Arsenikmordet i Mörtsjön 1846

Var arsenikmordet på Martha i Mörtsjön i Hassela 1846 – ett svartsjukedrama?


Läs om Kölsjön, Hassela Finnmark, Länsmuseet Gävleborg


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Arsenikmord i Mörtsjön 1846?

Ett svartsjukedrama?

Komminister 1). Jonas Rolin, som verkade i Hassela 1826 – 1859 har i dödsboken oftast lämnat en redogörelse för varje persons livsöde.

Följande sorgliga historia har han sammanfattat kortfattat med väl valda ord- och här kommer en längre variant. Snustorr, men med lite fantasi och inlevelse, som jag överlåter åt läsaren, är intrigen mer spännande än vilken kriminalroman som helst.

Den arsinikmördade Martha Jonsdotter 
Martha Jonsdotter född i Bollnäs socken den 30 dec. 1824, flyttad med sina föräldrar till Söderfors Bruk i Attmar. Hösten 1845 fick hon tjänst hos torparen Olof Jonsson i Mörtsjön, men vid tiden före sin död den 8 juni 1846 bodde hon hos husman Sven Jonsson, vars son Jonas var hennes trolovande.

För att göra det möjligt att förstå händelseförloppet vill jag först beskriva, hur dramats huvudpersoner förhåller sig till varandra.

4). Sven Jonsson född (född 1780 död 1854) bor i ett torp tillsammans med sin hustru Carin Olofsdotter (född 1777 död 1850). Karin har tidigare varit gift med torpare 2)Jonas Ericsson som dog 1809. I detta äktenskap föddes fem barn, varav ett är sonen Olof Jonsson, nämnd ovan, född 1805.

3). Olof är gift med 6). Carin Olofsdotter Stål (född 1811) och bor tre stenkast från sin mor och hennes make.

Sven och Carin får fyra barn, Ingrid som bara blir en månad gammal. Anna vansinnig, Jonas som blir ett år och tio månader gammal och Jonas Svensson (född 1811).

5). Jonas Svensson och Olof Jonsson är således halvbröder och år 1845 är Jonas dräng hos Olof.

Jonas är 35 år, Olof 50 år och hans hustru 35 år. Pigan Martha får tjänst 21 år gammal, men blir avskedad året därpå och flyttar då till sin fästmans familj, d v s till Sven och Carin.

Den 4 juni hade Jonas varit sysselsatt med att uppföra en koja vid sjöstranden, dit han gått kl 9 på morgonen och tillbaka kl 11 för att äta.
Under tiden hade Martha varit hos deras tidigare husbonde Olof Johansson. Jonas hade sänt henne ”i ändamål att uppfordra ett livstycke, som kommit att kvarbliva därstädes ifrån den tid, som hon varit i tjänst”, varvid hon bjöds på en bit potatispannkaka av sin förra matmor.

Strax efter hemkomsten blev hon starkt illamående och hade sprungit nedför backen till Jonas, som blev förskräckt över hennes bleknande utseende. Hon kräktes vid hemkomsten och i det uppkräkta fanns förutom bitar av potatispannkaka vita, kantiga korn, som mindre frön och av sandkorns storlek. ”Om det ej vore synd att döma, så tror jag att jag åt döden på mig av pannkakan som jag fick när Olles”, sa Martha. Hon plockade vita korn ur munnen. Jonas plockade upp, vad hon trodde var arsenik och tillkallade vittnen, ifall hon skulle dö.

Detta lät Jonas uppteckna i vittnes närvaro på ett papper, som han förvarade. Sjukdomen med kräkningar fortlöpte till den 7 juni, då dessa upphörde.

Rolin tillkallades och vittnar om att Martha höll fast vid denna utsaga både den 5 juni då hon fick nattvarden och sedan ända in i döden som inträffade kl. 4 e.m. den 8 juni 1846.

Det blev en rättsmedicinsk utredning som i mitt tycke är imponerande. Den inleds med en obduktion den 16 juni i Hassela sockenstuga som förrättades av provinsialläkare A. W. Stiegler från Söderhamn med biträde av länsman Söderberg, bevittnad av komminister Rolin och två bröder från socknen. Det hade då gått mer än en vecka sedan Martha dog och kroppen var i stark förruttnelse. Vid obduktionen var man mycket noggrann, dels med avseende på innehållet i magsäck och tarm, dels med att utesluta en naturlig orsak eller annan sjukdom som skulle ha orsakat hennes död. Med stor möda tog man ur maginnehållet reda på mycket små korn av vitaktig färg, genom att hälla detta i glas, där partiklarna sjönk.

Den 20 juni genomfördes en avancerad analys av partiklar och mage, 3 tum av en tarm samt vätska på apoteket i Söderhamn, dit ett litet papperskuvert och en mindre burk av krukmakargods förts, båda förseglade med sigill, det samma som fanns på obduktionsprotokollet.

Man granskade kornen i mikroskop, behandlade dem med diverse kemikalier och upphettade dem. Vävnaderna underkastades behandling av kemikalier, tvättning och torkning. En del utsattes för Marshavaprovet. Redogörelsen undertecknades av apotekare L. Kaejser.

Intyg:
Att pigan Martha Jonsdotter i Mörtsjön i Hassela avlidit till följd av arsenikförgiftning, av en till visshet gränsande sannolikhet, vilket övergår till full säkerhet, såvida bevis ledas kan, att det ämne som av husmansonen Jonas Svenson vid obduktionsförrättningen framlämnat och då prövades vara arseniksyrlighet, blivit den avlidna under hennes sista sjukdom uppkräkt. Detta intygas ej blott på avlagd ämbetsed, utan bekräftas det om ytterligare således – så sant Gud hjälpe mig till liv och själ.

Söderhamn den 27 juni 1846
A – W Stiegler


Arsenik var förr tillgängligt och ett välkänt gift. Det användes vid skadedjursbekämpning. Arsenikmineral finns det gott om. När arsenikkis upphettades i ugnen för att framställa järn, avsatte sig arsenikoxid sig som ett vitt pulver i skorstenen. Individer är olika känsliga för detta. Det kan räcka med ett tiondels gram för att döda en människa. Men tillvänjning kan ske om små mängder tillförs och i historien finns många exempel på detta. Förutom akut förgiftning förekommer icke akut sådan, med annorlunda symtom.

Den akuta formen kännetecknas av att kroppen inom 15 minuter reagerar med kraftiga kräkningar, men tyvärr kan man inte göra sig av med giftet, som redan spritt sig i kroppen. Martha fick stora mängder med mjölk att dricka i ett fåfängt försök att hejda symtomen. Efter ett tag blir pulsen snabb och svag och huden kall och fuktig. Efter 12-36 timmar inträder cirkulationssvikt och död.

Trots eller tack vare sin giftighet har arsenik tillhört medicinerna och används än i dag i behandling av cancer.

Vid förhör i Bergsjö tingslag den 25 juli redogjorde Jonas för det inträffade enligt ovan. Flera vittnen menade att Martha varit till lynnet glad och livlig, ända till det ögonblick då hon blivit illamående och att Jonas led av svår sorg.

Eric Jonsson (bror till Olof Jonsson och halvbror till Jonas) omtalade att Jonas och Martha hade haft ett gott och kärleksfullt förhållande, men att han däremot hört Martha i livstiden nästan ständigt omtalade den fiendskap, som varit rådande mellan henne och Carin Olofsdotter Stål.

Vid förhöret noteras att Carin är av stark växt, har blont hår, ljusblå ögon och är blek. (Hon är dessutom höggravid med sitt femte barn).
Efter Marthas död hade hon verkat kallsinnig och inte besökt Jonas föräldrar och inte heller bevistat begravningen. Hon omtalade att Martha varit hård och styvsint men förnekade någon ordväxling, ännu mindre någon fiendskap dem emellan.

Angående potatispannkakan:
Enligt Carin hade det i samband med pingsthelgen serverats potatispannkaka den 2 juni, men det blev inte den ringaste bit över. Att Martha skulle ha fått potatispannkaka var en följd av hennes lögnaktiga och sanningslösa tal.

Hennes make Olof, som beskrevs som liten, urfattig med mörkt hår, blå inte lysande ögon kom inte ihåg någon pannkaka. Han meddelade att Martha ofta förorsakat stridigheter och obehag i hans hus, men han visste om det grundlagt någon fiendskap.

Det fanns ett rykte att Olof Jonsson varit svartsjuk på sin dräng och hade tänkt stämma Jonas inför vårtinget för otukt med hans hustru, varför rätten länge diskuterade om missnöje kunde ha framkallats hos Carin. Att hon skulle ha varit svartsjuk, meddelade hon saknade all grund. Den 20 juli ska Carin ha yttrat att Marthas död var för hennes likgiltighet, men att det inte innebar någon skuld.

Angående förekomst av gift:
Jonas trodde det hade funnits i huset, flera vittnen hade aldrig sett något gift. Länsman Söderberg anmälde att Olof länge fruktat att hans hustru hade för avsikt att ta honom av daga. Olof intog alltid olika platser vid bordet samt undvek att äta framsatt mat. Kärlek och fridsamhet var främmande i deras hus. Olof hade slarvat med nattvarden men inget annat oanständigt hade hänt.

Carin Olofsdotter Stål häktades den 25 juli misstänk för att ha förgiftat Martha Jonsdotter. Målet sköts upp på obestämd tid p g a Carins tillstånd. Hon födde en son den 17 augusti, som fick namnet Eric.

Förhören återupptogs i september och i oktober. Carin nekade och något väsentligen nytt framkom inte. Det är intressant att notera att vittnesförhören ju senare de är hållna, desto mer tar de karaktär av skvaller.

Rolin berättar att Carin blev friad av såväl häradsrätten som hovrätten, eftersom hon ständigt nekade och det fanns alltför svaga skäl mot henne. Hon blev utsläppt ur arresten i Gefle om vintern 1847.

Jag har funderat över några frågor som inte ställdes i förhören, vad jag vet.

  1. Varför skickade Jonas sin fästmö, efter ett livstycke? De som mötte Jonas, kanske mötte en förtvivlad man, vilket innebar att frågan inte kunde ställas.
  2. Kan man spara pannkaka i fyra dygn i sommarvärmen? Förloppet utesluter emellertid en ”vanlig” gastroenterit.
  3. Vem var far till Carin Olofsdotter Ståls son Eric? Här hade en DNA-analys kommit väl till pass!

Vad hände personerna i detta drama sedan?
Jonas stannade i Mörtsjön och gifte sig år 1851 med 7).Carolin Elisabeth Almgren född 1825 i Bergsjö och de fick fyra barn. Jonas dog 1883 och Carolina lever ännu 1899 och bor hos sonen Jonas Olof.

Carin Olofsdotter Stål flyttade hem efter 1½ år i häktet. Har hon haft sonen Eric med sig? Hon får två döttrar efter hemkomsten. Eric får namnet Flodman och flyttar till Stockholm 1877.

Carins sorger tar inte slut. Hennes äldste son Jonas Olofsson kom enligt Rolin i dåligt sällskap, som dräng i kyrkbyn. Han råkade i penningbrist och stal. Överbevisad om detta hängde han sig 1854, 16 år gammal. Han begravdes ”i tysthet” på kyrkogården och fick dela grav med en bonde som hängt sig dagen före. Carin lever till 1896.

Jag kan inte låta bli att nämna det elände Jonas föräldrar fick utstå med sina barn. Hans syster Anna, var vansinnig och led av fallandesot. En hjärnskada? Hon föll ofta i elden och brände både ansikte och händer och andra kroppsdelar. Hon förorsakade enligt Rolin föräldrarna mycket möda, sorg och bekymmer under fattigdom och brist. Hon dog i april 1850, 38 år gammal och hennes mor dog i november samma år, 73 år gammal i lungsot. Sonen Jonas som bara blev1år och 10 mån blev innebränd i ”Byggningen som uppbrann” på julafton 1817. Sven dog 1854 efter 12 års ofärdighet.

I Bergsjö tingslags häradsrättsarkiv finns en uppgift som är intressant och inte utan betydelse för ”fallet”. Men eftersom inte Rolin offentliggör denna i Martha Jonsdotters dödsruna, gör inte jag det heller!
Källa:
En dag på Landsarkivet i Härnösand. Agneta Iveslätt BohmanNordanstig släktforskarförening
Medlemsblad Nr 1, 2013

Avskrift: Åke Nätterö


Följande personer har medverkat i det här dramat. Uppgifter ur Hassela släktregister

—9T2— 1).
1 JONAS ANDERSSON ROLIN, * 18/9 1784, s. t. skrädd. Anders Rolin i Rogsta sn, Häls. G. 18/9 1816. Infl. fr. Skepptuna, Sth. 1826. Komministeer i Hassela, bos. i Kyrkbyn. † 7/5 1864.
(B103) MARGRETA PEHRSDOTTER SPÅNG, * 18/8 1784, d. t. båtsman Pehr Spång i Väddö, Sth. (Tid. g. o. änka e. And. Lidbom i Stockholm.) † 28/12 1868.
PETER ”LIDBOM”, * 4/1 1806, (styvs.)                  4
REINHOLD ”LIDBOM”, * 15/1 1811, (styvs.)
JOHANNA MARGRETA ROLIN, * 7/8 1817              5
ANNA CATHARINA ROLIN, * 11/1 1819                 6
CHARLOTTA ROLIN, * 15/2 1823                         7
ELIAS ROLIN, * 18/1 1826. Emigr. t. N. Amerika 1853
CHRISTINA ROLIN, * 30/1 1828                          21V2


—3Z9— 2).
4 JONAS ERICSSON, * 2/7 1764, s. t. torp. Eric Ericsson i Mörtsjön, Hassela. G. 23/10 1799. Torpare i Mörtsjön. † 3/9 1809.
2S6 KARIN OLOFSDOTTER, * 6/4 1777, d. t. bonden Olof Olofsson i Mörtsjön, Hassela. Änka o. omg.    16.
ERIC, * 19/2 1800                                            17
CARIN, * 26/10 1802                                         6T24
OLOF, * 10/8 1805  3).                                          18
CHERSTIN, * * 3/8 1809                                    5S14


—3Z16—  4).
(X3)3G11 SVEN JONSSON, * 17/11 1780, s. t. torp. Jonas Persson i Malungen, Bergsjö. G. 12/4 1811. Torpare i Mörtsjön, Hassela. † 13/2 1854.
9 KARIN OLOFSDOTTER, * 6/4 1777, d. t. bonden Olof Olofsson i Mörtsjön, Hassela. (Tid. g. o. änka.) † 24/11 1850.
ANNA, * 9/11 1811. † 6/4 1850
JONAS, * 7/2 1816. † 24/12 1817
JONAS, * 28/12 1818 5).             31


—3Z18— 3).
9 OLOF JONSSON, * 10/8 1805, s. t. torp. Jon. Ericsson i Mörtsjön, Hassela. G. 27/11 1836. Torpare i Mörtsjön. † 12/1 1878.
5Z5 6).  CARIN OLOFSDOTTER STÅL, * 15/9 1811, d. t. bonden Olof Stål i Kyrkbyn s6, Hassela. Satt häktad i Gävle som misstänk för mord i 1½ år. † 20/4 1896.
JONAS, * 14/1 1838. † 3/11 1854
ANNA, tv., * 21/2 1841. Bos. i Kyrkbacken. † 12/3 1925
OLOF ”NORD”, tv., * 21/2 1841. Emigr. t. N. Amerika
CARIN, * 20/4 1844                                          2S28
ERIC ”FLODMAN”, * 17/8 1846. Handelsbitr. Fl. t. Storunda, Sth. 1877
CHRISTINA, * 28/5 1849                                    (X3)5K42
BRITA, * 15/5 1852                                           3U19


—3Z31— 5).
16 JONAS SVENSSON, * 28/12 1818, s. t. torp. S. Jonsson i Mörtsjö, Hassela. G. 21/4 1851. Bonde i Mörtsjön 3. (Hem.-skatt. 8 pngl.) † 25/12 1883.
(X19) 7). CAROLINA ELISABET ALMGREN, * 26/5 1825. Infl. fr. Hälsingtuna sn, Häls.
GERTRUD CATHRINA, * 20/3 1852           39
SVEN ERIC, * 23/3 1854. † 27/7 1882
INGRID ELISABET, * 17/9 1856 6S8
JONAS, * 5/4 1866. Bos. i Mörtsjön

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *