Reportage från Delsbo

Här samlar vi roliga, spännande och intressanta reportage från Delsbo.

I äldre reportage är ofta personer beskrivna med enbart ett gårdsnamn, och ett  förnamn. Som te x, Gök-Olle och Klint-Olle, som många känner till, men inte alla.

Dessa reportage där personer är beskrivna med ett visst epitet, blir för dagens läsare  nästan omöjliga att identifiera. Därför blir också reportagen svåra att ta till sig. Man vet helt enkelt inte vilka personerna är som man pratar om.

De här personerna vill vi försöka identifiera, och synliggöra, så att reportagen blir begripliga även för dagens läsare.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

HT Lördagen den 20 maj 1978Bror Jonsson. Foto efter en blyertsteckning av konstnären Bror Hillgren. Teckningen utfördes i konstnärens ateljé på Lyktan i Delsbo en julidag 1942. Bror Jonsson var då 25 år gammal.


 

 

Kuriren Lördagen den 17 juni 1978


   
Bror Jonsson (t h) och Gunnar Arvidsson före sändningen av Sveriges magasin från Delsbo forngård den 19 november 1976. Foto: Lennart Gustafsson

 

 

Den 19 december 1979

Uppgifter ur släktboken

—18 N 41—

20 Isak Karlsson, * 9/3 1898, s. t. bonden C. G. Pehrsson i Sävsholm 1. G. 20/12 1921. Cykelrep. Bos. i Ede, Delsbo.
3P16 Sigrid Larsson, * 15/6 1899, d. t. försäljare L. Olsson i Stömne, Delsbo.
Bror * 5/10 1917                                              65
Ingrid Margreta * 19/2 1922                               29S4
Märta Gunhild * 8/6 1924                                   66
Anne Marie * 22/3 1926. G. m. G. Arvidsson i Sigtuna
Lars Gustaf * 20/12 1928, † 2/1 1929
Lars Hugo * 29/8 1930
Frida Linnea * 3/7 1932
Karl Erik * 26/12 1937

—18 N 65—

41 Bror Jonsson, * 5/10 1917 i Delsbo. G. 23/7 1947. Journalist. Bos. i Ede.
Sunnansjövägen 17, Delsbo †22/10 2006.
(Y54) Marta Ingrid Elvira Berglund, * 4/6 1920 i Torp., V.-norrl. Infl. fr. Vendel, Upps., 1946.
† 11/3 1961.
Barn:
Birgitta 8/2 1948
Björn 26/4 1965

 

 

GEFLEBORGS LÄNS TIDNING DEN 9/8 1894

En liten lymmel.

En 14-årig pojke, son till en repslagare i Bjuråker, roade sig förra veckan med att gå till åtskilliga personer i Delsbo och låna pengar för andra personers räkning, hvartill han sade sig vara ombedd. Hos en bonde i Svala har han sagt sig vara son till kyrkvärden Karl Rudolphi i Dufnäs, för hvars räkning han ville låna 50 kronor, hvilka pengar han äfven fick. Vidare har han gått till åtskilliga andra och helsat från än den ene och än den andre, ehuru med mindre lyckligt resultat; men så kom han till Per Sälj i Hagen med en falsk reqvisition från Johan Johansson i Ofvanåker på 25 kronor, hvilken han uppgaf att Johanssons flicka skrifvit.

Sälj tog uppgiften för god, emedan han och Johansson brukade hafva penningeaffärer med hvarandra. Sedan reste pojken till Hudiksvall, der han köpte sig ett ur. Vid återkomsten till Delsbo gick han in i handlanden Lundbergs butik för att köpa sig några småsaker, men som han förut varit der och gjort ett misslyckadt försök att få låna pengar åt Lars Persson i Wij, och Lundberg lyckligtvis sedan fått reda på en del af hans bedrifter, lät han per telefon underrätta Johansson, som genast tog hand om pojken, så att största delen af pengarne kunde återställas åt rätte egare, hvarpå gossen släpptes. Huruvida han näpstes, känner brefskrifvaren icke.            HP

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 


Riksantikvarieämbetes karta visar att Åströms fastighet låg mindre än 100 meter från närmaste fastighet, Strandäng 162.
Man skriver att fastigheten brann ned omkring 1910, och att där finns husgrund med spismursröse, jordkällare och reser efter två brunnar.


Två bilder på jordkällaren. Jordkällare byggd av tuktad sten, som mest liknar ett skyddsrum, har vi tidigare bara sett vid gårdar som ägts av Iggesunds Bruk. Kjell Ekelöf berättar att jordkällaren  troligen är byggd av soldater, för där fanns kunskapen att bygga broar, källare och murar i sten.


50-70 meter NV jordkällaren ligger rester efter en båt, som en gång i tiden sett riktigt bra ut.
Här får man se upp för rostig taggtråd som ligger lite här och där.

Vi tror det var här som Per Erik Åström bosatte sig, när han kom hitflyttad med sin familj från Anderbo (Hotta) i Bjuråker.

Uppgifter ur Bjuråkers släktbok:               – 29 C 8 –

Pehr Erik Åström * 13/2 1858, s. t. korpral Johan Åström i Anderbo (Hotta), Bjuråker. Korpral nr 51 vid Häls. reg. Bonde i Norra Långsbo 1(Sjömyra 7:2), Delsbo. Utflyttat till Norrbobyn 262 (Skrotten), Norrbo, 1909. † Skrotten, 9/4 1947
Gift 14/4 1879 med Sigrid Katharina Hagbom * 15/10 1944 i Hudiksvall † 15/2 1921.
Barn:
Emma Katharina 13/10 1870 Utfl. till Hudiksvall 1889. G. Löjdström
Hulda Margareta 17/7 1873 * G.1902 m Pehr Pehrsson i Vedmyra 1:2
Selma Augusta 28/8 1879 G. 1915 m Sven Svensson i Ede, Delsbo
Erik Oskar 21/6 1882 i Bjuråker, G. 1904, tog över jordbruket efter fadern 1909
Per Johan född här 7/11 1885 † 19/9 1893
Karl Anders 19/9 1889, Bonde i Norrbobyn 262, Skrotten † 2/5 1965
Per 18/2 1894 – 22/2 1894


När Oskar gifte sig 1904 flyttade har till Norrbobyn, troligen var det till Skrotten. 1909 tog Oskar över den här fastigheten efter fadern, och härifrån flyttade Oskar Åström med in familj den 26/8 1911, vilket vi tror är den tidpunkt när huset brann ner. De flyttade härifrån till N. Långsbo 1:2, där de bodde till det att det huset brann ned till grunden 1921. Se nedan.

– 29 C 11 –

9 Erik Oskar Åström * 21/6 1882, s. t. korp. P. E. Åström i N. Långsbo 1, Delsbo. G. 28/2 1904 Bonde i N. Långsbo 1, sen i Änga 2, Bjuråker. † 22/10 1935.
41Y1 Ida Amalia Johansson * 22/3 1884 d. t. K. F. Johansson i V. Hålsjö, Norrbo.
Emma Margareta * 18/11 1903
Signe Maria * 1/1 1906 – 53J10
Erik Johan * 22/12 1909 Utfl. t. Avesta 1942
Elsa Ulrika * 17/4 1914 – 28/2 1934
Karl Fredrik * 6/7 1917 Utfl. t. Folkkärna 1945. † Skrotten 2/5 1975
Per Gunnar *30/12 1919 – 25/5 1920
Per Olof * 30/6 1921 Utfl. t. Järfälla 1942
Märta Gunhild * 10/5 1927 Utfl. t. Danderyd 1944

 

 


Karta från 1910 visar Åströms tre gårdar.


 
På den skogbeväxta holmen mitt på åkern, med adress N. Långsbo 1:2 (3) låg Åströms fastighet som brann ner till grunden 1921. Nu har man stenat igen både gårdens brunn och jordkällare.

Huset till vänster är Vedmyra 111. Huset nedanför Vedmyra 105, kallas också för Åströms. Där bodde ”Åströms Olle”, (41N34) Hulda Åströms son, Olle Persson (1899-1981) med hustru och två barn, Jon Arne och Ann-Britt Olsson.

Det var till det här huset på åkern som Oskar Åström flyttade med sin familj. Enligt Karl Åströms dotter, Eva Rudolphi, brann  fastigheten ner till grunden när sonen Olof var nyfödd (30/6 1921).  Det var grannar som larmade att det brann i huset, därför han alla sätta sig i säkerhet. Fadern, Oskar Åström var vid tillfället på auktion, och när han skyndsamt kom hem var huset redan övertänt, så det fanns inget att göra.

Viveca Sundberg har genomsökt dagstidningar för att finna information som stöder våra uppgifter, men tyvärr utan framgång.

– 29 C 11 –

9 Erik Oskar Åström * 21/6 1882, s. t. korp. P. E. Åström i N. Långsbo 1, Delsbo. G. 28/2 1904 Bonde i N. Långsbo 1, sen i Änga 2, Bjuråker. † 22/10 1935.
41Y1 Ida Amalia Johansson * 22/3 1884 d. t. K. F. Johansson i V. Hålsjö, Norrbo.
Emma Margareta * 18/11 1903
Signe Maria * 1/1 1906 – 53J10
Erik Johan * 22/12 1909 Utfl. t. Avesta 1942
Elsa Ulrika * 17/4 1914 – 28/2 1934
Karl Fredrik * 6/7 1917 Utfl. t. Folkkärna 1945. † Skrotten 2/5 1975
Per Gunnar *30/12 1919 – 25/5 1920
Per Olof * 30/6 1921 Utfl. t. Järfälla 1942
Märta Gunhild * 10/5 1927 Utfl. t. Danderyd 1944

Uppgifter ur Norrbo släktbok om den omkomna Erik Jonsson:

—9 V 25—

18 Jonas Olof Persson, *4/9 1886, s. t. bonden P. E. Kring i Hålsjö s2, Norrbo. G. 28/8 1910. Skogsarb. Bos. i Hålsjö.
41Y1 Emma Johansson, *31/7 1888, d. t. bagare K. F. Johansson i V. Hålsjö, Norrbo
Erik Leonard »Jonsson», *28/9 1910. Utfl. t. H-svall 1934. † 29/6 1934
Anna Kristina »Jonsson», 2/10 1913                   (X4)29F8
Jonas Einar »Jonsson», *14/3 1917. Köpman. Bos. i Hålsjö.
Per Eskil »Jonsson», *12/6 1924

 

 


Riksantikvarieämbetes karta över Änga  509, mitt i bild. Det blå R-märket markerar att där finns en väghållningssten, den man i folkmun kallar plogsten.


Så här ser den ovannämnda stenen ut.
Enl. beskrivning ska där stå: Änga No 1, på baksidan, No 2.


Hudiksvalls Posten Torsdagen den 10 september 1936


Familjen Åström på brotrappan i Änga 2, år 1925. Fotograf var Löt-Lars

Stående vid dörren gör Emma och Signe
Sittande, Erik, mor Ida, far Oskar med Olle i knä, Karl och Elsa

Uppgifter ur Bjuråkers släktbok:       – 29 C 11 –

9 Erik Oskar Åström * 21/6 1882, s. t. korp. P. E. Åström i N. Långsbo 1, Delsbo. G. 28/2 1904 Bonde i N. Långsbo 1, 3:16, från 1911, Ångbåtsmaskinist, sen från 1923 i Änga 2, Delsbo. † 22/10 1935.
41Y1 Ida Amalia Johansson * 22/3 1884 d. t. K. F. Johansson i V. Hålsjö, Norrbo. Änka o bos. i Jobsmyra 1:2, Delsbo. † 4/3 1966
Emma Margareta * 18/11 1903
Signe Maria * 1/1 1906 – 53J10
Erik Johan * 22/12 1909 Utfl. t. Avesta 1942
Elsa Ulrika * 17/4 1914 – 28/2 1934
Karl Fredrik * 6/7 1917 Utfl. t. Folkkärna 1945. † Skrotten 26/7 2007
Per Gunnar *30/12 1919 – 25/5 1920
Per Olof * 30/6 1921 Utfl. t. Järfälla 1942
Märta Gunhild * 10/5 1927 Utfl. t. Danderyd 1944


Platsens adress är numer Änga 509, och där bor rörmokare Stefan Nordin

Före Åströms bodde här ”Finn-Jonke” med familj


Den ståtliga gården Änga 2, år 1921.
På bron står ”Finn-Jonkes” (Jonas Olssons), båda döttrar Anna och Ida och hans far Olof Jonsson


Det här är en del av ladugården. Till höger syns även pumpen

 
Änga 2, här målad på ett tråg av sign. P. L. (Per Larsson Bjuråker). Så här praktfull var den nerbrunna gården. Det är Jonas Orelund som delat med sig av sin målning som han fått ärva efter sin farmor Anna Orelund


Uppgifter ur Bjuråkers släktbok:                – 35 G 52 –

32 Jonas Olsson * 16/6 1886, s. t. bonden Olof Jonsson i Sunnansjö 6, Delsbo. G. 24/11 1907. Änkling o omg. 24/7 1927. Bonde i Änga 2, sen mål., bos. i Knutslunda 1:13, Delsbo. † 11/11 1959.
41D1 Emelia Augusta Åkerström * 18/12 1882, d. t. flottningsinsp. F. R. Åkerström i Älve, Bjuråker. † 23/3 1921
(X30) Tekla Elvira Östlund * 11/2 1895 i Niansfors, Gävleborg.
 Anna Sofia * 6/3 1907 G. 1923 m. O. G. Olsson Orelund i Knutslunda
Ida Kristina * 17/9 1909 G.1929 m K. G. H. Pettersson i Ede

 

 

HT  Lördagen den 14 mars 1964


Hemslöjdskonsulent Märta Brodén

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—14 M 17—

13 Pehr Brodén, * 18/11 1872, s. t. bonden J. Brodén i Lund 1, Delsbo. G. 22/4 1896. Bonde i Lund 1. † 17/10 1947.
37N9 Brita Jonsdotter-Palm, * 8/8 1869, d. t. husman J. Jonsson i Stömne, Delsbo.
Ingrid Kristina * 15/11 1896                               52
Bror Jonas * 13/10 1899                                    25
Anna Margreta * 8/2 1901. Utfl. t. Ytterhogdal 1927
Hans Petter * 27/12 1902                                   26
Erik Daniel * 7/10 1905. Direktör. Bos. i Jonsered, Göt. o. B.
Karin Birgitta * 23/2 1908. Utfl. t. Gävle 1934
Märta * 14/5 1909. Hemslöjdskonsulent. Bos. i Lund och Ås, Delsbo.  † 30/3 1995.

Murar-Kare är för oss omöjlig att identifiera, därför ber vi om hjälp om någon vet vem hon var?

 

 

Delsbo-Kjolen År 2016
Av Kjell Ekelöf

 

 

HT den 28 juni 1960

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—4 K 18—

14 Per Engelbrekt (Persson)-Engelbrekts, * 15/5 1904, s. t. bonden P. Olsson i Ede 9, Delsbo. G. 14/11 1943. Snickeriarb. Bos. i Ede 513. † 9/2 1986.
17L7 Marta Kristina Eriksson, * 14/11 1904 d. t. handl E. Ersson i Ede 133.
Inga Brita Klingefors * 9/11 1933 (fosterd).

 

 

HT Lördagen den 26 mars 1994


Trion Ulf Krantz, Alf Persson och Ralf Krantz har fin utsikt från arbetsplatsen vid spånhyveln i Venås.

   


Ulf Krantz i arbete vid den hemmabyggda spånhyveln i Venås.


Takspånet måste vändas på rätt håll för att vattnet skall rinna av, visar Alf Persson.


Ralf Krantz, Alf Persson och Ulf Krantz på plats vid spånhyveln i Venås.

 

HT den 4 maj 1977

 

 

 


Björn Lövstrand, 2 år, en dag blir bonde i Östansjö så kan han säkert få stor nytta av den sänkning av Sjömyrasjön som nu sker. Här är Björn i sällskap med sin farfar John Lövstrand för att beskåda dikningsarbetena

 vattenspegeln det bästa avvägningsinstrumentet. Fru Karin Lövstrand kokar kaffe och säger:
– Det har varit otrevligt med allt detta survatten i sjön. Ska det vara sjö så ska det vara sjö.

 

 

   

Uppgifter ur Delsbo släktbok:                     Karin och Edvard From hemma på brotrappan, 1965

—44 S 8—

5 Pehr Johansson-From, * 23/8 1867 i Vij, Delsbo. G. 1/11 1895. Arb. i Stömne, sen. i Källbergsbo, Delsbo.
54J3 Christina Lund, * 28/4 1872, d. t. husman H. Lund i Stömne, Delsbo. † 21/4 1935.
Edvard * 9/5 1896                                            10
Per Johan * 3/10 1898                                       11
David * 9/5 1901, † 16/10 1902
Anna Kristina * 12/1 1905                                  12
Per Alvar * 17/9 1908                                        13
Sigrid Katrina * 6/7 1911                                   43J13
David * 7/4 1914, † 12/3 1915

—10—

8 Edvard From, * 9/5 1896, s. t. arb. P. From i Källbergsbo. G. 13/2 1932. Skogsarb. Bos. i Bondebo. Sen. skrothandl. i Sjömyra 14, Delsbo. † 10/7 1978.
5P30 Karin Eriksson, * 9/4 1894, d. t. bonden E. Olsson i Venås ss 3. Änka e. jordbr.-arb. O. Larsson i Lund, Delsbo. † 13/8 1986.
Per Alvar * 4/7 1925. Jordbr.-arb.

 

 

HT Lördagen den 24 oktober 1987

 

 

Reportage ut HT 1981


Föreningsbanken i Dellenbygden kan 50-års jubilera. Den här bilden är tagen av Föreningsbankens kontor i Delsbo.

 

 

HT Lördagen den 2 juli 1960


Fru Ingrid Karlsson med högen av falska mynt framför sig. Mynten är som synes mycket välgjorda.

   

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—16 M 28—

19 Erik Karlsson, * 16/7 1903, s. t. bonden K. L. Karlsson i Norrväna 92, Delsbo. G. 7/5 1931. Jordbr.-arb. i V. Berge 3. Frånsk. 1940 o. bos. i Norrväna.
12K30 Ingrid Eriksson, * 22/11 1907, d. t. bonden E. Ersson V. Berge 32, Delsbo. † 3/1 1983.
Karl Ingvar * 8/8 1931
Erik Yngve * 11/1 1939

 

 

HT Onsdagen den 6 december 1978


Dal-Jonke här omgiven av Ingrid From och Bernt Krogh från Kalvhaga i Forsa. På 1950-talet hyrde de stugan på bilden den s k  drakbostugan  i S. Sannäs. Stugan är nu riven, bara grunden och jordkällaren skvallrar om var den en gång har stått .
Dal-Jonkes stuga, vid Södra Sannäs 319, finns dock kvar.


Dal-Jonke hans riktiga namn var Jonas Jonsson. Den här biden är nog tagen på Jonkes 75-årsdag 1950. Vid 12-års ålder arbetade han vid sågen i Fredriksfors, då han råkade kapa av sig sin högra hand. Foto: Lars-Erik Logård


Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—59 N 1—

(W23) »Daniels» Jonas Pehrsson, * 9/1 1832 i Malungs sn. Kopp.
G. 1/1 1855. Infl. 1877. Garvare. Bos. i Myra, Delsbo. † 24/7 1896.
(W23) Anna Pehrsdotter, * 6/12 1832 i Malungs sn. Kopp. † 21/10 1912.
Pehr * 7/12 1855                                              2
Brita * 7/9 1859                                               24P26
Anna * 31/5 1863                                             46N24
Kristina * 29/7 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892
Olof * 12/3 1873. Utfl. t. Sala 1895
  Jonas * 28/10 1875  Dal-Jonke † 18/8 1960

 

 

HT den 7 juli 1977

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—42 N 55—

47 Pehr Pehrsson, * 11/3 1886, s. t. bonden P. Andersson i Brännbo 3. G. 18/5 1913. Bonde i Åbo 4, Delsbo. Utfl. t. Njutånger 1925. † 26/12 1971.
58N1 Erika Karolina Julin, * 10/1 1893, d. t. arb. A. A. Julin i Knutslunda, Delsbo. † 3/10 1982.
Sigvard * 25/2 1914. G. 1940. Celulosaarb. Bos. i Iggesund
Pehr * 29/8 1915, † 23/12 1915
Karin * 7/12 1916, † 24/7 1917
Svea Birgitta * 6/4 1918, † 23/1 1919
Pehr * 5/6 1920, † 25/2 1921
Brita * 7/3 1922. Utfl. t. Njutånger 1925
Halvar * 13/9 1925. Utfl. t. Njutånger 1925

 

HT den 14 oktober 1961

 

 

Hudiksvalls-Tidningen den 11 augusti 1938

  

Uppgifter ur släktboken:

—2 P 25—

(S35) Karl Fredrik Olsson, * 10/4 1858 i Karlstad. Infl. fr. Ö. Fågelvik 1886. G. 17/4 1887. (Järnvägsarb.) Måg o. bonde i N. Sannäs s 2, Delsbo. † 21/4 1941.
14 Margta Olsdotter, * 4/8 1864, d. t. bonden O. Olsson i Sannäs s 2, Delsbo. † 8/9 1927.
Carl Johan * 21/8 1887                                      34
Karin * 8/8 1889
Lars Olof * 19/6 1891                                        35
Werner * 17/8 1893. Skogvakt. i Ede. Utfl. t. Västanfors 1943
Per * 20/10 1894, † 1/10 1918

 

 

HT den 9 februari 1981


De här ansiktena är några av de första man möter på Dellenborg;
Lizette Eriksson arbetar i receptionen, Marianne Thurefors har hand om bokningen, Margareta Löfstrand är husmor och Eva Bäck är kamrer.


Dagny Alftman, sjukgymnast, visar ett av de redskap som sjukgymnasterna använder för rehabiliteringsarbetet.


Stora Norsbron och Östra hammaren vid sekelskiftet. Av de båda sammanbyggda husen vid sjöstranden var det till vänster bakstuga och till höger båthus. Bild ur HT den 17 augusti 1996.


Utsikt mot kyrkan från Lilla Norsbron, med Hammaren till höger. Hammare, betyder höjd eller kulle.


Sedan man passerat Lilla Norsbron kommer backen upp mot kyrkan

 

 

HT den 22 juli 1978

HT den 25 oktober 1978


Det 34 meter höga vattentornet i Duvnäs, Delsbo, höjer sig i dag över tallarna. Det har byggts för en kostnad av ca 1,8 miljoner kr och rymmer 700 kubikmeter. Därmed är vattenförsörjningen på väg att lösas i Delsbo och Bjuråker.

 

HT Fredagen den 25 oktober 1996


Klint-Olle har samlat på sig en del olika dragspel genom åren, och alla kommer till användning då och då. Varje spel har sin egen ton, säger han.


Klint-Olle Jonsson, 43, är en folkmusikens ambassadör i Dellenbygden. På tusentals föreningsmöten, fester och folkdanskvällar har han och hans dragspel varit med.

 

 

Hudiksvalls-Tidningen den i november 1932

 

HT Den 20 juli 1969

Uppgifter ur släktboken:

—2 P 33—

22 Pehr Jonsson, * 7/12 1886, s. t. bonden J. Jonsson i Svala 1. G. 2/11 1914. Handl. i Klubbo, Delsbo. † 9/6 1951
(X4)29F4 Sigrid Nord, * 30/7 1879, d. t. bonden A. P. Nord i Västanäng 5. Änka e. mjöln. J. A. Forslund i Fredriksfors, Delsbo. † 15/11 1975
Rickard * 17/4 1917                                          39
Viktor * 9/2 1920. Handelsbitr.

 

 

Text och bild ur Kuriren onsdagen den 11 mars 1964


Gustaviansk byrå, signerad av Per Anders Eriksson i Delsbo. Påträffad i Gällö 1948.


Gustavianska stolar, tillverkade av Per Anders Eriksson i Delsbo.

Vem var Per Anders Eriksson, här behöver vi din hjälp.
Trots ett omfattande eftersök, har vi inte lyckats identifiera Per Anders Eriksson.
Läs här om det ovan nämnda residenset i Härnösand.

 

Hudiksvallsposten den 2 november 1939

   

Uppgifter ur Delsbo släktbok:
—5 S 1—

(C16) Carl Ros, * 6/5 1838 i Enköpings-Näs, Upps. G. 26/12 1877. Trädgårdsmäst. i Hagen, Delsbo. 1884 utfl. t. Hedvigsfors, Bjuråker. † 19/6 1916.
16T14 Karin Pehrsdotter, * 30/10 1849, d. t. sold. P. Printz i Glombo. Änka e. husman P. Myrsten i Hagen, Delsbo. † 29/8 1941.
16T14 Olof * 22/2 1873. (Styvs.)                        16T21

 

 

Tidningen Torsdagen den 16 februari 1939


Uppgifter ur släktboken

—30 M 4—

3 Olof Jonsson-Skoglund, * 26/4 1782, s. t sold J Skoglund i Vitterarv. Adjunkt o. klockare. Bos. i Ava, Delsbo. Komminister i Järvsö 1826.
5P3 Hedvid Elisabet Delin, * 29/7 1784, d. t. kommin. P. Delin i Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
Christina Catharina * 19/7 1809, † 19/9 1809 (utsot)
Christina Catharina * 21/12 1810                        6
Pehr * 11/3 1812. Utfl. t. Järvsö 1826
Hedvig Elisabet * 27/8 1813. Utfl. t. Järvsö 1826
Jonas * 24/10 1815. Utfl. t. Järvsö 1826
Olof * 6/1 1817. Utfl. t. Järvsö 1826
Johan Fredrik * 19/7 1818. Utfl. t. Järvsö 1826
Brita Justina * 13/11 1821, † 11/3 1822

 

 

Text och bild ur HT den 27 juni 1980


Per Gustav Persson är hans namn. Men mest känd under namnet Pell-Persas Pelle. Ett fint bygdeoriginal som har många minnen att berätta från det gamla Delsbo. Pelle är en människa de flesta känner.

    


Per Gustav Persson född 17 september 1904 i Bjuråker. Bosatt Köpmannagatan 8. Död. 9/9 1983.

HT den 23 augusti 1969

 

 

HT Onsdagen den 26 september 1990.


Pell-Persas, köpmangatan 8 i Delsbo. Ett hus i centrum som nu säger farväl till samhällsbilden. De två fastigheterna flyttas i sin helhet till Hammarsvall för att ersättas av en fastighet med åtta bostadslägenheter.

 

 

Text och bild ur HT den 9 maj 1977


Stående fr. v. 1. En syster till Endriette Rubin; 2. Tilda Larsson, gift Wästlund, Bredåker; 3. Helga Linnér, gift Vogler, guvernant i prostgården; 4. Hilma Åsberg, Ede (vars far var innehavare av den lilla kiosken vid kafé Kronan, medan modern hade inackordering för äldre damer i Tidermanska gården); 5. Brita Nordgren; 6. Knut Östberg, Hällnäs, bror till Tyra och ensam bland alla kvinnor; 7. Lärarinnan Maria Westlund, J O Westlunds brorsdotter, klädd som brudframma (brudpiga): 8. Anna Westlund, Marias syster; 9. Anna Larsson, banvaktsfru, Ede; 10. Karin Svensson, Storån (syster till inspektor Formgrens fru); 11. Elsa Hedman, dotter till handlanden O. Hedman.

Mellanraden: 1. Emelie Åhman, Ede; 2. Augusta Samuelsson, Ede; 3.  barnmorskan Endriette  Rubin, född i Los 1871; 4. Emelie Pettersson, Ede; 5. Magda Fredborg, gift Anjou; 6. Karin Fredborg, Knutslunda (ytterst t. h).

Främre raden: 1. Pårs Marget Jonsson, gift Norell, Stömne; 2. Ors Anna Persson, Stömne (syster till Nors Sigrid); 3. Lillflickan Tyra Östberg, Hällnäs; 4. Anna Edlund Ringsta (Bror Hillgrens kusin); 5. Fru Nanna Müntzing, Ede; och fröken Ebba Söderblom, Bredåker.

Bror Jonsson

 

   

 

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 19/8 1902

Egendomlig olyckshändelse.

En af de s.k. finnpojkarne, 37-årige Erik Persson från Rossla i Delsbo socken sökte i lördags afton i berusadt tillstånd i Mora, samma socken, krypa in i en uthusbyggnad genom att klättra upp på en hässjestolpe. Denne föll därvid omkull med påföljd att Persson blef hängande i gluggen med hufvudet innanför gluggen. Under sina ansträngningar att komma loss träffades Persson af hjärtförlamning och afled.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—37N10— Uppgifter ur Delsbo släktbok

(X4)4G9 Pehr Pehrsson, * 21/3 1833, s. t. bonden P. Pehrsson i Spångmyra 4, Bjuråker. G. 29/10 1860. Måg o. bonde i Rossla s 2 (3), Delsbo. † 31/10 1899.
5 Margta Ersdotter, * 14/8 1833, d. t. bonden E. Eriksson i Rossla s 2.
† 22/3 1902.
Pehr * 28/4 1861. Bonde i V. Berge 1, Delsbo. † 29/11 1943
Margta * 3/4 1862                                            12R18
Erik * 26/1 1865, † 16/8 1902 Avled genom olyckshändelse enl. ovan.
Jonas * 27/10 1867. Emigr. t. N. Amerika 1902
Hans * 20/6 1872                                             13
Olof * 29/1 1876                                               18K12
Karin * 29/8 1878                                             12K34

 

 

 


Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—39 N 15—

14 Jonas Helmer Jonsson, * 9/7 1916, s. t. bonden J. Pehrsson i Bredåker 310. G. 10/10 1942. Bonde i Hagen  6:1, Delsbo.  † 14/11 1961
56N1 Anna Kristina Sundström, * 13/2 1917, d. t. arr. H. E. Sundström i Svedja 14, Delsbo.
Hans Torgny * 15/12 1943 † 14/11 1961
Jonas Sören * 30/6 1945 † 14/11 1961

 

 

HT den 20 augusti 1962


Tyvärr saknas fortsättningen på reportaget.

HT den 19 augusti 1969

 


Ett vackert och charmfullt ansikte visa vår helgflicka Connie Söderman upp. Connie kommer från Knutslunda i Delsbo, och är sjutton år gammal. Nu i vår är realexamen det mål hon strävar mot, men på fritid hinner hon också med att sporta, bäst tycker hon om simning och gymnastik.
Foto: Ateljé Logård, Delsbo

 


Irene Berggren från Ede i Delsbo är veckans helgflicka. Irene går i Hudiksvalls läroverk och skall ta realexamen till våren. Sedan kommer hon antagligen att bli gymnasist och drömyrket är tandläkarens. Biologi är hennes favoritämne vid sidan av  övningsämnena.
Foto: L. Kristoffersson/ATELJÉ LAGER, Hudiksvall.

 


Maria Jonsson från Edsäng, Delsbo, är veckans helgflicka. Maria tog realen i Hudiksvall i våras och arbetar nu i hushåll och siktar på en vidareutbildning vid hushållsskola för att så småningom bli hushållslärarinna.  På fritiden ägnar hon sig gärna åt föreningsarbete och tillhör SLU i Delsbo samt IOGT. Hon är också mycket intresserad av dans och när hon har tid syr hon sina egna kläder.
Foto: Lennart Kristoffersson, ATELJÉ LAGER, Hudiksvall.

 


Veckans helgflicka heter Elsa Jonsson och bor i Hudiksvall. Hon räknar sig inte som hudiktös 100 procent, då hon bott i Delsbo och hennes hjärta klappar fortfarande för denna sköna bygd. Till vardags har hon sitt arbete förlagt till Hudiksvalls Järnhandel, där hon bakom disken säljer spik, skruv och bult bl. a. På fritiden har Elsa fullt upp att göra med att färdigställa sin lilla lägenhet och skulle det bli någon ledig stund över ägnar hon den åt sömnad eller till ett bio- eller teaterbesök.
HT den 22 oktober 1960.

 


Veckans söta Helgflicka kommer från Näsbyn i Delsbo och heter Eivor Eriksson. Förutom att vara söt kan hon också bokföring, stenografi m. m. för hon har genomgått Handelsskolan i Hudiksvall. Hon är intresserad av det mesta här i livet men specialintresset är att få hjälpa till i hemmet.
Foto: Ateljé Sällström, Hudiksvall.

 


Sonja Hedman, 18 år, Fredriksfors, presenteras i dag som HT:s helgflicka. Efter realexamen har Sonja Hedman praktiserat barnavård och hushåll i Iggesund, där hon också genomgått en kontorskurs. Veckans helgflicka är synnerligen musikalisk, och på lediga stunder spelar hon gärna gitarr eller piano. Foto: Phalm, Iggesund.

HT Måndagen den 11 december 1978


   

  

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—27 K 4—

2 Elias Nordgren, * 3/10 1847, s. t. mjöln. J. Nordgren i Klubbo. Fosterson t. bonden P. Mattsson i Sunnansjö 5 (32S3). G. 13/9 1874. Bonde i Sunnansjö 5, sen. i Ovanåker s 2, Delsbo. † 12/11 1918.
18N71 Karin Pehrsdotter-Rudolphi, * 10/8 1846, d. t. torp. P. Johansson i V. Tolbo, Delsbo. Emigr. t. USA 1905. † 22/7 1929.
Brita * 17/3 1875. Emigr. t. N. Amerika 1893
Pehr Johan * 9/12 1876. Emigr. t. N. Amerika 1897
Carl Gustaf * 22/9 1879. Emigr. t. N. Amerika 1899
Axel Elias, tv., * 2/3 1884
Anna Margreta, tv * 2/3 1884                             10


—60 J 15—

32S5 Carl Rudolphi, * 31/1 1851, s. t. bonden I. Rudolphi i Sunnansjö 5. G. 17/5 1874. Måg, bonde, nämndeman o kyrkvärd i Duvnäs 1, sen. i Tomta 1, Delsbo. † 27/7 1931.
9 Sigrid Jonsdotter, * 2/8 1854, d. t. bonden J. Olofsson i Duvnäs 1.
† 5/7 1929.
Anna * 7/3 1875, † 27/7 1876 (mässling)
Jonas Isak * 8/7 1877, † 20/10 1939
     Anna * 19/5 1881, † 6/9 1928
Karl Helmer * 27/10 1883                                  19
Pehr Gustaf * 18/9 1888. Okänd vistelseort
Axel Fredrik * 18/9 1890                                    20


—30 K 4—

2 Johan Erik Axel Broberg, * 13/6 1848. s. t. handl. E. Broberg i Sunnansjö. G. 16/7 1874. Snickerifabr. o. bonde i Näsbyn 1, Delsbo. † 7/6 1934.
(X27) Christina Broberg, * 1/4 1848 i Ljusdals sn, Gävleb. † 26/4 1927.
Johan Algot * 21/11 1875                                   5


—18 N 74—

71 Carl Pehrsson-Rudolphi, * 19/2 1853, s. t. torp. P. Johansson i V. Tolbo. G. 22/6 1878. Änkl. o. omg. 21/2 1903. Snick. i Sunnansjö, sen fotograf i Ede 2, Delsbo. † 30/4 1936,
30K1 Wilhelmina Josephina Margreta Hägglund, * 30/5 1835, d. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn 1, Delsbo. † 18/2 1900.
(R261) Emilia Elisabet Widmark, * 4/11 1868 i Österplana, Skarab. Infl. fr. Vintrosa, Ör., 1903. † 31/1 1920.
Amanda Brita Wilhelmina * 2/8 1879                    5M15
Ruth Emilia Elisabet * 9/5 1903. Utfl. t. Haverö 1931
Svea Ingeborg * 20/11 1904                               51N36
Carl Hugo * 6/9 1906. Emigr. t. Kanada 1927
Erik Elof * 12/3 1909, † 3/6 1911

 

 

HT den 7 september 1998


Astrid Dahlström lämnar nu skutan och säljer hela anläggningen på Kalvstigen. Detta efter att i 25 år ha kämpat med genuint hembakad hälsingsk mat. Med sin okuvliga vilja och alltid strålande humör kan hon nu sälja en sällsynt väl inarbetad rörelse.

 

 


Vykort från Astrids Matsalar på kalvstigen i Delsbo.
Vid bordet sitter Ulla Ring Johansson från Lillbo i Delsbo

Text ur HT den 11 december 2018

 

Läs mer om Manne Siegbahn på Wikipedia

 

 

HT den 2 maj 1961

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—4 K 18—

14 Per Engelbrekt (Persson)-Engelbrekts, * 15/5 1904, s. t. bonden P. Olsson i Ede 9, Delsbo. G. 14/11 1943. Snickeriarb. Bos. i Ede 513. † 9/2 1986.
17L7 Marta Kristina Eriksson, * 14/11 1904 d. t. handl E. Ersson i Ede 133.
Inga Brita Klingefors * 9/11 1933 (fosterd.)


Åke Bergström född 12/9 1916 i Njutånger, gift 1941, död den 23/11 1985.

 

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—35 T 5—

1 Olof Carlsson, * 25/10 1854, s. t. korp. C. F. Blank i Vitterarv. G. 23/5 1880. Bonde i Ede s 15, Delsbo. † 16/12 1939.
54J2 Brita Pehrsdotter, * 21/2 1857, d. t. sold. P. Lek i Stömne, Delsbo. † 17/1 1909.
Brita * 9/9 1877, † 6/10 1880
Brita Fredrika * 22/1 1881, † 27/7 1881
Carl * 11/8 1882      9
Anna * 7/3 1884       10
Fredrik * 10/9 1885. Utfl. t. Ljusdal 1920
Olof * 6/1 1887, † 7/4 1896
Pehr * 17/1 1889      11
Flickebarn * 8/11 1891, † 8/11 1891
Johan * 3/2 1893     12
Erik Vilhelm * 7/5 1894            13
Olof * 25/9 1896      14
Arvid * 20/7 1898     15

—35 T 14—

5 Olof Olsson-Blank, * 25/9 1896, s. t. bonden O. Carlsson i Ede s 15, Delsbo. G. 5/8 1934. Brandmäst. Bos. i Ede 79. † 14/2 1981.
61T1 Tora Karolina Pettersson, * 11/5 1900, d. t. gårdsäg. G. Pettersson i Ede. Hemmansäg. i Ede 2 s 5.
Birgit Emelia * 28/6 1935
Olof Gösta * 31/3 1939 Lärare

 

 

HT den 7 september 1953

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—24 P 49—

26 Jonas Hansson, * 19/7 1882, s. t. bonden H. Mickelsson i Nybo 2, Delsbo. G. 9/1 1905. Mjöln. Bos. i Stömne, sen. rep. i Ava, Delsbo. † 2/12 1939.
(X14) Anna Sofia Sundberg, * 8/10 1879 i Harmånger, Gävleb. Utfl t. Rogsta 1941.
Evert * 24/10 1905. Utfl. t. Rogsta 1943
Ester * 18/1 1907                                             16S12
  John * 6/7 1909                                               50
Ejnar * 24/10 1912 Utfl. t. Rogsta 1937

—24 P 50—

49 John Hansson, * 6/7 1909, s. t. mjöln. J. Hansson i Stömne. G. 4/9 1938. Smed. Bos. i Ava 27, Delsbo. † 30/3 1981.
13T36 Signe Birgitta Bergqvist, * 26/8 1917, d. t. bonden E. Bergqvist i Sunnansjö 14, Delsbo.
Sven Erik * 14/8 1940

 

 

HT den 13 mars 1951

 

 

Text och bild ur HT den 27 augusti 1970


Ett av gruvhålen i Blaxås, som vittnar om gäckande guldgrävardrömmar.


Fletstenen vid vägen till Julingvallen.

Uppgifter ur släktboken

—2 O 16—

11 Olof Olsson, * 31/3 1903, s. t. bonden O. Larsson i Oppsjö 4, Delsbo. G. 8/11 1931. Hemmansäg. i Oppsjö 48. † 14/2 1983.
59L3 Margta Elisabet Andersson, * 28/11 1904 i Delsbo. † 12/1 1974.
Anna Ingegerd * 14/9 1932
Olof Sören * 23/10 1934
John Sigvard * 2/5 1938
Karin Margareta * 23/6 1943

 

 

Delsbo-Kjolen år 2016
Text och bild ur tidningen, av MARIANN FÄLDT, Fotograf: Okända


1 Bommens i Västeräng före nedmontering och flytt av byggnaden till Skansen. I framkammaren (t.v. bakom trädet) fanns enligt uppgift en tid en affär. Runt gaveln t.h. i backen upp mot Tomta tar man upp potatis – då som nu. Fast då givetvis för hand.


Bommens Jon Jonas Jonsson sålde byggnaden 1928 till Nordiska museet. Här sitter han (2:a t.v.) och middagsvilar med sonen Elof (t.v.), övriga okända.

Nya mangårdsbyggnaden, före brädfodring fotograferad 1933, låg mitt emot den flyttade byggnaden.


Elofs sonson, John Jonsson är nuvarande ägare och den nionde generationen på gården sedan mitten av 1700-talet.


Vid invigningen av Delsbogården 1940: makarna Hammans Signe och Bommens Elof samt dåv. kronprins Gustaf Adolf. Elof är solbränd om hakan och blek om pannan, då han bar hatt under arbete utomhus.


Se Delsbogården på Skansen.
Läs om Delsbogården på Wikipedia.

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—14 T 1—

(X27) Anders Andersson, * 1702, s. t. bonden And, Ersson i Ljusdal.
G. 2 ggr. Bonde i Västeräng 4 (Bommens), Delsbo. † 1775.
(X27) Kjerstin Jonsdotter, * 1697. Infl. fr. Ljusdal. † 2/8 1769.
47P1 Brita Larsdotter, * 16/4 1734, d. t. sold. L. Håldnäs i Sörväna, Delsbo. † 12/8 1815.
Karin * 1728                                                    28S1
Anders * 1736                                                  2
Pehr * 2/2 1743, † 14/5 1743

—2—

1 Anders Andersson, * 1736 i Ljusdal. S. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4, Delsbo. Bonde i Västeräng 4 (5). † 1774.
(X6) Karin Ericsdotter, * 8/6 1733, d. t. E. Olsson i Loppet. Delsbo. G. 2 ggr. (Blind på äldre dagar.) † 8/2 1819 (ålder)
7J6 Pehr Pehrsson, * 10/2 1729, s. t. sold. P. Svala i Svala. G. 1/11 1774. Bonde i Västeräng 4, Delsbo. † 26/3 1798.
Kjerstin * 13/10 1760                                        3
Karin * 17/6 1767                                             14J19
Margta * 28/7 1771, † 9/10 1806 (vattusot)

—3—

IPVII Elias Zachrisson, * 19/7 1757, s. t. bonden Z. Eriksson i Sannäs 1. G. 1780. Måg o. bonde i Västeräng 4, »Bommens», Delsbo. † 17/12 1803 (håll o, stygn),
2 Kjerstin Andersdotter, * 13/10 1760, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4. † 18/8 1848.
Kjerstin * 17/1 1782                                          12R6
Anders * 4/10 1784                                           4
Karin * 22/7 1787. Piga i Hammarsvall, Delsbo. † 20/9 1810
Zachris * 1/12 1789                                          5
Gertrud * 3/5 1792                                           17T7
Eric * 16/7 1796, † 18/2 1811 (vattusot)
Margta * 13/6 1800, † 29/6 1800
Jonas * 27/7 1802. Okänd vistelseort

—4—

3 Anders Eliasson, * 4/10 1784, s. t. bonden E. Zachrisson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1812. Bonde I Västeräng 4 (Bommens). † 9/6 1845.
44P5 Margta Jonsdotter, * 6/3 1782, d. t. bonden J. Olsson i Sörväna 4. † 4/8 1829 (bråddöd).
Kerstin * 13/10 1813. Tjänarinna i Eckelsbo, Delsbo. † 28/8 1891
(slag)
Jonas * 4/7 1820                                              6
Brita * 9/3 1824                                               7

—5—

3 Zachris Eliasson, * 1/12 1789, s. t. bonden E. Zachrisson i Västeräng 3, Delsbo. G. 181.. Änkl. o. omg. 13/5 1845. Bonde o. kassaföreståndare i Västeräng 4. † 1/3 1870 (håll o. stygn).
14O1 Brita Jonsdotter, * 3/10 1787, d. t. glasmäst. J. Söderlund i Byn 2, Delsbo. † 28/4 1844.
41P3 Carin Ersdotter, * 18/3 1801, d. t. bonden E. Ersson i Sättjära 4, Delsbo. † 19/1 1883.
Kerstin * 14/10 1813                                         11T8
Jonas * 20/1 1817                                            8
14O2 Carin »Pehrsdotter» * 9/4 1821. Fosterd. † 18/5 1887

—6—

4 Jonas Andersson, * 4/7 1820, s. t. bonden A. Eliasson i Västeräng 4, Delsbo. G. 5/6 1842. Bonde i Västeräng s 4. † 3/1 1893 (stranguri).
19L6 Karin Pehrsdotter, * 2/2 1817, d. t. sold. P. Ceder i Vålås, Delsbo. † 11/12 1882.
Anders * 30/9 1842. Okänd vistelseort

—7—

4 Brita Andersdotter, * 9/3 1824, d. t. A. Eliasson i Västeräng Bos. i Sörväna, Delsbo. † 29/1 1847.
Anders »Ersson» * 11/4 1845, † 25/9 1924

—8—

5 Jonas Zachrisson, * 20/1 1817, s. t. bonden Z, Eliasson i Västeräng 4, Delsbo. G. 26/10 1841. Bonde i Västeräng 4. † 21/6 1880.
10K12 Anna Olofsdotter, * 23/12 1814, d. t. bonden O. Olofsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 7/5 1877 (livmoderkräfta).
Zachris * 18/11 1842, † 21/12 1843
Anna * 5/9 1845                                               6S8
Brita * 21/11 1848                                            21N16
Olof * 3/3 1851, † 3/3 1851
Jonas * 7/2 1855                                              9

—9—

8 Jonas Jonsson, * 7/2 1855, s. t. bonden J. Zachrisson i Västeräng 4, Delsbo. G. 13/11 1879. Änkl. o. omg. 25/1 1899. Kyrkvärd o. bonde i Västeräng 4, »Bommens», † 3/11 1930.
11R8 Margta Pehrsdotter, * 7/9 1858, d. t. nämndeman P. Ohlsson i Tomta 2, Delsbo. † 19/10 1897.
(O18) Anna Kristina Jonsson, * 27/9 1860 i Göteborg, † 27/2 1935.
Anna * 14/11 1884, † 24/7 1897
Anna Maria * 27/2 1901                                     3T9
Elof Zacharias * 17/11 1903                               10
Elsa Kristina * 1/7 1907. Utfl. t. Falköping 1947

—10—

9 Elof Zacharias Jonsson, * 17/11 1903, s. t. bonden J. Jonsson i Västeräng 4, Delsbo. G. 4/7 1933. Bonde i Västeräng 42. † 10/10 1987
18N31 Signe Larsson, * 7/10 1907, d. t. bonden L. Pehrsson i Tomta 32, Delsbo. † 25/10 1999
Gunvor Birgitta * 21/4 1930
Sven Göran * 13/2 1935
Ann-Mari * 28/9 1936, † 6/10 1936
John Allan * 20/2 1939

 

 

Tidningen den 24 augusti 1939Läs mer om henne under lokala konstnärer.

 

Text och bild ur HT den 20 oktober 1961

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Uppgifter ur släktboken om syskonen Wallin
—25 K 1—

(X8) Edvard Ambrosius Wallin, * 2/5 1847 i Forsa, Gävleb. G. 14/5 1874. Infl. 1899. Filhuggare. Bos. i Ede, Delsbo. † 19/3 1916.
(XII) Anna Olivia Ålander, * 6/9 1846 i Gävle, † 29/11 1939.
     Karl Evald * 26/7 1876                                      2
Maria Lovisa * 25/8 1879   † 31/7 1959 Ede 15:7
Anna Eugenia * 10/2 1882. Utfl. t. Forsa 1905
Erik August * 21/10 1886. Filhuggare i Ede, ogift. † Rossla 1:2 den 21/3 1966

 

 

Uppgifter ur Delsbo släktbok
                                                                      — 37 T 1—

(X27) Lars Erik Bergman, * 29/1 1882 i Ljusdal, Gävleb. G. 12/4 1908. Infl. fr. Forsa 1919. Stationskarl. Bos. i Ede 125, Delsbo. † 6/11 1960.
(X8) Anna Katrina Norin, * 23/1 1886 i Forsa, Gävleb. †17/10 1969.
Anna Margreta * 20/3 1904. Utfl. t. Forsa 1929
Lilly Viktoria * 16/12 1907. Utfl. t. Söderhamn 1946
Signe Johanna * 6/6 1909                                  30T36
Anny Elisabet * 9/5 1912. Utfl. t. Hudiksvall 1935

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *