Bilregister Forsa och Hög

Dellenportalen har samlat fakta om registrerade bilar från intervjuer, ur register och från olika arkiv. Registret är långt ifrån komplett.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Bilens historia.


Mer information finns hos AutomobilhistoriaVägtrafikregistret och Biluppgifter.se


Här får du kontakt med Dellenbygdens Motorveteraner.


I databasen Car.info får man gratis detaljerade uppgifter om bilar


Vem äger bilen?


Lista över bilmärken, Wikipedia och lista över bilarnas ursprungsland.


Bilemblem.


Lista över motorcykelmärken, Wikipedia


Läs om en mängd intressanta Bilrepotage.


Se bilder och läs om många X-registrerade bilar.


Bilförordningar, här finns många intressanta uppgifter från bilismens barndom


Bil- och Väghumor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Utdrag ur förordningen om motorfordon 15 juni 1923

§.18 Mon.1 Vid framförande av automobil skall hastigheten städse begränsas så, att nödig försiktighet iakttages, och sålunda noga avpassas efter körbanan och den närmaste omgivningens överskådlighet och beskaffenhet samt förekomsten av annan trafik.
Automobil må ingenstädes framföras med större hastighet än att automobilen under alla omständigheter kan stannas, innan en tredjedel av den framför varandra överskådliga och fria delen av körbanan tillryggalagts. Härjämte skall iakttagas, att körhastigheten aldrig må överstiga:
1) för automobil, vars alla hjul äro försedda med luftringar:
a) för personvagn avsedda för högst 7 personer, å landsbygden i allmänhet …45 km i timmen. Inom stads och köpings bebyggda område även som annat tätbebyggt samhälle …35 km i timmen
b) för lastvagn med bruttovikt ej överstigande 2.500 kilogram … 20 km i timmen
c) för personbuss och för lastvagn med bruttovikt överstigande 2.500 kilogram men ej 3,600 kilogram … 20 km i timmen
2) för automobil med massiva gummiringar:
a) med en tjocklek av minst 4 centimeter … 15 km i timmen
b) med en tjocklek understigande 4 centimeter …10 km i timmen
c) för automobil med hjulringar av järn eller annat hårt material … 10 km i timmen

 

bifh-001-bil
Valdemar Eriksson i Hallsta, Hög. Bilmodellen kallas, Rengsjöbilen

 

BILAR I FORSA OCH HÖG 1923

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1923, fanns det inom Gävleborgs län 1922 registrerade bilar. Den 1.1.1907 infördes länsbokstäver som användes till 1973 då ett centralt bilregister blev inrättat.

X 20 Scania Vabis Forsa tingslags vägstyrelse
X 144 Ford 20 hkr Gustaf Nilsson Näsviken
X 145 Ford 20 hkr Oskar Blank Näsviken
X 164 Ford 20 hkr Oskar Blank Näsviken
X 295 Chevrolet 20 hkr P E Nilsson Näsviken
X 451 Maxwell 20 hkr Handlare H Sundberg Forsa
X 570 Ford 20 hkr Hemmansägare A Eriksson Forsa
X 599 Ford 20 hkr J Mickelsson Forsa
X 627 Briscoe 20-25 hkr Hemmansägare J E Fridlund Hög
X 803 Overland 30 hkr Hemmansägare L Olsson Forsa
X 820 Ford 20 hkr Mattias Olsson Ford
X 879 Thulin 20 hkr Trävaruhandlare N Eriksson Forsa
X 1089 Chevrolet 20 hkr Hemmansägare E Eriksson Forsa
X 1117 Studebaker 60-65 hkr Disponent Axel Lehman Forsa
X 1154 Overland 25hkr L J Larsson & Herrman Olsson Forsa
X 1156 Chevrolet 20 hkr Handlare J Jonsson Näsviken
X 1178 Briscoe 20 hkr Per Jonsson Forsa
X 1206 Buick 28 hkr Gästgivare Evald Hellberg Näsviken
X 1313 Oldsmobile 35 hkr A H Andersson Sörhoga
X 1469 Ford 20 hkr K G Nilsson Forsa
X 1494 Ford 20 hkr Nämndeman J Jonsson Forsa
X 1554 Dodge 30-35 hkr Erik Larsson Hög
X 1788 Ford 20 hkr Hemmansägare A Bodin

 

MOTORCYKLAR I FORSA OCH HÖG 1923

X 318 Indian, P. O. Fält Lantbrukare Hög
X 490 Indian Jonas Olsson Lantbrukare Hög
X 495 Reard Standard. Allan Bernard. Förvaltare, Näsviken
X 603 Thor H. Reinholdsson slaktare Hedsta Forsa
X 613 Harley Davidsson Dellarnas Flottningsförening, Näsviken
X 825 Read Standard K. J. Forsberg Forsa
X 848 Read Standard And. Andersson Förman Lund, Forsa
X 986 Rorec Martin Emriksson Forsa
X 994 Harley Davidsson P. J. Lund f. soldat. Forssa


HT Fredag 13 augusti 2010


Den här motorcykeln X 952 ägdes 1923 av smeden Nils Andersson i Järvsö.

 


BILAR I FORSA OCH HÖG 1927 – 1928

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1926 fanns det inom Gävleborgs län 3599 registrerade bilar och 1877 registrerade motorcyklar
År 1928 hade antalet bilar ökat till 5023 Det finns ingen uppgift om registrerade motorcyklar.

X 44 Ford Sågverksägare Lars Andersson Lund.
X 164 Ford Einar Mood Näsviken.
X 238 Ford Jordbruksarbetare Axel Nilsson
X 320 Ford Slaktare E M Halvarsson Näsviken
X 334 Ford Jordbruksarbetare W Svensson Näsviken
X 400 Briscoe Handlare N O Forsberg
X 404 Briscoe Jordbruksarbetare Albert och Lars Norberg Näsviken.
X 411 Chevrolet Jordbruksarbetare H Nordin Forsa
X 530 Ford Bageriarbetare J G E Gummesson Forsa
X 558 Chevrolet Hemmansägare Johan Persson Näsviken
X 570 Ford Hemmansägare A Eriksson Funsta
X 571 Ford Hemmansägare Gustav Severin Forsa
X 599 Ford Hemmansägare J Mickelsson Forsa
X 704 Ford Köpman Jonas Svärd Forsa
X 743 Oakland Bagare Martin Isidor Åkerblom Forsa
X 802 Overland Lantbrukare Olof Olsson Forsa
X 1089 Chevrolet Hemmansägare Erik Eriksson Forsa
X 1117 Studebaker Disponent Axel Leman Forsa
X 1124 Ford Köpman O J Kjällman Forsa
X 1135 Studebaker Disponent Axel Leman Forsa
X 1154 Overland L J Larsson och H Olsson Lund.
X 1165 Ford Fabriksarbetare Jonas Jonsson Forsa
X 1307 Buick Hemmansägare Lars Olsson Forsa
X 1338 Mathis Verkmästare Anders Pettersson Lund.
X 1431 Ford, lastbil Elektriker E W Dahlberg Forsa
X 1441 Ford Hemmansägare Gustav Severin Forsa
X 1477 Overland Handelsbiträde Edvin Sundberg Forsa
X 1494 Ford Nämndeman J Jonsson Veda Näsviken
X 1497 Ford Elektriker E G Engman Forsa
X 1500 Ford Slaktare Karl Aug Karlsson Forsa
X 1553 Chevrolet Hemmansägare Jonas Jonsson Forsa
X 1562 Ford Handlare Anders Eriksson Forsa
X 1570 Ford Slaktare Wilhelm Larsson Forsa
X 1574 Chevrolet Bagare M L Åkerblom Forsa
X 1831 Ford lastbil Hemmansägare Sigurd Åström Forsa
X 1923 Hansa Gästgivare Evald Hellberg Näsviken
X 1957 S. B. D. Hemmansägare Olof Hed Forsa
X 1977 Chevrolet Slaktare C G Pettersson Forsa
X 2243 Dodge Forsa Tingslags Vägstyrelse
X 2278 Hupmobile Handlare Per Udén Lund
X 2373 Chalmers Hemmansägare N Westberg Björkmo Forsa.
X 2392 Ford Hemmansägare Axel Norberg Näsviken
X 2413 Buick Hemmansägare Per Erik Persson Forsa
X 2419 Ford Förman J E Kjällman Näsviken
X 2432 Ford Bagare G A Gummesson Forsa
X 2478 Dodge Lantbrukare Per Jonsson Forsa
X 2616 Maxwell Handlare H Sundberg Byberg
X 2623 Ford Slaktare Gustav Pettersson Näsviken
X 2649 Ford lastbil Fabrikör S. Tillander Näsviken
X 2707 Buick Hemmansägare Lars Jonsson Hedsta
X 2787 Ford Hemmansägare Jonas Johansson Rumsta
X 2792 Ford lastbil Jordbruksarbetare Anders Olsson Forsa
X 2817 Dodge Brant Nils Erik Lund Forsa
X 2905 Oldsmobile Hemmansägare Nils Eriksson Forsa
X 3012 Ford Hemmansägare E O Blank
X 3074 Chevrolet Lantbrukare Anders Olsson Forsa
X 3124 Ford Jordbruksarbetare Albert Nilsson Forsa
X 3157 Fiat Handlare Erik Lust Forsa
X 3213 Chevrolet Postförare Herman Björk Näsviken
X 3242 Chevrolet Hemmansägare Jonas och Olof Jonsson Forsa
X 3249 Chevrolet Rektor Israel Jonzon Forsa
X 3274 Chevrolet Hemmansägare Lars Jonsson Forsa
X 3390 Chevrolet Chaufför Algot Nilsson Forsa
X 3438 Ford Hemmansägare P Persson och O Larsson Forsa
X 3532 Ford Förman A Andersson Forsa
X 3545 Ford Chaufför E J Malmqvist Forsa
X 3631 Chevrolet Köpman Johan Olof Krogh Kalvhaga Näsviken
X 3783 Ford Chaufför Karl Näslund Forsa
X 3835 Chevrolet buss Ominibussägare Nils Erik Brandt Forsa
X 3862 Moon Hemmansägare E J Nordin Forsa.
X 3955 Chevrolet Jordbruksarbetare Lars Larsson Forsa
X 3969 Ford Handelsresande E A Pettersson Forsa
X 4143 Hansa lastbil Slaktare Anders H Olsson Forsa
X 4163 Ford Hemmansägare Anders Eriksson Forsa
X 4178 Chevrolet Hemmansägare Olof Olsson Forsa
X 4186 Buick Chaufför Per J Åkman Forsa
X 4234 Chevrolet Handlare Albin Klang Hög
X 4314 Ford Fjärdingsman Nils Georg Mårdh Forsa
X 4324 Pontiac Hemmansägare Anders Larsson Forsa
X 4401 Ford Jordbruksarbetare Sven Eriksson Näsviken
X 4549 Overland Handelsresande Martin Olsson Näsviken
X 4618 Essex Köpman Nils Eriksson Forsa
X 4688 Ford Arbetare Carl Rune Svahn Näsviken
X 4752 Chevrolet Hemmansägare Jonas och Olof Olsson Forsa
X 4809 Moon Riksdagsman Jonas Andersson Forsa
X 4864 Overland Handlande And. Forsberg Näsviken
X 4884 Overland Jordbruksarbetare Axel Nilsson Näsviken
X 4987 Studebaker Gästgivare Evald Hellberg Näsviken

 

 

BILAR I FORSA OCH HÖG 1934

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1934 fanns inom Gävleborgs län 6571 registrerade bilar.

X 2 Volvo lastbil Holma Hälsinglands Linspinneri AB
X 20 Scania Vabis lastbil. Forsa Tingslags Vägstyrelse
X 103 Oakland chaufför Hilding Jonsson Forsa
X 226 Ford Livförsäkringsinspektör Johan Frid Sörforsa
X 316 Ford John Westlund Trogsta
X 358 De Soto Sport Hemmansägare Erik Olsson Hög
X 360 Chevrolet Hemmansägare Johan Persson Hamre
X 373 Buick Kyrkoherde Enock Berlin Forsa
X 411 Chevrolet jordbruksarbetare Jonas Hilding Nordin Forsa
X 428 Chevrolet Nämndeman Jonas Johanson Forsa
X 526 Nash Fröken Elin Olsson Näsviken
X 695 Overland Hemmansägare Jonas Eriksson Kungsgården, Hög
X 803 Ford jordbruksarbetare J O Larsson Björkmo Forsa
X 975 Chevrolet Slaktare Hilding Svärd Sörforsa
X 1022 Buick Handlare Per Udén Sörforsa
X 1026 Ford lastbil Hemmansägare Vilhelm Larsson Trombo, Sörforsa
X 1102 Volvo Omnibussägare Nils Erik Brandt Sörforsa
X 1122 Buick Arbetare Axel Nilsson Trogsta
X 1129 Chevrolet Chaufför Albin Rydberg Sörforsa
X 1311 Chevrolet Fabriksarbetare Artur Andersson Näsviken
X 1383 Chevrolet Slaktare E M Halvarsson Näsviken
X 1458 Ford Chaufför Per Norberg Forsa
X 1553 Chevrolet Hemmansägare Jonas Jonsson Stenbo, Forsa
X 1555 Oldsmobile Fabrikör C. G. Pettersson Böle, Näsviken
X 1612 Studebaker Chaufför Ragnar Forselius Sörforsa
X 1633 Ford lastbil Slaktare Karl August Karlsson Lund, Forsa
X 1649 Studebaker Jordbruksarbetare Jonas Jonsson, Sörforsa.
X 1700 Nash Direktör Axel Leman Sörforsa
X 1718 Oldsmobile Jordbruksarbetare Jonas Edvin Flodin, Rumsta
X 1809 Scania Vabis, lastbil Forssa tingslags vägstyrelse
X 1851 Oldsmobile Hemmansägare Olof Johan Byström, Trogsta
X 1962 Ford Hemmansägare Lars Eriksson Hallsta, Hög
X 2041 Buick, hemmansägare Lars Olsson Ölsund, Forsa
X 2116 Willys, Bilägare Bror Gunnar Kruth, Sörforsa
X 2172 Volvo lastbil, Chaufför Algot Nilsson, Näsviken
X 2190 Nash, Hemmansägare J. E. Fridlund Hög
X 2209 Ford, Hemmansägare Olof Hed Fränö, Sörforsa
X 2225 Ford, förvaltare Allan Bernard Näsviken
X 2293 Ford, mekaniker J. R. Ellström Näsviken
X 2303 Chevrolet lastbil, Hemmansägare Karl Olsson Tåsta, Hög
X 2409 Buick, jordbruksarbetare Jonas Jonsson Skarmyra, Sörforsa
X 2487 Volvo lastbil, Näsvikens handelsförening u.p.a. Näsviken
X 2590 Fiat, Hemmansägare Erik Olsson Klångsta, Sörforsa
X 2961 Scania Vabis lastbil, Albert Nilsson Stavåker Forssa
X 2975 Fiat, Anders Eriksson Klångsta, Forsa
X 3012 Ford, Hemmansägare Erik Oskar Blank Kalvhaga, Näsviken
X 3076 Chevrolet Handelsföreståndare G. Signell Näsviken
X 3100 Falcon Fjärdingsman Nils Mårdh Sörforsa
X 3249 Ford Rektor Israel Jonzon Forsa
X 3438 Ford Hemmansägaresöner Per Persson och Olof Larsson Näset, Forsa
X 3551 Chevrolet, Forsa Tingslags vägstyrelse
X 3626 Essex, Häradsdomare Jonas Larsson Hamre Näsviken
X 3706 Chevrolet lastbil, Chaufför H. Jansson Norrviksta, Forsa
X 3786 Oldsmobile Gårdsägare Lars Nilsson Fagervik, Näsviken
X 3813 Chevrolet, Hemmansägare Jonas Eriksson Åkre, Näsviken
X 3841 Pontiac, Chaufför Hilding Jonsson Sörviksta, Forsa
X 3887 Volvo, Hemmansägare Lars Jonsson Hedsta, Forsa
X 3905 Chevrolet, Slaktare Oskar Jansson Näsviken
X 3962 Chevrolet lastbil, Chaufför Einar Malmqvist Forsa
X 4178 Chevrolet, Hemmansägare Olof Olsson Tövsätter, Forsa
X 4270 Buick, Chaufför Isidor Åhman Forsa
X 4324 Pontiac Hemmansägare And. Larsson Hillsta, Forsa
X 4352 Scania Vabis lastbil, Forssa Tingslags Vägstyrelse
X 4613 Essex, Elektriker E Gustav Engman Sörforsa
X 4618 Essex, Köpman Nils Eriksson Forsa
X 4626 Chevrolet, Agent J. Fredrik Falk Lumnäs, Forsa
X 4752 Chevrolet hemmansägare Jonas Olsson och Olof Olsson Utnäs, Forsa
X 4864 Overland, Handlare And. Forsberg Näsviken
X 5059 Chevrolet Bagare Jonas Olsson Hillen, Näsviken
X 5130 Chandler, Postförare Herman Björk Hamre, Näsviken
X 5235 Nash, Disponent Axel Leman Lund, Forsa
X 5430 Buick, Köpman, Johan Olof Krogh Kalvhaga, Näsviken
X 5459 Chevrolet, Chaufför Karl Näslund Mickje, Näsviken
X 5461 Essex, Handlare Oskar Backström Sörforsa
X 5471 Chevrolet Nämndeman Jon Jonsson Veda, Näsviken
X 5583 Chevrolet Hemmansägare A. Olsson Trogsta, Forsa
X 5619 Chevrolet lastbil, Chaufför Johan Edvin Johansson Forsa
X 5681 Buick, Bageriarbetare G. A. Gummesson Sörforsa
X 5818 Pontiac, Hemmansägare P. Jonsson Stavåker Forsa
X 5853 Locomobile, Herman Sundberg Byberg, Forsa
X 5936 Chevrolet lastbil, Bagare G. A. Gummesson Lund, Forsa
X 5990 Essex, Jordbrukare Erik Eriksson Nansta, Forsa
X 6327 Buick, Disponent Pauel Burchart Näsviken
X 6357 Chevrolet, Ingenjör Fredrik Hill Näsviken
X 6390 Buick Handlare K. Forsberg Forsa
X 6448 Chevrolet, Jordbruksarbetare Lars Larsson Böle, Näsviken
X 6449 G. M. C. lastbil, Chaufför Albert Nilsson Stavåker, Forsa
X 6512 Chevrolet, Slaktare G. Pettersson Näsviken


bifh-002-x-1311
X 1311, Chevrolet ägare Artur Andersson (1915-1940), Näsviken, men vilka är barnen?

 

BILAR OCH BUSSAR I FORSA OCH HÖG 1960

Enligt 1960 – års bilkalender fanns det inom Gävleborgs län 57 317 registrerade bilar.
Ur bilregistrets finstilta text med drygt 57 tusen motorfordon har nedan beskrivna bilar och ägare blivit utsållade.

Det är möjligt att någon blivit förbisedd och kanske även fått fel namn då de flesta förnamn varit skrivna med initialer. Dessutom förekommer många tryckfel. I ett försök att förtydliga ägarnas namn har de jämförts med uppgifter ur telefonkataloger från tiden omkring 1960.

X 202 Chevrolet Buss 29 Holma Helsinglands Linspinneri & Väveri AB
X 369 Ford Buss 47 Forsa Kommun. Brandstyrelsen Box 51 Sörforsa
X 1121 Chevrolet lastbil 46 Fabrikör Manne Svärd Sörforsa
X 1133 Ford 38 Fotograf Ragnar Forsberg
X 1212 Scania lastbil 59 Forså Bruks AB Näsviken
X 1338 Vw lastbil 60 Reparatör Sigge Svensson Kalvhaga Box 1158 Näsviken
X 1471 Vw lastbil 53 Ingenjör B Kleberg Frejavägen 9b Sörforsa
X 1523 Volvo Lastbil 56 Fabrikör Manne Svärd Sörforsa
X 1645 DKW lastbil 58 Köpman, Fiskhandlare Halvard Bylund Berglock
X 1781 IFA lastbil 51 Trädgårdsmästare Anders Sjögren Medvik
X 2144 Bedford lastbil 55 Firma Flygts Betong Berglock
X 2175 Volvo lastbil 46 Lantbrukare Anders Bryngelsson Kalvhaga Låda 169 Näsviken
X 2194 Scania lastbil 50 Hemmansägare, hästhandlare Johan Hultman Lia Hög
X 2343 Volvo lastbil 53 Åkare Alvar Löfstrand Sågbäcken Låda 2301 Näsviken
X 2363 Rover lastbil 49 Högs Brandkår Holm Hög
X 2561 Volvo lastbil Handlare Rune Carlsson Trogsta
X 2999 Volvo lastbil 59 Åkeriägare E Larsson Lumnäs
X 3231 Ford lastbil 58 Näsvikens Handelsförening Näsviken
X 3260 Vw lastbil Trädgårdsmästare Oskar Härdin Fack 8 Sörforsa
X 3355 DKW lastbil 52 Fabriksarbetare R L Ulin Rödmyra Sörforsa
X 3374 lastbil 60 Åkare K H Flodin Rumsta
X 3414 Scania lastbil 57 Åkeriägare O Hållén Utnäs Sörforsa
X 3774 Morris lastbil 50 Rörledningsinstallatör K O Hultqvist Hamre
X 3786 Ford lastbil 59 Åkare B Olsson Medvik
X 3789 Mercedes lastbil 57 Fabrikör E M Halvarsson Box 702 Näsviken
X 3889 Vw lastbil 54 Truckförare T Schedin Hamre
X 4124 Volvo lastbil 56 Åkare R Engman L 1564 Sörforsa
X 4182 Volvo lastbil 53 Rörledningsinstallatör P Hallin Norrviksta
X 4671 Volvo lastbil 53 Högs Hönsgård Västanåker Hög
X 4857 Volvo lastbil 34 Brandstyrelsen Forsa
X 5178 Volvo lastbil 60 Åkeriägare A Löfstrand Sågbäcken Näsviken
X 5398 Scania lastbil 58 Åkare L A Löfstrand Box 301 Näsviken
X 5503 Opel lastbil 55 Slaktare Manfred Halvarsson Näsviken Tel 43
X 6388 Volvo lastbil 52 Åkeriägare J Jonsson Box 536 Näsviken
X 6805 Morris Lastbil 56 Köpman E Skoglund Näsviken
X 6866 Vw lastbil 59 Köpman J Nilsson Pl. 1177 Näsviken
X 6916 Volvo lastbil 56 Åkare F Elving Box 1686 Sörforsa
X 7088 Volvo lastbil 54 Åkare P Söderberg Hedsta
X 7490 Chevrolet lastbil 55 Hemmansägare E Andersson Låda 1150 Näsviken
X 7816 Morris lastbil 59 Elinstallatör E Skoglund Böle Näsviken
X 7425 Opel O 38 Elektriker S. Svensson Box 27 Sörforsa
X 8946 DKV 39 Verkstadsarbetare P. J. Olsson Box 60 Lund, Sörforsa
X 10069 Volvo 51 Kartongarbetare O. I. Hildingsson Låda 537 Näsviken
X 10095 Saab 55 Fabriksarbetare N. A. Frisk Låda 127 Näsviken
X 10150 Morris M 51 Jordbruksarbetare K. Matsson Medevik Forsa
X 10368 Chevrolet 47 Fabriksarbetare O. Andersson Box 11 Sörforsa
X 10375 Opel O 51 Inez Jonsson Låda 710 Byberg
X 10399 Opel kadett 39 Chaufför O A Jonsson Bäck Forsa
X 10590 Volvo 57 Folkskollärare S G Sundberg Box 1155 Sörforsa
X 10607 Simca 57 Fabriksarbetare A Svensson Nansta
X 10652 Volvo 47 Elektriker B Skogfeldt Box 453 Näsviken
X 10718 Simca 57 Snickare H Olsson Box 60 Sörforsa
X 10904 Volvo 57 1:e Poliskonstapel Bror Forss Bäck Forsa
X 11140 Plymouth 58 Droskägare H Andersson Näsviken
X 11222 Saab 53 Kartongarbetare A Schmidt Box 12 Näsviken
X 11470 Vw 59 Chaufför P I Åkman Berglock Forsa
X 11970 Consul 51 Hemmansägare H Jonsson Hjorsta Hög
X 12247 Singer 51 Hemmansägare J Jonsson Nansta Forsa
X 12417 Volvo 53 Hemmansägare E Jonsson Åsak Hög
X 12559 Zephyr 59 Hemmansägare E Olsson Bäck Forsa
X 12615 Mercedes 60 Folkskollärare K Sundin Norrviksta Sörforsa
X 12617 Simca 55 Skogsarbetare G Frank Box 414 Näsviken
X 12641 Volvo 47 Sågverksarbetare A Sverin Fränö Sörforsa
X 12770 Vw 59 Sjuksköterska B I Persson Kungsgården Hög
X 12783 Volvo 54 Hemmansägare L Widell Veda Näsviken
X 13155 Opel O 53 Jordbruksarbetare L E Larsson Smedsgården Näsviken
X 13227 Consul 54 Bröderna Blanks bilverkstad Fack 40 Näsviken
X 13275 Mercedes 180 Tjänsteman R Balkow Hillen
X 13313 Volvo 57 Fabriksarbetare L E Strid Sågbäcken Näsviken
X 13444 Morris O 50 Byggnads snickare B Nyman Låda 1096 Sörforsa
X 13510 Consul 53 Traktorförare P Sundfors Edsta Hög
X 13512 Anglia 58 Fru E Berg c/o Rask Hamre Näsviken
X 13560 Opel O 51 Fabriksarbetare A Cedergren Box 176 Näsviken
X 13706 Mercedes 170, 50 Stationskarl A E Carlsson Box 612 Böle Näsviken
X 13728 Opel R 57 Snickare E Martinsson Hamre Näsviken
X 13760 Fiat 500, 49 Byggnadssnickare J E Johansson Fack 52 Sörforsa
X 13776 Taunus 50 Jordbruksarbetare W Andersson Veda Näsviken
X 13796 Mercury 46 Hemmansägare O Jonsson Matnäs Sörforsa
X 13881 Volvo 46 Handlare A Eriksson Klångsta Sörforsa
X 14031 Morris Minor 53 Vaktmästare P Lindström Folkhögskolan Sörforsa
X 14034 Volvo 58 Kamrer A G Borg Fack 49 Näsviken
X 14185 Standard 50 O T Nilsson Glimsta Hög
X 14306 Morris Minor 50 Fabriksarbetare A Höglund Låda 636 Näsviken
X 14344 Ford 50 Elektriker B E Andersson Trogsta
X 14406 Volvo 57 Kyrkoadjunkt S Rimbe Forsa
X 14512 Vw 50 Mjölnare E O Johansson Box 696 Näsviken
X 14526 Saab 59 Jordbruksarbetare S Nordin Sörhoga
X 14548 Morris 50 Hemmansägare E Olsson Låda 213 Flatmo Näsviken
X 14613 Saab 51 Hemmansägare J Persson Sunnanbäck Sörforsa
X 14630 Morris 54 Sågverksarbetare J T Samuelsson Tövsätter
X 14690 Anglia 55 Skogsarbetare N Sundberg Glugg Näsviken
X 14746 Opel O 38 Jordbruksarbetare J G Glad Lumnäs Sörforsa
X 14783 Opel O 50 Skogsarbetare E Blom Låda 399 Näsviken
X 14785 Opel O 51 Serviceman O Nyberg Frejav. 6A Sörforsa
X 14976 Saab 59 Hemmansägare O Lönn Trogsta
X 15035 Opel O 50 Bageriarbetare E Gummesson Bäck Forsa
X 15099 Moskovits 50 Handelsbiträde Karin Nilsson Hedsta
X 15115 Opel R 58 Byggnadsarbetare S Samuelsson Lumnäs
X 15178 Taunus 57 Flottningsarbetare S Olsson Långsbo Sörforsa
X 15367 Vw 48 Hemmansägare A S Persson Åsak Hög
X 15415 MG 50 Chaufför Sven Olov Rådström – Oka kallad, Box 322 Näsviken
X 15430 Opel O 53 Hemmansägare N Persson Mickje Sörforsa
X 15527 Morris M 50 Jordbruksarbetare B Larsson Sigsta Hög
X 15589 Chevrolet 59 Droskägare V Flodin Sörforsa
X 15722 Willys Jeep 44 Arrendator P Sundell Nansta Forsa
X 15831 Renault 50 Hemmansägare Signe K Nilsson Övernäs Näsviken
X 15840 Saab 58 Journalist N M Dahlberg Skarmyra Sörforsa
X 15949Volvo 50 Hemmansägare V Andersson Trogsta
X 16205 Borgward 55 Brukstjänsteman Åke Andersson Box 5 Näsviken
X 16337 Volvo 50 Hemmansägare E Holm Näsviken
X 16383 Volvo 50 Hemmansägare E Persson Hedsta Forsa
X 16510 Mercedes 56 P E Norell Box 706 Näsviken
X 16528 Opel O 50 Snickare J Elg Trogsta Forsa
X 16777 Volvo 58 Textilarbetare P Tärneborg Låda 1067 Sörforsa
X 16995 Morris Minor 53 Konstnär Per Åberg Berglock Sörforsa
X 17016 Vw 58 Lagerbiträde O Olsson Box 596 Näsviken
X 17165 Vauxhall 50 Studerande P Enge Prästgården Forsa
X 17201 Vw 50 Frk Alice Eriksson Bäck Forsa
X 17243 Volvo 51 Reparatör B A Söderlund Box 17 Näsviken
X 17327 Vw 51 Bröderna Blanks bilverkstad Böle Näsviken
X 17350 Prefekt 54 Skogsarbetare E G Eriksson Fack 44 Sörforsa
X 17491 DKV 58 Hemmansägare H Vinberg Kungsgården Hög
X 17492 Citroën 51 Hemmansägare A Johansson Fack 84 Sörforsa
X 17501 Volvo 50 Chaufför S Jonsson Sunnanbäck Sörforsa
X 17531 Taunus 57 Kont. B Åkman Hedsta Forsa
X 17543 Saab 58 Hemmansägare N Persson Låda 248 Näsviken
X 17618 Consul 51 Chaufför O A Wester Tomta Näsviken
X 17706 Standard V 50 Jordbruksarbetare J H Nordin Sörhoga
X 17734 Vw 54 Fabriksarbetare O T Johansson Box 508 Näsviken
X 17892 Standard V 50 Hemmansägare O J Källman Norrhoga
X 18251 Zephyr 55 Sliperiförman K A H Andersson 550 Näsviken
X 18299 Citroën 47 Hemmansägare S Svennberg Trogsta
X 18307 Vw 50 Hemmansägare J E Lindh Rumsta
X 18469 Vw 51 Hemmansägare J Högström Byberg Näsviken
X 18570 Volvo 51 Skogvaktare G R Reinholdsson Bäck Forsa
X 18704 Morris minor 50 Fabriksarbetare S Hiller Hedsta
X 18864 Volvo 51Hemmansägare P S Persson Låda 149 Näsviken
X 18998 Opel Kadett 56 Lantbrukare E O Larsson Smedsgården Näsviken
X 19140 Fiat 1100, 57 Järnvägstjänsteman R Ohlsson Fack 4 Forsa
X 19190 Morris minor 58 Flottningsarbetare J Fridh Box 1506 Sörforsa
X 19276 Saab 51 Jordbrukare H Andersson Veda Låda 652 Näsviken
X 19451 Saab 56 Verkmästare K O L Jonsson Låda 1519 Sörforsa
X 19464 Morris minor 52 Fabriksarbetare B E Flygt Bäck Forsa
X 19581 Mercedes 180. 55 Hemmansägare L Olsson Tronbo Sörforsa
X 19694 Vw 50 Fabriksarbetare R Cedergren Box 171 Näsviken
X 19771 Prefect 52 Vaktmästare J Andersson Hedsta
X 19832 Morris O, 52 Cellulosaarbetare J E Jonsson Ölsund
X 20066 Vw 53 Snickare H Östberg Kungsgården Hög
X 20290 Mercedes 50 Hemmansägare N Larsson Kälkebo Sörforsa
X 20388 Austin A30, 54 Fabriksarbetare S Mickelsson Box 517 Näsviken
X 20596 Opel R 58 Hemmansägare B Eriksson Holm Hög
X 20616 Vw 50 F d Polisman O Eriksson Gåcksäter Hög
X 20769 Volvo 58 Diamantborrare B Nordh Tåsta Hög
X 20915 Saab 59 Polisman E F Jonsson Polisstationen Sörforsa
X 21079 Taunus 58 Hemmansägare J Norell Box 388 Näsviken
X 21102 Morris 52 Maskinförare U Sjögren Medvik
X 21163 Volvo 50 Hemmansägare W Larsson Tronbo Sörforsa
X 21585 Vw 50 Chaufför S Mickelsson Övernäs Näsviken
X 21881 Vw 58 Ing. H A Nordlund Hamre
X 21965 Volvo 53 Hemmansägare H Schön Sörviksta
X 22203 Hillman 53 Virkesmätare G Svensson Tövsätter
X 22295 Taunus 54 Textilarbetare O Wallin Låda 1760 Sörforsa
X 22335 Volvo 53 Hemmansägare E Eriksson Nansta
X 22420 Volvo 52 Hemmansägare O Persson Söderäng
X 22551 Vw 51 Fabriksarbetare E Andersson Låda 683 Näsviken
X 22782 Volvo 53 Hemmansägare S Bergman Forsa
X 22902 Vw 53 Hemmansägare E Eriksson Tomten Sörforsa
X 22958 Volvo 57 Fabriksarbetare H Eriksson Box 306 Näsviken
X 23018 Austin A40, 56 Rörmontör B Johansson Fack 30 Forsa
X 23208 Zephyr 53 Fabriksarbetare J M Jonsson Box 536 Näsviken
X 23297 Volvo 57 Överläkare J Stavlo Lund
X 23337 Hillman 54 Fru K Svensson Berglock
X 23391 Morris minor 53 Hemmansägare Roland Holmqvist Forsadalen
X 23405 Volvo 53 Åkeriägare P Söderberg Hedsta
X 23917 Morris minor 53 Fabriksarbetare P Persson Sandåker Hög
X 23939 IFA 52 Rättare E Tjärn Box 505 Näsviken
X 24027 Volvo 51 Fabriksarbetare K G Nilsson Hedsta
X 24063 Vw 56 Byggnadssnickare H Hed Norrhoga
X 24070 Austin 53 Sågverksarbetare H Kron Sörhoga
X 24172 Austin 53 Hemmansägare P Persson Rumsta
X 24412 Morris minor 53 Frk. H L Westin Box 1623 Sörforsa
X 24581 Volvo 54 Byggnadsnickare A S Hed Harv Forsa
X 24646 Opel K 56 Hyvlare E Eriksson Klångsta
X 24700 Vw 54 Sågverksarbetare G Terneborg Låda 740 Näsviken
X 24758 Volvo 58 Hemmansägare N Larsson Hedsta
X 24936 Morris minor 53 Jordbruksarbetare J E Jonsson Hjorsta Hög
X 24977 Vw 51 Fabriksarbetare E Sundberg Låda 647 Näsviken
X 24996 Peugeot 203, 54 Köpman P Eng Holm Hög
X 25004 Taunus 59 Fru Agnes Karlsson Wålsta Forsa
X 25090 Saab 54 Tegelmästare E Israelsson Forsa
X 25154 Morris minor 54 Inspektör K H Gladh Låda 1684 Sörforsa
X 25208 Vw 58 Vägarbetare S B Wedmark Box 1180 Sörforsa
X 25257 Mercedes 180, 55 Byggnadssnickare J H Westin Trogsta
X 25315 Austin 54 V Jonsson Frölland Hög
X 25338 Borgw. 53 Jordbruksinstruktör G Lindström Näsviken
X 25396 Zephyr 53 Hemmansägare L Andersson Låda 136 Näsviken
X 25442 Volvo 50 Fru Ebba Lindman Box 39 Sörforsa
X 25517 Volvo 53 Bilförsäljare Åke Olsson Hedsta
X 25693 Morris M 54 Hemmansägare S Jonsson Stavåker
X 25706 Volvo 59 H Reinholdsson Hedsta
X 25730 Opel R 58 S Blank Box 40 Näsviken
X 25740 Volvo 53 Byggnadsarbetare J O Larsson Björkmo
X 25762 Morris 54 Hemmansägare P H Berglund Baldra Hög
X 25868 Vw 55 Fabriksarbetare G Hermansson Box 676 Näsviken
X 25875 Saab 50 Fabriksarbetare E Frank Låda 414 Näsviken
X 25894 Goliat 52 Skogsarbetare F Jansson Vålsta
X 25963 Vw 54 Disponent J Bennmarker Sörforsa
X 25974 Saab 57 Fabriksarbetare J Andersson Veda
X 26003 Morris 54 Lantbrukare E G Strömberg Baldra Hög
X 26257 Zephyr 54 Jordbruksarbetare S Andersson Utnäs
X 26336 Vw 54 Textilarbetare A Åström Låda 327 Näsviken
X 26396 Vw 54 Skogspraktikant A Jonsson Sörviksta 1 Forsa
X 26398 Volvo 57 Klamp E Iversén Box 34 Näsviken
X 26498 Morrs M 49 Sotarmästare A Burman Berglock
X 26561 Saab 58 Övermontör J Strid Box 1689 Sörforsa
X 26598 Standard 54 Flottningsarbetare I Svensson Mickje Forsa
X 26605 Volvo 53 Folkskollärare Selma Fagerström Näsviken
X 26688 Opel R 55 Grävmaskinist F Mattsson Gåcksäter Hög
X 26753 Morris M 54 L Forsberg Sunnanbäck Sörforsa
X 26764 Opel K 54 Fabr. J Jonsson Skarmyra
X 26765 Volvo 53 Hemmansägare E Jonsson Tomta
X 26835 Austin A30, 54 Frk. Ebba M Stenberg Låda 1181 Sörforsa
X 26875 Hillman 54 Målare E Rundgren Lia Hög
X 26902 Austin 54 Byggnadssnickare E Nordström Klångsta
X 27057 Volvo 52 N Forslin Långby Box 207 Näsviken
X 27065 Volvo 60 Järnvägstjänsteman J Larsson Byberg
X 27066 Borgward I 55 Affärsbiträde H Bergström Nansta
X 27071 Taunus 59 Hemmansägare B Olsson Byberg
X 27134 Volvo 57 Hemmansägare E Nilsson Box 74 Sörforsa
X 27139 Wolseley 54 Hemmansägare S V Högström Långby
X 27160 Taunus 59 Frk. Kristina Nilsson Övernäs
X 27251 Anglia 55 Chaufför A E Eriksson Låda 1410 Sörforsa
X 27315 Volvo 60 Försäljningschef G Iversen Näsviken
X 27422 Anglia 54 Målare A Lust Box 610 Näsviken
X 27601 Hillman 54 Hemmansägare L A Andersson Låda 141 Söderäng Näsviken
X 27736 Opel O 53 Lagerarbetare P T Wannberg Box 55 Sörforsa
X 27756 Austin 54 Köpman K Forsberg Forsa
X 27897 Morris O 54 Hemmansägare O Persson Rumsta
X 27981 Zephyr 54 Chaufför T Jonsson Sunnanbäck Sörforsa
X 28002 Chevrolet 54 Chaufför N G Jonsson Box 1648 Sörforsa
X 28043 Vauxhall 54 Hemmansägare M Larsson Berglock
X 28056 Vw 58 Korrespondent R E Svedlund Hamre
X 28103 Vw 51 Hemmansägare O R Olsson Fränö Forsa
X 28141 Customl. 51 Rörmontör B Johansson Fack 30 Forsa
X 28148 Hillman 54 Mekaniker W Eriksson Hallsta Hög
X 28315 Simca 54 Jordbruksarbetare B Norberg Veda
X 28378 Vw 54 Skogstjänsteman E Pettersson Hornö Sörforsa
X 28914 Austin 54 Affärsbiträde B E Nilsson Låda 1177 Näsviken
X 28973 Anglia 52 Målarmästare H Norin Fack 5 Forsa
X 29006 Austin 54 Snickare S Mood Låda 1249 Näsviken
X 29019 Volvo 59 Ing. G Kindstedt Hamre
X 29052 Populär 54 Flottningsarbetare T Florentin Box 1680 Sörforsa
X 29104 Mercedes 190, 56 Arrendator C A Fredriksson Prästgården Forsa
X 29124 Standard 54 Förman H Pfeifer Box 1300 Sörforsa
X 29182 Morris M 54 E Rask Låda 372 Näsviken
X 29190 Hudson 57 Hemmansägare E A Andersson Låda 150 Näsviken
X 29194 Opel O R, 53 Chark R Larsson Ölsund
X 29314 Vw 54 Hemmansägare J Å Persson Baldra Hög
X 29327 Opel kadett 54 Träarbetare L G Östberg Hamre 341 Näsviken
X 29429 Opel Kadett 54 Handelsträdgårdsmästare A H Karlsson Box 8 Sörforsa
X 29443 Volvo 57 Elinstallatör B Schön Trogsta
X 29448 Vw 54 Chaufför E Eriksson Berglock Sörforsa
X 29544 Volvo 50 Chaufför A Ling Box 1698 Sörforsa
X 29561 Vw 54 Hemmansägare H Jonsson Fränö
X 29765 Volvo 65 Skogsförman A Olsson Byberg Box 749 Näsviken
X 29809 Consul 56 Hemmansägare G Sverin Klångsta
X 29838 Vw 54 Byggnadssnickare O Samuelsson Lumnäs
X 30079 Ford 59 Lantbrukare G Fredriksson Forsa
X 30225 Volvo 53 Målare J Olsson Box 607 Näsviken
X 30335 Saab 57 Jordbrukare B Öst Rolfsta
X 30343 Volvo 54 Linjearbetare P A Sandström Medvik
X 30417 Rover 55 Forsså Bruks AB Näsviken
X 30488 DKW 55 Elektriker O Olsson Edsta Hög
X 30682 Volvo 57 Bosschaufför L G Larsson Bäck
X 30848 Volvo 54 Hemmansägare J H Olsson Hillsta
X 31030 US Ford 54 Bagare J Gummesson Lundal 1704 Sörforsa
X 31048 Vauxhall 55 Murare N A Nilsson Låda 1083 Sörforsa
X 31051 Vw 54 Fabriksarbetare E Hedman Låda 545 Näsviken
X 31052 Vw 55 Sågverksarbetare E A Andersson Häggnäs Sörforsa
X 31161 Standard 55 Busschaufför A Eriksson Box 720 A Näsviken
X 31294 Morris minor 55 Försäljare K R Schönborg Byberg
X 31390 Vw 54 Vägarbetare B G Enström Trombo Sörforsa
X 31500 Simca 55 Skogsarbetare G Andersson Box 1683 Näsviken
X 31519 MG 55 Hemmansägare A V Hådén Vålsta
X 31588 Morris 53 Hemmansägare P Jonsson Stavåker
X 31605 Saab 55 Ingenjör S Vallin Box 527 Näsviken
X 31660 Morris 55 Byggnadssnickare P Eriksson Tomten Sörforsa
X 32119 Lloyd 55 L J Andersson dödsbo Trogsta
X 32139 Volvo 54 Hemmansägare J Olsson Frölland Hög
X 32215 Volvo 57 Hemmansägare H Persson Edsta Hög
X 32218 Opel R 55 Faktor G Wallberg L 1688 Sörforsa
X 32329 Austin 55 Skogsarbetare G A Norin Låda 715 Näsviken
X 32326 DKW 55 Jordbruksarbetare L Å Jonsson Sörviksta
X 32409 Saab 55 Skogsarbetare S I Johansson Mickje Sörforsa
X 32414 Austin A40, 48 Fabriksarbetare G Öhman Näsviken
X 32449 Taunus 59 Byggnadsarbetare J E Andersson Box 36 Sörforsa
X 32819 Vw 55 Chaufför P Salminen Kungsgården Hög
X 33040 Fiat 1100, 50 Maskinist E A Jonsson Klångsta
X 33053 Austin 55 Hemmansägare E Olson Edsta Hög
X 33096 Vauxhall 55 Fru B Rydberg Box 1116 Sörforsa
X 33214 Anglia N E Ovanfors Hedsta
X 33342 Volvo 54 Skogvaktare O Karlsson Åsak Hög
X 33554 Vw 58 Chaufför A Jonsson Bäck
X 33558 Hillman 54 V Ström Brevlåda 196 Näsviken
X 33571 Volvo 53 Slakteriarbetare I Kilander Box 716 Näsviken
X 33580 Vw 55 Svarvare P Y Persson Box 1501 Sörforsa
X 33900 Plymouth 51 Skogsarbetare O Fors Norrviksta
X 33902 Goliath 55 Hemmansägare H Forslin Box 207 Näsviken
X 33944 Opel O 55 Chaufför J M Högberg Låda 161 Näsviken
X 34078 Volvo 54 Arrendator E Olsson Rödmyra
X 34234 Anglia 59 Hemmansägare F Skalman Norrviksta
X 34621 Opel O 55 Snickare A Larsson Trogsta
X 34667 Austin A40, 50 Fabriksarbetare S E Olsson Långby
X 34707 Mercedes 180, 55 Sjukvårdsbiträde A E Svensson Rumsta
X 34747 Volvo 54 Fru L Pettersson Böle Näsviken
X 34893 Kaiser 51 Chaufför O Forsberg Trombo
X 34910 US Ford 55 Traktorförare E Hellberg Västanåker Hög
X 35129 Volvo 56 Butiksbiträde N F Jonsson Häggnäs
X 25248 Lloyd 55 Målare Å Hansson Åsak Hög
X 35460 Vw 56 Lantbrevbärare P Nilsson Vålsta
X 35493 Volvo 54 Verkstatarbetare I Flygt Box 1123 Sörforsa
X 35571 Renault 55 Fabriksarbetare F Klaar Forsadalen
X 35625 Simca 55 Byggnadsarbetare A Mattsson Lumnäs
X 35753 Saab 55 Elmaskinist I H Ljungberg Box 27 Sörforsa
X 35823 Volvo 53 Fabriksarbetare L Eriksson Rumsta
X 35873 Lloyd 55 Jordbruksarbetare L Andersson Utnäs
X 35953 AustinA30, 55 Fabriksarbetare L E Olsson Låda 156 Näsviken
X 35979 Morris minor 55 Hemmansägare S J Svensson Hamre
X 36317 Mercedes 180, 58 Kommunkamrer A Karlsson Forsa
X 36318 Vw 55 Hemmansägare I Hultman Hjorsta Hög
X 36365 Vw 54 Hemmansägare E Persson Frölland Hög
X 36424 Volvo 56 Chaufför V Norin Holm Hög
X 36429 Vauxhall 55 Chaufför K R Viklund Gåcksäter Hög
X 36463 Saab 56 Metallarbetare O A Andersson Trogsta
X 36476 Opel K 56 Bilskollärare N E Eriksson Låda 1277 Sörforsa
X 36665 Ford 55 Droskägare A Persson Tåsta Hög
X 36740 Volvo 56 Fru Anna Olsson Medvik
X 36935 Vw 56 Fil mag. P G Sundberg Folkhögskolan Forsa
X 36981 Vw 58 Snickare A Westberg Box 49 Sörforsa
X 37019 Morris minor 52 Fabriksarbetare K E Olsson Låda 439 Näsviken
X 37141 De Soto 52 Skogsarbetare S Mars Nansta
X 37184 Saab 58 Chark biträde S A Olsson Box 25 Näsviken
X 37264 Volvo 56 Stiftesförman E Bykvist Sågbäcken Näsviken
X 37483 Taunus 56 Hemmansägare O Eriksson Mickje
X 37486 Austin A40, 56 Hemmansägare H Berglund Kungsgården Hög
X 37572 Taunus 58 Hemmansägare E Norin Stavåker
X 37713 Vw 58 Tapetserare R Högberg Box 25 Sörforsa
X 37756 Taunus 56 Chaufför S Jonsson Vasatrafiken Sörforsa
X 37872 Vw 56 Järnvägstjänsteman R Johansson Fack 50 Näsviken
X 37974 IFA 55 Fabriksarbetare Y Nilsson Byberg
X 38054 Opel R 56 Elektriker N Jonsson Låda 318 Näsviken
X 38061 Vw 56 Verkstadsarbetare U Andersson Hamre Låda 301 Näsviken
X 38095 Anglia 56 Faktor H Wennberg c/o Forsa Trävaru AB Sörforsa
X 38227 Zephyr Bagare E G Åslund Box 672 Näsviken
X 38347 Standard V 56 Grävmaskinist B S Norman Rumsta
X 38383 Austin 56 Rörmontör P B Andersson Bäck
X 38443 Vw 56 Fabriksarbetare O Svensson Box 565 Näsviken
X 38454 Vw 56 Fabriksarbetare A Berglund Box 588 Näsviken
X 38490 Volvo 56 Hemmansägare E Olsson Klångsta
X 38509 Volvo 58 Byggn rit A Persson Box 170 Näsviken
X 38529 Opel R 56 Chaufför E G Jansson Fack 21 Näsviken
X 38602 Opel R 56 Frk Ines Jonsson Låda 710 A Näsviken
X 38698 Chevrolet 54 Hemmansägare P J A Persson Box 208 Näsviken
X 38714 Hillman 56 Köpman V Englund Sörforsa
X 38901 Vw 56 Kontorist S Pettersson Forsså Bruk Näsviken
X 39058 Volvo 57 Åkeriägare F Elving Sörforsa
X 39170 Opel O 56 Fabriksarbetare H Danielsson Box 319 Näsviken
X 39242 Volvo 56 Åkeriägare O Hållén Utnäs
X 39347 Opel R 59 Grovarbetare M Andersson Fack 25 Sörforsa
X 39416 Mercedes 219, 56 Köpman K R Svahn Posten Näsviken
X 39527 Taunus 56 Mjölnare J Johansson Box 100 Sörforsa
X 39697 Austin 54 Handelsbiträde R Schmidt Box 12 Näsviken
X 39711 Zephyr 56 Fabriksarbetare O S Östberg Box 33 Näsviken
X 39742 Saab 60 Affärsbiträde Mona Gustafsson Box 79 Sörforsa
X 39817 Vw 56 L – J Lund Hamre
X 39845 Taunus 56 Märta Eriksson Låda1334 Sörforsa
X 39854 Volvo 57 Jordbruksarbetare G N Norell Box 224 Näsviken
X 39903 Simca 56 Skogspraktikant Åke Frank Box 414 Näsviken
X 40027 Peugeot 52 Hemmansägare S Tillander Långby
X 40433 Mercedes 220, 52 Sågverksarbetare H Andersson Låda 1059 Sörforsa
X 40631 US Ford 54 Byggmästare E Löthström
X 40730 Opel O 57 Hemmansägare A Lindberg Frölland Hög
X 40876 Volvo 47 Fabriksarbetare Å Grad Box 331 Näsviken
X 40926 Opel R 57 Hemmansägare M Olsson Hallsta Hög
X 40946 Volvo 53 Rektor Israel Jonsson Bergnäs Forsa
X 41060 Strand V 52 Byggnadsarbetare J E Mackin Långby
X 41580 Chevrolet 58 Droskägare S Hådell Box 673 Näsviken
X 41605 Opel C 59 Trädgårdsmästare E Andersson Byberg
X 41615 Vw 57 Kyrkoherde H Grauel Sörforsa
X 41653 Standard V 56 Charkbiträde S Larsson Edsta Hög
X 41690 Volvo 54 Hemmansägare P Persson Västanåker Hög
X 41842 Saab 57 Verkstadsarbetare C E Honak Sörforsa
X 42041 Vw 57 Skogsarbetare H T Kroon Låda 639 Näsviken
X 42183 Volvo 57 Hemmansägare J Rask Vansätter Hög
X 42283 DKW 57 Fabriksarbetare B Lindström Sörforsa
X 42287 Simca 57 Murare G Abrahamsson Edsta Hög
X 42295 Vw 53 Textilarbetare E Wall Skarmyra
X 42337 Volvo 57 Elektriker Å Larsson Posten Näsviken
X 42513 Mercedes 190, 57 Distriktsköterska I Skoglund Box 28 Näsviken
X 42458 Vw 60 Jordbruksarbetare J Wilhelmsson Rumsta
X 42840 Morris minor 57 Byggnadssnickare I Johansson Häggnäs
X 42857 Vw 57 Fru N Severin Häggnäs
X 42870 Saab 57 Elmontör B G Gunnarsson Låda 355 B Näsviken
X 43007 Simca 57 Elektriker Ivan Hellström Böle
X 43122 Taunus 58 Inspektör E G Vanberg Böle
X 43253 Mercedes 219, 56 Handlare R Hamrén Böle Näsviken
X 43322 Ford Konsul 57 C Öberg Box 33 Sörforsa
X 43373 Simca 57 Elektriker E Eriksson Norrhoga
X 43408 Simca 57 Målare H Sved Låda 318 Näsviken
X 43452 Vw 55 Radiomekaniker G Ahlbom Tövsätter
X 43560 Morris M 57 Skogsarbetare O Olsson Byberg
X 43562 Opel R 57 Fabriksarbetare E Hagström Överby
X 43670 Vw 56 Skogspraktikant M Svensk Norrviksta
X 43690 Vw 54 Kommunarbetare E E Olsson Bäck
X 43697 Opel R 58 Hemmansägare G Andersson Hedsta
X 43710 Morris minor 58 Förrådsman E Andersson Hedsta
X 43757 Volvo 57 Linjearbetare N I Wetterlind Låda 1130 Sörforsa
X 43918 Taunus 57 Journalist Henrik Lind Bäckhallen Forsa
X 44132 Volvo 57 Be-We Möbler Sörforsa
X 44206 Vw 57 Textilarbetare A Flygt Frejavägen 1404 Sörforsa
X 44271 Opel O 57 Hemmansägare W Enström Trombo Sörforsa
X 44437 Anglia 57 L Snell Byberg 1 Näsviken
X 44480 Volvo 57 Ritare S Andersson Hillen Näsviken
X 44503 Peugeot 403, 57 Firma Ivar Modig Tåsta Hög
X 44509 Taunus 57 S E Larsson Sigsta Hög
X 44621 Volvo 58 Pastor J E Wikström Box 1151 Näsviken
X 44673 Volvo 57 Hemmansägare E Johansson Bäck
X 44714 Mercedes 190, 57 Hemmansägare A Larsson Lund
X 44733 Volvo 57 Hemmansägare O Larsson Mickje Sörforsa
X 44809 Morris minor 57 Kassör R Wester Fack1435 Sörforsa
X 44937 Morris minor 57 Banarbetare E G Knapp Bäck
X 44887 Morris minor 57 Märta Zetterberg L 1136 Sörforsa
X 44911 Mercedes 57 Forsa Trävaru AB John Bennmarker Sörforsa
X 44922 Anglia 57 Hemmansägare J Westlund Trogsta
X 45096 Simca 57 Traktorförare T Malmqvist Stavåker
X 45104 Simca 57 Kyrkogårdsm. C G Johansson Bäckhallen Fors
X 54119 VW 51 Elektriker L J Hedman Hamre
X 45205 Volvo 57 Hemmansägare Y Eriksson Överby
X 45244 Austin A30, 33 Fabriksarbetare L Helmersson Trogsta
X 45283 Anglia 57 Hemmansägare P E Grundström Björkmo Sörforsa
X 45326 Taunus 55 Läroverksadjunkt Ulla M Dahlgren Sörforsa
X 45509 Vw 55 Svarvare S Andersson Fack 7 Näsviken
X 45834 Austin A35, 57 Textilarbetare A Stenberg Box 1181 Sörforsa
X 45808 Fiat 1400, 57 Hemmansägare C Strömbom Box 101 Forsa
X 46319 Volvo 57 Direktör P Svensson Box 70 Näsviken
X 46889 Volvo 57 Elektriker V Samuelson Lumnäs Sörforsa
X 47137 Volvo 57 Tjänsteman G Johanson Frejavägen 5A Sörforsa
X 47141 Opel K 57 Handlare Herbert Person Box 222 Näsviken
X 47161 Saab 55 Skogsförman K G Sundin Box 1099 Sörforsa
X 47198 Vw 58 Fabriksarbetare R Johansson Box 649 Näsviken
X 47583 Volvo 58 Direktör H Olsson Bäck
X 47701 Morris minor 58 Rörfirma Otto Hultqvist Hamre Näsviken
X 47790 Vw 54 Fabriksarbetare Åke Englund Box 309 A Näsviken
X 47792 Anglia 58 Stationsmästare F Grönberg Näsvikens station
X 47984 Zephyr 58 Verkmästare E Dahlström Hedsta
X 48132 Volvo 57 Rektor E Helmers Folkhögskolan Forsa
X 48227 Vw 58 Kontorist H Johansson Box 422 Näsviken
X 48228 Vw 58 Korrespondent Kajsa Engström Box 725 Näsviken
X 48275 Anglia 58 Kakelsättare E Snäll Berglock Sörforsa
X 48374 Opel R 58 B A Johansson Överby
X 48396 Volvo 57 Folkhögskollärare P Frisch Forsa
X 48498 Opel R 58 Ingenjör N H Halvarsson AB Forså Bruk Näsviken
X 48655 Standard V 58 Byggnadsarbetare J Rask Fack 15 Forsa
X 48705 Saab 57 Typograf U Larsson Björkmo Sörforsa
X 48775 Simca 58 Rörarbetare S Jonsson Tåsta Hög
X 48814 Borgward l 58 Överingenjör Åke Saltin Näsviken
X 48962 MG 58 Butiksbiträde E Malm Hamre Näsviken
X 48964 Anglia 58 Tegelbruksarbetare E Pettersson Frölland Hög
X 48970 Volvo 57 Verkstadsarbetare O Bjurling Fack 98 Sörforsa
X 48977 Vw 58 L Andersson Pl 1020 Sörforsa
X 48996 Volvo 57 Fru T Lindström Hamre Näsviken
X 49061 Vw 60 Byggnadsarbetare S I Andersson Utnäs Sörforsa
X 49116 Volvo 54 Jordbruksarbetare A Berg Box 245 Näsviken
X 49136 Vw 59 Elektriker G Rask Box 681 Näsviken
X 49146 Zephyr 53 Hemmansägare F Olsson Låda 277 Näsviken
X 49175 Vw 58 Fru Märta From Låda 159 Kalvhaga Näsviken
X 49195 Volvo 57 Hemmansägare E Larsson Åsak Hög
X 49215 Volvo 58 Åkare A Löfstrand Box 301 Näsviken
X 49360 Austin A35, 58 Hemmansägare E Bergström Trogsta
X 49405 Opel K 56 Hemmansägare T Nilsson Tåsta Hög
X 49570 Volvo 58 Hemmansägare Oskar Klaar Överby
X 49699 Anglia 54 Fabriksarbetare H Dahl Hillsta 736 Näsviken
X 49769 Vw 57 Verkmästare G Johansson Box 1003 Sörforsa
X 49806 Mercedes 58 Byggnadssnickare H Goldhard Box1347 Sörforsa
X 49842 Anglia 58 Fabriksarbetare N Nilsson Låda 1917 Sörforsa
X 49986 Volvo 58 Arrendator J Olson Långsbro Sörforsa
X 49989 Volvo 58 Hemmansägare J Johansson Sörviksta Forsa
X 50103 Vw 59 Lagerchef Y Lindberg Box 42 Sörforsa
X 50218 Morris minor 59 Fabriksarbetare S Frank Veda
X 50317 Volvo 57 Förrådsman K U Schmidt Låda 630 Näsviken
X 50347 Saab 58 Fabriksarbetare L – O Forslund Box 730 Näsviken
X 50394 Vw 59 Hemmansägare I Olsson Holm Hög
X 50438 Anglia 51 Hemmansägare E Norin Stavåker
X 50496 Taunus 54 Maskinist E Andersson Utnäs Sörforsa
X 50513 Vw 54 Virkesmätare E Hansson Box 57 Sörforsa
X 50545 Opel R 57 Köpman H Andersson Hillen Näsviken
X 50569 Simca 58 Arrendator N Nolén Mickje Sörforsa
X 50862 Lloyd 55 Fabriksarbetare T Brink Ingalid Näsviken
X 50912 Taunus 58 Bilreparatör F Blank Kalvhaga Låda 163 Näsviken
X 50915 Taunus 58 Hemmansägare A Jonsson Långby
X 51110 Opel R 60 Byggnadsarbetare J A Forslund Utnäs Sörforsa
X 51146 Volvo 54 Traktorförare N T Pettersson Låda 1740 Sörforsa
X 51197 Volvo 57 Byggnadsarbetare B Westlund Box 1173 Sörforsa
X 51275 Taunus 59 Hemmansägare A Norberg Låda 653 Näsviken
X 51312 Anglia 56 Lantbrevbärare R Krook Låda 314 Näsviken
X 51375 Vw 57 Fru H Eriksson Box 1055 Sörforsa
X 51380 Volvo 53 Plåtslagare Sören Fagerström Fack 38 Näsviken
X 51435 Volvo 58 Vägmästare E Dahlberg Låda 1695 Sörforsa
X 51821 Simca 59 Jordbruksarbetare G Friberg Klångsta Sörforsa
X 51865 Opel 57 Hemmansägare K O Persson Holm Hög
X 51931 Hillman 57 Fabrikör E G Lindström Sörforsa
X 51956 Opel R 59 Fabriksarbetare A Sundfors Box 101 Sörforsa
X 52008 Saab 59 Byggnadsarbetare E Andersson Berglock
X 52071 Vw 59 Maskinreparatör A Pant Forsadalen Box 203 Näsviken
X 52111 Saab 59 Ingenjör A Berlin Box 1920 Sörforsa
X 52390 Taunus 58 Svetsare L Olsson Låda 339 Näsviken
X 52553 Simca 59 Svarvare E Jonsson Tåsta Hög
X 52538 Volvo 58 Ingenjör H Kaulich Sörforsa
X 52620 Borgward 59 Byggmästare S Olsson Åsak Hög
X 52726 Simca 59 Byggnadsarbetare H Hammarin Vålsta
X 52730 Saab 59 Virkesmätare E Lind Edsta Hög
X 52808 Saab 54 Fabriksarbetare A Sjöblom Låda 645 Näsviken
X 52877 Saab 59 Studerande Sigbritt Lidén Nansta
X 52962 Fiat 600, 59 Fabriksarbetare R Johansson Låda691 Näsviken
X 52976 Saab 59 Verkstadsarbetare S Andersson Fack 7 Näsviken
X 53057 Mercedes 190, 57 Hemmansägare O Jonsson Lumnäs
X 53156 Volvo 58 Distriktssköterska Ruth Stark Låda 1129 Sörforsa
X 53370 Saab 59 Byggnadssnickare N Westberg Trombo
X 53418 Opel R 60 Einar Svahn Box 610 Näsviken
X 53535 US Ford 57 Erik Berglöv Långby
X 53615 Volvo 59 Folkhögskollärare H Vallgårda Folkhögskolan Sörforsa
X 53676 Vw 59 Busschaufför S Alfredsson Box 1685 Sörforsa
X 53718 Taunus 58 Fabriksarbetare G Olsson Låda 438 Näsviken
X 53738 Anglia 59 Snickare H Hed Låda 397 Näsviken
X 53750 Vw 59 Skogsarbetare A Frank Matnäs Sörforsa
X 53819 Vw 55 Textilarbetare S E Östlund Rumsta
X 53875 Volvo 58 Verkmästare H Lindberg Box 29 Näsviken
X 54038 Saab 59 Föreståndare Britt Eriksson Trogsta
X 54160 Taunus 59 Hemmansägare Paul Holmqvist Långby Låda 1190 Näsviken
X 54227 Austin 58 Handlare S Olsson Hög
X 54238 Vw 59 Chaufför N O Olsson Ölsund Sörforsa
X 54272 Opel R 59 Stina Sjöström Box 739 Byberg
X 54300 Volvo 58 Handelsföreståndare S Johansson Berglock
X 54326 Vw 58 Fabriksarbetare Rune Persson Söderäng Låda 149 Näsviken
X 54328 Dodge K 53 Fabrikör M Lövgren Fack 1674 Sörforsa
X 54371 Vw 59 Rörarbetare A O Andersson Box 25 Sörforsa
X 54408 Opel R 59 Hemmansägare Oskar Blank Kalvhaga
X 54511 Mercedes 59 Ombudsman O Jonsson Sörforsa
X 54621 Hudson R 58 Hemmansägare Sture Rahm Medvik
X 54622 Rover 51 Fru Karin Svedin Låda 1344 Sörforsa
X 54630 Vw 56 Postbiträde Anita Christensen Skarmyra
X 54671 Skoda 59 Byggnadssnickare O Andersson Utnäs
X 54694 Mercedes 219, 59 Forså Bruk AB Näsviken
X 54703 IFA 59 Kamrer O Palm Åsak Hög
X 54736 Saab 55 Diversearbetare G Andersson Box 24 Sörforsa
X 74774 Volvo 57 Grävmaskinist B Haglöw Box 1085 c/o Pettersson Sörforsa
X 54923 Vw 57 Rörmontör N O Tillander Låda 223 Näsviken
X 54955 Zephyr 59 Maskinarbetare G K Frank Box 698 Näsviken
X 54988 Opel R 59 Verkstadsarbetare E Engström Trombo Sörforsa
X 54990 Zephyr 59 Åkare E W Andersson Matnäs
X 55005 Saab 59 Skogsarbetare K G Frank Tövsätter
X 55191 Anglia 59 Målare V H Norberg Låda 1521 Sörforsa
X 55298 Opel R 59 Förman S Mickelsson Box 1275 Sörforsa
X 55325 Taunus 59 Hälsoinspektör E Widegren Frägsta
X 55514 Vw 60 Målare S Engberg Edsta Hög
X 55573 Vw 60 Folkskollärare R Mellgren Box 1226 Näsviken
X 55637 DKW 59 Svetsare E Berg Låda 1425 Sörforsa
X 55663 Volvo 58 Hemmansägare R Olsson Stavåker
X 55773 Opel K 55 Chaufför A Sjökvist Frölland Hög
X 55776 Austin 52 Grovarbetare A H Wallin Nansta
X 55782 Vw 56 Kont L Lindström Näsviken
X 56058 Vw 60 Jordbruksarbetare O Söderlund Överby Låda 230 Näsviken
X 56167 Simca 59 V Olsson Forså Bruk Näsviken
X 56169 Mercedes 220, 60 Fabrikör M Halvarsson Näsviken
X 65179 Simca 59 Byggnadssnickare O Nyqvist Mickje Sörforsa
X 56245 Plymouth 55 Bagare E Mattsson Långby
X 56269 Opel R 60 Gårdsägare S Halvarsson Box 753 Näsviken
X 56272 Anglia 60 Vägarbetare A Larsson Gia Hög
X 56443 Vw 54 U Forsberg Hamre
X 55613 Morris O, 50 Kallskänka Berit Pfeifer Låda 1300 Sörforsa
X 56704 Chevrolet 60 Forså Bruk AB Näsviken
X 56715 Taunus 60 Maskinreparatör I Fagerström Låda 551 Näsviken
X 56717 Taunus 59 Hemmansägare W Eriksson Funsta
X 56721 Opel R 58 Butikföreståndare R S Hedström Box 16 Näsviken
X 56763 Vauxhall 55 Fabriksarbetare E Sundberg Låda 647 Näsviken
X 56891 Morris 60 Fabriksarbetare E Lindström Häggnäs
X 56918 Saab 60 Diplomingenjör B Magnusson Låda 1707 Sörforsa
X 56976 Volvo 57 Verkstadsarbetare B Söderluns Fack 17 Näsviken
X 56996 Taunus 60 Fabriksarbetare G Jonsson Hedsta
X 57022 Volvo 47 Kommunister S G R Lund Högs Prästgård Hög
X 57031 Prefect 59 f d Hemmansägare E H Persson Trogsta
X 50767 Opel R 60 Lantbrukare O Larsson Smedsgården
X 57077 Anglia 60 Bröderna Blank Fack 40 Näsviken
X 57247 Opel R 59 Jordbruksarbetare O Olsson Trogsta

 

Första droskrörelsen i Forsa

 

bifh-003-forsa-
Bild ur reportaget

Vid ratten Anders Johansson, passageraren i framsätet soldaten Erik Prim (1882-1964).
I baksätet dennes fru Kristina (1886-1963) och morbror Johan. Flickan är okänd.

Skildring, byggd på Per Nanstads (1920-2000) bandade intervjuer med Nils Johansson (1880-1959) i Trogsta. Stefan Bergman (1918-1993) i Bäck och Nils Erik Brandt (1880-1959) i Lund, år 1955

Nanstad: Var ni de första som hade bil i Forsa?
Nils Johansson: Ja, det var Stefan Bergman, min bror Anders och jag. Anders var chaufför. Han hade varit i Stockholm på bilskola, och det var på hans initiativ som det hela kom till stånd. Det var år 1914.

Anders Johansson var 20 år gammal. Första bilen var en T-Ford med sufflett, den kostade 3 500 kr. Den fraktades med båt från Stockholm till Hudiksvall, där den hämtades av Anders Johansson och Stefan Bergman.

Bergman berättar: Bilen var avlastad på kajen när vi anlände. Den togs emot av återförsäljaren Erik Larsson (1866-1944) i Hallsta, Hög som såg till att bilen var tankad och körklar. Denna bil var en av de allra första som färdades från Hudiksvall till Forsa och för mig – det var första gången jag åkte bil – var det ganska angenämt och intressant. När vi kom fram till samhället Sörforsa väckte vi oerhört uppseende, folk samlades efter vägen och såg på oss. Och en del kom fram och varnade oss att vi skulle köra väldigt försiktigt. Bl. a. mötte vi disponent Leman på vägen och han hejdade oss och gav oss stränga förordningar om att köra försiktigt för alla barn som var i vägen. Och vi lovade att det skulle vi se upp med. Och det hände ingen olycka heller under den tid vi hade bilen

Bergman fortsätter: Emellertid gjorde vi själva turer med bilen. En gång åkte vi till Bäling i Jättendal en eftermiddag eller i skymningen och när vi kom fram dit så körde vi in på en gård till en hemmansägare Anders Larsson och hans hustru Karin. Vi hade dragit upp suffletten och det var mörkt och vi kom med den där bilen framför köksbron och hade lyset på. Vi hade en leksakspistol och så sköt Anders Johansson ett skott med den. Då kom frun i huset ut och frågar: Vad är det här för odjur? Och hon skrek: Nu ska vi ropa på polis, varför vi fann för gott att börja på att krypa ut ur bilen och ge oss till känna vem vi var. Sedan blev vi inbjudna på kaffe och hade mycket trevligt där på kvällen. Vi var väl bekanta med dem förut, så därför våga vi föra ett sådant där skämt. Han var skämtsam av sig, Anders Johansson och impulsiv och hade humor på ett trevligt sätt. Nog förstod frun i huset att det var en bil när vi kom men det kanske var första gången hon såg en sådan.

Rörelsen gick bra. Linspinneriet var stor kund och disponent Leman åkte många gånger, och även hans medarbetare och affärskontakter. Anders Johansson bodde på Lund. Men så blev Anders sjuk redan första sommaren och Nils Erik Brandt blev engagerad att köra bilen under hans sjukdom. Sommaren därpå, 1915 övertog Brandt körningen unders Anders Johanssons militärtjänst. Efter tre år var bilen betald och Anders Johansson övertog Bergmans andel men sålde sedan sina båda andelar till Brandt.

Brant berättar: Men då, 1917, fanns varken olja eller bensin att köpa på grund av första världskriget, och det var körförbud ända till april 1919, då vart det fritt att köra men både bensin och olja var dålig och dyr: bensin kostade 1:25 – 1:50 per liter ett tag och oljan 2:50 så det blev dyra resor för passagerarna. En resa för fyra personer tur och retur Forsa-Hudiksvall kostade 16 kr. Men så vart det ju bättre efter hand.

Forden var i bruk till våren 1920. Den gick bra hela tiden men då var det dags för Nils Johansson och Nils Erik Brandt att köpa en ny och större bil, en Dodge. Den kostade 9 800 kr. och hämtades i Stockholm av de båda kumpanerna som åkte tåg dit.

Brandt berättar: Med på resan var även Mauritz Fors (1892-1964) i Lund och Olov Hed (1899-1967) i Fränö. Resan gick bra fast vägen var dålig. Vi såg några dikeskörningar men inga allvarliga olyckor. Men det var farligare att köra i diket då för bilarna var öppna.
Då var det fortfarande många som inte hade åkt bil än och de tog ibland en skjuts ”runt vattna” eller kring Trogsta och Forsa kyrka och när man skjutsa till stan så fick man ofta åka kring Lillfjärn, det var många bilar som fick ha det nöjet att köra folk som aldrig hade åkt bil förut, det tyckte dom var väldigt skojigt. Då fanns inga fåglar där men en sälunge, men den dog sedan.

Fripassagerare kunde också förekomma

Brandt: Minns du Nils då vi skulle hämta din fru i Gävle. Vi kom efter en mansperson som såg lite komisk ut. Vi fråga om han ville åka. Ja han ville åka en bit. När han åkt långt med oss sa jag att vi skulle till Gävle. Då ville han åka med dit. Han sade sig vara från sydligaste Sverige och hade varit till översta Norrland och var på hemväg. Han satt och skrev medan han åkte.

Nils Johansson: Han var lång och stor och hade grova tunga skor och en väldig packning. Han hade gått hela vägen till Lappland och tillbaka. Han hade tur som fick åka nästan från Hudiksvall till Gävle. Jag tror knappt vi fick tack, han bara steg av.
Nanstad: Förekom några långkörningar?

Brandt: Inte mycket. Det kunde vara några resande som man fick köra på norra och södra Hälsingland på några dagar. En långtur vi gjorde gick till Härjedalen, till Sveg då vi var ute med en resande som hette Högstedt. Det var en tur på fyra dagar. Det var när vi hade Forden kvar.

Kompanjonskapet fortsatte till 1923. Brandt drev sedan rörelsen till 1926, då han övergick till bussrörelse vilket han trivdes med på grund av regelbundna arbetstider. Under tiden hade ännu en droskrörelse tillkommit men det är en annan historia.

Källa: Julhälsning 1995, av Arne Andersson (1924-2003).

bifh-004-forsa
Anders Johansson. Bild ur reportaget.


 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen| Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Hej Åke, vill du få förnamn på några ägare till fordon i Forsaxsom ni har initialer på så kan jag hjälpa till med ett antal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *