Bomärken i Ilsbo

Förteckning över 62 bomärken i Ilsbo.

Vem har forskat fram alla bomärken?

Forskat fram och presenterat alla bomärken har man gjort i boken ” SLÄKT I ILSBO ” som utkom 1994.

Forskningen är en del av bygdens kulturarv och är av ett så stort kulturhistoriskt värde att den bör digitaliseras tycker vi. Alla bör få tillgång till den och inte bara de som har ett exemplar av det eftersökta släktregistret.


Det är något speciellt med föremål som har ett inristat bomärke. På viktiga och betydelsefulla föremål satte man dit sitt bomärke som bevisade vem som var dess rättmätige ägare. Idag tycker vi att sådant föremål har ett stort kulturhistoriskt värde, trots att vi många gånger inte har en aning om bomärkets proveniens – dess ursprung.

Bomärken på nätet har inte funnits tidigare.
Därför kommer Dellenportalen att digitalisera de bomärken som finns i våra släktregister.
Som vanligt är vårt arbete ideellt och bedöms ha noll och intet värde av de som beviljar kulturstöd. Vi passar även på att komplettera med uppgifter som kanske inte finns med släktregistret.

För auktionister, antikhandlare och privatpersoner som har ett föremål med bomärke från en viss socken, kan det vara trevligt om man med datorn eller mobilen snabbt kan få uppgifter bomärkets tidigare ägare. Dess proveniens.

Ett bomärke har använts på samma sätt som en namnteckning.


Den här förteckningen är från boken ”SLÄKT I ILSBO som utkom 1994

”Släkt i Ilsbo” påbörjades 1985. Arbetet har till största delen bedrivits vid mikrofilmsapparaterna på länsmuseet i Gävle. Kompletterande forskning har bedrivits på Riksarkivet i Stockholm, Länsarkivet i Härnösand och på pastorsexpeditionen i Ilsbo. Dessutom har jag via telefon talat med åtskilliga ilsbobor som hjälpt mig att sätta de sista pusselbitarna på plats. ”Släkt i Ilsbo” är därmed tämligen unik i släktsammanhang, då den går ända fram till 1994!

Vissa släkter kan följas i 300 år med bestämd säkerhet.
Huvudkällan till ”Släkt i Ilsbo” är husförhörslängderna som präster i Ilsbo började upprätta 1764 för att kontrollera sockenbornas kyrklighet, läskunnighet o.s.v. Dessa husförhör skedde i hemmen och prästerna skrev ner vad han muntligt fick höra om hushållsmedlemmarnas namn, ålder, vigsel o.s.v. Detta gav naturligtvis upphov till en mängd felaktigheter p g a minnesfel – man var inte heller så noga med ”exakt” datum.

För att eliminera dessa fel till ett absolut minimum måste födelse-, död-och vigselböcker konsulteras. Detta är gjort med största noggrannhet. Födelse och dödböcker började föras 1735 och vigselböcker 1752.
Inflyttade ilsbobor är ej kontrollerade i respektive hemsocknar, då ett sådant arbete skulle bli alltför omfattande.

Sture Larsson i Västtjär, ”Flint-Sture” kallad har spelat en mycket stor roll för tillkomsten av ”Släkt i Ilsbo”. Utan Sturs omfattande material, goda råd, insyn i ”det gamla Ilsbo” och förmågan att se och rätta till mina misstag, hade inte ”Släkt i Ilsbo” haft den noggrannhet, som jag anser den nu har. Viss hjälp i form av kompletterande uppgifter och tillägg har erhållits av intresserade ilsbobor, ingen nämnd och ingen glömd.

Jan Englund


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen.se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om bomärken på Wikipedia


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

Innehåll

Bomärken och ägare från byarna:

* Berge

* Hogland

* Sörby

* Västtjär

* Östanå

* Föremål med bomärke

 

 

Berge

 

boi-001-berge-1

Berge 1 ”Näset”.

Erik Hansson bonde 26/10 1833 – 1874 11/5 S.t. bonde Hans Berglund i Berge nr 1.


boi-002-berge-s1

Berge sub 1

Jonas Hansson bonde 20/8 1835 – 1917 20/4 S. t. bonde Hans Berglund i Berge nr 1.


boi-004-berge-2

Berge 2

Per Thomasson född 1562


boi-003-berge-2

Berge 2 ”Kullen”

Anders Bladin bonde 26/2 1812 – 1882 15/3. S. t. bonde o klockare Mats Mattsson Bladin från Västtjär nr 1.


boi-005-berge2-s2

Berge 2, sub 2

Brita Hansdotter Nyttjandetid omkr. 1874


boi-006-berge-2

Under Berge 2

Hans Bladin torpare 3/12 1844 – 1915 19/4 S. t. bonde Anders Bladin i Berge 2 ”Kullen”.


boi-007-berge-3

Berge 3

Joen Eriksson f. 1609


boi-008-berge3

Berge 3

Lars Hällberg 26/10 1838 – 1933 12/6. S. t. bonde Lars Ersson fr. Vattlång ss 7. Harmånger.


boi-009-berge-s3

Berge sub 3

Olov Englund bonde o torpare 16/10 1793 – 1935 7/2. S.t. Pär Pärsson i Hogland nr 4.


boi-010-berge-s3

Berge sub 3

Christina Svensdotter, nyttjandetid omkr. 1887


boi-010-berge-s3-2

Berge sub 3

Erik Andersson Bonde 1/7 1844 – 1921 10/3. S. t. Bonde Anders Eriksson i Berge s 2.


boi-011-berge-s4

Berge sub 4

Erik Larsson Berglund Torpare 10/12 1769 – 1852 30/12. S. t. bonde Lars Larsson i Berge 4.


boi-012-berge2-s4

Berge 4 sub 4

Jonas Eriksson Östberg Bonde 31/9 1821 – 1870 26/2. S. t. kyrkvärd Erik Larsson i Berge s 4.


boi-013-berge5

Berge 5

Pehr Jonsson Bergner. Bonde o gästgivare 1843. 20/5 1807 – 1896 19/12. S. t. bonde o gästgivare Jonas Pärsson i Berge 5.


boi-014-berge-s5

Berge 5 sub 5

Anders Eriksson Bonde 8/12 1807 – 1889 3/6. Infl. från Hög 1840


boi-015-berge6

Berge 6

Olof Persson 1660 – 1737 2/2


boi-016-berge6

Berge 6

Erik Ersson Bonde. 31/10 1835 – 1893 9/7. S. t. bonde Erik Ersson Lind i Västtjär s 3.


boi-017-berge-6

Under Berge 6

Jonas Svensson Lind Sold. nr. 138 i Västtjär. 6/5 1782 – 1859 11/11. S.t. Sven Jonsson i Berge 6.

 

 

 

Hogland

 

boi-018-h-land-1

Hogland 1

Olof Jonsson Berg 29/2 1792 – 1876 16/4 s. t. Bond Jonas Olofsson Berg som köpte Hogland nr 1 c:a 1786.


boi-019-h-land2-s1

Hogland 2 sub 1

Jonas Henriksson Hemmansägare f. 1816 i Arbrå. Gift med Karin Andersdotter f. 1834 i Forsa. Dottern Carolina f. 1865 i Ilsbo


boi-020-h-land3

Hogland 3

Olof Hansson 29/11 1794 – 1836 1/4 S.t bonde Hans Olofsson i Hogland 3.


boi-021-h-land-3

Hogland 3

Olof Hansson 29/11 1794 – 1836 1/4 S.t bonde Hans Olofsson i Hogland 3.


boi-022-h-land-3

Hogland 3

Isac Hansson Englund 16/6 1798 – 1844 12/10. S. t. bonde o nämndeman Hans Olofsson i Hogland 3


boi-023-h-land-4

Hogland 4


boi-024-hogland-4

Hogland 4

Karin Ericsdotter 20/6 1784 – 1859 14/7 Änka o omgift. D. t. bonden Pär Pärsson i Hogland 4.


boi-025-hogland-5

Hogland 5

Jon Persson från Österbo masugn, Bjuråker. 23/5 1783 – 1859 2/7 Bonde och byordningsman.

 

 

Sörby

 

boi-026-s-by-1

Sörby 1 ”Yst i gårn”

Kjerstin Jonsdotter 27/2 1815 – 1876 27/2 infl fr. Hög 1840


boi-027-s-by-s1

Sörby sub 1

Jon Jonsson 8/11 1786 – 1874 28/5 bonde, fr. Vattrång


boi-028-s-by-s2

Sörby 2 sub 2

Erik Olovsson Lund 20/1 1799, bonde. Till Nordamerika 1868


boi-029-s-by2-s2

Sörby 2 sub 2

Jonas Persson, hemmansägare f. 1846 i Ilsbo Gift med Brita Katrina Danielsdotter, f. 1837 i Ilsbo

 


boi-030-s-by2-s2

Sörby 2 sub 2

Olof Danielsson, hemmansägare f. 1852 i Ilsbo. Gift med Juliana Hansdotter f. 1847 i Bergsjö.


 

boi-031-s-by4-s2

Sörby 4 sub 2

Jonas Dahlin Lund 9/3 1846 Bonde fr. Östanå ss 3.

 

 

 

Västtjär

 

boi-032-vest-t-1

Västtjär 1 ”Linds”

Karl Erik Sjöberg 18/2 1898 – 1959 30/4 Hemmansägare


boi-033-vest-t-2

Västtjär 2 ”Innegården”

Eric Svensson, bonde 16/4 1778 – 1850 13/11 S. t. bonde o nämndeman Sven Ersson i Sörby nr 2.


boi-034-vest-ts2

Västtjär 2 sub 2

Daniel Danielsson Bonde 4/9 1828 – 1919 12/2. S. t. Daniel Svensson i Västtjär 2.


boi-035-vest-t2-s3

Västtjär 2 sub 3 ”Moredal”

S. O. Skog


boi-036-vest-t2-s3

Västtjär 2 sub 3

Erik Björk


boi-037-vest-t3

Västtjär 3

Gynte Olofsson född 1597


boi-038-vest-t3

Västtjär 3

Joen Joensson 16.. – 17.. Hemmansklyvning ca 1740 V3/Vs3


boi-039-vest-t3

Västtjär 3

Jon Jonsson Husman 1763 – 1835 23/2 Son till Jon Jonsson i Västtjär 3


boi-040-vest-t3

Västtjär 3 ”Flintgården”

Lars Flintberg Bonde 16/8 1818 – 1890 2/5 S. t. Pehr Larsson Flintberg i Västtjär 3.


boi-041-vest-t-s3

Västtjär 3 sub 3

Olof Jonsson 1704 – 13/10 1784 Bonde, nämndeman o kyrkvärd, s. t. Joen Joensson i Västtjär 3.


boi-042-vest-t3-e4

Västtjär 3 sub 4

Johan Eriksson


boi-043-vet-t3-s4

Västtjär 3 sub 4

Cherstin Andersdotter


boi-044-vest-t4

Västtjär 4 ”Lass Ans”

Hans Larsson Bonde 17/11 1845 – 1919 22/1 Son till Lars Svensson i Västtjär 4.


boi-045-vest-t4

Västtjär sub 4

Pehr Pehrsson


Fler bomärken från Västtjär direkt ur boken

boi-046-vest-t

 

 

Östanå

 

boi-047-ostana-1

Östanå 1 ”Krogen”

Olov Olovsson Husman i Nytäkt. Fr. Forssa i Harmånger. 2/12 1792 – 1874 2/12


boi-048-ostana-1

Östanå 1 ”Krogen”

Olov Olovsson Husman i Nytäkt. Fr. Forssa i Harmånger. 2/12 1792 – 1874 2/12


boi-049-ostana-2

Östanå 2


boi-050-ostana-2

Östanå sub 2

Olov Hellsen


 

boi-051-ostana-s2

Östanå 2 sub 3

Anders Dahlin


boi-052-ostana-s3

Östanå 3 ”Smens”

 


boi-053-ostana-3

Östanå 3

Sven Andersson Torpare, fr. Västtjär 3 s 4. 11/1 1838 – 1887 20/4


boi-054-ostana

Johan Olov Häggström. Nyttjandetid ca 1850

 

Bilder på föremål med bomärke

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *