Soldater i Ilsbo

Ilsbos soldater tillhörde Forsa kompani med samlingsplats i Rolfsta

Vilka var Ilsbos soldater? Vilka har deltagit i krig. Dom här fanns i Ilsbo släktbok

Hjälp oss med bilder och mer information om soldaterna


Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Militärisk ordlista.


Rysk – Svenska krig.


Hälsinge regemente historia.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Kompaniområdet omfattade nordöstra hörnet av Hälsingland med undantag av socknarna längs kusten, vilka ingick i båtsmanshållet. Av kompaniets 150 soldater fanns sålunda 59 i Forsa, 38 i Bergsjö, 16 i Norrbo, 9 i vartdera Hassela och Ilsbo, samt 19 i Bjuråker. Den sistnämnda socknen ingick även med 24 rotar i Delsbo kompanis område.
Uppgifter ur Bocken 1964/65

 

 

Soldat i Ilsbo 1682-1901.

Denna skrift behandlar de soldater i Ilsbo, som löd under indelningsverket 1682-1901, vilket Karl XI organiserade 1682. Ilsbo socken hade ansvaret för tio rotar – den tionde roten delades med Bergsjö socken, nämligen rote 134. Så småningom kom man att dela på rote 133 i stället för rote 134. Rotenumren i Ilsbo var 133-135 och 138-144. Rote 136 tillhörde Bjuråker och rote 137 delades mellan Bjuråker och Norrbo. Under årens lopp har 151 soldater blivit skrivna för Ilsbo. Med en rote menades från början, att två hemman skulle försörja en soldat. I verkligheten fanns fler soldater, då uppgifter saknas för åren 1696-1711. Under Karl XII:s härjningar blev Ilsbo soldaterna skrivna under andra rotenummer, men de skrivs under de ursprungliga.

 

Innehållsförteckning.

Sid 346-348             Namnregister över soldater i Ilsbo i bokstavsordning.

Sid 349-387             Soldater i Ilsbo och deras befattning, öde och ev. släkt.
Uppgifter hämtade från Erik Wickbergs arkiv i Gävle stadshus, krigsarkivet i Stockholm, Landsarkivet i Härnösand, filmrullar från Gävle stadsbibliotek samt pastorsexpeditionen i Ilsbo.

Uppgifterna om indelningsverket är tagna ur ”Soldat i Hedesunda” av Tore Larsson med dennes vänliga medgivande.
Jan Englund

Uppgifterna ur Ilsbo släktbok har renskrivets av Viveca Sundberg

 

 

Namnregister                                          Soldat i Ilsbo

140  Alm Anders Andersson                    134  Jöransson Olof

139  Alm Jacob Olofsson                          144  Knutsson Per

143  Andersson Per                                  135  Kreutz Jonas Erik Persson

139  Bagge Thomas Andersson             143  Kämpe Mårten Michelsson

140  Bagge Olof Olofsson                        134  Klingvall C. H.

139  Bagge Olof Persson                         135  Larsson Pål

138  Beckman Johan Ersson                    134  Lind Anders Andersson

134  Bere Jonas Jonsson                          138  Lind Anders Andersson

135  Berg Lars Jonsson                            139  Lind Erik Eriksson

139  Berg Jöns Larsson                            139  Lind Jonas Svedman

135  Berg Olof Olofsson                           138  Lind Jonas svensson

141  Bergbom Nils Persson                     140  Lindberg Jöran Jöransson

135  Bergström Lars Jonsson                   139  Lindberg Hans Tomasson

135  Bergström Per Jonsson                    138  Lustig Olof Jöransson

135  Bergström Per Nilsson                     134  Löf Olof Engström

135  Bergström Jonas Persson                141  Löf Lars Olof Persson

140  Biörsson Hans                                  142  Lönn Erik Nilsson

144  Björk Jonas Eriksson                        134  Marche Per Matsson

140  Björk Jonas Eriksson                        144  Modig Hans Persson

140  Björk Karl Gustafsson                      142  Mårtensson Anders

141  Blank Jonas Danielsson                    141  Mört Nils Olofsson

143  Boj Olof Jonasson                            134  Nordlöf Anders Nilsson

134  Brant Erik                                          138  Nääs Lars Nilsson

135  Broman Anders Larsson                 135  Olofsson Hans

141  Brask Joen Larsson                         138  Olofsson Jonas

133  Djerf sven Gustaf Wester                138  Olofsson Per

138  Elephant Jacop Jonsson                   134  Persson Anders

138  Elephant Michael Olofsson             133  Persson Olof

133  Ersson Johan                                      143  Phoenix Jon Persson

139  Falk Anders Andersson                     143  Phoenix Jonas Olofsson

142  Falk Per Jonsson                                 143  Phoenix Per Persson

144  Floberg Erik Jöransson                     143  Phoenix Anders Eriksson

141  Floberg Per Nilsson                          143  Phoenix Per Persson

144  Floberg Olof Olofsson                      143  Pfeiff Per

144  Floberg Olof Persson                       138  Prins Jonas Persson Quick

140  Floman Per Olofsson                        138  Printz Anders Johansson

139  Forslöf Jöns Andersson                    135  Psalm Olof Jacobsson

142  Frisk Lars                                            133  Quick Olof Nilsson

133  Grön Gustaf                                       143  Quick Per Olsson

142  Gumse Olof Persson                        133  Rask Anders Andersson

143  Hagtorn Per Ferdinand                    141  Rickman Fredrik Jacob

141  Hane Johan Carlsson                       134  Ring Jonas Jonasson

141  Hane Erik Larsson                           140  Ring Anders Persson Rönn

141  Hane Erik Nilsson                            142  Rönn Jonas Jonasson

141  Hane Anders Olofsson                    142  Rönn Nils Nilsson

141  Hane Per Nilsson                             143  Rönn Per Persson

141  Hane Erik Persson                           134  Sjödin Anders Jonsson

135  Hasselgren Thomas Olofsson       138  Skarp Hans Jonsson

144  Holm Johan Axel Persson               134  Slut Anders Andersson

143  Holst Karl Johan                               141  Stor Jon Rolfsson

134  Hägerlod Per Eriksson                     138  Sturk Erik Andersson

134  Hägerlo Nils Johansson                   138  Sturk Olof Olofsson

134  Hägerlo Nils Johansson                    141  Säll Jonas Eriksson

134  Hägerlo Mats Matsson                      134  Säll Olof Persson

134  Hägerlo Olof Michelsson                   134  Söderberg Olof Persson

142  Hägg Per Persson                               134  Söderberg Per Persson

143  Hägg Per Johansson                          133  Söderman Johan Eriksson

135  Hägg Per Persson                              133  Söderman Erik Larsson

133  Jonsson Daniel                                  133  Söderman Nils Larsson

133  Jonsson Per                                       133  Söderman Olof Persson

139  Jöransson Bertil                               141  Söderström Jonas Olsson

140  Jöransson Mats                               138  Söm Per Olsson

133  Tagg Johan Johansson                   135  Udd Jonas Olofsson

143  Tall Johan Andersson                     143  Wigg Jonas Olofsson

138  Tall Jon Larsson                              139  Wik Johan Wiktor

141  Tapper Johan Eliaesson                139  Wik Erik Norberg

133  Thorell Anders Israelsson             133  Wästman Erik Andersson

143  Tingelöf Sven                                  133  Wästman Jonas Svensson

144  Tingelöf Svante Jonsson               144  Zouav Emanuel Forsman

144  Tingelöf Olof Svensson                142  Åkerberg Per Eriksson

141  Tjerneld Daniel                               142  Åkerberg Olof Olofsson

139  Tång Jonas Eriksson                       142  Åkerberg Sven Olofsson

139  Tång Sven Jonsson                         142  Åkerberg Hans Andersson

135  Udd Anders                                     142  Östlin Lars Ersson

135  Udd Erik Eriksson                           142  Östlin Svante Svensson

135  Udd Jonas Karlsson

 

 

Soldat i Ilsbo rote 133

Rote 133 Soldat i Ilsbo

1682-1687               Daniel Jonsson

1687                        Olof Persson

1709-1718               Wästman Jonas Svensson

1719                        Johan Ersson

1719-1720               Per Jönsson

1720-1721               Wästman Erik Andersson

1721-1722               Per Jönsson

1722-1740               Söderman Olof Pehrsson

1740-1742               Söderman Nils Larsson

1743-1748               Vakant

1748-1759               Söderman Erik Larsson

1759-1779               Söderman Johan Eriksson

1779-1801               Tagg Johan Johansson

1802-1809               Quick Olof Nilsson

1809-1813               Grön Gustaf

1813-1815               Vakant

1815-1846               Rask Anders Andersson

1846-1872               Thorell Anders Israelsson

1873-1899               Djerf Sven Gustaf Wester


Rotehemmen 1682: Västtjär nr 3 (Sven Olsson) och Hogland nr 5 (Jöran Gyntesson)


1682-1687 Daniel Jonsson
Musketerare här 1682. I krigstjänst 1666. Född i Uppland. Död 1687. Bosatt i Västtjär.


1687- Olof Persson
Musketerare här 1687. Nämnes även 1695. Bosatt i Västtjär.


1709-1718  Jonas Svensson WÄSTMAN
Antagen som soldat här i oktober 1709 som nr 82. Född i Ilsbo ca 1685.
Kan läsa. Kan intet hantverk. Bevistade fälttåget i Norge 1718. Död i Norge den 29/9 1718.


1719 Johan Ersson
Antagen som soldat här i juni 1719. Rymde den 27/6 1719 vid Viggbyholms läger.


1719-1720 Per Jönsson
Bonde i Hogland nr 1. Inskriven som soldat den 10/12 1719. Avgång den 18/12 1720, då han inställde för sig nedanstående soldat Wästman. Åter inskriven den 13/6 1721, avgången den 30/1 1722, då han inställde för sig nedanstående soldat Söderman.

Per Jönsson 1678- 25/5 1736
Annika Johansdotter 1680- 12/5 1764
Anna1718- 3/11 1740


1720-1721  Erik Andersson WÄSTMAN
Antagen som soldat här den 18/12 1720. Igenkänd som rymmare från
Dalregementet och dit avlevererad den 13/6 1721.

1721-1722 Per Jönsson. Se ovan!


1722-1740  Olof Pehrsson SÖDERMAN
Antagen som soldat här den 30/1 1722. Då som nr 82. Ändrat rotenummer den 27/9 1728 till nr 133. Kallad SÖDERBERG som soldat nr 134 1709-1715, och 1743-1744 nr 139 som BAGGE. Familjeförhållanden och övrigt se rote 134!


Soldat i Ilsbo rote 133

1740-1742  Nils Larsson SÖDERMAN
Antagen som soldat här den 9/6 1740. Född ca 1714 i Ilsbo. Kan intet
hantverk. Död den 13/10 1742 vid Degerby, Åland i Svensk-ryska kriget
1741-1743.


1743-1748 VAKANT


1748-1759 Erik Larsson SÖDERMAN 
Antagen som soldat här den 15/6 1748. Kommenderad 1751 på skansarbete Helsingfors. Bevistade fälttåget i Pommern, där han blev dödsskjuten den 30/9 1759.
Från Bergsjö. Son till krono båtsman Lars Olofsson och Gertrud Persdotter. Vigd den 5/12 1756 med Margareta Persdotter, dotter till bonden Per Olofsson och Karen Jonsdotter i Västtjär nr 3.

Erik Larsson Söderman 26/3 1729-30/9 1759
Margareta Persdotter 1733
Karen 24/9 1758-21/1 1759 


1759-1779 Johan Eriksson SÖDERMAN 
Antagen som soldat här den 8/12 1759. Längd 173 cm. Till rote 134 den 21/6 1779 ”efter skedd rotejämkning”. Avsked den 28/6 1787 som sjuk och svag. Oförmögen att göra tjänst. Kyrkväktare i Ilsbo.
Bosatt i Hogland. Född i Rogsta. Gift 1:a gången med Kerstin Persdotter från Jättendal, och 2:a gången den 28/10 1781 med Brita Ersdotter, dotter till bonden Eric Olofsson och Malin Olofsdotter i Berge nr 4.

Johan Eriksson Söderman 15/10 1737
Kerstin Persdotter 1737-5/2 1781 

Per  1758 F. i Rogsta ”Hägg” Se  soldat nr 143!
Eric  6/9 1760. F. i Ilsbo
Johan  7/11 1763
Karen 22/2 1767
Kierstin 29/12 1769-17/8 1770
Kierstin 26/3 1772
Anna  8/7 1775-9/7 1775 

Johan Eriksson Söderman 15/10 1737-14/7 1794
Brita Eriksdotter 20/8 1754- 4/8 1801
Olof  29/8 1782-14/4 1784
Olof  10/8 1786
Magdalena 14/2 1792-20/2 1820 

Rotehemman efter rotejämkning 1779: Yttre 1 och 4 i Bergsjö. Hogland 4 och 5.

Rote 133 forts nästa sida.


1779-1801 Johan Johansson TAGG 
Överförd hit den 10/9 1800 genom rotejämkning från Yttre, Bergsjö. Bevistat fälttåget i Finland 1788-1790 och har tjänt hela kriget med utmärkt beröm. Avsked den 19/9 1801 ”som ganska bräcklig och oförmögen till krigstjänst, samt anmäld till underhåll.
Bosatt i Hogland. Vigd den 4/1 1781 med Helene Persdotter, dotter till soldat nr 134 Per Hägerlod Och Görlin Persdotter i Östanå.

Johan Johansson TAGG  1758- 23/12 1830. Född i Jättendal.
Helena Perdotter 9/9 1759-13/1 1844
Margreta  7/8 1782-26/8 1782 . F. i Ilsbo
Gölin  2/11 1784. F. i Yttre, Bergsjö.
Johannes 1/7 1787-15/7 1787 . Familjen till Bergsjö.
Anna 6/1 1792
Johan 16/1 1795. ”Tagg”
Per 16/5 1797


1802-1809  Olof Nilsson QUICK
Antagen som soldat här den 11/6 1802. Längd 170,5 cm. Kom. till Drottningholm 1807. Bevistade 1808-1809 års fälttåg mot Ryssland i Finland, och blev vid affairen i Oravais svårt blesserad i höften. Avsked den 14/10 1809 som invalid och anmäld till underhåll. Tjänst med beröm.
Bosatt i Hogland. Vigd 1811 i Bergsjö med Julian Johansdotter, kallad Gölin, dotter till soldat nr 133 Johan Tagg och Helena Persdotter i Hogland, tidigare bosatt och född i Yttre, Bergsjö. Olof Quick är son till förre soldaten nr 141, sedermera bonden i Östanå sub 3 Nils Olofsson Mört och Karen Ersdotter.

Olof Nilsson Quick 8/12 1781- 23/4 1823
Juliana Johansdotter  2/11 1784- 9/3 1828
Karin 15/11 1812
Johannes 15/11 1815
Nils 8/2 1819- 27/3 1822
Pehr 10/3 1822


1809-1813  Gustaf GRÖN Soldat i Yttre, Bergsjö.


1813-1815 VAKANT


1815-1846  Anders Andersson RASK
Antagen som soldat här den 28/5 1815. Längd 168 cm. Bevistat åtskilliga kommenderingar, bl. a. Drottningholm. Avsked den 22/6 1846. Allmän kroppssvaghet. Tjänt med beröm och anmäld till underhåll.
Bosatt i Hogland. Son till bruksarbetare Anders Stockberg vid Strömsbruk i Harmånger. Gift 1:a gången den 19/5 1818 i Harmånger med Brita Jonsdotter från Vattlång, Harmånger, dotter till torparen Jonas Persson. Gift 2:a gången den 24/11 1843 med Magdalena Johansdotter från Annsjön, Bergsjö.

Anders Andersson Rask 24/1 1794
Brita Jonsdotter 17/9 1790- 7/2 1843
Anders 14/9 1818
Jonas 24/4 1821
Pehr Erik 26/8 1823
Margreta  28/9 1825
Olof 9/10 1827
Kjerstin  25/10 1829
Brita Helena  6/12 1832- 8/8 1833
Hans 20/5 1836- 24/3 1837

Anders Andersson Rask 24/1 1794-18/8 1852
Magdalena Johansdotter 1/10 1809-1/9 1870
Johannes  31/8 1844
Hans  24/10 1848

Soldat i Ilsbo rote 133


1846-1872 Anders Israelsson THORELL 
Soldat i Yttre, Bergsjö. Rotehemman 1853: Yttre nr 1, sl, 5, i Bergsjö och Hogland nr 4 och 5.


1873-1899  Sven Gustaf Wester DJERF
Antagen som soldat här den 24/4 1873. Längd 165,5 cm. Avsked den 30/8 1899 för kronisk reumatism. Tjänt väl. Underhåll på expektans.
Bosatt i Hogland. Son till förre soldaten nr 84 Nils Erik Wester och Sigrid Svensdotter i Norrbo. Vigd den 1/5 1880 med Margreta Ersdotter från Bjuråker.

Sven Gustaf Wester Djerf  6/5 1855
Margreta Ersdotter 14/9 1860
Erik Olof 8/9 1879. Oä
Karl Johan  5/8 1882
Sigrid Margareta  21/11 1884
Viktor August  20/2 1887- 25/9 1888.  Avflyttat till Hög 1897
Per Adolf  25/1 1891
Fredrik Wilhelm
Emanuel  22/12 1895

 

 

Soldat i Ilsbo rote 134

Rote 134 Soldat i Ilsbo

1682                      Anders Persson

1709-1715              Söderberg Olof Persson

1716                       Olof Jöransson

1716-1718               Söderberg Per Persson

1719-1727               Hägero (Hägerlo) Nils Johansson

1728-1742               Hägerlo Mats Matsson

1743-1746               Hägerlo Olof Michelsson

1746-1774               Hägerlod Per Eriksson

1775                       Vakant

1776-1779               Tagg Johan Johansson

1779-1787               Söderman Johan Ersson

1788-1808               Marche Per Matsson

1808                      Slut Anders Andersson

1809-1822               Säll Olof Persson

1822-1840               Nordlöf Anders Nilsson

1841-1851               Berg Jonas Jonsson

1852-1863               Ring Jonas Jonsson

1863-1864               Indragen till underofficerslön

1864-1867               Klingvall C. H.

1867-1874               Löf Olof Engström

1875-1881               Lind Anders Andersson

1882-1890               Sjödin Anders Jonsson

1890-1894

1894-1904               Brant Erik

Rotehemman 1682: Kyrkbyn nr 4 i Bergsjö (Olof Andersson) och Östanå nr 2 (Olof Ersson.)


1682-                     Anders Persson Soldat i Kyrkbyn, Bergsjö.


1709-1715  Olof Persson SÖDERBERG
Antagen som soldat här i oktober 1709 som nr 83. Kommenderad till Mismar 1715. Fången i Stralsund den 27/12 1715. Hemkommen över Collberg 1722, och då soldat under rote 133 den 30/1 1722 som nr 82 under namnet Söderman. Kan läsa i bok. Avsked i juni 1740 vid rote nr 133. Antagen åter i nödfall som nr 139 den 17/3 1743 under namnet Bagge. Definitivt avsked den 12/12 1744. Skräddare. Bevistat kampanjen mot Danmark 1710 och 1711. Även varit med i aktion vid Gadebusch. Varit på ett parti mot ryssen 1714. Bevistat Stralsunds belägring, därest han blev fången, blesserad av trenne kulor och ett hugg i vänstra handen. Född i Ilsbo.
Bosatt i Näset. Gift 1:a gången med Anna Jonsdotter, 2:a gången med Brita Olofsdotter, den 25/10 1761 från Berge.

Olof Persson Söderberg 1685
Anna Jonsdotter 1699- 26/4 1759
Jonas   1727
Margreta  3/12 1739

Olof Persson Söderman 1685- 7/6 1764
Brita Olofsdotter  1726- 18/8 1777
Anna        –  23/11 1762


1716 Olof Jöransson
Bonde i Hogland nr 5. Inskriven den 26/5 1716. Lejt för sig nedanstående soldat.


Soldat i Ilsbo rote 134


1716-1718  Per Persson SÖDERBERG
Antagen som soldat här den 28/5 1716 som nr 83. Ogift. Kan läsa.Född i Ilsbo. Död på fjället den 28/12 1718 i kriget mot Norge. 23 år


1719-1727 Nils Johansson HÄGERLO 
Antagen som soldat här i juni 1719. 20 år. Då som nr 83. Hälsing. Ogift. Fått en ny musköt och bajonett. Avsked den 21/10 1727.


1728-1742 Mats Matsson HÄGERLO
Soldat i Bergsjö. Dit från Lövsta socken i Uppland. Död 1742 7/9.


1743-1746  Olof Michelsson HÄGERLOSoldat i Bergsjö?


1746-1774 Per Eriksson HÄGERLOD
Antagen som soldat här den 4/4 1746. Längd 167 cm. Vicekorpral. Avsked den 6/9 1774, såson förlamad i kronans tjänst. Anmäld till dubbelt underhåll. Kyrkvaktare i Ilsbo. Tjänstgjort i Pommern.
Bosatt i Östanå. Född i Bergsjö som son till bonden Erik Larsson och Helena Ersdotter i Västertanne. Vigd den 8/10 1747 i Bergsjö med Gölin Persdotter, dotter till bonden Per Persson och Kerstin Persdotter i Östertanne.

Per Eriksson Hägerlod 1723- 2/2 1788
Görlin Persdotter 1722- 7/2 1786
Erik  8/11 1748
Cherstin  13/9 1751- 3/3 1758
Per  10/2 1755. ”Larm”
Helena  9/9 1759

1775 VAKANT


1776-1779 Johan Johansson TAGG 
Se rote 133! Antagen som soldat här den 23/5 1776. Till rote 133 den 21/6 1779.


1779-1787 Johan Ersson SÖDERMAN 
Se rote 133! Från rote 133 den 21/6 1779. Avsked den 28/6 1787.


1788-1808  Per Matsson MARCHE
Rotehemman 1783: Hogland nr 1, 3, sub 3. Antagen som soldat här 1788. Längd 174 cm. 1800 underofficerskorpral. Till Södertälje kanal 1807 på kronoarbete. Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809, varunder han blesserats i slaget vid Oravais och levde blott tre dagar. Begravd i Uleåborg, Finland. Ett ben avskjutet.
Bosatt i Hogland. Från Bergsjö 1788. Vigd den 23/10 1791 med pigan Karin Hansdotter från Forsa.

Per Matsson Marche 17/2 1768- 24/9 1808
Karin Hansdotter 1759- 24/4 1831
Pehr 1789- 11/8 1811 Född i Bergsjö.
Sigrid  25/10 1792. Född i Ilsbo
Hans  26/8 1796 – 6/12 1837 Skjuten
Ingrid  20/2 1799
Olof  27/10 1801
Matthias = Matts  4/8 1807


1808  Anders Andersson SLUT
Vargeringskarl, insatt den 22/12 1808. Född i Bjuråker på 1790-talet. Död den 23/12 1808 i fältsjuka i kriget mot Ryssland i Finland. Rotehemman 1805: Hogland nr 1, 3, s3, 4 och 5.

Soldat i Ilsbo rote 134


1809-1822 Olof Persson SÄLL 
Antagen som soldat här 1809. Längd 173 cm. Bevistat fälttåget mot Norge 1813-1814. Avsked den 14/5 1822 p.g. av oförmögenhet i kronans tjänst.
Bosatt i Hogland. Son till torparen Per Ersson och Kerstin Ersdotter i Forssa, Harmånger. Vigd den 22/11 1811 med Ingrid Jonsdotter, dotter till bonden i Hogland nr 1 Jonas Olofsson Berg och Karen Jacobsdotter.

Olof Persson Säll 19/5 1791- 9/7 1853
Ingrid Jonsdotter 22/1 1786- 26/11857
Greta 26/11 1806- 11/12 1806 oä.

Fader Per  Gabrielsson i Västtjär 2

Pehr  28/11 1812
Olof   25/6 1818
Jonas 25/6 1818- 11/3 1819
Jonas 30/10 1827


1822-1840  Anders Nilsson  NORDLÖF
Antagen som soldat här den 7/9 1822. Längd 186 cm. Avsked den 8/7 1840 p.g.a. skada vid arbetskommenderingen vid Hjälmare kanal. Oförmögen att arbeta. Anmäld till underhåll. Bosatt i Hogland. Vigd den 20/11 1825 med Margta Persdotter från Gåsbacken nr 1 i Delsbo, dotter till Per Olofsson.

Anders Nilsson Nordlöf 16/2 1800
Margta Persdotter 3/6 1800- 27/5 1860
Anna Brita  29/1 1826- 1/1 1831
Ulrika Catharina  28/9 1828
Brita  10/11 1831
Nils Gustaf  30/6 1833- 27/8 1836
Anders 3/7 1836
Nils Gustaf  19/6 1841

Omqift den 21/6 1865 med Sara Jacobsdotter Alm, dotter till soldat nr 139 i Berge Jocob Alm och Margta Larsdotter. Änka efter bonden Sven Jönsson i Berge ss 3. Anders Nilsson Nordlöf är son till soldat nr 142 Nils Nilsson Rönn och Anna Olofsdotter Roth i Västtjär.

Anders Nilsson Nordlöf 16/2 1800- 9/1 1871
Sara Jacobsdotter Alm  9/5 1821- 25/11 1871
Barnlösa


1841-1851 Jonas Jonsson BERG 
Antagen som soldat här den 2/4 1841. Längd 170,5 cm. Avancerat till vicekorpral.
Bosatt i Västtjär. Son till bonden i Hogland nr 1 och ”Kullen” Jon Jonsson Eng och Maria Hansdotter. Vigd den 23/1 1842 med Margta Olofsdotter, dotter till torparen Olof Ersson och Brita Ersdotter i Hogland nr 5.

Jonas Jonsson Berg 11/2 1821-25/10 1851
Margta Olofsdotter  23/2 1817- 8/1 1904. Omgift.

Maria 6/2 1843
Brita  6/5 1844
Margareta  10/5 1847


Soldat i Ilsbo rote 134

1852-1863  Jonas Jonsson RING
Antagen som soldat här den 26/6 1852. I.ängd 178 cm. Vicekorpral 1860. 3:e furir den 25 / 6 1863. Avsked den 17/2 1864.
Bosatt i Berge. Född i Delsbo. Vigd den 7/10 1850 med Kjerstin Eriksdotter från Delsbo.

Jonas Jonsson Ring 16/2 1829
Kjerstin Eriksdotter 17/9 1818. Familjen till Bergsjö den 23/7 1863.
Margta 17/2 1848. Född i Delsbo
Jonas  25/6 1852
Christina  30/6 1856. Född i Ilsbo
Brita 5/10 1858. Född i Ilsbo


1863-1864 Rotelönen indragen till underofficerslön.


1864-1867 C. H. KLINGVALL
Rotelönen anslagen till ”spel i nummer”. Regementsmusiken? Ej bosatt i Ilsbo.


1867-1874  Olof Engström LÖF
Rekryt. Antagen som soldat här 1867. Kasserad den 22/6 1874 för liderlighet. Längd 168 cm.
1869 17/4 Varnad för bortovaro utan permission.
1869 9/5 3 dygns vaktarrest för fylleri.
1869 5/7 10 dygns vaktarrest för fylleri.
1871 15/8 5 dygns mörk arrest för fylleri.
1871 2/12 10 dygns arrest med mistning av sängkläder för fyll.
1874 15/6 4 dygns ljusarrest för fylleri, vilken bestraffning LÖF dock i brist på tillgänglig arrestlokal ännu ej kunnat undergå.

Olof Engström Löf 13/1 1841. I Harmånger
Christina Sundberg 10/5 1845. I Haparanda
Olof Alfred 29/10 1866. Född i Hälsingtuna
Hilda Elisabet  12/12 1868- 2/2 1869. Född i Ilsbo
Hilda Elisabet 19/2 1870
Anna Christina  29/9 1872
Sophia 11/12 1874
Johan August 18/4 1877. Född i Jättendal

Bosatt i Hogland. Familjen till Jättendal den 17/10 1877.


1875-1881 Anders Andersson LIND 

Rotehemman 1881: Hogland nr 1, sl, ssl, 3, s3, ss3. Antagen som soldat här den 14/9 1875. Längd 164 cm. Avskedad den 25/6 1881 för sjuklighet. Tjänt väl.
Bosatt i Hogland. Vigd den 3/11 1878 med Karin Ersdotter från Bjuråker.

Anders Andersson Lind 6/2 1856. Norrbo
Karin Ersdotter 29/4 1858. Bjuråker
August 2/2 1881. Född i Ilsbo

Familjen till Nordamerika den 25/5 1882.


Soldat Ilsbo rote 134

1882-1890  Anders Jonsson SJÖDIN
Antagen som soldat här den 9/10 1882. Längd 168 cm. Avsked den 5/9 1890 för organiskt hjärtfel. Tjänt väl. Bosatt i Hogland. Vigd den 15/4 med Kristina Jonsdotter.

Anders Jonsson Sjödin 17/2 1865. Hälsingtuna
Kristina Jonsdotter 19/8 1865. Hälsingtuna
Hanna Maria  9/6 1888. Född i Hälsingtuna
Johan  8/5 1891. Född i Ilsbo

Familjen till Hälsingtuna 15/9 1891.


1890-1894 VAKANT?


1894-1904  Erik BRANT Soldat i Bergsjö.

 

Soldat i Ilsbo rote 135

Rote 135 Soldat i Ilsbo

1682                      Påhl Larsson

1709-1715            Berg Lars Jonsson

1716                       Berg Olof Olsson

1716-1718               Boman Anders Larsson

1718-1719               Hasselgren Thomas Olofsson

1719-1720               Hans Olofsson

1721-1728               Psalm Olof Jacobsson

1728-1741               Bergström Jonas Persson

1742                        Bergström Lars Jonsson

1743-1744               Bergström Per Nilsson

1744-1748               Vakant

1748-1774               Bergström Per Jonsson

1775-1792                 Udd Jonas Olofsson

1792-1798               Udd Erik Eriksson

1798-1800               Vakant

1800-1813               Udd Jonas Karlsson

1813-1836               Udd Anders

1837-1870               Hägg Per Persson

1870-1897               Kreutz Jonas Erik Persson


Rotehemman 1682: Västtjär nr 2 (Sven Persson) och Västtjär nr 4 (Anders och Olof Persson).


1682- Larsson Påhl
Var musketerare här 1682. Antagen i krigstjänst 1673. Bosatt i Västtjär. Född i Ilsbo. Nämnes ännu 1695.


1709-1715  Lars Jonsson BERG
Antagen som soldat där i oktober 1709. Då som nr 84. Kan läsa men icke
skriva. Kan skräddarhantverk. Kommenderad till Wismar 1715. Död i Stralsund den 27/12 1715. Född i Ilsbo.


1716 Olofsson BERG 
Instäld den 2/6 1716. Ende bondesson. Avsked den 24/6 1716. Instälde för sig nedanstående soldat.


1716-1718 BROMAN Anders Larsson
Antagen som soldat här den 24/6 1716 som nr 84. Född c:a 1695 i Torshälla. Avancerat till korpral nr 97 1718. Ersatt med nedanstående soldat.


1718-1719  Thomas Olofsson HASSELGREN
Antagen som soldat här den 17/1 1718 som nr 84. Avsked den 19/12 1719 p.g.a. förfrusen, har mist höger halva foten under återtåget från Norge.
Gift med Helena Pålsdotter från Nordanbro, Hassela.

Thornas Olofsson Hasselgren 16..
Helena Pålsdotter 16..
Jacob 1721
Karin 1724
Margta 1731


1719-1720  Olofsson Hans
Bonde i Berge nr 3. Inskriven i oktober 1719. Avgången den 24/4 1720 Instält för sig sonen Olof Hansson-Hasselgren den 24/4 1720. Lika med nr 77. Osäker uppgift.

Soldat i Ilsbo rote 135

1721-1728  Olof Jacobsson Psalm
Antagen som soldat här den 15/9 1721. Född ca 1681 i Söderrnanland. I krigstjänst ca 1710. Avsked den 27/9 1728 såsom gammal, sjuk och oförmåga till vidare krigstjänst.


1728-1741 Jonas Persson BERGSTRÖM 
Antagen som soldat här den 27/9 1728. Bevisade fälttåget mot Ryssland 1741. I krigstjänst 1721. Död den 3/12 1741 i Parno, Finland. Gift. Bosatt i Västtjär.

Jonas Persson Bergström 1705- 3/12 1741
Cherstin Ersdotter 16.. -17..
Per  1722. ”Bergström” se soldat 135 1748-1774!
Erik  1732
Cherstin 30/12 1737- 28/3 1740


1742  Lars Jonsson BERGSTRÖM
Antagen som soldat här den 14/4 1742. Död den 13/11 1742 på Åland i kriget mot Ryssland.
Bosatt i Västtjär, Hälsing.

Lars Jonsson Bergström 1705-13/11 1742
Olof  1730- 29/6 1743
Nils  1733- 29/6 1743


1743-1744  Per Nilsson BERGSTRÖM
Antagen som soldat här den 17/3 1743. Tidigare soldat nr 141 under namnet Hane. Avsked den 12/9 1741 från rote 141, men nu kort tid i tjänst här i rote 135. se rote 141!
Son till Nils Halvarsson och Kerstin Karlsdotter Brunflo, Jämtland. Soldat den 1/6 vid Alfta kompani som nr 84 vid namn Floberg. Transporterad den 20/11 1719 till Livkompaniet som nr 88 under namnet Hane, samt den 27/9 1728 till nr 141. Återtransporterad den 10/10 1728 till Livkompaniet, nr 31 under namnet Floberg, enär flyttning därifrån ”icke skett med vederbörande rotens och (Hanebos) sockennämnds bifall, och dessa därför den 5/10 1728 begärt ändring. Avgången den 31/3 1729 till Livkompaniet men den 10/4 1730 ånyo transporterad hit till kompaniet som soldat nr 88 under namnet Hane, enligt krigskollegiets resolution av den 26/2 1730, samt omedelbart transporterad från nr 88 (141). Avsked den 12/9 1741. Återinträdd den 17/3 såsom soldat här under namnet Bergström. ”Antagen i nödfall” Avsked den 12/12 1741. ”Som det intygas att han både nu och tillförne tjänt ganska väl, samt att han år 1714 bevistat attacken vid Hangö udd 1714 och 1715 på Åland, jämväl sedermera varit med till Finland, Västerbotten och Bohuslän på 1840-talet, så rekommenderas han för sin fattigdom till underhåll.”

Familjeförhållanden, se rote 141!


1744-1748 VAKANT


1748-1774  Per Jonsson BERGSTRÖM
Antagen som soldat här den 6/9 1748. Längd 171 cm. Avsked den 6/9 1774. Anmäld till enkelt underhåll.
Bosatt i Västtjär. Son till soldat nr 135 Jonas Persson och Cherstin Erdotter i Västtjär.

Per Jonsson Bergström 1722- 17/9 1785
Margeta Svensdotter  1727- 18/4 1795
Helena  9/9 1755
Sven 1/9 1763


1775-1792 Jonas Olofsson UDD
Antagen som soldat här den 7/2 1775 längd 174,5 cm. Sjuk. Avsked den 15/6 1792.
Bosatt i Hogland. Son till bonden Olof Andersson och Brita Persdotter i Hogland nr 1. Bonde 1768-1775. Vigd den 6/11 med Helena Olsdotter från Yttre, Bergsjö.

Jonas Olofsson Udd 14/6 1743-19/4 1803
Helena Olsdotter  21/9 1738- 24/9 1811
Olof 11/2 1764- 20/12 1764
Anders 18/11 1767
Olof  4/5 1777. ”Murén”


1792-1798  Erik Eriksson UDD
Antagen som soldat här den 22/6 1792. Längd 174 cm. Drunknade i Sävsjön, Ilsbo 1798. Rån Rogsta.
Bosatt i Berge. Vigd den 2/1 1797 med Karen Persdotter, dotter till soldat nr 141 Per Eriksson Åkerberg och Kerstin Jonsdotter i Östanå.

Erik Eriksson Udd 1773- 20/11 1798
Karen Persdotter 8/9 1765- 12/12 1833. Omgift.
Eric 15/11 1797- 19/3 1807
Pehr 18/7 1799


1798-1800 VAKANT


1800-1813  Jonas Karlsson UDD

Rotehemman 1781: Hogland nr 2, Berge nr 1, s2, 4.

Rotehemman 1805: Hogland nr 2, Berge nr 1, sl, 4.

Antagen som soldat här den 4/7 1800. längd 173,5 cm. Avsked den 5/2 1813 för lungsot och rosen i benet. Kommenderad till Södertälje kanal 1807. Bosatt i Östanå. Vigd 1808 i Hälsingtuna med Cherstin Nilsdotter, dotter till båtsman Nils Bohjort.

Jonas Karlsson Udd  1772- 2/2 1832
Cherstin Nilsdotter 1765-2/4 1837
Carl 16/2 1804


1813-1836 Anders UDD 
Antagen som soldat här den 19/3 1813. längd 173 cm. Bevistat fälttåget i Finland 1809 och Norge 1813-1814. Avsked den 4/7 1836 för sjuklighet. Underhåll på expektans. Kyrkväktare i Ilsbo.
Bosatt i Berge. Född i Njutånger. Vigd den 1/11 1812 med Catharina Ersdotter, dotter till soldat nr 139 i Berge Erik Lind och Margeta Johansdotter.

Anders Udd  30/6 1791- 8/3 1866
Catharina Ersdotter 10/5 1784- 7/9 1870
Eric 11/1 1814
Margta 6/8 1816- 29/9 1835
Karin 15/11 1818
Brita  28/7 1821


Soldat i Ilsbo rote 135

1837-1870  Per Persson HÄGG
Antagen som soldat här den 4/7 1837. Avsked den 27/6 1870 p.g.a. läkarintyg. Tjänt utmärkt troget och väl. Underhåll. 180 cm.
Bosatt i Berge. Son till soldat nr 143 i Västtjär Per Hägg och Helena Olsdotter. Vigd den 14/11 1841 med Margta Jacobsdotter, dotter till soldat nr 139 i Berge Jacob Alm och Margta Larsdotter.

Per Persson Hägg 19/7 1815-26/3 1884
Margta Jacobsdotter  21/12 1815- 24/1 1895
Per  21/4 1845. ”Hägg” Se soldat nr 142!
Margareta  21/10 1846
Olof 14/5 1849-30/5 1849
Helena Katarina 5/7 1852
Brita Stina 12/6 1855- 8/11 1855
Lars Olof  1856- 19/11 1856
Brita Christina 26/10 1862-18/11 1862 


1870-1897  Jonas Erik Persson KREUTZ
Antagen som soldat här den 19/12 1870. Längd 167 cm. Korpral 1897. Interimavsked den 26/3 1897 för civilt yrke. Tjänt väl. Kommenderad till Karlsborg 1874 och Sångamo 1881. Civil som socknens ”allt i allo.” Fjärdingsman.

Rotenummer 1881: Hogland nr 2, s2, Berge nr 1, sl, 2, 4, s4.

Son till Catharina Jonsdotter Björk från Västtjär ss 3. Fader okänd. Bosatt i Berge. Vigd 2/12 1877 med Christina Berglund, dotter till husmannen i Östanå Pehr Erik Berglund och Cecilia Sundfors i Östanå nr 3.

Jonas Persson Kreutz 10/7 1852- 16/3 1926
Christina Berglund 30/7 1853- 17/2 1937
Brita Katarina 24/4 1878
Edla Cecilia 26/11 1879
Erika Margareta 1/1 1882
Inga Kristina 13/10 1884
Sara Mathilda 4/6 1890
Emma Johanna  5/5 1893

 

Soldat i Ilsbo rote 138

Rote 138 Soldat i Ilsbo

1682-1695               Skarp Hans Jonsson

1709-1713               Nääs Lars Nilsson

1714-1716               Lustig Olof Jöransson

1716-1717               Beckman Johan Ersson

1717-1718               Sturk Erik Andersson

1719                       Sturk Olof Olofsson

1719-1721               Jonas Olofsson

1721-1745               Elephant Michael Olofsson

1745-1749               Vakant

1749-1778               Elephant Jacob Jonsson

1779-1788               Tall Johan Andersson

1788-1805               Tall Jon Larsson

1805-1830               Lind Jonas Svensson

1831-1860               Lind Anders Andersson

1860-1866               Söm Per Olsson

1866-1898               Prins Jonas Persson Quick

1899-1903               Printz Anders Johansson

Rotehemman 1682: Hogland nr 2 (Sven Olsson) och Berge nr 2 (Jöran Bertilsson)

1682-1695 SKARP Hans Jonsson
Musketerare här 1682. I krigstjänst sedan 1677. Varit vid Bohus belägring. Avsked 1695. Gammal och bräcklig. Kan inte gå. Fått underhåll.
Bosatt i Hogland. Gift med Bondedottern Karin Larsdotter, född i Ilsbo, änka efter soldat Per Travare och sedermera omgift med soldat Per Larsson.

Hans Jonsson Skarp                16..
Karin Larsdotter                      1666- 17/7 1743


1709-1713 Lars Nilsson NÄÄS 
Antagen som soldat här i oktober 1709 som nr 85. 25 år. Okänt öde.


1714-1716  Olof Jöransson LUSTIG
Antagen som soldat här den 25/3 1714. Född ca 1676. Hälsing. Soldat vid Hälsinge männingebataljon, avviket därifrån men sedemera enligt senatens brev pardonerad med villkor att sig vid Hälsinge regemente sig inställa. Kan intet hantverk. Återtransporterad den 4/2 1716 till Hälsinge männingsbataljon.


1716-1717 Johan Ersson BECKMAN
Soldat här den 4/2 1716 som nr 85. Född ca 1693 i Forsa. Kan läsa. Transporterad till rote 63 den 7/10 1717. Död i Norge den 24/10 1718.


1717-1718  Erik Andersson SIURK
Född ca 1684 i Ilsbo. Soldat i april 1714 vid rote 63. Transporterad hit den 7/10 1717 som nr 85. Död den 10/11 1718 i Norge.


1719 Per Olofsson
Bonde i Berge. Född ca 1669. Inskriven den -/6 1719. Avgången samma år då den inställda för sig nästföljande soldat.


1719  Olof Olofsson STURK
Soldat här 1719 som nr 85. Transporterad till nr 83 (136) den 20/10


1719-1721 Jonas Olofsson
Bonde i Västtjär nr 1. Född ca 1685. Inskriven den 29/10 1719. Avgången den 28/3 1721, då han inställde för sig nedanstående soldat. Fått gammal musköt och bajonett samt gammal värja.


1721-1745  Michael Olofsson ELEPHANT
Antagen som soldat här den 28/3 1721 som nr 85. Nuvarande rotenummer 138 den 27/9 1728. Avancerat till vicekorpral. Bevistat fälttågen mot Ryssland och hemkom den 16/9 1742 till Stockholm från Helsingfors. Gift. 2 barn. Född i Njutånger 1702. Död i Ilsbo den 30/1 1745.


1745-1749 VAKANT


1749-1778  Jacob Jonsson ELEPHANT

Rotehemman 1739: Hogland nr 2 och Berge nr 2. Rotehemman 1783: Berge nr 2 och 3.

Antagen som soldat här den 16/5 1749. Fången i Preussen i januari 1758 Återkom den 9/5 1761. Avsked den 4/7 1778. Bosatt i Berge. Längd 163 cm. Från Bergsjö. Vigd den 26/8 1753 med Kerstin Olofsdotter, dotter till bonden Olof Jonsson och Kierstin Svensdotter i Västtjär sub 3.
Omgift och vigd i Bergsjö med Stina Andersdotter från Stockholm, dotter till Kronobåtsman Anders Lindberg och Stina Eliaedotter. Soldaten är son till soldat nr 26 Jonas Olofsson Sjöberg och Karin Önnesdotter i Bergsjö.

Jacob Jonsson Elephant 1728
Kierstin Olofsdotter  1733- 1/9 1773
Christina  29/10 1753-16/1 1778
Karen 1/2 1755- 30/3 1820
Margeta  20/11 1765
Olof  22/12 1768-20/9 1777 

Jacob Jonsson Elephant 1728- 15/8 1786
Stina Andersdotter 1737- 19/4 1827
Giölin  5/10 1775


1779-1788  Johan Andersson TALL
Se rote nr 143!


1788-1805  Jon Larsson TALL

Soldat här 1788. Avsked den 17/6 som ”svag karl”. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790. Kommenderad på kronoarbete 1801. Längd 166 cm.
Bosatt i Berge. Gift med Ingrid Ersdotter, dotter till bonden Eric Ericsson och Ingrid Svenssdotter i Västtjär nr 2. Tidigare gift med gardessoldat Johan Krut i Östanå.

Jon Larsson Tall  1756- nov.1816
Ingrid Ersdotter 31/7 1753-28/12 1840
Sven 5/9 1791. ”Tång” Se soldat nr 139!


1805-1830 Jonas Svensson LIND 
Antagen som soldat här den 19/6 1805. Kommenderad till Stockholm 1806 och Södertälje 1807. Längd 173 cm.
Son till torparen Sven Jonsson och Kerstin Pehrsdotter i Berge nr 6. Vigd den 15/3 1808 i Selånger med Magdalena Larsdotter, dotter till bonden Lars Hansson och Stina Ersdotter i Västtjär 4.

Jonas Svensson Lind 6/5 1782- 11/11 1859
Magdalena Larsdotter 30/12 1785- 28/11 1858
Cherstin 7/10 1810


1831-1860 Anders Andersson LIND 

Rotehemman 1853: Berge nr2, 3, s3, ss3.

Antagen som soldat här den 18/1 1831. Längd 178 cm. Vicekorpral 1860. Avsked den 20/6 1860 i anseende av Ålder och tjänstetid, samt attesterad sjuklighet. Underhåll på expektans.
Bosatt i Berge. Vigd den 27/10 1833 med Karin Hansdotter, dotter till
torparen i Västtjär och Östanå nr 3 Hans Andersson-Spets och Ingrid Olsdotter. Soldaten son till bonden i Västtjär ss 4, Klackarberg, Anders Nilsson och Carin Jonsdotter.

Anders Andersson Lind 27/1 1811- 4/4 1875
Karin Hansdotter 15/4 1812- 14/3 1898
Catharina 6/10 1834
Hans 2/12 1836
Ingrid 12/6 1839
Brita 13/11 1841
Margareta  6/6 1844
Anna Christina 15/2 1856


1860-1866  Per Olsson SÖM
Antagen som soldat här den 26/11 1860. Avsked den 3/7 1866.
Född i Forssa den 26/4 1841. Rymde. Korrigerad för stöld den 7/6 1866. Längd 173 cm. Ogift som soldat. Senare gift. Död 1928 15/5


1866-1898  Jonas Persson Quick PRINS
Antagen som soldat här den 27/11 1866. Längd 168 cm. Korpral 1874. Avsked den 29/8 1898.
Bosatt i Västtjär. Son till soldat nr 142 Per Quick och Anna Pehrsdotter i Västtjär. Vigd 1:a gången med Margeta Westberg-Udd, dotter till torparen i Västtjär nr 4 och Kerstin Nilsdotter, 2:a gången med Kristina Henriksdotter från Gnarp, vigda den 26/8 1877.

Jonas Persson Prins 4/4 1848
Margreta Westberg 1/2 1844- 3/7 1874
Anna Margreta  21/1 1873
Inga Mathilda 22/6 1874

Jonas Persson Prins  4/4 1848. Till Tuna den 7/8 1909.
Kristina Henriksdotter 13/11 1844
Brita Katarina 27/8 1877
Emma Kristina  6/1 1879
Per Wilhelm  6/4 1882


1899-1903 Anders Johansson Holmström PRINTZ 
Antagen som soldat här den 17/5 1899. Längd 173 cm. Redrytskolan i Gävle 1899. Avsked den 17/9 1903. Tjänt väl.
Bosatt i Berge. Son till torparen i Berge Johan Jonsson Holmström och Anna Kristina Andersdotter, inflyttade från Rogsta den 21/11 1892. Vigd den 12/3 1941 med Maria Katrina Mattson f. Wik, hemmansägaränka från Harmånger 1941. Senare lägenhetsägare i Rogsta.

Anders Printz (Prins).
Maria Katrina Mattsson, f. Wik   5/9 1885
Barnlösa.

 

Soldat i Ilsbo rote 139

Rote 139 Soldat i Ilsbo

1682-1693              Berg Jöns Larsson

1694-                      Bertil Jöransson

1709-1713              Falk Anders Andersson

1713-1742              Bagge Thomas Andersson

1743-1744              Bagge Olof Persson

1749-1774              Lindberg Hans Tomasson

1774-1790              Lind Erik Eriksson

1790-1809              Tång Jonas Eriksson

1809-1819              Tång Sven Jonsson

1819-1830              Alm Jakob Olofsson

1831-1881              Lind Jonas Svedman

1882-1886              Wik Johan Viktor

1886-1904              Wik Erik Norberg


Rotehemman 1682: Berge nr 1 (Nils Larsson) och Västtjär nr 1 (Anders Hansson)


1682-1693  Jöns Larsson BERG Musketerare här 1682. Född i Forsa. Korpral vid rote nr 25 den 16/12 1693. Avsked den 31/3 1701 där. Bosatt i Näset.


1694- Bertil JÖRANSSON
Musketerare här 1694. Nämnes även 1695. Bosatt i Näset.


1709-1713  Anders Andersson FALK
Antagen som soldat här i oktober 1709, som nr 86. Född ca 1683.


1713-1742 Thomas Andersson BAGGE 
Antagen som soldat här i oktober 1713. Död i finska skären i kriget mot Ryssland den 6/12 1742. Kan läsa. Kan intet hantverk. Nr 139, 1728.
Bosatt i Hogland. Gift med Ingrid Hansotter. Född i Bergsjö.

Thomas Andersson Bagge         1695-1742 6/12
Ingrid Hansdotter                    1682-1743 7/7


1743-1744  Olof Persson BAGGE
Antagen som soldat här den 17/3 1743 ”i nödfall”. Avsked den 12/12 1744. Se rote nr 133 och 134! Tidigare namn SÖDERBERG och SÖDERMAN. Bosatt i Näset.


1741-1749 VAKANT


1749-1774  Hans Tomasson LINDBERG
Antagen som soldat vid rote 140 den 16/4 1748. Hit den 1/5 1749. Längd 165 cm. Bevistade fälttåget i Pommern. Avsked den 6/9 1774 såsom förlamad och anmäld till underhåll.
Bosatt i Västtjär. Son till soldat Thomas Bagge och Ingrid Hansdotter i Hogland. Gift med Brita Olofsdotter, dotter till soldat nr 142 Olof Olofsson Åkerberg och Brita Andersdotter i Västtjär. Se ovan!

Hans Tornasson Lindberg 1726- 4/4 1800
Brita Olofsdotter 1728- 1/4 1801
Olof 13/4 1752- 28/7 1752
Ingrid 1/11 1753
Olof 24/1 1756
Anders 5/9 1763-20/9 1763
Brita  5/9 1763- 5/10 1763
Brita  24/11 1764
Tomas 22/7 1768
Anna 17 /8 1771
Anders  16/11 1776


1774-1790 Erik Eriksson LIND
Antagen som soldat här den 31/12 1774. Längd 182 cm. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790. Död i Ihtis, Finland den 4/1 1790. Bosatt i Berge. Född i Harmånger. Gift med Margreta Johansdotter, båtsmansdotter från Harmånger, Råsta.

Erik Eriksson Lind 1745- 4/1 1790
Margeta Johansdotter 1743- 9/2 1827. Omgift
Brita 8/3 1770
Johannes 15/7 1774- 28/10 1774
Margeta 21/7 1776
Johan 16/5 1779- 16/5 1779
Eric 3/6 1780- 16/2 1784
Catharina 22/1 1782-12/3 1782
Catharina 10/5 1784
Anna 24/4 1786- 17/8 1788


Rotehemman 1783: Berge sub 4 och nr 5.


1790-1809  Jonas Eriksson TÅNG
Soldat här den 15/9 1790. Vargeringsskarl vid 2:a vargeringskompaniet nr 34. Längd 168 cm. Bevistade fälttågen 1789-1790 och 1808-1809 i Finland och därunder tre affärer. Interimavsked den 14/10 1809 som ”invalid”, konfirmerat den 23/11 1809 och anmäld till underhåll.
Bosatt i Berge. Son till bonden Eric Ericsson och Ingrid Svensdotter i Västtjär nr 2. Vigd den 25/11 1792 med Gertrud Halfvarsdotter från Särna.

Jonas Eriksson Tång 16/4 1762- 29/5 1832
Gertrud Halfvarsdotter  1762- 6/1 1832
Ingrid  4/8 1793
Anna  4/8 1793
Margta  24/11 1796- 16/1 1818
Eric  2/12 1798-1/7 1800
Jonas  12/1 1803-13/11 1843
Eric  12/1 1803


1809-1819 Sven Jonsson TÅNG 
Antagen som soldat här den 30/12 1809. Längd 173 cm. Vicekorpral 1815. Avsked den 26/6 1819 ”för vanfrejd” och ”entledigad, sedan han för stöld blivit avstraffad.”
Bosatt i Berge. Son till soldat nr 138 Jon Larsson Tall och Ingrid Ersdotter i Berge. Vigd den 25/10 1811 med Margta Ericsdotter, dotter till bonden Eric Jonsson och Margeta Andersdotter i Östanå sub 3.

Sven Jonsson Tång 5/9 1791- 15/3 1831
Margta Ericsdotter 26/1 1787- 16/10 1866
Margreta 28/7 1808-8/8 1808  Oö. Lägrad av Per Gös.
Ingrid 23/2 1812
Eric 28/9 1815- 16/12 1878
Margreta 17/8 1818-28/10 1818
Jonas 18/5 1820- 29/6 1820
Jonas 17/1 1824
Margta 16/12 1826


1819-1830  Jakob Olofsson ALM
Antagen som soldat här den 12/4 1808 vid rote 140. Längd 169 cm. Kvarlämnad sjuk 1808 i Uleåborg och där fången hos ryssarna. Hemkom ca 1810 och återtog sin rote. Avsked den 6/3 1815 för sjuklighet. Återinträdde den 31/7 1819 som soldat nr 139 (här). Avsked den 16/6 1830 såsom ”obotligt skadad i ena benet, tjänt väl och anmäld till underhåll”. Kyrkvaktare i Ilsbo. Bevistade trenne fälttåg, i Finland 1808, mot Norge 1813-1814 och därunder sex affärer.
Bosatt i Berge. Son till soldat Olof Flink i Forsa. Vigd den 30/3 1810 med Margta Larsdotter, dotter till sockenskomakaren i Hogland Lars Jönsson och Margta Ersdotter. Jacob Alm köpte Berge sub 5 men sålde det 1840.

Jakob Olofsson Alm 8/12 1781-22/12 1843
Margta Larsdotter  26/8 1788- 23/4 1847
Lars 13/8 1810-1/10 1810
Kjerstin 13/7 1812
Margareta 21/12 1815. G.m. soldat nr 135 PehrHägg
Karin 17/4 1820
Sara  9/5 1821
Sigrid 14/6 1824
Olof  21/6 1827- 10/9 1827
Brita  21/6 1827-8/10 1827
Brita  18/11 1830


1831-1860  Jöns Andersson FORSLÖF

Rotehemman 1853: Berge ss4, 5, ss5.

Antagen som soldat här den 18/1 1831. Längd 168 cm. Avsked den 20/6 1860 ”i anseende till ålder och tjänstetid samt höftsjuka och dövhet enligt läkarbetyg”. Anmäld till underhåll på expektans.
Son till bonden i Västtjär ss 4, Klackarberg och Carin Jonsdotter. Vigd den 21/4 1833 med Brita Pehrsdotter, dotter till torparen Per Svensson och Cherstin Jonsdotter i Hogland nr 2.

Jöns Andersson Forslöf  11/2 1812- 14/9 1897
Brita Pehrsdotter 19/9 1812- 11/11 1891
Pehr Erik 15/7 1834
Karin  6/9 1836
Christina 9/9 1839
Anders 16/7 1844
Jonas Erik 13/4 1848


1860-1881 Jonas Gustafsson Svedman LIND 
Antagen som soldat här den 26/11 1860. Längd 165 cm. Avsked den 25/6 1881 för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl.
Bosatt i Västtjär. Son till drängen Gustaf Svedman och Greta Olsdotter i Västtjär. Vigd den 2/4 1866 med Margreta Eriksdotter, dotter till husman Erik Eriksson och Brita Eriksdotter i Berge sub 4.

Jonas Gustafsson Lind 19/1 1843
Margreta Eriksdotter  25/1 1845
Jon Erik 18/8 1865
Margreta 14/12 1867
Brita  7/7 1870. G.m. soldat nr 139 Johan Wik
Christina  26/6 1873- 11/9 1873
Katrina 12/11 1874
Kristina 19/6 1877. Familjen till Harmånger den 2/11 1882.
Per August  17/8 1881


1882-1886 Johan Viktor Edberg  WIK

Rotehemman 1881: Berge ss4, 5, s5 och ss5.

Antagen som soldat här den 27/2 1882. Längd 163 cm. Avsked 1886. Född i Hälsingtuna den 5/8 1859. Bosatt i Västtjär. I Tuna 1883.


1886-1904 Erik Norberg WIK 
Antagen som soldat här den 16/3 1886. Längd 164 cm. Avsked den 8/9 1904 ”för kronisk reumatism. Tjänt väl.”
Bosatt i Västtjär. Vigd den 29/4 1889 med Brita Lind, dotter till soldaten nr 139 Jonas Lind och Margreta Eriksdotter i Västtjär. Född Orsa, Dalarna.

Erik Norberg Wik 19/2 1868. Till Njutånger 1920
Brita Lind  7/7 1870- 21/10 1918
Johanna Margreta  24/6 1889
Brita Kristina  29/12 1893
Erik Johan  29/7 1895
Jonas Alfred  11/4 1897

 

Soldat i Ilsbo rote 140

Rote 140 Soldat i Ilsbo

1682-1692              Biörsson Hans

1692-                     Jöransson Mats

1709-1744              Lindberg Jöran Jöransson

1744-1748              Vakant

1748-1749              Lindberg Hans Tomasson

1749-1757              Bagge Olof Olofsson

1758-1783              Floman Per Olofsson

1783-1807              Alm Anders Andersson

1808-1815              Alm Jacob Olofsson

1815-1850              Björk Jonas Eriksson

1850-1876              Björk Karl Gustafsson

1877-1903              Ring Anders Persson Rönn


Rotehemman 1682 Sörby nr 1 (Hustru Kerstin) och Hogland nr 3 (Jöns Jönsson)


1682-1692 Hans BIÖRSSON
Musketerare här 1682. Bosatt i Hogland. Lejt för sig nedanstående dat 1692. Född i Gnarp.


1692- Mats JÖRANSSON
Musketerare här 1692. Bosatt i Hogland. Nämnes ännu 1695.


1709-1744  Jöran Jöransson LINDBERG
Soldat här i oktober 1709 som nr 87. Nuvarande nr den 27/9 1728. Vicekorpral. Kan läsa och skriva. Kan intet hantverk. Avsked den 12/12 1744 såsom gammal och bräcklig, och som det intygas, att han är ganska fattig, att han först varit vid garnison på Långå skans samt bevistat 1712 års kampanj i Pommern, aktionen vid Gadebusch 1712 och Stralsunds belägring 1715, varit med vid Stene, Skånäs och Värnäs skansars intagande i Norge 1718, såsom och bevistat finska och västerbottniska kampanjerna på 174O-talet, så rekommenderas han till underhåll. Tappade musköten på fjället i återtåget mot Norge.
Bosatt först i Hogland, sedan i Berge. Son till bonden Jöran Bertilsson i Berge nr 2, och hustru Karin. Gift två gånger. Första hustrun okänd. Med henne 3 söner och 3 döttrar. Gift 2:a gången med Margeta Svensdotter, dotter till Sven …. och Brita Olofsdotter.

Jöran Jöransson Lindberg 1689- 8/1 1751
Margreta Svensdotter 1704- 22/1 1773
Margta 173..- 22/1 1735
Karen  21/12 1735
Erich 19/6 1738- 23/11 1738
Olof 1/11 1739- 1/11 1739
Per 1/11 1739- 11/2 1740
Erich  21/12 1740. Se soldat nr 144!
Olof  2/12 1743- 14/6 1744
Margeta 17/1 1745
Ingeborg  26/2 1746- 13/4 1747
Brita 18/2 1748- 21/4 1748
Joseph 18/2 1748- 10/6 1748


1744-1748 VAKANT


1748-1749  Hans Tomasson LINDBERG
Se rote nr 139!


1749-1757 Olof Olofsson BAGGE
Antagen som soldat här den 16/5 1749. Född ca 1729 i Hälsingland. Död den 24/12 1757. Bevistade fälttåget i Pommern.


1758-1783  Per Olofsson FLOMAN
Antagen som soldat här den 9/6 1758 under namnet BAGGE, sedermera ändrat till FLOMAN. Längd 171 cm. Sjuklig 1778, men står på förbättring. Avsked 17/6 1783 såsom ”förlamad”.
Bosatt i Hogland. Hälsing. Gift 1:a gången med Karen Larsdotter och 2:a gången med Karin Olsdotter, dotter till Olof Ersson och Lisa Olsdotter i Fagernäs, Hassela. (Vigda den 23/5 1774.)

Per Olofsson Floman 1733
Karen Larsdotter 1736- 11/7 1773
Olof  24/9 1759
Lars 16/4 1762
Brita  8/1 1767

Rotehemman 1783: Östanå nr 1 oc:h nr 2, Berge nr 6.

Per Olofsson Floman 1733- 12/2 1817
Karin Olsdotter  1735 -10/11 1814
Lisbeta  21/11 1777-3/8 1778 


1783-1807  Anders Andersson ALM
Antagen som soldat här den 30/12 1783. Längd 172,5 cm. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790. ”Känd såsom mindre driftig i sitt arbete vid huset, samt genom begär för starka drycker, vållande därmed deras särdeles torftighet. Såsom soldat och häradsprofoss har han uppfört sig hurtigt och ärligt.” Avsked den 16/6 1807 såsom sjuklig och anmäld till underhåll.
Bosatt i Östanå. Son till soldat Anders Nordin och Brita Jonsdotter i Hålsjö, Norrbo. Gift 1:a gången med Brita Mårtensdotter från Rogsta, och 2:a gången 1786 med Brita Olsdotter, dotter till båtsman Olof Relling och Helena Olofsdotter i Hög.

Anders Andersson Alm  1764
Brita Mårtensdotter  1762-25/10 1785
Barnlösa

Anders Andersson Alm 1764- 21/2 1830
Brita Olsdotter  1759-11/2 1830
Anders 19/3 1785-7/5 1785
Olof 1787- 18/8 1809. Båtsman. Död i Finland.
Brita  8/8 1791
Anders 13/12 1793. ”Svahl” Båtsman i Rogsta.
Helena  2/12 1796
Jonas 11/3 1800- 18/3 1800
Jonas 12/1 1802. Båtsman i Rogsta.


1808-1815  Jacob Olofsson ALM
Se rote 139!


1815-1850  Jonas Eriksson BJÖRK
Antagen som soldat här den 18/8 1815. Längd 176 cm. Hette förut möjligen GYLL. Vicekorpral 1825. Sekundkorpral den 22/6 1830. 2:e Korpral den 28/7 1836. Beväringskarl 1815. Avsked den 22/6 1850 såsom otjänstbar enligt betyg. Tjänt utmärkt väl, underhåll. Kommenderad till Stockholm 1817.
Bosatt i Västtjär. Född i Bjuråker. Vigd den 25/11 1819 med Margta Andersdotter, dotter till bonden Anders Svensson och Brita Ersdotter Lind i Västtjär ss 3.

Jonas Eriksson Björk 1794-2/5 1860
Margta Andersdotter 10/11 1795- 7/6 1855


1850-1876 Karl Gustafsson BJÖRK
Antagen som soldat här den 17/10 1850. längd 168 cm. Interim avsked den 29/4 1876, konfirmerat den 19/6 1876.
Bosatt i Hogland. Son till drängen Gustaf Svedman och Greta Olsdotter i Västtjär. Vigd den 2/11 1851 med Cecilia Pehrsdotter Frank född i Bergsjö, hitflyttad från Silja, Tuna.

Karl Gustafsson Björk 17/11 1829- 6/2 1921
Cecilia Pehrsdotter 8/7 1830-25/3 1897
Margreta 12/12 1851
Gertrud Christina 7/2 1854
Pehr Gustaf  15/9 1856
Erika Cecilia 15/2 1862


1877-1903 Anders Persson Rönn RING 

Antagen som soldat här den 8/10 1877. längd 167 cm. Sjukvårdssoldat 1884. Vicekorpral 1903. Avsked den 17/9 1903. Tjänt utmärkt väl. Underhåll på expektans.
Bosatt i Berge. Son till soldat nr 143 Per Persson Rönn och Anna Andersdotter i Berge. Vigd den 22/6 1890 med Anna Greta Olsdotter, född i Bergsjö.

Anders Persson Rönn Ring 5/7 1859
Anna Greta Olsdotter 18/10 1850
Olof Emanuel  8/1 1883
————–      10/9 1893- 10/9 1893

Rotehemman 1881: Östanå nr 1, under 1, nr 2, s. 2. Berge nr 6.

 

Soldat i Ilsbo rote 141

Rote 141 Soldat i Ilsbo

1682-1701              Brask Joen Larsson

1709-1715              Hane Erik Larsson

1716-                      Hane Erik Nilsson

1716-1718              Hane Per Persson

1719-1720              Jönsson Per

1720-1721              Hane Johan Carlsson

1721-1723              Bergbom Nils Persson

1723-1728              Floberg Per Nilsson

1728-1741              Hane Per Nilsson

1742-1757              Hane Erik Persson

1757-1760              Hane Anders Olofsson

1760-1773              Vakant

1773-1777              Rickman Fredrik Jakob

1777-1779              Vakant

1779-1789              Åkerberg Per Eriksson

1789                       Stor Jon Rolfsson

1790-1792              Mört Nils Olofsson

1792-1794              Tjerneld Daniel

1794-1798              Vakant

1798-1808              Säll Jonas Eriksson

1809-1817              Tapper Johan Eliaeson

1817-1843              Rönn Nils

1843-1858              Söderström Jonas Olsson

1859-1867              Häggquist Karl Jacob

1867-1874              Blank Jonas Danielsson

1875-1901              Löf Lars Olof Persson


Rotehemman 1682: Berge nr 3 (Olof Persson) och Hogland nr 4 (Olof Zachrisson)


1682-1701  Joen Larsson BRASK
Kom 1681 och var musketerare här 1682. Död ca 1701, troligen i fält. Tjänt i Berge och senare i Trösten, Bergsjö.
Gift ca 1685 med Margta (eller Sigrid) Andersdotter, dotter till bonden Anders Larsson och Kerstin Nilsdotter i Östertanne, Bergsjö.

Joen Larsson Brask 16.. -1701
Margta? Andersdotter  1657- 22/4 1741
Anna 1685 – 5/4 1756
Erik 1700
Brita ca 1685. G.m. soldat nr 30 Abraham Hurtig


1709-1715  Erik Larsson HANE
Antagen som soldat här i oktober 1709. Kom till Wismar 1714, Stralsund 1715. Fången den 27/12 1715 hos sachsarna vid Stralsund och sedan ej avhörd. Haft nr 88. Född ca 1685 på Österhaninge bruk i Stockholm.


1716  Erik Nilsson HANE
Antagen som soldat här den 2/7 1716 som nr 88. Lejt för sig nedanstående soldat. Kan läsa. Bondson från Ilsbo. 22 år.


1716-1718 Per Persson HANE 
Antagen som soldat här i december 1716. Kan läsa och skriva. 19 år. Död i Norge den 18/12 1718 i svensk-norska kriget 1718-1719.


1719-1720  Per JÖNSSON
Bonde i Hogland nr 1. Inskriven 16/12 1719. Avsked den 24/4 1720, då han inställde för sig nedanstående soldat. Samma som nr 133?


1720-1721  Johan Carlsson HANEx) se nedan:

Antagen som soldat här den 24/4 1720. 21 år. Hemma i Karelen vid de finska regementena den 18/9 1720. Gift 1721 i Rogsta med Malin Månsdotter. Född i Karelen, Finland.


1723-1741  Per Nilsson HANE
I krigstjänst 1708. Soldat i Livkompaniet som nr 31. Hit den 3/4 1723. Då som nr 88. Ordinarie rotenummer den 27/9 1728. Nytt namn då – Hane. Tidigare kallad Floberg. Avsked den 12/9 1741 vid mönstringen i Gävle. Vid Hangö udd 1714, Åland 1715, i Bohuslän. Se rote 135 1743!
Bosatt i Berge. Från Brunflo, Jämtland. Gift 1:a gången med Sara Olofsdotter och 2:a gången med Anna Andersdotter från Yttre, Bergsjö.

Per Nilsson Hane 1684
Sara Olofsdotter 1692-1751. Försvann den 3/10 under mannens borta varelse. Under samma tid dog hon i skogen i en liten bäck vid Berge fäbodställe. Hittades den 23/12. 4 dagars skallgång.
Nils 1716. ”Ollonberg”
Per 1729. ”Phoenix” Se rote 143 1748!

Per Nilsson Hane 1684- 23/12 1765
Anna Andersdotter 1708- 4/7 1767
Barnlösa


1742-1757 Erik Persson HANE 
Antagen som soldat här den 11/1 1742. Avsked den 11/7 1757 såsom ”rörd till sina sinnen, därav han flera resor begått felsteg, stuckit sina kamrater, samt en gång oskickligen uppfört sig i kyrkan under gudtjänsten.
Bosatt i Hogland. 1:a gången gift med Margeta Olofsdotter, 2:a gången den 1/1 1767 med Karen Jonsdotter, soldatdotter från Bergsjö.

Erik Persson Hane 1721
Margeta Olofsdotter 1706- 19/7 1766
Barnlösa

Erik Persson Hane 1721- 16/2 1799
Karen Jonsdotter 1726-1/9 1807
Margta 26/4 1768


1721-1723  Nils Persson BERGBOMx)

Född ca 1690. Kom ca 1716 i krigstjänst. Ryttare vid generallöjtnant von Fersens dragonregemente. Transporterad hit den 16/10 1721 och genom byte härifrån den 3/4 1723. till Livkompaniet nr 31. Återtransporterad hit den 27/9 1723 emedan flyttningen icke skett med vederbörande rotars och sockenmäns bifall. Avsked samma dag p.g. av bråck.


1757-1760  Anders Olofsson HANE
Antagen som soldat här den 11/7 1757. Vargeringskarl. Född ca 1732. Fången den 14/11 1760 hos preussarna vid Tessin och sedan ej avhörd. Bevistade fälttåget i Pommern, dit han ankom den 10/8 1758 från Sverige.


1760-1773 VAKANT


1773-1777  Fredrik Jacob RICKMAN
Volontär från nr 44 den 24/3 1773. Till överstelöjtnantens (Färnbo) kompani den 19/8 1777.


1777-1779 VAKANT Rotehemman 1783: Östanå s 1, 3, s3, Västtjär 1.


1779-1789  Per Ersson ÅKERBERG
Från rote 142 den 21/6 1779. se rote 142!


1789-  Jon Rolfsson STOR
Antagen som soldat här den 30/3 1789. Längd 171 cm. Bevistade fälttåget i Finland 1789. Död den 29/12 1789 i Helsingfors.
Son till husman Rolf Jonsson i Berge. Dalkarl.


1790-1792  Nils Olofsson MÖRT
Antagen som soldat här den 15/9 1790. Längd 171 cm. Vargeringskarl. Avsked den 15/6 1792 som ”sjuklig”. Kyrkvaktare i Ilsbo.
Senare bonde i Östanå sub 3. Son till soldat nr 144 Olof Olofsson Floberg och Karin Nilsdotter. Vigd 1:a gången med Karen Ersdotter 24/10 1772, dotter till bonden Eric Ericsson och Ingrid Svensdotter i Västtjär nr 2. Vigd 2:a gången med Brita Jonsdotter den 6/8 1815, dotter till husman Jon Olofsson och Helena Persdotter i Berge nr 3.

Nils Olofsson Mört 28/3 1751
Karen Ersdotter  4/10 1738- 2/1 1815
Karin 14/9 1773
Erik 1/9 1776- 6/11 1776
Ingrid  12/9 1777
Olof  8/12 1781

Nils Olofsson Mört 28/3 1751- 3/12 1837
Brita Jonsdotter  4/2 1767- 12/12 1828
Barnlösa


1792-1794  Daniel Ericsson TJERNELD
Antagen som soldat här den 6/8 1792. Furir från nr 48, Åsen, Bergsjö. Flyttat den 17/4 1794. Avancerat till Sergeant.
Son till bonden Eric Ericsson och Ingrid Svensdotter i Västtjär nr 2. Vigd 1:a gången den 16/11 1794 med Anna Margreta Högberg, komministerdotter från Arbrå. Vigd 2:a gången den 26/7 1835 med Margta Persdotter, född i Särna.

Daniel Ericsson Tjerneld 6/4 1758
Anna Margreta Högberg 10/6 1763-3/3 1830
Inga Greta 1/8 1795
Jon Eric 8/8 1797-18/7 1815 . Furir.
Lars Daniel 1/11 1802-2/1 1817
Lars Gustaf Bergström 1/12 1812. Fosterbarn nr 5763. Stockholm?

Daniel Ericsson Tjerneld 6/4 1758-22/5 1839
Margta Persdotter 1805- 18/11 1889
Ingrid Margreta Svensd:r  22/11 1826. Fosterdotter
Anna Catharina  24/5 1837
Christina Charlotta 10/11 1839
Brita Helena 11/11 1844. Oä


1794-1798 VAKANT


1798-1808  Jonas Eriksson SÄLL
Antagen som soldat här den 1/3 1798. Längd 178 cm. Kommenderad Haga slott i Stockholm 1807. Bevistat fälttåget i Finland 1808. Död i fältsjuka.
Son till trossdräng Eric Bergström och Karen Olsdotter i Västtjär. Vigd den 9/11 1800 med Brita Nilsdotter, torpardotter från Stering, Harmånger.

Jonas Eriksson Säll 25/10 1770- 29/12 1809
Brita Nilsdotter 3/11 1770-4/6 1844 . Omqift.

Eric 3/11 1801
Cherstin 14/8 1804- 13/11 1804


Rotehemman 1811 Östanå nr 1, Västtjär nr 1 och nr 2.


1809-1817  Johan Eliaesson TAPPER
Antagen som soldat här den 1/4 1809. Längd 178 cm. Lantvärnist. Avsked den 28/6 1817 med anmälan till underhåll. ”Är oduglig till arbete och förmåga att anskaffa sig bärgning.” Deltog i 1809 års kampanj, affären vid Hörnefors och där skadad i knäet av en kanon. Sedermera 1813 och 1814 årens fälttåg mot Norge, då knäskadan förvärrades. På arbete 1812 vid Göta kanal.
Bosatt i Berge. Vigd den 6/5 1810 med Gölin Nilsdotter, dotter till soldat nr 142 Nils Nilsson Rönn och Anna Olofsdotter Roth i Västtjär.
Född i Arnön, Rogsta.

Johan Eliaeson Tapper 9/6 1784
Gölin Nilsdotter 13/12 1788
Elias 12/2 1811- 4/10 1814
Anna 19/11 1812- 12/9 1813
Nils  14/2 1816
Anna  24/7 1818
Catharina 19/6 1820


1817-1843Nils Nilsson RÖNN 
Antagen som soldat här den 28/6 1817. Beväringskarl 1814. Längd 186 cm. Avsked den 28/6 1843 för obotlig benskada. Tjänt mycket väl. Underhåll på expektans.
Bosatt i Sörby. son till soldat nr 142 Nils Nilsson Rönn och Anna Olofsdotter Roth i Västtjär. Vigd den 3/4 1820 med Ingrid Svensdotter, dotter till bonden Sven Ersson och Brita Persdotter i Västtjär 2.

Nils Nilsson Rönn 29/4 1793- 14/5 1864
Ingrid Svensdotter 25/4 1791- 17/4 1882
Anna 10/1 1821
Jonas  27/2 1822- 20/3 1822
Jon Erik 31/12 1829- 31/1 1830
Brita 16/1 1831
Lars Danielsson  7/7 1825. Fosterson


1843-1858  Jonas Olsson SÖDERSTRÖM
Antagen som soldat här den 20/12 1843. längd 183 cm. Avsked som furir den 30/6 1858.
Bosatt i Sörby. Son till bonden i Sörby nr 2, senare torparen i Östanå Olof Persson och Catharina Jonsdotter. Vigd den 16/11 1845 med Greta Jonsdotter Hogland, dotter till bonden Johan Olsson Höglund och Gunilla Eriksdotter i Östanå nr 2.

Jonas Olofsson Söderström 22/2 1824
Greta Johansdotter Höglund 20/3 1825
Karin 10/2 1846
Johan Olof  9/10 1851
Jon Erik 13/9 1857


Rotehemman 1853: Östanå s 1, Västtjär nr 1, s 1, Västtjär nr 2 och sub 2.


1859-1867  Karl Jacob HÄGGQUIST
Antagen som ”spel” här den 30/5 1859. Född i Ovansjö den 17/4 1847, 13 år. Transporterad till rote 57 den 1/4 1867.


1867-1874  Jonas Danielsson BLANK
Antagen som soldat här den 2/4 1867. Avsked den 22/6 1874 p.g. av läkarintyg. Tjänt väl. Längd 171,5 cm. Senare torpare i Nyvallen.
Bosatt i Västtjärn. Son till Daniel Wester och Greta Larsdotter i Berge nr 3. Vigd den 22/12 1872 med Christina Norberg, dotter till Jonas Jonasson Norberg och Karin Eriksdotter i Västtjär nr 2.

Jonas Danielsson Blank 23/10 1842- 23/1 1924
Christina Norberg 15/2 1845-29/5 1898
Margreta Christina 26/12 1874
Jonas Erik  2/7 1878


1875-1901  Lars Olof Persson LÖF
Antagen som soldat här den 16/3 1875. Längd 172 cm. Avsked den 4/9 1901. Tjänt utmärkt väl, underhåll. Son till soldat nr 135 i Berge Per Hägg och Margta Jacobsdotter. Vigd den 8/12 1878 med Katarina Berglund, dotter till husmannen Per Erik Berglund och Cecilia Sundfors i Östanå nr 3. i Östanå.

Lars Olof Persson Löf 19/11 1856- 26/2 1930
Katarina Berglund  4/11 1855-11/3 1930
Flickebarn 5/1 1882- 14/1 1882
Anna Kristina 10/3 1885
Erika Margareta 29/9 1886-21/4 1887
Emma Ingeborg  28/2 1891- 4/6 1891
Katrina Margreta 31/8 1888

 

 

Soldat i Ilsbo rote 142

Rote 142 Soldat i Ilsbo

1682-                     Mårtensson Anders

1709-1713              Åman Hans Andersson

1713-1719              Gumse Olof Persson

1719-1742              Åkerberg Olof Olofsson

1742-1760              Åkerberg Sven Olofsson

1761-1779              Åkerberg Per Eriksson

1780-1787              Rönn Jonas Jonsson

1787-1811              Rönn Nils Nilsson

1812-1816              Falk Per Jansson

1817-1840              Quick Per

1841-1842              Östlin Lars Ersson

1842-1857              Östlin Svante (Sven) Svensson

1858-1866              Lönn Erik Nilsson

1867-1881              Hägg Per Persson

1882-1903              Frisk Lars


Rotehemman 1682: Hogland nr 1 (Jöns Persson) och Östanå nr 3 (Olof Gyntesson).


1682- Anders MÅRTENSSON 
Musketerare här 1682. Nämnes även 1695. Född i Värmland. Bosatt i Hogland. Gift med Brita Persdotter.

Anders Mårtensson 16..
Brita Persdotter  1657- 7/7 1736


1709-1713 Hans Andersson ÅMAN 
Antagen som soldat här i oktober 1709 som nr 89. 31 år gammal.


1713-1719 Olof Persson GUMSE
Antagen som soldat här i oktober 1713. Född i Ilsbo. 21 år. Ogift. Kan läsa. Kan intet hantverk. Död i fjällen 1719 3/1 i återtåget från kriget mot Norge 1718-1719. (Nr 89).


1719-1742  Olof Olofsson ÅKERBERG
Antagen som soldat här i juni 1719. Då som nr 89. Nr 142 1728 27/9. Från Sveg, Härjedalen. Bevistade fälttåget i Finland 1742. Död i Mörkom, Finland den 26/3 1742.
Vigd i januari 1722 i Rogsta med Brita Andersdotter i Västtjär.

Olof Olofsson Åkerberg 1699- 26/3 1742
Brita Andersdotter 1700- 19/2 1787
Sven  1720. Se nedan!
Brita 1728
Margreta 1730
Olof 7/8 1735
Cherstin  7/4 1738


1742-1760  Sven Olofsson ÅKERBERG
Antagen som soldat här den 16/6 1742 Född i Sveg, Härjedalen. Kommenderad till Helsingfors 1751 ”på skansarbete”. Bevistade fälttåget i Pommern. Död i Pommern den 22/7 1760.
Son till ovanstående soldat. Vigd den 7/8 1757 med Cherstin Jonsdotter, dotter till husmannen och sockensämskaren Jon Larsson och Karen Ersdotter i Sörby nr 1. Bosatt i Västtjär.

Sven Olofsson Åkerberg 1720- 22/7 1760
Cherstin Jonsdotter 1732. Omgift med efterföljande soldat.
Barnlösa


1761-1779  Per Eriksson ÅKERBERG
Antagen som soldat här den 27/2 1761. Längd 173 cm. Till rote 141 den 21/6 1779. Vicekorpral. Avsked den 15/1 1789 som ”sjuklig, orkeslös, förmår ej längre tjäna”. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789. Kyrkvaktare i Ilsbo.
Son till Erich Persson och Brita Persdotter i Västtjär. Bosatt i Östanå. Vigd den 7/2 1762 med föregående soldats änka.

Per Eriksson Åkerberg 1/10 1739- 27/5 1805
Cherstin Jonsdotter 1732- 6/2 1809
Eric 17/12 1762
Karen 8/9 1765
Brita  7/11 1768- 21/8 1773
Brita  20/9 1777


Rotehemman 1783: Västtjär nr 2, 3 och sub 3.


1780-1787  Jonas Jonsson RÖNN
Antagen som soldat här den 6/3 1780. Längd 171 cm. Avsked den 28/6 1787 som hemmansbrukare. Hälsing. Till Jättendal ca 1787. Gift med Anna Olsdotter. Bosatt i Västtjär.

Jonas Jonsson Rönn  2/2 1759
Anna Olsdotter 14/11 1761


1787-1811  Nils Nilsson RÖNN
Antagen som soldat här 1787. Längd 190 cm. Avsked den 10/12 1811 med underhåll. ”Bevistat förra finska kriget (1788-1790) och affairerna vid Anjala, Ummeljoki och Värilä, även senare finska kriget och norska kampanjen (1808-1809) och på förstnämnda ställe affairerna vid Lappfjärd och Oravais, samt blev vid den förra blesserad i halsen, men gick ej ur affairen, och i den senare erhöll tvenne blessyrer, den ena genom armen och den andra genom högra axeln, därav han är alldeles oförmögen att bestrida krigstjänst och sig försörja”. Belönad med medalj för tapperhet i fält.
Son till soldat nr 47 Nils Andersson Hagel och Gölin Larsdotter i Yttre, Bergsjö. Vigd den 1/1 1788 i Bergsjö med Anna Olofsdotter Roth, dotter till profossen Olof Roth och Greta Pehrsdotter i Bergsjö. Bosatt i Västtjär.

Nils Nilsson Rönn  4/1 1765- 18/10 1819
Anna Olofsdotter  4/1 1767  14/6 1824
Juliana 13/12 1788
Olof  6/10 1791
Nils  29/4 1793. Se soldat nr 141!
Margta  22/9 1795
Catharina  26/9 1798 -16/1 1799
Anders  16/2 1800. ”Nordlöf” Se soldat nr 134!


1812-1816  Per Jansson FALK
Antagen som soldat här den 29/2 1812. Vargeringskarl. Längd 169 cm.
Son till Kronobåtsman Jan Matsson och Margta Persdotter i Hälsingtuna. Gift med Anna Pehrsdotter från Norge. Bosatt i Västtjär.

Per Jansson Falk  2/4 1780- 5/5 1816
Anna Pehrsdotter 1779- 29/5 1830
Martha 11/10 1806
Pehr 3/1 1809
Johannes 11/9 1811
Matthias  19/8 1813
Eric  7/6 1816


Rotehemman 1811: Västtjär nr 3, Östanå nr 3, sub 3.


1817-1840 Per QUICK
Antagen som soldat här den 13/3 1817. Längd 168,5 cm. Avsked den 8/7 1840 för ålderdomssvaghet. Tjänt utmärkt väl, underhåll på expektans. Bevistat fälttåget i Norge 1813-1814, då som förstärkningskarl.
Född i Färila. Bonde en tid i Berge ss 5. Vigd den 26/7 1818 med Magdalena Nilsdotter född i Idenor. Magdalenas moder i Berge nr 5. Änkling och omgift med Anna Pehrsdotter från Forsa.

Per Quick 21/4 1789
Magdalena Nilsdotter 11/3 1788- 7/10 1845
Pehr 17/10 1818
Nils 16/6 1826

Per Quick  21/4 1789- 21/12 1870
Anna Pehrsdotter  29/4 1811- 6/6 1877
Jonas  4/4 1848. ”Prins” se soldat nr 138!


1841-1842  Lars Ersson ÖSTLIN
Antagen som soldat här den 6/5 1841. Interimavsked den 3/12 1842. Son till bonden och kyrkvärden i Berge sub 4 och Christina Larsdotter. Bonde i Berge ss 4. Hustrun från Rogsta.

Lars Ersson Östlin  4/6 1815- 3/8 1880
Christina Göransdotter 16/5 1822- 19/4 1896
Daniel 16/7 1847


1842-1857  Svante (Sven) Svensson ÖSTLIN
Antagen som soldat här den 3/12 1842. Längd 173 cm. Avsked den 4/7 1857. ”Otjänstbar i anseende till attesterad sjuklighet och opålitlighet”. Död i Hälsingtuna. Hustrun från Hälsingtuna.

Svante (Sven) Erik Östlin 30/3 1821- 8/10 1897
Brita Eriksdotter15/6 1817- 13/1 1897
Sven Erik 22/5 1849
Lars Olof  25/12 1851
Brita Catharina  9/3 1855
Anna Christina 10/1 1858- 5/5 1859
Anna Christina  5/9 1860

Bosatt i Östanå. Son till korpralen och rustmästaren Sven Björk Tinglöf och Carin Olsdotter i Sörby.
Rotehemman 1853: Västtjär nr 3, sub 3, ss 3, sss 3 och Östanå nr 3.


1858-1866 Erik Nilsson LÖNN
Antagen som soldat här den 31/5 1858. Längd 175,5 cm. Avsked den 22/6 1866 för åderbråck i båda benen. Tjänt mindre väl. Född den 24/3 1838 i Forsa. Bosatt i Berge. Ogift. Till Forsa 1868.


1867-1881  Per Persson HÄGG
Antagen som soldat här den 26/1 1867. Längd 169,5 cm. Avsked den 25/6 1881 för sjuklighet. Tjänt väl. Underhåll på expektans.
Son till soldat nr 135 i Berge Pehr Hägg och Margta Jacobsdotter. Bosatt i Sörby. Åt honom byggdes ”Häggtorpet” eller ”Häggs”. Vigd den 22/10 med Kerstin Jonsdotter från Forsa.

Per Persson Hägg  21/4 1845-6/12 1899
Kerstin Jonsdotter  23/12 1840- 15/5 1917
Margreta 11/2 1872
Per Erik  2/1 1874
Kristina  20/8 1880


1882-1903  Lars Erik FRISK
Antagen som soldat här den 9/10 1882. Avsked den 17/9 1903. Tjänt utmärkt väl.
Från Hälsingtuna. Vigd den 10/4 1887 med Margreta Olsdotter, dotter till Olof Mårtensson från Järnblästen, bonde i Västtjär ss 3 1878 och Brita Jacobsdotter Alm. Avancerat till korpral. Bosatt i Västtjär.

Lars Erik Frisk 3/4 1861- 8/2 1947
Margreta Olsdotter 6/4 1864- 4/10 1947
Maria  3/12 1888
Emil Bernhard Hånning14/11 1889. Fosterbarn. Född i Forsa. Erik Algot Eriksson 10/1 1905. Fosterbarn. Oä. Son till avlidna pigan Margreta Eriksdotter i Östanå.

 

 

Soldat i Ilsbo rote 143

Rote 143 Soldat i Ilsbo

1682-                     Andersson Per

1709-1713              Kämpe Mårten Michelsson

1713-1735              Phoenix Jon Persson

1735-1741              Phoenix Jonas Olofsson

1742-                     Phoenix Per Persson

1743-                     Phoenix Anders Eriksson

1743-1748              Vakant

1748-1762              Tall Johan Andersson

1762-1767              Hagtorn Per Ferdinand

1767-1779              Pfeiff Per

1784-1805              Hägg Per Johansson

1805-1826              Wigg Jonas Olofsson

1826-                     Tingelöf sven

1826-1833              Soldaten indragen. Rotelönen anslagen till underofficerare.

1833-1843              Soldaten indragen. Rotelönen till musikens underhåll.

1843-1853              Quick Per Olsson

1854-1869              Rönn Per Persson

1869-1871              Vakant

1871-1881              Rönn Per Persson

1882-1900              Boj Olof Jonasson

1901-                     Holst Karl Wilhelm


Rotehemman 1682: Berge nr 4 (Sven Bengtsson) och Berge nr 6 (Erich Svensson).


1682- Per ANDERSSON 
Musketerare här 1682. Nämnes även 1695. Bosatt i Berge.


1709-1713  Mårten Michelsson KÄMPE
Antagen som soldat här i oktober 1709 som nr 90. Född ca 1676.


1713-1735  Jon Persson PHOENIX
Antagen som soldat här 1713 som nr 90. Kan läsa. Kan intet hantverk. Sjuk i kvarteret 1715 i hetsig feber. Nr 143 den 27/9 1728. Född i Ilsbo. Avsked den 13/5 1735.
Bosatt i Berge och Sörby. Gift med Anna Andersdotter.

Jon Persson Phoenix                1696-1743 1/5
Anna Andersdotter                  1697-1772 27/1
Olof                                1732-1743 25/8
Karen                             23/10 1736
Jonas                              22/3 1739


1735-1741  Jonas Olofsson PHOENIX
Antagen som soldat här den 12/ 5 1735. Född ca 1711 i Ilsbo. Bevistat fälttåget mot Ryssland 1741. Död den 15/1 1741 på Kvarnby läger i Finland.


1742 Per Persson PHOENIX
Antagen som soldat här den 14/4 1742. Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742. ”Blev sjuk under vägen från Finland och död den 18/10 1742 vid Degerby på Åland”. Född ca 1719 i Bergsjö som son till bonden Per Persson och Cecilia Matsdotter i Fiskvik.


1743  Anders Eriksson PHOENIX
Antagen som soldat här den 23/2 1743. Bevistade fälttåget i Västerbotten 1743. Död i Bygdeå den 5/5 1743. Född i Ilsbo. Gift med Margreta Ersdotter från Bergsjö.

Anders Eriksson Phoenix 1700- 5/5 1743
Margreta Ersdotter 1703- 16/4 1743
Anders 3/10 1742- 21/3 1788


1743-1748 VAKANT


1784-1762  Per Persson PHOENIX
Antagen som soldat här den 16/4 1748. Kommenderad till Helsingfors 1751 ”på skansarbete”. Bevistat fälttåget i Pommern. Död den 22/4 1762 i Pommern.
Son till soldat nr 141 Per Nilsson Hane och Sara Olofsdotter, senare soldat nr 135 Bergström. Bosatt i Berge. Vigd den 21/11 1756 med Brita Nilsdotter, dotter till kronobåtsman Nils Olofsson och Gölin Andersdotter i Högbacka, Hög.

Per Persson Phoenix 1729- 22/4 1762
Brita Nilsdotter 1731
Brita  31/10 1757


1762-1767 VAKANT


1767-1779  Johan Andersson TALL
Antagen som soldat här den 20/7 1767. Till rote 138 den 21/6 1779. Längd 170 cm. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790. På kronoarbete 1801. Avsked den 17/6 1805 som ”svag karl”.
Från Dalarna. Hit från Valbo, Gästrikland. Bosatt i Berge. Vigd den 13/10 med Karen Olsdotter (1765) och omgift den 28/10 1804 med Ingrid Ersdotter, dotter till bonden Eric Jonsson och Kerstin Persdotter i Västtjär nr 3.

Johan Andersson Tall 1742
Karen Olsdotter 1737- 28/2 1803
Anders 29/9 1772-29/9 1772
Greta 12/10 1778

Johan Andersson Tall 1742- . /7 1810
Ingrid Ersdotter  4/1 1772- 21/8 1839. Omgift

Johan 10/9 1809. ”Söder”
Eric  8/1 1810. ”Englund”


1770-1782  Per Ferdinand HAGTORN
Volontär som antogs här den 16/9 1780. Transporterad till överstelöjtnantens (Färnbo) kompani den 28/12 1782. Där vid rote nr 47 den 20/6 1783.


1782-1784  Per PFEIFF
Minderårige volontären baron Per Pfeiff antogs som soldat här den 28/12 1782. Transporterad till nr 132 den 30/12 1784.


Rotehemman 1783: Västtjär nr 2, 4 och sub 4.


1784-1805 Per Johansson HÄGG
Antagen som volontär den 11/9 1764 vid nr 132. Transporterad hit som volontär den 30/12 1784. Soldat den 12/10 1789. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790. Avsked den 17/6 1805 som ”svag karl”. Längd 172 cm.
Bosatt i Västtjär, född i Rogsta. Son till soldat nr 133 Johan Eriksson Söderman och Kerstin Pehrsdotter i Västtjär. Vigd 1:sta gången med Margta Johansdotter den 14/10 1781 från Jättendal. Vigd 2:dra gången med Helena Olsdotter den 11/11 1810, dotter till soldat nr 96 Olof Pålsson stor och Lisbet Larsdotter från Norrbo.

Per Johansson Hägg 1758
Margta Johansdotter 1751- 2/4 1810
Cherstin 1781
Johannes 19/1 1784
Per 18/7 1787- 3/8 1827
Per 19/8 1791- 31/3 1813
Eric  18/4 1793

Per Johansson Hägg  1758- 30/8 1819
Helena Olsdotter 1783- 28/3 1850
Olof  10/8 1811- 9/4 1812
Olof  10/12 1813
Pehr  19/7 1815. Se soldat nr 135!
Greta  23/4 1819


1805-1826  Jonas Olofsson WIGG
Antagen som soldat här den 19/6 1805. Längd 176 cm. Kommenderad till Stockholm 1807. Till Göta kanal. Till strömrensningen i Medelpad. Deltog även 1808 och 1814 i finska, ryska och norska krigen. Avsked 1826.
Bosatt i Västtjär. Son till sockenskräddaren Olof Jonsson och Ingrid Jonsdotter i Berge nr 3. Gift med Margta Danielsdotter, gästgivaredotter från Tuna.

Jonas Olofsson Wigg 10/11 1783- 13/4 1826
Margta Danielsdotter 1779-25/11 1864
Daniel 25/11 1805. ”Wester”
Ingrid 1/10 1817- 22/1 1821
Helena Jonsdotter 3/10 1824. Fosterdotter


Rotehemman 1811: Västtjär nr 4, s4 och Östanå s3.


1826 Sven TINGELÖF 
Rustmästare. Hittransporterad från nr 42 den 19/10 1826. Möjligen här en kort tid. Se nr 144!


1826-1833 INDRAGEN. Rotelönen anslagen till underofficerare.


1833-1843 INDRAGEN. Rotelönen anslagen till musikens underhåll.


1843-1853  Per Olsson QUICK
Antagen som soldat här den 20/12 1843. Längd 167 cm. Avsked den 21/6 1853 ”såsom till Krigstjänst icke duglig till följd av skada i vänstra handleden enligt läkarattest”.
Bosatt i Östanå. Son till soldat nr 133 Olof Nilsson Quick och Juliana Johansdotter i Hogland. Vigd den 13/12 1844 med Margareta Christina Södermark från Hudiksvall.

Per Olsson Quick 10/3 1822-22/3 1892 (Östanå s3)

Margareta Chr. Södermark 11/7 1814- 10/3 1885
Olof Axel 1840- 20/4 1845. Född i Hudiksvall (Marg:s)
Ingrid Catharina  13/8 1845
Juliana 18/1 1847
Anna Lisa 11/5 1848
Margreta Christina 15/12 1850
Pehr Olof  25/8 1856
Johan Axel 3/1 1860. ”Holm” se soldat nr 144!


Rotehemman 1853: Västtjär nr 4, s4, ss4, sss4 och Östanå nr s3.


1854-1869  Per Persson RÖNN
Antagen som soldat här den 5/5 1854. Längd 174 cm. sjukvårdssoldat 1866. Rymde den 1/5 1869. Ertappad och återinsatt som soldat den 7/3 1871. Avsked den 25/6 1881 för sjuklighet. Tjänt väl. Underhåll på expektans.
Bosatt i Berge. Son till sockenskomakaren Pehr Nilsson i Västtjär, född i Hogland nr 5 och Lisa Erichsdotter. Vigd den 10/5 1857 med Anna Andersdotter från Harmånger. Omgift den 22/12 1872 med Margta Olsdotter, dotter till förre bonden Olof Johansson och Margta Andersdotter i Berge nr 4.

Per Persson Rönn  6/9 1835
Anna Andersdotter  9/10 1828- 9/1 1868
Lars Petter  27/9 1856- 14/12 1862
Anders  5/7 1859. ”Ring” se soldat nr 140!
Anna Christina  28/1 1862
Elisabth Katarina 8/8 1864
Ett flickebarn  20/1 1868- 22/1 1868

Per Persson Rönn  6/9 1835- 2/11 1907
Margta Olsdotter 16/4 1837- 6/6 1912
Olof 11/9 1873- 11/11 1873
Margeta  15/8 1878


1869-1871 VAKANT


1871-1881  Per Persson RÖNN
Beskrivning se ovan!


Rotehemman 1881: Östanå s3, Västtjär 4, s4, ss4, 3s4, 4s4 och 5s4.


1882-1900  Olof Jonasson BOJ
Antagen som soldat här den 27/2 1882. Längd 179 cm. Avsked den 27/8 1900. Tjänt utmärkt väl. Underhåll på expektans. Bosatt i Västtjär.
Född i Tuna. Vigd den 5/10 1890 med Brita Dahlin, född i Forsa.

Olof Boj 17/12 1863
Brita Dahlin  25/1 1868
John Wilhelm 12/3 1891
Erik Johan  2/8 1893
Anna 19/9 1897

Familjen till Forsa 1900.


1901-Karl Johan HOLST 
Antagen som soldat här den 29/5 1901. Längd 172 cm. Rekrytskolan i Gävle 1901. Avsked senare.
Bosatt i Berge. Senare skräddare i Västtjär. Född i Ljusdal. Vigd den 2/8 1903, med Anna Maria Nyström, dotter till skollärare Erik Wilhelm Nyström och Brida Cajsa Larsdotter i Berge.

Karl Johan Holst 22/5 1880- 13/1 1857
Anna Maria Nyström 17/8 1883- 30/5 1863
Maria Wilhelmina  6/9 1903
Karl Wilhelm Evert 14/2 1904- 7/7 1904
Gerda Katrina  21/2 1906
Ester Göthilda  9/6 1908- 1/5 1909
Ester Linnea   5/5 1911

 

 

Soldat i Ilsbo rote 144

Rote 144 Soldat i Ilsbo

1682                       Knutsson Per

1728-1735              Modig Hans Persson

1735-1739              Vakant

1739-1742              Floberg Olof Persson

1743-1758              Floberg Olof Olofsson

1758-1760              Floberg Erik Jöransson

1760-1771              Vakant

1771-1807              Björk Jonas Eriksson

1807-1820              Tingelöf Sven (Svante) Jonsson

1820-1839              Soldaten indragen Rotelönen till underofficers avlöning.

1840-1860              Tingelöf Olof Svensson

1860-1877              Zouav Emanuel Forsman

1878-1899              Holm Johan Axel Persson Quick


Rotehemman 1682: Östanå nr 1 (Joen Ersson) och Sörby nr 2 (Per Olsson)


1682  Per KNUTSSON
Musketerare här 1682. Nämnes ännu 1695.
Bosatt i Sörby. Gift med Helena Olofsdotter från Gnarp.

Per Knutsson 16.. . Karolin. Ev död i Poltava 1709?
Helena Olofsdotter  1663- 23/9 1744


1728-1735  Hans Persson MODIG
Antagen som soldat här den 29/9 1728. soldat den 31/5 1715 som nr 58 med namnet Råbock. Den 4/2 1716 som nr 98 Modig. Till nr 46 den 15/5 1735. Avsked den 9/6 1741.
Född 1698 i Bergsjö som son till bonden Per Olsson och Brita Hansdotter i Skrämsta. Gift. Kan läsa.
En son Olof 1735 30/4.


1735-1739 VAKANT


1739-1742  Olof Persson FLOBERG
Antagen som soldat här den 22/1 1739. Kommenderad på galäreskadern 1741. Död den 26/9 1742 i Finska skären (Åland).


1743-1758 Olof Olofsson FLOBERG 
Antagen som soldat här den 12/4 1743. Bevistade fälttåget i Pommern. Död i kvarteret den 10/2 1758. Fältsjuka.
Från Dalarna. Bosatt i Sörby. Gift med Karin Nilsdotter.

Olof Olofsson Floberg 1722- 10/2 1758
Karin Nilsdotter  1718. Omgift.
Anna  30/10 1748
Nils  28/3 1751. ”Mört” Se rote 141!
Brita  27/9 1755


1758-1760  Erik Jöransson FLOBERG
Antagen som soldat här den 10/6 1758. Bevistade fälttåget i Pommern dit han ankom den 2/7 1760 från Sverige. Fången den 14/11 1760 hos preussarna vid Tessin och sedan ej avhörd.
Son till soldat nr 140 Jöran Jöransson Lindberg och Margeta Svensdotter i Berge nr 2. Vigd den 15/5 1760 med Brita Andersdotter från Hogland.

Erik Jöransson Floberg  21/12 1740-17..
Brita Andersdotter  24/4 1730- 30/1 1803
Margeta  20/11 1760


1760-1771 VAKANT


Rotehemman 1783: Sörby nr 1 och nr 2.


1771-1807  Jonas Eriksson BJÖRK
Antagen som soldat här den 6/3 1771. Längd 173 cm. Tidigare husman. Tjänstgörande 6:e korpral den 10/1 1789. 6:e korprals lön den 31/10 1789. Kommenderad till Karlskrona 1780 och 1784 på kronoarbeten. Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790 och där affärerna vid Kaipias, Fredrikshamn, Anjala och Värälä. Avsked den 16/6 1807 som sjuklig. Tjänt troget och skickat sig väl i och utom tjänsten. Anmäld till underhåll. Gratialist i 4:e klass vid Vadstena krigsmanshus, 1808.
Bosatt i Sörby. Vigd 1:a gången med Karin Persdotter, dotter till bonden Per Olofsson och Brita Larsdotter i Sörby nr 2. (15/11 1778) vigd 2:a gången den 2/7 1815 med Margeta Jonsdotter, dotter till bonden, gästgivaren och klockaren och Cherstin Andersdotter i Berge nr 5. Son till bonden Erik Olofsson i Östanå nr 3.

Jonas Eriksson Björk  2/1 1748
Karin Persdotter  20/10 1745- 8/11 1814
Eric 19/2 1782- 27/9 1785
Sven Larsson  13/2 1786. Fosterson.

Jonas Eriksson Björk  2/1 1748- 7/11 1829
Margeta Jonsdotter  11/1 1761- 25/5 1818
Barnlösa


1807-1820  Sven TINGELÖF
Antagen som soldat här 1807. Längd 183 cm. Befordrad till underofficerskorpral den 15/4 1814. Befordrad till rustmästare den 17/5 1820 med dannes lön behållande; Underofficerslön t.o.m. 21/4 1838.
Från Värmland. Gift med Carin Olsdotter, dotter till Olof Mårtensson och Karin Hansdotter i Tuna. Ihjälslagen av en stock. I Sörby.

Sven Tingelöf 10/3 1788-29/11 1839
Carin Olsdotter 15/2 1782-9/3 1848
Margeta  21/12 1807. Forsa 35 H 22
Carin  9/8 1810
Jonas  23/1 1813
Olof  9/1 1816. Se nedan!
Anna Elisabeth  24/10 1818
Svante Johan 30/3 1821. ”Östlin” se soldat nr 142!
Maria Christina  25/7 1822- 22/9 1822
Gustaf Martin 1/5 1828-11/6 1829 


1820-1839 SOLDATEN INDRAGEN till underofficerslön. Se ovan! 21/4 1838-18/5 1839 lönen till 2:e furir Per Fredrik Bäckman.


Rotehemman 1853: Sörby nr 1, sl, Sörby nr 2, s2, ss2.


1840-1860Olof Svensson TINGELÖF 
Antagen som soldat här den 4/7 1860. Längd 182 cm. Avsked den 25/6 1860 som ”otjänstbar enligt läkarintyg. Skadad under arbetskommendering å Enholmen, samt anmäld till underhåll.
Bosatt i Östanå. Vigd den 15/3 1840 med Greta Pehrsdotter Hägg, dotter till soldat nr 143 Pehr Hägg och Helena Olsdotter i Västtjär.

Olof Svensson Tingelöf  9/2 1816- 25/2 1870
Greta Pehrsdotter Hägg  23/4 1819- 16/10 1892
Catharina Helena 12/11 1840
Brita Margareta  30/12 1850
Pehr Olof 18/11 1842
Jonas Mårten  4/6 1853
Svante Erik 11/5 1844
Sara Lisa  30/3 1856
Anna Christina 9/8 1846
Carl Johan 18/8 1860
Erik Gustaf 11/1 1863- 21/1 1863


1860-1877  Emanuel Forsman ZOUAV
Antagen som soldat här den 26/11 1860. Avsked den 26/6 1877 p.g.a. läkarintyg. Tjänt utmärkt väl. Längd 180 cm. Västtjär.
Född i Skövde. Gift med Amalia Mathilda Winberg från Gävle.

Emanuel Zouav 19/11 1833- 18/2 1916
Amalia Mathilda Winberg 13/10 1835- 21/6 1915
Barnlösa


1878-1899  Johan Axel Persson Quick HOLM

Antagen som soldat här den 19/9 1878. Längd 631cm. Avsked den 30/8 1899 för kronisk reumatism och ljumskbråck. Tjänt väl.

Bosatt i Berge. Vigd den 14/5 1883 med Katrina Margreta Olsdotter från Rogsta. Son till soldat nr 143 Pehr Olofsson Quick och Margareta Christina Södermark i Östanå. (Östanå s3)

Johan Axel Holm 3/1 1860- 13/10 1937 Till Yttre, Bergsjö, 1921.
Katrina Margreta Olsdotter 11/8 1862- 6/3 1945
Katrina Margreta  1/8 1884
Anna Kristina  6/5 1889
Per 19/3 1892- 19/8 1897. Död i Hudiksvall.
Fredrika  1/6 1896
Elin  20/5 1900

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel. 0653-60062

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *