Sjövik och Tå

Det här är en i all enkelhet påbörjad sammanställning om byarna Sjövik och Tå.

Vi vill först och främst lyfta fram de generationer av strävsamma människor som framlevt sina liv här före oss. Några av dom har vi hittat i släktboken, men det är troligen bara en liten del av alla som har bott här.


Boken I Kyrkbyn och Tå som utkom 2008 har varit oss till stor hjälp.  Som hembygdsbok går den inte att överträffa då den är späckad med bilder och faktauppgifter. I bästa fall blir den här sidan ett litet digitalt komplement, då vi i första hand vill lyfta fram den ursprungliga befolkning.
Vi rekommenderar boken som finns att köpa på Bjuråkers Forngård.


Läs om skjutbanan på Sjöviksberget.


Läs om Storbröllop nära kyrkan.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Innehållsförteckning

Gårdar med nummerbeteckning Tå

Sjövik 34 Tå – 6:10
Sjövik 32 Tå – 6:11
Sjövik 30 Tå – 6:12
Sjövik 31 Tå – 1:4  Nybergs på berget
Sjövik 27 Tå – 6:13 Hjältens
Sjövik 25 Tå – 5:7
Sjövik 21 Tå – 5:8
Sjövik 320 Tå – 6:9
Sjövik 318 Tå – 6:5 Missionshus
Sjövik 314A Tå – 5:2
Sjövik 314B – Tå 5:3
Tå 304 Tå – 2:7 (Tåparken)
Tå 2:3
Tå 309 Tå -3:24
Tå 313  Tå – 3:25
Tå 311 Tå – 3:20
Tå 307 Tå – 3:21
Tå 204 Tå – 3:4
Tå 206 Tå – 3:10
Tå 208 Tå – 3:11
Tå 210 Tå – 3:12
Tå 207 Tå – 3:16
Tå 102 Tå – 3:23
Tå 104 Tå – 3:22
Tå 106 Tå – 3:17
Tå 110 Tå – 3:9 Hembygdsföreningen
Tå 113 Tå – 2:11
Tå 6 -4 Tå – 2:8 Tåsgården
Gården Pipars i Tå
Söderblomsvägen 11 Tå 1:11 Församlingsgården
Söderblomsvägen 9B Tå 1:9
Söderblomsvägen 9A Tå 1:15 F d Hådéns
Bagerigränd 1 Tå 1:12
Bagerigränd 3 Tå 1:16
Bagarigränd 2 Tå 1:14
Söderblomsvägen 5 Tå 1:19
Söderblomsvägen 3 Tå 1:18
Söderblomsvägen 1 Tå 1:13 Stigs Trädgårdar
Bosatta i Tå utan känd hemvist

 

Sjövik 34 Tå 6:10

Här bor Lennart Svensson och Kristina Stillmark.

 


Sjövik 32 Tå 6:11

Den här sommarstugan har gått i arv från Verner och Siri Fernström till sonen Sune och nu är det troligen hans dotter Åsa som äger den.

—9A19— Bjuråkers släktbok
15 VERNER FERDINAND FÄRNSTRÖM, * 23/2 1915, s. t. masugnsarb. K. R. Fernström i Moviken, Bjuråker. G. 3/2 1938. Skogsarb. Bos. i Moviken 11. † 15/10 1981
11C14 SIRI MARGRETA ERIKSSON, * 9/9 1917, d. t. skogsarb. J. O. Eriksson i Alsjö, Bjuråker.
SUNE * 6/7 1938

Sune Fernström * 6/7 1938 † 15/12 2016. Gift 27/1 1962 med Eva Kristina * 24/3 1943 i Hudiksvall
Barn:
Åsa Margareta * 15/4 1962
Inger Birgitta * 7/10 1964
Anneli Kristina * 18/2 1971

Sjövik 30 Tå 6:12
Huset ägs av Hjältens- Lasse och Barbro Larsson, de är bosatta i Delsbo
Tidigare ägdes huset av Arne Persson, F. Forsberg

 

Då, ”Lies på berget” – nu – ”Nybergs på berget”


Sjövik 31. Tå 1:4 Foto: Bo Silver.

Tidigare sa man ”Lies på Berget” nu säger man ”Nybergs på berget”.
Marken, några tunnland skog och jord avstyckades från ”Gästis eller Svens” hemman i slutet av 1890-talet. Målaren Per Larsson Lie från Lies i Kyrkbyn köpte marken och byggde bostadshus och ladugård. Han gifte sig med Anna Ersdotter från Stormyra. De fick fyra barn, Erik blev bonde i Kyrkbyn, medan de tre andra, Lars, Per och Märta stannade hemma på gården. Lars blev målare, Per och Märta tog hand om jordbruket. Efter hand blev antalet kor och getter stort och fäbodvallen på Sebbern var ett måste för att fodret skulle räcka till. Syskonen Lie höll stort på raditioner och ”buförde” till vallen med korna som man hade gjort i gamla tider. Ända in på 1970-talet. På 80-talet köpte Mickels-Gunnar Persson stället. Han lät, med stor egen arbetsinsats, uppföra ett nytt bostadshus, med tillhörande uthus och verkstad.


HT den 19 november 1974 Märta och Lars har fått Vatten och El!

I vinter behöver inte Lars och Märta dra vatten hem på en kälke, från en kallbäck sextio meter från gården. Den nya elektriska pumpen klarar den saken, drar det finaste källvatten till ladugård och mangårdsbyggnad.
– Vi är så glada i vattnet berättar Märta. Och dubbel glädje har vi av vatten och el tillsammans.

Märta Lie tog över gården 1965. Innan dess var hon fäbodstinta på ”Sebbern” en vall i närheten av Furuberg i 37 somrar.

—8B15— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

10 PEHR LARSSON-LIE, * 10/10 1864, s. t. bonden L. Jonsson i Byn 1, Bjuråker. G. 2/10 1892. Målare. Bos. i Byn. Sen. bonde i Tå 14, Bjuråker. † 5/5 1927.
3A10 ANNA KATRINA ERSDOTTER, * 9/11 1873, d. t. kol. E. Jonsson i Stormyra, Bjuråker.
LARS * 21/11 1892. Målarmäst. Bos. i Västansjö, Bjuråker  † 27/11 1976
ERIK * 14/2 1894                                             16
PEHR * 29/10 1895. Bonde i Tå 14.  † 28/4 1967
MÄRTA * 28/3 1907. Bos. i Tå  † 3/5 1995


 


Mickels-Gunnars nybyggda villa på berget
Bild från 1977 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Nästa ägare av fastigheten var Mickels-Gunnar Persson med familj

Från familjegården flyttade familjen till kyrkbyn och i början av 1980-talet köpte de Lies på Sjöviksberget där de byggde upp gården i gammal stil. Jord och skogsbruk var en stor del av Gunnars yrkesliv denna period. Innan dess arbetade han bland annat som grävmaskinist vid olika vägbyggen.
Gunnar Persson var känd som en mycket social person med många intressen där några var jakt och fiske, veteranbilar, djur och natur, musik och att umgås med släkt och vänner. Gunnar Persson var en riktig kämpe. Trots flera motgångar, vad gäller sin hälsa, kämpade han sig vidare med obruten vilja och förmåga till anpassning. Så länge han levde stod dörren alltid öppen till hans gästfria hem.

—19H24— Uppgifter ur släktboken
16 PER JONSSON, * 17/2 1904, s. t. bonden J. Jonsson i Änga 82, Bjuråker. G. 5/11 1933. Bonde i Änga 82, »Mickels».
1B20 KATRINA JULIANA ERIKSSON, * 10/12 (16/12) 1907, d. t. landbonden E. Mårtensson i V. Stråsjö, Bjuråker.
JONAS * 28/11 1933. † 28/11 1933
PER GUNNAR * 27/12 1936 † 9/12 2008
ERIK JONAS SIGVARD * 20/6 1940
ANNA ELSA KRISTINA * 14/7 1945


Gunnar Persson * 27/12 1936 † 9/12 2008. Gift 6/7 1963 med Kerstin * 18/8 1942 i Västerlövsta, Uppland.
KARIN * 23/7 1964
Anna Maria * 20/6 1967
Sigrid * 12/6 1973

Unvarande ägare är Martin och Anna Maria Nyberg som bl a driver en omtyckt bageriverksamhet.

 

Sjövik


Klicka här, för att läsa mer om den här resanSå här såg den besvärliga och olycksdrabbade kurvan ut i Sjövik. 1966 var nya vägen klar och borta var de besvärliga kurvorna .


HUDIKSWALLS WECKOBLAD DEN 24/7 1858

Stenmur
Samtidigt med de redan anmärkte åtgärder för behöfliga flottleder har allmogens omtanka för kommunikationernes lättnad till lands äfwen flerstädes wisat sig. Så hafwa hemmansegarne uti Bjuråkers socken utan statsanslag omlagt allmänna landswägen wid Sjöwik, hwarigenom en särdeles swår backe blifwit förbigången genom anläggning af en lång och dyrbar stenmur, bildad af tusentals lass sten, och tjenade tillika såsom ett skydd mot norra Dellsjöns inkräktningar från landet, samt wägen sålunda särdeles wäl ordnad förbi byarne Näset och Westansjö till Bjuråkers kyrka.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Bild ur Erik Wengelins samling. Stenmuren vid sjövikskurvan. Lägg märke till den sjunkna pråmen som fortfarande ligger kvar där på botten.


Sjövikskurvan. Bild ur Erik Wengelins samling

 

 

Hjältens


Hjältens 1970. Bilden lånad från Arkiv Digital där kan man även köpa en förstoring av motivet


Hjältens-Lars Hansson


 Bild från 1990 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Sjövik 27  Tå 6:13   

Gården flyttades från Kyrkbyn (vid Gästis) till nuvarande plats omkring 1903. Det var i samband med laga skifte och flytt av gårdar. Marken hade sedan tidigare tillhört hemmanet. Gården var annorlunda så till vida att lagårn med 5 båsplatser låg under köket. Tanken var nog att värma upp rummen i mangårdsbyggnaden. En Lada/loge köpte och flyttade Lars Hansson från Mattssons/Sonja Krons hus i Fisbo till Hjältens i Sjövik.

Hjältens

—3D5—
3 ERIK ANDERSSONHJELTE, * 27/7 1766, s. t. sold. A. Djerf i Gärde, Bjuråker. G. 21/11 1792. Anst. 1788 som sold. (korp.) nr 131 vid Delsbo komp., Häls. reg. Deltog i slagen vid Wäräla, Anjala o. Kettis. Återk. 1791. Deltog åter i kriget o. var med vid Lapptjärn o. Kalajokki. Erhöll avsked 1811. Kyrkvakt 1812. Bos. i Gärde. † 19/8 1838 (bröstfeber).
(X33)20U2 CARIN PEHRSDOTTER * 18/4 1767, d. t. husaren P. Friberg i Norrbo. † 16/12 1853 (ålder).
ANDERS * 20/11 1793                                       7
ANNA * 1/1 1796. † 4/5 1797 (skada i ögat)
ANNA * 24/3 1798                                            41A4
PEHR * 12/3 1801                                             1A6
CARIN * 5/2 1804                                             5D13
MARGTA * 30/7 1806                                        1F13 
JONAS * 22/1 1816                                           8

—1F13—

9 HANS LARSSONHJELTE, * 27/9 1804, s. t. nämndeman L. Jonsson i Avholm 5, Bjuråker. G. 1828. Bonde i Avholm 5, »Rosst». † 25/11 1883 (ålder).
3D5 MARGTA ERIKSDOTTER, * 30/7 1806, d. t. korp. E. Hjelte i Gärde, Bjuråker. † 4/2 1881 (bröstfeber).
MARGTA * 12/11 1829. † 26/1 1830 (allm. svaghet)
CARIN * 15/3 1835. † 21/3 1835 (bröstsjukdom)
LARS * 30/9 (30/7) 1838                                   16
ERIK * 4/3 1844. † 23/3 1844 (allm. svaghet)

—14—

10 LARS LARSSONDJERF, * 10/5 1815, s. t. bonden L. Larsson i Kyrkbyn 3. G. 2/11 1851. Anst. som sold. nr 110 vid Delsbo komp., Häls. reg. Sen. bos. i Norrdala, Bjuråker. † 15/6 1900.
11H8 GERTRUD ERSDOTTER, * 29/6 1825, d. t. bonden E. Olofsson i Änga 6, Bjuråker. † 19/11 1895.
BRITA * 24/5 1852                                            22D10

—15—

11 LARS MICKELSSON, 16/12 1784, s. t. bonden M. Larsson i Näppänge 1, Bjuråker. G. 11/10 1807. Bonde i Näppänge 4 (1), »Jonases». (Gården brann våren 1818.) † 31/12 1834 (tvinsot).
3F2 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 19/8 1785, d. t. bonden A. Påhlsson i Näppänge 3. † 19/10 1868 (ålder).
BRITA, tv., * 10/6 1808. † 23/6 1808 (håll o. stygn)
KERSTIN, .tv., * 10/6 1808. † 25/6 1808 (håll o. stygn)
ANDERS * 5/6 1810                                          17

—16—

13 LARS HANSSON (HJELTE) * 30/7 1838, s. t. bonden H. Larsson i Avholm 5. G. 17/4 1865. Bonde i Gärde, Bjuråker. † 8/7 1824.
7E6 ANNA ERIKSDOTTER, * 11/10 1831, d. t. torp. E. Eriksson i Holmberg, Bjuråker. † 27/9 1919.
HANS * 24/6 1866                                            18 Flyttade till Sjövik där han byggde upp Hjältens
MARGRETA * 14/11 1870                                   29G19

—17—

15 ANDERS LARSSON, * 5/6 1810, s. t. bonden L. Mickelsson i Näppänge 4, Bjuråker. G. 25/10 1835. Bonde i Näppänge 4, »Jonas’s». † 2/2 1871.
1A5 MARGTA ERIKSDOTTER, * 29/12 1808, d. t. bonden E. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. † 18/7 1879 (slag).
KJERSTIN * 3/ 4 1838. † 22/ 4 1838
BRITA * 21/6 1839. † 5/7 1873 (maginflammation)
KJERSTIN * 23/9 1840                                       19

 


—1F18— Brudparet Hans och Ella Larsson

16 HANS LARSSON, * 24/6 1866, s. t. bonden L. Hansson i Gärde. G. 3/12 1903. Bonde i Tå 5, Bjuråker. Vid laga skiftet revs och flyttades gården från Gärdet till sin nuvarande plats. † 12/5 1914.
30G10 ELLA LIDSTRÖM, * 9/10 1872, d. t. bonden J. Lidström i Bricka 1, Bjuråker. † 16/11 1943.
LARS * 8/3 1906                                               20 

—19—

30G9 LARS LARSSON, * 1/8 1851, s. t. bonden L. Larsson i Tomsjö s1. G. 2 ggr. Måg o. bonde i Näppänge 4, »Jonas’s». Bonde i Kyrkbyn ss7, Bjuråker. † 24/11 1925.
17 KJERSTIN ANDERSDOTTER, * 23/9 1840, d. t. bonden A. Larsson i Näppänge 4. G. 23/4 1876. † 27/9 1896.
4B16 MARGTA ERIKSDOTTER, * 31/3 1866, d. t. bonden E. Larsson i V. Stråsjö 6, Bjuråker. G. 7/5 1899. † 11/2 1928.
ANNA * 25/5 1877 2F32
LARS * 10/11 1901. † 18/6 1918
EINAR * 19/1 1910. Bonde i Kyrkbyn ss7. † 24/4 1939

 

 
—1F20— Lars Hansson och en okänd        Troligen Hildur med barnen Hans och Rut

18 LARS HANSSON, * 8/3 1906, s. t. bonden H. Larsson i Tå 5, Bjuråker. G. 21/10 1934. Bonde i Tå 62.
23E1 HILDUR KRISTINA JOHANSSON, * 20/5 1909 i Ovanåker, Gävleb. o. d. t. bonden J. Eriksson i Fullsborn, Ovanåker.
RUT ELLEN * 28/1 1928                                     11C29
HANS * 19/3 1929. † 28/7 1938
HANS JOHAN * 24/4 1940
LARS ERIK * 26/11 1944. Han och hustrun Barbro övertog hemmet 1982.

1989 sålde de gården till Sune och Hanna Ellström som sedan gjorde stor renovering av huset.
Vid försäljningen behöll Lars Larsson, skog och mark. Gårdsnumret blev nu 6:13

—24C11—
(X27) ALLAN LAMBERT NORDLÖF, * 17/9 1897 i Ljusdal, Gävleb. G. 24/12 1922. Infl. fr. Sveg 1931. Smed i Västansjö 39, Bjuråker. † 8/8 1971
7 SELMA KRISTINA SVENSSON, * 14/1 1891, d. t. torp. P. E. Svensson i Holmberg, Bjuråker. † 11/1 1980
HANNA MARIA 25/6 1925 Gift med Sune Ellström
PER ERIK LAMBERT * 1/9 1927. Utfl. t. Gävle 1946
SVEN ALLAN * 19/2 1929. Utfl. t. Ad. Fredrik, Sth. 1946


Bild ur tidningen. Hanna och Sune Ellström, Sjövik, Bjuråker
firar i dag lördag guldbröllop.

Sune Ellström * 6/9 1927 i Åmot, Gästrikland. Skogvaktare † 14/11 2020
Gift 30/12 1950 med Hanna Nordlöf * 25/6 1926 † 5/8 2013
Fyra Barn:
Lena * 21/6 1951
Eva* 9/3 1954
Britta * 16/12 1955
Karin * 28/5 1962

 

 


Sjövik 25 Tå 5:7 Gården till höger

Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Här bor Margareta och Stig Stuggare.

Sjövik 21 Tå 5:8

Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Här bor André Jonsson.

 


Sjövik 1860 . På den plats där missionshuset kom att byggas upp år 1900 fanns tidigare en trebyggd gård. Dess jordkällare finns fortfarande kvar nedanför missinonshuset.

Sjövik är en gammal boplats, där bland annat dessa människor har bott

—42B2— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

1 JOHAN OLOFSSON-TIDEMAN, * 1684. Trol. s. t. husman O. Mårtensson i Lia, Bjuråker. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
KARIN LARSDOTTER, * 1691. Härst. okänd.
MÅRTEN * 22/11 1717                                       3
LARS * 6/8 1721                                               4
KARIN * 5/8 1729                                             (X6)3N3

—3—

2 MÅRTEN JOHANSSON-BUSSMAN, * 22/11 1717, s. t. sold. J. Tideman i Sjövik, Bjuråker. (Gått i skola i Hudiksvall o. i Strängnäs gymnasium samt några år vid Uppsala akademi.) Sold. vid Häls. reg. Deltog i pommerska kriget. G. 1747. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 24/11 1765 (lungsot).
(X10) INGRID LARSDOTTER, * 1710, d. t. kyrkvakt. L. Matsson o. h. Margta Matsdotter i Gnarps sn, Gävleb. † 9/3 1785 (rötfeber).


—9C2—

1 MICKEL JOHANSSON, * 1721, s. t. bonden J. Mickelsson i Nyland, Finland. Flyttade m. föräldrarna t. Ryssland i unga år, återvände t. Finland 1737. G. 1742. Infl. t. Bjuråker 1749. Änkl. o. omg. 1792. Nämnes som husman i Sjövik, Bjuråker. † 17/10 1795 (ålder).
(Finland) HELENA GÖRANSDOTTER, * 1711, d. t. fiskare Göran Hindriksson o. h. Brita Matsdotter i Borgå stad, Finland. † 26/2 1792 (ålder).
(X6)10J2 ANNA LARSDOTTER, * 1756. Trol. d. t. bonden L. Larsson i Näsbyn, Delsbo. † 19/9 1812 (trånsjuka).
JOHAN * 26/6 1754                                           3
JONAS * 2/11 1757. † 1757
JONAS * 9/5 1793. † 7/9 1793


—6D1—

GÖRAN PÅHLSSONSPÅNG, * 1706. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Spångmyra (Sjövik), Bjuråker.
10EIII MARGTA LARSDOTTER, * 1693. Trol. d. t. bonden L. Olofsson i Lia 4, Bjuråker.
LARS * 14/3 1732                                             2
ANNA * 13/5 1735                                            3


—6D3—

(X20) JONAS BOBERG, * 173.. Infl. fr. Högs sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västansjö (Sjövik), Bjuråker. † 1809.
1 ANNA GÖRANSDOTTER, * 13/5 1735, d. t. sold. G. Spång i Spångmyra, Bjuråker. † 25/4 1812 (lungsot).
JONAS * 14/12 1764                                         5
CARIN * 12/12 1768                                          28G4
LARS * 24/9 1771                                             6


—10D2—

(W12) PEHR FREDRIKSSON, * 14/10 1776 i Grangärde sn, Kopp. G. 1805. Änkl. o. omg. 1811. Husman i Sjövik, Bjuråker. † 29/4 1848.
(W12) MARGTA .. . , * 17.. i Grangärde, Kopp. † 1804.
1 MARGTA ERIKSDOTTER, * 26/4 1768, d. t. sold. E. Hane i Hogland, Ilsbo sn, Hälsingland. † 29/10 1835. (inflammation).
CARIN »OLSDOTTER» * 28/12 1801. (Styvd.)        3
ERIC * 16/6 1806                                             4

—3—

(W24) LARS ANDERSSON, * 1/3 1811 i Mora sn, Kopp. G. 27/10 1832. Änkl. o. omg. 2 ggr. Husman i Sjövik, Bjuråker. Utfl. t. Forsa sn 1859.
2 CARIN OLOFSDOTTER, * 28/12 1801 i Hogland, Ilsbo sn, Gävleb. † 13/10 1850 (kräfta).
(Z54) ANNA PEHRSDOTTER, * 28/12 1801, d. t. sold. P. Nord o. h. Carin Stenfors i Ytterhogdal, Jämtl. G. 27/4 1851. † 15/3 1858.
(X8) CARIN JONSDOTTER, * 26/7 1824 i Forsa sn, Gävleb. G. 1858. Utfl. t. Forsa, 1859.
PEHR OLOF * 15/9 1825                                     5
ERIK * 8/6 1833                                               6
MARGTA * 7/8 1836                                          6D11
KJERSTIN * 5/2 1842                                        6F28
CARIN * 17/10 1844                                          21A10
ANDERS * 1/1 1852                                          7
PEHR * 23/12 1854. Utfl. t. Forsa 1859

—4—

2 ERIC PEHRSSONNORELL, * 16/6 1806, s. t. husman P. Fredriksson i Sjövik. G. 22/1 1835. Sold. nr 117, sen. korp. vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 1/5 1856 (lungsot).
20E2 INGA ELISABET PIRA, * 24/11 1802, d. t. kronofogden J. Pira i Ljusdal. † 14/1 1890 (ålder).
FREDRIK JACOB * 28/8 1829                              8
PEHR JOHAN * 5/8 1835. Handelsbetjänt i Hudiksvall. † 5/1 1863
(lungsot)
SVEN MAGNUS * 7/7 1836. † 15/3 1837
SVEN ERIK * 8/3 1840. Skollär. I Kyrkbyn. † 15/8 1868 (lungsot)
LARS OLOF * 13/3 1844                                     9

—5—

3 PEHR OLOF LARSSON, * 15/9 1825 i Bjuråker. G. 1850. Husman i Sjövik, sen. bruksarb. i Friggesund, Bjuråker. † 14/4 1872 (magkräfta)
6F13 ANNA OLOFSDOTTER, * 24/5 1830, d. t. sågställ. O. Jonsson i Ahlsjö, Bjuråker. † 14/10 1917
LARS * 19/11 1849                                           10
ANNA * 19/7 1852. † 8/11 1855 (brännskada)
ANNA CARIN * 18/4 1858. † 24/12 1864 (strupsjuka)
PEHR OLOF * 6/12 1863                                     11
JONAS ERIK * 3/7 1867                                     12


—57D1—

JONAS BERG, 167.. Härst. okänd. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
INGRID JONSDOTTER, * 1674. Härst. okänd.
INGRID * 13/12 1712                                        29G1


—1E7—

4 JONAS PÅHLSSONTJERMAN, * 16/1 1734, s. t. husman P. Larsson i Västansjö. G. 1760. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 22/11 1791 (olyckshändelse under byggnadsarbete)
36H2 MARGTA JÖNSDOTTER, * 5/8 1737, d. t. sold. J. Buhsman i Sjövik
PÅHL * 5/7 V1761                                             11


—1E11—

7 PÅHL JONSSONTÅNG, * 5/7 1761, s. t. sold. J. Tjerman i Sjövik, Bjuråker. G. 21/10 1787. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik. † 28/4 1830 (håll o. stygn)
2A5 CARIN ERIKSDOTTER, * 15/1 1761, d. t. bonden E. Hansson i Avholm, Bjuråker. (Blind) † 28/1 1838 (ålder)
MARGTA * 16/8 1788                                        15
JONAS, tv., 17/7 1791                                       16
ERIC. tv., 17/7 1791. † 9/7 1792 (håll o. stygn)
PEHR * 31/3 1793                                             17
CARIN * 23/4 1795                                           28G9
ERIK * 3/5 1797                                               18
BRITA * 14/7 1799                                            18A
ELLA * 14/5 1801. † 19/1 1802 (kikhosta)


—13E14—

7 OLOF LARSSONPLAN, * 20/4 1777, s. t. sold. L. Hjelte i Svedjebo. G. 1806. Sold. nr 125 vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. (Död und. norska fälttåget i Eda 5/7 1814 gm håll o. stygn.)
4B40 SIGRID JONSDOTTER, * 18/8 1778, d. t. bonden J. Eriksson Berge 4, Bjuråker. † 10/10 1858 (slag).
BRITA * 11/4 1807                                            6F15
LARS * 26/9 1810                                             15

—15—

14 LARS OLOFSSON, * 26/9 1810, s. t. sold. O. Plan i Sjövik, Bjuråker. G. 1/11 1847. Husman i Sjövik. † 1/5 1863.
56B1 CARIN MATTSDOTTER, * 12/1 1822, d. t. nybygg. M. Eriksson i Källsjösjön, Bjuråker. † 5/8 1910.
OLOF * 7/1 1848                                              16
CARIN * 13/3 1854                                           69B3
SIGRID * 19/7 1857. † 17/9 1898

—16—

15 OLOF LARSSON WIK, ”plan Olle” * 7/1 1848, s. t. husman L. Olofsson i Sjövik. G. 20/12 1874. Husman i Sjövik, sen. landbonde i Byn 2, Bjuråker. † 28/4 1922.
22D8 MARGTA ANDERSDOTTER, * 5/2 1849, s. t. landbonde A. Larsson i Näppänge 1, Bjuråker. † 22/10 1918.
KARIN * 26/4 1875                                           19B25
ANDERS * 11/9 1880. Bos. i Skån (Ängebo), Bjuråker
LARS OSKAR LEONARD * 28/9 1889. Bos. i Skån (Ängebo), Bjuråker


—41E1—

JONAS ANDERSSONBERGQVIST, * 1702. Härst. okänd. G. 1727. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 1739.
(X6)42K2 KARIN MICKELSDOTTER, * 1/2 1704, d. t. skomak. M. Larsson i Sättjära, Delsbo. † 1/2 1875 (vattusot).
ANNA * 22/9 1727. † 1741
BRITA * 13/9 1730                                            5G2
ANDERS * 18/7 1732                                         2
MICKEL * 6/8 1736                                           3

—3—

1 MICKEL JONSSONBUSK, 6/8 1736, s. t. sold. J. Bergqvist i Sjövik, Bjuråker. G. 1762. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik. † 1773.
(X5) ELISABET OLOFSDOTTER, * 1738, d. t. sold. O. Nordberg o. h. h. Margta Andersdotter i Bollnäs. † 16/9 1795 (förstoppning).
JONAS * 18/5 1763                                           4B40
MARGTA * 26/3 1766                                        13C4
CARIN * 22/7 1771                                           9


—41E9—

(X27) MATHS DELL, * 1765. Infl. fr. Ljusdal. G. 29/3 1795. Anst. som sold. nr 31 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Sjövik, Lia, Bjuråker. † 1812.
3 CARIN MICKELSDOTTER, * 22/7 1771, d. t. sold. M. Busk i Sjövik, Bjuråker. † 10/6 1833 (lungsot).
ERIC * 25/5 1795. † 27/8 1795
JONAS * 10/9 1796
KERSTIN * 14/3 1798. † 21/5 1799 (bröstvärk)
KERSTIN * 18/6 1802                                        39G4
OLOF * 6/11 1805. † 25/8 1836 (rosen)


—8FI—

TOMAS …., * 166 .. Trol. av finsk härst. Bos. Sjövik, Bjuråker.
MARGTA NILSDOTTER, * 1668. Härst. okänd.
INGRID * 1698                                                 II

—II—

JONAS OLSSONBERGHULT, * 1700. Anst. som sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
I INGRID THOMASDOTTER, * 1698 i Sjövik, Bjuråker.
(X33)43Å1 ANNA ERSDOTTER, * 23/11 1713, d. t. husman E. Eriksson i Norrbobyn, Norrbo.
OLOF * 15/11 1725
MARGETA * 23/9 1727                                       III
ELLA * 26/6 1730                                             (X33)2U1
JONAS * 1737                                                  11E6
INGRID * 1739
ERIK 27/11 1753                                              1

—III—

(X8) PÅHL SOMMAR, * 1722. Infl. fr. Forsa. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 176..
II MARGETA JONSDOTTER, * 23/9 1727, d. t. sold. J. Berghult i Sjövik, Bjuråker. Änka o. omg. e. 2 år.
(X8) JONAS KJERMAN, * 1724. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.


—13F2—

JONAS JONSSONBERGQVIST, * 168.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
IV KARIN OLSDOTTER, * 1686, trol. d. t. bonden O. Erichsson i Mon 1, Bjuråker. † 1759.
JONAS * 3/8 1716. (Okänd vistelseort)
BRITA * 13/9 1719                                            5D3


—41F5—

2 ANDERS ANDERSSONFRIMODIG, * 8/5 1731, s. t. sold. A. Holm i Avholm. G. 1750. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
26GV KARIN LARSDOTTER, * 12/11 1727, d. t. sold. L. Berg i Sjövik, Bjuråker.
KARIN * 3/6 1751. Utfl. t. Hälsingtuna


—49F1—

(X15) JONAS REDDARE, * ./7 1699. Infl. fr. Hassela sn. G. 1721. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 30/1 1774 (håll o. stygn)
(X15) GÖLIN  ANDERSDOTTER, * . /9 1690 i Hassela sn. (Blind de senaste åren av sin levnad.) † 12/1 1786 (ålder).
ANNA * 1/7 1722                                              13E4
ANDERS * 29/11 1724                                       2
KERSTIN * 31/7 1734. Utfl. t. Norrbo sn 1750
MARGETA * 14/12 1726. † 27/5 1752

—2—

1 ANDERS JONSSONFLINTBERG, * 29/11 1724, s. t. sold. J. Reddare i Sjövik, Bjuråker. G. 1755. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik. † 1759
(X6)11K1 CARIN LARSDOTTER, * 14/1 1723, d. t. bonden L. Ersson i Edsäng, Delsbo. Infl. 1743. † 6/9 1806 (ålder)
GÖLIN * 12/7 1756                                           8B5


—1G4—

(Y) JONAS JÖNSSONTIDMAN, * 1712. Bondson fr. Medelpad. Infl. 1733. G. 1737. Korp. vid Häls. reg. (Krigskommenderad till Finland 1732.) Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 4/10 1783 (vattusot).
VII KARIN MATSDOTTER, * 23/6 1709, d. t. sold. M. Long i Västansjö, Bjuråker. † 9/4 1785 (rötfeber).
CARIN * 1737                                                   2A5
JÖNS * 16/1 1739                                             3A5
JONAS * 18/12 1743. † 18/1 1744
OLOF * 19/3 1745                                             10
JONAS * 5/9 1747. † 1748
BRITA * 16/3 1749                                            13E6
JONAS * 19/6 1754. † 21/12 1754


—5G4—

2 ANDERS ERSSONKARP, * (23/6) 19/6 1748, s. t. bonden E. Pehrsson i Spångmyra. G. 1788. Sold. vid Delsbo komp., Häls. g. Bonde i Sjövik, Bjuråker. † 3/12 1828 (ålder).
53G4 GERTRUD THOMSDOTTER, * 10/2 1759, d. t. bonden Th. Olsson i Norrbobyn, Norrbo. † 9/2 1843 (slag).
ERIC * 1789. † 1/8 1804 (dödad av fallande träd)
GÖLIN * 1792                                                  (X33)28Y3
JOHAN * 1792. Okänd vistelseort
PEHR * 16/9 1794. Okänd vistelseort
OLOF * 18/4 1797. † 27/5 1800 (koppor)
ANDERS * 6/1 1800                                          6
ERIK * 6/7 1805                                               (X33)1Y12


—15G3A—

LARS GERDMAN, * 1698. Härst. okänd. G. 1749. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 1769.
2 ANNA ANDERSDOTTER, * 12/9 1716, d. t. bonden A. Erichsson i Stråsjö 7, Bjuråker. † 23/3 1793 (ålder).
CARIN * 16/11 1753. Piga i Byn, Bjuråker. † 15/10 1842 (ålder)


—26GV—

III LARS MATSSONHÖK (BERG), *· 169.. Trol. s. t. bonden M. Matsson i Tjärna 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
KARIN OLOFSDOTTER, * 1689. Härst. okänd. Bos. i Sjömyra, Bjuråker.
LARS * 22/3 1724. Okänd vistelseort
OLOF * 8/12 1725                                             3
KARIN * 12/11 1727                                          41F5
MATS * 5/4 1729. Okänd vistelseort
MARIA * 7/9 1732. † 25/12 1745

—VII—

III PÅHL MATSSONBRANT, * 170.. Trol. s. t. bonden M. Matsson i Tjärna 1. Reserv sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
(Riga) KJERSTIN MATSDOTTER, * 1706 i Riga. D. t. fältväbeln vid Delsbo komp., Häls. reg. Mathias Berg o. h. Anna Andersdotter.
Änka o. omg.                                                             4G2
MATS * 7/12 1725. Okänd vistelseort
KARIN * 19/9 1727. Okänd vistelseort
LARS * 7/9 1729. Okänd vistelseort
PÅHL * 13/7 1731. Okänd vistelseort


—53G4—

3 THOMAS OLSSON, * 4/8 1731, trol. s. t. sold. O. Spångman i Sniptorp. G, 1753. Landbonde i Norrbobyn, Norrbo, sen. bos. i Sjövik, Bjuråker. † 177..
21B1 GÖLIN OLSDOTTER, * 1729, d. t. sold. O. Frimodig i Lia, Bjuråker. † 22/1 1799 (lungsot).
OLOF * 12/12 1753                                           (X33)10Y3
GERTRUD * 10/2 1759                                       5G4
KARIN * 6/2 1762. † 11/4 1774
ERIC * 7/9 1763. † 20/11 1763 (kvävd sängen av våda)
ERIC * 22/1 1765. † 3/5 1765
KARIN * 17/10 1774. † 16/7 1783 (slag)


—36H2—

1 JÖNS JÖNSSONBUHSMAN, * 1706, trol. i Medelpad. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
21GVI JOHANNA HANSDOTTER, * 1709, trol. d. t. husman H. Hansson i Lensjö, Bjuråker.
MARGTA * 5/8 1737
CHERSTIN * 27/11 1739
JÖNS * 29/10 1741. † 1742


—38H2—

(X3) MÅNS OLOFSSONFLINTA, * 1710. Infl. fr. Bergsjö sn. G. 15/5 1742. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 1742.
1 KARIN OLSDOTTER, * 17/6 1717, d. t. skomak. O. Olofsson i Bergsjö. Änka o. omg.          41F3
MÅNS * 24/1 1743                                            5D6


—45H1—

(X15) PÅHL MATSSONSPÅNGMAN, * 1708. Infl. fr. Hassela sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
(X15) AGNETA ERICHSDOTTER, * 1710. Infl. fr. Hassela sn.
LARS * 12/5 1732                                             2
BRITA * 8/7 1743. † 9/7 1743


—58H1—

(X9) ERIC MÅNSSON, * 1784, trol. i Färila sn. Infl. fr. Delsbo. G. 1827. Husman i Sjövik, Bjuråker. Utfl. o. bos. i Fönebo, Norrbo sn. † 2/11 1840 (flussfeber).
1E15 MARGTA PÅHLSDOTTER, * 16/8 1788, d. t. sold. P. Tång i Sjövik. Änka e. husman A. Ersson i Fönebo, Norrbo. Änka o. omg.                       (X33)5U2
PAUL ERIC * 27/8 1829. † 11/5 1830 (mässling)
PAUL * 6/12 1830. † 20/12 1830 (torsk)

 

 


Lägg märke till den sjunkna malmpråmen som skymtar bakom träden till vänster. Den ligger forfarande kvar där på botten.

Sjövik 320. Tå 6:9 Strömbergs.
Marie Edenström.

Tidigare A. Norman, J. Strömberg, G. Strömberg

Huset byggdes i början av 1900-talet av Adolf Norman. Han var gift med Brita Holmstrand från Tjärna. De hade tre döttrar, varav den äldsta Anna stannade kvar och gifte sig med Johan Strömberg från Lingås i Bjuråker. De fick en son Göran, som flyttade till Ånge och arbetade vid järnvägen. Han avled 2002. Nuvarande ägare är Görans och Ing-Majs dotter Marie Edeström.
Till gården hörde ett mindre skogsskifte och några tunnland åker.

—40D2—
1 JOHAN ADOLF NORMAN, * 31/12 1876, s. t. kol. H. Rask i Norrdala. G. 14/5 1905. Skogsarb. Bos. i Tå, sen. i Änga, Bjuråker.
13G10 BRITA OLSDOTTER, * 3/7 1883, d. t. bonden O. Holmstrand i Tjärna 102, Bjuråker. † 9/9 1920.
ANNA LINNÉA * 15/10 1905                               24A39
SIGRID HILLEVI * 13/8 1912. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1935
EVA HENRIETTA * 22/8 1920. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1940

—24A39—
32 SVEN JOHAN STRÖMBERG, * 2/1 1902 i Lingås, Bjuråker. G. 10/6 1935. Småbrukare i Tå 6, Bjuråker.
40D2 ANNA LINNEA NORMAN, * 15/10 1905, d. t. skogsarb. J. A. Norman i Tå, Bjuråker.
JOHN ADOLF GÖRAN * 16/1 1937. Gift 16/5 1964 † 29/5 2002

 

Sjövik 318. Tå 6:5


Missionshuset i Sjövik. Klicka på namnet för att läsa om dess historia


Missionshuset som år 1900 flyttades från Näppänge till nuvarande plats. Logen som syns på bilden flyttades senare upp till Hjältens.


En tidningsbild från ett syföreningsmöte i missionshuset 1925
Bakre raden:
Marta Holmstrand, Anna Strömberg, Karl Strid, okänd, okänd, Edvard Bölander, Lars Jonsson (Lata), Einar Larsson, Näppänge.
Mellanraden:
Mejeristen Isaksson, Landbo-Marta, g. Persson, Havra, Kraft-Edla, Segrens-Anna, Anna Sundberg, Dagmar Isaksson, Bagar-Tyra, Alexandra Johansson, Maja på sjukstugan, Johannesberg, Ingrid Isaksson, Ragnar Blomgren.
Främre raden:
Bojan Isaksson, Anna Wengelin, Ida Idh, Segrens-Kristina, Anna Rudolphi, Sjular-Sigrid.


Familjen Blomgren bodde missionshuset. Ragnar Blomgren var även en duktig fotograf
Ragnar Blomgren född i Ö. Fernebo den 30/12 1892 Död 31/10 1978 Gift  30/12 1916 med
Hulda Charlotta Johansson född i Ö. Fernebo 3/3 1892 Död 20/11 1965
Birger * 13/4 1919 i By, Falun
Elsa * 1/9 1920 i Ö. Fernebo

 

 


Bild lånad från Arkiv Digital  Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Sjövik 314 A och 314 B, å 5:2 och 5:3 Stranden. Här har varit Bagerirörelse

Mangårdsbyggnaden uppförd omkring 1890, flygelbyggnad uppf. omkr 1910, ekonomibyggn. omkr. 1900. Bageriet startade på 1890-talet av Peter Svensson och hans hustru Brita Trygg

—10J11— uppgifter ur släktboken
(G3) Peter Svensson, * 16/8 1853 i Almundsryds sn, Kronob. G. 18/6 1893. Bagare. Bos. i Tå, Bjuråker. † 19/3 1919.
6 Brita Trygg, * 8/9 1855, d. t. sold. J. Trygg i Stömne, Delsbo.† 27/1 1935.


—29N25—

(K1) JOHN STRÖMBERG, * 22/2 1883 i Asarum, Blek. G. 7/6 1909. Infl. 4/9 1900 till Tå som bagerilärling. Utfl. till Delsbo 1/9 1917 till Delsbo. Bonde i Skog s 4, Delsbo. † 1/11 1918.
21 BRITA ERIKSDOTTER, * 11/2 1889, d. t. torp. E. Eriksson i Isbo, Delsbo. Änka o. omg.
26J9 ERIK JOHAN NORD, * 30/10 1885, s. t. bonden A. Lönnborg i N. Sannäs 1. G. 5/1 1921. Bonde i Skog 63, Delsbo.
*) SVEN JOHAN * 2/1 1902 fosterson
OSKAR VERNER STRÖMBERG * 18/6 1909. Emigr. t. Kanada 1928
ERNST GEORG STRÖMBERG * 12/9 1911. G. 1940. Småbruksäg. i Baldra,Hög.
KNUT SIVERT STRÖMBERG * 27/9 1913. Utfl. t. Söderbärke 1936
ELIN ELVIRA NORD * 27/3 1920                               45
KARIN MARIA NORD * 24/11 1921. Utfl. t. Hög 1944
NANNY MARTINA NORD * 30/1 1924
MÄRTA OLIVIA NORD * 9/1 1926. Utfl. t. Hög 1942
ERIK ERLAND NORD  * 2/11 1927
HILDA TERESIA NORD * 18/1 1930. Utfl. t. Skön
BARBRO INGEGERD NORD * 1/4 1934


—24A32—
23 PEHR ALFRED FRIDSTRÖM, * 7/9 1878, s. t. kol. E. Fridström i Lingås, Bjuråker. G. 10/6 1906. Skogsarb. Bos. i Länsjö, Bjuråker. † 4/6 1926.
12A12 JOSEFINA KATRINA SUNDBERG, * 14/2 1881, d. t. arr. F. Sundberg i Lingås, Bjuråker. † 30/4 1929.
*)SVEN JOHAN »STRÖMBERG» * 2/1 1902               39
ERIK ALGOT FRIDSTRÖM * 9/8 1907. † 3/1 1908
SVEA KATRINA * 4/10 1908. † 11/10 1908
SVEA KATRINA EUFROSYNE * 1/9 1909                40
KARL ALFRED * 17/7 1911. Skogsarb. Bos. i Avholm 95
ERIK ALGOT * 21/8 1913. † 31/10 1931
HULDA MARIA * 7/12 1914. † 27/3 1916
ANNA MARIA * 22/8 1918. Utfl. t. Bergsjö
ANDERS GOTTFRID * 12/9 1919. Utfl. t. Sth. 1946
DINA KAROLINA * 12/1 1921. Utfl. t. Bergsjö 1937 (oräknelig 1957)
ELIN * 20/4 1922. Utfl. t. Hudiksvall 1938Bagare Svensson med familj och anställda 1914. Bilden utlånad av Anders Martinsson
Bak till vänster står John Strömberg med sonen Ernst på armen, nästa är okänd, okänd, Carl Flyrén blev bagare i Friggesund och okänd.
Fram sitter Strömbergs hustru Brita med sonen Oskar och sonen Johan, bagare Peter Svensson med hustru Brita, okänd, okänd och en okänd flicka.
Känner du igen någon. Hjälp oss med namn


Efter makens bortgång säljer Brita fastighet och rörelse år 1919 till Bageriägaren Johan August Johansson i Hudiksvall,
Johan August Johansson född 1/4 1870 i Kållands-Åsak i Västergötland. Son till Johannes Isaksson o. h. h. Johanna. Död 2/11 1941
Gift 7/9 1901 med Selma Johanna Nystedt född 5/8 1874 i Bygdeå i Västerbotten. Död 28/4 1930
Barn: Brita Sofia 1896, Tyra Margareta 1902, John Harry 1907 och Alexandra.

     
Bagare Johanssons barn. Tyra och                Bagare Harry Johansson

HT 30 mars 1940 inför sin 70-årsdag berättas om honom följande:
Han kom som 20-åring till dåvarande bagarmästaren Karlsson i Hudiksvall som brödutkörare. Som han redan vid 13-års ålder haft olyckan att förlora sin högra hand i ett tröskverk kunde han ej arbeta i själva bageriet, men driftig som han var, köpte han år 1902 bageriet av Karlsson och drev det med framgånt till 1918. Bageriet låg nedanför galgberget alldeles i vägen för Ostkustbanan, som kom att gå rakt igenom gården, så att han nämnda år måste sälja den till järnvägsbolaget. Därmed var hans verksamhet i Hudiksvall slut.
Efter att en tid ha bott i Lill-Sanna startade han 1919 sitt nuvarnde bageri i Bjuråker, som han inköpte av bagarmästare Svenssons änka. Han har helt uppgått i sin rörelse och ej låtit hindra sig därifrån av att han år 1934 träffades av en ny svår olycka, i det att han måste få sitt ena ben amputerat. Trots sitt dubbla invalitet fortfor han bl a att oförtrutet köra ut sina välrenomerade brödlass. Med bageriet i goda händer hos sonen Harry och allt sålunda välbeställt har han att njuta ett välförtjänt otium på sin ålders dar i sällskap med sina böcker, som är hans stora intresse och hobby vid sidan av hans verksamhet, vilken han dock, kry och pigg som han är, alltjämt ägnar sin tid och krafter åt.

Harry Johansson övertog bagerirörelsen omkring 1938 ioch drev det till 1948 då han flyttade till Ljusne. Brita bodde kvar till 1949, då gården köptes av  Erik Jonsson, Kyrkbyn. Han och hustrun Sigrid bodde där till mitten av 60-talet.

Mellan 1965 och 1975 ägdes gården av Tage Ellström Hudiksvall, som mest hade den som sommarbostad. Även Lasse Kjellin bodde där.

1975 inköptes gården av Sven-Erik och Vivi Forslin. De hade fem barn: Lena, Lillivi, Lotta, Tina och Ulrika. Lena och hennes man Morgan Persson ägde gården från 1993, Lenas mamma Vivvi bodde där till 2003.

Ägare från 2003 är Ingegerd Jonsson.
Här kan du köpa äkta Hälsingesåpa.
Gården har under åren genomgått många om- och tillbyggnader

 

Tå 306 Tå 2:10 Huset byggdes 2003

Tå 306 se uppgifter på Hemnet

 


På karta från 1860-talet ser vi att intill Tåparken har det funnits många gårdar. Inom själva f d festplatsområdet fanns en samfällighet, linsänkeplats. Till vänster om linsänkeplatsen finns en byggnad inritad.


Strax innanför gränsen till före detta Tåparken finns rester efter ”Rysstugans” Jordkällare.


Strax utanför det inhägnade festplatsområdet finns denna husgrund som troligen är efter den sk ”Rysstugan”. En annan husgrund finns inom det tidigare festområdet.


Rester efter en husgrund inom det tidigare festplatsområdet

I Harry Perssons bok: I Kyrkbyn och Tå står följande:
Före 1911 fanns här ett par gårdar som beboddes av diverse hantverkare. Dessutom har här funnits soldattorp. Dessa stod på mark tillhörigt Tå 1.


Registerbeteckning »32G» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1629 års jordebok och utgår från jordenummer 2 i Tå by.

—32GI—

PÅHL OLOFSSON, * 159.. . Härst. okänd. Nämnes som bonde Tå 2, Bjuråker (1629).
H. namn okänt.

—II—

ANDERS PEHRSSON, * 161. . Härst. okänd. Bonde i Tå 2, Bjuråker (1641-1670).
H. namn okänt.
JONAS * 164.                                                   III
CARL * 164.                                                     33GIII

—III—

II JONAS ANDERSSON, * 164., trol. s. t. bonden A. Pehrsson i Tå 2, Bjuråker. Bonde i Tå 2.
BRITA … , * 164. . Härst. okänd.
HANS * 166.                                                    IV
ANNA * 167.. Okänd vistelseort
PEHR * 167.. Okänd vistelseort
JONAS * 1684                                                  V
ANDERS * 168.. Okänd vistelseort

—IV—

III HANS JONSSON, * 166., s. t. bonden J. Andersson Tå 2, Bjuråker. Bonde i Tå 2.
INGRID ANDERSDOTTER, * 1657. Härst. okänd.
OLOF * 1702                                                    1

—V—

III JONAS JONSSON, * 1684, s. t. bonden J. Andersson i Tå 2, Bjuråker. Bonde i Tå 2, »Tossgården».
13GIII BRITA NILSDOTTER, * 1687, trol. d. t. bonden N. Olofsson i Tjärna 4, Bjuråker.
BRITA * 22/8 1720                                            2
JONAS * 6/6 1723. † 11/6 1723
GÖLIN * 22/7 1724. † 23/9 1724
ANNA * 6/2 1727                                              30G2
GÖLIN * . /12 1729                                           3

—1—

IV OLOF HANSSON, * 1702, s. t. bonden H. Jonsson i Tå 2. G. 1752. Husman i Stråsjö (Norrhavra), Bjuråker. † 16/4 1790 (ålder).
33GV CARIN ANDERSDOTTER, * 1709, d. t. bonden A. Carlsson i Tå 3, Bjuråker. † 21/3 1785 (ålder).

—2—

(X6)17KVII LARS PEHRSSON, * 22/12 1723, trol. s. t. sold. P. Warg i Edsäng, Delsbo. Måg o. bonde i Tå 2, Bjuråker.
V BRITA JONSDOTTER, * 22/8 1720, d. t. bonden J. Jonsson i Tå 2.
CHERSTIN * 26/1 1753. † 5/3 1753

—3—

6FV ERICH PÅHLSSON, * 1/5 1719, s. t. bonden P. Olofsson i Näppänge 6. G. 1753. Måg o. bonde i Tå 2, Bjuråker. † 10/11 1793 (mattande sjukdom).
V GÖLIN JONSDOTTER, * . /12 1729, d. t. bonden J. Jonsson i Tå 2. † 1/2 1788 (håll o. stygn).
PÅHL * 5/7 1754                                               4
JONAS * 11/9 1755                                           5
BRITA * 23/11 1757                                          7H5
OLOF * 15/7 1759                                             15E4
ELLA * 5/5 1762                                               9B6
ERIK * 8/7 1768                                               1A5
ANNA * 18/3 1771                                            4E4

—4—

3 PÅHL ERICSSON, * 5/7 1754, s. t. bonden E. Påhlsson i Tå 2, Bjuråker. G. 10/10 1790. Bonde i Tå 2. † 30/3 1816 (lungsot).
5G2 CARIN ERIKSDOTTER, * 13/11 1766, d. t. bonden E. Pehrsson i Spångmyra 4, Bjuråker. † 26/1 1845 (bröstfeber).
ANNA GRETA BLOMBERG * 14/8 1791 i Sth. Fosterd.  26A6


—8D1— Enligt släktboken har flera familjer bott i det här området.

(Z43) ERIK ERIKSSONLINDSTRÖM, 10/12 1800 i Rätan, Jämtl. G. 25/10 1826. Infl. 1831. Sold. vid Häls. reg. samt husman i Tå, Bjuråker. † 14/1 1884 (ålder).
(Z58) CHRISTINA OLOFSDOTTER, * 11/2 1798 i Älvros sn, Jämtl. Infl. 1831. † 11/2 1863.
OLOF * 20/9 1826                                             2
MARGTA * 2/8 1829                                          9D2
ERIK * 18/12 1831                                            3
GERTRUD * 11/5 1834                                       9D4
JONAS * 20/12 1837                                         4

—2—

1 OLOF ERIKSSON, * 20/9 1826, s. t. husman E. Lindström i Tå, Bjuråker. G. 17/8 1857. Bonde i Sörväna s4, Delsbo. † 1904.
41E8 BRITA MAJSTRÖM, * 3/11 1820 i Gnarp sn, Gävleb. Änka e. J. Lillberg i Skärås, Bjuråker. † 15/5 1888.
ERIK * 2/4 1859                                               5

Anders Erik Holm, var son till stenhuggare Hans Erik Holm i Tå och Emma Johanna Kras i Sördala. Han föddes utom äktenskapet och togs efter en tid om hand av sina farföräldrar Erik Eriksson Holm och hans hustru Margareta som bodde i den s.k. ”Rysstugan” i Tå (stugan stod vid festplatsen i Tå). Han gick i skolan i kyrkbyn och började sedan arbeta hos sin fader stenhuggare Holm.
Källa: Eric Holm släktforskning

—3—
1 ERIK ERIKSSONHOLM, * 18/12 1831, s. t. sold. E. Lindström i Tå, Bjuråker. G. 19/10 1856. Sold. nr 118 vid. Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Näppänge, sen i Tå. † 25/8 1908.
19A1 MARGRETA CHRISTINA HANSDOTTER, * 8/12 1835, d. t. bonden H. Rask i Norrhavra 2, Bjuråker. † 2/8 1918.
HANS ERIK * 6/10 1859                                     6
JONAS OLOF * 12/1 1864                                   7
PER JOHAN * 6/1 1871. † 28/6 1889 (hjärnfeber)

—4—

1 JONAS ERIKSSONRAPP, * 20/12 1837, s. t. sold. E. Lindström i Tå. G. 5/5 1864. Sold. nr 117 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 24/1 1914.
(X6)17K16 ANNA ELISABETH OLSDOTTER, * 1/1 1834, d. t. bonden O. Andersson i Kyrkbyn 1, Bjuråker. † 3/7 1894 (magsjukdom).
ANNA CHRISTINA * 13/8 1865. Utfl. t. Ytterhogdal 1886
EMMA MARGARETA * 20/1 1867                          18F2
ULRIKA ELISABET * 22/12 1869. † 24/5 1871
GERTRUD ULRIKA, tv., * 18/12 1872. † 5/5 1873 (kikhosta)
MARIA ELISABETH, tv., * 18/12 1872. † 1/4 1875 (scharlakansfeber)

—5—

2 ERIK OLSSONSVENSK, * 2/4 1859, s. t. bonden O. Ersson i Sörväna s4. G. 6/5 1887. Sold. nr 68 vid Häls. reg. o. bonde i Norrväna 13, Delsbo. † 2/6 1944.
(X6)26N14 BRITA JONSDOTTER, * 21/1 1863, d. t. bonden J. Olsson i Norrväna 6, Delsbo. † 22/7 1945.
OLOF * 16/9 1886. Utfl. t. Sveg 1918
KARIN * 28/8 1887. † 23/12 1887
JONAS * 29/7 1889. † 2/8 1889
JONAS * 20/1 1891                                           8
ERIK * 21/2 1892                                             9
BRITA KATRINA * 23/8 1893                               (X6)33K4
Per * 13/10 1896. † 20/10 1896
MARTA KRISTINA * 18/11 1904. Utfl. t. Hudiksvall 1925

—6—

3 HANS ERIK HOLM, * 6/10 1859, s. t. sold. E. Holm i Tå, Bjuråker. G. 3/8 1884. Bonde i Berge 5, sen. stenarb. Bos. i Tå.( vid Hådéns) † 1/4 1948
41B1 EVA AMALIA BURGMAN, * 4/4 1862, d. t. kopparslag. J. Burgman i Näset, Bjuråker. † 28/8 1930.
JONAS OLOF * 26/5 1885                                   10
ALFRED AXEL * 23/5 1886                                  11
HULDA MARGRETA * 6/9 1887                            (X6)56J6
PEHR JOHAN * 21/11 1891                                 12
EDLA KRISTINA * 7/1 1896                                (X33)9Å60
FRIDA AUGUSTA * 20/8 1902                              40H2

—7—

3 JONAS OLOF HOLM, * 12/1 1864, s. t. sold. E. Holm i Tå, Bjuråker. G. 10/6 1914. Mål. Bos. i Kyrkbyn 7, Bjuråker. Utfl. t. Hudiksvall 1904. † 8/10 1939
(X15) KATHARINA NILSSON, * 9/3 1878 i Hassela, Gävleb. Utfl. t. Hudiksvall 1904.

—8—

5 JONAS SVENSK, * 20/1 1891, s. t. bonden E. Svensk i Norrväna 13. G. 16/5 1915. Maskinist. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. Utfl. t. Hudiksvall 1924.
(X6)13T35 MARIA KRISTINA BERGQVIST, * 18/10 1891, d. t. sågare J. Bergqvist i Stömne, Delsbo. Utfl. t. Hudiksvall 1924.
JONAS REINHOLD * 24/8 1908. (Styvs.) Utfl. t. Ljusdal 1908

—9—

5 ERIK SVENSK, * 21/2 1892, s. t. bonden E. Svensk i Norrväna 13, Delsbo. G. 24/11 1916. Bonde i Norrväna 136.
(X6)58J3 AGNETA KAROLINA JOHANSSON, * 30/8 1891, d. t. arb. B. J. Johansson i Sättjära, Delsbo.
ELIN BIRGITTA * 20/1 1918. Utfl. t. Barnarp 1934
KARIN AMANDA * 17/5 1919. Utfl. t. Hudiksvall 1936
IRIS AGNETA * 5/10 1920. Utfl. t. Hudiksvall 1940
VERA GUNHILD * 2/1 1922                                 4G20
JOHAN ERIK * 18/2 1923. Utfl. t. Sth. 1945
SVEN HJALMAR * 29/12 1924. Mekaniker
IRMA ASTRID * 30/6 1926. Utfl. t. Hudiksvall 1942
TORA GERTRUD * 19/1 1928
TAGE IVAN, tv., * 20/6 1929. † 7/2 1930
ARNE IVAN, tv., * 20/6 1929. Jordbr.-arb. i Norrväna
TORE IVAN * 26/8 1930. Utfl. t. Norrahammar 1946
MARTIN HALVAR * 21/12 1931. Jordbr.-arb. i Norrväna
INGRID GUNVOR * 18/8 1934
ELNA MAJOR * 19/6 1937HP den 7 juni 1890

—8D10—

6 JONAS OLOF HOLM, * 26/5 1885, s. t. bonden H. E. Holm i Berge 5. G. 13/11 1904. Mål. Bos. i Tå, Bjuråker. Utfl. t. Hudiksvall 1906. Bos. i Prästgården, Norrbo, åren 1918-1920. Utfl. t. Bergsjö 1920.
35G48 MARIA EUGENIA ERIKSSON, * 9/2 1882, d. t. arb. E. Gulich i Sniptjärn, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1920.
ANNA AMALIA * 7/2 1905. Utfl. t. Bergsjö 1920 (43T1 FORSA)
ESTER EUGENIA * 11/4 1906. Utfl. t. Bergsjö 1920
ERIK BERTIL * 23/9 1907. Utfl. t. Bergsjö 1920
HILDA MARGARETA * 6/10 1911. Utfl. t. Bergsjö 1920

—11—

6 ALFRED AXEL HOLM, * 23/5 1886, s. t. bonden H. E. Holm i Berge 5, Bjuråker. G. 3/11 1907. Arb. Bos. i Berge. Utfl. t. Huddinge 1909.
(X19) SIGNE CECILIA NÄSBERG, * 11/4 1890 i Hälsingtuna, Gävleb. Infl. 1907
AXEL BIRGER * 7/4 1908. Utfl. t. Huddinge 1909

—12—

6 PEHR JOHAN HOLM, * 21/11 1891, s. t. bonden H. E. Holm i Berge 5, Bjuråker. G. 24/3 1913. Mål. Bos. i Prästgården, Norrbo, åren 1918-1920. Utfl. t. Bergsjö 1920.
(C52) ESTER JULIA MYRBERG, * 29/12 1893 i Skuttunge, Upps. Utfl. t. Bergsjö 1920.
PER ALFRED JONAS * 8/7 1911. Utfl. t. Bergsjö 1920
EVA JULIANA * 20/8 1914. Utfl. t. Bergsjö 1920


—41A29—

18 JONAS PERSSON, * 16/4 1895, s. t. bonden P. Jonsson i Tjärna 1, Bjuråker. G. 14/5 1914. Chaufför. Bos. i Tå 1, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1933 (Svens)
1D13 KARIN OLSDOTTER, * 17/6 1894, d. t. bonden O. Jonsson i Tå 1, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1933
PER RICKARD * 2/8 1914. Utfl. t. Ljusdal 1933


Fyra generationer. -13H5-
Karin 17/6 1894, Brita 13/3 1876
Carin  7/6 1832 och Ella 12/8 1855


—9D4—

1 OLOF OLSSONTRANÉ, * 14/5 1842, s. t. bruksarb. O. Nilsson i Friggesund. G. 22/1 1865. Skomak. i Tå, Bjuråker. † 11/2 1896.
8D1 GERTRUD LINDSTRÖM * 11/5 1834, d. t. sold. E. Lindström i Tå. † 14/11 1915.
ERIC OLOF * 28/1 1865. Utfl. t. Motala 1888
CHRISTINA * 25/10 1868                                   41A11
NILS GOTTHARD * 5/5 1871                               8

 


Tå 2:3
Bild från 1974-75 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Tå 2:3 1970
Bild lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet
—2F56—
49 KARL BERTIL SUNDBERG, * 28/1 1919 i Tjärna. G. 6/1 1946. Måleriarb. Bos. i Tå 23, Bjuråker. † 13/12 2001
41A30 ANNA BIRGIT PERSSON, * 25/7 1925, d. t. bonden P. G. Persson i Tå 23. † 21/11 2011
JAN GUNNAR BERTIL * 21/1 1945. † 30/1 1945
KJELL ÅKE * 21/5 1946
Bild från 1974-75 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet
Tå 304Tå 2:7

Före detta Tåparken, läs mer här. Tås- Gunnars

Här bor Håkan Persson med familj
Tidigare:
Gunnar Persson, Folke Persson

—19H24— Gunnar Persson och hans släkt

16 PER JONSSON, * 17/2 1904, s. t. bonden J. Jonsson i Änga 82, Bjuråker. G. 5/11 1933. Bonde i Änga 82, »Mickels».
1B20 KATRINA JULIANA ERIKSSON, * 10/12 (16/12) 1907, d. t. landbonden E. Mårtensson i V. Stråsjö, Bjuråker.
JONAS * 28/11 1933. † 28/11 1933
PER GUNNAR * 27/12 1936 † 9/12 2008
ERIK JONAS SIGVARD * 20/6 1940
ANNA ELSA KRISTINA * 14/7 1945


1911 delades hemmet Tå 1 ”Tås-gården” mellan systrarna Anna och Karin
Tå 2:2 och Tå 2:3 bildades. Äldsta systern Anna, flyttade till nämnda plats Tå 2:3, medan yngsta systern Karin stannade kvar hemma och blev husmor i Tå 2:2
Tre skogsskiften delades på längden, medan åkermarken delades ungefär på mitten, så att Tå 2:2 fick marken runt gamla gården, och Tå 2:3 fick marken i väster.
Ny mangårdsbyggning byggdes på Tå 2:3 av Anna och Nils Andersson

—2F19—
13 ANDERS ANDERSSON, * 3/2 1840, s. t. bonden A. Pehrsson i Hästnäs 1. G. 21/5 1866, Måg o. bonde i Tå 1, Bjuråker. † 11/8 1923.
19E3 CARIN FORSVIK, * 18/11 1840, d. t. bonden N. Forsvik i Tå 1. † 17/7 1925.
NILS * 2/3 1867                                               38 
ANDERS * 11/8 1871                                         39
OLOF * 18/11 1872                                           40
KARIN * 10/9 1881. Gårdsäg. i Kyrkbyn 1, Bjuråker

—2F38— 
Nils Andersson-Tås-Nisse med dottern Ella

19 NILS ANDERSSON, * 2/3 1867, s. t. bonden A. Andersson i Tå 1, Bjuråker. G. 12/6 1895. Bonde i Tå 23 (2 öresl. o. 3½ pngl) † 22/4 1926
31G6 ANNA ANDERSDOTTER, * 19/6 1871, d. t. kyrkvärd A. Olsson i Tå 3, Bjuråker.
ELLA KATRINA * 28/3 1906                                41A30 

—41A30—
Gunnar Persson 1902 – 1964

18 PER GUNNAR PERSSON, * 30/5 1902, s. t. bonden P. Jonsson i Tjärna 1, Bjuråker. G. 23/11 1924. Bonde i Tå 23, Bjuråker. † 4/11 1964
2F38 ELLA KATRINA NILSSON, * 28/3 1906, d. t. bonden N. Andersson i Tå s2, Bjuråker.
NILS FOLKE * 22/3 1923 övertog hemmet efter faderns död. † 16/1 2001
PER ARTUR * 16/3 192f. † 5/4 1924
ANNA BIRGIT * 25/7 1925                                  2F56 
BO SÖREN * 3/9 1940

—2F56—
49 KARL BERTIL SUNDBERG, * 28/1 1919 i Tjärna. G. 6/1 1946. Måleriarb. Bos. i Tå 23, Bjuråker.
41A30 ANNA BIRGIT PERSSON, * 25/7 1925, d. t. bonden P. G. Persson i Tå 23.
JAN GUNNAR BERTIL * 21/1 1945. † 30/1 1945
KJELL ÅKE * 21/5 1946

Folke var ogift och barnlös. Både Gunnar och Folke var intresserade av travhästar. En av de bästa var Holmglans, som under 60-talet lät tala om sig på Hälsinglands travbanor.
Efter Folkes död övergick ägandet till Folkes bror Sörens ”mellanson” Håkan.

Håkan Persson med hustru Carina Lindberg flyttade hit 2003 och har ett flertal travhästar i det efter branden 1995 nyuppförda stallet.


HT Torsdagen den 21 september 1995

1995 brann nämligen lagård och logbyggnad ner efter vådeld. Även 1949 drabbades ägarna också av en förödande brand, då ladugård, loge med ihopbyggd gammal mangårdsbyggnad brann ner. Båda gångerna räddades mangårdsbyggningen.

Registerbeteckning »33G» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som utgår från jordenummer 3 i Tå by och tidigast omnämnes i 1629 års jordebok.

—33GI—

PÅHL ERICSSON, * 1590. Härst. okänd. Nämnes som bonde Tå 3, Bjuråker (1629).
H. namn okänt.

—II—

THOMAS MÅRTENSSON, * 161.. Härst. okänd. Bonde i Tå 3, Bjuråker (1641-1656).
H. namn okänt.
JÖNS * 164.. Bonde i Tå 3
MÅRTEN * 164..
BONDE i Tå 3
ANNA * 164..                                                   III

—III—

PEHR MÅRTENSSON, * 164.. Härst. okänd. Bonde i Tå 3, Bjuråker (1670).
II ANNA THOMSDOTTER, * 164., trol. d. t. bonden Th. Mårtens son i Tå 3. G. 2 ggr.
32GII CARL ANDERSSONKRAFT, * 164., trol. s. t. bonden A. Pehrsson i Tå 2. Sold., bos. i Tå.
PÅHL * 166.                                                     IV
ANDERS * 1672                                                V

—IV—

III PÅHL PEHRSSON, * 166., trol. s. t. bonden P. Mårtensson i Tå 3, Bjuråker. Bonde i Tå 3 (1690-1700).
MARGRETA … , * 166. . H. härst. okänd.
PEHR * 1695                                                    VI
OLOF * 169.. Okänd vistelseort
SIGRID * 170.. Okänd vistelseort
KERSTIN * 170.. Okänd vistelseort

—V—

III ANDERS CARLSSON, * 1672, trol. s. t. sold. C. Kraft i Tå, Bjuråker. Sold. o. bonde i Tå 3. † 7/2 1751 (ålder).
ANNA BRYNGELSDOTTER, * 1679. Okänd härst. † 1750.
CARIN * 1709                                                  32G1
JONAS * 15/3 1716                                           1

—VI—

IV PEHR PÅHLSSON, * 1695, s. t. bonden P. Pehrsson i Tå 3. Husman i Ängebo, Bjuråker.
HELENA PEHRSDOTTER, * 1699. Härst. okänd.
HELENA * 1734. Okänd vistelseort
PEHR * 1739. Okänd vistelseort

—1—

V JONAS ANDERSSON, * 15/3 1716, s. t. bonden A. Carlsson i Tå 3, Bjuråker. G. 1751. Nämndeman o. bonde i Tå 3. † 1774.
21GV ANNA ANDERSDOTTER, * 20/10 1721, d. t. bonden A. Pehrsson i Svedjebo 2, Bjuråker. † 2/2 1799 (feber, håll o. stygn).
ANNA * 21/7 1751                                            26G10
OLOF, tv., * 25/4 1754                                      2
ANDERS, tv., * 25/4 1754                                  3

—2—

1 OLOF JONSSON, * 25/4 1754, s. t. nämndeman J. Andersson i Tå 3. G. 1790. Bonde i Tå 3, sen. i Svedjebo 1, Bjuråker. † 27/6 1823 (lungsot).
20G1 MARGTA ERIKSDOTTER, * 23/8 1762, d. t. bonden E. Jonsson i Svedjebo, Bjuråker. † 2/4 1819 (lungsot).
ANNA * 20/12 1792                                           41A3
GÖLIN * (6/9) 5/9 1803                                     4

—3—

1 ANDERS JONSSON, * 25/4 1754, s. t. nämndeman J. Andersson i Tå 3, Bjuråker. (G. 2 ggr.) Bonde i Tå 3. † 11/12 1832 (slag).
4H8 BRITA OLOFSDOTTER, * 16/10 1761, d. t. torp. O. Olsson i Avholm, Bjuråker. G. 1797. † 15/4 1804 (sviter av barnsbörd).
3E3 GERTRUD ANDERSDOTTER, * 17/3 1764, d. t. bonde A. Larsson i Dahla, Bjuråker. † 4/2 1826 (vattusot).
JONAS * 8/7 1798                                             5
OLOF * 16/10 1800                                           6
ANNA * 29/12 1803. † 7/3 1804


—6H7—

2 ERIK JONSSON, * 18/7 1763, s. t. bonden J. Pehrsson i Västansjö. G. 26/10 1800. Landbonde i Tå s3, Bjuråker. † 19/1 1822 (trånsjuka).
2F5 CARIN ANDERSDOTTER, * 30/10 1770, d. t. bonden A. Berg i Moviken, Bjuråker. † 20/1 1858 (ålder).
BRITA * 20/8 1807. † 2/11 1807 (kikhosta)
BRITA * 12/8 1808. † 8/4 1809 (diarrhé)
JONAS * 24/9 1810                                           15Mäklarens bild på fastigheten Tå 309 år 2012.
Fastigheten Tå 309 såldes av Susanne Marie-Christine Lundström och Hans-Erik Mattias Norell
till nuvarande ägare:
Tå 309 Tå 3:24 och Tå 313 Tå 3:25
Karin Jeanette Romedahl.
Femettan B & B och ställplatser
Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet
Tå 311 Tå 3:20 Fastigheten byggdes på 80-talet av Anders Forsvik
I den gård som stod här tidigare bodde systrarna Anna och Brita Persson (Seggrens) även systern Edla Johanna kom att bo här.

—41A18—
10 PEHR JONSSON, * 14/5 1871, s. t. bonden J. Pehrsson i Svedjebo ss3, Bjuråker. G. 25/5 1893. Bonde i Tjärna 1 (1 öresl. o 22¾ pngl.) (Seggrens) † 18/11 1923
12G10 BRITA JONSDOTTER, * 12/2 1873, d. t. bonden J. Pehrsson i Tjärna 2. † 31/7 1931
MARTA * 3/8 1893                                         22D19
JONAS * 16/4 1895                                           29
ANNA * 2/4 1897. Hemmansäg:a i Tå 39, Bjuråker  † 8/8 1980
BRITA ELISABETH * 12/9 1898. Bos. i Tå 3  † 10/12 1980
HILDA CECILIA * 9/11 1899. † 17/7 1910
EDLA JOHANNA * 4/2 1901. Bos. i Kyrkbyn 53, Bjuråker  † 28/5 1972
PER GUNNAR * 30/5 1902                                  30
JOHAN HENRIK * 17/7 1903                               31
HILDA KRISTINA * 21/7 1907. † 23/6 1933
ERIK ALGOT * 31/7 1909. † 7/9 1909
VIKTOR ELFRID * 22/3 1912                               32
KARIN EMILIA. Utfl. t. Hassela 1940


Per Anders Forsvik  * 25/7 1960 Gift 27/7 1990 med Kerstin Anette Wikström * 3/3 1962
Lotta Karin Evelina * 10/7 1988
Carl Henrik André * 2/5 1990

Nästa ägare var Mattias Andersson

Fastigheten ägs nu av :
Tå 307 Tå 3:21 Fastigheten byggdes 1958 och användes då som sommarstuga av Erik Pettersson och Christer Rösth. På 60-talet flyttade familjen Elis Jonsson hit. De bodde tidigare i fastigheten Tå 210 som Elis Jonsson hade byggt 1944.

Bak står Bertil Jonsson från Skärås och Jonas Jonsson från Ängesholm
Fram sitter en syster till bruden, Ester Johansson och Elis Jonsson och en syster till bruden

—10C27—
25 FRANS ELIS JONSSON, * 29/7 1917, s. t. arr. J. O. R. Jonsson i Ängesholm, Bjuråker. G. 17/10 1943. Chaufför. Bos. i Tjärna 57, sen. i Tå 312, Bjuråker.
22D19 ESTER BIRGITTA JOHANSSON, * 29/8 1916, d. t. gårdsäg. O. Johansson i Tå.
EVA BIRGITTA * 19/1 1947

Andreas Antonsen skriver:
Min morfar ”FRANS ELIS JONSSON”, dog i Sundbyberg den 15/8 1999 Gravplats
Min mormor ”ESTER BIRGITTA JONSSON”, dog i Sundbyberg den 15/3 2018 Gravplats
Min mamma ”EVA BIRGITTA ANTONSEN” (flicknamn Jonsson), dog på Lidingö den 9/12 2023
– Avliden make: ”PER GÖRAN PERSSON”. Född 30/12 1940, dog 8/12 1972. Gifta 25/7 1970.
– Frånskild make: ”JAN OLE ANTONSEN” (min far). Född 19/7 1943 Norrböle, Attmar församling, Matfors, Sundsvall. Gifta 30/7 1980 – 19/3 2002.

Min mamma har även en syster i livet ”ANN-CHRISTINE JONSSON”, f. 18/9 1951

Tå 307 ägs nu av Jerry Krutzén

 


Tjärnavägskälet 

 
Gårdarna Tå 204, Tå 206
Bild från 1982 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivetUppspel på väg mot forngården. De befinner sig i Kraftbacken och har nyss passerat bron över Bjassbäcken. I bakgrunden ser vi Tjärnavägskälet och den gård som nu har betekningen Tå 204.

 


Tå 204
Bild från 1990 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivetTå 204 Tå 3:4 Gården byggdes i början av 1900-talet.

—40H1— Sven Olsson lär vara den första som bodde här
(X19) SVEN OLSSON, * 10/1 1876 i Hälsingtuna, Gävleb. G. 8/5 1898. Infl. fr. Delsbo 1923. Slakt. Bos. i Vedmyra, sen. i Tå, Bjuråker. Utfl. t. Backmo, Norrbo, 1930, o. t. Forsa 1942.
(X18) ANNA DOROTEA HOLM, * 10/1 1879 i Hudiksvall, Gävleb. † 18/6 1938.
ANNA ELEONORA * 11/7 1898                             (X6)19J27
SVEN NESTOR * 16/1 1902                                 2
PER GUNNAR * 25/11 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1922
SVEA DOROTEA * 30/3 1907. Utfl. t. Ytterjärna, Sth. län, 1939


—46A15— Efter sin makes död 1922 bodde här sömmerskan Anna-Greta Söderholm 
(H58) FRANS ELOV JOHANSSON-SÖDERHOLM, * 18/9 1850 i Madesjö, Kalm. G. 30/3 1879. Änkl. o. omg. 2/8 1891. Skrädd. i Norrberg, Bjuråker. † 10/12 1922.
6 CHRISTINA JONSDOTTER, * 18/6 1856, d. t. torp. J. Lindbom i Karmansbo, Bjuråker. † 17/8 1882 (rödsot).
(X6)31K2 ANNA-GRETA BERGSTRÖM-WIGG, * 1/2 1864 Mora, Delsbo. † 8/5 1941 i Tå
JONAS * 3/2 1879. † 18/2 1879 (för tidig födsel)
IDA MARGRETA * 11/3 1880. † 11/8 1889 (rödsot)
ALMA KRISTINA * 3/8 1882. † 7/8 1882 (rödsot)
HJALMAR EFRAIM * 26/7 1888. Utfl. t. Sth. 1905


—29G22—
18 JONAS IVAR JONSSON, * 20/6 1912, s. t. bonden J. Larsson i Västansjö 83. G. 2473 1945. Chaufför. Bos. i Tå 34, Bjuråker. † 20/10 1991
(X39) EINA MATILDA SVEDBERGLINDSTRÖM, * 26/12 1907 i Rogsta, Gävleb. Tid. g. 29/7 1929 o. skild 1943 i Harmånger.
INGA ELEONORA * 25/2 1928. Utfl. t. Spånga 1943
ARNE ANTONEY * 26/5 1930. Utfl. t. Borås 1947


Nästa ägare var Pelle Skelander. Han var en av bygdens skickligaste med såg, yxa och motorsåg. Ända upp i hög ålder jobbade han på vedbacken med gärdesgårdsstörar och ved. Skelander var med i Bjuråkers segrande lag som vann SM för hemvärnsmän.

—5D51—
(X10) PER ANDERS SKELANDER, * 27/11 1919 i Gnarp, Gävleb. Infl. 1945. G. 26/12 1945. Skogsarb-. Bos. i Berge 88, Bjuråker. Utfl. t. Norrbo 1946. Skogsarb. Bos. i Norrbobyn. † 2/3 2010 Tå 204
44 ELSA KRISTINA BERGMAN, * 23/7 1918, d. t. bonden J. Bergman i Norrbobyn ss12, Norrbo. † 9/11 2010 i Delsbo
LAILA MARIA * 10/10 1942
ANDERS BÖRJE * 1/6 1947
STEN OLOV * 20/4 1949
LARS JONAS * 29/1 1955


Nu bor här Anders Skov och Paula Fredin.

Tå 206 Tå 3:10 Solhem Gården uppförd 1935 av kyrkvaktmästare Edvard Norrby

—11T37—
18 Johan Edvard Norrby, * 20/11 1908, s. t. arr. J. Norrby i Bondebo 6, Delsbo. G. 29/8 1934. Kyrkvakt. Bos. i Tå, Bjuråker. Utfl. t. Hälsingtuna 1942. Bonde i Söderrå. † 18/2 1964 i Ljusdal
(K19) Irma Viola Sjöholm, * 23/4 1912 i Karlskrona.
Stig Herman * 5/1 1935. Utfl. t. Hälsingtuna 1942
John Bertil * 22/5 1937. Utfl. t. Hälsingtuna 1942
Karl Rune * 3/9 1938. Utfl. t. Hälsingtuna 1942
Kjell Åke * 30/5 1944 Utfl. t. Hälsingtuna 1942


—11C24—  Nästa som bodde här var slaktare Birger Olsson
12 OLOF BIRGER OLSSON, * 18/9 1917, s. t. bonden A. Olsson i Tjärna 510. G. 25/5 1942. Jordbr.-arb. Bos. i Tjärna 510. Sen. siakteriarb. Bos. i Tå 310, Bjuråker. † 22/10 1991
6F49 GERTRUD ELISABET VEDMARK, * 20/6 1920 i Bjuråker.† 26/10 1997
KARL * 15/10 1945. † 15/10 1945


Nu bor här:
Olof Medin
Kristina Bäckström
Hans Göran Holm

 


Gårdarna Tå 208 och Tå 210
Bild från 1982 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Tå 208 Tå 3:11  Danulfs
Den här gården byggdes av Pelle Danulf på 40-talet

—13G13—
(X25) PER JAKOB DANULF, * 24/7 1914 i Järvsö. G. 23/6 1945. Infl. fr. Hudiksvall 1945. Byggn.-snick. Bos. i Kyrkbyn 52, Bjuråker. † 19/11 1968
11 SIGGAN ELEONORA HOLMSTRAND, * 11/8 1916, d. t. bonden P. Holmstrand i Tjärna 102, Bjuråker.
NILS OLOF CHRISTER * 21/10 1953

Nuvarande ägare är Ulf Olsson.

 

Tå 210 Tå 3:12 Bagar-Nisses

Gården byggdes 1944 av Elis Jonsson.  Han sållde gården till Nils Eriksson, och flyttade till Tå 307.


Bak står Bertil Jonsson från Skärås och Jonas Jonsson från Ängesholm
Fram sitter en syster till bruden, Ester Johansson och Elis Jonsson och en syster till bruden

—10C27—
25 FRANS ELIS JONSSON, * 29/7 1917, s. t. arr. J. O. R. Jonsson i Ängesholm, Bjuråker. G. 17/10 1943. Chaufför. Bos. i Tjärna 57, sen. i Tå 312, Bjuråker.
22D19 ESTER BIRGITTA JOHANSSON, * 29/8 1916, d. t. gårdsäg. O. Johansson i Tå.
EVA BIRGITTA * 19/1 1947

Andreas Antonsen skriver:
Min morfar ”FRANS ELIS JONSSON”, dog i Sundbyberg den 15/8 1999 Gravplats
Min mormor ”ESTER BIRGITTA JONSSON”, dog i Sundbyberg den 15/3 2018 Gravplats
Min mamma ”EVA BIRGITTA ANTONSEN” (flicknamn Jonsson), dog på Lidingö den 9/12 2023
– Avliden make: ”PER GÖRAN PERSSON”. Född 30/12 1940, dog 8/12 1972. Gifta 25/7 1970.
– Frånskild make: ”JAN OLE ANTONSEN” (min far). Född 19/7 1943 Norrböle, Attmar församling, Matfors, Sundsvall. Gifta 30/7 1980 – 19/3 2002.

Min mamma har även en syster i livet ”ANN-CHRISTINE JONSSON”, f. 18/9 1951

—8P27—  Nils Eriksson kom från Berge och det här är hans nära släktingar
18 PER ERIKSSON (PERSSON) * 15/10 1892 i Delsbo. G. 2/11 1919. Bageriarb. Bos. i Tjärna, sen. småbruk. i Berge 78, Bjuråker. † 15/2 1948.
(X4)24B5 EMMA ELISABETH SUNDIN, * 27/12 1895, d. t. arb. H. E. Sundin i Moviken, Bjuråker.
ERIK * 9/11 1915. Jordbr.-arb. i Tjärna
ANNA * 12/5 1918. Tjän:a i Tjärna 74
MARIA * 24/2 1920. Utfl. t. Hudiksvall 1939
KARIN * 10/2 1922, † 18/2 1922
KARL * 4/5 1925. Jordbr.-arb. i Tjärna
NILS  * 3/10 1926 Gift 1955 med Dorotea Klarqvist
PER IVAR * 26/1 1928
BROR GÖSTA  * 7/7 1929
JOHAN VIDAR * 13/9 1932
HANS LENNART * 28/9 1935
SVEN HELGE * 30/9 1936

—33E2— Nils hustru Dorotea kom från Tjärna
1 LUDVIG TEODOR KLARQVIST, * 9/9 1890, s. t. landbonden O. Klarkvist i Brändbo 6. G. 12/11 1916. Jordbr.-arb. Bos. i Tjärna 21 , Bjuråker. † 23/7 1924.
29G19 KRISTINA NILSSON, * 17/8 1891, d. t. bonden N. Larsson i Tjärna 2.
NILS HILDING * 10/9 1917. Jordbr.-arb.
GUNHILD MARGRETA KRISTINA * 30/1 1922         (X6)18T54
ANNA DOROTEA * 25/8 1924 (g. m. Nils Eriksson, en dotter Ulla Klarqvist)

Nils Eriksson* 3/10 1926 Bagare  † 5/11 2003 Gift 12/11 1955 med
Anna Dorotea Klarqvist  25/8 1924
Dottern Ulla Lovisa Kristina * 6/7 1959

Nu bor här Jerry Krutzén.

Tå 212 Tå 3:13

Tå 205 Tå 3:15

Gården byggdes på 60-talet av Gunnar Munter
Gunnar Munter * 20/11 1920 i Forsa. Gift 3/3 1946  † 37/3 1999 i Iggesund
Han sålde till pastor H. Nordin, som i sin tur sålde till Ivar Jonsson och Ricard Walther som sedan sålde till nuvarande ägare Jörgen Nyberg och Sara Nyberg Elf.

Tå 207 Tå 3:16

Gården byggdes 1974 av Nils Norberg
Nils Lars Åke Norberg * 21/7 1948 i Ljusdat Gift 24/7 2004 † 21/5 2018 i Brändbo, Bjuråker


Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Tå 102 Tå 3:23 Huset byggdes 1981 av polisman Olle Gill.

Sedan har huset ägts av Per Lyrén och Pia. Nu bor här Sara och Robert Medin.

 


Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Tå 104 Tå 3:22 Huset byggdes av polisman Erik Wester.

Nu bor här Hjördis och Rolf Fernström.

 


Tå 106 3:17  ”Krafts” Till höger Liténs
Den övre tre-byggda gården är Krafts. I början av 1900-talet revs den östra logen. Ett herbre flyttades till Forngården. Den högra tre-byggda gården Lithéns, nuvarande forngården.
Till vänser på kartan ser vi Bjassbäcken som går mellan Tjärnatjärn och Dellen. Vid samfälligheten som är inritad på kartan fanns en damm och där finns ett skäktverk med spånhyvel och linstamp.  I bäcken finns äver en skvaltkvarn som är ditflyttad från Moviken.


Kraft-gården. Bak står Edla, Brita och Pehr, fram sitter föräldrarna Jonas och Margta


—33GI— Bjuråkers släktbok

PÅHL ERICSSON, * 1590. Härst. okänd. Nämnes som bonde Tå 3, Bjuråker (1629).
H. namn okänt.

—II—

THOMAS MÅRTENSSON, * 161.. Härst. okänd. Bonde i Tå 3, Bjuråker (1641-1656).
H. namn okänt.
JÖNS * 164.. Bonde i Tå 3
MÅRTEN * 164..
BONDE i Tå 3
ANNA * 164..                                                   III

—III—

PEHR MÅRTENSSON, * 164.. Härst. okänd. Bonde i Tå 3, Bjuråker (1670).
II ANNA THOMSDOTTER, * 164., trol. d. t. bonden Th. Mårtens son i Tå 3. G. 2 ggr.
32GII CARL ANDERSSONKRAFT, * 164., trol. s. t. bonden A. Pehrsson i Tå 2. Sold., bos. i Tå.
PÅHL * 166.                                                     IV
ANDERS * 1672                                                V

—IV—

III PÅHL PEHRSSON, * 166., trol. s. t. bonden P. Mårtensson i Tå 3, Bjuråker. Bonde i Tå 3 (1690-1700).
MARGRETA … , * 166. . H. härst. okänd.
PEHR * 1695                                                    VI
OLOF * 169.. Okänd vistelseort
SIGRID * 170.. Okänd vistelseort
KERSTIN * 170.. Okänd vistelseort

—V—

III ANDERS CARLSSON, * 1672, trol. s. t. sold. C. Kraft i Tå, Bjuråker. Sold. o. bonde i Tå 3. † 7/2 1751 (ålder).
ANNA BRYNGELSDOTTER, * 1679. Okänd härst. † 1750.
CARIN * 1709                                                  32G1
JONAS * 15/3 1716                                           1

—VI—

IV PEHR PÅHLSSON, * 1695, s. t. bonden P. Pehrsson i Tå 3. Husman i Ängebo, Bjuråker.
HELENA PEHRSDOTTER, * 1699. Härst. okänd.
HELENA * 1734. Okänd vistelseort
PEHR * 1739. Okänd vistelseort

—1—

V JONAS ANDERSSON, * 15/3 1716, s. t. bonden A. Carlsson i Tå 3, Bjuråker. G. 1751. Nämndeman o. bonde i Tå 3. † 1774.
21GV ANNA ANDERSDOTTER, * 20/10 1721, d. t. bonden A. Pehrsson i Svedjebo 2, Bjuråker. † 2/2 1799 (feber, håll o. stygn).
ANNA * 21/7 1751                                            26G10
OLOF, tv., * 25/4 1754                                      2
ANDERS, tv., * 25/4 1754                                  3

—2—

1 OLOF JONSSON, * 25/4 1754, s. t. nämndeman J. Andersson i Tå 3. G. 1790. Bonde i Tå 3, sen. i Svedjebo 1, Bjuråker. † 27/6 1823 (lungsot).
20G1 MARGTA ERIKSDOTTER, * 23/8 1762, d. t. bonden E. Jonsson i Svedjebo, Bjuråker. † 2/4 1819 (lungsot).
ANNA * 20/12 1792                                           41A3
GÖLIN * (6/9) 5/9 1803                                     4

—3—

1 ANDERS JONSSON, * 25/4 1754, s. t. nämndeman J. Andersson i Tå 3, Bjuråker. (G. 2 ggr.) Bonde i Tå 3. † 11/12 1832 (slag).
4H8 BRITA OLOFSDOTTER, * 16/10 1761, d. t. torp. O. Olsson i Avholm, Bjuråker. G. 1797. † 15/4 1804 (sviter av barnsbörd).
3E3 GERTRUD ANDERSDOTTER, * 17/3 1764, d. t. bonde A. Larsson i Dahla, Bjuråker. † 4/2 1826 (vattusot).
JONAS * 8/7 1798                                             5
OLOF * 16/10 1800                                           6
ANNA * 29/12 1803. † 7/3 1804


—41A10—

10H7 JONAS PEHRSSON-RING, * 29/5 1848, s. t. bonden P. Pehrsson Rönnebo 1, Bjuråker. G. 16/4 1871. Måg o. bonde i Svedjebo ss3 (2 öresl. 8 pngl.), sen. bonde i Tå 3, Bjuråker. † 16/1 1937.
5 MARGTA NILSDOTTER, * 18/9 1852, d. t. bonden N. Blom i Svedjebo ss3, Bjuråker. † 20/2 1937.
PEHR * 14/5 1871    18
MARGTA * 4/1 1881 (X33)14Å23 gift Strid
NILS JOHAN * 14/8 1885          19
EDLA ALBERTINA * 7/1 1896     (X6)16M27 Gift och bosatt på gårdenBak står synkonen Johan och Margta. Sonen Per med hustru Brita
Dottern Edla står melan föräldrarna Margta och Jonas Persson-RingI mitten sitter föräldrarna Jonas Persson-Ring f. 1848 och hustrun Margta Nilsdotter f. 1852
Till vänster sonen Pehr f. 1871 med hustru Margta f. 1881
Till höger dottern Edla f. 1896 och hennes bror gästgivaren Johan Jonsson f. 1885

—17M27— Edla och hennes man Jonas tog över gården efter föräldrarna
19 Jonas Karlsson, * 27/7 1895, s. t. bonden K. L. Karlsson i Norrväna 92, Delsbo. G. 8/10 1933. Snick. Bos. i Tå 35, Bjuråker
(X4)41A10 Edla Albertina Jonsson, * 7/1 1896, d. t. bonden J. Pehrsson i Tå 3, Bjuråker.

Nästa ägare var Anna Johansson g. Hådell, fosterdotter till Jonas och Edla

—22D26—
(X8) LARS STEN HÅDELL, 14/12 1919. G. 22/1 1944. Arb. i Böle, Forsa.
19 ANNA MARIA JOHANSSON, * 12/11 1921, d. t. gårdsäg. O. Johansson i  Tå, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1944. Hon flyttade till äldreboende i Friggesund. † 1/6 2010
LARS STAFFAN * 18/5 1944. Utfl. t. Forsa  1944. Flygare i Östersund övertog gården


2003 såldes gården till nuvarande ägare:
Jan Persson och Miriam Brink, Emilia Brink, Marcus Brink

Kraftgården.
Bild från 1977 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Kraftgården.
Bild från 1982 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

 

 

Bjuråkers Hembygdsförening


Bild från 1990 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet


Tå 110 A, Tå 3:19 Tidigare Lithéns, nu Bjuråkers Hembygdsförening.

—1E3—
IV LARS LARSSONLITHÉN, * 1677, s. t. bonden L. Olofsson i Kyrkbyn 1, Bjuråker. G. 2 ggr. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. (Deltagit bl.a. i fältslagen mot ryska armén vid Salaath 1704 o. belägringen av Mitou. Blev befordrad t. förare 1708. Deltog i slaget vid Leszno.Erhöll fältväbelns utnämning 1709. Deltog i slaget vid Poltava o. råkade i rysk fångenskap, som varade i 13 år.) Bos. i knekttorp i Kyrkbyn. † 25/3 1730
(Z11) BRITA JONSDOTTER, * 1693 i Frösö sn, Jämtl. Tid. g. o. änka e. sold. Jöns Olsson Tjärman i Bjuråker. † 16/9 1724
(Y33) SIGRID OLOFSDOTTER, * 1690 i Solberga by, Njurunda sn, V.-Norrl. G. 1727. Änka o. omg. M. korp. J. Grubb i Kyrkbyn, Bjuråker. † 19/10 1782 (ålder)
GERTRUD * (4/11) 24/12 1723. † 18/1 1724
LARS * 20/9 1728                                             6


—41A32—

18 VIKTOR ELFRID PERSSON, * 22/3 1912, s. t. bonden P. Jonsson i Tjärna 1, Bjuråker. G. 2/8 1942. Bonde i Tå 39, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1943.
47A47 KARIN FREDIN, * 20/2 1913, d. t. bonden Joh. Fredin i N. Långsbo 34, Delsbo. Utfl. t. Bergsjö 1943.
HÅKAN OLOV * 23/3 1939. Utfl. t. Bergsjö 1943


Skäkthuset vid Bjassbäcken. Det är hitflyttat från Fagerfall


Här ser vi linstanpen och skäktknivar


På huset baksida finns även en spånhyvel. Verkets vattenhjul drevs med överfall

Bjassbäcken, detta outgrundliga namn som vi lagt ner mycket möda på att hitta en förklaring till, kom som en blixt från en klar himmel när någon kallade bäcken för bajsbäcken då den sedan gammalt fått ta hand om allt lakvatten från gårdarna kring tjärnen. Kan det vara så, att Bjass helt enkelt är en omskrivning av ett mindre smickrande namn. Vad tror du? Kom gärna med en bättre förklaring!

 


Tå 113 Tå 2:11 Vid den här idyllen som är en avstyckning från Tåsgården huserar Karin och Per. Karin är syster med Tås-Harry.Vi den södra infarten till forngården står denna vackra reklamskylt av Bror Eric.

 

 

Tåsgården


Detaljbild ur Oluf Tresk karta från 1641, visat Toosgården som då bestod av tre gårdar

Tå 6 – 4 Tå 2:8

Tåsgården

Namnet Tå betyder fägata. Förbi gården buförde man sina på sin kor på väg till sina fäbodar och betesmarker.

Registerbeteckning »31G» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som utgår från jordenummer 1 i Tå by och tidigast omnämnes i 1629 års jordebok.

—31GI—

LARS PEHRSSON, * 159. . Härst. okänd. Bonde Tå 1, Bjuråker (1629-1650.)
PEHR * 163.                                                     II

—II—

I PEHR LARSSON, * 163., trol. s. t. bonden L. Pehrsson i Tå 1, Bjuråker. Bonde i Tå 1, »Tossgården». (1656-1670.) † 168..
KARIN … , * 164.. H. härst. okänd. Nämnes som hemmansbrukare i Tå 1.
LARS * 166.. Bonde i Tå 1 (1690)
PÄHR * 166.. Okänd vistelseort
JONAS * 1671                                                  III
OLOF * 167.. Okänd vistelseort

—III—

II JONAS PEHRSSON, * 1671, s. t. bonden P. Larsson i Tå 1, Bjuråker. Bonde i Tå 1 (1700-1710).
KERSTIN OLOFSDOTTER, * 1673. Härst. okänd. G. 2 ggr.
ANDERS PEHRSSON, * 167.. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Tå 1 (1715).
PEHR * 1698                                                    1

—1—

III PEHR JONSSON, * 1698, s. t. bonden J. Pehrsson i Tå 1, Bjuråker. Bonde i Tå 1, »Tossgården». Han var kyrkvärd, kyrkopolitiker och nämndeman. Han lät bygga en 1700-tals parstuga och målade väggar och tak i tidstypisk stil. Målaren var antagligen Erik Eriksson, snickarmålaren från Delsbo. En stock med årtalet 1789 finns bevarad. Kvar efter Olof Pehrsson finns en spiselhäll, med årtalet 1794 och med hans och hustrun Ellas initialer samt bomärke.
8GIV KARIN NILSDOTTER, * 1699, d. t. bonden N. Pehrsson i Spångmyra 7, Bjuråker.
JONAS * 5/8 1729. † 29/4 1741
NILS * 22/7 1735. Okänd vistelseort
KERSTIN * 31/3 1738. Okänd vistelseort
OLOF * 3/1 1741                                              2

—2—

1 OLOF PEHRSSON, * 3/1 1741, s. t. bonden P. Jonsson i Tå 1, Bjuråker. G. 1762. Bonde o. nämndeman i Tå 1. † 27/1 1802 (tärande sjukdom).
12G2 ELLA LARSDOTTER, * 17/1 1742, d. t. bonden L. Pehrsson Tjärna 2, Bjuråker. † 11/6 1826 (ålder).
KJERSTIN * 12/4 1763                                       18H9
PEHR * 21/7 1765                                             7G3
LARS * 15/2 1768                                             1D5
JONAS * 13/5 1770                                           6G9
SIGRID * 31/9 1773                                          21G10
CARIN * 3/12 1776                                           6G7
OLOF * 7/2 1780                                              3

—3—

2 OLOF OLOFSSON, * 7/2 1780, s. t. nämndeman O. Pehrsson i Tå 1, Bjuråker. G. 17/10 1802. Bonde i Tå nr 1 (3). Han lät på 1820-talet bygga på östra parstugan med en våning. Det var brukligt i början på seklet. Man tykte att enplansgårdarna från 1700-talet var små och oansenliga. Dessutom var man trött på 1700-talets små fönster och även på gamla målningar. Vid den tiden blev det också brukligt med kakelugnar. Det sattes in fyra kakelugnar för att få bra värme. Dessutom byggdes gården ut mot söder, så att man fick sommarlagård på nedre och dräng- och pigkammare på övre våningen. † 23/12 1846.
10G6 CARIN NILSDOTTER, * 10/4 1783, d. t. bonden N. Larsson i V. Stråsjö 2, Bjuråker. † 28/1 1845 (bröstfeber).
ELLA * 18/7 1803. † 31/7 1803
CARIN * 24/7 1804                                           19E3
ELLA * 17/7 1806                                             16G6
OLOF * 2/4 1809                                              4
KJERSTIN * 24/10 1811. † 11/9 1828 (blodstörtning)
(A—) ANNA CHRISTINA AHLBERG * 1790. Fosterd. 10C32


1875. Olof Olofsson och Anna Larsdotter

—4—
3 OLOF OLOFSSON, * 2/4 1809, s. t. bonden O. Olofsson i Tå 1, Bjuråker. G. 13/10 1833. Bonde o. kyrkvärd i Tå 1 (3). Olof Olofsson deltog aktivt vid byggandet av Bjuråkers första kommunala skola i Kyrkbyn 1852. Han fick bl a i uppdrag att sköta skolans jord. Till skolan fanns nämligen en bit jord, som skulle ingå i undervisningen. g † 12/3 1876 (kallbrand i magen).
22H6 ANNA LARSDOTTER, * 20/12 1806, d. t. nämndeman L. Andersson i Änga 15, Bjuråker. † 15/4 1891 (ålder).
OLOF * 12/12 1836. † Olof avled hastigt på sin brors bröllopsdag den 16/11 1865 (slag)
LARS * 1/1 1841                                               5
CARIN * 12/3 1842. † 20/3 1842
ANDERS * 11/5 1843                                         6

Under 1800-talet förrändrades mycket. Stifttröskverk, vandringar, plogar som vände plogfåran, såningsmaskiner, fjäderharvar, vattenkvarnar mm. I slutet av århundradet kom tröskverken och de första kultändarna och ångmaskiner. Yngste brodern hette Anders och var den som blev bonde. Den äldre brodern Lars, fick flytta till Norrdala, där man hade bodeland. Egentligen skulle ju den äldsta brodern ha blivit bonde på hemanet, men den yngre Anders var tydligen starkare och vägrade att flytta till bodelandet. Anders tillhörde de första som började skolan i Kyrkbyn. 1853 startade socknens första kommunala skola och Anders fick börja i klass 4. De första tre åren hade han undervists i olika gårdar i byn. Det var ambulerande lärare och komminister Säfström, som hade undervisning några veckor per år. 1867 och 1868 var det svåra nödår i hela norrland. Det berättas att isen på Dellen låg till långt in i juni. Och säden mognade aldrig.
Det mest omvälvande  under 1800-talets andra hälft var ändå ”Laga Skiftet”, som började diskuteras 1860 och blev klar först 1892. Oändliga diskussioner och sammanträden för att bestämma hur åkermarken skulle omfördelas. ”Får jag inte den täkten, ska han heller inte ha den där” lät det grannar emellan. Nya gränser och omfördelning av jorden tog över 30 år att bestämma. Mitt under Laga skiftestriderna tog yngsta sonen Anders över efter sina föräldrar 1871.

För tryggad ålderdom. Vid övertagandet förekom en hel del förbehåll och undantag från föräldrarnas sida. Sånt som vi i dag  är mycket ovana vid. Tex. skulle nya ägarna ge underhåll av olika slag till den äldre generationen. Smör, mjölk, torkat kött, säd, mjöl och andra förnödenheter. Man skulle t o m få bruka en speciell ”täkt”, äga en ko och få tillgång till en del av veden i vedboden. Och naturligtvis god omvårdnad den dag krafterna tröt.

Mangårdsbyggnaden var fortfarande en parstuga från 1700-talet. Men 1875 betämde sig Anders och Ella för att bygga nytt. Den gamla revs och en ny typisk hälsinsk 1800-tals gård med två våningar, många rum, flera kakelugnar och en stor sal både på nedre och övre våningen. Nu gjordes ett extra undergolv för att förhindra golvdrag.

Tapeter hade blivit vanligt liksom innanfönster. Man återanvände gamla väggstockar och på en av dessa finns årtalet 1789, som minner om 1700-taletsbyggningens väggmålningar.

Fram till 1700-talet var Tås-gården fyrbyggd. Det fanns nämligen en logbyggnad mot söder. Denna revs nu för att ge ljus och luft åt gårdstunet. Effter några år byggdes även en ny ladugård mot väster på samma plats som den gamla. Den bev större och modernare och med stall, lagård, svinstia och bryggstuga under samma tak. Samt ett stort utrymme för hö på övre ”botten”.

  
Anders Olsson 1843-1931 och hans hustru Ella Olofsdotter 1845 -1919

Anders Olsson var engagerad i kyrkliga och kommunala frågor. Har var ofta prästens ssistent, när det gällde att övertyga folk ute i byarna att deras barn skulle gå i skolan. Det var lite si och så med skolintresset på 1870-80-talen. Dessutom var han mycket aktiv i frågan om var Bjuråkers kyrka skulle ligga. Det bestämdes nämligen i domkapitlet och Kungl. Majt 1866, att Bjuråker skulle bygga en ny kyrka i Våtmor. Orsaken var att befolkningen i socknen hade flyttat västerut genom Laga skifte och bruksutvecklingen. Kyrkostriden varade i 66 år och Anders Olsson propagerade hela tiden för att ha kvar kyrkan i Kyrkbyn. ”Emellertid och emedan” började han sina inlägg med i kyrkonämnden.


STOCKHOLMS DAGBLAD DEN 30/1 1901

Fornfynd.

Ett i våra bygder ovanligt fornfynd gjordes, säger Hudiksv.-P., för någon vecka sedan i Bjuråker, i det kyrkovärden Anders Olsson i Tå vid gräfning å byns skogsmark anträffade en utomordentligt väl arbetad stenyxa. Fyndplatsen, som är belägen c:a 3 km. från sockenkyrkan och omkring 1 km. från sjön Norra Dellen, ligger antagligen 15 à 18 meter öfver Dellens vattenyta, men jordlagret, sandmölja, hvari yxan, som hittats på omkring 1 meters djup, låg, lär förete tydliga spår af att vara aflagradt i vatten.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 20/7 1901

Olyckshändelse.
Kyrkovärden Anders Olsson i Tå, Bjuråker, råkade för ett par veckor sedan vid arbete i skogen skära sig å ena handens fingrar med en yxa, hvilken skada han ansåg mindre farlig och ägnade den därföre ingen vidare vård. På sistone började dock värk och bulnad inställa sig, hvarföre läkare måste anlitas, på hvilkens råd Olsson sedan begifvit sig till lasarettet i Hudiksvall för erhållande af vård
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—6—

4 ANDERS OLSSON, * 11/5 1843, s. t. bonden O. Olofsson i Tå 3, Bjuråker. G. 18/10 1868. Kyrkvärd o. bonde i Tå 3. † 26/3 1931.
10H7 ELLA PEHRSDOTTER, * 3/4 1845, d. t. bonden P. Pehrsson Daläng 1, Bjuråker. † 15/6 1919.
ANNA * 19/6 1871                                            2F38
MARGRETA * 17/9 1879. † 6/1 1885 (scharlakansfeber)
KARIN * 7/10 1881                                           7

—5—
4 LARS OLSSON, * 1/1 1841, s. t. bonden O. Olofsson i Tå 1. G. 15/10 1865. Bonde i Änga 15, Bjuråker. † 24/5 1877 (lungsot).
6F11 GERTRUD OLSDOTTER, * 1/4 1837, d. t. skrädd. O. Eriksson Näppänge, Bjuråker. † 22/6 1914.
ANNA * 14/1 1869                                            23H21
KERSTIN * 21/2 1876. † 7/4 1876 (scharlakansfeber)

Eftersom det inte fanns någon son, som skulle ärva, delade Anders Olsson hemmanet så att de båda flickorna fick hälften var. Yngsta flickan Karin blev kvar hemma på gården, medan Anna flyttade och blev brukare av den västra halvan av hemmanet. Delningen skedde 1911 och föregicks av en märklig procedur. Förutom att kartlägga och mäta ut nya gränser måste delningen kungöras i kyrkan, två söndagar i följd för att få mesta möjliga rättvisa delades skogsskiftena på längden, medan åkermarken delades i en öst-del och en i väster. Vallstugan i  Brånvallen tillföll stamhemmanet. Några år innan hade Pehr köpt till ett torp i Tomsjö. Det hette Slugens eller Skarpens, men fick efter ett tag heta Tomsjövallen. Det användes som fäbod fram till 1940-talet. Fäbodstugan på Brånvallen användes som huggarkoja på vintrarna.

Förutom tåg var bil den stora förändringen för kommunikation i början av 1900-talet. Pehr skaffade bil 1922, en ford, (se bilen) och drev även begränsad taxirörelse vid sidan av jordbruket. Bilen såldes 1936. Elektriciteten och telefon kom på 1910-talet, och på Tåsgården drog man in både el och telefon omkring 1920. Kristallmottagaren och radion 1920- resp- 1930-talet blev allmän egendom. Men Tås-Pelle skaffade aldrig någon sådan. Det räckte med att läsa tidningen, tyckte han. När första världskriget bröt ut 1914 var Pehr 38 år och skulle ha varit inkallad till militärtjänst. Men han blev befriad på grund av att han var plattfotd. Men det hindrade inte att han var en arbetsmyra. Redan klockan fyra på  morgnarna var han i farten och ansåg att drängarna skulle följa hans exempel.


brpk-012-brollop-ta-1907
Bröllop i Tå 5/5 1907 mellan Pehr Ersson och Karin Andersdotter


—7—  
Pehr Ersson 1875-1951 och hans bror Erik Ersson 19/3 1874

12B13 PEHR ERSSON, * 4/7 1875, s. t. bonden E. Pehrsson i Brändbo 2. G. 5/5 1907. Måg o. bonde i Tå 22, Bjuråker.† 20/11 1951
6 KARIN ANDERSDOTTER, * 7/10 1881, d. t. bonden A. Olsson i Tå 3. † 30/10 1953
ERIK * 30/4 1909                                             8
EDLA * 21/6 1910. Utfl. t. Högs sn 1936 Gift med Lars Andersson i Holm


Edla och Erik


Både Tås-Pelle och Tås-Eriks stora fritidsintresse var jakt. På gården fanns alltid hund. Ibland var det älghund, ibland räv- och harhund.


Ladugården under ombyggnad

1949 byggdes ny ladugård. Undre delen av den gamla revs och den övre delen stöttades medan nytt stall och lagård byggdes. Hushållningssällskapet bidrog med kunskap och arbetskraft. Senaste nytt i inredning: Korna vända mot varann med ett foderbord emellan, och gårdens första mjölkmaskin sattes in.

På 1950-talet skaffade Erik bil och traktor. Kommunalt vatten och avlopp drogs in och centralvärme installerades. Samtidigt reparerades inomhus och källarvåning gjordes under en del av mangårdsbyggnaden. Tås-Erik intresserade sig för kommunalt arbete och arbetade i flera år med taxeringar och deklarationsgranskning. Ett annat stort intresse var uppbyggnaden av Forngården och hembyggdsföreningen, där han under många år var sekreterare och en av eldsjälarna.

Erik Persson avled hastigt 1968, endast 59 år gammal. Hustrun Annie bodde ensam kvar på gården till sin död, 1990. Hon var engagerad i ett flertal föreningar och socialt aktiv. Särskilt Hembygdsföreningen och Forngården var hennes stora intresse. Hon kallades skämtsamt för Forngårdens intendent.
Bjuråkers-Blad 2012
Text: Tås-Harry Februari 2012.


—8—

7 ERIK PERSSON, * 30/4 1909, s. t. bonden P. Ersson i Tå 22, Bjuråker. G. 6/8 1933. Bonde i Tå 22. † 16/7 1968
2F35 ANNIE MARGRETA OLSSON, * 29/7 1908, d. t. bonden J. Olsson i Avholm 59, Bjuråker. † 24/7 1990
PER HARRY * 24/5 1932
ERIK JOHNNY * 6/10 1933
KARIN ELISABET * 9/9 1944


Tåsgården. Lägg märke till det gamla härbret till vänster. Det är det gamla sockenmagasinet som tidigare stod invid kyrka.
Bild från 1990  lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet
Logen hos Tås brinner ner efter ett blixtnedslag 1965. Bild ur Bjuråkers-Blad 2012Den 6 augusti 1965 på kvällen, slog åskan ner i Kyrkbyn och antände logen hos Tås. En häftig brand utbröt, för i logen fanns både torrt hö och kärvar av korn. Som tur var lyckades brandmännen begränsa branden till logen som låg på samma sida om vägen som bostadshus och ladugård. Väggen till ladugården besprutades och den var så het att det fräste om den, och taket på ett härbre  antändes, men kunde släckas. Bild ur häfte 1, Så minns vi Dellenbygden.

 

 


Här ser vi den fyr-byggda Tås-gården och den nu rivna tre-byggda ”Pipars” på andra sidan landsvägen

Den äldre gården ”pipars” låg vid Gärde, ett kort stycke härifrån. Enligt muntlig utsaga kom stommen från den här gården att användas vid uppbyggandet av ”Klockar-Britas” på 1890-talet.

—2D10—
8 ANDERS LARSSON, * 8/1 1804, s. t. bonden L. Larsson i Gärde 2, »Pipars». G. 1841. Bonde i Tå 2, Bjuråker. † 20/9 1879 (lungsot).
35G15 ANNA JONSDOTTER, * 14/9 1817, d. t. nybygg. J. Eriksson i Klovan, Bjuråker. Änka o. omg.                                                             (X6)21L6
ANNA * 8/6 1842                                              2F17 ⇓
JONAS * 10/8 1844. † 28/10 1845 (brännskada)
JONAS * 31/7 1847. † 22/8 1847 (kikhosta)


Pehr och Anna

—2F17—
13 PEHR ANDERSSON, * 20/2 1836, s. t. bonden A. Pehrsson i Hästnäs 1, Bjuråker. G. 16/10 1864. Måg o. bonde i Tå 2. Utfl. t. Norrbo 1883 där han nämnes som bonde i V. Norrbobyn 15 (2 öresl. o. 20 pngl.). † 29/12 1921.
2D10 ANNA ANDERSDOTTER, * 8/6 1842, d. t. bonden A. Larsson i Tå 2, Bjuråker. Utfl. t. Norrbo 1883. † 14/9 1911.
ANDERS * 11/8 1865                                         27
ANNA * 4/4 1867                                              (X33)9Å17
PEHR * 15/7 1869. † 9/6 1875 (scharlakansfeber)
JONAS * 18/2 1872. † 30/7 1872
CHRISTINA * 18/11 1875   ⇓                               28
PEHR * 15/4 1878                                             29
JONAS * 25/11 1881 (Pipars)                           30
ERIK OLOF * 7/11 1884. † 26/11 1884


Christina * 18/11 1875

 

 


Söderblomsvägen 11 Församlingsgården Tå 1:11

Församlingsgården byggdes på 50-talet och invigdes 1955. Kallades då allmänt för ”Franklogen” efter kyrkoherde Franck, som hade tagit initiativ till bygget.

Den används som pastorsexpedition samt samlingslokal för kyrkliga sammanträden och tillställningar. Kyrkoråd, fullmäktige, sopplunch, sångövningar, mm.

På 50-talet användes vissa utrymmen till slöjdsal och gymnastiksal av skolan. ”Hjälpklassen” var också inhyst där vissa tider, liksom scouterna.

På övervåningen finns en tvårumslägenhet där kyrkvaktmästare bott en tid. Den används numera som arbetsplats för kantor samt mindre sammankomster. 1970 byggdes gården ut med en vinkelbyggnad för expedition.

 

 


Före detta Hådéns och det lilla röda huset som är Söderblomsvägen 9B

Söderblomsvägen 9B Tå 1:9

—8D6—  Hans Erik Holm var först bonde i Berge nr 5. Bodde sedan i Rönnebo och flyttade därifrån  till Spångmyra, där han bodde till 1930 då hustrun dog. Huset såldes till frk. Ann Jonsson i Delsbo (frk Jonsson sålde sedan huset till doktor Mellin i Friggesund) Holm flyttade till Kyrkbyn och bodd vid sin död i den lila stugan vid Hådéns affär. Källa: Eric Holms släktforskning.

3 HANS ERIK HOLM, * 6/10 1859, s. t. sold. E. Holm i Tå, Bjuråker. G. 3/8 1884. Bonde i Berge 5, sen. stenarb. Bos. i Tå. † 1/4 1948
41B1 EVA AMALIA BURGMAN, * 4/4 1862, d. t. kopparslag. J. Burgman i Näset, Bjuråker. † 28/8 1930.
JONAS OLOF * 26/5 1885                                   10
ALFRED AXEL * 23/5 1886                                  11
HULDA MARGRETA * 6/9 1887                            (X6)56J6
PEHR JOHAN * 21/11 1891                                 12
EDLA KRISTINA * 7/1 1896                                (X33)9Å60
FRIDA AUGUSTA * 20/8 1902                              40H2

På 40-talet (troligen 1948) startade Edit Hådén också en liten syatelje, som gav arbete åt tre sömmerskor. Man höll till i ”lillstugan”. (Söderblomsv. 9B). Här konfektionssyddes damkläder. Städrockar i färgglada mönster var ett av de populäraste plaggen. Det knöts också två resande till ateljén. De sålde kollektionerna både i södra och norra Sverige. Även festkläder kunde måttbeställas och många blivande brudar i byn bläddrade i mönsterkatalogerna för att få senaste snittet på brudklänningen. Syfabriken las ner i början av 50-talet.

 

 


Till vänster Hådéns med BP mack utanför. Till höger kan man se Hagströms ESSO pump

Söderblomsvägen 9A  Hådéns, lanthandel, taxirörelse och begravningsbyrå Tå 1:15


 

larare-019-bjorkstrom-
Björkström Karl Vilhelm f. 28/3 1860 i Björkvik. Inflyttad från Motala till Kyrkbyn, Bjuråker 22/12 1883. Klockare, bedrev diversehandel och var folkskollärare i Kyrkskolan 1883-1895. Gift 3/1 1890 med Emma Sofia Wenner från Mo, Västernorrland. Utflyttad från Gärde, Kyrkbyn, Bjuråker till Övra Ny, Värmland den 21/9 1895. Affärsverksamheten bedrevs mellan 1889-95, då verksamheten togs över av Johan Hagström * 10/2 1863 i Gunnarskog i Värmland

Johan Hagström drev affären fram till 1905 då han köpte affären mitt emot efter den då avlidne Axel Sundberg. Den affären kom sedan att kallas för ”Hagströms” och upphörde 1967. Själv avled han den 16/21935.Bild ur HT den 6 december 1974
Fast affären är stängd är Edit fortfarande byns tipsombud. Här är det Nils Holmstrand som gör ett försök att få in julpengar


1932 köpte Jonas och Edit Hådén fastigheten Tå 1:2 i Bjuråker. Där startade de lanthandel, kafé, taxierörelse, bensinmack och 1935 begravningsbyrå. Edit Hådén skötte handelsboden och kaférörelsen medan maken  ”Jonke” tog över Einar Larssons taxirörelse och likbil, samtidigt som han  skötte bensinförsäljningen samt begravningsbyrån. Det var kyrkbyns enda mack (BP) och begravningsbyrå. Kaférörelsen upphörde efter några år.


Jonas Hådén. Bild ur boken: I Kyrkbyn och Tå

Man hade inrett ett rum på övre våningen, där det serverades hembakt.
På 40-talet (troligen 1948) startade Edit Hådén också en liten syatelje, som gav arbete åt tre sömmerskor. Man höll till i ”lillstugan”. (Söderblomsv. 9B). Här konfektionssyddes damkläder. Städrockar i färgglada mönster var ett av de populäraste plaggen. Det knöts också två resande till ateljén. De sålde kollektionerna både i södra och norra Sverige. Även festkläder kunde måttbeställas och många blivande brudar i byn bläddrade i mönsterkatalogerna för att få senaste snittet på brudklänningen. Syfabriken las ner i början av 50-talet. Anledningen var att makarna Hådén köpte en livsmedelsaffär i Bollnäs. Familjen flyttade till Bollnäs och hyrde då ut affären i Bjuråker till familjen *) Järlesjö. Omkring 1960 såldes affären i Bollnäs och familjen flyttade tillbaka till Bjuråker. Taxirörelsen och begravningsbyrån drevs fram till 1975, då Jonas Hådén avled. Edit Hådén fortsatte därefter på egen hand och trots handikapp, som gjorde henne rullstolsbunden, skötte hon affären, som var hennes stora intresse.

Hon ömmade mycket för pensionärerna i byn och fortsatte att beställa hem mjölk och färskt bröd till dem. För barnen laddades godisautomaten varje vecka. På slutet blev det dock mest brydnadssaker, som blandades med gamla saker från förr på hyllorna. Affären fanns kvar ända till Edits död 1988.

Makarna Hådéns ambition hade varit att alltid stå till tjänst. Många stora och små ärenden kunde ofta uträttas köksvägen efter stängningsdags och på helger. Bybor kunde även bara titta in för att värma sig eller få en pratstund på kökssoffan. En epok tog slut, när affären lades ner och en mötesplats i byn försvann.


—45E13—

6 JONAS HÅDÉN, * 10/12 1899, s. t. bonden O. Hådén i Berge 8. G. 24/6 1930. Jordbr.-arb. i Brättingberg, sen. åkare. Bos. i Tå 12, Bjuråker. † 22/5 1975
5C5 EDIT KATRINA MARGRETA THYR, * 19/2 1906, d. t. torp. J. Thyr i Brättingberg, Bjuråker. Handelsförest. † 19/8 1988
ANNA BIRGITTA * 25/5 1929
JOHAN HARRY * 3/5 1935
KATRIN MARGARETA * 12/8 1939
OLOV HENRY * 28/1 1942


*) Arne Valdemar Järlesjö * 14/6 1918 i Norrfjärden, Norrbottens län. Bagerimästare,
bos. Duvnäs 6:3. Gift 14/6 1943 med Anna Marie Johansson * 27/12 1915 i Nederluleå.
ARNE CHRISTER  * 17/11 1944 i Luleå
ANNIKA ELISABET * 4/12 1949 i Delsbo


Nuvarande ägare till Hådéns fastighet är familjen Norin.

Nils, Madelaine och dottern Nellie.

 

 


Bagerigränd 1 och 3.
Bild från 1999 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Bagerigränd 1 Tå 1:12  Gården byggd av Erne Ärlemar omkring 1960


Bild ur boken: I Kyrkbyn och Tå. Erne Ärlemar i bageriet
Bageri i källarvåningen, som användes fram till 1990-talet

Bageriet drevs och ägdes av bagarmästaren Erne Ärlemar, bördig från Ängebo där hans far drev ett bageri (läs mer här). Hans hustru Hedvig, bördig från Haparanda.
1937 flyttade de till Stockholm där de arbetade med skiftande arbeten. 1948 gick flytten åter till Ängebo där Erne drev bagerirörelse fram till 1952, då de flyttade till Norrtälje, där de båda arbetade med handsktillverkning.

1957 bosatte de sig i Kyrkbyn i Bjuråker, och drev bagerirörelse till 1982.


En etikett som bekräftar leverans av bröd till Movikens Handel


Registerbeteckning »61C» omfattar en släktgren från Långsele, Västernorrlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1910. Erne Ärelmars släkt

—61C1—

(Y30) ANDERS JOHAN ANDERSSON, * 14/3 1886 i Långsele, V.­norrl., s. t. A. Andersson o. Brita Dorotea Genborg. (Släkten fr. Karlskoga, Värml.) G. 7/3 1908. Bagare. Bos. i Ängebo 4, Bjuråker.
(Y19) HEDVIG ELEONORA KRISTINA ANDERSSON, * 27/9 1887 i Helgum, V.-norrl. (Av värml.-släkt.) (Fr.-skild 1933.) Utfl. t. Sundsvall 1940.
HEDVIG VIKTORIA * 19/6 1908
GÖTE ELMON * 24/8 1909                                  2
JOHN HARRY YNGVE * 2/10 1912. Bos. i Sundsvall
TAGE LENNART * 30/3 1918                               3
JOHAN ERNE »ÄRLEMAR» * 14/10 1919                4

—2—

1 GÖTE ELMON ANDERSSON, * 24/8 1909, s. t. bag. A. J. Andersson i Ängebo 4. G. 28/6 1936. Chaufför. Bos. i V. Stråsjö 44, Bjuråker.
45E9 VALBORG SERAFIA FRÖJD, * 6/12 1909, d. t. bonden L. Fröjd i V. Stråsjö 2 s4.

—3—

1 TAGE LENNART ANDERSSON, * 30/3 1918, s. t. bag. A. J. Andersson i Ängebo 4, Bjuråker. G. 1/10 1944. Busschaufför. Bos. Ängebo. Utfl. t. Hudiksvall.
14D9 ANNA KRISTINA ORTMAN, * 24/3 1924 i Bjuråker.


HT den 17 mars 1989. Hundralappen i månaden gav Vera 50 000 kronor.
Sparbankens chef i Delsbo, Kenneth Lind, överlämnar här 50 000 kr. i form av en jättcheck plus blommor till Vera Ärlemar från kyrkbyn i Bjuråker.

—4—
1 JOHAN ERNE ANDERSSONÄRLEMAR, * 14/10 1919, s. t. bag. A. J. Andersson i Ängebo 4, Bjuråker. Bag. Bos. i Ängebo. † 27/2 2001
43E2 VERA MARGIT PERSSON, * 29/5 1917, d. t. ångbåtspefälh. E. H. Persson i Björsarv, Bjuråker. † 19/4 2017
ROLF ÄRLEMAR * 26/3 1939 Gift 7/7 1962 † 14/9 1978 i Iggesund
TOMMY * 26/9 1950

 

 

Bagerigränd 3. Tå 1:16 Byggd av Tommy Ärlemar 1979


Bild ur HT den 31 juli 2009
Margareta, född Jonsson från Delsbo och Tommy Ärlemar från Bjuråker vigdes den 25 jui i Bjuråkers kyrka. Vigselförättare var Maja-Lena Swing.

 

 

Bagerigränd 2


Det var här vid Hällåsen i Hassela som huset stod tidigare


En flygbild över fastigheten vid Hällåsen innan den blev nerplockad och flyttad till Bjuråker


Bild från 2003 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Bagerigränd 2 Tå 1:14 Ägare Sonja och Matts Skoog.

Gården kommer från Hällåsen i Hassela och tomten köptes av Flyréns som ägde området. Stommen blev hitflyttad och uppsatt av Tycko och Sture Fredin omkring 1980-82. När Flyrèns blev till salu köpte Tycko Fredin även den fastigheten. Husen såldes sedan till Maria (Maja) Mickelsson * 2/5 1923 sambo med Emil Gotthard Melin * 9/1 1921, som därmed blev husets första ägare.

De sålde sedan huset till:
Lars Ove Lundmark* 24/4 1955 i Säbrå Ångermanland och Carina Sophia Lindberg * 29/3 1961 i Sofia, Stockholm.
OSKAR MARTIN *17/6 1984
LARS ANTON * 15/1 1986

Nu ägs huset av Matts och Sonja Skoog.
Här kan du se och lyssna till en av Matts Skoog många filmer
Matts Skoog * 3/6 1957 Gift 28/6 1986 med Sonja Maria Krantz * 7/3 1962
LISA MARIA * 12/3 1986
ÅSA CAROLIN * 4/1 1989

 

 

Flyréns


Bild från 1974-75 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivetFlyréns gård till vänster och Gästgivargården till höger. På andra sidan vägen ser vi Petrus Jonssons gård. Nu går väg 305 rakt igenom där den små husen står i bildens nerkant

Söderblomsvägen 7 Tå 1:8 Flyréns senare Söderbloms galleri

Se bild från den stora 50-årsfesten som var här1952.

Fastigheten byggdes 1929 av folkskollärare Rönnander

Rönnander August född 16/2 1867 i Östmark Värmland. Klockare och Lärare i Kyrkskolan 1895 – 1929. Död i Tå 17/4 1935. Gift 20/10 1887 med Anna Andersson född 9/7 1867 i Ytterhogdal.
Fyra barn: Anna 3/9 1887, Gösta 1895, Hildur 13/7 1897 och Tyra Rönander 2/12 1899, lärare i Kyrkskolan från slutet av 1910-talet till 1922.


Annons ur tidningen, Vårt Land den 11 februari 1898.


Sven och Eivor Flyrén startade kafé här 1942 som de drev fram till 1960-talet


—30F3—
1 SVEN AXEL EFRAIM FLYRÉN, * 28/2 1914, s. t. bag. K. E. Flyrén i Västansjö. G. 12/4 1936. Bageriarb. i Västansjö, sen. åkare o. kafeägare i Tå, Bjuråker. † 30/1 1996
46A21 ANNA EIVOR MARIA LARSSON, * 15/2 1914, d. t. kol. J. Larsson i Skärås, Bjuråker. † 31/7 1996
SVEA ELSIE EIVOR * 29/1 1936


Thorvald och hans familj flyttade till Kyrkbyn från Ängebo 1988. De köpte huset av Maria (Maja) Mickelsson * 2/5 1923 sambo med Emil Gotthard Melin * 9/1 1921

 


Thorvald Söderblom efter en dag i skogen är målarpenseln hans verktyg
Bild ur boken: I Kyrkbyn och Tå

Thorvald Söderblom * 31/1 1953 i Gävle  Bildlärare, skogsarbetare och konstnär. † 21/8 2019
Gift 31/12 1989 med Inger Anna Karin Ånevall * 1/10 1954 i Asarum, Blekinge

 

 


Mäklarens bild på fastigheten 2012. Gården byggd 1978 av Ulla och Hans Ryberg

Söderblomsvägen 5. Tå 1:19 Björn Lindqvist.

Tidigare ägare:
Leif Albinsson * 16/10 1947 och Inga Norman * 24/6 1945
JENNIE ANN * 3/5 1971

 

 

Södra Infarten till Forngården


Strax bakom den här välkomsttavlan finns rester den nedan visad jordkällare


Jordkällaren har tillhört gården som låg där Gästis ligger nu


Den här Kyrkstugan blev flyttad hit till Forngården 1955.
På nedre botten finns stall och avträde. En våning upp finns farstu, kammare och kök med eldstad.
Före flytten till Forngården stod den öster om kyrkan och var då illa åtgången och fallfärdig. Dessförinnan stod den jämte flera kyrkstugor där Försmlingsgården nu ligger.
Kyrkstugor användes av kyrkobesökare som hade så långt till kyrkan att de behövde övernatta.
Källa: I Nyrkbyn och Tå

Gästgivargården


Bild från 1974-75 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Söderblomsvägen 3 Tå 1:18 Huset var tidigare en Gästgivargård. Klicka på namnet för att läsa mer
Byggår 1909, 12 rum, Boarea 455 kvm
Nu bor här Anna och Eric Nicklas Heijbel.

Se Storbröllop här vid Gästis.

Före laga skifte betecknades hemmanet Gärde 1 ”Svens

—1D5—
31G2 LARS OLOFSSON, * 15/2 1768, s. t. nämndeman O. Pehrsson i Tå 1. G. 19/10 1794. Måg o. bonde i Gärde 1, »Svens». Nämnes sen, som bonde i Ö. Stråsjö 7, »Svens», Bjuråker. † 6/1 1840 (funnen liggande död på vägen).
3 MARGTA ANDERSDOTTER, * 14/10 1769, d. t. bonden A. Andersson i Gärde 1, »Svens», Bjuråker. † 12/7 1836 (vattusot).
OLOF * 13/7 1795. † 15/8 1795
OLOF * 10/8 1796. † 26/8 1796
ELLA * 8/10 1797                                             11H9
ANNA * 19/6 1800. † 10/9 1800
ANNA * 5/7 1801. † 1/2 1802 (hosta)
ANDERS * 22/11 1802                                       6
OLOF * 14/1 1805                                             7 Han tog över gården
LARS * 9/9 1807. † 28/9 1807
ANNA * 1/9 1809                                              2B11

—7—

5 OLOF LARSSON, * 14/1 1805, s. t. bonden L. Olofsson i Ö. Stråsjö 7. G. 25/3 1835. Bonde å sin morfaders gård i Gärde 1, »Svens», Bjuråker. † 30/6 1889 (ålder).
29G8 MARGTA PEHRSDOTTER, * 23/1 1807, d. t. bonden P. Larsson i Tjärna 4, Bjuråker. † 18/4 1876 (lunginflammation).
LARS * 26/9 1836                                             10
CARIN * 26/1 1838                                           11 Hon och maken tog över gården
PEHR * 28/7 1843                                             12

—11—

8H11 JONAS PÅLSSON, * 26/1 1833, s. t. husman P. Pehrsson i Ö. Stråsjö 11. G. 1862. Måg o. bonde i Gärde s1, Bjuråker. (3 öresl.) † 20/3 1897.
7 CARIN OLSDOTTER, * 26/1 1838, d. t. bonden O. Larsson i Gärde 1. † 5/12 1892 (lunginflammation).
OLOF * 16/6 1865                                             13

—13—

11 OLOF JONSSON, * 16/6 1865, s. t. bonden J. Pålsson i Gärde s1. G. 21/4 189B. Bonde i Tå 1, Bjuråker. Han sålde hemmanet 1933 till gästgivare Johan Jonsson. Utfl. t. Delsbo 1933 o. nämnes som bonde i Tomta s1. † 16/8 1936.
1A12 BRITA ERSDOTTER, * 13/3 1876, d. t. bonden E. Ersson i Avholm 4, Bjuråker.
KARIN * 17/6 1894                                           41A29 Hon och maken drev kaférörelse här
ERIK * 10/11 1896. † 12/8 1897
JONAS ERIK VALDEMAR * 18/4 1902. † 12/12 1902
ERIK * 6/10 1908                                             15
PER RICKARD * 2/8 1914. Utfl. t. Ljusdal 1934

—41A19—

10 NILS JOHAN JONSSON, * 14/8 1885, s. t. bonden J. Pehrsson i Tå 3, Bjuråker. G. 6/7 1911. Bonde o. gästgivare i Tå 16. (Fr.-skild 1933) Läs  mer här om gästgiveriet.
10B15 KARIN JONSDOTTER, * 9/12 1892, d. t. nämndeman J. Nilsson i Västansjö 5, Bjuråker. Fr.-skild o. omg.                                           10B24
NILS JOHAN »JONSSON» * 27/3 1918. Ad.-s. Utfl. t. Överluleå 1943

 

 

Stigs Trädgårdar


Bild från 1974-75 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet


Bild från 1990 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet


Bild från 1990 lånad från Arkiv Digital. Där kan man även köpa en förstoring av motivet

Söderblomsvägen 1. Stigs trädgårdar Tå 1:13

Blomsterodling och försälning


Odlingen nedanför Hådéns där församlingsgården nu ligger


HT den 19 december 1951Uppgifter ur 1965 års telefonkatalog


På 50-talet startade Harry Jonsson en liten blomsterodling vid kyrkan, närmare bestämt alldeles i invid nuvarande stora trevägskorsningen. Han satte upp en kiosk invid ingången till kyrkan och sålde blommor frramför allt till kyrkobesökare. I slutet av 50-talet övertog Åke Henriksson blomsterodling och kiosk. Han flyttade försäljningen till området nedanför Församlingsgården och när sedan kyrkan byggde ut blev en del av förråd vid parkeringen kiosk. Henriksson byggde på 60-talet växthus med tillhörande butik och liten lägenhet strax söder om Gästis. 1980 sålde Henriksson till Birger Skytt och Lennart Gustafsson, som drev rörelsen tillsammans några år. Dottern Ullrika började 1993 och hade blomsteraffären i ca 10 år, då Agneta Norling från Norrbo köpte den.. Våren 2008 öppnade Stig Norling från Norrbo ett nyrenoverat växthus, somkallas ”Stigs Trädgårdar”.
Källa: I Kyrkbyn och Tå.

 

 


Gårdar och bondgårdar i området omkring bagerigränd och gästis i slutet av 1800-talet med fastighets beteckning Tå.


Hudiksvallsposten den 12 mars 1904

—1D13—
11 OLOF JONSSON, * 16/6 1865, s. t. bonden J. Pålsson i Gärde s1. G. 21/4 1893. Bonde i Tå 1, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1933 o. nämnes som bonde i Tomta s1. † 16/8 1936.
1A12 BRITA ERSDOTTER, * 13/3 1876, d. t. bonden E. Ersson i Avholm 4, Bjuråker.
KARIN * 17/6 1894                                           41A29
ERIK * 10/11 1896. † 12/8 1897
JONAS ERIK VALDEMAR * 18/4 1902. † 12/12 1902
ERIK * 6/10 1908                                             15
PER RICKARD * 2/8 1914. Utfl. t. Ljusdal 1934


—16G16—

(X27) ERIK GUSTAF ERIKSSON, * 9/9 1864 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1889. G. 21/4 1889. Måg o. bonde i Ö. Stråsjö 12, sen. skomak. Bos. i Tå, Bjuråker. † 6/2 1936.
12 CARIN OLSDOTTER, * 29/11 1867, d. t. bonden O. Larsson i Ö. Stråsjö 12, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1939. † 10/2 1940.
ERIK OLOF * 9/7 1889                                       20
GUNHILD BIRGITTA * 18/6 1894. † 8/12 1894 (kikhosta o. lungkatarr)
VALBORG KATRINA * 8/11 1892. † 6/3 1895
LARS GUSTAF * 12/9 1895
JONAS AXEL * 2/9 1898. † 1898
ANNA VILHELMINA * 28/11 1906                         (X6)26N44


—40H1—

(X19) SVEN OLSSON, * 10/1 1876 i Hälsingtuna, Gävleb. G. 8/5 1898. Infl. fr. Delsbo 1923. Slakt. Bos. i Vedmyra, sen. i Tå, Bjuråker. Utfl. t. Backmo, Norrbo, 1930, o. t. Forsa 1942.
(X18) ANNA DOROTEA HOLM, * 10/1 1879 i Hudiksvall, Gävleb. † 18/6 1938.
ANNA ELEONORA * 11/7 1898                             (X6)19J27
SVEN NESTOR * 16/1 1902                                 2
PER GUNNAR * 25/11 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1922
SVEA DOROTEA * 30/3 1907. Utfl. t. Ytterjärna, Sth. län, 1939


—41H1—

(Z28) ELIS GRUNDÉN, * 17/1 1807 i Lits sn, Jämtl. G. 1828 Furir vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Tå, Bjuråker. † 9/5 1868.
(X29) MARGRETA CHRISTINA HAMBERG, * 29/3 1790 i Mo sn, Gävleb. † 1/10 1867 (ålder).
HELENA MARGRETA * 24/12 1830                        10D8


—41A9—

5 PEHR NILSSON-NORDELL, * 28/5 1849, s. t. bonden N. Blom i Svedjebo ss3, Bjuråker. G. 9/3 1873. Handl. i Tå, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1880 där han nämnes som bonde i Norrväna 12. † 19/11 1918.
43A7 CARIN OLSDOTTER, * 14/10 1848, d. t. skrädd. O. Skänk Gärde, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1880. † 3/6 1946.
NIKOLAUS CHRISTIAN * 6/5 1875                       16
PEHR * 14/9 1882                                             17

 

 

NORRLANDSPOSTEN DEN 11/11 1897

Drunknad i ån.
Tidigt i söndags morse hördes nödrop från ån i riktning mot tullhuset, hvarför patrullerande poliskonstapel skyndade till. Han fick då se en karl i vattnet, hvilken tycktes ha svårt att hålla sig uppe. Besättningen å skeppet »Odin», som låg i närheten, kastade ut en tross till mannen, men han kunde icke nå densamma. Poliskonstapeln jämte en kamrat hade under tiden kastat sig i en båt, som dock tyvärr saknade åror, hvarför det ej gick så fort för dem att komma fram. Då de hunnit fram till platsen hade därför mannen redan sjunkit. Han blef om en liten stund uppfiskad med en båtshake, men då var han redan död, hvilket konstaterades af den tillkallade läkaren. Liket affördes sedan till bårhuset.

Den drunknade var omkring 30 år gammal och iförd en mörk kavajkostym. Han hade mörkt hår och mörka mustascher. I hans fickor funnos tvänne debetsedlar å kopparslagaren Elias Teodor Norell samt ett prästbetyg med samma namn och orden »Tjärna, Bjuråkers socken».

Det senare faststäldt, att den drunknade var den person, å hvilken debetsedlarna lödo. Han har varit anställd hos kopparslagaremästaren Engström härstädes till i lördags middag och fick den dagen afräkning på 13 kronor för att begifva sig till kopparslagaremästaren Frank i Bjuråker, där han skulle få anställning

Källa: Kungliga Biblioteket

Avskrift ur dödboken Bjuråker 1897: ELIAS TEODOR NORELL, * 5/12 1861 kopparslagaregesäll från Tjärna. Drunknade i Gefleån 7/11 1897. Begraven 13/11 1897. Enligt dödsanmälan från poliskommissarie kontoret i Gefle den 9/11 1897; Attest om begravningen i Gefle från pastor ämbetet derstädes den 16/11 1897

Källa: Bjuråkers kyrkoarkiv, Död och begravningsböcker, SE/HLA/1010014/F/4 (1895-1920)
Avskrift: Viveca Sundberg

-10D8-
4 FREDRIK JACOB NORELL, * 28/8 1829, s. t. korp. E. Norell i Kyrkbyn. G. 1860. Volontär, sen. skrädd. Bos. i Tå, Bjuråker. † 4/1 1913
41H1 HELENA MARGRETA GRUNDÉN, * 24/12 1830, d. t. furir E. Grundén i Tå. † 19/4 1905
ADOLFINA CHRISTINA ELISABET * 15/1 1859. † 23/1 1859 (svaghet)
AUGUSTA CHRISTINA ELISABET * 30/11 1860. Utfl. t. Hudiksvall 1880
ELIAS THEODOR * 5/12 1861. † 7/11 1897
ANNA HELENA * 8/3 1863                                  17
JOHAN FREDRIK * 21/1 1865                              18
JOHANNA MARGRETA * 14/12 1866                     6D20
MARIA CATHARINA * 30/5 1869. † 26/9 1928


—12B12—
9 ERIK ANDERSSON, * 14/3 1843, s. t. bonden A. Eriksson i Brändbo s2, Bjuråker. G. 26/10 1871. Bonde i Ramsjö 5 (2 öresl. o. 122/3 pngl.), till kyrkbyn 1906. † 30/12 1931.
43A7 BRITA OLSDOTTER, * 4/11 1839, d. t. skrädd. O. Skänk i Gärde, Bjuråker. † 10/2 1923.
ANNA * 8/8 1874. † 23/8 1900

 

 

LJUSDALS TIDNING DEN 30/6 1898

Många belöningar för odlingsflit.
Vid premieringsmötet häromdagen i Bjuråker inträffade det mindre vanliga, att samtidigt med utdelningen af dagens priser öfverlämnades af länets hushållningssällskap ej mindre än 6 silfverbägare, däraf 2 större och 4 mindre, försedda med inskriptioner.

De lycklige mottagarne voro:
Kyrkvärden And. Olsson i Tå;
Hemmansägaren Erik Ersson i Ramsjö by;
Hemmansägare And. Andersson i Tå;
Hemmansägare Nils Andersson i Berge;
Hemmansägare And. Andersson i Tjärna;
Arrendatorn Jon Persson i Ängebo.
Af dessa erhöllo de båda förstnämnde den större belöningen.

Bägarne öfverlämnades af ledamoten i förvaltningsutskottet major G. Lilliehöök, som i ett varmhjärtadt tal framförde hushållningssällskapets belåtenhet och tack till pristagarne samt framhöll, att den som odlar Svea land ökar Svea land, och hoppades att deras arbeten och sträfvanden skulle bli ett värdigt föredöme för andra.

Pristagarnes tacksamhet till såväl hushållningssällskapet som bruksförvaltaren Hägg, genom hvars initiativ nämnda belöningar utverkats, tolkades af kyrkvärden And. Olsson i Tå och hemmansägaren Erik Ersson i Ramsjö.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen till Näppänge.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *