Åhs skola 1847 – 1950

Detta är nätversionen av “Skolorna i Delsbo”.

 

Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriva rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Åhs skola 1847–1950

 

ahs-005-skolan

Åhs skola Vykort ur egen samling avsänt 1904

Skolan stod färdig 1847 och bestod nu av skolsal, mellansal för lärare, lärarbostad, ett bostadsrum på övre plan samt vindsutrymmen.

I lärarens lön ingick betesmark mm som förutsatte djurhållning, därför måste ju det finnas utrymme för djur, foder och redskap. Åhs blev länets äldsta fasta folkskola.

Redan 1849 hade prosten Lars Landgren skrivit ett reglemente för Delsbo sockens folkskolor vilket antogs av Domkapitlet i Uppsala. Där framgår att socknen indelades i tre distrikt, Norra med fast skola samt Västra och Södra med ambulerande skolmästare.

Riksdagen beslutade år 1858 att skilja den egentliga folkskolan från en småskola. I Delsbo byggdes 1860 i Åhs en småskola, nedanför första huset med lärarinnebostad (huset revs 1965).

År 1866 skedde en om byggnad av storskolan och då höjdes taket i skolsalen.

1874 fanns enligt brandförsäkringshandlingar för Åhs: skolhus, matbod, fähus, lada, plank och grindar.

Enligt en artikel i Hudiksvalls Tidning 21 oktober 1969 efterlystes uppgifter om två fotografier som senare visade sig vara spiksmed, bonde, nämndeman och vandrande skolläraren Olof Sundfors, 1807– 1879 och hans hustru Brita Pehrsdotter i Ava vid Engelbrekts. Och då fick vi som första chans en person som skulle kunna vara den byskollärare som är avritad år 1863 (då skulle Sundfors varit 56 år) av J.W. Wallander (målad i olja 1871 och bilderna skiljer sig något).

ahs-004-tavla

Bland lärare i Åhs skola bör nämnas först Per Svedberg från starten 1847 till 1868. Denne Svedberg förekommer i olika sammanhang bland annat år 1861 då han ropat in en mängd skolmaterial efter en affärskonkurs. År 1862 ville han ha mera ersättning eftersom han då undervisat flera veckor än vad som föreskrivits. Han hade då tydligen varit ambulerande lärare i Fjärdsätter ”på övertid”. Enligt ett protokoll från 28/2 1869 hade han även varit sockenskrivare (en vanlig bisyssla för lärare förr) men haft ett oordentligt leverne och inte redovisat ekonomin på rätt sätt varför han inte fick fortsätta som sockenskrivare (enligt Kjell Ekelöfs forskning).

Erik Olofsson var bonde i Sjömyra men fick år 1850 ena handen bortskjuten. Eftersom han var omtalad för trohet, flit och ihärdighet blev han åren 1852 till 1869 antagen som skollärare. Han avled 1875.

Göran Pressberg samt Lars Petter Aurell var lärare från 1879 och 40 år framåt. En annan lärare i Åhs, Hans Högdal, 1845– 1872, gav 1870 ut ”Valda lättare sånger för folkskolan” med 38 nr. med sifferskrift för psalmodikon. (Visas på skolmuseet).

Då det fattades lärare till alla nystartade skolor lät kyrkoherde Landgren bygga ett lokalt seminarium med fyramånaderskurser som fungerade 1865–1874. Se speciell artikel.

ahs-001-tavla

Bilden heter Varför säger Du ”Jag tror” och är en oljemålning av Joseph Wilhelm Wallander (1821–1888). Den är målad 1871 då han var professor i teckning vid konstakademien i Stockholm. Målningen är ganska lik den blyertsteckning som Wallander gjorde vid ett besök i Delsbo år 1863 och den kallas ”En skole i Delsbo”.

Enligt studiecirkelns forskningar föreställes huvudpersonen här av Olof Sundfors (1807–1879) och han var då 56 år och antecknas som bonde, spiksmed, nämndeman och vandrande skollärare. Denna oljemålning förekommer ofta i böcker om skolans historia över hela Sverige.

Läraren L.P. Aurell som hade tjänsten i Åhs från 1879 bodde tydligen på annan plats första åren för den 21 maj annonserar han ut lärarbostaden, helst i några år. Han beskriver lägenheten som två ljusa rum och kök, skafferi, källare, brygghus samt uthus lämpligt för hantverkare. Han gifte sig 1980 och fick två döttrar.

1897 blev Åhs skola grundligt ombyggd. Enligt försäkringshandlingar 1921 bestod Åhs skola av: skolhus och lärarbostad, småskollokal med lärarbostad, matbodar med källare under, bryggstuga och hemlighus, allt rödmålat.

Enligt reglementet för Delsbo skoldistrikt år 1921 hade Åhs skola som upptagningsområde byarna: Duvnäs, Johannesberg, Bondebo, Hovra, Näsbyn, Byn, Ovanåker, Fredshammar, Ava, Vij, Ås, Västeräng, Mora, Tomta, Svala samt del av Knutslunda.

År 1924 byggdes verandan till lärarnas entré mot öster inåt gården. År 1929, då Vitskolan i Ede var nybyggd, upphörde Åhs som folkskola men småskolan fort Åhs skola 1847–1950 satte till 1940 samt åren 1944–1954 på grund av trångboddhet i Ede. En period bodde skräddare Gunnar Persson i småskolan och det omtalas att han hade många barn.

1965 revs småskolan som låg söder om befintliga skolmuseet. 1/5 1974 fick Delsbo hembygdsförening skolan och området i gåva av Hudiksvalls kommun.

Den 29 juni 1980 invigdes Delsbo skolmuseum i Åhs med alla ordinarie möbler och mängder av skolföremål, allt helt genom rektor Georg Grängsjös försorg. Se speciell artikel.

Intervju med Tolbo Olle Jonsson Olle gick de två första åren i Åhs skola för fröken Marta West. Hon var mycket bra och rättvis men kunde vara bestämd.

Senare i Ede skola hade han Hanna Eriksson gift Hjernet som lärare. Hon var också bra. En gång i Ede hade jag och en kamrat gjort något fuffens och fick därför ”sitta kvar”. Det tyckte vi bara var trevligt och speciellt när det gått en stund för då kom fröken med choklad och smörgås.

Den enda skolresa de fick vara med om var med tåg till Hudiksvall och då besökte de Hudiksvalls Tidning. Vi var mycket nöjda med den resan.

På skolgården var det aldrig något bråk mellan elever. Det berodde nog mycket på överläraren Grängsjö som ofta kom ut på skolgården och alla hade väldig respekt för honom. En gång fick Olle en örfil av magister Strange men Olles far sökte upp Strange och sa att det var allt för sträng bestraffning. Det hände därför aldrig mera. Kanske var det så att Olle skötte sig bättre.

År 1955 började Olle köra taxi och då hade skolskjutsarna kommit igång. Vi hade droskstation utanför Svea bio, ett litet hus och en Gulf-bensinpump. Då hade ju chaufförerna synpunkter på avstånd för var elev men rektor Grängsjö visade en lista och den accepterade snart alla. Rektorn hade åkt med sin bil och mätt upp avstånden från elevens bostad till skolan så det var bara att godkänna avstånd och därmed ersättning.

När vi kört elever till skolan så fick vi köra kantiner med skolmat från Ede skola ut till de byskolor som fanns kvar. Han körde till Norrväna, Östra Berge och Högtomt så det blev ganska långa resor.

Intervju från den 12 februari 2015, hemma hos taxichaufför Olle Jonsson.

Kjell Grönberg

 

Skolläraren sa skarpt till klassen:

”Skärper inte klassen sig i räkning så tvekar jag inte att underkänna 90 procent av Er”. Då hördes en gosse från de bakre bänkarna ”Ha ha så många är vi inte”.

Marta West på Åhs skola hade talat om artighet. En gosse behövde senare ha sin blyertspenna vässad. ”Väss penna åt mej!” Fröken undrade om det var artigt sagt? ”Är det så mäskvärdigt så kan ja vässna själv”.


Hjälp oss dokumentera fler skolbilder från den här skolan.
Mejladressen finns längst ner på sidan.


 

ahs-003-1910

Åhs skola 1910.

Lärare: Lars Petter Aurell.

Bakre raden:
Karl Uggla Ava, Anders Jönsson Ovanåker, Gustaf Rudolphi Vij, Adolf Olsson Mora, Karl Erik Eriksson Vij, Erik Eriksson Duvnäs, Olle Larsson Mora, Germund Olsson-Skytt Ava, Johan Johansson Bondebo, Per Eriksson.

Andra raden:
Gustav Bohm Vij, Nils Jonsson Västeräng, Isidor Uggla Ava, Ivar Johansson Mora, Jonas Jönsson Ovanåker, Lars Johansson Bondebo, Per Nordin Näsbyn, Anders Olsson-Skytt Ava.

Tredje raden:
Sigrid Jonsson Bondebo, Anna Persson Mora, Ester Hedman Ava, Brita Jonson Vij, Gerda Blad Bondebo, Per Larsson Mora, Jonas Jonsson Näsbyn, Lars Olsson Bondebo.

Fjärde raden:
Marta Nordin Ovanåker, Marta Jonsson Bondebo, Karin Nordin Ovanåker, Anna Blad Bondebo, Kerstin Jonsson, Mora, Brita Walter Mora, Anna Bohm Vij.

Främre raden:
Sigrid Jönsson Ovanåker, Sigrid Larsson Vij, Marta Larsson Västeräng, Stina Larsson Vij, Anna Jonsson Västeräng.

Läraren till höger är Lars Petter Aurell.


 

ahs-007-kopia

Ås skola. läsåret ? klass ? Bild ur Delsboalmanackan 2006

Lärare: Marta West

Bakre raden:

1, 2, 3, 4, 5, 6, Borgar-Olle Persson, Bondebo, och 7.

Främre raden
1,Kus-Olle Persson, 2, 3, 4, Bommens – Gun Westergren  5, 6, 7, och 8.

Känner du igen någon ? Hjälp oss att få barnen identifierade.


“Gammelskolan” lever igen! – det har Georg, ordnat

 

ahs-006-klipp-1980

Bild ur HT den 1 juli 1980. Anna Kolmodin, född Persson, numera bosatt i Täby, var elev för Georg Grängsjö i Ås skola. Många minnen spelades upp när de två träffades vid invigningen av skolmuseet.


Hjälp oss att få alla skolkort registrerade. Mejladressen finns längst ner på sidan


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sammanställningen, liksom allt annat vi gör för bygden, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo. Tack för ditt stöd!

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *