Bilregister Norrbo

Dellenportalen har samlat fakta om registrerade bilar från intervjuer, ur register och från olika arkiv. Registret är långt ifrån komplett.

Här får du kontakt med Dellenbygdens Motorveteraner.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

I databasen Car.info får man gratis detaljerade uppgifter om bilar


Bilens historia.


Vem äger bilen?


Lista över bilmärken, Wikipedia och lista över bilarnas ursprungsland.


Bilemblem.


Läs om en mängd intressanta Bilrepotage.


Se bilder och läs om många X-registrerade bilar.


Bilförordningar, här finns många intressanta uppgifter från bilismens barndom


Bil- och Väghumor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 

Utdrag ur förordningen om motorfordon 15 juni 1923
§.18 Mon.1 Vid framförande av automobil skall hastigheten städse begränsas så, att nödig försiktighet iakttages, och sålunda noga avpassas efter körbanan och den närmaste omgivningens överskådlighet och beskaffenhet samt förekomsten av annan trafik.
Automobil må ingenstädes framföras med större hastighet än att automobilen under alla omständigheter kan stannas, innan en tredjedel av den framför varandra överskådliga och fria delen av körbanan tillryggalagts. Härjämte skall iakttagas, att körhastigheten aldrig må överstiga:
1) för automobil, vars alla hjul äro försedda med luftringar:
a) för personvagn avsedda för högst 7 personer, å landsbygden i allmänhet …45 km i timmen. Inom stads och köpings bebyggda område även som annat tätbebyggt samhälle …35 km i timmen
b) för lastvagn med bruttovikt ej överstigande 2.500 kilogram … 20 km i timmen
c) för personbuss och för lastvagn med bruttovikt överstigande 2.500 kilogram men ej 3,600 kilogram … 20 km i timmen
2) för automobil med massiva gummiringar:
a) med en tjocklek av minst 4 centimeter … 15 km i timmen
b) med en tjocklek understigande 4 centimeter …10 km i timmen
c) för automobil med hjulringar av järn eller annat hårt material … 10 km i timmen

Det är Ann-Catrine Frimodig i Norrbo som lånat ut sin farfars kompetensbevis som automobilförare” från 1915.

 


21 februari 1939

 
21 februari 1939                                            11 juni 1954
bin-004-krings-bil
Bild ur en bok/tidskrift okänt vilken.
Ur boken ”Färila – ett bildarkiv berättar”, framgår att bilden köptes i början av 1900-talet av Nils Nordqvist i Kårböle, den togs sedan över av Åke Kring från Norrbo på 50-talet.

Se Sockenbilder/Färila

Se Bil, trehjulig på digitalmuseum.se

Troligen var den trehjuliga automobilen av märket Cyklonette, tillverkad i Berlin

BILAR I NORRBO 1923

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1923, fanns det inom Gävleborgs län 1922 registrerade bilar.
Den 1.1.1907 infördes länsbokstäver som användes till 1973 då ett centralt bilregister blev inrättat.

X 427 Chevrolet 20 hkr E Eriksson Bästdal
X 571 Ford 20 hkr Per Nilsson
X 605 Delahaye 45 hkr Torpare K Larsson
X 819 Ford 20 hkr Handlare Erik Hamrén
X 1616 Ford 20 hkr Handlare Alfred Hamrén
X 1729 Ford 20 hkr Hemmansägare Olof Andersson

 

BILAR I NORRBO 1924

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1924 fanns det inom Gävleborgs län 2720 registrerade bilar och 1479 registrerade motorcyklar

X 571 Ford Per Nilsson Hålsjö
X 744 Ford Bagare R Lundberg Hålsjö
X 1616 Ford lastvagn Handlare Alfred Hamrén
X 1653 Ford Karl Larsson Hålsjö
X 1729 Ford Hemmansägare Olof Andersson
X 1865 Krit Caféidkare Erik Eriksson
X 2469 Chevrolet Hemmansägare Lars Jonsson
X 2562 Commonwealth Hemmansägare Erik Hallén Hålsjö

 

MOTORCYKLAR 1924 – (1926)

X 44 Wanderer Skogsarbetare Klas Ehn
X 451 Nordstjernan Arbetare P E Persson Hålsjö
X 739 (1926) Harley Davidsson Hemmansägare J M Blom
X 1524 (1926) Indian Jordbrukare Magnus Kring

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1926 fanns det inom Gävleborgs län 3599 registrerade bilar och 1877 registrerade motorcyklar

 

BILAR I NORRBO 1927 – 1928

År 1928 hade antalet bilar ökat till 5023 Det finns ingen uppgift om registrerade motorcyklar.

X 427 Chevrolet Hemmansägare Erik Eriksson Bästdal, L Larsson Hålsjö och Olof Larsson Norrbobyn
X 519 Chevrolet Jordbruksarbetare E Eriksson Norrbo
X 634 Chevrolet Handlare Alfred Hamrén Norrbo
X 744 Ford Bagare R Sundberg Hålsjö
X 1068 Chevrolet Slaktare Nils Ädel Norrbo
X 1121 Essex Jordbruksarbetare Olof Nordström Norrbo
X 1313 Essex Hemmansägare Olof Andersson
X 1605 Chevrolet Hemmansägare Anders Åslin
X 1616 Ford lastbil Handlare Alfred Hamrén Norrbo
X 1653 Ford Hjalmar Pettersson Hålsjö, P J och repslagare Albin Persson Norrbo
X 1865 Krit Kaféidkare Erik Eriksson Norrbo
X 2469 Chevrolet Hemmansägare Lars Jonsson
X 2562 Commonw Hemmansägare Erik Hallén Hålsjö
X 3530 Essex Hemmansägare Erik Eriksson Norrbo
X 3791 Chevrolet Hemmansägare Per Nilsson Norrbo
X 3830 Chevrolet Gefle Bryggeri A-B Norrbo?
X 3831 Scania Vabis Lantbrukare Carl Bärlin Norrbo
X 4553 Ford Hemmansägare Anders Jonsson Norrbo

bin-001-postbil
X 881 Norrbo Postbil 1934 Chovrolet ägare Olov Andersson i Gammelsträng.

—9V33— Uppgifter ur Norrbo släktbok
21 Olof Andersson, *7/10 1887, s. t. bonden A. Olsson i Gammelsträng 5, Norrbo. G. 3/11 1914. Bonde i Gammelsträng 5.
13Å30 Sigrid Kristina Bergfält, *23/7 1887, d. t. torp. O. A. Bergfält i Norrbobyn, Norrbo.
Anna Gunhild, *24/10 1915                               6V20
Anders Folke, *22/7 1917. Utfl. t. Sth. 1940
Olof Åke, *24/1 1919
Erik Alfred, *29/4 1923
Sigrid Gunvor, *16/1 1929

 

BILAR I NORRBO 1934

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1934, fanns det inom Gävleborgs län 6571 registrerade bilar.

X 27 Chevrolet lastbil Jordbruksarbetare Gregor Hamrén
X 169 Chevrolet Hemmansägare Hålsjö 15 Erik Eriksson
X 1694 Nash Chaufför Erik Larsson Hålsjö
X 1800 Chevrolet lastbil Hemmansägare J. Erik Bärlin Norrbo
X 1904 Chevrolet Hemmansägare Lars Jonsson Norrbo
X 1936 Chevrolet Jordbruksarbetare Per Erik Eriksson Hålsjö
X 2513 Volvo lastbil Chaufför Carl Larson Hålsjö
X 3167 Ford Gårdsägare Sven Olsson Backmo Norrbo
X 5113 Ford Erik A Eriksson Hålsjö
X 5567 Chevrolet lastbil Bagarmästare Richard Aug Sundberg Norrbo
X 5643 Buick Chaufför J Olof Lind Hålsjö


bin-002-bensinpump
Anna Eriksson vid bensinpumpen i Norrbobyn

 

BILAR I NORRBO 1960

Enligt 1960 – års bilkalender fanns det inom Gävleborgs län 57 317 registrerade bilar.

Ur bilregistrets finstilta text med drygt 57 tusen motorfordon har nedan beskrivna bilar och ägare blivit utsållade.
Det är möjligt att någon blivit förbisedd och kanske även fått fel namn då de flesta förnamn varit skrivna med initialer. Dessutom förekommer många tryckfel. I ett försök att förtydliga ägarnas namn har de jämförts med uppgifter ur telefonkataloger från tiden före och efter 1960.

bin-003-x-45052
X 45052 Opel Kapitern, ägare Gustav Marsch Hålsjö

X 489 Oldsmobile Buss 38 Norrbo Kommun
X 1189 Vw lastbil 58 Arnold Frimodigs Bageri & Speceri Norrbo
X 4312 Volvo lastbil 40 Chaufför S Björk Gammelsträng
X 6087 Morris lastbil 51 Kreaturshandlare Nils Ädel Hålsjö Tel 169
X 6145 Scania lastbil 51 Köpman I Björk Gammelsträng
X 7260 Vw lastbil 54 Hemmansägare Emil Mickelsson Ängebogård
X 7392 Bedford lastbil 52 Chaufför Eskil Åslin Hålsjö
X 8175 Scania lastbil 57 Mjölkbilsåkare Rune Holmqvist Backmo
X 8777 Vw lastbil 59 Slaktare I Jonsson Hålsjö
X 11287 Zephyr 53 Handlare Bertil Hamrén Bästdal
X 13115 Morris Minor 53 Hemmansägare O Larsson Sandåkern Norrbo
X 14937 Skoda 50 Hemmansägare Olov Persson Norrgården Norrbo
X 16269 Vw 58 Butiksföreståndare Yngve Olsson Backmo
X 17012 Morris 51 Hemmansägare Anders Eriksson Gammelsträng
X 19665 Wolseley 57 Hemmansägare Teodor Andersson Fönebo
X 20324 Consul 52 Lagerarbetare G Persson Gammelsträng
X 20444 Volvo 51 Hemmansägare Lars Olov Olsson Hålsjö
X 20515 Mercedes 190, 58 Köpman Arne Kring Gammelsträng
X 20800 Taunus 52 Jordbruksarbetare S Danielsson Gammelsträng
X 20821 Strand 52 Skogsarbetare K Eriksson Gammelsträng
X 21214 Volvo 53 Hemmansägare O H Björk Tomta Gammelsträng
X 21472 Moskovit 51 S E Thyr Gammelsträng
X 22240 Volvo 53 Hemmansägare Johan Danielsson Backmo
X 22367 Vw 53 Sågverksarbetare V Jonsson Hålsjö
X 22658 Saab 54 Hemmansägare Karl Sjöberg Hålsjö
X 22910 Fiat 1400, 53 Skogsarbetare L H Blank Gammelsträng
X 23139 Austin A40, 56 Polisman Gustav Friberg Hålsjö
X 23403 Mercedes 58 Hemmansägare Erik Rask Bästdal
X 23547 Vw 48 Hemmansägare Verner Eriksson Hålsjö
X 23685 Opel C, 58 Hemmansägare E Å Jernkrok Gammelsträng
X 23690 Opel O, 53 Hemmansägare Karl Hansson Backmo
X 23996 Chevrolet 53 Åkare John W Jonsson Stensgärde
X 24173 Volvo 53 Jordbruksarbetare H Norell Hålsjö Norrbo
X 24401 Austin A40, 53 Hemmansägare L G Andersson Norrbobyn
X 24630 Vw 53 Grävmaskinist G M Sundberg Hålsjö
X 24812 Volvo 58 Arrendator Einar Sved Fönebo
X 25105 Vw 54 Charkbiträde H Å Jonsson Hålsjö
X 26489 Mercedes 180, 54 Provinsialläkare Åke Bergström Norrbobyn
X 26763 IFA 54 Byggnadssnickare Jonas Friberg Hålsjö
X 27010 Chevrolet 50 Skogsarbetare A Ädel Hålsjö
X 27141 Prefect 56 Hemmansägare Adolf Lönnberg Hålsjö
X 27580 Saab 53 Snickare K E Rask Hålsjö
X 28036 Taunus 52 Hemmansägare G Friberg Norrbo Söräng
X 28091 Pontiac 50 Hemmansägare Karl Erik Bärlin Bästdal nr 1
X 29179 Populär 54 Hemmansägare Erik Eriksson Hålsjö
X 29563 Opel C 57 Försäljare Valdor Norberg Hålsjö
X 29645 Standard 54 Hemmansägare J Andersson Norrbobyn
X 29759 Standard 54 Hemmansägare P A Andersson Norrbobyn
X 29563 Opel C 57 Försäljare Valdor Norberg Hålsjö
X 29645 Standard 54 Hemmansägare J Andersson Norrbobyn
X 29759 Standard 54 Hemmansägare P A Andersson Norrbobyn
X 30126 Vw 54 Maskinist J Bylund Hålsjö
X 30742 Morris M 55 Skogsarbetare Eric Persson Gammelsträng
X 30977 Taunus 55 Hemmansägare Erik Jonsson Hålsjö
X 31056 Borgw I 55 Hemmansägare Olov Andersson Gammelsträng
X 31087 Morris minor 57 Jordbruksarbetare Åke Andersson Backmo
X 31303 Volvo 54 Hemmansägare Albin Gunst Bästdal
X 31637 Chevrolet 55 Hemmansägare Emil Mickelsson Ängebogård Norrbo
X 32092 Volvo 58 Hemmansägare Nils Eriksson Gammelsträng
X 33934 Prefect 56 Hemmansägare Lars Larsson Hålsjö
X 35259 Saab 55 Skomakare Gustav Bodin Hålsjö
X 36062 Vw 54 Hemmansägare Frans Erik Gunsth Backmo
X 36870 Saab 56 Arrendator Johan Kvick Fönebo
X 37744 Vw 55 Byggmästare P E Kring Gammelsträng
X 39049 Opel C 56 Byggnadsarbetare Einar Idén Fönebo
X 39174 Ford Konsul 54 Hemmansägare Walter Källman Hålsjö
X 39716 Anglia 56 Skogsarbetare Erik Backström Backmo
X 39887 Volvo 56 Flottningsarbetare S E Persson Hålsjö
X 40375 Ford Konsul 56 Fru I Andersson Gammelsträng
X 41202 Chevrolet 57 Grävmaskinist Henning Östberg Hålsjö skola
X 41345 Volvo 57 Hemmansägare K Trolin Hålsjö
X 41501 Taunus 58 Hemmansägare Anders Eriksson Gammelsträng
X 42214 Taunus 51 Flottningsarbetare Y Gunst Fönebo
X 42768 Vw 57 Vägarbetare Jonas Larsson Stensgärde
X 43095 Chevrolet 57 Droskägare Knut Eldh Hålsjö
X 43243 Volvo 54 Hemmansägare Johan Eriksson Baltsars Backmo
X 43738 Vw 57 Hemmansägare Olle Olsson Ormberg Norrbo
X 44131 Simca 57 Isolerare Per Eriksson Hålsjö
X 44309 Vw 57 Kantor Gunnar Ahlqvist Hålsjö
X 44228 Mercedes 180, 57 Hemmansägare Lars Larsson Hålsjö
X 45052 Opel K 56 Hemmansägare Gustav Marsch Hålsjö
X 45546 Skoda 59 Butiksföreståndare Tage Jonsson Konsum Hålsjö
X 47328 Opel K 55 Hemmansägare Petrus Lövstrand Bobacka Gammelsträng
X 49725 Morris minor 58 Skogsförman Erik Jonsson Fönebo
X 49738 Vedette 58 Köpman Erik Larsson Hålsjö
X 50290 Taunus 59 Fabriksarbetare Gustav Nygren Gammelsträng
X 50773 Dodge 55 Frimodigs Bageri & Speceri Gammelsträng
X 50859 Mercedes 180, 54 Hemmansägare Gustav Landgren Gammelsträng
X 51862 Opel K 57 Målare E Åslin Hålsjö
X 53755 Vw 59 Köpman L J Björk Gammelsträng
X 53991 Vw 59 Chaufför V Eriksson Hålsjö
X 54487 Anglia 59 Skogsarbetare Alfred Pettersson Backmo
X 54937 Austin A40, 50 Hemmansägare V Trolin Hålsjö
X 55173 Austin A40, 59 Hemmansägare J Eriksson Backmo
X 55230 Vedette 56 Skogsarbetare L Danielsson Hålsjö
X 55595 Prefect 57 Chaufför S E Ekström Hålsjö

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *