Brännåsen

Brännåsen är en Delsboägd fäbodvall

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen hittar du längst ned på sidan.


Värdefull natur i Bjuråker.


I slutet på sidan finns BRÄNNÅSVISAN

BRÄNNÅSEN

 


Ekonomisk karta från 1950-talet.
Brännåsen ligger i nordvästra hörnet av Norrbo socken fem kilometer öster om Sörgimma

sob-110-karta
Karta tillhandahållen av Thore Dahlin


Brännåsens fäbodar med fyra stugor är omtalade redan på medeltiden. Sedan 1700-talet har fäbodvallen bestått av omkring 10 stugor med fähus och lador.

Brännåsens fäbodvall har sedan gammalt tillhört Delsbobönder från byarna Bondebo, Duvnäs, Hovra, Nordanäng och Östansjö.

Läs mer om vallen under Fäbodar i Delsbo.

Många bönder slutade med att buföring 1947 men det fanns de som var kvar till 1952  och betande får fanns på vallen ännu 1998. Det fanns  6 valljäntor på vallen.

Vid laga skifte 1869 – 1870 hade följande fastigheter fäbod på Brännåsen:

Fastighet Ägare vid laga skifte Ägare 1995
Bondebo nr 1 Lars Johansson Ola Larsson
Bondebo nr 2 Brita Ersdotter 38P39 Jan Olofsson
Bondebo nr 3 Lars Persson Karin och Gustav Svang
Hovra nr 1 Per Larsson Esbjörn Färlin
Duvnäs nr 6 Per Persson (Sjularn) John Nordin
Nordanäng nr 1 Olof Jonsson Arne Olsson
Nordanäng nr 2 Per Larsson Marta Larsson, Karin Printz
Nordanäng nr 3 Thore Härdelin Gården Sveas
Nordanäng nr 4 Thore Härdelin Per Hjelm
Nordanäng nr 5 Per Olsson  
Nordanäng nr 6 Thore Härdelin  
Nordanäng nr 7 Thore Härdelin  
Östansjö nr 1 Nils Nilsson  
Östansjö nr 2 Per Nilsson Nils o Åke Lövstrand
Östansjö nr 3 Olof Persson (Kongen) Nils o Åke Lövstrand
Östansjö nr 4 Nils Persson (Svedas)  

Om fäbodlivet på vallen

Lännsjö och Brännåsen i Bjuråker var fäbodställen till rote 9. Dessa fäbodar är troligen mycket gamla för de nämns i Delsboa Illustrata är 1764. På dessa fäbodar hade även bönderna sina utskogsskiften.

På Brännåsen var det tio vallstugor, och det finns idag (2004) även lika många stugor, med fähus och lador är det sämre ställt. En del är rivna, andra har förfallit.

Boföringen var omkring den 10 juni på Svantedagen, om det ej var onsdag eller fredag, för de dagarna kunde bringa olycka.

De gick till fots. Färden började ca klockan 02.00 och de var framme klockan 10 på förmiddagen. Då var de trötta, både djur och människor.
Efter vägen gick en före djuren och en efter dem, och sist bonden med boföringslasten, som bestod av kläder och mat för folk och fä samt diverse förnödenheter. Alla som skulle upp på vallen med sina djur  hade enats om boföringsdagen och de hade sällskap för att slippa gå hela sträckan till fäboden. De kunde då bytas av så att de fick åka med hästskjutsen vissa sträckor. De hade ömma fötter och skavsår ändå, och ibland kunde det vara regnigt, men det var nog bara att ge sig av ändå.

När de kom fram på vallen så var det många sysslor att stå i, för det skulle först ordnas med djuren och städas i vallstugorna.

Fäbodjäntorna fick mjölka för hand, separera och kärna smör, göra ost och koka messmör. Efter mjölkningen gick de med korna till skogen och då gick de olika vägar varje dag, och de vägarna fick sitt namn efter veckodagarna, t ex tisdagsvägen, onsdagsvägen o s v.

Det fanns en gata genom vallen som stintorna räfsade och höll ren och snygg hela sommaren igenom. Det sades att ”de pyntade vallgato”. I slutet av juli kom slåtterfolket upp på vallen och slåttade ängarna (täkterna). Första eller andra helgen i augusti var det ”Storhelg” (ungdomshelg – bogäspe). Ungdomarna  var ditbjudna men det kom även de som inte var bjudna. Ungdomarna kom på lördag och var kvar tills på måndag. Då var det musik, och det ordnades även med dans på Käckens loge. Ingemar Stenström från Brännåsen, Emil Nöjd från Norrgimma, med flera, spelade dragspel.

Då hade det gjorts ost, färskost, pank, messmör, rörmessmör, hembakt tunnbröd, saltat kött och saltat fläsk med ”päle” och risgrynsvälling. Maten lagades på öppenspisen.

På hösten omkring andra lördagen i september boförde man hem. Många av bönderna slutade med boföringen 1947, men det fanns de som var kvar till 1952.

Nu används stugorna vid skogsavverkning och på sommaren vid semester och dylikt. Förr gick vägen över Sörgimma, nu har det byggts en väg som går att köra antingen över Fönebo eller Strömbacka och Masbo. Den byggdes 1953. Vägen upp till Brännåsen från Delsbo är 3 mil lång.

Upptecknat av Ester Larsson, ur hennes bok Kring Dellenbygden, sid. 42-43.


Kapten Thore Härdelin

Kärrvägen till Brännåsen kallades förr för ”Kaptensvägen”.

Det var någon gång på 1870-80-talen som dåvarande ägaren till fastigheten i Nordanäng 133, Kapten Thore Härdelin började bygga en väg till Brännåsen mot Fönebo. Han hade på den tiden omkring 30 kor på vallen, och tänkte frakta mjölk och smör till Fönebo och sedan med båt över Dellen till Näsviken. Han fick ingen av de andra vallbönderna med sig på förslaget varför det blev honom övermäktigt. Han var då redan 60 år och sjuklig. Vägsträckan han byggde var ca 1 km.

Det skulle dröja 75-80 år eller till 1953 innan hans tänkta väg nådde sin fullbordan. Då var det emellertid med andra motiv som vägbygget kom till stånd – för att frakta skogens produkter, timmer och massaved. Efter vägens byggande har det inte funnits något smör eller någon mjölk att frakta från Brännåsen.

Läs mer om kapten Thore Härdelin.


Följande är upptecknat efter ett samtal med Marta Snygg som var valljänta på Brännåsen åren 1928 – 1937, alltså 10 somrar. De åren var det 6 valljäntor på vallen.

Följande har hänt någon gång efter sekelskiftet 1900. När boföringen kom fram till vallen på morgonen upptäckte dom i Holmbergs i Bondebo att nyckeln till källaren glömts kvar hemma. Holmbergsgubben vände då direkt hem efter nyckeln. Hans kommentar när han nästa morgon kom tillbaka på vallen med skorna under armen efter en 6 mils extra tripp var: Vi hade glömt källarnyckeln hemma ”sa ja jetta hem ätten. Vi hade ju fått ha mjölka dare Flörns källarn, men inte kunna föll hä ha gå för säg att stinta skulle gå genom två grinne mä flöttröga”.

Upptecknat av Erik Larsson Duvnäs i maj 1988.

Ur boken, Kring Dellenbygden, av Ester Larsson, sid. 41


Jonas Olsson ”Holmberg”. 4/12 1868 – 15/9 1946. Bild ur boken.
Jonas Olsson återfinns under 48E4 i släktboken


sob-017-flygfoto-brannasen
Flygfoto över västra fägatan på Brännåsens vackra fäbodvall
Foto utlånat av Karin Svang

Utefter den västra vägen som är den gamla vägen till Brännåsen finns/fanns elva stugor.

sob-087-18
Foto: Tore Dahlin 2018


sob-067-vallen


 

sob-068-vallen


 

sob-069-vallen


 

sob-066-kerste-anna-g
Brännåsvallen. Lassas Kerste och Anna Gill


 

sob-065-anna---kerste
Brännåsvallen. Anna Gill och Lassas Kerste


 

sob-070-vallen

 


 

sob-072-vallen

 


 

sob-073-vallstuga

 

sob-100-18
Foto: Tore Dahlin 2018

sob-099-18
Foto: Tore Dahlin 2018


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 13/9 1895

Hemfridsbrott och misshandel.

En kolareson *) P. J. Frid från Norrgimma stod åtalad för att en natt ha inträngt till en kolare Sundin i Brännåsen i Bjuråker samt hotat, väsnats och lefvat röfvare inne hos Sundin. Derpå gick han till en annan stuga, som tillhörde Sundin, sprängde dörren samt misshandlade ganska illa en smedsdräng Salomon Gill, hvilken bodde därinne.

Frid bekände utan omsvep att så tillgått. Äfven erkände Frid, att han fuskat med brännvinsförsäljning och att han med en stor sten hade krossat dörren till en fäbodstuga i Brännåsen, som tillhörde Hans Jonsson i Mora. Frid hade dessutom varit oartig mot kolaren Sundins dotter Johanna samt slagit henne vid ett tillfälle öfver munnen, hvilket förklarades hafva skett i misshugg.

Då Frid emellertid så uppriktigt erkände sina våldsamheter, dömdes han att för två hemfridsbrott hos Sundin undergå 2 månaders fängelse, för misshandel å Gill till 1 månads fängelse, för hemfridsbrott hos Hans Jonsson till 1 månads fängelse, att ersätta Gill 36 kronor, för förorsakade skador 8 kronor, för olaga brännvinsförsäljning att böta 50 kronor eller ytterligare 6 dagars fängelse, så att Frids hela strafftid utgör 4 månaders och 6 dagars enkelt fängelse. Dock får Frid vara på fri fot, tills domen blir laga kraftvunnen.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—20B19— Bergsjö släktbok
17 *) PER JOHAN FRID, * 18/7 1870, s. t. torp. Erik Frid i Ansjön, Bergsjö. Bonde i Gamsäter s3. Sen. hästhandl. i Kyrkbyn. † 19/5 1955.
(X15)2V25 BRITA ERIKA WALLIN, * 19/5 1871, d. t. bonden Olof Wallin i Malungen 3, Bergsjö. † 8/4 1902.
HELGA MARGRETA, * 27/8 1897. Emigr. t. USA 1920
ERIK OLOF, * 7/4 1902. Fl. t. Gnarp

 

1. F. d Olle o Ester Larssons

sob-018-stuga-olle-ester
Stugan ägs av Olle o Esters dotter Karin Gunilla och Lars Samuelsson i Bondebo.

sob-074-
Gunnar Wahlström, Dellenbygdens fotoklubb, har tagit den här bilden av Ester på Brännåsvallen. Införd i tidningen 9/12 1974.


Ester och Olle Larsson. Bild ur boken Kring Dellenbygden av Ester Larsson.

sob-088-18
Foto: Tore Dahlin 2018

 

2. Skelanders

sob-019-skelanders
Tomten som är under uppbyggnad uppförs på mark som ägs av familjen Svang. De som bygger är Sten och Barbro (född Svang) Skelander.

sob-089-18
Foto: Tore Dahlin 2018

 

3. Holmbergs/Svangs

sob-020-holmbergs-svangs
Svangs stuga ägs idag av döttrarna Berit, Lena och Barbro

sob-107-18
Foto: Tore Dahlin 2018

 

4. Flurstugan

sob-021-flurstugan
Flursläkten, Olsson/Olofsson återfinns under släktboksnummer 59J11 och 3L10

 

5. Löfstrands

sob-022-lofstrands
Löfstrands vallstuga 5:11

sob-106-18
Foto: Tore Dahlin 2018

Från slutet av 1940 – talet till 1960-talet tillbringade fam. Österberg många somrar här
Stockholmsmakarna Lennart och Vera Österberg tillbringade många somrar här. Dottern Johanna föddes 30/6 1960.
Vera Österberg född 22/7 1918 i Stockholm, död 29/1 2015. Maken Lennart Österberg avled 1966.
Vera Österberg köpte Vitkasern i Moviken i augusti 1966. Dessförinnan hyrde hon skolan i Moviken och hade då långtgående planer med Vitkasern som hon tänkte sig bli ett kulturcentrum med utställning, matservering och försäljning av textilier, säger hon i en tidningsartikel från 1:a mars 1966. Läs mer om Vera och Bertil Löfstrands verksamhet i Vitkasern i Moviken.

 

6. Löfstrands

sob-023-slakten-lofstrand
Släkten Löfstrand återfinns i släktboken under 20 R ..

sob-090-18
Foto: Tore Dahlin 2018

7. Larsas / Mats Hjelm

sob-024-larsas-mats-hjelm
Till den här fastigheten har det funnits flera stugor med lador och uthus. Stugorna har varit i släktens ägo och tillhör nu Mats Hjelm under 43K12.

14Y31 Marta Snygg dotter i huset och valljänta på Brännåsen under 10 år, 1928 – 1937, berättade 1988 för Erik Larsson i Bondebo att buförnings vägen var ca 3 mil. När de var framme vid ”stortallen” i Sörgimma var det bara ca 6 km kvar till Brännåsens fäbodvall. Buföring var omkring den 10 juni på Svantedagen, om det inte var onsdag eller fredag, för de dagarna kunde bringa olycka. Färden började ca kl. 02.00 och de var framme klockan 10 på förmiddan. Efter vägen gick en före djuren och en efter dem och sist bonden med buföringslasten som bestod av kläder och mat för folk och fä samt diverse förnödenheter. Alla som skulle upp på vallen med sina djur hade enats om buföringsdagen och de hade sällskap för att slippa gå hela sträckan till fäboden. De kunde då bytas av så att de fick åka med hästskjutsen vissa sträckor. Ibland var det regnigt, men det var bara att ge sig av ändå

 

sob-105-18
Foto: Tore Dahlin 2018

 

8. Skålbergs

sob-025-skalbergs
Skålbergs

Det är Marta Larssons son Lars Larsson i Nordanäng som äger Skålbergs. Släkten återfinns under 19N7 i släktboken

 

9. Hovra/Färlins

sob-026-hovra-farlins
Hovra stugan ägs av Esbjörn och Eva Färlin

sob-101-18
Foto: Tore Dahlin 2018

sob-091-18
Foto: Tore Dahlin 2018

 

10. Nybergs

Brännåsens Fäbodar 47
Sista huset på vägens västra sida. Vägen fortsätter till Sörgimma och var den väg som sedan gammalt ledde hit till Brännåsen. Nu kallas vägen för kolarstigen.

dv-083-86
Nybergs stuga, Skål Kerste och Ebba Lejdström


sob-027-nybergs
Stugan tillhör släkten Nyberg i Delsbo som återfinns i släktboken under 4S.. En tomt av den norra täkten är enl. uppgift avstyckad till Vera Österberg.

År 2013 bjöds huset ut till försäljning av Tommy Sven-Olov Andersson och Ingrid Märta Gudrun Andersson.
Köpare samma år blev Stockholmsparet Jan Oskar och Birgitta Björkström som förälskat sig i Dellenbygden och numera är bosatta i Norrboån i Norrbo.
Deras båda barn, Mattias f. 1977 är bosatt i Farsta och Daniel Johan f. 1979, är gift med Christina och bosatt i Smygehamn i Skåne.

sob-093-18
Foto: Tore Dahlin 2018

sob-092-18
Foton: Tore Dahlin 2018

sob-097-18
Foton: Tore Dahlin 2018

 

11. Vikens

sob-028-vikens
Kristina Wiks stuga
Det här huset ägdes av Iggesunds bruk som arrenderade ut det.  Det låg på höjden öster om vägen. Husgrunden finns kvar

Ca 1871 – 18??
Arrendator Jonas Eriksson Wik, bodde troligen här innan han flyttade till Östra Brännåsen
50C1 Jonas Eriksson Wik född 5/2 1838, s. t. torp. Eric Eriksson Wikström i Fiskvik, Bergsjö. Infl. till Ö. Brännåsen 1871. Död 22/1 1919.
Gift 1862 med 3A4 Hassela släktb. Margareta Christina Hansdotter född 27/10 1841,
d. t. kolare Hans Fröjd i Norrgimma. Död 26/12 1921.
Sju barn:
Karin Margareta 29/10 1862 – 17/6 1864
Erik 19/7 1865 – 21
Anna Catrina 8/1 1868. G. m. J. Finnström i Sörgimma
Margareta 6/7 1870. G. m. Skogvaktare J. Ström i Håknorrbo, Delsbo.
Jonas 4/4 1874 – 16/7 1874. (Rödsot)
Brita 19/9 1879. G. m. ? Johan Emil Jonsson från Bergsjö.
Kristina 18/6 1889 Hon kom sedan att bo här

50C3 Dottern Kristina Wik född 18/6 1889, dotter till Jonas Wik arrendator på Östra Brännåsen. Hushållerska Flyttad till Stensgärde i Norrbo 11/1 1939, sedan därifrån till Långby i Forsa 12/12 1944. Hon avled i Långby 7:14 den 13/4 1953.
Tre barn:
Brita-Greta 23/5 1912 Gift 1935 med bonden Per Olof Olsson i Sala 1:3 Delsbo
Erik August 26/12 1914 Gift 1943 med Anna Margareta Lundström från Forsa. Till Hälsingtuna 1945
Ester Kristina 15/9 1919 Gift med Nils Johan Käck arrendator på Ö. Brännåsen.
Sedan Kristina Wik flyttat.

28A15 Anders Gustaf Finström 19/9 1901 Skogsarbetare som bodde här i Vikens stuga sedan Kristina Wik avflyttat. Han avled i Strömbacka 27/1 1956
Nu är det Esbjörn Färlin som äger den här marken

Gabriels innehade norra täkten tillhörande Bondebo. Grunden efter huset lär finnas kvar
30A2 Gabriel Gabrielsson född 1749, son till G. Säfström i Arvet (Furudal), Ore sn Kopparberg.
Inflyttad från Voxna 1799. Kolare i Norrgimma från 1828 och Brännåsen, även torpare i Bondebo, Delsbo. Död i Norrgimma 18/2 1839.
Gift med 54H1 Margta Andersdotter född 12/10 1754 i Svärdsjö, dotter till mästersmeden A. Sthålneberg bosatt i Skärås. Död här på Brännåsen 13/3 1828
Tre barn:
Gabriel 6/8 1780 gift med Catarina Salin från Bergsjö. Utflyttad till Bergsjö 1804
Anders 1/10 1786 – Utflyttad till Bergsjö 1804
Johannes 3/3 1789 Han tog över faderns gård här på Brännåsen

Ca 1843 – 1853
30A5 Johannes Gabrielsson född 3/3 1789 i Voxna, son till kolare Gabriel Gabrielsson i Bondebo, Delsbo. Torpare i Brännåsen . Ofärdig i vänster knä och vänster arm. Gift två ggr. Död 24/7 1853
Gift med 13J4 Anna Andersdotter född 14/12 1773, dotter till bonden A. Olsson i Bondebo 1, Delsbo. Hon avled 1/5 1834
Omgift 20/7 1835 med Brita Olofsdotter född 19/1 1800, dotter till Olof Olsson i Bjåsta i Bergsjö. Hon avled 11/2 1877.
Två barn:
Johannes 8/2 1837 Utflyttad till Bergsjö 1855
Anna Margareta 9/4 1841 Bosatt i Bjuråker 1856

 

Utefter vallens östra väg finns fyra stugor

1.  Nordins

sob-029-nordins
John Nordins stuga

 

2. 3:7 F d Juhlins

sob-030-juhlins-husbygge
Här kollar Erik Juhlin om hans blivande hus kommer att stå lodrätt
Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

sob-031-juhlins-husbygge-klart
Här ser vi resultatet. Omkring 1946 fick Erik Juhlin hyra ett änge och mark utav Löfstrand, men marken var bolagets där han byggde ett hus och ett stall. Stallet är nu rivet

Ca 1946 – 1954
46B12 Per Erik Juhlin född 25/7 1916 hos Svingens i Masbo. Inflyttad från Bergsjö 11/12 1946.
Gift 29/3 1953 med Elsa Bärlin född 1/1 1925. Elsa avled den 18 december 2016.
De flyttade härifrån till Masbo 1954.
Dottern Marianne berättar. Efter skogsstigen mellan Brännåsen och Masbo bodde en luffare. Han kallades för ”Svarve – luffarn” och bodde i en koja vid Flasken.
Fem barn var med på flytten till Masbo.
Maj Britt 5/4 1947
Marianne 9/3 1948
Sven Erik 12/2 1950
Bengt-Ove 8/3 1951
Eva 4/12 1953
Inger tv 29/7 1959
Elvy tv 30/7 1959
Per Erik 19/5 1964
Sedan 1982 ägs huset av John Löfstrand

sob-078-eva-julin
Eva Juhlin med pipa, gevär och hund, nu ska jag ut och jaga.

sob-081-
Marianne och Eva Juhlin. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

 

3. Gården Sveas /Sten Olofsson

Vi har valt att respektera ägaren därför finns det ingen bild. Någon skylt om fotoförbud såg vi inte. Av husets ägare blev vi förbjudna att fota huset, trots att vi arbetar helt ideellt och inte säljer något, samtidigt som vi har både yttrandefrihet och tryckfrihet i landet.

 

4. Tuna stugan

sob-032-tuna-stugan
Helmer Stenström framför sin stuga. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

sob-082-helmer-s
Helmer Juhlin här i samspråk med några okända. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

sob-083-helmer
Helmer Juhlin är i samspråk med en okänd kvinna. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

sob-084-helmer
Helmer Juhlin. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling

sob-085-helmer
Alfred Berglunds stuga i Norrgimma. Det är vår och Helmer står redo att ge sig iväg till Brännåsen. Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling.

sob-086-traktor
Det är vår och Helmer Juhlin är på väg att flytta från Norrgimma till Brännåsen.
Bild ur Bengt-Ove Juhlins samling.

sob-033-tuna-stugan-idag
Så här ser Helmer Stenströms stuga ut idag, 2014

 

Tunastugan 4:9

Tunastugan stod mellan Nybergs och Gabriels och såldes till Helmer Stenström som satte upp den mitt emot ”Sveas (gårdsnamn) vallstuga”.
16F1 Nils Helmer Stenström 1/1 1907 Han var troligen född på Östra Brännåsen där föräldrarna var arrendatorer. Under vintrarna bodde Helmer i Alfred Berglunds stuga i Norrgimma.  I slutet av 1960-talet flyttade han till pensionärshemmet i Moviken och senare till Dellengården i Friggesund där han avled 4/9 1983.
Stugan köptes av Forsberg som byggde på huset och smyckade det med snickarglädje innan de 2007 såld till nuvarande ägare Britt – Marie och Stefan Gunst i Gammelsträng.
Sommaren 2016 togs huset över av makarna Bengt Ivar Andersen född 5/8 1963 och hustrun Marianne Karina Andersen född 24/5 1968. Dottern Mikaela född 29/4 1999. Familjen är bosatt i Sundsvall.

 

sob-095-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin

sob-094-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin

sob-096-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin


sob-098-18
Foto: Tore Dahlin 2018

sob-102-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin

sob-103-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin

sob-104-18
Foto: Brännåsvallen 2018 av Tore Dahlin

 

Följande familjer har varit bosatta på Östra Brännåsen

Ca 1823 – 1838
47A5 Jonas Andersson – Söderlund född 27/9 1805, son till kolare Anders Larsson i Sörgimma. Kolare i Ö. Brännåsen. Utflyttad till Forsa socken 1838
Gift 1823 med Anna Eriksdotter född 16/7 1803 i Forsa Utflyttad till Forsa sn 1838
Fyra barn:
Margareta 1825 Utflyttad till Forsa sn 1838
Catharina 21/5 1827 Utflyttad till Forsa sn 1838
Anders 7/1 1830 Utflyttad till Forsa sn 1838
Eric 17/2 1835 Utflyttad till Forsa sn 1838

Ca 1898 – 1899
3R35 (Bergsjö släktbok) Johan Rast född 6/1 1845 i Viksjö sn, V. norrland, soldat vid Hälsinge regemente, bosatt i Franshammar, Hassela. Inflyttad till Ö. Brännåsen 17/9 1898 Kolare Flyttade till Strömbacka 1899. Död i Strömbacka 27/7 1902 (leverkräfta)
Gift 30/1 1870 med Marie Samuelsdotter född 24/6 1846, d. t. husman Samuel Eriksson, Brickan Svedje, Hassela.
Två barn:
Anna Brita 28/12 1868. Flyttade till Njurunda 1892
Margareta Matilda 11/7 1873. Flyttade till Bjuråker 1898

26A33 Fredrik Hansson – Snygg född 11/12 1859. Son till kolare Hans Johansson i Fönebo. Flyttade till Fönebo (Ranns i Matsbo) 30/8 1899 sedan till Strömbacka 1918. Död i Strömbacka 10/3 1941
Gift 29/12 1883 med Cecilia Wiberg född 11/6 1865 i Norrgimma. Hon avled i Strömbacka 18/3 1941
De fick sex barn.
Fredrik 12/11 1884 gift 1907 med Teresia Brodin f. 1885 i Moviken. De fick ett barn. Ture 1908.
Karl 5/10 1886 utfl. till Njutånger 1916.
Per 29/7 1890 utfl. till Njutånger 1921.
Anna 25/1 1893 gift 1923 med Pehr Erik Jonsson i Delsbo
Emma 7/5 1898 gift 1920 med Gösta Nordqvist i Strömbacka Två barn Tage 1919 –1925, Ingrid 1936
Jenny 24/7 1900 gift 1918 med Valdemar Norin f. 1892 i Galtström Bosatta i Moviken De fick fyra barn.

Bodde han i eget hus?
19E2 (Bergsjö släktbok) Israel Bäckvall född 3/10 1857, son till Israel Nils Bäckvall i Norrgimma. Skogsarbetare som var inackorderad eller möjligen bodde i en egen stuga. Han avled 23/8 1920.


sob-108-18

sob-109-18
Foton: Tore Dahlin 2018

 

Östra Brännåsen

Ekonomisk karta från 1950-talet, med Käckens till vänster och Stenströms till höger

 

Strömbacka 5:6/Stenströms

Ca 1787 –
25G5 Jon Jonsson född 2/7 1729, son till soldat J. Holm i Näppänge, Vargeringskarl vid Hälsinge regemente. Sen kolare i Brännåsen. Död 14/12 1807
Gift 1751 med Karin Persdotter född 1727, Inflyttad från Ramsjö socken. Död 10/1 1808
Sex barn:
Jonas 22/7 1752 Gift 1778 med Anna Larsdotter Bosatt i Gärde, kyrkbyn Bjuråker
Pehr 7/5 1755 Okänd vistelseort
Anna 22/1 1759 Gift 1791 med soldat Adam Olsson – Slug i Slättjärn
Anders 1764 1791
Carin 19/3 1767 Hon blev gift och kvarboende här
Anna 1769

Ca 1791 – 1828
55D1 Lars Andersson född 1/3 1756 i Österbo. Inflyttad från Gnarp 1787. Kolare i Östra Brännåsen. Död på Ö. Brännåsen 3/4 1828.
Gift 3/4 1791 med 28G5 Carin Jonsdotter född 19/3 1767, dotter till Jon Jonsson ovan. Död 2/10 1844
Åtta barn:
Cherstin 1/1 1791 Okänd vistelseort
Stina 1792
Carin 29/1 1793 Utflyttad till Ilsbo 1809
Anders 7/3 1795 Gift med änkan Karin Pehrsdotter i Åkre 4, Delsbo
Jonas 13/4 1796 – 21/7 1797 (håll o stygn)
Anna 2/1 1798 Utflyttad till Bergsjö 1809
Helena 8/11 1801 Utflyttad till Ilsbo 1809
Jonas 29/4 1804 Han tog troligen över efter föräldrarna
Margta 6/12 1807 Utflyttad till Bergsjö 1841

Ca 1842 – 1884
55D2 Sonen Jonas Larsson – Åström född 29/4 1804. Kolare bosatt i Ö. Brännås. Död 7/2 1884 (ålder)
Gift 1842 med Christina Pehrsdotter född 6/1 1812 i Bergsjö Utflyttad till Bergsjö 1884
Sex barn:
Lars Erik 14/2 1839 Styvson – 16/4 1839 (bröstfeber)
Lars Olof 21/6 1843 – 17/7 1843 (bröstfeber)
Carin 5/6 1844 – 26/7 1844
Pehr Olof 30/6 1846 – 13// 1846 (svaghet)
Margareta 3/10 1847 – 26/11 1847 (svaghet)
Margareta Christina 13/3 1852. Gift 8/12 1878 med (7E32 Hassela släktbok) Olof Andersson född 3/9 1849. En dotter, Anna Kristina född här 17/10 1881. Fam. utflyttad till Bergsjö 1884.

Ca 1884 – 1898
29E1 Kolare Anders Persson – Sundin född 11/8 1848 i Bergsjö. Utflyttad till Bergsjö 1898
Gift 24/3 1873 med Stina Kajsa Lindblom född 30/8 1847 i Hassela. Utflyttad till Hassela 1898
Nio barn:
Pehr 23/12 1873 Gift 1909 med Maria Elisabet Ström. Bosatta i Frisbo
Magnus 8/3 1875 Gift 1905 med Brita Flygt Utflyttat till Njurunda 1914
Karin Andriette 8/2 1877 Gift 1895 med Anders Olsson-Gill (Varg-Ante) i Moviken
Johanna Maria 10/4 1879 Gift 1901 med Anders Eriksson Hålsjö. Till Bergsjö 1902
Anna Kristina 14/12 1880 – 14/2 1887 (bröstinflammation)
Emma Kristina 5/2 1883 – 24/1 1890 (difteri)
Klara Margareta 10/4 1886 Utflyttad till Bergsjö 1898
Anna Helena 10/5 1888 Utflyttad till Bergsjö 1898
Emma Kristina 3/5 1892 Utflyttad till Bergsjö 1898

Ca 1899 – 1902
Inflyttade från Bergsjö 26/10 1899 utflyttade till Hålsjö i Norrbo 7/10 1902
Från Norrbo flyttade de till Storåsmyra 9/9 1914 och 1920 flyttade de därifrån till den nybyggda bolagsgården i Ängesholm där de blev arrendatorer. Båda platserna ligger i Bjuråker
14U4 Anders Olof Berglund född 21/11 1871 i Rogsta.
Gift 10/9 1898 med Johanna Johansson född 30/12 1880 i Bergsjö.
Fyra barn:
Johanna 11/2 1900 Gift 1922 med Robert Jonsson från Snipen. Bosatta i Ängesholm
Ivar 9/7 1902 Gift 1927 med Augusta Jonsson från Rönningen i Skärås. Bosatta i Anderbo
Jonas 16/7 1904 Gift 1927 med Edla Lust från Holmberg. Bosatta i Snipen och Hotta i Moviken
Johan 5/4 1907 Gift 1936 med Karin Sundberg från Lingåsen i Skärås. Bosatta i Anderbo och Skålsvedja

Ca 1902 – 1932
56F1 Nils Johan Persson Stenström född 5/5 1865 i Lysvik i Värmland. Inflyttad från Strömbacka 23/11 1902. Kolare i Ö. Brännåsen. Död 30/3 1932
Gift 11/2 1899 med (4G43 Hassela Släktbok) Anna Lena Käck född 2/3 1879 i Bergsjö. Död 13/11 1915
Åtta barn:
Erik Ragnar 2/7 1899 Arrendator i Länsjö
Per Alvar 10/2 1901 Han tog över arrendet efter fadern.
Johan Ingemar 17/11 1904 Öde okänt
Nils Helmer 1/1 1907 Han flyttade till pensionärshemmet i Moviken i slutet av 1970-talet
Hanna Kristina 28/2 1909
Aina 13/6 1912 – 4/3 1926
Anna Brita 2/11 1915 Utflyttad till Bergsjö 1930


Flygfoto över Stenströms från 1950-talet


sob-034-stenstroms
F d Stenströms Brännåsen 24.

Ca 1932 –
56F2 Sonen Per Alvar Stenström född 10/2 1901. Arrendator i Östra Brännåsen
Gift 6/8 1942 med (2D37 Hassel släktbok) Marta Kristina Sporr född 29/10 1902, dotter till Lars Göran Sporr torpare i Skrämsta (Älgbohed) Bergsjö. Tidigare gift med och frånskild från J. E. Berglin i Hälsingtuna. Gården är flyttad från Skrämsta i Bergsjö.
Barn:
Maj–Britt Elisabet 5/4 1947 Gift Sjöblom i Delsbo
Taisto Aatos Stenström 17/4 1948 Inflyttad från Finland 20/12 1947. Bosatt i Sölvesborg

sob-075-tid-bild
Helmer Stenström, mellan makarna Alvar och Marta Stenström sitter lille Taisto

sob-071-taisto
Taisto Stenström visar hur man kastar med kastspö.

sob-077-stuga

sob-080-alvar-
Bak, andra fr. v. är Alfred Berglund från Norrgimma. Fram sitter Märta Stenström. Övriga är okända

sob-079-flickor
Sommargästande flickor hos Stenströms.

Fastigheten ägs sedan 2005 av Karl Arne och Gudrun Holmberg från Låket i Gammelsträng

 

 

Brännåsen Östra /Käckens

Brännåsen 10
Strömbacka 12:7
Johan Brostén är skriven på Ö. Brännåsen mellan 1811 – 1816, kanske längre

Ca 1811 – 1816
18B5 Hassela släktbok Johan Brostén född 16/11 1766, son till Joh. Brostén i Nupa. Voxna sn. Bruksarbetare vid Andersfors bruk i Bergsjö
Gift 1/10 1797 med Margtha Olsdotter född 1/2 1772, dotter till kolare Olof Eliasson i Överbo, Voxnas sn. Död 16/12 1863
Sju barn:
Margareta Catarina 3/7 1798 Gift med Per Eriksson Bonde i S. Älgered. Till Njurunda 1842
Anna Brita 10/4 1800 Gift med Per Hansson Tjerneld. Torpare vid Andersfors bruk i Bergsjö
Christina 7/10 1802 Gift med brodern till sin systers man Torp. Johan Eriksson i S. Älgered
Johan 5/3 1805 Husman i Älvsund, Bergsjö
Olof 28/4 1807
Maria Elisabet 9/5 1810
Per 30/9 1814

Ca 1826 – 1832
10A1 Erik Tungström född 22/2 1777 inflyttad omkr. 1800 från Dalfors bruk, Ore sn. Kopparberg. Hyttarbetare och bosatt i Moviken och från omkr. 1826 i Brännåsen. Död 13/2 1832 (förstoppning)
Gift 1804 med Anna Greta Holm född 6/4 1780, dotter till J. Holm i Voxna, Gävleborg. Död 19/10 1852.
Tre barn:
Johan Erik 6/10 1810 Han tog över efter fadern
Margareta Catarina 6/9 1810 Gift 1831 med Lars Larsson – Tungström. Bokare i Moviken
Henrik Gustaf 26/9 1815 Gift 1838 med Anna Andersdotter – Wård. Bosatt i Moviken

Ca 1832 – 1871
10A2 Sonen Johan Erik Tungström född 6/10 1805. Död 26/11 1871
Gift 10/11 1826 med 3Å9 Carin Eriksdotter född 30/1 1788, dotter till E. Matsson i Fönebo. Död 13/5 1860
Omgift 15/7 1864 med 28J1 Sigrid Eriksdotter född 3/8 1825, dotter till E. Alm i Mora, Delsbo. Död 1/10 1870 (barnsängsfeber)
Sex barn:
Anna Catarina 2/3 1827 Gift 1852 med Anders Wennberg. Kolare i Fönebo
Brita Elisabeth 19/8 1828 Utflyttad till Norrbo 1856
Johan tv, 31/8 1829 Utflyttad till Bergsjö 1865
Eric tv, 31/8 1829 – 31/12 1829
Erik Gustaf 22/1 1831 – 23/6 1834 (bröstsjukdom)
Margareta Helena 1/12 1836 Utflyttad till Bergsjö 1860

Ca 1871 – 1899
Arrendator Jonas Eriksson Wik bodde troligen först på Brännåsvallen och överlät arrendet till Herman Käck 1899.
50C1 Jonas Eriksson Wik född 5/2 1838, s. t. torp. Eric Eriksson Wikström i Fiskvik, Bergsjö. Infl. till Ö. Brännåsen 1871. Död 22/1 1919.
Gift 1862 med 3A4 Hassela släktb. Margareta Christina Hansdotter född 27/10 1841,
d. t. kolare Hans Fröjd i Norrgimma. Död 26/12 1921.
Sju barn:
Karin Margareta 29/10 1862 – 17/6 1864
Erik 19/7 1865 – 21
Anna Catrina 8/1 1868. G. m. J. Finnström i Sörgimma
Margareta 6/7 1870. G. m. Skogvaktare J. Ström i Håknorrbo, Delsbo.
Jonas 4/4 1874 – 16/7 1874. (Rödsot)
Brita 19/9 1879. G. m. ? Johan Emil Jonsson från Bergsjö.
Kristina 18/6 1889. Flyttad till Norrbo 1939, sen bosatt i Forsa, tre barn. Brita-Greta 1912, Erik August 1914, och Ester Kristina 1919, gift med Nils Johan Käck arrendator i Brännåsen


Flygfoto över Käckens från 1950-talet


sob-035-kacks
En bild från början av 1940-talet, då ingången var från gaveln

sob-036-kacks-ralf-karin-spangberg
Midsommarafton 2012 med ägarna Ralf och Karin Spångberg


Ca 1899 – 1952
Ekonomibyggnaden uppfördes 1910 Mangårdsbyggnaden uppfördes 1916 och ombyggdes 1939. Inför sin 80-årsdag berättar Herman Käck i ett reportage följande.  – Ja, nog minns jag hur det var när vi flyttade hit 1899 alltid. Gammelstugan var så slarvig så det geck inte bo i´na. Vi var tvungna att bo i vedboa så långt in på hösten det var möjligt och när det blev för kallt för oss flytta vi in till ”fäjset”, där vi gjorde en avbalkning från korna, och bodde där över vintern! Inte var det precis nån trevlig bostad, men vad skulle den fattige göra. Dä slarva nog på å geck och vi har klarat oss tills i dag …Slut citat.

31E1 Nils Herman Käck född 9/9 1872, i gården ”Dunners”, son till Per Käck i Larsäng, i Andersfors Bergsjö. Inflyttad 1898 från Skrämsta i Bergsjö där de hade ett arrende under ett år. Kolare och arrendator . Död på Skällebacke 1, Brännåsen 12/10 1957
Gift 3/10 1896 med Kajsa Stark född 9/2 1877, dotter till kolare Jonas Stark i Eleonorlund, Bergsjö. Död i Hillsta 4:9 i Forsa den 8/9 1964.
Sju barn:
Jonas Edvin 4/7 1896 Utflyttad till Ilsbo 1933
Per Herman 23/11 1887 Tog sig efternamnet Hermansson 20/9 1924.  Utflyttad till Forsa 1926
Signe Vilhelmina 23/7 1900 Gift 1941 med Karl Iggström i Tormyra, Bjuråker
Nils Johan 12/9 1902 Han tog över arrendet efter fadern Hilma
Ulrika 22/6 1904 Fick dottern Eivor Katarina Wiberg 14/12 1925 med Karl Gustaf Leornard Wiberg i Fönebo. Flyttade till Forsa 1926
Sigrid 6/7 1905 Utflyttad med sin nyfödda son Nils Jonas till Bergsjö 1932
Kristina 2/6 1912 Utflyttad till Forsa 1926

sob-076-klipp
80-årige Herman Käck. Bild ur tidningen 1952

 

sob-053-kajsa-k
Kajsa Käck 1877 – 1964

Ca 1952-
31E3 Sonen Nils Johan Käck född 12/9 1902. Han och hustrun flyttade härifrån till Övernäs i Näsviken på 1960-talet
Gift 10/7 1943 med Ester Kristina Vik troligen född här 15/9 1919
Barn:
Karin (Kajsa) 24/6 1939
Ulla Margareta 22/6 1946

År 2005 köpte nuvarande ägare Ralf och Karin Spångberg fastigheten av Evald Mörtberg som köpt den 1985

Skogskojan
Käckkojan som den kallades, byggdes åt skogsarbetare ett stycke från gården. Virket kom från ett uthus på Sörgimmavallen som revs och byggdes upp här i slutet av 1940-talet eller i början av 50-talet. Nu är huset flyttat hit till f d Käckens gårdsplan.

sob-037-kackkojan
Den så kallade Käckkojan.

Sparrskrädare – visa på Brännåsen

Denna visa och en Timmerhuggare-visa trycktes på Nils Söderlunds Accidenstryckeri Bergsjö, 1912.
Följande avskrift är gjord efter detta tryck. Visorna är skrivna av Oskar Åkerman från Tegertjär , Ljusdal, som brukade skriva en visa varje vinter. Berättar förre arrendatorn Alvar Stenström i Moviken.
Åkerman lät trycka visorna i 100 ex. och sålde själv alla häftena för åsatt pris, 25 öre per häfte.
Han var sparrskrädare åt Nils Olsson eller Nils Orsa, en känd trävaruhandlare i Delsbo. Han skrev 12 – 15 visor, berättar Stenström, och några var även publicerade i tidningar. När han skulle skriva visor, var han som döv, då gick det inte att tala med honom. Eljest var han en trevlig karl.

I en not omtalas att konungen är identisk med Änga-kungen. Men vem var då Änga-kungen? Alla äldre dellbor känner till namnet. Han hette egentligen Olof Persson och var från Östansjö, Delsbo. Redan under uppväxten kallades han för kongen på grund av sina ledaregenskaper. När han sedan blev bonde i grannbyn Änga, föll det sig naturligt att man kallade honom för Änga – kongen (kongen med o ).

Brännåsen har sedan uråldriga tider varit fäbodvall för bönderna i Nordanäng, Änga och Östansjö samt delvis även Myra i Delsbo och är som sådan även omnämnd i Delsbo Illustrata (1764, sid. 154 ).

Branting kallas en av arbetskamraterna, egentligen hette han Brandt. Den i visan omnämnde Stenström var Alvar Stenströms far, arrendatorn Johan Stenström, Brännåsen. Tigerström var jägmästare och svärson till förvaltaren å Strömbacka Bruk, Tyko Bovallius.

Delsbo i juni 1971
Bror Jonsson

 

BRÄNNÅSVISAN

En visa jag sjunger med glad melodi
den är ej ju gammal nej splittande ny
i Bjuråkers socken den gjordes en kväll
i kolarens stuga på Brännåsens vall.

Och stugan hon är både gammal och grå
dörrarna låga och fönstren är små
tapeten på väggarna fladdra för vinn
från golvet det blåser lik självaste hin.

Och nio man bor vi i stugan så skral
mycket här spelas men aldrig någon bal
här steka vi bullar i smör eller i flott
här kokar vi kaffe här mår vi så godt.

Och alla så äga vi hälsa och mod
med kraft uti armen och viljan så god
vi tälja de sparrar som här skola gå
till Tyskland de stora, Egypten de små.

Sparrskrädare kungliga kallas vi för,
på Konungens skifte vi knogar och skrär
vad Konungen säger det ger nu vi fan
vi tar nu alltsammans båd tallar och gran.

Och strutar vi gör utav gran som är vind
ja, krokiga och kvistiga lik självaste hin
men Kungen han säger att de får stå kvar
för liten betalning för struten han har.

Sparrskrädare finns här från Bergsjö och Gnarp
från Norrbo det kom en med yxa så skarp
från Ljusdal och Delsbo ja mången här fann
och Bjuråker äfven har sänt hit en man.

I stugan där Branting och Gnarparna bo
för andar och spöken de få ingen ro
om natten det dundrar lik självaste hin
som gumman och barnen har flyttat här in.

Nils Olsson från Delsbo han är vår principal
han skogar har köpt här som är lite skral
som lidet av stormen och även av snö
och därför må falla för yxan och dö.

Från Strömbacka tar vi all vår proviant
vi handlar på ”krita” om ej vi har slant
allt vad vi behöver ja till och med snus
en gång har han lovat oss alla ett rus.

Men fläsket han hade var gammalt och härsket
men handlarn han sade: Ni skall snart få färskt
långt bort från Amerika hit kommer en gris
om ni bara väntar skall ni skall få gott pris.

Men grisen far sakta på land och på hav
vi började frukta att han gått i kvav
då kom han en afton i brådskande il
fast han ej fick åka i herrarnas bil.

Men grisen han var både gammal och ful
fläckarna svarta, emellanåt gul
för länge han varit på resan till oss
därför har han blivit för gammal gunås.

Men handlarn han säger till kunden så här
det fläsket jag säljer är prima, så här
och frammen på grisen du får som du ser
väl smakar den biten, det svarar jag för.

På Bruket det finns en Tiger så grym
mot fattiga, sjuka, han ej är så öm
och därför han straffas av Herren vår Gud
för att han ej hållit kärlekens bud.

En här utav myror en dag sig infann
där Tigerström bodde i villan så grann
och myrornas konung steg först uppå bron
i förstugan mötets han av självaste patron.

Förvånad han såg uppå myrorna där
och sade förargad: Vad fan skall ni här
tillbaka till skogen ni genast må gå
annars med livet ni eljest snart plikta skall få.

Men myrorna svara i korus så här:
Vi äro mång tusenden och ensam du är
vi hit blivit skickad av gumman det ljöd
som du ej vill hjälpa från myror och nöd.

I skåpen de springer bland koppar och fat
på bordet de smakar på Tigerströms mat
om natten i sängen han sova ej får
de sliter och biter i Tigerströms tår.

Men kungen går segrande fram med sin här
snart ensamma herrar på villan vi är
av rädsla och vrede står Tigern så stum
de ta i besittning vartendaste rum.

Jag sjunger ej mer om myrorna små
ej heller om grisen som ej kunde gå
emedan vi väntar, vi tar en pris snus
på handlarn som skulle bestå med ett rus.

Nu stundar det Julen då tar vi en klar
och ingen utav oss på Vallen blir kvar
till gumman och fjällan vi kosan då styr
och Stenström oss skjutsar så snön kring oss yr.

Nu slutar visan, som Åkerman diktat har
och kanske finns det någon som i sin ficka har
så att han oss kan bjuda uppå en redig sup
så vi varann kan skåla och visan få ett slut.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *