Bomärken i Delsbo

Förteckning över 61 bomärken i Delsbo.

Vem har forskat fram alla bomärken?

Forskat fram och presenterat alla bomärken har man gjort i ”Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister” som utkom 1949.

Forskningen är en del av bygdens kulturarv och är av ett så stort kulturhistoriskt värde att den bör digitaliseras. Alla bör få tillgång till den och inte bara de som har ett exemplar av det eftersökta släktregistret.

Det är något speciellt med föremål som har ett inristat bomärke. På viktiga och betydelsefulla föremål satte man dit sitt bomärke som bevisade vem som var dess rättmätige ägare. Idag tycker vi att sådant föremål har ett stort kulturhistoriskt värde, trots att vi många gånger inte har en aning om bomärkets proveniens – dess ursprung.

Bomärken på nätet har inte funnits tidigare.
Därför kommer Dellenportalen att digitalisera de bomärken som finns i våra släktregister.
Som vanligt är vårt arbete ideellt och bedöms ha noll och intet värde av de som beviljar kulturstöd. Vi passar även på att komplettera om vi har uppgifter som inte finns med släktregistret.

För auktionister, antikhandlare och privatpersoner som har ett föremål med bomärke från en viss socken, kan det vara trevligt om man med datorn eller mobilen snabbt kan få uppgifter bomärkets tidigare ägare. Dess proveniens.

Ett bomärke har använts på samma sätt som en namnteckning.

Den här samlingen bomärken är från Bjuråker, Delsbo, Norrbo släktregister.

Siffror och personuppgifter är även de från släktregistret där det oftast finns mer uppgifter att inhämta för den som har tillgång till boken.

Sammanställningen är långt ifrån fullständig och under årens lopp har gårdars bomärken präglats olika. Ibland har samma bomärke förekommit, dels stående, dels liggande och i en del fall-upp och nervända. Att vända på gårdens bomärke var en enkel åtgärd för att markera att nu har en ny ägare tagit över. Den som forskar i sin gårds handlingar kan enkelt se under vilken tid en viss ägare/bomärke har använts.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger Dellenportalen.se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om bomärken på Wikipedia


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Bomärken i Delsbo

bo-062-

Innehåll

 

Bomärken och ägare från byarna:

* Ava

* Baggälve

* Bondebo

* Duvnäs

* Ede

* Edsäng

* Fjärdsätter

* Glombo

* Gåsbacka

* Hammaren

* Källeräng

* Linfläck

* Loka

* Lund

* Långede

* Mora

* Myra

* Nordanäng

* Norrväna

* Näsbyn

* Oppsjö

* Rimskog

* Rolfsberg

* Sjömyra

* Skog

* Smedsbo

* Svala

* Svedja

* Sörväna

* Tjärnmyra

* V. Tolbo

* Tomta

* Vitterarv

* Västeräng

* Åkre

* Ås

* Föremål med bomärke

 

 

Ava

 

Ava 1

bo-001-ava

1J7 Jonas Hansson född 1/3 1745, son till bonden H. Jonsson i Ava 1, Delsbo. Bonde och nämndeman i Ava 1. Död 30/12 1810 (bröstsjukdom).

 

 

Baggälve

Baggälve 4

bo-002-bagg-4

8M15 Hans Ersson född 15/2 1843, s. t. bonden E. Hansson i Linfläck s1, Delsbo. Bonde i Linfläck s1, sen bonde i Baggälve 4, Delsbo. Död 22/7 1906.

 

 

Bondebo

Bondebo 1

bo-003-bondebo-1

13J1 Olof Björnsson född 165., s. t. bonden B. Zachrisson i Bondebo 1, Delsbo. Bonde i Bondebo 1 enl. Jdbk 1863 – 1710.

 

 

Duvnäs

Duvnäs 2

bo-004-duvn-2

19J4 Eric Olofsson född 2/5 1729, s. t. bonden O. Hansson i Norrbobyn 17, Norrbo. Infl. 1755. Bonde i Duvnäs 2, ”Lagers”, Delsbo. Död 6/2 1799.

 

 

Ede

Ede 4

bo-005-ede-4

4K3 Lars Michelsson född 1/5 1702, s. t. bonden M. Ersson i Ede 4. Bonde i Ede 4. Död genom drunkning i Dellensjön 1750.


Ede 7

bo-006-ede-7

7KIV Jonas Olofsson född 164., nämnes som bonde i Ede 7, Delsbo, enl 1656 års jdbk. Kan vara måg i gården.

 

 

Edsäng

Edsäng 1

bo-007-eds-1

9KIV Pehr Erichsson född 1646, trol. s. t. bonden E. Jonsson i Edsäng 1, Delsbo. Bonde i Edsäng 1 enl. 1670 – 1690 års jdbk. Död 6/3 1698.


Edsäng s1

bo-008-eds-s1

9K5 Jonas Ersson född 24/3 1756, s. t. bonden E. Jonsson i Edsäng 1, Delsbo. Bonde och nämndeman i Edsäng s1. Död 3/2 1832.


Edsäng 2

bo-009-eds-2

10KII Jonas Mårtensson född 159., är trol. måg i gården. Nämnd som bonde i Edsäng 2, Delsbo enl. Jordabok 1629-1641. Enl. boskapslistan fanns 1 häst o 7 kor på gården.


Edsäng s2

bo-010-eds-s2

10K4 Lars Jonsson född 8/9 1746, s. t. bonden J. Larsson i Edsäng 2, Delsbo. Bonde i Edsäng s2.


Edsäng 3

bo-011-eds-3

11K3 Eric Larsson född 27/7 1744, s. t. bonden L. Eriksson i Edsäng 3, Delsbo. Bonde i Edsäng 3. (Blind på äldre dar) Död 18/6 1824. (ålder)

 

 

Fjärdsätter

Fjärdsätter 4

bo-012-f-setter-4

16K1 Jonas Pehrsson född 1656, trol. s. t. bonden P. Sjulsson i Berge 3, Måg och bonde i Fjärdsätter 6 (4), Delsbo, enl. 1683 – 1690 års Jordebok. Död 10/12 1691

 

 

Glombo

Glombo 3

bo-013-glombo-3

21K12 Olof Olsson född 1/6 1878, s. t. bonden O. Olsson i Glombo 3, Delsbo. Bonde i Glombo 3:1, ”Svensas”. Död 25/8 1934

 

 

Gåsbacka

Gåsbacka 2

bo-014-g-backa-2

59J13 Jonas Erik Jonsson född 5/4 1899, son till bonden J. Jonsson i Gåsbacka 2, Delsbo. Bonde i Gåsbacka 2:1. Död 19/3 1974

 

 

Hammaren

Hammaren 3

bo-015-hammaren-3

55O1 Pehr Jonsson född 31/7 1750. Infl. från Ljusdal. Bonde och nämndeman i V. Hammaren 3, Delsbo. Död 10/2 1809 (lungsot).

 

 

Hammarsvall

Hammarsvall 2

bo-016--ha-vall-2

10L3 Hans Olsson född 1/12 1748, s. t. O. Hansson i Hammarsvall, Delsbo. Bonde i Hammarsvall 2. Död 18/12 1823.

 


Hammarsvall 3

bo-017-ha-vall-3

11LIV Mats Hansson född 1639, s. t. bonden H. Erichsson i Hammarsvall 3, enl. 1670 – 1700 års Jordebok. Död ./5 1701.

 

 

Källeräng

Källeräng 1

bo-018-k-eg-1

4M1 Olof Andersson född 164., s. t. A. Pehrsson i Källeräng 1, Delsbo. Bonde i Källeräng 1, enl. 1690 – 1710 års Jordebok.


Källeräng 2

bo-019-k-ng-2

5MV Nils Olsson född 163., trol. s. t. bonden O. Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. Bonde i Källeräng 2 enl. 1683 – 1710 års Jordebok.

 

 

Linfläck

Linfläck 1

bo-020-linf-2

8M1 Olof Ersson född 165., trol. s. t. bonden E. Olofsson i Linfläck 1, Delsbo. Bonde i Linfläck 1 enl. 1683 – 1700 års Jordebok.

 

 

Loka

Loka 2

bo-021-loka-2

10M5 Jonas Eriksson född 7/7 1792, s. t. bonden E. Hansson i Loka 2, Delsbo. Bonde i Loka 2. Död 23/1 1876 (bröstlidande).

 

 

Lund

Lund 1

bo-022-lund-1

14M4 Pehr Olofsson född 29/4 1741, s. t. bonden O. Paulsson i Lund 1, Delsbo. Bonde o nämndeman i Lund 1. Död 13/5  1818 (ålder).


Lund s1

bo-023-lund-s1

14M17 Pehr Brodén född 18/11 1872, s. t. bonden J. Brodén i Lund 1, Delsbo. Bonde i Lund 1. Död 17/10 1947.

 

 

Långede

Långede 2

bo-024-l-ede-2

15 M VI Pehr Jonsson född 165.,trol. s. t. bonden J. Pehrsson i Långede 2, Delsbo. Bonde i Långede 2 enl. 1683 – 1715 års Jordebok.


Långede 5

bo-025-l-ede-5

18M4 Erik Pehrsson född 3/1 1788, s. t. bonden P. Eriksson i Långede 5, Delsbo. Bonde i Långede 5, ”Pårs”. Död 30/9 1853.

 

 

Mora

Mora 1

bo-026-mora-1

1N4 Pehr Jonsson född 20/1 1781, s. t. bonden J. Olsson i Stömne 5. Bonde i Mora 1, Delsbo. Död 26/1 1841.


Mora 9

bo-027-mora-9

51N15 Pehr Pehrsson född 25/8 1840, s. t. P. Andersson i Fjärdsätter 5, Delsbo. Måg o bonde i Mora 9 (5) ”Kusgården”), Delsbo. Död 23/4 1912.

 

 

Myra

Myra s1

bo-028-myra-s1

12N4 Olof Erichsson född 1/1 1754, s. t. bonden E. Olofsson i Myra 1, Delsbo. Bonde å den 1781 utskiftade hemmansdelen Myra s1, ”Gräftas”. Död 1/3 1827.


Myra 3

bo-029-myra-3

14N1 Lars Pehrsson född 167., s. t. bonden P. Jonsson i Myra 3, Delsbo. Bonde i Myra 3 enl. 1690 – 1715 års Jordebok.


Myra s3

bo-030-myra-s3

14N7 Pehr Mickelsson född 24/12 1763, s. t. bonden M. Larsson i Myra 3, Delsbo. Bonde i utskiftade hemmansdelen Myra s3. Död 6/9 1849


Myra 5

bo-031-myra-5

16N4 Olof Pehrsson född 4/7 1765, s. t. bonden P. Olofsson i Myra 5, Delsbo. Bonde i Myra 5. Död 27/12 1815 (håll o stygn).


Myra 9

bo-032-myra-9

12N10 Olof Olsson född 16/11 1873, s. t. bonden O. Pehrsson i Myra 6, Delsbo. Bonde i Myra 9:5. Död 23/3 1954.

 

 

Nordanäng

Nordanäng 3

bo-033-nordane-3

18N6 Jonas Larsson född 23/11 1792, s. t. bonden L. Eriksson i Nordanäng 3, Delsbo. Bonde i Nordanäng 3. Död 23/3 1848


Nordanäng 4

bo-034-nordane-4

20N5 Jonas Jonsson född 1/5 1768, styvson till bonden P. Nilsson i Nordanäng 4, Delsbo. Bonde i Nordanäng 4. (Blind på äldre dar.) Död 24/5 1851.

 

 

Norrväna

Norrväna 3

bo-035-norrv-3

27N6 Lars Olofsson född 29/9 1783, s. t. bonden O. Larsson i Norrväna 3, Delsbo. Bonde i Norrväna 3. Död 28/12 1853.

 

 

Näsbyn

Näsbyn 1

bo-036-n-byn-1

38 N V Olof Pehrsson född 164., trol. s. t. bonden P. Jonsson i Näsbyn 1, Delsbo. Bonde i Näsbyn 1, enl. 1690 – 1700 års jordebok


Näsbyn 6

bo-037-n-byn-6

43 N III Jonas Mickelsson född 165., trol. s. t. bonden M. Nilsson i Näsbyn 6, Delsbo. Bonde i Näsbyn 6, enl. 1690 – 1715 års jordebok


Näsbyn 9

bo-038-n-byn-9

46N6 Erik Jonsson född 17/3 1790, s. t. bonden J. Ericsson i Näsbyn 9, Delsbo. Bonde i Näsbyn 9. Död 1866.

 

 

Oppsjö

Oppsjö 3

bo-039-opps-3

56L6 Lars Jonsson Skoglund född 2/4 1907, s. t. bonden J. Larsson i Oppsjö 3, Delsbo. Bonde i Oppsjö 3:4. Lars Skoglund avled 6/9 1982.

 

Rimskog

Rimskog 1

bo-041-rimsk-1

5T4 Jöns Olofsson född 16/3 1762, s. t. bonden O. Jönsson i Vitterarv 1, Delsbo. Nämndeman, häradsdomare o bonde i Rimskog 1, ”Jönsas”. Död 24/7 1818.

 

 

Rolfsberg

Rolfsberg 1

bo-042-rolfsb-1

8J1 Jonas Larsson född 163., s. t. bonden L. Jonsson i V. Berge 4, Delsbo. Bonde i Rolfsberg 1 (1683).

 

 

Sjömyra

Sjömyra 2

bo-043-s-myra-2

12T5 Hans Eriksson född 18/6 1778, s. t. bonden E. Hansson i Rossla 2, Delsbo. Kyrkvärd o bonde i Sjömyra 2. (Övertagit morbrors hem). Död 29/7 1882.

 

 

Skog

Skog 2

bo-044-skog-2

15P4 Sven Olofsson född 26/10 1780, s. t. bonden O. Pehrsson i Skog 2, Delsbo. Bonde och häradsdomare i Skog 2. Död 19/2 1866.

 

 

Smedsbo

Smedsbo 3

bo-045-smedsbo-3

14J36 Jonas Andersson född 6/6 1880, s. t. bonden A. Glad i Smedsbo 3, Delsbo. Bonde i Smedsbo 3:1. Död 10/7 1965.


Smedsbo 6

bo-046-smedsbo-6

7N9 Anders Pehrsson, född 26/3 1842, s. t. bonden P. Andersson i Mora 7.
G. 11/11 1863. Bonde i Mora 7, sen. i Smedsbo 6, Delsbo. † 27/7 1909.

 

 

Svala

Svala 1

bo-047-svala-1

31P6 Johan Andersson född 12/3 1770, s. t. rustmästare Anders Svala i Svala, Delsbo. Bonde i Svala 1. Död 21/11 1842.


Svala s1

bo-048-svala-s1

31P5 Olof Hansson född 12/8 1774, s. t. bonden H. Olsson i Svala 1, Delsbo. Bonde i Svala s1. Död 18/2 1841

 

 

Svedja

Svedja 1

bo-049-svedja-1

48P4 Pehr Olofsson född 19/9 1774, s. t. bonden O. Pehrsson i Ovanåker 1, Delsbo. Måg, bonde o nämndeman i Svedja 1, Delsbo. Död 2/2 1826.

 

 

Sörväna

Sörväna 2

bo-050-s-vna-2

44P1 Pehr Erichsson född 164., s. t. bonden E. Matsson i Sörväna 2, Delsbo. Bonde i Sörväna 2, enl. 1683-1715 års Jordebok


Sörväna 4

bo-051-s-vna-4

46 P IV Sven Pehrsson född 166., s. t. bonden P. Svensson i Sörväna 4, Delsbo. Bonde i Sörväna 4, enl. 1690 – 1715 års jordebok.

 

 

Tjärnmyra

Tjärnmyra 3

bo-052-t-myra-3

5R1 Jonas Håkansson född 166., trol. s. t. bonden H. Jonsson i Tjärnmyra 3, Delsbo. Bonde i Tjärnmyra 3, enl. 1690 – 1715 års Jordebok.

 

 

Västra Tolbo

V. Tolbo 2

bo-053-v-tolbo-2

17 T VI Påhl Erichsson född 165., härst. okänd. Måg o bonde i V. Tolbo 2, Delsbo

 

 

Tomta

Tomta 3

bo-054-tomta-3

12R6 Jonas Jonsson född 13/3 1775, s. t. bonden J. Pehrsson i Tomta 3, Delsbo. Bonde i Tomta 3. Död 24/11 1840


Tomta 4

bo-055-tomta-4

13T4 Hans Jonsson född 24/9 1711, s. t. J. Hansson i Tomta 4, Delsbo. Bonde i Tomta 4, enl. 1750 – 1770 års Mantalslängd. Död 26/2 1780.

 

 

Vitterarv

Vitterarv 1

bo-056-v-arv-1

5T2 Olof Jönsson född 5/4 1733, s. t. bonden J. Olofsson i Vitterarv 1, Delsbo. Häradsdomare och bonde i Vitterarv 1. Död 22/7 1806. (ålder).

 

 

Västeräng

Västeräng 1

bo-057-v-ng-1

11T4 Jonas Hansson född 16/9 1758, s. t. bonden H. Pehrsson i Stömne 3, Delsbo. Måg, nämndeman och bonde i Västeräng 1. Död 29/6 1822.


Västeräng s1

bo-058-v-ng-s1

11T5 Olof Larsson född 22/7 1779, s. t. bonden L. Jonsson i Västeräng 1, Delsbo. Bonde och nämndeman i Västeräng s1. Död 24/8 1867.


Västeräng 2

bo-059-v-ng-2

12T1 Eric Pehrsson född 169., trol. s. t. P. Pehrsson i Västeräng 2, Delsbo. Bonde i Västeräng 2 enl. 1715 år Jordebok.

 

 

Åkre

Åkre 2

bo-060-akre-2

14N13 Jonas Larsson född 2/10 1779, s. t. bonden L. Jonsson i Åkre 2, Delsbo. Fjärdingsman och bonde i Åkre 2. Död 27/8 1865 (bröstinflammation).

 

 

Ås

Ås 1

bo-061-as-1

24T4 Gudmund Olofsson född 26/8 1749, infl. från Torp. V. Norrland. Häradsdomare och bonde i Ås 1, Delsbo. Död 21/11 1829.


Föremål med bomärke

 

bo-063-ostrenna
Bomärke på en ostränna efter Pärmas – Gösta Olsson


bo-064
Bomärke efter Pärmas – Gösta Olsson


 

bo-065-
Bomärke efter Pärmas-Gösta Olsson. Edsäng 1 ?


bo-066-g-backa
Bomärke på en skyffel efter Pärmas-Gösta Olsson  Gåsbacka 2?


bo-067-grep
Bomärke på en grep efter Pärmas-Gösta Olsson

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *