Våldsverkare 1898-99

Skräckledådet är bland de känslokallaste vi läst om. Vad tycker du?

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 3/2 1898

För 11 särskilda misshandelsbrott med knif och blypiska, hemfridsbrott m.m. blef Lars Andersson Rosell (Mathias eller Mats f. 27/4 1877) från Bjuråker för tredje gången underkastad förhör. Flere af dessa brott voro förut bevisade. Ett nytt vittne hade ingenting af vigt att anföra. Åklagaren öfverlämnade saken och yrkade i skadeersättningar för flere skadade tillsammans 235 kronor.

Rosell dömdes för 4 misshandelsbrott till 1 år 2 månaders straffarbete och att ersätta de skadade med 95 kronor.

Mats Andersson Rosell, * 27/4 1877 i Söderala, Bjuråker. Inkom till häktet den 9/11 1897 för misshandel.

Avskrift ur kriminalvården:
1898 den 5 februari ankom och kungjordes Delsbo tingslags Häradsrätt utslag af den 2:dre samma månad för Rosell, hvarigenom han blifvit dömd, att för vid två tillfällen föröfvat våld mot uppgivna personer undergå för hvartdera fyra månaders straffarbete, och för vid två tillfällen föröfvadt misshandelsbrott mot äfven uppgifna personer undergå för hvartdera brottet tre månaders straffarbete eller för samtliga brott undergå straffarbete i ett år och 2 månader, hvarmed han förklarade sig nöjd.

Dom: 14 månaders straffarbete började den 5/2 och slutar den 22/12 1898

Afgång från fängelset 1898 den 22 december på fri fot.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

SÖDERHAMNSKURIREN DEN 18/9 1899

Skräckledådet.

Såsom flere gånger omtalats blef natten 15-16 sistlidne landtbrefbäraren Hans Nystedts i Skräckle på bete gående häst på ohyggligt rått sätt dödad.

För detta dåd stodo nu tilltalade arbetaren Erik Hansson och hans hustru Maria Sundqvist (de ha varit gifta blott ett år) samt arbetaren Mattias Rosell, alla från Bjuråker.

Rosell erkände, att han på hustru Hanssons uppmaning varit med om att gå och slå ihjäl Nystedts häst, för hvilket ändamål de begifvit sig till Nystedts stall. När hästen befanns vara ute, gingo de ut på täkten, där den var tjudrad. Hansson slog först till hästen öfver högra ögat med hammaren af en å Nystedts vedbacke tagen yxa. Rosell hade emellertid med tjudret kortbundit hästen vid en höhässja. Vid ett andra slag, som Hansson med yxhammaren måttat åt hästens hufvud, hade denne fallit omkull, hvarpå han, Hansson, med äggen gifvit hästen ett i lungan inträngande hugg. De hade hört hästen blåsa till ett par tag, och så hade han varit tyst, då de båda aflägsnade sig utan att veta, om han var död.

Som motiv för dådet uppgaf Hansson att han velat hämnas på Nystedt för det denne skulle slagit hans hustru. Rosell hade medvärkat på anmodan af henne.

Då hustru Hansson af domaren tillfrågades, om detta vore sant, kunde hon icke svara utan vacklade åt ena sidan samt svimmade och måste bäras ut.

Åklagaren sade sig nu för närvarande afstå från åtalet mot hustrun, men yrkade, att Hansson och Rosell skulle åläggas ersätta hästen med 500 kronor samt att de måtte dömas till ansvar för djurplågeri och skadegörelse å annans egendom under försvårande omständigheter.

Utslaget lydde också för hvardera af Rosell och Hansson på ett års straffarbete samt att hvem af dem bäst gälda gitter skall ersätta hästen med 500 kronor och utge vittneslöner.


Personuppgifter

ERIK HANSSON, * 23/12 1872 i  Näppänge, Bjuråker, s. t. bondesonen Hans Ersson o. h. h. Margta Olsdotter i Näppänge, Bjuråker. G. 15/10 1898 i Ljusdal.

MARIA SUNDQVIST, * 3/2 1881 i Gröndal, Bjuråker, d. t. husmansdotter Brita Olsdotter i Gröndal, Bjuråker. Fader erkänd som Lars Nilsson Sundqvist, Sunne, Värmland.

MATTIAS ROSELL, * 27/4 1877 i Brännås, Bjuråker, s. t. skomakare Anders Ersson Rosell o. h. h. Margta Hansdotter i Brännås, Bjuråker.

HANS NYSTEDT, * 29/7 1875 i Skräckle, Ljusdal, s. t. husmansdotter Margta Hansdotter i Skräckle, Ljusdal.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


—19B20— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

(X3) ANDERS ERSSON-ROSELL, * 22/10 1836 i Bergsjö, Gävleb. Infl. fr. Hassela 1865. G. 22/12 1867. Byskomak. Bos. i Brännås, sen. i Holmberg, Bjuråker. † 9/11 1918.
9 MARGTA HANSDOTTER, * 16/5 1848, d. t. husman H. Andersson i Knallbo, Bjuråker. † 12/1 1911.
ANNA BRITA * 5/2 1868. † 25/5 1868
HANS ERIK * 9/6 1869                                      26
ANDERS OLOF * 7/4 1872                                  27
MARGRETA * 4/7 1874                                       26G18
PEHR MATHIAS * 6/5 1876. † 11/7 1876 (scharlakansfeber)
MATHIAS * 27/4 1877. Utfl. t. Gideå 1904
ANNA BRITA * 19/1 1879. Utfl. t. Ljusdal 1899
KARIN * 29/10 1880. † 12/12 1893
KRISTINA * 22/ 4 1884. † 7/3 1893 (lunginflammation)
PER * 3/10 1889. † 12/5 1899

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Do kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *