Fäbodar i Ramsjö

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, böcker, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv.

Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.


Se fäbodar hos Ljusdal/Hälsingebilder.


Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Ramsjö  och Ramsjö Hembygdsförening i Ljusdals kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.


Genom att vi digitaliserar våra fäbodar, får många fler möjlighet att lära känna vårt kulturarv.


Den här sammanställningen är långt ifrån färdig. Den ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Det saknas bl. a. uppgifter om vilka ägarna var/är på de olika vallarna och kanske har även uppgifter blivit felaktiga. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och fler bilder från kanske fler vallar.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.


Namn som minner om när vi boförde är ortnamnet Tå, som betyder fägata


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen. se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om fäbodar på Wikipedia.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Fäbodar i Ramsjö

Här behöver vi hjälp med namn och uppgifter på fler fäbodvallar

 

BRASSBERGSVALLEN

rv-001-brassbRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

BRASSBERGSVALLEN
Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 100×60-80 meter (N-S) bestående av minst 6 husgrunder, 2 källargrunder, minst 1 röjningsröse och 1 kallkälla. Husgrunderna är 6-10×5-7 meter. Två har spismursrester. En utgörs endast av en spismursrest, 1,5 meter i diameter och 1 meter hög. Källargrunderna är 4-5×4-5 meter och 1,2-2 meter höga. Röjningsröset är runt, 2,5 meter i diameter och 1 meter högt. Källan är 1,2×0,7 meter (NÖ-SV), stensatt och vattenfylld med utlopp i SV.

SKADEBESKRIVNING: I N delen av fäboden går en skogsbilväg genom området.
Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

GRANBERGSVALLEN

rv-002-granbergRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

GRANBERGSVALLEN
Fäbod, 250×150 meter (Ö-V) bestående av minst 4 husgrunder, 2 grunder efter jordkällare samt röjd mark. Husgrunderna är 7×5-10×7 meter stora. 1 har spisröse, 3 meter i diameter, 1 har källargrop, 3×2 meter stor. Jordkällarna är 7x 5 meter stora, 1 har putsade väggar medan den andra är valvad med natursten.

På vallen är en stående byggnad vilken fungerar som raststuga efter vandringsled. På 1957 års ekonomiska karta redovisas 2 boningshus och 5 ekonomibyggnader på platsen.

ANTIKVARISK KOMMENTAR: Fäbodvallen har en stående byggnad som idag används som raststuga. Lämningen bedöms därför inte som fornlämning.

 

 

GRÄNINGSVALLEN 

 

 

Gussjövallen

 

 

Gådavallen

 

 

HEDSJÖVALLEN

rv-003-hedsjov- Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

HEDSJÖVALLEN
Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 450 meter lång (250 m NÖ-SV och 200 meter NV-SÖ) och 35-120 meter bred, bestående av 10 husgrunder (varav några osäkra), enstaka röjningsrösen och 3 röjda ytor, som är åtskilda av mindre bäck/våtmark. Påträffad i samband med särskild utredning steg 1 utan KML-beslut år 2012.

Husruin, i mitten av områdets NÖ del, rektangulär, 6×3 meter (VNV-ÖSÖ) och intill 2 meter hög, av dels knuttimrade stockar och dels sågat plank. Inristat på stockarna syns bl.a. årtalen: 1937 och 1954. X 6905601 Y 1502794

16 METER OM DENNA ÄR:
Husgrund, svåravgränsad p.g.a. brännässlor, rektangulär, 8×4 meter (NV-SÖ) och 0,1-1 meter hög, av ställvis kallmurade, otuktade stenar, 0,2-1 meter stora. Möjliga utbyggnader, i både V och S hörnen, av glest och oregelbundet placerade syllstenar, 0,3-0,5 meter stora. X 6905695 Y 1502770

3 METER V OM DENNA ÄR:
Husgrund, svåravgränsad p.g.a. markvegetation, rektangulär, 6×5 meter (NÖ-SV) och 0,1-0,3 meter hög, av glest placerade, otuktade stenar, 0,3-0,8 meter stora. Intill och N om är flera glest placerade stenar, 0,5-1 meter stora, som kan utgöra grund till en separat byggnad eller tillhöra föreliggande vilken då skulle vara större än det som redovisas ovan. X 6905698 Y 1502761

12 METER ÖSÖ OM DENNA ÄR:
Husgrund, otydlig, troligen rektangulär, 5×4 meter (NV-SÖ) och 0,1-0,3 meter hög, bestående av delvis synliga syllstockar, 0,2 meter i diameter, som vilar på glest placerade, otuktade syllstenar, 0,3-0,4 meter stora. Grunden är belamrad med stockar och annan bråte samt beväxt med ett 40-tal små granar. Intill dock utanför grundens NÖ sida är en emaljerad järnspis och strax utanför N sidan är en vanlig järnspis av typen Husqvarna nr 26.

20 METER SÖ OM DENNA ÄR:
Dassruin, omkullfallen mot SV, kvadratisk, 1,5×1,5 meter (NV-SÖ) och 0,1-0,2 meter hög, av sågat plank.

UNDER DENNA ÄR:
Husgrund (?), rektangulär, 5×3 meter (NÖ-SV) och 0,1 meter hög, av glest placerade, otuktade syllstenar, 0,2-0,4 meter stora. Beväxt med 3 mycket stora och 4 mindre granar.

STRAX ÖSÖ OM DENNA ÄR:
Husgrund (?), rektangulär, 8×6 meter (ÖSÖ-VNV) och 0,1-0,5 meter hög, längs ÖSÖ, SSV och VNV sidorna bestående av jord samt glest placerade, otuktade syllstenar, 0,3-1 meter stora. Beväxt med ett 100-tal små granar. Grunden verkar vara förstörd i samband med anläggande av den intilliggande vägen. X 6905658 Y 1502841

 

 

SUNDSVALLEN

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *