Fäbodar i Los

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, böcker, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv.

Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.


Se fäbodar på Färila sockenbilder.


Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Los och Los Hembygdsförening Ljusdals kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.


Genom att vi digitaliserar våra fäbodar, får många fler möjlighet att lära känna vårt kulturarv.

Den här sammanställningen är långt ifrån färdigDen ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Det saknas bl. a. uppgifter om vilka ägarna var/är på de olika vallarna och kanske har även uppgifter blivit felaktiga. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och fler bilder från kanske fler vallar.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen. se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

FÄBODAR I LOS

Här behöver vi hjälp med namn och uppgifter på fler fäbodvallar

 

KARSVALL

 

 

HÄSTSKOVALLEN

 

 

KORRISVALLEN

 

 

KULVALLEN

lv-001-kulv-Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

KULVALLEN (inventering 1/9 1989)

Inom ett 25×6 meter stort område orienterat NNV-SSÖ är (räknat från S) en grundlänning, ca 4×4 meter stor med en röseliknande (spisgrund?) lämning, 2×1 meter NNV-SSÖ och intill 0,7 meter hög. N om denna äro 4 gropar, 3,5×3,5 meter stora, 0,5-0,6 meter djupa, tydligen kantade av lagda stenar, 0,4-0,5 meter stora. Troligen grundlämning.

Intill 60 meter N-NNÖ om ovannämnda lämningar är lämningar efter stensträngar och röjningsliknande lämningar.

Från fäbodplatsen går en stensträng åt N-NNÖ, ca 35 meter lång, här bildas ett ”knä”, där stensträngen viker av åt Ö 35˚N ca 50 meter längd, 0,5-0,75 meter bred och intill 0,3 meter hög, bestående av 0,15-0,3 meter stora stenar.

Udden SV om ovan är en gammal ängsmark, en gräsvall: benämnes ”Kulvallen”. Enligt uppgift hette en soldat ”Kula”, därav namnet Kulvallen.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

KÄMPBERGSVALLEN

lv-006-klipp
Det här är en odaterad tidningsbild föreställande Lovisa Persson på Kämpbergsvallen i Los.
Lovisa Persson berättar att hon varit ”Stinta” på vallen i många år men nu håller skogen på att återta fäbodvallen.

 

 

NORRBYVALLEN

 

 

NÄVERÅSENS FÄBOD

lv-002-naverasen-Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

NÄVERÅSENS FÄBOD (inventering 19/7 1983)

TILLHÖR FASTIGHET: Näveråsen 11

Näveråsens fäbod, numera bestående av 3 stycken byggnader, 2 av dessa hitflyttade. En av fäbodstugorna är moderniserad. Fäbodvallen ägs av Domänverket.

Den finske lektorn C. A. Gottlund passerade här på sin resa år 1817. Fäboden tillhörde då Fågelsjö finnar.

Fäboden utgörs av ett bostadshus i timmer, ett uthus i timmer, och ett uthus av timmer och bräder samt en gjuten källare och brunn.

Används numera som sommarstuga.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

RISÅSVALLEN

lv-003-rasasenRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

RISÅSVALLEN (inventering 15/6 1989)

Fäbodvall. I ett av boningshusen i den gamla fäbodvallen, Risåsvallen, finns inredning och föremål bevarade från den tid då fäboden var i bruk. Bland inredningen märks ett sängskåp med årtalet 1803. Stugan kallas i dagligt tal för ”Vallstuga”.

Det äldsta årtal, som kunde hittats på stugan, var 1893. Men den är förmodligen äldre, att döma av inredning och utseende.

Stugan ägs av skogsarbetare Per Halvarsson, Rullbo.

Källa: Riksantikvarieämbete

 

 

SANDNÄSUDDSVALLEN

lv-004-sandnasuddsRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

SANDNÄSUDDSVALLEN (inventering 20/7 1983)

På denna plats har en fäbod stått. Den blev flyttad till Rävbacken, ca 200 meter S om denna plats. Rävbacken markerad med 67 a på fotokartan.

Enligt lantbrukare Anders Halvarsson har här i närheten en stenåldersboplats funnits. Även vid Rävbacken skall en stenåldersboplats finnas. Se även nr 81.

Källa: Riksantikvarieämbete

 

 

UVBERGSVALLEN

lv-005-uvbergRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

UVBERGSVALLEN
Fäbod, Uvbergsvallen, inom ett 90 x70 meter stort (NNÖ-SSV) område förekommer grunder efter minst 6 byggnader samt 1 brunn. Husgrunderna är 7×5-8×7 meter stora, 2 har källargrop, 4×2 meter stora. 4 grunder har spisröse, upp till 2×2 meter stora och 1,1 meter höga. Brunnen är 0,6 meter diameter och 0,5 meter synligt djup.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *