Telefon i Forsa

År 1885 kom Forsa att höra till Norra Hälsinglands telefonnät


De första telefonerna var elektromagnetiska, där ljudvågor fick sätta ett membran i svängning. Detta skapade en växelström, som sedan överfördes till en hörtelefon i den mottagande telefonen via två trådar. Där började ett membran svänga, i takt med växelströmmen, och skapade åter ljudvågor.


Ingen trodde på telefonen från början, vill du veta varför – klicka här.


Läs om Telefon.


Se film, Telefonen förr och nu 1924.


Se spelfilm Telefonens genombrott, med flera olika berättelser


Se film från Sveriges första automattelestation.


Rikstelefonkatalogen.


Televerket.


Telefonstation.


Telefonkiosker.


Läs om Telegrafi.


Facebookgruppen televerkare.


Bilder och beskrivning av de första telefonerna, del 1.


Telefonhistoria del 2.


Tekniska museet.


Hudiksvall Telefonhistorik.


Telefon i Norrbo.


Intressant berättelsen om hur det var att vara växeltelefonist.


Föreskrifter för telefonist.


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det här dokument.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Från röksignaler till telefon 

Människan har alltid velat förmedla sig med andra. Indianerna hade sina röksignaler och på kanarieön La Gomera visslade man till varandra. Förr fick vi dekreten från staten och kungen upplästa i kyrkan och mindre lokala nyheter fick vi efteråt på kyrkbacken. Idag är vi översköljda med information. När telefonen kom, fanns redan telegrafen. Den optiska telegrafen var en fransk uppfinning, som från 1793 användes i hela republiken Frankrike. Sverige var nästa land att utnyttja uppfinningen. 1794 fanns en optisk telegraf mellan Stockholm och Drottningholm. Kungl. Maj:t beslutade 1853 att anlägga elektriskt telegrafnät över hela landet.1858 hade de flesta städer telegrafstation. Hudiksvall fick telegraf redan 1856.

Skotten Alexander Graham Bell patenterade telefonen i USA år 1876 och fick i många år äran för uppfinningen men det var italienaren Antonio Meucci som konstruerade den första telefonen omkring 1849.

Det första telefonsamtalet i Sverige ägde rum i augusti 1877. Det gick från Grand Hotell i Stockholm till Telegrafstationen i Gamla Stan, genom förevisning av en representant för Bells företag. År 1883 hade Stockholm 100 abonnenter och vid det året började man bygga upp lokala nät i olika delar av Sverige. År 1923 kunde man ringa från Stockholm till Göteborg och 1956 ringdes det första samtalet till USA. Privata telefonbolag byggde nät och stationer ute i landet. 1886 fanns telefonnät i mer än 50 städer, och på 1890-talet började telefonen komma till landsbygden. Sverige intog en viktig roll för telefonins utveckling. Stockholm var på 1880-talet världens telefon tätaste stad. Sverige låg på framkant i den tekniska utvecklingen, mycket tack vare Lars Magnus Ericsson. LME var den främste tillverkaren av telefoner och växlar för användning i Sverige.

I början konkurrerade Bell och Ericsson men Ericssons telefoner var av bättre kvalité. Telegrafverket anlade det två första statliga telefonnäten i Härnösand och Uddevalla 1882 och började köpa upp privata nät. 1889 beslöt riksdagen att anlägga ett rikstelefonnät. Utvecklingen av telefonautomatsystem började i slutet av 1800-talet. 1902 var 97% av abonnenterna utanför Stockholm anslutna till Telegrafverkets nät.

1921 började man bygga ett rikskabelnät, som tog 20 år att fullborda. Den första rikskabeln var Stockholm-Göteborg 1923.

Automatiseringen inleddes 1924 och avslutades i Sundsvall 1972.

I början av 1950-talet fanns fortfarande i stort sett bara manuell växling av telefonister vid rikssamtal eller mellan olika distrikt. Hudiksvall fick telefon 1882 och 1884 fanns 50 abonnenter. I Bjuråker fanns 21 abonnenter 1906. En var Ivarsson som hade affär i Västansjö som tog över efter Wellander som dog 1891. Åren 1884 – 1885 drogs linje från Hudiksvall till Forsa, Delsbo och Färila. Bruken i bygden fick telefonförbindelse med varandra under 1880-talet.

Källa:
Bjuråkers-Blad 2011
Av Helena Palena


Katalogen omfattar områden runt städerna Söderhamn, Bollnäs, och Hudiksvall

no-014-klippno-015-klippno-016-klippTelefonstationen i Hudiksvall omkring 1900. Bild ur IGGESUNDS BRUKS HISTORIA
Del II, sid. 99.
Andra personen från vänster är telegrafisten Ester Kjellin och längst t h Ellen Eriksson. Övriga personer okända. Foto: Hälsinglands museum


Telefonstationen på Hamngatan 1, Hudiksvall. Bild ur Hälsingerunor 1982.


Hudiksvalls Posten den 7 september 1905


Lägg märke till att man har telefon redan 1905  och att ledningen kommer från Forsa

 

 

Centralstation i Forsa 


Uppgifter ur 1890 års telefonkatalog


—12 W 9—  Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister
(X39) JOHAN LÖNNBERG, * 20/4 1828 i Rogsta. G. 20/7 1859. Kronolänsman i Vålsta 1. † 19/6 1883.
8 KRISTINA CHARLOTTA BLOMBERG, * 8/1 1829. d. t. änkan K. M. Blomberg i Vålsta. † 15/1 1910. Föreståndare för telefonstationen i Forsa.
MARIA ELISABET, * 2/2 1860                            60O1.
HILDA KATRINA, * 19/3 1862                            88H1.
JOHAN AXEL, * 13/10 1864.
OLOF HERMAN, * 14/4 1867. Bokhållare. Fl. t. Örnsköldsvik 1892.
OLIVIA CHARLOTTA, * 23/5 1869. † 28/4 1893.
ADELAIDE KRISTINA, * 22/11 1872. † 19/3 1876.

Forsa 

Forsadalen

 

Lumnäs

 

 

Näsviken


Telefonväxeln i Näsviken omkring 1910. Växeln var s.k. SM-typ, vilket innebar att anrop kom på ett ställe och så svarade man på ett annat.
Personer från vänster, Tilda Gustafsson, och  Lina Gustafsson. Den senare var föreståndare för växeln.


—18 Ö 4— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

1 JONAS ARVID JONSSON, * 9/6 1889, s. t. bonden Jon Larsson i Långby ss6. G. 2 ggr. Fabr.arb. o. Telestat. förest. i Hamre. † 29/1 1965.
8E1 KAROLINA JOSEFINA GUSTAFSSON, * 28/8 1883, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. G. 17/8 1919. Telefonist. † 16/3 1921
38E2 EMMA KRISTINA NORELL, * 26/2 1893, d. t. skräddare Per Johan Norell i Hamre. G. 19/11 1927.
Tv. INGEGERD KRISTINA, * 16/3 1921                20G16.
Tv. BENGT KAROLINA, * 16/3 1921. † 4/1 1942.
BENGT EDVIN, * 11/3 1932. † 18/9 1963.
Emma Kristina Norrells son BENGT ARNOLD, * 7/12 1919. † 13/9 1920.


Telefonväxeln hos Skogbergs i Hamre, Näsviken omkring 1908.
Damerna är Lina Gustafsson vid växelbordet, och föreståndarinnan Tilda Gustafsson.
Växelbordet är av typ 50 nrs SB. Den nedfallande anropsklaffen lyfte man upp med den borste som ligger där på bordet.
Text och bilder ur boken, Telefolk i norra Hälsingland, sid. 131.


—10 E 4— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

2 JOHAN HJALMAR JANZON, * 11/12 1885, s. t. kakelugnsmak. J. D. Janzon i Böle. G. 2 ggr. Kakelugnsmakare i Böle. † 8/4 1951.
8E1 ALMA MATILDA GUSTAFSSON, * 14/11 1885, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. Telefonist. G. 24/10 1920. † 1/3 1923.
48S4 ANNA EMILIA JOHANSSON, * 23/9 1894, d. t. bonden Johan Jonsson i Sörviksta s2. G. 22/3 1925.
EVA MARIA, * 20/2 1923                                     28G12.
ERNST GUNNAR, * 17/7 1925                               11.
MÄRTA INGEGERD, * 28/3 1930.Arvid och Emma Jonsson

Det var 1921 som Arvid Jonsson tillträdde sin tjänst. Tidigare hade en länsmansfru – Lönnberg – varit växelstationsföreståndare från 1908 till 21. Nystar man vidare så finner man att redan i slutet på 1800-talet existerade denna växelstation, men under namnet Forsa. Det var först 1911, när tre abonnenter i nedre delen av kommunen gick samman för att öppna en egen växelstation i Folkhögskolan med rektor Jonzon som förste föreståndare, som den nu nedlagda växeln fick namnet Näsviken.

Lars Andersson i Lund och Erik Nilsson i Klångsta tillhörde länge Näsvikens växelstation och även några norrbobor var anslutna till den. Det var givetvis långa och dyrbara ledningar som abonnenterna hade själva att bekosta på den tiden. Men så medförde också telefonen revolutionerande fördelar.

Några av de första som anslöt sig till växelstationen i Näsviken:

1 Hudiksvalls Trävaru A.B.
2 Handlande Karl Ellström
3 Landsfiskalen
4 Järnvägen
5 Erik Nilsson, Klångsta
6 Forsså Bruk


Arvid och Karolina Jonsson utanför Telestationen i Hamre

När Arvid Jonsson övertog ansvaret för växelstationen var den inrymd i Vidmarks gård i Hamre och abonnenterna uppgick då inte till 100-talet. Behovet av telefon och de ekonomiska förutsättningarna har sedan ökat kontinuerligt. I dag är det nära 400 abonnenter och innan Forsadalen och Norrbo kopplats över till Hudiksvall hade växelstationen att svara för nära 600 abonnenter.

De som arbetat den sista tiden vid växelstationen har varit förutom makarna Jonsson, deras dotter fru Ingegärd Johansson som har 25 tjänsteår samt fruarna Edith Johansson, Ingrid Johansson, Anna Johansson och Maj-Lis Gunnarsson.

– Visst känns det konstigt att sluta, säger fru Ingegärd Johansson, …särskilt när folk ringer och tackar, tillägger hennes mor. På det stora bordet i finrummet låg på måndagskvällen paket och kartonger, precis som om det skulle ha varit julafton.

Vi har haft så snälla och hyggliga abonnenter, säger damerna vid kopplingsborden, medan deras flinka händer kopplar och svarar sitt vänliga ”Näsviken”. C:a 3 000 samtal har expedierats per dygn över växelstationen på senare tid.
pH

Avskrift: Åke Nätterö


—18 Ö 4—
1 JONAS ARVID JONSSON, * 9/6 1889, s. t. bonden Jon Larsson i Långby ss6. G. 2 ggr. Fabr.arb. o. Telestat. förest. i Hamre. † 29/1 1965.
8E1 KAROLINA JOSEFINA GUSTAFSSON, * 28/8 1883, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. G. 17/8 1919. Telefonist. † 16/3 1921. 1915 nämns hon som föreståndare för växeln på Folkhögskolan
38E2 EMMA KRISTINA NORELL, * 26/2 1893, d. t. skräddare Per Johan Norell i Hamre. G. 19/11 1927.
Tv. INGEGERD KRISTINA, * 16/3 1921                20G16.
Tv. BENGT KAROLINA, * 16/3 1921. † 4/1 1942.
BENGT EDVIN, * 11/3 1932. † 18/9 1963.
Emma Kristina Norrells son BENGT ARNOLD, * 7/12 1919. † 13/9 1920.


—20 G 16—
4 GUSTAF RAGNAR JOHANSSON, * 21/6 1919, s. t. banvakt K. G. Johansson i Djupdal. G. 31/12 1949. Stationsmästare.
18Ö4 INGEGERD KRISTINA JONSSON, * 16/3 1921, d. t. fabr.arb. Jonas Arvid Jonsson i Hamre.
HT Tisdagen den 29 November 1960


Familjetrio som tillsammans arbetat i över 100 år vid Näsvikens växelstation. Fru Emma Jonsson (38 tjänsteår), dottern Ingegärd  (25), och växelföreståndare Arvid Jonsson (39).

Näsvikens »petmojar« började snurra i morse

Näsvikens nära 400 telefonabonnenter från och med idag direkt under Hudiksvalls telefonstation. Näsvikens växelstation har gjort sitt. Växelstationsföreståndaren Arvid Jonsson kopplade i morse det sista samtalet och överkopplingen till den automatiserade anläggningen skedde i närvaro av samtliga sex telefonister, som tjänstgjort vid växelstationen.

Tisdagen den 29 nov. blev med andra ord en historisk morgon för Näsvikensbygden. Näsvikens telefonister har slutat sin tjänst och då går i första hand tankarna till växelstationsföreståndaren Arvid Jonsson och hans maka Emma. De har varit två trotjänare med 39 respektive 29 års arbete vid växeln.


HT den 30 november 1960


Den klassiska avskedsbilden hörde också till festligheterna på Bruksmässan, när Forsså Bruk bjöd på kaffe.
Fr. v. fruarna Emma Jonsson och Edit Johansson, växelföreståndare Arvid Jonsson, fru Majlis Gunnarsson, telekommisarie Bertil Ohlander, fruarna Anna Johansson, Ingrid Johansson samt Ingegerd Johansson.

Det kan erindras om att växelföreståndaren för några år sedan tilldelades guldmedalj för ”nit och trohet i sitt arbete”. I nära 40 år har Jonsson haft ansvaret för växelstationen. Detta ansvar har nu lagts i andra händer, hos teknik och telefolk och abbonenterna betjänar sig själva.  pH

 

 

Sunnanbäck


 


Sörforsa 

Växelföreståndarnas sista årsmöte i Gävle 1962.  Bilden utlånad av Lillemor Westerberg
Känner du igen någon? Hjälp oss med uppgifter. Mejladressen hittar du längst ner på sidan. Tack!

Bakre raden:
1. Herbert Karlsson, Strömbacka 2. Hulda Karlsson, Strömbacka 3. ?  4. Hanna Dahlström, Friggesund 5. ? 6. Anna Andersson, Ängebo 7. Tage Andersson, Ängebo

Mellersta raden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Främre raden: 
1 2 3 4 5 6

 

 

HT Torsdagen den 27 oktober 1960


Fru Betty Pettersson svarade för sista passet på växelstationen mellan kl. 21 och 05 i natt. Föreståndarinnan Alma Mood hälsade på i kvällens sena timmar.

Slutkopplat Sörforsa för åtta växel-damer

I dag är det ingen som svarar på Sörforsa växel. Klockan fem i morse klipptes ledningarna från de 400 abonnenterna bort från växelborden, och det nya automatiska systemet sattes i funktion.

Fru *1Betty Pettersson, Sörforsa kopplade det sista samtalet innan övergången från manuell till automatisk telefonstation var ett historiskt faktum. Växelstationens föreståndare *2Alma Mood och hennes fem ordinarie och två extra telefonister behöver i dag inte rycka i några snören. Kopplingsborden står öde och tomma. I stället samlas damerna kring kaffeborden. Inte för att vänligt svara Sörforsa, men väl för att taga farväl av ett företag som de så troget har tjänat under årens lopp.

Under onsdagen fick de röna många bevis på uppskattning. Abonnenter ringde och tackade för deras goda arbete och vänlighet. Det kom gåvor och presenter av olika slag. Även om sista dagarnas jäkt gjorde dem påminda om några efterlängtade semesterdagar, så låg ändock avskedets vemod på lut.


Forsa Folkhögskola.

Det var på Forsa Folkhögskola som växeln startade. Abonnenternas antal växte och när växeln flyttades till Sörforsa den 1 okt. 1930 så var det över 150 abonnenter anslutna. F. n. är det 400. Och då får vi komma ihåg att under tiden har Forsa, Sunnanbäck och Lumnäs automatiska växelstationer växt och betjänar tillsammans över 200 abonnenter från områden som tidigare hörde Sörforsa växel till.

Föreståndarinnan Alma Mood erinrar också om Rumsta och Vålsta byar samt en del av Hög som längre tillbaka också hörde Sörforsa till.

Så nog har det gått framåt och automatiseringen är givetvis också en framgång, även om många med all rätt kommer att sakna den personliga service som Sörforsas telefonister med vänlig röst och glatt hjärta skänkte abonnenterna.

pH.
Avskrift: Åke Nätterö


—79 Å 8—
4 STIG OSVALD PETTERSSON, * 13/1 1920, s. t. skomak. Lars Emil Pettersson i Skarmyra. G. 13/4 1941. Textilarb. i Skarmyra. Målare i Lund. Skild 15/10 1963.
1L7 *1BETTY EMELIE SVEDIN, * 29/11 1918, d. t. bonden Henrik Emil Svedin i Lumnäs 1.
BETTY YVONNE, * 28/4 1943                             147C1
STIG HÅKAN, * 24/4 1947.
137E1 RAGNHILD MARGRETA MOBERG, * 16/7 1933. d. t. bonden A. O. Moberg i Bjuråker.               17Ö5
STIG MIKAEL, * 4/8 1964.


—97 G 6—
3 YNGVE LINDBERG, * 26/3 1922, s. t. Förman Johan Lindberg i Lund. G. 23/6 1961. Affarsförest. i Berglock.
24A1*2)  ALMA KRISTINA MOOD, * 18/11 1904, d. t. soldat Olof Mood i Åkre. Telefon st. förest.
37Ö10 LAILA MARGARETA CHRISTINA, * 5/1 1945.
Fosterdotter                                                   80Å6


—141 X 1—
ANNA ELISABET BYLUND, * 30/11 1898. Telefonist fr. Haga förs. Göteborg.
INGRID ELISABET, * 18/11 1919.


—27 Å 5—
1 OSKAR MARTIN ANDERSSON, * 10/11 1916, s. t. Anders Oskar Andersson i Lund. G. 20/4 1940. Fabr.arb. i Lund. † 18/8 1974
68C3 TORA ELG, * 14/7 1920, d. t. snickare Per Johan Elg i Trogsta. Telefonist
OVE, * 11/6 1939. † 16/6 1939
TORA MAJVOR, * 20/10 1940.
NORA ISA, * 10/12 1941                                  9.
ANJA BIRGITTA, * 3/10 1943.
MARTIN PETER, * 10/10 1956
BO ERIK, * 15/3 1963


—68 C 3—
1 PER JOHAN ELG, * 20/3 1890, s. t. soldat Julius Elg i Nansta. G. 20/6 1920. Snickare o. televäxelförst:e i Trogsta. † 12/6 1970.
37C5 ANNA KATRINA OLSSON, * 6/7 1894, d. t. bonden Olof Augustsson i Matnäs, sen. torpare i Sörviksta. † 26/1 1963.
NORA ELG, * 11/2 1917                                   5.
(X4)28G16 Moder: Ida Elisabet Berg, * 27/10 1896, hush:a i Trogsta. † 9/12 1918.
TORA ELG, * 14/7 1920                                    27Å5.


—10 E 4—

2 JOHAN HJALMAR JANZON, * 11/12 1885, s. t. kakelugnsmak. J. D. Janzon i Böle. G. 2 ggr. Kakelugnsmakare i Böle. † 8/4 1951.
8E1 ALMA MATILDA GUSTAFSSON, * 14/11 1885, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. Telefonist. G. 24/10 1920. † 1/3 1923.
48S4 ANNA EMILIA JOHANSSON, * 23/9 1894, d. t. bonden Johan Jonsson i Sörviksta s2. G. 22/3 1925.
EVA MARIA, * 20/2 1923                                     28G12.
ERNST GUNNAR, * 17/7 1925                               11.
MÄRTA INGEGERD, * 28/3 1930.


—92 J 1—
(X5) JOHN ERIK VIKSTRÖM, * 24/4 1935 i Bollnäs. G. 20/6 1958. Predikant i Kalvhaga 2.
(M155) BARBRO SIF MARGIT ANDERSSON, * 16/5 1935 i Skurup, Malm. Telefonist.
ERIC PEDER, * 3/8 1959.


—22 N 21—
14 PER FOLKE FLANK, * 15/3 1914, s. t. bonden Per Evald Flank i Näset sss1. Jbr.arb. i Näset.
27N2 CECILIA LARSSON, * 5/9 1911, d. t. bonden Lars Olsson i Näset s2. Telefonist.
KARL ERIK, * 10/8 1940.


—12 R 24—
(X14) LEIF ERIK ANDERSSON, * 21/1 1948 i Harmånger. Journalist i Lund
21 NINNIE KRISTINA PERSSON, * 22/7 1951, d. t. Lars Edvin Persson i Rumsta. Telefonist.
MAJVOR PERNILLA, * 27/9 1969


—34 R 5—
RODLING KARLSSON, * 9/3 1926. G. Trpt.-arb. i Ede, Delsbo.
2 INGRID MARGRETA ULIN, * 14/9 1925, d. t. arrendator Lars Olof Ulin i Rödmyra s1. Telefonist i Rödmyra.
ULLA BIRGITTA, * 29/9 1945.


—21 T 15—
(X6) IVAR MAURITZ JONSSON, * 1/2 1932 i Delsbo. G. 23/12 1956. Hamre.
13 GUNNEL MARGARETA OLSSON, * 17/11 1930, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 8. Telefonist i Trogsta.
BO LENNART, * 31/12 1954.
KJELL OVE, * 10/11 1956.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *