Västeräng kulturreservat

Västeräng by med 54 hus blev 2002 Gävleborgs läns första kulturreservat


Läs om olers.nu kulturreservat.


Läs mer om Hälsingegården Ol-Ers i Västeräng, Delsbo


Se reportage.


Se bilder Delsbo/Sockenbilder.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 


Västeräng.
Ol-Ers
är den äldsta gården och har funnits i familjens ägo sedan 1700-talet.
I mitten av byn ligger gården Ersk-Mickels där Lennart och Maj-Britt Persson själva bor, den köpte Lennarts far på 1950-talet. Gården Schäftners, döpt efter den löjtnant som en gång bodde här, köpte Lennart 1998 och den fungerar nu som bostad till sonen Lars med familj.
Gårdarna ligger tätt, Västeräng 314, Västeräng 312 och Västeräng 308, alla tre mot söder.
Foto: Länstyrelsen Gävleborg.

VÄSTERÄNG KULTURRESERVAT MED 54 HUS

Västeräng i Delsbo är en by bestående av 54 hus där höladan från 1580 är äldst och kostallet från 2003 yngst, och här bor Lennart och Maj-Britt Persson med sin familj. Hur får man tid och energi att ta hand om så många hus, sex barn och två barnbarn? – Det är ett sätt att leva, förklarar Lennart. Det här är en släktgård och om vårt barnbarn Albin tar vid efter sin pappa Lars blir han den femtonde generationen här i Västeräng. Eftersom vår son Lars också arbetar med gården är vi två familjer som delar på arbetet med husen, djuren, skogen och marken. Annars hade det inte gått. Västerängs bykärna består av tre sammanbyggda gårdar med många uthus.

Den fjärde gården kallad Bommens ligger strax utanför.

Västeräng blev med fäbodar samt odlings- och skogsmark den 2 september 2002 Gävleborgs läns första kulturreservat. Byn är en av landskapets bäst bevarade bymiljöer från 1800-talets mitt.

Källa: Wikipedia.

 

De vackra gårdarna är redan omsorgsfullt beskrivna därför vill vi bara i all enkelhet lägga till lite uppgifter om de personer som framlevt sina liv här i Västeräng 

I vilket hus man bott och under vilken tidsperiod man bott där är en alltför vansklig uppgift för oss att ge sig in på. Den uppgiften vill vi ha hjälp med utav dig som känner till den saken bättre.

 

Registerbeteckning »11T» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Västerängs by.

—11TI— Uppgifter ur Delsbo släktregister

Oluf Pehrsson, * 156. . Härst. okänd. Bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1593—1618 års Jdbk.
H. namn okänt.

—II—

Olof Johansson, * 159.. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Västeräng 1, Delsbo, und. tid. 1629—1656. (Enl. 1641 års boskapslista äg. t. 1 häst o. 8 kor.)
H. namn okänt.
Johan * 162.                                                    III

—III—

II Johan Olofsson, * 162., trol. s. t. bonden O. Johansson i Västeräng 1, Delsbo. Bonde i Västeräng 1 enl. 1656—1680 års Jdbk. † 1681.
Gölin ….., * 163.. Härst. okänd. † ./5 1694.

—IV—

Olof Ersson, * 16… Härst. okänd. Är möjl. måg t. bonden J. Olofsson i Västeräng 1, Delsbo. Nämnes som bonde å detta hemman 1683—1710.
Margretha …, * 16… Härst. okänd.
Erich * 4/11 1684                                             1
Karin * 28/3 1693                                             V

—V—

Olof Matsson, * 169.. Härst. okänd. Bonde i Västeräng 1, Delsbo, enl. 1729 års ML.
IV Karin Olsdotter, * 28/3 1693, trol. d. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1.
Mats * 25/6 1722. Okänd vistelseort
Ella * 8/3 1729                                                 17L2

—1—

IV Erich Ohlsson, * 4/11 1684, s. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1, Delsbo. Bonde i Västeräng 1 enl. 1715 års Jdbk. † 16/6 1799.
Margta …, * 168.. Härst. okänd.
Olof * 15/6 1717                                              2

—2—

1 Olof Ersson, * 15/6 1717, s. t. bonden E. Ohlsson i Västeräng 1, Delsbo. G. 175.. Bonde i Västeräng 1. † 16/6 1799.
23MVII Karin Jacobsdotter, * 21/11 1720, d. t. bonden J. Jacobsson i Långsbo, Delsbo. † 24/1 1790.
Kjerstin * 23/12 1756                                        3
Brita * 14/4 1762                                              4

—3—

(X8) Lars Jonsson, * 30/12 1751 i Forsa, Hälsingland. G. 1778. Bonde i Sannäs 6, sen. i Västeräng 1, Delsbo. † 21/9 1821.
2 Kjerstin Olsdotter, * 23/12 1756, d. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1, Delsbo. † 29/5 1842.
Olof * 22/7 1779                                              5
Anna * 4/1 1783, † 11/8 1784
Jonas * 7/3 1785. Sold. Bos. i Knutslunda. † 17/12 1808
Karin * 29/10 1787                                           42K10
Anna * 16/2 1792                                             40N5
Kjerstin * 19/11 1794                                        4K6
Brita * 3/9 1797                                               12R15

—4—

22P3 Jonas Hansson, * 16/9 1758, s. t. bonden H. Pehrsson i Stömne 3. G. 1786. Måg, nämndeman o. bonde i Västeräng 1, Delsbo. † 29/6 1822.
2 Brita Olofsdotter, * 14/4 1762, d. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1, Delsbo. † 20/2 1824.
Sigrid * 7/10 1787                                            6

—5—

3 Olof Larsson, * 22/7 1779, s. t. bonden L. Jonsson i Västeräng 1, Delsbo. G. 1815. Bonde o. nämndeman i Västeräng s 1. † 24/8 1867.
1J7 Brita Jonsdotter, * 15/2 1787, d, t. bonden J. Hansson i Ava 1, Delsbo. † 25/11 1863.
Kerstin * 28/3 1817                                           20N7
Jonas * 28/6 1819                                            7

—6—

26P3 Lars Jonsson, * 23/11 1777, s. t. bonden J. Jonsson i Stömne 7. G. 1809. Häradsdom. o. bonde i Västeräng 1, Delsbo. † 30/5 1856.
4 Sigrid Jonsdotter, * 7/10 1787, d. t. nämndeman J. Hansson i Västeräng 1. † 16/5 1853.
Jonas * 1/3 1811                                              8
Lars * 30/8 1821                                              9

—7—

5 Jonas Olofsson, * 28/6 1819, s. t. nämndeman O. Larsson i Västeräng s 1. G. 28/11 1838. Nämndeman o. bonde i Västeräng s 1 (N. Sannäs 6), Delsbo. † 14/4 1893 (hjärtlidande).
2O5 Karin Olofsdotter, * 29/7 1815, d. t. bonden O. Pehrsson i Oppsjö 2, Delsbo. † 17/4 1893 (lunginflammation).
Olof * 9/12 1838                                               10
Jonas * 24/11 1840                                           11L24
Pehr * 31/12 1841                                            11
Brita * 14/5 1844                                              51J5
Lars * 6/1 1847                                                9J14
Hans * 10/9 1848                                             5L8
Karin * 6/10 1850                                             12
Kerstin * 15/2 1853                                           7L13
Erik * 26/10 1855                                             13
Johannes * 12/5 1857, † 20/8 1857

—8—  1846 uppfördes den vackra gården som nu kallas Ol-Ers

6 Jonas Larsson, * 1/3 1811, s. t. häradsdom. L. Jonsson i Västeräng 1, Delsbo. G. 1/5 1842. Bonde i Västeräng 1. † 17/1 1887.
14T5 Kerstin Zachrisdotter, * (10/4) 14/10 1813, d. t. bonden Z. Eliasson i Västeräng 4. † 4/9 1895.
Lars * 20/8 1844                                              14

—11T14—

8 Lars Jonsson, * 20/8 1844, s. t. bonden J. Larsson i Västeräng 1, Delsbo. G. 15/6 1888. Bonde i Västeräng 1. † 7/10 1921.
3J17 Sigrid Olsdotter, * 28/2 1864, d. t. bonden O. Larsson i Västeräng 3. † 15/3 1944.


—11T26—

15 Erik Larsson, * 12/7 1884, s. t. bonden L. Larsson i Hagen s 4. G. 31/5 1908. Bonde i Västeräng 12, Delsbo. † 31/1 1915.
(X33)1Z17 Gertrud Pehrsdotter, * 19/8 1882, d. t. bonden P. Pehrsson i Vedmyra 1, Norrbo.
Marta * 21/7 1908                                            12R23
Anna * 19/12 1909
Olof Henning * 22/5 1917                                   35

—11T35—

26 Olof Henning Persson, * 22/5 1917 i Delsbo. G. 6/1 1942. Jordbr.-arb. i Västeräng, Delsbo.† 28/7 1994
(Z20) Inez Karin Margreta Eriksson, * 16/2 1920 i Häggenås, Jämtl. Infl. fr. Lit 1935.† 8/2 2003
Per Lennart * 30/6 1944 Gift 1969 med Maj-Britt, Västeräng 312
Anna Gunvor * 8/3 1946
Karin Gertrud * 23/7 1947

Lennart Persson * 30/6 1944, bos. Västeräng 312. Gift 5/7 1969 med Maj-Britt Kristina Sundström * 6/2 1947 i Ådals-Liden Västernorrland, d. t. Knut Erik Sundström och hans hustru Lilly Disideria f. Jonsson, Docksta, Västernorrland.
Per Olof * 30/6 1970
Leif Erik * 29/1 1972
Lars Jonas * 23/3 1973

 

 

Registerbeteckning »12T» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Västerängs by.

—12TI—Uppgifter ur Delsbo släktregister

Lars Påhlsson-Wald, * 156.. Nämnes som bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1593—1600 års Jdbk.
H. namn okänt.
Mårten * 159.                                                   III

—II—

Erich Mårtensson, * 159.. Nämnes som bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1618 års Jdbk. Han kan vara måg i gården.
H. namn okänt.

—III—

I Mårten Larsson, * 159 ., trol. s. t. bonden L. Wald i Västeräng, Delsbo. Nämnes som bonde i Västeräng enl. 1629 års Jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 2 kor enl, 1629 års boskapslista.
Karin ……, * 159.. Enl. 1641 års Jdbk nämnd som äg. av hem.
Lars * 162.                                                      IV

—IV—

III Lars Mårtensson, * 162., trol. s. t. bonden M. Larsson i Västeräng, Delsbo. Enl. 1656—1663 års Jdbk nämnd som bonde i Västeräng.
Brita ……, * 162.. Äg. av hem. enl. 1670—1683 års Jdbk.
Olof * 164.                                                      V
Anna * 1647, † ./8 1693

—V—

IV Olof Larsson, * 164., trol. s. t. bonden L. Mårtensson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng enl. 1685—1698 års Jdbk.
Karin ……, * 16 … Härst. okänd.
Lars * 31/8 1688
Olof * 25/1 1694

—VI—

Pehr Pehrsson, * 166.. Härst. okänd. Bonde i Västeräng 2, Delsbo, enl. 1700—1710 års Jdbk.
Marit ….., * 166.. Härst. okänd.
Jonas * 169.. Okänd vistelseort
Eric * 169.                                                       1

—1—

VI Eric Pehrsson, * 169., trol. s. t. bonden P. Pehrsson i Västeräng 2, Delsbo. Bonde i Västeräng 2 enl. 1715 års Jdbk.
Anna ……, * 169.. Härst. okänd.
Margreta * 5/12 1716                                        2
Hans * 6/12 1718                                             3

 

 

Registerbeteckning »13T» omfattar en bondesläkt i Västeräng 3, Delsbo, som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok. Hemmanet övertages 100 år senare av en inflyttad släkt.

—13TI— Uppgifter ur Delsbo släktregister

Maths Biörsson, * 155.. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1593 års Jdbk.
H. namn okänt.
Pehr * 158.                                                      III

—II—

Erich Biörsson, * 156 ., trol. broder t. Maths Biörsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng enl. 1600—1618 års Jdbk.
H. namn okänt.

—III—

I Pehr Mathsson, * 158 ., trol. s. t. bonden M. Biörsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng enl. 1629 års Jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 3 kor enl. 1629 års boskapslista.
H. namn okänt.
Lars * 160 .                                                     IV

—IV—

III Lars Pehrsson, * 160 ., trol. s. t. bonden P. Mathsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng enl. 1641 års Jdbk. Enl. 1641 års boskapslista var han äg. av 1 häst o. 3 kor.
H. namn okänt.
Olof * 162.                                                      V

—V—

IV Olof Larsson, * 162 ., trol. s. t. bonden L. Pehrsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng 3 enl. 1656 års Jdbk.
H. namn okänt.
Lars * 164 .                                                     VI

—VI—

V Lars Olofsson, * 164., trol. s. t. bonden O. Larsson i Västeräng 3, Delsbo. Bonde i Västeräng 3 enl. 1663—1670 års Jdbk.
Karin ….., * 164.. Äg. av hem. enl. 1683 års Jdbk. † ./3 1690.
Anders * 1666                                                  VII
Anna * 166.. Okänd vistelseort
Karin* 166.. Okänd vistelseort
Brita * 167.. Okänd vistelseort
Märit * 167.. Okänd vistelseort
Ella * 167.. Okänd vistelseort

—VII—

VI Anders Larsson, * 1666, trol. s. t. bonden L. Olofsson i Västeräng 3, Delsbo. Bonde i Västeräng 3 enl. 1690—1700 års Jdbk. † ./1 1701.
Brita ……, * 166.. Härst. okänd.
Lars * 19/2 1688. Okänd vistelseort
Olof * 21/6 1690. Okänd vistelseort
Karin * 18/11 1692, † . /1 1693
Karin * 21/12 1693, † 1/5 1698
Pehr * 27/12 1697, † 16/4 1698
Jonas * 2/4 1700, f 22/5 1765

—VIII—

(X4) Erich Ersson, * 167 . i Bjuråker. Infl. under 1600-talet t. Delsbo. Bonde i Västeräng 3 enl. 1710—1715 års Jdbk.
(X4) Sigrid ……, * 167. . i Bjuråker.
Sigrid * 20/8 1701                                            2
Kerstin * 1704. Okänd vistelseort
Margta * 1708                                                  1

—1—

(X27) Anders Ersson, * 1711 i Ljusdal. Måg o. bonde i Västeräng 3, Delsbo. † 4/8 1769.
VIII Margta Ersdotter, * 1708, trol. d. t. bonden E. Ersson i Västeräng 3. † 24/7 1777.
Jonas * 30/9 1741, † 22/6 1743
Karin * 8/6 1744                                               28N2
Jonas * 19/9 1747                                            41
Erik * 28/8 1752                                               42
Sigrid * 10/12 1745                                          30M16
Pehr * 15/6 1756, † 2/9 1843

—2—

12R2 Erich Mickelsson, * 22/12 1701, s. t. M. Ersson i Tomta, Delsbo. Måg o. bonde i Västeräng 3 enl. 1729—1750 års ML. † 28/8 1768.
VIII Sigrid Ersdotter, * 20/8 1701, d. t. bonden E. Ersson i Västeräng 3. † 28/10 1768.
Karin * 5/5 1729                                               25P3
Erich * 6/11 1730                                             3
Mickel * 9/12 1732                                            50
Sigrid * 24/12 1734. Piga i Stömne, Delsbo. † 16/3 1773
Lars * 1/6 1739                                                21K4
Jonas * 26/7 1744                                            17L4
Nils * 4/10 1748                                               25N11

—3—

2 Eric Ersson, * 6/11 1730, s. t. bonden E. Mickelsson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1758. Nämndeman o. bonde i Västeräng 2 (3). † 19/4 1801.
14L2 Karin Ericsdotter, * 22/1 1735, d. t. bonden E. Jonsson i Hovra 1. † 30/10 1816 (inflammation).
Sigrid * 24/12 1759                                          9K5
Anna * 7/12 1761                                             46P5
Karin * 8/9 1763                                               17M4
Eric * 31/12 1765                                             4
Jonas * 22/11 1772                                           44P9
Lars, tv., * 22/9 1776                                        5
Olof, tv., * 22/9 1776, † 9/10 1776

—4—

3 Eric Ersson, * 31/12 1765, s. t. nämndeman E. Ersson i Västeräng 2, Delsbo. G. 178.. Bonde i Västeräng 2. † 23/3 1825.
26N4 Gertrud Jonsdotter, * 29/11 1765, d. t. bonden J. Jonsson i Backen 1, Delsbo. † 1/5 1835.
Karin * 13/12 1789                                           9P9
Jonas * 23/10 1794                                           6
Eric * 25/2 1797                                               7
Margta * 10/1 1801                                           33
Sigrid * 20/5 1804                                            9K8
Pehr * 5/11 1807                                              8

—5—

3 Lars Eriksson, * 22/9 1776, s. t. bonden E, Ersson i Västeräng 2. G. 1807. Husman. Bos. i Ede, Delsbo. † 11/1 1842.
35L1 Lisa Gretha Tönvik, * 15/2 1777, d. t. prästman P. Tönvik i Heden, Delsbo.
Erik * 15/8 1812, † 7/9 1813 (kikhosta)
7P6 Erik Johansson * 26/6 1816. (Fosters.)           7P38

—6—

4 Jonas Eriksson, * 23/10 1794, s. t. bonden E. Ersson i Västeräng 2, Delsbo. G. 1820. Bonde i Västeräng s 2. † 4/10 1882.
19L5 Ella Eriksdotter, * 22/1 1794, d. t. bonden E. Pehrsson i Håknorrbo 4, Delsbo. † 25/4 1889.

—7—

4 Eric Ericsson, * 25/2 1797, s. t. bonden E. Ersson i Västeräng 2, Delsbo. G. 1824. Änkl. o. omg. 20/10 1839. Bonde i Västeräng 2. † 28/8 1864 (slag).
24P5 Cherstin Jonsdotter, * 2/9 1796, d. t. bonden J. Olsson i Stömne 5, Delsbo. † 5/2 1837.
17P8 Sigrid Larsdotter, * 12/7 1805, d. t. bonden L. Olsson i Skog 4, Delsbo. † 24/4 1855.
Gertrud * 8/9 1825, † 23/3 1826
Jonas * 23/9 1828                                            3K13
Erik * 23/9 1830                                               3T6
Karin * 13/10 1831                                           9
Pehr * 14/2 1833                                              11L8
Lars * 8/8 1834                                                12J16
Gertrud * 30/4 1841                                          19L10
Olof * 1/10 1843                                              10
Sigrid * 18/6 1845                                            11

—8—

4 Pehr Eriksson-Westerlund, * 5/11 1807, s. t. bonden E. Ersson i Västeräng 2. G. 1836. Änkl. o. omg. 9/1 1868. Viktualiehandlande. Bos. i Heden, Delsbo. † 25/10 1896.
12R5 Gertrud Hansdotter, * 24/11 1803, d. t. bonden H. Pehrsson i Tomta s 3, Delsbo. † 1/6 1864.
30K1 Anna Charlotta Hägglund, * 26/3 1828, d. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn, Delsbo. † 26/5 1889.
Laura Katarina * 20/6 1838. Utfl. t. Forsa 1868. † 14/11 1896
Gertrud * 20/6 1838                                          1M7
Erik * 5/11 1839                                               12
Pehr * 28/1 1841                                              13
Jonas Olof * 19/9 1844. Gästgiv. o. handl. i Ede 3. † 1/2 1934
(X4)40B2 Hulda Maria Catharina »Sundberg» * 23/7 1861. Fosterd. Utfl. t. Uppsala 1889

—9—

(X33)22Y10 Pehr Pehrsson, * 28/12 1832, s. t. bonden P. Pehrsson i Mora s 4, Delsbo. G. 13/5 1861. Måg o. bonde i Västeräng 2. † 20/6 1909.
7 Karin Ersdotter, * 13/10 1831, d. t. bonden E. Ericsson i Västeräng 2, Delsbo. † 8/3 1913.
Erik * 21/12 1862                                             14
Kerstin, tv., * 24/6 1865, † 7/5 1901
Helena, tv., * 24/6 1865, † 4/7 1865
Karin * 22/6 1873                                             19S34

—10—

7 Olof Ersson, * 1/10 1843, s. t. bonden E. Eriksson i Västeräng 2, Delsbo. G. 27/11 1872. Bonde i Västeräng av 2, (Överälve ss 6). † 22/3 1916.
(X33)22Y12 Brita Ersdotter, * 22/6 1851, d. t. torp. E. Pehrsson i Näset, Delsbo. † 5/5 1899.
Karin * 9/6 1872                                               9P24
Erik * 10/1 1874, † 13/8 1874 (tyfus)
Olof * 8/12 1874                                               15
Brita * 26/8 1876, † 21/4 1888
Erik * 10/9 1879                                               16
Pehr * 9/6 1881                                                17

—13T14—

9 Erik Persson, * 21/12 1862, s. t. bonden P. Pehrsson i Västeräng 2, Delsbo. G. 13/4 1909. Bonde i Västeräng 22. † 17/2 1930.
8M15 Karin Hansdotter, * 3/4 1880, d. t. bonden H. Ersson i Baggälve 4, Delsbo.
Karin * 12/5 1909
Per Georg * 23/4 1911, † 9/12 1946
Anna Linnea * 23/11 1915

 

 

—34S1— Uppgifter ur Delsbo släktregister

(X25) Anders Svensson, * 5/9 1762 i Järvsö sn. Infl. 1804. Husman i Hagen, sen. i Västeräng s 3 o. Norrväna, Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
(X25) Anna Pehrsdotter, * 4/6 1766 i Järvsö sn. † 12/2 1824.
Karin * 29/7 1791                                             1P3
Margta * 4/2 1793                                            16P15
Sven * 24/6 1801                                             2


—13T41—

1 Jonas Andersson, * 19/9 1747, s. t. bonden A. Ersson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1778. Bonde i Västeräng s 3. † 4/2 1827.
2MVII Margta Ersdotter, * 15/1 1740, d, t. sold. E. Stark i Oppsjö, Delsbo. † 21/12 1804 (slag).
18M14 Margta Pehrsdotter, * 30/6 1764, d. t. sold. P. Kuselius i Sörväna, Delsbo. † 30/11 1835.
Margta * 27/2 1779, † 27/2 1779
Eric * 9/1 1781, † 10/2 1789
Anna * 14/5 1784                                             14N13

—13T42—

1 Erik Andersson, * 28/8 1752, s. t. bonden A. Ersson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1778. Bonde i Västeräng 3. † 11/2 1798.
1N2 Margta Zachrisdotter, * 24/9 1752, d. t, bonden Z. Pehrsson i Mora 1, Delsbo. † 1839.
Zachris »Ärling-Slug» * 2/2 1788. Korp. vid Häls. reg. Död und. krigstjänst i Fredriksstad, Norge, 30/12 1814 (fältsjuka).
Margta * 15/3 1780                                           43
Karin * 2/12 1782, † 7/1 1783
Anders * 30/6 1785                                           44
Karin * 10/7 1793                                             14N24

—13T43—

(X5) Pehr Norberg, * 26/12 1777 i Bollnäs. (Infl. 1799.) G. 1802. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 24/12 1808 i Petersburg, Ryssland.
42 Margta Eriksdotter, * 15/3 1780, d. t. bonden E. Andersson i Västeräng 3. Änka o. omg.7P6
Margta * 3/1 1803                                            12S2
Karin * 11/11 1804                                           45
Erik * 18/4 1807. Okänd vistelseort

—44—

42 Anders Eriksson, * 30/6 1785, s. t. bonden E. Andersson i Västeräng 3, Delsbo, G. 1811. Husman i Västeräng. † 20/4 1871.
45N3 Carin Pehrsdotter, * 26/7 1777, d. t. nämndeman P. Ersson i Näsbyn 8, Delsbo. † 24/12 1865.
Margta * 12/12 1813                                         7L11


—47S2—

1 Anders Larsson, * 15/1 1806, s. t. sold. L. Löf i Fjärdsätter. G. 22/11 1838. Torp. i Västeräng av nr 3. Sen. bonde i Tomta s 5 (Högtomt 2), Delsbo. † 15/10 1886 (ålder).
60L2 Margta Andersdotter, * 28/11 1813, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng s 3, Delsbo. † 9/10 1904.
Anna * 24/10 1840, † 11/8 1848
Anders * 22/9 1842                                           3
Anna * 19/3 1850                                             4


—14J19—

2 Olof Jonsson-Boll, * 22/9 1766, s. t. sold. J. Westman i Bredåker. G. 1790. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 11/1 1820.
14T2 Karin Andersdotter, * 17/6 1767, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4.
Jonas * 24/12 1792                                           20
Anders * 5/10 1795                                           21
Olof * 3/12 1797. Okänd vistelseort
Erik * 1/1 1801                                                22
Pehr * 7/1 1804. Husman i Västeräng. † 17/10 1862 (förstoppning)
Karin * 22/5 1807                                             21L3


—7P6—

(X9) Johan Johansson, * 15/4 1783 i Färila sn, Hälsingland. G. 2 ggr. Husman i Stömne s 3, sen. i Västeräng, Delsbo. † 7/2 1856.
4 Sigrid Pehrsdotter, * 23/9 1784, d. t. bonden P. Svensson i Norrberg 3, Delsbo. G. 1807. Omg.          15P4
13T43 Margta Eriksdotter, * 15/3 1780, d. t. bonden E. Andersson i Västeräng 3. Änka e. sold. E. Norberg i Västeräng. Omg. 1821. † 4/5 1858.
Anna * 17/5 1808. Okänd vistelseort
Pehr * 14/10 1809, † 12/11 1809
Margta * 7/2 1811                                            28S4
Johan * 5/7 1812                                              11
Jonas * 10/9 1814. Okänd vistelseort
Eric * 26/6 1816                                               38
Kerstin * 24/7 1819. Utfl. t. Färila 1820
Pehr * 12/1 1818. Okänd vistelseort
Sigrid * 17/8 1821                                            12
Zachris * 17/5 1825, † 18/3 1827


—16P4—

2 Olof Eriksson-Strandfält, * 5/4 (6/4) 1726, s. t. husman E. Öman i Skog 3. Sold. vid Häls. reg. samt orgeltrampare. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 12/8 1803 (ålder).
25R1 Margta Guliksdotter, * 30/1 1713, d. t. sold. G. Grellsson i Sannäs, Delsbo. † 19/11 1796.
Margta * 27/11 1749. Piga i Heden, Delsbo. † 4/3 1827
Kerstin * 25/9 1751                                           39P3
Anders * 7/3 1757                                            7
Anna * 2/12 1759                                             8


—13R20—

13 Jonas Pehrsson, * 18/2 1835, s. t. bonden P. Eriksson i Tomta 4. G. 16/4 1858. Snick. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 6/6 1899.
3J13 Karin Olsdotter, * 7/12 1835, d. t. bonden O. Jacobsson i Västeräng 3. † 23/7 1924.
Margta * 26/8 1858                                           30


—12J15—

11 Olof Pehrsson, * 11/2 1810 i Näset. G. 25/3 1836. Bonde i Mora s 8, sen. i Västeräng s 3, Delsbo. † 15/10 1895.
11N10 Ingrid Pehrsdotter, * 26/11 1804, d. t. bonden P. Eriksson i Mora 12, Delsbo. † 12/5 1884.
Pehr * 20/5 1836                                              22
Olof * 7/1 1842                                                23
Erik * 15/2 1848, † 1848


—49S3—

2 Eric Pehrsson, * 28/8 1804, s. t. skomak. P. Pehrsson i Åkre. G. 5/11 1848. Husman i Västeräng, Delsbo. † 17/3 1864.
33L4 Brita Svensdotter, * 16/7 1822, d. t. korp. S. Lust i Sunnansjö, Delsbo. Änka o. omg.18K5
Kerstin * 2/11 1852                                           3S3


—25J2—

1 Erik Sved, * 23/9 1826, s. t. sold. E. Sved i Stömne. G. 9/5 1850. Änkl. o. omg. 21/6 1857. Smed i Västeräng, Delsbo. † 1/4 1902.
(X4)25B1 Helena Johansdotter, * 3/7 182†4, d. t. sågv.-arb J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. † 3/4 1853.
12R6 Catharina Jonsdotter, * 10/11 1819, d. t. bonden J. Jonsson i Tomta 3, Delsbo. † 12/8 1902.
Erik Johan * 29/6 1850                                      5
Brita Magdalena * 8/8 1852                                6
Jonas * 19/6 1859, † 23/8 1864 (scharlakansfeber)


—3J13—

8 Olof Jacobsson, * 24/6 1793, s. t. bonden J. Ericsson i Ava 3 (Sme’gården). G. 1823. Bonde i Västeräng 3, Delsbo. (Köpte gården 1822.) † 20/2 1866 (stranguri).
13R9 Anna Jonsdotter, * 24/5 1798, d. t. bonden J. Jonsson i Tomta 4, Delsbo. † 27/12 1883.
Margta * 15/8 1825                                           17
Jonas * 25/12 1827                                           18
Karin * 7/12 1835                                             13R20

—3J17—

17M6 Olof Larsson, * 1/12 1827, s. t. nämndeman L. Olofsson i Långede s 4. G. 16/. 1852. Måg o. bonde i Västeräng 3, Delsbo. (6 öresl.) † 18/7 1899.
13 Margta Olsdotter, * 15/8 1825, d. t. bonden O. Jacobsson i Västeräng 3. † 6/4 1905.
Anna * 21/10 1853                                           11S4
Lars * 10/8 1857                                              20
Olof * 9/5 1861, † 27/12 1891 (struplungsot)
Sigrid * 28/2 1864                                            11T14

—3J20—

17 Lars Olsson, * 10/8 1857, s. t. bonden O. Larsson i Västeräng 3. G. 5/11 1890. Bonde i Västeräng 3 (6 öresl.), »Schäftners», sen. gårdsäg. i Ede 434, Delsbo. † 18/2 1940.
12K19 Margta Jonsdotter, * 18/9 1868, d. t. bonden J. Hansson Edsäng 4, Delsbo.
Olof Alfred * 16/12 1892                                    23
Brita Maria * 27/1 1895. Husförest, i Bredåker 310, Delsbo
Marta Kristina * 24/7 1898, † 5/3 1899
Marta Katarina * 14/5 1900. Telefonist
Anna * 14/7 1903                                             (X4)59E5
Jonas Elof * 29/11 1905. Utfl. t. Sandviken 1946

—3J23—

20 Olof Alfred Larsson, * 16/12 1892, s. t. bonden L. Olsson i Västeräng 3, Delsbo. G. 6/7 1919. Bonde i Loka s 5, sen. bonde i Västeräng 32. Änkl. o. omg. 8/5 1938.
(X4)47F5 Sigrid Wester, * 21/8 1894, d. t. bonden J. Wester i Hålsjö s 2, Norrbo. f 2/5 1935.
(X4)5D44 Eva Laurentia Bergman, * 25/12 1905, d. t. bonden J. Bergman i Norrbobyn ss 12, Norrbo.
Lars Evert * 18/12 1919. Jordbr.-arb.
Märta Kristina * 9/4 1921. G. o. utfl. till Forsa 1942
Jonas Arne * 11/11 1923. Utfl. t. Söderala 1945
Ingrid Birgitta * 20/3 1928. Utfl. t. Forsa 1947
Sigrid Margreta * 2/6 1932
Elsa Marianne * 6/10 1938
Olof Tage * 6/7 1940
Erik Folke * 10/4 1945

 

 

Registerbeteckning »35J» berör en släktgren från Ljusdal, Gävleborgs län, som inflyttat till Delsbo omkring år 1760.

—25J1—

(X27) Simon Pehrsson, * 1709 i Ljusdal, Gävleb. G. 17 . . Änkl. o. omg. 175 . . Bonde i Västeräng, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1775.
(X27) Anna Olsdotter, * 171 . Bos. i Ljusdal. † 174 . .
(X27) Brita Pehrsdotter, * 1715 i Ljusdal, Gävleb.
Kjerstin * 4/6 1743                                           2
Pehr * 1752. Okänd vistelseort
Jonas * 28/3 1754                                            6J4


—56J4—

2 Jonas Olof Sten, * 15/11 1848 i Delsbo. G. 18/5 1885. Bageriarb. Bos. i Västeräng, Delsbo. (Frånsk. 1916.) Utfl. t. Östersund 1917. † 16/12 1925.
(X48) Margta Sofia Johansdotter, * 26/12 1863 i Voxna sn, Gävleb. (Frånsk. 1916.) † 20/2 1935.
Emma Christina * 27/1 1885                               16M14
Per Fredrik * 21/12 1886                                    6
Amanda Maria * 2/3 1890                                  (X4)19H19
Roda Albertina * 22/9 1892. Okänd vistelseort
Johan Olof Forselius * 20/2 1895                         7
Carl Erik * 2/6 1899, † 8/6 1905
Lars Arvid * 15/11 1901, † 21/6 1905


—18K5—

4 Lars Andersson, * 27/12 1816, s. t. bonden A. Larsson i Fjärdsätter. G. 16/11 1865. Husman i Västeräng, Delsbo. † 30/3 1902.
49S3 Brita Svensdotter, * 16/7 1822, d. t. korp. S. Lust i Sunnansjö. Änka e. husman E. Pehrsson i Västeräng, Delsbo. † 8/5 1883.


—7L15—

10 Erik Larsson-Heder, * 20/4 1841, s. t. husman L. Pehrsson i Tomta.
G. 1/11 1868. Korp. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 23/3 1910.
59J18 Brita Olsdotter, * 24/10 1845, d. t. husman O. Matsson i Sannäs, Delsbo. † 17/2 1927.
Olof * 2/11 1869                                               17
Ingrid * 27/9 1871, † 27/5 1876 (scharlakansfeber)
Lars * 31/12 1872, † 27/1 1873
Erik * 5/8 1880. Sold. nr 139 vid Delsbo komp., Häls. reg. † 6/11 1918
Lars * 21/9 1882                                              18
Anna * 5/7 1885                                               51N22

—7L18—

15 Lars Heder, * 21/9 1882, s. t. korp. E. Heder i Västeräng, Delsbo. G. 22/8 1915. Jordbr.-arb. i Västeräng. Utfl. t. Harmånger 1916.
(X14) Emma Karolina Pettersson, * 17/7 1885 i Harmånger, Gävleb.
Lars Helmer * 6/12 1915. Utfl. t. Harmånger 1916


—21L7—

4 Olof Zakrisson-Slug, * 6/10 1827, s. t. Z. Blixt i Ede. G. 21/4 1851. Änkl. o. omg. 6/11 1865. Husman i Västeräng, sen. måg o. bonde i Näsbyn s 11, Delsbo. † 2/7 1889.
17K7 Gertrud Carlsdotter, * 22/12 1822, d. t. bonden C. Pehrsson i Näsbyn s 2. † 1862.
48N5 Karin Ersdotter, * 1/1 1841, d. t. bonden E. Olofsson i Näsbyn s 11. † 17/2 1936.
Olof * 19/8 1851. Bonde i Åbo 3, Delsbo. Vist. i USA 1890
Zacharias * 10/8 1854, † 6/2 1855
Brita * 14/12 1855                                            7K6
Ingrid * 22/6 1859                                            10
Karin * 14/3 1866                                             12O18
Erik * 21/8 1867. Bonde i Åbo 3, Delsbo. † 4/3 1892 (hjärnfeber)


—8O5—

4 Hans Eriksson, * 28/8 1808, s. t. bonden E. Hansson i Prättingberg 1. G. 1830. Husman i Västeräng, sen. bonde i Fjärdsätter ss 1, Delsbo.† 1/12 1851.
7T19 Brita Jonsdotter, * 17/3 1805, d. t. bonden J. Isacsson i Långede, Delsbo. † 21/1 1895.
Anna * 6/12 1831                                             19S27
Jonas * 29/11 1835                                           16
Sigrid * 31/3 1839                                            8T9
Brita * 10/6 1842                                              1R10


—51N22—

15 Erik Persson, * 30/12 1880, s. t. bonden P. Pehrsson i Mora 5, Delsbo. G. 29/5 1908. Bonde i Västeräng, Delsbo. † 8/2 1936.
7L15 Anna Heder, * 5/7 1885, d. t. korp. E. Heder i Västeräng. † 5/10 1930.
Per Gustaf * 23/9 1908. Skogsarb. Bos. i Norrväna 138, Delsbo
Brickan Linnea * 15/9 1909. Kaféinneh. i Ede 438, Delsbo
Anna Maria * 11/11 1910                                   44P64
Erik Helmer * 9/9 1912                                      31
Elsa Gunvor * 1/9 1918. Utfl. t. Sth. 1939
Emil Henning * 17/6 1920. Måleriarb. i Ava 55, Delsbo
Olof Ingemar * 6/5 1923. Utfl. t. Sollentuna 1939
Märta Ingegärd * 27/5 1928. Bos. i Ava 55, Delsbo


—46J20—

17 Brita Glans, * 2/4 1887 i Myra. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 13/6 1931.
Jonas Fredrik * 12/8 1920                                  23

 

 

—60L1— Uppgifter ur Delsbo släktregister

(X25) Olof Olofsson, * 29/10 1753. Infl. fr. Järvsö 1827. G. 2 ggr. Bonde i Västeräng, Delsbo. † 12/12 1837.
(X25) Anna Andersdotter, * 30/1 1741. Infl. t. Järvsö. † 27/11 1823.
(X25) Karin Pehrsdotter, * 3/8 1801 i Järvsö. † 12/12 1872.
Anna * 15/5 1782                                             2

—2—

(X25) Anders Andersson, * 27/7 1778. Infl. fr. Järvsö 1818. Bonde i Västeräng s 3, Delsbo. † 25/1 1841.
1 Anna Olofsdotter, * 15/5 1782 i Järvsö sn, Gävleb. † 25/5 1864.
Olof * 6/8 1810                                                3
Margta * 28/11 1813                                         47S2
Brita * 15/1 1817, † 2/5 1820
Brita * 6/8 1820                                               46N11

—3—

2 Olof Andersson, * 6/8 1810, s. t. bonden A. Andersson i Västeräng s 3. G. 19/11 1834. Bonde i Västeräng s 3, sen. i Mora s 8, Delsbo. † 15/12 1893 (slag).
49S2 Kjerstin Pehrsdotter, * 24/5 1809, d. t. skomak. P. Hurtig i Åkre, Delsbo. † 28/11 1883.
Anders * 11/12 1834, † 13/4 1835
Anna * 8/2 1842, † 1/3 1844
Kjerstin * 30/5 1847                                          4


—1P11—

7 Jonas Andersson, * 2/12 1865, s. t. snick. A. Olsson i Fjärdsätter.
G. 11/11 1895. Snick., sen murare i Västeräng 43, Delsbo. † 29/6 1936.
16M6 Anna Nilsdotter, * 8/12 1869, d. t. bonden N. Jonsson i Myra 3, Delsbo.
Albert Andreas * 13/4 1896                                13
Nils Fredrik * 19/7 1898
Jonas Olof * 12/1 1913. Murare

—1P13—

11 Albert Andreas Jonsson, * 13/4 1896, s. t. mur. J. Andersson i Västeräng 43, Delsbo. G. 24/7 1921. Murare. Bos. i Västeräng 43.
12J31 Anna Margreta Persson, * 25/6 1897 i Långsbo, Delsbo.
Märta Kristina * 14/10 1921. G. m. J. Eriksson i Hudiksvall
Helge Andreas * 3/11 1923. Chaufför
Elof Herbert * 18/12 1927. Trädg.-arb.
Olov Helmer * 24/8 1937

 

 

—15TI— Uppgifter ur Delsbo släktregister

Pehr Matsson, * 156.. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1618—1630 års Jdbk.
H. namn okänt.

—II—

Anders Olofsson, * 158.. Härst. okänd. Bonde i Västeräng 5, Delsbo, (1642). Ägare t. 1 häst o. 4 kor enl. boskapslängden.
H. namn okänt.
Anna * 161.                                                     III

—III—

Erich Svensson, * 161.. Härst. okänd. Bonde i Västeräng 5, Delsbo, enl. 1656—1670 års Jdbk (KA).
II Anna Andersdotter, * 161., trol. d. t. bonden A. Olofsson i Västeräng 5.
Sven * 1634                                                     IV
Kerstin * 163.. Bos. i Västeräng 5

—IV—

III Sven Erichsson, * 1634, s. t. bonden E. Svensson i Västeräng 5, Delsbo. Bonde i Västeräng 5. † ./9 1697.
Anna ….., * . /5 1628. Härst. okänd. † ./5 1691
Olof * 165 .                                                      V
Sven * 166.. Okänd vistelseort

—V—

IV Olof Svensson, * 165., s. t. bonden S. Erichsson i Västeräng 5, Delsbo. Bonde i Västeräng 5.
Anna ….., * 165.. Härst. okänd.
Eric * 13/9 1687                                               1
Brita * 16/12 1688                                            25S1
Sven * 7/4 1693. Okänd vistelseort
Anna * 18/1 1696, † 18/1 1696
Johan * 16/5 1697, † ./9 1697
Olof * 11/7 1698, Okänd vistelseort
Johan * 8/10 1700, † 26/10 1700
Johan * 19/7 1702                                            9K17
Pehr * 1704                                                     19T3

—1—

V Eric Olofsson, * 13/9 1687, trol, s. t. bonden O. Svensson i Västeräng 5, Delsbo. Bonde i Västeräng 5.
Kerstin ….., * 168.. Härst. okänd.
Cherstin * 15/6 1720                                         IPVII
Margta * 27/4 1721                                           38P1
Ingrid * 5/8 1722. Piga i Sannäs. † 5/6 1807
Sven * 16/12 1723, † 11/1 1724


—34R1— 

Jonas Larsson, * 167.. Härst. okänd. Husman i Västeräng, sen. i Norrväna, Delsbo.
Kerstin Jonsdotter, * 1680. Härst. okänd.
Margta * 3/11 1706. Okänd vistelseort
Sigfrid * 21/2 1711. Okänd vistelseort
Erich, tv., * 27/3 1714                                       23T1
Jonas, tv., * 27/3 1714                                      2

 

 


Bommens  Västeräng 303, Delsbo
Här bor Sören och Helen Jonsson de är gifta sedan 18/6 1994


Registerbeteckning »14T» berör en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1590 års jordebok. I mitten av 1700-talet övertages hemmanet av en ljusdalssläkt.

—14TI— Uppgifter ur Delsbo släktregister

Oluff Jonsson, * 153.. Härst. okänd. Bonde i Västeräng, Delsbo, enl. 1590 års Jdbk, KA.
H. härst. okänd.
Nils * 156.                                                       II

—II—

I Nils Olufsson, * 156 ., trol. s. t. bonden O. Jonsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng, enl. 1600—1618 års Jdbk.
H. namn okänt.
Hans * 158 ,                                                    III

—III—

II Hans Nilsson, * 158,, trol. s. t. bonden O. Nilsson i Västeräng, Delsbo. Bonde i Västeräng 4 enl. 1620—1641 års Jdbk.
H. namn okänt.
Nils * 161.                                                       IV

—IV—

III Nils Hansson, * 161., trol. s. t. bonden H. Nilsson i Västeräng 4, Delsbo. Bonde i Västeräng 4. Enl. 1641 års boskapslängd ägare t. 1 häst o. 7 kor.
Gertrud ….., * 161.. Nämnes som änka i Västeräng 4 1656.
Olof * 163.                                                      V

—V—

IV Olof Nilsson, * 163 ., trol. s. t. bonden N. Hansson i Västeräng 4, Delsbo. Bonde i Västeräng 4. (Överlämnade hemmanet 1700.)
Karin ….., * 1622. Härst. okänd, † ./11 1699
Olof * 165.. Okänd vistelseort
Pehr * 165., † ./5 1699
Karin * 165 .                                                    VI

—VI—

Michel Ersson, * 165.. Härst. okänd. Måg o. bonde i Västeräng 4, Delsbo, (1695—1710).
V Karin Olsdotter, * 165., trol. d. t. bonden O. Nilsson, Västeräng 4.

—VII— Möjligen var det löjtnant Adam Schistner som gav huset Schäftners dess gårdsnamn.

Adam Schistner, * 169., Löjtnant vid Häls. reg. Bos. i Västeräng 4, Delsbo. † 1761 i Bollnäs. Han var en burgen man visar den tre sidor långa bouppteckningen.
H. Anna Åkerström.

—1—

(X27) Anders Andersson, * 1702, s. t. bonden And, Ersson i Ljusdal. G. 2 ggr. Bonde i Västeräng 4 (Bommens), Delsbo. † 1775.
(X27) Kjerstin Jonsdotter, * 1697. Infl. fr. Ljusdal. † 2/8 1769.
47P1 Brita Larsdotter, * 16/4 1734, d. t. sold. L. Håldnäs i Sörväna, Delsbo. † 12/8 1815.
Karin * 1728                                                    28S1
Anders * 1736                                                  2
Pehr * 2/2 1743, † 14/5 1743

—2—

1 Anders Andersson, * 1736 i Ljusdal. S. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4, Delsbo. Bonde i Västeräng 4 (5). † 1774.
(X6) Karin Ericsdotter, * 8/6 1733, d. t. E. Olsson i Loppet. Delsbo. G. 2 ggr. (Blind på äldre dagar.) † 8/2 1819 (ålder)
7J6 Pehr Pehrsson, * 10/2 1729, s. t. sold. P. Svala i Svala. G. 1/11 1774. Bonde i Västeräng 4, Delsbo. † 26/3 1798.
Kjerstin * 13/10 1760                                        3
Karin * 17/6 1767                                             14J19
Margta * 28/7 1771, † 9/10 1806 (vattusot)

—3—

IPVII Elias Zachrisson, * 19/7 1757, s. t. bonden Z. Eriksson i Sannäs 1. G. 1780. Måg o. bonde i Västeräng 4, »Bommens», Delsbo. † 17/12 1803 (håll o, stygn),
2 Kjerstin Andersdotter, * 13/10 1760, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4. † 18/8 1848.
Kjerstin * 17/1 1782                                          12R6
Anders * 4/10 1784                                           4
Karin * 22/7 1787. Piga i Hammarsvall, Delsbo. † 20/9 1810
Zachris * 1/12 1789                                          5
Gertrud * 3/5 1792                                           17T7
Eric * 16/7 1796, † 18/2 1811 (vattusot)
Margta * 13/6 1800, † 29/6 1800
Jonas * 27/7 1802. Okänd vistelseort

—4—

3 Anders Eliasson, * 4/10 1784, s. t. bonden E. Zachrisson i Västeräng 4, Delsbo. G. 1812. Bonde I Västeräng 4 (Bommens). † 9/6 1845.
44P5 Margta Jonsdotter, * 6/3 1782, d. t. bonden J. Olsson i Sörväna 4. † 4/8 1829 (bråddöd).
Kerstin * 13/10 1813. Tjänarinna i Eckelsbo, Delsbo. † 28/8 1891
(slag)
Jonas * 4/7 1820                                              6
Brita * 9/3 1824                                               7

—5—

3 Zachris Eliasson, * 1/12 1789, s. t. bonden E. Zachrisson i Västeräng 4, Delsbo. G. 181.. Änkl. o. omg. 13/5 1845. Bonde o. kassaföreståndare i Västeräng 4. † 1/3 1870 (håll o. stygn).
14O1 Brita Jonsdotter, * 3/10 1787, d. t. glasmäst. J. Söderlund i Byn 2, Delsbo. † 28/4 1844.
41P3 Carin Ersdotter, * 18/3 1801, d. t. bonden E. Ersson i Sättjära 4, Delsbo. † 19/1 1883.
Kerstin * 14/10 1813                                         11T8
Jonas * 20/1 1817                                            8
14O2 Carin »Pehrsdotter» * 9/4 1821. Fosterd. † 18/5 1887

—6—

4 Jonas Andersson, * 4/7 1820, s. t. bonden A. Eliasson i Västeräng 4, Delsbo. G. 5/6 1842. Bonde i Västeräng s 4. † 3/1 1893 (stranguri).
19L6 Karin Pehrsdotter, * 2/2 1817, d. t. sold. P. Ceder i Vålås, Delsbo. † 11/12 1882.
Anders * 30/9 1842. Okänd vistelseort

—7—

4 Brita Andersdotter, * 9/3 1824, d. t. A. Eliasson i Västeräng Bos. i Sörväna, Delsbo. † 29/1 1847.
Anders »Ersson» * 11/4 1845, † 25/9 1924

—8—

5 Jonas Zachrisson, * 20/1 1817, s. t. bonden Z, Eliasson i Västeräng 4, Delsbo. G. 26/10 1841. Bonde i Västeräng 4. † 21/6 1880.
10K12 Anna Olofsdotter, * 23/12 1814, d. t. bonden O. Olofsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 7/5 1877 (livmoderkräfta).
Zachris * 18/11 1842, † 21/12 1843
Anna * 5/9 1845                                               6S8
Brita * 21/11 1848                                            21N16
Olof * 3/3 1851, † 3/3 1851
Jonas * 7/2 1855                                              9

—9—

8 Jonas Jonsson, * 7/2 1855, s. t. bonden J. Zachrisson i Västeräng 4, Delsbo. G. 13/11 1879. Änkl. o. omg. 25/1 1899. Kyrkvärd o. bonde i Västeräng 4, »Bommens», † 3/11 1930.
11R8 Margta Pehrsdotter, * 7/9 1858, d. t. nämndeman P. Ohlsson i Tomta 2, Delsbo. † 19/10 1897.
(O18) Anna Kristina Jonsson, * 27/9 1860 i Göteborg, † 27/2 1935.
Anna * 14/11 1884, † 24/7 1897
Anna Maria * 27/2 1901                                     3T9
Elof Zacharias * 17/11 1903                               10
Elsa Kristina * 1/7 1907. Utfl. t. Falköping 1947

—10—

9 Elof Zacharias Jonsson, * 17/11 1903, s. t. bonden J. Jonsson i Västeräng 4, Delsbo. G. 4/7 1933. Bonde i Västeräng 42. Gamla mangårdsbyggnaden från 1700-talet blev flyttad till Skansen 1939.
18N31 Signe Larsson, * 7/10 1907, d. t. bonden L. Pehrsson i Tomta 32, Delsbo.
Gunvor Birgitta * 21/4 1930
Sven Göran * 13/2 1935
Ann-Mari * 28/9 1936, † 6/10 1936
John Allan * 20/2 1939

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *