Bosatta vid Franshammar

Arbetare och bosatta vid Franshammars bruk, kvarn och elverk, enligt Hassela släktregister.


Läs om Gnarps masugn o Franshammars bruk.


Franshammars Kraftstation & Vandrarhem i Hassela


Franshammars bruk, se mängder med bilder.


Hassela.se, evenemang, kartor och bilder


Bjuråkers brukens kalendarium


Läs om smedjor och masugnar.


Strömbacka Bruk.


Bosatta i Strömbacka.


Bosatta i Moviken.


Bosatta i Hedvigsfors.


Hedvigsfors bruk med Österbo masugn.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Bosatta och arbetare vid Franshammars bruk enligt Hassela släktregister

Varför är inte personerns efternamn I bogstavsordning, kanske någon undrar?

Svar: Det är så enkelt att använda sökfunktion, den löser alla problem

 

 

Ägare av Franshammars Kraftstations byggnader nu är Eva Klang

—3B25— Bergsjö – Hassela släktregister
23 LARS ERIK LARSSON, * 30/7 1934, s. t. bonden L. J. Larsson i Bredåker 2, Bergsjö. Murare, bos. i Kyrkbyn 6:20. Fr.-skild 1960. Fl. t. Njutånger 1962.
4Z14 RUT INGA-LIS HOLM, * 3/2 1935, d. t. skogsarb. E. A. Holm i Hångberg, Hassela. Fr.-skild 1960.
RUT CHRISTINA, * 15/6 1953
LARS ANDERS, * 22/4 1955
EVA MARGARETA, * 24/3 1957 Gift 5/4 1977 med Lars Anders Klang * 4/10 1953 i Harmånger
Bosatta i Bäckaräng, Hassela. Lars Klang avled den 10/9 2018
Barn:
Lisa Margareta * 4/12 1980
Daniel Anders Erik * 1/9 1982
Frida Johanna * 26/7 1984
Anders Olov Kalle * 28/5 1987


—1N45— Bergsjö – Hassela släktregister

33 ERIK OSKAR HAST, * 29/4 1873, s. t. korpral Lars Hast i Bredåker, Bergsjö. Mjölnare i Franshammar, Hassela. † 17/5 1921.
(X10) ANNA MATILDA TIDERMAN, * 6/7 1872 i Gnarps sn, Häls. Utfl. t. Mo, Häls. 1921.
HELGA MATILDA, * 18/4 1898. Utfl. t. Sundsvall 1921
GUSTAF HALVAR LAURENTIUS, * 23/7 1899. Utfl. t. Mo, Häls. 1921
VANDA ALBERTINA, * 28/1 1902. Utfl. t. Mo, Häls. 1921
LEVI OSKAR VALDEMAR, * 18/8 1904. Utfl. t. Mo, Häls. 1921
KARL ERIK EINAR, * 22/4 1909. Utfl. t. Mo, Häls. 1921
HELGE EDVIN HJALMAR, * 19/10 1911. Utfl. t. Mo, Häls. 1921
KNUT OTTO, * 9/3 1913. Utfl. t. Mo, Häls,. 1921


—100Å4— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister
(X6)13T35 KARL JOHAN BERGQVIST, * 6/6 1890, s. t. bonden Johan Bergqvist i Stormnäs 1, Delsbo. G. 20/6 1915. Maskinförare vid Forsså bruk. Sen. Mjölnare i Fredriksfors, Delsbo och Hassela (X6)13T37.
10E3 ANNA MARGRETA WESSLUND, * 30/6 1896, d. t. arb. Carl Janzon i Forsån. 100Å3 Fosterdotter t. And. G. Wesslund i Böle.


—1P20— Hassela släktregister

15 PÅL MATSSON BROLIN, * 2/3 1819, s. t. husman Mats Pålsson i Mjöludden, Hassela. G. 2 ggr. Skomak., bos. i Franshammar. Utfl. t. Indal, V.-norrl. 1858.
(X4) ANNA BRITA FORS, * 9/3 1821 i Bjuråker. † 4/10 1856
(Y26) SARA CATHRINA NYLANDER, * 14/11 1811 i Indals sn, V.-norrl. (Tid. g. o. änka e. smeden Olof Blid, * 26/3 1815. † 9/10 1855 i Franshammar.)


—1P24—

16 PAUL NILSSONNORIN, * 6/7 1884, s. t. torp. N. Pålsson i Nordanbro, Hassela. Kolare, bos. i Franshammar. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1856
26U4 ANNA LARSDOTTER, * 7/9 1823, d. t. kolare Lars Jönsson i Franshammar.
NILS, * 22/11 1848. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1856
LARS ERIK, * 1/7 1851. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1856
MARGRETA, * 7/9 1853. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1856
BRITA, * 26/9 1855                                           8P4


—1P26—

17 DANIEL NILSSON STORBERG, * 7/10 1827, s. t. kolare N. Nilsson i Dalvik, Hassela. G. 25/4 1858. Kolare, bos. i Dalviken, Franshammar. † 14/9 1888.
5V9 ELISABET JULIANA WEDMARK, * 19/1 1829, d. t. husman Joh. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1894.
NILS, * 24/12 1860                                           38
CAROLINA, * 22/2 1864                                     39
ELISABET, * 26/8 1867                                      40


—2P50—

(Y57) HANS JOHAN NILSSON BERGLÖF, * 6/2 1839 i Tuna sn, V.-norrl. G. 28/10 1865. Kolare vid Franshammar, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892.
31 MARGRETA NILSDOTTER, * 19/12 1842, d. t. bonden Nils Eriksson i Berge 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
KRISTINA KATHRINA, * 10/ 9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA MARGRETA, * 27/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1889
GUNILLA, * 8/11 1869. Elmigr. t. N. Amerika 1889
BRITA, * 1/7 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHANNA, * 27/11 1881. Emigr. t. N. Amerika 1892


—2P88—

54 JONAS OLOF PERSSON WEDIN, * 31/7 1865, s. t. Per Eriksson i Kölsjön, Hassela. Skomak. o. kolare vid Franshammars bruk, bos. i Dalviken. Utfl. t. Bjuråker 1898.
7Z5 ANNA MARGRETA PERSDOTTER, * 18/12 1864, d. t. torp. Per Ersson i Kölfors.
ANTON ROBERT, * 3/9 1889. Utfl. t. Bjuråker 1898
HILMA MARIA, * 1/12 1891. Utfl. t. Bjuråker 1898
ELIN KATHARINA, * 4/3 1896. Utfl. t. Bjuråker 1898
PER ALFRED, * 30/5 1898. Utfl. t. Bjuråker 1898


Hudiksvallsposten den 11 januari 1912

Inspektor P. Rosén på Franshammar
Mannen här ovan är kommunalordföranden och den lyckliga innehafvaren af Franshammars täckta herrgård samt en tam älg. Detta angifande är nu endast att fatta som hufudrubriker, inom hvilka rymmes en hel mängd andra goda och värdefulla innehaf. Hans kommunalordförandepost är sålunda ett vittnesbörd om den aktning och det förtroende han innehar från sina medsockenbors sida och som ju likaså kommer till synes i de kommitté och öfriga förtroendeuppdrag, som kommit honom till del. Inte äldre Hasselabo än sedan den 1 nov. 1899 blef han 1901 vice ordförande i kommunalnämnden, i hvilken han från och med 1903 är ordförande.

Hans egenskap af herrgårdens herre innesluter förmånen af att äga allt hvad dit hör såsom i främsta rummet hustru och barn och sålunda all lifvets lycka. Såsom endast herrgården på landet kan ge den. Och när man därtill hör, att han äfven är ägare af en tam älg, kan man ju härbakom skymta hela de stora skogarnas härliga sköna vildmarks- och jägarlif som står honom öppet. Sådant är de stora skogarnas djup däruppe att där kan man, sådan som den säregne Jubb-Pelle, skogsindianen ni vet, lefat a hela sitt lif, ströfande, jagande omkring och besökande bygden endast då han måste mot pälsverk, älgkött och andra jaktalster tillbyta sig kläder, krut eller dyligt, och sådan är också denna stora skogarnas lockelse att t. ex. denne Jubb-Pelle helt visst inte skulle byta bort sitt fria jägarlif i skogen mot hvad som helst civilisationen och ordnade förhållanden kunde bjuda honom.

Den tama älgen på Franshammar – d.v.s. tamheten är det inte så värst med – är en af de intressantaste bekantskaper man kan göra, och det torde kanske intressera att höra lite om den. Den fanns i Januari förra året vid några gårdar en bit bort från herrgården, liggande i snödrifan alldeles utmattad och förbi. En ung älgkalf, som med sin mor som var tjuvjagad och därunder kommit bort från henne.  Man tog in honom i ett färdstall och skötte om honom på bästa sätt, då han snart nog kryade på sig. Sedan k:m:t gifvit tillstånd till att behålla den, har den nu sin bostad i ett uthus med därtill hörande gård invid herrgården. Det är hr Roséns mening att söka tämja den ordentligt och köra in den. Det torde inte bli första gången älgen används som häst. Som sådan kommer den ock som man minnes, i Olof Högbergs ”Den stora vreden” där ett helt sällskap kommer till gårds ridande på älgar- något som ju visserligen dock förmodligen snarare är dikt än verklighet. Men tvifvelsutan går det att göra älgen till dragare. Tänk bara på vilka furor ett älgekipage skulle göra, om det visade sig här på våra gator för att ej tala om t.ex. i Stockholm. Det skulle vara roligt att se Stockholmarnas och Stockholmspolisens min om ett elegant älgekipage plötsligt skulle uppenbara sig på gatorna där. Det blefve väl nästan upplopp.


Den 11/1 1912 berättas i en tidningsartikel om P. Rosén bland annat om denna tama älgkalv. Personerna är Anders Klang f. 1885 (Klang Ante), Johan Ekvall f. 1870 och en kassör vid Ströms bruk vid namn Bergström.
Bilden är lånad från Lena Nords sida farfarsarv.blogg.se Där finns det mycket bilder att se.


Hvad Franshammar beträffar förekommer där numera ingen bruksdrift. De enda verk, som finns där, äro en kvarn och en husbehofssåg. Men ännu syns lämningarna efter de forna smedjorna. Där var förut stångjärns- och Lancashire smide samt en spiksmedja som brann hela natten- sade en gammal man, som varit på Franshammar omkring 50 år och som berättade för mig om de forna tiderna där.

Det var omkring 1870, som smedjorna lades ned och flyttades till Andersfors, där de dock endast några år höllos igång. Då smedjorna flyttades från Franshammar utarrenderades äfven jordbruket, men sedan hr Rosén kommit till Franshammar har det återtagits, åtminstone till stor del. Att det är Ströms bruk, som äger Franshammar liksom en hel del andra gårdar med tillhörande skogar i socknen, vet ju hvar och en. För detta allt är Franshammar inspektorsboställe, och som Rosén bl.a.  börjat bygga landbogårdar af en alldeles ny typ, sådana man tänker sig den för framtiden. Bland annat- och det är väl kanske det intressantaste och mest karaktäristiska i denna typ- byggas t. ex. uthusen i dessa nya gårdar öfre del på sin särskilda resning, bestående af stolpar, som stå på ett stenunderlag, allt under det underdelen kan byggas om allt eftersom den ruttnar ut.

Och för att nu sluta såsom vi började, med hr Rosén personligen återstår att nämna, att inspektor Rosén är född i Norrala 1867. I mars 1895 erhöll han anställning som bokhållare vid Ströms bruk, och den 1 maj 1897 blev han inspektor med bostad i Andersfors, hvarpå han, såsom ovan nämnts, den 1 november 1899 flyttade till Hassela och Franshammar.
Avskrift: Åke Nätterö


Hudiksvallsposten den 30 december 1924

Eldsvåda i Hassela
Vid halv 12 tiden i söndags middag uppstod eld i en Strömsbruks aktiebolag tillhörig byggnad i Franshammars bruk i Hassela. Signal gavs omedelbart efter det elden observerats genom klämtning från kyrktornet och folk tillkom inom kort, men elden hade redan då, trots den rådande svaga vinden fått sådan omfattning, att någon räddning av byggnaden icke var möjlig. Däremot lyckades man rädda de innevarande kreaturen, 3 kor tillhöriga insp. Rosén. Räddningsarbetet koncentrerades på det endast 5 á 6 meter från eldhärden belägna stallet. Detta arbete kröntes också med framgång. Ladugården jämte vidbyggt redskapshus med inneliggande värdefulla redskap förstördes totalt av elden. Den brunna byggnaden var försäkrad i länets brandstodsbolag för 700 kr. Även redskapen var försäkrade.
Vid den utredning som hållits har man hittills inte kunnat få någon klarhet rörande eldens uppkomst, men av allt att döma tycks den ha börjat på baksidan av byggnaden.
Avskrift: Åke Nätterö

—12P2—
(X23) PETRUS ROSÉN, * 4/8 1867 i Norrala sn, Häls. Infl. fr. Bergsjö 1899. G. 27/12 1899. Flottn.-chef o. inspektor vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Järvsö 1934 (Lillbacka – Kramsta). † 31/7 1950.
1 LYDIA OKTAVIA JÖDAHL, * 19/1 1880, d. t. flottnings-chefen Ole Jödahl i Bergshammar, Hassela. † 6/2 1964.
OLOF BERTIL, * 1/12 1900                                 4
PER RAGNAR, * 7/7 1903. Emigr. t. USA 1925
KARL GÖSTA, tv, * 24/7 1906. Utfl. t. Rogsta 1933
ELSA KRISTINA, tv, * 24/7 1906. Utfl. t. Stockholm 1933


—12P4—

1 OLOF BERTIL ROSÉN, * 7/12 1900, s. t. inspektor Petrus Rosén i Franshammar, Hassela. G. 6/9 1930. Ingenjör o. flottn.-chef vid Franshammars bruk.
(X42) JENNY MARIA LAGERQVIST, * 4/9 1900 i Söderala sn, Häls.
(E59) KURT ROLAND OLOF, * 31/3 1937. (G. 1957 m. Inez Birgitta Larsson
fr. Hudiksvall) Fl. t. Hudiksvall 1958


—12D1—

(E117) FRANS HJORT WIDHOLM, * 7/6 1845 i Viby sn, Ög. G. 26/12 1874. Infl. fr. Harmånger 1880. Smidesmäst. bos. i Berge, Bergsjö. Fl. t. Kyrkbacken, Hassela 1885. † 22/4 1928.
(H98) EMMA KRISTINA ANDERSDOTTER, * 5/8 1849 i Västervik, Kalm. † 11/3 1909.
KARL FILIP, * 5/1 1876. † 30/3 1882
HILDA CHARLOTA, * 13/6 1879. Lärarinna, bos. i Gävle
FRANS FILIP, * 5/8 1882                                     2
KARL HJALMAR, * 16/11 1884. † 24/6 1899
OSKAR EMIL, * 21/1 188                                     3
ELIN ALEXANDRA, * 5/9 1890                               (X15)10V3
KNUT ALEXANDER, * 24/9 1892                            4

 

—12D2— Bild ur ”Porträttgalleri från Hälsingland” 1936

1 FRANS FILIP WIDHOLM, * 5/8 1882, s. t. smeden F. Hj. Widholm i Kyrkbacken, Hassela. G. 2/5 1915. Smed, bos. i Kyrkbacken (Slättberg).
1A9 BRITA KATHRINA FAGERLUND, * 28/7 1885, d. t. kolare A. R. Fagerlund i Franshammar, Hassela.
SVEN REINHOLD, * 30/4 1916                              5
KARIN BIRGITTA, * 3/3 19,19. G. 1942 m. Joh. Bertil Eriksson i
Skelleftehamn
NILS FILIP, * 11/11 1923                                     6
KARL SIGVARD, * 11/11 1923. † 13/11 1923
ELSA KRISTINA, * 15/10 1932                              7


—2R20—

15 JOHAN MATSSON SJÖNDIN, * 15/3 1798, s. t. kolare Mats Sjöndin i Olsbygge, Hassela. G. 16/7 1823. Kolare vid Franshammars bruk. † 9/8 1872.
11T5 INGRID JOHANSDOTTER NORBERG, * 26/8 1802, d. t. Johan Norberg i Franshammar. † 1/12 1882.
JOHAN, * 21/6 1824                                          24
CARIN MARGRETA, * 22/12 1826                         29U4
BRITA CHRISTINA, * 29/9 1831                           1R20
MATIAS, * 10/9 1834                                        25
ANDERS, * 1/7 1838. † 1/1 1839
INGRID MÄRTA, * 25/12 1841                             18U13


—2R24—

20 JOHAN SKÖNDIN, * 21/6 1824, s. t. kolare J. Sköndin i Franshammar, Hassela. Dagakarl vid Franshammars bruk. Utfl. t. Gnarp. 1853.
10T16 BRITA PERSDOTTER, * 6/5 1822, d. t. kolare Per Persson i Furuberg, Bjuråker.
JOHAN, * 21/7 1846                                          28
INGRID, * 5/4 1850. Fl. t. Gnarp 1853.


—3R18—

11 PEHR PEHRSSON, * 18/5 1774, s. t. sågställ. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela. G. 25/6 1797. Sågställare vid sågen, Franshammar. † 2/10 1816.
(X3)14A2 ANNA JOHANSDOTTER NARF, * ./6 1772, d. t. smeden Johan Narf i Franshammar. † 28/11 1858.
PEHR, * 24/12 1797                                          33
JOHAN, * 24/2 1800
ANDERS, * 8/9 1802
JONAS, * 27/3 1805. † 15/6 1807
MARGRETA, * 30/10 1807                                  2S20
ERIC, * 2/1 1809. Emigr. t. N. Amerika
JONAS, * 24/11 1810. Emigr. t. N. Amerika 1867
CARIN, * 30/4 1815                                          2P40

—19—

(X14) ERIC BERG, * ./. 1774, s. t. Eric Berg o. h. h. Magdalena Andersdotter vid Strömsbruk, Harmånger. G. 22/12 1799. Mästersven vid Franshammars bruk, Hassela.
11 CARIN PEHRSDOTTER, * 13/5 1781, d. t. torp. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela.
MAGDALENA, * 4/9 1800
PER ERIC, * 30/11 1802
MARGTA, * 19/9 1805

—20—

11 JOHAN PEHRSSON, * 13 4 1787, s. t. sågställ. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela. G. 17/4 1814. Kolare, bos. i Ässjö. ”Flärkudden”. † 23/7 1867.
18U2 BRITA ERICSDOTTER, * 10/9 1790, d. t. mjölnare E. Ericsson i Franshammar, Hassela. † 12/2 1849.
MARGRETA, * 17/2 1815                                    6S3
CATHARINA, * 4/10 1817                                   4T25
PEHR, * 3/11 1821. † 17/12 1832
ERIC, * 12/12 1824                                           34
ANNA, * 18/1 1828. † 16/2 1841
JOHAN, * 12/6 1831. † 27/2 1843


—3R35—

(Y62) JOHAN RAST, * 6/1 1845 i Viksjö sn, V.*norrl. Soldat vid Häls. reg., bos. i Franshammar, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1893.
21 MARGRETA SAMUELSDOTTER, * 21/6 1846, d. t. husman Samuel Eriksson, Brickan, Svedje, Hassela. † 18/3 1932.
ANNA BRITA, * 28/12 1868. Utfl. t. Bjuråker 1898
MARGRETA MATILDA, * 11/7 1873. Utfl. t. Njurunda 1892


—3R44—

27 ERIC ERICSSON LINDSTEN, * 1/4 1848, s. t. bonden Eric Norberg i Lindsjön 2, Hassela. Brukstorpare i Gräsåsen. (Und. Franshammar.) † 30/1 1910.
1Z238 SIGRID CATRINA ERIKSDOTTER, * 22/8 1847, d. t. bonden Eric Thomasson i Hångberg, Hassela. † 10/8 1896.
PER ERIK, * 7/11 1870. Jordbruk. i Stensjön. † 14/11 1920
ANNA SELINA, * 12/1 1874                                69
OLOF ARVID, * 3/3 1876                                    70
KARIN ERIKA, * 18/1 1879. Barnmorska, bos. i Högen, Bergsjö. † 1/11 1936
HELGA KRISTINA, * 24/3 1882. † 8/6 1891
MARGRETA EMILIA, * 6/9 1885                           71
DANIEL ISEDOR, * 14/12 1888                            72


—3R50—

33 PER PERSSONNORELL, * 18/6 1825, s. t. torp. P. Persson Gadd i Flärkudden, Hassela. G. 22/10 1852. Arb. i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1853.
(X3)14A19 BRITA ANDERSDOTTER, * 21/12 1828, d. t. kolare A. Persson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.


—4R18—

13 JOHAN HÖGBERG, * 9/1 1842, s. t. husman Joh. Högberg i Hällåsen, Hassela. G. 18/6 1865. Kolare vid Franshammars bruk. Fl. t. Furuberg, Bjuråker 1892. † 10/9 1907.
(X4)38A2 CATHARINA CHRISTINA HELLBERG, * 2/2 1841, d. t. smeden Carl Reinh. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. † 4/12 1909.
JOHAN REINHOLD, * 17/8 1856. † 10/6 1867
BRITA CHRISTINA, * 4/6 1868
ANNA MARGRETA, * 15/5 1871                           12T22
JOHANNA, * 24/8 1873. Fl. t. Gnarp 1892
KATRINA, * 1/1 1876. † 20/11 1881
MARIA, * 29/1 1878                                          5S101
JOHAN, * 2/5 1880                                            20
ANDERS REINHOLD, * 14/6 1884. Fl. t. Bjuråker 1892


—5R2—

1 ANDERS ANDERSSON CAMEL, * 27/10 1732, s. t. And. Ericsson-Camel i Fiskvik, Bergsjö. G. 21/4 1756. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † ./. 1808.
(X3)9L3 KARIN PEHRSDOTTER, * 28/12 1734, d. t. bonden Per Jonsson i Söderåsen 4, Bergsjö. † 14/4 1817.
PEHR, * 24/6 1757. † 20/9 1757
ERIC, * 28/1 1761                                            3
PEHR, * 29/12 1762. † 9/2 1763
MARGETA, * 21/1 1770. Fl. t. Bjuråker 1838. † 1/5 1843
ANNA, * 1/1 1774. † 26/5 1774

—3—

2 ERIC ANDERSSON KAMEL, * 28/1 1761, s. t. kolare And. Camel i Franshammar, Hassela. G. 22/10 1786. Kolare o. sågv.arb. vid Franshammars bruk. † 4/12 1829.
(X3)7H4 MARGRETA HANSDOTTER, * 18/8 1763, d. t. bonden Hans Andersson i Högen 1, Bergsjö. † 12/5 1830.
CARIN, * 23/1 1788. † 25/7 1788 (kikhosta)
CARIN, * 28/1 1789                                          (X3)1L8
BRITA, * 16/12 1791                                         9U3
ANDERS, * 2/3 1794                                         4
MARGRETA, * 21/7 1796                                    (X3)14A19
HANS, * 2/2 1799                                             5
ERIC, * 17/5 1804                                            6
PEHR, * 16/12 1807                                          7

—4—

3 ANDERS ERICSSON KAMÉL, * 2/3 1794, s. t. kolare Eric Kamél i Franshammar, Hassela. G. 1820. Kolare vid Franshammars bruk. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1830.
4T100 ANNA BENGTSDOTTER, * 16/1 1794, d. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela.
ERIC, * 25/1 1821. Utfl. t. Stöde
ANDERS, * 14/9 1825. Utfl. t. Stöde


—7R12—

7 ERIK ERSSON ÅSBERG, * 13/3 1826, s. t. torp. Eric Andersson i Oxåsen, Bjuråker. G. 1857. Bonde i Trossnarv 3. Infl. som kolare i Franshammar, Hassela 1862. † 4/12 1870.
(X4)28B7 ANNA NILSDOTTER, * 12/3 1828, d. t. torp. Nils Olsson i N. Storåsen, Bjuråker. Tid. o. änka. † 7/10 1874.
ERIC, * 26/2 1858 – 18
NILS, * 19/4 1862. † ./. 1862
ANNA, * 8/11 1863
BRITA, * 1/10 1865
NILS, * 1/10 1865    19


—17R3—

2 OLOF NILSSON, * 2/4 1814, s. t. bonden Nils Ericsson i Furuberg 2, Bjuråker. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Attmar 1841.
18U4 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 5/2 1816, d. t. kolare Olof Ericsson i Franshammar.
MARGRETA ELISABET, * 21/9 1838. Utfl. t. Attmar 1841


—2S22—

10 ANNA NORMAN, * 31/8 1821, d. t. sold. Hendr. Norman i Badstutjärn, Hassela. Bos. i Franshammar.
JOHAN OLOF ”NORMAN”, * 7/8 1844. Kolare i Franshammar
HENRIC ”NORMAN”, * 9/2 1852                           35


—2S34—

(Y4) NILS PETTER MELIN, * 1/4 1845 i Attmars sn, V.-norrl. Arb. vid Franshammars bruk, bos. i Assjö, Hassela. Fl. t. Gnarp 1894.
21 CARIN MARGRETA JONSDOTTER, * 12/12 1847 i Mörtsjön, Hassela.
JOHAN HENRIK SUNDBERG, * 6/1 1867, (styvs.) Utfl. t. Hudiksvall 1889
JONAS PETTER NILSSON, * 16/12 1871. Fl. t. Gnarp
NILS EDVARD, * 5/10 1874. Fl. t. Gnarp
MARIA OLIVIA, * 24/2 1877. Fl. t. Gnarp
ANNA CHARLOTTA, * 10/12 1879. Fl. t. Gnarp
HULDA KRISTINA, * 10/11 1881. Fl. t. Gnarp
SVANTE LEONARD, * 9/1 1884                            50
JONAS OLOF, * 21/1 1886. Fl. t. Gnarp
HILMA KATARINA, * 20/2 1889. Fl. t. Gnarp
MARGRETA ELVIRA, * 23/12 1891. Fl. t. Gnarp

—2S35—

22 HENRIK NORMAN RASK, * 9/9 1852, s. t. Anna Norman i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk, sen. bos. i Norrdala, Bjuråker. † 26/12 1913.
4R13 ANNA JOHANSDOTTER, * 4/10 1853, d. t. husman Joh. Högberg i Hällåsen, Hassela. † 26/5 1939.
ANNA MARGRETA, * 21/11 1875. † 29/11 1875
JOHAN ADOLF, * 31/12 1876                              51
ANNA ELINA, * 26/6 1879. G. 1902 m. Joh. Fridström i Våtmor,
Bjuråker.                                                         (X4)24A31
HENNY MARIA, * 16/12 1894


—34S1—

(D22) CARL FREDRIC FORSSELL, * 17/4 1795 i Hammarby sn, Söd. Infl. fr. Indal 1830. Inspektor vid Franshammars bruk. Utfl. t. Jämtland 1847.
(Y39) MARTA SELANDER, * 22/11 1802 i Selångers sn, V.-norrl.
CAROLINA GUSTAVA, * 26/11 1821
ADOLPH FREDRIC, * 23/1 1824
JONAS ROBERT, * 22/7 1828
CARL AUGUST, * 24/1 1833
GULICH VILHELM, * 25/7 1836
ERNST LEONARD, * 25/3 1840
AXEL OSKAR, * 12/2 1842
MARTHA BRITA FREDRICA, * 15/5 1845


—36S1—

(E47) ABRAHAM HERMAN LINGMARK, * 16/3 1823 i Krokek, Ög. Infl. fr. Åker, Söd. 1853. G. 25/11 1860. Inspektor vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1870.
(X14) JENNY CHARLOTTA ELISABETH ROSEN, * 16/6 1841 i Harmånger.
HULDA CAROLINA, * 15/12 1861. Utfl. t. Harmånger 1870
AUGUST HERMAN, * 22/10 1863. Utfl. t. Harmånger 1870
CARL HENRIK, * 4/4 1867. Utfl. t. Harmånger 1870
ANNA JENNY, * 11/3 1870. Utfl. t. Harmånger 1870


—37S1—

(A—) CARL HERMAN FREDHOLM, * 21/2 1834 i Stockholm. G. 30/11 1870. Jägmästare vid Franshammars bruk. Infl. fr. Färila 1874. Utfl. t. Hudiksvall 1893.
(Z54) EMMA ULRICA CHRISTINA HAMMARSTRÖM, * 1/1 1845 i Ytterhogdal, Jämtl.
ANNA MARIA, * 16/7 1873. Utfl. t. Hudiksvall 1893
CARL LUDVIG FERDINAND, * 25/3 1876. † 1/2 1877
BROR VIKTOR OLOF, * 25/3 1878. Utfl. t. Hudiksvall 1893
CARL GUSTAF OSCAR, * 19/7 1881. Utfl. t. Hudiksvall 1893
AXEL SIGURD FERNANDO, * 18/3 1883. Utfl. t. Hudiksvall 1893


—39S1—

(X49)1Ö30 JOHAN STRID, * 19/1 1868, s. t. sold. Anders Strid i Stormuren, Årsunda sn, Gästrikl. G. 1892. Infl. fr. Bergsjö 1893. Skogvakt. vid Franshammars bruk, Hassela. Fl. t. Bergsjö 1897.
(X44) CHARLOTTA ELIDA NORDSTRÖM, * 19/10 1871 i Torsåkers sn, Gävleb.
JOHAN VERNER, * 14/5 1893
CARL FRITIOF, * 14/10 1894
GUSTAF RAGNAR, * 26/3 1896


—42S1—

(X38) HUGO MANFRED ANDERSSON, * 24/9 1913 i Rengsjö sn, Häls. G. 1937. Infl. 1940. Skogvaktare vid Franshammar, Hassela. Utfl. t. Växjö, Kronob. 1946.
(X18) BRITT MARGRETA SJÖLIN, * 24/4 1917 i Hudiksvall.
DAN OLOF HUGOSSON, * 8/1 1938. Utfl. t. Växjö
KERSTI BIRIGITTA HUGOSSON, * 14/5 1941. Utfl. t. Växjö, Kronob. 1946


—46S1—

(X27) ERIK OLOF MAGNUS LILJEMARK, * 19/10 1908 i Ljusdal, Häls. Infl. fr. Bergsjö 1944. Forstmäst., bos. i Franshammar, Hassela.
(Y2) ANNA PERSSON, * 15/3 1915 i Annundsjö, V.-norrl. G. 24/6 1948.
MARGIT KAROLINA, * 5/3 1950


—48S1—

(S90) STIG HUGO NILSSON, * 16/10 1923 i Öv. Ullerud, Värml. Infl. 1954. Skogvaktare, bos. i Franshammar, Hassela.
(S17) INGER IRENE LINDQVIST, * 18/1 1933 i Filipstad, Värml.
GUNILLA YVONNE, * 5/11 1953
KJELL-ÅKE, * 25/4 1955


—1T3—

2 MATS OLOFSSON, * 15/8 1707, s. t. bonden Olof Matsson i Kyrkbyn 1, Hassela. G. 6/1 1732. Bonde i Kyrkbyn 1, sen. sågare vid Franshammars såg. ”Hemmanet går ur släkten”. † 25/12 1781 (ålder).
(X4) BRITA ERICSDOTTER, * ./. 1708, d. t. Eric Olofsson o. h. h. Margta Danielsdotter i Furuberg, Bjuråker.
CARIN, * 17/11 1732. Fl. t. Bjuråker
ERIC, * 25/12 1734. Fl. t. Bjuråker
OLOF, * 2/11 1737                                            4
PEHR, * 8/5 1740. Fl. t. Bjuråker
MARGETA, * 25/7 1743. Fl. t. Bjuråker

—4—

3 OLOF MATSSON, * 2/11 1737, s. t. landbonden Mats Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. Dagsverkskarl vid sågen, Franshammar. † 11/12 1807.
1Z35 CARIN PÅLSDOTTER, * ./. 1735, d. t. sold. Pål. Spångman i Funuberg, Bjuråker. † 24/6 1806.
MATS, * 11/9 1757                                           5
ERIC, * 1/7 1763                                              6
AGNETA, * 13/2 1767                                        7
PAUL, * 12/12 1769                                          8
BRITA, * 19/1 1773                                           9
CARIN, * 15/5 1776                                          10

—5—

4 MATS OLOFSSON, * 11/9 1757, s. t. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. G. ./. 1785. Dagkarl vid Franshammars bruk. † 26/8 1795. (Död av brändskador från en tegelugn).
4T4 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 20/11 1754, d. t. Eric Persson i Bäckaräng, Hassela. † 4/2 1830.
OLOF, * 8/7 1786                                             11
GÖLIN, * 9/7 1791. † 9/7 1797
ERIC, * 22/5 1794. † 24/7 1797

—6—

4 ERIC OLSSON, * 1/7 1763, s. t. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. G. 28/10 1787. Sågvarb. vid Franshammars bruk † 6/10 1799 (drunknat).
(X3)8A6 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 18/7 1762, d. t. soldat Anders Bock i Älgered, Bergsjö. Änka o. omg.                                                 1Z172.
CARIN, * 1/11 1789. Fl. t. Bjuråker
OLOF, * 27/4 1791. Fl. t. Bjuråker
INGRID, * 8/5 1794. Fl. t. Bjuråker
MARGRETA, * 9/7 1796. † 7/7 1797
ANDERS, * 7/5 1798                                         12

—7—

4 AGNETA OLOFSDOTTER, * 13/2 1767, d. t. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. Bos. i Franshammar.
ERIC, * 13/7 1793. † 20/8 1796
OLOF, * 3/8 1804                                             13

—8—

4 PAUL OLSSON GILL, * 12/12 1769, s. t. sågv.arb. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. G. 26/1 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Stakholm. † 17/4 1801.
6Z4 ANNA HANSDOTTER, * 26/10 1771, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholm, Hassela. Änka o. omg.                                                             14.
KARIN, * 16/4 1794. Tjän:a i Stakholm
BRITA, * 17/7 1797                                           15

—9—

4 BRITA OLOFSDOTTER, * 19/1 1773, d. t. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. Bos. i Franshammar. G. 1810                                                7Z1.
OLOF ERICSSON, * 14/11 1796                           16

—10—

4 CARIN OLOFSDOTTER, * 15/5 1776, d. t. Olof Matssoni Franshammar, Hassela, Bos. i Kyrkbyn (Svedje). † 26/9 1860
CARIN, * 17/7 1797. † 6/2 1801
BRITA, * 17/7 1800                                           (X3)8E11
CATHRINA PERSDOTTER SUNDBERG, * 22/5 1816

—11—

5 OLOF MATSSON FRANZ, * 8/7 1786, s. t. Mats Olofsson i Franshammar, Hassela. G. 26/10 1815. Dagakarl, bos. i Franshamrnar. † 25/8 1851.
5Z2 HELENA OLOFSDOTTER STÅL, * 6/12 1782, d. t. soldat Olof Stål i Kölsjön, Hassela. † 18/1 1863.
ERIC, * 11/5 1816                                            17
MATIAS, * 27/2 1819                                        18
OLOF, * 27/3 18122
PEHR, * 24/6 1825. † 9/4 1828

—12—

6 ANDERS ERICSSON, * 7/5 1798, s. t. Eric Olsson i Franshammar, Hassela. Jordbr.arb., bos. i Hångberg. Utfl. t. Attmar.
(Y4) CHRISTINA HERMANSDOTTER, * 4/7 1791. Infl. fr. Attmars sn, V.-norrl.
ERIC, * 14/1 1823. Fl. t. Attmar

—13—

7 OLOF WIK, * 3/8 1804, s. t. A. Olofsson i Franshammar, Hassela. G. 8/11 1836. Stallkarl vid Franshammars bruk. † 25/11 1880.
5U6 MARIA JOHANSDOTTER NORMAN, * 5/6 1805, d. t. kolare Joh. Norman i Sågen, Hassela. † 12/12 1878.

—14—

(Y48) PEHR PÅLSSON, * ./. 1773, infl. fr. Stöde sn, V.-norrl. G. 26/11 1809. Torpare i Stakholm, Bergsjö. † 14/3 1817.
8 ANNA HANSDOTTERGILL, * 26/10 1771, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholm, Hassela. (Tid. g. o. änka.) † 14/9 1854.
HANS, * 23/12 1804. † 26/8 1841.
PÅL, * 3/11 1810. Dräng i Stakholm. † 19/10 1883
PEHR, * 7/5 1816. ”Saknar arbetsförmåga”

—15—

8 BRITA PAULSDOTTER GILL, * 12/7 1797, d. t. sold. Paul Gill i Stakholm, Hassela. Bos. i Stakholm. † 25/8 1841.
JONAS OLOFSSON, * 5/1 1824
ERIC OLOFSSON, * 13/11 1827                           19
PÅL GLLL, * 19/9 1831

—16—

9 OLOF ERICSSON QVICK, * 14/11 1796, s. t. Brita Olsdotter i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Sågv.arb. i Kölsjön (Hångberg).
(X20) BRITA PEHRSDOTTER, * 20/10 1795 i Högs sn, Häls. G. 29/9 1822. † 6/6 1870.
12206 BRITA OLOFSDOTTER MACKIA, * 20/3 1816, d. t. Olof Mackia i Övre Kölfors, Hassela. G. 16/9 1874. † 17/3 1906.
BRITA ELISABETH, * 22/4 1827                           (X3)16A7
ERIC, * 23/1 1830                                            20
PEHR, * 12/5 1833                                            21

—17—

11 ERIC OLOF FRANS, * 11/5 1816, s. t. Olof Frans i Franshammar, Hassela. Mjölnare vid Franshammar. Utfl. t. Bjuråker 1862.
2R21 MARGRETA JONSDOTTER, * 7/5 1814 i Olsbygge, Hassela. Fl. t. Bjuråker.
OLOF, * 17/10 1839                                          22
MARGRETA, * 19/6 1842
HELENA, * 25/10 1844                                       5S39
CHRISTlNA, * 28/3 1850. † 3/9 1857

—18—

11 MATIAS OLOFSSON FRANZ, * 27/2 1819., s. t. arb. Olof Franz i Franshammar, Hassela. G. 7/7 1850. Dagakarl vid Franshammars bruk. † 15/7 1870.
(Y39) MARTHA KRISTINA SELLÉN, * 24/11 1812 i Selångers sn, V.-norrl. Utfl. t. Forsai 1892. † 29/4 1894.

—19—

15 ERIC OLOFSSON WÅRD, * 13/11 1827, s. t. B. Pålsson Gill i Stakholm, Hassela. G. 9/12 1849. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. Emigr. t. N. Amerika 1861.
(X20) BRITA OLOFSDOTTER, * 20/11 1818 i Högs sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1861.
OLOF, * 23/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1861

—20—

16 ERIC OLOFSSON QVICK, * 23/1 1830, s. t. sågvarb. Olof Qvick i Kölsjön, Hassela. G. 1857. Bonde i Lindsjön 9, (Sörtorpet). † 8/1 1917.
1Z70 GÖLIN OLOFSDOTTER, * 9/11 1821, d. t. bonden O. Hansson i Kölsjön ssss3, Hassela. † 1/2 1891.
OLOF, * 20/2 1858                                            23
BRITA, * 25/9 1860                                           14V19
ERIC, * 12/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1887

—21—

16 PEHR OLOFSSON, * 12/5 1833, s. t. torp. Olof Qvick i Hångberg, Hassela. G. 1856. Kvarnägare i Stensjön. Emigr. t. N. Amerika 1879.
23Y3 MARGRETA ERIKSDOTTER, * 27/5 1839, d. t. Erik Pålsson i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1897.
BRITA ELISABET, * 7/1 1857                              24
OLOF, * 13/9 1858. Emigr. t. N. Amerika 1873
CARIN MARGRETA, * 26/6 1861. † 24/8 1862
CARIN MARGRETA, * 30/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1879

—1T22—

17 OLOF ERICSSON FRANZ, * 17/10 1839, s. t. mjöln. Eric Olsson Franz i Franshammar, Hassela. Mjölnare vid Franshammar. Utfl. t. Bjuråker 1864.
(X3)14A19 CARIN ANDERSDOTTER, * 1/4 1837, d. t. kolare And. Persson i Franshammar.
MARGRETA KRISTINA, * 23/8 1860. Utfl. t. Bjuråker 1864
ERIC, * 8/1 1862. Utfl. t. Bjuråker 1864
ANDERS PETER, * 30/1 1864. Utfl. t. Bjuråker 1864


—2T6—

(Y57) JONAS NILSSON, * ./6 1738, infl. fr. Tuna sn, V.-norrl. Kolare vid Franshammars bruk, bos. i Skansån. † 6/4 1807.
3 SARA OLOFSDOTTER, * 16/7 1732, d. t. husman Olof Persson i Nordanbro, Hassela. † 14/10 1805.
NILS, * ./. 1762                                                11
CARIN, * ./. 1764
JONAS, * 1/5 1767                                            12


—2T21—

11 JONAS NILSSON, * 7/9 1795, s. t. kolare Nils Jonsson i Ässjö, Hassela. G. 8/11 1818. Kolare vid Franshammars bruk. † 14/1 1858.
(X4)1H5 MARGRETA JONSDOTTER, * 25/11 1791, d. t. nybygg. Jon. Lansson i Oxåsen, Bjuråker. † 19/1 1881.
NILS, * 12/6 1821                                            36
BRITA, * 29/4 1831. † 21/6 1870


—2T34—

18 JONAS SMED, * 3/7 1842 i Franshammar, Hassela. G. 26/12 1868. Smed vid Franshammars bruk, bos. i Kallbäck. † 10/11 1884.
15U7 ANNA CATHRINA SUNDELL, * 21/2 1848, d. t. smeden And. R. Sundell i Franshammar. † 27/7 1921.
BRITA CATHRINA, * 27/9 1869                            47
JONAS, * 25/10 1871                                        49
ANDERS, * 2/4 1876                                         50
KARL JOHAN, * 7/3 1878                                    51
ANNA GUSTAVA, * 19/5 1880. † 5/7 1901
HILDUR KRISTINA, * 3/11 1888. Utfl. t. Hudiksvall 1906


—2T36—

21 NILS JONSSON, * 12/6 1821, s. t. kolare Jon. Nilsson i Franshammar, Hassela. G. 1844. Bruksarb. vid Franshammars bruk. † 5/2 1881
1U6 KARIN NILSDOTTER FRISK, * 14/9 1822, d. t. kolare Nils Frisk i Långnäs, Hassela. † 16/9 1894.
MARGRETA, * 6/4 1845. † 4/12 1851
JONAS, * 14/11 1852                                        55
NILS OLOF, * 20/9 1857                                    56
PER ERIK, * 25/7 1859                                      57


—2T55—

36 JONAS NILSSON HÄGG, * 14/11 1852, s. t. kolare Nils Jonsson i Franshammar, Hassela. Arb., bos. i Franshammars bruk. Utfl. t. Bjuråker 1882. † 13/12 1938.
(X3)10E40 ANNA NORLING, * 18/3 1858, d. t. bruksarb. Jonas Norling i Franshammar. † 28/1 1928.
JONAS ERIK, * 23/5 1876                                   70
NILS AXEL, * 8/11 1878. † 2/12 1878
NILS AXEL, * 1/1 1880. Emigr. t. USA 1900
BRITA CAJSA, * 27/11 1882                                (X3)5G106
KARL JOHAN, * 12/5 1885. Emigr. t. USA 1910
PER EMIL, * 15/9 1886                                      84
AUGUST ALBERT, * 18/9 1889. Emigr. t. USA 1909
FRIDA KRISTINA, * 7/7 1892. Emigr. t. USA 1909
LARS HILDING, * 2/2 1895                                 85
ANNA ELVIRA, * 18/5 1901. G. m. Jon. Johansson i Delsbo (X6)19T34


—2T57—

36 PER ERIK NILSSON BJÖRK, * 25/7 1859, s. t. Nils Jonsson i Franshammar, Hassela. G. 1888. Arrend. vid Franshammar. † 20/8 1914.
12T16 KATHARINA SJÖGREN, * 12/8 1867, d. t. husman Daniel Sjögren i Ässjö, Hassela. † 29/12 1933.
JENNY KATHRINA, * 7/6 1889                             72
GERTRUD MARGRETA, * 13/7 1890                      3R53
ERIK ALBERT, * 19/8 1893. Utfl. t. Borgsjö, V.-norrl. 1955
NILS EINAR, * 16/4 1897. † 21/10 1897
NILS EINAR, * 16/2 1899. † 29 9 1918
HOLGER DANIEL, * 30/3 1901                             73
ANNA LINNEA, * 4/7 1904. † 27/2 1922
PER ALGOT, * 26/4 1906                                    74
KRISTINA HELENA, * 21/11 1909                        75


—2T73—

57 HOLGER DANIEL BJÖRK, * 30/3 1901, s. t. arrend. P. E. Björk i Franshammar, Hassela. Byggn.-arb., bos. i Franshammar. (Fr.-skild 1929.) Omg. 1940. † 9/5 1941.
4S1 ANNA KATRINA GRANLUND, * 21/9 1901, d. t. mjöln. And. Granlund i Gnarp. G. 24 2 1924. (Fr.­ skild 1929.) † 15/3 1930.
1Z246 ANNA SERAFIA LINDSTÉN, * 16/2 1908, d. t. And. Lindsten i Kölsjön, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1956.
ERIK EINAR, * 21/5 1924                                   80
TORE DANIEL, * 12/7 1925. † 11/5 1929
JENNY MARGRETA, * 12/7 1939                          1Z245
OLOF ARNE, * 8/7 1943. Fl. t. Bjuråker 1956
HANS IVAR, * 5/5 1949. Fl. t. Bjuråker 1956


—4T20—

10 PEHR ANDERSSON ÅSTRÖM, * 27/12 1812, s. t. bonden And. Hansson i Ånäset, Hassela. G. 1842. Byskomakare, bos. vid Franshammars bruk. Utfl. t. Harmånger 1845.
10T7 ELISABET OLSDOTTER TUPP, * 16/4 1814, d. t. kolare Olof Tupp i Franshammar.
ELISABET, * 26/3 1843. Utfl. t. Harmånger
PER, * 13/5 1848. Utfl. t. Harmånger


—4T22—

11 PEHR ERICSSON, * 25/12 1808, .s. t. bonden Eric Hansson i Kyrkbyn ss3, Hassela. G. 1833. Kolare vid Franshammar, ”Bjällervik”. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1844.
18U4 BRITA OLOFSDOTTER, * 29/5 1809, d. t. kolare Olof Ericsson i Sågen, Hassela.
CHRISTINA, * 9/2 1834                                     3R43
BRITA, * 2/2 1839. Fl. t. Attmar
ERIC, * 26/5 1843. Fl. t. Attmar


—4T38—

21 SVEN OLOF SWING, * 19/3 1856, s. t. skomak. And. Swing i Ässjö, Hassela. Lantbrevbärare o. torpare vid Franshammars bruk (Ässjö). † 8/1 1939.
3U13 BRITA CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 5/3 1854, d. t. kolare Erik Jonsson i Franshammar, Hassela. † 17/4 1927.
INGRID KATHRINA, * 5/8 1881                           63
KLARA ELISABETH, * 6/3 1894                            (X3)28D7


—4T58—

(Y4) ADOLF BIRGER ERIKSSON, * 11/4 1891 i Attmar sn, V.-norrl. G. 1921. Skogvakt., bos. i (Ässjö) Franshammar, Hassela. † 20/1 1954.
35 BRICKEN ELIDA QVICK, * 5/2 1896, d. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela.
NILS HARALD ”TELLIN”, * 30/6 1922. Skogvaktare, utfl. t. Stugum i Jämtl.1953
SVEN ARNOLD ”TELLIN”, * 7/8 1924. Ingenjör, utfl. t. Väterås 1951
KARL HENRY ”TELLIN” * 25/8 1926. Kontorist, bos. i Kyrkbyn 12:29, Bergsjö.


—4T117—

111 JACOB FRIBERG, * 1/10 1863, s. t. torp. Erik Friberg i Långnäs, Hassela. G. 1889. Torpare i Långnäs, Franshammar. † 16/10 1955.
11Z2 JOHANNA MELINDA TUNSTRÖM, * 2/1 1869, d. t. Joh. Tunström o. h. h. Anna Märta Andersdotter i Torps sn, V.-norr 1. † 27/9 1946.
ERIK ALGOT, * 20/3 1890. † 23/1 1891
ERIK ALBIN, * 19/3 1892                                   64
11U17 VERA VILHELMINA WESTERLUND, * 19/3 1916, (fosterd.) – 97


—6T8—

5 BENGT OLOFSSON, * 23/5 1738, s. t. bonden Olof Bengtsson i Kyrkbyn, Hassela. Arb. vid sågen Franshammar. † 5/10 1801.
3R7 CHERSTIN CHRISTOPHERSDOTTER, * 26/10 1740, d. t. bonden Christopher Persson i Nordanbro 3, Hassela. † 25/8 1818.
CARIN, * 24/10 1769                                         32U2
CHERSTIN, * 17/4 1774                                     (X3)7F9
OLOF, * 6/3 1777                                             18
MARGTA, * 14/2 1781. Tjän:a i Franshammar. † 22/5 1852


—6T18—

8 OLOF BENGTSSON, * 6/3 1777, s. t. sågare Bengt Olofsson i Franshammar, Hassela. G. 2/11 1806. Kolare i Franshammar. † 22/1 1854.
3R11 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 22/8 1783, d. t. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela. † 2/1 1866.
12 JÖNS, * 29/4 1801, (fosters.)                        27


—6T27—

18 JÖNS DANIELSSON KRAM, * 29/4 1801, s. t. sold. Daniel Kråm i Kyrkbyn, Hassela. (Fosters. t. kolare Olof Bengtsson i Franshammar.) G. 2 ggr. Kolare vid Franshammars bruk. † 19/10 1868.
3U5 BRITA ABRAHAMSDOTTER LÖNN, * 27/5 1797, d. t. kolare Abrah. Lönn i Franshammar. G. 8/11 1827. † 21/3 1840.
5V7 ANNA WEDMARK, * 28 8 1820, d. t. Joh. Wedmark Furuberg, Bjuråker. G. 22/11 1840. † 19/10 1902.
OLOF, * 10/8 1828
ELISABET, * 23/4 1831. † 19/7 1838
MARGRETA, * 28/10 1834                                  50
BRITA ELISABET, * 14/9 1843                             5S48
ANNA, * 29/8 1848                                           51
CHRISTINA JULIANA, * 19/12 1856                      (X3)16A17


—7T38—

(T42) PER ERIK CARLSSON, * 11/7 1840 i Norrbyås, Ör. Infl. fr. Bergsjö 1873. G. 9/12 1869. Rättare vid Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1882.
26 MARGRETA CECILIA BERLIN, * 25/11 1846, d. t. skrädd. Erik Berlin i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1882.
HILDA, * 13/1 1871. Emigr. t. N. Amerika 1882
CARL, * 26/6 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882
BRITA CECILIA, * 30/9 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK AXEL, tv, * 22/3 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA KAROLINA, tv, * 22/3 1878. † 27/1 1879
ANNA MARIA, * 19/5 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882


—10T2—

1 NILS ANDERSSON TUPP, * 24/1 1726, s. t. smed. Anders Tupp i Axmar bruk, Hamrånge. G. 5/8 1756. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † 17/6 1805.
(X48) CHERSTIN ANDERSDOTTER, * ./12 1731, d. t. byggmäst. And. Andersson Berg o. h. h. Sara Hansdot. vid Voxna bruk, Häls. † 22/11 1786.
CHERSTIN, * 28/10 1756                                   1P12
SARA, * 4/6 1758                                             5S8
ANDERS, * 11/2 1760                                        3
PEHR, * 11/4 1762.                                           4
BRITA, * 12/10 1764                                         5
NILS, * 9/2 1766                                              6
OLOF, * 7/2 1768                                             7


—10T5—

(Y54) MATS LINDSTRÖM, * 31/12 1751. Infl. fr. Torps sn, V.-norrl. G. 12/2 1786. Bruksarb. vid Franshammars såg. Utfl.
2 BRITA NILSDOTTER, * 12/10 1764, d. t. Nils Tupp i Franshammar.
CHERSTIN, * 2/12 1786

—6—

2 NILS NILSSON TUPP, * 9/2 1766, s. t. kolare Nils Tupp i Franshammar, Hassela. G. 30/12 1787. Sågställare o. uppsyningsman vid sågen i Franshammars bruk, sen. bonde i Nordanbro ss4. (Hem.­skatt. 1 öresl.) † 9/4 1828.
1P8 CARIN NILSDOTTER, * 17/1 1765, d. t. bonden Nils Hansson i Nordanbro 4. † 28/8 1848.
NILS, * 20/11 1788                                           14
ANDERS, * 22/1 1794                                        15
CHERSTIN, * 14/11 1795                                   15U5

—7—

2 OLOF NILSSON TUPP, * 7/2 1768, s. t. kolare Nils Tupp i Franshammar, Hassela. G. 30/10 1791. Kolare vid Franshammars bruk. (Knacknäs.) † 24/9 1847.
(Y57) MARGTA ERSDOTTER, * 11/2 1769, d. t. Eric Tunholm i Tuna sn, V.-norrl. † 13/10 1855.
CHERSTIN, * 30/7 1792. † 6/11 1801
ERIC, * 17/12 1794. Kolare. † 13/2 1838
BRITA, * 17/11 1797                                         16
CHRISTINA, * 26/9 1802                                    17
MARTHA, * 15/4 1806                                        15U6
ELISABET, * 16/4 1814                                      4T20


—10T19—

(X4) LARS PETER KÄLLMAN, * 24/9 1823, infl. fr. Bjuråker. Mästersven vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Attmar 1851.
9 INGRID NILSDOTTER TORN, * 24/3 1829, d. t. torp. N. Torn i Sänningstjärn, Hassela.
ANNA MARGRETA, * 28/11 1850. Fl. t. Attmar 1851


—10T27—

17 JOHAN ERIC LINDSTRÖM, * 18/8 1836, s. t. kolare Joh. Lindström i Franshammar, Hassela. G. 25/10 1857. Dagkarl vid Franshammars bruk. † 4/7 1923.
6U1 ANNA BRITA GAGNER, * 14/11 1835, d. t. torp. Lars Gagner i Kölfors, Hassela. † 21/10 1915.
JOHAN, * 5/6 1861                                           36


—10T36—

27 JOHAN LINDSTRÖM, * 5/6 1861, s. t. J. E. Lindström i Franshammar, Hassela. Arrend. i Franshammar. † 13/2 1937
2T16 ANNNA SJÖGREN, * 30/5 1886, d. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar. † 11/12 1958.
JOHAN MARTIN, * 30/7 1907. Skogsarb., sågverksarb., bos. i Franshammar
ERIK KONRAD, * 12/1 1916. Bonde i Franshammar
PER VALFRID, * 11/1 1918. Skogsarb., bos. i Franshammar
ANNA LINNEA, * 1/1 1920. Utfl. t. Hille 1939
BROR DANIEL, * 11/8 1921. Skogsarb., bos. i Franshammar


—10T43—

29 PER ERIK EMANUEL SUND, * 22/1 1913, s .t. B. E. Holmstedt i N. Storåsen, Bjuråker. G. 1953. Byggnadsarb., bos. i Franshammar, Hassela.
(X3)10E71 ANNA BIRGITTA ANDERSSON, * 9/1 1934, d. t. J. R. Andersson i Franshammar, Hassela.
ANNA KRISTINA, * 24/ 4 1954
PER OLA, * 28/9 1955
ERIK KRISTER, * 13/11 1956


—11T6—

4 ANNA PERSDOTTER HÄLL, * 3/1 1817, d. t. torp. Per Häll i Sännnigstjärn, Bergsjö. Tjän:a i Franshammar, Vallsta. † 8/2 1866.
CARIN ”ERSDOTTER”, * 16/6 1850                       7R17

—7—

4 PER PERSSON NORDSTRÖM, * 2/8 1828, s. t. Per Häll i Sänningtjärn, Bergsjö. G. 29/10 1852. Kolare vid Franshammars bruk. Bos. i Bjällervik, Hassela. Utfl. t. Attmar 1861.
12U6 BRITA CHRISTINA JÖNSDOTTER, * 20/6 1835, d. t. kolare Jöns Olofsson i Bjällervik, Hassela.
CHRISTINA CATHARINA, * 4/10 1853. Utfl. t. Attmar 1861
ANDERS PETER, * 1/10 1855. Utfl. t. Attmar 1861
ANNA BRITA, * 11/12 1857. Utfl. t. Attmar 1861
MARGARETA, * 5/2 1860. Utfl. t. Attmar 1861


—12T15—

10 JONAS OLSSON SJÖLIN, * 5/5 1835, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölsjön sss3 3, Hassela. Kolare, bos. i Bjällervik. (Franshammar.) † 21/4 1918.
(X3)1B20 CARIN ANDERSDOTTER, * 29/10 1832, d. t. torp. And. Hansson i Andsjön, Bergsjö. † 25/5 1908.
HELENA, * 25/9 1858                                        20
ANDERS OLOF * 13 3 1862                                 21
SIGRID CATHRINA, * 30/8 1866                          8R3
BRITA ELISABET, * 1/10 1871                             17U6
ANNA MARGRETA, * 17/3 1875. G. 1898 m. skogsarb. Lars Olof Imberg i
Bjuråkers sn. Fr.-skild 1920, sen. bos. i Älgered, Bergsjö. † 5/5 1958.

—16—

10 DANIEL OLOFSSON SJÖGREN, * 25/2 1840, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölsjön, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. (Ässjö.) † 27/3 1887.
(X3)14A7 GERTRUD JONSDOTTER, * 25/9 1843, d. t. skrädd. Jonas Lod i Ässjö. † 23/2 1915.
JONAS OLOF, * 7/12 1861. Emigr. t. USA 1908
DANIEL, * 6/7 1863
PEHR, * 14/1 1865                                            22
KATHARINA, * 12/8 1867                                   2T57
JOHAN, * 10/1 1870. Skogsarb., bos. Franshammar. † 14/1 1922
ANDERS, * 11/2 1872. † 15/8 1873
HELENA, * 18/3 1874                                        15Y9
MARGRETA ELISABET, * 7/3 1877                        4Z8
KRISTINA ERIKA, * 21/1 1880                            10U16
ERIK ANDREAS, * 14/4 1883. † 18/9 1885
ANNA, * 30/5 1886                                           10T36

—17—

(Y4) JONAS PETTER JONSSON RÅBOM, * 10/11 1844 i Attmars sn, V.-norrl. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † 5/11 1919.
10 ELISABET OLSDOTTER SJÖGREN, * 8/7 1846, d. t. bonden Olof Sjögren i Kölsjön, Hassela. † 3/7 1914.
INGRID MÄRTA, * 11/2 1870. Utfl. t. Hög, Häls. 1899
JONAS OLOF, * 5/2 1872. † 22/9 1875
LARS PETTER, * 30/7 1874                                 23
JONAS OLOF, * 20/12 1875                                24
HELENA KATRINA, * 9/2 1877. † 12/7 1884
MARGRETA KRISTINA, * 10/9 1878                      25
ERIK ANDREAS, * 9/4 1880                                26
JOHAN ALFRED, * 17/5 1882                              27
HELENA KATRINA, * 12/10 1884                         17U8
HULDA MELINDA, * 16/10 1886                           28
KARL, * 1/3 1890. † 24/3 1890
IDA ELISABET, * 12/9 1892                                29


—12T21—

15 ANDERS OLOF SJÖLIN, * 13/3 1862, s. t. kolare Jonas Sjölin i Bjällervik, Franshammar, Hassela. Arbetare, bos. i Franshammar. † 8/11 1944.
19Z2 INGEBORG PERSSON, * 11/5 1884, d. t. bonden Per Persson i Kölsjön 1, Hassela. † 29/12 1954.
BERTA, * 13/7 1904
OLIVIA, * 9/8 1910. † 10/8 1910
JONAS, * 25/7 1911. † 31/3 1915
PER OLOF, * 21/3 1913                                      36
JONAS, * 27/1 1917. † 22/2 1917
JONAS, * 10/7 1918. Skogsarb.
ANTON, * 30/8 1919. Skogsarb.
ARON, * 15 3 1921. Skogsarb.
KARIN INGEBORG, * 8/1 1923                            37
ESTER HELENA, * 25/6 1926. Utfl. t. Karlsborg, Skarab. l. 1948
KARL TURE, * 26/3 1928. Skogsarb. i Hassela

—22—

16 PER SJÖGREN, * 14/1 1865, s. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar, Hassela. Arrend. vid Franshammars bruk. † 16/11 1940.
4R18 ANNA MARGRETA HÖGBERG, * 15/5 1871, d. t. kolare Joh. Högberg i Franshammar. † 19/1 1921.
ANNA ELVIRA, * 9/6 1892. Utfl. t. Stockholm 1913
JOHAN EDVARD, * 14/3 1894. Skogsarb. † ./. 1941
OLGA KATRINA, * 18/9 1896. Utfl. t. Sundsvall 1930
PER ARTUR, * 27/12 1898                                  38
LYDIA MARIA, * 24/1 1900. Emigr. t. USA 1921
IRMA MARGRETA, * 12/1 1902                            39
ANDERS REINHOLD, * 17/6 1904. Emigr. t. USA 1923
VERA KRISTINA, * 18/6 1907                              40
KARL GEORG, * 24/12 1909                               41
TORA JOHANNA, * 6/10 1912                              (X3)4G68
TORE, * 4/3 1915. Skogsarb., bos. i Franshammar

—23—

17 LARS PETTER RÅBOM, * 30/7 1874, s. t. J. P. Råbom i Franshammar, Hassela. Torpäg. i Franshammar. † 27/7 1960.
(X3)1A10 MARGRETA GUSTAVA FAGERSTRÖM, * 23/8 1883, d. t. J. G. Fagerström i Franshammar. † 18/1 1962.
KARIN MARGRETA, * 25/12 1900                         42
JOHAN ALFRED, * 6/7 1902                                43
PER OLOF, * 2/11 1903                                      44
MARIA ELISABET, * 10/9 1905. Fl. t. Hässjö, V.-norrl. 1933
KARL GUSTAF, * 13/12 1906. Skogsarb., bos. i Franshammar
ANNA KRISTINA, * 15/7 1908. Fl. t. Stockholm 1938
IDA GUSTAVA, * 5/5 1910. Fl. t. Timrå, V.-norrl. 1939
ANDERS REINHOLD, * 17/4 1912                        45
LARS ERIK, * 3/7 1914                                      46
HILDA ELIDA, * 6/9 1916                                   6U14
RAGNAR, * 9/11 1919                                       47
NILS TURE, * 13/8 1922. Skogsarb., bos. i Franshammar
INGRID MÄRTA, * 25/10 1924                             48
KNUT JONAS, * 28/9 1926                                  49
VERNER, * 13/12 1932. Fl. t. Häverö, Sth. 1956


—12T36—

21 PER OLOF SJÖLIN, * 21/3 1913, s. t. arbetaren A. O. Sjölin i Franshammar, Hassela. Skogsarb., bos. i Franshammar.
22V2 MARGARETA KRISTINA SKOGLUND, * 5/12 1926, d. t. skogsarb. P. A. Skoglund i Malungen, Hassela.
JAHN ERIK ”SKOGLUND, * 15/11 1945
LISBETH MARGARETA ”SJÖLIN”, * 2/8 1950
PER ÅKE ”SJÖLIN”, * 13/6 1956


—12T41—

22 KARL GEORG SJÖGREN, * 24/12 1909, s. t. arrend. Per Sjögren i Franshammar, Hassela. Arrend., bos. i Franshammar.
(Y54) ANNA KRISTINA PERSSON, * 19/4 1915 i Torps sn, V.-norrl.
ULLA BRITT, * 21/3 1935                                   15T15
GERD MAJVOR, * 8/2 1942
INGA LISA, * 1/6 1949


—12T43—

23 JOHAN ALFRED RÅBOM, * 6/7 1902, s. t. husman L. P. Råbom i Franshammar, Hassela. Arrend. i Franshammar.
3V5 KARIN AGNETA NORMAN, * 13/4 1909, d. t. torp. J. P. Norman i Malungen, Hassela.
ALFRED LEO, * 15/10 1936                                 60
ELSA MARGARETA, * 9/4 1938. Hush.-bitr.
STIG ALVAR, * 13/4 1940. Skogsarb.
RUT GUSTAVA, * 7/4 1941. Utfl. t. Sundsvall 1959
KARL GÖSTA, * 9/10 1943
KURT ROLAND, * 27/2 1946


—12T47—

23 RAGNAR RÅBOM, * 9/11 1919, s. t. torpäg. Lars Petter Råbom i Franshammar, Hassela. Fabriksarb., bos. i Franshammar 1:34.
11R9 BRITA DOROTEA BOM, * 22/5 1923, d. t. arrend. Eskil Bom i Norrbäck, Hassela.
LEIF OLOF, * 21/2 1942
PER ESKIL ROLF, * 1/7 1944
BJÖRN RAGNAR, * 28/6 1946
BO ERIK, * 31/10 1947. † 11/11 1947
LILLEMOR BIRGITTA, * 28/4 1949


—12T49—

23 KNUT JONAS RÅBOM, * 28/9 1926, s. t. L. P. Råbom i Franshammar, Hassela. G. 3/11 1956. Snick.-arb., bos. i Franshammar.
6U16 ULLA LINNEA STRID, * 29/1 1935, d. t. jordbruksarb. Joh. Fr. Strid i Franshammar, Hassela.
JAN ANDERS ”SJÖLIN”, * 21/6 1959


—15T1—

(S15) ERIK JOHAN EKVALL, * 20/3 1844 i Ekshärads sn, Värml. G. 31/5 1867. Bonde o. skräddare vid Franshammar, Hassela. † 6/12 1897.
25U1 MARIA ELISABET POUSARD, * 26/5 1843, d. t. smeden Erik Pousard i Fransharnmar. † 20/2 1912.
ERIK, * 22/3 1868                                            3
JOHAN, * 23/3 1870                                          4
MARIA, * 19/2 1874. † 10/11 1875
MARIA, * 15/8 1876. Utfl. t. Veckholm, Upps. 1898
ANNA, * 22/6 1879                                           12U10
KARL, * 28/9 1882                                            5

—2—

(S15) KARL EKVALL, * 1846 i Ekshärads sn, Värml. Skomakare, bos. i Franshammar, Hassela. † 7/3 1930.
(X3)27E1 CAROLINA HÖGLUND, * 23/10 1865, d. t. bonden Erik Höglund i N. Älgered, Bergsjö. † 25/9 1940.
KRISTINA ELISABETH, * 22/9 1890                      8V12
ALMA KATHRINA, * 16/3 1892                            1S32
HILDA MARIA, * 21/12 1895                               2T42

—3—

1 ERIK EKVALL, * 22/3 1868, s. t. skrädd. E. J. Ekvall i Franshammar, Hassela. G. 19/12 1893. Arb. Utfl. t. Bergsjö 1896. »Rättare i Bolle», kyrkvärd o. kommunalordför. † 7/5 1946.
19U6 EMMA KRISTINA JOHANSSON, * 5/5 1869, d. t. kolare Per Johansson i Franshammar. † 9/4 1934.
KATHRINA ELISABETH, * 15/12 1894                   6
ERIK PETRUS, * 8/1 1899                                   7

—4—

1 JOHAN EKVALL, * 23/3 1870, s. t. skrädd. E. J. Ekvall i Franshammar, Hassela. Rättare vid Franshammars Bruk. † 20/1 1954.
3R38 ELISABETH MARIA NORBERG, * 25/10 1874, d. t. bonden Christoff. Norberg, i Långvik, (Mörtsjö), Hassela. † 18/6 1915.
ERIK VERNER, * 12/10 1895                               8
EVA ELISABETH, * 16/6 1897. Fl. t. Attmar 1920
JOHAN RAGNAR, * 13/5 1898. Byggn.-arb. bos. Franshammar
CARL TYCHO, * 28/4 1899                                  9
BRICKEN LINNEA, * 28/8 1900                            3U36
SIRI MARIA, * 4/4 1902. Fl. t. Harmånger 1921
JUDIT MARGRETA, * 20/7 1905                           4T89
THEA KRISTINA, * 15/11 1907                            7T84
NILS TORE, * 23/12 1910                                   10
OLOF FOLKE, * 6/1 1913                                    11


—15T10—

4 NILS TORE EKVALL, * 23/2 1910, s. t. rättare Joh. Ekvall i Franshammar, Hassela. Elektriker, bos. i Franshammar.
(X14) EVA KRlSTINA NILSSON, * 20/10 1918 i Harmånger, Häls.
NILS FOLKE, * 27/8 1939                                   18
ERIK ALLAN, * 21/4 1944
ELSA BIRGITTA, * 5/3 1949
EVA ANITA, * 26/4 1957


—17T2—

1 ERIK OLOFSSON ÅSBERG, * 3/10 1828, s. t. torp. Olof Åsberg i Malungsås, Hassela. G. 24/6 1842. Kolare vid Franshammars Bruk. Rymt t. Amerika. 1869.
(X4)48F5 ANNA CATHARINA EKENGREN, * 4/11 1820, d. t. Per Ekengren i Österbo, Bjuråker. Fl. t. Attmar.
ANNA MARIA, * 1/10 1853. Fl. t. Attmar
PER OLOF, * 14/12 1855. Fl. t. Attmar


—1U1—

(Y33) OLOF NYLANDER, * 21/3 1730, infl. fr. Njurunda, Medelpad. Kolare vid Franshammars bruk. † 1801.
(Y33) SIGRID OLOFSDOTTER, * 30/10 1730, infl. fr. Njurunda
NILS, * 25/3 1755                                             2
DANIEL, * 19/2 1761
PEHR, * 18/2 1767
HINDRIC, * 10/3 1772                                       3
SIGRID, * 14/2 1776. † 6/3 1781


—1U6—

2 NILS NILSSON FRISK, * 26/2 1798, s. t. kolare Nils Olsson i Långnäs, Hassela. G. 4/11 1821. Kolare vid Franshammars bruk, bos. i Långnäs. † 2/8 1884.
12R1 MARGRETA JONSDOTTER, * 25/10 1796, d. t. Jon Jonsson i Nordanbro, Hassela. † 2/10 1871.
KARIN, * 14/9 1822                                          2T36
NILS, * 3/7 1825                                              9
ANNA, * 20/3 1828                                           2P41
ELISABET, * 18/8 1831                                      18U15
MARGRETA, * 5/8 1838                                      10


—1U9—

6 NILS NILSSON BERGVIK, * 3/7 1825, s. t. kolare Nils Frisk i Långnäs, Hassela. G. 2 ggr. Kolare vid Franshammars bruk. † 18/12 1891.
24Y1 HELENA CHRISTINA MATSDOTTER, * 26/1 1826, d. t. husman M. Bäckvall i Korpåsen, Hassela. G. 21/10 1849. † 5/3 1853.
1P17 CARIN NILSDOTTER, * 27/6 1823, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela. G. 27/12 1853. † 30/1 1880.
NILS, * 24/2 1853. Anst. vid Franshammars bruk. † 9/7 1928
PER, * 18/11 1854                                            12
JONAS, * 28/5 1857                                          13
HELENA, * 21/7 1859                                        14
KARIN MARGRETA, * 15/12 1860                         15


—1U12—

9 PER NILSSON BERGVIK, * 18/11 1854, s. t. kolare Nils Bergvik i Franshammar, Hassela. Bruksarb. vid Franshammars bruk. Fl. t. Ede, Bergsjö 1904. † 7/8 1912.
(X3)10H11 SIGRID ERIKA RING, * 3/7 1862, d. t. Per Ring i Ede, Bergsjö. Fl. t. Norrbo 1920. † 14/6 1936.
NILS PETTER, * 6/6 1884                                   17
KARIN KRISTINA, * 24/1 1886. † 14/5 1886
JONAS VICTOR, * 24/1 1887. † 19/4 1887
JOHAN ALFRED, * 1/2 1888. Fl. t. Norrbo 1920
SELMA KRISTINA, * 19/5 1890                            3T44
IDA KATHRINA, * 8/2 1892. Fl. t. Hälsingtuna 1925
KLARA ERIKA, * 14/9 1894                                 (X3)27J1
ALMA SELINA, * 8/10 1897. Fl. t. Hudiksvall 1914. † 28/10 1918
OLOF, * 6/12 1898. † 7/12 1898
HILDA MATILDA, * 8/2 1900                               18
ESTER MARIA, * 1/8 1901. Fl. t. Forsa 1922

—13—

9 JONAS NILSSON BERGVIK, * 28/5 1857, s. t. kolare Nils Bergvik i Franshammar, Hassela. Ko1are vid Franshammars bruk. † 22/5 1909.
(X4)15A17 ANNA ROSINA ELISABET NILSSON, * 17/11 1866, d. t. skrädd. Gust. Ulrik Nilsson i Hedvigsfors, Bjuråker. † 15/5 1950.
GUSTAF ULRIK, * 15/6 1887. Montör, mjölnare utfl. t. Harmånger.
NILS VERNER, * 21/7 1889. Utfl. t. Göteborg 1911
EDLA KATRINA, * 5/7 1892. † 21/1 1899
NANNA KRISTINA, * 21/6 1895                           8T9
PER IVAR, * 30/1 1897. † 15/2 1898
PER HERIBERT, * 16/3 1899                               25
JOHAN FREDRIK, * 14/11 1901                           19
EDLA ELISABET, * 4/9 1904                                12T44
GERDA MARGRETA, * 19/7 1907. † 1/5 1909

—14—

9 HELENA BERGVIK, * 21/7 1859, d. t. kolare Nils Bergvik i Franshammar, Hassela. † 7/9 1883.
NILS PEHR, * 30/8 1883. † 8/9 1883

—15—

9 KARIN MARGRETA BERGVIK, * 15/12 1860, d. t. kolare Nils Bergvik i Franshammar, Hassela. Bos. i Franshammar. † 21/7 1901.
NILS PETER, * 22/9 1882. Skräddare, utfl. t. Stockholm


—1U19—

13 JOHAN FREDRIK BERGVIK, * 14/11 1901, s. t. Jon. Bergvik i Franshammar, Hassela. Mjölnare vid Franshammars bruk, sen. montör.
(X14) ANNA KRISTINA LARSSON, * 2/3 1908 i Harmångers sn, Häls.
DAGMAR ELISABET, * 22/12 1929. Utfl. t. Hudiksvall 1948
INGRID KRISTINA, * 27/6 1931                           3U47
RAGNHILD ANNA-LISA, * 2/9 1932. Utfl. t. Hudiksvall 1952
NILS LENNART, * 31/5 1935                               23
BROR LAGE FREDRIK, * 6/3 1939. Utfl. t. Hudiksvall 1959
ANDERS TOMMIE, * 3/3 1949
LENA BIRGITTA, * 6/3 1953, (d.d.)


—1U23—

19 NILS LENNART BERGVIK, * 31/5 1935, s. t. mjölnaren J. F. Bergvik i Franshammar, Hassela. Chaufför. bos. i Franshammar. Utfl. t. Hudiksvall 1957.
1Z148 EIVOR MARGARETA WALLNER, * 10/2 1933, d. t. skomakarmäst. Rickard Wallner Kallbäck, Hassela.
PER LENNART, * 27/3 1955


—2U2—

1 BENJAMIN PALM, * 31/8 1748, s. t. smeden Johan Palm i Strömsbruk, Harmånger. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 15/9 1796.
3U2 BRITA PEHRSDOTTER STOCKHUS, * 8/10 1755, d. t. smeden Per Stockhus i Franshammar. † 21/2 1802.
MARGRETA, * 10/8 1775                                    1R8
PEHR, * 23/2 1778
JOHAN, * 17/6 1780
ELISABET, * 4/7 1783                                       4T10
BENJAMIN, * 25/1 1786. † 27/3 1790
ERIC, * 3/1 1789
BRITA, * 6/12 1791
BENJAMIN, * 28/6 1795                                     (X3)2B10

—3—

1 JOHAN JOHANSSON PALM, * 29/3 1751, s. t. smeden Johan Palm i Ströms bruk, Harmånger. G. 17/10 1779. Mästersmed i Franshammar. † 6/7 1810.
33U1 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 23/9 1757, d. t. sågv.- arb. Pehr Persson i Franshammar. † 15/11 1828.
MARGRETA, * 30/6 1780. † 30/6 1780
CARIN, * 8/11 1782                                          4
JOHAN, * 3/2 1788. † 13/4 1788
MARGRETA, * 22/4 1789                                    5
BRITA, * 26/9 1791

—4—

3 CARIN JOHANSDOTTER PALM, * 8/11 1782, d. t. smeden Joh. Palm i Franshammar, Hassela.
CHRISTINA, * 3/2 1803
CARIN MARGRETA, * 13/3 1804

—5—

(Y25) JOHAN NORMAN, * ./. 1800 i Högsjö sn, V.-norrl. G. 23/4 1832. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1836. (Andersfors bruk.) † 28/4 1865.
3 MARGRETA JOHANSDOTTER PALM, * 22/4 1789, d. t. smeden Joh. Palm i Franshammar, Hassela. † 11/12 1871.
ANNA MARGRETA, * 30/9 1811                           1Z189
JOHAN, * 26/8 1815                                          6
PER, * 26/8 1815. Utfl. t. Tuna sn, V.-norrl. 1839
ANDERS FREDRIK, * 13/6 1832                           7

—6—

5 JOHAN JOHANSSON PALM, * 26/8 1815, styvs. t. smeden Joh. Norman i Franshammar, Hassela. Sågställare o. bonde i Gamsäter, Bergsjö. † 20/11 1886.
(W3S) ELISABETH HELLBERG, * 1/5 1820 i Sundborns sn, Kopp. † 20/3 1895.
ANDERS AUGUST, * 18/2 1849, (styvs.)               8
HEDVIG MARGRETA, * 4/1 1855. † 8/1 1855
PER JOHAN, * 1/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1881
CARL FREDRIK, * 12/8 1860. † 3/10 1862

—7—

5 ANDERS FREDRIK NORMAN, * 13/6 1832, styvs. t. smeden Joh. Norman i Franshammar, Hassela. Bruksarb. i Andersfors, Bergsjö. † 2/2 1867.
(Y62) CHRISTINA ELISABET WIKSTRÖM, * 17/12 1823 i Viksjö sn, V.-norrl. † 20/12 1870.
JOHAN ERIC, * 28/10 1853. † 3/4 1854
ANDERS ERIK, * 25/4 1855                                9
JOHAN FREDRIK, * 1/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1884
CHRISTINA MARGRETA, * 30/3 1861. † 21/2 1870
PEHR GUSTAF, * 1/3 1863                                  (X3)15M23
CARL LEONHARD, * 1/10 1865. † 20/4 1866

—8—

6 ANDERS AUGUST ARVIDSSON SNAR, * 18/2 1849 i Gamsäter 3, Bergsjö. G. 12/11 1871. Soldat vid Häls. reg. samt timmerman, bos. i Gamsäter. † 16/5 1928.
(S43) CHRISTINA JONSDOTTER KULLANDER, * 14/3 1851, d. t. Jonas Kullander i Lysvik, Värml. † 30/5 193
CAROLINA CHRISTINA, * 1/10 1872                     10
CARL JOHAN THEODOR, * 7/10 1874. † 3/2 1875
PER ADOLF, * 23/6 1876                                    11

—9—

7 ANDERS ERIK NORMAN, * 25/4 1855, s. t. bruksarb. A. F. Norman i Andersfors, Bergsjö. Kolare vid Franshammars bruk, sen. arrend. i Gräsåsen 4, Hassela. † 11/1 1935.
2P52 CARIN ELISABET PEHRSDOTTER, * 24/2 1857, d. t. bonden Pehr Jonsson i Stakholm, Hassela. † 30/1 1952.
JONAS, * 17/10 1876                                        12
ERIK, * 31/8 1878. † 17/10 1905
ANNA ELISABETH, * 10/1 1881                           1P32
HULDA KRISTINA, * 11/6 1884. † 15/8 1905
JOHAN PETER, * 20/8 1885                                13


—3U1—

(X31) JEAN STOCKHAUS, * 1707, infl. fr. Iggesunds bruk, Njutånger. G. 2 ggr. Hammarsmed vid Hedvigsfors bruk, Bjuråker.
(G31) CHERSTIN PEHRSDOTTER, * ./. 1701, infl. fr. Njutånger. † 1738.
(B15) CHERSTIN JOHANSDOTTER, * ./. 1705, infl. fr. Hassela. † 17/1 1780.
PEHR, * ./. 1730                                               2
CHRISTINA, * ./. 1734. G. m. skrädd. Daniel Nordin i Norrbo. (X33)9A3
JOHAN (JEAN), * ./. 1737                                   3
ERIC, * ./. 1744                                                4

—2—

1 PEHR STOCKHAUS, ./. 1730, s. t. smed. Jean Stockhaus i Hedvigsfors, Hassela. G. 2 ggr. Smed vid Franshammars bruk. † 1/10 1814.
(Y54) LISBETH OLOFSDOTTER, * 12/10 1720, d. t. bonden Olof Persson o. h. h. Brita Persdot. i Hängsta by, Torps sn, V.-norrl. G. 1752. † 20/3 1785.
(X15) MARGRETA ANDERSDOTTER, * 9/5 1757, u. ä. d. t. sold. And. Hansson o. Margta Olsdot. i Kyrkbyn, Hassela. † 29/8 1826.
CHRISTINA, * 25/6 1753. † 7/2 1782 (drunknat)
BRITA, * 8/10 1755                                           2U2
ELISABETH, * 26/1 1758                                    5
CHRISTINA, * 24/9 1786                                    4T11
MARGRETA, * 4/3 1791                                      3U21
CATHRINA, * 31/10 1794                                   5S23

—3—

1 JOHAN STOCKHAUS, * ./. 1737, s. t. smed. Jean Stockhaus i Hedvigsfors, Bjuråker. Mästersmed vid Franshammars bruk. Fl. t. Harmånger.
(X4) MARGRETA ANDERSDOTTER, * ./9 1736, infl. fr. Bjuråker.
CHRISTINA, * 24/10 1760. Fl. t. Harmånger
JOHAN, * 19/8 1764. Fl. t. Harmånger
MARGRETA, * 11/2 1767. Fl. t. Harmånger
CATHRINA, * 23/4 1770. Fl. t. Harmånger

—4—

1 ERIC STOCKHAUS, * ./. 1744, s. t. smed. Jean Stockhaus i Hedvigsfors bruk, Bjuråker. G. 2 ggr. Mästersven vid Hedvigsfors bruk. † 17/11 1807.
(X31) ANNA CARIN SVENSDOTTER, * 1745, infl. fr. Njutånger. † ./. 1777.
(X15) CARIN ANDERSDOTTER, * ./. 1743, infl. fr. Hassela. Utfl. 1811. Död o. begravd i Hassela.
CHERSTIN, * 1/6 1770
ANNA, * 27/9 1772 – 6
ANDERS, * 20/2 1775                                        7
JOHAN, * 17/12 1780
ERIC, * 5/6 1787. † 7/8 1789 (vattusot)

—5—

(Y57) ABRAHAM JOHANSSON LÖNN, * 6/9 1751. Infl. fr. Tuna sn, Medelpad. Soldat vid Häls. reg., bos. i Franshammar. (Sågverket.) † 26/10 1817.
2 ELISABET PEHRSDOTTER STOCKHUS, * 26/1 1758, d. t. smeden Pehr Stockhus i Hedvigsfors, Bjuråker. † 10/5 1826.
JOHAN, * 12/1 1781                                          8
ELISABET, * 15/10 1783                                    9
RACHEL, * 21/4 1786                                        18U2
PEHR, * 7/9 1788. Går i Hudiksvall trivialskola
ABRAHAM, * 2/5 1794                                       10
BRITA, * 27/5 1797                                           6T27

—6—

4 ANNA ERSDOTTER STOCKHUS, * 27/9 1772, d. t. smed. Eric Stockhaus i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. o. bos. i Hudiksvall 1811.
SVEN, * ./. 1797. Fl. t. Hudiksvall

—7—

4 ANDERS STOCKHAUS, * 20/2 1775, s, t. smed. Eric Stockhaus i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2 ggr. Kolare, bos. i Furuberg. † 10/4 1858 (ålder).
(X4)38C1 MARIA ELISABET FÄGERSTEN, * 1773, d. t. smed. Eric Fägersten i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 24/8 1798. † 6/10 1830.
(X4)2A6 ANNA JONSDOTTER, * 29/11 1779, d. t. bonden Jon. Hansson i Furuberg, Bjuråker. G. 23/5 1831. † 22/1 1875 (ålder).
CATHRINA MARGRETA, * 16/10 1797                   11
ERIC, * 4/11 1802                                            12
CHRISTINA, * 27/7 1811                                    9U6

—8—

5 JOHAN ABRAHAMSSON LÖNN, * 12/10 1781, s. t. sold. Abrah. Lönn i Franshammar, Hassela. G. 1816. Kolare o. husman, bos. i Franshammar (Bjällervik). † 20/5 1850.
(Y57) BRITA NILSDOTTER, * 11/3 1784 i Tuna sn, V.-norrl. † 21/7 1852.
2P22 ERIC JONSSON, * 11/11 1816 (fosters.)        13


—3U13—

8 ERIC JONSSON, * 11/11 1816, s. t. husman Jon. Ersson i Korpåsen, Hassela. (Fosters. t. Joh. Lönn i Franshammar.) Kolare vid Franshammars bruk, (Bjällervik). Sen. bos. i Ässjö. † 10/11 1903.
5T13 ELISABETH PERSDOTTER, * 1/12 1822, d. t. husman Per Jonsson i Ässjö. † 21/9 1898.
JONAS ”WIK”, * 4/9 1843. Torp. i Ässjö. † 25/6 1938
JOHAN, * 17/11 1844                                        17
PER, * 13/5 1848                                              18
ERIK OLOF, * 11/12 1850                                   19
BRITA CHRISTINA, * 5/3 1854                            4T38
CARIN MARGRETA, * 3/2 1859


—3U17—

13 JOHAN ERSSON KLANG, * 17/11 1844, s. t. kolare Eric Jonsson i Franshammar, Hassela. G. 12/11 1877. Arrend. vid Franshammars bruk. † 5/11 1939.
(X3)1A5 CATHARINA HELENA FAGERSTRÖM, * 7/10 1857, d. t. A. G. Fagerström i Franshammar. † 26/3 1939.
KARIN MARGRETA, * 8/9 1878                            17U7
ERIK GUSTAF, * 14/11 1880. † 7/9 1886
JOHAN PETER, * 28/6 1883                                21
ANDERS REINHOLD, * 25/8 1885                        22
KRISTINA ELISABETH, * 12/5 1888                      (X3)1A17
MARIA ULRIKA, * 20/1 1891. Utfl. t. Delsbo 1910
ERIK GUSTAF, * 30/1 1894                                 23
ANNA ELIDA, * 30/3 1896                                  24
JONAS EDVARD, * 10/6 1899                              25
KLARA LINNEA, * 2/3 1902. † 22/8 1925


—3U22—

17 ANDERS REINHOLD KLANG, * 25/8 1885, s. t. kolare Joh. Klang i Franshammar, Hassela. Avmätare vid Franshammars bruk.
13U1 HILDA ELISABETH KARLSSON, * 26/4 1887, d. t. mjölnare K. J. Andersson i Franshammar.
EDIT ELISABETH, * 31/1 1906. † 28/3 1907
CARL ERNFRID, * 17/1 1908                               33
ANDERS ALFRED, * 23/9 1910                            34
LILLY MARIA, * 18/3 1913                                  35

—23—

17 ERIK GUSTAF KLANG, * 30/1 1894, s. t. arrend. Joh. Klang i Franshammar, Hassela. Skogsarb., bos. i Franshammar. † 17/8 1930.
1Z138 FRIDA CECILIA PERSSON, * 2/2 1901, d. t. C. H. Persson i Österås, Hassela, Utfl. t. Stöde 1931.
SVEN EDVARD, * 8/6 1919. Utfl. t. Gnarp 1932
HELGA LINNEA, * 23/10 1920. Utfl. t. Stöde 1931


—3U25—

17 JONAS EDVARD KLANG, * 10/6 1899, s. t. arrend. Joh. Klang i Franshammar, Hassela. Stallkarl vid Franshammars bruk.
4Z9 BRITA KATHRINA BERGSMAN, * 1/6 1902 i Bjuråkers sn, Häls.
RAGNAR, * 19/3 1921                                        38
RAGNHILD, * 13/3 1922. † 30/4 1922
GÖSTA, * 21/11 1923. † 15/4 1934


—3U33—

22 CARL ERNFRID KLANG, * 17/1 1908, s. t. And. Reinh. Klang i Franshammar, Hassela. Virkesmätare, bos. i Franshammar.
(X23) RAKEL NAEMI HÖGBERG, * 1/7 1917 i Ilsbo, Häls.
KARL OLOF, * 23/7 1951
LARS ANDERS, * 4/10 1953

—34—

22 ANDERS ALFRED KLANG, * 23/9 1910, s. t. stallkarl A. R. Klang, Franshammar, Hassela. G. 15/10 1939. Arrend. i Franshammar. Sen. bonde i Bjåsta 10:8, Bergsjö, (Franshammar).
6U9 KARIN LINNEA STRID, * 30/1 1915, d. t. jordbruk. Svante Strid i Franshammar, Hassela.
BO ARNE, * 4/8 1941. Bos. i Franshammar


—5U3—

2 ERIC OLSSON LÖFQVIST, * 6/1 1749, s. t. trumslag. Olof Löfqvist i Kyrkbyn, Hassela. G. 13/10 1776. Kolare vid Franshammars bruk. † 2/12 1813.
33U1 SIGRID PEHRSDOTTER, * 20/7 1755, d. t. sågv.-arb. Pehr Pehrsson i Franshammar. † 10/3 1818.
PEHR, * 28/11 1777                                          5
CARIN,* 27/10 1782                                          6
BRITA, * 22/3 1787                                           (X3)14E11
OLOF, * 2/2 1792                                             7
MARGRETA, * 4/3 1796                                      16Y4
SIGRID, * 26/6 1801                                         5S24


—5U6—

(X48) JOHAN NORMAN, * 1/11 1778 i Voxna sn, Häls. Infl. fr. Stigsjö, V.-norrl. 1810. G. 26/10 1800. Kolare, bos. vid Sågen, Hassela. † 9/2 1855.
3 CARIN ERSDOTTER LÖFQVIST, * 27/10 1782, d. t. kolare Eric Löfqvist i Franshammar, Hassela. † 21/3 1858.
JOHAN ERIC, * 23/2 1801. † 6/3 1801
JOHAN ERIC, * 25/2 1802                                  10
MARIA, * 5/6 1805                                            1T13
JONAS, * 15/12 1807                                        11
BRITA, * 26/7 1816                                           2S17
PEHR, * 7/2 1819                                             12
ANNA, * 10/12 1821. Utfl. t. Bjuråker 1879
ANDERS, * 10/12 1822. Bruksdräng vid Franshammar. † 18/2 1883
FREDRIC, * 4/10 1826. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5U12—

6 PER JOHANSSON FRANS, * 7/2 1819, s. t. kolare Joh. Norman i Sågen, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk, sen. i Ässjö, Hassela. † 5/9 1895.
(X3)6B8 BRITA LARSDOTTER BERGLUND, * 7/10 1821, d. t. bonden Lars Berglund i Bjåsta 4, Bergsjö. † 29/3 1903.
JOHAN, * 17/9 1843. † 29/9 1866
1Z225 LARS FREDRIK, * 15/9 1863 (fosters.)        15


—6U1—

(X47) LARS GAGNER, * 4/6 1812 i Valbo sn, Gästrikl. Mästersmed i Franshammar, sen. torpare i Kölfors, Hassela. † 12/4 1891.
(X35) ANNA PERSDOTTER, * 2/9 1802 i Åmot, Ockelbo sn, Gästrikl. † 29/11 1868.
JOHAN PETER, * 2/8 1833                                  2
ANNA BRITA, * 14/11 1835                                10T27
MARGRETA KRISTINA, * 10/10 1837                    12U9
LARS OLOF, * 23/4 1840                                    3
ANDERS FREDRIK, * 16 8 1842                           4
ERIK GUSTAF, * 17/10 1845. Arb., bos. i Kölfors. † 1/11 1918

—2—

1 JOHAN PETTER GAGNER, * 2/8 1833, s. t. torp. L. Gagner i Kölfors, Mästersven vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Attmar 1864.
(X3)6B8 MARGRETA LARSDOTTER BERGLUND, * 28/10 1823, d. t. bonden Lars Berglund i Bjåsta 4, Bergsjö.
LARS PETTER, * 5/5 1854. Fl. t. Attmar
JOHAN OLOF, * 8/11 1856, Fl. t. Attmar
ANDERS FREDRIK, * 12/10 1858. Fl. t. Attmar

—3—

1 LARS OLOF GAGNER, * 23/4 1840, s. t. torp. L. Gagner i Kölfors, Hassela. G. 20/10 1861. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † 17/6 1900.
12U5 MARIA OLOFSDOTTER, * 11/1 1832, d. t. kolare Olof Olofsson i Franshammar, Hassela. † 9/5 1922.
ANNA MARGRETA, * 9/2 1864. † 18/3 1864
ANNA MARGRETA, * 14/2 1865                           4T46
MARIA, * 16/1 1867                                          2P80
LARS OLOF, * 1/8 1869                                     5
ERIK GUSTAF, * 19/11 1871. † 29/9 1875
ANDREAS, * 25/12 1873. † 12/3 1896
ERIK GUSTAF, * 17/5 1876                                 6


—6U6—

3 ERIK GUSTAF GAGNER, * 17/5 1876, s. t. kolare L. O. Gagner i Franshammar, Hassela. Jordbruk. i Franshammar. † 29/11 1930.
13U1 HANNA KRISTINA CARLSSON, * 2/1 1881, d. t. mjöln. C. O. Andersson i Franshammar.
ANNA MARIA, * 4/5 1900                                   4T74
SARA MARGRETA, * 4/3 1902                             (X3)1A21
HILDA KRISTINA, * 25/8 1904                            10
JOHAN ERIK, * 17/3 1907. Arrend. i Franshammar
LARS VIKTOR, * 3/10 1909. † 28/12 1909
ANDERS VIKTOR, * 30/11 1910. Skogsarb. i Hassela
LARS ALFRED, * 4/8 1913                                  11
KARL VERNER, * 4/4 1916                                  12
HELGA ELISABET, * 21/11 1918                          (X3)5G126
OLOF OSKAR, * 25/10 1921. † 17/3 1922
HILMA ELVIRA, * 7/5 1923                                 13


—6U8—

4 JOHAN FREDRIK STRID, * 9/1 1874, s. t. arrend. A. F. Strid i Franshammar, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk. Emigr. t. USA 1900.
34U2 JOSEFINA PERSDOTTER, * 6/1 1884, d. t. skomak. Per Pettersson i Franshammar. Emigr. t. USA 1900.
ALBERT, * 11/2 1901. Emigr. t. USA 1900
ANDERS FREDRIK, * 24/4 1902. Emigr. t. USA 1900

—9—

4 SVANTE STRID, * 2/7 1876, s. t. And. Fr. Strid i Franshammar, Hassela. Jordbruk. Franshammar. † 25/6 1920
15U13 JULIANA SUNDELL, * 3/1 1877, d. t. A. P. Sundell i Franshammar. † 22/9 1962.
ANDERS KONRAD, * 13/11 1901                         15
JOHAN FREDRIK, * 4/8 1906                               16
ANNA ELISABET, * 24/4 1908                             3T53
JULIA MARGRETA, * 16/2 1910                           4T72
KARIN LINNEA, * 30/1 1915                               3U34
SVEN, * 24/8 1916                                            17
ERIK ARNOLD, * 22/6 1918                                19


—6U16—

9 JOHAN FREDRIK STRID, * 4/8 1906, s. t. jordbruk. Svante Strid i Franshammar, Hassela. Arrend., bos. i Franshammar.
9Y4 IRMA KRISTINA LUNDIN, * 12/4 1912, d. t. skogvakt. K. O. Lundin i Gräsåsen, Hassela.
ULLA LINNEA, * 29/1 1935 – 12T49
NILS JOHAN, * 20/3 1937. Utfl. t. Gävle 1960. † 31/1 1962
ALVA MARGARETA, * 7/6 1944

—17—

9 SVEN STRID, * 24/8 1916, s. t. Svante Strid i Franshammar, Hassela. Arrend. bos. i Franshammar.
6T71 ANNA LINNEA BACKLUND, * 5/2 1918, d. t. And. Backlund i Malungsås, Hassela.
SVEN YNGVE, * 6/8 1939

—18—

(Z28) HALDO SIXTEN TIDEMAN, * 17/4 1931 i Lit, Jämtl. Fabriksarb., bos. i Berge, Hassela.
15 MAJ-LIS STRID, * 6/5 1936, d. t. byggnadsarb. A. K. Strid i Kyrkbacken, Hassela.
ANITA ELISABET, * 16/9 1954
BERIT CHRISTINA, * 30/8 1957

—19—

9 ERIK ARNOLD STRID, * 22/6 1918, s. t. S. Strid i Franshammar, Hassela. G. 22/7 1961. Skogsarb., bos. i Franshammar.
(X3)1A17 KARIN EVELINA FAGERSTRÖM, * 12/2 1924, d. t. K. G. Fagerström i Franshammar.


—10U2—

(B99) JOHAN JOHANSSON, * 8/12 1829 i Vassunda sn, Sth. G. 26/1 1855. Infl. fr. Bergsjö 1858. Dagakarl vid Franshammars bruk, Hassela. † 9/6 1914.
1 SARA MARGRETA JONSDOTTERFRANK, * 26/4 1832, d. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela. † 7/8 1900.
JONAS, * 27/11 1855                                        5
MARGRETA KRISTINA, * 20/11 1857                    15U14
BRITA, tv, * 31/8 1859. † 3/5 1860
JULIANA, tv, * 31/8 1859                                   6

—3—

1 ERIK JONSSON NORD, * 29/6 1834, s. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ässjö, Franshammar. † 9/5 1929.
11T4 HELENA PERSDOTTER HÄLL, * 25/3 1826, d. t. torp. Per Häll i Sänningstjärn, Bergsjö. † 12/11 1906.
JULIANA, * 14/6 1855                                       7
PER, * 1/12 1858                                              8
KATHRINA HELENA, * 18/5 1861. † 5/2 1862
JONAS ERIK, * 9/4 1853                                    9
ANDERS, * 2/11 1866. Torpare i Ässjö. † 10/9 1944
SVEN OLOF, * 20/7 1870                                   10

—4—

1 JONAS JONSSON FRANK, * 26/8 1847, s. t. sold. Jonas Kraft i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Dagakarl vid Franshammars bruk. Fl. t. Ede, Bergsjö 1880. Fl. t. Gnarp 1895.
1V19 ANNA ANDERSDOTTER PIHL, * 22/1 1840, d. t. torp. Anders Pihl i Gräsåsen, Hassela. G. 1868. † 24/2 1877.
(X3)4N16 GÖLIN NILSDOTTER GARN, * 24/2 1841, d. t. husman Nils Gahn i Bjåsta, Bergsjö.
MARGRETA JULIANA, * 14/1 1869                        (X3)4N26
ANDERS PETER, * 26/9 1873. † 28/8 1885
OSKAR EDVARD, * 15/12 1879                            33
ALMA VIKTORIA, * 28/9 1884. Fl. t. Gnarp.


—10U14—

7 ERIK ALBERT KARLSSON, * 26/8 1887 i Ässjö, Hassela. G. 14/4 1918. Skogsarb., bos. i Franshammar.
(X6) HILMA JOHANNA LINDBLAD, * 12/3 1897. Infl. fr. Delsbo sn, Häls.


—10U16—

8 PER NORD, * 16/12 1883, s. t. Per Eriksson Nord i Ässjö, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk, bos. i Ässjö. † 23/12 1944.
12T16 KRISTINA ERIKA SJÖGREN, * 21/1 1880, d. t. kolare Daniel Sjögren i Ässjö, Hassela.
BERNHARD DANIEL, * 10/11 1901                       26
JOHAN EMIL, * 27/11 1905                                 27
GERTRUD KRISTINA, * 27/4 1908                        (X3)18N42
ANNA MARIA, * 30/6 1910                                  15Y15
DAGNY MARGRETA, * 17/8 1914                         2S54
3R53 KRISTINA MARGRETA, * 4/4 1925, (fosterd.) – 7T89


—10U27—

16 JOHAN EMIL NORD, * 27/11 1905, s. t. Per Nord i Franshammar, Hassela. Bonde i Ässjö, (Berge sss6), sen. byggn.-arb. i Franshammar.
3U27 IRMA KRISTINA STRID, * 23/5 1909, d. t. bonden J. E. Strid i Ässjö.
YNGVE, * 18/12 1929                                        32
JOHN TORSTEN, * 23/11 1933                            34


—10U32—

27 YNGVE NORD, * 18/12 1929, s. t. byggn.-arb. J. E. Nord i Franshammar, Hassela. Byggnadsarb., bos. i Franshammar.
7T85 MAJ-BRITT VALBORG HOLMBERG, * 21/12 1935, d. t. bonden K. B. Holmberg i Kallbäck, Hassela.
JAN CHRISTER, * 16/2 1955


—10U34—

27 JOHN TORSTEN NORD, * 23/11 1933, s. t. J. E. Nord i Franshammar, Hassela. G. 1960. Fabriksarb., bos. i Franshammar.
3R75 ELSI SOLVEIG ÅKERLUND, * 9/9 1939, d. t. P. A. Åkerlund i Kölsjön, Hassela. (Kontorist.)
JOHN KENT PETER, * 7/7 1961


—11U8—

4 ANDERS ANDERSSON STORM, * 15/2 1838, s. t. husman Anders Grym i Ässjö, Hassela. Torp. vid Långnäs, Franshammars bruk. † 12/4 1895.
19V2 CHRISTINA ERSDOTTER NORELL, * 14/6 1847, d. t. bonden Eric Norell i Mörtsjön 4, Hassela. † 21/11 1918.
ERIC, * 18/8 1869                                            16
ANDERS TEODOR, * 10/9 1878. Jordbruk. i Långnäs † 3/1 1952

—9—

4 HANS ANDERSSON GRYM, * 17/2 1842, s. t, husman Anders Jonsson Grym i Ässjö, Hassela. G. 2 ggr. Skräddare, bos. i Franshammar. Utfl. t. Bjuråker 1919. † 24/1 1923.
(Y54) KRISTINA KATRINA ERSDOTTER, * 12/11 1844 i Torps sn, V.-norrl. G. 9/11 1868. † 22/6 1874.
(X3)10H11 MARGRETA KRISTINA RING, * 24/3 1851, d. t. dagakarl Per Olofsson Ring i Ede, Bergsjö. Utfl. t. Bjuråker 1919. † 4/1 1931.
CHRISTINA CATHRINA, * 29/10 1869                   17V14
ERIC ARVID HEDLUND, * 29/4 1872. † 9/8 1905
INGRID MARGRETA, * 17/6 1874. † 29/11 1874
INGRID MARGRETA, * 29/4 1877. † 6/1 1881
EMMA MARGRETA, * 19/11 1881. † 24/9 1889
JENNY MARGRETA, * 9/1 1892                            (X3)14B24


—12U2—

1 OLOF ERSSON BRÖMS, * ./8 1721, s. t. båtsman Eric Bröms i Gnarp. G. 1753. Sågv.-arb., bos. i Franshammar, Hassela. † 5/1 1794.
(X10) CARIN GRELSDOTTER, * 26/5 1720, d. t. bonden Grel Olsson o. h. h. Margta Jacobsdotter i Grängsjö, Gnarps sn. † 26/9 1795.
ERIC, * 20/6 1757. † 20/9 1757
MARGETA, * 24/5 1765                                      3

—3—

(X10) OLOF ANDERSSON, * 12/3 1762, s. t. arb. And. Jönsson o. h. h. Carin Olsdotter vid Gnarps Masugn, Häls. G. 30/3 1788. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † 25/3 1843.
2 MARGETA OLOFSDOTTER, * 24/5 1765, d. t. Olof Ersson Bröms i Franshammar. † 10/5 1845.
CARIN, * 23/12 1788
ANDERS, * 25/8 1791. † 2/3 1831
MARGTA, * 16/12 1793. † 17/7 1811
ANNA, * 28/12 1796                                          4
OLOF, * 21/10 1799                                          5
JÖNS, * 15/4 1803                                            6
BRITA, * 29/7 1806. Tjän:a i Ede, Bergsjö. † 2/9 1832

—4—

(Z54) LARS OLOFSSON SPETS, * 11/6 1795 i Ytterhogdals sn, Jämtl. G. ./4 1822. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älvsund, Bergsjö. † 6/7 1851.
3 ANNA OLOFSDOTTER, * 28/12 1796, d. t. kolare Olof Andersson i Franshammar, Hassela. † 13/9 1879.
OLOF, * 28/7 1823. Fl. t. Bjuråker 1842
MARGRETA, * 25/8 1825. Fl. t. Bjuråker 1840
GUNILLA, * 22/9 1828                                       20B14
ANNA, * 12/3 1831. † 4/2 1853
PER, * 26/8 1833
LARS, * 25/5 1836                                            7
ANDERS, * 17/4 1838

—5—

3 OLOF OLOFSSON, * 21/10 1799, s. t. kolare Olof Andersson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. † 14/12 1868.
1P13 MARGRETA ERICSDOTTER, * 25/3 1800, d. t. torp. Eric Nilsson i Kallbäck, Hassela. † 8/1 1891
MARGRETA, * 4/6 1824                                      14A17
ERIC, * 16/5 1829                                            8
MARIA, * 11/1 1832                                          6U3
BRITA, * 2/9 1838                                            4T111
OLOF, * 22/3 1842                                            9
CARIN, * 5/10 1844. (Änka e. N. N. Uddbom i Skön, V.-norrl. † 6/2 1927

—6—

3 JÖNS OLOFSSON, * 15/4 1803, s. t. kolare Olof Andersson i Franshammar, Hassela. Kolare, bos. i Bjällervik. † 3/9 1850.
(X4)15E8 CHERSTIN LARSDOTTERFORS, * 16/1 1806, d. t. torp. Lars Fors i Ländsjö, Bjuråker. Änka o. omg.                                                22U1.
OLOF, * 10/12 1832. † 10/12 1932
BRITA CHRISTINA, * 20/6 1835                           11T7
CARIN MARGRETA, * 10/4 1843. † 16/4 1846

—7—

4 LARS LARSSON SPETS, * 25/5 1836, s. t. soldaten Lars Spets i Älvsund, Bergsjö. G. 1868. Soldat vid Häls. reg. (Ljusdal), sen. torpare i Älvsund. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(AC7) EVA MAGDALENA ISAKSDOTTER, * 27/8 1841 i Dorotea sn, Vb. Emigr. t. N. Amerika 1882.
LARS PETTER, * 21/1 1869. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA CHRISTINA, * 29/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1882
NILS OLOF, * 15/3 1874. † 11/1 1875
NILS OLOF, * 15/7 1879. Emigr. t. N. Amerika 1882

—8—

5 ERIC OLOFSSON, * 16/5 1829, s. t. kolare O. Olofsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. (Bjällervik.) † 18/6 1896.
18U7 CHRISTINA CATHRINA LINDBERG, * 25/9 1835, d. t. byggmäst. Eric Lindberg i Franshammar. † 26/2 1910.
ERIC, * 20/6 1856. Skogsarb. i Franshammar. † 7/3 1939
OLOF, * 21/11 1860. † 22/2 1888
ANNA MARGRETA, * 26/6 1866                           (X3)14A31
ANDERS, * 17/3 1871. Skomakare i Franshammar. † 26/5 1943
JOHAN, * 1/12 1874. Skogsarb. i Franshammar. † 5/1 1923

—9—

5 OLOF OLOFSSON STRÖM, * 22/3 1842, s. t. kolare Ol. Olofsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk, Sågen. † 2/9 1930.
6U1 MARGRETA KRISTINA LARSDOTTER GAGNER, * 10/10 1837, d. t. Lars Gagner i Källors, Hassela. † 30/1 1915.
ANNA MARGRETA, * 14/2 1863                           (X3)1A10
OLOF, * 26/12 1864. † 23/6 1868
LARS ERIK, * 7/6 1867. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA, * 4/2 1870                                       6U5
BRITA KATHRINA, * 20/6 1872                            6U7
OLOF, * 17/1 1875                                            10
JOHANNA MARIA, tv, * 1/8 1877. † 18/1 1878
ANDERS GUSTAF, tv, * 1/8 1877. † 23/9 1884
MARIA ULRIKA, * 17/1 1881. † 25/9 1884

—10—

9 OLOF STRÖM, * 17/1 1875, s. t. kolare Olof Ström i Franshammar, Hassela. Arbetare vid Franshammar. † 9/5 1949.
15T1 ANNA EKVALL, * 22/6 1879, d. t. skrädd. E. J. Ekvall i Franshammar.
NANNY KRISTINA, * 10/11 1899. † 12/4 1900
JOHAN HUGO, * 25/5 1901. Bruksarb. i Franshammar
ANNA MARGRETA, * 7/12 1902                           21U7
LARS ERIK, * 13/12 1905                                   11
KARL FRITIOF, * 7/5 1909                                  12
ANDERS GUSTAF, * 25/8 1912. † 25/8 1913
ANDERS VIKTOR, * 2/9 1915                              13

—11—

10 LARS ERIK STRÖM, * 13/2 1905, s. t. Olof Ström i Franshammar, Hassela. Byggnadsarb., bos. i Franshammar.
21U6 GERDA KRISTINA GLAD, * 4/11 1908, d. t. O. A. Glad i Ässjö, Hassela.
OLOF RUNE, * 16/10 1929. Skogsarb., bos. i Franshammar

—12—

10 KARL FRITIOF STRÖM, * 7/5 1909, s. t. Olof Ström i Franshammar, Hassela. G. 24/6 1939. El-montör, bos. i Franshammar.
14U3 TYRA KRISTINA NÄSMAN, * 28/8 1917, d. t. förman V. M. Näsman i Ässjö, Hassela.
ANNA-LISA KRISTINA, * 22/6 1940

—13—

10 ANDERS VIKTOR STRÖM, * 2/9 1915, s. t. Olof Ström i Franshammar, Hassela. Byggnadsarb., bos. i Franshammar.
1U21 ELNA MARGRETA BERGVALL, * 23/1 1913, d. t. A. A. Bergvall i Kyrkbacken, Hassela.
KARL ERIK, * 5/1 1938


—13U1—

(W12) CARL JOHAN ANDERSSON, * 5/4 1840 i Grangärde sn, Kopp. Infl. fr. Gnarp 1880. G. 8/5 1863. Mjölnare vid Franshammars bruk. † 29/5 1908.
(W12) ANNA ELISABET JANSDOTTER, * 6/10 1841 i Grangärde sn, Kopp.
KARL ERIK, * 4/3 1864                                      2
JOHAN ALBERT, * 27/7 1866                               3
VIKTOR,* 17/7 1870                                         4
ANDERS ALFRED, * 10/3 1873                            5
ANNA ALBERTINA, * 15/1 1877. G. 1896 o. utfl. t. Harmånger
HANNA KRISTINA, * 2/1 1881                             6U6
GUSTAF HILDING, * 25/12 1883. Utfl. t. Bergsjö 1909
HILDA ELISABET, * 26/4 1887                            3U22

—2—

1 KARL ERIK KARLSSON, * 4/3 1864, s. t. K. J. Andersson i Franshammar, Bergsjö. Mjölnare i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Delsbo 1900.
(X3)1N31 SIGRID KATRINA KARP, * 30/10 18’64, d. t. rättare Nils Karp i Ede, Bergsjö. † 6/6 1953.
ANNA MARGRETA, * 23/9 1884. Fl. t. Delsbo 1900
JENNY MARIA, * 21/2 1888. Fl. t. Delsbo 1900
SALLY ELISABET, * 30/3 1896. Fl. t. Delsbo 1900

—3—

1 JOHAN ALBERT KARLSSON, * 27/7 1866, s. t. mjölnare Karl Joh. Andersson i Franshammar, Hassela. Rättare vid Franshammars bruk. † 25/8 1909.
(X3)27E1 KATRINA MATHILDA HÖGLUND, * 22/12 1867, d. t. bonden Erik Höglund i N. Älgered, Bergsjö. † 17/2 1947.
ANNA, * 15/9 1889                                           (X3)10E70
KRISTINA, * 6/3 1891                                       10T46
EMMA ELLDA, * 13/4 1893. Emigr. t. USA 1912
ALMA KATHRINA, * 12/11 1897                           2S52
CARL WILLNER, * 16/2 1900, skogsarb. † 25/9 1918
FANNY MATHILDA, * 1/9 1902. Emigr. t. USA 1919
SIGNE MARIA, * 9/5 1905. Utfl. t. Stockholm 1938
ERIK GUSTAF, * 6/11 1908                                 6

—4—

1 VIKTOR CARLSSON, * 17/7 1870, s. t. mjöln. K. J. Andersson i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Skogvaktare, bos. i Bjåsta, Bergsjö. † 29/7 1948.
(X3)8L17 BRITA PERSDOTTER, * 6/8 1872, d. t. bonden Per Ersson i Hångberg s1, Hassela. † 26/11 1902.
(X3)1A11 ALMA KATRINA BERGLUND, * 21/2 1899, d. t. rättare K. E. Berglund i Andersfors, Bergsjö.
KARL BERNHARD, * 27/8 1899                            7
(X3)1A11 ELIN KRISTINA, * 21/2 1919                 8
EDIT ELISABET, * 15/4 1923                              (X3)2L22
ASTRID MARIA, * 15/9 1925                               (X3)30D2
LYDIA KATRINA, * 29/5 1927                              9
INGRID VIKTORIA, * 7/9 1928                            10

—5—

1 ANDERS ALFRED CARLSSON, * 10/3 1873, s. t. mjöln. K. J. Andersson i Franshammar, Hassela. Mjölnare vid Franshammar, sen. bos. i Vade, Bergsjö. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1912. † 18/11 1950.
(X3)1N31 SARA MARGRETA NILSDOTTER KARP, * 16/6 1877, d. t. kolare Nils Karp i Franshammar. † 25/2 1954.
JOHAN ALFRED, * 4/10 1896. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1912. † 7/3 1950
NILS VIKTOR, * 9/7 1899. † 20/4 1900
GERDA ELISABETH, * 12/7 1903                         12
LILLY MARGRETA, * 21/10 1904. † 15/9 1905
LILLY MARIA, * 19/3 1907. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1940
NILS VIKTOR, * 20/9 1909. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1912


—15U2—

1 JOHAN ANDERSSON RÖDJARE, * 1755, s. t. And. Rödjare i Attmars sn, Medelpad. Mästersmed vid Franshammars bruk. † 21/7 1811.
(X14) ANNA MARGRETA STARE, * 1752, infl. fr. Harmånger. † 14/4 1823.
JOHAN, * 1/1 1778                                           3
CATHRINA, * 10/7 1781                                     4
MARIA ELISABET, * 29/11 1785                          16U2
BRITA CHRISTINA, * 6/4 1790                            20U5
ANDERS, * 17/3 1794                                        5

—3—

2 JOHAN RÖDJARE, * 1/1 1778, s. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar, Hassela. Mästersven vid Franshammars bruk. † 13/10 1828 (drunknat).
5U4 CARIN PEHRSDOTTER, * 22/12 1778, d. t. torp. Pehr Olofsson i Lillsund, Hassela. † 20/4 1851.
BRITA JONSDOTTER, * 28/9 1805 (styvd.)
ANNA MARGRETA, * 28/9 1810. Fl. t. Ströms bruk, Harmånger 1830
JOHAN, * 5/7 1813                                           6
CARIN, * 24/4 1816                                          7
PEHR, * 23/2 1819                                            8

—4—

(W27) LARS BERGSTRÖM, * ./. 1778. Infl. fr. Ore sn, Kopp. Koldräng vid Franshammars bruk.
2 CATHRINA JOHANSDOTTER, * 10/7 1781, d. t. smeden Johan Rödjare i Franshammar.
MARGRETA, * 29/6 1807

—5—

2 ANDERS JOHANSSON RÖDJARE, * 17/3 1794, s. t. smeden Johan Rödjare, Franshammar, Hassela. G. 19/11 1817. Bonde i Berge 4, ”Lillvall”. † 16/2 1861.
10T6 CHERSTIN NILSDOTTER TUPP, * 14/11 1795, d. t. bonden Nils Tupp i Nordanbro ss4, Hassela. † 19/8 1857.
NILS, * 20/1 1819                                            9
KARIN, * 24/12 1821                                         2P31

—6—

3 JOHAN RÖDJARE, * 5/7 1813, s. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar, Hassela. G. 24/6 1839. Mästersven vid Franshammars bruk. Utfl. t. Bergsjö 1870, Andersfors. † 5/ 4 1881.
10T7 MARTHA OLSDOTTER TUPP, * 15/4 1806, d. t. kolare Olof Tupp i Knacknäs, Hassela. † 28/3 1881.
MÄRTA CATHRINA ”WOLCAN”, * 27/10 1827 (styvdotter) – 16U4
BRITA CHRISTINA, * 16/3 1840                          10
ANNA ELISABET, * 7/9 1842                               11

—7—

(X4) ANDERS REINHOLID SUNDELL, * 17/11 1816, infl. fr. Bjuråkers sn, Häls. G. 31/5 1841. Spiksmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 15/2 1864.
3 CARIN JOHANSDOTTER RÖDJARE, * 24/4 1816, d. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar. † 20/11 1896.
JOHAN, * 10/2 1842                                          12
ANDERS PETER, * 25/3 1844                              13
REINHOLD ”RÖST”, * 9/6 1845. Fl. t. Harmånger 1869
ANNA CATHRINA, * 21/2 1848                            2T34
VILHELM, * 13/8 1850. Skogsarb. i Skansfors. † 27/4 1919
ERIC OLOF, * 30/6 1852                                    14
JONAS, * 8/5 1854. † 26/8 1854
BRITA, * 23/5 1857                                           5Z16
JONAS, * 12/9 1860. † 31/8 1864

—8—

3 PER RÖDJARE, * 23/2 1819, s. t. smeden Johan Rödjare i Franshammar. G. 1246. Mästersven vid Andersfors bruk, i Bergsjö. † 17/12 1894.
(Y8) MARGRETA LARSDOTTER ELF, * 24/5 1824 i Attmars sn, V.-norrl. † 18/3 1897.
CARIN MARGRETA, * 4/11 1847. Fl. t. Iggesund 1873
JOHAN OLOF, * 21/9 1849. Fl. t. Harmånger 1867
LARS PETTER, * 2/10 1855. Fl. t. Harmånger 1872
ANDERS FREDRIK, * 19/4 1858. Fl. t. Harmånger 1872
NILS ERIK, * 19/9 1860                                     15
CARL ALFRED, * 8/6 1863                                  16
CHRISTINA ELISA, * 18/5 1866. Fl. t. St. Kopparberg 1890

—9—

5 NILS ANDERSSON TUPP, * 20/1 1819, s. t. bonden And. Johansson Rödjare i Berge 4, ”Lillvall”, Bonde i Berge 4, ”Lillvall”. (Hem.-skatt. 16 pngl.) † 22/5 1883.
(X3)4K10 ANNA MARGRETA JONSDOTTER, * 18/10 1818, d. t. kolare Jon. Olofsson i Franshammar, Hassela. † 5/9 1898.
CHRISTINA, * 28/8 1844                                    17

—10—

6 BRITA CHRTSTINA RÖDJARE, * 16/3 1840, d. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar, Hassela. Bos. i Gamsäter, Bergsjö. † 27/2 1915.
JOHANNA, * 15/7 1867                                      18

—11—

6 ANNA ELISABET RÖDJARE, * 7/9 1842, d. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar, Hassela.
MARGRETA JONSDOTTER, * 19/12 1864

—12—

7 JOHAN SUNDELL, * 10/2 1842, s. t. smeden A. R. Sundell i Franshammar, Hassela. Smed, bos. i Fagernäs. † 27/12 1911.
(X14) KATHRINA ERSDOTTER, * 17/11 1849 i Harmångers sn, Häls. Hush:a. Emigr. t. USA 1913.
JOHAN ERIK, * 29/1 1871. Utfl. t. Hälsingtuna 1891
BRITA KAROLINA, * 18/9 1873                            (X3)14E35

—13—

7 ANDERS PETTER SUNDELL, * 25/3 1844, s. t. smeden A. R. Sundell i Franshammar, Hassela. Dagakarl vid Franshammars bruk. † 23/10 1913.
(X14) JULIANA ERSDOTTER, * 17/4 1842 i Harmånger, Häls. (Blind.) † 8/9 1919.
KATARINA, * 23/6 1873                                     19
JULIANA, * 3/1 1877                                         6U9
JOHAN, * 17/9 1879. Byggn.-arb., bos. i Franshammar. † 2/8 1926
ANDERS, * 6/2 1885                                         20
ANNA, * 22/6 1888                                           3U21

—14—

7 ERIC OLOF SUNDELL (BÖS), * 30/6 1852, s. t. smeden A. R. Sundell i Franshammar, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk. † 17/9 1886.
10U2 MARGRETA KRISTINA JOHANSDOTTER, * 20/11 1857, d. t. Joh. Johansson i Franshammar. † 14/7 1936.
JOHANNES, * 25/9 1878. † 29/7 1886
KATHRINA KRISTINA, * 15/11 1879. † 26/10 1886
ERIK ANTON, * 30/3 1882                                  21
PER OLOF, * 26/5 1884. Skogsarb., bos. i Kyrkbacken. † 28/5 1953
BRITA MARGRETA, * 9/6 1886                            4Z10
ANNA ELISABET, * 29/6 1896. Utfl. t. Stöde 1937


—15U19—

13 KATARINA SUNDELL, * 23/6 1873, d. t. A. P. Sundell i Franshammar, Hassela. Bos. i Franshammar. † 6/9 1947.
JOHAN, * 18/12 1907                                        27
ANDERS REINHOLD, * 9/9 1915


—15U27—

19 JOHAN SUNDELL, * 18/12 1907, s. t. K. Sundell i Franshammar, Hassela. G. 24/11 1948. Måleriarb., bos. i Franshammar.
25U6 INGA KATRINA SVING, * 4/11 1905, d. t. A. E. Sving i Vrångtjärn i Hassela.


—16U1—

(X48)5F5 ANDERS FORSSELL, * 6/6 1770, s. t. smed. Joh. Forssell i Sparrefors, Voxna. G. 2 ggr. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 3/8 1847.
(Y3) SARA ANDERSDOTTER, * 25/3 1766 i Arnäs sn, V.-norrl. G. 20/10 1793. † 9/4 1828.
(X3)7A4 MARGRETA ERICSDOTTER HÄGERLOD, * 12/12 1785, d. t. kol. Eric Hägerlod i Norrgima, Bergsjö. G. 28/5 1829. † 24/5 1836.
ABRAHAM, * 14/4 1797                                      2
PEHR, * 17/4 1798                                            3
MARIA, * 12/4 1802                                          (X3)7A8
ERIC, * 25/3 1804. † 19/11 1825. (Drunknat i Malungssjön.)
SARA MARGRETA, * 25/8 1808. Utfl. t. Harmånger 1827

—2—

1 ABRAHAM FORSSELL, * 14/4 1797, s. t. smed. And. Forssell i Franshammar. G. 27/12 1820. Mästersmed vid Franshammars bruk, bos. i Åbacken, Hassela. † 2/1 1885.
15U2 MARIA ELISABET RÖDJARE, * 29/11 1785, d. t. smeden Johan Rödjare i Franshammar. † 7/3 1872.
SARA, * 8/11 1821                                            18U14
JOHAN, * 10/10 1823                                        4
ANNA MARGRETA, * 12/1 1826                           1R19
MARIA BRITA, * 25/4 1828. † 19/6 1828
ANDERS, * 2/3 1833. † 28/10 1843 (drunknat)

—3—

1 PEHR FORSSELL, * 17/4 1798, s. t. smeden And. Forssell i Franshammar, Hassela. Mästersven vid Franshammars bruk. Utfl. t. Bergsjö 1830.
(X48)20F4 HELENA HOLM, * 9/11 1792, d. t. mjöln. Jonas Holm i Broberg, Voxna sn, Häls.
ANDERS, * 27/4 1822. † 27/11 1829
PEHR, * 20/12 1823                                          5
JONAS, * 12/6 1825. Fl. t. Bergsjö 1830
ABRAHAM, * 9/9 1827. † 7/6 1828


—17U3—

2 ANDERS WESTERSTRÖM, * 12/3 1817, s. t. And. Westerström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. ./. 1840. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 11/5 1885.
(X4)38A1 CHRISTINA CATHRINA HELLBERG, * 11/10 1815, d.t. smed. J. G. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. † 3/10 1902.
ANDERS JOHAN, * 23/8 1843. Fl. t. Sättna, V.-norrl.
BRITA CATHRINA, * 5/11 1845                            4
ANDREETTE, * 21/6 1848. † 31/1 1873
ANDERS ”HöK”, * 29/8 1851. † 28/9 1873
CARL JOHAN EDVARD, * 12/10 1856                    5

—4—

(Y54) JOHAN ERIC MÖLLER, * 16/6 1840. Infl. fr. Torp, V.-norrl. G. 10/11 1867. Dagakarl vid Franshammars bruk, Hassela. † 7/4 1930.
3 BRITA CATHRINA WESTERSTRÖM, * 5/11 1845, d. t. smeden And. Westerström i Franshammar, Hassela. † 26/7 1926.
CARIN CHRISTINA, * 14/3 1868. Tjän:a i Hällåsen. † 4/8 1952
AUGUST, * 26/9 1870                                        6
ANDERS PETTER, * 31/3 1874                             7
JOHAN ERIC, * 6/1 1877. † 17/7 1896
JONAS, tv, * 19/3 1879
GUSTAF, tv, * 19/3 1879                                    8
JOHANNA MARGRETA, * 13/11 1881                    7T66
CARL VIKTOR, tv, * 10/9 1885                            9
ALFRED THEODOR, tv, * 10/9 1885                      10

—5—

3 CARL JOHAN EDVARD WESTERSTRÖM, * 12/10 1856, s. t. smeden And. Westerström i Franshammar. Arbetare vid Franshammas bruk. Utfl. t. Hudiksvall 1884, sen. bos. i Malmberget.
(X4)20C8 JOHANNA KÄLLMAN, * 21/5 1849, d. t. smeden Erik Källman i Strömbacka, Bjuråker.
BRITA KRISTINA, * 22/8 1878. G. m. L. J. Jernkrok i Bjuråker. (X4)32A12
SIGNE MARIA, * 10/5 1883. † 10/8 1883
CARL GEORG, * 26/12 1885. Fl. t. Malmberget 1900
SIGNE MARIA, * 1/11 1887. Fl. t. Malmberget 1900
ANNA VIKTORIA, * 28/6 1891. Fl. t. Malmberget 1900

—6—

4 AUGUST MÖLLER, * 26/9 1870, s. t. J. E. Möller i Franshammar, Hassela. Jordbruk. vid Franshammar. † 6/7 1956.
12T15 BRITA ELISABETH SJÖLIN, * 1/10 1871, d. t. kolare Jonas Sjölin i Bjällervik, Franshammar.
JOHAN IVAR, * 10/10 1896. Skogsarb. † 20/10 1918
AGDA, * 16/1 1898. Utfl. t. Sundsvall 1929
SVEA KATARINA, * 11/4 1901. † 17/10 1918
ERIK HELGE, * 11/9 1902. Skogsarb. † 20/10 1918
ELMA KRISTINA, * 26/9 1906                             (X3)10E71
KARL BIRGER, tv, * 15/1 1910. † 14/10 1918
JONAS ALFRED, tv, * 15/1 1910. Fl. t. Njutånger, Häls. 1947
HELGA MARGRETA, * 24/8 1913                          (X3)10A9

—7—

4 ANDERS PETTER MÖLLER, * 31/3 1874, s. t. J. E. Möller i Franshammar, Hassela. G. 10/12 1899. Statdräng vid Franshammars bruk. (Hällåsen.) † 9/6 1958.
3U17 KARIN MARGRETA KLANG, * 8/9 1878, d. t. kolare Johan Klang i Franshammar.
ASTRID, * 25/6 1900                                         11
KARIN, * 4/9 1902                                            (X3)20E3
EVA, * 29/3 1907                                              6T124
JOHAN ERIK, * 23/2 1912. Jordbr.-arb., bos. i Franshammar

—8—

4 GUSTAF MÖLLER, * 19/3 1879, s. t. J. E. Möller i Franshammar, Hassela. Arbetare vid Franshammars bruk. † 14/8 1938.
12T17 HELENA KATHRINA RÅBOM, * 12/10 1884, d. t. kolare J. P. Råbom i Franshammar. † 6/1 1930.
ANNA KATHRINA, * 10/8 1903. Utfl. t. Stöde. V.-norrl. 1926
AGNES ELISABET, * 29/12 1904. G. 1935 m. Karl Gunnar Jonsson i Ljusdal
ERIK RAGNAR, * 24/4 1906. Skogsarb., fl. t. Mora. Kopp. 1947
KARL JOHAN, * 29/8 1908. † 24/3 1909
KARL GUSTAF, * 4/10 1910. † 21/8 1911
IDA MARGRETA, * 27/5 1912. † 6/8 1939
SVEN GUSTAF, * 22/10 1915. Fl. t. Borgsjö, V.-norrl. 1941
JOHAN ALBERT, * 6/2 1918. † 16/12 1919
INGRID BIRGITTA, * 6/3 1921. Fl. t. V. Haninge 1940
JOHN ARNE, * 21/1 1923. † 22/7 1941
AUGUST ALBERT, * 8/1 1925. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1939


—18U1—

(X14) ERIC ERSSON, * 12 8 1763. Infl. fr. Harmånger. Sågv.­arb. o. kolare vid Franshammar

s bruk. † 30/3 1812.
(X14) SIGRID ERICSDOTTER, * 20/6 1732. Infl. fr. Harmånger. † 17/1 1810.
ERIC, * 7/11 1762                                            2
ANDERS, * 31/5 1765                                        3
OLOF, * 24/4 1769                                            4
JONAS, * 16/7 1772                                          5

—2—

1 ERIC ERICSSON, * 7/11 1762, s. t. kolare Eric Ersson i Franshammar, Hassela. Mjölnare vid Franshammars bruk. † 9/5 1822.
14A2 CATHRINA JOHANSDOTTER NARF, * 2/2 1765, d. t. smeden Joh. Narf i Franshammar. † 6/10 1842.
BRITA, * 10/9 1790                                           3R20
JOHAN, * 8/9 1793                                           6
MARGETA, * 12/1 1799                                      3U10
SIGRID CATHRINA, * 25/2 1804                          2R19

—3—

1 ANDERS ERICSSON, * 31/5 1765, s. t. kolare Eric Ersson i Franshammar, Hassela. G. 16/11 1794. Dagakarl vid Franshammars bruk. † 24/5 1846.
(X14) CHRISTINA GÖRANSDOTTER POUSAR, * 20/3 1770, d. t. smed. Göran Pousar o. h. h. Cherstin Hansdotter i Harmånger, Häls. † 14/1 1843
CHRISTINA, * 13/9 1795                                    23Y4
ERIC * 3/12 1797                                             7
SIGRID CATHRINA, * 24/1 1803                          1Z175
BRITA, * 9/7 1805. † 5/4 1820

—4—

1 OLOF ERICSSON, * 24/4 1769, s. t. kolare Eric Ersson i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Kolare o. uppsyningsman, bos. i Franshammar. † 13/3 1843.
(Z—) BRITA CARLSDOTTER, * 1769, d. t. Carl Lindberg o. h. h. Carin Nilsdot. i Jämtl. G. 16/11 1794. † 24/1 1810.
3U5 RACHEL ABRAHAMSDOTTER, * 21/4 1786, d. t. sold. Abrah. Lönn i Franshammar, Hassela. G. 12/4 1812.
MARGTA, * 25/3 1795. † 25/10 1811
ERIC, * 2/2 1797                                              2P28
SIGRID, * 14/3 1805                                         5T28
BRITA, * 29/5 1809                                           4T22
ELISABET, * 9/7 1813                                       (X3)5K35
MARGRETA, * 5/12 1816                                    17R3
ABRAHAM, * 16/4 1819. † 24/10 1826
CHRISTINA, * 29/6 1830                                    10T26

—5—

1 JONAS ERICSSON, * 16/7 1772, s. t. sågv.-arb. Eric Ersson i Franshammar, Hassela. G. 23/10 1796. Kolare, bos. i Långnäs. (Nordanbro.) † 23/1 1849.
1R6 BARBRO JÖNSDOTTER, * 3/1 1772, d. t. bonden Jöns Olofsson i Hällåsen, Hassela. † 7/1 1851.
BARBRO, * 21/10 1798. † 26/1 1822
ERIC, * 17/3 1801                                            8
SIGRID, * 3/10 1803                                         9
KARIN, * 7/7 1806                                            10
JÖNS, * 26/12 1811                                          11

—6—

2 JOHAN ERICSSON LIW, * 8/9 1793, s. t. mjöln. Eric Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Mjölnare vid Franshammars bruk. † 19/10 1864.
(X3)18N11 CARIN ERICSDOTTER, * 3/5 1803, d. t. torp. Eric Ericsson i Norrbäck, Hassela. G. 21/10 1824. † 11/1 1827
1V15 ANNA ERICSDOTTER, * 23/1 1807, d. t. bonden Eric Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. G. 24/10 1828. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC, * 23/9 1829                                            12
CARIN, * 30/6 1834                                          26U6
JOHAN, * 11/3 1844                                          13

—7—

3 ERIC ANDERSSON LINDBERG, * 3/12 1797, s. t. And. Ericsson i Franshammar, Hassela. Byggmästare vid Franshammars bruk. † 25/8 1878.
(X3)14A5 ANNA ANDERSDOTTER, * 11/11 1798, d. t. kolare And. Persson i Slätterne, Bergsjö. † 13/5 1872.
ANDERS, * 28/4 1822                                        14
CHRISTINA, * 25/12 1826. † 21/3 1827
ERIC, * 30/11 1830. † 15/2 1831
ERIC, * 13/3 1833. † 13/3 1833
CHRISTINA CATHRINA, * 25/9 1835                     (X15)12U8

—8—

5 ERIC JONSSON, * 17/3 1801, s. t. kolare Jon. Ericsson i Långnäs, Hassela. G. 23/10 1829. Kolare, bos. i Långnäs, Franshammar. † 31/7 1888.
1V15 CARIN ERICSDOTTER, * 13/1 1809, d. t. bonden Eric Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. † 17/3 1902.
ERIC, * 31/8 1831                                            15
JONAS, * 29/9 1834                                          16
CARIN, * 20/10 1841                                         4R17
BARBRO, * 17/11 1850                                      5R9

—9—

(X3)9N6 ERIC JONSSON, * 1/7 1803, s. t. bond. Jon. Persson i Vade s5, Bergsjö. G. 1826. Bonde i Lindsjön 7, ”Mörtsjön”, Hassela. † 15/3 1892.
5 SIGRID JONSDOTTER, * 3/10 1803, d. t. kolare Jon. Ericsson i Långnäs, Hassela. † 1/12 1884.
BRITA, * 31/5 1827                                           12Y13
BARBRO, * 1/10 1828                                         5T19
GÖLIN, * 11/6 1831                                          17
SIGRID, * 26/1 1835                                         8Z21
JONAS, * 7/10 1837                                          18
ERIK, * 31/3 1841
CARIN, * 23/7 1844                                          5N37

—10—

5 KARIN JONSDOTTER, * 7/7 1806, d. t. kolare Jon. Ericsson i Långnäs, Hassela. Tjän:a, bos. i Vade, Bergsjö. † 24/8 1892.
JONAS ”ABRAHAMSSON”, * 23/8 1835. Fl. t. Ilsbo 1853
BARBRO ”ABRAHAMSSON”, * 14/7 1848. † 15/9 1848

—11—

5 JÖNS JONSSON, * 26/11 1811, s. t. kolare Jon. Ericsson i Långnäs, Hassela. G. 15/11 1857. Dagakarl vid Franshammars bruk. † 15/2 1891.
(X10) HELENA OLOFSDOTTER, * 10/11 1826 i Gnarps sn, Häls. † 15/3 1906.
(X14) JOHAN ALFRED FORSLIN, * 10/2 1856, (fosters.) – 19

—12—

6 ERIC JOHANSSON NORD, * 23/9 1829, s. t. Joh. Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 24/10 1857. Kolare vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X27) MARGRETA OLOFSDOTTER, * 29/6 1829, d. t. sågare Olof Hansson o. h. h. Cherstin Hansdotter fr. Ljusdals sn. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA BRITA, * 4/12 1860. Emigr. t. N. Amerika 1869

—13—

6 JOHAN JOHANSSON LJUNG, * 11/3 1844, s. t. Joh. Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 29/10 1866. Dagakarl vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1869.
2R20 INGRID MÄRTHA SJÖNDIN, * 25/12 1841, d. t. kolaren Johan Matsson Sjöndin, Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
ANNA CARIN, * 19/10 1867 Emigr. t. N. Amerika 1869
JOHAN, * 21/12 1868. Emigr. t. N. Amerika 1869

—14—

7 ANDERS ERICSSON LINDBERG, * 28/ 4 1822, s. t .byggmäst. E. Lindberg vid Franshammars bruk, Hassela. G. 25/10 1845. Bonde i Laxbo 1. Emigr. t. N. Amerika 1857.
16U2 SARA ABRAHAMSDOT FORSELL, * 8/11 1821, d. t. smeden Abrah. Forsell i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1857.
ERIK, * 15/2 1847. Emigr. t. N. Amerika 1857
ABRAHAM, * 1/3 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANDERS, * 30/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1857
JOHAN, * 3/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA, * 26/2 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857

—15—

8 ERIC ERICSSON, * 31/8 1831, s. t. kolare Eric Jonsson i Långnäs, Hassela. G, 3/7 1859. Kolare vid Franshammars bruk. (Ässjö.) Sen. bonde i Lindsjön s7. Utfl. t. Gnarp 1900.
1U6 ELISABET NILSDOTTER FRISK, * 18/8 1831, d. t. kolare Nils Frisk i Franshammar, Hassela. Utfl. t. Gnarp.
ERIK, * 17/6 1860. † 3/3 1883
NILS, * 4/12 1864                                            20
KATRINA MARGRETA, * 30/11 1869. Fl. t. Gnarp 1900

—16—

8 JONAS ERSSON GLAD, * 1834, s. t. kolare Eric Jonsson i Långnäs, Hassela. G. 17/10 1866. Kolare. bos. i Långnäs (Franshammar). † 1/3 1916.
2P28 MARGRETA ERICSDOTTER, * 13/5 1844, d. t. bonden Eric Olofsson i Berge 6, Hassela. † 30/12 1869 (barnsbörd).
4Z1 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 3/8 1837, d. t. kolare Olof Olofsson i Kölfors, Hassela. G. 5/2 1871. † 29/1 1913.
ERIC, * 15/12 1867. Emigr. t. N. Amerika 1887
CARIN MARGRETA, * 30/12 1869. † 30/12 1859
CARIN, tv., * 7/1 1872. † 7/1 1872
ANNA, tv., * 7/1 1872. † 8/1 1872
OLOF, * 14/3 1873                                            21
JONAS ARVID, * 9/10 1877                                22

—17—

(X4)43A30 HANS DAHLBERG, * 5/1 1831, s. t. sågställ. Per Dahlberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2 ggr. Kolare vid Franshammars bruk, sen. torp. i Kölfors, ”Orjebacken”. † 12/5 1929.
9 GÖLIN ERIKSDOTTER, * 11/6 1831, d. t, bonden Erik Jonsson i Svedje 3, Hassela. G. 11/10 1858. † 5/9 1881.
2T16 ELISABET MATSDOTTER, * 26/1 1833, d. t. husman Mats Johansson i Vrångtjärn, Hassela. G. 17/4 1886. † 7/11 1905.
ERIK, * 23/1 1859. † 10/8 1882
PEHR, * 7/7 1862                                              23
KATARINA, * 2/3 1864. † 23/6 1868
HANS, * 18/4 1867. † 20/4 1867
HANS, * 11/4 1868                                           24
ANDERS, * 10/2 1875                                        25

—18—

9 JONAS ERICSSON LING, * 7/10 1837, s. t. torp. Eric Jonsson i Mörtsjön, Hassela. G. 28/12 1859. Bonde i Mörtsjön (Svedje ss1). † 23/1 1888.
16Y4 CARIN JONSDOTTER, * 28/4 1835, d. t. bonden Jonas Stigesson i Gräsåsen 1, Hassela. † 23/2 1889.
SIGRID KATHRINA, * 29/12 1860                        26
MARGRETA, * 4/4 1867                                      3R55

—19—

11 JOHAN ALFRED FORSLIN, * 10/2 1856 i Harmångers sn, Häls. (Fosters. t. Jöns Jonsson i Franshammar, Hassela.) Bruksarb. vid Franshammars bruk. Utfl. t. Harmånger 1894.
21U1 ANNA CHRISTINA ERICSDOTTER GLAD, * 5/8 1859, d. t. kolare Eric Glad i Fransharnmar.
ANNA CHRISTINA, * 14/11 1879. Utfl. t. Harmånger 1894
BRITA ULRIKA, * 14/3 1882. Utfl. t. Harmånger 1894
HILDA MARIA, * 4/7 1884. Utfl. t. Harmånger 1894
GUSTAVA MARGRETA, * 25/4 1888. Utfl. t. Harmånger 1894
EMMA LYDIA, * 30/12 1890. Utfl. t. Harmånger 1894
ARTUR ANDREAS, * 17/11 1893. Utfl. t. Harmånger 1894


—19U3—

2 LARS WAHLSTRÖM, * 25/12 1792, s .t. smeden Lars Wahlström vid Långvind, Enånger. G. 1825. Dagakarl vid Franshammars bruk, Hassela. † 18/4 1866.
(X4)19D2 CHRISTINA ERICSDOTTER, * 3/6 1803, d. t. kolare Eric Ericsson i Njuparne, Bjuråker. † 7/3 1792.
LARS ERIC, * 29/9 1826                                     4
JOHAN, * 18/6 1828                                          5
CARIN MARGRETA, * 22/3 1834                          6


—19U6—

(X32) PEHR JOHANSSON, * 27/7 1837 i Norrala sn, Häls. G. 1868. Stallkarl vid Franshammars såg, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1906. † 1/4 1928.
3 CARIN MARGRETA WAHLSTRÖM, * 22/3 1834, d. t. Lars Wahlström i Franshammar. † 21/8 1915.
EMMA CHRISTINA, * 5/5 1869.                           15T3
SARA MARGRETA, * 13/8 1871. Utfl. t. Bjuråker 1903


—20U4—

3 PEHR KIHLMAN, * 3/12 1764, s. t. hyttarb. Pehr Kihlman i Kilen, Voxna bruk, Häls. G. 2 ggr. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Fl. t. Utansjö, V.­norrl.
(X48)19B3 MARGRETA BERG, * 24/1 1764, d. t. smeden Lars Berg i Sparrefors, Voxna sn.
(X12) ANNA SAMUELSSON, * 1775 i Hamrånge sn, Gästrikland.
LARS, * 1/4 1786                                              5
PEHR, * ./. 1788
ANNA HELENA, * 24/2 1794                                6
JOHAN, * 14/10 1796                                        (X3)6F13
CARL OLOF, * 13/10 1802                                  7
BRITA CATHRINA, * 6/1 1805                             8
NILS GUSTAF, * 20/12 1807
ANDERS, * 16/4 1810
MARGRETA, * 2/6 1814

—5—

4 LARS KIHLMAN, * 1/4 1786, s. t. smeden Pehr Kihlman i Franshammar, Hassela. G. 8/6 1813. Mästersmed vid Franshammars bruk. † ./. 1862.
15U2 BRITA CHRISTINA JOHANSDOTTER RÖDJARE, * 6/4 1790, d. t. Joh. Rödjare i Franshammar. † ./. 1874.
JOHAN, * 26/11 1815                                        9
ANNA MARGRETA, * 6/2 1831                             (X3)4G25

—6—

4 ANNA HELENA KIHLMAN, * 24/2 1794, d. t. smeden Pehr Kihlman i Franshammar, Hassela. Bos. i Franshammar.
PER, * 26/12 1815

—7—

4 CARL OLOF KIHLMAN, * 13/10 1802, s. t. smeden Pehr Kilman i Franshammar, Hassela, Häls. G. 26/6 1826. Landbonde i Olsbygge 2, Hassela. † 29/8 1874.
2R15 MARTHA KRISTINA MATSDOTTER, * 27/12 1804, d. t. kolare Mats Sjöndin i Olsbygge. † 21/10 1885.
ANNA CATRINA, * 5/5 1828                                10T18
BRITA KRISTINA, * 27/2 1840                            (X3)16A11

—8—

(Y26) LARS MAGNUS FORMGREN, * 19/12 1806 i Indals sn, V.-norrl. Infl. fr. Attmar. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Torps sn 1840.
4 BRITA CATHRINA KILMAN, * 6/1 1805, d. t. smeden Pehr Kilman i Franshammar.
CATHRINA MARGRETA, * 23/5 1831. † 23/11 1832
ANNA CATHRINA, * 31/10 1833. Utfl. t. Torps sn 1840
SARA BRITA, * 24/6 1836. Utfl. t. Torps sn 1840
PER ERIC, * 7/1 1839. Utfl. t. Torps sn 1840


—21U1—

(X4)11A1 ERIC ERICSSON GLAD, * 24/2 1813, s. t. hyttarb. Eric Ericsson i Moviken, Bjuråker. G. 1/11 1840. Kolare vid Franshammars bruk, Hassela. † 9/10 1894.
(X33)5Å3 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 27/2 1817, d. t. bonden Eric Persson i Norrbobyn 5, Norrbo sn, Häls. † 2/10 1903.
ERIC, * 16/8 1841. Husman i Bjuråker                 (X4)11A13
PER OLOF, * 4/9 1844                                       2
MATIAS, * 25/3 1847                                        3
ANDERS GUSTAF, * 26/5 1854                            4
ANNA CHRISTINA, * 5/8 1859                             18U19

—2—

1 PER OLOF ERSSON GLAD, * 4/9 1844, s. t. kolare Eric Glad i Franshammar, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1867.
1P17 BRITA NILSDOTTER, * 5/5 1833, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1867.
KATHRINA, * 26/10 1861. Emigr. t. N. Amerika 1867
BRITA KRISTINA, * 19/9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1867

—3—

1 MATIAS ERSSON GLAD, * 25/3 1847, s. t. kolare Eric Glad i Franshammar, Hassela. G. 26/12 1813. Dagakarl vidi Franshammars bruk. † 3/7 1927
(X14) KARIN JOHANSDOTTER, * 21/6 1849 i Harmångers sn, Häls. † 9/6 1906.
JOHAN ERIK, * 7/1 1875                                    5
PER GUSTAF, * 24/4 1877. Länsskogvaktare, bos. i Ässjö. Utfl. t. Offerdal 1919
OLOF ALFRED, * 26/5 1882                                6
KRISTINA KATHRINA, * 31/7 1885                       4R20
KARL FREDRlK, * 4/8 1888                                 7
OSCAR, * 3/11 1892. Emigr. t. USA 1911

—4—

1 ANDERS GUSTAF GLAD, * 26/5 1854, s. t. kolare Erik Glad i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. Utfl. t. Bjuråker 1905.
(X3)1N31 BRITA MARIA NILSDOTTER KARP, * 18/1 1859, d. t. kolare Nils Karp i Flärkudden, Franshammar.
MARGRETA KRISTLNA, * 20/8 1879. G. m. Carl Gust. Wahlqvist vid Iggesund, Njutånger.                         (X31)14B8
AXEL FERDINAND, * 9/8 1882. Skogsarb. i Slättjärn, Bjuråker. (X4)11A15
SARA KATHRINA, * 14/6 1887. G. m. N. A. Wiberg i Anderbo, Bjuråker. X4)35G85


—22U1—

(Z54) ANDERS OLSSON SKOGLUND, * 3/3 1813 i Ytterhogdals sn, Jämtl. Infl. fr. Valbo. G. 2 ggr. Skogvakt. o. rättare vid Franshammars bruk. † 26/9 1884.
(W37) ELISABET PEHRSDOTTER, * 13/1 1812 i Svärdsjö, Kopp. G. ./10 1835. † 16/11 1851.
12U6 CHERSTIN LARSDOTTER FORS, * 16/1 1806, d. t. torp. Lars Fors i Ländsjö, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) G. 2 ggn 25/6 1852. † 25/3 1877.
PER OLOF, * 9/1 1842                                       2


—23U1—

(U40) JOHAN ERIC ÖSTLING, * 5/10 1844 i Ramnäs, Vm. G. 2 ggr. Skogvaktare vid Franshammars bruk, Hassela. † 16/1 1924.
(X14) JULIANA ANDERSDOTTER, * 13/1 1847 i Harmånger, Häls. G. 4/10 1870. † 31/12 1896.
4T41 BRITA ERIKSDOTTER BACKLUND, * 11/8 1850, d. t. bonden Eric Jonsson i Sniptorp s1, Bjuråker. (Tid. g. o. änka) G. 13/9 1908. † 20/11 1934.
KRISTINA ELISABET, * 20/7 1872                        (X3)28G2
JOHANNA MARGRETA, * 11/9 1874                      2
KARL JOHAN, * 4/11 1877                                  3
FREDRIK LUDVIG, * 3/1 1883. Utfl. t. Voxna 1904
EVA JULIA, * 27/10 1885                                   4


—25U1—

(X14) ERIC POUSARD, * 8/10 1807 i Ströms bruk, Harmånger. Smed vid Franshammars bruk, Hassela. Fl. t. Harmånger 1868.
(X39) ANNA MARIA ÅSTRÖM, * 1/6 1805 i Arnön, Rogsta sn, Häls
NILS ERIK, * 5/1 1830. Fl. t. Gnarp 1853
CATRINA CHRISTINA, * 11/7 1832. Fl. t. Torps sn 1849
ANNA BRITA, * 8/3 1835                                    2
ANDERS OLOF, * 30/10 1837                              3
PER JOHAN, * 7/7 1840
MARIA ELISABETH, * 26/5 1843                          15T1
LARS GUSTAF ”BJÖRK”, * 14/12 1845                  4


—25U3—

1 ANDERS OLOF POUSARD, * 30/10 1837, s. t. smeden Eric Pousard i Franshammar, Hassela. G. 1860. Arb. vid Franshammars bruk. Fl. t. Gnarp 1861.
10U1 JULIANA JONSDOTTER FRANK, * 15/5 1840, d. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela.
ERIC, * 9/2 1861. Utfl. t. Gnarp 1861


—26U1—

(X10) LARS JÖNSSON, * ./. 1725 i Gnarps sn, Häls. Sågv.-arb. vid Franshammar, ”Sågen”. † ./7 1770 ( omkom gm olyckshändelse i sågramen).
(X10) ANNA ANDERSDOTTER, * ./12 1725. Infl. fr. Gnarps sn. Änka o. omg. – 2.
CARIN, * 20/9 1756                                          1Z59
GÖLIN, * 16/2 1759. Bos. i Franshammar
BRITA, * 19/1 1762                                           2R13
JÖNS, * 20/11 1765                                          3

—2—

(X10) ERIC ANDERSSON, * 25/3 1743. Infl. fr. Gnarps sn, Häls. G. 29/2 1771. Kolare vid Sågen, Franshammar, Hassela. † 18/1 1818.
1 ANNA ANDERSDOTTER, * ./12 1725, bondedotter fr. Gnarps sn. (Tid. g. o. änka.) † ./. 1820.

—3—

1 JÖNS LARSSON, * 20/11 1765, s. t. sågare Lars Jönsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. ”Skrå-Lars” i Dalvik”. † 18/11 1839.
4T5 CHERSTIN PEHRSDOTTER, * 5/11 1771, d. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. † 9/9 1840.
LARS, * 21/11 1795                                          4
ANNA, * 15/12 1796                                          3T12
PEHR, * 21/9 1798                                            5
GUNILLA, * 19/7 1800                                       4T105
BRITA, * 28/6 1802                                           1V22
CHRISTINA, * 24/6 1804                                    2P27
CARIN, * 15/5 1806. Tjän:a i Hassel. † 19/4 1881
BARBRO, * 4/2 1810                                         7R13
ERIC, * 18/11 1813. † 23/1 1818

—4—

3 LARS JÖNSSON, * 21/11 1795, s. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk Emigr. t. N. Amerika 1861.
1Z54 BRITA ERICSDOTTER, * 30/7 1795, d. t. bonden Eric Pålsson i Kölsjön ss2, Hassela. † 23/12 1839.
CHERSTIN, * 30/8 1821                                     (X3)14A50
ANNA, * 7/9 1823                                             1P24
BRITA, * 8/7 1825                                            3U16
JÖNS, * 19/8 1827. Emigr. t. N. Amerika 1861
ERIC, * 22/5 1830. † 8/3 1837
CARIN, * 25/10 1832. Fl. t. Bjuråker 1855
PER, * 18/1 1835. † 18/3 1837
GUNILLA, * 15/3 1837. † 14/5 1848
ERIC, * 4/11 1839. † 19/1 1840


—27U4—

3 LARS MEJER, * 3/5 1775, s. t. smeden Jonas Mejer vid Voxna bruk, Häls. G. 1797. Infl. fr. Bjuråker 1800. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 27/1 1828.
(Y33) ANNA NILSDOTTER ULLBERG, * ./9 1765, d. t. Nils Ullberg i Njurunda sn, V.-norrl. † 21/9 1850.
JONAS, * 17/2 1797                                          5
SIGRID CATHRINA, * 5/12 1799. Fl. t. Bjuråker 1827
ANNA MARIA, * 26/5 1802                                 26U5
NILS GUSTAF, * 31/12 1804                               6

—5—

4 JONAS MEJER, * 17/2 1797, s. t. smeden Lars Mejer i Franshammar, Hassela. Mästersmed vid Franshammars bruk. † 4/2 1869
10T4 ELISABET PERSDOTTER TUPP, * 28/3 1793, d. t. torp. Pehr Tupp i Stakholmen, Hassela. (Blind på äldre dagar.) † 4/3 1878.
ANNA ELISABET, * 23/5 1822                             6Z14
LARS PETER, * 12/5 1825                                  7
CHRISTINA CATHRINA, * 29/4 1828                     8
MARIA MARGRETA, * 27/11 1830. Utfl. t. Gnarp 1853
BRITA HELENA, * 2/6 1835. † 10/1 1837
BRITA, * 14/8 1838. Emigr. t. N. Amerika 1873

—6—

4 NILS GUSTAF MEJER, * 31/12 1804, s. t. smeden Lars Mejer i Franshammar, Hassela. G. 6/1 1839. Mästersven vid Franshammars bruk. Utfl.
(X10) BRITA MARGRETA MATSDOTTER, * 13/4 1813 i Gnarps sn, Häls.
ANNA MARIA, * 7/5 1840
LARS, * 9/1 1843

—7—

5 LARS PETER MEJER, * 12/5 1825, s. t. smeden Jonas Mejer i Franshammar i Hassela. Smed vid Franshammars bruk. † 22/5 1882.
1R8 GUNILLA JONSDOTTER, * 31/1 1821, d. t. torp. Jon. Persson i Bäckaräng, Hassela. † 24/10 1908
ANNA ELISABET, * 25/11 1856. † 14/12 1856
ANNA CATHRINA, * 13/2 1858. † 18/2 1858
JONAS, * 11/9 1859                                          9


—27U9—

7 JONAS MEJER, * 11/9 1859, s. t. smeden L. P. Mejer i Franshammar, Hassela. G. 26/7 1885. Bruksarb. vid Franshammars bruk. † 5/3 1916.
3R28 ANNA MARGRETA SJÖGREN, * 2/4 1850, d. t. bonden E. P. Sjögren i Rigberg 1, Hassela. † 22/12 1926.
ANNA MATILDA, * 4/4 1887. Lägenhetsägare i Fiskvik, Bergsjö. † 27/9
1955
EMMA GUNILLA, * 2/11 1898                              4Z6


—28U1—

(Z—) PEHR RENSTRÖM, * ./. 1820 i Jämtland. Mästersven, bos. i Bjällervik, Franshammar, Hassela. † 23/6 1869.
(Y25) ANNA MÄRTA NILSDOTTER, * ./. 1824 i Högsjö sn, V.-norrl.
Änka o. omg.                                                             (X3)1N30.
NILS PETTER, * 31/10 1850                                2
KRISTINA KATRINA, * 5/10 1852. Fl. t. Bergsjö 1882. † 19/3 1920

—2—

1 NILS PETTER PERSSON RENSTRÖM, * 31/10 1850, s.t. kolare Per Renström i Bjellervik, Franshammar, Hassela. G. 3/12 1877. Kolare vid Franshammars bruk.(Bjällervik – Hästhagen). Sen. bonde i Fagernäs sub 6.(Hem.-skatt. 1 öresl. 10 1/2 pngl.) † 23/3 1932.
1R19 MÄRTA ELISABET OLOFSDOTTER SÄLL, * 16/1 1856, d. t. bonden Olof Säll i Bäckaräng 2, Hassela. † 7/7 1942.
PER OLOF, * 31/8 1878. Bonde i Fagernäs 3:3. † 3/11 1946
JOHAN ALFRED, * 22/11 1881. Bonde i Fagernäs 3:3. † 31/1 1961
ANNA MARGRETA, * 4/8 1885                             3T34
HULDA KRISTINA, * 8/7 1887. Bos. i Fagernäs 3:3. † 22/2 1959


—29U1—

(D17) JOHAN ERIC BRÖMS, * 15/9 1790 i Frustuna sn, Söd. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Torps sn 1852.
(D44) MARIA ULRIKA ZETTERBERG, * 3/10 1786 i Länna sn, Söd.
JOHAN FREDRIC, * 18/7 1812                             2
ERIC GUSTAF, * 11/7 1818                                 3
CLAES VILHELM, * 29/6 1823                             4

—2—

1 JOHAN FREDRIK BRÖMS, * 18/7 1812, s. t. smeden Joh. Eric Bröms i Franshammar, Hassela. Mästersmed vid Franshammars Bruk. Fl. t. Attmar.
(Y54) MARGRETA LARSDOTTERBERGSTRÖM, * 4/7 1810 i Torp, V.-norrl.
MARIA ULRLCA, * 22/9 1835. Fl. t. Attmar 1856
LARS ERIC, * 21/4 1837
KARIN MARGRETA, * 1/3 1840
ANNA CHRISTINA, * 22/12 1841. † 7/4 1842
ANNA, * 10/3 1843. † 27/8 1847
FREDRICA, * 30/5 1845
JOHAN WILHELM, * 6/1 1848
CLAES FREDRIK, * 20/10 1850
ANDERS GISTAF, * 13/3 1854. † 24/8 1857

—3—

1 ERIC GUSTAF BRÖMS, * 11/7 1818, s. t. smeden Joh. Eric Bröms i Franshammar, Hassela. G. 1838. Mästersven vid Franshammars Bruk. Fl. t. Torpshammar 1842.
(Y54) MARIA BRITA BERSTRÖM, * 4/1 1817 i Torps sn, V.-norrl.
ULRICA CATHR1NA, * 5/5 1839
MARIA BRITA, * 26/12 1840

—4—

1 CLAES VILHELM BRÖMS, * 29/6 1823, s. t. Joh. Eric Bröms i Franshammar, Hassela. G. 11/5 1845. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Fl. t. Attmar 1851.
2R20 CARIN MARGRETA SJÖNDIN, * 22/12 1826, d. t. kolare J. Sjöndin i Franshammar.
ULRICA WILHELMINA, * 2/5 1850. Utfl. t. Attmar 1851


—30U1—

(W27) HENNING BERGSTRÖM, * 25/9 1870 i Ore sn, Kopp. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Åviks Bruk 1839.
(X4) ANNA CATHRINA NORSTEDT, * 12/10 1780, d. t. Peter Norrstedt i Bjuråker.
ANNA CHRISTINA, * 25/9 1810                           2T20


—31U1—

(X14) JACOB BERG, * 26/11 1764 i Harmångers sn, Häls. Infl. 1794. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. † 21/1 1836.
(X14) BARBRO PHILIPSDOTTER POUSAR, * 18/9 1768, d. t. smeden Philip Pausar i Harmånger, Häls. † 25/11 1848.
BARBRO, * 26/12 1792                                      6T32
PHILIP, * 1/5 1796
JACOB, * 22/2 1799                                          4T101
ERIC, * 26/7 1802. † 23/11 1832


—32U1—

(X4) JOHAN TIDERMAN, * 1753. Infl. fr. Bjuråker, Häls. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela.
(X4) CHRISTINA GUSTAFSDOTTER, * 1756. Infl. fr. Bjuråker
JOHAN GUSTAF, * 3/2 1778                                2
ERIC, * 16/11 1781
BRITA MARIA, * 18/10 1783
ULRICA, * 17/9 1785
NILS, * 3/4 1789
SARA CHRISTINA, * 21/1 1792
ABRAHAM, * 14/12 1793. † 24/10 1799
MARGRETA, * 29/10 1795
CATHRINA, * 14/4 1798

—2—

1 JOHAN GUSTAF TIDERMAN, * 3/2 1778, s. t. smeden Joh. Tiderman i Franshammar, Hassela. G. 9/11 1800. Arb. vid Franshammars Bruk.
6T8 CARIN BENGTSDOTTER, * 24/10 1769, d. t. Bengt Olofsson i Franshammar.


—33U1—

(Y54) PEHR PEHRSSON, * (1725). Infl. fr. Torps sn, Medelpad. Sågv.-arb. vid Franshammars Bruk (Sågen). † 179..
(Y54) CARIN OLOFSDOTTER, * ./10 1730. Infl. fr. Torps sn. † 24/5 1815.
SIGRID, * 20/7 1755                                         5U3
MARGRETA, * 23/9 1757                                    2U3


—34U1—

(X4)8A5 ANDERS MATSSON BERG, * 16/1 1814, s. t. byggmäst. Mats Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1836. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X4)15A6 ANNA CHRISTINA WÅRD, * 24/8 1814, d. t. smidesmäst. Abrah. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
BRITA CHRISTINA, * 7/3 1841. Utfl. t. Delsbo 1863
ANNA MARGRETA, * 2/2 1843                             2
ANDERS, * 15/5 1848. Emeigr. t. N. Amerika 1868
MATILDA, * 13/10 1850. Utfl. t. Attmar 1868
MARIA, * 24/4 1853. Emigr. t. N. Amerika 1868
JOHANNA, * 15/10 1857. Emigr. t. N. Amerika 1868
CAROLINA, * 22/8 1860. Emigr. t. N. Amerika 1868

—2—

(S30) PER PETTERSSON, * 21/2 1834 i Fryksände, Värml. Skomak. o. dagakarl vid Franshammars Bruk, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
1 ANNA MARGRETA BERG, * 2/2 1843, d. t. smeden And. Berg i Franshammar, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
ANNA BRITA, * 22/11 1864. Utfl. t. Bjuråker
MARIA MARGRETA, * 21/8 1866. Utfl. t. Bjuråker
ANDERS PETTER, * 4/2 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
MINA MATILDA, * 4/10 1874. Emigr. t. N. Amerika
JOHANNA, * 31/3 1877. Emigr. t. N. Amerika 1902
JOSEFINA, * 6/1 1884                                       6U8


—35U1—

(X4)6A1 ANDERS PALM, * 18/6 1790, s. t. smidesmäst. Olof Palm i Strömbacka, Bjuråker. Mästersven vid Franshammarn Bruk, Hassela. † 18/3 1837.
(C83) HELENA SJÖHOLM, * ./. 1783, d. t. tjärbrännare And. Sjöholm i Älvkarleby, Upps.
ANDERS OLOF, * 26/5 1812
PER ERIC, * 22/9 1814
ANNA BRITA, * 1/12 1816

—2—

1 PER ERIK PALM, * 22/9 1814, s. t. smeden Anders Palm i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Hjälpsmed vid Franshammars, Bruk. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1862.
(X26) BRITA ANDERSDOTTER, * 30/12 1815 i Jättendal, Häls. G. 1/1 1841. † 15/9 1856.
(X26) INGRID ANDERSDOTTER, * 19/11 1818 i Jättendal, Häls. G. 23/1 1859.
ANDERS OLOF, * 24/4 1841. † 18/2 1858
BRITA ELISABET, * 10/3 1844. Utfl. t. Torp
ANDERS OLOF, * 24/4 1846. Utfl. t. Torp
JOHAN ERIC, * 9/1 1850. – Utfl. t. Torp
LARS FREDRIK, * 11/1 1852                               3
INGRID, * 12/5 1856. † 27/5 1856
JONAS, * 11/10 1857. † 18/2 1858
ANNA MARGRETA, * 9/12 1859. Utfl. t. Torp


—36U1—

(X4)15A2 VILHELM WÅRD, * ./. 1734, s. t. smeden Anders Wård i Strömbacka,, Bjuråker. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Fl. t. Harmånger.
(X8) CHRISTINA MATSDOTTER, * 1746 i Forsa sn, Häls.
ANDERS * 1766
MARIA CHRISTINA, * 1769
ANNA MARGRETA, * 1771
DANIEL, * 1779
PEHR, * 1780


—37U1—

ERIC LINDGREN, * 14/6 1744. Infl. Bruksinspektor vid Franshammars Bruk.
MARGRETA CHRISTINA EVERDT, * 9/6 1765. Infl. (Osäker om detta är fru till Eric eller om hon är barn, hon står som barn i släktboken)
LARS ERIK, * 22/6 1783
CHRISTINA ELISABETH, * 26/7 1784
JAN GUSTAF, * 15/2 1786
CHARLOTTA REGINA, * 1/1 1788
ERIC PETER, * ./. 1790
MARGARETA CATHARINA, * 22/1 1792


—38U2—

1 HANS ANDERSSON EDENLÖF, * 27/11 1780, s. t. bonden Anders Hansson i Ede, Bergsjö. G. 1814. Bokhållare vid Franshammars Bruk, Hassela. Sen. sockenskriv. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 16/8 1842.
(X10) ANNA ELISABET ÖMAN, * 19/11 17891, d. t. prosten P. Öman i Gnarp, Häls. † 24/2 1830.
PEHR, * 25/3 1815. Fl. t. Hudiksvall 1830
ANDERS, * 26/1 1817. Fl. t. Hudiksvall 1830
FREDRIC, * 2/9 1822. Fl. t. Hudiksvall 1839


—39U1—

(X42) ERIC AXLUND, * 1750. Infl. fr. Söderala. Mästersven vid Franshammars Bruk. † ./. 1809.
(X42) ANNA HÖGBERG, * 30/7 1758. Infl. fr. Söderala.
BRITA CATHRINA, * 1780. G. 26/3 1799 m. Olof Bolinder
JOHAN * 1786
PEHR, * 1788
MARGRETA, * 1791
ERIC, * 8/11 1794
ANDERS, * 13/6 1797


—40U1—

(X4) PEHR PALM, * 10/11 1774. Infl. fr. Bjuråker 1803. G. 27/3 1799. Mästersven vid Franshammars Bruk.
(X4) JUDIT LINDBERG, * 1769. Infl. fr. Bjuråker.
CHRISTINA CATHRINA, * 15/6 1802
PEHR OLOF, * 21/10 1804


—41U1—

(X4) JONAS FORSLUND, * 1778. Infl. fr. Bjuråker. Mästersven vid Franshammars Bruk. Fl. t. Jättendal.
(X4) ANNA JONSDOTTER, * 1765. Infl. fr. Bjuråker.
ANNA MARIA, * 1800. Fl. t. Jättendal
JONAS, * 1803. Fl. t. Jättendal
CATHRINA, * 23/8 1806. Fl. t. Jättendal


—42U1—

(X48)6F41 JONAS JOHANSSON WOXBERG, * 6/5 1779, s. t. kolare Joh. Jonsson i Njupa, Voxna. G. 1800. Mästersven vid Franshammars Bruk. Fl. t. Torp, V.-norrl.
(X48)8D2 CHRISTINA MICHELSDOTTER, * 7/6 1777, d. t. kolare Mich. Hansson, i Njupa, Voxna sn.
JOHAN, * 28/12 1803
ANNA MARGRETA, * ./. 1806


—43U1—

(AC12) PER HÖRNLUND, * 24/12 1807 i Hörnefors sn, Vb. Infl. fr. Gideå 1833. G. 1828. Klensmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Sättna 1837.
(AC19) ANNA ELISABET SUNDBERG, * ./8 1804 i Nordmalings sn, Vb.
ERIC, * 17/3 1829. Utfl. t. Sättna
PER OLOF, * 9/5 1831. Utfl. t. Sättna
CHRISTlNA LOVISA, * 30/6, 1833. Utfl. t. Sättna
JOHAN, * 22/4 1835. Utfl. t. Sättna    Är detta samma barn??
JOHAN, * 22/4 1835
ANNA BRITA, * 30/8 1837. Utfl. t. Sättna


—44U1—

(Y4) ERIC BULLER, * 15/9 1808 i Attmars sn, V.-norrl. Infl. fr. Sättna 1833. G. 1832. Mästersven vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Sättna 1837.
(Y44) ANNA MARGRETA JOHANSDOTTER, * 20/1 1805 i Sköns sn, V.-norrl.
JOHAN ANDERS ALFRED, * 2/6 1833. Utfl. t. Sättna 1837
ERIC AUGUST, * 28/6 1835. Utfl. t. Sättna 1837


—45U1—

(X31)28L2 LARS PETER BERG, * 16/5 1815, s. t. smeden Lars Berg i Iggesund, Njutånger. G. 13/10 1845. Mästersven vid Franshammars Bruk, Hassela. Fl. t. Galtström, Njurunda 1856.
(X4)42C3 SIGRID HELENA PERSDOTTERFORSBERG, * 23/10 1815, d. t. rättare Per Andersson i Hedvigsfors, Bjuråker.
PER AUGUST, * 21/1 1852. Fl. t. Galtström 1856
LARS ERIK, * 1/8 1853. † 15/11 1853


—46U1—

(Y22) ERIC LINDBÄCK, * 21/6 1818 i Häggdånger, V.-norrl. G. 1842. Infl. 1850. Mästersmed vid Franshammars Bruk.
(Y22) ANNA MARGRETA OMBERG, * 3/4 1820 i Häggdånger, V.-norrl.
CHRISTINA, * 4/7 1842. † 9/3 1854
MARIA MARGRETA, * 11/1 1846


—47U1—

(Y29) JOHAN FREDRIK ÅSTRÖM, * 26/1 1824 i Lagfors, Ljustorp, V.-norrl. G. 1849. Mästersven vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Attmar 1854.
(Y52) KRISTINA KATRINA HAMMARSTRÖM, * 12/2 1825 i Sättna, V.-norrl.
ANNA CHRISTINA, * 29/7 1850. Utfl. t. Attmar
JOHAN ERIC, * 26/3 1852. Utfl. t. Attmar
HANS FREDRIK, * 2/2 1854. Utfl. t. Attmar


—48U1—

(X33)6U4 ANDERS OLOF BÄCKVALL, * 11/7 1828, s. t. Olof Bäckvall i Fönebo, Norrbo. G. 6/11 1859. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1868.
(Y54) ANNA ULRICA BRÖMS, * 29/9 1835 i Torps sn, V.-norrl.
(X14) ANDERS FORSLIN, * 27/9 1861, (fosters.). Utfl. t. Harmånger 1868


—49U1—

(Y16) NILS ERIC WIKSTRÖM, * 9/2 1828 i Grundsunda, V.­ norrl. G. 4/1 1857. Infl. 1857. Mästersven vid Franshammars Bruk, Hassela.
(X4)5A5 MARIA MARGRETA PALM, * 10/8 1831, d. t. smed. Jonas Palm i Strömbacka, Bjuråker.
MARIA CHRISTINA, * 19/10 1857


—50U1—

(E46) CARL JOHAN TABERMAN, * 31/12 1828 i Kristberg, Ög. Mästersmed vid Franshammars Bruk, (Böle), Hassela.
(B8) JOHANNA PERSDOTTER, * 29/8 1827 i Bo, Sth.
CARL FREDRIK, * 2/9 1851
JOHAN ALFRED TEODOR, * 7/5 1853
FRANS OSKAR, * 7/3 1859
FREDRIKA DOROTEA, * 3/6 1860


—51U1—

(X4)48A6 LARS JOHAN ALCÉN, * 22/4 1834, s. t. furir L. P. Alcén i Gärde, Bjuråker. G. 17/4 1865. Arb. vid Franshammars Bruk, Hassela. † 22/2 1869.
(X4)35G80 MARGRETA NILSDOTTER, * 25/4 1844, d. t. kolare Nils Larsson i Furuberg, Bjuråker. † 15/11 1867.
NILS PETTER, * 26/5 1866, bonde i Västansjö, Bjuråker. – (X4)8G16


—52U1—

(W25) JOHAN PETTER PEHRSSON, * 4/12 1834 i Norrbärke sn, Kopp. G. 2/1 1859. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1868.
(W27) ANNA MARGRETA FORSLUND, * 11/2 1838 i Ore sn, Kopp.
ANNA SOFIA, * 7/3 1866. Utfl. t. Harmånger


—53U1—

(W24) ISAK NORDAHL, * 16/11 1836 i Mora sn, Kopp. G. 1859. Smed vid Franshammars Bruk, Hassela. Utfl. t. Ströms Bruk 1871.
(W24) CAROLINA MATILDA WESTMAN, * 21/11 1841 i Mora sn, Kopp.
ABRAHAM, * 11/7 1861. Utfl. t. Harmånger
ISAK, * 21/4 1863. Utfl. t. Harmånger
JACOB, * 25/10 1865. Utfl. t. Harmånger
JOHANNA KATHARINA, * 30/9 1868. Utfl. t. Harmånger
CARL, * 1/2 1871. Utfl. t. Harmånger


—54U1—

(X48)2B4 LARS JOHAN BJÖRLING, * 6/5 1842, s. t. smeden Lars Björn i Broberg, Voxna. G. 1864. Mästersmed vid Franshammiars Bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1867.
(Finland) HENRIKA MATILDA LÖNNQVIST, * 14/5 1844 i Björneborg, Finland.
CARL JOHAN, * 21/7 1865. Utfl. t. Harmånger


—55U1—

(BD4) BIRGER JOHANSSON, * 21/10 1920 i Gällivare, Nb. Infl. 1947. Traktorförare, bos. i Franshammar, Hassela.
(BC7) HENNY KRISTINA GUSTAFSSON, * 9/2 1918 i Jokkmokk, Nb.
KJELL BIRGER, * 6/11 1942
KARL HENRY, * 17/11 1943
RIGMOR ELISABET, * 12/10 1946


—56U1—

(X42) PER GUSTAF ADOLF RÖNNBERG, * 16/9 1909 i Ljusne, Söderala. Infl. 1946. Fabriksförman, bos. i Franshammar, Hassela. Fl. t. Hudiksvall 1948.
(X27) MÄRTA BIRGIT EDBOM, * 24/6 1915 i Ljusdal.
LILLEMOR BIRGITTA, * 10/12 1935. Utfl. t. Hudiksvall 1948
KARL OVE, * 11/1 1937. Utfl. t. Hudiksvall 1948


—1V46—

41 OLOF HARALD BERGLUND, * 11/6 1919, s. t. skogvaktaren O. A. Berglund i Bäckaräng, Hassela. G. 6/8 1948. Skogvaktare, bos. i Franshammar.
6T46 EMMY ELISABET BENGTSSON, * 5/7 1915, d. t. byggmäst. J. O. Bengtsson i Bergvik, Bergsjö.
OLOF TORE, * 31/3 1949
INGRID KRISTINA, * 27/4 1951


—12V18—

(Y48) LARS THOMSSON, * 3/9 1833 i Stöde sn, V.-norrl. G. 26/12 1856. Landbonde i Kölsjön 6. (Hemmanet äges av Franshammars bruk), Hassela. Fl. t. Stöde 1891. † 16/9 1917.
11 MARGRETA JOHANSDOTTER, * 16/7 1832, d. t. husman Johan Andersson Berg i Korpåsen, Hassela. † 10/8 1912.
MÄRTHA JULIANA, * 18/7 1858                           6T63
MARGRETA JOHANNA, * 8/4 1861                        19Z3
ELISABET CATHRINA, * 6/10 1863                       2P64
BRITA HELENA, * 24/3 1866                               16S2
LARS JOHAN, * 15/7 1870                                  33
EMMA KRISTINA, * 28/12 1873                           6Z30
ANNA ERIKA, * 26/6 1876
TEKLA FREDRIKA, * 13/3 1879                            2T46


—12V20—

11 ANDERS JOHANSSON BERG, * 5/4 1852, s. t. kolare Joh. Berg i Stöde, V.-norrl. Landbonde i Korpåsen 7, (Franshammars bruk), Hassela. (Hem.-skatt. 5 öresl. 10 1/2 pngl.)
(S87) MARIT JOHANSDOTTER, * 1/11 1846 i Östmarks sn, Värml.
KRISTINA VILHELMINA, * 6/4 1874, (styvd.)
JOHANNA, * 14/1 1879
JOHAN, * 1/9 1880
MARIA, * 9/3 1883
ALFRED, * 7/2 1885. † 17/3 1885


—19V3—

1 ELISABET WRÅNG, * 13/10 1816, d. t. sold. Olof Wrång i Vrångtjärn, Hassela,. Tjän:a i Franshammar. † 18/8 1882.
ERIC OLOF »WRÅNG», * 21/4 1843

—4—

2 OLOF ERICSSON NORELL, * 15/4 1841, s. t. Erik Norell i Mörtsjön 4, Hassela. G. 26/12 1864. Kolare vid Franshammars Bruk. † 17/1 1880.
(Y4) ANNA KARIN ANDERSDOTTER, * 10/3 1838 i Attmars sn, V.-norrl. † 17/7 1877.
MARGRETA KRISTINA, * 22/2 1871. † 6/3 1871
MARGRETA KATRINA, * 3/8 1873.                        4T40


—21V1—

(X7)8J6 ERIC KALLBERG, * 15/10 1804, s. t. Eric Kallberg i Boda Bruk, Enånger. Mästersven vid Franshammars Bruk, Hassela. Ufl. t. Torpshammar 1846.
(X30)19G2 MARGRETA JOHANSDOTTER SUNDSTRÖM, * 6/8 1798, d. t. Joh. Chr. Sundström i Nianfors, Häls.
LARS, * 6/11 1823                                            2
JOHAN ERIC, * 5/3 1826. Utfl. t. Torpshammar
ANDERS OLOF, * 24/5 1828. Utfl. t. Torpshammar
CATRINA MARGRETA, * 25/7 1830. Utfl. t. Torpshammar
ANNA CHRISTINA, * 24/10 1835. Utfl. t. Torpshammar
CHRISTOPHER, * 22/5 1838. Utfl. t. Torpshammar
ALEXANDER, * 18/8 1842. Utfl. t. Torpshammar

—2—

1 LARS KALLBERG, * 6/11 1823, s. t. smeden Eric Kallberg i Franshammar, Hassela. Smed i Franshammar. Utfl. t. Torpshammar 1846.
9T2 CHRISTINA ROLIN, * 30/1 1828, d. t. komminister Jonas Rolin i Hassela.
JONAS ERIC, * 10/4 1846. Utfl. t. Torpshammar


—1Z193—

187 OLOF ANDERSSON BERGSTRÖM, * 8/12 1829, s. t. sold. And. Bergström i N. Älgered, Bergsjö. Skomakare i Franshammar, Hassela, sen. bos. i Ede. † 31/3 1905
10U1 ANNA JONSDOTTER FRANK, * 3/3 1838, d. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela. † 14/5 1912.
JONAS OLOF, * 8/11 1858                                  204
ANNA KRISTINA, * 6/4 1870                               (X3)16M44


—3Z19—

10 LARS GÖRAN SJÖBERG, * 7/10 1810, s. t. bonden Lars Sjöberg i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Kolare vid Franshammars bruk (Bjällervik). † 5/7 1865.
(X33)22U7 CARIN OLOFSDOTTER, * 6/7 1808, d. t. kolare Olof Andersson i Fönebo, Norrbo sn, Häls. † 11/1 1852.
6P2 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 8/9 1806, d. t. Anna Christ. Schalin i Berge, Hassela.
LARS OLOF, * 20/10 1844. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARGRETA JULIANA, * 10/1 1847


—3Z24—

12 HANS JOHAN HASSEL, * 26/5 1827, s. t. sold. Joh. Hassel i Ede, Bergsjö. Kolare i Ede (Franshammars bruk). Emigr. t. N. Amerika 1866.
(X3)4B31 CARIN NILSDOTTER KANT, * 9/6 1829, d. t. sold. Nils Kant i Skrämsta, Bergsjö. † 12/10 1863.
JONAS, * 5/9 1857. Elmigr. t. N. Amerika 1866
NILS ERIK, * 7/10 1860. † 21/6 1864


—4Z8—

3 OLOF EDVARD MÅRTENSSON, * 8/2 1873, s. t. kolare Mårt. Olsson i Kölfors, Hassela. G. 31/10 1899. Byggn.­arb., bos. i Franshammar. † 4/2 1951.
12T16 MARGRETA ELISABET SJÖGREN, * 7/3 1877, d. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar, Hassela. † 8/12 1953.
OLOF VICTOR, * 12/3 1900. † 18/4 1901
OLOF MARTIN, * 12/2 1903                                21
AGNES HELENA, * 26/9 1905                              (X3)3A12
GERDA MARGRETA, * 30/12 1908                        1P59
ANNA MARTINA, * 21/1 1915. † 13/5 1940


—4Z10—

3 PER ALFRED MÅRTENSSON, * 30/10 1883, s. t. kolare Mårten Olofsson i Franshammar, Hassela. Arrend., bos. i Franshammar.
15U14 BRITA MARGRETA SUNDELL, * 9/6 1886, d. t. E. O. Sundell i Franshammar. † 14/8 1952.
MINA KRISTINA, * 11/12 1906                            21
ERIK ALFRED, * 5/2 1914                                   22
KARL VIKTOR, * 24/9 1919                                 23
PER GÖSTA, * 16/11 1930                                  24


—4Z21—

8 OLOF MARTIN MÅRTENSSON, * 12/2 1903, s. t. O. E. Mårtensson i Hällåsen, Hassela. Byggn.-arb., bos. i Franshammar.
10 MINA KRISTINA SUNDELL, * 11/12 1906, d. t. B. M. Sundell i Franshammar.
STIG INGVAR, * 6/3 1932. Polisman, bos. i Stigslund, Gävle
ANN-MARIE, * 18/3 1939                                   8V29

—22—

10 ERIK ALFRED MÅRTENSSON, * 5/2 1914, s. t. P. A. Mårtensson i Nordanbro, Hassela. G. 8/5 1937. Skogsarb., bos. i Franshammar.
(Y4) OLGA KRISTINA HOLMSTEN, * 1/6 1910 i Attmars sn, V.-norrl.
KJELL ERIK, * 12/5 1938. Utfl. t. Stockholm 1959
BRITT MARIE, * 25/4 1944
MAJ HELEN, * 14/5 1946

—23—

10 KARL VIKTOR MÅRTENSSON, * 24/9 1919, s. t. arrend. P. A. Mårtensson i Franshammar, Hassela. Flottningsarb., bos. i Franshammar.
(Y4) LILLY KRISTINA HAMRIN, * 30/5 1920 i Attmar, V.-norrl.
KARL RONNY, * 26/11 1945. † 16/12 1945
LENA BIRGITTA, * 21/2 1951

—24—

10 PER GÖSTA MÅRTENSSON, * 16/11 1930, s. t. arrend. P. A. Mårtensson i Franshamar, Hassela. Fabriksarb., bos. i Franshammar.
20V5 GUNGERD MARIANNE BAUMGARTEN, * 20/7 1939, d. t. byggn.-arb. J. G. K. Baumgarten, Malungen, Hassela.
MONA CHRISTINA, * 19/4 1957
PER ANDERS, * 3/2 1960


—11Z7—

4 NILS AUGUST GRIP, * 5/3 1916, s. t. Olof Axel Grip i Jättendal. G. 1/11 1947. Skogsförman, bos. i Franshammar, Hassela.
1Z145 MARY KRISTINA WALLNER, * 25/4 1922, d. t. arrend. O. M. Wallner i Kölsjön, Hassela.
KRISTINA GUNILLA, * 10/10 1949


—14Z1—

(X7)11V2 ANDERS LINDSTRÖM, * ./. 1772, s. t. smeden And. Lindström vid Boda bruk, Enånger. G. 6/10 1799. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Sen. bos. i Kölsjön.
(X7)8K3 BRITA WINHOLM, * 17/8 1779, d. t. smeden Erik Winholm i Långvind, Enånger. † 24/11 1861.
ANDERS, * 23/9 1800                                        2
JACOB, * 9/5 1806                                            3
ANNA MARGRETA, * 8/12 1818                           1Z90

—2—

1 ANDERS LINDSTRÖM, * 23/9 1800, s. t. smeden And. Lindström i Franshammar. G. 2 ggr. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Infl. fr. Bergsjö 1827. Utfl. t. Harmånger 1831, sen. smed vid Boda bruk, Enånger. † 4/9 1841.
(X14) MARIA MARGRETA HÖGSTEDT, * 9/8 1804 i Harmångers sn, Häls.
(X7)4H5 MARIA MICHELSDOTTER, * 28/4 1805, d. t. Mich. Ericsson i Haga, Enånger. Änka o. omg. m. Per Andersson i Tosäter, Enånger. – (X7)2N6.
BRITA HELENA, * 9/7 1825. Fl. t. Hanebo 1841
MARIA, * 16/7 1828. G. m. Jonas Hansson i Tosäter, Enånger. – (X7)5T20
ANNA MARGRETA, * 26/2 1834. † 18/4 1856


—17Z1—

(T33) JOHAN FORSBERG, * 11/3 1789 i Kvistbro sn, Ör. G. ./9 1822. Smed vid Franshammars bruk, Hassela. † 7/12 1867.
(W23) BRITA MATSDOTTER, * ./5 1790 i Malungs sn, Kopp. (Tid. g. ./9 1814 m. trädg.-mäst. Carl Gust. Sundin som avled ./10 1819.) † 21/1 1867.
CARL GUSTAF, * 1/10 1823                                2

—2—

1 CARL GUSTAF FORSBERG, * 1/10 1823 i Vintrosa sn, Ör. (S. t. Joh. Forsberg.) Hammarsmed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1870.
2S7 BRITA JONSDOTTER, * 11/10 1813, d. t. bonden Jon. Olofsson i Svedje ss2, Hassela.
BRITA, * 14/7 1838, (styvd.)                              3
JONAS SMED, * 3/7 1842, (styvs.)                       2T18
JOHAN, * 1/3 1848                                           4
ERIC GUSTAF, * 3/4 1851. Utfl. t. Harmånger 1870
JOHAN, tv, * 27/6 1853. Utfl. t. Harmånger 1870
MARGRETA, tv, * 27/6 1853. Utfl. t. Harmånger 1870
PETER, * 25/6 1857. Utfl. t. Harmånger 1870

—3—

(X4)39A10 PER OLOF (IMBERG) STRÖM, * 18/5 1840, s. t. A. C. lmberg i Gammelsträng, Norrbo. Smed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1867.
2 BRITA FORSBERG, * 14/7 1838, styvd. t. Carl Gust. Forsberg i Franshammar.
PER ERIK, * 29/10 1861. Fl. t. Harmånger
ANNA BRITA, * 11/12 1864. Fl. t. Harmånger
JOHAN GUSTAF, * 23/7 1867. Fl. t. Harmånger

—4—

2 JOHAN FORSBERG, * 1/3 1848, s. t. hammarsmed C. G. Forsberg i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Mjölnare vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(Y57) ANNA HELENA JONSDOTTER, * 21/11 1848 i Tuna sn, V.-norrl. G. 2/1 1875. † 215 1875.
4R13 CHRISTINA JOHANSDOTTER HÖGBERG, * 11/7 1845, d. t. Joh. Högberg i Hällåsen, Hassela. G. 26/12 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882.
4R13 JOHAN ALFRED, * 14/1 1869, (styvs.) Emigr. t. N. Amerika 1882
BRITA CHRISTINA, * 6/5 1876. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA BRITA, * 15/4 1875. † 25/8 1875
ANNA ERIKA, * 10/11 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra.

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen till Gnarps masugn o Fransamars bruk till Andersfors bruk.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *