Storbröllop – oidentifierade

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse, som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera vilka det var som var med på bröllopet.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

 

BRÖLLOPSSEDER
Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet. Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.
Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.

Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar. Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftaskandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status. Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det. Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.
Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden.
Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.
Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot. Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.
Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer. Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspeglar till en tid som varit.
Av den anledning vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går. I förta hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.

En uppmaningDellenportalen vill ha kort på stora bröllop från början av 1900-talet eller tidigare, gärna från det här området.
Har du ett sådant bröllopskort kan vi hjälpa dig att identifiera vilka gästerna är och det gör vi helt ideellt.
Den störste idealisten och kännaren är Tås-Harry Persson.


Släktboken
Inom parentes finns en hänvisning till ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.


Här visar Dellenportalen bröllopsbilder som vi är osäkra på.
Här vill vi vill ha hjälp med att identifiera vilka brudparet är och var någonstans bilden är tagen

 

Bild 1
broi-001-brollop-bild-2
Det här är troligen inget bröllop utan någon annan festlighet. Berätta för oss om du vet något om bilden.broi-002-brollops-placering

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rad två
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Främre ledet
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Längst fram
75.
76.
77.

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


Bild 2

broi-003-brollop-bild-3
Den här bröllopsbilden vill Dellenportalen veta vilka brudparet är och var bröllopet äger rum.

Bild 2
broi-002-brollops-placering

 

 

 

 

 

Gäster i den bakre raden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rad två
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Rad tre
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Främre raden
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.


Bild 3
broi-005-brollop-bild-5

Okänd bröllopsbild, som vi vill ha hjälp med att identifiera.
Bild 3

broi-004-brollops-placering

Bakre raden

1.
2.
3.
4.
5.
Rad två
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rad tre
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Rad fyra
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Rad fem
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Främre raden
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


Bild 4

 

broi-007-brollop-bild-6
Bild 4
Vilka är brudparet och var någonstans är kortet taget?
broi-008-brollops-placering

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mellan raden
18.
19.
20.
21.
22. Nils Lindqvist Ängebo
23. Hedda Lindqvist, född Olsson, gift med Nils
24. Elvira (Viran) Lindqvist, gift Hägg, dotter till Nils och Hedda
25. Henning Lindqvist, son till Nils och Hedda
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Främre raden
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

 


 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 


Bild 5

broi-011-brollop-bild-8
Bild 5
Vilka är brudparet och var någonstans är kortet taget ?
Klicka på bilden för att se den i ett större format
Foto: Okänd
Bild ur egen samling

broi-012-brollops-placering

Gäster på trappan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rad två
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Rad tre
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Främre raden i zick-zack
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 


Bild 6
broi-013-brollop-bild-10
Bild 6

Ev. från Delsbo. Hjälp oss med identifiering

broi-014-brollops-placering

Stående längst bak i zick zack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rad tre
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Rad fyra
22.
23. August Högberg handlare Skålsvedja
24. Katarina Högberg Skålsvedja
25.
26.
27.
28.
29.
Rad fem
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Rad sex
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Främre raden
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

5 kommentarer

 1. Bild 6

  Nr 22 Nils Lindqvist Ängebo
  23 Hedda Lindqvist född Olsson gift m Nils.
  24 Elvira(Viran) Lindqvist gift Hägg dotter till Nils och Hedda.
  44 Henning Lindqvist son till Nils och Hedda.

   1. Jag känner väl igen dessa personer på bild 6 då det är min morfar, mormor, morbror samt moster. Övriga personer jag namngivit är mina släktingar. Kortet från Norrberg Arbrons samt Redins äger jag.

 2. Bild 7 detta kort har jag i min ägo, fotograf är min farfar Jonas Eldh V. Stråsjö.
  Brudparet är Per och Margareta Andersson ” Spännarn” Brättingberg Bjuråker.

 3. Bild 7 nr 66 är min mammas moster Margit Olsson uppfödd i Brättingberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *