Nils Gabriel Sefström Ilsbo

Nils Gabriel Sefström från Ilsbo, upptäckare av bl a  grundämnet vanadin.


Läs Riksarkivets beskrivning av Nils Gabriel Sefström.


Nils Gabriel Sefström, enl. Wikipedia


Grundämnet Vanadin enl. Wikipedia


Förekomsten av Vanadin enl. SGU


Mailadressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Nils Gabriel Sefström

Nils Gabriel Sefström (1787-1845) var prästson från Hälsingland som valde att inte gå i fädrens och släktingars fotspår. Redan i trivialskolan i Hudiksvall och i gymnasiet i Härnösand var böcker i fysik och kemi hans käraste läsning.

Som student i Uppsala 1807 läste han medicin, troligtvis i avsaknad av tekniska ämnen, som saknades vid svenska universitet på den tiden. Studierna finansierade han genom samtidig informatorsverksamhet i Stockholm. Här uppmärksammades han av Jöns Jacob Berzelius och blev dennes nära vän och medarbetare, Karriären blev lysande; med dr i Uppsala 1813, professor vid Falu Bergsskola 1820-38, ledamot av Kongl. Vetenskapsakademien (KVA), dess preses 1840-41. Största delen av sitt yrkesverksamma liv kom han att ägna bergshanteringen.

Han blev alltså professor och föreståndare för Sveriges i egentlig mening första tekniska högskola, Fahlu Bergsskola 1820-38. Under ett kvartssekel var han redaktör för världens näst äldsta tekniska tidskrift, Jernkontorets Annaler. Han var en mångsidig man; hans lärargärning omfattade vid Fahlu Bergsskola både kemi/metallurgi (bl a upptäckte han ett nytt grundämne; vanadin) och mineralogi/gruvmätning. Under hans tid utexaminerades de första bergsingenjörerna i Sverige c:a 20 st vartannat år. I nekrologen över Sefström i KVA:s handlingar av 1845 läses: ”Den Svenska Bergshandteringens förbindelse till Prof. Sefström består icke blott deri, att han danat de flesta af dem, som nu arbeta för dess förkofran; han har äfven sjelf gifvit den en ny riktning, nemligen den vetenskapliga, och sålunda i Sverige tändt en bergsmannafackla, som aldrig skall slockna.”

Källa:
Svenska Bergsmannaföreningen, här kan du även läsa om Sefström medaljen


Uppgifter ur Ilsbo släktbok

(C5) ANDERS SEFSTRÖM, * 172. i Sätuna säteri, Björklinge, Upps. Fabrikör. Bos. i Hudiksvall. † 17…
(I) CATHARINA DOROTEA RONANDER, * 172. på Gotland. Bos. Hudiksvall. Änka o. omg.
(X18) JONAS WIBERG, * 17… Handl. i Hudiksvall.
JACOB GABRIEL * 11/1 1747                              2

2. JACOB GABRIEL SEFSTRÖM, * 11/1 1747 i Hudiksvall. Fader, fabrikör Anders Sefström och moder Catharina Ronander. Student 1763. Skolmästare i Hudiksvall 15/10 1766, och tillika kantor vid stadskyrkan. Prästvigd till adjunkt i Rogsta 12/6 1772. Komminister i Ilsbo den 16/12 1778, i Norrbo den 17/7 1811. Död 21/12 1830.
ANNA BROMAN, * 13/11 1753, d. t. komminister Nils Broman
ANNA DOROTHEA, * 24/11 1775 i Ilsbo. G. m. bonden Pehr Jonsson i Östanå nr 2
NICOLAUS, * 6/6 1783. † 7/3 1784
NILS GABRIEL, * 2/6 1787. M. Doctor. Professor. Riddare av N. O. (Uppt. av grundämnet Vanadin)
ANDERS GUSTAF, * 20/5 1790. Se nr 17 
JUSTINA BRITA, * 13/4 1793. G. m. lantmätare A. J. Aspholm vid Rönnebo kaptenboställe i Bjuråker

17 ANDERSGUSTAF SEFSTRÖM, * 20/5 1790 i Ilsbo, s. t. komminister Jacob Gabriel Säfström. Student 1808. Prästvigd 11/6 1813. Komminister i Ilsbo 6/2 1822. Komminister i Norrbo 1831. Vice pastorsfullm. 14/4 1841. Erhöll 13/1 1840 uppdrag av Missions-Sällskapets Direction, att inspektera Sällskapets skolor i södra lappmarken. Ledamot av Evangeliska sällskapet m fl.
ULRICAMARGARETHA ASPHOLM, * 22/3 1800 dotter till lantmäteridirektören i Gävleborgs län Anders Aspholm vid Rönebo kaptenboställe i Bjuråker
ANNA MARGARETHA EMILIA, * 2/11 1820 i Bjuråker


—69D3—Bjuråkers släktbok          

(X23) PEHR JONSSON, * 11/8 1764, s. t. bonden J. Jonsson o. h. h. Kerstin Jonsdotter i Ilsbo sn. Infl. 1849. G. 13/5 1799. Bonde i Änga, Bjuråker. † 24/1 1856 (ålder).
2 ANNA DOROTEA SEFSTRÖM, * 25/11 1775, d. t. kommin. J. G. Sefström i Änga. † 25/2 1838.
ANNA CHRISTINA, tv., * 30/9 1799. † 16/10 1799
MAGDALENA DOROTEA, tv., * 30/9 1799. (G. o. änka i Wij.) † 1/1 1877(magplågor)
ANNA CHRISTINA * 12/2 1804. Utfl. t. Ilsbo 1822
JACOB GABRIEL * 9/2 1810                                5

—4—

2 ANDERS GUSTAF SEFSTRÖM, * 20/5 1790, s. t. kommin. J. G. Sefström i Änga, Bjuråker, G. 6/6 1820. Stud. 1808. Pvgd 1813. Kommin. i Rogsta o. Ilsbo 1822. Kommin. i Bjuråker 1831. Bos. i Änga 8.  Är hågkommen för sin beskrvning av Bjuråkers socken. Hans forskning utgavs av Bjuråkers hembygdsförening 1936. Kommin. i Ljusdal 1851,  † 5/2 1861.
70D3 ULRICA MARGARETA ASPHOLM, * 22/3 1800 i Rogsta sn, Gävleb. D. t. lantmät. And. Aspholm i Rönnebo, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1851.
ANNA MARGRETA EMILIA * 2/11 1820. G. m kronolänsman J. W. Pira i Ljusdal. Utfl. 1846

—5—

3 JACOB GABRIEL PEHRSSONSEFSTRÖM, * 9/2 1810, s. t. bonden P. Jonsson i Änga, Bjuråker. G. 1840. Sold. nr 115 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Änga. † 8/2 1882 (vattusot).
(X3) HELENA SUNDELL, * 30/3 1803 i Bergsjö sn, Gävleb. † 19/4 1871 (bröstinflammation).
ANNA DOROTEA * 1/1 1841. Utfl. t. Hogdal, Jämtl., 1857
JACOBINA MATHILDA * 1/12 1842. Utfl. t. Ljusdal 1861A. G. Sefström, bild ur boken: Ekonomisk statistisk beskrivning över Bjuråker,
utgiven av Bjuråkers Hembygdsförening 1936.Utgiven 1936.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *