Dråpet i Bergsjö 1898

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum runt omkring i Dellenbygden.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Hudiksvallposten tisdagen den 29 november 1898

Dråp

Åter har ett hemskt drama utspelats i våra bygder, utgörande ett nytt sorgligt bevis på ungdomens råhet och förvildning.

I lördags kväll vid 11-tiden hade ett 50-tal Bergsjöpojkar samlats i avsikt att ställa till bal i en flottstuga i Kyrkbyn. Under det de strök vägen fram, kommo två telefonarbetare, Oskar Jonsson från Norrköping och Vennerström, gående. Ryktet hade utspritt att dessa skulle ha fällt hotfulla yttranden om Bergsjöpojkarna, och då de visste att de voro illa sedda av Bergsjöpojkarna, föreslog Vennerström att de skulle vända om och gå sin väg. Vennerström gjorde även detta, men Jonsson fortsatte framåt. Då pojkarna fingo se Jonsson, sprang de ifatt honom efter nya vägen till järnvägsstationen. Jonsson blev tilldelad flera slag i huvudet med en staketspjäla, så att han genast föll till marken. Efter fullbordat dåd begav sig de råa lymlarna i väg utan att taga vidare notis om den slagne. Emellertid hade ett par arbetare vid velocipedfabriken på avstånd åsett dådet och anmälde genast händelsen för fjärdingsmannen. Då denne kom till platsen, visade Jonsson ännu tecken till liv, men innan läkarhjälp hann anlända, var han redan död.

För delaktighet i dråpet har redan nu häktats drängen Oskar Ramström från Gamsätter, som igår införpassades till kronohäktet i Hudiksvall.


Hudiksvallposten tisdagen den 20 december 1898

Om dråpet i Bergsjö å telefonarbetaren Oskar Jonsson hölls rannsakning med för brottet häktade drängen Carl Oskar Ramström från Bergsjö. Då Ramström enständigt nekar att äga någon som helst kännedom om misshandeln, än mindre att ha tillfogat Jonsson några skador, inskränkte sig denna gång rannsakningen till ett förberedande förhör och delfående av polisrapporten. Ehuru Ramström alldeles bestämt nekat, framgick av rapporten, att två personer kunna intyga, att de igenkänt Ramström, då han med blypiska slagit den på marken liggande Jonsson, samt att en annan för dem okänd person med en träribba slagit honom några slag. Denne okände tros ha varit en ung karl, Alfred Henning, vilken efter dråpet genast försvunnit och inte kunnat anträffas. Ramström får höra två vittnen på att han varit å annan plats, då dråpet förövades.

Nästa rannsakning kommer att hållas den 7 januari


Hudiksvallposten tisdagen den 10 januari 1899

Dråpet i Bergsjö. Då en av telefonarbetaren Oskar Jonssons banemän, häktade drängen Oskar Ramström, vid tinget i lördags å Hudiksvalls kronohäkte rannsakades om detta dråp, visade sig att Ramström fortfarande beslutsamt vidhöll, att han ej haft den ringaste andel i dråpet. Han brukade dessutom aldrig, om det kom ifråga, slåss med livsfarliga vapen och tillhyggen, utan då endast med nävarna eller stångas med huvudet, utdelande danska skallar. Utredning och bevisning mot Ramström beror därför uteslutande på vad vittnen sett och kunnat intyga. Och sådana vittnen funnes mot Ramström, både graverande och bindande.

Vittnena, en dräng Jonas Larsson och en ung stenarbetare Edman hade sett telefonarbetaren Oskar Jonsson, som de kände igen på hans uniformsband å mössan, springa över gården vid Nyhem, förföljd av Oskar Ramström, som båda vittnena kände igen, och av en person till, som Jon Larsson såg var Alfred Henning, men som Edman ej kände förut. Av nyfikenhet hade då vittnena gått efter förföljarna och på 25 stegs avstånd sett i månskenet, huru Oskar Ramström, vilken haft på sig en neddragen mössa under aftonen, med blypiska tilldelade den på marken omkullfallne och tyst liggande Oskar Jonsson några hårt smällande slängar på högra sidan av huvudet, medan den andre förföljaren Alfred Henning slog Jonsson med en träribba. Vittnena hade då dragit sig från platsen, fruktande att Jonsson skulle bli slagen fördärvad. Vittnena Carl Persson och Emanuel Johansson hade förut under aftonen sett Ramström inneha, som de bestämt tyckte, en riktig blydagg eller blypiska, om vilken Ramström till en av vittnena yttrat att det skulle smaka att få av den. Ramström påstod att det varit en stam av ett mindre farligt piskskaft som han hittat på vägen. Slutligen fingo lektor Selander och sergeant Kring höras av Ramström i avsikt att genom deras intyg visa att Ramström varit vid hotellet då dråpet ägt rum, men vad de visste därom bevisade ingenting. Rätten söker med flera vittnens inkallande till den 27 januari få målet så utrett och klart som möjligt.

Den efterlyste Alfred Henning hade icke ännu blivit ertappad.


Hudiksvallposten lördagen den 28 januari 1899

För dråpet i Bergsjö å telefonarbetaren Oskar Jonsson den 26 sistlidne november hölls slutrannsakning i går med för dråpet häktade drängen Carl Oskar Ramström från Bergsjö.

Ramström nekade som förut att hava vållat Jonssons död eller att ens hava misshandlat denne på något sätt och använt blypiska. Sedan sex nya inkallade vittnen hörts i saken, vilkas upplysningar voro av mindre vikt för målets utredning, avkunnades dock, mot Ramströms nekande, på grund av vad andra vittnen intygat, följande dom:

Då Carl Oskar Ramström genom vittnen är förvunnen att jämte annan person hava misshandlat telefonarbetaren Oskar Jonsson med blypiska eller liknande tillhygge i högra sidan av huvudet, varav Jonsson enligt obduktionsprotokoll ljutit döden, men ej av slag i högra sidan, alltså dömdes Carl Oskar Ramström, att för misshandel å allmän väg i hastigt mod utan avsikt att döda, då han likväl förorsakat Jonssons död, att hållas till straffarbete i 5 år och att ersätta staten för obduktionskostnad å den döde 29 kronor och 50 öre samt för av fattigvården förskotterade 6 kronor och 50 öre och utgiva vittnesersättningar.

Ramströms yrkande att jäva vittnet Carl Edman och få uppskov ogillades.

Efter domens avkunnande yttrade Ramström, att han kom att »lida oskyldigt»

mord-001-ramstrom


Personuppgifter:
Den mördade
Oskar Jonsson var född i Norrköping 14/2 1869. Mördad 27/11 1898
Den dömde Karl Oskar Ramström var född i Norrala 4/2 1878. Efter avtjänat straff på Långholmen avled han på Hudiksvalls lasarett 8/2 1905.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *