Mordet på Sundsön 1832

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord i och omkring Dellenbygden. Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på  historiesajten 


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

mps-001-karta
Mördad vid Sundsöns västra udde

Tidigare avrättning och stegling vid avrättningsplatsen i Norrbo,
år 1706 och 1788 


Siffror inom parentes hänvisar till BJURÅKER – DELSBO – NORRBO släktregister.

 

Historik 1833:
Soldaten Pehr Gustafsson Krantz, 21 år gammal, blir vid Urtima tinget i Delsbo den 17 maj 1832 dömd till döden och stegling för yxmord på en person som han kommit i tvist med. I Gävle slottshäktes fångrulla står det att han för sin avrättning sändes i fångtransport den 6 oktober 1833 till råskillnanden mellan Norrbo och Bjuråkers socknar

Källa: Avrättningsplatser.

 

Avrättad och steglad 9 oktober 1833

(5G18) Pehr Gustafsson Krantz, född 2/5 1812, soldat nr. 120 vid 1:a maj kompani. Hälsinge regemente i Delsbo. Son till avskedade soldaten Gustaf Gustafsson Krantz (1776-1858) och dess hustru Kjerstin Pehrsdotter (1780-1858) i V. Stråsjö. Fadern hade deltagit i finska o norska fälttågen 1808 – 1814. Båda föräldrarna avled samma dag den 12 oktober.(av ålder).

Sedan denne yngling tillbragt barndomen i föräldrahemmet och en del av ungdomsåren i tjänst hos andra, antog han soldattjänst. Under gästning på Roten, tog han sig lös från all nyttig verksamhet. I sällskap med sina likar, ägnade han sig åt nöjen och tidsfördriv, bland vilka fylleriet icke eftersattes.
Under fylleri och dagdrivande, kom han i tvist med förre Bonden (1F8) Lars Pehrsson i Avholm. Av arghet mot honom, beslöt han, i sällskap med Soldat Ström och Reserven Erik Hansson, begå nidingsverk emot Lars Pehrsson, på det sätt, att de uppbröto dörren till ett så kallade Stig uti Lia, hvarest dennes kläder och saker voro i förvar, togo de alltsammans och nedtrampade i en gödselhög, under vilken gärning Krantz fäste uppmärksamhet på åtskilligt, som han senare på natten bortstal.

Lars Pehrsson, som själv var både tjuv och försvarslös dagdrivare erhöll snart reda att Krantz var ogärningsmannen och då han fattat och yttrat det beslut att honom lagligen tilltala, började Krantz finna, att han, överbevisad, skulle ej blott underkastas straff, utan och förskjutas utur krigsståndet, uti vilket han med synnerlig förkärlek inträtt. I denna belägenhet började han tänka på, att undanröja Lars Pehrsson och då han därtill erhållit de kraftigaste uppmuntringar av sin Rotebonde, Lars Larsson nr 2 i Näppänge, eftersände han Lars Pehrsson, under förevändning att återlämna det stulna, samt sedan de till Sundsön, där detta förebars vara gömt, gjort varandra sällskap, har Krantz med en för ändamålet medtagen och under pälsen gömt huggyxa, den 20 januari förlidet år medelst ett bak uti huvudet givit slag, varigenom huvudskålen sönderkrossades, mördat Lars Pehrsson.
Jämte det Lars Larsson biträdde Krantz att avtvätta blodet, som stänkt å pälsen och befanns å yxan, lämnade han honom sin hälft, för att följande kväll, efter å isen gjort öppning, nedsänka den mördade i Dellen, men då detta blev ofullkomligt verkställt, återfanns han och efter mycket bråk, erkände Krantz sin ogärning, och blev i Högsta instansen till döden dömd, vilken han, efter Kristlig beredelse, med synnerligt sinneslugn gick till mötes. Dagdriveri, fylleri, nidingsverk, stöld och mord, utgöra länkarne uti denna blodiga händelse.


—1F8— Bjuråkers släktbok

4 PEHR LARSSON, * 28/1 1755, s. t. husman L. Hansson i Näppänge, Bjuråker. G. 17/11 1776. Bonde i Avholm 6, Bjuråker. † 30/9 1835 (ålder).
41F4 CARIN PEHRSDOTTER, * 15/1 1758, d. t. sold. P. Grubb i Stråsjö, Bjuråker. † 11/10 1822 (bukvattusot).
LARS * 18/7 1778. † 20/1 1832 (mördad vid Sundsöns västra udde)     
KJERSTIN * 24/2 1781                                       26G12
BRITA * 9/1 1787                                             39F3
PEHR * 18/1 1792. † 6/11 1792 (bröstvärk)
CARIN * 4/2 1795. † 4/2 1795 (allm. svaghet)
CARIN * 8/5 1800. † 18/7 1800


—5G18— Bjuråkers släktbok

70C1 GUSTAF GUSTAFSSONKRANTZ, * 24/6 1776, s. t. sold. G. Wall i Västansjö. (F. i Sth.) G. 14/10 1804. Sold. nr 126 vid Häls. reg. (Deltagit i finska o. norska fälttågen 1808-1814.) Bos. i V. Stråsjö, Bjuråker. † 12/10 1858 (ålder).
16 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 6/2 1780, d. t. sold. P. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker. † 12/10 1858 (ålder).
ERIK * 3/7 1801                                               20
ANNA * 20/10 1804                                           (X6)17K9
PEHR »KRANTZ» * 2/5 1812. Sold. nr 120 vid I:a Maj. komp., Häls.  reg. † 9/10 1833 (halshuggen som missgärningsman emedan han dödat bonden Lars Pehrsson i Avholm med en yxa och sedan sänkt den mördade i en vak i Dellens is)
BRITA * (7/10) 19/10 1818                                26A19

Mördaren Pehr Gustafsson Krantz blev halshuggen och steglad vid avrättningsplatsen vid råskillnaden mellan Norrbo och Bjuråkers socknar den 9/10 1833.

Här framgår med all önskvärd tydlighet att avrättningsplatsen låg intill sockenrået och ingen annan plats som andra felaktigt utpekat

Stegling från verbet ”stegla” med betydelsen att spika fast en avrättad persons kropp eller huvud och eventuellt höger hand på en påle ofta med ett vagnshjul på toppen där de stympade kroppsdelarna sattes upp i förnedrande och avskräckande syfte. Stegling förbjöds i Sverige 1841.


Detta blev den femte och näst sista avrättningen vid den här avrättningsplatsen. 
Här är övriga avrättningar 1706 –1748 – 1772 – 1799 – 1847.


HELSINGEN DEN 4/7 1891, skrev en minnesartikel om mordet på Sundsön

Strax intill gårdarne ligger gränsen mellan Norrbo och Bjuråker, hvilken senare socken nedskjuter i Dellen med en helt smal kil, hvilken i sin ordning gränsar mot Delsbo.

I dessa helt nära belägna gränsråar finnas 2 afrättningsplatser och visas ännu idag qvarlefvor efter scavotterna. I gränsen mellan Norrbo och Bjuråker halshöggs soldaten Per Gustafsson Krans den 9 oktober 1833.

 
Sockenrå – Gränssten mellan Norrbo – Bjuråker, med avrättningsplatsen i bakgrunden

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *