Dråpet i Östansjö, Delsbo 1902

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Karta: Östansjö.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Hudiksvallsposten torsdagen den 26 juni 1902

Avskrift: Viveca Sundberg

Revolvern åter framme.

Slagsmål, varav döden följde, ägde i söndags afton rum vid en dansbana i Östansjö, Delsbo. Vid banan var en del ungdom samlad och några steg därifrån hade några kortspelare vid en sten som spelbord slagit sig ned. Spelet åsågs av bland andra 26-årige bonden Olof From i Myra. Då uppträdde 18-årige bondesonen Otto Andersson från Norra Långsbo något upprymd med en brännvinsflaska, som han inför dem sönderslog under ett försmädligt yttrande. Härav uppstod gräl, som hade till följd, att Andersson tilldelade From först ett slag i huvudet med något skarpt tillhygge och därefter ett mindre knivhugg i kinden. Berserkalynnet överföll då From, som uppdrog en revolver och avsköt trenne skott mot Andersson, varav ett träffade honom i örat, ett i magen och ett i bröstet. Han transporterades genast till Johannesberg, där läkaren förordnade om hans införande till Hudiksvalls lasarett, varest Andersson några timmar efter ankomsten avled.

From, som under helgen förvarats i häktet i Ede, påstår sig vid tillfället varit nykter och söker urskulda sig med att det skedda var till nödvärn.

Andersson var känd som en ordentlig och stillsam ung man.

Detta enligt polisundersökningen och huvudsakligast av Froms egen bekännelse. Enligt andras upplysningar lär From under vägen till dansbanan ha frågat efter Andersson, med vilken han vore i ovänskap, och även yttrat, att han skulle skjuta Andersson.

Ett åsyna vittne ska ha berättat, att han vid banan trätt emellan de båda ovännerna och tillsagt From: »skjut icke, ty då får du skjuta mig». Omedelbart därefter viker From åt sidan och avfyrar de tre skotten.

From införpassades i går till kronohäktet i Hudiksvall.


Hudiksvallsposten lördagen den 16 augusti 1902

Avskrift: Viveca Sundberg

Under ordförandeskap av hovrättsnotarien H. Söderbaum företogs i går å härvarande kronohäkte rannsakning inför vederbörande häradsrätter rörande nedan angivna brott.

Dråpet vid Östansjö dansbana.

Det slående exemplet på våra dansbanors nytta såsom platser för vår tids ungdoms nöjen illustreras av det sorgliga uppträdet vid Östansjö dansbana i Delsbo, då bondesonen Olof Olsson From med revolver dödade bondesonen Otto Andersson var nu föremål för rannsakning.

Åklagaren lät såsom vittne höra soldaten Erik Zetterqvist, vilken intygade, att han sett From rikta revolvern mot Anderssons huvud och avlossa ett skott, samt att vittnet, som då gick sin väg, sedan hörde ytterligare tvenne skott avlossas.

From lät höra arbetaren Emil Svanberg, som intygade, att han sett From skjuta Andersson, sedan denne genom försmädliga ord och tillmälen retat From, samt, försedd med något tillhygge, anfallit den skjutande.

Åklagaren överlämnade målet under yrkande om ansvar bland annat enligt 14 kap. 4§ strafflagen, jämte ersättningar, varemot målsägaren, den dräptes fader, begärde uppskov för vidare utredning, samt alternativt ansvar och 3,000 kronor i ersättning för sonens liv samt ersättning för läkarvård och resor med 75 kronor.

From ville ha uppskov för hörande av flera vittnen angående bråkets början, samt bestred alla ersättningsanspråk, då den dräpte själv varit orsak till våldet.

Domaren sökte förmå From att medge något belopp i ersättning, men var From i den saken obeveklig samt vidhöll sin begäran om uppskov för hörande av vittnen, vilket av åklagaren bestreds.

Med bifall till Froms begäran uppsköts målet till den 5 september, till vilken tid åklagaren ålades inkomma med bevis, att de av From uppgivna vittnena blivit kallade.


Hudiksvallsposten lördagen den 6 september 1902

Rörande dråpet å Östansjö dansbana förehämtades bondesonen Olof Olsson From, vilken även nu ville göra troligt att han till självförsvar avlossade de skott, som föranledde till bondesonen Otto Anderssons död, men måste dock medgiva att han därpå också förföljt den skjutne. Efter ett par vittnens hörande överlämnades målet, varpå rätten kl. 5 e m dömde From till 3 års straffarbete och att ersätta vittnesomkostnaderna. Målsägandens yrkande ogillades.

 

Uppgifter ur Delsbo släktregister:

   mord-069-otto  mord-068-otto
Den skjutne Otto Andersson som ung grabb och sedan en bild från ett familjefoto
taget troligen kort tid före hans död.

13N 29 Otto Andersson född 1/7 1884 i Bjuråker, Utflyttat till Norra Långsbo i Delsbo 1891. Dödad söndagen 23 juni 1902. Son till bonden Johan August Andersson och hans hustru Ingrid Larsdotter i Norra Långsbo 3 i Delsbo.

13N29 Den för dråp dömde Olof From född 19/11 1876 i Delsbo. Son till Olof Olsson-From och hans hustru Anna Johanna Pettersson i Myra 9, sen torpare i Stormnäs, Delsbo Den för dråp dömde Olof From förblev ogift och avled i Stormnäs 3:2 i Delsbo, den 10 dec. 1950.

 

mord-067-karta
Vid krysset låg dansbanan från början, men efter dråpet blev den flyttad närmare sjön, för att sedan helt upphöra, berättar Åke Löfstrand. Vi skulle väldigt gärna se bilder på dansbanan, så har du någon sådan bild vill vi att du vänligen hör av dig.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *