Ihjälslagen i Rossla 1884

Den 23 september 1884 blev skräddare Per Erik Jonsson Fyr ihjälslagen i Rossla, Delsbo

 

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 2/10 1884

Misstänkt död.

Skräddaren Per Erik Fyr eller Bollin från Änge by, Delsbo socken, afled hastigt den 22 september i Rossla by, dit han den 20 i samma månad anländt, klagande öfver verk i bröstet och ena benet.

Vid af vederbörande länsman hållen yttre besigtning å liket har otvetydigt framgått att Fyr varit utsatt för våld, som möjligen förorsakat döden; och med anledning häraf har K. m:ts bfhde den 29 september förordnat om rättsmedicinsk besigtning och obduktion å den döda kroppen.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 23/10 1884

För öfvervåld, som skulle förorsakat dödlig utgång, hade bondesonen Olof Ersson i Rossla, Delsbo socken, häktats. Den tilltalade skulle nämligen torsdagen den 18 september hafva misshandlat skräddaren Per Erik Bolin (»Fyring» kallad), så att denne deraf ljutit döden. Något obduktionsprotokoll öfver den aflidne fanns ännu ej att tillgå, men ett vittne hördes, som berättade, att Bolin varit i vittnes hem ofvannämde torsdag; han hade samma dag gått derifrån åt Rossla till, återkommit på lördagen, då han stödt sig på en käpp och klagat öfver illamående och värk samt sagt, att nämde Olof Ersson sparkat honom å benet och i underlifvet samt slagit honom med en sten å ena axeln, men ej uppgifvit någon orsak till våldets föröfvande. Bolin hade stannat i vittnets hem till följande måndagsmorgon, då husets folk hjelpte honom på väg åt Rossla till och hade han sedermera aflidit. Den tilltalade nekade att hafva misshandlat Bolin och målets fortsatta ransakning uppsköts till tisdagen den 11 november.

Ur Dödbok:

PER ERIK JONSSON FYR, * 25/4 1833 (Notering Fröjdebok). Död 23/9 1884.

Skrädderi Arbetaren PER ERIK FYHR i Änga. Illa slagen före döden. Obducerad. Obductionsbevis af kr. länsman Kjellander


—16S4— Uppgifter ur Delsbo släktbok

(X8) Jonas Larsson, * 1795 i Forsa sn, Gävleb. Infl. 1794. G. 1829. Husman i Norrberg, sen. i Näsbyn, Delsbo. † 4/7 1868 (rossjukdom).
1 Anna Pehrsdotter, * 14/3 1806, d. t. sold. P. Fyhr i Nyåker, Delsbo.
† 13/2 1881.
Margta * 27/10 1820                                         5
Pehr Erik * 25/4 1833. Utfl.  † 23/9 1884
Lars Olof * 10/11 1837                                      7


OLOF ERSSON, * 2/6 1858 i Delsbo. 3 månaders fängelse börjar den 26 januari 1885 och slutar den 26 april samma år.
Läs mer om Olof Ersson, han blev själv mördad av kniven 1890

Källa: Kungliga Biblioteket
Källa: Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängd
Källa: Delsbo kyrkoarkiv, Dödbok
Källa: ArkivDigital, Kriminalvårdsanstalten, Hudiksvall


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 13/11 1884

Misshandel med dödlig utgång.
Med bondesonen Olof Ersson i Rossla, Delsbo socken, hvilken, såsom förr omtalats, är häktad och tilltalad för att å skräddaren Per Erik Bolin »Fyring» hafva föröfvat sådant våld, att döden följt, företogs ånyo ransakning. Tvänne vittnen hördes, men då af deras vittnesmål märktes, att de ej ville ut med fulla sanningen, förklarades deras utsago tillsvidare ej kunna tillmätas någon vigt, utan förvisades de till sin själasörjare att undervisas om edens betydelse och ålades att vid högt vite iakttaga inställelse vid nästa ransakning, hvarefter målet uppsköts till lördagen den 29 november.

Källa: Kungliga Biblioteket


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 18/12 1884

Misshandel.
Fortsatt ransakning hölls äfven med förr nämde häktade och tilltalade bondesonen Olof Ersson från Rossla i Delsbo, tilltalad för att hafva misshandlat skräddaren Bolin »Fyr» kallad. Svaranden hade instämt tvänne vittnen, som hördes, hvilkas vittnesmål dock voro mera till hans nackdel än fördel.

Härefter uppsköts målet till onsdagen den 7 januari.
Källa: Kungliga Biblioteket


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 29/1 1885

För våld mot en skräddare i Delsbo, »Fyr» kallad, så att denne helt kort derefter aflidit, dömdes bondesonen Olof Ersson från Rossla i Delsbo, som derför såsom förut nämts stått tilltalad flere gånger, till 3 månaders fängelse.

Källa: Kungliga Biblioteket
Källa och avskrift Viveca Sundberg

Läs om fortsättningen under Kniven 1889-1890.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen .

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *