Delsbo Konsum 1915 – 1969

Delsbo konsumtionsförening varade i 54 år, mellan åren 1915 och 1969.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande. Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om du anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss, hittar du längst ned på sidan.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan och vill stödja vår verksamhet är det mycket välkommet. En liten gåva gör att vi kan fortsätta trots rådande kärva situationen.


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Glöm inte ange dellenportalen.se som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

 

 

DELSBO KONSUMSIONSFÖRENINGS HISTORIA


Bild ur tidningen. Affärsbiträdena Hildur Larsson t. v. och Anna Greta Sundin med konsumbutiken på Stationsgatan 1 i bakgrunden.


Måndagen 28 april 1969 – Förbittring bland medlemmarna när konsum i Delsbo läggs ned

Konsum i Delsbo läggs ned. Kooperativa förbundet, som toppar den svenska miljardklubben med en årsomsättning på över fem miljarder, finner det inte längre lönsamt med butiker av den storleksordning det här är fråga om. Därför har nu den ena butiken efter den andra även inom Konsum Alfas verksamhetsområde lagts ned. Redan i fjol signalerades farhågor för butiken i Delsbo. Sedan kom beslutet, det beslut som nu på tisdag går i verkställande. Tisdagen den 29 april är nämligen sista dagen som konsum i Delsbo håller öppet.

Fastigheten har redan utbjudits till försäljning. I samband med nedläggningen kommer varubussen i Delsbo att stationeras i Ljusdal fr. o. m. månadsskiftet.

Inom ledningen för konsum Alfa har man lovat att butiksföreståndaren, Stig Wallin, inte skall bli utan arbete. Han hade önskat att han kunde vara med ”to the bitter and”, men ödet ville annorlunda. Han är sjuk sedan en månad tillbaka och kan inte delta i avvecklingen av butiken. Affärsbiträdena Hildur Larsson och Anna Greta Sundin har varit extraanställda.

Tragiskt
Hur reagerar medlemmarna? Vi frågar en av de äldsta, snart 80-årige f. nämndemannen *1) Anders Johansson i Västra Tolbo, som under många år stod i ledningen för konsum i Delsbo.

– Det är ju tragiskt, när man arbetat för det kooperativa idéerna i ett halvt sekel. Men går det inte, så är det bara att finna sig i det. Det har funnits ett visst motstånd mot konsum här i Delsbo ända från början … den ena fusionen har avlöst den andra. Man har inriktat sig på att få större enheter, och att medlemmarna har fått allt mindre att säga till om. Till sist blev det en förening för hela länet. Nu ser vi resultatet. Man drar in den ena butiken först och den andra sedan.

Skandal
– Det är skandal, säger 82-årige f. konsumföreståndaren *2) Axel Karlsson, Delsbo, den man vars namn är mest förknippat med rörelsen, så förknippad till och med att rörelsen gett honom det namn han bär i dagligt tal: ”Konsum-Karlsson”. Han började 1915 som föreståndare i Långbacka, kom till Ljusdal 1921 och var sedan föreståndare i Delsbo åren 1928-1950.

– Förut var det så att om konsum hade en liten butik i en skogsby, så skulle den finnas kvar som en service åt befolkningen, även om den inte var särskilt lönsam. Nu lägger man ned en butik i ett framåtgående samhälle.

Otroligt
– Det är otroligt, säger byggnadssnickaren *3) Eric Swed, Delsbo, 49-årig ledamot av fullfäktige i Konsum Alfa. Otroligt men ändå sant. Att alla medlemmar ogillar nedläggelsen framgick ju vid distriktsstämman. Det är också mej veterligt första gången Konsum lägger ned en butik i ett samhälle med ett så pass stort befolkningsunderlag som Delsbo och en butik, där omsättningen åtminstone de sista åren visat en klart stigande tendens.

Arbetarnas ring i Delsbo 1883
Den bekanta s.k. ringrörelsen, en föregångare till den moderna kooperationen, grundades av ingen mindre än brännvinskungen L. O. Smith i Stockholm 1883. Redan samma år, närmare bestämt i september månad bildades arbetarnas ring i Delsbo med sadelmakare *4) Södervall som ledare. Ringen hade det dubbla syftet att ”nedbringa de mycket dyra livsförnödenheterna” och bekämpa det allmänt florerande lönnkrögeriet. Men Delsboringen mötte starkt motstånd och dog ut redan efter ett par år.

Delsbo handelsaktiebolag
Uppgiften om arbetarnas ring i Delsbo är hämtad ur en redogörelse, kallad ”kooperationen i västra Hälsingland under 75 år” av Axel Sjödin (tiden Stockholm 1945). Där berättas åtskilligt mera om de kooperativa rörelsens misslyckande under 1870- och 1880-talen. Efter denna tid arbetade inom området endast ett företag, Delsbo handelsaktiebolag, vilket dock måste betraktas som ett gränsfall, eftersom det höga aktiepriset lade hinder i vägen för småfolkets medlemskap. Det efterträddes 1906 av Delsbo nya handelsbolag.

Delsbo konsumtionsförening bildades 1915
Delsbo konsumtionsförening bildades den25 februari 1915. Den första styrelsen bestod av trävaruhandlaren *5) Erik Ersson, cykelreparatören *6) Klint Olle Jonsson, stenhuggare *7Johan Karlsson, smeden *8) L. G. Nordén och bryggaren *9) Jonas Persson. Johan Karlsson och Klint Olle var de drivande krafterna.


Annons från 1916.
Lägg märke till att Delsbo Konsumtionsförening har Rikstelefon nr 1.  Föreståndare var Emanuel Fryklund från Söderhamn.

Till att börja med hyrde föreningen lokal av klint Olle i dennes fastighet, Furugatan 3, sedermera Hagens Erskes i Ede, och hyresvärden lämnade ut varor först två och sedan tre dagar i veckan till november månad, då styrelsen beslöt att ”butiken” skulle hållas öppen varje dag.


Furugatan 3, med affärslokalen till höger

Från denna oansenliga början växte rörelsen mycket snabbt. Redan samma år började föreningen underhandla med bankdirektören J.O. Westerlund om inköp av dennes affär i Ede, man övertog handlanden Lindgrens butik i Fredriksfors och startade en andra filial i Långbacka.


Westerlunds f d butik på Stationsgatan. Bilden lånad från Delsbo sockenbilder

1916 flyttades huvudaffären till Westerlunds och man anställde en yrkesföreståndare, E. Fryklund.

1917 öppnades en tredje filial hos Jon Ors i Västanäng. Därmed hade Delsbo konsumtionsförening fyra butiker.

Uppgår i Västra Hälsinglands konsumtionsförening
Vi skall här inte fördjupa oss i anledningarna till att föreningen redan 1922 inlemmades i västra Hälsingland konsumtionsförening, då bara en fyra år gammal sammanslutning. Det räcker med att återge vad den citerade skriften säger om den tredje föreståndaren i Delsbo, som hette Hägglund, att han ”förstörde föreningen i grund och botten”. Spritmissbruk torde ha varit den främsta anledningen till den skada han vållade.

1935 köpte föreningen fastigheten i Delsbo med tillhörande hemman och 1937 byggdes den nuvarande konsumbutiken. Filialen i Västanäng drevs under ganska kort tid. 1932 nedlades även filialerna i Fredriksfors och Långbacka och ersattes påföljande år av en butiksbuss, kallad Delsbobussen.

1934 kom även Bjuråker in i Konsums verkssfär genom att Delsbobussen då började göra regelbundna turer i socknen.

Dellenbygdens Konsum
Ingenting är beständigt här i världen. 1953 separerade Delsbo och Bjuråker från grannarna i väster och bildade en egen förening, kallad Dellenbygdens Konsum. Men fem år senare, 1958, kom den att ingå i en förening, benämnd Norra Hälsinglands Konsumtionsförening. Slutligen kom för endast några år sedan den totala sammanslagningen av alla konsumtionsföreningar i länet med Gävleföreningen Alfa.

För Delsbos vidkommande har det nu även kommit till omega. Efter en nog så intressant historia, som omspänner 54 eller om man så vill 86 år.

Källa:
Hudiksvalls Tidning den 28 april 1969
Av Bror Jonsson


Maria Djerf överlämnar blommor till affärsbiträdena Elvy Hansson Hildur Larsson och Anna Greta Sundin. Bild ur Kuriren

 

 

Uppgifter ur Delsbo släktbok

*1)
—58 J 6—

3 Lars Anders Johansson, * 22/5 1889, s. t. skomak. B. J. Johansson i Ede. G. 15/6 1913. Arr. i Eckelsbo, sen. i V. Tolbo 23, Delsbo. † 27/12 1981.
23K2 Anna Elisabet Andersson, * 29/9 1891, d. t. rättare A. J. Andersson i Eckelsbo, Delsbo. † 27/12 1981
Hilma Amanda * 7/1 1914                                  51N31
Anders Helmer * 18/7 1921. Jordbr.-arb. i Delsbo


*2)

Karl Axel Karlsson, född 27/3 1887 i Ljusdal. Gift 30/12 1961. Död 7/9 1970. Ede 15:25, Finng 17, Delsbo


*3)

—25 J 10—

8 Erik Johan Sved, * 10/3 1920, s. t. arb. O. Sved i Eckelsbo. G. 21/12 1946. Snickeriarb. i Ede 105, Delsbo. † 21/1 1996.
35T9 Anna Karolina Blank, * 21/12 1911, d. t. arr. C. Blank i Eckelsbo. † 21/12 1994
Gun-Britt Ingegärd * 11/8 1944


*4)
—39 S 1—

(B117) Carl Gustaf Södervall, * 28/5 1836 i Över-Järna sn, Sth. län.G. 28/5 1862. Sadelmak. Bos. i Ede, Delsbo. † 4/3 1914.
(X5) Lovisa Gustava Stenberg, * 31/8 1837 i Bollnäs sn, Gävleb. † 12/8 1921.
Gustaf Erik * 17/2 1862, † 29/11 1938
Natalia Lovisa * 23/7 1866, † 2/12 1880 (vattusot)
Jenny Alexandra * 21/10 1868. Utfl. t. Ljusdal 1888
Gunnar Efraim Sixtus * 6/8 1871                         2
Carl Erhard * 29/12 1873. Utfl. t. Njurunda 1895
Alma Rebecka * 20/12 1875. Utfl. t. Sth. 1895
Hilma Sofia * 4/10 1878. Utfl. t. Sollentuna 1922

—2—

1 Gunnar Efraim Sixtus Södervall, * 6/8 1871, s. t. sadelmak. C. G. Södervall i Ede, Delsbo. G. 8/3 1903. Sadelmak. i Ede. Utfl. t. Ljusdal 1904.
14J11 Christina Stenberg, * 29/9 1868, d. t. skrädd. O. Stenberg i Ava, Delsbo.
Nanna * 3/8 1903. Utfl. t. Ljusdal 1904
Gurli Sigrid Gustafva * 11/8 1904. Utfl. t. Ljusdal 1904


*5)

—17 L 7—

6 Erik Ersson, * 19/4 1873, s. t. bonden E. Pehrsson i Håknorrbo s 2 o. 3. G. 20/5 1904. Trävaruhandl. Bos. i Ede 133, Delsbo.  †  8/1 1955, Ede 30:1
7P39 Karin Olsdotter, * 30/7 1879, d. t. bonden O. Norman i Sättjära 2, Delsbo. † 7/5 1947.
Marta Kristina * 14/11 1904                               4K18
Brita Katrina * 27/4 1907, † 11/12 1910


*6)

– 7 J 19 –

17 Jonas Olsson, * 7/5 1848, s. t. bonden O. Jonsson i V. Berge s 3, Delsbo. G. 7/5 1869. Bonde i V. Berge s 3. † 29/9 1876 (lungsot).
6K13 Brita Pehrsdotter, * 19/8 1837, d. t. bonden P. Pehrsson i Fjärdsätter 1, Delsbo. Änka o. omg.  13R21
Olof * 20/7 1868, † 8/4 1872 (växt i magen)
Brita * 6/7 1871                                               16S6
Olof* 17/4 1874. Gårdsägare i Ede 7:8, Delsbo. Klint-Olof Jonsson avled på Ljusbacken den 19/12 1961.


*7)

—50 M 3—

(L80) Johan Carlsson, * 29/2 1864 i Osby, Krist. Infl. 1887. G. 26/12 1887. Änkl. o. omg. 31/10 1909. Järnvägsarb., sen. stenhugg. Bos. i Ede, Delsbo. † 27/9 1931.
1 Hilda Sophia Olsson, * 18/7 1863, d. t. kakelugnsmak. N. Olsson i Långede, Delsbo. † 30/7 1903.
(Y49) Anna Lovisa Kårström, * 19/9 1870 i Sundsvall.
Ida Sofia * 24/10 1886                                      20O7
Karl Emil * 26/10 1888, † 27/1 1889
Elin Carolina * 21/12 1889, † 14/6 1909
Anna Kristina * 22/7 1892, † 10/10 1892
Carl Iwar * 28/8 1893, † 27/5 1906
Anna Elvira * 1/12 1895
Ruth Ingeborg * 27/8 1898, † 5/2 1902
Hulda Teresia * 12/12 1899                                39K6
Rut Linnea * 18/6 1902. Emigr. t. USA 1921   


*8)

Lars Gustav Nordén, född 18/10 1864 i Torsåker (Gävleborgs län, Gästrikland). Änkling 5/7 1931.
Död 12/7 1957. Ava 7:1


*9)

—14 M 31—

20 Jonas Persson, * 1/10 1876, s. t. bonden P. Larsson i Långede 7. G. 27/10 1901. Bryggare. Bos. i Ede 457, Delsbo. † 26/10 1960.
9S6 Kerstin Ersdotter, * 15/6 1882, d. t. bonden E. Nilsson i Näsbyn 10, Delsbo. † 5/11 1966.
Anna Kristina * 2/7 1920                                    47


Här finns bilder och mer intressant läsning när Karl-Arne Lindström tog över butiken i Ede 1966.

Uppgifter ur Forsa släktbok:

—10 A 21—

10 MARTIN LINDSTRÖM, * 15/9 1902, s. t. Anders Lindström i Veda. G. 1/6 1940. fabr.arb. i Övernäs.
(X18) MARIA KRISTINA ERIKSSON, * 25/4 1905 i Hudiksvall.
KARL ARNE, * 18/9 1940 Affärsföreståndare Gift 10/9 1966 med Ingrid Bengtsson, se nedan
INGEGERD, 2/3 1943                                       25


—7 J 3—

1 KLAS ARTUR HENNING BENGTSSON, * 12/8 1901, s. t. banvakt N. J. Bengtsson i Rolfsta. G. 18/11 1934. Fabr.arb. i Övernäs.
35Ö1 MARGRETA ADELINA BACKMAN, * 9/10 1906, d. t. bonden Johan Backman i Övernäs.
TORD ÖRJAN, * 27/11 1937.
INGRID IRENE, * 20/3 1942

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *