HEMBYGDSGÅRDAR

Inför Sveriges Hembygdsförbundets 100-års jubileum 2016 vill Dellenportalen lyfta fram våra vackra hembygdsgårdar runt om i Dellenbygden

Den här sammanställningen – liksom alla andra – har vi finansierat med våra egna pensioner. Vi säljer inget och för två privatpersoner finns det inga bidrag att söka.

Därför är vår verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor.

Gåvor under 2016 har vi fått från:

Hembygdens år

Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum under 2016 och har utlyst året till Hembygdens år. Jubileet blir ett tillfälle för gemenskap, fest och glädje. Vi ska fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförs i drygt 2 000 medlemsföreningar.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Gilla oss på Facebook – och framförallt DELA oss med dina vänner – Tack!

Den här sammanställningen är sponsrad av:

Här saknar vi sponsorer, men vill du synas lite bättre gör vi gärna reklam för dig. Vill du veta mer? Klicka här. 

Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.

Glöm inte att alla rödmärkta namn är klickbara

Så vill vi tacka alla Hembygdsföreningar som länkar tillbaka till oss. Tack!

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND och Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund 

 

 

hemb-006-bergsjo

Bergsjö Hembygdsförening

För information och bilder Bergsjö hembygdsförening

Se Nitas vackra bilder från Bergsjö Hembygdsgård

Här ligger Bergsjö Hembygdsförening, se karta

Bergsjö Hembygds- och parkförening bildades 1926. Då inköptes markområdet ”Hundskinnet” för 5000 kronor och byggnationer startade på parkområdet med serveringsbyggnad och dansbana under tak. Först 1941 var Hembygdsgården klar för invigning.
År 1954 delades föreningen i en Hembygdsförening och en Parkförening.
1967 hade Parkföreningen ekonomiska problem som löstes av kommunen som i gengäld övertog Parkföreningens byggnader.
Bergsjö Hembygdsförening äger ett stort antal byggnader. Ruthmansgården var klar 1958 och 1964 kunde Hazeliusgården i Älgered invigas och samma år var Jon Erik Östs födelsestuga på plats vid Hembygdsgården i Bergsjö.

Filmer

Hundskinnet 2008 De tveksamma

Hundskinnet 2007 De tveksamma

Se Sockenbilder – Bergsjö

 

 

 

 

 

hemb-002-forsa

Forsa sockens hembygdsförening 

Se Sockenbilder – Forsa

Se Nitas vackra bilder från Forsa Hembygdsgård

Här ligger Forsa Hembygdsgård, se karta 

Forsa Forngård ligger i Fränö by. Fränö var tidigare en klungby med tre hemman, Västergården, Norrgården och Sörgården samt mindre gårdar och torp för soldater och hantverkare. 

Vid laga skiftet 1900 flyttades Sörgården några kilometer österut och kvar blev Norrgården och Västergården. Bryggstugan innehåller en bostadsdel, brygghus samt en ladugård (fäx), sammanbyggt i vinkel med stall och loge. 

Byggnaden är från 1700-talet, byggd i liggande timmer på torpargrund av natursten och har en oinredd vindsvåning. Längan har så kallat vedtak med flera lager näverisoliering.

Västergården köptes 1929 av dåvarande Forsa kommun och några år senare invigdes den som forngård. Västergården är en fyrbyggd gård. De fyra byggnaderna är Barstugan, Bryggstugan, Sängstugan och Logen. Utanför fyrbyggnaden finns fler byggnader och du kan läsa om några av dem under respektive rubrik.

Granngården Norrgården donerades till hembygdsföreningen 1989 av framlidne Erik Hed.

Filmer

Buskspel på Forsadan 2015

Midsommarafton Forsa forngård 2014

Midsommarafton Forsa forngård 2012

Barn rycker lin på Forsa forngård

 

 

 

hemb-007-gnarp

Gnarps Forngård.  Danielsgården från ca 1836

Gnarps Hembygs-och Fornminnesförening

Se Sockenbilder från Gnarp

Se Nitas vackra bilder från Gnarp

Harmångers hembygdsförening

Se Sockenbilder – Harmånger 

Se vackra bilder från Harmångers hembygdsgård

Se filmen fiske i Harmångersån 2015

 

 

 

hemb-008-hassela

Hassela. Här finns det mesta av natur och kultur

Här finner du sevärdheter i Hassela

Hassela Hembygdsförening

Se Nitas vackra bilder från Ersk Matsgården Med vattenverk och kvarn

Se Sockenbilder – Hassela

Filmer

Hassela ski Resort presentation

Skoterfreestyle 2012

 

 

Hudiksvalls stads hembygdsförening

Se Sockenbilder – Hudiksvall

Filmar

Hudiksvall 1913

Hudiksvall 1942 Backhoppning

Flygtur över Hudiksvall 2010

Stadsvandring  Gamla takspiror 2013

X 2000 Hudiksvall utfart norrut + infart söderifrån

Hudiksvall från ovan

Studentexamen 2009

Hudiksvalls historia – 1000 år

Sjöbodarna med detaljer

Galgberget vattentornet Dellennova

Köpmanberget bilder

Medskog, E4 södra infarten

Södra vägen och Håstaholmen

 

Hälsingtuna Hembygdsförening 

Se  Sockenbilder – Hälsingtuna

Se filmen Hälsingtuna kyrka med runsten

 

 

Panorama över Högsbygden

 

hemb-003-hog

Högs Sockens Hembygdsförening

Högs Hembygdsförening

Högs Hembygdsförening bildades den 15 augusti 1951. Syftet med bildandet av föreningen var att kunna erhålla förvärvsrätt till Västibäckskvarnen. Kommunen hade dessutom givit ett löfte om bidrag på 800 kronor till upprustning av kvarnen, om en inregistrerad förening kunde ordna ansvaret för saken. (Du kan läsa mer om Västibäckskvarnen under huvudrubriken förvaltning)

Beslutet om föreningsbildningen föregicks av en diskussion där deltagarna konstaterade att det fanns nog med föreningar i kommunen och att många människor var engagerade i flera föreningar. Men det var svårt att hitta en redan befintlig förening som var lämplig att ansvara för kulturminnesvård, så därför bildades Högs Hembygdsförening som till början bestod av fem ledamöter och tre suppleanter. Föreningens förste ordförande blev Olov Jonsson i Fors.

Under många år verkade Högs Hembygdsförening enbart för kulturminnesvård, men inför sommaren 1980 föreslog dåvarande ordförande och sekreterare att föreningen skulle anordna några kvällsvandringar. Detta förslag mottogs positivt och kvällsvandringar anordnas fortfarande varannan onsdag sommartid. Ett annat evenemang som har blivit till tradition är att anordna fettisdagsträff. Vi anordnde också under 20 års tid en spelmansstämma. Vi brukade skryta med att det var landets minsta stämma. Nu har spelmansstämman bytts mot musik-café som anordnas flera gånger per år, med ojämna mellanrum på icke sommartid.

Lite extra fart blev det på föreningen då bönhuset köptes in. Vi fick då en naturlig föreningslokal och skicket på huset gjorde att vi måste engagera oss mera.

Vi tillhör de lyckligt lottade föreningar som har mycket god hjälp av våra medlemmar med diverse arbetsinsatser och våra lokala företagare är mycket vänliga att bistå med gåvor till servering, lotterier mm.

… blev Högs Sockens Hembygdsförening 2002

Inför årsmötet 2001 väcktes frågan om att tillägga ordet socken i föreningens namn. Detta med tanke på att sockenbegreppet enligt förslag kommer att försvinna i judiciella sammanhang. Eftersom ett namnbyte är en förändring av stadgarna krävs att två föreningsmöten godkänner förslaget. Därför trädde beslutet i kraft först efter årsmötet i april 2002.

Till vardags och i folkmun kommer vi nog fortfarande att kallas Hembygdsföreninga.

Filmer

Högs kyrka 2015 Bröllop

Högs kyrka 2012

Högs kyrka Albin 9 år spelar kyrkorgel

Se Sockenbilder – Hög

 

 

Idenors Hembygdsförening

Se Sockenbilder – Idenor

Se kälkåkning i Idenor

 

 

 

hemb-009-ilsbo

Ilsbo Hembygdsförening

Se det vackra: ”Mitt innersta i bilder” Ilsbo Hembygdsförening

Se Sockenbilder – Ilsbo

 

 

 

hemb-011-jervso

Järvsö Hembygdsförening

Se Hälsingebilder – Järvsö

Se filmen Järvsö spelmanslag

Här ligger Järvsö Hembygdsförening, se karta

 

 

 

hemb-010-jettendal

 

Jättendals Hembygdsförening

Se Nitas vackra bilder från Jättendal

Se Sockenbilder – Jättendal

 

 

hemb-022-ljusdal

”Per – Arvids”

Ljusdals Fornminnes- och hembygdsförening

Föreningen är en av landets äldsta, den bildades redan 1910

Per-Arvidsgården ligger i Bondarv i Järvsö, se karta

Hälsingebilder – Ljusdals socken 14,373 bilder

Ljusdal 2015 Ilsken björn sätter skräck i Ljusdal

Ljusdal 2013 Traktorpulling

Hälsingehambon 50-års jubileum 1

Hälsingehambon 2006

Hälsingehambon 2004

 

 

 

hemb-001-norrbo

Norrbo Hembygdsförening

Se Sockenbilder – Norrbo

Se Nitas vackra bilder från Norrbo hembygdsgård

Norrbo Hembygdsförening bildades den 29 maj 1949.

hemb-023-norrbo

En äldre karta med Finn-Olles till höger

hemb-024-norrbo

Ekonomisk karta från 1950-talet. Finn-Olles gård med långsidan mot vägen är nu hembygdsföreningens gård. Den gård som finns ovanför Hembygdsförenings parkering är f d Folke Jonssons och den flyttades dit omkring 1940-50 från Sandmyren av Anders Tapper som också flyttade sin gård från Sandmyren till Gammelsträng 8.

hemb-025-norrbo

hemb-026-finn-olles

Gården till höger högst upp i bild är Finn-Olles. Gården närmast vägen är nu Hembygdsföreningens gård.  Den vita gården mitt i bild är skolan i Gammelsträng.

Hembygdsgården i Norrbo

Hembygdsföreningens tillkomst och målsättning

hemb-019-norrbo

På bilden ser vi Nils Eriksson, Olle Andersson och Herman Björk i arbete med att palla under byggnaden innan den skall flyttas.

Bild ur Hudiksvalls Nyheter 23 september 1960

Nu skall Norrbo få en hembygdsgård. En stor fin gammal gård, tillhörig Olle Andersson i Gammelsträng skall flyttas några hundra meter norrut till Norrgårdsåkern och inredas som hembygdsgård. Norrbo Hembygdsförening har köpt fastigheten av Hr Andersson.
Igår började man med att riva ut innanmätet i huset. Om några dagar skall det rulla ca. 500 meter på kavlar till sin nya plats. 

hemb-020-norrbo

Arbetarna Anders Olsson t. h. och Nestor Andersson plockar ner den gamla muren i gården.

 

Bild ur Hudiksvalls Tidning den 23 september 1960

»Gångled» flyttar Norrbo hembygdsgård

Norrbo Hembygdsförenings gamla hembygdsgård den s.k. Finn-Ollesgården skall som bekant flyttas och i dagarna har man påbörjat detta omfattande arbete.

Arbetena kommer att gå i föreningens egen regi med biträde av byggnadsfirman Sandbäck, Ljusdal vilken ställer ett par yrkeskunniga mannar till förfogande.
Meningen är nämligen den att det mesta arbetet skall utföras på »gångled» bland bygdens intresserade hembygdsvårdare och andra intresserade.
Den gamla gården skall flyttas cirka 200 meter norr om den plats, där den nu står. Själva flyttningen beräknas ta en månad. En ny husgrund skall nämligen uppföras på föreningens egen tomt.
Hemmansägaren och hembygdsvårdaren Anders Eriksson, vilken är ledamot av byggnadskommittén omtalar att hembygdsgården kommer att få ett enastående vackert läge i norrsluttningen mot Norra Dellen.
—  På samma tomt beräknar vi också att uppföra den s.k. prästlogen från Norrbo, säger Eriksson, vilket givetvis är angelägen om att så många som möjligt av bygdens manliga befolkning anmäler sig för utförandet av frivilliga dagsverken vid flyttningen.
Hembygdsgården kommer att flyttas som den står. Det enda som rivs ned är murarna, vilka i sig själva äro bristfälliga.

EGE

 

hemb-012-norrbo

På bilden ser vi Finn-Ollsesgården. Därunder en specialbyggd järnväg som läggs ut ungefär 50 meter åt gången.

Bild ur Hudiksvalls Tidning Tisdagen den 4 oktober 1960
Text: Sell Foto: Arnold

Nå, hur går det med Norrbo hembygdsgård som skall flyttas från Fin-Olles i Gammelsträng till Sjudal, en sträcka på en kilometer ungefär? Jo – det rullar! På måndagsmorgonen skrickade kåken (om man nu får kalla en byggnad som är 23X7 meter och i två våningar för kåk) tre tum. Det skulle betyda att Byggnadsfirman Jonas Sandbäck AB från Ljusdal som är ansvarig för flyttningen har 39997 tum kvar innan Norrbo hembygdsgård står på sin nya plats.

Det är ingen plats vilken som helst, detta Sjudal, där Finn-Olles byggnad skall slå sig till ro. Det är en av de mest natursköna i hela Norrbo med betagande utsikt över Norrdellen och med blånande berg i bakgrunden

Så det är alldeles uppenbart att fru Anna Berlin, ordförande i Norrbo Hembygdsförening visste vad hon gjorde när hon var med om att besluta att föreningen skulle inköpa tomtmarken för 9 000 kr.

Hembygdsgården som nu är på rull mellan Gammelsträng och Sjudal förvärvades av hembygdsföreningen 1957 för 5 000 kr. Den såldes av Olle Andersson, den nuvarande bonden på Finn-Olles. Gården är gammal i släkten och har gått i arv sedan 1700-talet. Den ursprungliga gården var i en våning, i början av 1800-talet byggdes andra våningen till och 1867 – nödåret – blev östra gaveln tillbyggd. Den inrymde de s.k. nattstugorna, där både drängar och pigor fick sitt natt viste i oeldade rum. Men givetvis under varma fårskinnsfällar.

Den 23 meter långa byggnaden, som påstås väga 75 ton, är nu uppallad på kraftiga järnbalkar. Dessa sitter direkt under golvet och följer s.a.s. byggnaden. Under detta har en ”banvall” byggts upp av slipers och det är på denna vall och dessa rälar som gården skall företa sin resa. Men för att detta skall vara möjligt har man mellan rälarna och fastighetens järnbalkar placerat smäckra järnstavar. Dessa föreställer alltså i detta sammanhang hjulen. Och tjänstgör också som sådana.

Ja, mera ingående kan vi inte förklara. Sen säger vi bara att det rullar och går.

En månad ska vi ha på oss, säger basen för företaget, direktör Jonas Sandbäck i Ljusdal.
Det var många som ruskade på huvudena i Norrbo på måndagen när beskedet kom. Vi tydde ruskningarna till att det skulle ta längre tid.

Nej, det gör det inte, framhöll dir. Sandbäck. Vi har varit här en vecka av den anslagna tiden. Och vi har gjort undan det svåraste arbetet, själva uppallningen och förstärkningen.

Två man har byggnadsfirman i arbete på platsen, tre man avlönas av hembygdsföreningen.

Hur ekonomiseras flyttningen? Den har beräknats till 10 000 kr. Vi har begärt anslag från kommunen med 12 000 kr. Dessutom har vi ett lotteri igång som skall ge oss hoppas jag 4 000 kr.

Före gårdens flyttning har murarna rivits, men annars åker den med som den står. Bl. a. följer en kakelugn med i orivet skick. Förutom den nya grunden är det bara undergolvet som behövs innan det är dags att flytta in. Och det blir redan till sommaren.

hemb-013-norrbo

Grundstenarna, gårdens stenstolpar, har knuffats undan, och på räls skall nu gården vila en kilometer framåt.

hemb-014-norrbo

Hembygdsföreningens ordförande fru Anna Bärlin i samspråk med byggnadsfirmans chef direktör Jonas Sandbäck, Ljusdal framför Norrbo Hembygdsgård.

hemb-015-norrbo

Olle Andersson den tidigare ägaren av hembygdsgården tar en vilopaus från arbetet med flyttningen i vilken han som så många andra norrbobor deltar gratis.

hemb-016-norrbo

Här unge Lars Erik Larsson, som med traktorn ”knuffar” hembygdsgården framåt.

hemb-017-norrbo

Två kämpar som gör sin insats för hembygdsföreningen, 60-årige Olov Lust och 70-årige Nestor Andersson.

hemb-018-norrbo

Port-Daniel vinkar från pigkammarens fönster.
I denna kammare har många kärleksband för livet knutits, det vill norrboborna ha sagt. Där träffade t. ex. Port-Daniel (Daniel Danielsson) sin tillkommande Brita Eriksson som hon hette då när hon tjänade hos farfar till nuvarande ägaren till gården.
Port-Daniel passade på att titta in i kammaren, innan gården på måndagsmorgonen började sin besvärliga resa. Port-Daniel är, sina 84 år till trots, en riktig spänstfarbror. Förstutrapporna till Finn-Ollesgården är rivna, men detta hindrade inte Port-Daniel att äntra uppgången till pigkammaren. Metern upp till dörren klarade Port-Daniel genom att hoppa upp!

Målsättningen för Norrbo Hembygdsförening har varit och är att slå vakt om minnen och kultur från gången tid samt att hos det unga släktet väcka kärlek till hembygden och söka sprida en allsidig kunskap om denna. Vidare vill föreningen främja god byggnadskultur och söka uppmuntra bevarandet av gamla byggnader och inventarier, som ännu finns kvar i socknen.

Hembygdsrörelsens grundsyn antagen på Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma  2007

Filmer

Norrbostämman 2015

Norrbostämman 2014

Norrbostämman 2013

Norrbostämman 2013

Norrbostämman 2012

Norrbostämman 2012

 

 

hemb-021-rogsta

Rogsta Hembygdsförening

Gården är en parstuga från 1700-talet. Till Hembygdsgården hör också ett spruthus, härbre, bakstuga,smedja,två logar med museum. Uthyrning av hembygdsgård, bakstuga och loge.

Här ligger Hembygdsföreningen, se Karta

Se Sockenbilder – Rogsta

Se Nitas vackra bilder från Rogsta

Filmer

Rogsta Hembygdsgård Allsång

Rogsta Hembygdsgård Tändkulemotor

Polska efter Pusten i Rogsta, Hälsingland

Rogsta – Avholmsberget på cykel.

Se området genom bilrutan, 2015

 

 

Sammanställningen är inte avslutad utan ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Framför allt efterlyser vi fler bilder och då främst från flytten av Norrbo hembygdsgård men även från övriga hembygdsgårdar och äldre spelmansstämmor. Har du dessutom egna minnen att berätta om, vill vi att du vänligen hör av dig till oss.

Om du gillar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

 

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *