Södra Sannäs 1874 – 1947

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Södra Sannäs skola 1874–1947

 

san-003-skolan

Skolan i Södra Sannäs

san-008-2017

Husgrunden efter skolan april 2017

san-009-2017

Skolans matkällare april 2017

Startåret för Sannäs skola är 1874 enligt examenskatalog för Sannäs ambulatoriska folkskola åren 1874–1886. Då hade lärarinnan Christina Svensk 38 elever år 1874 och åren därefter hade Anna Brita Tjernek, Katarina Blomberg och M. Sandström något mindre elever per år. En försäkringshandling har med en försäkring för Södra Sannäs 1878.

Enligt Reglementet för Delsbo skoldistrikt 1922 står att upptagningsområdet för Södra Sannäs skola är byarna: Slättäng, Norra Sannäs, Södra Sannäs, Lillsjön, Rimskog och Glugg.

Skolan låg på en kulle ganska nära nuvarande väg 84 och bestod av lärarbostad, skolsal och omklädningsrum. I Skolsalen fanns det tvåmansbänkar. Avklädningsrummet hade väggfasta bänkar och där satt barnen och åt av sin matsäck som oftast bestod av mjölk och smörgås. På sommartid gick eleverna eller cyklade till skolan men på vintern åkte de oftast skidor. När det var snö så åktes det på pappskivor eller brädbitar nedanför backen vid skolan. På rasterna var det populärt att leka ”tagen” eller ”byta broar”.

I början av 1900 vet vi att lärarna hette Matilda Decker och Brita Emretsson, andra lärarinnor hette Vera Andersson, Ruth Strand och Lydia Strange.

Skolan lades ned 1947 men lärarinnan Signe Andersson bodde kvar i skolan. Natten till den 15 november 1950 brann skolan och uthus ned till grunden och endast en katederstol, en fåtölj, en radio med bord, en skrivbordslåda med ammunition samt några sängkläder kunde räddas.

Brandchef Moström och en granne Hedström fick en del brandskador. Fru Andersson och barnen Ulla och Bengt klarade sig helt utan skador. Skolan var då av kommunen försäkrad för 15 000 kronor och uthuset för 1 000 kronor. Katederstolen som räddades ur branden, den är från 1880 och finns i skolsalen på skolmuseet i Åhs.

Idag finns enbart en välbevarad grund kvar av skolan, gömd i skogen, ej synlig från vägen. En källare öster om grunden finns bevarad samt en fungerande stensatt brunn, som fortfarande levererar dagvatten till gården på andra sidan vägen.

Berit Lindgren.


Intervju med Ingebritt Lindkvist gift Andersson

(54J12) Ingebritt, Ing-Britt kallad, är född 23/6 1923 i Snåret vid nuvarande väg 84. Hon gick alla sex åren i Södra Sannäs skola för samma fröken Maj Britt Embrektsson. Hon gifte sig och tog namnet Andersson men hon var hela tiden FRÖKEN. Hon bodde i skolan en trappa upp. Det var klasserna 1–2–3 i samma rum och sedan blev det klasserna 4–5–6. De satt två och två i bänkarna, Ing-Britt minns inte något särskilt bra eller dåligt med sin fröken ”Hon gjorde sitt jobb bara”. Hon var tydligen inte så påhittig för när de skulle ha gymnastik så fick de välja mellan att stå bredvid bänken och göra arm- eller tåhöjningar eller så fick de gå ut och plocka kvistar på stigarna runt skolan. En gång fick de göra en skolresa till Forsa Linspinneri och det var långt och spännande. Hon minns att de endast hade blyertspennor och inte pennor med bläck.

Ett år var hon ensam flicka i klassen och kände sig utanför men en granne Mauritz von Walter tog alltid henne i försvar och det kändes bra. Vid examenstillfällen kom en präst och var närvarande vid förhören och då var det extra roligt och spännande. Många psalmer skulle ju alla lära sig men hon minns bara en ”Till Gud jag flyr när aftonen sig sänker…” Efter skolan arbetade hon en tid på ett kafé i Fredriksfors.

Ing-Britt och hennes föräldrar flyttade sedan till Stockholm och själv gifte hon sig, fick fyra barn och bodde i Sundbyberg men 1974 flyttade hon åter till Delsbo.

Intervju från den 22 september 2014

san-010-ing.britt-

Ing-Britt på sin 90-årsdag

 


 

Intervju med Helge Sandin född 1930

Helge bodde som barn i Rimskog och hade inte så långt till Södra Sannäs skola. Där hade han fröken Vera Andersson som lärarinna de första fem åren och minns henne som ganska hård. Hon kunde spela orgel men inte så bra. Det fanns ett litet uthus med dass och så en källare öster om skolan. En gång fick de gå till Norra Sannäs och bada men ett år fick de göra en storslagen resa till Furuvik. Men vi gick i skolan ”anver” dag. Bäst av allt i skolan var gymnastik och idrott och Helge vann flera tävlingar i löpning. Så blev han aktiv fotbollsspelare i Delsbo IF och tror att han lade grunden för detta på skolrasterna. Han minns givetvis examenstillfällena då någon från skolstyrelsen kom och även föräldrarna kom för att lyssna på förhören. Då plockade alla blommor till sina egna bänkar och sedan blev det sommarlov.

Han minns inte att de någon gång använde bönhuset Salem strax intill som samlingslokal. Helge hamnade i livsmedelsbranschen med start hos Olof Westlund senare Hemköp och stannade i Delsbo.

Intervju från den 28 oktober 2014

 


 

Intervju med Astrid Eriksson född 1927

Det var några km från hemmet till skolan i Södra Sannäs. Där gick hon alla sina sex år, de första 5 åren varannan dag sedan från år 1939 varje dag i skolan. Astrid minns de kalla vintrarna då hon alltid frös på väg till och från skolan. Klassrummet var sådana dagar uppeldat av en städerska som hette ”Nybonns Marta” Jonsson. Hon hade för övrigt söndagsskola i bönhuset Salem strax söder om skolan. I första klassen hade hon fröken Embrektsson som var snäll. Sedan kom en lärarinna Vera Andersson som var sträng, lat, otrevlig och gav ofta ”hårluvar” när vi inte gjorde som hon ville. Denne fröken sa till och med att vi såg ut som apungar. Astrids far var med i skolstyrelsen så därför klarade sig Astrid bättre än sina skolkamrater. Fröken var gift och hade en son och bodde både på nedre plan med särskild ingång samt på övre våningen. De flyttade sedan till Iggesund.

De sista klasserna hade Astrid Lydia Strange som lärare och hon var jättebra.

I omklädningsrummet där de satt och åt sin medhavda mat, fanns det ribbstolar och en bom. Astrid tyckte att de alltid fick hänga i bommen när det skulle vara gymnastik och det var inte så roligt.

På rasterna lekte flickorna ringlekar och ibland blev det ”tafatt” då pojkarna var med. Det bestående minnet av skoltiden var att det var tråkigt. En rolig stund på lördagar var när fröken läste ur Nils Holgersson-boken och då det var skidtävlingar för hela socknen, för då gick det bra för Astrid och hon fick en gång som första pris ett par nya skidor. Det var ett stort ögonblick.

Astrid minns att skolan användes för husförhör och så var det olika sammanträden för vuxna där. Skolan lades ned 1941 och uthyrdes som bostad. Huset brann ned 1950 med en ganska torftig inredning och det pratades då om en anlagd brand.

Intervju från den 28 oktober 2014 i Norra Sannäs

Kjell Grönberg

san-005-text

Läro- och läsebok för barn i hemmet och småskolan av B.C. Rodhe 14:e upplagan, tryckt 1888. (l:a uppl. 1880) Här ser man exempel på att eleverna, utöver att lära sig att läsa, då även måste lära sig att övergå från gamla bokstavsstilar, exempelvis frakturstil till den modernare antikva stilen. Frakturstilen kom från Tyskland och användes till och med andra världskriget men i Sverige upphörde den redan i början av 1900-talet. I boken finns även exempel på att barnen måste lära sig nya längd- yt- och rymdmått.

 


 

san-006-1905

Södra Sannäs skola oktober 1906 eller 1905
Bild ur HT 21/2 1978, inlämnad av Eugén von Walter i Fredriksfors.

Lärare: Olga Lindahl, banvaktsdotter från Sunnansjö, Delsbo

Bakre raden:
Erik Mars Slättäng, Johan Wedin,N. Sannäs, Gustav Blom, Sannäs, Eugén von Walter, som då bodde i Sannäs, Axel Persson, Gammelbruket, och lärarinnan, Olga Lindahl.

Andra raden:
Anna Maria Nyqvist, Tunnlarna Djupdal, Edit Karlsson, N. Sannäs, Brita Olsson, N. Sannäs, Anna Modin, Sannäs, Anna Jönsson, Rimskog, Marta Olsson, Rimskog (emigrerade till Canada), Anna Mars, Slättäng och Maria Källin, Sannäs.

Tredje raden:
Hedvig Palmgren, N. Sannäs. Agnes Lindberg, S. Sannäs, Stina Wedin, N. Sannäs, Karin Olsson, N. Sannäs, Karin Jonsson, N. Sannäs, Karin Eriksson, S. Sannäs, och Ingrid Svensson, Slättäng.

Främre raden:
Per Karlsson (Kil-Pelle), N. Sannäs, Per Olsson, Rimskog, Verner Karlsson, (Kil-Verner), N. Sannäs, Jon-Olof Lindberg, N. Sannäs, Karl Lind, Gammelbruket, Per Svensson, Slättäng och Gunnar Nyqvist, f. 1895, banvaktspojke från Tunnlarna, Djupdal.Södra Sannäs skola. Examensfoto från 1910. Bilden är en gåva från Roger Munter, Bilden är efter hans mormor Karin Olsson f. 11/9 1898 i N. Sannäs 3.

 

Lärare: Brita Emretsson f. Blank och Anna Molin

Bakre raden:
Eugén von Walter S. Sannäs, okänd, okänd, okänd, Axel Persson Gammelbruket, okänd, Erik Dahlberg Emigrerade till Amerika.

Andra raden:
1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Ester Persson (framför Axel Persson), 11, 12, 13.

Tredje raden stående:
1,Lärarinnan, Anna Modin, S. Sannäs, 2. Maria Kjellin, S. Sannäs, 3. Agnes Lindberg, S. Sannäs, 4. Hedvig Palmgren, N. Sannäs, 5. Jenny Idén S. Sannäs, 6. Edit Karlsson, N. Sannäs, 7. Brita Olsson N. Sannäs 8.Gerda Persson Delsbo och 9.

Sittande fjärde raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, och 12.

Sittande längst fram:
1, 2, 3, 4,  och 5.


Södra Sannäs skola 1912. Bild ur Delsboalmanackan 2006

Lärare: Matilda Decker

Bakre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6 och Matilda Decker lärare

Andra raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Tredje raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


san-004-40-tal

Sannäs skola läsåret 1939 – 1940, klass 1-6

Lärare: Lydia Strange

Bakre raden:
Astrid Olsson, Ann-Britt Jonsson. Lilly Olsson, Birgit Rahm, Linnea Palmgren, Kalle Sandin, Sture Holm.

Andra raden:
Erik Salin, Peter Sandin, Viola Palmgren, Karin Hedström, Gunhild Mårtensson, Astrid Vedin.

Tredje raden:
Nils Hedström, Stig Larsson, Arne Jonsson, Vera von Walter, Elsy …, Astrid Mårtensson, Elin Lind, Laila Holm, Göta Almgren, Lydia Strange, lärare.

Främre raden:
Lars Olsson/Pärlehag,Ivar Mårtensson, Ulf Holm, Hans Holm, Helge Sandin, Kalle Palmgren. 


 

san-007-1942

Södra Sannäs skola, läsåret 1941 – 1942, klass 1- 6
Bilden ägs av Lars Pärlehag

Lärare: Ester Lundberg, en omtyckt lärare.

Bakre raden:
Astrid Vedin, Vera Valter, Lilly Olsson, Karin Hedström, Ester Lundberg lärare, Ann-Marie Norin, Flottbo, Hans Holm, Helge Sandin.

Främre raden:
Arne Jonsson, Nisse Hedström, Lars Olsson/Pärlehag, Elin Lind, Gun Vedin, Stig Larsson, Ulf Holm.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. SKOLKORTET 1940. Min syster Astrid Eriksson född Olsson 1927 står i översta raden längst till vänster. (helt säker) Men jag har fler syskon med där men osäker där. Lilly Frank född Olsson är med men vart? Tror på samma rad men tredje fr vänster.
  Min far var den tidigare nämnda skolstyrelseledamoten Per Olsson Norra Sannäs född 1900 och borde va med på skolkortet fr 1910.
  För övrigt tror jag att många kan identifieras av min bror Lars Pärlehag f Olsson boende Torgg. Delsbo.
  mvh

  1. Hej Roland, tack för denna värdefulla information. Jag ska ta kontakt med Lars Pärlehag för att höra om han kan komma med fler uppgifter. Hälsningar Åke Nätterö

 2. Hej
  Jag är så glad att hitta skolfotografier på min pappa Stig Larsson
  Han finns med på 2 foton
  Sannäs skola läsåret 1939 – 1940, klass 1-6
  Sannäs skola läsåret 1941 – 1942, klass 1-6
  Finns det någon möjlighet att få köpa kopior på dessa 2 foton ?
  Skulle bli så glad då jag saknar foton från pappas uppväxt.
  Vänligen
  Anki Glad

  1. Hej Anki! Jag kommer inte ihåg vem som lånat ut bilderna, men jag lovar dig att du får ta kopior på dom, så var så god.
   Ha de bra i värmen, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *