Åhs skola 1847 – 1950

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriva rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Åhs skola 1847–1950

ahs-005-skolan
Åhs skola Vykort ur egen samling avsänt 1904

Skolan stod färdig 1847 och bestod nu av skolsal, mellansal för lärare, lärarbostad, ett bostadsrum på övre plan samt vindsutrymmen.

I lärarens lön ingick betesmark mm som förutsatte djurhållning, därför måste ju det finnas utrymme för djur, foder och redskap. Åhs blev länets äldsta fasta folkskola.

Redan 1849 hade prosten Lars Landgren skrivit ett reglemente för Delsbo sockens folkskolor vilket antogs av Domkapitlet i Uppsala. Där framgår att socknen indelades i tre distrikt, Norra med fast skola samt Västra och Södra med ambulerande skolmästare.

Riksdagen beslutade år 1858 att skilja den egentliga folkskolan från en småskola. I Delsbo byggdes 1860 i Åhs en småskola, nedanför första huset med lärarinnebostad (huset revs 1965).

År 1866 skedde en om byggnad av storskolan och då höjdes taket i skolsalen.

1874 fanns enligt brandförsäkringshandlingar för Åhs: skolhus, matbod, fähus, lada, plank och grindar.

Enligt en artikel i Hudiksvalls Tidning 21 oktober 1969 efterlystes uppgifter om två fotografier som senare visade sig vara spiksmed, bonde, nämndeman och vandrande skolläraren Olof Sundfors, 1807– 1879 och hans hustru Brita Pehrsdotter i Ava vid Engelbrekts. Och då fick vi som första chans en person som skulle kunna vara den byskollärare som är avritad år 1863 (då skulle Sundfors varit 56 år) av J.W. Wallander (målad i olja 1871 och bilderna skiljer sig något).

ahs-004-tavla

Bland lärare i Åhs skola bör nämnas först Per Svedberg från starten 1847 till 1868. Denne Svedberg förekommer i olika sammanhang bland annat år 1861 då han ropat in en mängd skolmaterial efter en affärskonkurs. År 1862 ville han ha mera ersättning eftersom han då undervisat flera veckor än vad som föreskrivits. Han hade då tydligen varit ambulerande lärare i Fjärdsätter ”på övertid”. Enligt ett protokoll från 28/2 1869 hade han även varit sockenskrivare (en vanlig bisyssla för lärare förr) men haft ett ordentligt leverne och inte redovisat ekonomin på rätt sätt varför han inte fick fortsätta som sockenskrivare (enligt Kjell Ekelöfs forskning).

Erik Olofsson var bonde i Sjömyra men fick år 1850 ena handen bortskjuten. Eftersom han var omtalad för trohet, flit och ihärdighet blev han åren 1852 till 1869 antagen som skollärare. Han avled 1875.

Göran Pressberg samt Lars Petter Aurell var lärare från 1879 och 40 år framåt. En annan lärare i Åhs, Hans Högdal, 1845– 1872, gav 1870 ut ”Valda lättare sånger för folkskolan” med 38 nr. med sifferskrift för psalmodikon. (Visas på skolmuseet).

Då det fattades lärare till alla nystartade skolor lät kyrkoherde Landgren bygga ett lokalt seminarium med fyramånaderskurser som fungerade 1865–1874. Se speciell artikel.

ahs-001-tavla

Bilden heter Varför säger Du ”Jag tror” och är en oljemålning av Joseph Wilhelm Wallander (1821–1888). Den är målad 1871 då han var professor i teckning vid konstakademien i Stockholm. Målningen är ganska lik den blyertsteckning som Wallander gjorde vid ett besök i Delsbo år 1863 och den kallas ”En skole i Delsbo”.

Enligt studiecirkelns forskningar föreställes huvudpersonen här av Olof Sundfors (1807–1879) och han var då 56 år och antecknas som bonde, spiksmed, nämndeman och vandrande skollärare. Denna oljemålning förekommer ofta i böcker om skolans historia över hela Sverige.

Läraren L.P. Aurell som hade tjänsten i Åhs från 1879 bodde tydligen på annan plats första åren för den 21 maj annonserar han ut lärarbostaden, helst i några år. Han beskriver lägenheten som två ljusa rum och kök, skafferi, källare, brygghus samt uthus lämpligt för hantverkare. Han gifte sig 1880 och fick två döttrar.

1897 blev Åhs skola grundligt ombyggd. Enligt försäkringshandlingar 1921 bestod Åhs skola av: skolhus och lärarbostad, småskollokal med lärarbostad, matbodar med källare under, bryggstuga och hemlighus, allt rödmålat.

Enligt reglementet för Delsbo skoldistrikt år 1921 hade Åhs skola som upptagningsområde byarna: Duvnäs, Johannesberg, Bondebo, Hovra, Näsbyn, Byn, Ovanåker, Fredshammar, Ava, Vij, Ås, Västeräng, Mora, Tomta, Svala samt del av Knutslunda.

År 1924 byggdes verandan till lärarnas entré mot öster inåt gården. År 1929, då Vitskolan i Ede var nybyggd, upphörde Åhs som folkskola men småskolan fort Åhs skola 1847–1950 satte till 1940 samt åren 1944–1954 på grund av trångboddhet i Ede. En period bodde skräddare Gunnar Persson i småskolan och det omtalas att han hade många barn.

1965 revs småskolan som låg söder om befintliga skolmuseet. 1/5 1974 fick Delsbo hembygdsförening skolan och området i gåva av Hudiksvalls kommun.

Den 29 juni 1980 invigdes Delsbo skolmuseum i Åhs med alla ordinarie möbler och mängder av skolföremål, allt helt genom rektor Georg Grängsjös försorg. Se speciell artikel.

Intervju med Tolbo Olle Jonsson Olle gick de två första åren i Åhs skola för fröken Marta West. Hon var mycket bra och rättvis men kunde vara bestämd.

Senare i Ede skola hade han Hanna Eriksson gift Hjernet som lärare. Hon var också bra. En gång i Ede hade jag och en kamrat gjort något fuffens och fick därför ”sitta kvar”. Det tyckte vi bara var trevligt och speciellt när det gått en stund för då kom fröken med choklad och smörgås.

Den enda skolresa de fick vara med om var med tåg till Hudiksvall och då besökte de Hudiksvalls Tidning. Vi var mycket nöjda med den resan.

På skolgården var det aldrig något bråk mellan elever. Det berodde nog mycket på överläraren Grängsjö som ofta kom ut på skolgården och alla hade väldig respekt för honom. En gång fick Olle en örfil av magister Strange men Olles far sökte upp Strange och sa att det var allt för sträng bestraffning. Det hände därför aldrig mera. Kanske var det så att Olle skötte sig bättre.

År 1955 började Olle köra taxi och då hade skolskjutsarna kommit igång. Vi hade droskstation utanför Svea bio, ett litet hus och en Gulf-bensinpump. Då hade ju chaufförerna synpunkter på avstånd för var elev men rektor Grängsjö visade en lista och den accepterade snart alla. Rektorn hade åkt med sin bil och mätt upp avstånden från elevens bostad till skolan så det var bara att godkänna avstånd och därmed ersättning.

När vi kört elever till skolan så fick vi köra kantiner med skolmat från Ede skola ut till de byskolor som fanns kvar. Han körde till Norrväna, Östra Berge och Högtomt så det blev ganska långa resor.

Intervju från den 12 februari 2015, hemma hos taxichaufför Olle Jonsson.

Kjell Grönberg

Skolläraren sa skarpt till klassen:

”Skärper inte klassen sig i räkning så tvekar jag inte att underkänna 90 procent av Er”. Då hördes en gosse från de bakre bänkarna ”Ha ha så många är vi inte”.

Marta West på Åhs skola hade talat om artighet. En gosse behövde senare ha sin blyertspenna vässad. ”Väss penna åt mej!” Fröken undrade om det var artigt sagt? ”Är det så mäskvärdigt så kan ja vässna själv”.

Hjälp oss dokumentera fler skolbilder från den här skolan.
Mejladressen till oss finns längst ner på sidan.

 


Troligen är detta Åhs småskola, och lärare Lars Petter Aurell

 

 

ahs-003-1910
Åhs skola läsåret 1910 – 1911.

Lärare: Lars Petter Aurell.

Bakre raden:
Karl Uggla Ava, Anders Jönsson Ovanåker, Gustaf Rudolphi Vij, Adolf Olsson Mora, Karl Erik Eriksson Vij, Erik Eriksson Duvnäs, Olle Larsson Mora, Germund Olsson-Skytt Ava, Johan Johansson Bondebo, Per Eriksson.

Andra raden:
Gustav Bohm, Vij, Nils Jonsson Västeräng, Isidor Uggla Ava, Ivar Johansson Mora, Jonas Jönsson Ovanåker, Lars Johansson Bondebo, Per Nordin Näsbyn, Anders Olsson-Skytt Ava.

Tredje raden:
Sigrid Jonsson Bondebo, Anna Persson Mora, Ester Hedman Ava, Brita Jonson Vij, Gerda Blad Bondebo, Per Larsson Mora, Jonas Jonsson Näsbyn, Lars Olsson Bondebo.

Fjärde raden:
Marta Nordin Ovanåker, Marta Jonsson Bondebo, Karin Nordin Ovanåker, Anna Blad Bondebo, Kerstin Jonsson, Mora, Brita Walter Mora, Anna Bohm Vij.

Främre raden:
Karin Jönsson Ovanåker, Sigrid Larsson Vij, Marta Larsson Västeräng, Stina Larsson Vij, Anna Jonsson Västeräng.

Läraren till höger är Lars Petter Aurell.


Det här är den nu rivna småskolan. Vid björkarna står läraren Georg Olsson Grängsjös, fru Eva och deras barn Barbro och Börje. Foto 1929.


Ås skola h. t. 1925,läsåret 1925 – 1926, klasser 4 -7.  Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Georg Olsson Grängsjö

Bakre raden:
Per Olov Strid, Näsbyn, Erik Eriksson, Västanäng, Hugo Uggla, Ava, Alfred Olsson Vij, Jonne Larsson, Tomta, Olle Hammarström, Mora, Edvin Larsson, Ava, Karl Eriksson, Mora, Gunnar Nilsson, Tomta, Olle Jonsson, Duvnäs, Bror Fröjd, Västeräng, Helmer Newberg, Mora och Emil Westerlund, Tomta.

Andra raden:
Ville Broberg, Näsbyn, Greta Paulsson, Hammaren, Svea Löfstrand, Lyktan, Maria Edgren, Ås, Ingrid Andersson, Näsbyn, Hulda Persson, Ovanåker, Karin Olsson, Bondebo, Ingrid Olsson, Vij, Linnea Olsson, Ovanåker, Signe Wästlund, Bredåker, Inga Andersson, Ovanåker, Anna Larsson, Mora och Ellen Svahn, Mora.

Tredje raden:
Elsa Persson, Mora, Thea Dahlström, Vij, Stina Svensson, Näsbyn, Elsa Svensson, Vij, Karin Jonsson, Duvnäs, Anna Jonsson, Vij, Elsa Borg, Tomta, Inga Strid, Näsbyn, Anna Strid, Näsbyn, Anna Eriksson, Ava och Märta Eriksson, Ava.

Främre raden:
Gunnar Wahlström, Lyktan, Hilding Strand, Vij, Gösta Löfstrand, Lyktan, Jonas Persson, Ovanåker, Gunnar Forsberg, Vij, Erik Eriksson, Mora, Jonas Andersson, Ovanåker, John Söderlind, Näsbyn, Mandur Nilsson, Tomta, Ivar Persson, Svala,  Gunnar Olsson, Vij och Olle Olsson, Bondebo

 
Ås skola höst termin 1926, läsåret 1926 – 1927. Klasser 4 -7. Den 1965 rivna småskolan i bakgrunden. Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Georg Grängsjö

Bakre raden:
1. Per Eriksson, Johannesberg, 2.

Andra raden:

Tredje raden:

Främre raden:

 


Ås småskola 1927. Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Margta West

Bakre raden:
Svea Uggla, Ava, Gunnar Johansson, Ås, Gunnar Söderlind, Knutslunda, Hilding Andersson, Vij, Arvid Wästlund, Bredåker, Valfrid Stockberg, Mora, Erik Olsson, Vij och Ingemar Westerlund, Tomta.

Andra raden:
Signe Wästlund, Bredåker, Fast-Brita Olsson, Vij, Elsa Dahlström, Vij, Maria Andersson, Vij, Erik Jönsson, Knutslunda, Olle Persson, Västeräng och Per Persson, Byn.

Tredje raden:
Elsa Persson, Ovanåker, okänd, Svala, Vera Fredholm, prästgården, Anna Persson, Vij, Ingrid Olsson, Vij, Sigrid Olsson, Vij, Karin Olsson Skytt, Ovanåker, Elsa Eriksson Västeräng, Emil Eriksson, Västeräng,  Sonja Persson, Vij och Ester Wedmark, Ava.

Främre raden:
Vivi Söderlund, Ava, Elsa Söderlind, Näsbyn, Lennart Fredholm, Prästgården, Fast-Olle Olsson, Vij, Olle Larsson, Duvnäs, Folke Persson, Knutslunda och Per Olsson, Bondebo.

 

Ås småskola, v. t. 1929,läsåret 1928 -1929. Bilden utlånad av Börje Olsson

Lärare: 1. Marta West klasser 1-3
Bakre raden:
2. Gunnar Söderlind, Knutslunda, 3. Olle Larsson, Bondebo, 4. Evert Larsson, Västeräng, 5. Bengt Andersson, Fredshammar, 6. Jonas Glans, Ås, 7. Ingemar Westerlund, Tomta, 8. Bengt Johansson, Mora, 9. Folke Persson, Mora, 10. Olle Olsson, Vij, 11.Jonas Sellström, Norrväna 12. Gunhild, Bergström, Johannesberg och 13. Gunborg Eriksson, Johannesberg.

Främre raden:
14. Emil Eriksson, Västeräng, 15. Vivi Söderlund, Ava, 16. Ester Wedmark, Ava, 17. Svea Uggla, Ava, 18. Svea Newberg, Mora, 19. Marta Olsson, Vij, 20. Barbro Olsson-Grängsjö, Ås, 21. lärarsonen och sedermera elitidrottaren i tiokamp Börje Olsson-Grängsjö, Ås, 22. Gunni Andersson, Fredshammar, 23. Selma Stockberg, Mora, 24. Sonja Persson, Ovanåker och 25. Karin Persson, Ovanåker.

 


Ås småskola i maj 1929, läsåret 1928-1929. Bilden utlånad av Anna Persson, född Lif.

Lärare: Marta West

Längst bak står Skäffners- Märta Olsson från Västeräng och Svea Newberg, Mora

Bakre raden:
1.Okänd, 2.Märta Jonsson, Tomta, 3.okänd, 4.Anna Lif, Tomta (första klass, med vitt pärlhalsband), 5.okänd, 6.okänd, 7.Selma Stockberg, Mora, 8. Gerd Johansson, Lyktan, 9.okänd och 10.Karin Westerlund, Tomta.

Andra raden:
1.Från Erskjärns, 2.okänd, 3.okänd, 4.prästdotter, 5. 6. 7. 8. 9. Ingemar Olsson, Tomta

Tredje raden:
1. 2. Vilhelm Larsson, 3. 4. 5. 6. Skäftners-Evert Olsson  7.

Främre raden:
1. 2. 3. Knut Söderlind

 

 


Ås skola den 25/5 1929, läsåret 1928 -1929, klasser 4 -7. Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Georg Olsson Grängsjö

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden:

Främre raden:

 

Bilden med den 1965 rivna småskolan är utlånad av Börje Olsson

Lärare: 1.Marta West klasser 1-3 och Georg Grängsjö klasser 4-7

Längst bak: 3.Georg Olsson-Grängsjö med sonen 2.Börje på armen

Bakre raden i sicksack:
4. Göta Uggla, Ava, 5. Ester Persson, Mora, 6. Anna Persson, Vij, 7. Otilia Stockberg, Mora, 8. Gunborg Eriksson, Johannesberg, 9. Eva Broberg, Näsbyn, 10. Märta Söderlind, Näsbyn, 11. Kristina Moberg, Ovanåker, 12. Ester Persson, Bondebo, 13. Sigrid Olsson, Vij, 14. Sonja Westerlund, Tomta, 15. Elsa Dahlström, Ås, 16.  Märta Liw, Tomta, 17. Anna Persson, Västeräng, 18. Marta Persson, Ovanåker, 19. Einar Persson, Mora, 20. Olle Jonsson, Byn och 21. Per Olsson, Bondebo.

Andra raden:
22. Ester Wedmark, Ava, 23. Vivi Söderlund, Ava, 24. Svea Uggla, Ava, 25. Gunhild Bergström, Johannesberg, 26. Bengt Andersson, Fredshammar, 27. Gunnar Söderlind, Knutslunda, 28. Olle Olsson-Fast, Vij, 29. Olle Larsson, Bondebo, 30. Ingemar Westerlund, Tomta, 31. Jonas Glans, Ås, 32. Bengt Johansson, Mora, 33. Evert Larsson, Västeräng, 34. John Sällström, 35. Folke Persson, Mora och 36. Emil Eriksson, Västeräng

Främre raden:
37. Karin Persson, Ovanåker, 38. Sonja Persson, Ovanåker, 39. Selma Stockberg, Mora, 40. Svea Newberg, Mora, 41.  Marta Olsson, Vij, 42. Gunni Andersson, Franshammar, 43. Barbro Olsson-Grängsjö, Ås, 44. Bror Persson, Mora, 45. Gustav Larsson, Mora, 46. Erik Eriksson, Näsbyn, 47. Ragnar Söderlind, Näsbyn, 48. Sven Newberg, Mora och 49. Henning Åström, Näsbyn.

Detta var sista terminen i Ås skola för elever i klasser 4 – 7.
Fr. o m. höstterminen 1929, när nya skolan (”vitskolan”) var färdig, överfördes klasser 4-7 till Ede.
Småskolan i Ås blev kvar ännu något år.


Ås skola 18 maj 1935, läsåret 1934 – 1935, klass 1-2.  Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Marta West

Bakre raden:
Okänd, okänd, okänd, okänd, Margit Westerlund, okänd och Signe Frimodig

Mellanraden:
Erik Lif, Åke Holm, okänd, okänd, Ingrid…, Eva…, Sune Bulander, Johan… (på byn) och Olle Rudolphi.

Främre raden:
Sture Stenberg, Uno Swed, Göte Bulander, Uno Nilsson, Åke… och Folke Persson

Känner du igen någon ? Hjälp oss att få barnen identifierade.

 

 


Ås skola 1938, klass 1 och 2  Bild: Delsbo Hembygdsförening

Lärare: Marta West

Bakre raden:
Gösta Stenberg, Ava, Olle Jonsson, Näsbyn, Ingvar Sjödin, Ovanåker, Erik Glans, Ava, Lars Erik Brodén, Wij och  John Nordin, Johannesberg.

Främre raden:
Kus-Olle Persson, Mora, Göta Steen, Bondebo, Clary Blomqvist, Ava, Bommens-Gun Jonsson, Västeräng, Elsie Persson, Svala, Inez Boom, Linfläck, Siv Kvist, Ås och Kalle Karlsson, Ava


Ås skola läsåret 1948/49, klass 1, 2 och 3. Bilden utlånad av Gunnar Persson Svejans, Linfläck.

Lärare: Hulda Ohlin

Bakre raden:

Främre raden i sicksack:

  1. 2. 3. 4. 5. Gunnar Persson, Linfläck, 6. 7.fram 8. 9. fram 10.

 

”Gammelskolan” lever igen! – det har Georg, ordnat

ahs-006-klipp-1980 
Bild ur HT den 1 juli 1980. Anna Kolmodin, född Persson, numera bosatt i Täby, var elev för Georg Grängsjö i Ås skola. Många minnen spelades upp när de två träffades vid invigningen av skolmuseet.

Hjälp oss att få alla skolkort registrerade. Mejladressen finns längst ner på sidan

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *