Stölder av linnegarn 1849

Han stal uthängt linnegarn för blekning i bland annat Norrbobyn


HUDIKSWALLS WECKOBLAD DEN 27/1 1849

Stölder af linnegarn

Sistlidne onsdag dömdes torparen Jonas Eliaeson Lif i Fjerdsätter af Delsbo Häradsrätt till answar för stöld, med hwilken förbrytelse woro förenade omständigheter, hwilka ådagalägga Lifs ihärdiga uppsåt att stjäla, derifrån han icke kunnat afskräckas, oaktadt han warit nära på blifwa i gerningen gripen.

Natten emellan den 17 och 18 dennes begaf han sig först till Ofwanåker i Delsbo, der han efter inbrott tillgrep en jernstör jemte åtskilligt annat i en säck nedlagdt gods, som han likväl icke hann medtaga, emedan han, tillika med andra som han haft i sitt sällskap (efter all anledning, en hans för andra resan stöld straffade broder), blefwo af en gammal gumma som utkommit skrämda på flykten.

Derifrån begaf han sig med häst och skrinda till Norrbo byn, der han på fyra olika ställen i byn stal till blekning uthängdt linnegarn. Uti sista gården blef han likwäl upptäckt och äfwen med sitt sällskap eftersatt, men lyckades med häst och skrinda undkomma, derwid icke bättre bar till för tjufwarne än att de körde omkull, hwarigenom det stulna garnet stadnade på landswägen tillika med den i Ofwanåker tillgripna jernstören jemte Lifs mössa och wantar.

Oaktadt detta misslyckade försök i Norrbo, afreste Lif till Bjuråkers socken, der han uti en gård icke lyckades åtkomma uthängdt garn, enär tjufwarne äfwen der blefwo upptäckte, men i en annan by tillgreps omkring 20 garnhärfwor, hwaraf Lif icke länge hade glädjen att wara ägare, emedan tjufwarne blifwit spårade på morgonen efter stölden till Lifs bostad, hwarest äfwen tjufgodset påträffades.

Efter det att Lif enständigt nekat för brottet så länge han war i arresten, beqwämde han sig till att erkänna detsamma wid Rätten, men att upptäcka sine medbrottslige, dertill kunde han icke förmås.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


—8T14— Uppgifter ur Delsbo släktbok

13 Jonas Eliasson-Lif, * 2/2 1817, s. t. sold. E. Lif i Fjärdsätter, Delsbo. G. 12/11 1848. Torp. i Fjärdsätter, † 26/10 1854.
(X39) Johanna Wiström, * 26/11 1822 i Rogsta sn, Gävleb. † 11/8 1856.
Karin * 28/2 1852, † 17/7 1864 (scharlakansfeber)

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen .

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *