Födda i Bjuråker del 1

Dellenportalen har samlat fakta om emigranter som är födda i Bjuråker från flera släktregister, Emibas, intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.


Se och lyssna till glada svenskar i Amerika.


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på gilla-knappen. Tack!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss. -Tack!


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Passregler för in- och utflyttning

Det åligger hvar och en, som under året inflyttat i en församling, att angående sig och medföljande personer ofördröjligen och inom 14 dagar efter inflyttningen, samt i alla händelser före den 9 november samma år, hos pastor förete prestbevis från utflyttningsorten. Skulle någon under tiden emellan den 8 november och årets slut hafva inflyttat i annan församling än den, han förut tillhört, bör han sist på åttonde dagen efter inflyttningen hafva till pastor aflemnat prestbeviset. Underlåter någon att fullgöra dessa föreskrifter, böte 2 riksdaler och 50 öre.

Husbonde vare, derest inflyttatd tjenstehjon icke redan hos pastor företett sitt prestbevis, pligtig att, vid vite af 2 riksdaler och 50 öre, inom fjorton dagar sedan tjenstehjonet inträdt i tjenst, affordra och till pastor aflemna sådant betyg. Skulle hinder möta att på förenämnda sätt aflemna prestbevis, bör anmälan derom hos pastor göras inom den utsatta tiden. Undandrager sig någon att prestbeviset sålunda tillhandahålla eller aflemna, drabbar ansvaret den tredskande.

Böter för ådagalagd tredska att fullgöra de i mom. 2 och 3 af denna § givna föreskrifter förnyas med enahanda belopp för hvarje månad, hvarunder prestbevisets aflemnande eller tillhandahållande fördröjes utöfver den bestämda tiden.

Innehafvare af fast egendom i stad eller på landet, eller den hans ställe företräder, vare, vid vite af 2 riksdaler och 50 öre, förbunden att, efter det husbonde eller annan person, med hvilken aftal om bostad afslutats, inflyttad från annan församling till huset eller på egorna, derom underrätta pastor inom 14 dagar från inflyttningen, så vida icke den inflyttande, sjelf det redan tillkännagifvit. (Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande den 20 Juli 1861 § 5 mom. 2, 3, 4 och 5)

Tjenstehjon, som flyttar från en till annan församling, åligge att för kyrkoherden i den församling, derifrån flyttning sker, förete sitt erhållna afskedsbetyg, i brist hvaraf kyrkoherde prestbevis icke meddela må. (Kongl. Lego-Stadgan den 23 November 1833 § 46) Källa: Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 55 / sid 491.


Om inrikes pass 1700- till 1900-talet
Genealogiska Föreningen


Sammanställningen är inte klar, det finns ännu personer som vi är osäkra på om de har sina rötter i Bjuråker eller inte. 


Källhänvisning

BJURÅKER (X4)– DELSBO (X6)– NORRBO (X33), släktregister
Bergsjö (X3) – Hassela (X15), släktregister
Forsa (X8) – Hög (X20), släktregister
Riksarkivet, Stockholm (RA)
Arkiv Digital: in-och utflyttningslängder, husförhörslängder,
födelse-och dödböcker, nekrologer, etc, etc.
Emibas.

Blå text = innehåller särskilt viktig information
Lila text = felskrivningar, som t.ex fel födelsedata, felstavade namn, fel tilltalsnamn, eller fel födelseort m.m.


Tanken bakom denna uppställning av Emigranter är att försöka placera åtminstone en av familjemedlemmarna i sin egen födelseby, oavsett om de har familj eller inte. Det har inte gått att göra så med alla, men de flesta är placerade i den by de emigrerade från, men det finns undantag.

Vi hoppas att ättlingar till emigranter födda i Bjuråker som utvandrat till Nord Amerika och andra ställen, ska finna nöje i den här sammanställningen. 


Många emigranter köpte sina passagerarbiljetter från speditörer. Lagstiftning från 1869 krävs dessa speditörer att lämna över dessa passagerarlistor till polisstationen i hamnstaden. Passagerare som köpt första och andra klassens biljetter som inte finns på dessa listor samt passagerare med tredje klass biljetter som inte köper sin biljett från speditören.

 

Förteckning-W-W

 

Antal emigranter, födda i Bjuråker,  som emigrerat från nedanstående byar

Byar Vuxna Barn
Avholm 13 10
Alsjö 4 8
Anderbo 6
Berge 6 12
Björsarv 6 1
Bricka 9 7
Brändbo 5 2
Brännås 11 9
Brättingberg 24 11
Byn 3 1
Dalänge 1
Dragåsen 1
Dragsved 1
Fagersved 3 4
Felaktiga uppgifter om födelse i Bjuråker 2 2
Fläsma 1
Friggesund 15 4
Frisbo 19 25
Furuberg 38 24
Födda i Bjuråker utan känd födelseort 7 2
Gröndal 1
Gårdsmyra 6 3
Gärde 6 5
Hedvigsfors 16 6
Hästnäs 1
Klovan 7 2
Kyrkbyn 2 1
Källsjöbygget (Källsjösjön) 6 6
Källvallsmyra (Källmyrvallen, Källvallen, Källavallen) 3 3
Lennsjö 15 9
Lia 17 13
Lillön 1
Lindbo 9 4
Lingåsen 1
Linneråsen 5
Långmor 6 1
Moräng 8 2
Moviken 31 19
Nipen 12 7
Njuparna 4 6
Norrberg 11 4
Norrdala 13 9
Norrhavra 5 9
Nybo 3
Nyåker 1
Näppänge 2 4
Oxåsen 5 7
Ramsjö 4 5
Rantbacken 1
Rödjarbotjärn 3
Rödkullen 8 3
Rönnebo 1 1
Skärås 15 5
Slättjärn 7 3
Sniptjärn 8 2
Sniptorp 8 5
Spångmyra 3 3
Storåsmyra 2 4
Norra Storåsen 4 2
Östra Storåsen 2 1
Stråsjö 2 4
Strömbacka 70 52
Ståläng 3 2
Suggback (Subback) 2
Svedja 2 1
Svedjebo 12 9
Svedjenäs 2 4
Söderdala 5 5
Sörgimma 4 5
Tallbacken 6 3
Tjärna 6 2
Tomsjö 13 10
Trossnarven 2 1
Vakåsen 6 9
Valsjön 1
Vedmyra 3 1
Vintermyra 2 2
Våtmor 1
Västansjö 3 5
Västra Stråsjö 10 8
Ytterhavra 3 5
Änga 3 1
Ängebo 9 4
Ängesholm 2
Älgebo 5 1
Älgåsen 1
Österbo 19 15
Östra Stråsjö 18 11
SUMMA 653 st 436 st

Register

1. Alsjö
2. Anderbo
3. Avholm
4. Berge
5. Björsarv
6. Bricka
7. Brändbo
8. Brännås
9. Brättingberg
10. Byn
11. Dalänge
12. Dragåsen
13. Dragsved
14. Fagersved
15. Felaktiga uppgifter om födelse i Bjuråker
16. Fläsma
17. Friggesund
18. Frisbo
19. Furuberg
20. Födda i Bjuråker utan känd födelseort
21. Gröndal
22. Gårdsmyra
23. Gärde
24. Hedvigsfors
25. Hästnäs
26. Klovan
27. Kyrkbyn
28. Källsjöbygget (Källsjösjön)
29. Källvallsmyra (Källmyrvallen, Källvallen, Källavallen)
30. Lennsjö
31. Lia
32. Lillön
33. Lindbo
34. Lingåsen
35. Linneråsen
36. Långmor
37. Moräng
38. Moviken
39. Nipen
40. Njuparna
41. Norrberg
42. Norrdala
43. Norrhavra
44. Nybo
45. Nyåker
46. Näppänge


Del 2
47. Oxåsen
48. Ramsjö
49. Rantbacken
50. Rödjarbotjärn
51. Rödkullen
52. Rönnebo
53. Skärås
54. Slättjärn
55. Sniptjärn
56. Sniptorp
57. Spångmyra
58. Storåsmyra
59. Storåsen (Norra)
60. Storåsen (Östra)
61. Stråsjö
62. Strömbacka
63. Ståläng
64. Suggback
65. Svedja
66. Svedjebo
67. Svedjenäs
68. Söderdala
69. Sörgimma
70. Tallbacken
71. Tjärna
72. Tomsjö
73. Trossnarven
74. Vakåsen
75. Valsjön
76. Vedmyra
77. Vintermyra
78. Våtmor
79. Västansjö
80. Västra Stråsjö
81. Ytterhavra
82. Änga
83. Ängebo
84. Ängesholm
85. Älgebo
86. Älgåsen
87. Österbo
88. Östra Stråsjö

 


 

1. Alsjö

Eniro karta Alsjö

24A2 Dräng Erik Johansson Sund f. 24/4 (enl. EMIBAS 20/4) 1816 i Alsjö, Bjuråker, son till torpare Johan Sund i Alsjö, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1830. Utvandrad 2/10 1849 från Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.

 

(X4)27A8 (X15)7R20 Arbetare Olof Larsson f. 24/2 1856 i Alsjö, Bjuråker, son till torpare Lars Andersson i Alsjö, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1883. Utflyttad till Stöde 1900. Utvandrad 29/4 1909 från Hjältanstorp, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Hustru Greta (tvilling) (enl. EMIBAS Gustava) Larsdotter f. 28/7 1860 i Bjuråker av föräldrarna Skorsstensfejaren Lars August Forsberg från Indal och Medelpad, modern förra pigan Brita Danielsdotter från Sundborn i Falu län. (Not. i födelseboken Bjuråker C:5 1841-1871 AID: v134473.b217.s212 ”därifrån utattesterad till Indal i Medelpad”). Greta blir fosterdotter hos 5D22 torparen Jonas Jonsson i Långmor. Utflyttad till Hassela 1872. Utflyttad till Stöde 1900. Utvandrad 29/4 1909 från Hjältanstorp, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Son Lars Alfred Larsson f. 7/3 1896 i Kyrkbyn, Hassela. Utvandrad 29/4 1909 från Hjältanstorp, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Klara Margareta Larsson f. 6/10 1898 i Kyrkbyn, Hassela. Utvandrad 29/4 1909 från Hjältanstorp, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Lilly Olivia Larsson f. 16/11 1900 i Ede, Stöde. Utvandrad 29/4 1909 från Hjältanstorp, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.

 

9A13 Arbetarhustru Karin Dahlberg Moberg f. 13/3 1853 i Alsjö, Bjuråker, dotter till sågställare Pehr Dahlberg i Alsjö såg, Bjuråker. Utflyttad till Svartvik 1877. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA. (Not. i husförhörslängd Njurunda AI:12a 1892-1899 AID: v121955.b233.s210 ”mannen arbetaren Daniel Moberg flyttat till Amerika 15/5 1893”) men han finns inte i EMIBAS, fast han är född i Bjuråker)
Dotter Katarina Elisabeth Danielsdotter f. 28/2 1878 i Svartvik, Medelpad, dotter till arbetare Daniel Moberg i Svartvik, Medelpad. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Dotter Helga Maria Danielsdotter f. 5/6 1882 i Svartvik, Medelpad, dotter till arbetare Daniel Moberg i Svartvik, Medelpad. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Dotter Anny (enligt EMIBAS Anna) Augusta Danielsdotter f. 15/8 1885 i Svartvik, Medelpad, dotter till arbetare Daniel Moberg i Svartvik, Medelpad. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Axel Isidor Danielsson f. 23/3 1889 i Svartvik, Medelpad, son till arbetare Daniel Moberg i Svartvik, Medelpad. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Oskar Agathon (enligt EMIBAS Agaton) Danielsson f. 7/12 1892 i Svartvik, Medelpad, son till arbetare Daniel Moberg i Svartvik, Medelpad. Utvandrad 2/9 1895 från Nolby, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.

 


 

2. Anderbo

Eniro karta Anderbo

47A9 Kolareson Lars Erik Jonsson Larsson f. 20/3 1860 i Anderbo, Bjuråker, son till kolaren Jonas Larsson i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad 11/5 1880 från Anderbo Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Louis, Missouri, USA.

 

14H12 Arbetare Per Olof Norin f. 4/11 1865 i Anderbo, Bjuråker, son till dagsverkskarlen Anders Norin i Anderbo, Bjuråker. Utflyttad till Forsa socken 1875. Utvandrad 3/6 (enligt EMIBAS 6/6) 1893 från Hybo, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kewanee, Illinois, USA.

 

29C7 Arbetare Carl (enligt EMIBAS Karl) Albin Pettersson f. 20/6 1878 i Anderbo, Bjuråker, son till bruksarbetaren Olof Pettersson i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1903 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

29C7 Arbetare Per Johan Ingemar Pettersson f. 3/10 1879 i Iggesund, Njutånger, son till bruksarbetaren Olof Pettersson i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1903 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 

29C7 Arbetare Frans Oskar Pettersson f. 1/6 1886 i Moviken, Bjuråker, son till bruksarbetaren Olof Pettersson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 9/6 1905 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

29C7 Arbetare Olof Elfrid Pettersson f. 29/3 1891 i Moviken, Bjuråker, son till bruksarbetaren Olof Pettersson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 9/8 1910 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Quebec, Canada.

 

29C7 Arbetardotter Emma Maria Pettersson f. 2/2 1895 i Moviken, Bjuråker, dotter till bruksarbetaren Olof Pettersson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 6/9 1913 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.


 

 

3. Avholm

Eniro karta Avholm

34B6 Handelsbiträde Karl Hilding Backman f. 20/4 1891 i Västansjö, Bjuråker, son till arbetare Carl Backman. Utflyttad till Bollnäs 1892. Utvandrad 19/2 1910 från Bro, Bollnäs, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

34B3 Soldatdotter Edla Maria Brink f. 7/6 1874 i Friggesund, Bjuråker, dotter till soldat Fredrik Wilhelm Brink i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 16/6 1893 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Riverside, California, USA. Död 1922 därstädes.

 

34B3 Jungfru Ulrika Eufrosyne Brink f. 23/12 1868 i Avholm, Bjuråker, dotter till soldat Fredrik Wilhelm Brink i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 5/8 1890 från Fredriksfors, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

20U9 Snickare Carl Friberg f. 1/9 1846 i Norrbobyn, Norrbo, son till skräddare Pehr Friberg i Östra Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad 14/5 1882 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Kjerstin Olofsdotter (enligt EMIBAS Olsdotter) f. 2/6 1848 i Avholm, Bjuråker, dotter till skomakare Olof Persson Holmberg i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 14/5 1882 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Pehr Olof Carlsson Friberg f. 18/8 1869 i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 14/5 1882 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Carl Johan Carlsson (enligt EMIBAS Carsson) Friberg f. 29/1 1873 i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 14/5 1882 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4A12 Änka Anna Jonsdotter f. 5/7 (enligt EMIBAS 5/3) 1826 i Njuparne, Bjuråker, dotter till kolare Jonas Larsson i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 12/8 1882 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Lake Park, Minnesota, USA.

 

21E8 Soldatdotter Elisabeth Margreta Carlström (enl. EMIBAS Karlström) f. 20/11 1836 i Avholm, Bjuråker, dotter till soldat Carl Fredrik Carlström i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 28/4 1887 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.

 

6U11 Bonde Lars Erik Sving f. 26/9 1858 i Hålsjö, Norrbo, son till soldat Lars Erik Sving i Hålsjö, Norrbo. Utvandrad 18/5 1882 från Fönebo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stillwater, USA. Återkom 8/11 1885. Utflyttad till Bjuråker 1887. Utvandrad 18/5 1892 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA. Död 27/5 1939.
Hustru Carin Nilsdotter f. 21/4 1859 i Vedmyra, Norrbo, dotter till bonden Nils Pehrsson i Vedmyra s1, Norrbo. Utvandrad 18/5 1892 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA. Död 29/10 1937.
Dotter Anna Katrina Larsdotter Sving f. 15/5 1888 i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 18/5 1892 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA. (”Not. i Bjuråkers släktbok ”troligen död”)
Dotter Brita Amanda Viktoria Larsdotter Sving f. 12/3 1890 i Avholm, Bjuråker, Utvandrad 18/5 1892 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA. Utflyttad till Hudiksvall 1930.
Denna familj återkom 4/11 1907 till Berge, Bjuråker och hade under vistelsen i Amerika fått barnen:
Anna Katrina f. 16/7 1893 i Norra Amerika. Utflyttad till Hudiksvall 1915.
Tekla Serafi f. 9/6 1896 i Norra Amerika. Utflyttad till Hudiksvall 1918.
Emfrid Ottilia f. 29/8 1898 i Norra Amerika. Utflyttad till Rogsta 1917.
Frida Kristina f. 24/3 1902 i Norra Amerika. Utflyttad till Hudiksvall 1929.
Ellis Mildred f. 2/2 1904 i Norra Amerika. Utflyttad till Grängesberg 1935.

 

5A39 Mjölnaren Anders Johan Palm f. 4/2 1862 i Tormyra, Bjuråker, son till Lars Olof Palm i Tormyra, Bjuråker. Utflyttad från Tormyra till Bergsjö 28/4 1889. Utvandrad 8/7 1905 från Vade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada.
Hustru Brita Christina Pehrsdotter Palm f. 20/11 1864 i Fönebo, Norrbo, dotter till kolare Pehr Larsson i Fönebo, Norrbo. Utflyttad från Tormyra till Bergsjö 28/4 1889. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Per Olof Palm f. 25/4 (enl. EMIBAS 15/4) 1888 i Avholm, Bjuråker, son till arbetaren Anders Johan Palm i Avholm, Bjuråker. Utflyttad från Tormyra till Bergsjö 28/4 1889. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Dotter Katarina (enl. EMIBAS Katrina) Kristina Palm f. 18/8 1892 i Norra Älgered, Bergsjö, dotter till mjölnaren Anders Johan Palm i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Dotter Anna Brita Palm f. 26/12 1894 i Norra Älgered, Bergsjö, dotter till mjölnaren Anders Johan Palm i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika
Dotter Johanna Palm f. 22/8 (enl. EMIBAS 10/10) 1897 i Norra Älgered, Bergsjö, dotter till mjölnaren Anders Johan Palm i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Johan Erik Palm f. 20/7 1900 i Norra Älgered, Bergsjö, dotter till mjölnaren Anders Johan Palm i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Dotter Maria Palm f. 12/9 1903 i Vade, Bergsjö, dotter till mjölnaren Anders Johan Palm i Vade, Bergsjö. Utvandrad 6/4 1906 från Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.

 

2A20 Arbetare Jonas Persson Bergström f. 24/2 1842 i Avholm, Bjuråker, son till husman Pehr Bergström i Avholm, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Arbetare Johan Östman f. 29/8 1865 i Avholm, Bjuråker, son till kringvandrande flickan Anna Maria Olofsdotter från Föling socken i Jämtland (Anna Maria födelseort ej styrkt). (Notering i Husförhörslängd Bjärtrå AIIA:2b AID: v121012.b1020.s594 ”Inskriven v. Göteborgs sjöm. hus -89 nr 15 /Inskr. -88”). Utvandrad 10/6 1913 från Lugnviksstrand, Bjärtrå, Västernorrlands län (Ångermanland) till Amerika.


4. Berge

Eniro karta Berge

4B43 Bondson Erik Andersson f. 3/9 1852 i Berge, Bjuråker, son till bonden Anders Ersson i Berge, Bjuråker. Utflyttad till Forsa 1872. Utvandrad 1877 från Långby, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Rymt till Amerika).

 

6F23 Bonden Erik Olsson f. 31/12 1842 i Näppänge, Bjuråker, son till skräddare Olof Eriksson i Näppänge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA. Död 28/9 1909.
Hustru Anna Danielsson (enligt EMIBAS Danielsdotter) f. 26/9 (enligt EMIBAS 20/9) 1847 i Berge, Bjuråker, dotter till soldat Daniel Ersson Hed i Berge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA. † 29/1 1931.
Son Olof Ersson f. 16/5 1871 i Näppänge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Son Erik Ersson f. 17/9 1872 i Berge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Son Anders Ersson f. 1/4 1878 i Berge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Son Jonas Ersson f. 18/2 1881 i Berge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 18/10 1882. Inflyttad i Delsbo 30/10 1882. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA
Dotter Anna Ersdotter f. 22/9 1883 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Pehr Ersson f. 23/1 1886 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Son Lars Ersson f. 20/3 1889 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad 3/6 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.

 

23B6 Änka Carin Nilsdotter f. 6/4 1829 i Berge, Bjuråker, dotter till nämndeman Nils Pehrsson i Berge 2, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.
Dotter Karin Jonasdotter Klang f. 24/4 1857 i Skärås, Bjuråker, dotter till kolaren Jonas Johansson Klang i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.
Son Johan Jonasson Klang f. 17/7 1860 i Skärås, Bjuråker, son till kolaren Jonas Johansson Klang i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.
Dotter Margaretha Jonasdotter Klang f. 4/12 1862 i Skärås, Bjuråker, dotter till kolaren Jonas Johansson Klang i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.
Dotter Kjerstin Jonasdotter Klang f. 16/7 1864 i Skärås, Bjuråker, dotter till kolaren Jonas Johansson Klang i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.
Son Nils Jonasson Klang f. 10/8 1867 i Skärås, Bjuråker, son till kolaren Jonas Johansson Klang i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1870 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boone, Iowa, USA.

 

20G9 Dräng Jonas Larsson f. 14/1 1872 i Berge, Bjuråker, son till bonden Lars Persson i Berge, Bjuråker. Utflyttad från Bjuråker 12/11 1885 (enligt husförhörslängd och Bjuråkers släktbok ska han ha flyttat till Hög, hittar honom inte) Utvandrad 26/4 1888 från Norrberg Norrhavra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.

 

1B21 Torpare Anders Olsson f. 7/1 1870 i Berge, Bjuråker, son till bonden Olof Larsson i Berge 1 »Mats-Ols», Bjuråker. Utvandrad 30/10 (enl. EMIBAS 29/10) 1896 från Norrberg Norrhavra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 


5. Björsarv

Eniro karta Björsarv

22B22 Arbetare Johan Dahl f. 22/11 1890 i Björsarv, Bjuråker, son till arbetaren/bonden Olof Dahl i Björsarv s10, Bjuråker. Utvandrad 13/5 1913 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA. Återkom till Brättingberg 30/5 1921.

 

22B20 Arbetare Jonas Dahl f. 29/7 1868 i Björsarv, Bjuråker, son till soldaten Jonas Larsson Dahl i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 17/7 1905 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Jonsdotter Skog f. 2/12 1874 i Björsarv, Bjuråker, dotter till landbonden Jonas Jonsson Skog i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 17/7 1905 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jonas Dahl f. 16/1 1894 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 17/7 1905 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

6B7 Pigan Carin Jonsdotter f. 5/10 1840 i Björsarv, Bjuråker, dotter till bonde Jonas Andersson i Björsarv 5 »Ants», Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.

 

44B23 Arbetare Erik Larsson f. 21/3 1871 i Björsarv, Bjuråker, son till husman Lars Eriksson i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 28/5 1910 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Reeder, North Dakota, USA.

 

22C4 Pehr Johan Bergström f. 4/9 1873 i Björsarv, Bjuråker, son till husman Jonas Jonsson Bergström i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 16/6 1893 från Brändbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA

 


6. Bricka

Eniro karta Bricka

6H39 Bonde Erik Eriksson f. 2/9 1866 i Bricka, Bjuråker, son till bonden Erik Eriksson i Bricka 2, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Katharina (enligt EMIBAS Kristina) Margreta Eriksson Wiberg f. 13/2 1866 i Furuberg, Bjuråker, dotter till kolare och husman Lars Olof Nilsson i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Erik Olof Eriksson f. 3/11 1887 i Bricka, Bjuråker. Utvandrad 8/12 1910 från Bricka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Emil Gottfrid Eriksson f. 4/8 (enligt EMIBAS 11/8) 1892 i Håsta udde, Hälsingtuna. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Frans Valo (enligt EMIBAS Frans Nils) Eriksson f. 5/6 (enligt EMIBAS 5/7) 1894 i Håsta udde, Hälsingtuna. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Axel Ivar Eriksson f. 21/3 1897 i Hudiksvall. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Ingvar Isidor Eriksson f. 25/7 1899 i Hudiksvall. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Lilly Irma Kristina (enligt EMIBAS Letty Irene Kristina) Eriksdotter f. 15/3 1901 i Hudiksvall. Utvandrad 22/4 1910 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4A20 Bondson Lars Ersson Lindqvist f. 12/5 1867 i Bricka, Bjuråker, son till bonde Erik Larsson i Bricka 2, Bjuråker. Utvandrad 16/1 1893 från Bricka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Notering i utflyttningslängd Bjuråker B:3 1890-1894 AID: v134468.b14 ”med nådigt tillstånd U.D. nr. 5528)

 

4A20 Bondson Erik Ersson f. 19/9 1868 i Bricka, Bjuråker son till bonde Erik Larsson i Bricka 2, Bjuråker. Utvandrad 17/4 1891 från Bricka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stratford, USA.

 

Alfred From f. 31/1 1870 i Bricka, Bjuråker, son till kolare Johan Andersson From i Bricka, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1892 från Bricka Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

Per Abraham From (bror till ovanstående Alfred From) f. 10/10 1864 i Bricka, Bjuråker, son till kolare Johan Andersson From i Bricka, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1883 från Bricka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Arnhurst, New Hampshire, USA.

 

10E4 Bonde Jonas Olofsson f. 11/10 1818 i Lia, Bjuråker, son till bonden Olof Pehrsson i Lia 4, Bjuråker. Utvandrad 19/5 1866 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Gölin Jonsdotter f. 11/9 1830 i Bricka, Bjuråker, dotter till kolare Jonas Larsson i Bricka, Bjuråker. Utvandrad 19/5 1866 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Olof Jonasson Olofsson f. 13/8 1855 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 19/5 1866 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

44A9 Snickardotter Emma Kristina Bergqvist f. 26/12 1890 i Bricka, Bjuråker, dotter till snickare Anders Magnusson Bergqvist i Bricka, Bjuråker. Utflyttat till Söderhamn 1892. Utvandrad 29/5 1907 från 3 Kv 9, Söderhamn, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 


7. Brändbo

Eniro karta Brändbo

35G34 Landbondeson Per Eriksson f. 12/6 1885 i Brännbo, Bjuråker, son till arrendator Erik Jonsson i Brändbo. Utvandrad 3/8 (enligt EMIBAS 8/8) 1905 från Brännbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

8F11 Arbetare Nils Olof Nilsson Glad f. 3/4 1874 i Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län, son till bonden Nils Glad i Korpåsen, Hassela. Utvandrad 21/4 1903 från Klovan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Ersdotter Glad f. 10/2 1879 i Brändbo, Bjuråker, dotter till arrendator Erik Jonsson i Brännbo, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1903 från Klofvan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna (Anna står ej i EMIBAS) Albertina Karolina Glad f. 15/2 1899 i Brännbo, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1903 från Klovan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Uppgift om att Albertina har återvänt till Sverige är ej styrkt, men hon emigrerade igen den 10/7 1909 från Brännbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Portland, Oregon, USA
Dotter Jenny Kristina Glad f. 7/9 1902 i Klovan, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1903 från Klofvan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Skräddare Johan Valfrid Juhl f. 25/1 1887 i Östanbräck, Hälsingtuna, son till arbetare Peter Hjul i Östanbräck, Hälsingtuna. Utvandrad 26/6 1910 från Sanna, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Hustru Anna Karolina Juhl Östlund f. 14/8 (enligt EMIBAS 14/7) 1887 i Brändbo, Bjuråker, dotter till landbonde Per Johansson Östlund i Brändbo, Bjuråker. Utvandrad 26/6 1910 från Sanna, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 


8. Brännås

Eniro karta Brännås

(X4)55D3 (X3)7E32 Torpare Olof Andersson (tvilling) f. 3/9 1849 i Älvsund, Bergsjö, son till skattetorparen Anders Persson i Älvsund, Bergsjö. Inflyttad från Hadungsnäs, Bergsjö till Bjuråker 28/10 1878. Utflyttad till Bergsjö 20/11 1884. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Hustru Margretha Christina Jonsdotter Åström f. 3/3 1852 i Östra Brännåsen, Bjuråker, dotter till torparen Jon Larsson Åström i Östra Brännåsen, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 20/11 1884. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Dotter Anna Kristina Andersson f. 17/10 1881 i Brännåsen, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 20/11 1884. Utvandrad 14/9 1904 från Hadungsnäs, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Jonas Olof Andersson f. 3/5 (enligt EMIBAS 12/7) 1885 i Älvsund, Bergsjö. Utvandrad 7/5 1903 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Dotter Mathilda Andersson f. 18/3 1887 i Älvsund, Bergsjö. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Herman Andersson f. 18/2 1893 i Hadungsnäs, Bergsjö. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Axel Albin Andersson f. 1/2 1895 i Ede, Bergsjö. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Per Andersson f. 18/10 1896 i Ede, Bergsjö. Utvandrad 14/9 1904 från Ede, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

46F3 Arbetare Göran Herman Hellberg (enligt EMIBAS Hallberg) f. 17/6 1877 i Brännås, Bjuråker, son till torpare Anders Pehrsson Hellberg i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 17/3 1909 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Norge

 

44A3 Soldatänkan Carin Jonsdotter f. 8/3 1805 i Brännås, Bjuråker, dotter till nybyggaren Jon Clementsson i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 19/5 1866 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Olof »Staf» f. 9/2 1841 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 19/5 1866 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

35G39 Husman Per Jönsson Färdig f. 14/2 1827 i Brännås, Bjuråker, son till husman Jöns Jonsson Norell i Gröndal, Bjuråker. (betyget utfärdat 1876) Utvandrad 9/5 1877 (enligt EMIBAS 1876) från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Hustru Inga Catharina (dopnamn Inga Cajsa) Persdotter f. 15/5 1830 i Högen, Bergsjö, dotter till husman Pehr Pehrsson Bergström i Högen, Bergsjö. (betyget utfärdat 1876). Utvandrad 9/5 1877 (enligt EMIBAS 1876) från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Dotter Brita Persdotter Färdig f. 3/3 1859 i Brännås, Bjuråker. (betyget utfärdat 1876). Utvandrad 9/5 1877 (enligt EMIBAS 1876) från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.
Son Pehr Persson Färdig f. 27/3 1862 i Brännås, Bjuråker. (betyget utfärdat 1876). Utvandrad 9/5 1877 (enligt EMIBAS 1876) från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.

 

1G63 Skogvaktareson Jonas Karlsson f. 11/11 1879 i Brännås, Bjuråker, son till skogvaktare Carl Olsson i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 3/7 1902 från Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA. (Not. i Utflyttningslängd ”Med Kungliga Majestäts tillstånd”)

 

1G39 Torparson Jonas Larsson f. 26/2 1876 i Brännås, Bjuråker, son till torpare Lars Olsson Åsberg i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 1/9 1902 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

35G90 Lantbrukaredotter Cathrina Christina (enligt EMIBAS Katrina Kristina) Nyqvist f. 7/5 1881 i Brännås, Bjuråker, dotter till husmansdotter Anna Helena Andersdotter i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 25/6 (enligt EMIBAS 26/5) 1907 från Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Lykton, Manitoba, Canada.

 

4E14 Piga Anna Olsdotter f. 5/11 1879 i Brännås, Bjuråker, dotter till torpare Olof Andersson i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 16/6 1903 från Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

1G62 Husmansson Jonas Persson f. 26/10 1851 i Brännås, Bjuråker, son till husman Pehr Jonsson i Brännås, Bjuråker. Utvandrad 8/6 1882 från Brändbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Harris, USA. Återkom till Brännås 5/12 1887. Död 29/4 1904

 


9. Brättingberg

Eniro karta Brättingberg

35G26 Torpare Erik Englund f. 22/6 1818 i Slätterne, Bergsjö, (enligt EMIBAS är Erik född i Bjuråker) son till husman Sven Svensson i Slätterne, Bergsjö. Inflyttad från Hassela 1854. Utvandrad 3/6 1876 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.
Hustru Margreta Andersdotter f. 22/11 1819 i Elgåsen, Bjuråker, dotter till torpare Anders Pehrsson i Elgåsen, Bjuråker. Inflyttad från Hassela 1854. Utvandrad 3/6 1876 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.
Son Anders Englund f. 23/6 1854 i Ässjö, Hassela. Utvandrad 3/6 1876 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.
Dotter Inga Cecilia Ericsdotter Englund f. 8/8 1864 i Norra Storåsen, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1876 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.

 

35G43 Landbonde Sven August Englund Eriksson f. 23/8 1848 i Hulte, Bergsjö, son till pigan Margreta Andersdotter i Hulte Nr:1, Bergsjö. (not. i husförhörslängd Bjuråker AI:18c 1886-1895 AID: v134461.b326.s400 ”Rymt till Amerika”). Utvandrad 21/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Karin Larsdotter Englund f. 6/7 1850 i Björsarv, Bjuråker, dotter till torpare Lars Andersson i Björsarv under 5, Bjuråker. (not. i husförhörslängd Bjuråker AI:18c 1886-1895 AID: v134461.b217.s210: ”Bor i en liten stuga i Knallen, Brättingberg”). Utvandrad 21/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
35G64 Son Erik Englund Svensson f. 27/6 1877 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 21/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA. Återkom 1896. Utvandrad 8/8 1901 från Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA. Återkom 1913.
Dotter Karin Svensdotter Englund f. 11/1 1879 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 21/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Anders Englund Svensson f. 25/5 1882 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 21/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

— Mjölnardotter Astrid Viktoria Eugenia (namnet Eugenia står ej med i EMIBAS) Högström f. 13/3 1894 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till mjölnare Karl Gustaf Augustsson Högström i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 13/5 1911 från Tegeltjär, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kewanee, Illinois, USA.

 

15E17 Arbetare Emil Kilgren f. 27/9 1868 i Brättingberg, Bjuråker, son till pigan Johanna Fors, Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 25/5 1903 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Dotter Johanna Kristina Kilgren f. 22/6 1896 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 25/5 1903 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

15E13 Christina (enligt EMIBAS Kristina) Elisabeth Kilgren f. 2/12 1870 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till strömbyggmästare Josef Aronsson Kilgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 13/10 1893 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

15E13 Ädla Matilda (enligt EMIBAS Edla Mathilda) Kilgren f. 6/4 1872 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till strömbyggmästare Josef Aronsson Kilgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 22/2 1893 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

15E13 Johanna Karolina Kilgren f. 18/2 1876 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till strömbyggmästare Josef Aronsson Kilgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 29/4 1893 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

15E13 Edvard Hjalmar Kilgren f. 18/5 1879 i Brättingberg, Bjuråker, son till strömbyggmästare Josef Aronsson Kilgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 6/10 1902 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

15E13 Anna Maria Kilgren f. 5/9 1886 i Björsarv, Bjuråker, dotter till strömbyggmästare Josef Aronsson Kihlgren i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 12/6 1903 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

15E13 Johan Alfred Kilgren f. 27/9 1883 i Brättingberg, Bjuråker, son till strömbyggmästare Josef Aronsson Kihlgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 19/7 1902 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

15E18 Alma Amanda Jonsdotter Kihlgren Fors f. 11/9 (enligt EMIBAS 11/2) 1880 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till strömbyggmästare Josef Aronsson Kihlgren i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 20/7 1905 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.
Dotter Elin Maria Kihlgren f. 26/12 1899 i Björsarv, Bjuråker. Utvandrad 20/7 1905 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.

 

16G9 Anna Kristina Larsdotter f. 18/6 1877 i Bjuråker, (notering i Ljusdals födelsebok CI:7 1862-1880 AID: v136005.b249 ”Barnet fött i Bjuråker där modern vistas”), dotter till pigan Brita Svensdotter Sjöberg från Åkersta, Ljusdal. Utvandrad 4/6 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

16G9 Portier Lars Verner Larsson f. 17/8 (enligt EMIBAS 14/8) 1886 i Brättingberg, Bjuråker, son till landbonde Lars Jonsson Frid i Brättingberg, Bjuråker. Utflyttad till Järvsö 15/7 1911. Utvandrad 22/7 1911 från Öije 8, Järvsö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

16G9 Hilda Elisabet Larsdotter Frid f. 10/2 1889 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till landbonde Lars Jonsson Frid i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 3/7 1914 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

19B7 Torpare Olof Olofsson (enligt EMIBAS Olsson) f. 23/2 1830 i Brättingberg, Bjuråker, son till torpare Olof Hansson Leek i Brättingeberg, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Harris, USA. (Enligt inflyttningslängd Bjuråker B:2 1840-1890 AID: v134467.b103.s99 blev inflyttningsattesten för återkomst till Sverige utfärdad 3/6 1882 men ej uppvisad förrän 21/8 1883). Utvandrad 2/5 1884 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA
Hustru Margta (dopnamn Margreta) Matsdotter f. 8/1 1831 i Rökullen, Bjuråker, dotter till Matts Mattsson i Rökullen 1, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Harris, USA. (Enl. inflyttningslängd Bjuråker B:2 1840-1890 AID: v134467.b103.s99 blev inflyttningsattesten för återkomst till Sverige utfärdad 3/6 1882 men ej uppvisad förrän 21/8 1883). Utvandrad 2/5 1884 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.
Son Mathias (enligt EMIBAS Mats) Olsson »Norin» f. 16/12 1857 i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Not. i husförhörslängd Bjuråker AI:16a 1877-1881 AID: v134455.b350.s343 ”rest till N. Amerika i april 1880”, detta är ej styrkt)

 

Bonde Lars Jonsson Hamreus f. 15/8 (enligt EMIBAS 25/8) 1821 i Hamre, Hälsingtuna, Gävleborgs län, son till bonden Jonas Jonsson i Hamre, Hälsingtuna. Utvandrad 10/6 1870 från Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
3B10 Hustru Anna Olofsdotter f. 6/2 1821 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till husman Olof Jonsson Sträng i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 10/6 1870 från Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
Dotter Maria Larsdotter Hamreus f. 21/10 1854 i Korpåsen, Hassela. Utvandrad 10/6 1870 från Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
Son Johannes Larsson Hamreus f. 14/7 1860 i Korpåsen, Hassela. Utvandrad 10/6 1870 från Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.

 

19B19 Torpare Olof Olsson f. 22/2 1856 i Brättingberg, Bjuråker, son till bruksarbetaren Olof Olofsson i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Harris, USA.
Hustru Catharina (enligt EMIBAS Kerstin) Margreta Tjernell (enligt EMIBAS Tjerneld) f. 8/11 1849 i Suggback, Bjuråker, dotter till soldat Hans Tjernell i Suggback, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Harris, USA.

 

Arbetare Bengt Jonsson Stenmark f. 19/6 1862 i Basterud, Ekshärad, Värmlands län, son till Jon Persson Basterud, Ekshärad, Värmlands län. Utvandrad 26/5 1890 från Brättingberg Knallbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.
43A20 Hustru Carin (enligt EMIBAS Karin) Persdotter Glad f. 30/12 1868 i Brättingberg, Bjuråker, dotter till torpare Pehr Olsson i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 26/5 1890 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.
Son Per Johan Stenmark f. 8/5 1887 i Brättingberg, Bjuråker. Utvandrad 26/5 1890 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.

 


10. Byn

Eniro karta Byn

27A17 Dräng Erik Jonsson f. 29/10 1877 i Byn, Bjuråker, son till bonde Jonas Eriksson i Byn 3, Bjuråker. Utflyttad till Forsa 1881. Utvandrad 11/6 1903 från Klångsta, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Evansville, USA.

 

27A17 Arbetare Jonas Jonsson f. 27/1 1880 i Byn, Bjuråker, son till bonde Jonas Eriksson i Byn 3, Bjuråker. Utflyttad till Forsa 1881. Utvandrad 1/6 1907 från Utnäs, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.
Hustru Kristina Jonsson Larsdotter f. 27/5 1885 i Klångsta, Forsa, dotter till arbetare Lars Ersson i Klångsta, Forsa. Utvandrad 1/6 1907 från Utnäs, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.
Son Hilding Jonsson f. 4/9 1906 i Klångsta, Forsa. Utvandrad 1/6 1907 från Utnäs, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.

 


11. Dalänge

Eniro karta Daläng

24C4 Torpare Pehr (enligt EMIBAS Per) Persson Rapp f. 30/8 1839 i Daläng, Bjuråker, son till husman Pehr Svensson Dahl i Daläng, Bjuråker. Utvandrad 12/11 1868 från Oxåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Not. i utflyttningslängd Bjuråker B:2 1840-1890 AID: v134467.b67.s63 ”Utan betyg”).

 


12. Dragåsen

Eniro karta Dragåsen

20A11 Torparson Per Eriksson f. 25/5 1879 son till torpare Erik Pehrsson i Dragåsen, Bjuråker. Utvandrad 15/4 (enligt EMIBAS 18/4) 1910 från Dragås, Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.

 


13. Dragsved

Eniro karta Dragsved

4B14 Bonde Erik Andersson f. 7/5 1824 son till torpare Anders Olofsson i Västra Stråsjö. Utflyttad till Ljusdal 1842. Utvandrad 28/5 1849 från Sörkämsta, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Victoria, Illinois, USA.

 


14. Fagersved

Eniro karta Fagersved

6E15 Torpardotter Margtha (enligt EMIBAS Margta) Pehrsdotter f. 19/6 1830 i Fagersved, Bjuråker, dotter till torpare Pehr Olofsson i Fagersved, Bjuråker. Utvandrad 21/4 1857 från Norra Storåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Pehr (saknar efternamn) f. 16/12 1852 i Storåsen, Bjuråker. (Not i Bjuråkers födelsebok C:5 1841-1871 AID: v134473.b91.s86 ”Uppgiver barnfader husman Jon Olsson i Kölfors, Hassela”). Utvandrad 21/4 1857 från Norra Storåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

6E9 Torpare Olof Åsberg f. 5/7 1827 i Fagersved, Bjuråker, son till torp. Pehr Olofsson i Fagersved, Bjuråker. Utflyttad till Attmar, Västernorrlands län 1860. Utvandrad 9/5 1882 från Sörlindsjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Hustru Brita Kristina Högbom f. 14/1 (enligt EMIBAS 18/1) 1850 i Östansjö, Attmar, dotter till kolare Olof Högbom i Östansjö, Attmar. Utvandrad 9/5 1882 från Sörlindsjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Son Per Enok Olofsson f. 16/9 (enligt EMIBAS 30/9) 1871 i Norrlindsjö, Attmar. Utvandrad 9/5 1882 från Sörlindsjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Kristina Helena Olofsdotter f. 12/2 1876 (enligt EMIBAS 1875) i Norrlindsjö, Attmar. Utvandrad 9/5 1882 från Sörlindsjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Emma Katarina Olofsdotter f. 23/7 1877 i Norrlindsjö, Attmar. Utvandrad 9/5 1882 från Sörlindsjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.

 


15. Felaktiga uppgifter om födelse i Bjuråker

39H2 Stenarbetare Anders Mårtensson Berg f. 9/7 1854 i Sterte, Trönö, Gävleborg, son till torpare Mårten Michelsson. Utvandrad 29/9 1891 från Södra Sannäs, Delsbo (enligt EMIBAS Ulfsta, Idenor), Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien. (Notering i husförhörslängd Idenor AI:19 1891-1900 sid 90: Mannen uppgives av änkan vara död i Brasilien, där familjen vistats sedan 29/9 1891).
Hustru Anna Maria Jonsdotter f. 19/9 (enligt EMIBAS 9/9) 1852 i Niansfors (födelseort styrkt), Gävleborgs län (enligt EMIBAS är Anna född i Bjuråker), dotter till sågställaren Jonas Jonsson. Utvandrad 29/9 1891 från Södra Sannäs, Delsbo (enligt EMIBAS Ulfsta, Idenor), Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien. Återkom 30/6 1900 till Ulfsta, Idenor. Utvandrad 6/6 1902 från Ulfsta, Idenor, Gävleborgs län (Hälsingland) till Bridgeport, Connecticut, USA.
Dotter Sara Maria Berg f. 5/8 1884 i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 29/9 1891 från Södra Sannäs, Delsbo (enligt EMIBAS Ulfsta, Idenor), Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien. Återkom 30/6 1900 till Ulfsta, Idenor. Utvandrad 6/6 1902 från Ulfsta, Idenor, Gävleborgs län (Hälsingland) till Bridgeport, Connecticut, USA.
Son Jonas Olof Martin Andersson Berg f. 24/12 1888 i Mellanbyn, Idenor. Utvandrad 29/9 1891 från Södra Sannäs, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rio de Janeiro, Brasilien.
(Not. I utflyttningslängd Delsbo B:1 1878-1894 AID: v134525.b38 ”där står det att han flyttar ut med sin hustru och 2 döttrar. Felskrivning? Har hittat bara 1 son och 1 dotter).

 


 

16. Fläsma

Eniro karta Fläsma

56B6 Änkan Hedda Brita Bylund f. 9/3 1856 i Fläsma, Bjuråker, dotter till Pehr Mattsson Bylund i Fläsma, Bjuråker. Utvandrad 3/2 1892 från Oxåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


 

17. Friggesund

Eniro karta Friggesund

5D28 Arbetaren Albert Anselm Bjurling f. 8/9 1882 i Friggesund, Bjuråker, son till arbetare Anders Mikaël Bjurling i Friggesund. Utvandrad 30/4 1911 från Friggesund, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Deerwood, Minnesota, USA.

 

6D8 Dotter Christofina (enl. EMIBAS Christafina ) (saknar efternamn) f. 24/1 1866 i Friggesund, Bjuråker, dotter till Huskvinnan Christina Jonsdotter i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Friggesund, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
(Christofina utvandrar med sin mor och tre syskon enligt utflyttningslängd Bjuråker B:2 1840-1890 AID: v134467.b66.s62. På grund av motstridiga uppgifter i husförhörslängd Bjuråker AI:14a 1864-1871 AID: v134450.b347.s342, har jag valt att ej ta med resten av familjen.)

 

Bokhållare Erik Gabriel Danielsson Silén f. 15/3 1841 i Friggesund, Bjuråker, son till Inspektor Daniel Silén i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 7/6 1869 från Masugnen, Gnarp, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

39A18 Skomakaren/bonden Erik Olof Imberg f. 12/2 1848 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Johan Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 4/5 1881 från Norra Långbo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.
Hustru Brita Pehrsdotter Imberg f. 29/10 1848 i Lindbo, Bjuråker, dotter till kolare Pehr Pehrsson i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 4/5 1881 från Norra Långbo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.
Dotter Brita Kristina Ersdotter Imberg f. 29/8 1870 i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 4/5 1881 från Norra Långbo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.
Dotter Anna Maria Ersdotter Imberg f. 2/2 1873 i Friggesund. Utvandrad 4/5 1881 från Norra Långbo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.
Son Pehr Johan Ersson Imberg f. 22/2 1876 i Friggesund (enligt EMIBAS Delsbo). Utvandrad 4/5 1881 från Norra Långsbo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.

 

29F2 Målare Per Oskar Forslund f. 12/3 1890 i Friggesund, son till mjölnare August Oskar Forslund i Friggesund. Utvandrad 5/2 1910 från Friggesund, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

9D5 Målare Mikael Forsner f. 12/5 1874 i Friggesund, Bjuråker, son till Mathilda Olsdotter i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 28/4 1903 från Stockaviken, Harmånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Johanna Margreta Forsner Holm f. 20/9 1872 i Stockaviken, Harmånger, dotter till strandfiskare P. Joh. Holm i Stockaviken, Harmånger. Utvandrad 28/4 1903 från Stockaviken, Harmånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

43C1 Brädgårdsarbetare Anders Olof Forsström f. 26/9 1850 i Friggesund, son till sågverksarbetaren Nils Forslin i Friggesund. Utflyttad till Hudiksvall 1875. Utvandrad 28/7 1879 från Håsta, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

32A2 Smed Lars Olof Jernkrok f. 8/2 1831 i Friggesund, Bjuråker, son till klensmed Anders Andersson Jernkrok i Strömbacka, Bjuråker. Utflyttad till Attmar, Västernorrlands län 1849. Utvandrad 27/9 1895 från Matfors, Tuna, Västernorrlands län (Medelpad) till Sydafrika. (Notering i husförhörslängd Tuna AI:15b 1887-1896 AID: v122785.b294.s625 står det att Lars Olof Jernkrok emigrerar till Afrika med sin son Karl Fredrik Jernkrok, men i utflyttningslängden Tuna B:2 1893-1895 AID: v122789.b17 står Karl Fredrik på två datum, 31/1 1895 då han flyttar till Stockholm och 27/9 1895 då han flyttar till Afrika, Lars Olof Jernkrok är ej upptagen. Missförstånd?).

 

39H1 Piga Sofia Jonsson f. 14/6 1865 i Friggesund, Bjuråker, dotter till sågställare Jonas Jonsson vid Friggesunds såg, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1886. Utvandrad 9/3 1889 från Ede, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA.

 

— Bokhållare Ivar Nilsson Malmqvist f. 11/2 1864 i Friggesund, Bjuråker, son till inspektor Nils Viktor Malmqvist i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 25/11 1894 från Bruket, Nianfors, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

Ägare Oskar Samuelsson f. 3/6 1850 i Od, Älvsborgs län, son till rekryten Samuel Örn i Hermanstorp, Od, Älvsborgs län. Utvandrad 19/3 1880 från Gingri, Älvsborgs län (Västergötland) till Amerika.
13Å14 Hustru Anna Cajsa Nordin (enligt EMIBAS Anna Lovisa Nordén) f. 11/12 1851 i Friggesund, Bjuråker, dotter till sågställare Olof Mårtensson Nordin i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 19/3 1880 från Gingri, Älvsborgs län (Västergötland) till Amerika.

 

13Å24 Eldare Per Olof Nordin f. 23/1 1858 i Friggesund, Bjuråker, son till arbetaren Anders Olof Nordin i Friggesund, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1875. Utvandrad 13/9 1884 från Åvik, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Sjukgymnast Harald Ture Nyberg f. 24/1 1905 i Friggesund, Bjuråker, son till inspektor Olof Nyberg i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 11/6 1924 från H. 27/4 B, Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län (Västergötland) till Nordamerika.

 


18. Frisbo

Eniro karta Frisbo

39A7 Änka Marget (enligt EMIBAS Margta) Andersdotter Imberg f. 25/3 1809 i Frisbo, Bjuråker, dotter till kolare Anders Olofsson i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Anders Olsson f. 28/4 1829 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrade 7/6 1850 från Frisbo, Bjuråker Gävleborgs län (Hälsingland) till Norra Amerika.
Son Olof Olsson f. 11/1 1833 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Olsson f. 7/10 1835 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (enligt Projekt Runeberg ”farmer, bor hos svåger å sektion 23; född den 7 Oktober 1835 i Östra Frisbo, Bjuråker i Helsingland. Kom med modren, Greta Andersdotter och 6 syskon till Amerika 1854. Vid krigets utbrott ingick John i det svenska kompaniet som bildades i B. H., och tjänade till den 23 Oktober 1862, då han hemkom med bruten hälsa, varaf han lidit allt sedan. Ogift, frisint, independent Postkontor;
Altona).
Son Erik Olsson f. 17/9 1838 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Christina Elisabeth Olsdotter f. 25/2 1842 i Frisbo, Bjuråker, dotter till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Lars Olsson f. 23/10 1844 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Pehr Olsson f. 15/6 1846 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Margreta (enligt EMIBAS Greta) Olsdotter f. 19/9 1849 i Frisbo, Bjuråker, dotter till kolare Olof Imberg i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/8 1854 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

21E10 Soldat Jonas Carlström Hvass f. 22/6 1845 i Skärås, Bjuråker, son till soldat Carl Fredrik Carlström i Skärås. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Anna Brandt f. 26/1 1846 i Västerstråsjö, Bjuråker, dotter till soldat Jon Brandt i Västerstråsjö, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Margreta Jonsdotter Hvass f. 8/12 1868 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Jonsdotter Hvass f. 7/10 1871 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Gottfrid Jonasson Hvass f. 10/4 1873 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Carl Fredrik Jonasson Hvass f. 8/11 1875 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Nils Olof Jonasson Hvass f. 4/7 1878 på socknen, Bjuråker. Utvandrad 22/4 1880 från Utan Stadig Hemvist., Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

28A13 Kolare Olof Finnström f. 3/10 1836 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Anders Finnström i Frisbo. Utvandrad 28/5 1869 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.
Hustru Brita Eriksdotter Blomberg f. 9/11 1835 i Arbrå socken, Gävleborg (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 28/5 1869 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, Illinois, USA.
Son Anders Olof Olofsson Finnström f. 7/3 1857 i Frisbo. Utvandrad 28/5 1869 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.
Dotter Maria Elisabet (enligt EMIBAS Maja Lisa) Olofsdotter Finnström f. 10/12 1858 i Frisbo. Utvandrad 28/5 1869 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.
Son Johan Gustaf Olofsson Finnström f. 21/6 1868 i Frisbo. Utvandrad 28/5 1869 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

8T11 Dagakarl Jonas Andersson Friberg f. 25/12 1825 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Anders Pihl i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Anderbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Cajsa Stina Jonsdotter f. 12/11 1826 i Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland), dotter till pigan Stina Nordqvist i Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland), styvdotter till bonden O. Olsson i Östra Norrbobyn, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland). Utvandrad 16/5 1868 från Anderbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Catharina Christina Jonasdotter Friberg f. 26/11 (enligt EMIBAS 25/11) 1857 i Skogsta, Ljusdal. Utvandrad 16/5 1868 från Anderbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Brita Margretha (enligt EMIBAS Margreta) Jonasdotter Friberg f. 25/11 1860 i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Anderbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Maria Jonasdotter Friberg f. 14/12 (enligt EMIBAS 10/12) 1864 i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Anderbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Torpare Henrik Henriksson Sörell (tvilling) f. 2/6 1825 i Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland), son till kolare Hindric Andersson i Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland). Utvandrad 24/5 1868 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Ingrid Nilsdotter f. 15/2 1826 i Stensgärde, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland), dotter till torpare Nils Pehrsson i Stensgärde, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland). Utvandrad 24/5 1868 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Brita Margreta Henriksdotter Sörell f. 29/5 1851 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1868 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Nils-Olof Henriksson Sörell f. 6/6 (enligt EMIBAS 26/6) 1857 i Nipen, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1868 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Husman Carl Erik Qvist f. 7/12 1826 i Ede, Stöde, Västernorrlands län, son till bonden Daniel Jonsson i Ede, Stöde, Västernorrlands län. Utvandrad 26/6 1858 från Nordanbro, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Carin (enligt EMIBAS Catharina) Jonsdotter Fors f. 28/10 1836 i Frisbo, Bjuråker, dotter till bruksarbetaren Jon Larsson Fors i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 26/6 1858 från Nordanbro, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Magdalena Carlsdotter Qvist f. 11/6 1858 i Nordanbro, Hassela. Utvandrad 26/6 1858 från Nordanbro, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

10B12 Bondson Pål Pålsson Matsson »Fritz» f. 5/2 1850 i Frisbo, Bjuråker, son till bonde Mats Påhlsson i Frisbo 1 »Dobblars», Bjuråker. Utvandrad 8/11 1885 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Bondson Per Matsson Pålsson »Delin» f. 1/1 1854 (enligt EMIBAS 1853) i Frisbo, Bjuråker, son till bonde Mats Påhlsson i Frisbo 1 »Dobblars», Bjuråker. Utvandrad 18/4 1882 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Bonddotter Margretha (enligt EMIBAS Margreta) Matsdotter f. 19/8 1856 i Frisbo, Bjuråker, dotter till bonde Mats Påhlsson i Frisbo 1 »Dobblars», Bjuråker. Utvandrad 27/6 1886 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Bondson Anders Matsson Levin f. 14/3 (enligt EMIBAS 12/3) 1859 i Frisbo, Bjuråker, son till bonde Mats Påhlsson i Frisbo 1 »Dobblars», Bjuråker. Utvandrad 18/4 1882 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

10B8 Bondson Nils Nilsson f. 14/10 1858 i Frisbo, Bjuråker, son till bonden Nils Jonsson Frid i Frisbo 3 »Pållas», Bjuråker. Utvandrad 18/4 1882 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rockford, Illinois, USA.

 

(X4)47A8 (X3)1N42 Soldatänka Anna Brita Larsdotter Norell f. 6/1 1861 i Frisbo, Bjuråker, dotter till kolare Lars Olof Larsson i Frisbo, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1885. Utvandrad 27/9 1913 från Norra Elgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Dotter Emma Norell f. 8/12 1896 i Norra Älgered, Bergsjö, son till soldat Lars Erik Norell i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 27/9 1913 från Norra Elgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Oskar Norell (tvilling) f. 1/12 1899 i Norra Älgered, Bergsjö, son till soldat Lars Erik Norell i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 27/9 1913 från Norra Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Lars Norell (tvilling) f. 1/12 1899 i Norra Älgered, Bergsjö, son till soldat Lars Erik Norell i Norra Älgered, Bergsjö. Utvandrad 27/9 1913 från Norra Älgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

9F11 Johan David Norin f. 24/6 1873 i Frisbo, Bjuråker, son till förre pigan Elisabeth Norin i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 5/3 1893 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Halifax, Nova Scotia, Canada.

 

37A4 Dräng Johan Olof Söderström f. 9/1 1831 i Frisbo, Bjuråker, son till kolare Anders Jonsson Söderström i Frisbo, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1849. Utvandrad 27/6 1850 från Prästbordet, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Bishop Hill, Illinois, USA.

 


19. Furuberg

Eniro karta Furuberg

Från gården Ahalla, Bjuråker härstammar:
(X4)4C9 (X15)5V35 Gustaf Adolf Klöfverstedt f. 22/6 1866 i Ahalla, Bjuråker, son till Anders Gustaf Klöfverstedt i Ahalla, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1881. Utvandrad 2/7 1890 från Fagernäs, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Hustru 23H15 Kristina Andersdotter-Klöfverstedt f. 4/8 1861 i Moräng, Bjuråker, dotter till Anders Johansson i Moräng, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 10/10 1870. Utvandrad 2/7 1890 från Fagernäs, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Dotter Anna Elvira Gustafsdotter-Klöfverstedt f. 18/2 1889 i Fagernäs, Hassela (enligt EMIBAS Bergsjö), Gävleborg. Utvandrad 2/7 1890 från Fagernäs, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

60F6 Erik Andersson Stockhaus f. 4/11 (enligt EMIBAS 11/11) 1802 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till kolare Anders Stockhaus i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Torp socken, Västernorrlands län 21/9 1854. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1860 från Storulvsjön, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Minnesota, USA.
Hustru Gölin Danielsdotter Andersson f. 24/4 1801 i Nordanbro, Hassela, Gävleborg, dotter till bonde Daniel Narf i Nordanbro, Hassela. Utflyttad till Torp socken, Västernorrlands län 21/9 1854. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1860 från Storulvsjön, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Minnesota, USA.
Dotter Anna Eriksdotter f. 5/12 1842 i Furuberg, Bjuråker (enligt EMIBAS Torp socken, Västernorrlands län). Utflyttad till Torp socken, Västernorrlands län 21/9 1854. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1860 från Storulvsjön, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Minnesota, USA

 

Drängen Pehr Andersson f. 25/7 1835 (födelseort ej styrkt). Utvandrad 25/5 1860 från Storulvsjön, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Minnesota, USA.
Hustru (X4)60F6 Gölin Ersdotter Andersson f. 22/11 1835 i Furuberg, Bjuråker, dotter till kolare Erik Andersson Stockhaus i Furuberg. Utvandrad 25/5 1860 från Storulvsjön, Torp, Västernorrlands län (Medelpad) till Minnesota, USA.

 

28B7 Drängen Lars Andersson f. 1/7 1849 i Trossnarven, Bjuråker, son till bonden Anders Larsson i Trossnarven 3, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

10C13 Kolaren Pehr Pehrsson Bäckström f. 4/9 1862 i Furuberg, Bjuråker, son till Pehr Olofsson Bäckström i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 26/4 1892 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New Ulm, Minnesota, USA.
Hustru Anna Maria Johansdotter f. 13/5 1869 i Frisbo, Bjuråker, dotter till bonden Johan Johansson i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 26/4 1892 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New Ulm, Minnesota, USA.
Dotter Anna Helena Pehrsdotter Bäckström f. 11/12 (enligt EMIBAS 11/10) 1890 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 26/4 1892 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New Ulm, Minnesota, USA.

 

2A15 Kolaren Olof Olsson (Delin) f. 23/9 1859 i Furuberg, Bjuråker, son till kolare Olof Larsson i Furuberg. Utvandrad 24/5 1893 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Hustru Katharina (enligt EMIBAS Katrina) Jonsdotter Stål f. 24/9 1861 i Kyrkbyn, Hassela, Gävleborg. Utvandrad 24/5 1893 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Olof Emil Olsson f. 23/11 1886 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1893 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Herman Gottfrid Olsson (Delin) f. 28/9 1890 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 24/5 1893 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

(X15)14A33 (X4)24C5 Kolare Erik Andersson Norell f. 4/8 1839 (enligt EMIBAS 1837) i Franshammars såg, Hassela, son till kolare Anders Persson i Franshammars såg, Hassela. Utvandrad till Norra Amerika 1869.
Hustru Carin (enligt EMIBAS och Bjuråkers släktbok Kerstin) Pehrsdotter f. 18/7 1843 i Västansjö, Bjuråker, dotter till torpare Per Svensson Dahl i Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 29/4 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Son Anders Eriksson Andersson Norell f. 7/7 1864 i Franshammar, Hassela. Utvandrad 29/4 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Son Pehr Eriksson Andersson Norell f. 29/9 1866 i Franshammar, Hassela. Utvandrad 29/4 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Dotter Margreta Christina Eriksson Andersson Norell f. 20/4 1869 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 29/4 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA. (Notering: Margreta står ej i utflyttningslängden, orsaken är kanske att hon bara är 9 dagar gammal)

 

2A17 Bondeson Lars Jonsson Nord f. 28/11 1839 i Snipåsen, Bjuråker, son till bonden Jonas Larsson i Snipåsen, Bjuråker. Utvandrad 13/5 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
Hustru Margreta (enligt EMIBAS Margta) Ersdotter Kamél (enligt EMIBAS Kamil) f. 26/9 1843 (enligt EMIBAS 26/7) i Furuberg, Bjuråker, dotter till kolare Erik Kamél i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 13/5 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
Dotter Christina Larsdotter Nord f. 16/4 1864 i Furuberg (Ahalla), Bjuråker. Utvandrad 13/5 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.
Son Jon Erik Larsson Nord f. 11/1 1866 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 13/5 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Red Wing, Minnesota, USA.

 

24A29 Pigan Hulda Maria Fridström f. 18/11 1896 i Furuberg, Bjuråker, dotter till arbetaren Anders Fridström i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 1/10 1913 från Westansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

(X15)1V23 Kolare Hans Ersson f. 11/8 1803 i Vrångtjärn, Hassela, son till bonden Eric Olsson i Vrångtjärn, Hassela. Utvandrad 31/5 1872 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Hustru Karen (enligt EMIBAS Karin) Ersdotter f. 28/3 1812 i Nordanbro, Hassela, dotter till torparen Eric Nilsson i Nordanbro, Hassela. Utvandrad 31/5 1872 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Styvdotter Maria Jonsdotter f. 8/11 1834 i Kallbäck, Hassela, dotter till torpardotter Carin Eriksdotter i Kallbäck, Hassela (Notering i Hassela födelsebok Hassela C:3 1775-1853 AID: v123694.b127.s122 ”lägersman dräng Jon Henriksson i Bäckaräng, Hassela”). Utvandrad 31/5 1872 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Son (till Maria) Hans Peter f. 22/4 1868 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 31/5 1872 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Son Erik Hansson Ljung f. 17/12 1845 i Furuberg (Notering i husförhörslängden står en notering ”approbera 1:a året” = godkänna, godta, gilla, bifalla, häfta i skuld för”). Utvandrad 29/4 1869 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Hans Hansson f. 12/2 1848 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Arbetare Johannes Persson Ullmark f. 11/11 1844 i Ulvsjön, Stöde Västernorrlands län, son till torpare Pehr Olsson i Ulvsjön, Stöde Västernorrlands län. Utvandrad 19/5 1869 från Fanbyn, Stöde, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
(X15)1V23 Hustru Anna Hansdotter Ullmark f. 15/7 1843 i Furuberg, Bjuråker, dotter till kolare Hans Ersson i Furuberg. Utvandrad 19/9 1869 från Fanbyn, Stöde, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Per Erik Johanneson Ullmark f. 16/6 1868 i Fanbyn, Stöde, Västernorrlands län. Utvandrad 19/9 1869 från Fanbyn, Stöde, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.

 

(X15)9T4 Soldat Anders Petter (Lidbom) Hugg f. 10/3 1838 i Prästgården, Hassela, Gävleborgs län, son till artillerist Peter Lidbom i Prästgården, Hassela. Utvandrad 30/11 1868 från Kölsjön, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
(X4)2A8 Hustru Christina (enligt EMIBAS Stina) Hansdotter f. 7/9 1843 i Furuberg, Bjuråker, dotter till bonden Hans Jonsson i Furuberg. Utvandrad 30/11 1868 från Kölsjö, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C5 Dräng Erik Jonsson Wedmark f. 4/2 1833 i Furuberg, Bjuråker, son till bonden Jon Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 22/6 1858 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

7A9 Kolareson Nils Bernhard Jonsson f. 18/4 1896 i Furuberg, Bjuråker, son till kolare Jonas Erik Styf i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 26/1 1914 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C9 Änka Anna Klöfverstedt Vedmark f. 2/7 1839 i Furuberg, Bjuråker, dotter till husman Jonas Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1881. Utvandrad 6/7 1900 från Hadungsnäs, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.
Dotter Emma Kristina Klöfverstedt f. 24/3 1881 i Hadungsnäs, Bergsjö, dotter till skollärare Anders Gustaf Köfverstedt i Hadungsnäs, Bergsjö. Utvandrad 6/7 1900 från Hadungsnäs, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.

 

4C9 Piga Anna Brigitta (enligt EMIBAS Brita) Klöfverstedt f. 5/5 1872 i Ahalla, Bjuråker, dotter till skollärare Anders Gustaf Klöfverstedt i Ahala, Bjuråker. Utvandrad 16/9 1895 från Hadungsnäs, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Dotter Jenny Lydia (saknar efternamn) f. 2/4 1891 i Fagernäs, Hassela. Utvandrad 16/9 1895 från Hadungsnäs, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

35G84 Kolare Lars Olof Larsson f. 4/7 1870 i Furuberg, Bjuråker, son till kolare Lars Olov Nilsson i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Hustru Kristina Charlotta (enligt EMIBAS Charlotte) Larsson Hedlund f. 5/5 1880 i Norrdala, Bjuråker, dotter till arbetare Nils Hedlund i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Son Nils Algot Larsson f. 29/12 1902 i Näppänge nr 1, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Son Lars Albin Larsson f. 24/12 1903 i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Dotter Hilda Margreta Larsdotter f. 29/8 1905 i Näppänge, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Son Per Wilhelm Larsson f. 25/11 1906 i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Dotter Hilma Kristina Larsdotter f. 16/5 1908 i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.
Dotter Lilly Wilhelmina Larsdotter f. 18/11 1909 i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 23/5 (enligt EMIBAS 25/5) 1910 från Njuparne, Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Prince Albert, Saskatchewan, Canada.

 

4C7 Husmansdotter Christina Katrina Nilsdotter Wedmark f. 6/2 1875 i Furuberg, Bjuråker, dotter till husman Nils Erik Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 14/4 1887 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

10C6 Kolare Nils Nilsson f. 25/4 1829 i Furuberg, Bjuråker, son till nybyggare Nils Ersson i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 22/6 1858 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Anna (dopnamn Stina, Källa: Bjuråkers födelsebok C:3 1893-1840 AID: v134471.b195.s383) Olofsdotter f. 6/6 1826 i Furuberg, Bjuråker, dotter till kolare Olof Olofsson i Furuberg. Utvandrad 22/6 1858 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Nils Nilsson f. 14/6 1856 i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 22/6 1858 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C6 Husman Lars Pehrsson Wedmark (enligt EMIBAS Wadmark) f. 4/3 1836 i Furuberg, Bjuråker, son till husmansdottern Carin Larsdotter i Furuberg, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 17/11 1855. Utvandrad 19/6 1861 från Kölsjön, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Ingrid Cajsa Pehrsdotter f. 8/5 (enligt EMIBAS 7/5) 1840 i Kölsjön, Hassela, dotter till torpare Pehr Bill i Kölsjön, Hassela. Utvandrad 19/6 1861 från Kölsjön, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C6 Dräng Johan Pehrsson Wedmark f. 27/2 1839 i Furuberg, Bjuråker, son till torparen Pehr Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utfllyttad till Hassela 1856. Utvandrad 19/6 1861 från Bäckaräng, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C6 Dräng Pehr Pehrsson f. 3/11 1841 i Furuberg, Bjuråker, son till torparen Pehr Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 11/6 1858 från Oxåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C3 Änka Elisabet Juljana (enligt EMIBAS Juliana) Wedmark (tvilling) f. 19/1 1829 i Furuberg, Bjuråker, dotter till husman Johan Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 9/7 1894 från Ässjö, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Grantsburg, Wisconsin, USA.

 

4C2 Dräng Lars Wedmark f. 26/4 1817 i Furuberg, Bjuråker, son till bonde Johan Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utflyttad till Hassela socken. Utvandrad 28/11 1867 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4C10 Dräng Per Erik Wedmark f. 18/4 1893 i Furuberg, Bjuråker, son till arbetaren Anders Erik Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Utvandrad 22/3 1913 från Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Duluth, Minnesota, USA.

 


20. Födda i Bjuråker utan känd födelseort

Grovarbetare Olof Johansson f. 14/1 1889 (hittar honom i födelseboken i Ljusdal. Där har prästen skrivit att han är född i Bjuråker och att vittnet heter Ella Persdotter i Wik å 7), son till torpardotter Margta Persdotter i Änga å 7, Järvsö. Utvandrad 15/4 1914 från Karsjö nr. 7 (enligt EMIBAS Boda 2), Järvsö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Arbetare Frans Albin Karlsson f. 2/9 1886 i Bjuråker, son till pigan Johanna Fredrika Tornberg från Hudiksvall. (Notering i födelsebok Bjuråker C:6 1872-1892 AID: v134474.b154.s148b ”Barnafader Drängen F. Aug. Carlsson från Hudiksvall) Utvandrad 6/8 1903 från 24/V T, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

Jungfru Mathilda Christina (enligt EMIBAS Kristina) Lodin f. 17/6 1868 i Bjuråker, dotter till tjänstlöse pigan Erika Christina Lodin i Hudiksvall. Utvandrad 25/8 1892 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

Torpare Per Jonsson Norman f. 22/7 1864 i Nore, Ljusdal, son till pigan Margta Pehrsdotter å nr. 2 i Nore, Ljusdal. Utvandrad 30/3 1901 från Heden, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
9D3 Hustru Hedda Cathrina (enligt EMIBAS Hedvig Katrina) Norman Ekeberg (enligt EMIBAS Ekberg) f. 1/9 (enligt EMIBAS 16/8) 1870, dotter till Alfred Magnus Ekeberg, Hudiksvall. Utvandrad 30/3 1901 från Heden, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Albert Alexander Jonsson Norman f. 27/7 1893 i Rolfhamre, Ljusdal. Utvandrad 30/3 1901 från Heden, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Wilhelmina Justina Norman Jonsson f. 26/5 1895 i Rolfhamre, Ljusdal. Utvandrad 30/3 1901 från Heden, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

53B1 Piga Maria Lovisa Torén f. 27/6 1876 i Bjuråker, dotter till pigan Ingeborg Henricsdotter i Lekvattnet, Värmland. Utvandrad 29/5 1895 från Franshammar, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

14H10 Skomakarlärling Per Gustaf Tjerneld f. 8/10 (enligt EMIBAS 18/10) 1871 i Bjuråker, son till avlidne soldaten korpralen Per Tjerneld i Delsbo. Utvandrad 14/6 1888 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.

 


21. Gröndal

Eniro karta Gröndal

1G28 Arbetare Jonas Frank f. 17/3 (enligt EMIBAS 14/3) 1833 i Gröndal, Bjuråker, son till bruksnybyggaren Per Eriksson Frank i Gröndal. Utvandrad 9/5 1868 från Gröndal, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Återkom 5/11 1876 till Gröndal. Utvandrad 27/5 1886 från Gröndal, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.

 


22. Gårdsmyra

Eniro karta Gårdsmyra

4D8 Bondson Jonas Persson Sand f. 9/6 1837 i Gårdsmyra, Bjuråker, son till bonden Pehr Jonsson i Gårdsmyra, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Gårdsmyra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Gertrud Pehrsdotter f. 3/10 (enligt EMIBAS 30/10) 1838 i Tomsjö, Bjuråker, dotter till Pehr Jonsson i Tomsjö 3, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Gårdsmyra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Brita Jonasdotter Sand f. 12/8 1866 i Gårdsmyra, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Gårdsmyra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

5D36 Bonde Jonas (enligt EMIBAS Jon) Persson f. 21/12 1856 i Gårdsmyra, Bjuråker, son till bonden Pehr Jonsson i Gårdsmyra 3, Bjuråker. Utfllyttad till Bergsjö 1882. Utvandrad 10/5 1892 från Wade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Hustru Margta (enligt EMIBAS Margreta) Persdotter f. 22/12 1855 i Söderdala, Bjuråker, dotter till bonden Pehr Johansson Dahlqvist i Söderdala, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1882. Utvandrad 10/5 1892 från Wade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Son Per Jonsson f. 10/12 1879 i Söderdala, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1882. Utvandrad 10/5 1892 från Wade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Dotter Frida Katrina Jonsdotter f. 4/2 1892 i Vade, Bergsjö. Utvandrad 10/5 1892 från Wade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.

 

Arbetare Jonas Abraham Söderlund f. 12/3 1842 i Björkön, Njurunda, Västernorrlands län, son till kolare Jon Persson, Björkön, Njurunda. Utvandrad 14/5 1872 från Hillen, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
(X33)21U14 Hustru Karin Söderlund Blomberg f. 24/6 1842 i Gårdsmyra, Bjuråker, dotter till soldat Anders Gustaf Blomberg i Gårdsmyra, Bjuråker. Utvandrad 14/5 1872 från Hillen, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.

 


23. Gärde

Eniro karta Gärde

— Hustru Christina Elisabeth Kampe Wiberg f. 9/12 1802 i Gärde, Bjuråker, dotter till furiren Johan Peter Kampé i Gärde, Bjuråker. Utvandrad 20/5 1850 från Häggesta, Bollnäs, Gävleborgs län (Hälsingland) till Bishop Hill, Illinois, USA. (Notering i husförhörslängd Bollnäs AI:18b 1846-1850 AID: v134032.b278.s271 ”Erik Jansare”)

 

— Husmansson/Skomakare Per Persson Norman f. 21/4 1844 i Silje, Hälsingtuna, Gävleborgs län, son till husman Pär Pärsson i Silje, Hälsingtuna. Utvandrad från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
2D14 Hustru Sigrid Olofsdotter Åkerland f. 30/5 1837 i Gärde, Bjuråker, dotter till bonden Olof Larsson Åkerland i Gärde, Bjuråker. Utflyttad till Norrbo 1857. Utvandrad från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Per Persson Norman f. 14/6 1865 i Silja, Hälsingtuna. Utvandrad från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Olof Persson Norman f. 17/4 1867 i Välsta, Rogsta. Utvandrad från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.

 

2D14 Före detta Piga Brita Olofsdotter Åkerland (enligt EMIBAS Åkerlund) f. 18/5 1845 i Gärde, Bjuråker, dotter till torpare Olof Larsson Åkerland i Gärde, Bjuråker. Utfllyttad till Hudiksvall. Utvandrad 1870 från Måsta, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

2D14 Husman Erik Olofsson Åkerman f. 11/12 (enligt EMIBAS 12/12) 1839 i Gärde, Bjuråker, son till bonden Olof Larsson Åkerland i Gärde, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1858. Utvandrad 1872 från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Cathrina Christina Jonsdotter f. 9/10 1833 i Lönnånger, Rogsta, Gävleborgs län, dotter till bonden Jonas Olofsson i Lönnånger, Rogsta. Utvandrad 1872 från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Olof Ersson Åkerland f. 10/11 1863 i Välsta nr 9, Rogsta. Utvandrad 1872 från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Sigrid Cathrina Ersdotter Åkerland f. 31/3 1866 i Välsta, Rogsta. Utvandrad 1872 från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Inga Christina Ersdotter Åkerland f. 22/2 1869 i Välsta, Rogsta. Utvandrad 1872 från Välsta, Rogsta, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


24. Hedvigsfors

Eniro karta Hedvigsfors

25A12 Anders Tingelöf f. 17/1 1830 i Söderdala, Bjuråker, son till kolare Johan Hansson Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 30/5 1867 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Margta (enligt EMIBAS Maria) Elisabeth (dopnamn Gretha Lisa) Forslund f. 24/10 1824 i Hedvigsfors, Bjuråker, dotter till kolare Anders Forslund i Hedvigsfors. Utvandrad 30/5 1867 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Katharina (enligt EMIBAS Catharina) Christina Andersdotter-Tingelöf f. 16/11 1857 i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 30/5 1867 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Fredrik Andersson Tingelöf f. 1/5 1859 i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 30/5 1867 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Mathilda Andersdotter Tingelöf f. 1/11 1862 i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 30/5 1867 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

6B8 Arbetarsonen Olof Andersson Hed f. 13/2 1841 i Skärås, Bjuråker, son till Anders Andersson i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 30/6 1866 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

28H5 Smeden Anders Fredrik Fagerström f. 7/3 1860 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till smeden Tobias Fagerström i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 18/4 1882 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Galva, Illinois, USA.

 

6B13 Piga Kathrina (dopnamn Catharina) Andersdotter f. 21/12 1860 i Hedvigsfors, Bjuråker, dotter till husman Anders Andersson i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 9/3 1889 från Ede, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Henning, Minnesota, USA.
Dotter Sigrid Kristina f. 17/3 1885 i Delsbo. Utvandrad 9/3 1889 från Ede, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Henning, Minnesota, USA

 

38A5 Stabbläggare Karl Gustaf Hellberg f. 26/3 1871 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till smeden Carl Johan Hellberg i Hedvigsfors. Gift 13/4 1868. Utflyttad till Njutånger 1873. (Erhöll K. M:sts tillstånd att lämna riket den 1/8 1902). Utvandrad 14/8 1902 från Åvik, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Crystal Falls, USA. Återkom 30/10 1903 till Åvik, Hälsingtuna. Utvandrad 13/9 1923 från 81 A/Ö, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Enligt inflyttningslängd Hudiksvall B1:7 1921-1937 återkom Karl Gustaf 17/11 1925. Även hans dotter Aina Elisabet f. 8/8 1888 har emigrerat och återkommit samma datum, Aina Elisabet finns ej med i EMIBAS)

 

38A3 Arbetare Per Johan Hellberg f. 25/3 1884 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till kolare Anders Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Forsa 1902. Inskriven i ”obefintlighetsboken” 15/11 1918, står även noteringen ”I Amerika”. (Enligt EMIBAS har han emigrerat till Amerika från Hedvigsfors men årtal ej angivet!!!)

 

42D5 Smedson Lars Vilhelm Lindgren f. 29/12 1860 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till klensmed Per Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 15/4 1882 från Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Återkom 1883 (Notering i husförhörslängd Bjuråker AI:18a 1886-1896 AID: v134458.b184.s176 ”Borgligt äktenskap ingånget i norra Amerika år 1883 ?/6, med Anna Margreta Strömbäck”).

 

20D4 Gjutare Lars Fredrik Nordholm f. 19/12 1866 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till smeden Anders Fredrik Nordholm i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Iggesund. Utvandrad 15/5 1886 från Iggesunds Bruk, Njutånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.

 

20D4 Klensmedsson Nils Gustaf Nordholm f. 4/11 1869 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till smeden Anders Fredrik Nordholm i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Iggesund. Utvandrad 26/4 1887 från Iggesunds Bruk, Njutånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

Sågarbetare Jonas Pettersson f. 22/10 1843 i Munkerud, Ransäter, Värmlands län. Utvandrad 27/5 (enligt EMIBAS 24/5) 1868 från Hamre, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
24A9 Hustru Brita Catharina Stadin f. 17/2 1843 i Hedvigsfors, Bjuråker, dotter till dagsverkskarlen Pehr Danielsson Stadin i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1859. Utvandrad 27/5 (enligt EMIBAS 24/5) 1868 från Hamre, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Jonasson f. 18/6 1867 i Hamre, Forsa. Utvandrad 27/5 (enligt EMIBAS 24/5) 1868 från Hamre, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

— Skräddare Per Svensson Engström f. 30/7 1826 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till dagkarlen Sven Svensson i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Hogland, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Hustru Kerstin (dopnamn Christina) Andersdotter f. 14/11 1817 i Hogland, Ilsbo, dotter till Anna Olsdotter i Hogland, Ilsbo. Utvandrad 1867 från Hogland, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Sven Erik Persson Engström f. 6/4 1846 i Yttre, Bergsjö, son till pigan Kristina Andersdotter i Yttre, Bergsjö. Utvandrad 1867 från Hogland, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika. (Denna familj förrymd 1866)

 

14H11 Fredrik Joel ”Tjerneld” f. 27/6 1874 i Hedvigsfors, Bjuråker, son till skollärare Jonas Tjerneld i Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 7/5 1892 från Österbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

42A3 Piga Anna Wilhelmina Wahlström f. 10/1 1877 i Hedvigsfors, Bjuråker, dotter till smeden Johan Wahlström i Hedvigsfors, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1899. Utvandrad 11/4 1901 från 134/V S, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


25. Hästnäs

Eniro karta Hästnäs

2F33 Bondeson Olof Olsson Wennersten f. 18/8 1873 i Hästnäs, Bjuråker, son till bonden Olof Andersson i Hästnäs, Bjuråker. Utvandrad 24/10 1892 från Avholm, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada. Återkom till Avholm 4/3 1896. Gift 17/11 1901. Utflyttad med familj från Skålsvedja till Borgsjö 17/3 1909.

 


26. Klovan

Eniro karta Klovan

53B1 Piga Maria Lovisa Andersdotter Torén f. 27/6 1876 i Bjuråker, dotter till Anders Henriksson Torén i Klovan 4, Bjuråker. Utvandrad 6/2 1896 från Klovan Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

53B1 Landbondeson Karl Tycko Torén f. 25/1 1883 i Bjuråker, son till Anders Henriksson Torén i Klovan 4, Bjuråker. Utvandrad 19/2 1907 från Klovan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

53B1 Landbondedotter Emma Fredrika Torén f. 18/8 1887 i Svedjorna, Bjuråker, dotter till Anders Henriksson Torén i Klovan 4, Bjuråker. Utvandrad 19/2 1907 från Klovan, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

1G41 Torpare Erik Larsson-Modd f. 18/4 1834 i Friggesund, Bjuråker, son till bruksarbetare Lars Eriksson Modd i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad 23/6 1871 från Klovan Brännbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Hustru Brita Andersdotter f. 19/3 1831 dotter till nämndeman Anders Pehrsson i Ängebo 7, Bjuråker. Utvandrad 23/6 1871 från Klovan Brändbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.
Son Lars Eriksson Modd f. 16/3 1863 i Klovan, Bjuråker. Utvandrad 23/6 1871 från Klofvan Brändbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA.

 

6E11 Torpare Olof Johansson f. 17/1 (enligt EMIBAS 7/1) 1822 i Klovan, Bjuråker, son till skräddare Johan Olsson Törn i Klovan, Bjuråker. Rymt till Amerika. Utvandrad 1867 från Holmberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Hustru Carin Larsdotter f. 22/2 1827 i Stråsjö, Bjuråker, dotter till bonden Lars Jonsson i Västerstråsjö, Bjuråker. Rymt till Amerika. Utvandrad 1868 från Holmberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Johan Olofsson f. 6/1 1856 i Ljusdal. Rymt till Amerika. Utvandrad 1868 från Holmberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
(OBS! I husförhörslängd Bjuråker AI:14a 1864-1871 AID: v134450.b273.s.268 står det att dom flyttar till Amerika utan betyg. Hittar ej denna familj i utflyttningslängden).

 


27. Kyrkbyn

Eniro karta Kyrkbyn

6F28 Hustru Margta Olsdotter Lundgren f. 21/1 1877 i Kyrkbyn, Bjuråker, dotter till bonden Olof Eriksson i Kyrkbyn, Bjuråker. Utvandrad 3/9 1900 från Grophamre, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Braham, Minnesota, USA.
Dotter Hildur Martina Lindgren f. 5/7 1897 i Grophamre, Ljusdal, dotter till arbetare Karl Johan Lindgren i Grophamre, Ljusdal. Utvandrad 3/9 1900 från Grophamre, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till Braham, Minnesota, USA.

 

— Organistson Per Gösta Rönnander f. 16/11 1895 i Kyrkbyn, Bjuråker, son till Jon August Rönnander i Kyrkbyn, Bjuråker. Utvandrad 15/4 1910 från Kyrkbyn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


emi-040-kellsjobygget

Källsjösbygget 9 (Källsjösjön, okt 2016)

28. Källsjöbygget (Källsjösjön)

Eniro karta Källsjöbygget

9A11 Nybyggare Anders Olof Abramsson Gill f. 17/1 1840 i Anderbo, Bjuråker, son till kolare Abraham Thomsson i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad 12/11 1892 från Källsjöbygget, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nicollet, Minnesota, USA.
Son Johan Erik Andersson Gill f. 18/2 1874 i Källsjösjön, Bjuråker. Utvandrad 12/11 1892 från Källsjöbygget, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nicollet, Minnesota, USA
Son Anders Olof Gill f. 1/5 1878 i Österbo, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1895. Utvandrad 29/4 1893 från Källsjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nicolet, Minnesota, USA.

 

62B2 Carin (saknar efternamn) f. 10/10 1850 dotter till Carin Jonsdotter Modig i Källsjösjön. Utvandrad 22/5 1866 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

62B3 Torpare Jonas (enligt EMIBAS Jon) Jonsson Fredin f. 19/3 1825 i Fiskvik, Bergsjö, son till torpare Jon Jonsson Modig i Fiskvik, Bergsjö. Utvandrad 20/5 1868 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Märta Catharina Eriksdotter f. 29/8 1831 i Nätra, Västernorrland, dotter till Eric Carlsson i Nätra, Västernorrland. Utvandrad 20/5 1868 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Märtha Brita Jonsdotter Fredin f. 10/7 1858 i Källsjösjön, Bjuråker. Utvandrad 20/5 1868 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Lars Erik Jonsson Fredin f. 22/11 1863 (enligt EMIBAS 1865) i Källsjösjön, Bjuråker. Utvandrad 20/5 1868 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jon Gustaf Jonsson Fredin f. 10/9 1867 i Källsjösjön, Bjuråker. Utvandrad 20/5 1868 från Källsjösjön, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

7F10 Nybyggare Lars Larsson f. 31/8 1857 i Tomsjö, Bjuråker, son till bonden Lars Jonsson i Tomsjö, Bjuråker. Utvandrad 25/4 1910 från Källsjösjön Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Maria Larsson Glad f. 1/6 (enligt EMIBAS 9/6) 1857 i Njuparne, Bjuråker, dotter till soldaten Anders Glad i Njuparne, Bjuråker. Änka och omgift 13/5 1894. Utvandrad 25/4 1910 från Källsjösjön Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Emma Maria Larsdotter f. 12/11 1897 i Källsjösjön, Bjuråker. Utvandrad 25/4 1910 från Källsjösjön Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


29. Källvallsmyra (Källmyrvallen, Källvallen och Källavallen)

Eniro karta Källvallsmyra

46B5 Arbetaren Hans Elfving Olsson Hill f. 17/5 1845 i Källvallsmyran, Bjuråker, son till kolare Olof Bengtsson Hill i Källvallsmyra, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö. Utvandrad 5/11 1903 från Stocka, Harmånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Emma Cathrina Elfving f. 13/8 1870. Utvandrad 8/8 1892 från Sanna, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

(X3)7A19 (X4)45D2 Jordbruksarbetare Johan Erik Wiberg f. 20/3 1864 i Norrgimma, Bergsjö, son till Anders Eriksson Wiberg i Norrgimma, Bergsjö. Utvandrad 30/4 1900 från Lennsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kandiyohi, Minnesota, USA.
Hustru Sigrid Kajsa (enligt EMIBAS Sigrid Katrina) Larsdotter f. 13/11 1876 (enligt EMIBAS 13/1) i Mörtsjön, Hassela. Utvandrad 30/4 1900 från Lennsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kandiyohi, Minnesota, USA.
Dotter Hedda Johanna Johansdotter Wiberg f. 27/1 1895 i Källvallsmyran (Frisbo), Bjuråker. Utvandrad 30/4 1900 från Lennsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kandiyohi, Minnesota, USA.
Dotter Beda Josefina Johansdotter Wiberg f. 1/1 1897 i Källvallsmyran (Frisbo), Bjuråker. Utvandrad 30/4 1900 från Lennsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kandiyohi, Minnesota, USA.

 


30. Lennsjö

Eniro karta Lennsjö

46A4 Olof Bergström f. 3/9 1841.

Födelse-Olof-BergströmFörtydligande av födelsebok Hassela C:3 1775-1853 AID: v123694.b145.s140 ”född 1841 3/9, döpt den 5/9 av R. i Hassela Prästgård. Föräldrar Inhysesman Nils Johansson Bergström och Greta Persdotter i Lingbo, Bjuråkers socken. Faddrar: 1. Kolare Olof Persson och hans hustru Karin Larsdotter. 2. Kolare Per Erssons Änkas Barn Eric och Anna, alla i Lingbo. I stället för Olof Persson svarade komminister Rolin, för P. E. S. Änkas son Eric, Smedsson Eric Jernkrok från Strömbacka, och för Erics syster Anna, kolardotter Anna Jönsdotter Bergroth i Moräng. Hustrun kyrktogs i Rödkullen anno 1841 11/10”.

 

37C5 Arbetare Daniel Jonsson Strid f. 11/10 1850 son till kolare Jon Andersson i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad 7/6 1884 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Eriksdotter Strid f. 15/3 1855 (enligt Emibas 13/3) dotter till Erik Andersson Gullich i i Sniptjärn, Bjuråker. Utvandrad 7/6 1884 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rush City, Minnesota, USA.
Dotter Clara Maria Danielsdotter Strid (enligt EMIBAS Mathilda) f. 23/7 1880. Utvandrad 7/6 1884 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rush City, Minnesota, USA.
Son Jon Erik Hilding Danielsson Strid f. 2/12 1882. Utvandrad 7/6 1884 från Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rush City, Minnesota, USA.

 

6H35 Kolare Erik Eriksson f. 16/11 1855 son till torpare Erik Andersson i Sniptjärn. Utfllyttad till Attmar 1903. Utvandrad 2/5 1905 från Östansjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Hustru Margreta Ersdotter f. 1/3 1849 dotter till arbetare Erik Eriksson i Lennsjö. Utflyttad till Attmar 1903. Utvandrad 2/5 1905 från Östansjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Sally Eriksdotter f. 17/4 1889 i Hälsingtuna. Utflyttad till Attmar 1903. Utvandrad 2/5 1905 från Östansjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Son Axel Eriksson f. 23/3 1891 i Hälsingtuna. Utflyttad till Attmar 1903. Utvandrad 2/5 1905 från Östansjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Johanna Eriksdotter f. 12/10 1894 i Bjuråker. Utflyttad till Attmar 1903. Utvandrad 2/5 1905 från Östansjö, Attmar, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.

 

16F1 Arbetare Karl Johan Hägg f. 12/5 1885 i Ländsjö, Bjuråker, son till kolare Jon Nilsson Hägg i Ländsjö, Bjuråker. Utvandrad 18/4 1910 från Lennsjö, Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Sheyenne, North Dakota, USA.

 

16F1 Arbetare August Albert Hägg f. 18/9 1889 i Ländsjö, Bjuråker, son till kolare Jon Nilsson Hägg i Ländsjö, Bjuråker. Utvandrad 2/10 1909 från Lennsjö,Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Sheyenne, North Dakota, USA.

 

16F1 Kolardotter Frida Kristina Hägg f. 7/7 1892 i Ländsjö, Bjuråker, dotter till kolare Jon Nilsson Hägg i Ländsjö, Bjuråker. Utvandrad 2/10 1909 från Lennsjö, Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Sheyenne, North Dakota, USA

 

Margta Olsdotter f. 27/9 1830 i Sjömyra, Delsbo, dotter till pigan Karin Olofsdotter i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad 8/2 1893 från Vedmyra (enligt EMIBAS Vedmyra), Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kokomo, Indiana, USA.
Son Jon (enligt EMIBAS Jonas) Olof Johansson f. 12/9 1871 i Lennsjö, Bjuråker, son till kolare Johan Olsson Ring i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad 8/2 1893 från Vedmyra (enligt EMIBAS Vedmyra), Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Kokomo, Indiana, USA

 

19P11 Änka Anna Greta Käck f. 7/3 1837 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till kolare Olof Olofsson i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad 21/6 1903 från Westeråsen Nr 2, Selånger, Västernorrlands län (Medelpad) till Nordamerika

 

42N28 Bonde Olof Olsson f. 24/6 1865 i Loka, Delsbo, son till Olof Olsson i Loka 4, Delsbo. Utvandrad 13/2 1893 från Loka, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Deer Creek, Nordamerika.
Hustru Karin Larsdotter Olsson f. 29/3 1866 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till bonde Lars Danielsson Spjut i Bondebo, Delsbo. Utvandrad 13/2 1893 från Loka, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Deer Creek, Nordamerika.
Dotter Margta Olofsdotter f. 4/10 1889 i Loka, Delsbo (enligt EMIBAS är hon född i Bjuråker). Utvandrad 13/2 1893 från Loka, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Deer Creek, Nordamerika

 

26F4 Bonddotter Kerstin Larsdotter Spjut f. 4/10 1874 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till bonden Lars Danielsson Spjut i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad 10/2 1893 från Bondebo, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Deer Creek, Nordamerika

 

(X15)10T21 Husman Per Nilsson (Westvik) f. 12/10 (enligt EMIBAS 13/10) 1821 i Stakholmen, Hassela. Utvandrad 15/7 1871 från Styggberg, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Milwaukee, Wisconsin, USA
19G5 Hustru Margtha (enligt EMIBAS Margreta) Nilsdotter f. 30/12 1820 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till kolare och torpare Nils Mattsson i Lennsjö, Bjuråker. Utflyttad till Torp, Västernorrland 1837. Utvandrad 15/7 1871 från Styggberg, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Milwaukee, Wisconsin, USA.
Son Hans Paulus Persson f. 8/5 1857 i Stakholmen, Hassela. Utvandrad 15/7 1871 från Styggberg, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Milwaukee, Wisconsin, USA.
Dotter Martha Margreta Persdotter f. 31/5 1861 i Styggberg, Hassela. Utvandrad 15/7 1871 från Styggberg, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Milwaukee, Wisconsin, USA

 


31. Lia

Eniro karta Lia

6F29 Soldat Pehr Eriksson (enligt EMIBAS Erson) Lif f. 26/8 1838 i Ängebo, Bjuråker, son till bonden Erik Jonsson i Ängebo, Bjuråker. Utvandrad 25/6 1867 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Andersdotter f. 28/9 1840 i Lia, Bjuråker, dotter till kyrkvärd Anders Larsson i Lia 2 (3) ”Erik-Pers”. Utvandrad 25/6 1867 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Erik Persson Ersson-Lif f. 11/12 1860 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 25/6 1867 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Kjerstin Persdotter Lif f. 27/3 1864 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 25/6 1867 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Pehr Persson Ersson-Lif f. 15/4 1866 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 25/6 1867 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

8E4 Bondeson Jonas Andersson Idell f. 2/4 1845 i Lia, Bjuråker, son till Anders Larsson i Lia 2 (3) »Erik-Pers», Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

Soldat Jonas Magnus Svahn f. 7/12 1841 i Överby, Forsa, son till skräddare Jon Jönsson i Överby. Utvandrad 3/5 1880 från Trogsta, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Kjerstin Blomberg f. 7/12 1849 i Lia, Bjuråker, dotter till korpral Anders Gustaf Blomberg i Lia, Bjuråker. Utvandrad 3/5 1880 från Trogsta, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jonas Jonasson-Svahn f. 21/8 1872 i Trogsta, Forsa. Utvandrad 3/5 1880 från Trogsta, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Gustaf Jonasson-Svahn f. 12/11 1874 i Trogsta, Forsa. Utvandrad 3/5 1880 från Trogsta, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

21D3 Arbetare Erik Olof Frisk f. 16/4 1851 i Lia, Bjuråker, son till soldatdottern Margta Eriksdotter Staf i Lia. Utflyttad till Ljusdal 1899. Utvandrad 25/11 1904 från Onsäng, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

21D3 Soldat Olof Staf f. 25/1 1863 i Lia, Bjuråker, son till husman Anders Carlsson Frisk i Lia, Bjuråker. Utvandrad 10/11 1896 från Svedjebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Notering i utflyttningslängd Bjuråker B:4 (1895-1923 AID: v187648.b150.s6 ”Rymde utan att uttaga flyttningsbetyg”)

 

1E28 Soldat Göran (Eriksson) Rönn f. 17/8 1829 i Vitvattnet, Rätan, son till dräng Erik Christensson och pigan Gölin Göransdotter i Vitvattnet, Rätan. Inflyttad från Forsa. Utvandrad 21/5 1868 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Ella Jonsdotter f. 7/7 1834 i Stråsjö, Bjuråker, dotter till Jonas Tång i Österstråsjö, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Gölin Göransson Rönn f. 15/7 1858 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jonas Göransson Rönn f. 25/6 1863 i Lia, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

4A16 Torpare Lars Pehrsson f. 12/9 1842 i Backmo, Norrbo, son till bonden Pehr Larsson i Stengärde s1, Norrbo. Änkling och omgift 188.. . Utvandrad 26/4 1892 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada. Återkommer till Sverige och avlider på Lia Församlingshem, Bjuråker 6/8 1927.
Hustru Karin Jonsdotter Lindqvist f. 9/5 1864 i Lia, Bjuråker, dotter till soldaten Jonas Eriksson Lindqvist i Bricka 7, Bjuråker. Utvandrad 26/4 1892 från Skärås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada
Son (i 1:a äktenskapet med Anna Margreta Abrahamsdotter) Abraham Larsson f. 4/12 1871 i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 26/4 1892 från Ramsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada.

 

Handlarhustru Brita Märta Isaksdotter Johansson f. 7/10 (enligt EMIBAS 7/9) 1840 i Nolby, Njurunda, dotter till bonden Isak Persson i Nolby, Njurunda. Utvandrad 9/5 1891 från Kvissle – Vapelnäs, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Isak Nikolaus Johansson f. 6/12 1866 i Lia, Bjuråker, son till handlanden Josef Johansson i Lia, Bjuråker. Utvandrad 9/5 1891 från Kvissle – Vapelnäs, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Konrad (enligt EMIBAS Conrad) Ansgarius Johansson f. 18/6 1875 i Nolby, Njurunda, son till Josef Johansson i Nolby, Njurunda. Utvandrad 9/5 1891 från Kvissle – Vapelnäs, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.
Son Karl Johan Johansson f. 13/9 (enligt EMIBAS 30/10) 1880 i Nolby, Njurunda, son till Josef Johansson i Nolby, Njurunda. Utvandrad 9/5 1891 från Kvissle – Vapelnäs, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till New York, USA.

 

37G3 Huskvinnan Maria Nilsdotter f. 10/1 1829 i Gunnarskog, Värmland. (Födelseort ej styrkt). Utvandrad 19/11 1897 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Barnbarn Karl Johan Lyckander f. 18/12 1888 i Lia, Bjuråker, son till förre pigan Kristina Andersdotter i Lia, Bjuråker. (Notering i födelseboken Bjuråker C:6 1872-1892 AID: v134474.b187.s176b ”Barnfader Erik Olof Lyckander i Norra Amerika”). Utvandrad 19/11 1897 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

32M5 Soldat Pehr Olof Sjö f. 21/4 1843 i Sjulgård, Delsbo, son till vice korpral Pehr Sjö i Sjulgård, Delsbo. Utvandrad 25/5 1893 från Sjulsberg, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Ellsworth, Wisconsin, USA.
Hustru Karin Andersdotter Sjö (tvilling) f. 4/12 1847 i Lia, Bjuråker, dotter till pigan Margta Eriksdotter Staf i Lia, Bjuråker. Utvandrad 20/6 1895 från Ljusberg, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Maiden Rock, USA.
Son Johan Persson Sjö f. 2/8 1880 i Bjuråker (Notering i Bjuråkers födelsebok C:6 1872-1892 AID: v134474.b71.s68 ”attest skickat till Pastorsämbetet i Delsbo 8/8 1880”). Utvandrad 20/6 1895 från Ljusberg, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Maiden Rock, USA.

 

9Å27 Bonde Jonas Danielsson Dahlström f. 27/4 1824 i Lia, Bjuråker, son till bysmeden Daniel Dahlström i Lia, Bjuråker. Utvandrad 8/6 1866 från Österstråsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Jonas återkom till Berge, Bjuråker 1869.

 

10E6 Martinarbetare Erik Hilmer (enligt EMIBAS Helmer) Eriksson f. 30/5 1904 i Södra Lia, Bjuråker, son till bondeson Jonas Eriksson i Södra Lia, Bjuråker. Utflyttat till Hedemora 1910. Utvandrad 16/3 1928 från Vikmanshyttan, Hedemora landsförs, Kopparbergs län (Dalarna) till Nordamerika

 


32. Lillön

Eniro karta Lillön

35G33 Arbetare Lars Jonsson f. 26/10 1873 i Berge, Bjuråker, son till torpare Jonas Jonsson i Lillön, Bjuråker. Utvandrad 5/6 1903 från Brännås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


33. Lindbo

Eniro karta Lindbo

1Å9 Arbetare Johan Erik Andersson f. 19/11 1856 i Lennsjö, Bjuråker, son till kolare Anders Johansson Lind i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad 3/6 1882 från Lindbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Karin Johansdotter-Lindqvist f. 4/1 1859 i Lindbo, Bjuråker, dotter till kolare Johan Persson Lindqvist i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad ?/9 1883 från Bjuråker, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Notering i husförhörslängd Bjuråker A1:16b 1877-1885 AID: v134456.b386.s616 ”Avrest 3 veckor före Mickaeli 1883 med son till Norra Amerika utan betyg. Dock säges utflyttningsbetyg hava erhållits”). OBS! Hittas ej i utflyttningslängden.
Son Anders Olof Ernst Johansson-Lindqvist f. 2/3 1883. Utvandrad ?/9 1883 från Bjuråker, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. OBS! Hittas ej i utflyttningslängden.

 

2A21 Kolardotter Anna Jonsdotter Lindqvist f. 11/9 1869 i Lindbo, dotter till kolare Johan Persson Lindqvist i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 6/8 1892 från Lindbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.

 

2A21 Dräng Per Johansson f. 19/5 1873 i Lindbo, Bjuråker, son till kolare Johan Persson Lindqvist i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 20/5 1893 från Sörgimma Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stromsburg, Nebraska, USA.

 

2A21 Kolarson Johannes (enligt EMIBAS Johan) Lindqvist Johansson f. 18/5 1875 i Lindbo, Bjuråker, son till kolare Johan Persson Lindqvist i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 12/7 1893 från Lindbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stromsburg, Nebraska, USA.

 

46A8 Kolare Nils Persson Bergström f. 3/2 1829 i Lindbo, Bjuråker, son till kolare Per Ersson i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Sylkvarn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Persdotter f. 12/3 (enligt EMIBAS 18/3) 1833 i Sylkvarn, Bjuråker, dotter till kolare Pehr Eriksson i Sylkvarn, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Sylkvarn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son (styvson) Per Erik Jonsson f. 4/4 1851 (enligt EMIBAS 7/4 1857) i Sylkvarn, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Sylkvarn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Christina Nilsdotter Bergström f. 18/5 1860 i Sylkvarn, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Sylkvarn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Cajsa Gretha Nilsdotter Bergström f. 11/3 1865 i Sylkvarn, Bjuråker. Utvandrad 1867 från Sylkvarn, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
(Notering i husförhörslängd Bjuråker AI:14b 1864-1870 AID:v134451.b135.s489 ”flyttar till Amerika utan betyg”) OBS! Hittar dom ej i utflyttningslängden.

 

46A5 Piga Christina (enligt EMIBAS Kristina) Persdotter f. 30/7 1855 i Lindbo, Bjuråker, dotter till kolare Pehr Pehrsson i Lindbo, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1874. Utvandrad 23/5 1881 från Korpåsen, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

46A5 Piga Margreta Persdotter f. 30/3 1857 i Lindo, Bjuråker, dotter till kolare Pehr Pehrsson i Lindbo, Bjuråker. Utvandrad 9/10 1882 från Lindbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


34. Lingåsen

Eniro karta Lingåsen

9F12 Dräng Mathias Norin f. 11/4 1869 i Lingåsen, Bjuråker, son till torpare Matthias Norin i Lingåsen, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1888. Utvandrad 15/10 1891 från Svedje, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Aitkin, Minnesota, USA.

 


35. Linneråsen

Eniro karta Linneråsen

6F47 Kolarson Erik Olof Larsson Ling f. 21/8 1872 i Linneråsen, Bjuråker, son till kolare Erik Larsson Ling i Linneråsen, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1892 från Linneråsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Notering i husförhörslängd Bjuråker AI:18b 1886-1895 AID: v134459.b198.s387 ”från Amerika utan betyg 6/6 1897 ”, han finns ej i inflyttningslängden)

 

6F47 Kolarson Lars Peter (enligt EMIBAS Petter) Eriksson Ling f. 19/12 1875 i Linneråsen, Bjuråker, son till kolare Erik Larsson Ling i Linneråsen, Bjuråker. Utvandrad 12/5 1893 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

6F47 Kolardotter Emma Margreta Eriksson Ling f. 6/2 1882 i Linneråsen, Bjuråker, dotter till kolare Erik Larsson Ling i Linneråsen, Bjuråker. Utvandrad 31/7 1903 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.

 

27D3 Dräng Pehr Pehrsson f. 7/2 (enligt EMIBAS 10/2) 1839 i Linneråsen, Bjuråker, son till torpare Pehr Pehrsson i Linneråsen, Bjuråker. Utvandrad 22/6 1858 från Furuberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

27D3 Husmansdotter Christina Persdotter f. 19/7 1847 i Linneråsen, Bjuråker, dotter till torpare Pehr Pehrsson i Linneråsen, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Linnerås, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 


36. Långmor

Eniro karta Långmor

37G2 Arbetare Karl Anders Andersson f. 3/12 1865 i Gunnarskog, Värmland, son till Maria Nilsdotter i Gunnarskog, Värmland. Utvandrad 19/11 1897 från Lia, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA. Återkom från USA 9/6 1900. Utvandrad 19/4 1905 från Långmor Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stromsburg, Nebraska, USA.
Hustru Brita Häll (Sved) Andersson f. 19/9 1876 i Näset, Delsbo. Utvandrad 19/4 1905 från Långmor Björsarv, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Stromsburg, Nebraska, USA

 

5E7 Bruksarbetare Anders Forsberg f. 6/10 (enligt EMIBAS 16/10) 1824 i Kalv, Järvsö socken, Gävleborg. Utvandrad 21/5 1868 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Kan ej bekräfta att Anders emigrerade 1868. Hänvisning till husförhörslängd Bjuråker AI:14a 1864-1871 AID: v134450.b212.s207 samt utflyttningslängd Bjuråker B:2 1840-1890 AID: v134467.b65.s61)
Hustru Karin Jonsdotter f. 12/8 1816 i Långmor, Bjuråker, dotter till torpare Jonas Påhlsson Lindqvist i Långmor, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Fredrik Forsberg f. 8/9 1848 i Långmor, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1868 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

5E8 Landbondedotter Carin (enligt EMIBAS Karin) Lindqvist f. 2/3 1866 i Långmor, Bjuråker, dotter till torpare Pål Jonsson Lönn i Långmor, Bjuråker. Utvandrad 29/4 1893 från Björsarf, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.

 

5E11 Torparson Jonas Påhlsson Lindqvist (enligt EMIBAS Jon Pålsson) f. 17/2 1858 i Långmor, Bjuråker, son till torpare Pål Jonsson Lönn i Långmor, Bjuråker. Återkom till Björsarv 15/11 1884.

 


37. Moräng

Eniro karta Moräng

23H15 Bondeson Jonas Andersson Sving f. 29/9 1858 i Moräng, son till kolare Anders Johansson i Moräng 1, Bjuråker. Utflyttad till Hassela. Utvandrad 13/5 1882 från Ölsjön, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

23H15 Arbetaren Lars (enligt EMIBAS har han även namnet Anders) Andersson Djerf f. 10/12 1863 i Moräng, Bjuråker, son till kolare Anders Johansson i Moräng 1, Bjuråker. Utflyttad till Hassela. Utvandrad 13/6 1889 från Ölsjön, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 

(X4)23H15 (X15)5V35 Hustru Kristina Andersdotter f. 4/8 1861 i Moräng, Bjuråker, dotter till kolare Anders Johansson i Moräng 1, Bjuråker. Utvandrad 2/7 1890 från Fagernäs, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA. Kristina utvandrade med sin man Gustaf Adolf Klövferstedt och dotter Anna Elvira.

 

10F7 Änka Karin Kristoffersdotter (tvilling) f. 17/5 (enligt EMIBAS 19/5) 1808 i Moräng, Bjuråker, dotter till torpare Christopher Pehrsson i Moräng, Bjuråker. Utflyttad till Hassela 1820. Utvandrad 23/7 (enligt EMIBAS 22/7) 1879 från Wade, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Iowa, USA

 

Arbetare Lars Gustaf Holmqvist f. 15/11 1851 i Ekshärad, Värmlands län (födelseort ej bekräftat). Utvandrad 4/2 1893 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Gaylord, Minnesota, USA-
Hustru Brita Hansdotter f. 14/8 1847 Niansfors, Gävleborgs län (födelseort ej bekräftad). Utvandrad 4/2 1893 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Gaylord, Minnesota, USA

 

(X4)10F9 (X3)7N9 Änka Margta (enligt EMIBAS Margreta) Larsdotter Nordin f. 26/5 (enligt EMIBAS 6/5) 1833 i Moräng, Bjuråker, dotter till torpare Lars Pehrsson Nöjd i Moräng. Utflyttad till Bergsjö 1833. Utvandrad 14/8 1899 från Bjåsta, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 

22B17 Arbetarhustru Johanna Brosten Lundgren (Notering: hustru till förrymde kolaren Lars Larsson Lundgren) f. 3/11 1846 i Älvsund, Bergsjö, dotter till husman Johan Brosten i Älvsund, Bergsjö. Utvandrad 31/7 1903 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Hillsboro, North Dakota, USA.
Son Jon Olof Larsson f. 13/11 1881 i Moräng, Bjuråker, son till kolare Lars Larsson Lundgren i Moräng, Bjuråker. Utvandrad 31/7 1903 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Dotter Johanna Josefina Larsdotter Lundgren f. 1/3 1880 i Moräng, Bjuråker, dotter till kolare Lars Larsson Lundgren i Moräng, Bjuråker. Utvandrad 11/1 1900 från Östertanne, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 


38. Moviken

Eniro karta Moviken

23B5 Anders Olof Andersson Modin f. 9/5 1838 i Moviken, Bjuråker, son till uppsättare Anders Andersson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Anna Jonsdotter f. 17/12 1842 i Byn, Norrbo, dotter till bonden Jon Olsson Nordin i Västra Norrbobyn 13, Norrbo. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Anders Andersson Modin f. 11/5 1866 i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

14H12 Anders Gerhard Andersson Norin f. 19/12 1869 i Anderbo, Bjuråker, son till bruksarbetare Anders Norin i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 28/2 1892 från Hamre, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

23B4 Anders Andersson f. 5/5 1806 i Moviken, Bjuråker, son till hyttarbetare Anders Andersson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

17K11 Lars Erik Andersson f. 12/5 1842 i Moviken, Bjuråker, son till malmfatare Anders Jonsson i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

15C3 Arbetaren Lars Erik Jonsson Möller f. 21/9 1839 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Jonas Sundström i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Brita Christina Berg f. 7/3 1841 i Strömbacka, dotter till arbetare Anders Mattsson Berg i Strömbacka, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Anders Olof Larsson-Möller f. 3/2 1866 i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

29J6 Soldat, skomakare o bonde Johan (dopnamn Johannes) Danielsson Blom f. 29/7 1844 i Svedja, Delsbo, son till husman Daniel Johansson i Rimskog, Delsbo. Utvandrad 29/4 1904 från Sunnansjö, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Macon, Nordamerika.
Hustru Anna Brita Tungström Blom f. 16/11 1844 i Moviken, Bjuråker, dotter till hyttarbetare Henrik Gustaf Tungström i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 29/4 1904 från Sunnansjö, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Macon, Nordamerika.
29J13 Dotter Ida Amalia Blom f. 1/10 1881 i Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad 29/4 1904 från Sunnansjö, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Macon, Nordamerika.
Ida Amalias oäkta Son Daniel Gustaf Olsson f. 19/11 1903 i Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad 29/4 1904 från Sunnansjö, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Macon, Nordamerika
Hela familjen återkom till Sunnansjö 22/6 1905

 

9A9 Brita Margareta Färnström f. 25/2 1869 i Moviken, Bjuråker, dotter till jordbruksarbetare Daniel Gustaf Fernström i Moviken, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1886. Utvandrad 13/7 1898 från Köpmangatan 7, Storkyrkoförs, Stockholms stad (Uppland) till Finland

 

18A3 Arbetare Carl Fredrik Glad f. 29/5 1853 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Anders Eriksson Glad i Moviken. Utflyttad till Bergsjö 1866. Utvandrad 10/5 1892 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA

 

8F8 Arbetare Jacob Alfred Hübinette (enligt EMIBAS Hybbinette) f. 3/7 1859 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Erik Pehrsson Hübinette i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 5/10 1891 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien.
Hustru Anna Berglin Andersdotter f. 18/9 1864 i Torrberg, Leksand, dotter till Anders Ersson i Torrberg, Leksand. Utvandrad 5/10 1891 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien.
Dotter Edith Alfrida Sofia Jakobsdotter Hübinette f. 4/5 1888 i Hudiksvall. Utvandrad 5/10 1891 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien.
Dotter Anna Elvira Jakobsdotter Hübinette f. 31/1 1890 i Hudiksvall. Utvandrad 5/10 1891 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien.
Dotter Berta Kristina Jakobsdotter Hübinette f. 12/7 1891 i Harmånger. Utvandrad 5/10 1891 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Brasilien

 

14C5 Arbetare Anders Olof Modig f. 10/1 1850 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Johan Erik Modig i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 11/5 1880 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Louis, Missouri, USA.
Hustru Margretha (enligt EMIBAS Margreta) Jonsdotter f. 24/4 1854 i Anderbo, Bjuråker, dotter till kolare Jonas Larsson i Anderbo Bjuråker. Utvandrad 11/5 1880 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

14Y19 Arbetardotter Kristina Wilhelmina Klarin f. 15/1 1871 i Moviken, Bjuråker, dotter till skomakaren Erik Ersson Klarin. Utvandrad 23/8 1892 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

14C3 Änka Anna Brita Sjöholm f. 13/9 1830 i Moviken, Bjuråker, dotter till masmästare Anders Sjöholm i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 17/5 1880 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Erik Modig f. 27/12 1855 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Johan Erik Modig i Moviken, Bjuråker. (Not. Källa: husförhörslängd Bjuråker AI:16b 1877-1885 AID: v134456.b89.s562 ”utan stadig hemvist inom socknen boende”). Utvandrad 17/3 1880 från Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Att Johan Erik har återkommit är ej styrkt.) Men han utvandrar igen 26/4 1882 från Vij, Hälsingtuna, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Charlotta Modig f. 15/9 1858 i Moviken, Bjuråker, dotter till Johan Erik Modig i Moviken, Bjuråker. Utvandrad från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. (Denna uppgift kan ej styrkas) (Källa: Sveriges befolkning 1890 ”ovanstående obefintlig sedan åren 1881-1890 i Hudiksvall”)
Son Carl Modig f. 7/2 1867 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Johan Erik Modig i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 17/5 1880 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Johan Erik Modig i Moviken, Bjuråker

 

Baptistpredikant Erik Rosén f. 8/11 1843 i Myssjö, Jämtlands län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/8 1892 från Östra Stadsdelen No 117, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
14C4 Hustru Maria Elisabeth Modig f. 15/9 1858 i Moviken, Bjuråker, dotter till arbetare Anders Modig i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 25/8 1892 från Östra Stadsdelen No 117, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Erik Salomon Eriksson Rosén f. 6/2 1877 i Gävle, Gävleborgs län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/8 1892 från Östra Stadsdelen No 117, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Edvard Daniel Eriksson Rosén f. 12/9 1882 i Gävle, Gävleborgs län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/8 1892 från Östra Stadsdelen No 117, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

14C4 Dräng Per Erik Modig f. 11/10 1860 i Moviken, Bjuråker, son till arbetare Anders Modig i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 9/4 1887 från Norrbobyn Östra, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

5B14 Piga Brita Pehrsdotter Mörk f. 19/12 (enligt EMIBAS 19/2) 1863 i Ängebo, Bjuråker, dotter till husman Pehr Jonsson i Ängebo. Utvandrad 13/9 1892 från Hudiksvall, Hyresfolk, Hudiksvall, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

34F1 Smed Jakobus Olsson f. 27/11 1882 i Moviken, Bjuråker, son till bruksarbetaren Olof Gustaf Olsson i Moviken, Bjuråker. Utflyttad till Östersund 1899. Utvandrad 19/3 1925 från Glissjöberg, Sveg, Jämtlands län (Härjedalen) till New York, USA

 

Arbetare Nils Ström f. 19/6 1861 i Edänge, Ljusdal, son till bonde Magnus Ström i Edänge, Ljusdal. Utvandrad 25/2 1909 från Alby, Borgsjö, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
26A43 Hustru Brita Christina (enligt EMIBAS Stina) Hansson Ström f. 4/9 1874 i Fönebo, Norrbo, dotter till arbetaren Johan Olof Hansson i Fönebo, Norrbo. Utvandrad 25/2 1909 från Alby, Borgsjö, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Hedvig Kristina Pontia f. 10/11 1895 i Moviken, Bjuråker, dotter till arbetardotter Brita Christina Hansson i Moviken, Bjuråker (Not. i födelseboken Bjuråker C:8 1895-1907 AID: v134476.b250.s16 ”uppgiven barnfader arbetaren Karl Wedlund från Hudiksvall”). Utvandrad 25/2 1909 från Alby, Borgsjö, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika.
Dotter Julia Evelina Ström f. 24/5 1906 i Borgsjö, Västernorrlands län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/2 1909 från Alby, Borgsjö, Västernorrlands län (Medelpad) till Amerika

 

— Sjökapten Bror Carl Svedlund f. 29/1 1825 i Gävle, Gävleborgs län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/6 1874 från 4:E Kvarteret, Gävle, Gävleborgs län (Gästrikland) till Chicago, Illinois, USA.
— Hustru Anna Catharina (enligt EMIBAS Catrina) Svedlund Werner f. 2/8 1830 i Moviken, Bjuråker, dotter till bokhållare Sv. Werner i Moviken, Bjuråker.
Utvandrad 24/5 1850 från Gammelsträng, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Henry, Illinois, USA med sin far, mor och syskon. När och vart hon återkom är ej styrkt. Utvandrad 25/6 1874 från 4:E Kvarteret, Gävle, Gävleborgs län (Gästrikland) till Chicago, Illinois, USA.
Fosterdotter Anna Charlotta Jönsson f. 30/5 1864 i Gävle, Gävleborgs län (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 25/5 1874 från 4:E Kvarteret, Gävle, Gävleborgs län (Gästrikland) till Chicago, Illinois, USA

 

Bonde Mickel Jonsson f. 7/11 1849 i Norrbobyn, Norrbo, son till bonden Jon Jonsson i Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad 20/2 1892 från Backmo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Alexandria, USA.
16Å7 Hustru Maja Lena Tungström Jonsson f. 2/10 1852 i Moviken, Bjuråker, dotter till arbetaren Gustaf Tungström i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 20/2 1892 från Backmo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Alexandria, USA.
Dotter Gertrud Mickelsson f. 13/3 1874 i Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad 20/2 1892 från Backmo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Alexandria, USA.
Son Jon Olof Mickelsson Jonsson f. 25/6 1878 i Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad 20/2 1892 från Backmo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Alexandria, USA.
Son Gustaf Mickelsson Jonsson f. 28/4 (enligt EMIBAS 24/4) 1886 i Backmo, Norrbo. Utvandrad 20/2 1892 från Backmo, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Alexandria, USA

 

Skomakare Sven Magnus Wennersten (enligt EMIBAS Vennersten) f. 31/5 1831 i Stockholms stad (födelseuppgift ej styrkt). Utvandrad 13/7 1882 från Stockviken, Harmånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
11A7 Son Carl Wilhelm Wennersten (enligt EMIBAS Vennersten) f. 15/9 1859 i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 13/7 1882 från Stockviken, Harmånger, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

12C10 Arbetare Jonas Wikberg f. 15/10 1874 i Moviken, Bjuråker, son till maskinisten Anders Olof Wikberg i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 19/6 1893 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA. Återkom 14/4 1898 till Församlingen. Utvandrad 18/4 1900 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika (Not. i utflyttningslängden Bjuråker B:4 1895-1923 AID: v187648.b270.s18 ”med Nåds tillstånd till avflyttningen”). Enligt Bjuråkers släktbok vistades Jonas i USA 1893-1925

 

12C3 Christina (enligt EMIBAS Kristina) Matilda Wikberg f. 8/3 1869 i Moviken, Bjuråker, dotter till maskinisten Anders Olof Wikberg i Moviken, Bjuråker. Utvandrad 10/8 1893 från Moviken, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 

(35E1) Jonas Nordin född 30/1 1827 i Attmar i V-norrland. Infl. 1869. Bruksarbetare i Moviken, Bjuråker. Emigr. till N. Amerika 1882.
Gift 1855 med Ingrid Cajsa Hultgren född 19/4 1828, dotter till kolare K Fr Hultgren i Attmar. Död 9/7 1885.(Cancer).
Tre barn
Greta-Lisa 24/11 1856 Gift 1885 med Daniel Friberg i Moviken
Carl Peter 18/11 1859 Emigr. t. N. Amerika 1888
Gunilla Josefina 4/10 1862

Carl Petter Nordin född 18/11 1859, s. t. J. Nordin i Moviken Bjuråker.
Arb. i Moviken. Familjen emigr. till N. Amerika 1888.
Gift4/7 1886 med (30A18) Anna Brita Ärfström född 3/12 1865, dotter till smeden A. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Hon födde en son ombord på båten och avled. Hon och den nyfödda sonen begravdes i vågorna, som var brukligt på den tiden då resan var lång.
Sonen Karl Gottfrid född 20/8 1886. Fred, som han kallades i Amerika, blev en framstående person på sin ort. Vid ett val, möjligen till något motsvarande Landstingsdirektör, utsände Demokratiska partiet detta kort:

mov-192-reklam

Texten lyder:
Rösta på Fred Nordin. Framstående demokrat. Han kandiderar för Wasburn Burnett distrikt. Han har bott i landskapet Burnett i 26 år och varit ordförande i Burnetts landsting i fyra år. Känner omständigheterna och vet vad som behövs i Norra Wisconsin. Sänd en man till Madison som representerar den vanliga människan.

 


39. Nipen

Eniro karta Nipen

28D2 Bruksarbetare Johan Albert Tornberg f. 27/7 (enligt EMIBAS och Bjuråkers släktbok 24/7) 1864 i Gideå bruk, Västernorrlands län, son till smeden Anders Peter Tornberg, Gideå bruk, Västernorrlands län. Utflyttat till Njurunda, Västernorrlands län 1890. Utvandrad 12/5 1893 från Stockvik, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till Marinette, Wisconsin, USA.
Hustru Brita Fredin Tornberg f. 13/3 1860 i Nipen, Bjuråker, dotter till kolare Erik Samuelsson Fredin i Nipen, Bjuråker. Utflyttat till Njurunda 1890. Utvandrad 12/5 1893 från Stockvik, Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad) till Marinette, Wisconsin, USA

 

24D6 Bonde Pehr Olof Persson Fredlund f. 20/4 1845 i Nipen, Bjuråker, son till husman Pehr Johansson i Nipen. Utvandrad 27/5 1879 från Mon, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Reeds Landing, Wisconsin, USA.
Hustru Anna Eriana Fällman f. 30/10 1849 i Skellefteå, Västerbotten (födelseort ej bekräftad). Utvandrad 27/5 1879 från Mon, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Wisconsin, USA.
Son Per Erik Persson Fredlund f. 15/8 1867 i Frisbo, Bjuråker. Utvandrad 27/5 1879 från Mon, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Wisconsin, USA.
Son Olof August Teodor Persson Fredlund f. 7/1 1876 i Svartvik, Njurunda Västernorrland. Utvandrad 27/5 1879 från Mon, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Wisconsin, USA. (Notering: Olof står i Bjuråkers födelsebok, där står det att han är född i Svartvik i Njurunda, i EMIBAS står det att han är född i Bjuråker)

 

21A10 Kolare Lars Olof Ersson Holm f. 26/1 1844 i Nipen, Bjuråker, son till kolare Erik Andersson Phil i Nipen, Bjuråker. Utvandrad 27/4 1891 från Blixbo Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Karin Larsdotter f. 17/10 1844 (enligt EMIBAS 7/10) i Sjövik, Bjuråker, dotter till husman Lars Andersson i Sjövik, Bjuråker. Utvandrad 27/4 1891 från Blixbo Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minnesota, USA.
Son Lars Erik Holm f. 26/9 1868 i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 28/11 1888 från Blixbo Hedvigsfors, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

39A20 Arbetare Per Imberg f. 11/2 (enligt EMIBAS 1/2) 1845 i Kila, Delsbo, son till husman Pehr Imberg i Strömbacka, Bjuråker. Utvandrad 11/5 1880 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Ingrid Pehrsdotter f. 24/9 1838 i Nipen, Bjuråker, dotter till husman Pehr Jansson (Johansson). Utvandrad 11/5 1880 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Per Mathias Persson Imberg f. 9/7 1877 i Strömbacka. Utvandrad 11/5 1880 från Strömbacka, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

24D3 Änkan Brita Helena Johansdotter f. 1/8 1810 (födelseort ej styrkt, därför placerad under den by som hon emigrerade ifrån), dotter till bonden Johan Jonsson Bast i Mon 1, Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 11/5 1880 från Nipen Frisbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

24D3 Bonden Johan (dopnamn Johannes) Johansson f. 29/8 1812 (enligt EMIBAS 21/8) i Västansjö, Bjuråker, son till bonden Johan Jonsson Bast i Mon 1, Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 1870 från Spångmyra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Quebec, Canada (Utvandringen ej styrkt)

 

22A5 Kolare Daniel Nilsson f. 16/2 1812 i Nipen, Bjuråker, son till skomakare Nils Danielsson i Nipen, Bjuråker. Utvandrad 27/5 1850 från Fönebo 8, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rock Island, Illinois, USA.
Hustru Greta Lisa Malmgren f. 28/9 (enligt EMIBAS 24/9) 1812 i Strömbacka, Bjuråker, dotter till skräddare Anders Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Utvandrad 27/5 1850 från Fönebo 8, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rock Island, Illinois, USA.
Dotter Catharina Helena Danielsdotter f. 5/3 1834 i Fönebo, Norrbo. Utvandrad 27/5 1850 från Fönebo 8, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rock Island, Illinois, USA.
Dotter Greta Stina Danielsdotter f. 6/3 1840 i Fönebo, Norrbo. Utvandrad 27/5 1850 från Fönebo 8, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rock Island, Illinois, USA.
Dotter Ulrika Elisabeth Danielsdotter f. 17/11 1843 i Fönebo, Norrbo. Utvandrad 27/5 1850 från Fönebo 8, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Rock Island, Illinois, USA

 


40. Njuparna

Eniro karta Njuparna

1Å8 Kolare Johan Johansson Friberg f. 5/2 1837 i Njuparne, Bjuråker, son till kolare Johan Olofsson (Olsson) Knif i Njuparne, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 5/6 1886 från Elvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minnesota, USA.
Hustru Catharina Margreta Pihl (enligt EMIBAS Margreta Kristina) f. 23/8 1836 i Nipen, Bjuråker, dotter till kolare Erik Andersson Pihl i Nipen, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 5/6 1886 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Erik Friberg f. 18/1 1858 i Nipen, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 31/5 1882 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Son Anders Olof Friberg f. 6/2 1862 i Strömbacka, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 13/2 1883 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.
Son Jonas Johansson Friberg f. 7/1 1864 i Frisbo, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 9/6 1884 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA.
Dotter Cajsa Greta Johansdotter Friberg f. 20/12 1873 i Frisbo. Utflyttad till Bergsjö 1873. Utvandrad 5/6 1886 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minnesota, USA.
Dotter Kristina Johansdotter Friberg f. 27/4 1876 i Älvsund, Bergsjö. Utvandrad 5/6 1886 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland)
till Nordamerika.
Son Lars Daniel Johansson Friberg f. 5/8 1882 i Älvsund, Bergsjö. Utvandrad 5/6 1886 från Älvsund, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minnesota, USA

 

— Pigan Carin Johansdotter f. 4/12 1841 i Njuparne, Bjuråker, dotter till kolare Johan Olofsson i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 9/6 1867 från Oxåsen, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

— Dräng Jonas Johansson f. 30/3 1839 i Njuparne, Bjuråker, son till Johan Olofsson i Njuparne, Bjuråker. Utvandrad 1/9 1882 från Lennsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 


41. Norrberg

Eniro karta Norrberg

36F7 Olof Waldemar Almgren f. 31/7 1898 i Norrhavra, Bjuråker, son till Nils Olsson i Norrhavra. Utvandrad 29/6 1915 från Norrberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

3B14 Hustru Karin Andersdotter f. 25/11 1817 i Spångmyra, Bjuråker, dotter till bonden Anders Andersson Spångmyra, Bjuråker. Utvandrad 1/7 1853 från Skräkle, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland).
Dotter Margta Pehrsdotter f. 2/2 1847 i Tallbacken, Bjuråker, dotter till torpare Pehr Jonsson Englund, i Tallbacken, Bjuråker. Utvandrad 1/7 1853 från Skräkle, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland).
Son Anders Pehrsson f. 5/9 1848 i Tallbacken, Bjuråker, son till torpare Pehr Jonsson Englund, i Tallbacken, Bjuråker. Utvandrad 1/7 1853 från Skräkle, Ljusdal, Gävleborgs län (Hälsingland)

 

49D3 Jonas Brink f. 20/6 1868 i Norrberg, Bjuråker, son till Per Erik Brink i Norrberg, Bjuråker. Utvandrad 19/6 1888 från Ståläng Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Marathon, Iowa, USA

 

49D3 Olof Brink f. 29/9 1881 i Ståläng, Bjuråker son till Per Erik Brink i Ståläng, Bjuråker. Utvandrad 13/10 1908 från Ståläng, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA

 

2D14 Olof Larsson Åkerland f. 2/1 1818 i Gärde, Bjuråker, son till bonden Lars Larsson i Gärde, Bjuråker. Utflyttat till Hudiksvall 1858. (Förrymt hemmet). Utvandrad 1869 från Berge, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Sigrid Eriksdotter f. 12/6 (enligt EMIBAS 2/6 och enligt Bjuråkers släktbok 10/6) 1812 i Norrberg, Bjuråker, dotter till torpare Eric Olofsson i Norrberg, Bjuråker. (Förrymt hemmet). Utflyttat till Hudiksvall 1858. Utvandrad 1869 från Berge, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Son Olof Olsson Åkerland f. 26/5 1850 i Gärde, Bjuråker. Utflyttat till Hudiksvall. Utvandrad 1869 från Berge, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Dotter Karin (enligt EMIBAS Cathrina) Olsdotter Åkerland f. 24/11 1854 i Spångmyra, Bjuråker. Utflyttat till Hudiksvall. Utvandrad 1869 från Berge, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika.
Dotter Ella (enligt EMIBAS Helena) Olsdotter Åkerland f. 31/5 1857 i Spångmyra, Bjuråker. Utflyttat till Hudiksvall. Utvandrad 1869 från Berge, Ilsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Amerika

 

Jungfru Gerda Katrina Hedin/Rodin f. 21/12 1893 i Norrberg, Bjuråker dotter till 10A9 Johanna Augusta Tungström i Norrberg, Bjuråker. (fader, smedsonen Per Olof Rodin i Norrberg, Bjuråker). Utvandrad 8/8 1904 från Lund, Forsa, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Återkomsten till Sverige är ej styrkt. Utvandrad 10/10 1909 från Norrberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Bridgeport, Connecticut, USA

 

29G9 Bibelkolportör Olof »Strömberg» f. 21/7 1806 i Norrberg, Bjuråker, son till torpare Pehr Larsson i Norrberg, Bjuråker. Utvandrad 18/7 1846 från Norrberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Norge

 

42F9 Dräng Erik Svensson »Sjöberg» f. 30/10 1860 i Norrberg, Bjuråker, son till soldat Sven Sjöberg i Norrberg, Bjuråker. Utvandrad 27/4 1880 från Norrhafra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA

 

6E5 Hushållerska Karin Ersdotter Tiger f. 6/12 1807 i Norrberg, Bjuråker, dotter till Eric Olofsson i Norrberg, Bjuråker. Utflyttat till Norrbo 1832. Utvandrad 1870 från Hångberg, Hassela, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Peter, USA
(Namnet Tiger har kanske Karin tagit efter sin morfar Eric Tiger. Kommenderad till Pommern 1670, samma år fånge i Tessin, Mecklenburg.
Tvingad att ta tjänst vid general Levalts regemente, deltog i slaget vid
Reinits i Schlesien, där hans vänstra tumme blev bortskjuten.
Tillfångatagen av Kejserliga Österrikes armè och förd till Svaben. 1763
Soldat under general König Äggs regemente och sänd till Italien. Avsked 1763.
Reste hem på egen bekostnad och inställde sig vid Delsbo kompanie).

 


42. Norrdala

Eniro karta Norrdala

6B15 Anders Andersson Ärfström f. 16/3 1874 i Norrhavra, son till torpare Anders Ersson i Björsarv, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1883. Utvandrad 30/6 1893 från Norra Elgered, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till S:t Paul, Minnesota, USA

 

1G32 Arbetare Olof Eriksson Spång f. 20/6 1856 son till soldat Erik Danielsson Spång i Norrhavra, Bjuråker. Utflyttad till Bergsjö 1866. Utvandrad 9/7 1880 från Kyrkbyn, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Anoka, Minnesota, USA

 

15B10 Per Forselius Nilsson f. 18/3 1826 i Norrdala, Bjuråker, son till smeden Nils Forselius i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 22/5 1891 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Hustru Karin Kristiansdotter Nilsson f. 16/1 1828 dotter till soldat Christian G. Skog i Tomsjö, Bjuråker. Utvandrad 22/5 1891 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA.
Son Nils Persson Forselius f. 31/5 1855. Utvandrad 22/5 1891 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Son Petter Forselius f. 3/10 1862. Utvandrad 25/11 1889 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till North Branch, Minnesota, USA
Son Jonas Persson Forselius f. 4/10 1869. Utvandrad 22/5 1891 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA

 

6F18 Kolare Pål Påhlsson f. 22/1 1823 i Norrdala, Bjuråker, son till kolare Påhl Påhlsson Sköld i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Anna Jonsdotter f. 18/8 1830 i Tomsjö, Bjuråker, dotter till soldat Jonas Jonsson Skog i Tomsjö, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Pål Pålsson f. 26/8 1856 i Österbo, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Pålsdotter f. 19/5 1865 i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

23H18 Arbetare Per Ossian Hjälte f. 3/3 1896 i Norrdala, Bjuråker, son till kolare Johan Andersson Hjälte i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 9/2 1914 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

16C7 Torpardotter Anna Katrina Larsdotter f. 24/10 1884 i Norrdala, Bjuråker, dotter till torpare Lars Larsson i Alsjö, Bjuråker. Utvandrad 11/5 1903 från Alsjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Attkim, Minnesota, USA.
Återkom till Österbo, Bjuråker den 31/12 1910

 

37C9 Arbetare Johan August Löfström f. 8/1 1886 i Norrdala, Bjuråker, son till torpare Jon Jonsson Löfström i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 2/8 1909 från Sördala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Katrina (enligt EMIBAS Katarina) Elisabeth Bergqvist Löfström f. 7/4 1889 i Bricka, Bjuråker, dotter till snickare Anders Magnusson Bergqvist i Bricka, Bjuråker. Utflyttad till Söderhamn 14/8 1909. Utvandrad 29/11 1909 från 3 Kv 9, Söderhamn, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jonas Hilding Löfström f. 27/2 1909 i Sördala, Bjuråker. Utvandrad 29/11 1909 från 3 Kv 9, Söderhamn, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

(X4)6F21 (X3)14F10 Landbonde Jonas Persson Strid f. 13/1 1869 i Norrdala, Bjuråker, son till kolare Pehr Pålsson Strid i Norrdala, Bjuråker. Utflyttat till Bergsjö 1886. Utvandrad 7/5 1903 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Hustru Juliana Dahl f. 24/1 1864 i Gässåsen, Stöde, Västernorrlands län, dotter till bonden Nils Dahl, Gässåsen, Stöde, Västernorrlands län. Utvandrad 7/5 1903 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
uä Dotter Beda Margreta ”Berglöf” Strid f. 27/5 1889 i Fiskvik, Bergsjö (Notering i födelseboken Bergsjö C:6 1861-1894 AID: v134408.b307.s301 ”barnfader har skriftligen anmält sig H. G. Berglöf i Norra Älgered”). Utvandrad 7/5 1903 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Per Strid f. 17/10 1897 i Fiskvik, Bergsjö. Utvandrad 7/5 1903 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA.
Son Nils Gunnar Strid f. 8/2 1903 i Fiskvik, Bergsjö. Utvandrad 7/5 1903 från Fiskvik, Bergsjö, Gävleborgs län (Hälsingland) till Minneapolis, Minnesota, USA

 

22B18 Soldatdotter Karin Sving f. 3/9 1883 i Norrdala, Bjuråker, dotter till soldaten Lars Erik Larsson Sving i Norrdala, Bjuråker. Utvandrad 21/5 1893 från Österbo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA

 


43. Norrhavra

Eniro karta Norrhavra

17K18 Torparen Pehr Andersson Skoglund f. 18/11 (enligt EMIBAS och Bjuråkers släktbok 18/4) 1823 i Norrberg, Bjuråker, son till torpare Anders Larsson i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Norrhavra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Hustru Carin Olofsdotter f. 7/2 1826 i Alsjö Damm, Bjuråker, dotter till arbetare Olof Jonsson i Alsjö, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Norrhavra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Son Olof Persson f. 11/1 1850 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Norrhafra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Son Anders Persson f. 23/7 1852 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 1871 från Ängebo, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till New York, USA.
Dotter Ella Persdotter f. 19/5 1854 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 15/5 1871 från Norrdala, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.
Son Pehr Persson f. 3/8 1864 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Norrhafra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA.
Son Lars Persson f. 15/8 1866 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 4/6 1869 från Norrhafra, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Chicago, Illinois, USA

 

10G38 Ella Fransson Jonsdotter f. 11/6 1858 i Norrhavra, Bjuråker dotter till landbonde Jonas Andersson Knif i Norrhavra 4, Bjuråker. Utvandrad 17/8 1892 från Sörvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Frans Johansson f. 6/6 1880 i Svala, Bjuråker. Utvandrad 17/8 1892 från Sörhvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Jonas Johansson f. 25/4 1883 i Söderdala, Bjuråker. Utvandrad 17/8 1892 från Sörhvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Johan Johansson f. 13/12 1885 i Delsbo. Utvandrad 17/8 1892 från Sörhvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Johansdotter f. 5/6 1888 i Delsbo. Utvandrad 17/8 1892 från Sörhvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

19E4 Bondson Erik Olofsson Forsvik f. 22/7 1859 i Norrhavra, Bjuråker, son till bonden Olof Nilsson Forsvik i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad 15/4 1882 från Tå, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA

 

9Å38 Bonde Daniel Dahlström Jonsson f. 15/9 1845 i Norrhavra, Bjuråker, son till Jonas Dahlström i Norrhavra, Bjuråker. Gift 6/5 1872. (Notering husförhörslängd Bjuråker A1:14a 1864-1871 AID: v134450.b170.s165 ”approberad 1:a året” = Approberas betyder att soldaten blir formellt godkänd. Det skedde i samband med en generalmönstring som var en formell genomgång av manskap och utrustning i ett regemente. Dessa mönstringar hölls vart tredje eller fjärde år. En soldat antogs annars till sin tjänst när som helst, men han blev inte formellt godkänd då. Det förekom inte allt för sällan att soldater nekades det formella godkännandet, och istället fick återgå till sitt gamla liv). Utvandrad 20/4 1893 från Hålsjö, Norrbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Återkom till Källeräng i Delsbo den 11/10 1895.

 


44. Nybo

Eniro karta Nybo

 

1B12 Torpardotter Gölin Persdotter 25/4 (enligt EMIBAS 5/4) 1851 i Östra Kläppa, Ljusdal, dotter till bonden Pehr Andersson i Nybo, Bjuråker. Utvandrad 25/5 1882 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.

 

1B12 Torpardotter Anna Persdotter f. 23/2 1860 i Nybo, Bjuråker, dotter till bonden Pehr Andersson i Nybo, Bjuråker. Utvandrad 25/5 1882 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA.

 

1B12 Torpardotter Brita Persdotter f. 22/2 1861 i Nybo, Bjuråker, dotter till bonden Pehr Andersson i Nybo, Bjuråker. Utvandrad 25/5 1882 från Brättingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Altona, USA

 


45. Nyåker

Eniro karta Nyåker

33C13 Torparson Per Persson f. 2/4 1874 i Nyåker, Bjuråker, son till torpare Per Persson i Nyåker, Bjuråker. Utvandrad 5/5 1892 från Brettingberg, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Återkom till Brättingberg 13/11 1896

 


46. Näppänge

Eniro karta Näppänge

5H9 Bonde Olof Persson f. 5/9 1810 i Näppänge, Bjuråker, son till bonden Pehr Pehrsson i Näppänge, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Västansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Hustru Margta Persdotter f. 12/1 1807 i Stråsjö, Bjuråker, dotter till bonden Per Nilsson i Stråsjö, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Västansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Per Olsson f. 25/10 1838 i Ytterhavra, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Västansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Anna Olsdotter f. 17/2 1842 i Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 30/11 1867 från Västansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Son Anders Olsson f. 16/3 1845 i Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 30/11 1867 från Västansjö, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Dotter Margta (enligt EMIBAS Margreta) Olsdotter f. 19/1 1851 i Västansjö, Bjuråker. Utvandrad 16/5 1868 från Rökull, Bjuråker, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen – till Emigranter del 2

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *