Sörväna 1866 – 1916

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Sörväna skola 1866–1916

 

Sörväna skola byggdes 1866. Skolan var belägen högst upp i Sörväna by med utsikt över hela Sörväna, Backen, Näset och Backsjön.

Från den 26 maj 1866 skedde undervisning av en ambulerande lärare, den första läraren ambulerade mellan Sörväna och Högtomt.

1906 blev skolan Fast-mindre-skola. Sörväna skola var en varannandags skola, där en ensam lärare omväxlande undervisade i småskolan och storskolan. Barnen gick 6 år i skolan, men bara varannan dag.

1907 var barnantalet så stort som 50 barn.

Skolan revs 1916 och delar av den flyttades till Långede där det byggdes en ny skola. Den så kallade skolhustomten stod i många år obebyggd.

Nisse Bodin (barnfödd i Sörväna) och hans hustru Gullan byggde senare ett hus för permanent boende på den natursköna tomten, men sålde senare till Nisses brorson Paul Bodin.

Sörväna Brandförsäkring 20/2 1878
Skolhuset: Timmer, takspån, rödmålat i gott skick: 5 rum, 1 våning, 2 murar för eldning.
Längd 43 fot. Bredd 34 fot.
Höjd – takfoten 16 fot. Höjd – nock 26 fot.
Stenfot 50
Yttertak 150
Stomme 1 000
Innanrede 1 300

Lider, afträde (resvirke, bräder, rödmålat):
Längd 18 fot. Bredd 6 fot.
Höjd takfot 6 fot. Höjd nock 10 fot.

Försäkringssumma: 3 430 kr


Lärare:

1868–1869 Christina Svensk
1869–1874 Christina Svensk, Jenny Granström

1875–1876 Christina Svensk ambulerande mellan Sörväna och Högtomt
1878–1880 Karin Wiklund
1887–1911 Karin Flodin
1911– Emma Lindberg
Lydia Bolin
Ståls-Marta Eriksson

En mycket omtyckt och värderad lärare var Karin Flodin, hon kom till Delsbo från Forsa och hade först skola i Håknorrbo, därefter kom Karin Flodin till Sörväna där hon undervisade både i småskolan och storskolan.

Karin Flodin född 1857 fick på sin 50-årsdag 1907 Patriotiska sällskapets medalj för lång och trogen tjänst, vördad och uppskattad av både föräldrar och elever.

Mycket tragiskt avled hon i lunginflammation på Hudiksvalls sjukhus endast 54 år gammal. Hon har sin grav på Delsbo kyrkogård strax intill gravkapellet.

På ett mycket stort granitblock står följande inskrift:
” Lärarinnan K. Flodin 17/2 1857–21/2 1911”.

Alla barn fick gå till skolan och ibland var det långa vägar. De större barnen måste vara på skolan tidigt för att bära in ved och elda i kaminerna så att det blev varmt tills skoldagen började. Dessutom bar de in ved och vatten till lärarinnan som bodde i ett rum och kök.

s-005-betyg

 

Historik

Farmor berättade att hon gick 6 år i skolan i Sörväna, men bara varannan dag. Lärarinna var Karin Flodin från Forsa, en snäll lärarinna. Farmor hade sitt hem och sin familj på Sjulgård och det var ganska lång skolväg. När det var ”barmark” gick hon gent över ”täkterna” och på vintern följde hon myrvägen på ån.

Det hon fick lära sig rabbla upp i skolan kom hon ihåg hela livet, till exempel att vid 85-års ålder räkna upp alla floderna längs hela Europas kuster.

Farmor var Anna Paulsson Backen född 1877. När Farmor var till kyrkogården för att besöka sina anhörigas gravar avslutade hon besöket med att gå till Karin Flodins grav, det var ju hennes lärarinna i skolan.

Jag följde ofta Farmor till kyrkogården.

Ingrid Pauls-Gustavsson

s-003-bok

Sida från läsebok 1856.Sörväna skola omkring 1900. Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Karin Flodin

En av eleverna är Brita Frisk f. 11/3 1886

 


s-007-kopia
Sörväna skola 1907
Bild ur HT 7 april 1979. Bilden inlämnad till HT av Sigrid Larsson f. Persson Långede.
Hjälp oss ersätta tidningsbilden av ett äkta skolfoto

Lärare: Karin Flodin

De fem i trappuppgången:
Uppifrån räknat, Anders Lind Långbacka, Nyback-Gustav Karlsson, Sörväna, Pållas-Per Hansson Långede, Nybaks-Elis Karlsson, Sörväna och Ville Sundström, Långbacka.

Bakre raden:
Erik Kring, Långede, Perors-Olle Olsson, Långede, Erik Ljus, Sörväna, Pållas-Margit Hansson, Långede, som står mitt för stolpen, och till sist pojken vid broräcket som är Karl Gunst, Hammarsvall.

Andra raden:
Kvar-Kristina Holmberg, Långede, Matilda Högberg, Långbacka, Hermina Sundström, Långbacka, Jenny Lind, Långbacka (inte den berömda sångerskan men i alla fall blivande mor till den kände Gösta ”Snoddas” Nordgren. Snoddas far, Calle Nordgren, mera känd som ”Trum-Calle” gick i skola i Håknorrbo), Brita Jonsson, Långbacka, Sme-Brita Larsson, Långede, Ester Kling, Långbacka, och snett ovanför henne Mickels-Seggre, Sigrid Persson, Långede, som lånade ut kortet, efter henne Lillpållas-Anna Larsson, Långede, Preutz-Brita Jonsson, Norrväna, och ytterst i raden bakom Peres-Jonke står Mickels-Per Persson, Långede.

Tredje raden:
Sme-Olle Larsson, Långede, Godar-Johan Nilsson, Hammarsvall, Kvar-Anna Holmberg, Långede, Berg-Brita Olsson, Norrväna, Sundviks-Alma Jonsson, Sörväna, Karin Borg, Hammarsvall,  Anna Eriksson, Sörväna, lärarinnan Karin Flodin, Signe Strand, Hammarsvall, Brita Borg Hammarsvall, Olas-Karin Jonsson, Hammarsvall,  Goddar-Seggre, Sara Sundström, Långbacka, och Jonas Persson Sörväna. (Perers-Jonke, som bara var fem år och ännu inte börjat skolan men fick vara med i alla fall).

Främre raden:
Alfred Persson, Långede. (son till Blås-Nils Persson i Ava, som 1909 kom hem från Amerika och hämtade honom och fästmön, Lill-Pållas Margit), Skarp-Per Eriksson, Hammarsvall, Mjukers-Maria Olsson, Långbacka, Berta Kling, Långbacka, Anna Modig Långbacka, Eva Sundström, Långbacka, Sundviks-Anna Jonsson, Sörväna, Kvar-Hilda Holmberg, Långede, Brita Kring, Långede, Kristina Hurtig, Långbacka, Mjukers-David Olsson, Långbacka, och Calle Hallgren, Långbacka.


 

s-004

Turisthotell till vänster.


 

s-002-1911

Sörväna skola 1911

Lärare: Emma Lindberg

På bron och trappan:
David Johansson, Per Persson, Per Ljus, Johan Nilsson, Sven Ljus, Jonas Blomberg, Erik Ljus, Karl Westlund, Axel Jonsson och Karl Hellgren

Andra raden (i sicksack):
Helmina Sundström, Anna Larsson, Margrethe (eller Margit) Hansson, Erik Nilsson, Sara Sundsröm, Nils Järv, Maria Jonsson, Jonas Olsson, Anders Kring, Gustav Karlsson, Jonas Persson, Olov Olsson, Lars Hansson, Einar Westlund samt lärarinnan Emma Lindberg.

Tredje raden:
Olle Blomberg, Alma eller Anna Jonsson, Brita Kring, Karin Järv, Brita Olsson, Sigrid Larsson, Lis-Klara (efternamn okänt), Anna Eriksson, Sigrid Eriksson, Eva Sundström, Anna (eller Alma) Jonsson, och Hilda Holmberg.

Främre raden:
Brita Nordlöv, Hilda Jonsson, Karin Nilsson, Astrid Sundström, Marta Nordlöv, Per Larsson, Karl Ljus, Per Holmberg och Helge Holmberg

 


s-006-1912
Sörväna skola 1912 -1913, klass ?
Bild ur Hudiksvalls Tidning den 7 augusti 1990.

Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden med ett äkta skolfoto 

Lärare: Marta Eriksson

På trappan: Jonas Jonsson, Per Holmberg, Olle Holmberg, Hilda Jonsson, Brita Nordlöf, Emma Svedberg och Anders Kring.

Bakre raden:
Anna Eriksson, Brita Olsson, Sigrid Eriksson, Sigrid Larsson, Anna Jonsson, Karl Hallgren, Jonas Persson och Helge Hallgren.

Andra raden:
Erik Skog, Jonas Paulsson, Alfred Lindkvist, okänd, Albert Persson, Lars Hansson och Per Iggström

Tredje raden:
Nisse Fröberg, …Blomkvist, okänd, Per Eriksson, okänd, okänd, okänd, Jonas Larsson, Johan Persson, Lars Eriksson, Elon Olsson, Ivan? Hallgren, lärarinnan Marta Eriksson och Erik Iggström

Främre raden:
Marta Jonsson, Karin Larsson, Karin Eriksson, Anna Hjelte, Signe Jonsson, Gerda Hellgren, Viran Eriksson, Anna Skog och Greta Fröberg

 

Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade, om de inte redan är det förstås.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *