Bomärken i Bjuråker

Förteckning över 66 bomärken i Bjuråker.

Vem har forskat fram alla bomärken?

Forskat fram och presenterat alla bomärken har man gjort i ”Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister” som utkom 1949.

Forskningen är en del av bygdens kulturarv och är av ett så stort kulturhistoriskt värde att den bör digitaliseras tycker vi. Alla bör få tillgång till den och inte bara de som har ett exemplar av det eftersökta släktregistret.

Det är något speciellt med föremål som har ett inristat bomärke. På viktiga och betydelsefulla föremål satte man dit sitt bomärke som bevisade vem som var dess rättmätige ägare. Idag tycker vi att sådant föremål har ett stort kulturhistoriskt värde, trots att vi många gånger inte har en aning om bomärkets proveniens – dess ursprung.

Bomärken på nätet har inte funnits tidigare.
Därför kommer Dellenportalen att digitalisera de bomärken som finns i våra släktregister.
Som vanligt är vårt arbete ideellt och bedöms ha noll och intet värde av de som beviljar kulturstöd. Vi passar även på att komplettera om vi har uppgifter som inte finns med släktregistret.

För auktionister, antikhandlare och privatpersoner som har ett föremål med bomärke från en viss socken, kan det vara trevligt om man med datorn eller mobilen snabbt kan få uppgifter bomärkets tidigare ägare. Dess proveniens.

Ett bomärke har använts på samma sätt som en namnteckning.

Den här samlingen bomärken är från Bjuråker, Delsbo, Norrbo släktregister.

Siffror och personuppgifter är även de från släktregistret där det oftast finns mer uppgifter att inhämta för den som har tillgång till boken.

Sammanställningen är långt ifrån fullständig och under årens lopp har gårdars bomärken präglats olika. Ibland har samma bomärke förekommit, dels stående, dels liggande och i en del fall-upp och nervända. Att vända på gårdens bomärke var en enkel åtgärd för att markera att nu har en ny ägare tagit över. Den som forskar i sin gårds handlingar kan enkelt se under vilken tid en viss ägare/bomärke har använts.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen.se som källa.Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om bomärken på Wikipedia


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.- Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

bo-067-karta

bo-075-klipp

bo-076-klipp

bo-077-klipp


 

Innehåll

 

Förteckning över Bomärken och ägare från byarna:

* Avholm

* Berge

* Björsarv

* Brändbo

* Byn

* Dragsved

* Gårdsmyra

* Gärde

* Kyrkbyn

* Lia

* Näppänge

* Spångmyra

* Stråsjö

* Svedjebo

* Tjärna

* Trossnarven

*

* Vedmyra

* Västansjö

* Ytterhavra

* Änga

* Ängebo

* Föremål med bomärke

 

 

Avholm 

 

 

bo-001-avholm-1
Avholm 1

1 A IV Lars Larsson född 165., trol. s.t. bonden L. Pehrsson i Avholm 1, Bjuråker. Bonde i Avholm 1 (1683-1706) enl. Jordebok, kammararkivet.


 

bo-002-av-h-2

Avholm 1

1A4 Eric Nilsson född 10/2 1750, s. t. sockenskrivaren N. Larsson i Änga 12, Bjuråker. Måg, nämndeman och bonde i Avholm 1 (5) Bjuråker Död 2/7 1832 (lungsot).


 

bo-003-av-h-1

Avholm 1

1A5 Erik Eriksson född 8/7 1768, s. t. bonden E. Phålsson i Tå 2, Bjuråker. Måg, gästgivare i Avholm 1, Bjuråker. Död 23/10 1829 (håll o stygn).


 

bo-004-av-h-2

Avholm 2

2A2 Hans Ersson född 1690 s. t. bonden E. Hansson i Avholm 2. Bonde i Avholm 2. Död 174.


 

bo-005-av-h-ss4

Avholm ss 4

4A6 Lars Andersson född 15/11 1767, s. t. soldat. A. Berg i Moviken, Bjuråker. Gästgivare och bonde i Avholm ss 4, Bjuråker. Död 26/1 1846 (ålder).

 

 

Berge

 

 

bo-006-berge-2

Berge 2

2B8 Nils Persson född 24/7 1780, s. t. bonden P. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Bjuråker. Måg, nämndeman o bonde i Berge 2, Bjuråker. Död 26/12 1846


 

bo-007-berge-3

Berge 3

3B1 Olof Matsson född 156. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Berge 3, Bjuråker, enl. 1590 års Jordebok.


 

bo-008-berge-4

Berge 4

4B41 Erik Jonsson född 6/8 1783, s. t. bonden J. Eriksson i Berge 3, Bjuråker. Bonde i Berge 3 ”Erkas”. Död 7/4 1851.


 

bo-009-berge-5

Berge 5

3B9 Mårten Olofsson född 23/7 1789, s. t. bonden O. Olofsson i Berge 3, Bjuråker. Häradsdomare och bonde i Berge 3 (5) ”Mårtens”. Död 13/3 1851 (bröstsjukdom).

 

 

Björsarv

 

bo-010-b-arv-8

Björsarv 8

5E14 Paul-Påhlsson-Lindqvist född 23/7 1868, s. t. landbonde P. Lönn i Långmor, Bjuråker. Arb. i Långmor,, sen bonde i Björsarv 8:4, Bjuråker. Död 11/10 1953

 

Brändbo

 

bo-011-br-bo-2

Brändbo 2

12B6 Erik Frantsson född 30/3 1774, s. t. nybyggare F. Eriksson i Brändbo 2, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Brändbo 2. Död 29/5 1854.


 

bo-012-br-bo-2

Brändbo 2

12B2 Joachim Eriksson född 1738, s. t.  bonden E. Joachimsson i Norge. Bonde i Brändbo. Död 18/3 1805 (håll o stygn).

 

Byn (Kyrkbyn)

 

Byn s 1

bo-013-byn-s1

8B3 Pehr Pehrsson född 13/9 1740, s. t. gästgivare P. Larsson i Byn 1, Bjuråker. Bonde i Byn s1, ”Mellanbyn”. Död 12/1 1820 (ålder).


Byn 3

bo-014-byn-3

10 B IV Påhl Matsson född 165.. Trol. s. t. bonden M. Matsson i Byn 3. Soldat o bonde i Byn 3.


Byn 6

bo-015-byn-6

8B16 Erik Lie född 14/2 1894, s. t. P. Lie i Tå 1:4, Bjuråker. Målare. Bos i Tå s1, sen bonde i kyrkbyn 6:1, Bjuråker. Död 6/3 1983.

 

 

Dragsved

Dragsved 1

bo-016-dragsved

8H47 Erik Johan Strand född 20/7 1892, småbrukare i Dragsved 1:6. Död 11/3 1978

 

 

Gårdsmyra

Gårdsmyra 2

bo-017-g-myra

5D6 Måns Månsson född 1743, s. t. sold. M. Flinta i Sjövik, Bjuråker. Måg, riksdagsman, nämndeman, kyrkvärd och bonde i Gårdsmyra 2, Bjuråker. Död 16/5 1816 (håll o stygn).

 

 

Gärde

Gärde 1

bo-018-g-de

1D5 Lars Olofsson född 15/2 1768, s. t. nämndeman O. Pehrsson i Tå 1, Bjuråker. Måg, och bonde i Gärde 1, ”Svens”. Nämnes sen som bonde i Ö. Stråsjö 7, ”Svens”, Bjuråker. Död 6/1 1840. (funnen liggande död på vägen).

 

 

Kyrkbyn 

Kyrkbyn 1

bo-019-k-byn-1

1 E IV Lars Olofsson född 165.. Trol. s. t. bonden O. Pehrsson i Kyrkbyn 1, Bjuråker. Bonde i Kyrkbyn 1.


Kyrkbyn 1 och 3 Klockars eller Måssars

bo-071-byn-1-3


Kyrkbyn 2

bo-020-k-byn-2

2 E IV Pehr Pehrsson född 163.. Härst. okänd. Är möjligen måg till bonden M. Andersson i Kyrkbyn 2, Bjuråker. Nämns som bonde i Kyrkbyn 2. (1676 – 1692).


Kyrkbyn 4

bo-021-k-byn-4

4E4 Lars Andersson född 24/8 1759, s. t. bonden A. Pehrsson i Kyrkbyn 4, Bjuråker. Bonde i Kyrkbyn 4, ”Carls” . Död 4/12 1844 (ålder).


Kyrkbyn 6, Lies

bo-070-lies

8B16 Erik Lie 14/2 1894 – 6/3 1983

 

Lia

Läs mer är om Lia

Lia 1

bo-022-lia-1

7E Pehr Pehrsson född 156.. Härst. okänd. Han torde vara född omkr. 1560. Nämns som bonde i  Lia 1, Bjuråker, enl. 1590 – 1610 års Jordebok (Kammararkivet).


Lia 2

bo-023-lia-2

17E4 Pehr Larsson född 26/5 1792, s. t. bonden L. Eriksson i Lia 2, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Lia 2, ”Gästgivars”. Död 13/10 1876 (ålder).


Lia 5

bo-024-lia-5

11E1 Anders Pehrsson 1675. troligen son till bonden P. Andersson i Lia 5, Bjuråker. Bonde i Lia 5.


Lia 6

bo-025-lia-6

12 E IV Jonas Andersson född 164.. Trol. s. t. A. Tyrildsson (Grällson) i Lia 6, Bjuråker. Bonde i Lia 6.


Lia 7

bo-026-lia-7

11E11 Lars Pehrsson född 31/12 1777, s. t. sold. P. Krantz i Lennsjö. Måg och bonde i Lia 5 (7), ”Utstugan”, Bjuråker. Död 9/5 1859 (ålder).


Lia 8

bo-027-lia-8

6G12 Lars Andersson född 3/10 1797, s. t. bonden A. Larsson i Avholm 6, ”Gudmuns”. Måg och bonde i Lia 8, ”Åtstugan”, Bjuråker. Död 2/5 1858 (vattusot).


Lia 11

bo-028-lia-11

9E9 Jonas Pehrsson född 13/5 1784, s. t. bonden P. Hansson i Lia 3 (5), Bjuråker. Bonde i Lia 11, ”Inner-Skrämmars”. Död 22/10 1846. (gulsot).


Lia 15

bo-029-lia-15

14E8 Pehr Andersson född 20/2 1778, s. t. bonden A. Andersson i Svedjebo. Måg, bonde  och nämndeman i Lia 15, ”Norr-Skrämmars”, Bjuråker. Död 19/6 1853.

 

 

 

 

Näppänge

 

Näppänge 2

bo-030-n-nge-2

2 F IV Olof Mårtensson född 164.. Trol. s. t. bonden M. Jonsson i Näppänge 2, Bjuråker. Bonde i Näppänge 2 (1663 – 1700).

 

 

 

Spångmyra

 

Spångmyra 1

bo-031-s-myra-1

2G3 Jonas Jönsson född 1/3 1735, s. t. bonden J. Jonsson i Spångmyra 1, Bjuråker. Bonde i Spångmyra 1. Död. 13/5 1809 (nervfeber).


Spångmyra 3

bo-032-s-myra-3

4G6 Olof Jonsson född 19/12 1762, s. t. J. Olsson i Spångmyra 3, Bjuråker. Bonde i Spångmyra 3, ”Olhans”. Död 16/3 1826 (lungsot).


Spångmyra 4

bo-033-s-myra-4

5 G IV Pehr Larsson född 166., s. t. bonden L. Erichsson i Spångmyra 4, Bjuråker. Bonde i Spångmyra 4.

 

 

 

Stråsjö

Stråsjö. 5

bo-034-str-5

13 G III Nils Olofsson född 165..Trol. s. t. bonden  O. Pehrsson i Stråsjö. Bonde i Stråsjö 5 (1683 – 1700). Nämnes även som bonde i Tjärna 4, Bjuråker


Stråsjö Annasas

bo-035-str-5

15G7 Erik Andersson född 11/8 1766, s. t. A. Eriksson i Väster Stråsjö, Bjuråker. Bonde i V. Stråsjö 5. ”Annasas”. Död 5/9 1840 (lungsot)


Stråsjö 12

bo-036-str-12

16G12 Olof Larsson född 11/9 1832, s. t. bonden L. Pehrsson i Ö. Stråsjö 12, ”Finn”, Bjuråker. Bonde i Ö. Stråsjö 12. Död. 7/1 1903.


Stråsjö 19

bo-037-str-19

7D9 Per Adolf Nylander född 11/11 1889, s. t. torpare E. Nylander i Holmbergstorp, Bjuråker. Bonde i Ö. Stråsjö 19:1, Bjuråker. Död 16/12 1974.

 

 

Svedjebo

 

Svedjebo 1

bo-038-svedjebo-1

20G1 Pehr Andersson född 156.. Härst. okänd. Bonde i Svedjebo 1, Bjuråker. (1593 – 1618) enl. Jordeboken Kammararkivet


Svedjebo 2

bo-039-svedjebo-2

21 G IV Jonas Pehrsson född 1673., s. t. bonden P. Hansson i Svedjebo 2, Bjuråker. Bonde i Svedjebo 2.


Svedjebo 3

bo-040-svedjebo-3

41A3 Pehr Johansson född 31/10 1789, s. t. J. Pehrsson i Rödkull, Bjuråker. Fjärdingsman och bonde i Svedjebo 3. Död 3/8 1862.


Svedjebo 5

bo-041-svedjebo-5

5D14 Anders Larsson född 21/9 1801, s. t. bonden A. Andersson i Svedjebo 2, Bjuråker. Bonde i Svedjebo 5, ”Pehr-Hans”. Död 18/7 1857.


Svedjebo 8

bo-042-svedjebo-8

21G7 Jonas Andersson född 21/7 1782, s. t. A. Pehrsson i Svedjebo 8, Bjuråker. Bonde Svedjebo 8, ”Pehr Påls”. Död 26/12 1867 (ålder).

 

 

Tjärna

 

Tjärna 2

bo-043-tj-na-2

12G4 Pehr Larsson född 1/9 1744, s. t. bonden L. Pehrsson i Tjärna, Bjuråker. Bonde i Tjärna 2. Död 4/5 1804 (tärande sjukdom).


Tjärna 4

bo-044-tj-na-4

29G2 Jonas Pehrsson född 23/5 1739, s. t. bonden P. Larsson i Tjärna 4, Bjuråker. Bonde i Tjärna 4 (6). Död 14/3 1817 (ålder).


Tjärna 4 Bjanes

bo-045-tj-na-4

29G8 Pehr Larsson född 21/5 1777, s. t. bonden L. Pehrsson i Tjärna 4. Bonde i Tjärna 4, ”Bjanes”. Död 25/5 1849.


Tjärna 5

bo-046-tj-na-5

30G4 Erik Jonsson född 3/3 1778, s. t. bonden J. Ersson i Tjärna 5, Bjuråker. Fjärdingsman och bonde i Tjärna 5. Sen bos. i Västansjö ”Unas”, Bjuråker. Död 15/8 1830 (lungsot).


Tjärna 8

bo-047-tj-na-8

13G7 Anders Eriksson född 24/6 1803, s. t. bonden E. Andersson i V. Stråsjö 5. Måg och bonde i Tjärna 8, ”Haltollas”, Bjuråker. Död 4/3 1847 (rödsjuka).

 

 

Trossnarven

 

Trossnarv 2

bo-048-t-narv-2

5B8 Lars Larsson född 16/11 1765, s. t. nybyggare L. Larsson i Brännås, Bjuråker. Bonde i Trossnarv 2, Bjuråker. Död 7/7 1831 (slag).


Trossnarv 3

bo-049-t-narv-3

28B1 Erik Eriksson född 1752. Infl. fr. Hassela. Bonde i Trossnarv. Sen nybyggare i Brännås, Bjuråker. Död 29/8 1821 (ålder).

 

 

 

Tå 2

bo-050-t-2

31G8 Erik Persson född 30/4 1909, son till bonden P. Ersson i Tå 2:2, Bjuråker. Gården i släkten i 12 generationer. Bonde i Tå 2:8. Död 16/7 1968

 

 

Vedmyra

 

Vedmyra 2

bo-051-v-myra-2

2 H IV PÅhl Mårtensson född 165., trol. s. t. bonden M. Jonsson i Vedmyra 2, Bjuråker. Bonde i Vedmyra 2. (1690).

 

 

Västansjö

 

Västansjö 3

bo-052-v-t-s-3

5 H V Påhl Pehrsson född 166., trol. s. t. bonden P. Erichsson i Västansjö 3, Bjuråker. Bonde i Västansjö 3 (Hästnäs 1700 – 1711)


Västansjö 5

bo-053-v-t-s-5

7H5 Pehr Nilsson född 9/11 1755, s. t. bonden N. Pehrsson i Västansjö 5, Bjuråker. Bonde i Västansjö 5. Död 5/9 1822 (tvinsot)


Västansjö 9

bo-054-v-t-s-9

2F47 Olof Eriksson född 8/9 1897 ”Törs-Olle”, s. t. bonden E. Olsson ”Hessan” i Västansjö s9, Bjuråker. Bonde i Västansjö 9:2 Död 27/4 1985.

 

 

Ytterhavra

 

Ytterhavra 1

bo-055-y-havra-1

33G5 Jonas Andersson född 8/7 1798, s. t. bonden A. Jonsson i Tå 3, Bjuråker. Bonde i Ytterhavra 1, ”Krafts”, Bjuråker. Död 30/11 1843 (vattusot)

 

 

Änga

 

Änga 1

bo-056-anga-1

11H2 Lars Jonsson född 15/9 1737, s. t. bonden J. Larsson i Änga 1, Bjuråker. Bonde i Änga 1. Död 29/3 1823 (ålder)


Änga 2

bo-057-anga-2

12H4 Pehr Larsson född 26/6 1766, s. t. nämndeman L. Pehrsson i Änga 2, Bjuråker. Bonde i Änga 2. ”Breck”. Död 2/5 1831 (rosfeber)


Änga 3

bo-058-anga-3

13H3 Pehr Pehrsson född 6/8 1766, s. t. bonden P. Hansson i Änga 3, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Änga 3, ”Pål-Ers”. Död 5/11 1848 (ålder)


Änga 4

bo-059-anga-4

14H3 Pehr Olofsson född 19/7 1761, son till bonden O. Olofsson i Änga 4, Bjuråker. Bonde i Änga 4, (Lia 2) Bjuråker. Död 9/6 1837 (ålder).


Änga 7

bo-060-anga-7

1D16 Per Gunnar Eriksson född 2/8 1909, son till bonden E. Persson i Änga s6, Bjuråker. Bonde i Änga 7:1 ”Rönnebo”. Död 21/1 1980


Änga 8

bo-061-anga-8

18H5 Olof Olofsson född 30/6 1739, s. t. bonden O. Gierdberg i Änga 8, Bjuråker. Bonde i Änga 12 (8) . Blind på äldre dar) Död 26/3 1825 (ålder)


Änga 9

bo-062-anga-9

3F21 Erik Nilsson-Fjäll född 21/5 1882, s. t. bonden N. Nilsson-Fjäll i Änga 9, Bjuråker. Jordbr. -arb. Bos. i Mora, Delsbo Död 6/4 1919


Änga 11

bo-063-anga-11

21 H V Pehr Pehrsson född 165., trol. s. t. bonden P. Olofsson i Änga 11, Bjuråker. Bonde i Änga 11.


Änga 12

bo-064-anga-12

22 H VI Pehr Pehrsson född 1685, s. t. bonden P. Eriksson i Änga 12, Bjuråker. Bonde i Änga 12.

 

 

Ängebo

 

Ängebo 3

bo-065-engebo-3

20G9 Lars Pehrsson född 8/3 1831, s. t. bonden P. Jonsson i Berge 4, ”Smeåkers”. Bonde i Berge 4, Bjuråker. Sen bonde i Ängebo 3. (Dömd för mordbrand) Död 8/9 1907.


Ängebo 5

bo-066-engebo-5

26A7 Nils Hansson född 27/7 1788, s. t. kol. H. Andersson i Österbo, Bjuråker. Bonde i Ängebo 5. (Hem. köptes 1826) Död 1/6 1857 (död gm slag på vägen hem från kyrkan)

 

Föremål

bo-068-berge
Ett Ostkar med bomärke från Berge
Bilden utlånad av Lone Marmor


 

bo-074-
Bomärke från Tås 2:8, på ett såll. Bild ur boken Kyrkbyn och Tå.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *