Skjutbanan i Strömbacka

 Skjutbanan i Strömbacka bildades 1896

Läs mer är om dagens Jakt och skytte.

Vid den södra änden av Masbosjön låg en skyttepaviljong och en skjutbana. Platsen är närmare beskriven i sammanställningen om Masbo.

 

Den 18 oktober 1896 bildades STRÖMBACKA –MOVIKEN SKYTTEGILLE.
Mötet öppnades av sergeanten A. A. Hübinette. Till att föra protokoll utsågs skogvaktare Per Brodin. Till gillets ordinarie ordförande valdes Bruksförvaltare Tycko Bovallius. Med en inträdesavgift av 75 öre och en årsavgift av en krona tecknade sig 55 personer som aktiva medlemmar. Avgifter vid skjutning 2,5 öre per skott och 0,75 öre för laddning Till styrelse valdes bokhållare Erik Johan Gustaf Hedlund, Skogvaktaren Gustaf Rask, Mjölnaren Alf Berg, Kassaförvaltaren Anders Olof Björklund och Rättaren August Hemlin

Det låg i tiden att ha en aktiv skytteförening. Samhället och det militära stödde och uppmuntrade sådan verksamhet.

Den befintliga skyttepaviljongen med hörande skjutbana för fritidsskytte kom nu att ifrågasättas.

Vid nästa möte den 31 oktober 1896 avhandlas skjutbanas begränsning, varför man beslutar ansöka om bidrag till att anlägga en som man uttrycker det – tidsenlig skjutbana.

Den nya skjutbanan blev anlagd med markörgrav och allt. Den är idag tämligen bortglömd och okänd för de flesta. Även Bernt Stolt blev mäkta förvånad när han fick höra talas om skjutbanan som låg några hundra meter syd väst om Vargsnåret. Man kan se att banan i första hand var avsedd för skjutning på hundra meter, men låg man på bockar kunde man skjuta från både två och trehundra meter.


Hudiksvallsposten den 11 september 1902


Hudiksvallsposten den 2 juli 1903


Från skjutprotokoll vid Precisionsskjutning 1912 med mausergevär, kan man se att de tävlas i liggande, knästående och stående, både från 100 och 300 meter. Femton deltagare ingick i tävlingarna som pågick under 13 och 14 juli 1912.Den 2/11 1913 vann W. Holmdahl ett gevär vid skyttetävlingar i Strömbacka. Geväret med denna silverplakett fästad vid kolven ägs nu av Christer Samuelsson som välvilligt delat med sig av det här kulturhistoriska föremålet.


Om föreningens verksamhet 1913 kan man läsa i ”Statens anslag för 1914”.

Utöver ett flertal anslag som utgått från både stat och landsting som föreningen hade levt upp till, redovisas följande:
Antalet lossade protokollförda skarpa skott var 2,873. Aktiva medlemmar 22, förvärvade utmärkelsetecken, 4 Brons.

Sista skjutprotokollet är från 1919.Markörgraven  i maj 2021


skjb-002-skjutvall
En bild från baksidan av markörgraven år 2014


Markörgravens baksida med skjutvallen vid skogsbrynet i bakgrunden. Maj månad 2021

Skjutbanan vid Vargsnåret är ännu fullt synlig även om det växer fullvuxna träd vid både markörgrav och skjutvall.


Den här bilden är tagen från skjutvallen mot markörgraven vid granarna 100 meter bort.
Bilden togs den 14 maj 2021 och visar att marken är helt plan just här. Det gick inte att visa detta tidigare då marken var igenväxt med stora träd.

skjb-001-skjutning
Exempel. Så här kan det ha sett ut vid skjutningar från 200 och 300 meter.

1941 bildades Strömbacka Skytteförening. Initiativtagare var Valter Andersson

På 1950 – talet fanns en bana med löpande älg nedanför järnvägen mellan vägen mot Masbo och vägen över täkterna till Vargsnåret.

1985 bildas STRÖMBACKA UNGDOMSKYTTEFÖRENING med 41 medlemmar

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

    1. Hej Peter! Tack för att det föll i din smak. Vet inte hur du kom i på den skjutbanan, men det finns fler under den rubriken- Jakt och skytte. Kolla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *