Brännås

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Brännås  från  privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

bra-017-skolhus
Brännås skola


År 1879 fanns det en äldre skola där gamla skolhuset står idag
År 1898 hade många föräldrar tagit barnen från skolan efter missnöje med undervisningen. Efter besök från skolledningen ändrade sig många.
År 1902 kom en ny lärare. Elvira Gustavsson, och hon startade logen Brännås Hopp.
År 1904 – 1905 renoverades skolhuset.
År 1906 friköptes skolhuset för 150 kr från ägaren P. Lindberg.
År 1949 köps en skoltomt för byggande av en ny skola
År 1949 beslutades att en sjundeklass ska ordnas i Brännås, föräldrarna vill inte skicka sina barn till Ängebo.
År 1951 beslutade skolstyrelsen att bygga en ny skola i Brännås. Kostnad 383 000 kr. Träslöjd inrättas för eleverna.
År 1954 är nya skolan färdig. Mycket modern arkitektur. Planerad som B2 med två läraravdelningar, men mycket barn gjorde att man inrättade en extra avdelning i slöjdsalen, en halvtrappa ner, och ett källarutrymme inreddes till träslöjdsal.
År 1956 – 1957 var det många elever. Lärar-och lokalfrågan var besvärlig.
År 1958 utreds om nya lärarbostäder måste byggas. De byggdes aldrig.
År 1981 – 1983 Försöksverksamhet med integrerad förskola pågår.
År 1988 läggs skolan ner, och eleverna förs över till Ängebo. Skolan skulle bli ett hus för företagare i Svågadalen.


Lärare som tjänstgjort i Brännås:

1878 – 1880  Lars Gustaf Hedström

1902 – 1903 Elvira Gustavsson, gift Eklund
1903 – 1910 Elin Amalia Forsman
1918 – 1946 Olga Qvist f. Nordlinger (28 år)
1941 – 1943 Tyra Strandgren
1944 – 1946 Rickard Berggren
1946 – 1947 Elion Hedenström
1946 – 1948 Anna C.Andersson
1947 – 1961 Arvid Andersson (14 år)
1948 – 1950 Ragnhild Englund
1950 – 1962 Christina Svärd f. Ljus (12 år)
1954 – 1956 Staffan Söderberg
1956 – 1957 Rune Norrgård
1957 – 1959 Ing-Marie Frisendahl, gift Hedebrand
1959 – 1960 Eva From
1959 – 1962 Karl-Erik Monie
1961 – 1962 Anna-Greta Erixon
1962 – 1963 Märta Holmström
1962 – 1963 Anita Strid
1962 – 1963 Linnéa Svedin
1962 – 1963 Daniel Danielsson
1963 – 1967 Gerd Dahlgren
1963 – 1967 Rune Dahlgren
1964 – 1965 Lilian Larsson
1965 – 1970 Ingrid Bäckström
1965 – 1968 Anders Bäckström
1966 – 1968 Ragnhild Englund
1968 – 1969 Per-Arne Jonsson
1968 – 1969 Torbjörn Nilsson
1969 – 1970 Agneta Brent – Larsson
1969 – 1970 Ewa Gidlöw
1971 – 1979 Elsy Karlsson född Larsson
1974 – 1976 Ingrid Persson
1977 – 1979 Carin Nordin
1975 – 1977 Karin Sjögren
1977 – 1978 Maria Norman
1977 – 1978 Eva – Stina Engelbrekts
1978 – 1979 Ola Zellerholm
1980 – 1984 Ola Zetterholm
1985 – 1986 Bengt Carlson
1985 – 1987 Anna Maja Olsson
1986 – 1987 Margot Lindmark
1987 – 1988 Harriet Frändén
1987 – 1988 Lena Persson


Skogsförman Gustav Åkerström som ofta var i Brännås, skrev ner följande fakta åt Walfrid Backman:

Brännås var mindre folkskola fram till 1940-talet.
Småskolan började en månad före folkskolan, men de större barnen slutade en månad senare i stället. Man började 09.00 och gick till 16.00 och så gick man varannan dag. Då fanns det ingen skolskjuts utan man fick gå, även om det var långt. Om man var olydig fick man smaka på pekpinnen eller så fick man kvarsittning. År 1918 kom elströmmen till skolan. Det fanns rinnande vatten i kran på gården. Städningen skötte eleverna själva, sak samma med eldningen i kaminen. I skolsalarna hade man små griffeltavlor, ville man ha böcker fick man köpa dem själva. Man fick ingen mat på skolan. Hade man nära hem kunde man gå hem och äta, men man kunde också ha matsäck med sig. Det kom en tid då man hyrde Godtemplarlokalen för folkskoleavdelningen, under det att småskolan fortfarande läste i gamla skolhuset. Då blev det också bespisning på skolan. Godtemplarhuset var skola för tre klasser, från 1940 till 1954, men man hade bara en lärare.Lägenheten har varit lärarbostad från 1940. Den första läraren som bodde där var Thyra Strandgren.

 

Intervju med Ossian Walther född 1925.

Jag gick i skolan i Brännås 1932 – 1939. Vi gick i skolan i sju år, eftersom det var varanndagsläsning. Småskolan läste ti – to – lö (8 – 15) och storskolan läste må – on – fr (8 – 15), men få fredag var det långdag till kl. 17 med naturlära och historia.

Fortsättningsskolan hölls 3 veckor före jul och 3 veckor efter jul i två år. Första året var det slöjdkurs i Björkhammar för Per Larsson, och andra året i Norrbergs Godtemplarhus. Där var det så kallt att smörgåsarna frös, och man fick inte elda p.g.a. brandrisken vid slöjdarbetet.
Vi hade samma lärare hela skoltiden, nämligen Olga Qvist. Hon var släkt med folkskollärare Nordlinger och gift Qvist. Hon kunde vara väldigt sträng, och kroppsaga förekom ibland. Hon var musikalisk och på sånglektionerna kunde det hända att hon tog med sig eleverna in i bostaden, där hon spelade piano. I skolsalen fanns det bara en tramporgel, som användes vid morgonbönen.

Gymnastik hade vi en gång i veckan i klassrummet efter att ha dammtorkat golvet. Sång hade vi en gång i veckan (fredagar).
Psalmverser varje dag, men däremot inte katekesen. Biblisk historia läste vi i ”Livets väg”. Vi hade geografi (städer), naturlära (djur), historia (kungar) och i räkning. Stora historieboken lästes i skolan, medan läxa gavs i lilla historieboken. Matsäck åts i omklädningsrummet. Utflykter blev det inte så mycket eftersom vi läste varannan dag. Men efter examen i sexan gjorde vi en bussutflykt till museet i Hudiksvall. Varje vinter hade vi skidtävling i Ängebo mot andra skolor.

Vi fick betala för skrivmaterial, skriv-och räkneböcker. På våren kom räkningen. Sparbössa hade vi på fredagar.
Brännås skola på 30-talet låg uppe vid Godtemplarhuset. Sedan skolan las ner i samband med nybygget, 1954 byggdes den om till bostadshus.


Klicka på bilden för att se den i större format

str-018-1898
Möjligen är detta Brännås skola omkring 1896-98. Bilden ägs av Elisabet Eldh

Längst fram som nr 3 står Nils Lindqvist f. 1888. Bakom honom som nr. 2 fr v står hans syster Hulda.


bra-023-1911-klipp
Brännås skola 1911.
Bilden ägs av Inga-Lill Larsson

Lärare: Olga Nordlinger

Bakre raden:
Lars Larsson, Johan Mattsson, Jonas Paulsson, lärarinnan Olga Nordlinger, Edvin Walter, Alfred Walter, Jonas Jonsson och Gunnar Eriksson.

Mellan raden:
Elida Nilsson, Elvira Thorén, Johan Larsson, Olov Matsson, Lars Persson, Aron Persson och Nils Stillmark

Främre raden:
Anna Nilsson Kerstin Paulsson, Bricken Fredlund, Kristina Rahm, Signe Kvist, Fredrika Norman, Emma Persson, Hanna Jonsson, Agda Bergström och Karin Larsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-018-flickslöjd

Flickslöjd vid Brännås skola
Bild ur Dellenportalens samling

Här behöver vi hjälp med vilket år det är, och namn på lärare och elever.

Lärare: 

Bakre raden:
1. 2 helt skymd 3. 4. 5. 6.

Mellanraden:
1. 2. 3. 4.

Främre raden:
1. 2. 3. 4.

 


 Klicka på bilden för att se den i större format

bra-001-3016
Brännås skola 1930, klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Olga Qvist

Bakre raden:
Åke Norman, Arne Schröder, Ester Eriksson, Elsa Johansson, Hulda Lindberg, Lilly Schröder, Gottfrid Walther, Rickard Walther

Mellersta raden:
Siri Westerback, Linnea Lindberg, Dagny Johansson, Bertil Sjögren,
Ivar Schröder, Fridolf Lindberg, Karin Andersson, Elin Larsson

Främre raden:
Olga Qvist, lärare, Anna Olsson, Ellen Larsson, Astrid Johansson,
Britta Jonsson, Jenny Lindberg, Ida Olsson, Eva Schröder, Britta Olsson

Sittande framför:
Tord Qvist, Bertil Qvist, Nils Eriksson


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-002-1940-1941-1-6
Brännås skola 1940 – 1941, klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Olga Qvist

Bakersta raden:
Lilly Broberg, Fanny West, längst bak Anna Broberg och Ingrid Johansson, Märta Stillmark, Thea Schröder, Kerstin Magnusson, Lydia Olsson

Främre stående raden:
Olga Broberg, Karin Eriksson, Irene Bergström, Brändbo, Karin Lindberg, Agnes Broberg, Torgny Johansson, Jonas Larsson

Sittande bakre raden:
Olga Qvist, Johnny Westh, Stig Johansson, Gunda Löfgren (snett bakom), Birger Larsson, Ragny Hjalmarsson, Rut Broberg(bakom), Ulla-Britt Sallander, Eivin Johansson.

Främsta raden:
Gurli Westh, Elsy Johansson, Sven Johansson, Sven Magnusson, Henry Persson, Gösta Backström, Wille Edh.


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-003-1941-1942-1-6
Brännås skola 1941 – 1942, klass 1 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Olga Qvist och Thyra Strandgren

Bakre raden:
Gösta Dahlberg, Gunda Löfgren, Thyra Strandgren, Elsy Johansson,
Olga Broberg, Irene Björk. Gurli Westh, Karin Lindberg, Alice Dahlström,
Lilly Persson – Walther, Agnes Broberg, Lilly Broberg, Olga Qvist.

Mellersta raden:
Sven Magnusson, Johnny Westh, Henry Persson, Eivin Johansson,
Ulla – Britt Sallander, Maja Nurmi, Svea Larsson, Birgit Paulsson, Rut Broberg.

Främre raden:
Sven Johansson, Stig Johansson, Vilgot Schröder, Hubert Persson, Penti Nurmi, Eivin Lindberg, Helmer Stillmark.


bra-032-1947
Brännås skola 1946 – 1947
Bilden ägs av Inga-Lill Larsson

Lärare: Anna Andersson

Bakre raden
Ulf Schröder, Sture Skoglund, Åke Lindberg, okänd, Sylvia Henningsson, Anna Stillmark och David Qvist

Främre raden
Lennart Wallström, Olle Paulsson, Sixten Larsson, Valdemar Wallström och Knut Olsson


 

bra-030-1948
Brännås skola 1946 – 1947 klass ?
Bilden ägs av Inga-Lill Larsson

Lärare: Arvid Andersson

Bakre raden:
Elly Johansson, Elsa Lindberg, Hugo Persson, Waldemar Wallström, Ove Persson, David Qvist, Ingvar Åström och Åke Lindberg

Mellan raden:
Lennart Wallström, Olle Paulsson, Fritz Åström, Sixten Larsson, Ulf Schröder, Knut Olsson.

Främre raden:
Maj-Lis Hjalmarsson, Anna Lisa Sallander, Solveig Quist, Svea Broberg, Anna Stillmark och Sylvia Henningsson.


 

bra-043-49-50
Brännås skola 1949 – 1950 klass ?

Lärare: Ragnhild Englund

Bakre raden: 
Bror Persson

Mellersta raden:
Åke Åström, Torsten Larsson, Sune Persson, Henry Jonsson, Sten-Erik Samuelsson, Anna Wallström

Främre raden:
Ingrid Dahlberg, Birgit Norman, Margit Östberg, Gun-Britt Wallström, Marianne Magnusson, Torborg Brink, Ulla Schröder och Kerstin Söderström

 


 

bra-031-fotbollslaget
Brännås skola. Men vilka är grabbarna och vilket år är det? Hjälp oss!

Bilden ägs av Inga-Lill Larsson


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-029-1952
Brännås skola 1951 – 1952, klass 1 – 6
Bilden ägs av Inga-Lill Larsson

Lärare: Arvid Andersson och Christina Svärd

Bakre raden:
Arvid Andersson, Anna Stillmark, Stina Andersson (lärarfru), Sylvia Henningsson, Olle Pålsson, Valdemar Wallström, Fritz Åström, Henry Jonsson, Lennart Wallström, David Kvist, Christina Svärd, Sixten Larsson, Ulf Schröder, Åke Lindberg.

Mellersta raden:
Anna Wallström, Kerstin Söderström, Svea Broberg, Marianne Magnusson, Torborg Brink, Maj-Lis Persson, Gun-Britt Wallström, Torsten Larsson, Ragnvald Brink, Ingvar Åström, Alf Nordkvist.

Främre raden:
Ulla Schröder, Ruben Kvist, Birgit Norman, Ingrid Dahlberg, Linnea Norman, Folke Lindberg, Bertil Berg, Åke Åström, Sune Persson, Bror Persson.

 


 

bra-041-52-53
Brännås skola 1952 – 1953 klass 1-2
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Övre raden:
Lärare Christina Svärd, Erling Persson, Solveig Sjöstedt, Maj-Britt Persson, Åke Eriksson
Rad två:
Kerstin Persson, Bernt Andersson, Henning Mattsson, Linnéa Andersson, Lasse Magnusson
Rad tre:
Anna Gustavsson, Sven-Olle Dahlström, Åke Paulsson, Kerstin Dahlberg, Inga Norman
Nedre raden:
Iréne Persson, Karl-Erik Wallström, Berndt Nordberg, Bernt Schröder och Elsa Sundberg


 

bra-034-1953-1-2
Brännås skola 1953 – 1954, klass 1 – 2
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Lärare: Christina Svärd

Bakre raden:
Erling Persson, Bernt Andersson, Karl-Erik Wallström, Elsa Andersson, Anna Gustafsson, Anne-Marie Hjalmarsson och Inger Jonsson

Mellan raden:
Henning Mattsson, Erling Persson, Torbjörn Brink, Bernt Nordberg, Kjell Andersson, Åke Paulsson och Sven-Olle Dahlström

Främre raden:
Tove Birgersen, Inga Norman, Solveig Sjöstedt, Iréne Persson, Birgitta Stillmark, Göta Sundberg och Monica Nilsson


 

bra-040-54-55
Brännås skola 1954 – 1955 klass 1-2
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Lärare: Lillemor Svahn

Bakre raden:
Allan Hedman, Kjell Johansen, Erling Persson, Torbjörn Brink, Kjell Andersson, Sven-Erik Persson, Åke Lingman, Ivar Dahlström och Mats Andersson.

Främre raden:
Anne-Marie Wallström, Anna Magnusson, Göta Sundberg, Tove Birgersen, Inger Jonsson, Ingrid Hjalmarsson, Birgitta Stillmark och Ann-Marie Hjalmarsson.

 


 

bra-035-1954-55-3-4
Brännås skola 1954 – 1955, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Lärare: Staffan Söderberg

Bakre raden:
Bernt Schröder, Lasse Magnusson, Bernt Andersson, Erling Persson, Henning Mattsson, Arne Borg, Linnéa Andersson, Maj-Britt Persson, Kerstin Dahlberg och Solveig Sjöstedt.

Mellan raden:
Anna Gustafsson, Monica Nilsson, Kerstin Persson, Irene Persson, Torborg Friberg, Elsa Andersson och Inga Norman.

Främre raden:
Bernt Nordberg, Sven-Olle Dahlström, Åke Eriksson, Åke Paulsson och Karl-Erik Wallström.


 

bra-024-skolan-1954


 

bra-025.skolan-1954
Två bilder på den nybyggda skolan i Brännås. Bilder ur Karin Thyrs samling


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-005-1956-1957-3-4
Brännås skola 1956 – 1957, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Torbjörn Brink, Erling Persson, Kjell Johansen, Åke Lingman,
Kjell Andersson, Lennart Brink, Rune Norrgård lärare, Anna Magnusson,
Alice Andersson, Lena Olsson.

Mellersta raden:
Ingrid Hjalmarsson, Monica Lindberg, Birgitta Stillmark, Ann-Marie Wallström, Gunilla Eriksson, Ann-Marie Hjalmarsson, Inger Jonsson,
Evy Larsson, Tove Birgersen.

Främre raden:
Allan Hedman, Mats Andersson, Bengt Gunnarsson, Ivar Dahlström,
Bernt Persson, Henry Kvist, Sven–Erik Persson,


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-006-1956-1957-5-6Brännås skola 1956 – 1957, klass 5 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb
Lärare: Arvid Andersson

Bakre raden:
Kerstin Dahlberg, Torborg Friberg, Arvid Andersson, Berndt Schröder, Arne Borg, Bernt Nordberg, Lennart Andersson, Erling Persson, Henning Mattsson, Stig Olsson, Inga Norman, Kerstin Persson.

Mellersta raden:
Elisabet Persson, Monica Nilsson, Solveig Sjöstedt, Irene Persson, Elsy Borg, Bibi Lindberg, Anna Olsson, Birgitta Hallin, Maj-Britt Persson.

Främre raden:
Sven-Olov Dahlström, Åke Paulsson, Åke Eriksson, Tord Larsson,
Lasse Magnusson, Karl-Erik Wallström.

Saknas på bilden: Linnea och Elsa Andersson


 

bra-042-56-57-5-6
Brännås skola 1956 – 1957 klass 5 och 6
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Lärare: Arvid Andersson

Bakre raden:
Anna Olsson, Elsie Borg, Kerstin Dahlberg, Bibi Lindberg, Linnéa Andersson, Gittan Hallin

Rad två:
Bernt Schröder (skymd), Lasse Magnusson, Åke Eriksson, Tord Larsson, Stig Olsson, Kerstin Persson

Rad tre:
Arne Borg, Sven-Olle Dahlström, Berndt Nordberg, Bernt Andersson, Karl-Erik Wallström, Henning Mattsson, Åke Paulsson, Erling Persson

Främre raden:
Elisabeth Persson, Inga Norman, Monica Nilsson, Solveig Sjöstedt, Elsa Andersson, Iréne Persson, Torborg Friberg och Maj-Britt Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-019-59-60-2
Brännås skola 1959 – 1960, klass 2
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: Eva From

Bakre raden:
Roland Persson, Bert Larsson, Bo-Göran Broberg, Roger Bergström?, Gunnar Johansen, Åke Nylander, Karl-Erik Brink, Christer Olsson och Kjell Mattsson.

Främre raden:
Okänd, Eva Krantz, Margit Johansson, Laila Nilsare, Elisabeth Ingvarsson, Maud Johansson och Lars-Göran Persson.


 

Klicka på bilden för att se den i större format

bra-026-6134
Brännås skola 1960 – 1961, klass 3 och 4
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: Karl-Erik Monie

Bakre raden:
Karl-Erik Monie lärare, Roland Blomdal, Bo-Göran Broberg, Arne Dahlberg, Kjell Mattsson, Håkan Brink, Åke Johansson, Rolf Johansson, Uno Wallström, Gunnar Johansen.

Mellan raden:
Roland Persson, Åke Nylander, Kennet Nilsson, Karl-Erik Brink, Lars Göran Persson, Elisabeth Ingvarsson, Laila Nilsare, Bert Larsson, Nisse Jonsson, Börje Björk.

Främre raden:
Christina Fasth, Eva Krans, okänd, Maud Johansson, Margit Johansson, Majlis Johansson, Eivor Sjöstedt, Karin Friberg, Bojan Nordberg.


 

bra-021-solförmörkelse

Brännås skola 1961 Solförmörkelse
Bilden ägs av Kjell Mattsson

På bilden syns, Lasse Krans, Kristina Fast, Arne Dahlberg, Kjell Mattsson, Ingemar Wallström, Jardh Zimmerman, Börje Björk, Elisabeth Ingvarsson, med flera.


bra-022-1961-solförmörkelse
Brännås skola 1961 Segrande ishockeylag.
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Karl-Erik Brink, Sune Norman, Åke Lindh, Sven-Erik Persson, Jardh Zimmerman och Lage Munter.

 


 

Klicka på bilden för att se den i större format

bra-027-6234
Brännås skola 1961 – 1962, klass 3 och 4.
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: Anna-Greta Erixon

Bakre raden:
Börje Björk, Åke Lind, Karl-Erik Brink, Lasse Krans, Anna-Greta Erixson, lärare, Leif ? ,

Mellan raden:
Sven-Erik Larm, Barbro Persson, Eva Krans, Jan Hugg, Britt Norman, Maud Johansson, Elisabeth Ingvarsson, Karin Magnusson, ? Jonsson, Margit Johansson, okänd.

Främre raden:
Sven-Olov Fredriksson, Bo-Göran Broberg, Lars Göran Persson, Gunnar Johansen, Lage Munther, Jorma Wähikangas, Karl-Erik Fredriksson, Peter Monie, Åke Nylander, Kjell Mattsson


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-020-62-63-5-6
Brännås skola 1962 – 1963, klass 5-6
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: O. Nordström

Bakre raden:
Arne Dahlberg, Gunnar Johansen, Håkan Brink, Rolf Johansson, Roland Blomdahl och Bo-Göran Broberg.

Mellersta raden:
Bojan Nordberg, Christina Fasth, Maud Johansson,  O. Nordström lärare, Laila Nilsare, Eva Krantz och Eivor Sjöstedt.

Främre raden:
Karl-Erik Brink, Åke Nylander, Kjell Mattsson, Nisse Jonsson, Kenneth Nilsson och Lars-Göran Persson.


 

bra-036-63-64-1
Brännås skola 1963 – 1964, klass 1
Bilden ägs av Lennart Jansson

Lärare: Ragnhild Englund

Från vänster: Pirjo Vähäkangas, Lena Johansson, Anita Persson, lärarinnan, Mats Johansson, Bosse Lindqvist, Berndt Eriksson och Lennart Jansson.


 

 

bra-037-64-65-1-2
Brännås skola 1964 – 1965, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Lennart Jansson

Lärare: Ragnhild Englund

Bakre raden:
Mats Johansson, Bengt Persson, Åke Mattsson, lärarinnan, Berndt Eriksson, Lennart Jansson och Bosse Lindqvist.

Främre raden:
Nina Gustafsson, Lena Johansson, Britt-Inger Johansson, Anita Persson, Pirjo Vähäkangas, Anita Nilsare och Karin Lindqvist

 


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-028-6464
Brännås skola 1963 – 1964, klass 5 och 6
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: Rune Dahlgren

Bakre raden:
Maud Johansson, Laila Nilsare, Eva Krans, Lars-Göran Persson, Åke Nylander, Kjell Mattsson, Bo-Göran Broberg, Gunnar Johansen, Lennart Kvist, Rune Dahlgren.

Främre raden:
Barbro Persson, Britt Norman, Karin Magnusson, Karl-Erik Fredriksson, Lasse Krans, Sven-Erik Larm, Jorma Wähäkangas, Sven-Olov Fredriksson, Lage Munther, Åke Blomdal, Jan Hugg.


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-007-1964-1965-3-4
Brännås skola 1964 – 1965, klass 3 – 4 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gerd Dahlgren

Bakre raden:
Ola Lindqvist, Jonnie Dahlström, Håkan Brorsson, Lasse Jansson, Raimo Vähäkangas, ? ,   Hans-Göran Fasth, Nisse Magnusson, Stig Schröder, Agne Blomdahl, Per –Olov Persson, Åke Larsson. Gerd Dahlren.

Främre raden:
Lillian Dahlström, Ann-Christin Åström, Carina Nilsare, Kristina Jönsson,
Sonja Lindberg, Britt-Inger Johansen, Margareta Gustavsson, Mary Johansson,
Eva Nylander, Marianne Stillmark, Inger Brorsson, Elvy Wallström,
Ellinore Hedman.


 

bra-045-65-66-3-4
Brännås skola läsåret 1965-1966, klass 3-4
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Gerd Dahlgren

Bakre raden:
Kristina Jönsson, Ola Lindkvist, Åke Larsson, Hans Göran Fasth, Nisse Magnusson, John Dahlström, Gerd Dahlgren, lärare.

Mellanraden:
Sonja Lindberg, Britt Inger Johansen, Marianne Stillmark, Eva Nylander, Inger Brorson, Margareta Gustavsson.

Främre raden:
Bernt Eriksson, Bosse Lindkvist, Mats Johansson, Anita Persson, Lennart Jansson, Åke Mattsson.


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-008-1965-1966-5-6
Brännås skola 1965 – 1966 klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Dahlgren

Bakre raden:
Rune Dahlgren, Urban Brink, Leif Blomdahl, Stig Schröder, Linnea Koch,
Ann–Christine Åström, Lasse Jansson, Kjell Nordberg.

Mellersta raden:
Leif Eriksson, Sven – Olov Nylander, Agne Blomdahl, Håkan Brorsson,
Per – Olov Persson.

Främre raden:
Yvonne Gustavsson, Gunilla Dahlström,Elvy Wallström. Mary Johansson, Lillian Dahlström, Irene Kvist.


 

bra-046-66-67-3-4
Brännås skola läsåret 1966-1967, klass 3-4
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Gerd Dahlgren

Bakre raden:
Anita Persson, Mats Johansson, Bernt Eriksson, Lennart Jansson, Åke Mattsson, Bosse Lindkvist.

Främre raden:
Nina Gustavsson, Karin Lindkvist, Britt Inger Johansson, Bengt Persson.


 

bra-049-67-68-1
Brännås skola läsåret 1967-1968, klass 1
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Ragnhild Englund

Monika Svensk, Birgitta Eriksson, Steve Jonsson, Laila Thyr, Ulla Olsson.


 

bra-047-67-68-5-6
Brännås skola läsåret 1967-1968, klass 5-6
Bilden ägs av Birgitta Eriksson.

Lärare: Anders Bäckström

Bakre raden:
Mats Johansson, Bosse Lindkvist, Nisse Magnusson, Bernt Eriksson, Åke Larsson, Jonne Dahlström, Hans Göran Fasth, Ola Lindkvist.

Främre raden:
Anita Persson, Sonja Lindberg, Margareta Gustavsson, Inger Brorsson, Eva Nylander, Mary Johansson, Kristina Jönsson, Marianne Stillmark.


 

bra-050-68-69-1-2
Brännås skola läsåret 1968-1969, klass 1-2
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Ingrid Bäckström

Bakre raden:
Alf Persson, Eero Honkasalo, Steve Jonsson, Ola Persson, Krister Broberg, Tony Lindkvist.

Främre raden:
Birgitta Eriksson, Ulla Olsson, Laila Thyr, Margareta Dahlberg, Berit Nylander, Kristina Stillmark, Monica Svensk.


 

bra-048-68-69-5-6
Brännås skola läsåret 1968-1969, klass 5-6
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Torbjörn Nilsson

Bakre raden:
Bosse Lindkvist, Åke Mattsson, Bernt Eriksson, Bengt Persson, Mats Johansson.

Främre raden:
Nina Gustavsson, Britt Inger Johansson, Karin Lindkvist, Anita Persson, Anette Sving.


 

bra-051-69-70-3-4
Brännås skola läsåret 1969-1970, klass 3-4
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: Eva Gidlöf

Bakre raden:
Tore Persson, Jan Axel Johansson, Börje Norman, Steve Jonsson, Esa Honkasalo.

Främre raden:
Ulla Olsson, Birgitta Eriksson, Monika Svensk, Ing-Marie Stillmark, Laila Thyr, Eleonore Dahlström.


bra-053-77-78
Brännås skola läsåret 1976 – 1977, klass 1-2
Bilden utlånad av Magnum Price

Lärare: Eva – Stina Engelbrekts

Bakre raden:
Eva – Stina Engelbrekts lärare, Lotta Norman, Magnus Lindberg, Lena Tolfvenstam och Anna-Karin Lusth

Främre raden:
Tove Nilsson, Magnum Price, Malin Tunhult, Lars-Göran Larsson och Kennet Olsson

 


bra-052-76-77
Brännås skola läsåret 1977 – 1978, klass 1-2
Bilden utlånad av Magnum Price

Lärare: Maria Norman

Bakre raden:
Maria Norman lärare, Lotta Norman, Robin von Wachenfeldt och Magnum Price

Främre raden:
Anna-Karin Lust, Tove Nilsson, Malin Tunhult, Maria Persson och Kennet Olsson

 


bra-054-78-79
Brännås skola läsåret 1978 – 1979, klass 3 -4
Bilden utlånad av Magnum Price

Lärare: Ola Zellerholm

Bakre raden:
Ola Zetterholm lärare, Maria Norman, Anna-Karin Lusth, Malin Tunhult, Magnum Price och Robin von Wachenfeldt

Främre raden:
Kennet Olsson  Maria Persson, Tove Nilsson, Patric Karlsson och Lars-Göran Larsson

       


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-0091977-1978-1-3
Brännås skola 1977 – 1978, klass 1 – 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eva – Stina Engelbrekts

Bakre raden:
Magnus Lindberg, Maria Norman, Lena Larsson, Eva – Stina Engelbrekts.

Främre raden:

Lars – Göran Larsson, Malin Thunhult, Robin Persson, Anna – Karin Lusth, Tove Nilsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-010-1977-1978-4-6
Brännås skola 1977 – 1978, klass 4-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsy Karlsson, f. Larsson

Bakre raden:
Rose-Marie Lindberg, Christina Norberg, Lars Sallander, Mats Lindquist, Hans Schröder, Mikael Johansson, Johan Thunhult, Åke Kvist, Marianne Dahlberg, Gunilla Olsson,

Främre raden:
Anette Gustavsson, Tommy Norberg, Britt-Marie Persson, Märta Lindquist, Per-Olof Dahlström, Åsa Lindquist


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-011-1978-1979-4-6
Brännås skola 1978 – 1979, klass 4 – 6.

Lärare: Elsy Karlsson, f. Larsson

Bakre raden:
Christina Eriksson, Agneta Lindquist, Susanne Sallander, Anette Isberg,
Leif Persson.

Mellersta raden:
Märta Lindquist, Åsa Karlsson, Britt-Marie Persson, Anette Gustavsson,
Ove Brorsson, Göran Lindquist, Anders Thyr.

Främre raden:
Per-Olof Dahlström, Mats Lindquist, Mikael Johansson, Lars Sallander


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-012-1979-1980-1-2
Brännås skola 1979 – 1980, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Thunhult

Överst:
Marianne Thunhult, Maria Persson,

Därunder:
Lina Norberg, Lotta Norman

Längst fram:
Kenneth Olsson, Göran Magnusson, Tomas Swing


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-014-1979-1980-3-6
Brännås skola 1979 – 1980, klass 3 –  4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Karin Idh (ej med på bilden)

Bakre raden:
Gunilla Olsson, Maria Norman, Johan Thunhult, Hans Schröder,
Lena Larsson.

Mellersta raden:
Anna – Karin Lusth, Malin Thunhult, Lars – Göran Larsson,
Magnus Lindberg, Robin Persson

Främre raden:
Patrik Carlsson, Tove Nilsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-013-1979-1980-3-6-b
Brännås 1979 – 1980, klass 3-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:

Bakre raden:
Lena Larsson, Gunilla Olsson, Maria Norman

Mellersta raden:
Anna-Karin Lusth, Robin Persson, Tove Nilsson

Främre raden:
Johan Thunhult, Magnus Lindberg, Lars-Göran Larsson


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-015-1979-1980-5-6
Brännås skola 1979 – 1980, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsy Karlsson, född Larsson

Bakre raden:
Johan Thunhult, Marianne Dahlberg, Åsa Lindquist, Rose-Marie Lindberg,
Hans Schröder, Christina Norberg, Gunilla Olsson.

Främre raden:

Magnus Lindberg, Lena Larsson, Elsy Larsson, Richard Svedgren, Åke Kvist


Klicka på bilden för att se den i större format

bra-016-1982-1983-4-6
Brännås  skola 1982 – 1983, klass 4 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ola Zetterholm

Bakre raden:
Maria Persson, Anna-Karin Lusth, Malin Thunhult, Tove Nilsson

Mellersta raden:

Göran Magnusson, Lina Norberg, Thomas Swing, Ola Zetterholm

Främre raden:
Carina Rådlund, Kenneth Olsson, Lotta Norman


Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta för oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

33 kommentarer

 1. Brännås skola 1964-1965 klass 3-4
  Mellan Lasse Jansson och Hans Göran Fasth står Raimo Vähäkangas och
  mellan Nisse Magnusson och Agne Blomdahl står Stig Schröder

  Med vänlig hälsning Kjell Mattsson Hudiksvall.

 2. Brännås skola 65-66 Elvy Wallström sitter mellan Gunilla Dahlström och Mary Johansson

  1. Hej Elsa.
   Tack för att du rättade till det här, det var snällt av dig. Kanske har du skolkort som inte finns med här, i så fall får du höra av dig.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 3. Om jag vill lägga in skolkort, hur gör jag då. Lägger jag in dom på FB eller på den här sidan. Men på den här sidan finns det inget sätt att göra det. Om jag lägger in dom på FB, för ni över dom till den sidan då?

  1. Hej Elsa. Först vill jag fråga om du har kollat att du har skolkort som vi saknar, i så fall blir vi jätteglada. Kan du dessutom namnen på eleverna är det ännu bättre.
   Du kan mejla kortet till min e-postadress ake.nattero@telia.com om det känns bättre.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 4. Brännås skola 1940 – 1941, klass 1 – 6. Där ni har skrivit Irene Björk. Hon heter Irene Bergström från Brändbo

 5. Brännås skola, bilden som också ligger på FB
  Fr.v. överst: Ulf Schröder, Sture Skoglund, Åke Lindberg, okänd flicka, kanske en lärardotter, Sylvia Henningsson, Anna Stillmark och David Qvist. Nedersta raden fr v: Lennart Wallström, Olle Paulsson, Sixten Larsson, Valdemar Wallström och Knut Olsson. Lärarinna: Anna Andersson Det är Anna Stillmark som levererat namnen.

  1. Tack Elsa, framför också ett tacka Anna Stillmark
   Det där gjorde ni bra

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 6. Brännås skola: Vid tidigare uppgifter idag, så glömde jag årtalet. Det är 1946

 7. Brännås skola 1948? klass ? Skriv läsår 1946-47 så blir det alldeles riktigt

  1. Elsa, det finns ett kort som lär vara från 46-47, kan då inte det här kortet vara från 1947 -48?.

 8. Brännås skola 1953, klass 1 – 2 Om du vill kan du skriva läsår 1953-54, men så viktigt är det nog inte

  1. Jo läsåret är faktiskt ganska viktigt. Från skolor där det finns skolkort från både höst-och vår klasser måste läsåret framgå annars blir det en massa frågetecken. Om inte vi som lever nu kan göra rätt hur ska då kommande generationer klara det? Det vi dokumenterar ska förvaras på museum i framtiden, därför är det viktigt att det blir så rätt det bara går.
   /Åke

 9. Brännås skola 1956 – 1957, klass 3 – 4. Bakre raden, han heter Kjell Johansen och inte Johansson

 10. Brännås skola 1956 – 1957, klass 5 – 6
  Nu ska jag vara petig. Bakre raden, Berndt heter Nordberg och inte Norberg

  1. Elsa, tack för att du bryr dig, det är såna som dig vi behöver.
   Kur är det med skolkort från dina föräldrar och har du kollat konfirmationskorten?

 11. Det finns tyvärr inga skolkort från min mammas skoltid. Det togs nog inga. Konfirmationskortet är inlagt redan av någon annan. Jag vet inte om jag ska lägga in mitt konf.kort för vi var 72 stycken och jag kan ju namnen på kanske 20. Hela Bjuråkers 45:or var ju med där.

  1. Ditt konfirmationskort från 1959 har vi redan, men jag ser att vi saknar några namn, kanske kan du känna igen dom, i så fall vore det jättebra?
   /Åke

 12. Brännås skola 1964 – 1965, klass 3 – 4 Britt-Inger heter Johansen i efternamn och inte Johansson.

 13. Hej☀️
  Jag heter Maggie Bernadstedt och fann denna sida av tillfällighet och blev så glad och berörd när jag hittade tre foton på mina äldre syskon❤️jag själv är född 1959 och i Hudiksvall babyn i familjen och föräldrarna med alla oss barn bodde i Brännbo jag har mkt vaga minnen och två av mina älskade syskon finns inte kvar bland oss längre och äldre foton spridda av olika skäl fam flyttade till Sandviken när jag var mkt liten sedan flyttade jag rätt tidigt efter gymnasiet till Stockholm och på andra håll både i vårt land och utomlands där jag inte bott men arbetat.
  Fantastiskt av dig er som har förevigat och bevarat allt så kompakt enastående vill jag påstå.
  Varmaste Tack för detta!

  1. Hej Maggie!

   Jag blir minst lika glad som du när jag får så mycket beröm.Din lycka är vår belöning. Tack för alla värmande ord. Önskar dig allt gott, Åke Nätterö.

 14. Brännås skola 1949 – 1950 klass ? Hon som kallas Marianne Wallström, heter Magnusson i efternamn, och heter det fortfarande faktiskt.

 15. Brännås skola 1949-50. Marianne heter Magnusson och har aldrig hetat nåt annat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *