Soldater i Hassela

Soldaterna i Hassela tillhörde Hälsinge regemente och antingen Delsbo,- eller Forsa kompani.


Läs om vår medverkan i Norsaka Fälttåget.

Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Militärisk ordlista.


Hälsinge regemente historia.


Rysk – Svenska krig.


Troligen finns det bilder på soldater och mycket annat militärt på sockenbilder/Hassela


Profoss: Person som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidanUppgifter ur Bocken 1964/65


 

INDELNINGSVERKETS TILLKOMST OCH ROTERINGEN 

Helt kort kan sägas om man bortser från ännu äldre tider att redan Hälsingelagen på 1600 talet gav besked om allmogens skyldighet vid krig. Där var föreskrivet att varje vapenför man från 18 års ålder skulle vara beredd med fem vapen, svärd eller yxa, järnhatt, sköld, harnesk, båge (armborst) med tre tofter pilar.

På 1600-talet upprättades, mantalslängder i varje socken över alla män från 15 till 50 års ålder, att användas för utskrivningar till krigstjänst. Riksdagen beviljade utskrivningar alltefter som krigen kom och antalet utskrivna togs ofta ut efterhemman som tex. En på var femte hemman o.s.v. Detta medförde stora svårigheter för jordbruket när männen togs ut. Allmogen i Hälsingland hade till 1652 års riksdag anhållit om befrielse från utskrivningar och önskade hellre hålla ett visst antal ständiga knektar (soldater), vilka var något som tillämpades bland annat i båtssocknarna, ja även i Finland. Riksdagen biföll framställningen.

Det var dock först den 9 augusti 1682 som överenskommelse träffades med allmogen i Hälsingland och Gästrikland. Det skedde i Mo socken. Vid denna överläggning representerades kungen av Överstelöjtnanten friherre Göran Sperling och böndernas ombud från samtliga socknar inom området. Vid beslutet förelåg kontrakt undertecknade med böndernas bomärken. Möjligheten till underskrift hade skett vid tingen på olika platser, dit bönderna varit kallade. Förutom dessa kontrakt upprättades dokument om överenskommelse med samtliga socknars sigill undertecknade av guvernören Sperling samt signerad av länsmannen och två tolvmän från varje socken. Norrbo representerades av länsman Jan Andersson från Hålsjö. Denna överenskommelse om knekt håll Hälsingeregemente bekräftades av konung Karl XI den 9 sept. 1682.

Uppgifter ur boken, Några blad ur Norrbos historia, av Albin Gunsth.

 

Alla uppgifter nedan är hämtade ur Hassela – Bergsjö släktregister

A.

—1Z28—

(X3)4E1 ERIC ANUNDSSON, * 16/ 4 1669, trol. s. t. Anund Ericsson i Älgered 4, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön, Hassela. † ./. 1723.
21 KARIN MATSDOTTER, * 11/7 1672, d. t. bonden Mats Thomsson i Kölsjön 2. † 1/10 1734.

 

B.

—1R5—

(X17) ANDERS OLSSON BLAD, * ./9 1739, s. t. bruksarb. Olof Andersson o. h. Brita Olsdot. i Oslättfors, Hille sn. G. 2/11 1766. Soldat vid Häls. reg., bos. i Berge, Hassela. † ./. 1793.
3 CARIN OLSDOTTER, * 22/1 1739, d. t. bonden Olof Persson i Nordanbro 1, Hassela. † 20/9 1807.
ANDERS, * 7/9 1768
OLOF, * 21/5 1771
BRITA, * 19/4 1775                                           11U1


—2R6—

(Z8) NILS LARSSON BRECH, * ./8 1682, s. t. bond. Lars Larsson o. h. h. Helena Svensdotter i Bräcke, Jämtl. Anst. som dragon-soldat. Bos. i Nordanbro. † 14/11 1734.
4 JUSTINA PÅLSDOTTER, * 4/6 1695, d. t. sold. Pål Stenberg i Nordanbro, Bergsjö. Änka o. omg.   1Z38.
HELENA, * 16/11 1728                                       1Z47
PÅL, * 31/3 1732                                              9


—17V2—

1 LARS SVENSSONBLIXT, * 4/7 1779, s. t. Sven Larsson i Tuna sn, Medelpad. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Lindsjön, Hassela. † 27/3 1847.
(Y57) MARIA MARGRETHA LUNDGREN, * ./. 1775. Infl. fr. Tuna sn, Medelpad. G. 26/5 1806. † 28/5 1814.
2T9 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 19/1 1793, d. t. torp. Olof Dunder i Kölsjön, Hassela. G. 6/1 1816. † 22/11 1867.
SARA CATRINA, * 28/4 1804                               6Z12
JULIANA, * 3/3 1807. Utfl. t. Tuna, V.-norrl. 1833
JOHAN, * 22/12 1809                                        3
ANDERS, * 9/8 1811                                         4
CHERSTIN, * 16/5 1816. Utfl. t. Tuna, V.-norrl. 1833
SVEN, * 29/3 1818                                            5
OLOF, * 22/8 1820                                            6
MARIA MARGRETA, * 11/1 1823. Tjän:a i Lindsjön. † 12/12 1893
HELENA, * 28/6 1825                                        8Y6
ANNA, * 10/5 1827                                           15V2
CARIN, * 3/12 1829                                          7
LARS, * 13/1 1835                                            8


—1Z13—

6 LARS PÅHLSSON, * ./. 1643, s. t. bonden Påhl Pehrsson i Kölsjön 1, ”Västgården”, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön 1. (Hem.-skatt. 4 öresl.) † ./. 1716.
(Y48) LISBETH LARSDOTTER, * ./. 1650, fr. Stöde sn, Medelpad. † ./. 1724. (72 år gammal.)
LARS, * ./. 1660                                               22
MATS, * 22/10 1680                                          23
ERIC, * 22/5 1683                                            24
   PÅL ”BERG”, * ./. 1684. Soldat, död i Rysk fångenskap 1709. (Varit gift i 4 år.)
VALBORG, * ./. 1686
CARIN, * 6/6 1687                                            3Z1
ANNA, * ./. 1691
JOHAN, * 7/6 1696                                            29

 

C.

D.

—3R5—

(X39) ERIC SAMUELSSON DUNDER, * 1699, s. t. skomak. Samuel Ericsson i Rogsta sn, Häls. G. 23/11 1729. Soldat vid Häls reg. Sen. kyrkvaktmästare, bos. i Nordanbro, Hassela. † 12/2 1765.
3 KERSTIN JONSDOTTER, * ./2 1707, d. t. bonden Jon. Andersson i Nordanbro 3. † 24/12 1766.
SAMUEL, * 14/11 1730                                      9
MARGTA, * 11/8 1734                                        1Z103
HELENA, * 24/8 1736                                        6T7
KERSTIN, * 6/9 1741. (G. m. husman Eric Larsson Furuberg,
Bjuråker.) † 13/5 1815.
JONAS, * 10/4 1747


—2T5—

3 PEHR OLSSON DUNDER, * 7/1 1727, s. t. husman Olof Persson i Nordanbro, Hassela. G. 25/6 1750. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön. † 30/6 1787 (håll o. stygn).
20Z1 MARGETA SIMONSDOTTER, * 1/11 1726, d. t. Simon Johansson i Kölsjön. † 13/9 1806.
SARA, * 13/3 1752
PEHR, * 23/10 1757                                          8
HELENA, * 18/12 1762                                       828
CARIN, * 13/5 1764                                          1U2
OLOF,* 17/8 1766                                             9
JOHAN, * 23/4 1770                                          10


—1Z227—

20 OLOF OLSSON DUNDER, * 28/8 1692, s. t. sold. Olof Thomsson Galt i Kölsjön, Hassela. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön. † 27/1 1778.
9Z1 MARIA ISAKSDOTTER, * 28/12 1686, d. t. husman Isak Göransson i Kölsjön. G. 1710. † 28/12 1759. (Blev funnen ihjälfrusen på marken invid sin stuga.)
6T3 SIGRID HANSDOTTER, * 18/8 1723, d. t. skrädd. Hans Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 29/7 1760.
ISACH, * 30/1 1716. † ./. 1717
MARGRETA, * 7/4 1718
OLOF, * 19/7 1720
LISBETH, * 10/6 1722
THOMAS, * 16/9 1725                                       228
ERIC,* 13/11 1727
ISAK, * 21/12 1731                                           229

 

E.

—10P2—

(X4) OLOF JONSSON EHN, * 28/7 1851. Infl. fr. Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., bos. i ”Bodarne”, Bjåsta, Bergsjö. † 17/11 1888 (blodslag.)
1 ANNA ANDERSDOTTER, * 14/4 1847, d. t. kolare And. Johansson i Moräng, Bjuråker. Fl. t. Harmånger 1916. † 20/11 1930.
JONAS, * 28/6 1873. Fl. t. Harmånger 1895
HULDA CHRISTINA, * 11/8 1875                         3U29
ANNA MARGRETA, * 8/9 1877
ANDERS OLOF, * 15/8 1880. † 27/9 1880
ANDERS OLOF, * 4/5 1885. Fl. t. Galtström, Njurunda 1911
FRIDA CHARLOTTA, * 12/5 1888                         4


—5S23—

9 ERIC PEHRSSON EHN, * 21/5 1791, s. t. torpare Pehr Färdig i Ede. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ede. Fl. t. Rogsta 1822.
3U2 CATHARINA STOCKHUS, * 31/10 1794, d. t. smeden Pehr Stockhus i Franshammar, Hassela.
MARGRETA, * 24/7 1816. Fl. t. Rogsta


—1V2—

1 OLOF ERICSSON, * (1620), s. t. finnen Eric Olofsson »Strömmings-Eric», i Vrångtjärn 1. Soldat o. bonde i Kölsjön 4, enl. 1652-1667 års Jdbk. Ka. sen. i Vrångtjärn 1. † omkr. 1668.
1Z5 MÄRITH ISRAELSDOTTER, * ./. 1622, d. t. nybyggarfinnen Israel Persson i Kölsjön 2 »Norrgården», Hassela. Änka o. omg.                            3.
ERIC, * ./. 1649                                                4
DANIEL, * ./. 1655                                            5
OLOF, * 10/7 1664                                            (X3)7K1

 

F.

—1R11—

(Y33) JOHAN PERSSON FRANCK, * ./9 1789 (1792) i Galtströms bruk. Njurunda sn, V.-norrl. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kallbäck, Hassela. † 25/11 1874.
7 BRITA OLOFSDOTTER, * 19/5 1793, d. t. bonden Olof Persson i Nordanbro 1, Hassela. † 18/12 1876.
PER ”FRANCK”, * 30/11 1816. Bos. i Kallbäck. † 25/1 1899
OLOF, * 13/12 1824                                          18
JOHAN, * 10/8 1833. Emigr. t. N. Amerika 1850.


—4R5—

3 DANIEL DANIELSSON FÄRDIG, * 14/1 1699, s. t. bonden Daniel Ericsson i Nordanbro, Hassela. G. 27/11 1728. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Nordanbro. Död på Rindön, Sth. d. 19/7 1742.
1T2 SIGRID OLOFSDOTTER, * 7/6 1703, d. t. bonden Olof Matsson i Kyrkbyn 1 ”Löten”, Hassela. † 22/2 1785 (ålder).
INGRID, * 2/4 1729                                          6T6
CARIN, * 29/1 1731                                          6Z3
DANIEL, * 11/6 1733. † 28/10 1733
OLOF, * 28/9 1734. † 20/3 1735
JONAS, * 29/3 1736. † 10/7 1736
DANIEL, * 19/6 1737                                         6
OLOF, * 1/2 1741                                             7


—7R3—

2 ANDERS ANDERSSON FÄRDIG, * 25/2 1736, s. t. korp. And. Wattling i Nordanbro, Hassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Nordanbro, sen. torpare i ”Högbrand”, Stakholmen. † 12/5 1819.
4R4 GÖLIN ERSDOTTER, * 26/7 1738, d. t. nämndeman Eric Danielsson i Nordanbro 4. † 20/1 1815.
HELENA, * 27/11 1765                                       5S6
GÖLIN, * 10/4 1768                                          5S13
ANNA, * 1/3 1770                                             5
ANDERS, * 28/8 1772                                        6
ERIC, * 19/2 1775                                            7
PEHR, * 7/1 1780                                             8Z17
INGRID, * 2/7 1783                                          4R8


—5S4—

2 DANIEL PERSSON FÄRDIG, * 29/6 1724, s. t. skrädd. Per Danielsson i Svedje. G. 26/10 1755. Sold. o. kyrkvaktare, bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 13/2 1802.
6T5 ANNA OLOFSDOTTER, * 20/3 1732, d. t. bonden Olof Bengtsson i Kyrkbyn 5. Änka. † 21/12 1821.
CARIN, * 9/2 1756                                            (X3)14A4
PEHR, * 12/1 1759                                            9
OLOF, * 12/1 1761                                            10
DANIEL, * 5/1 1764                                          11
HANS, * 1/1 1770                                             12
ANNA, * 30/1 1776                                           2P21


—2T2—

1 MARCUS PEHRSSON FÄRDIG, * ./. 1681, s. t. sold. Pehr Marcusson i Nordanbro, Hassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Vrångtjärn. † 2/1 1719 i norska fjällen. Läs om Armfeldts karoliner.
(X3)1E6 GÖLIN JONSDOTTER, * 3/8 1689, d. t. sold. Jon. Pålsson i Ede, Bergsjö. Änka o. omg.   6T4.
PEHR, * 29/9 1716                                            4


—6T14—

6 PEHR ANDERSSON, * 11/6 1779, s. t. bonden And. Olsson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 13/7 1806. Nybygg. o. torpare i Mörtsjön, ”Stornäs”. † 10/4 1853.
1S8 GÖLIN JONSDOTTER, * 7/8 1778, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Svedje 1, Hassela. † 29/10 1844.
ANDERS, * 15/12 1806                                      31
JONAS FRANK, * 22/9 1809. Soldat vid Häls. reg., bos. i Långnäs. † 15/4 1832
PEHR, * 28/1 1811                                            32
OLOF, * 14/1 1814


—10U1—

(X8) JONAS SVENSSON FRANK, * 12/1 1804 i Forsa sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Långnäs, Hassela. † 9/12 1861.
(X19) JULIANA ERICSDOTTER, * 26/4 1805 i Hälsingtuna sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1869.
SIGRID, * 18/1 1829. Emigr. t. N. Amerika 1853
SARA MARGRETA, * 26/4 1832                            2
ERIK, * 29/6 1834                                            3
ANNA, * 5/2 1836. † 18/7 1837
ANNA, * 3/3 1838                                             1Z193
JULIANA, * 15/5 1840                                       25U3
JONAS, tv, * 1/2 1844. † 10/5 1844
BRITA, tv, * 1/2 1844. † 1/4 1844
BRITA, * 18/9 1845                                           9T8
JONAS, * 26/8 1847                                          4
PER OLOF, * 14/1 1852


—17V4—

2 ANDERS LARSSON FÄRM, * 2/8 1811, s. t. sold. Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. G. 15/11 1840. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gräsåsen. † 9/3 1892.
6Z8 BRITA PERSDOTTER, * 17/6 1817, d. t. bonden Pehr Olofsson i Stakholmen, Hassela. † 9/5 1885.
MARIA, * 8/8 1841                                            9
CHERSTIN, * 20/2 1844                                     17T3
PER, * 12/11 1846
LARS OLOF, * 22/9 1849. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1879
ANDERS, * 8/6 1856                                         10
BRITA, * 21/5 1860. † 5/5 1865

 

G.

—1T8—

4 PAUL OLSSON GILL, * 12/12 1769, s. t. sågv.arb. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. G. 26/1 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Stakholm. † 17/4 1801.
6Z4 ANNA HANSDOTTER, * 26/10 1771, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholm, Hassela. Änka o. omg.                                                             14.
KARIN, * 16/4 1794. Tjän:a i Stakholm
BRITA, * 17/7 1797                                           15


—11U1—

(Y48) JONAS FERMGRYM”, * 3/5 1769. Infl. fr. Stöde, V.-norrl. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. o. skomak., bos. i Ässjö, Hassela. † 13/9 1814.
1R5 BRITA BLAD, * 19/4 1775, d. t. sold. And. Blad i Berge, Hassela. G. 21/2 1802. † 20/4 1809.
2S3 MARGTA OLOFSDOTTER, * 21/5 1776, d. t. bonden Olof Hindriksson i Svedje 2, Hassela. G. 24/12 1809. † 21/5 1848.
OLOF, * 21/1 1804. † 24/2 1804
HELENA, * 17/4 1805
OLOF, * 31/3 1807                                            2
2S3 JONAS ”OLSSON”, * 23/1 1797, (styvs.)         3
ANDERS, * 1/12 1810                                        4
BRITA, * 26/1 1813. Fl. t. Stöde 1831


—12Y9—

5 MARCUS THOMSSON GILL, * 31/7 1785, s. t. Thomas Krass i Kyrkbyn, Hassela. G. 29/10 1815. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ölsjön. † 18/10 1828.
1P12 GUNILLA NILSDOTTER, * 11/6 1785, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela. † 17/6 1832.
DANIEL, * 5/9 1818. † 16/1 1819
DANIEL, * 24/12 1819
CHERSTIN, * 1/12 1823                                     3U50
NILS, * 18/6 1828. † 7/8 1828


—1Z20—

11 OLOF THOMASSON GALT, * ./. 1653, s. t. bonden Thomas Israelsson i Kölsjön 2, Hassela. G. 1672. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön. † 27/12 1727.
(X15) MARGETA HINDRICSDOTTER, * ./. 1655, trol. av finsk släkt. † 31/12 1730. (75 år gammal.)
SARA, * 1682                                                   20Z1
OLOF, * 28/8 1692                                            227

 

H.

—2P10—

6 PEHR HANSSON HOLLBERG, * 2/7 1721, s. t. sold. Hans Lustig i Kölsjön, Hassela. G. 1749. Sold. vid Häls. reg., bos. i Västansjö, Bjuråker. (Deltagit i fälttågen i Finland o. Pommern.) † 28/7 1802 (ålder.)
(X4) CHERSTIN LARSDOTTER, * 18/5 1716 i Bjuråker. † 3/2 1793 (slag.)


—6P3—

12D1 ERIK MATSSON HOLM, * 2/9 1781, s. t. kolare Mats Ersson i Masarbo, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 13/12 1847.
1 SIGRID SCHALIN, * 12/4 1788, d. t. arb. Eric Schalin i Berge, Hassela. † 30/8 1873.
ERIC, * 13/3 1812. Fl. t. Galtström, Njurunda 1843
MARGRETA ELISABET, * 28/10 1816. G. m. And. Jonsson i Gnarp
JONAS, * 16/1 1819                                          5


—3R6—

3 ANDERS JONSSON HASSELQVIST, * 23/9 1711, s. t. bond. Jon. Andersson i Nordanbro, Hassela. G. 1839. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hassela. † 19/10 1741 i Fredrikshamn, Karelen, Finland.
(X3)10M4 MARGETA LARSDOTTER, * 13/9 1710, d. t. bonden Lars Persson i Östertanne, Bergsjö. Änka o. omg.                                                 2S3.


—2S1—

(X4) ERIC HINDRICSSON, * 2/1 1642, trol. infl. fr. Bjuråker. G. 1682. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön. † 2/3 1726.
(X15) SARA MATSDOTTER, * 1645, härst. okänd. † omkr. 1683
(X15) MARGETA JONSDOTTER, * 1650, härst. okänd.
CARIN, * 10/6 1683                                          1Z41
HINDRIC, * 20/1 1686                                       2


—5S10—

4 OLOF DANIELSSON HALL, * 12/1 1761, s. t. sold. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/3 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn. † 1/1 1831.
(X3)3M5 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 21/8 1770, d. t. bonden Eric Larsson i Västertanne 3, Bergsjö. † 29/5 1854.
ANNA, * 24/11 1795                                          (X3)1N22
GÖLIN, * 20/11 1800. Utfl. t. Bjuråker 1839
ERIC, * 17/11 1814                                           25


—5S18—

7 PEHR JONSSON HARM, * 14/4 1787, s. t. torp. Jon. Hasselgren i Rigberg, Hassela. G. 8/10 1820. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Norrbäck. † 26/3 1840.
6Z6 BRITA DANIELSDOTTER, * 27/2 1794, d. t. bonden Daniel Pehrsson i Kölsjön, Hassela. † 20/2 1872.
JONAS, * 21/5 1821, (krympling)
PER DANIEL, * 20/8 1823. † 9/3 1830 (olyckshändelse i skogen).
NILS OLOF, * 20/11 1825. Utfl. t. Hälsingtuna 1849
ERIC, * 20/2 1828                                            35
GUNILLA, * 15/8 1830                                       36
BRITA, * 17/9 1832
HELENA, * 31/7 1835
PER, * 21/6 1838                                              37


—3T5—

2 JOHAN ANDERSSON HASSELQVIST, * 4/11 1714, s. t. bonden And. Hansson i Kyrkbyn 2, Hassela. G. 10/2 1743. Soldat vid Häls. reg., sen. torpare i Bäckaräng. † 6/8 1787 (ålder.)
(Y48) MARIA JOHANSDOTTER, * ./6 1712, d. t. skomak. Joh. Simonsson o. h. h. Valborg Eriksdot. i Ulvsjön, torps sn, V.-norrl. † 24/2 1787.
ANDERS, * 20/4 1747. † 8/7 1747
ANNA, * 18/7 1748                                           5T6
MARGETA, * 15/1 1751                                      3R11
JOHAN, tv, * 20/3 1753. † 3/4 1753
VALBORG, tv, * 20/3 1753                                 5S6
JOHAN, * 24/1 1756. † 20/4 1758 (koppor)


—5T4—

2 LARS JÖNSSON HASSELBERG, * 21/8 1716, s. t. bonden Jöns Persson i Kyrkbyn 4, Hassela. G. 23/11 1760. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † ./. 1781.
4F3 BARBRO ANDERSDOTTER, * 26/10 1711, d. t. bonden And. Hansson i Kyrkbyn 2. (Tid. g. o. änka.) † ./. 1793.


—6T4—

(X41) NILS MATSSON HASSELGREN, * ./. 1690, s. t. smed. Mats Larsson Björn o. h. h. Karin Jönsdotter vid Sunnäs bruk, Skogs sn, Häls. G. 2 ggr. Tid. anst. som dragon, sen. soldat v. Häls. reg. Bonde i Kyrkbyn, Hassela. † 2/10 1755.
2 SIGRID BENGTSDOTTER, * 27/11 1701, d. t. bonden Bengt Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 28/12 1733. † 6/12 1734.
2T2 GÖLIN JONSDOTTER, * 3/8 1689, d. t. sold. Jon. Pålsson i Ede, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) G. 27/11 1735. † 3/3 1764.


—11T2—

1 JOHAN JONSSON HASSELROTH, * 5/4 1721, s. t. sold. Jon. Samuelsson i Attmars sn, Medelpad. G. 2/2 1743. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 10/7 1777. (Död gm. fall fr. byggnadsställning.)
(X3)4H3 CHERSTIN LARSDOTTER, * 10/2 1718, d. t. bonden Lars Andersson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. † 20/4 1780 (tvinsot).
JONAS, * 17/11 1743                                        4T7
ANDERS, * 24/10 1745                                      3
SIGRID, * 11/9 1747                                         4
MARGTA, * 13/9 1750                                        2S5
KARIN, * 14/2 1752. Tjän:a i Kyrkbyn 2. † 14/11 1785 (rödsot)
KERSTIN, * 25/7 1755


—12T3—

2 OLOF HANSSON, * 27/10 1715, s. t. husman Hans Larsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 19/10 1746. Soldat o. kyrkvakt., bos. i Kyrkbyn, ”Löten”. † 17/6 1794 (ålder.)
(Y48) MARGRETA JONSDOTTER, * ./3 1723, d. t. husman Jon. Hindricsson o. h. h. Ingrid Persdotter i Vigge, Stöde sn. † 28/2 1803.
HANS, * 27/6 1748
INGRID, * 14/1 1750. † 6/2 1790
KARIN, * 12/2 1753. † 10/10 1754
KARIN, * 21/1 1755. † 12/3 1758
OLOF, * 9/8 1759                                             6
JONAS, * 2/10 1762                                          7


—1S4—

2 HANS JONSSON HASSELROTH, * 8/2 1700, s. t. bond. Jon. Jonsson i Svedje, Hassela, G. 1/11 1725. Korpral vid Häls. reg., bos. i Svedje. † 3/11 1742.
1R2 CARIN PERSDOTTER, * 11/7 1701, d. t. bonden Per Olofsson i Nordanbro, Hassela. † 28/12 1766.
GÖLIN, * 19/6 1728                                          2S4
PEHR, * 21/11 1730                                          1Y6
JONAS, * 27/5 1735                                          2T7


—5S3—

2 PEHR PEHRSSON HASSELGREN, * ./10 1718, s. t. skrädd. Pehr Danielsson-Holmstrand i Svedje, Hassela. G. 1/11 1747. Korpral vid Häls. reg., bos. i Nordanbro. † 14/8 1768.
5T2 HELENA JÖNSDOTTER, * 18/6 1719, d. t. bonden Jöns Pehrsson i Kyrkbyn 4, Hassela.
CARIN, * 19/8 1748                                          5Z2
PEHR, * 25/7 1750                                            6
JONAS, * 7/11 1752                                          7
JÖNS, * 14/7 1755                                            8
HELENA, * 18/2 1758                                         (X3)1N11

 

I.

—6S1—

(X48) JONAS ID, * 17/5 1782 i Stöde sn, V.-norrl. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Långnäs, Hassela. † 24/9 1833.
(Y48) GERTRUD ANDERSSON, * 1/5 1773 i Stöde sn, V.­ norrl. † 22/4 1847.
ANDERS, * 22/9 1805. Utfl. t. Stöde
NILS, tv., * 16/8 1808                                       2
MARGRETA, tv., * 16/8 1808
CARIN, * 7/10 1810                                          (X3)14A7
JONAS, * 24/11 1815                                        3

 

J.

K.

—6T12—

6 DANIEL ANDERSSON KRAM, * 2/6 1764, s. t. nämndeman And. Olofsson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 30/11 1826.
5T5 GÖLIN (JULIA) JÖNSDOTTER, * 6/1 1767, d. t. bonden Jöns Jonsson i Kyrkbyn 4, Hassela. G. 20/12 1795. † 3/2 1821.
(X4) ANNA JOHANSDOTTER, * 21/4 1783. Infl. fr. Stråsjö, Bjuråker. G. 7/10 1821.
ANDERS, * 11/10 1796                                      26
JÖNS, * 15/8 1799. † 20/5 1800
JÖNS, * 29/4 1801                                            18
JONAS, * 6/10 1804                                          28
INGRID, * 30/9 1807                                         7T20
GÖLIN, * 14/5 1812                                          1R14


—1U7—

3 OLOF HENRIKSSON KÄCK, * 26/9 1800, s. t. torp. Henric Olofsson i Långnäset, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön. † 1/11 1838.
16Y3 MARGRETA STIGSDOTTER, * 27/2 1794, d. t. torp. Stig Jonsson i Kölsjön, Hassela. † 20/2 1871.
ERIC, * 19/1 1826. † 15/10 1827 (drunknat)
ERIK, * 1/7 1831. † 1/7 1831
ERIC, * 21/11 1832. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1853
KARIN, * 30/9 1834. † 1/3 1853
ANNA MARGRETA, * 2/7 1836                             11


—5U7—

3 OLOF ERICSSON KNAPP, * 2/2 1792, s. t. Eric Löfqvist i Franshammar, Hassela. G. 18/4 1823. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Svedje. † 3/5 1849.
1S8 CARIN JONSDOTTER, * 23/12 1788, d. t. bonden Jon. Persson i Svedje 1, Hassela. Vistas i Norrbäck.
SIGRID, * 4/11 1825                                         13
CHERSTIN, * 23/5 1827                                     5S34


—12Y5—

2 THOMAS MARCUSSON KRASS, * ./6 1759, s. t. torp. Marcus Olsson i Mörtsjön. G. 1782. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn, Hassela. † ./. 1790.
2R10 VENDELA PÅLSDOTTER, * 11/5 1762, d. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. Änka o. omg.                                                 5S11.
PAULUS, * 10/1 1783. † 10/1 1783
MARCUS, * 31/7 1785                                       9


—22Y1—

(X39) PEHR KNAPP, * 1778. Infl. fr. Rogsta sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ässjö, Hassela. † 16/11 1814.
(X39) CHRISTINA HENRIKSDOTTER, * ./. 1780. Infl. fr. Rogsta sn. † 4/8 1819. (Dödad av blixten under åskväder.)
CHRISTINA, * 23/7 1803                                    6T28
JOSEPH, * 22/4 1805                                        2
HENRIC, * 8/9 1807                                          3
MARGRETA, * 17/7 1810                                    2P34
BRITA LOVISA, * 13/8 1813                                6T33


—1Z17—

9 MATS PERSSONKONGSMAN”, * 11/4 1647, s. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön 2, Hassela. Soldat, bos. i Stöde, Medelpad (Kölsjön). † 11/7 1731.
(Y48) ANNA MATSDOTTER, * 11/6 1666, d. t. husman Mats Larsson o. h. h. Anna Ersdotter i Stormyren, Stöde sn. † 11/5 1734.
KARIN, * 17/10 1686                                         2P6
ANNA, * ./. 1690
PER, * 27/7 1693


—1Z65—

(X10) LARS KRAFT, * 24/9 1786 i Gnarps sn, Häls. G. 2/11 1817. Soldat vid Häls. reg., bos. i Långnäs, Hassela. † 25/3 1832.
51 ANNA ANDERSDOTTER, * 7/5 1789, d. t. bonden And. Ersson i Kölsjön sss3, Hassela. † 1/11 1869.
ELISABET, * 17/6 1818. Tjän:a i Långnäs. † 11/5 1888
LARS, * 22/6 1820                                            2T28
HELENA, * 20/5 1823                                        3R31
CATHRINA, * 9/3 1826                                      (X3)14B18
ANNA, * 25/6 1830                                           5V14


—3Z1—

(Y—) CHRISTOPHER MATSSON KJÖLBERG, * 1676. Infl. fr. Medelpad. G. 28/10 1707. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön. † . /. 1713 under krigstjänst
1Z13 CARIN LARSDOTTER, * 6/6 1687, d. t. bonden Lars Pålsson i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.   3R4.
MATS, * 21/1 1708. † 22/1 1708
ELISABETH, * 2/9 1709                                      2
LARS, * 22/2 1712                                            3


—7Z9—

6 JONAS ARVID KRANTZ, * 10/2 1874, s. t. torp. Jonas Krantz i Kölfors, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölfors. † 22/9 1952.
5V15 BRITA MARIA WEDMARK, * 19/7 1880, d. t. husman N. E. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. † 12/5 1935.
CARL HARALD, * 25/10 1901                              14
JONAS ARTUR, * 26/8 1903. Arrend. i Kölfors
KLARA LINNEA, * 12/3 1906                               (X3)5G100
OSKAR BERTIL, * 19/9 1907. † 13/6 1930
ERIK VERNER, * 30/3 1911. † 24/9 1941
HULDA MARGRETA, * 17/11 1912                        1Z222
ADA KRISTINA, * 24/4 1919. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1936
ERNST VIKTOR, * 11/6 1921. Skogsarb., bos. i Kölfors


—14B12—

(U12) ERIC KÄCK, * 1784 i Färna bruk, Gunnilbo sn, Vm. G. 22/12 1811. Soldat vid Häls. reg., bos. i Mörtsjön, Hassela. † 18/10 1825.
11 CHERSTIN ERSDOTTER HJELM, * 16/12 1788, d. t. soldat Eric Hjelm i Högen, Bergsjö. † 5/2 1872.
ERIC, * 11/12 1810                                            13
ANNA, * 14/10 1813                                           14
ANDERS, * 18/9 1816                                         15
JOHAN, * 21/12 1818                                          16
PEHR, * 6/6 1821                                               17
JONAS, * 21/10 1823                                          18
MARGRETA, * 7/5 1826

 

L.

—2P6—

3 HANS ESBJÖRNSSON LUSTIG, * 15/9 1698, s. t. bonden Esbjörn Hansson i Berge 2, Hassela. G. 30/11 1719. Soldat vid Häls. reg. (Förfrös sina fötter vid Armfelds återtåg över norska fjällen 1719.) Senare bonden i Hadungsnäs o. skomak. i Kölsjön. † 29/5 1744.
1Z17 KARIN MATSDOTTER, * 17/10 1686, d. t. sold. Mats Kongsman i Kölsjön. † 17/3 1759.
PEHR, * 2/7 1721                                              10
MATS, * 30/9 1724                                           11
HANS, * 26/2 1728                                           12


—2S4—

2 LARS HINDRICSSON LÖNN, * 8/11 1724, s. t. bonden Hindr. Ersson i Svedde, Hassela. G. 28/7 1751. Soldat vid Häls. reg., bos. i Svedje. † 30/9 1791. (Bevist. Pommerska kriget und. 5 år.)
1S4 GÖLIN HANSDOTTER, * 19/6 1728, d. t. korpral Hans Hasselroth i Svedje, Hassela. † ./. 179..
MARGETA, * 11/2 1752
CARIN, * 31/8 1754                                          12T6
GÖLIN, * 2/10 1757
HENRIK, * 25/6 1763                                        8
INGRID, * 19/6 1767. Tjän:a i Svedje 2. † 14/1 1850
ANNA, * 4/11 1771. Tjän:a i Svedje. † 4/10 1837


—5T7—

(Y4) PEHR PEHRSSON LOOD, * 7/12 1754 i Attmars sn, Medelpad. G. 29/10 1780. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ölsjön (Kyrkbyn). † 179..
3 INGRID JONSDOTTER, * 15/3 1755, d. t. bonden Jon. Jönsson i Kyrkbyn 4, Hassela. † 20/5 1834.
JONAS, * 24/9 1781                                          14
PETRUS, * 26/10 1783. † ./. 1784
PEHR, * 5/1 1786                                              15
ANNA, * 26/4 1788                                           16
INGRID, * 21/9 1791                                         8Z12
OLOF, * 23/12 1793                                          17


—7T10—

(Y4) ANDERS JONSSON LÅNG, * ./12 1752, s. t. Jon. Olsson o. h. h. Lena Anundsdot. i Långskog, Attmar. G. 5/2 1792. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 15/3 1824.
6 BARBRO PEHRSDOTTER, * 19/5 1759, d. t. bonden Pehr Jonsson i Kyrkbyn 6, Bergsjö. † 28/11 1818.
JONAS, * 17/4 1793. † 29/5 1793
ELISABET, * 29/9 1794                                      4T9
JONAS ”LANG”, * 3/11 1797. † 2/3 1839


—12T7—

3 JONAS OLOFSSON LUND, * 2/10 1762, s. t. kyrkvakt. Olof Hansson i Kyrkbyn, Hassela. G. 2/11 1794. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ässjö. † 29/6 1840.
3Z4 ELISABET ERICSDOTTER, * 16/9 1765, d. t. torp. Eric Ersson i Mörtsjön, Hassela. † 5/1 1843.
MARGRETA, * 28/7 1795                                    5T20
CARIN, * 26/5 1798                                          5T13
OLOF, * 23/6 1800                                            10
INGRID, * 4/6 1803                                          2T16
ELISABET, * 12/1 1806                                      1Z85
ANNA, * 14/9 1809                                           2P29


—3U5—

(Y57) ABRAHAM JOHANSSON LÖNN, * 6/9 1751. Infl. fr. Tuna sn, Medelpad. Soldat vid Häls. reg., bos. i Franshammar. (Sågverket.) † 26/10 1817.
2 ELISABET PEHRSDOTTER STOCKHUS, * 26/1 1758, d. t. smeden Pehr Stockhus i Hedvigsfors, Bjuråker. † 10/5 1826.
JOHAN, * 12/1 1781                                          8
ELISABET, * 15/10 1783                                    9
RACHEL, * 21/4 1786                                        18U2
PEHR, * 7/9 1788. Går i Hudiksvall trivialskola
ABRAHAM, * 2/5 1794                                       10
BRITA, * 27/5 1797                                           6T27


—1Z29—

13 JOHAN LARSSON, * 7/6 1696, s. t. Lars Pålsson i Kölsjön 1, Hassela. G. ./4 1717. Soldat vid Häls. reg. † ./1 1719 vid norska fjällen. (Lyssna på berättelsen)
(X4) KARIN MATSDOTTER, * (1700), fr. Trossnarven, Bjuråkers sn.


—1Z182—

(X11) JOHAN JOHANSSON LINDH, * ./. 1698, s. t. skrädd. Joh. Hansson Lindh o. h. h. Karin Mårtensdot. i Gävle. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn ”Fagernäs”, Hassela.
181 ELISABET ANDERSDOTTER, * 1690, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 2, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. And. Qvick i Kyrkbyn.) Omg. 3/6 1723. † 18/8 1730 (barnsbörd.)
2Y3 HELENA ERIKSDOTTER, * 8/4 1704, d. t. bonden Eric Olofsson i Fagernäs 2, Hassela. G. 25/11 1731.
CATHRINA, * 24/3 1725                                     (X3)5K5
ANDERS, * 10/7 1728. Reservsoldat. † 22/5 1757
ELISABET, * 11/8 1732. † 6/11 1746
MARGETA, * 11/7 1737. † 5/5 1755
ELISABET, * 4/1 1750                                       (X3)8A7


—5Z6—

4 OLOF PEHRSSON LÖF, * 10/9 1791, s. t. husman Pehr Olofsson Stål i Kölsjön, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön. † 1814.
(X3)4L5 CECILIA PEHRSDOTTER, * 2617 1790, d. t. bonden Per Andersson i Skrämsta 4, Bergsjö. Änka o. omg.                                                 8Y1
PEHR, * 26/2 1813                                            13


—10Z3—

(Y57) ERIC JANSSON LÅNG, * ./. 1766, s. t. bonden Jan Persson o. h. h. Karin Ersdot. i Tuna sn, V.-norrl. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Kölsjön 3. G. ./. 1791. † 27/8 1812.
2 ANNA MATSDOTTER, * 15/6 1759, d. t. bonden Mats Pålsson i Kölsjön 2. (Tid. g. o. änka e. rustmäst. Jonas Hall.) † 9/5 1830.
HELENA, * 15/4 1792                                        1Z162
JONAS, * 25/1 1794                                          4
CARIN, * 10/7 1796                                          2T15
JOHANNES ”NYSTEDT”, * 30/7 1801


—5T16—

(W24) ANDERS LOD, * ./12 1782 i Mora sn, Kopp. G. 11/1 1811. Korpral vid Häls. reg., bos. i Ölsjön, Hassela. † 28/7 1829.
7 ANNA PEHRSDOTTER LOO, * 26/4 1788, d. t. sold. Pehr Loo i Ölsjön. Änka o. omg.              (X3)23N6.
ERIC, * 27/10 1811                                           36
INGRID, * 8/5 1820. † 11/7 1827
PEHR, * 9/10 1823

 

M.

—2T1—

(Y4) PER MARCUSSON, * ./. 1650, infl. fr. Attrnars sn, V.- norrl. Soldat vid Häls reg. Bos. i Nordanbro, Hassela. † ./. 1704.
1Z12 HELENA OLOFSDOTTER, * 21/5 1657, d. t. bonden Olof Påhlsson i Kölsjön 1, Hassela. (Tid. g. m. finnen Mats Matsson i Grängsjö, Enånger.) † 21/5 1731.
MARCUS, * ./. 1681                                           2
OLOF, * 25/9 1686                                            3
CHERSTIN, * 5/1 1696                                       (X3)3G5


—12T5—

2 JONAS HANSSON MUNTER, * 12/9 1724, s. t. husman Hans Larsson i Kyrkbyn, ”Löten”, Hassela. G. 11/10 1752. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 14/4 1762.
4R4 ANNA ERICSDOTTER, * 27/12 1731, d. t. nämndem. Eric Danielsson i Nordanbro 4. Änka o. omg. 7R4.
CARIN, * 17/3 1756                                          1P10


—1Y4—

2 HANS PEHRSSON MUNTER, * 12/2 1689, s. t. bonden Per Ericsson i Fagernäs 1, Hassela. G. 2 ggr. Soldat o. bonde i Fagernäs 1. † 10/1 1772.
(Y4) HELENA HANSDOTTER, * 1687, d. t. bonden Hans Olsson o. h. h. Engelborg Andersdotter i Långhed, Attmars sn. G. 26/12 1722. † 31/7 1731.
1V5 BRITA DANIELSDOTTER, * ./. 1687, d. t. bonden Daniel Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. G. 28/11 1733.
CARIN, * 4/9 1724                                            5
BRITA, * 9/7 1737                                            6
PEHR, * 30/7 1739. † 8/8 1739


—1Z31—

(Y48) HANS ERSSON MUNTER, * ./. 1720, s. t. Eric Mårtensson o. h. h. Ingrid Ersdot. i Stöde, Medelpad. G. 17/6 1744. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön, Hassela.
23 ELISABET MATSDOTTER, * 26/9 1712, d. t. bond. Mats Larsson i Kölsjön 1. † 1801.
INGRID, * 1/2 1746                                          11T3
ANNA, * 13/8 1750                                           5U4

 

N.

—2S10—

7Z1 HENRIC ENGELBERTSSON NORMAN, * 25/1 1787, s. t. Engelbert Norman i Kölsjön, Hassela. G. 6/12 1808. Soldat (förstärkningskarl), bos. i Badstutjärn, (Vrångtjärn). † 29/12 1868.
6 CHERSTIN OLOFSDOTTER, * 1/7 1786, d. t. bonden Olof Olofsson i Mörtsjön, Hassela. † 4/12 1866.
MARGETA, * 6/10 1805, (styvd.)                         19V2
OLOF, * 25/4 1810                                            20
MARIA, * 6/8 1813                                            21
CHERSTIN, * 6/3 1816                                       2P35
ANNA, * 29/7 1819. † 2/10 1820
ANNA, * 13/8 1821                                           22
HENRIK WIK, * 28/5 1824. † 24/6 1848
KARIN, * 24/4 1828. Utfl. t. Hälsingtuna 1853


—10U3—

1 ERIK JONSSON NORD, * 29/6 1834, s. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ässjö, Franshammar. † 9/5 1929.
11T4 HELENA PERSDOTTER HÄLL, * 25/3 1826, d. t. torp. Per Häll i Sänningstjärn, Bergsjö. † 12/11 1906.
JULIANA, * 14/6 1855                                       7
PER, * 1/12 1858                                              8
KATHRINA HELENA, * 18/5 1861. † 5/2 1862
JONAS ERIK, * 9/4 1853                                    9
ANDERS, * 2/11 1866. Torpare i Ässjö. † 10/9 1944
SVEN OLOF, * 20/7 1870                                   10


—1Z108—

82 MATIAS JONSSON NYBERG, * 6/1 1838, s. t. Jonas Sigfridsson i Stensjön, Hassela. F. d. soldat. Bos. i Krången, Stensjön. † 10/5 1922.
(X27) ANNA OLSDOTTER, * 29/8 1843 i Ljusdals sn, Häls. † 24/12 1921.
JONAS, * 17/6 1866. Emigr. t. N. Amerika 1887

 

O.

P.

—2R2—

1 JACOB PÅLSSON, * (1640), trol. s. t. bonden Pål Jacobsson i Nordanbro 2, Hassela. Soldat o. bonde i Nordanbro.
(X15) GÖLIN OLSDOTTER, * (1640), härst. okänd.
PÅL, * 1665                                                     4


—2T3—

1 OLOF PEHRSSON, * 25/9 1685, s. t. sold. Pehr Marcusson i Nordanbro, Hassela. G. 7/11 1725. Soldat o. husman, bos. i Nordanbro. † 26/5 1734 (bröstsjuk.)
6R1 SIGRID GÖRANSDOTTER, * 29/9 1694, d. t. kyrkvakt. Göran Persson i Nordanbro, Hassela. † 31/3 1773 (rötfeber).
PEHR, * 7/1 1727                                             5
SARA, * 16/7 1732                                            6


—1Z12—

6 OLOF PÅHLSSON, * ./. 1630, s. t. nybyggarfinnen Påhl Pehrsson i Kölsjön 1, ”Västgården”, Hassela. G. 2 ggr. Soldat i Kölsjön 1.
(Finland) MALIN LARSDOTTER, * ./. 1630. Trol. av finsk släkt. † 1660.
(X15) MARTA MATSDOTTER, * 1635, härst. okänd.
HELENA, * 21/5 1657                                        2T1
CARIN, * ./. 1660                                             (X3)6L1
ELISABET, * ./. 1663                                         9Z1


—16B1—

(Finland) ANDERS MICHELSSON PETAINEN, * 1690, finsk flykting från Öster.botten, Finland. G. 1718. Soldat, bos. i Vrångtjärn, Hassela.
(X15) KJERSTIN PERSDOTTER, * 1690, föräldrarnas namn okända. Nämnes före äktenskapet ha varit piga i Vrångtjärn, Hassela.
ANDERS, * ./6 1718                                            2

 

Q.

—1Z181—

18 ANDERS LARSSON QVICK, * 25/5 1695, s. t. Lars Persson i Kölsjön. G. 1714. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 1719.
4T2 ELISABET ANDERSDOTTER, * ./. 1590, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 2, Hassela. Änka o. orng.                                                             182.
HELENA, * 31/8 1716
LARS, * 17/9 1718                                            183

 

R.

—3R35—

(Y62) JOHAN RAST, * 6/1 1845 i Viksjö sn, V.*norrl. Soldat vid Häls. reg., bos. i Franshammar, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1893.
21 MARGRETA SAMUELSDOTTER, * 21/6 1846, d. t. husman Samuel Eriksson, Brickan, Svedje, Hassela. † 18/3 1932.
ANNA BRITA, * 28/12 1868. Utfl. t. Bjuråker 1898
MARGRETA MATILDA, * 11/7 1873. Utfl. t. Njurunda 1892

 

S

—1P5—

3 LARS STENSSON STEN, * 1678, s. t. bonden Sten Hansson i Berge 1, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Berge. (Trol. död i kriget omkr. 1719.)
(X15) ELIN ANDERSDOTTER, * ./. 1681 i Kyrkbyn, Hassela. † ./4 1717.
INGRID, * 23/8 1706.


—2R4—

2 PÅL JACOBSSON STENBERG, * ./. 1665, trol. s. t. soldat Jacob Pålsson i Nordanbro, Rassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Nordanbro. † 1713 på utländsk ort.
2V5 CARIN OLSDOTTER, * 27/3 1663, d. t. husman Olof Persson i Malungen, Bergsjö. † 27/10 1743.
JUSTINA, * 4/6 1695                                         6
OLOF, * 10/5 1698
CARIN, * 12/3 1702                                          (X3)10M5
ELISABET, * 16/6 1706                                      2Y4


—2R8—

5 JONAS PÅLSSON, * 16/9 1720, s. t. bonden Pål Persson i Nordanbro 2, Hassela. G. 29/9 1748. Bonde i Berge 2. † 23/12 1771.
2P9 GÖLIN JONSDOTTER, * 14/1 1715, d. t. bonden Jon. Jonsson i Svedje 1, Hassela. (Tid. g. o. änka i Berge 2). † 19/11 1768.
NILS, * 20/10 1749                                           30
JONAS ”STARK”, * 2/11 1752, soldat. † ./2 1789 i Finland
PÅHL, * 4/12 1755                                            12


—1Y3—

2 MATS PERSSON SVENGER, * ./. 1685, s. t. bonden Per Ericsson i Fagernäs 1, Hassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Svedje. † 2/1 1719. ”Ihjälfrusen på fjället vid Armfeldts återtåg fr. Norge.
1S2 MARGETA JONSDOTTER, * ./9 1690, d. t. bonden Jon. Jonsson i Svedje 1, Hassela. Änka o. omg.    (X3)11M1.
KARIN, * 8/9 1715. † ./3 1717
GÖLIN, * 26/9 1716
PEHR, * 19/5 1718. † ./10 1718


—8Y5—

1 JONAS ERICSSON SVENSK, * 17/2 1823, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen, Hassela. G. 10/12 1849. Soldat o. bonde i Korpnäs 6. Emigr. t. N. Amerika 1870.
(X3)15B8 INGRID GÖRANSSON SVEDBERG, * 29/11 1823, d. t. husman Göran Svedberg i Finnåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC, * 7/1 1851. Emigr. t. N. Amerika 1870
JONAS, * 17/12 1861. Emigr. t. N. Amerika 1870


—16Y2—

1 JONAS STIGSSON, * ./5 1716, s. t. gästgiv. Stige Jonsson i Vattjom, Harmånger. G. 1747. Nämnd som soldat med kommendering till Finland. Sen. nybygg. i Korpåsen, Hassela. † 19/4 1794.
(X4) ANNA ERICSDOTTER, * ./7 1719, d. t. bonden Eric Olsson o. h. h. Margta Danielsdotter i Furuberg, Bjuråker. † 28/5 1800. (Blind på äldre dagar.)
ANNA, * ./8 1751                                              (X3)23N5
STIG, * ./10 1753                                             3
ERIC, * ./2 1761


—19Y1—

(X4)44A1 PEHR PEHRSSON STEN, * ./. 1729. Infl. fr. Stömne, Delsbo. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön, Hassela. † ./. 1800.
(X6) MARGETA THOMSDOTTER, * 1723, d. t. soldat Thomas Olsson Strömqvist o. h. h. Carin Johansdotter i Delsbo sn, Häls. † 14/1 1796.
CARIN, * 14/12 1753                                         12V3
PEHR, * 26/7 1760                                            2


—5Z2—

1 OLOF PEHRSSON STÅL, * ./. 1742, s. t. Pehr Olsson i Gissjön, Attmars sn, Medelpad. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön, Hassela. † 14/11 1796.
1Z39 MARGETA OLOFSDOTTER, * 11/6 1745, d. t. bonden Olof Larsson i Kölsjön 4. G. 30/1 1765. † 1775.
5S3 CARIN PEHRSDOTTER, * 19/8 1748, d. t. korpr. Pehr Hasselgren i Nordanbro, Hassela. G. 12/7 1778. † 26/5 1838.
ANNA, * 22/3 1766. † 27/12 1766
CARIN, * 25/4 1767                                          3
PEHR, * 11/5 1769                                            4
ANNA, * 28/1 1777. † 7/2 1778
MARGTA, * 18/12 1779                                      3R15
HELENA, * 6/12 1782                                        1T11
OLOF, * 5/2 1786                                             5
ANNA, * 23/12 1788                                          1P15


—20Z1—

(Finland) SIMON JOHANSSON SLOTT, * ./10 1633, s. t. bonden Johan Carlsson o. h. h. Agneta Ersdotter i Nyland, Finland. G. 2 ggr. Soldat. Inflyttad som flykting o. bos. i Kölsjön, Hassela. † 27/1 1740. ”106 år gammal”.
(Finland) MARGTA ERSDOTTER, * 1640 i Kykyrko sn, Österbotten, Finland. Död i Finland.
1Z20 SARA OLOFSDOTTER, * ./1 1682, d. t. sold. Olof Thomsson Galt i Kölsjön. G. 1723. † 17/3 1759.
MARGETA, * 1/11 1726                                      2T5


—16A2—

(X4)27A5 JOHAN HENRIKSSON SUND, * 12/9 1777, s. t. Henrik Grellsson i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. o. torp. i Rigberg, Hassela. † 3/2 1847.
(X4) ANNA ANDERSDOTTER, * 25/8 1770. Infl. fr .. Bjuråker. G. 1796. † ./. 1807.
1 MARGRETA JÖNSDOTTER, * 1/12 1779, d. t. Jöns Jönsson i Malungen, Bergsjö. G. 28/10 1810.
ANNA MARGRETA, * ./. 1803. † 1803
JOHAN, * 28/9 1812                                           6
ERIC, * 30/4 1816. Fl. t. Bergsjö 1P37
PER, * 17/11 1819                                              7

 

T.

—8P1—

(X4)6E5 PER ERICSSON TIGER, * 29/3 1804, s. t. torp. Erik Olofsson i Norrberg, Bjuråker. G. 1842. Soldat vid Häls. reg. Sen. bonde i Korpåsen, Hassela. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1875.
(X4)3B10 MARIA JOHANSDOTTER, * ./10 1789, d. t. soldat Johan Stor i Hedvigsfors, Bjuråker. Tid. g. o. änka e. husman Olof Sträng i Bjuråker. † 22/5 1864.
ANNA OLOFSDOTTER, * 6/2 1821, (styvd.)           2
OLOF OLOFSSON, * 20/12 1823, (styvs.)              3


—6T50—

(X4) OLOF PERSSONDANIELSSONTHYR, * 1/1 1839. Infl. fr. Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., bos. i Orjebacken, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1885.
27 MARGRETA JÖNSDOTTER KRAM, * 28/10 1834, d. t. kolare Jöns Kråm i Franshammar, Hassela.
ANNA CATRINA, * 8/2 1859. Fl. t. Bjuråker
PEHR OLOF, * 1/11 1861. Fl. t. Bjuråker 1885
JÖNS ERIC, * 18/9 1864. † 18/2 1865


—10T3—

2 ANDERS NILSSON THORN, * 11/2 1760, s. t. smed. Nils Andersson Tupp i Franshammar, Hassela. G. 1783. Soldat vid Häls. reg., bos. i Dalvik. † 2/6 1824.
5T5 INGRID JÖNSDOTTER, * 9/3 1764, d. t. bonden Jöns Jonsson i Kyrkbyn 4, Hassela. † 20/11 1815.
CHERSTIN, * 4/10 1785                                     8
GÖLIN, * 14/11 1791. † ./. 1813
NILS, * 11/8 1797                                             9
JÖNS, * 25/5 1800. † 1/6 1800

 

U.

V.

—1T19—

15 ERIC OLOFSSON WÅRD, * 13/11 1827, s. t. B. Pålsson Gill i Stakholm, Hassela. G. 9/12 1849. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. Emigr. t. N. Amerika 1861.
(X20) BRITA OLOFSDOTTER, * 20/11 1818 i Högs sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1861.
OLOF, * 23/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1861


—12T11—

8 LARS GÖRANSSON WÅRD, * 29/6 1795, s. t. Göran Pehrsson i Vrångtjärn, Hassela. G. 1815. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bäckaräng, Hassela. Utfl. t. Stöde sn, V.-norrl. 1849. † 20/8 1867 i Bergsjö.
1R8 BRITA JONSDOTTER, * 30/3 1795, d. t. torp. Jon. Persson i Bäckaräng. † 23/2 1871 i Bergsjö.
JONAS, * 7/4 1816. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1846
MARTHA, * 14/11 1818. † 25/11 1840
MARGRETA, * 24/5 1821                                    3T16
LARS, * 13/5 1824. Emigr. t. N. Amerika 1850
BRITA, * 25/6 1826                                           18
GUNILLA, * 9/3 1829. Fl. t. Stöde
PER, * 8/3 1834. Fl. t. Stöde
PÅL, * 10/12 1839. Fl. t. Stöde


—5V16—

10 OLOF NILSSON WÅRD, * 17/12 1837, s. t. torp. Nils Wedmark i Fagernäs, Hassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fjusnäs. Utfl. t. Bjuråker 1908.
(X3)4B56 ELISABET BERGROTH, * 14/3 1935, d. t. Jöns Bergroth i Moräng, Bjuråker. † 21/6 1897.
NILS OLOF, * 24/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1882
PEHR, * 10/5 1865. Emigr. t. N. Amerika 1886
JOHAN, * 12/3 1868. Utfl. t. Bjuråker 1892
ERIC, * 9/5 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892
JONAS, * 9/2 1874. † 12/2 1874
MARGRETA ELISABET, * 2/1 1876                        32


—7V2—

(X39) ERIK PERSSON WIMAN, * 2/4 1810 i Rogsta sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gräsåsen, Hassela. † 3/6 1865.
1 BRITA ERIKSDOTTER, * 4/10 1808 i Vrångtjärn, Hassela. † 24/2 1895.
CHRISTINA, * 24/8 1832                                    3
PER, * 15/12 1833
MARGRETA, * 30/10 1835. Fl. t. Hälsingtuna 1855
BRITA, * 21/10 1848


—19V1—

(X14) OLOF OLSSON WRÅNG, * 12/3 17176 i Harmångers sn, Häls. G. 1799. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Vrångtjärn, Hassela. † 17/3 1835.
(Y4) MARTHA JOHANSDOTTER, * 13/10 1774 i Attmars sn, V.-norrl. † 17/11 1841.
SOPHIA, * 11/11 1800
OLOF, * 11/10 1802
JOHAN, * 22/10 1804
CECELIA, * 10/8 1806. Fl. t. Tuna, V.-norrl. 1832.
MARTHA BRITA,* 7/12 1808. Fl. t. Attmar, V.-norrl. 1842
ERIC, * 16/11 1811                                           2
ELISABETH, * 13/10 1816                                  3


—7R2—

1 ANDERS WATTLIND, * ./. 1704, s. t. löjtnant And. Wattlind i Forsa sn, Häls. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Nordanbro, Hassela. Död vid Åland 18/9 1742 under krigstjänst.
(X8) HELENA PEHRSDOTTER, * ./8 1714, d. t. bond. Per Olsson o. h. h. Dorotea Dominice Warg, i Näcksjö, Forsa. † 12/1 1799.
ANDERS, * 25/2 1736                                        3
PEHR, * 29/6 1737                                            4
ELISABET, * 30/10 1738


—6T26—

12 ANDERS DANIELSSON WASS, * 11/10 1796, s. t. sold. Daniel Kråm i Kyrkbyn, Hassela. G. 1825. Korpral vid Häls. reg. o. kyrkvakt., bos. i Ölsjön. † 8/4 1869.
(X3)4K8 BRITA ELISABET OLOFSDOTTER, * 13/10 1802, d. t. kolare Olof Jonsson i Franshammar, Hassela. † 31/12 1876
DANIEL, * 8/3 1826. † 13/4 1826
DANIEL, * 6/3 1828                                          48
MARGRETA, * 29/11 1831                                  49
OLOF, * 12/6 1835. † 24/11 1843
ANNA BRITA, * 15/5 1842                                  42
INGRID, * 17/4 1845

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen – till soldater i Bergsjö – till soldater i Bjuråker.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *