Färila Bärplockare 1896

Johan Weström Hofra, Färila, fick patent på en bärplockningsaparat 1896

Vi efterlyser mer information och en bild på den här bärplockaren. Vet du mer om patentet, får du   gärna höra av dig.


Se bild på bärplockare från Hälsinglands museum.


Se bild på denna bärplockare.


Läs om Bärplockare på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Johan WESTRÖM Hofra, Färila

Anordning vid bärplockningsapparater

Patent i Sverige från den 27 augusti 1895


Föreliggande uppfinning omfattar sådana bärplockningsapparater, som bestå af en ram eller låda, hvilken framtill är försedd med pinnar, ordnade bredvid hvarandra i form af en kam, och baktill ansluter sig till en för bärens uppsamlande tjenande påse samt är försedd med ett för apparatens handterande tjenande skaft. Enligt denna uppfinning är sjelfva skaftet så anordnadt, att det leder de utefter pinnarne rullande bären till påsen, genom hvilken anordning ernås, att apparaten blir enklare till sin konstruktion, lättare att handtera och icke så lätt trasslar in sig bland bärbuskarne, såsom är fallet med bärplockningsapparater af ofvan nämda slag, der skaftet utgör en särskild från apparaten utstående del.

Å bifogade ritning visar fig. 1. den enligt denna uppfinning konstruerade bärplockningsapparaten i längdsektion, fig. 2. i plan och fig. 3. i sektion efter linien 3—3 i fig 1.

A är ramen eller lådan, B de vid densammas framkant fästa pinnarne, C skaftet och D den för bärens uppsamlande tjenande påsen.

Såsom synes af fig. 3, är skaftet C gjordt ihåligt. Detsamma ansluter sig med sin främre ände till lådan A och med sin bakre ände till påsen D. De af pinnarne B lösryckta bären komma sålunda att rulla från lådan A genom handtaget C och ned i påsen D. Å ritningen är visadt, att skaftet ligger i linie med pinnarne, men kan det tydligen äfven förläggas snedt mot pinnarnes längdrigtning, t.ex. så att skaftets bakre ände är rigtad nedåt.

PATENTANSPRÅK
Vid sådana bärplockningsapparater, som bestå af en låda eller ram, hvilken framtill är försedd med en för bärens lösryckande tjenande kam och baktill ansluter sig till en för bärens uppsamlande tjenande påse samt är försedd med ett handtag, den anordningen, att handtaget (C) är ihåligt och insatt mellan lådan (A) och påsen (D) så att bären komma att rulla genom detsamma ned i den senare, i ändamål att apparaten må blifva enklare till sin konstruktion och lättare att handtera.
Källa:
Svenska Historiska Patent (1746 – 1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


Den här bärplockaren är 30 cm lång och är troligen en uppdatering av den ursprungliga modellen. Dock saknas uppsamlingspåsen som ska sitta fast vid handtaget.
På mässingplattan står det Arthur Signeul Ljusdal PATENT. Möjligen köpte Arthur Signeul patentet av Johan Weeström
Industriutställningen i Stockholm 1897 fick Arthur Signeul en bronsmedalj för den här bärplockaren.

Se villa  Casa -Nova, Arthur Signeuls bostad i Ljusdal.


7E8 Uppgifter ur Färila – Kårböle släktregister

Carl Johan Gustafsson Weeström * 17/4 1854 i Tun, Skaraborg. Gift 27/3 1883
Arb. Bos i Kårböle, Färila † 3/3 1940 i Grästorp
5. Kerstin Larsdotter * 9/8 1839, d.t. L. Pehrsson, Färila † 6/11 1903
Gustaf Alexius * 17/7 1885 Utfl. t. okänd ort

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *