggnad vid Wiesells prästgård där SÖ lekte som barn

1751              Hösten lämnas SÖ till morfar kh S. Wiesel

1760              i jan. tar föräldrarna SÖ till Växjö, först en informator som sedan fick avsked


Växjö gymnasium s k Karolinerhuset invid Domkyrkan.

1761              I maj inskrivs SÖ i Växjö läroverk

1762              Flyttar far med fam. till Hjälmseryd som kh

1764              Får SÖ premier för bra musikverksamhet

1768              Fotvandrar SÖ till Uppsala (via farfar i Jönköping)

1768              3/9 inskrivs SÖ vid universitet som nr 1128

1768              Åker SÖ och utfattig kamrat med lånad häst och vagn mot H-land. Det blir mycket besvär med kärror och de fotvandrade mest Träffar Svante Myrin I Undersvik och får resan till Delsbo den 23 dec. Blir informator i Charlotteberg för Hedvig Myrin 10 år. Träffar Knut Leneaus.

1769              Får SÖ predika i Delsbo kyrka på Långfredag

1770              SÖ får predika i Uppsala domkyrka (mycket ovanligt för en student)

1770              Vistas SÖ i Delsbo under julhelgen

1771              i maj är SÖ i Uppsala

1772              i febr. (mars i Uppsala) i aug.-okt. är SÖ i Delsbo

1772              Blir SÖ filosofikandidat

1772              10 sept. var SÖ åskådare i Norrbo då drängen Karl Ersson fr. Ljusdal, född i Norge 16/7 1745 avrättas för mord på Karin f. 1741 i Delsbo. (enl. brev t. Hedvig 12/9-72)

1773              Avlider SÖ:s morfar kh Samuel Wiesel i Vislanda

1773              17 april prästvigs SÖ i Växjö och predikar i domkyrkan

1774              I april SÖ flyttar till en lärar/prästtjänst i Lämshaga, Värmdö hos general-löjtnant Pfeiff.

1774-92         Under vistelsen i Värmdö skriver SÖ minst 20 böcker och massor av brev

1775              Bor SÖ utan ”arbete” en tid i Mörtvik

1776              28 jan. avlider kh Knut Lenæus, Delsbo

1776              22 maj övergår SÖ till baron Cederströms tjänst i Beatelund, Ingarö, får skolmästartitel i nya skolan där, ska predika i Beatelund och i nya kapellet.


Pastor Ödmanns väg på Ingarö.

1777              24 juni gifter sig SÖ och Elisabet (Lisa) Myrin i Delsbo kyrka. Fest i Charlottberg där SÖ:s far Gabriel och mor Chatarina från Hjälmseryd är med. Några dagar senare flyttar de nygifta till nya prästgården vid Pilhamn

1778              Uppger SÖ att han haft hög feber

1778              Besöker SÖ:s bror Gabriel, Pilhamn

1780              Drabbas SÖ av skärgårds frossa (malaria?) avlider nästan av hjärtklappning

1780              1 juni föddes dottern Catarina, döv, (avled 31/8 1861)

1781              Utgav SÖ Väderleksanmärkningar för sju år i Värmdö skärgård (1774-80)

1783              24/1 skriver C.M. Bellman om SÖ:s svåger Erik Myrén i Augustibröderna.

1783              28 aug. skriver SÖ (t. Thunberg) att han återvänt från Småland.

1783              Skriver SÖ om arabernas seder och levnadssätt

1784              4 febr. antages SÖ i Vetenskapsakademien (som n:r 229) Den 31/7 håller SÖ sitt inträdestal ”Om djurlivets släktskaper”

1786              Föreslår SÖ Kungl. vet. ak. Lines Fauna Seuecia ska omvärderas (avslag)


Hjälmseryds 1100-talskyrka

1787              12/10 avlider SÖ:s mor Chatarina i Hjälmseryd


Den vackra predikstolen i Hjälmseryds kyrka

1787              22/12 avlider SÖ:s fader kh Gabriel i Hjälmseryd

1786-87         Skriver SÖ flera reseskildringar från andra världsdelar. Bl.a. om ”Kamchatkas des innevånare och psykiska märkvärdigheter”

1788              16 okt. brinner ÖD:s hem i Pilhamn och alla samlingar, med 1.800 insekter, 500 växter samtliga böcker brann inne. Får ånyo komma till Beatelund.

1788              Vann SÖ första pris av Götheborgska Vetenskaps- och Vitterhetsamhället

1789              Försvarar inkallade lagman Svante Myrin läsarna i Delsbo vid tinget där.

1790              18 jan. utnämns SÖ till kyrkoherde i Gamla Uppsala

1792              20 mars erhöll SÖ kanslersfullmakt som adjunkt vid universitetet

1792              Översätter SÖ 1:a sydslaviska litteraturen till svenska och skriver ”Värmdös fågelliv”

1792              17/6 Invigs Pilhamns Kapell med nattvard, barndop och predikan av huspredikant Pehr Annerstedt.  Kapellet bekostades av Anders Cederström. Fem barn hade döpts tidigare i kapellet.(av vem)

1792              6 juli flyttar SÖ med täckt båt från Pilhamn till Uppsala f.v.b. i täkt vagn till pastorsbostaden i Gamla Uppsala.

1792              Blev SÖ ledamot av bibelkommissionen (till sin död)

1793              SÖ blir medlem i Ecklesiastik-kommittén (Ny Psalmbok, handbok, katekes mm)


Svartbäcksgatan 17, Uppsala

1794              Flyttar SÖ till inköpt hus Svartbäcksgatan 17 (revs 1964)

1798              Utgav SÖ sångboken ”Försök till kyrkosånger” (77 ps.) och är med i kommitté om ny katekes, om kyrklig handbok, om ny översättning av Matteus evangelium samt i J.O. Wallins psalmbokskommitté (utkom 1819)

1800              Blir SÖ teologie doktor

1801              Skrev SÖ om uppväxten i Vislanda

1802              Blir SÖ professor för teologiska fakultetet ett universitet.

1802              Avlider svärfar Svante Myrén

1805              Skrev SÖ om skoltiden i Växjö

1805              29 okt. avlider SÖ:s hustru Lisa Ödmann. Döva dottern Catarina 25 år är hemma

1806              Utnämns SÖ som Seminarie-director vid nystartare Theologiskt seminarium

1807              Gifter sig dottern Catarina med slottspredikant Anders Löfvén ( 1775-1815) före vigseln måste Catarina konfirmeras, då med någon teckenspråks-hjälp.

1808              Blir SÖ Gästrike-Hälsinglands nations kurator (den dagen sammanslagna)

1809              Utger SÖ oratoriet ”Försonaren på Golgata”


SÖ och Johan Åström skriver ny Katekes för Ärkebiskop Lindblom.

1811              Erhåller SÖ Kungl. Nordstjärneorden av ÄB Lindblom (trissan först på spisen)

1813              Blir SÖ medarbetare i Svensk litteraturtidning (samt 4 andra tidn.)

1813              Föder dotter Catarina en son, Anton (grundade Sv. äldsta bef. advokatbyrå i U:a avlider som rådman 1870)

1814              Utgav SÖ Mattei evangelium i översättning med anmärkningar, 177 sid.

1815              Utger SÖ oratoriet ”Försonaren på Oljeberget” med J.C.F Haeffner (1759-1833)

1816              Utges 1:a provtrycket av nya testamentet

1819              Avlider SÖs svärson Anders Löfwen


Konstnären Gunnar Brusewitz uppfattning hur ett besök hos SÖ kunde se ut.

1823              Får SÖ besök av två engelska präster från deras Jerusalem-resa

1825              SÖ; Brännvin kommer aldrig över mina läppar (vill aldrig vara oklar)

1828              Hjälper SÖ prästänkan Gelin och hennes barn ett år.

1828              Utses SÖ till kurator för Smålands nation i Uppsala 

1829              2 okt. avlider SÖ 78 år och 10 mån. gammal. Domkyrkans klockor ringer denna dag och Dagen efter gör A. A. Grafström en teckning, och prof. J.G. Sandberg gör 1830 en oljemålning av SÖ (nu på Smålands nation, Uppsala) En teckning av Maria Röhl 1833 har gjorts. Ännu senare gör Adelai Leuhasen en kopia (nu på Ingarö kapell) samt J.A. Sevén en kopia (nu Uppsala universitet). Gunnar Forsell har ytterligare en målning.


Uppsala gamla kyrka

1829              11 oktober begravs SÖ i Gamla Uppsala kyrka. Får två minnesskrifter på latin av Gästrike-Hälsinge nation (Johanne Tranér samt av C. Johannes Lundwall). Åminnelsetal (29 sid. tryckt 1830) av Carl G. Rogberg. En minnessten invigs över Carl von Linné (1707-1778) den 12/10.

1829              Avlider SÖ:s bror Gabriel på Svartbäcksgatan 17 då denne är i färd med att registrera och bevara SÖ:s alla handskrivna handlingar.

1867              Lät Sv. Akademin trycka upp en minnespeng över SÖ

1868              Utgavs ”Minnesanteckningar…” om bl.a. SÖ av C.W. Böttiger (1807-1878), (80 sid.) Han hade varit elev till SÖ.

1923              Gör Henning Wijkmark en doktorsavhandling över Samuel Ödmann (367 sid och ett namnregister på 820 personer.

1925              Utger Wijkmark två skrifter med levnadsskildring, uppsats om Vislanda, Växjö och Delsbo, inträdestal 31/7 1784, om Värmdö, sälar, O. Magni naturhistoria, åminnelsetal, mm., personregister (515 pers.) samt 230 brev till 29 mottagare allt i två böcker på 756 sidor.

1968              Utger Gunnar Brusewitz (1924-2004) ett häfte om SÖ

1995              Utger Oloph Bexell ”Mannen i sängen”, med teologisk vinkel (på engelska)

2011              Utger R. J Granqvist ut en skrift om SÖ:s reseskildringar.

2014              Utger prof. Mathias Lundberg ”Två S-Ö- oratorier…” en musikavhandling


 

Samuel Ödmanns böcker (inkl. översättningar)

Tryckår              Författare…    Titel                 Reseskildring

1773                    Flyttar SÖ ensam som huspredikant till Lämshaga

1783                    Arvieux…Arabernas seder                                                                r

1783                    Måse-släktets historia

1784                    31/7 inträdes-tal om Djurrikets släktskaper (förflyttning) 204 djur även på latin

1784                    Oldendorp…om negrerna på Guinea                                            r

1785                    J.F.W. Jerusalem…Predikn.  för det hertigliga brunswigska hofwet

1785                    Till den heliga skrifts upplysning om naturkunnigheten

1785                    Per Högström. Skellefteå, åminnelsetal

1785                    Företal av SÖ till Tal om läckerheter av B. Bergius

1786                    Sonnerat, Resa till Nya Guinea                                                       r

1786                    Jämförelser mellan norra o. södra polkretsen                          r

1786                    C.C. Storm…Christliga predikningar

1787                    Wafer. Kamtschatkas invånare o. psykiska märkvärdigheter     r

1787                    C. Niebur…Levanten, Arabien                                                         r

1788                    Wafer…Amerikanska näset                                                              r

1788                    Page…Resa i Arabien, Bassora-Damas                                         r

1788                    Saml. om naturkunnighet i den heliga skriften

1789                    La Tudes…39 års fängelse i Bastillen                                             r

1789                    W. Cox resa genom Polen och Ryszland                                      r

1789                    Wadström…Guniea slavhandlel                                                     r

1790                    Maritis…Syrien, Palestina, Cypern                                                 r

1791                    Brydone/von Borch Sicilien-Malta                                                 r

1791                    von Benyovszky…resor                                                                      r

1791                    J.M. Schroeck Utkast till kristna religioner

1792                    Blighs…resa i S.werldshaven (+ 2 tyska böcker)                       r

1792                    Brev Som morlackerna                                                                       r

1792                    6 juli flyttar SÖ från Värmdö till Gla. Uppsala

1792                    Brydone….Italienska jordbävningar                                              r

1792                    Poiret…Numidien (stort förbättrad)                                             r

1792                    J.M. Schroeck…utkast religionens historia

1792                    Noris….Dahomej—negerkusten                                                     r

1792                    Skaldeqwäde om Hassan Agas makas död (översättn.)

1793                    Kamtschatka och Sibirien                                                                  r

1793                    Försök till kyrkosånger

1793                    1:a utkastet till ny översättning av NT (förkastades)

1793                    J. Whites res till Nya Holland                                                           r

1794                    Flyttar SÖ till Svartbäcksgatan 17, Uppsala

1794                    J. Hynes…strandning å Afrikas ö. kust                                          r

1794                    Munters resa genom Neapel                              r

1794                    Townsend…Spanien                                                                           r

1794                    Ferrieres…Turkiet                                                                                r

1795                    Le Vaillants resa till S. Afrika                                                            r

1795                    Campell…Indien                                                                                   r

1795                    Lemprieres…Marocco                                                                        r

1795                    Bruce…Abyszinien                                                                               r

1795                    Symes…kungariket Ava                                                                     r

16/3 1796         Åminnelsetal över biskop Olof Celsius

1796                    A. Andersen…om ängelska beskickningen i China                   r

1796                    Stolberg…Italien, Neapel                                                                  r

1796                    Baretti…Portugal                                                                                  r

1796                    Åminnelsetal över O. Celsius

1797                    Schultz…Pålen…                                                                                    r

1797                    Åminnelsetal över kh C. Bjerkander

1797                    Hunter…Södra Wallis                                                                          r

1797                    Meares…Ostindien till Amerika                                                      r

1797                    W. Coxe…Pålen och Ryssland                             r

1798                    La villant …Södra Afrika                                                                     r

1798                    Topham, …Skottland                                                                           r

1798                    Sam. Hearnes…Norra Amerikas ishav                                          r

1798                    Brev om Skottland                                                                               r

1799                    Strödda samlingar naturkunnigheten i NT (obs 6 delar)

1799                    De La Perouse …Jorden runt                             r

1799                        Geografiskt handlexikon över Nya Testamentet                                                                

1800                    Johan Stedman…Surinam…                                                             r

1800                    Mungo Park Resa i det inre Afrika                                                 r

1800                    Hager…Wien till Sicilien                                                                     r

1800                    Sonnini…Östra och nedre Egypten                                                r

1800                    Julklapp till Örebro stads o. landsförsamling

1801                    Brownes…Africanska kungariket Fur                                            r

1801                    Hågkomster från hembygden, Vislanda

1801                    Donald Campbells resa till Indien                                                  r

1802                    H. Fr. Link…Frankrike, Spanien, Portugal                                     r

1802                    Litanien bragt på vers

1803                    La Tocnaye…Resa genom Irland                                                    r

1805                    Avlider SÖ:s hustru Lisa

1805                    Försök över Johannis uppenbarelse

1805                    Strödda försök av NT:s heliga skrift (obs 8 delare)

1805                    Hågkomster från skolan i Växjö

1805                    Engelsk författare. Resa till kungariket Ava                                r

1807                    Gifter sig dottern Catarina med pastor Anders Löfvén och flyttar till Gla. Uppsala

1809                    Prosten Lenaeus i Delsbo

1809                    Försonaren på Golgata. Oratorium

1809                    S.J. Collin. Ord till kapellmäst. J. Haydn

1812                    Predikoutkast för seminarium

1812                    Christeligt predikosätt för seminariet

1812                    Geografiskt handlexikon öfver NT

1814                    M. Symes…Till kungariket Ava

1814                    Mathei evangelium i översättning med anmärkningar

1815                    Försonaren på Oljeberget. Oratorium, musik J.C.F. Haeffner

1815                    Per Osbeck (åminnelsetal)

1816                    J. Maritis…Resa till Syrien                                                                 r

1816                    G. af Cordova……Det åter-eröfrade Granada                             r

1816                    af Abbé Raynal…(på franska) Amerikas revolution                 r

1819                    Gibbon…Attila hunnernas konung                                                r

1819                    Antiquariskt försök öfver fäcktare-spelen i Rom                      r

1822                    Försök över Johannis uppenbarelse

1822                    Öfningar i latinska syntaxen

1823                    Anvisn. om beredelse till första nattvard

1823                    Svårigheter om nya evangelie-boken antages

1823                    Anwisning att christeligen inrätta skriftetal för seminarium

1824                    Q. Horatii… poetica usum scholarum

1826                    Det goda modershjärtat…prediken

1829                    2 okt. avlider Samuel Ödmann

1830                    Förteckn. Över Ödmanns efterlämnade boksamling

1832                    Paraphras öfer N. Testamentet av SÖ postumt

Okänt år:           Anm. Ang. hushållning uti Olai Magni Swenska Historia

Försök att förklara nordiska gamla kämpars Berserka-gång

Manna

Andligt ljus, Swärmeri och Samwetsfrid

Till Kungl. uppfostringskommittén

Av Ödmanns 56 reseskildringar var 13 om Europa, 12 Afrika o. Västindien, 5 Asien, 3 Nord- och  Syd-Amerika, 3 Mellan Östern, 3 Australien och  3 Söderhavet. 6 st. handlade om världsomseglingar. 45 andra skrifter.

230 brev till 29 mottagare finns bevarade i Wijkmarks avhandling. 515 namngivna personer med funktion och levnads-tid.

SÖ rättade mer än 8.000 predikningar muntligt och skriftligt.


 

Ant. om SAMUEL ÖDMANNS brev som något handlar om Värmdö, (SÖ var där 1773-1792) hämtat från H. Wijkmarks bok n:r 2 (utg. 1934) med tid, adressat, ngt innehåll och sid-märkning. (totalt 230 brev till 29 pers.)

1780              Skrift till Kungl. vetenskap. ak. om observation av saltskrake 31/1 1775 å Värmdö

1780              Har SÖ 11.000 ex. Faunae Wermdö. Sid. 65.

1773-80         Väderleks-anmärkningar i Värmdö skärgård för 7 år. (bok 1 sid 139-144)

4/12 1780     B. Bergius, bankkamrer:  Har här 1,100 olika fauna. Läser om Island, Grönland och Finnmarken. Sid, 67.

14/10 1781   B. Bergius: SÖ läser om missionshistoria på Caribiska öarna. Sid 68

1781              Anmärkningar över 1781 års väderlek för Värmdö skärgård (bok 1 sid. 145-153)

Omkr. 1781   Om säl-djuret (bok 1. Sid. 154-161)

1780-talet     Om svärtan, (bok 1 sid. 184-187)

5/5 1783       Wargentin. Sv.Ack. sekr.: Kritik mot C. von Linne. Sid. 77

26/8 1783     P. Thunberg: Om amiral Cederström som använt olja som läkemedel sid.88.

Vår 1784       K. Gjörweil publicist: …vistande i en okänd vrå i världen. Sid. 110

13/9 1785     K. Gjörwell: SÖ kanske ska ta råd av f.d. elev, nu kammartjänare åt drottning Sofia Magdalena.  Har nog quartanfeber. Sid. 126.

14/10 1785   K. Gjörwell: …då jag sitter med säker lön, har det oumbärliga och är nöjd. Predikar då och då i Beatelund och i kapellet. Sid.127.

18/11 1785   A. Afzelius, prof. Man väntar sig inget av en, i en vrå på landsbygden, bortglömd utan namn och utan bibliotek.

24/7 1786     K. Gjörwell: Besväras för 8:e året av feber (dvs från 1778) Sid. 135.

24/10 1786   K. Gjörwell: Jag har nu rangerat mina insekter och snäckor propert i nya skåp, samt även mina örter. Prof. Hellenius har sänt mig 200 örter. (16/10 1788 brinner SÖ:s hem i Pilhamn ned med bl.a. 1.800 insekter)

27/5 1788     K. Gjörwell: Man är rädd för rysk invasion i Värmdö. Sid. 141.

10/8 1788     O. Swartz, doktor: Vill ha besök till Värmdö. Har 5 timmars rodd till Stockholm. Sid 155

13/5 1789     N. Rosenstein. Kungl. Ak. sekr: Jag drivs av tvenne bevekande skäl. Att komma närmare bibliotek, att komma längre bort från havet. Sid, 169

18/3 1790     P. Thunberg, prof.: (nu fått besked om tjänst i Gla U:a) Här står alla kvarnar i brist på vatten. Igår rustades alla båtsmän, ska gå mot Finland. (kommande slaget vid Svensksund juli -90?) Sid. 101

15/6 1791     P. Thunberg; Vill ha brevsvar i kuvert genom Per Ahlström kryddboden. Sid 102

Vår 1792       Kom hit om det går. Du ska få äta ål 3 gånger om dagen. Sid. 106.

15/12 1815   O. Bjurbäck, biskop: ”I Värmdö mina lyckligaste år musiken min vila”. Sid 315

I H. Wijkmarks levnadsbeskrivning (okänd källa):

Hade mulbete i Bergvik

Plats Östanvik (här. hövd, Blixt) s. XX11

Strandhugg vid Boo   s. XX11

Ormskär   s. XX11

Tjustvik (bördigaste platsen) s. XX11

Vistades utan plats i Mörtvik.  Efter Lämshaga före Beatelund. s. XX111

Från Svartlöga till Gillinge s. XX111

Grisslingen    s. XX111

Gård Brunn vid Ingarö s. XX111

Ådrog sig skärgårdsfrossa i Gillingen vid säljakt. S. XXV

Ormskär …s.21 i Brusewits

Nämndö   sid 21 Brusewitz

Delsbo 10 februari 2019
Kjell Grönberg

070 311 24 12
kjellgronberg34@gmail.com

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Vill du stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *