Delsbo hopfällbart bord 1894

Carl Rudolphi fick patent på sitt hopfällbara pelarbord 1894


Vi efterlyser mer information och bild på det här pelarbordet. Har du tillgång till bordet och vet mer om patentet, får du gärna höra av dig.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Bordet, som utgör föremål för ifrågavarande uppfinning, är afsedt att kunna föras med och komma till användning under resor och vid liknande tillfällen och är detsamma för den skull anordnadt så, att det med lätthet kan tagas isär och hopläggas inom ett litet rum eller till en föga skrymmande packning, för att åter med samma lätthet ihopsättas vid begagnande.

Å bifogade ritning visas bordet hopsatt, sedt från sidan. Fig. 2 visar pelaren med bordsfötterna frånskilda det öfriga bordet och hoplagda. I fig. 3 framställes samma delar sedda uppifrån, utfälda. Fig. 4 visar bordsskifvan med underlag sedd uppifrån. Fig. 5 och 6 visa bordskifvan hoplagd.

Bordet är anordnadt på följande sätt. På pelaren A äro löst trädda klossen B, utgörande fäste för fötterna C, samt ofvanpå denne muttern D, som passar till gängorna E vid pelarens nedre ände. På samma ände finnes äfven fäst en rund bricka eller stos F med snedt affasad kant. Då fästet B skjutes nedåt på pelaren intill denna bricka, verkar brickans sneda kant på insidan af de i fästet vridbart fästa fötterna C, så att dessa fällas ut, såsom i fig. 1 och qvarhålles fästet B i detta läge af den på dess öfversida stödande, gängorna E påskrufvade muttern D. Då muttern åter lossas och fästet B skjutes uppåt, så falla fötterna C åter intill pelaren såsom i fig. 2. Vid pelarens öfre ände finnes en gängad tapp G, på hvilken kan fastskrufvas bordskifvans H underlag. Detta utgöres af en slå I, som vid hvardera änden är försedd med två på så sätt vridbart fästa armar K, att de hvardera, ifrån att vara fällda intill hvarandra i linie med slån I, kunna fällas ut i nästan rät vinkel mot densamma. Vid armarnes utkanter finnas uppstående lister L, tjenande till styrning för den mellan desamma nedlagda, i sig sjelf hopvikbara bordskifvan H. Denna är nemligen i sex delar, som sammanhållas af på skifvans undersida klistradt tyg.

PATENTANSPRÅK
1:o) Vid sådana hopfällbara bord, der fästet för fötterna utgöres af en på bordskifvans pelare (A) förskjutbar kloss (B), som, då bordet är uppfäldt, underifrån stödes af en på nedre änden af pelaren (A) fäst stos eller bricka (F), den anordningen, att ofvanför klossen (B), finnes en på pelaren (A) löst trädd mutter (D), för hvilken finnas motsvarande gängor (E) vid pelarens (A) nedre ände, i ändamål att, då bordet är uppfäldt, klossen (B) må stödas uppifrån af den gängorna (E) påskrufvade muttern (D).

2:o) Vid ett sådant bord, som angifves i patentanspråket 1:o), den anordningen, att underlaget till bordskifvan utgöres af 5 stycken slåar eller armar (K och I), af hvilka den ena (I) är löstagbart fäst vid pelarens (A) öfre ände och de 4 andra (K) vridbart fästa två och två vid ändarne af den förra (I).

Avskrift: Viveca SundbergEn bild från 1903 på fastigheten Skogshyddan, lånad från Delsbo/sockenbilder
Det är fotograf Carl Rudolphi med hustru Emili och dottern Ruth i barnvagnen

—18N74— Uppgifter ur Delsbo släktbok

71 Carl Pehrsson-Rudolphi, * 19/2 1853, s. t. torp. P. Johansson i V. Tolbo. G. 22/6 1878. Änkl. o. omg. 21/2 1903. Snick. i Sunnansjö, sen fotograf i Ede 2, Delsbo. † 30/4 1936,
30K1 Wilhelmina Josephina Margreta Hägglund, * 30/5 1835, d. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn 1, Delsbo. † 18/2 1900.
(R261) Emilia Elisabet Widmark, * 4/11 1868 i Österplana, Skarab. Infl. fr. Vintrosa, Ör., 1903. † 31/1 1920.
Amanda Brita Wilhelmina * 2/8 1879                    5M15
Ruth Emilia Elisabet * 9/5 1903. Utfl. t. Haverö 1931
Svea Ingeborg * 20/11 1904                               51N36
Carl Hugo * 6/9 1906. Emigr. t. Kanada 1927
Erik Elof * 12/3 1909, † 3/6 1911


HUDIKSVALLS NYHETER FREDAGEN DEN 28 AUGUSTI 1908
Avskrift: Viveca Sundberg

Olyckshändelse.

Då fabrikör Carl Rudolphi i Delsbo i går skulle afprofva ett nytt hyfveljärn i en hyfvelmaskin i sin snickerifabrik, råkade han ut för olyckan att få vänstra handens fingrar utom tummen afskurna. Hr Rudolphi som icke är olycksfallförsäkrad, reste in till Hudiksvalls lasarett, för erhållande af vård.


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *