Delsbo socken 1900-talet del 2

Mycket har skrivits om Delsbo, se här. Ändå tänker vi med den här sammanställningen tillföra ytterligare några pusselbitar. Men som sagt, det är bara lösryckt fragment av all den verksamhet som funnits i Delsbo under 1900-talet. Det är heller inte avslutat, utan vi kommer att lägga till nya uppgifter allt efter som. Hjälp oss gärna!


1900-talet –  vårt mest dynamiska århundrade –

Då fick vi: – järnvägar – flyg – bilar – cyklar – telefon – elektricitet – television – internet – sociala medier – facebook – foto – och mycket, mycket mer. Mycket av den industriella utvecklingen började redan på 1800-talet och en del avgörande innovationer långt dessförinnan. Men det var på 1900-talet som det mesta blommade ut och blev var mans egendom.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.

Siffror inom parentes hänvisar till Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister.


Här kan du se, En film om Delsbo, av Lars-Erik Logård


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Samtida händelser under 1900-talet

1900-talet Wikipedia


Den industriella utvecklingen – Wikipedia


Ofärd och välfärd – Stockholmskällan


1900-talet – Trafikverket


Svenska uppfinnare – Tekniska museet


Sockenbilder – Delsbo


Den gamla björken, lokal dikt av A. P. Lek. Tomta, Delsbo


Bilregister – Delsbo


Den stora Hälsingemanövern 1907, utspelades till stora delar i Delsbo


Post i brevlåda 1959
Den 2 november 1959 började man att dela ut post i brevlådor i Bjuråker, men i Delsbo var det betydligt tidigare visar bilder. Nu var det slut med postväskor, åtminstone till privatpersoner. Kunderna blev uppmanade att anskaffa en postlåda som kunde köpas av postverket, för 7:60 kr.

Kommunal sophämtning infördes 1967
1961 beslutade Länsstyrelsen enligt hälsovårdsstadgan att kommunen skulle svara för hämtning av sopor. Efter många turer beslutade kommunalfullmäktige i december 1966 att kontinuerlig soprenhållning skulle införas inom kommunen fr.o.m. den 1 mars 1967.
Kostnader per år: 45:- (30 hämtningar x 1:- + 30 x säck 50 öre). + adm. avg. 7:50 kr per år. Summa kostnader per år och säckställ 52:50 kr.
Följande regler gällde:
Paketera allt avfall eller använd mindre påsar.
Jord, trädgårdsavfall och tyngre stenar, får ej läggas i säckarna.
Söndrigt glas måste paketeras.
Kvistar, käppar o.d. måste brytas sönder.
Varm aska får inte läggas i säcken och givetvis får icke vätska tömmas i säcken.

Högertrafik 1967
När högertrafik infördes i landet 05.00 söndagen den 3 september 1967, fick brevlådor och mjölkbryggor (om nu några mjölkbryggor var i bruk?) flyttas över till höger sida.
Se film om trafikomläggningen vid slussen i Stockholm

Postnumret  1968
12 maj 1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.

Husnummer 2006
År 2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m. fl. att snabbt hitta rätt.

 

 

Några spridda tidsbilder från Delsbo

 

dels-014-ede

Bild ur ”Delsbo tätort bebyggelse och kulturmiljö”.
Vy över Stömnesjön över södra delen av Ede. På en av de ursprungliga gårdsplatserna (Ede sub no 1) fanns ännu under 1900-talets början en stor bondgård omgiven av alla de ekonomibyggnader som hörde till driften. Gården var också gästgiveri en period, men nu fungerar man byggnaden som Missionshus och istället för uthus finns här bostäder och affärer.


HP den 19 december 1896


Frans Bernard Engströmer född 9/11 1855 i Skog Hälsingland
Handlare. Ogift. Död 13/12 1920 i Hudiksvall


dels-088-ede
Ede, med Missionshuset synligt till vänster och Dellenborg till höger
Bild ur Iggsunds Bruks arkiv.


dels-016-ede
Ede 4:10 Köpmangatan 5. Delsbo – Juridiska Affärsbyrån – som det står på väggskylten.
Lägg märke till flaggstången på altanen.

dels-053-kopia

Bild ur HT från ett odaterat reportage av Bror Jonsson

Det är säkert inte många som minns den här skylten på det gamla affärshus i Delsbo, där Thord & Birgitta nu har sin herrekipering. Huset är ombyggt på senare tid, men när det hände var skylten för länge sedan borta. Fotografiet har vi fått låna av Tollbo Erik Jonsson i Ava. Men det är många som minns skräddare *Per Pettersson d.ä. En av hans döttrar, f. lärarinnan Hanna Fahlberg, berättar:
– Fotografiet togs nog 1897 eller 1898, för jag hade nyligen börjat skolan. Far och mor var på Stockholmsutställningen 1897 och de lovade köpa ett krocketspel åt oss, om vi var snälla och stannade hemma. Och det gjorde dom. Vi hade skräddarverkstan nertill till vänster och provrum innanför. På mitten var det en stor sal och till höger kök och sängkammare. Upptill bodde en snickare Löfstrand, som hade en verkstad där i stora salen.

-Vi bodde på olika platser under min uppväxttid, men den här gården minns jag bäst. Jag minns inte vem pappa köpte den av, men det påstods att Erik Roslin hade bott där en gång och att han gömt en skatt under byggnaden. Vi sålde gården åt en kapten Pettersson. Han hade en måg som hette Müntzing och arbetade på sågverkskontoret i Storån hos en förvaltare Formgren. Därför kallades gården sedan för Müntzings. Den såldes så småningom till en moster till nuvarande ägaren, skräddare O.A. Persson.

Innan vi köpte den här gården, så bodde vi i närmaste granngård, som nu ägs av makarna Rosén och återställdes i sitt gamla skick av tandläkare Rudolphi. Den gården köpte far i Duvnäs och flyttade den till Ede. Traditionen säger att den tillhört klockstapelbyggaren Jon Ersson. Men från den gård vi ser på bilden, flyttade vi till Björkede, en av Delsbos vackraste gårdar, som då ägdes av Jonas Jonsson i Näsbyn, kallad ”Skuren”.

Om personerna på bilden berättar fru Fahlberg att det är snickaren Löfstrand, som står till vänster upptill på balkongen. Till höger syns Marta Nordgren från Svedja, som sedan gifte sig med en skräddare Dahlberg och flyttade till Sveg. Hon var syster till hovslagare Anders Nordgren i Ede. Kvinnan längst till höger var från Forsadalen och arbetade i Petterssons skrädderi, sedan hon i många år varit sömmerska i Amerika. Hon blev gift med skräddare Lindberg.
– På nedre verandan till vänster bakom stolpen sitter min mor, Marta Pettersson, f. Löf, soldatdotter från Bondebo, med min lillasyster Signe i knäet. Sedan kommer systrarna Ida, gift Grönberg (död i Storuman 1976) och Anna, gift Sundström, Storuman, farmor till sångerskan Gertrud (Jejja) Sundström. Därefter kommer Hanna själv, som skulle bli lärarinna i Delsbo i fyrtio år, och längst t.h. en av gesällerna, som kallades för Smålands-Kalle, därför att han var från Småland, en märklig man, som tidvis hade delirium och såg syner.
– Vid cyklarna står t.v. mäster själv, Per Pettersson med dottern Ester (gift med spannmålshandlaren Lars Olsson), och t.h. en besökare från Bobygden, som på sin cykel har Petterssons dotter Hilma (gift med Herman Skytt). Skräddare Pettersson hade sex döttrar men bara två söner, Gunnar och Per, som båda med tiden blev skräddare i Delsbo.

Vem var det som tog fotografiet? Per som är född 1901 säger sig hört att fotografen bodde hos Engelbrekts i Ede och då bör det ha varit Erik Larsson f. 1959, från Rättvik, som på 1880- och 1890-talen hade sin ateljé i en särskilt liten byggnad på gården.

B:J:son

*(18N21) Pehr Pettersson, * 28/11 1862, s. t. bonden P. Olsson i Sunnansjö 4. G. 25/10 1885. Skrädd. Bos. i Sunnansjö 4, sen. i Ede 4:10 – 14:22, Delsbo. Död 21/3 1949
26J6 Margta Nilsdotter-Löf, * 27/10 1863, d. t. sold. N. G. Löf i Duvnäs, Delsbo. † 5/3 1930.
Barn:
Johan Adolf * 22/12 1885, † 24/12 1885
Anna Maria * 14/11 1886  Gift 5/7 1908 med (35S2) Thorvald Isidor Sundström
Ida Elisabeth * 23/2 1888. Utfl. t. Färila 1914
Martha Johanna * 21/6 1890 Gift (42) och 24/11 1934 med (30T33) Jonas Fahlberg
Hilma Cecilia * 17/2 1893 Gift 28/12 1917 med (2P31) Herman Olsson
Ester Kristina * 27/1 1896 Gift 11/7 1926 med (11K27 ) Lars Olsson
Signe Wilhelmina * 6/4 1898 – 23/1 1946 (43)
Bror Per * 26/2 1901 skräddarm. Ede 14:22 G. 4/10 1941 m.(44) Agda Margareta Lodén
Gunnar Emanuel * 9/7 1905. Tillskärare. Bos. i Sth.


dels-017-ede
Köpmangatan 5. Samma hus som ovan, men nu har flaggstången tagits bort och altanen bilvit vackert inbyggd. Huset ägs nu (troligen) av bokhållaren Karl Albert Müntzing f.1856 i Björskog, Värmland. Han bor här med sin familj.


dels-039-edeborg
Delsbo gästgivargård, Ede 18:1. Byggnaden uppfördes år 1876 och byggdes till 1889.
Fasaden mot vägen är anslående med två frontespiser på vardera sidan om en glasad veranda i två våningar. Taket krönts av en liten attika med en åttasidig lanternin


dels-049-kvarn
Vykort av den gamla kvarnen, som låg vid Mellankvarnsdammen. Den byggdes år 1851 och innehöll kvarn, tröskvals, linhammare och lerbråk.
När man 1914 byggde upp den nya Mellankvarn behöll man den del av den gamla byggnaden, som innehöll tröskverket och byggde ihop den med den nya kvarnen.

dels-040-n-kvarn
Avasjön med Hällnäs upp till vänster. Ugglas garveri, flottrännan och nedre kvarn


dels-042

Bilden är tagen 1898 utanför gamla skyttepaviljongen i Skrottan.
Det var vanligt att hornmusikkåren spelade på basarer och fester.

Bakre raden fr v:
1. Hans Hansson, Hällnäs, och 7. Gustav Broman Hybo.

Mellersta raden fr.v.:
2. Hjalmar Flink Hybo, 3. (snett bakom Flink) L. Ringkvist Hybo, 4. Herrman Zetterberg Hybo. Övriga är dellbor. 6. Anders Nordgren Ede i vitt skjortbröst utan krage, 7. Jon Paulsson Hammaren, 10. Algot Broberg, Näsbyn (Eskonett), 11. Per Persson Ava (Blås-Pelle, Eskonett),13. Gottfrid Paulsson Hammaren, då en liten pojke, althorn), 14. Jonas Jonzon, Knutslunda (Måns-Jonke, tenorbasun), 15. Emil Wahlström, Lyktan (tenorhorn) och 16. Karl Wallin (bastuba).

Främre raden fr.v.:
3. Arvid Paulsson, 4. Olle Wästlund och 5. Stationsskrivare Rubin, samtliga från Delsbo

HT 7 december 1978, av Bror Jonsson

dels-087-karta Riksantikvarieämbetets karta visar platsen för Skrottan.


dels-044-ede
Det här vykortet är avsänt från Delsbo 23/7 1910.
Nu korsar R. 84 främre delen av bilden. Till vänster ser vi smeden Erik Wallners båda gårdar. Den vänstra är Wallners bostadshus som (19E6) Axel Englund längre fram i tiden, köpte när vägbygget blev aktuellt och flyttade hem till Myra 10:10.
Wallners hus som har en bagarkringla som skylt på gaveln uthyrdes av Wallner till en bagare *Eriksson som hade kafé och brödbutik med ingång från gatan, medan ingången till bageriet var från gårdsplanen.
I nästa hus hade (48S1) Anders L. Westlund och sonen Olle Westlund sin affär. Även byggnaden bortom hörde till samma fastighet. Det rödfärgade huset med tre fönster synliga på gaveln, hörde till (30G19) snickaren Jonas Berglund från Bjuråker och hans hustru Hedvig Jäderholm, dotter till smeden J.M. Jäderholm i Stömne.
I det vita huset därnäst, Köpmangatan 5,bodde bokhållaren med sin familj, Karl Albert Müntzing f.1856 i Björskog, Värmland. I det stora vitrappade huset som skymtar bortom lönnarna, är det nuvarande missionshuset. Både Missionshuset och bondgården till vänster tillhörde (12V22) Lars Östberg, handlare, smed och bonde i Ede 4. Han flyttade sedan till Stockholm 1912. Smedjan hade han längre ner mot Stömnesjön. Det var den som sedan köptes av Isak Karlsson och flyttades fram till landsvägen för att så småningom byggas om till bilverkstad.

Källa: Odaterat klipp ur HT, av Bror Jonsson

*Bagare Eriksson hette Alfred Leonard i förnamn och var född 7/5 1871 i Brännkyrka, Stockholm. Gift 7/4 1901 med Aina Maria Eriksson f. 31/10 1874 i Ekshärad, Värmland. De kom inflyttande från Ljusdal den 8/12 1908, och hade då 5 barn med sig. Vid utflyttningen till Arbrå i okt. 1921, hade antalet barn ökat till sex.


 

dels-098-klipp
Vägbygge i Delsbo 1938 Bild ur HT den 28 april 1982

Hösten 1938 påbörjade vägbygget mot Ljusdal. Den Wallnerska byggnaden som då stod ”i vägen” revs och flyttades till Axel Englund i Hagen. (Nuvarande Myra 109)
Carl Skoglund som lånat ut bilden är också den som tagit den. Han förevigade huset och vägbygget dagen innan rivningen påbörjades av den stora fastigheten.
Här saknas såväl lastbilar som grävmaskiner. Detta till trots blev det farbar väg. Med på bilden finns följande personer: Jonas Eriksson, ”Ten-Knut” Olsson och Einar Henriksson samt ”Pållarn” Jonas Eriksson.
Till höger om det Wallnerska huset låg då liksom nu Larssons Möbelaffär.
Nuvarande Köpmangatan har fått sin sträckning. Håll med om att mycket hänt efter det att denna bild tagits.


 

dels-043-kopia
Bild ur HT 19 nov. 1979
Bilden är troligen från 1920-talet och visar Köpmangatan med Hotell Edeborg i bakgrunden. Personerna är Otto Grahn och Pelle Möller. På skylten ovanför dörren kan man läsa O. K. Grahns elektriska affär. Längst bort till höger är det hus som då kallades för Knobbens Kafé. Tre stora vedkastar bekräftar att husuppvärmning med olja då var ett okänt begrepp. I det mellersta av husen skymtar några saker av porslin i fönstren. Det var Olle Westerlunds gamla affär. Mittemot på andra sidan gatan skulle skulle han sedan bygga det affärshus, där Bok & Present nu har sina lokaler. Det blev färdigbyggt 1928, nuvarande P.O. Radio TV, Köpmang. 2.

Vid Grahns elektriska affär ser man ett par avsnitt av de berömda trätrottoarerna, som gjorde att man under regniga dagar kunde ta sig fram till fots någorlunda torrskodd. Trottoarerna fortsätter längre fram strax bortom kaféet. Men vid Grahns affär är det några meters lucka. Det beror på att där gick vägen ner till Stömnesjön. Vägen var nuvarande Sjögränd ner mot Blanks Bageri. Den lilla vägen har fortfarande samma sträckning. Den strök då alldeles om knuten vid Grahns affär.

Typiskt för de gamla affärshusen i Delsbo var att de hade sina gavlar mot gatan. Det finns en del sådana hus ända från guldsmed Anderssons i norr (nuvarande Wikströms) till Knobbens i söder. Förans eller Eklunds som det hette då var det sista exemplet. De gamla affärshusen var omgivna med träd och planteringar och samhället tedde sig på den tiden för många som en idyll.

Både *Otto Grahn och *Per Möller hörde till fabrikör Per Tappers medarbetarstab. Alfred Nyberg i Storån berättar att 1917 eller 1918  var med och rev det stora tegelhuset i Klubbo för att de nya byggnationerna skulle få plats. Det var den tiden när Tapper byggde sin kraftstation i Klubboån och anställde Jonas Svensk som föreståndare. Svensk och Möller var svågrar, gifta med var sin dotter till värmlänningen Johan Bergqvist, som startade Stömne såg.
Nyberg berättar att man vid Grahns elektriska kunde köpa det mesta av vad som dåtiden fanns att tillgå i branschen, och dessutom cyklar eller velocipeder, som dessa fortskaffningsmedel då kallades.
Av Bror Jonsson

*(28K3) Otto Gran 12/11 1887 – 25/12 1922.
*(21M4) Per Möller 5/1 1891 Emigr. t. USA 1923. † 22/1 1934.Folkets hus i Delsbo 1913, bild ur HT den 5 februari 1979.
Fr v. Eskil Nordén, Frans Fäldt, Hammarsvall, Emil Johansson, Ede, Gunnar Johansson, Ede, (som håller i skottkärran), Klint-Olle Jonsson, Ede, Per Larsson, Källbergsbo, L. G. Norden, Ede, Per Persson, Källbergsbo och Jonas Lönn, Långbo.


När ”Brickens” revs

dels-041
Köpmangatan med ”Brickens” och Erik Erikssons Bokhandel, som gav ut det här vykort i slutet av 1920-talet.
Bilen i bakgrunden är en Chevrolet X 3798, som ägs av Olof Olsson, åkare i Delsbo.

dels-050-brickens

Bilden till vänster togs ett par dagar för rivningen. Då hade man redan rivit ut kakelugnar och annat som ansågs vara av något värde. Klockan 12 var hela huset rivet och vad som återstod var en enda grushög.

dels-051-lurven
”Lurven” David Hansson (t.v.) och Eric Sjöblom framför grävmaskinen, som på fyra timmar rivit hela huset.

HT lördagen den 4 februari 1978

I går gick det med Brickens som med Centralkaféet 1970. Huset bara mejades ner. Med en Åkermans grävmaskin H 16 C, rattad av ”Lurven” David Hansson från Enånger.

Många ortsbor, särskilt äldre, stannade till ett slag när de kom gående och fick se den väldiga grävskopan och vad som försiggick. Man och man emellan talade man om den och den handlaren, som haft affärsrörelse i det gamla huset, om Svante Larsson barberaren, fröknarna Cedergren och deras ”Café Standard” i den norra längan och flera andra.

Lassas Olle minns
– Jag minns när gården byggdes säger Lassas Olle, som numera även bor i egen fastighet på Köpmangatan. Det var 1918, samma år jag gick och läste. Jag minns att jag undrade redan då varför man byggde huset så långt ut mot gatan. Det fanns ju ingen plats för trottoar utanför.
Som de flesta hus har även det här byggts om och omändrats, men i sitt ursprungliga skick byggdes det av en byggmästare i Delsbo, som gemenligen kallades för Långsnickarn, fast egentligen han hette *Jonas Persson. Byggherre var den från Forsa inflyttade *Jonas Olsson, ägare av träslottet Hällnäs. Fastigheten övertogs sedan av hans dotter, Anna Sved, som på 1940-talet sålde den till handlaren Herbert Sjödin.

Rövaren på Korset
Numera är det endast en del äldre personer som minns Svante Larsson från den tid han hade affärsrörelse utanför kafé Kronan, och av folkhumorn döptes till ”Rövarn på korset”, inte för att han var någon rövare utan därför att han inte gärna släppte en kund , förrän han fått sälja något åt honom. Stuggans Anna minns hans märkliga skylt på vilken det stod ”Bok-Hatt-och mössaffär”.

Barberaren blev mera bofast. Albert Karlsson heter han, men då kallades han inte för något annat än barberarn. Han var även med och byggde ut södra längan, för på den tiden var han snickare. Men när arbete var färdigt sadlade han om och blev barberare. Bland andra innehavare av rakstugan och frisersalongen, som det heter på ett modernare språk, var Lars Larsson och Lennart Elf.

Så blev det ”Brickens”
Som Handlare efterträddes Svante Larsson av Olle Rudolphi, en bror till C.G. Rudolphi som tidigare hade startat sin järnhandel på andra sidan gatan. P.R. Stenberg tog sedan vid och drev affären som filial, först med Sven Dahlin och slutligen med sin svåger, Herbert Sjödin, som föreståndare. Den senare förvärvade så småningom både affären och fastigheten.
I folkmun blev Rudolphis, Dahlins, Sjödins eller ”Herberts”, men det var efter * Bricken Eriksson som affären skulle få sitt slutliga namn. ”Brickens” kallades den rätt och slätt. På senare år drev hon affären i kompanjonskap med Sven-Eric Eriksson. Affären flyttades 1976 för att öppnas i nya lokaler under namnet Delsbo-hallen.
Av, Bror Jonsson


* (39N14) Jonas Pehrsson, 17/1 1884, s. t. bonden P. Olsson i Bredåker 1, Delsbo. G. 18/10 1914. Byggmäst. o. bonde i Bredåker 310.
3P14 Sigrid Jonssson, 21/2 1893, d. t. bonden J. Larsson i Åkre 1, Delsbo. † 10/7 1918.
Per Gösta * 27/1 1915, Jordbr.-arb. i Delsbo
Jonas Helmer * 9/7 1916                                     15
Lars Herman * 1/4 1918. Ingenjör

*(24J1) Jonas Olsson, 15/2 1861 i Forsa, Gävleb. Infl. 1921. Gårdsäg. i Ede (ss 14) 521, Delsbo. † 24/1 1944. G. 12/5 1869. Karin Pettersson, 26/12 1869 i Forsa, † 20/10 1934. Dottern Anna f. 5/7 1897.  Gift 12/3 1922 med (25J11) Carl Edvin Sved

*(51N22) Bricken Eriksson född 15/9 1909, död 30/7 1987.

dels-089-cafe-cronan
Café Hörnan, med biografen i bakgrunden. Men vilka är damerna?

dos-002-svea-a
Café Hörnan med Svea Andersson (Ferms Svea)
Bilden ägs av Delsbo/sockenbilder


 

dels-045-h-banken
Furugatan 2, Ede 2:6. Fastigheten har fungerat både som bank och bageri.

dels-046-klipp
HT den 13 april 1977
Det här är en interiör från bankens gamla lokaler, som nu tjänat ut. Bakom disken syns bankkamrer Torgny Mårtensson och kassörskan Eleonore Kronbäck. De får nu vara med om en att en 50-årig epok avslutas och att en ny börjar.

I huset ovan har Handelsbanken haft sitt kontor sedan 1926, men april 1977 flyttade Handelsbanken till de lokaler i Apotekshuset som förut disponerades av Försäkringskassan och som nu renoverats och iordningställts för sitt ändamål. Men för att börja från början, så byggdes bankens hus av Mälarbanken, berättar Torgny Mårtensson.

Nämndeman *Anders Norell på Smedsgården i Ava torde ha varit den förste bankkamreren i Delsbo. Han var föreståndare för Folkbankens filial, först på Smedsgården och sedan på Björkede.

Handelsbanken började sin verksamhet i Delsbo 1926, då P.E. Mårtensson flyttade från Färila och blev kamrer i Delsbo. Banken övertog då den rörelse, som hade bedrivits av AB Mälarbanken sedan 1922, av AB Mälarprovinsernas Bank sedan 1917 och av Hälsinglands Enskilda Bank sedan 1907.

År 1932 övertog även Handelsbanken den rörelse, som sedan 1920 drivits av Upplands Enskilda Bank och sedan 1917 av Hudiksvalls Kreditbank.

Äldre ortsbor minns, när nuvarande Staffansgården var Mälarprovinsernas Bank och att man besökte nuvarande Nya Konditoriet i helt andra ärenden än att köpa bakelser. Ofta gällde det växelomsättningar – för där låg Upplands Enskilda bank.
Kamrer på Upplandsbankens kontor var Nils Asker och kassörska Viran Carlsson. Både blev i samband med fusionen anställda på Handelsbankens delsbokontor.

Av, Bror Jonsson

* (19S25) Anders Norell, 24/3 1855, s. t. korp. E. Norell i Ö. Tolbo. G. 15/5 1876. Änkl. o. omgift 5/5 1886. Måg, nämndeman o. bonde i Ava 3, Delsbo. † 29/3 1933.


 

dels-084-furugatan
Furugatan med Staffansgården som huset såg ut i början av 1900-talet när Mälarprovinsernas Bank låg där.

Delsbo socken omkring sekelskiftet 1900 

Hudiksvalls Posten den 18 juni 1903

 


dels-018-fredborg

Kontraktsprost Lars Fredborg 10/8 1842 – 11/2 1912

dels-031

Johan David Fredborg, Ede. 30/4 1877 – 9/9 1925


Delsbobonaden

I Bror Hillgrens bok ”EN BOK OM DELSBO” nr 1 har han återgett en gammal visa där delsbofolkets förtjänster beskrivits. Visan har fyra verser och slutraderna i andra versen lyder:
”I skin ja lärska qvekkes tror, på jola Delsbo stinte”.
Lite modernare uttryck blir det.
”I skyn jag lärkan kvickast tror på jorden Delsbo stintor

I februari 2019 kom ett upprop i Hudiksvalls Tidning från Övre Hälsinglands hemslöjdsförening genom Eva-Lisa Krabbe. Man hade hittat ett gammalt mönster som bar ovanstående text och man var nyfiken om någon i Delsbo hade en sådan bonad. Jag svarade att min mamma Tora som hade gått i en praktisk skola i Kristinehamn när hon var ung och var väl väldigt duktig i att både sy och väva. Hon hade broderat den efterfrågade bonaden både en till min syster och en till mig. En svägerska till mamma hade också fått en. Då ingen annan i Delsbo hört av sig blev frågan om det var mamma som gjort mönstret som använts. Min syster och jag kommer inte ihåg om hon förklarade innehavet av mönstret.


Tora vid sin vävstol 1930

Jag har börjat tro att det är läraren Hjalmar Anjou som är upphovsmannen. Hjalmar Anjou var hennes lärare i skolan och blev även hennes pianolärare. Han var konstnär och målade både i olja och akvarell. Hjalmar umgicks med min morfar, de var ju grannar, och han kunde vid besöken se vad Tora hade åstadkommit under tiden i Kristinehamn. Hon hade kommit hem med fina betyg och fantastiska alster. Han förstod nog att hon skulle kunna sy dessa bonader.
Gösta Blank

—35T14— Delsbo släktbok
5 Olof Olsson-Blank, * 25/9 1896, s. t. bonden O. Carlsson i Ede s 15, Delsbo. G. 5/8 1934. Brandmäst. Bos. i Ede 79. † 14/2 1981.
61T1 Tora Karolina Pettersson, * 11/5 1900, d. t. gårdsäg. G. Pettersson i Ede. Hemmansäg. i Ede 2 s 5.  † 10/9 1985.
Birgit Emelia * 28/6 1935
Olof Gösta * 31/3 1939 Lärare


dels-027-anjou
Bild ur boken: Gävleborgs Län – Ett bildarkiv.
Organist och lärare. Hjalmar Anjou 16/6 1882 – 4/4 1965. Verksam i Delsbo mellan åren 1904 och 1922


dels-029

Organist Fredrik Söderblom 27/2 1830 – 3/7 1900


dels-037-i-r

Isak Rudolphi 1856 – 1933


Hudiksvalls Posten den 7 september 1905


Den här boken har tillhört Axel Broberg. Hans namn finns inpräglat i övre högra hörnet

I fågelboken låg den här bilden på fågelholkar som troligen Axel Broberg tillverkat

—30K4— Uppgifter ur Delsbo släktbok

2 Johan Erik Axel Broberg, * 13/6 1848. s. t. handl. E. Broberg i Sunnansjö. G. 16/7 1874. Snickerifabr. o. bonde i Näsbyn 1, Delsbo. † 7/6 1934.
(X27) Christina Broberg, * 1/4 1848 i Ljusdals sn, Gävleb. † 26/4 1927.
Johan Algot * 21/11 1875


Apotekare i Johannesberg: Jon Hedin f. 1850 i Hede, Härjedalen.
Barnmorska: Fru E. Westerlund
Brandstodskomitténs Ordf.: (för länet) (20S25) Anders Norell; (för socken) (11J29) Lars Persson Sälg i Myra.
Domare: C. O. Schlyter, Hudiksvall
Fattigvårdsstyrelsens Ordf.: (26S17) Per Olsson Svensk
Fjerdingsman: (10J13) Jonas Hurtig. Utflyttat till Ljusdal 1910
Förmyndarevården: Gode män: (57M6) Fredrik Söderblom och Jon Persson i Hagen
Gästgifvare: (13T8) J. O. Westerlund 1844 – 1934
Hästförsäkringsbolag, Ordf.:(3T8) Isak Rudolphi, Wij. 1856 – 1933
Häradsskrifvare: C. Ä. Carlqvist, Hudiksvall
Klockare: (57M6) Fredrik Söderblom. Död 3/7 1900
Komminister: Erik Hjalmar Strömbäck
Kommunalnämndsordf.: (26S17) Per Olsson Svensk
Kommunalstämmoordf.: (57M6) Fredrik Söderblom
Kronofogde: A. von Rehausen, Hudiksvall
Kyrkovärdar: Johan Persson, Hagen; Carl Rudolphi, Dufnäs
Landtmäteriförrättningar: God man: (18N17) Olof Nilsson, Ede 8.
Läkare: J. A. Robbert, adr, Johannesberg
Länsman: Claes Mårten Kjällander f. 1837 i Norrtälje, adr. Delsbo
Nämndemän: (60J15) Carl Rudolphi, Dufnäs, O. Nilsson, Ede, L. Sälg, Myra, H. Hansson, P. Persson, Jobsmyra, Er. Olsson, Edsäng.

Lärare: I Folkskolan, Ås: Lars Petter Aurell, Delsbo; Albert Engqvist, Ö. Berge; Olof Blomdahl, Vestanäng; (26B5) Carl Georg Nordlinger, Högtomt.

I mindre skolan: Ida Margreta Dahlén, Håknorrbo; Wilhelmina Margreta Rudolfi, Sannäs; Clara Maria Gräntz, Fredriksfors; Hanna Brink, Ede; Karin Flodin, Sörväna; Anna Hansson, Öfverelfve; (54J6) Erik Lek, Sjulsberg

Organist: (57M6) Fredrik Söderblom
Pastor: Lars Fredborg, Kyrkoherde
Sparbankskomitén, Ordf.: (19S25) Anders Norell, Afva 3
Telefonist: (39S2) Christina Stenberg

Agenter:
Bore: Alb. Müntzing
Allm. Brand: Byggnader på landet: Kapten A. Hahn,
Fenix, Viktoria: Per O. Svensk
Thule: A. Engqvist,
Tor: (26B5) C. G. Nordlinger,
Allm. Lifförsäkr. -Bol och Orion: M. Östberg J:or,
Gefle Köpmannaförening. Ombud Per O. Svensk

Bruk och industriella anläggningar:
Storåns såg, Hudiksvalls Trävaruaktiebolag, (7T75) Inspektor O. H. J. Hellström
Sunnansjö ångsåg, eges af Olof Persson, Berga, Jerfsö.
Strömsfors gjuteri: eg.  J. Jonsson, arrendator/gjutare Erik Axel Fernström f. 1856 i Ore, Dalarna. Gjuteriet där man göt järnspisar och spishällar, kallat Delsbo gjuteri, låg i Stömneån mellan nedre och övre kvarn.

Handlande:
Andersson, O., Högtomt
Bryngelsson, B., Glombo
Brun. Aug.
Dellborg, Jonas 1850-1916 (10K21), Källeräng
Djuberg, G. E., Näsbyn
Engströmer, Frans, Ede
Fahlin, H. Olsson
Hjort, C. J., Jobsmyra, Fredriksfors
Johansson, Erik, Sjömyra, Delsbo
Jonsson, M., Hagan
Jonsson, Joh., Sjulgård, Delsbo
Knapp, Erik, Knaggelfve
Lundberg, J. O., Afva
Larsdotter, Ingrid
Nilsson, Nils August (1L40) Ede. Död 5/8 1898
Persson, Lars, Wij
Qvist, E. M., Edsäng
Rudolphi, Isak, Kruthandlare
Rudolphi, E. Axel, Johannisberg
Westerlund, J. O., Gästgifveri och Diversehandl., Ede
Åsberg, Lina, Ede
Östberg, M.
Östberg, Magnus J:or

dos-001-ede
Handlare J. O. Westerlunds affär på Stationsgatan med Edeborg i bakgrunden. Även Konsum lär har huserat i samma butikslokal. Bilden ägs av Delsbo/sockenbilder.

Handtverkare:
Guldsmed, Ede:(70T1) Carl Fredrik  Andersson
Snickare, Ede: J. L. Berglund
Skomakare, Sunnansjö: E. Blom
Skomakare, (8M20) Johan Jonsson Lillsjön. Utfl. till Hög 1893
Snickare, Näsbyn: Axel Broberg
Urmakare, Ede: Bodlund Beda
Snickare, Stömne: Er. Eriksson
Skräddare, Kila: Jon. Ersson
Skräddare, Sjömyra: (9P17) Erik. Gräntz
Skräddare, Johannesberg: Karl Gräntz
Skräddare, Knutslunda: Olof Jonsson
Kakelugnsmakare, Hagen: (30M8) Gustaf Julius Jansson
Smed, Stömne: Jäderblom, J. M.,
Kakelugnsmakare, Långede: (50M1) Nils Olsson Död 29/1 1915
Skräddare, Ede: (18N21) Per Pettersson Köpmang 5.
Garfvare, Afva, intill nedre kvarn: P. A. Nordlinder
Målare, Fredriksfors: Fr. Rosenholm
Snickare, Sunnansjö: Karl Rudolphi
Skräddare, Knutslunda: Stenberg
Målare, Ede: Söderström
Urmakare, Mora: Karl Sved
Urmakare, Södra Sannäs: E. Sedergren
Garfvare, vid nedre kvarn i Afva: (42Å4) Alfred Uggla
Smed, Ede: Er. Wallner


dels-052-1916

Annonser från 1916.
Lägg märke till att Delsbo Konsumtionsförening har Rikstelefon nr 1.  Föreståndare var Emanuel Fryklund från Söderhamn. Annonser till höger är från en senare tid.

 

 

Delsbo socken 1920 – talet

 

dels-019-fredholm

Kyrkoherde Erik August Fredholm f. i Tierp 19/1 1871. Död 18/12 1941

dels-036-w-lund

Carl August Westerlund

Järnvägs- och poststationer:
Delsbo, föreståndare, Vikman
Fredriksfors, föreståndare, K. Nylen
Långbacka, föreståndare A. Olsson.

Telefonstation:
Delsbo, föreståndare Marta Kårström

Ordf. i kom-nämnden: Per Jonsson
Ordf. i kom-stämman: kyrkoherde Fredholm
Ordf. i pensionsnämnden: Johan Dan Fredborg

Kyrkoherde: E. A. Fredholm
Komminister: Tor André
Klockare o Organist: Hjalmar Anjou 16/6 1882 – 4/4 1965
Folkskollärare: Hj. Anjou, J. A. Sörlin, L.P. Aurell
Kyrkvärdar: C. Rudolphi, Jon Jonsson
Nämndemän: Olof Nilsson, (3T8) Isak Rudolphi, Jon Jonsson, And. Andersson, Per Jonsson, Jonas Olsson.
Fjärdingsman: P.M. Ågren
Stämningsman: (3P15) Olof Andersson, J.D. Fredborg
Skiftesgodemän: Hans Hansson, Olof Nilsson, J. Rudolphi, Jon Jonsson.
Gästgivargård: Innehavare, (10R22) C. A. Westerlund 22/12 1880 – 8/2 1964
Bank: Helsinglands Enskilda Banks avdelningskontor.

Handlande:
Westerlund J.O.
Westlund Olof
Eskilsson P. Em.
Lundberg J.O.
Söderlind Johan Alexius (42M2) Infl. fr. Idenor 1911 till Näsbyn 6.
Almstedt P. Em
Svensson J.
Andersson And.
Berglöf And.
Johansson Olof 

Hantverkare:

Skräddare:
Pettersson P. Ede
Stenberg P. Ava
Jonsson Olof Knutslunda

Skomakare:
Wahlström Emil (30A28) Knutslunda, Lyktan
Olsson Per, Ede

Målare:
Hedman G. Knutslunda
Söderström P. Ede

Garvare:
Uggla J. Alfred (42Å4). Vid nedre kvarn i Ava

Filhuggare:
Wallin Ambrosius (25K1). Ede

Industriella anläggningar:

Ångsågar:
Långbacka, Fröberg Johannes.
Fredriksfors, Jonsson Jon, Källeräng
Vattensågar:
Delsbo, Bergqvist Joh, Stömne
Fredriksfors, Sandberg A.G.

Fiskredskapsfabrik:
Delsbo Paulsson J.

Snickerifabrik:
Delsbo Persson Jon

 


Delsbo socken 1930 – talet

 

dels-020-barkander

Komminister Per Wilhelm Barkander 16/5 1883 – 11/4 1953


Ett Bildgalleri från 1925

dels-024

Övre raden från vänster:
1. Kommunalnämndens ordf. (60J20) Axel Fredrik Rudolphi 18/9 1890-19/12 1963

2. Kommunalnämndens v. ordf. (30S6) Jonas Olsson Mora 13/7 1891 – 11/7 1969

3. Kom.-fullmäktiges ordf. (42N44) Olof Persson Nordanäng 2/10 1865 – 9/9 1954

4. Kom.-fullmäktiges v. ordf. (12R12) Anders P. Leek Tomta 20/3 1880-29/1 1962

5. Kom.-fullmäktige. Handlande.(53J8) Anders Andersson 11/5 1868 – 28/9 1944

Nedre raden från vänster:
6. Murare (1P11) Jonas Andersson Västeräng 4:3. 2/12 1865 – 29/6 1936.

7. (12Å15) Johan Berg, Bondebo f. 5/7 1859 i Svärdsjö. Död 2/11 1935

8. (12J30) Per Björk Hammarsvall, postbud, skomakare 19/2 1867 – 13/2 1929

9. (2S5) Erik Bryngelsson Stormnäs 12/8 1866 – 21/6 1936

10. (4M13) Frk. Anna Eriksson, Hemmansägare Gåsbacka 5:1. 12/12 1884 – 14/7 1962


 

dels-025-3

Övre raden från vänster:
1. Trävaruhandlare (17L7) Erik Ersson, Ede 30:1. 19/4 1873 – 8/1 1955

2. Banarbetare (6F57) Frans E Fäldt Hammarsvall 6:6. 14/5 1889 – 19/4 1941

3. Skogvaktare (17P13) Lars Grellson Sunnansjö 1:3. 14/11 1873 – 9/11 1948

4. Kom.-nämndeman (12R19) Jonas Jonsson Näset 1:4. 10/2 1878 – 10/3 1936

5. Skräddarmästare (14J16) Jonas Jonzon Knutslunda. 28/10 1886 – 17/10 1945

Nedre raden från vänster:
6. (18N38) Olof Karlsson Hammarsvall 2:2. 10/9 1881 – 8/9 1975

7. Kommunalnämnden (9J15) Jonas Larsson Sjömyra 8:2. 2/1 1877 – 21/6 1949

8. (36N17) Lars Munter Nyåker 3. 28/7 1872 – 13/3 1946

9. Murare (41A17) Per Nordell, Edsäng 7:2. 14/9 1882 – 22/4 1940

10. Fabrikör (7T43) Arvid Paulsson Hammaren 1:2. 7/8 1879 – 31/10 1967


 

dels-026-4

Övre raden från vänster:
1. (41P8) Erik Persson Håknorrbo 1:2. 23/3 1885 – 13/1 1962

2. (44K11) Per Persson Fjärdsätter 1:3. 3/11 1880 – 16/3 1962

3. (14M56) Sigrid Persson Ede 11:1. 24/9 1862 – 16/4 1960 (98 år)

4. (51S1) Axel Julius Svensson Fredriksfors 1:2. 28/8 1886 – 24/11 1967

5. (37R2) Agent. Johan A. Svensson Klubbo 1:6. 28/9 1878 – 7/1 1977

Nedre raden från vänster:
1. (19L20) Hemmansägare Per Östrand Glombo. 12/11 1878 – 8/11 1940

2. Organist och lärare. Hjalmar Anjou 16/6 1882 – 4/4 1965

 


 

dels-028-5

Övre raden från vänster:
1. Organist och klockare.(57M6) Fredrik Söderblom 27/2 1830 – 3/7 1900

2. Organist Axel Strange född i Ovansjö, Gä. 8/10 1887. Död i Västanfors 14/6 1954

Nedre raden från vänster:
1. Kyrkvärd. (60J15) Carl Rudolphi Duvnäs 1, sen Tomta 1. 31/1 1851 – 27/7 1931

2. Kyrkvärd (61T1) Gustaf Pettersson Ede. 10/5 1865 – 18/2 1932

3. F. d. Kommunal-ordf. (11J20) Per Jonsson Sjulgård 1:2. 20/8 1871 – 19/3 1948

4. Handlande (15R1) Emil Almstedt Hagen 4:4. 12/12 1880 – 21/1 1973

5. (6S8) Anders Andersson Skog. 12/3 1843 – 17/12 1927

 


 

dels-030-6

Övre raden från vänster:
1. Banktjänsteman Gustaf Eriksson f. i Hudiksvall 5/2 1899. Död i Falun 14/1 1966

2. Ordf. i Delsbo Brandstodsbolag. (34N8) Jon Olof Eriksson Sunnansjö 5:7. 22/2 1892 -25/5 -1976
3. Handlande Per Emanuel Eskilsson f. i Älvros 14/9 1873. Död i Bollnäs 30/4 1950

4. Kassör i Mälarbanken frk. Karin Estberg Ede 2:6. f. i Ljusdal (8/9 1874 – 29/11 1957

5. Direktör. Upplands Ensk. Bank. Johan David Fredborg Ede. 30/4 1877 – 9/9 1925

Nedre raden från vänster:
6. Direktör. Johannes Fröberg Långede, f. Hässjö, Väster N. 14/5 1863. D. 7/10 1934

7. Kassör (6O19) Jonas Persson-Hansén  Sunnansjö 3:14. 4/3 1884 – 23/9 1965

8. Nämndeman (12K31) Olof Hansson Brändbo 1. 31/5 1879 – 29/9 1942

9. Målarmästare (30M9) Gustaf Hedman Knutslunda. 14/3 1871 – 13/11 1940

10. Inspektor Karl Adolf Hellman, f, i Köping 7/9 1860, död i Djupe, Östanbäck 6/6 1942


 

dels-032-7

Övre raden från vänster:
1. Nämndeman (6S13) Anders Andersson Östra Tolbo 7:1. 5/4 1875 – 27/2 1954

2. Lärarinna Hulda Andersson g. Sellman. f. i Stöde 31/8 1879. Död i Timrå 17/4 1958

3. Lärarinna Jenny Andersson, f. i Kumla 28/10 1877. Död i Vrå 1:5, Delsbo 1/1 1964

4. Trävaruhandlare (13T36) Erik Bergqvist Stömne 1:16. 6/1 1884 – 15/6 1960.

5. Handlande Stömne (29S3) Anders Berglöf. Utfl. t. Voxna 1925. F. 27/1 1882

Nedre raden från vänster:
1. Handlande Långede 6:7 (12J32) Erik Björck 5/3 1878 – 8/6 1951

2. Bonde Lund 1 (14M17) Per Brodén  22/4 1896 – 17/10 1947.

3. Trädgårdsmästare Anders Christiansson 5/5 1848 – 1/2 1933

4. Folkskollärare i Högtomt (7Å44) Daniel Danielsson 11/3 1897 – 31/3 1968

5. F.d. Manufakturhandlare Ede. (24K4) Erik Eklund 10/8 1851 – 4/12 1939

 


 

dels-033-8

Övre raden från vänster:
1. Apotekare, Johannesberg. Gustaf Adolf, Helmer. F.19/8 1860 i Källby Vg. D. 2/4 1930

2. Bankkamrer Mälarbanken. (23H25) Johan Hjelte 5/7 1897 – 19/5 1976

3. Bonde, Svedja 10 ( 60P6) Jonas Jonsson 18/1 1855 – 7/11 1927

4. Kyrkvärd Västeräng 4 ”Bommens”. (14T9) Jonas Jonsson 7/2 1855 – 3/11 1930.

5. Lärarinna (2S7) Marta Jonsson g. Eriksson 4/1 1901 – 5/2 1981

Nedre raden från vänster:
6. Kyrkvärd, bonde, Tomta 2:2 ”Erskas”.(49J9) Per Jonsson 10/4 1866 – 10/3 1950.

7. Kassör Uppl. Ensk. Bank. (50M3) Elvira Karlsson 1/12 1895 – 30/11 1982

8. Stenhuggare Ede, (50M3) Johan Karlsson 29/2 1864 – 27/9 1931

9. Hemmansägare Svedja 6:3 (56S12) Jonas Karlsson 20/1 1870 – 23/11 1944

10. Föreståndare Delsbo telefonstation Marta Kårström född i Ljustorp Västernorrlands län, 11/6 1862, död i Ede Delsbo 5/4 1939.


dels-034-9

Övre raden från vänster:
1. Nämndeman Edsäng 4 (10K26) Jonas Olsson 21/12 1867 – 19/4 1952

2. Kommunalnämnden, Hammarsvall 10:1. (32J15) Per Olsson 9/10 1886 – 5/8 1958

3. Folkskollärare Georg Olsson/Grängsjö, f. i Gnarp 23/4 1899, död i Delsbo 24/4 1995

4. Fabrikör, Björkede (7T50) Gottfrid Paulsson, Hammaren 1. 10/8 1888 – 13/10 1928.

5. Bonde Stömne 4 Ede 11:1 (22P50) Per Persson 12/5 1857 – 30/1 1951

Nedre raden från vänster:
6. Lärarinna Högtomt. Anna Maria Rosell g. Sundberg Bergsjö 4/3 1897 – 15/7 1957

7. Barnmorska Endriette Rubin född i Los 15/6 1871, död Ava 4:12. 1/6 1947

8. Häradsdomare. Vij 3. (3T8) Isak Rudolphi 28/2 1856 – 22/4 1933.

9. Handlande Ava 3:4 ( 37P26) Ruben Stenberg 21/9 1896 – 23/10 1959.

10. Kommunalnämnden Ö. Tolbo 6:1 (28K7) Per Sundell 5/10 1874 – 28/6 1952


 

dels-035-10

Övre raden från vänster:
1. Skogvaktare Källeräng 1:8 (37K4) Olof Tapper 19/7 1880 – 16/3 1948.

2. Skohandlare Knutslunda, Lyktan (30A23) Jacob Wahlström 7/3 1859 – 27/5 1939

3. Lärarinna Åhs (11K15) Marta West Ava 5:15. 30/4 1886 – 28/4 1959.

4. Gästgivare Ede 2:4 (10R22) Carl August Westerlund 22/12 1880 – 8/2 1964.

5. Direktör Mälarbanken. Gästgiv. o. handlare, Ede 3 (13T8) Jonas Olof Westerlund, 
 19/9 1844 – 1/2 1934.
Nedre raden från vänster:
6. Handlare Ede 5:35 (48S2) Olof Wästlund f. i Ljusdal 28/11 1880 – 8/7 1959.

7. Handelsföreståndare (30A25) Gottfrid Ärfström f. i Bjuråker 24/4 1897, död i Uppsala 23/4 1970.


Kyrkoherde: E. A. Fredholm
(Erik August Fredholm f. 19/1 1871 i Tierp. Gift 2/12 1916. Död 18/12 1941 i Delsbo)
Komminister: A. W. Barkander
(Per Wilhelm Barkander f. 16/5 1883 i Hörsne, Gotland. G. 10/11 1915. Död 11/4 1953 i Skånela,
uppland.
Klockare och organist: Axel Strange
Kyrkovärder: Carl Rudolphi, Tomta; Gust. Pettersson, Ede
Folkskollärare: Ax. Strange, Ede, Delsbo; Josef Nordlinger, Ö. Berge, Delsbo; Joh. Johansson, Högtomt, Delsbo; Georg Olsson, Ås, Delsbo; Joh. Karlsson, Långede, Långbacka; Brita Ch. Nord, Fredriksfors; Lydia Berglöf, Västanäng, Fredriksfors
Domare: Nils Wihlborg, adr.: Hudiksvall
Landsfiskal: Knut L. Ericsson, adr.: Delsbo
Läkare: Åke Bergström, adr.: Delsbo
Veterinär: G. J. Brickman, adr.: Hudiksvall. Mottagning på gästgivare gården varje torsdag.
Apotekare: G. A. Helmer, adr.: Delsbo
Massös: Fru Anna-Greta Härdelin, Sjömyra, postadr.: Delsbo
Häradsdomare: (3T8) Isak Rudolphi, Vij 3
Fjärdingsman: E. Eriksson, Ede
Stämningsmän: Joh. Dav. Fredberg, Ede; Aug. Westerlund, Ede
Auktionsförättare: J. O. Eriksson, Sunnansjö

Kyrko- och skolråd:
Ordf.: Kyrkoherde E. A. Fredholm
Ledamöter: Gust. Pettersson, Ede; Bryngel Persson, Hagen; And. Persson Leek, Tomta; Er. Ersson, V. Berge; Er. Jonsson, Baggerfors; Jonas Olsson, Edsäng; Erik Persson, Långede; Rättaren Joh. Andersson, Eckelsbo, Arbetaren Er. Persson, Håknorrbo; Jonas Karlsson, Svedja; Lars Munther, Nyåker; Per Hermansson, Södra Sannäs; Ol. Persson, Jobsmyra

Kommunalstämman:
Ordf.: E. A. Fredholm, kyrkoherde

Kommunalnämnden:
Ordf.: Ax. Fr. Rudolphi, Ede
V. ordf.: Jonas Olsson, Mora
Ledamöter: Jonas Jonsson, V. Näset; Per Olsson, Hammarsvall; O. V. Gran, Eckelsbo; Per Sundell, Öster-Tolbo; Erik Olsson, Svedja; Olof Tapper, Källeräng; Axel J. Svensson, Fredriksfors; Jonas Larsson, Östra Berge; Erik Larsson, Baggerfors

Kommunalfullmäktige:
Ordf.: Ol. Persson, Nordanäng
V. ordf.: A. P. Leek

Fattigvårdsstyrelsen:
Ordf.: Ax. Fr. Rudolphi
Förest. för Försörjningshemmet: Olof Mickelsson

Pensionsnämnden: Ordf.: J. Larsson, Oppsjö, Fredriksfors

Gode män för tillsyn över förmynderskap:
Carl Rudolphi, Tomta; Jon Jonsson, Westeräng

Hushållsgillet:
Ordf.: C. A. Hellman, adr.: Fredriksfors

Taxeringsnämnden:
Ordf.: E. A. Fredholm, kyrkoherde
Ledam.: Per Jonsson, Sjulgård

Vägstyrelsen:
Ordf.: Carl Rudolphi, Tomta

Brandstodskommitté för Länets Brandstodsbolag:
Ordf.: Carl Rudolphi
Ledamöter: Hans Olsson, Ede; Jon. Jonsson, Vesteräng; And. Andersson, Västanäng

Delsbo sockens Brandstodsbolag:
Styrelse: Ordf. och ombudsman: Erik Olsson, Gåsbacka, Fredriksfors
Ledamöter: Per Jonsson, Sjulsgård; Per Jonsson, Tomta; Per Brodén, Lund

Delsbo sockens Hästförsäkringsbolag:
Ombudsman: Olof Persson, Nordanäng
Styrelse: Ordf.: Jon Jonsson, V. Näset
Ledamöter: Per Persson, Ede N:r 11; Jonas Karlsson, Svedja, Fredriksfors; Hans Hansson, Norrväna

Gästgivare:
August Vesterlund, Ede (10R22)
Från Delsbo gästgiveri skjutsas till Ljusdal 27 km.; till Jerfsö 28 km.; till Forsa 19 km.; till Bjuråker 14 km.; till Norrbo 14 km.
Bilskjutsar tillhandahållas

Banker:
A-B Mälare-banken
Kassör: Fröken Karin Estberg
Bokhållare: Joh. Hjelte
kontrollanter: J. O. Westerlund, Olof Wästlund, Ax. Fr. Rudolphi

Upplands Enskilda Bank
Kassör: Viran Karlsson
Bokhållare: Gust. Ericsson
Kontrollanter: Joh. Dav. Fredberg, Delsbo; Er. Bergqvist, Sunnansjö, Delsbo; Per Svensson, Näsbyn, Delsbo

Bilägare med trafikrättigheter:
Aug. Westerlund, gästgivaregården, tel. 63
Joh. Dav. Fredberg, Ede
Algot Broberg, Näsbyn
Erik Hansson, Näsbyn
Jonas Rudolphi, Sunnansjö
Ol. Olsson, Fredriksfors
J. Jonsson, Fredriksfors
J. Olsson, Änga
Olof Olsson (4L19), Hagen

Hälsinglands Köpmannaförbunds lokalavdelning:
Ordf.: Lars M. Wallin
Kassör: J. L. Wallberg

Delsbo-Norrbo-Bjuråkers köpmannaförening:
Ordf.: (48S2) Olof Wästlund, Delsbo

Ombud för Sv. allm. handelsförening:
(48S2) Olof Wästlund, Delsbo

Ombud för Gefle Köpmannaförening:
Joh. David Fredborg, kommissionär

Handlande:
Almstedt, E., Hagen. div.
Berglöf, A., Högtomt. div.
Berglund, Gust. Edv., skinn- och skrothandlare
Delsbo Färghandel, Ede, innehav. fru A. Wahlström f.25/9 1885 i Västervik. D. 10/4 1973
Eskilsson, P. Em., Ede,  div.
Jonsson, Jon. Eftr. (Lars Olsson), lantbruksprodukter
Jonsson Per (2P33) Klubbo
Larsson, Svante, Ede. div.
Moberg, Olof (14J33), slakteri- och charkuteri.
Rudolphi, C. G., Ede. järnv.
Rudolphi, A. O., Ede. div.
Rudolphi, Isak, Vij,  sprängämnen
Stenberg, Ruben, Ava. div.
Stockberg, O. J., Mora. div.
Söderlind, J. A., Näsbyn. div.
Wahlström, Emil (30A28), Ava, skodon, läder.

Westra Helsinglands Konsumtionsförening:
1939 Stationsgatan 3, tel.1. Förest. Iwar Johansson, Ede. div.
Filial: Långbacka, förest. G. Ellström
Filial: Fredriksfors, förest. L. Grellsson

Wästlund, Olof, Ede div.
Filial: Ede, förest. fru Anna Norlén, manufaktur
Filial: Långbacka, förest. Er. Björk, div.
Filial: Johannesberg, förest. frk. Märta Hjelte, div.

Uggla J Alfred,(42Å4) Ava, div.
Uggla, Frida, fröken, Ede, hattar, vita varor m.m.

Trävaruhandlande:
Jonsson, J., Ava, Delsbo
Olsson, Hans, Ede, Delsbo

Biograf 1924:
Innehavare: Fru Anna Wahlström f. 25/9 1885 i Västervik. Död 10/4 1973 i Delsbo.
Gift 26/12 1909 med Hjalmar Wahlström f. 23/12 1877 i Dalarna. Död. 8/3 1940.

Hantverkare

Bagare:
Bröderna Olsson – Blank,(35T13-16) Ede
Löfstrand, John Rudolf (20R2) Knutslunda

Filhuggare:
Wallin Karl Evald, Stömne (25K2)

Fotograf:
Rudolphi Carl, Ede (18N74)

Grundläggare:
Karlsson. Joh., Ede
Rosell Gustaf, Ede (8S2-4)

Hovslagare:
Nordgren Anders, Ede (27K7)

Kopparslagare:
Björkström, K. A., Hagen
Persson, C. T., Ede

Murare:
Persson, Ol., Ofvanåker
Roos, O., Hagen
Andersson Jonas, Tomta (1P11)

Målare:
Hedman Gustaf, Ava (30M9)
Olsson, And., Ede
Palm, A., Näsbyn
Söderström, P., Ede
Åsberg, Johannisberg
Rosenholm Fredrik, Hagen (16S6)

Sadelmakare:
Hedman, Gustaf, Ava
Persson, P., Ede

Skräddare:
Eriksson, Jonas, Kilhagen
Jonsson, J., Knutslunda
Lundgren, Sigurd, Knutslunda
Larsson, J., Bondebo
Pettersson, Per, (18N44) Ede 14:23
Persson, Olof, A., (11S7) Ede 6:5
Stenberg, Edvin, Ava

Skomakare:
Blom, Joh., Ede
Johansson, B. J., Ede
Olsson, Jonas, Ofvanåker
Wahlström, Emil (30A28) Knutslunda, Lyktan

Slaktare:
Bergqvist, Nils, Ede
Frändén, A. R., Ede
Moberg, Olof, (14J33) Stömne
Pettersson, Gustav, (61T1) Ede
Pettersson, Joh., Hammarsvall

Smeder:
Eriksson, And., Dufnäs
Olsson, Magnus, Ede

Snickare:
Delsbo Snickerifabrik, rikstelefon 66. Innehavare: L. Larsson
Tillverkar: möbler – divaner – stolar – omstoppning -madrasser – markiser
Persson, E., Svala
Sjödin, Ede
Härdelin, Tore, tillverkar fågelholkar
Snickarmästare (29N22) Erik Ersson Hedin Bjusnäs

Trädgårdsmästare:
Christiansson, Ede

Urmakare:
Sjöholm, Ede
Persson, P., Ede

Industriella anläggningar

Sågverk:
Långbacka ångsåg och hyvleri, äg. J. Fröberg
Stömne vattensåg och hyvleri, äg. J. Bergqvist
Ede vattensåg och hyvleri, äg. P. Persson
Storåns vattensåg och kantverk, äg. A-B Iggesunds Bruk, Iggesund
Venås vattensåg, äg. A. Skog

Fiskredskapsfabrik:
Jon Paulsson, tillverkar alla sorters fiskredskap

Kraftstationer:
Stömne, äg. J. Bergqvist
Ede, äg. P. Persson
Venås, äg. And. Skog

Kvarnar:
Stömne, äg. Per Dahlström
Stömneån, äg. P. Persson, Ede
Stömneån, äg. J. Jansson och L. Larsson
Lumpån, äg. O. H. Hedman
Venås, äg. O. Andersson

Reparationsverkstäder:
Karlsson, Isak, Ede, bilar och velocipeder
Nordén, E. G., Avavägen 1, bilar och velocipeder
Tapper, Per (44P44), Långede, bilar och velocipeder
Hansson, J., Stömne, velocipeder, m.m.

Snickerifabriker:
Larsson, J., Ede, möbler m.m.
Strid, Svensson, Näsbyn, körredskap och smidesverkstad

Mejeri:
Delsbo Andelsmejeri, förest. Ax. Fr. Rudolphi
Delsbo Nya Andelsmejeri, förest. E. Bergqvist

Fredriksfors
Järnvägsstation och postst., förest. E. Nylén

Handlande
Andersson, A., Westanäng, div.
Filialer: Glombo och Oppsjö, div.
Fahlberg, L., Loppet, div.
Jonsson, L., Källeräng, div.
Larsson, Holmfrid, div.
Persson, Karl, Vestanäng, div.
Vestra Helsinglands konsum.-förenings filial, förest. L. Grellsson

Hantverkare

Bagare:
Andersson, G., Vestanäng
Alenius, E., Vestanäng

Kakelugnsmakare:
Johansson, Joh.

Skomakare:
Högström

Industriella anläggningar

Delsbo Elektricitetsverk, äg. bolag

Sågar:
Nils Olsson, Bredåker m.fl., vedsåg, kantverk, hyvleri
John Fröberg, ångsåg i Glombo
J. Jansson, ångsåg i Källeräng
Isaksson, bandsåg och hyvleri, drives med elektrisk kraft från Fredriksfors kraftstation

Tråddrageri:
Delsbo Tråddrageri A-B (50K4) M. Byqvist

Yxfabrik Fredriksfors:
Äg. Arthur Nordlöf

 

 

Delsbo socken 1940 – talet

 

dels-054-1945

dels-079-1945

Baksidan på Delsbo-Kjolen 1945

dels-082-1945

dels-070-1945

dels-071-1945   dels-090-annons-45

Annonser från april och juni 1945


dels-062-1945

Annonser december 1945


dels-055-1946

dels-056-1946

dels-057-1946

dels-058-1946

dels-059-1946

dels-060-1946

dels-061-1946

Annonser inför julen 1946


dels-080-1947


dels-069-1949

Annonser från 1949


 

Uppgifter ur boken ”Sveriges Privata Företagare” 1943.

 

dels-001-p-a-aff

Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Firma Per Andersson, Slakteri & Charkuteri Ede. Tel. 189, bostad 82.
Innehavaren Per Andersson född 7 juni 1910, drev 1934 en specerirörelse i Delsbo. Vid sidan om denna  ägnade han sig åt slakt samt partiförsäljning av hela djur, huvudsakligen med leverans till Stockholm. Nuvarande företag, vilket omkring 1922 startades av handlaren August Frändén, övertog innehavaren 1939. Försäljningen omfattar allt inom branschen och sker utom från den egna butiken även med bil, som ambulerar inom Bjuråkers socken med omgivningar. Firman sysselsätter fyra anställda.

Per Andersson är son till Anders Persson och hans hustru Karin f. Hansson. Han är gift med Sigrid Jonsson. Barn: Helmer f. 1929 och Arne f. 1933.


dels-002-k-a-jonsson
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Firma A. K. Jonsson. Speceri- & Diverseaffär
Johannesberg 319, tel. Rönnebo 32

Affären startades 1885 av Karin Svensk. Då hon sedermera gifte sig 1890 med Erik Axel Rudolphi övergick rörelsen till denne. 1899 överläts företaget till köpman A. L. Westlund, som drev detta till 1936, då det återförvärvades av köpman Rudolphi. Dottern Anna Katrina Jonsson, vilken förestod firmans inköp, övertog affären för egen räkning 1940. Affärsfastigheten uppfördes 1890. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad diversehandel, däribland matvaror, manufaktur, järnkram samt lantmannaprodukter.
Erik Axel Rudolphi återfinns under släktboksnummer (32S11).

 
Bagare Olof Jerlin i Ava. Han var född 1861 i Kyrkhult i Blekinge. Han flyttade sedan till Hälsingtuna


5 st. Svarta Hudar från Jonas Magnus Lindgrens Garveri i Gärdsänge, Wålsta i Forsa


 

dels-003-k-son
Isak Karlssons Reparationsverkstad i Ede

dels-004-k-son
Bilder och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Isak Karlssons Reparationsverkstad i Ede. Tel 75

Företaget startades 1915 och sysslade då huvudsakligen med reparationer av cyklar. Rörelsen utvidgades efter hand och kom efter bilismens genombrott att omfatta även bilreparationer, vilka senare blivit firmans huvudsakliga sysselsättning. Cykelreparationsverkstaden överläts till en av firmans arbetare, K. Frank. Lokalerna tillbyggdes 1931, men då de trots detta visade sig otillräckliga för den växande rörelsen uppfördes efter tomtköp en ny verkstadsbyggnad 1936. Firmans maskinutrustning är alltigenom förstklassig. På senare tid har upptagits tillverkning av gengasaggregat av egen konstruktion. Företaget har fyra anställda arbetare, en lärling och en kvinnlig kontorist. Firman är ansluten till Hälsinglands Bilverkstäders Förening sedan dess bildande. Isak Karlsson är medlem i Hantverks-och industriföreningen i Delsbo.
(18N41) Isak Karlsson är född den 9 mars 1898, son till framlidne hemmansägaren Karl Persson i Säfsholm, Delsbo. Gift 20/12 1921 med Sigrid Larsson


 

dels-005-bageri
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Bagerirörelse: Ragnar Karlssons Efterträd. Ava.
Innehavare: Erik Lindström Tel. 73

Rörelsen startade 1940. Bageriet, som är utrustat med fullt tidsenliga maskiner, tillverkar såväl grövre som finare bröd samt konditorivaror. Tillverkningarna försäljes dels från egen butik dels till handlande, kaféer och konditorier inom Delsbo och omgivningarna. Innehavaren fick sin yrkesutbildning hos fadern, där han startade 1912-1917. Efter praktik hos en broder i Osby genomgick innehavaren en kurs i konditorifacket och hade sedan anställningar på ett flertal platser, bl. a. i Konsum Ljusdal. Vid rörelsens skötsel biträdes innehavaren av sin hustru. Tre personer är anställda i firman.
Erik Gunnar Lindström är född i Småland 14 april 1899. Död 24 mars 1973. Gift 18/10 1930 med Solveig Djenfer.

Ragnar Karlsson återfinns under släktboksnummer (11T31).

 


 

dels-007-damf
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Mikaelssons Damfrisering Tel. 124
Efter grundlig utbildning vid Strandbäcks Damfrisering i Ljusdal startade fru Mikaelsson sin rörelse i Delsbo 1933. Till den nuvarande lokalerna flyttade firman 1937. Dessa äro modernt inredda och ha en förstklassig apparatur, bestående av bl.a. två permanentapparater elektrisk och kemisk, tre torkhuvor samt två handfläktar. Alla inom branschen förekommande arbeten utföres med erkänd yrkesskicklighet. Fru Mikaelsson , som 1937 genomgick en permanentnings kurs vid Svenssons Damfrisering, Grevgatan, Stockholm.

(22P82) Karin Helena Mikaelsson född Eriksson den 21 juni 1915, gift 13/4 1941 med Anund Mikaelsson från Bergsjö.


 

dels-008-cykelv
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.


Avavägen 1. Till vänster står troligen Gunnar Nordén, den andre är Pelle Mattsson från Skålsvedja

Firma Gunnar Nordén. Cykel-& Motorverkstad Avavägen 1

Intresset för motorer hade fabrikör Nordén redan i skolåldern och det tog sig uttryck i den acceptabla motorcykel som han då på egen hand byggde. Han arbetade en tid i faderns verkstad och startade 1934 egen rörelse. Till en början utfördes huvudsakligen motorcykelreparationer, men från 1939 har firman uteslutande ägnat sig åt mekanik, främst svarvning för olika firmors räkning.  Verkstaden är synnerligen välutrustad i maskinellt avseende och förfogar bl.a. över svarv, chiphyvel samt svets-borr och slipmaskiner. Företaget försäljer även nya cyklar samt allehanda cykeldelar från välsorterat lager.
Gunnar Nordén är född 3 mars 1908 och son till reparatören *L. G. Nordén o. h. h. Märta f. Erlandsson.

* Maskinreparatör Lars Gustav Nordén född 18/10 1864 i Torsåker. Infl till Ede 1:19, Furugatan 5, -1907. Flyttade från Ede till Ava 1917, med adress bostadsadress Avavägen 3, 7:1 där han avled den 12/7 1957. Minnesruna framtagen av Viveca Sundberg


 

dels-009-damfr
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Damfrisering, Firma Karin Olsson-Holmquist. 
Sedan 1940 är salongen inrymd i nuvarande, modernt och stilfullt inredda lokaler. Den startades 1934 av innehavarinnan. Fru Holmqvist började i branschen vid Möllers Damfrisering i Hudiksvall 1930 och har, under sin gedigna utbildning, bl.a. genomgått kurs vid Hantverksinstitutet i Stockholm samt Henkelsystemets permanentkurs med diplom. Damfriseringen är centralt belägen, förfogar över förstklassig apparatur. Fyra arbetsplatser och fem torkhuvar stå till kundernas förfogande. Rörelsen sköts av innehavarinnan med hjälp av ett biträde och en elev. I verksamheten ingår även klädsel av brudar.

(46J22) Karin Margareta Olsson-Holmqvist född i Delsbo den 20 augusti 1913. Gift 1937 med apoteksbiträde Arvid Olof Holmqvist.


 

dels-010-skredderi

Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

O. A. Perssons Skrädderiaffär. Tel 98

År 1912 kom innehavaren i lära hos skräddarmästare Stenberg i Ava, där han stannade i fyra år. Sedan han genomgått Tillskärarakademin i Köpenhamn, startade han 1922 egen skrädderirörelse, belägen i Lars Jonssons fastighet i Ede (4:10 Köpmang. 5). Egen fastighet inköptes (Ede 6:5 Köpmang. 24) och togs i bruk 1932, varvid efter grundlig ombyggnad av lokalerna, fullständig herrekiperingsaffär tillkom. I denna försäljes alla till branschen hörande artiklar från välsorterat lager.
I skrädderiet, som har ett rikhaltigt lager av tyger och tillbehör, utföres alla i ett modernt herrskrädderi förekommande arbeten. Två personer äro sysselsatta i rörelsen, som är stadd i rask utveckling. Innehavaren är medlem i Hantverksföreningen, Delsbo Skytteförening och Delsbo Idrottsförening.

(11S7) Olof Algot Persson är född den 21 maj 1896, och son till snickarmästare Per Eriksson o. h. h. Anna f. Olsdotter. Sedan 1934 är an gift med Karin Holm.

 


 

dels-011-sjodins

Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Firma Herbert Sjödin Speceri- & Diverseaffär Ede Tel. 65
Ägaren startade sitt företag 1940, då han övertog den i samma fastighet av handlande P. R. Stenberg drivna rörelsen. Affärslokalerna, vilka moderniserats fem år tidigare, äro ändamålsenligt inredda. Firman är välkänd på orten. Ett biträde är anställt. Dess omsättning är stadigt stigande. Köpman Sjödin började i unga år i sin bransch och hade under sjutton år anställning hos handlanden P. R. Stenberg i Ava.

Herbert E. Sjödin är född den 16 april 1909, son till K. A. Sjödin o.h.h. Stina f. Holm, Gift 12/2 1933 med Elna Johansson. Herbert Sjödin avled 30 april 1973.

 


 

dels-012-stenbergs
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

Firma P. R. Stenberg.
Speceri- & Diversehandel. Avavägen 25. Tel. 14

Rörelsen grundades ursprungligen på 1880-talet och övertogs av nuvarande innehavaren 1922. Köpman Stenberg hade då en tioårig affärsmannabana bakom sig och hade bl.a. innehaft plats hos Joh. Hagström i Bjuråker. Affären har , sedan övertagandet, varit stadd i rask utveckling, och lokalerna har måst utvidgas, senast 1937, då de tillbyggdes med inemot en tredjedel av sin storlek. Två större skyltfönster tillkommo nu, och inredningen moderniserades. I affären försäljes huvudsakligen specerier, glas, porslin. järnkramvaror, husgeråd och lantmannaprodukter. Herrekiperingsartiklar, manufakturvaror och konfektionsartiklar föres även. Under åren 1928 – 40 hade firman filial i Ede men denna överläts sistnämnda år till ett mångårigt biträde i firman. Tre personer äro sysselsatta i företaget. Innehavaren är ordf. i Delsbo Bjuråkers Köpmannaförening, kassör i Dellenbygdens Andelstvättförening och medlem i Oddfellow.

(37P26) Pehr Ruben Stenberg,född 21/9 1896, s. t. skräddarmästare Per Stenberg i Ava. Gift 4/10 1925 med Ester Karolina Jonsson född 1/2 1899 i Hudiksvall.
P.R. Stenberg avled 23 oktober 1959 och affären övertogs av sonen Paul Stenberg  19/5 1928  – 25/5 1986. Efter Pauls bortgång blev hans son Pär ägare till fastigheten. Det köptes sedan av Gävle Dala Husdjustjänst som drev verksamhet i huset fram till år 2005.

Delsbo Bryggeri Avavägen 25. Tel. 34

I husets källare med ingång från baksidan bedrev Anders Jonsson, Delsbo Bryggeri. Även i bostadens källarvåning, Avavägen 24, hade han tillverkning enl. husets nuvarande ägare Yngve Stridh. Till medhjälpare hade han Svens-Helmer Eriksson och Elsa Hammarström, berättar Yngve Stridh.
4B31 Anders Jonsson ”Grubb-Ante” var född 1891 i Bjuråker. Anders med hustrun Anna hade vistats i Bollnäs sedan 1928, men 1935 gick flytten till Ava i Delsbo, där Anders kom att starta Delsbo Bryggeri. Tidigare hade han startat Bjuråkers Läskedrycksfabrik i Stråsjö i Bjuråker som han 1925 sålde till sin släkting Jonas Dahlström i Västansjö. Men verksamheten lades ner efter några år.
Nu inställer sig frågan. Var det möjligen samma anläggning som han tidigare hade sålt till Grubb-Jonke i Västansjö, som han nu köpte tillbaka när han startade Delsbo Bryggeri?

Vem vet – kanske var det så det gick till. Anders Jonsson blev änkeman 1965 och själv avled han tio år senare, 5/11 1975. Grubb-Ante på You Tube.

Bryggeriet övertogs sedan av bröderna Erne och Åke Bergerstål, som drev det under några år, enl. HT 20 oktober 1993.

 

gped-038-ava
Flaskan ägs av Morgan Eriksson i Krusänga

 


 

dels-013-s-hyvleri
Bild och uppgifter ur boken Sveriges Privata Företagare 1943.

I början av 1900-talet startades företaget av fabrikör Hans August Dahlström, ( f. i Dalarna 22/3-1851 – död i Gnarp 8/6 1927) som med den nybyggda sågen uteslutande drev husbehovs- eller legosågning. 1911 övertogs denna av nuvarande innehavarens fader, (13T35) Johan Bergqvist (1859-1927). Denne företog en genomgripande ombyggnad av anläggningen, byggde vattenturbiner och sågrum samt kantverk och utvidgade kraftverket, som sedan kunde leverera ström till ett 70-tal gårdar i omgivningen. Han började driva rörelsen i större omfattning och kunde leverera träprodukter ej blott till ortsbefolkningen utan även till de större bolagen. Efter han frånfälle övertogs rörelsen av sonen Erik Bergqvist, vilken under åren kraftigt utvidgat denna. Såväl såg som hyvleri har tillbyggts och nya moderna maskiner har anskaffats. Före krigsutbrottet exporterades en del trävaror till Holland, Spanien och Tyskland, men numera ske leveranserna huvudsakligen till närliggande orter och till södra Sverige. Firman saluför numera även annan byggmaterial. Innehavarens son Bror Erik Bergqvist, är anställd i firman, i vilken under normal drift cirka tjugofem personer är sysselsatta. Fabrikör Bergqvist driver även jordbruk och innehar flera fastigheter.

(13T36) Erik Bergqvist född 6/4 1884 – död 15/6 1960. Gift 1/4 1906 med Brita Sved.


Gävleborgs läns kalender 1936

Järnvägsstationer:
Delsbo, förest. G.T. Forsberg
Fredriksfors, förest. A.S. Svensson
Långbacka, förest. N. Ahlström

Postexp. Delsbo; Poststationsmästare: K.G.V. Johansson

Poststationer:
Fredriksfors, förest. A.S. Svensson
Långbacka, förest. A. Ahlström
Telefonstationer: Bobygden, Delsbo o Högtomt.
Landfiskal: Håkan J.A. Lange
Fjärdigsmän: G. Jönsson och Per Iggström
Kyrkoherde: A.E. Fredholm
Komminister: Östen S.N. Hårdh
Klockare o organist: Axel Strange

Folkskollärare:
Axel Strange, Ede; P.G. Olsson, Ede; J.R. Karlsson, Pa Långbacka; J.A. Södergren, Högtomt; A. Blomberg, Sjulsberg; Josef Nordlinger, Ö. Berge.

Folkskollärarinnor:
Marta Sahlström, Pa. Fredriksfors; Anna Lundgren, Ede; Irja Romenius, Vitterarv; Hanna Eriksson, Ede, Lydia Rosén, Västanäng; Ester Jönsson, Norrväna; Ebba  Hedman, Gäddvik; Vera Sandberg, Ö. Berge

Småskollärarinnor:
Hulda Andersson, Ede; Jenny Andersson, Ede; Nora Söderlind, Pa. Fredriksfors; Brita Emretsson, S. Sannäs; Svea Hultgren, Vitterarv; Amanda Olsson Rudolphi, Västanäng; Lilly Bergqvist, Håknorrbo; Marta Eriksson, Långede; Helga Hammar, Norrväna; Anna Maria Sundberg, Högtomt; Tekla Olsson, Sjulsberg; Marta Eriksson, Ö. Berge; Marta Vest, Ås.

Distriktsbarnmorska:
Anna Jonsson

Sjuksköterska (distrikt);
Ingeborg Persson

Kommunfullmäktige:
Ordf.(60J20) Axel F. Rudolphi, Ede

Kommunstyrelsen:
Ordf. Kyrkoherde E. A. Fredholm.

Kommunalnämnden:
Ordf. J.O. Eriksson

Barnavårdsnämnden:
Ordf. A. Dahlqvist, Ede

Fattigvårdsnämnden:
Ordf. Landstingsman Jonas Brodén Vij.

Pensionsnämnden:
Ordf.Jonas Larsson, Oppsjö.

Taxeringsnämnden:
Ordf. A. Dahlqvist, Ede

Nämndemän:
Häradsdomare Jon Jonsson, Källeräng; A. Andersson Ö. Tolbo; P. Jonsson, Sjulsgård, Pa. Långbacka; Olof Hansson, Brändbo; Axel F. Rudolphi, Ede; J. Brodén, Vij.

Överförmyndare:
(60J20) Axel F. Rudolphi, Ede

Kyrkvärdar:
Per Persson, Ede; Erik Bergqvist, Sunnansjö.

Skiftesgodemän:
Bryngel Persson, Hagen; Per Persson, Ede; Jonas Persson, Sjulgård; Per Brodén, Lund; Axel Eriksson, Svedja.

Auktionsförrättare:
J.O. Eriksson, Sunnansjö.

Provinsialläkare:
A. O:son Bergström

Tandläkare:
(3T10) Folke Rudolphi

Apotek (Johannesberg):
Apotekare Gustaf Dahl.

Bygdesanatorium:
Läkare, A. Bergström, syssloman: E.A. Rudolphi

Ålderdomshem: förest. K. E. Eriksson

Aktiebolaget Svenska Handelsbankens avd-kontor;
styr. ordf. A.F. Rudolphi; kamrer, Per Mårtensson; tigr,-adr. HandelsbankenS

Jordbrukskassa:
Ordf. J.O. Eriksson, Sunnansjö; kassör Ingenjör Olof Persson, Ede.

Delsbo köpmannaförening:
Ordf. (48S2) Olof Westlund.

Inkasserare:
Knut Ericsson, f.d. landfiskal, upplysn. m.m.

Hotell:
Delsbo turisthotell, inneh. (23R2) Evald Hellberg
Hotell Edeborg, (fru Ebba Hedman) – (10R22) August Westerlund

Bilstat:
Delsbo bilstat. (4L19) Olof Olsson. – P.J. Skog, Ede – Olof Larsson – Georg Nordlinger – Albert Karlsson.

Åkare:
Olof Jonsson, Duvnäs
Sven Olsson, Hagen

Handlande:
Almstedt E. Hagen, div.
Andersson A. (Västanäng), med filial i Glombo, div.
Andersson Bror (Västanäng) div.
Andersson Per (Edsäng), div.
Berglund Gustav, läder o skinn.
Broberg A., begravningsbyrå
Bryngelsen Stina, frkn. modev
Delsbo blomsterhandel (frk T. E. Härdelin); prok. N. O. Härdelin
Delsbo färghandel (Anna Wahlström) 1885-1973, prok. Hjalmar Wahlström 1877-1940
Ericssons bokhandels, Eric (i Ljusdal) filial; förest. Olga Orlander
Eriksson, Marta, garn och tyger
Fahlberg, L., (Loppet), div. Pa. Fredriksfors
Frank, Karl (Ede), sportart.
Hansén, J. P., böcker m.m.
Hjälte, Märta, mftr.
Jonsson, Per, div., Pa. Fredriksfors
Kristoffersson, Sally, blommor
Myrsten, P., spec., mftr och möbler
Nilsson, Hugo, div.
Olsson, Lars, spannmål.
Olsson, Ol., (Högtomt), div.
Olsson, Olof, färger och brännoljor m.m. Pa Fredriksfors
Olsson Oskar f. 1896.(5P34), skohandlare Ede 7:21, mellan 1932-1973. Eftr. Alex Almén
Persson Karl, (Svedja), div., Pa Fredriksfors
Pettersson, G. (61T2 Herman Pettersson), charkutteriv. (Se slaktare)
Rudolphi, C. G. (Ede), järnvaror.
Stenberg, P. R. (Ava), div. 1923,
Wahlström, Emil (30A28) Ava, skodon, Avavägen 16.
Wästlund, Olof (Ede, med 3 filialer), mftr., kortv. och div.,
Wästlunds, Olof (i Delsbo) filial, div.; förest. E. Björck, Pa Långbacka
Västra Hälsinglands konsumtionsfören:s (i Ljusdal)
filial, div.; förest. A. Karlsson


Delsbo Färghandel, innehavare Anna Wahlström


Den innehållsrika foldern med varor från A-Ö är på 16 sidor


Hantverkare

Bagare:
Bröderna Olsson (E. W. o. A. Ohlsson).
Centralkonditoriet (frk. E. Larsson).
Märta Norin.
Karl Olsson (Knutslunda).
Ragnar Karlsson (Ava)

Bleck och plåtslagare:
T. Lindström (Bondebo)

Byggmästare:
Olof Larsson, Pa Fredriksfors.
K. Glantz (Eckelsbo)

Fotograf:
Svea Broberg Näsbyn (13T30) 10/8 1907 – 16/2 1992

Frisör:
Lars Larsson

Frisörer (dam):
Karin Eriksson.
Karin Olsson.
Mary Westerlund.

Konditori:
Centralkonditoriet (frk. E. Larsson)

Mekaniker:
A. O. Hedman, Pa Långbacka.
L. G. Nordén Avavägen 1. Ava
Lars Olsson (Oppsjö), Pa Fredriksfors

Målare:
G. Hedman.
Olof Hedman.
Johan Bäck.
A. O. Åsberg (Johannisberg).
Th. Moström

Reparatörer:
Delsbo vulkaniseringsverkstad (Gunnar och Per Olsson).
S. Karlsson.
Anders Eriksson

Skomakare:
Johan Nilsson.
Emil Wahlström (30A28), Avavägen 16.

Skräddare:
J. Jonsson (Knutslunda).
O. A. Persson (Ede).
P. Pettersson (Ede).
Per Persson, damskrädderi

Slaktare:
A. Frändén,
Herman Pettersson Ede (61T2) 1896-1975
J. A. Bodin.
Helge Olsson.
O. A. Jonsson

Snickare:
Olof Strid

Stenhuggare:
(8S2) Gustav Rosell. Ede 1:24, f. 29/5 1889

Urmakare:
C. E. Sved Köpmang. 24.

Industriella anläggningar

Elektricitetsverk, äg. AB. Delsbo elektricitetsverk 1920; aktk. 200,000 à 500 kr., 9,150; f. t. av E. Bergqvist och Bryngel Persson

Elektricitetsverk, såg och hyvleri, Stömne, äg. E. Bergqvist.

Elektr. kraftstation: Fredriksfors, äg. AB. Delsbo elektricitetsv. (se ovan); förest. H. Hansson Pa Fredriksfors

Fiskredskapsfabrik:
Jon Paulssons fiskredskapsfabrik (Sigr. Paulsson), kontorschef J. P. Hansén

Kraftst., äg. J. Persson (Sjulgård), Pa Långbacka.
O. Olsson, Oppsjö, Pa Fredriksfors

Kvarnar:
Stömne nedre (Jon Olsson).
Stömne mellankvarn (J. Jonsson och L. Larsson).
Stömne övre (P. Persson).
Glombo kvarn (E. Andersson).
Åbo kvarn (Olof Andersson).
Överälve 6. (58J4) Gottfrid Ågren i Eriksnäs 2:1.
Lumpån  äg. A. O. Hedman, Pa Långbacka

Mejerier:
Delsbo andelsmejeriförening; ordf. Axel F. Rudolphi.
Delsbo nya andelsmejeri; ordf. E. Almstedt

Mekanisk verkstad:
Jonas Hansson


Hudiksvallsposten 1929


Snickerifabriker: Delsbo nya snickerifabrik (Johan Lönnberg) (Ava). Jonas Larssons stbhs (Ede). P. E. Persson.
K. A. Sjödins snickerifabrik.

Såg, hyvleri och lådfabrik:
Källeräng, ångsåg, äg. J. Jonsson 1890, Pa Fredriksfors

Såg och hyvleri:
Fredriksfors, äg. AB Delsbo Elektricitetsverk (i Delsbo), Pa Fredriksfors. Ede, äg. Per Persson.

Yxfabrik:
Fredriksfors, äg. Arthur NordlöfSjödins Snickerifabrik. Tel. 67. Källa: Sockenbilder Delsbo
Mangårdsbyggnad och verkstäder uppförda 1910

Här fanns möbelsnickeri, målar- och tapetserarverkstad som drevs med 6 anställda

K A Sjödins Snickerifabrik i Ede

Karl August Sjödin född 18/4 1876 i Ådals-Liden Ångermanland, son till Hans Erik Sjödin f. 13/9 1841 och hans hustru Sara Johanna Hensdotter f. 17/2 1841, bos. i Moflo Västernorrland. Snickare, Död 2/12 1957 Ede 4:72
Gift 3/10 1907 med Kristina Josefina Holm född 17/12 1877 i Gävle. Död 25/4 1958
Barn:
Signe Helena Holm 6/6 1902 i Delsbo Död 24/6 1915
Karl Sigurd 29/8 1907 Sigge kallad
Herbert Eberhard 16/4 1909 Handlare köpmang. 12. Död 30/4 1973. Gift 12/2 1933 m Elna Maria f. 26/7 1903 i Hudiksvall. Död 26/1 1996.

Karl Sigurd, ”Sigge” Sjödin ägare till den av fadern startade:
K. A. Sjödins Snickerifabrik i Ede

Karl Sigurd Sjödin född 29/8 1907 Möbelsnickare. Död 28/11 1974
Gift 30/1 1944 med Karin Hildegard Engelbrektsson född 22/2 1920 Död 3/4 2014
Barn:
Elisabet Kristina 25/5 1944. Gift 27/5 1965 med Sven Olov Blom i Ljusne
Helena Birgitta 29/3 1946 Gift 18/1 1992 med Kila Rolf Jonsson, bosatta Hantverksgatan 5, där Sjödins Snickerifabrik låg


Kvitto SJÖDINS MÖBLER från den 16 november 1955


Hantverksgatan 5, kallad ”Snickarbacken” med den gamla snickerifabriken bakom den blå bilen mitt i bild


Birgitta och Kila Rolf Jonsson är paret som bor så vackert på Hantverksgatan 5.

 


dels-081-1957
Annonser inför julen 1957

 


 

dels-068-1958
Annonser från 1958

 


Annonser inför julen 1959

dels-063-1959

dels-064-1959

dels-065-1959

dels-066-1959

dels-067-1959
Annonser 1959


Annonser december 1962

dels-072-1962

dels-073-1962

dels-074-1962

dels-075-1962

dels-076-1962

dels-077-1962

dels-078-1962

Annonser inför julen 1962


 

dels-083-1966

Annonser inför julen 1966


 

dels-086-skom
Bild ur HT. Gunnar och Emil Wahlström på var sida om skomakarbänken

HT onsdagen den 30 augusti 1978

Nu stänger Gunnar Wahlström

Anrik Delsbo-firma upphör

-Förr fanns det skomakare i varenda by. Här i Ava fanns det också ett garveri, och bönderna själva garvade skinn. Utom byskomakaren fanns det andra, som gick i gårdarna och lagade skor. Det var vanligt ända in på 1930-talet, berättar Gunnar Wahlström.

-Men själv slår du igen nu?
– jaa, och det gör jag med ålderns rätt. Jag fyller sextiofem i september och har redan fått mitt pensionsbrev. Vad jag får i pension och ATP det blir ungefär lika mycket som jag tjänat, så jag förlorar ingenting. Några fritidsproblem har jag inte heller, och så har jag ju en gård och sommarstuga att sköta. Men nog blir det underligt för dellborna nu, när Gunnar slutar, och både Skytt-skomakarn och Godar-Johan har samlats till sina fäder. Vem ska man nu vända sig till?

Svårt få lärlingar

Det är stor arbetslöshet bland ungdomen. Har du inte kunnat ta nån lärling, nån som kunnat överta rörelsen sedan?
-Det är inte många som vill lära sig yrket längre, och som det nu är har det blivit nästan omöjligt att ta en lärling. För en reparationsskomakare är det tre års lärotid, och det skulle kosta mig minst 20 000 kr i lön och sociala avgifter. Eljest är lärotiden sex år.
Men det är ingenting typiskt för Delsbo, fortsätter Gunnar. Det är lika över hela landet. Ungdomen är van att tjäna pengar, att få en rejält tilltagen timpenning. Att vara skomakare är inte särskilt lönsamt. Så är det en annan sak, som på senare år gjort att arbetet blivit olustigt, och det är de syntetiska materialen. Det finn snart inga riktiga skor längre, de flesta skofabriker i Sverige har lagt ner eller flyttat sin tillverkning till utlandet. De som finns kvar måste sälja en viss kvantitet för att kunna fortsätta med sin tillverkning. Efterfrågan på riktiga skor har minskat särskilt blad ungdomen, som nu i stort utsträckning använder träskor eller fritidsskor.

Inte roligt…

-Nej, det är inte roligt att laga skor längre, när man varit van vid riktiga skor. Och inte att sälja skor heller. En svensk sko, finns det snart inte att köpa. Den firma jag köpt de flesta skor ifrån slutade i fjol med att gåra herrskor, det lönar sig inte längre. Så jag tycker nog att det finns flera anledningar för mig att sluta nu, fast det viktigaste är ju att blir pensionär vid månadsskiftet.

-Du började tidigt?

– Jag började när jag slutat skolan. Då satt vi tre tillsammans, tre generationer: min far, min farfar och så jag. Sen min farfar dog 1939 har det varit far och jag, vi har lagat skor i närmare femtio år…

-Gå te Jakob å köpa skor, sa man

Gunnar Wahlström har vallonskt påbrå på både färdenet och mödernet. Hans farfar hette Erik Wahlström, han var från Harg i Uppland och kom till Strömbacka som mästersmed. På mödernet nämner Gunnar sin farmor från Älvkarleby, även hon av vallonsläkt. Men det var farfar som flyttade till Delsbo. Han var född i Strömbacka 1859 och gick i skomakarlära förs i Moviken och sedan i Stockholm. Till Delsbo kom han i början av 1880-talet. Han hade sin första bostad och skomakarverkstad i bakstugan hos Mollbergs i Ovanåker, nuvarande Snyggs. Men det var bara en kort tid. Ännu kortare tid var han hos Hedmans i Ava, där han bodde innan han flyttade till Lyktan. Där köpte han den norra gårdsflygeln, som på 1730-talet varit postkontor, och där byggde han ut lokalerna både en och två gånger. Det var även på Lyktan han 1921 eller 1922 öppnade den första skoaffären i Delsbo. Lokalerna finns ännu kvar i oförändrat skick.

-Gå te Jakob å köpa skor, det blev snart ett talesätt

Jakob gjorde brudskorna åt prostinnan Fredborg

Det var heller inte vanligt med köpeskor förrän efter första världskriget, berättar Gunnar. Till att börja med var det mest halvfabrikat, som kallades för ”reseft” eller nåtlingar. Det bestod av färdiga ovandelar, som skomakarna fick sätta bottnar på och anpassa till storleken på fötterna. Ofta på rak läst, så att man varken hade höger-eller vänsterskor. När man då slet skorna snett, så var det lätt att bota. Då tog man helt enkelt och skiftade skor, och sedan dröjde det inte länge, förrän de var lika jämna och fina igen.

Skomakare är ju en som gör skor. Det gjorde din farfar, eller hur?
-Ja, farfar, gjorde skor. Det var vad han mest sysslade med, tills det började komma fabriksskor. Halvsulning satt man ofta och knåpade med själv i gårdarna. Farfar kunde göra de finaste skor. Bland annat gjorde han brudskorna åt prostinnan Fredborg. Även far gjorde skor i yngre dagar. Han började tidigt han också. Dagen efter han gått och läst för prästen satte han sig med sin far i dennes verkstad på Lyktan.
Gamle Emil Wahlström är med oss under samtalet. Han rättar till hörapparaten så att han kan höra bättre. Minnet börjar svika och det får man inte undra över, då han blir 92 i september. Hans tankar går tillbaka till barndomsåren på Lyktan:
-Mamma hade murarna i maten, när kyrkan byggdes om, säger han. Det var på nittitvå, nittitre.
-Emil Wallström föddes i grannbyn Ovanåker, men Gunnar kom till världen på Lyktan. Då skrev man 1913. Han var med när den första skohandeln öppnades där och han var även med, när fadern byggde det nya affärs-och bostadshuset i Ava. (Huset byggdes av Olof Larsson från Fredriksfors). Dit flyttade familjen 1935. Själv tog han över skomakeriet 1945. Mästarbrev fick han 1950 och samma år övertog han affären. (Avavägen 16).
-Många kommer att minnas Emil och Gunnar Wahlström, far och son, när de satt tillsammans i sin skomakarverkstad. Emil lagade skor tills han blev 85 år. Vilken förmån för en son och en far att få vara tillsammans hela livet nästan!
-Ja, vi har suttit tillsammans i närmare femtio år. Vi har kommit bra i sams, det har aldrig varit några svårigheter. Nu gläder sig Gunnar över att få disponera sin tid bättre. Han hoppas även få lite mara tid för fotografering, ett väl dokumenterat intresse, som han delar med sin hustru, Vivi. Ofta har man sett dem ute på strövtåg i markerna med varsin kamera. Fotosinnet förenar de med ett levande naturintresse.

Text och foto: Bror Jonsson

Uppgifter ur släktboken

(30A23) Ernst Jacob Wahlström född 7/3 1859, son till smeden Erik Wahlström i Strömbacka, Bjuråker. Skomakare. Bos. i Knutslunda (Lyktan), Delsbo. Död 27/5 1939.
Gift 20/11 1885 med Margreta Erika Högberg f. 22/5 1860 i Annefors, Bollnäs. Död 9/10 1930.
Två barn:
Erik Emil 29/9 1886
Ernst Hjalmar 26/1 1892 Utflyttat till Gräsö, Uppland 1915

(30A28) sonen Emil Wahlström född 29/9 1886. Skohandlare, i Knutslunda, Lyktan, sen i Ava 2:22, Avavägen 16. Död 3/2 1979.
Gift 13/10 1907 med Rut Aurelia Lundgren f. 2/12 1887 i Älvkarleby, Uppland. Infl. 1907. Död 4/9 1960
Två barn:
Tekla Elisabet 18/10 1907 Bosatt i Hedvigsfors Bjuråker
Erik Gunnar 20/9 1913

(30A34) sonen Gunnar Wahlström född 20/9 1913, skohandlare, Avavägen 16, Ava 2:22. Död 6/10 2004
Gift 14/10 1946 med (38J1) Vivi Ingegerd Söderlund f. 11/1 1919, dotter till mjölnare J.A. Söderlund i Ava. Död 10/12 2000.


Storpublik när Pell-Persas eskorterades ut ur samhället

Bilder ur HT 9 nov. 1990 av Jan Olsson. Foto: Mats Norin

dels-093-klipp

Köpmangatan i Delsbo torsdagen den 8 november 1990 kl 12.00.
Utrymmet mellan fastigheterna tillhörande Delsbo Möbelaffär och P.O Radio TV fylls upp av Pell-Persas gård. Ett ekipage som vägde 60 ton men som lekande lätt följde med.

Den anrika centrumfastigheten med adress Köpmangatan 8 flyttades i sin helhet. Det innebar att hela Delsbos befolkning befann sin på fötter för att beskåda flyttlasset

Vid Pell-Persas (Per Persson), eller Kringens, uppförs nu en ny fastighet.

dels-094-klipp
Gottfrid Johansson Delsbo, förare av lastbilstrailern, konstaterade att den uppmärksammade husflytten genomfördes utan några som helst missöden.

dels-095-klipp
Göran Kring, husets ägare, framför Pell-Pellas. Bilden tagen strax innan flytten från centrum i Delsbo till Hammarsvallsvägen 28 i Hammarsvall.

dels-096-klipp
R84:an blev smal då ekipaget med ett helt hus drog fram genom Delsbo och västerut mot Hammarsvall.


Företag i Delsbo vid 1900-talets slut

Förteckningen upprättad av Almstedts Idébyrå
Avskrift: Viveca Sundberg

 

AGRI-Q AB             HOFRA 3500                             DELSBO

AIR FLEET KB         BOX 14237                              STOCKHOLM

ALAB AB                 HAMMARSVALL 1138                 DELSBO

ALAC AB                 KLOCKARV. 2, BOX 8                DELSBO

ALMSTEDTS            STORGATAN 9                          DELSBO
IDÉBYRÅ

ANDERSSONS EL
AB
SÖREN               HÅKNORRBO 2909                   DELSBO

ANTIKVARIAT        STORGATAN 9                          DELSBO
FURIOSO

APOTEKS–               BJÖRKGATAN 3                        DELSBO
BOLAGET AB

ARKONA HB            BOX 36, STORG.43-45              DELSBO

ART SHOP               NORRVÄNA 1342                      DELSBO

ASK                         FREDRIKSFORS 4236                DELSBO

BAS SKOGS–            GÅSBACKA 4065                      DELSBO
ENTREPRENAD AB

BEGAGNAT OCH      SMEDJEGATAN 10                    DELSBO
GAMMALT

BERTHS                  GÅSBACKA 4061                      DELSBO
INDUSTRI-

PRODUKTER AB

BJURÅKERS BOK-   KÖPMANGATAN 17, BOX 54      DELSBO
FÖRINGSTJÄNST AB

BLOMDAHLS           ÅKRE 3454                              DELSBO
HUS HB

BRITT-MARIS         HAMMARSVALL 1146                DELSBO
CATERING

BRODENS LANT-    WIJ                                         DELSBO
BRUK AB, ANDERS

BUSSGODS              TORGET                                 DELSBO
GÄVLEBORG AB

BYGDEMÅLARNA    AVA 3188                                DELSBO

BYGGNADSFIRMA  GÅSBACKA 4091                      DELSBO
BENGT ANDERSSON

BÄRS BYGG             SÖRVÄNA 1278                        DELSBO

BÖRJES                   SUNNANSJÖ 4051                    DELSBO
MÅLERI HB

CAFÉ 11AN             STORGATAN 11                        DELSBO

CEDER ERIKSSON   BREDÅKER 2701                      DELSBO
TRANSPORT AB

DELLEN                   BJÖRKGATAN 31                      DELSBO
MINERAL AB

DELLENBORG                                                        DELSBO
HOTELL

DELLEN-                 TORGGATAN 22B                      DELSBO
BOSTÄDER AB

DELLENBYGDEN     GÅSBACKA 4060                      DELSBO
/HÄLSINGLANDS
STUGFÖRMEDLING

DELLENBYGDENS   KÖPMANGATAN 24                   DELSBO
FÖRSÄKRINGS-
BOLAG

DELLENBYGDENS   VÄSTANÄNG 4565                    DELSBO
KROSS AB

DELLENGLASS AB   KALVSTIGEN 16                       DELSBO

DELMUSIC AB         BOX 52                                    DELSBO

DELSBO                  N. SANNÄS 4321                      DELSBO
AKUPUNKTUR

DELSBO BENSIN     BOX 29 STORGATAN 9              DELSBO
OCH LIVS AB

DELSBO BIL &        KALVSTIGEN 21                       DELSBO
MASKIN

DELSBO BYGG        BOX 74                                    DELSBO
OCH RÖR AB

DELSBO BYGG-       CHARLOTTEBERG 2756             DELSBO
TJÄNST & FASTIG-
HETSCERVICE

DELSBO                  BOX 62                                    DELSBO
CHARKUTERI AB

DELSBO FILMHUS   STORMNÄS 2789                      DELSBO
EKONOMISK
FÖRENING

DELSBO                  SVEDJA 4515                           DELSBO
GALLRINGS-
TEKNIK HB

DELSBO                  STORGATAN 24                        DELSBO
GRILLEN HB

DELSBO HANDELS- EDEVÄGEN 7                            DELSBO
TRÄDGÅRD AB

DELSBO                  EDEVÄGEN 9                            DELSBO
HEMKÖP AB

DELSBO HÄST-       ÖSTANSJÖ 2818                       DELSBO
REHAB

DELSBO KLÄDER    KÖPMANGATAN 16                   DELSBO

DELSBO LIV &        ECKELSBO 2954                       DELSBO
SLAKTDJURS-
FÖRENING

DELSBO LÄDER-     VÄSTANÄNG 4560                    DELSBO
VERKSTAD

DELSBO MEK          STORGATAN 22                        DELSBO
& MOTOR

DELSBO                  STORGATAN 13                        DELSBO
MINILIVS HB

DELSBO MÖBEL-     KÖPMANGATAN 1 BOX 26         DELSBO
AFFÄR AB

DELSBO NYA          KÖPMANGATAN 28                   DELSBO
GLAS AB

DELSBO                  KÖPMANGATAN 14                   DELSBO
PIZZERIA HB

DELSBO PLÅT,        LÅNGEDE 1173                        DELSBO
FIRMA

DELSBO SKINN-     PRÄTTINGBERG 4578               DELSBO
BEREDERI HB

DELSBO                  FREDRIKSFORS                        DELSBO
SLAKTERI AB

DELSBO                  BÄNNBRO 4731                        DELSBO
SNICKERI

DELSBO                  STORGATAN 16                        DELSBO
SPORT AB

DELSBO SPÅN-       KNAGGÄLVE 1454                    DELSBO
PRODUKTER AB

DELSBO TAK AB     BOX 47                                    DELSBO

DELSBO TIMMER-   STATIONSGATAN 29                 DELSBO
HUS AB

DELSBO VAPEN      KÖPMANGATAN 23, BOX 63      DELSBO
JAKT & FISKE AB

DELSBO VATTEN    SOLBERG 2861                        DELSBO
& VÄRME AB

DELSBO-                 BOX 73                                    DELSBO
HALLEN AB

DOLKS                    SVEDJA 4525                           DELSBO
ÅKERI AB, BO

DRIVDON AB          STORGATAN 43, BOX 93           DELSBO

DUNI AB                 FREDRIKSFORS                        DELSBO

DÄCKAB I               STORGATAN 43-45                   DELSBO
DELSBO AB

EB SÄKERHET         BOX 65                                    DELSBO
PRODUKTER HB

EDLUND AB,           GÅSBACKA 4063                      DELSBO
ERLAND, HÄLSINGE
FODER

ELBESIKTNING AB GÅSBACKA 4117                      DELSBO

ELFS HERR-            TORGGATAN 2                         DELSBO
FRISERING
EFTR.
MAJVOR LARSSON

ELTJÄNST DELLEN-  OVANÅKER 2650                     DELSBO
BYGDEN,
PER PERSSON

ERIKSSON              OVANÅKER 2648                      DELSBO
DELSBO AB, LASSE

ERIKSSONS SMÅ-   JOHANNESBERG 3460              DELSBO
DJURSUPP-
FÖDNING HB

ERSKJÄNS ERIK     OVANÅKER 2662                      DELSBO
ENTREPRENÖR

ES LINJE-               TÅNGGATAN 35                        DELSBO
PROJEKTERING AB

ET TOURS AB          BOX 6                                      DELSBO

EVA-LISAS              BÄNBRO 4718                          DELSBO
BRODERI &
KONTORS-
SERVICE

EVAS FOTVÅRD      SUNNANSJÖ                             DELSBO

FISHERMANS          FREDRIKSFORS                        DELSBO
CHOICE

FLATHEAD POWER FREDRIKSFORS                        DELSBO

FOLKETS HUS         FURUGATAN 22, BOX 4             DELSBO

FONUS                    TINGSVÄGEN 1                        DELSBO
BEGRAVNINGS-
FÖRENINGEN

FORSSÅ                  STATIONSGATAN 12                 DELSBO
GRUPPEN AB

FRISKS                   HÅKNORRBO 2913                   DELSBO
HÅKNORRBO,
HB

GALLINAGO            OLNIRSVÄGEN 64C                  DELSBO
DESIGN HB

GAZTECH                BOX 96                                    DELSBO
EUROPE AB

GLANS URAFFÄR    SOLDATVÄGEN 1                      DELSBO

GULLSPÅNGS NÄT  SUNNANSJÖ                             DELSBO
HÄLSINGLAND AB

HANDELSBANKEN
AB, SVENSKA          TORGG. 1, BOX 46                   DELSBO

HEDBERG &            STATIONSGATAN 12                 DELSBO
HÅKAN BERG AB

HEMGLASS              KALVSTIGEN 16                       DELSBO

HENRIKSSON         RINGVÄGEN 33                        DELSBO
& BODIN SKOG
I DELSBO AB

HERMAN                 BÄNBRO 4718                          DELSBO
JONSSON AB

HILDINGSSONS      JOHANNESBERG 3446              DELSBO
ÅKERI, ULLA
& HASSE

HOFRA                    HOFRA 3500                            DELSBO
PRODUKTER KB

HP:S GOLV & TAK   BONDEBO 2642                        DELSBO

HUDIK TRAN-         WIJ 2646                                 DELSBO
SPORTTJÄNST HB

HUDIKSVALLS        BOX 149                                  HUDIKSVALL
NÄRINGSLIVS AB

HUDIKSVALLS        BOX 15, EDEV.3                       DELSBO
SPARBANK

HUDIKSVALLS-       TORGGATAN 2                         DELSBO
TIDNINGENS
TRYCKERI AB

HUDIKSVALLS-       SMEDJEGATAN 14A                  DELSBO
BOSTÄDER AB

HÄLSINGE CHARK  BOX 86                                    DELSBO
I DELSBO AB

HÄLSINGE              KÖPMANGATAN 17                   DELSBO
DATA AB

HÄLSINGE              HOVRA 3500                            DELSBO
LANTBRUKS-
KONSULTER KB

HÄLSINGE-             SUNNANSJÖ                             DELSBO
KRAFT AB

INGA-BRITT           AVA 3254                                DELSBO
JONSSON

INNOVATIONS-      STÖMNE 3154                          DELSBO
TEKNIK AB

IRIS BLOMSTER-    EDEVÄGEN 10B                        DELSBO
HANDEL
BERTIL SUNDELL

J B AKUSTIK           STATIONSGATAN 4                   DELSBO
MONTAGE AB

JAKOBSSONS          STORGATAN 11 BOX 21            DELSBO
ELEKTRISKA I
DELSBO AB

JANSSONS EL &      FURUGATAN 23                        DELSBO
MASKINSERVICE

JOBSMYR KONST    JOBSMYRA                               DELSBO
OCH ANTIKHANDEL

JOHN RUNES          JOHANNESBERG 3433              DELSBO
BILVERKSTAD

JONSSON                BÄNBRO 4718                          DELSBO
FASTIGHETS
AB, HERMAN

JONSSONS              S SANNÄS 4331                       DELSBO
VERKSTAD

JR LEK & MÖBEL     FREDRIKSFORS 4266               DELSBO
MÄSTER HB

KAL ELINSTALLA-  KILA1312                                DELSBO
TIONER

KARLSSONS            KÖPMANGATAN 17                   DELSBO
MEKANISKA
VERKSTAD

KENNETS                 BJÖRKGATAN 17                      DELSBO
TATUERING

KL TEKNIK              TOMTA 3286                            DELSBO

KLINTENS               FREDRIKSFORS 4234                DELSBO
BILVERKSTAD

KRUSÄNGA             FREDRIKSFORS 4152                DELSBO
ÅKERI AB

L S REHAB              STATIONSGATAN 4                   DELSBO

LARSSONS              HAMMARSVALL 1138                DELSBO
ANDRA BOLAG
AB, ANDERS

LASERSPEKTRUM   ÖSTANSJÖ 2837                       DELSBO
HM AB

LINDAHLS              KÖPMANGATAN 16                   DELSBO
VÄSKOR &
SKOR AB, MÅNIKA

LINFLÄCKS             LINFLÄCK 3473                        DELSBO
GÅRD AB

LODÉNS RÖR-         ÖSTANSJÖ 2841                       DELSBO
SERVICE,
TOMMY

LRF KONSULT AB    BOX 42                                    DELSBO

LÅNGBO                  LÅNGBO 1229                          DELSBO
TRÄDGÅRD

MASKIN TEKNIK     BONDEVÄGEN 11                     DELSBO
I NÄSVIKEN AB

MELINS                   FÄNSMYRVÄGEN 3                    DELSBO
HANDEL AB

MELLANKVARN       AVA                                         DELSBO
IWAR FORSLUND

MICKELSSON I       EDEVÄGEN 6                            DELSBO
DELSBO AB, (Q8)

MÄRTAS                  LUND 2921                              DELSBO
FRISERING

NILSSON                STORGATAN 22                        DELSBO
BILSERVICE, HANS

NILSSONS RÖR,     ECKELSBO 2947                       DELSBO
SVEN-ÅKE

NORDANÄNG          NORDANÄNG 2825                   DELSBO
GÅRD AB

NORDENSTÅHLS     ROSSLA 3331                          DELSBO
SNICKERI

NORDIN &              JOHANNESBERG 3458              DELSBO
NYBERG
LANTBRUKS AB

NORDINS BOK-      SOLBERG 2861                        DELSBO
FÖRINGS-
SERVICE

NORINS TUNGA      KLACKSVÄGEN 13                    DELSBO
TRAFIK AB, OVE

NORRBO SVETS AB FREDRIKSFORS                        DELSBO

NORRLÄNDSKA      TJÄRNMYRA 4250                     DELSBO
FLAGGSTÅNGS-
FABRIKEN

NYA                        STORGATAN 14                        DELSBO
KONDITORIET HB

NYGAMMALT I        STORGATAN 13                        DELSBO
HEMSLÖJD OCH
HANTVERK

OLASGÅRDEN AB   SKOG 4680                              DELSBO

OLIVENSJÖ BIL AB STATIONSGATAN 44                 DELSBO

OTHALA                  NORRVÄNA 1337                      DELSBO

OWES ÅKERI I        HAMMARSVALL PL 1126            DELSBO
DELSBO AB

P-A MUNTHERS      BOX 64                                    DELSBO
ALLPRODUKTER

PERSSON SKOG      RINGVÄGEN 36                        DELSBO
I DELSBO AB, BENGT

PERSSON                HANTVERKSGATAN 5                DELSBO
TAPETSERAR-
VERKSTAD, OLLE

PERSSONS              OPPSJÖ 4474                           DELSBO
ÅKERI AB, BENGT

PO RADIO TV AB    KÖPMANGATAN2, BOX 95         DELSBO

POSTEN                                                                 DELSBO
SVERIGE AB

 

PRINTZ HB,            LÄNSMANSGATAN 3                 DELSBO
SVEN

PW’S FRAKT           AVA 3246                                DELSBO

RESTAURANG         STATIONSGATAN 4                   DELSBO
NAPOLI

RESURS-                 BECKBRÄNNARBACK6               STOCKHOLM
MOBILISERING
DELLEN AB

RITCONSULT          KÖPMANGATAN 18 BOX 32       DELSBO
IRENE ÖJEMARK AB

ROOTHS                  SUNNANSJÖ 4053                    DELSBO
FORDONS
VERKSTAD

RS TEKNIK              KALVSTIGEN 16                       DELSBO

RSM AB                   FORSÅ BRUK BOX 57               DELSBO

RSM REP SVETS      BONDEVÄGEN 11                     DELSBO
& MONTAGE-
TJÄNST AB

RUDOLPHIS            VI 2617                                   DELSBO
LANTBRUK AB

RUDOLPHIS,           BOX 25                                    DELSBO
JÄRN AB

RUNES LAST           BOX 69                                    DELSBO
& SCHAKT

SALOMON               LÅNGBO 1231                          DELSBO
EURO-
TRAIDING
& MARKETING

SALONG                  KNUTSLUNDAVÄGEN 6              DELSBO
CLEOPATRA,
ULRICA SÄFSHOLM

SALONG                  GÅSBACKA 4082                      DELSBO
DELLENVÅG,
KERSTIN ANDERSSON

SALONG HYGIEN,   TORGGATAN 9                         DELSBO
AGNETHA SAHLIN

SALONG KLIPP       FURUGATAN 4                          DELSBO
OCH LOCK
EVA OLSSON

SELO INVEST HB    BOX 70                                    DELSBO

SJÖBERGS              SÖDRA LÅNGSBO 2982             DELSBO
ENTREPRENAD

SJÖNO AB, NYA      BONDEVÄGEN 11                     DELSBO

SKOGLUNDS           STÖMNE 3163                          DELSBO
BILSERVICE

SKOGSFRAKT I       BOX 36                                    DELSBO
DELSBO AB

SKOGSVÅRDS-        STORGATAN 18, BOX 18           DELSBO
STYRELSEN I
GÄVLEB.

SKRÄDDERI,           BOX 22, EDEVÄGEN 3               DELSBO
PER SWEDIN

SKVAB AB               FREDRIKSFORS 4140               DELSBO

SONJAS HERR-       BJÖRKGATAN 6                        DELSBO
SALONG
SONJA FALBERG

SPÅRLJUS, AB        BOX 14                                    DELSBO

STAKETJOHAN        FREDRIKSFORS 4138               DELSBO

STEN OLOFSSON    WIJ 2646                                 DELSBO
ÅKERI

STANLEYS              SÖRVÄNA 1343                        DELSBO
KULTURMÅLERI

STENSMEN              KALVSTIGEN 9                         DELSBO
SIV OCH SIXTEN HB

STRANDFIXARNA I HAGEN 2729                            DELSBO
DELSBO HB

STUDIE-                 FORNGÅRDEN PL 2619              DELSBO
FÖRBUNDET
VUXENSKOLAN

DELSBO

STÖMNE VERK-       KVARNVÄGEN BOX 83              DELSBO
STÄDER EK FÖR.

SUNNANSJÖ DATA OLNIRSVÄGEN 36 A                 DELSBO
& KONSULT

SVEDJA GRÄV         SVEDJA 4527                           DELSBO
OCH SCHAKT

SVEDJA                   SVEDJA 4520                           DELSBO
POTATIS HB

SVEDJA SKOG AB   SVEDJA 4532                           DELSBO

SVEDJA SNICKERI  SVEDJA 4518                           DELSBO

SVENSSONS            OVANÅKER 2665                      DELSBO
SKOGS-
TRANSPORT

SVERRES                KALVSTIGEN 7                         DELSBO
SAX & KAM

SÖRENS EL             HÅKNORRBO                            DELSBO

FREDRIKSSONS ÅKERI   KALVSTIGEN 16                DELSBO

TAXI DELSBO         EDEVÄGEN 6                            DELSBO

TAXI KJK SERVICE KNUTSLUNDAVÄGEN 17            DELSBO

TELAIRE                 STATIONSGATAN 12, BOX 96    DELSBO
EUROPE AB

TELIA AB                KÖPMANGATAN 19                   DELSBO

TEXTILTRYCK         BJÖRKGATAN 17                      DELSBO
OCH FORM-
GIVNING

THURES RÖR          SOLBERG 2860                        DELSBO
I DELSBO AB

TIMBERJACK          STORGATAN 43,                       DELSBO
SALES AB               INDUSTRIHUSET

TRAKTOR NORD     FÄNSMYRAVÄGEN 2, BOX 37     DELSBO
I DELSBO AB

WALLINS BIL-        STORGATAN 21                        DELSBO
PLÅT-
SLAGERI HB, P

VANJAS                  FREDRIKSFORS 4140                DELSBO
VÄVSTUGA

WASATRAFIK AB    BOX 385                                  FALUN

WENGELIN ERIK,   STORGATAN 24,                       DELSBO
NAPRAPAT

VERKTHYR              HAMMARSVALLSVÄGEN 10        DELSBO

WIKSTRÖMS           KÖPMANGATAN 22                   DELSBO
ÅKERI

VIVIS DAM-            STATIONSGATAN 11                 DELSBO
FRISERING

YVONNES                BJÖRKGATAN 17                      DELSBO
HÅRSTUGA

ÅKES MOTOR AB    STATIONSGATAN 3                   DELSBO

ÅSBERGS KLÄDER  STORGATAN 16                        DELSBO
MARGIT HEDSTRÖM

ÖJEMARK                               BOX 32                     DELSBO
MÄKLARE

AB, IRENE

ÖSTANSJÖ              ÖSTANSJÖ                               DELSBO
GÅRD, HB

ÖSTBERGS              TJÄRNMYRA 4250                     DELSBO
JORD & SKOG, L G


Källa:
Gävleborgs Läns Adresskalender 1893
Norrlandskalendern år 1915
Gävleborgs Läns Kalender 1924
Gävleborgs län, Ett Bildgalleri 1925
Gävleborgs Läns Kalender 1936-1937
Sveriges Privata Företagare 1943
Så minns vi byarna, Ava och Knutslunda.
Delsbo tätort bebyggelse och kulturmiljö
Vykort och bilder ur egen samling om inget annat anges.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Vill du stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen – till Delsbo socken 1900-talet.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-60062

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *