Gårdar och platser i Delsbo del 1

Dellenportalen har samlat fakta om Delsbo från intervjuer, böcker, fastighetspapper och i olika arkiv. Karta över Delsbo.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


I den här filmen, En film om Delsbo, av Lars-Erik Logård, kan du bl. a. se när Gustav VI Adolf besökte Delsbo och forngården, en spelmansstämma, och mycket, mycket annat.


Här kan du se filmen om LÅNG LASSE i Delsbo.


Se facebookgruppen BOBYGDA.


Här kan du göra en intressant historisk resa genom att klicka på Dellenriket.


Se film om slåtterarbete.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Gårdar och platser i Delsbo

Delsbo (Dilsbo 1314) innehåller ett element  ”bo” som antagligen betyder ”bygd”. Förleden i namnet är sjönamnet Dellen, vars äldre namn bör ha varit Dil (med kort i). Namnet Delsbo tyder på att den centrala Delsbobygden bör ha varit den först bebyggda platsen kring Dellensjöarna.

Namnet Delsbo, återfinns på tre platser i landet

Biografi på Delsbos kände Knut Nilsson Lenaeus

Antalet innevånare i Delsbo år 1900 var 5571 personer. I Hudiksvall samma år 4985 personer

Den här sammanställningen omfattar 109 byar och hundratals namn på platser, byggnader och händelser i Delsbo

[stextbox id=”info”]Del 1 slutar med byn Näset och Del 2 börjar med byn Oppsjö[/stextbox]

Bobygden eller Bobygda som man säger, ligger i södra delen av Delsbo socken. I äldre tid talade man om bodarna i söder.
Bobygden består av byarna, Norrberg, Nyåker, Källberg, Loppet, Källeräng, Oppsjö, Sala, Vallsta, Svedja, Västanäng, Hallsta, Prättingberg, Glombo, Östertolbo, Skog, Tjärnmyra och Bännbro.

Bolanden eller Bolanna ligger i Nordvästra delen av Delsbo socken, Västpåsockna som man säger.


Google Maps  Delsbo


Se vackra bilder på delsbovallar.


Delsbograbben som blev rikschampion Uno Swed


Delsbogårdarna på Skansen, här får du veta var de legat och vilka som har bott i dom.


Söka släkten.


Bilder från Delsbo hittar du hos Hälsingebilder.


Bilder från Delsbo hittar du hos Sockenbilder.


Hovra Kringpolska från Delsbo YouTube


Polska från Knaggälve och andra låtar


Bolag i Delsbo .


Delsbo Camping.


Dellenbanan med historia och dressinåkning.

 

Gårdsnamn eller bara namn på en gård
Det finns en skillnad mellan gårdsnamn och namn på gårdar. För att ett namn skall räknas som ett gårdsnamn skall huset ha varit i släkten i minst tre generationer, i annat fall är det bara namn på en gård.
Här förekommer både gårdsnamn, namn på gårdar,ägor och platser. Många gårdar är borta sedan längre.
En del försvann redan vid storskiftet på 1700-talet eller vid laga skift under slutet av 1800-talet. Andra har försvunnit genom brand, försäljning eller hemmansdelning.


Härifrån har vi hämtat uppgifterna 
I referensmaterialet nedan förekommer en hel del motstridiga uppgifter, vilket gjort det svårt att avgöra vilken information som är den rätta. Många uppgifter hänvisar till äldre fastighetsbeteckningar som inte är tillämpliga idag. Fastigheter genomgår ständig förändring genom att de blir sålda, slås samman eller styckas av. Därför kan uppgifter snabbt bli felaktiga. Det finns ingen ambition med att den här sammanställningen skall vara aktuell, men om Du ser att någon uppgift blivit felaktig ber vi dig vänligen
kontakta Dellenportalen i slutet av den här sammanställningen så att vi får rätta till felet.

Utöver muntliga berättelser är uppgifter hämtade från litteratur:
ORTNAMN I HÄLSINGLAND, av Stefan Brink
SVENSK HEMBYGD 1938
SVENSK ORTFÖRTECKNING 1980
SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1940
GÄVLEBORGS LÄN BYGD OCH FOLK 1950
GÅRDARNA I GÄVLEBORGS LÄN 1966
BEBYGGELSE I HUDIKSVALLS KOMMUN
Delsbo tätort, bebyggelse och kulturmiljö, Hälsinglands museum – Hudiksvall
ORTNAMNSREGISTRET SOFI I UPPSALA. Härifrån har vi hämtat flest uppgifter.

gpde-001-logg

Namn på platser

Aftonåsen = triangelpunkt Knaggälve
Alderänget = terräng Knaggälve
Aklofwet/Åklovet = gränsen mellan Delsbo och Järvsö
Alsjöhälla = gränsmärke vid Alsjön, mellan Delsbo och Forsa socknar, 1764 Leneaus
Andra tjärnen, Mellan tjärnen, Julingstjärnen = tre tjärnar vid V. Blacksås
Asarkölen = berg vid Asarvallen och Nyvallen
Bergarön = ö i Backsjön och Stömnesjön
Blixtarvallen = fäbovall? Åbo, Delsbo
Blåsåsen = efter en soldat som var pipblåsare
Bolagsgården 4 = Klars, soldat torp (N. E. Eriksson 1936)
Bremarsholmen = holme i Aborrsjöarna, Håknorrbo, Delsbo. På denna holme finns det gott om myrstackar.
Brudstenen = Sten med inhuggen brudkrona belägen vid Björntjärnsberget nära Karlsbruket. Kronan minner om en förolyckad brudgum.
Bruksbron = bro i S. Svedja, går över Vallaån vid Bruken
Brunmyrberget = bergshöjd i Jobsmyra
Bugholmsstenen = råmärke mellan Bjuråkers och Delsbo socknar
Bullerhällan = stenhäll å Oppsjö. Alldeles intill bodde en Wallner, som på grund av sina röstresurser kallades Bullern.
Bysholmen = holme i sjön södra Dellen
Bysviken = vik i Sunnansjö
Bågälve = förr fäbod i N. Delsbo
Båtbackarna = backar i Lund
Bäcka Karins stenen = sten på Svartåsen i Eckelsbo. En kvinna, Bäcka Karin som var sinnessjuk, brukade gå upp på berget och krypa under denna sten, därav namnet.
Bäckladan/Söritäktladan = SV Loppet, den nu rivna ladan var byggd över en bäck. (L.H. 1980)
Dammkojan = f.d skogsarbetarkoja vid V. Lillvallssjön, Delsbo. Nu fritidsstuga. Fördämning förr därintill, troligen i samband med timmerflottningen.
Delsboviken = vik av Stensjön sockengränsen mellan Järvsö och Delsbo ( L. Hagåsen 1980)
Edelandet = område vid Avasjön
Edemark = område omkring Edsåsen
Edeshagen = förr avrättningsplats vid Sättjära (Leneaus 1764, Delsbo socken , s. 103)
Ervallen = fäbodvall i Bobygden
Fagersbacken = backe i Sjömyra
Falbergstäkten = åker på Alsjövallen. Ägaren heter Falberg (L. Hagåsen 1980)
Fallsmor = äga i Ede och ägomark i Hammarsvall. fall = svedjeland
Farfarshålet = terräng i Loka
Fermsbruket = åker NV Hallsta
Finngatan = byväg till Ede från Stömne (E. Eriksson 1932)
Finnudden = udde i Södra Dellen, Sunnansjö
Finskan = berg i Överälve
Finskan = skogsmark i N Källsjö även terräng i Smedsbo
Finskorna = gemensamt namn på myrarna Lill-Finskan och Stor-Finskan i Norrbo och Delsbo
Fisberget = terräng i Sörväna, berg i Långbo, berg i N Lången.
Fiskhällan = sten i Hansesjön
Fjällsås = berg i Nyåker
Fjärasten = råmärke i Södra Dellen mellan Bjuråker och Delsbo (Leneaus 1764)
Flakmyren = mosse i Norrberg. Troligen har här förekommit djurfångst med uppgillrade flakar.
Flatås = berg i Strandäng
Flurbacken = backe i Ö Berge
Flyttuvan = en flyttuva i Stömnesjön i Kilviken, Kila (N. E. Eriksson 1936)
Flötstenen = fornlämning i Oppsjö
Flötstenen = en offersten i Prättingberg
Flötstenen = sten i V Hansesjön, belägen 50 meter S Stenbobron. Är flat upptill. Har av två oppsjöbor uppgetts vara rätta Flötstenen i stället för den i Ö Oppsjö. I samband med vägbreddning har stenen möjligtvis blivit bortsprängd (L. Hagåsen 1980) Flöt är dialektord för flat
Flötstenen = sten i Ö Nyvallssjön
Flötstenen = sten i V Rossjön, fornlämning och betecknat som offerkast
Flötstensvägen = väg S och SÖ Svedja, passerar Flötstenen V Rossjön. Namnet avser vägen mellan korsningen Ö Bleckens och korsningen vid Sjulsbruket. En bit av den kallas Grepvägen.
Focktäkten = åker i Oppsjö
Forsgården = Hällnäsvägen 8
Fredagsmyran = mosse i S Långsbo
Fyrs hällan = stenhäll i Oppsjö. Lokaliseringen något osäker. Ett torp har stått på platsen. Där bodde en soldat Fyr. I hällan lär finnas ett fotavtryck (L. Hagåsen 1980)
Fåfängan = åker SV Vallsta
Gaddar udden = udde i Stömnesjön
Gallstugbron = bro över Klubboån. Bron är belägen vid Fredriksfors. Namnet är numera ur bruk.
Gammelsågen = nu riven såg Ö Oppsjösjön, innehades av Kråk-Erke, revs i slutet av 1800-talet.
Gotland = försvunnen fäbod N Gryttjen
Grodan; sten i Stömnesjön, den har formen av en sittande groda.
Gronäsvallen= Stuga å Näsbyn, belägen strax väster Hansesjön, tillhör en gård i Näsbyn.
Gräbba = markområde mellan Rossla och Smedsbo
Gängsekällan = källa nedanför Snättberget, gränsen mellan Delsbo och Forsa
Gröna Lund, belägen på Alsjövallen
Harbacka = ”Det var väldigt bratt där och knapersten nedanför backen” En kvinna sa att man vid slåtter skrek: ”Nu tar vi haren”, när man skulle till att slå den allra sista lilla oslagna biten. Min reflektion är att backen var den sista innan man nådde Prättingvallen (L. Hagåsen 1980)
Hattkullarna = Norra och Södra. Berg SO Gryttjen. De båda topparna har rund form som hattkullar.
Havssvalget = vattenhål S Örvallssjön, här rinner en bitvis underjordisk bäck.
Hobackarna = höjder i Ava och Bredåker, dessa innehåller gravhögar
Huckuren = udde i Rångsjön, Åkre
Hållnästäkten = täkt, här har stått en ansenlig Herrebyggnad, ett litet stycke från Gubbåkern
Ibäck = bäck till Dellen vid Gåsbacka
Isbovägen = stig från Isbo och Bjuråker
Ismyran = åkrar mellan Västanäng och Vallsta ”Väldigt med källor där så jorden vart frostlänt”
Ismyrkanalen = dike N Svedja, grävd 1937 genom Ismyran (L. Hagåsen 1980)
Ismyrladan = nu riven lada i N Svedja
Jungfruberget = berget är vackert och jämnt format som bakdelen på en jungfru (L. Hagåsen 1980)
Jungfruvägen = vägbit N Julingvallen, namnet avser vägbiten Julingvallen-Bredbäcken, öster om vägbiten ligger Jungfruberget.
Järvsörå = gränsen mellan Järvsö och Delsbo
Jönsas svederna = skogsmark N Julingsvallen, drängarna fick svedja råg där före laga skiftet.
Jönsassvedjevägen = vägbit N Julingvallen, namnet avser vägbiten mellan Flötstenen och Bredbäcken (L. Hagåsen 1980)
Jönsökällan = källa på gränsen mot Forsa
Jönssvedjorna = skogsskiften till Svedja 1, 4, 7 och 10.
Kaplanstomten = kapellanstomten undantogs vid storskiftet för komministern
Killingholmen = holme i Södra Dellen vid Ede
Knektlandet = här har stått soldat torp, Stark, Leek och Blank (L Hagåsen 1980)
Knippsveden = vinterväg vid Rödkullen, Hallsta och Delsbo
Kornhagen = åker Ö Oppsjö, ”när det var missväxt med korn i byn, så fanns det korn här, för åkern låg skyddad och fick värme från tjärnen, som var full med källor, påstod en meddelare” (L Hagåsen 1980)
Kålsängsbron = bro i Svedja
Käck-Pellestomten = tomten ligger strax norr om nordändan av Lillsjön alldeles på västra sidan av den brukningsväg som går från sjöns norra ända upp till den krök på gamla landsvägen som kallas Käck-Pelleskroken. På platsen bodde Käck-Pelle i ett hus som revs på 1920-talet enligt uppgift (L Hagåsen 1980) Lillvallen
Lindhögarna = gravhögar i Vallsta
Linsänket = förr linsänkningsplats vid sydvästra stranden av Loppessjön
Loppholmen = holme, udde i torrlagd åfåra i Västanäng. Meddelerskan sa att en kvinna, född kring 1890, hade nämnt att när hon som liten flicka gick till platsen för att bada fanns det gott om loppor där (L Hagåsen 1980)
Luskrogen = stuga i Norra Långsbo, ligger vid landsvägen, här har förr varit viloställe för vägfarande (N E Eriksson 1936)
Lägret = plats mellan Hagen och Myra, en samlingsplats för Delsbo kompani
Lövarnsbraket = avverkat område, en karl kallad Löven, omkring 1870-1930, bilade sparrar där. Bilade sparrar var till skillnad från sågade ej tullpliktiga (L Hagåsen 1980)
Lövåsstickaren = väg NV Julingvallen, ny timmertransportväg mellan Lövåsmyran och och Skysslabäcken. Följer gammal vinterväg (L Hagåsen 1980)
Malintuvan = ett grund i Stömnesjön vid Långede, en kvinna vid namn Malin från Michels i Långede drunknade här, därav namnet (N E Eriksson 1936)
Malmmyran = myra i Södra Sannäs, här har man tagit myr malm (E Eriksson 1932)
Malmmyrberget = berg i Södra Sannäs, här har man letat myrmalm (N E Eriksson 1936)
Mellandammen = damm i Stömneån (N E Eriksson 1936)
Militärbacken = ej längre brukad vägbacke i Prättingberg
Mygghålet = liten tjärn V Håknorrbosjön, här har enligt tradition bott rövare (E Eriksson 1932)
Nipparinta = backe i Sjömyra, namnet är känt endast av Per Persson i Ava, som i sin ungdom hört det nämnas av sin fader. Han kunde ej bestämt lokalisera platsen, som är belägen efter vägen mellan Sjömyra och Strandäng (E Eriksson 1932)
Nysågen = nu riven såg Ö Oppsjösjön, lokaliseringen oklar, torde ha legat i närheten av Gammelsågen (L Hagåsen 1980)
Petter Jönsa berget = bergknall i Lillsjön, i berget går en skärning för järnvägen. Namnet efter en rallar bas ( J P Strömberg) från järnvägsbyggets tid (N E Eriksson 1936)
Petterns = åker vid Vålåssjön, enligt uppgift har åkern sitt namn efter en nu försvunnen gård å Petterns å Glombo
Påven = äga i V Tolbo, en man som var sysselsatt med att skära här sade ”Det var en påve till sval att få av” så uppkom namnet
Ringfuran = plats vid Kalvstigen på gränsen till Järvsö, här har stått en fura med en järnring omkring. Den omnämnes redan i mitten på 1700-talet av Knut Leneaus i Delsboa Illustrata (N E Eriksson 1936)
Rångsjön= Rång, vrång, den krökta
Rönningsvallen = fäbodar i Norrväna (N E Eriksson 1936)
Skrottan = platsen för Delsbo skytteförening
Starkudden = udde i västra delen av Hansesjön, en Per Stark, född 1802, från Starkbacken i Oppsjö hade sina får och getter ute på udden. Han ska ha haft en stuga där också (L Hagåsen 1980)
Stegelbackarna = backar i vägen, här har stegling förekommit (N E Eriksson 1936)
Stensas backen = vägbacke i Glombo, vid backen bodde en skogvaktare Sten. Efter en nu riven såg därintill brukas också Glombo sågbacken och Sågbacken (L Hagåsen 1980)
Svanbacken = efter en soldat Svan
Svartstugorna = gårdar i Delsbo
Svedjagatan = väg å Svedja, på den vägen kunde man förr fara vidare i skogen längs östra kanten på Svedjaängena och komma ut på åkrarna i södra delen av Svedjaängena (L Hagåsen 1980)
Söndagsmyran = myr på Blacksås, har enligt uppgift använts som vallningsplats av folk på Svartvallen (L Hagåsen 1980)
Trollhålet = liten grotta vid Långsbo
Trollkyrkan = plats med tradition vid Håknorrbo
Valsbron = bro i Glombo, namnet av att där fanns en vattenvals på den tiden då man tröskade med hjälp av vattenhjul (L Hagåsen 1980)
Vilstenen = sten NÖ Nyvallssjön, man tog igen sig på stenen efter motlutet strax norr om den.


Följande ortnamn i kyrkoböckerna äro numera ej upptagna å karta eller i Svensk ortförteckning:
Charlotteberg
, AI: 3-12 b,
Gallstugorna, AI: 5 a-12 a (användes för hysande av fattighjon)
Heden, AI: 1-11 b (under Ås nr 1, enl. 11 b)
Locket, AI: 5 b-12 b (=Hagen sub sub 2, enl. 9 b och 11 b)
Näset, AI: 1-12 a
Rusarv, AI: 3 och D II: 1
Skarpång, AI: 1-9 a
Sävsholm, AI: 9 a-12 a
Vänmyra, AI: 6 b (gård under Edsäng)

Källa: Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/1 (1673-1705) sid 6
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

gpde-002-ava
Ava

Ava = ligger norra delen av centrala Delsbo. Afwan 1673. I byn finnes flera numera fridlysta gravhögar (E. Eriksson 1932). År 1900 bodde här 71 personer. Det finns 3 platser med detta namn i landet.
Avalund 1:1 Klockars/länsmansgården, Kyrkgränd 3
Ava 2:10; Skyttens
Ava 2; Boden, handelslägenhet
Ava 2; Uggleviken, lägenhet
Ava 2:4 Forsgården, Hällnäsvägen 8
Ava 3; Hovbacken, här finns en gravhög och ett stenkummel
Ava 3; Solberga, lägenhet
Ava 4; Ängtorp, lägenhet
Ava 4; Erk-Pers
Ava 4; Islocket, äga
Ava 4; Örset, äga
Ava 4:2; Skäftbruket, äga
Ava 4:3; Prästhagen, äga, den tillhörde prästgården före laga skifte 1869
Ava 4:6; Blåsens, ”Blåspelles”, Avavägen 19
Ava 4:16; Knapps
Ava 5; Engelbrekts
Ava 5; Hansas
Ava 5; Krusäng, avstyckning
Ava 5; Papeltäkten, äga
Ava 9:2; Smedgården dito Åbo 5:1; (Pårsgården)
Ava 10:1; Nyhem
Ava; Kvarnbacken, backen ligger vid Stömneån, här har stått en vattenkvarn
Ava; Tolvskillingsåkern, åker, en person ville köpa åkern. Då sade ägaren ”Om du lägger tolvskillingar kant i kant över hela åkern, får du den inte ändå” Så uppkom namnet (N E Eriksson 1936).
Edevägen 31 Hälsingefoder
Kvarnvägen 1. Mellankvarn
Ava Solsidangped-039-stenbergs 
P R Stenbergs affär, Avavägen 25

(37P26) Per Ruben Stenberg var född 1896 och började som ung pojke sin affärsbana hos Hagströms diversehandel i kyrkbyn i Bjuråker. Strax efter att handlare (4R13) Jon Olsson Lundberg avlidit 9/9 1922 övertog han dennes rörelse och hus på Kyrkgränd 1 i Ava. Det huset brann sedan och 1927 byggde han en ny fastighet på andra sidan vägen, nuvarande Avavägen 25, och öppnade där P R Stenbergs Diversehandel. Byggmästare och snickare till huset var Per Olsson ”Bôgg-Pelle” i Ovanåker. Han byggde huset i gammalt, stående timmer. Målningsarbetena gjorde målarmästare Olle Hedman, Knutslunda.

I husets källare med ingång från baksidan bedrev Anders Jonsson, Delsbo Bryggeri. Även i bostadens källarvåning, på Avavägen 24, hade han tillverkning enl. husets nuvarande ägare Yngve Stridh. Till medhjälpare hade han Svens-Helmer Eriksson och Elsa Hammarström, berättar Yngve Stridh.
4B31 Anders Jonsson ”Grubb-Ante” var född 1891i Bjuråker. Anders med hustrun Anna hade vistats i Bollnäs sedan 1928, men 1935 gick flytten till Ava i Delsbo, där Anders kom att starta Delsbo Bryggeri, som han drev till 1959. Tidigare hade han startat Bjuråkers Läskedrycksfabrik i Stråsjö i Bjuråker som han 1925 sålde till sin släkting Jonas Dahlström i Västansjö. Men verksamheten lades ner efter några år.
Nu inställer sig frågan. Var det möjligen samma anläggning som han tidigare hade sålt till Grubb-Jonke i Västansjö, som han nu köpte tillbaka när han startade Delsbo Bryggeri? Vem vet – kanske var det så det gick till. Anders Jonsson blev änkeman 1965 och själv avled han tio år senare, 5/11 1975.

gped-038-ava
Flaskan ägs av Morgan Eriksson i Krusänga

 

gpde-003-backen
Backen

Backen = Backan 1673 vid V Stömnesjön. År 1900 bodde här 12 personer. Det finns 141 platser med detta namn i landet.

Karta över Backen 

Backen 1; Väst på gårds, gården ligger i västra delen av byn
Backen 1:2 Backen Mitt Hjärta
Backen 2:4 Backen
Backen 2; Öst på gårds
Backen-huset har flyttats
Tre dagars gårdsauktion

 

Baggälve = Baggälfa 1726, by i norra delen av Delsbo. År 1900 bodde här 60 personer. Det finns bara bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Baggälve 

Baggälve sparkutflykt YouTube
Hälsinge Allehanda Traktor-pulling
Baggälve 1; Källs/Laxas
Baggälve 1; Hackmyren
Baggälve 2; Laxars/Lax
Baggälve 2; Linfläcks, gården är hitflyttad från Linfläcks by.
Baggälve 3; Klätts
Baggälve 3:1, 7:1; Ädels
Baggälve 4:1; Linfläcks/Majes
Baggälve 5; Klätts/Skänk-Nilsas
Baggälve 6; Krusens/Majas, gården är nu borta och jorden ägs av nr 5 (år 1932)
Baggälve 6:2; Fjälls
Baggälve 7; Krus
Baggälve 7; Persbo, lägenhet
Baggälve; Halvmilaån, ström i Lumpån

 

Bjart = by i Nordvästra delen av socknen vid Gunnarsbosjön. År 1900 bodde här 25 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Bjart 

Bjart 1; Öst med bron
Bjart 1:1; Strimar Larsas
Bjart 1:3; Stolpens

 

Bjusnäs = omnämnt 1641. År 1900 bodde här 21 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Bjusnäs 

Bjusnäs 1:2; Bjusnäs, enstaka gård, gården ligger på en backe vid norra stranden av Stömnesjön
Bjusnäs 1; Heddastomten, avstyckning, gården är nu borta
Bjusnäs 1; Halvmilaskiftet, avstyckning

 

Björka = Björkan omtalad 1673, Broman 1726. År 1900 bodde här 15 personer. Det finns 47 platser med detta namn i landet.

Karta över Björka
Björka 1; Björka, enstaka gård
Björka 1; Klinthagen, avstyckning

 

Björkänge = År 1900 bodde här 2 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Björkänge 1; Björkänga, gård

 

Bondbo = by på näset i S Dellen 1700-tal.Det finns 1 plats med detta namn i landet.

Bondbo 1; Lektäkten, äga
Bondbo 2; Erkas
Bondbo 3; Jon Andersas

 

Bondebo = Bondaborch 1398, Bondeboda 1542.  År 1900 bodde här 56 personer. Det finns 3 platser med detta namn i landet.
Karta över Bondebo
Vattentornet i Bondebo
Bondebo 1, 7:1; Norr i gården
Bondebo 2; Persberg, lägenhet
Bondebo 2:2; Flur Olles/Flurs
Bondebo 3:1; Sör i gården/Holmbergs/Svangs Swangans bloggis
Bondebo 4; Per Ols
Bondebo 4:2 m fl; Nupans
Bondebo 5; Ruths
Bondebo 5; Fläsmyra, gården utflyttades hit vid laga skiftet och fick namnet av ägaren. Bondebo 5:1 m fl; Rudolphis
Bondebo; Halvmila, terräng
Bondebo; Hälleråsbäcken, bäck
Bondebo; Vändevå
Eriks

 

gpde-004-bredaker-ol-skims
Bredåker Ol Skims. Tegelslagning på 1890-talet

Bredåker = bredvidåkern. Byn ligger bredvid Hagen på näset vid södra Dellen. År 1900 bodde här 41 personer. Det finns 10 platser med detta namn i landet.


Nils-Orsas, Bredåker 403, i april 2021

Bredåker 1; Olskims/Ol Sims Olskims Handels AB
Bredåker 1; Ol Skims Olle, hemmansdelning
Bredåker 1; Lindåker, avstyckning
Bredåker 1:7; Lindgrens
Bredåker 1:8; Nils-Orsas
Bredåker 2; Lars/Lass Lars
Bredåker 3; Olskims/Jon Pers, Gården ägts av nummer 1 som även har detta namn.
Bredåker 3; Hans Ers
Bredåker 4; Mickel Nils
Bredåker 4:3; Klockargården Söderbloms eller Ceders 
Bredåker 4; Fredriksberg, lägenhet
Bredåker 4; Gråängarna, äga
Bredåker 4; Guldängarna, äga
Bredåker 4; Guldmyran, äga
Bredåker 4; Klockmyran, äga
Bredåker 4; Nybruket, äga, den är belägen vid Brånvallens fäbodar (E Eriksson 1932)
Bredåker 5:1; Westlunds


Klockargården Bredåker 31. Damen t v är troligen Johanna Maria Amalia Öhman Söderblom, och  fosterdotter Ebba Johanna Söderblom, pojken Gunnar Andreas Öhman f. 1896, damen bakom honom är okänd. Vykort ur egen samling poststämplat 1907.

—57 M 5— Delsbo släktbok
4 Pehr Larsson-Söderblom, * 12/12 1803, s. t. bonden L. Jonsson i Sörbo 1, Årsunda sn, Gävleb. G. 1826. Organist o. klockare, skrev Delsbo brudmarsck 1840. Bos. i Bredåker, Delsbo. † 12/6 1854
(X35) Catharina Margareta Ström, * 22/7 1800. Infl. fr. Ovansjö.
† 16/4 1888
Anna Maria * 29/9 1828, † 7/11 1888
Pehr Fredrik * 27/2 1830                                    6
Lars Gustaf * 31/12 1832. Utfl. 1861
Christina Fredrika * 6/12 1837                            6L4

—6—

5 Pehr Fredrik Söderblom, * 27/2 1830, s. t. klock. P. Söderblom i Bredåker, Delsbo. G. 26/2 1884. Organist o. klockare i Delsbo. Bos. i Bredåker. † 3/7 1900.
(X5) Johanna Maria Amalia Öhman, * 29/5 1848 i Bollnäs, Gävleb. Utfl. t. Bollnäs 1912.
(X43) Ebba Johanna »Dahlin» * 28/1 1888. (Fosterd.) Lärarinna. Utfl.till Bollnäs 1911

Gården togs över av  Carl Erik Eriksson och därefter av nuvande ägare Kjell Erikssons föräldrar

—29 P 33—

21 Carl Erik Eriksson, * 17/8 1889, s. t. bonden E. Pehrsson i Svedja 12. G. 24/6 1929. Bonde i Bredåker 44, Delsbo.† 1/5 1959
21K10 Ingrid Olsson, * 21/2 1887, d. t. bonden O. Ersson i Glombo 4. Delsbo.† 26/5 1954

—37 P 33—

28 Erik Eriksson, * 18/5 1915, s. t. jordbr.-arb. P. O. Ersson i Svedja 12, Delsbo. G. 16/6 1940. Åkeriäg. Bos. i Bredåker 43, Delsbo.† 26/101970
41K3 Karin Ingeborg Månsson, * 29/7 1918, d. t. bonden O. Månsson i Ede 201, Delsbo.†  25/5 1969.
Erik Åke * 5/4 1941
Kjell Olof * 1/6 1946 Nuvarande ägare till gården

 

 

Brändbo = by N V Stömnesjön. År 1900 bodde här 44 personer. Det finns 1 plats med detta namn i landet.
Karta över Brändbo 

Brändbo 1:1 m fl; Falksas/Falks
Brändbo 2:2, 2:3; Lövens
Brändbo 2; Lövens, Hemmansdelning
Brändbo 2; Dalfors
Brändbo 3; Livs
Brändbo 3:1; Brandänget/Branänget/Brandängs

 

Byn = en av Delsbos äldsta boplatser. År 1900 bodde här 11 personer. Det finns 41 platser med detta namn i landet.
Karta över Byn
Byn 3:1; Sör i gården/Sörgården
Byn 1:2; Byn, På Byn
Byn 2; Norr i gården

 

Bänbro
Bänbro 207, Herman Jonsson AB
Bänbro 207 Karta över Bänbro

 

Charlotteberg = Förr ett hemman nu en by öster om kyrkan. Byn har fått sitt namn efter en häradsdomares fru Charlotte på 1700-talet. År 1900 bodde här 28 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.Häradshövding I P Norin

Karta över Charlotteberg
Charlotteberg 1; Herrgården, tidigare kaptensboställe.
Charlotteberg 1; Sjögården, lägenhet
Charlotteberg 2; Haftors, gården är nu borta.
Charlotteberg 3; Itjärs
Charlotteberg 3; Flurs/Flurns

 


gpde-005-duvnas

Duvnäs, Sör i täkta/Olles

gpde-036-duvnas

Duvnäs (Olle Jonsson)

Duvnäs= By norr om Kyrkan. Erik i Duffuenes 1542. År 1900 bodde här 45 personer. Det finns 7 platser med detta namn i landet.


Hudiksvallsposten den 3 mars 1895

Karta över Duvnäs
Duvnäs 1; Väst i gården, gården ligger längst väster i byn
Duvnäs 2; Hastbruket, avstyckning
Duvnäs 2; Gårdsarkiv efter nämndeman Eric…
Duvnäs 2:7; Lagers  Stapelbyggare Jon Erssons födelseplats
Duvnäs 3; Duvnäs
Duvnäs 3:2; Sör i täkta/Sörtäkt
Duvnäs 4; Daniels
Duvnäs 5; Rudolphis
Duvnäs 5; Svens
Duvnäs 5; Johannesberg, avstyckning, här fanns sanatorium och apotek som fått sitt namn efter häradsdomaren Johan Olsson i Svala.
Duvnäs 5; Johannesberg, hemmansdelning
Duvnäs 6; Jon Anders
Duvnäs 6:7; Svanbacken, avstyckning
Duvnäs; Hagelandsbruket, odling
Duvnäs 209, Bengt Persson

gped-042-j-berg
Detta är Johannesberg 404. Familjen är (37C7) Anna och Paul Löfström-Malm.
I bakre raden står Per Axel, Jonas Gunnar, Erik Einar och Karl Emil
Fram, Anna, Lars Elof, Nils Johan och Paul med Folke Gustav i knä.

 

 

Eckelsbo = By utefter kalvstigen mot Järvsö. År 1900 bodde här 78 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Eckelsbo
Läs om: Flydde genom fönster i brinnande hus
Eckelsbo 1; Ol Perssons
Eckelsbo 2; Prins
Eckelsbo 2; Midsommarsfallet, äga
Eckelsbo 2; Mårtensbruket, odling
Eckelsbo 3; Viggs, soldat torp
Eckelsbo 3; Bobacken, lägenhet
Eckelsbo 3; Gunstbo, lägenhet
Eckelsbo 3; Burbruket, odling
Eckelsbo 3; Svedsbruket, odling
Eckelsbo 4; Bolagsgården
Eckelsbo 4; Djupmyran, avstyckning, äga (E. Eriksson 1932)
Eckelsbo 4; Fältas, avstyckning, lägenhet
Eckelsbo 4; Lars Ols, äga
Eckelsbo 4; Midsommarsfallet, hemmansdelning
Eckelsbo 4; Påtet, äga
Eckelsbo 5; Boms
Eckelsbo 5; Palmtorpet, torp
Eckelsbo 7:1; Ers Mickels Allemansbruken/Kalmansbruken = ägor i Eckelsbo, här har förr funnits gårdar så många att man härifrån körde till julottan med 18 hästar. Gårdarna sägs ha blivit avfolkade och försvunnit genom digerdöden. Bruk = odling. (N. E. Eriksson 1936).
Eckelsbo 117, Kolarbergets kennel hemsida
Erik Jons, namn efter ett försvunnet gårdsnamn

gped-037-lill-ecklingen

Bilden ägs av Stig Norell

 

 

gpde-006-flygfoto-delsbo

Ede = By söder om kyrkan som idag är Delsbo samhälle. Ed eller Ede betyder ett näs mellan två farbara vatten, där man var tvingad att bära eller dra båten. Tidigare namn på Ede by var Hård-års byn; Leneaus 1764. År 1900 bodde här 375 personer.
Det finns 17 platser med detta namn i landet. Karta över Ede

Ede skola Ede skola- Återbruksförening – Säcken Om oss Säcken Delsbo Simmhall
Finngatan 20. Delsbo Bibliotek
Stömneån Ede såg
Köpmangatan Delsbo Radioklubb.
Köpmangatan 2. P. O. Radio TV.
Köpmangatan 28. Dellendata allt inom datorer, egen hemsida. Foto Fotobutiken
Köpmangatan 28. Delsbo Glas Bilglas, inglasning m m.
Köpmangatan Svea Bio i Delsbo
Björkgatan 3. Delsbo Hälsocentral
Björkgatan 3. Folktandvården Delsbo
Björkgatan Återvinningscentral öppettider
Ede 1; Ängans/Ängarns
Ede 1; Snickarbacken, avstyckning
Ede 1; Ängsbacken, avstyckning
Ede 1; Bäcktomten, lägenhet
Ede 1; Ehnegård
Ede 1; Björkede, avstyckning
Ede 1; Dammbacken, avstyckning (N. E. Eriksson 1936)
Ede 1; Lassetäkten, avstyckning
Ede 1:10; Turistgården, ursprungligen uppförd på 1890-talet
Ede 1:13 Enegården/Snickarbacken
Ede 1:19 Hagens
Ede 2; Larsas
Ede 2; Kronoberg
Ede 2; Tidemans
Ede 2; Björkede, lägenhet
Ede 2; Karlstad, lägenhet, ägaren heter Carl Rudolphi 1936.
Ede 2; Kronoberg, lägenhet
Ede 3; Gästgivarens
Ede 3:7; Delsbo Tingshus, byggt omkring 1840, om och påbyggt genom hitflyttning från Näsbyn 1896 då även arrestlokalerna tillkom. Graffitikonstnär ställer ut i Delsbo P4 Gävleborg. Delsbostintans liv blir teater, se här
Ede 4; Klocktorp, lägenhet
Ede 4; Sunners
Ede 4; Bäckdal
Ede 4; Kåstomten, ägare Märta Kårström 1936.
Ede 4; Backa, lägenhet
Ede 4; Edelund, lägenhet
Ede 4; Edsbro, lägenhet
Ede 4; Fridhem, lägenhet
Ede 4:19 Fastighet uppförd 1919
Ede 4:75,Mangårdsbyggnad Köpmang. 3A och 3B. Flyttad från Duvnäs
Ede 4:79, bondgård, gästgiveri och Missionshus
Ede 5; Östbergs
Ede 5; Lugnet, lägenhet
Ede 5; Edebo, lägenhet
Ede 5; Gullbo, lägenhet
Ede 5:26; Lillolles/Skyttens
Ede 6:4,6:7; Ol Bröms
Ede 6; Annero, lägenhet
Ede 7; Mårtens
Ede 7:9; Gustavsberg
Ede 7; Ropet, lägenhet
Ede 7; Skuggan, lägenhet
Ede 7; Gustavsberg, lägenhet
Ede 7; Lillskuggan; lägenhet
Ede 7:10; Björkede
Ede 7:19, 7:22 Ol-Månsas Informativ hemsida Delsbo online.se
Ede 8; Knaggens
Ede 8; Ol Brems
Ede 9:2, 9:5 Engelbrekts
Ede 10:25, Mårtens/Mickels
Ede 11:1; Norst/Nors. Byggnad uppförd 1895, med attika som kröns med en lanternin.
Ede 11; Skrottan, äga
Ede 12; Kils
Ede 12; Sunnerst, gården ligger längst i söder
Ede 12:4 Grelson
Ede 13; Karls
Ede 14; Tallpickusas/Talls
Ede 14; Edefors, lägenhet
Ede 14; Östbo, lägenhet
Ede 14; Hamburg, lägenhet
Ede 14:30; Hällnäs, lägenhet
Ede 14; Stömnelyckan, äga
Ede 15; Duvas
Ede 15; Blanckens
Ede 15; Strömdal, lägenhet
Ede 15; Edeström, lägenhet
Ede 15; Backebo, lägenhet
Ede 15; Sockmyren, avstyckning
Ede 18:1 Edeborg, Byggt 1876, tillbyggt 1889. Taket krönts av en liten attika med en åttasidig veranda i två våningar.
Ede 25:1; Karlsas/Edelund
Ede 32:14 Längs Stationsgatan finns Delsbos enda hus i sen funkisstil.
Google Maps Delsbo Centrum
Affärer i och omkring Centrum
Edevägen 3. Hälsinglands Sparbank Delsbo
Edevägen 6. OK Q8
Edevägen 6.
 Delsbo Taxi
Edevägen 5. ICA Supermarket
Edevägen 9. Hemköp
Torggatan 1.Handelsbanken Delsbo
Idrottsplats med Dellbohallen Delsbo IF
Stationsgatan Åkes motor
Stationsgatan Tingshuset Dellenkultur.nu
Stationsgatan. Dellenbanan.se
Dellenbanan på nytt spår Tävling med Delsbo Electric Flerfaldigt världsrekord 25 maj 2014
Dellenbanan Cykla Dressin YouTube. En dag på Dellenbanan
Stationsgatan 29, Delsbo Timmerhus AB Delsbo Timmerhus AB
Thermosmuseum, Thermosar under 100 år Thermosmuseum
Föreningen Staffansgården  Furugatan1
Köpmannagatan 23, Jaktia Delsbo Jakt och Vapen
Köpmannagatan 7 Rudolphis Järn AB
Köpmannagatan 1. Kraterkraft Nytt & Gammalt
Storgatan 9. Tidigare Statoil, nu CIRCLE K Ingo i Delsbo. 
Storgatan 12. Tandläkarna Dellborg & Nordin
Tingsvägen 1b. Redovisningstjänst i Delsbo AB
Stationsgatan 44, Olivensjö Bil AB
Kalvstigen 4c, Delsbo Chark

gped-040-ica-torget
Del av Delsbo centrum

 

 

gpde-007-forsbergs-affar
Vykort över Forsbergs affär. Till höger syns en del av Finn-Olles

Edsäng = By NV Backsjön. År 1900 bodde här 113 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Edsäng
Edsäng 216, Lars Alkerud Maskin
Edsäng 1; Kvistbo, lägenhet
Edsäng 1:6; Utigården, gården ligger längst nere vid Lumpån
Edsäng 1; Grövjan, äga, den ligger i en sänka nära Lumpån
Edsäng 2:7; Ol Lars/Olles
Edsäng 2:8 m fl; Nylands/Mjukarns
Edsäng 2; Törsänget, äng
Edsäng 3; Ers Lars/Erik Lars
Edsäng 4:5; Jons
Edsäng 5:1; Norr på backen/Norr på backs, gården ligger på en backe norr i byn.
Edsäng 6:2 m fl; Sylgården/Silgården
Edsäng 7:1 Kristians/Svensksas/ Vik-Hansas, ligger i Norrväna
Edsäng 7:1 Dôvens. Ligger i Norrväna. Ett mycket gammalt boningshus som hyrdes av Kniven sedan hans hemman i Björka blivit utmätt.
Edsäng 7; Sävgärdet, avstyckning
Edsäng 8; Klars
Edsäng 8; Haglunds, efter soldat Haglund.
Edsäng 8; Nordells, hemmansdelning
Edsäng 8; Jon Olles backen, backe
Edsäng 8:1; Brobergs
Storgård
Ståls
Finn-Ollas
Nilles

gpde-008-edsang
Edsäng, bondgård som nu finns på vid Delsbogården på Skansen i Stockholm

 

gpde-009-fjardsatter
Fjärdsätter, gården Lassas

Fjärdsätter = j fiærde sættre 1482. By norr om Kyrkan. År 1900 bodde här 72 personer.
Det finns bara en plats i landet med detta namn.


Dynamitattentat i Fjärdsätter

HUDIKSVALLSPOSTEN 25/10 1910

Natten till torsdagen föröfvades i Fjärdsäter i Delsbo ett gement dåd. Torparen Jonas Olsson från Norrbobyn, som med sitt tröskverk brukar fara omkring på tröskning i bygden, var på onsdagen för dylikt arbete hos hemmansägaren Per Andersson i Fjärdsäter. På natten hade dynamit lagts under den ute på gården stående motorn och antändts medelst stubintråd. Motorn söndersprängdes i småbitar och genom lufttrycket krossades ett 60-tal fönsterrutor i boningshusen. En fotogenbehållare, som stod på motorn och innehöll omkring 25 liter fotogen, exploderade några minuter därefter och af den utrinnande fotogenen blef hela gården kringhvärfd af eld, hvilken man dock lyckades släcka innan den åstadkom någon skada å byggnaderna. Smällen af dynamitexplosionen var så stark att den hördes på en half mils afstånd.

Spaningarna efter attentatsmannen pågå.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Karta över Fjärdsätter
Fjärdsätter 1; Lyckas/Lyckans = liten inhägnad täppa
Fjärdsätter 1:3; Lyckas
Fjärdsätter 1; Fänsan, äga
Fjärdsätter 1; Morängarna, äga
Fjärdsätter 2:5; Nygårdens/Mias
Fjärdsätter 2:6 m fl; Lassas/Lasses, hemmansdelning
Fjärdsätter 2 ss 6; Rasks
Klint-Olle Naturkraften från Fjärdsätter
Fjärdsätter 3 o 5; Klints Hälsingegård förstörd i häftig brand Stödgala Dörgvas
Fjärdsätter 3:2 (nu 7:1); Ol-Björs (Olbers)/Olov Björns/Klimsas/Klints
Fjärdsätter 4:5; Per Hans
Fjärdsätter 4; Skomakartomten, äga
Fjärdsätter 5; Smeds, gården brunnen
Fjärdsätter 5:1; Sälgens
Fjärdsätter 5:7; Persas
Fjärdsätter 6:20; Pålskens
Fjärdsätter 6; Sågmoren, avstyckning

gpde-037-klint-olles

Den nu nedbrunna Klint Olles gård. Foto: Bonny Sjöblom Näsviken

 

gpde-010-flottbo

gped-041-flottbo

Denna tavla över husen i Flottbo gjordes av en okänd ”gåramålare” omkring 1912.

Flottbo Forbondevägen över Djupdal
Flottbo, fäbod, boland som tillhört Delsbo prästgård. Det finns ytterligare en plats i landet med detta namn. Svea-torpet. Både Flottbo och det nedanför liggande Svea – Torpet ägdes av Sven Olov o Ann-Marie Olofsson till 1962.

Karta över Flottbo 

Flottbo – en av kyrkans fastigheter
Svenska Kyrkan i Delsbo ägde fastigheten Lillsjö1:6. Flottbo. Beläget norr om riksväg 84, väster om Djupdal på gränsen mot Forsa. Flottbo har en lång och innehållsrik historia.
I mitten av 1600-talet ägdes Flottbo av Jon Jönsson i Hamre, Forsa, med flera. År 1661 var ekonomin så dålig att Flottbo pantsattes. Kyrkoherde KH Björkman i Delsbo löste pantbrevet och fick del i Flottbo. År 1668 köper Delsbo Socken Flottbo med tillhörande hus och lägenheter för 250 riksdaler och 16 öre, men först 1670 fastställdes detta. KH Björkman kom till Delsbo 1655, han hade tidigare varit sjömanspräst och även deltagit med skeppskanonerna vid strid.
I ”beskrivning öfver Delsbo Sochn 1736” står det, att den bästa skog till vedbrand, gödselfång och timmerhugge, fanns i Flottbo. Nere vid Dellen fanns även svart och rik järnsand.
1740 i februari brann Delsbo kyrka och prästgård ner och i maj lät kyrkoherde Lenaeus hugga grantimmer i Flottbo för att bygga bland annat ett ”sters”. Ett hus där man kokade sörpa till korna.
I mitten av 1800-talet fanns kring Lillsjön, söder om väg 84, ett stort antal gårdar och en vägkrog, samt en kvarn i Flottboån. Resterna efter kvarn och flera gårdar syns fortfarande.

1869 sålde kyrkan Flottbo till Olof Nilsson och hans hustru Brita Jonsdotter. 1883 fick Lars Nilsson och hans hustru Cecilia Persdotter rätt till 50 års nyttjande av jorden.
Så började man bygga järnvägen 1886 och nästa år byggdes då det befintliga boningshuset, bland annat för att järnvägsfolket skulle ha någonstans att bo.
Den 30 aug. 1888 invigdes linjen Hudiksvall – Ljusdal. Då ägde Jonas och Erik From Flottbo.
I början av 1900-talet fanns det fastigheter med jordbruk både öster och väster Flottbo och man kunde från de flesta håll se Dellens vatten. Flottbo ägdes då av (8M22) Adolf Fredrik Larsson (1869-1946) hemkommen från USA. Senare bagare Martin Strömberg (1906-1990), Johan Johansson och

(59M2) Nils Martin Norin, * 2/9 1902, s. t. bonden J. Norin i N. Sannäs 7, Delsbo. G. 8/6 1930. (Vist. i Forsa 1930—1941.) Bonde i S. Sannäs 13.
(X39) Astrid Kristina Viman, * 24/8 1907 i Rogsta, Gävleb.
 Alf Folke Norin * 19/6 1928
Anne-Marie * 26/10 1930
Nils Göte * 26/8 1939

1924 spårade ett godståg ur. Lasten bestod bland annat av silltunnor, vilka förstördes, till glädje för folk som då fick gratis sill.
Under senare år har det varit flera ägare till småbruket Flottbo, bland annat Alf Norin.

1959 drogs nuvarande väg 84, och den gamla fjärdingsstolpen med L.A. Prytz och årtalet 1854 flyttades fram mitt emot nedfarten till Flottbo.

1964 planterades skog på kvarvarande åkrar och 1967 revs ladugården.

1972-74 köpte Svenska Kyrkan tillbaka Flottbo, eftersom man fortfarande ägde skogen runt omkring.

1990 restaurerades bostadshuset.
Sommartid har Flottbo använts för en del av församlingens arbete., såsom barn-och ungdomsverksamheten, församlingskåren, med flera.
Verksamheten på Flottbo har med tiden minskat, för att det senaste året helt upphört.
Hur Flottbo ska nyttjas framöver har kyrkans ledning i Delsbo funderat en hel del över, och kyrkorådet får väl komma till kyrkofullmäktige med ett förslag som avser framtiden för Flottbo.

Av Kjell Grönberg
Avskrift och några ålderstillägg av: Åke Nätterö

 

gpde-011-fredriksfors
Fredriksfors

Fredriksfors = grundaren av Fredriksfors f.d pappersbruk hette Fredrik Hoverberg. År 1900 bodde här 71 personer. Det finns 4 platser med detta namn i landet.
Fredriksfors, Framgångsvägen finns i Fredriksfors
Jörgen Brink hyllas av P4 Gävleborg
Fredriksfors 1; Kvarntorp, lägenhet
Fredriksfors 1; Lindgrens, hemmansdelning
Fredriksfors 1; Oskarsberg, lägenhet
Fredriksfors 1; Erikslund, lägenhet
Fredriksfors 1; Hurtigs, lägenhet
Fredriksfors 1; Fredriksfors
Fredriksfors 2:2; Hovers
Fredriksfors 5:6; Kvickas
Fredriksfors; Galgstugan, nu försvunnen (E. Eriksson 1932)
Fredriksfors; Gallstugorna, nu försvunna
Fredriksfors Delsbo Candle Delsbo går mot ljusare tider P4 Gävleborg Svanen på landet
Fredriksfors. Jobsmyr Konst & Antihandel
Fredriksfors Delsbo slakteri


Nya Helsingen den 22 september 1877

 

 

gpde-012-fredshammar
Fredshammar

Fredshammar = År 1900 bodde här 4 personer. Det finns 2 platser med detta namn i landet. Fredshammar; Komministergård Om Stintan av Bengt Beckman

 

gpde-013-glombo
Glombo Ångsåg


LJUSDALS TIDNING DEN 18/5 1898

En skakande olyckshändelse timade sistlidne lördag i nyanlagda ångsågen vid Glombo i Delsbo. Kettingen i timmeruppfordringsverket hade glidit ur spåret i löptrissorna och skulle af en 14-årig gosse,* Jon Erik, son till hemmansägaren Per Moberg, bringas till rätta igen. Trots erhållna varningar sökte gossen utföra denna åtgärd medan uppfordringsverket var igång. När han anlade kettingen å uppfordringsväxeln, fattades han själf af växelhjulet och fick sitt vänstra lår så afslitet, att det endast med några muskelknippen och huden fasthängde vid bålen.

Man telefonerade ögonblickligen till ortens läkare om hjälp och till gästgifvaregården om skjuts för doktorn. Ehuru det är ½ mil från gästgivfaregården till doktorns bostad och nära 11/4 mil från denna till olycksplatsen, var läkaren på ort och ställe 1 timme och 10 minuter efter det telefonbudet afskickats. Det åtgick närmare 2 timmar för läkarens arbete med benets aftagande, anläggande af nödiga förband och anordning af sjukbår, hvarpå den stympade skulle kunna fortskaffas till lasarettet.

Den sårade, som ej kunde söfas under läkarens arbete, men hela tiden bibehöll full sans, lät icke den minsta kvidan undfalla sig, utan sökte trösta sin förkrossade fader. Detsamma gjorde han också med en äldre broder under transporten ned till Delsbo järnvägsstation, från hvilken man tänkt skicka in honom till Hudiksvall med kvällståget. Just vid framkomsten till stationen afled den sårade.

Då den sålunda omkomne varit en särdeles välartad skolgosse, som visat mycken flit och duglighet i honom förelagda andra arbeten, har helt naturligt hans olycksöde framkallat lifligt deltagande, hälst som hans obemedlade far för helt kort tid sedan genom eldsvåda led en kännbar förlust å hus å kreatur, meddelas till Hudiksvallsposten
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


—32J12— Uppgifter ur Delsbo släktbok

9 Pehr Pehrsson-Moberg, * 11/3 1854, s. t. sold. P. Printz i Glombo. G. 20/4 1877. Sold. nr 9 vid Häls. reg. Bonde i Hallsta ss 1, sen. i Glombo 1, Delsbo. Emigr. t. USA 1906.
12L15 Brita Olsdotter, * 20/1 1850, d. t. sold. O. Linde i Hammarsvall, Delsbo. Emigr. t. USA 1906.
Pehr * 1/1 1878, † 16/6 1886
Olof * 22/5 1880. Emigr. t. USA 1905
* Jon Erik * 26/3 1884, † 14/5 1898
Nils Olof * 7/6 (2/6) 1885                                  16
Kristina * 14/2 1888. Emigr. t. USA 1906
Pehr Gustaf * 12/7 1889. Emigr. t. USA 1906
Karl Johan * 8/3 1891, † 3/10 1891 (scharlakansfeber)


HP den 29 april 1899


Glombo = Glåmboo år 1673, ligger 1 mil söder om kyrkan. År 1900 bodde här 67 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Glombo
Glombo 1; Ol Anders
Glombo 1; Svalbo, lägenhet
Glombo 1:7; Hårdsas
Glombo 2; Petterns, lär ha stått där nu Hans-Hansas är belägen. Innehavaren av Hans-Hansas, satte Petterns försvinnande i samband med att byn brann på 1880-talet (L.Hagåsen 1980)
Glombo 2; Erk Pers
Glombo 2:9; Bryngelsbo/På boden = lägenhet, där har förr varit affär
Glombo 2; Göksänget, äga
Glombo 3:1; Svens/Svensas
Glombo 3; Rusarv, äga
Glombo 3; Vålsbruken, äga
Glombo 4:1; Karls/Nilles/Nils, gården byggdes på 1850-talet.
Glombo 4; Kallbäcksbacken, backe
Glombo 4; Nygårdsgommarsbruket, äga
Glombo; Vålås-Hansas, jordbrukslägenhet
Glombo; Svensas Glombo; Hans- Hansas
Glombo; Spårbacken, två lägenheter. Enligt uppgift backe mellan Valsbron och lägenheterna (L. Hagåsen 1980)
Glombo; Sågbacken, backe, vid denna backe ligger det ett sågverk
Inget hinder för vindkraft väster om Glombo
Busstider  – Bobygda skola

 

Glugg = by vid östra gränsen av Delsbo socken. År 1900 bodde här 5 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Glugggården, Hansebodarna 115
Glugg 1; Ängs
Glugg 2; Näs/Näsas, gården har namn efter en soldat Näs.
Glugg 3:1; Gluggården

 

gpde-014-fredriksfors-gasbacka
Fredriksfors med Gåsbacka södra ovan t. v.

Gåsbacka = by vid Södra Dellen. År 1900 bodde här 72 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.
Gåsbacka Jörgen Brink
Gåsbacka 1:2; Svantes Svantes stugor Hemtrevligt och prisvärt boende
Gåsbacka 1; Busmyran, äga
Gåsbacka 2; Byn
Gåsbacka 2; Snyggs, lägenhet
Gåsbacka 3; Karls/Karlses
Gåsbacka 3; Brunmyran
Gåsbacka 4:1; Mälens, säges vara äldsta gården i byn. Hade före skiftet nr 1.
Gåsbacka 4; Stridsbo, lägenhet
Gåsbacka 4; Ubergs, äga
Gåsbacka 5; Erik Ols
Gåsbacka 5; Arvet, lägenhet
Gåsbacka 5; Norrlunda, lägenhet
Gåsbacka 5; Sjösvalen, äga
Gåsbacka Samfällighetsförening

 

Hagen = betyder dels gärdesgård, dels inhägnad betesmark. By öster om kyrkan. År 1900 bodde här 77 personer. Det finns 174 platser med detta namn i landet.
Hälsinge regemente Wikipedia

Karta över Hagen
Hagen 1; Jöns
Hagen 1; Nybons
Hagen 1; Långbacka, avstyckning
Hagen 1; Norr i täkten, äga
Hagen 1 o 4; Nyänget, äga
Hagen 2; Jensas
Hagen 2; Söders
Hagen 2; Pålssons, hemmansdelning
Hagen 2; Rosenlund, lägenhet
Hagen 2; Valterstomt, lägenhet
Hagen 2; Gustavenstomten, lägenhet
Hagen 2; Nybygget, lägenhet
Hagen 3; Östbergs
Hagen 3:5 m fl; Bryntes
Hagen 4:4; Ol Ers
Hagen 4:8; Svedströms
Hagen 5; Per Ömans, gården har sitt namn efter ägaren.
Hagen 5; Modigs, backstuga, som nu är borta.
Hagen 5; Franks, lägenhet
Hagen 5:9; Lägerslöten
Hagen 6:1 m fl; Olskims Olskims hemsida
Hagen; Ljus

 

Hallsta = by vid södra Prättingberg. År 1900 bodde här 49 personer. Det finns 17 platser med detta namn i landet.

Karta över Hallsta 

Hallsta Jord Skog Mongage
Hallsta 2; Jocks/ Ocks
Hallsta 2; Ros
Hallsta 2; Gagne, vinterväg
Hallsta 3:1; Blomdals/Gavells
Hallsta; Dellsas = jordbrukslägenhet, byggd för 90-100 år sen ( L. Hagåsen 1980)
Hallsta; Ols, ingen närmare lokalisering av gården
Hallsta; Prinsas, nu riven jordbrukslägenhet, riven för 50-60 år sen (L. Hagåsen 1980) Hallsta; Barklandet, lägenheter och jordbrukslägenheter å Hallsta och Prättingberg
Hallsta; Griparladan, belägen på Griparmyrorna
Hallsta; Lill-Kerstis
Hallsta; Lindes, torp
Hallsta 65, Trollfarmen Naturistförening

 

gpde-015-bondgard
Hammaren

Hammaren = by strax söder om kyrkan. År 1900 bodde här 11 personer. Det finns 16 platser med detta namn i landet.

Karta över Hammaren .
Hammare = Höjd
Hammaren 1; Ol Hans, gården försvann vid skiftet 1870.
Hammaren 1:2 m fl; Hammaren, ett skattehemman
Hammaren 1 o 2; Östra Hammaren, gårdar, indelningen i östra och västra Hammaren är från tiden före 1870 (N. E. Eriksson 1936)
Hammaren 2; Ars, gården försvann vid skiftet 1870
Hammaren 3; Kyrkvärdens, gården försvann vid skiftet 1870.
Hammaren 3; Västra Hammaren, gårdar, indelningen i östra och västra Hammaren är från tiden före 1870, tvenne Ättebackar på Västra Hammaren (N. E. Eriksson 1936).

 

gpde-016-hammarsvalls-camping

Hammarsvall = vid södra Stömnesjön. Har förut varit fäbod till Hammaren. Namnet är 1726 av Ham, Cham och Wall; Hameri s. Chami Wallis såsom Hamerdal socken. Broman, Glysisvallur 1:3 s. 220. År 1900 bodde här 121 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Hammarsvall 

Hammarsvall Delsbo Camping
Hammarsvall 1; Knopet/Mårtens
Hammarsvall 1, 2 o 3; Rosslet, äga
Hammarsvall 2:2; Brams/Karlssons/Bröms/Sävsholmsolles
Hammarsvall 3; Skarpens/Ingelssons
Hammarsvall 3; Edsvik, ligger vid Edviksviken
Hammarsvall 3; Hans Ols Ingrids/Flurens, hemmansdelning
Hammarsvall 3; Skarpängs
Hammarsvall 3; Knoke, äga
Hammarsvall 3; Madenstäkten, äga
Hammarsvall 3; Ljusdalstäkten, äga
Hammarsvall 3; Muntersmyren, mosse
Hammarsvall 4:2; Ol Nils
Hammarsvall 4; Preusmor, före detta gård, här bodde en soldat Preus.
Hammarsvall 4; Lindes, soldattorp
Hammarsvall 4; Bändbro = hemmansdelning
Hammarsvall 4; Eboänget/Stillmarksänget efter prästen Stillmark.
Hammarsvall 4; Ersvik, äga. Ligger vid en liten vik av Stömnesjön.
Hammarsvall 5; Maddens, f.d. gård.
Hammarsvall 5; Erkas
Hammarsvall 5; Necks Nils, backstuga
Hammarsvall 5; Prins, backstuga
Hammarsvall 5; Rings, backstuga
Hammarsvall 5; Eriks, backstuga
Hammarsvall 5; Vallstubacken, avstyckning
Hammarsvall 5; Vallstubacken, lägenhet
Hammarsvall 5; Gods, backstuga
Hammarsvall 5; Jonhammar, lägenhet
Hammarsvall 5:1; God Nilsa
Hammarsvall 5:1; Groa, änge
Hammarsvall 5:1; Tvillingarna, äga
Hammarsvall 6; Påls
Hammarsvall 6; Slink in, gården är nu borta. Den låg vid landsvägen.
Hammarsvall 6; Gnonasveden, äga
Hammarsvall 7; Ljusdals/Nordlövs/Solgans, äldre namnets ägare var från Ljusdal
Hammarsvall 7; Gammel Ingrids, en backstuga, nu försvunnen.
Hammarsvall 7:1; Skräddars, hemmansdelning
Hammarsvall 8; Hans Ols
Hammarsvall 8; Hagens/Grans
Hammarsvall 8; Fälts, backstugan borta
Hammarsvall 8; Prinstomten, avstyckning
Hammarsvall 8; Bännbrotäkten = avstyckning (N. E. Eriksson 1936)
Hammarsvall 8; Skålänget, äng
Hammarsvall 9:1; Ollas/Olles/Lars Halvars
Hammarsvall 10; Hansas, hemmansdelning
Hammarsvall 10:1; Prinsens
Hammarsvall 10; Mosters Annas/Törnkvists, backstuga
Hammarsvall 10; Eriks Marit, backstuga Hammarsvall 11:1; Säljans
Hammarsvall 26. Delsbo måleri
Hammarsvall. Mikael Stenelos antavlor
Hammarsvall. Owes Åkeri

Heden
Soldatboställe och övningsplats för Delsbo kompani beläget på Tomta by mark
Under tidigt 1800-tal bor här flera familjer

Hovra = förr en gård, nu en by i nordöstra Delsbo. (Haquonnara bodom 1474) i Delsbo. Av Håkan, fsv.. År 1900 bodde här 7 personer. Det finns 3 platser med detta namn i landet.
Karta över Hovra 
Hovra 1; Krigs, soldattorp

Håknorrbo = by 6 km söder om kyrkan. Namnet är av 1726 Åke, Håkan och Norbo Haqvini terra; Broman; Glysisvallur 1:3 s. 220. År 1900 bodde här 84 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.
Karta över Håknorrbo.
Kändisbesök i Håknorrbo P4 Gävleborg

Håknorrbo adresser
Håknorrbo 1; Ers Pers/Erik Pers
Håknorrbo 1; Myrstens
Håknorrbo 2; Ers Pers
Håknorrbo 2; Ferars
Håknorrbo 3; Förars
Håknorrbo 3; Ol Nils
Håknorrbo 4; Erik Ers
Håknorrbo; Rings, soldat torp
Håknorrbo Sundells
Håknorrbo, Anna Nyman uppväxt i Håknorrbo
Håknorrbo Delsbo Tak AB

 

gpde-017-hogtomt
Högtomt
= byn är ej äldre än från laga skifte (1860-talet). By 1½ mil NV om kyrkan. År 1900 bodde här 35 personer. Det finns 3 platser med detta namn i landet.

Karta över Högtomt 

Högtomt 1; Hökars/Sörgården
Högtomt 1; Gåvan, missionshus
Högtomt 1; Öst i täkten, hemmansdelning
Högtomt 1:1; Nygården
Högtomt 1; Krings/Lövs, backstuga
Högtomt 2; Svens/Svensas
Högtomt 2; Västra boden, handelslägenhet
Högtomt 2; Via, lägenhet
Högtomt 2; Mågens/Mågens Pelle, backstuga
Högtomt 2; Fyrkanten, avstyckning
Högtomt 2; Hacka, äga
Högtomt 2; Locket, äga
Högtomt 2:1; Hatsas
Högtomt 2:2; Hökars, ägaren har varit handlare.
Högtomt; Gårdstäkten, äga
Högtomt; Hakan, äga

 

gpde-018-isbo
Isbo
= by norr om kyrkan. År 1900 bodde här 90 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Isbo 

Isbo 1; Ljungers
Isbo 1; Sundells
Isbo 1; Skuggänget, äga
Isbo 2; Jon Svens/Karsten Hedströms
Isbo 2; Olausas
Isbo 2:1; Timpers
Isbo 2 o 3; Gårdmyren, äga
Isbo 3; Ol Lars
Isbo 3; Görsmyran, äga
Isbo 3; Viksholmen, liten tallhöjd, detta var en holme i Isbosjön innan sjön sänktes
Isbo 3:3 o 4:1; Logården
Isbo 4; Suränget, äga
Isbo 5; Lungra/Stugs
Isbo 5; Björk Ollas/Björk Olles
Isbo 5:1; Håkens
Isbo 6; Svalens
Isbo 6; Svens
Isbo 6; Avalund, avstyckning
Isbo; Gotland, terräng
Isbo: Hålet, västra änden av Hedåssjön


GEFLEPOSTEN DEN 10/7 1890

Stora ormar

Då för någon tid sedan en person gick vägen fram emellan Isbo och Bränbo, Delsbo, observerade han framför sig en stor orm liggande helt stilla tvärs öfver vägen. Som personen i fråga var alldeles vapenlös, måste han stanna till dess ormen krupit undan. Djuret var så långt, att det räckte öfver vägdikena å båda sidor. Efter en lång stund pallrade emellertid ormen af ned mot den s.k. Bränbo tjärn. Färgen liknade huggormslägtets, och genom uppmätning af platsen utröntes att längden var minst 16 fot.

För omkring 17 år sedan såg bonden Per Larsson i Isbo alldeles å samma ställe en likadan orm, ehuru han då var 1 à 2 fot kortare. Möjligen är det densamma.

I Gäddvik efter kalfstigsvägen har flera gånger setts en ännu större orm, skrifves till Hudiksvalls Allehanda.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Järnvallen = År 1900 bodde här 16 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Järnvallen 

Järnvallen 1; Järnvallen, myrmalm förekommer här

 

Jobsmyra = enstaka gård 1726. Byn ligger strax söder om Fredriksfors, trakten består av delvis torrlagd myrmark. År 1900 bodde här 46 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Jobsmyra 

Jobsmyra 1; Jons/Jonsgård/Skytt Pelles
Jobsmyra 1; Korsnäs, avstyckning
Jobsmyra 2; Petters
Jobsmyra 2; Källsmyren, äga
Jobsmyra 3; Jons-Erskes/Jons Eriks
Jobsmyra 3; Öst i täkten
Jobsmyra 3; Ängebo, lägenhet
Jobsmyra 3; Rasks, torp
Jobsmyra 3; Sågarbo, lägenhet
Jobsmyra 3; Gulltorp, lägenhet
Jobsmyra 3; Rasks, avstyckning
Jobsmyra 3; Källsmyren, mosse
Jobsmyra 3; Nytomta, lägenhet
Jobsmyra 3; Skrypa, äng
Jobsmyra Anders Blad f. 1820

 

gpde-019-johannesberg
Johannesberg
Svanbacken strandhotell
Svanbacken Antikvariat Furioso

Johannesberg = 1900 bodde här 11 personer. Det finns 72 platser med detta namn i landet.

Apoteket i Johannesberg. Apotekare Dahl var en av landets största boksamlare

Karta över Johannesberg 

Daniels Bilverkstad

gpde-020-johannesberg-bensin
Johannesberg

 

Kila = Av mans namnet Kil, Kile och Chilonis Aqva 1726 enl. Broman; Glysisvallur 1:3 s. 221. Kila ligger norr om Stömnesjön. År 1900 bodde här 8 personer. Det finns 17 platser med detta namn i landet. Karta över Kila

Den 29 juli 1904 på morgonen nedbrann förre soldaten J. Hultins gård i Kila. Elden började i en med ladugården sammanbyggd lada.
Kila 1:3, 1:5; Kila
Kila 1; Lötas, avstyckning, hemmansdelning
Kila 1; Kiltomten, lägenhet
Kila 2; Kilhavarn/Kiltäkten, gården är nu borta och jorden ägs av Näset nr. 1 (år 1932)
Kila 2; Maddeludden, avstyckat från Kila 1, gården ligger på en udde i Järnvallssjön.
Kila 3; Kilhagen/Kiltäkten
Kila; Kilgrinden, grind

 

gpde-021-fredriksfors-klubbo
Fredriksfors i förgrunden och Klubbo i bakgrunden

Klubbo = Av mans namnet Klo, Klon och Bo år 1726, Broman; Glysisvallur 1:3 s. 217. By norr om Fredriksfors. År 1900 bodde här 77 personer. Det finns bara en plats med detta namn i landet. Selkrok från Klubbo sålde Bror Hillgren till Nordiska Museet

Karta över Klubbo
Klubbo 1; Jon Matsas/Mats
Klubbo 1:28 m fl; Klubbo
Klubbo 1; Ängbo, lägenhet
Klubbo 1; Fridhem, lägenhet
Klubbo 1; Solhem, lägenhet
Klubbo 1; Klubbtorp, lägenhet
Klubbo 1:1; Låpån, gården har sitt namn av den å vid vilken den ligger.
Klubbo 2; Locks/Mats
Klubbo 3; Olssons
Klubbo 3; Sjöbacka, lägenhet

 

gpde-022-smedens
Knaggälve Smedens. Läs om Sme-Karin som kom från den här gården

Knaggälve = by vid Lumpån norr om Delsbo. År 1900 bodde här 61 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.
Karta över Knaggälve 

Knaggälve 1; Knapps
Knaggälve 1:1 m fl; Ars
Knaggälve 1; Skorven, äga
Knaggälve 1,2 o 3; Hackarn, äga
Knaggälve 2:1 m fl; Flöns/Per Gräns
Knaggälve 3; Kusgården, gården brunnen (N E Eriksson 1936)
Knaggälve 3:1; Kus Lassas
Knaggälve 4; Krigs
Knaggälve 4; Stormon, äga
Knaggälve 4; Lillmon, äga
Knaggälve 5:1; Mons
Knaggälve 5; Skrebban, äga
Knaggälve; Hedberget, berg
Per Jansas
Smedens

 

Knutslunda = Namnet härstammar från Kyrkoherde Knut Lenaeus på 1700-talet. År 1900 bodde här 46 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Delsbo kyrka med aktuella evenemang 
Knutslunda 1; Kyrkoherdebostad
Knutslunda; Kyrkgränd 13Lyktan, kommer av att en väglykta har stått där.
Knutslunda; Borkans, jordbrukslägenhet å Knutslunda, belägen vid Prettingberg Knutslunda; Duvnäshagen, denna skulle ha skänkts till prästbordet.
Knutslunda; Enelund
Knutslunda; Delsbo Lantbruksmuseum

 

 

Krusänga = by söder om Fredriksfors. Namnet kommer av att Krus i Näsbyn 2 haft ägor här. År 1900 bodde här 53 personer. Det finns 1 plats med detta namn i landet.
Karta över Krusänga 

Krusänga 1:1; Krusänga
Krusänga 1; Skyttänga
Krusänga Åkeri AB  Egen hemsida
Krusänga 309, Krusänga storloppis 

 

Källberg, tidigare Kölberg. År 1900 bodde här 22 personer. Det finns 2 platser med detta namn i landet.
Karta över Källberg 

Källberg 1; Väst i gården
Källberg 1; Därisvalarna, ägor. Sval = mindre god åker
Källberg 1; Äcka, äga
Källberg 2; Öst i gården
Källberg 2; Gommors, äga
Källberg 2; Skommarbo, lägenhet
Källberg 2; Prostkällan, källa, källan har mycket kallt vatten. Den har sitt namn av att prosten Leneaus ansåg att den hade hälsovatten (N E Eriksson 1936)
Källberg 3; Ljustomten
Källberg 3; Öst på bruket
Källberg 3; Kålängssveden, avstyckning

 

 

Källbergsbo 1919. Per och Kerstin Froms stuga. Till vänster står Per, hans stora syster Anna, Sigrid, flickan med fläta är Inga Persson från granngården Pellas, och Svensas – Anna Persson  modern Kerstin From t.h. hållande en käpp

Källbergsbo = by öster om Gryttjen. År 1900 bodde här 63 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Källbergsbo
Källbergsbo 1; Ljus
Källbergsbo 2; Gods
Källbergsbo 3; Bodins
Källbergsbo 4; Pelles
Källbergsbo 5; Björkens
Källbergsbo 4 o 5; Odlingen, avstyckning
Källbergsbo; Slångeberg
Källbergsbo; Hoås Stora, berg

 

gpde-024-kallerangs-sag
Källerängs såg

GEFLE DAGBLAD DEN 5/2 1896

En ny ångsåg i förening med hyfleri anlagd i Källeräng, Delsbo af trävaruhandlaren Jon Jonsson
Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

Källeräng = öster om Delsbo. År 1900 bodde här 97 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.
Karta över källeräng
Källeräng 1; Lötens/Lötgården/Lötmyrans
Källeräng 1; Sporrs
Källeräng 1; Jonsbo, lägenhet
Källeräng 1; Mickelsbo, avstyckning från Källeräng 1
Källeräng 1; Dellsta = lägenhet/avstyckning från, namn efter äg. Dellborg (N. E. Eriksson 1936)
Källeräng 1; Jonsta, lägenhet
Källeräng 1:1; Lästens, efter f.d. ägaren, Larstadius.
Källeräng 1:7; Klasens
Källeräng 2; Djupängarna = äga (E. Eriksson 1932)
Källeräng 2; Backens
Källeräng 2; Kilgården, lägenhet
Källeräng 2:1; Kilarna/Kilgården/Landbondens
Källeräng 3; Bryggarbacken = avstyckning, här har legat ett bryggeri.
Källeräng 4; Vällsmyren, mosse
Källeräng 4; Välsmyrberget, backe
Källeräng 4:7; Mälens
Källeräng 5:1; Snickars  Erik Ersson 8/4 1730- 4/8 1800 snickarmålare
Källeräng 6:1; Källeräng 
Källeräng Delsbo Vetrinärpraktik Har flyttat till Olnirsv. 8. Delsbo Vetrinärpraktik

 

Källsjö = tidigare Kölsjö. Av Keld, Keldur och sjö nämnes 1726 Broman; Glysisvallur 1:3 s. 225.
År 1900 bodde här i Svedja och Källsjö 158 personer.
Det finns 3 platser med detta namn i landet.
Karta över Källsjö  

Källsjö 1; Källsjö, enstaka gård
Källsjö 1; Norrtäkten, äga
Källsjö (Keldsjö) 1; Finntorp, sydöstra hörnet av Delsbo socken, nu riven gård.

 

Lillbo = by i västra delen av Delsbo. År 1900 bodde här 9 personer. Det finns 5 platser med detta namn i landet.
Karta över Lillbo 

Lillbo 2; Valls, torp
Lillbo 2:4; Timpers
Lillbo 11, Kennet Eriksson karta

 

gpde-028-lilllsjon

Lillsjön = by vid Lillsjön, vid östra gränsen av Delsbo socken som numera är helt försvunnen. År 1900 bodde här 20 personer. Det finns 5 platser med detta namn i landet.
Karta över Lillsjön 

Lillsjön 1; Flottbo, hemmansdelning. Gård, vid södra Dellen.
Lillsjön s1; (8M21) Pehr Ersson-From  10/8 1874 – 17/9 1906. Funnen svårt skadad i Djupdal, misstänkt rånmord
Lillsjön 2; Stockbergs
Lillsjön, Käck-Pelles. Här bodde (18N14) Pehr Andersson-Käck f. i Delsbo 5/8 1828. Gift 1859 med Sigrid Pehrsdotter f. 1835 i Delsbo. Torpet låg i nordändan av Lillsjön vid den krök på gamla landsvägen som kallas Käck-Pelles kroken. Här finns husgrunder med spisrösen och en stensatt brunn. Huset revs på 1920-talet. Vid Lillsjöns utlopp finns rester efter en kvarn liksom efter den vägkrog som funnits här intill forbondevägen.

gped-045-lillsjon
Den svårt skadade Per Ersson-From, hustrun Alma Katarina Andersson f. 19/2 1877 Ekerö, Åland, och dottern Gerda född i Finland 13/1 1901. Inflyttat 15/3 1898.

 

 

gpde-025-linflack-svedjan
Linfläck Svedjan

Linfläck = kronohemman, Pål Björnsson gav Linfläcks gård som själavgift till Domkyrkan och Biskopsstolen i Uppsala 1474. Byn ligger söder om Rångsjön. År 1900 bodde här 17 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Linfläck
Linfläck 1; Skomakarsveden, äga
Linfläck 2; Lagers
Linfläck 2; Sjukhuset, sanatorium
Linfläck 2:6 m fl; Sveans/Svedja, trakten där gården ligger, kallas för Sveden
Linfläck 222, Linfläcks Gård AB

 

Loka = by väster om Rångsjön. Lok = källdrag. År 1900 bodde här 40 personer. Det finns 1 plats med detta namn i landet.

Karta över Loka
Loka 3; Norrgårds/Norrgården, gården ligger längst norr i byn.
Loka 3; Fura/Fåran, äga
Loka 4; Kroppens/Ut i gården
Loka 5; Innigården
Loka 5; Falltomten, avstyckning. fall = svedjeland
Loka 5; Rosslan, äga
Loka 10:1; Väst i gården/Fransas
Loka, Norrgården
Loka foto av Calle Rosenqvist

Hudiksvalls Posten den 7 november 1899

 

 

gpde-026-loppets-by
Loppet = enstaka gården Låpet 1764 Leneaus; Delsbo socken s. 40. By söder om Fredriksfors. År 1900 bodde här 32 personer. Det finns bara en platsi landet med detta namn.

Karta över Loppet 

Loppet 1 och 2; Gammel Hans, äga (N. E. Eriksson 1936)
Loppet 1; Skures/Skurs, gård och lägenhet. Skur-Kari hade båda.
Loppet 2; Ut i sveden
Loppet 2; Öst i gården
Loppet 2; Uffars, backstuga
Loppet 2; Johannelund, lägenhet
Loppet 2; Karlsro, lägenhet
Loppet 2; Gårdslyckan, äga
Loppet 2; Råttomten, äga
Loppet 2:1; Mickel Erskes
Loppet 2:6; Blombergs
Loppet 2:7; Skur-Hansas, jordbrukslägenhet
Loppet 2:18; Gräs-Olle/Klasen/Valsar-Jon-Olf
Loppet 4:1; Ståls/ Östigården, gård
Loppet; Uffas, nu försvunnen gård
Loppet; Gammel-Ståhls, lägenhet
Loppet; Ädels, lägenhet, förr torp
Loppet; Blankgården, byggdes av en Blank-Pelle, död 1894 (L. Hagåsen 1980)
Loppet; Gammelstallen, lada
Loppet; Jon-Karlsas, lägenhet
Loppet; Jon-Olsas, lägenhet
Loppet; Sjastomten, tomt, ungefär där lgh:en ”Loppet 3:3” nu ligger. Sagesmannen, född 1902, sa att det före hans tid hade stått en stuga på tomten. Där hade det bott en karl som kallades Sjasen.
Loppet; Söritäktsladan, lada, den nu rivna ladan var byggd över en bäck, och kallades därför också Bäckladan (L Hagåsen 1980)

 

Lund = by södra Delsbo. Byn tillkom vid laga skiftet, hörde förr till Sättjära. År 1900 bodde här 34 personer. Det finns 145 platser med detta namn i landet.

Karta över Lund 

Lund 1; In i gården
Lund 1; Lundgården
Lund 1:2, 3:1 m fl; Brodéns
Lund 1; Urå, äga
Lund 2; Västergården
Lund 2; Väst i ån, hemmansdelning
Lund 2; Lindströms, soldattorp, ligger i Storån
Lund 2:1; Sör i gården
Lund 2:6; Källbergs
Lund 2:11; Erik Ers/Erskars
Lund 3; Östergården
Lund; Storån
Lund; Näbbsvalen, äga, en hölada flyttades hit från Näbben, därav namnet (N E Eriksson 1936)
Lund: Retrups

 

Långbo = by vid sjön Lången. År 1900 bodde här 56 personer. Det finns 6 platser med detta namn i landet.

Karta över Långbo 


Vykort från Långbo, men vilka är personerna?

Långbo 1; Granns
Långbo 1; Stene, avstyckad gård
Långbo 1; Stene, lägenhet
Långbo 1:1; Knarten/Krings (knarten = liten hård upphöjnad)
Långbo 2; Gudmunds Olles, hemmansdelning
Långbo 2; Västerbruket, avstyckning
Långbo 2:1; Gudmunds
Långbo 3; Hjälms, ett soldatnamn
Långbo 3; Käcks Eriks/Hultins
Långbo 4; Johannesas/Käcks
Långbo; Kamhav/Svarttjärnen, tjärn

 

Norra Långsbo = Lagmansbo, Leneaus 1764.  År 1900 bodde här 56 personer. Det finns 6 platser med detta namn i landet.
Karta över Norra Långsbo 
N. Långsbo 1, Åströms
N. Långsbo, Snälls, Hemansäg. Mårten Nilsson övertog gården genom köp 1956
N. Långsbo 2:3 Olof Fredin övertog fastigheten g. köp 1946
N. Långsbo 3:4 Hamansäg. Jonas Fredin övertog gården 1937

 

 

gpde-027-langbacka
Långbacka

gpde-028-langede
Långede Pårsar-Olles

Långede = Ett dragställe för båtar mellan sjöarna Lången och Stömnessjön. År 1900 bodde här 193 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.
Långede ligger i Långbacka men fastighetsbeteckningarna är Långede. Här fanns Långede kakelfabrik, Långbacka postanstalt, Långbacka station, Långbacka såg och Långbacka telefonväxel.

Karta över Långede och Långbacka
Bergrummet i Långede
Långede 1; Jonbo, lägenhet
Långede 2; Olletorp, lägenhet
Långede 2:1; Bruks, hemmansdelning, gården brunnen.
Långede; 3:2 Hinriksas, gård 21M1 Gården brunnen
Långede 19. 3;5 Kringsas 14M23
Långede 3; Falkbruket,7T69 odling och Falksveden, hage (N. E. Eriksson 1936)
Långede 4; Nybygget
Långede 4; Åslunds, hemmansdelning
Långede 4:1; Mickels, hemmansdelning
Långede 4; Lobruket, odling
Långede 4; Hurtigsbruket, äga
Långede 4; Klangbruket, odling
Långede 5; Lejons, gården har namn efter en soldat som deltog i 30-åriga kriget.
Långede 5; Lindbo, lägenhet, avstyckning
Långede 5; Lejonsholmen, holme i Stömnesjön
Långede 5:1; Per Ols
Långede 5:2; Norres
Långede 5:3; Jonbo nr 1
Långede 5:13, 5:7; Bondgårn
Långede 6; Nyhem, lägenhet
Långede 6:4; Sundvikshem, lägenhet
Långede 6:5; Solhem, lägenhet
Långede 6:7; Affären/Backmo nr 1
Långede 6:8; Tusstugan
Långede 7; Nilshammar, avstyckning
Långede 7:5 m fl; Lill Pållas/Lill Påls
Långede 7:6; Nygårdens
Långede 7:7; Mjukers
Långede 7:15; Härbret
Långede 8:7 m fl; Haftorns/Hjälmans
Långede 8; Väst i backen
Långede 8; Solhem, lägenhet
Långede 8; Dalsbo, lägenhet (N. E. Eriksson 1936)
Långede 8; Hallsas
Långede 8:2; Kusens/Ljungsas/Ljungbo
Långede 8:3; Tappers/ Blötstuggo
Långede 8:11; Kooperativa
Långede 8:18; Ljusgården
Långede 8:19; Hjälms-Lassas, gården flyttats från Långede 5:3 1921
Långede 9; Valbergs Pelle, gården nu borta
Långede 10:1; Lejon Pelles/ Påls/Pålsans
Långede 11:1; Dufsas
Långede 12:1; Hjälmarns
Långede 15:1; Smedens/Smens
Långede 6, 16:1; Pållas/Påls
Långede 1, 17:1; Öst i backs/Österback Bed & breakfast Österbacks hemsida
Långede 19:1; Nya sågen
Långede 19:2; Villan
Långede 19:2; Kasern
Långede 19:3; Udden
Långede; Vingens
Långede, Norrgården
Långede 207, Delsbo Mek & Motor


NORRLANDSPOSTEN DEN 18/5 1847

Ännu ett mordbrandsförsök har egt rum i Delsbo, men hwilket misslyckades. Mordbrännarne hade förut tillgripit nära 100 Rdr i kontanter och 5000 Rdr i reverser, och det synes som mordbranden blifwit anlagd för att dölja stölden; det passerade Walborgsmesso-aftonen hos bonden Lars Larsson i Långede.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—24T11— uppgifter ur Delsbo släktbok
5 Lars Larsson, * 27/10 1803, s. t. bonden L. Månsson i Långede, Delsbo. G. 3/11 1831. Husman i Långede. † 8/11 1884.
29N5 Anna Pehrsdotter, * 10/12 1800, d. t. bonden P. Ersson i Norrväna s 5, Delsbo. † 4/12 1870.
Lars * 30/11 1834                                             18

 

 

gpde-029-mora
Mora med Gretas, Gottlings och Stockbergs affär

Mora = by norr om kyrkan. År 1900 bodde här 94 personer. Det finns 17 platser med detta namn i landet.
Mor(a) = dalektal benämning på örik barrskog som var eftertraktad som betesmark och lämpad för uppodling.

Karta över Mora 

Mora 180, Lantskafferi med karta
Mora 1; Hjorts
Mora 1:2; Gertruds
Mora 1; Johannesbo, lägenhet
Mora 2:2; Järvsö Ollas/Järvsö Olles, efter ägaren som var från Järvsö.
Mora 3:2; Ädels
Mora 4; Ol Påls
Mora 4; Domarhagen = äga (E. Eriksson 1932)
Mora 4; Sjulstomten, äga
Mora 5:2; Kusgården
Mora 6:2; Gretas/Grecksars
Mora 7, 10,?; Snickars/Gottlings
Mora 7; Lycke Tygeln, äga
Mora 7; Sjölan, äga
Mora 7; Skiolo, äga
Mora 7; Tvärhagen, äga
Mora 8:2; Hökars
Mora 9; Katt Lyckans/Kattlyckorna
Mora 10:1; Josefs
Mora o delsbos store diktare Anders Persson Leek
Mora pinglan. Delsbo IF skidor
Mora karta

 

gpde-030-myra
Myra med Ol-Jons, Östbergs och Gräftas

Myra = by på näset i Södra Dellen. År 1900 bodde här 122 personer. Det finns 19 platser i landet med detta namn.

Karta över Myra 

Myra 1; Öst på backarna
Myra 1; Hults, soldat torp
Myra 1; Haglunds, soldat torp
Myra 1; Perstorp, lägenhet
Myra 1; Brånan = å sträckning, avstyckning
Myra 1; Källmyra, äga
Myra 2; Öst på backarna, efter brödernas hemmansdelning
Myra 3:4; Nils/Nilsas
Myra 3; Kringelmyren, äga
Myra 3; Ytteränget, äng
Myra 5:2; Gräftas/Gräftens
Myra 5; Valldalarna, äga
Myra 6:2; Ol’Jons
Myra 7:1, 20:1; Mickels
Myra 7; Kronsveden, hage
Myra 8; Kvåtes/Kåtes
Myra 9; Käcks
Myra 9:5; Käckars
Myra 9; Tjockars
Myra 10; Sjuls
Myra 10:10 m fl; Matsas
Myra 11; Sjuls, samma ägare även för nr 10
Myra 11; Norr i skiftet, gården är numera borta
Myra 12; Huldas, avstyckning
Myra 12:3; Norr i backen/Norr i backs, gården ligger vid en liten höjd i norra delen av byn.
Myra 13; Larsarv, gården är numera borta.
Myra 13; Itjärnens, här har förr varit en tjärn
Myra 14:3 Spikens Per Persson (1900-1970)
Myra 15; Per Hans/Per Hansas
Myra 15; Hörntorp, lägenhet
Myra 16:1; Lars/Larsas
Myra; Margreteberg, nybygge (Lenaeus 1764)
Myra 101, Måsens Bygg & Projektering AB. 
Myra 106. Delsbo Byggtjänst & Fastighetsservice
Myra 137 a. DellenKliniken
Myra 148, Karins Möbeltapetseri

dels-10-n-eng-133

Utsikt från Nordanäng 133

Nordanäng = by på näset i S Dellen. Byn ligger vid norra stranden av näset. År 1900 bodde här 50 personer. Det finns bara fyra platser i landet med detta namn.

Karta över Nordanäng 

Nordanäng 1; Klangs, soldattorp
Nordanäng 1:2; Nybergs
Nordanäng 1; Hammarn
Nordanäng 1; Styggåkern, åkern
Nordanäng 1; Ursbruket, äga
Nordanäng 2:3, 2:4; Jon Persas
Nordanäng 2; Knappstugan, backstuga
Nordanäng 2; Edsbruket, äga, namn efter soldat Ek
Nordanäng 3; Nordlunds/Strand Olles, gården kallas efter ägaren
Nordanäng 3:1; Borkens = hemmansdelning, namn efter soldat som deltog i finska kriget.
Nordanäng 4; Knagg
Nordanäng 4:4 m fl; Snyggs
Nordanäng 4:4 Nordanäng Nordanäng 133 Gård AB
Nordanäng 4; Nords, lägenhet
Nordanäng 4; Sälgs, hemmansdelning
Nordanäng 4; Fallet, torp. fall = svedjeland
Nordanäng 5; Glans, soldattorp
Nordanäng 5; Sälgs
Nordanäng 5; Skäftesmyren, backstuga
Nordanäng 5:9; Teklatorp
Nordanäng 6; Glanses, soldatgård
Nordanäng 6; Haftors
Nordanäng 6:3; Axas
Nordanäng 7; Jon Persas
Nordanäng 7; Hommern
Nordanäng 7; Högbergs, hemmansdelning
Nordanäng 7:2; Hommern/Hammarn, backstuga

dels-009-n-eng-133

Nordanäng 133

Nordanäng 4:4 Det var här som kapten (23N4) Thore Härdelin (1818-1896) vid Delsbo Kompani, Hälsinge Regemente hade sitt residens.Fastigheten brann dock ner 1894, och nuvarande mangårdsbyggnad ovan uppfördes samma år. Den köptes 1917 av (14Y26) Per Snygg.

Egendomens areal var på totalt 180 har, varav 60 åker, 120 skog. Per Snygg var tidigare arrendator vid prästgården i Norrbo, och hans son Sven-Erik Snygg berättar att inför flytten till Nordanäng 133 körde han allt bohag över vårisen på Sördellen.

 

 

Norra Långsbo= by Nordöst om Delsbo. År 1900 bodde här 56 personer.Det finns 6 platser med detta namn i landet.

Karta över Norra Långsbo 

Norra Långsbo 1; Åströms, gården brunnen
Norra Långsbo 1:4; Näs-Anders
Vedmyra 1:34, 5:1; Snälls
Norra Långsbo 2; Ögrens
Norra Långsbo 3; Jon Påls
Norra Långsbo 3:6; Sjömyra
Norra Långsbo 5:6; Anderssons
Norra Långsbo 3:7; Jon-Tors
Norra Långsbo; Luskrogen, ligger vid landsvägen. Här har förr varit viloställe för vägfarande.
Norra Långsbo Körvars
Norra Långsbo; Ringsmyren, äga

 

Norra Sannäs = byn ligger vid stranden av S Dellen. År 1900 bodde här 71 personer. Det finns 3 platser med detta namn i landet.
Karta över Norra Sannäs
Läs om Norra Sannäs Wikipedia

gped-044-karta

Riksantikvarieämbetets karta visar det gula fornfyndsmärket, Sannäs 6:4 där den vackra 14,4 långa kniven i skiffer med djurhuvud hittades. Vem som hittade den förtäljer inte historien men Museet inköpte den för 5 kronor av handlare H. Wilensky.

Roland Olsson från gården Jons-Pelles skriver:
1897 hittades en kniv i skiffer. Utställd på Historiska Museet och är bland de bäst bevarade i Sverige från yngre stenåldern. Hittas på historiska.se med sök på föremålsnummer 95227 där kniven är avbildad. Min farfar var jordbrukare där vid den tiden och var i 30 års åldern och man undrar kanske- var det han? En vacker kniv med ett skaft format som ett djurhuvud.

Klicka här för att se Historiska museets bild, på den vackra kniven med djurhuvud med  Inventarienummer 10469.


Norra Sannäs 1; Håks/Håkas
Norra Sannäs 1; Eklövsbruket, efter soldat Eklöf som ägde den och började nyodling här.
Norra Sannäs 2:10; Kil/Kilen, namn efter ägan där den ligger
Norra Sannäs 2; Jons Ollas/Jons Olles
Norra Sannäs 2; Brorshem
Norra Sannäs 3:2; Jons/Jons Pelles (2P26)
Norra Sannäs 3; Storskogen, äga
Norra Sannäs 4; Borgens
Norra Sannäs 4:2; Borrens
Norra Sannäs 4; Bäckmyra, äga
Norra Sannäs 4; Klockartäkten, äga
Norra Sannäs 5; Per Ols
Norra Sannäs 5; Olshem, lägenhet
Norra Sannäs 5; Dängehammaren = äga, här har stått en linskäkt eller dängehammare. (N. E. Eriksson 1936)
Norra Sannäs 5; Klingerstycket, äga
Norra Sannäs 4 o 5; Kilen, äga
Norra Sannäs 5; Klockartäkten, äga
Norra Sannäs 6; Ol Ers
Norra Sannäs 6; Nybruket, äga
Norra Sannäs 6; Näsbetsbruket, äga
Norra Sannäs 6; Svedlocket Västra, äga
Norra Sannäs 6; Svedlocket Östra, äga
Norra Sannäs 7; Blads Norra
Norra Sannäs 7; Gammelbruket, backstuga
Norra Sannäs 7; Gammelbruket, äga
Norra Sannäs 7; Kroke, äga
Norra Sannäs 7; Urviken, äga
Norra Sannäs; Grens Pelles, äga
Norra Sannäs; Delinsbruket, äga
Norra Sannäs 101. Vår gård gårdsnära lantbruk

 

Norrberg = År 1900 bodde här 33 personer. Det finns 6 platser med detta namn i landet.

Karta över Norrberg
Norrberg 1; Erk Persas/Erik Pers
Norrberg 1:2; Engelbrekts, hemmansdelning
Norrberg 2; Erk Olsas/Erik Ols
Norrberg 2:5; Norr i backen, backe
Norrberg 2:1; Kläppen
Norrberg 3; Högs
Norrberg 3; Sven Pers/Svens/Svensas (7P4) Gården finns nu på Delsbo forngård.
Norrberg 3; Timpers Karls, backstuga
Norrberg 3; Nils, hemmansdelning
Norrberg 3; Anderbo, lägenhet
Norrberg 3; Rosslan, äga
Norrberg 3; Skrottan, äga
Norrberg 3; Västerlyckan, äga, avstyckning
Norrberg 3:1; Norr i backen, hemmansdelning
Norrberg 7:2 o 8:3; Blöts
Norrberg; Norr i backen, gård
Norrberg; Gröna Lund, belägen på Alsjövallen
Norrberg; Klockmyren, om man på kyrkvägen från Bobygden hunnit till Klockmyren, då det ringde andra gången, hann man fram till högmässans början (N E Eriksson 1936)
Norrberg 107 Korvhasses Marksercice

 

gpde-031-norrvana
Norrväna. Bilden visar Skytts och till höger syns del av Bjurs

Norrväna = by NV från Backsjön. År 1900 bodde här 130 personer. Det finns bara en plats i landet med detta namn.

Karta över Norrväna
Norrväna 311 Hundtrimmet
Norrvöna 315 Hippoline
Norrväna 1; Opp på täkten. Täkt = inhägnad åker som ligger utanför gårdsskiftet.
Norrväna 1; Åbotäkten, gården borta
Norrväna 2; Nors
Norrväna 2; Smedjebacken
Norrväna 2; Åsbotäkterna, ägor
Norrväna 3; Kuttens
Norrväna 3; Nybergs
Norrväna 4; Mårdsänget
Norrväna 4; Mårdsänget, äga
Norrväna 4; Tomtas
Norrväna 4; Tomtens, hemmansdelning
Norrväna 4; Nygårds, hemmansdelning
Norrväna 5; Stark/Starks
Norrväna 6; Hansas
Norrväna 6; Nybruken, äga
Norrväna 6; Rönningarna, äga
Norrväna 7 o 8; Skytts
Norrväna 7; Skytt nybruket, äga, här är nu elektrisk kraftstation (E Eriksson 1932)
Norrväna 7:1; Kåpa, här har funnits en damm med kraftstation som ägdes av Let-Jonke. Han bodde i Sjulgård.
Norrväna 7:2; Blöts
Norrväna 8:3; Blöts
Norrväna 9; Bjurs
Norrväna 10; Orrpellas, gården kallas efter en soldat Orre.
Norrväna 10; Als/Arsgården
Norrväna 10; Asch
Norrväna 11; Ädels/Nylands
Norrväna 12; Holtsas
Norrväna 12; Svens-Lassas/Svens-Lasses, hemmansdelning
Norrväna 13:8 Håkas, gamla gården revs då Kus-Gustav köpte fastigheten på 30-talet. Han lät timra upp ett nytt fristående hus i vilket hans barnbarn nu bor i.
Norrväna 13:1 Svensksas
Norrväna 14; Sveds, torp
Norrväna 14; Flinksas
Norrväna 14; Gûmmens/Jonnes
Norrväna; Sjulgård
Norrväna; Klätthålet, sägenomspunnen grotta Vallbacken, en höjd utefter vägen till Rusmyrvallens fäbodar. Till Vallbacken hör gårdarna; Holt-Erskas- Vallbacken Presas troligtvis från namnet Preutz – Vallbacken Båtsas- Vallbacken Timpers/Helsings/Jankens, soldat torp – Vallbacken Klätt-Albins – Vallbacken. Namnet Klätt har inget med Klätthålet att göra. Gårdsnamnet från annat håll vid inflyttning Sjulans – Vallbacken, Loons, Berg-Ollas,Malmens, Nilsans, Mårdänget, boningshuset är rivet.

 

Nybo = by på Näset i S Dellen. Före 1871 hörde byn under Bredåkers by. År 1900 bodde här 9 personer. Det finns 101 platser med detta namn i landet.

Karta över Nybo 

Nybo 1; Ros
Nybo 2; Dellbo, lägenhet å (N. E. Eriksson 1936)
Nybo 2; Nybo
Nybo 3; Paul Otles

 

Nyåker = År 1900 bodde här 64 personer. Det finns 23 platser med detta namn i landet.

Karta över Nyåker
Nyåker 1; Utistugan/Utigatan
Nyåker 1; Brentsgården
Nyåker 1; Brömsbacken
Nyåker 1; Grinänget, äga, den består av ett, vid högvatten, sankt änge.
Nyåker 1; Grymsbacken, backe
Nyåker 1; Hagbacken, backe
Nyåker 1; Svartluvan, backe
Nyåker 2; Nybrents, gården har namn efter en ägare Brent. ”Ny” till skillnad från nr 1 Brentsgården.
Nyåker 2; Bränsbacken
Nyåker 2; Uppistugan, husmansgård
Nyåker 2; Fjällmyren, avstyckning
Nyåker 2; Uppistugsbruket, odling
Nyåker 3; Ol Lars
Nyåker 3; Kvarnberget, här har stått en vattenkvarn
Nyåker 3; Kvistbruket, äga
Nyåker 4; Tåsbacken,  backstuga
Nyåker 4; Löt Olles, lägenhet
Nyåker 4; Tåsbacken, backe
Nyåker 4:1; Löt Ollas
Nyåker 4:3 m fl; Låka/Rödlåka/Locken
Nyåker 5:1; Grålocken
Nyåker 5:3; Erskars
Nyåker 6:1 m fl; Munters/Innigårn
Nyåker 8:1; Sör i gården/Skatens

 

gpde-032-nasbyn
Näsbyn

Näsbyn = nästa by. By på näset i S Dellen. År 1900 bodde här 75 personer. Det finns 4 platser med detta namn i landet.

Karta över Näsbyn
Näsbyn 1; Skomakars/Hägglunds/Brobergs
Näsbyn 1; Galtmyra
Näsbyn 2:5; Krus
Näsbyn 3:7; Michel Nils/Mickelnirs
Näsbyn 4; Ol Lars
Näsbyn 4; Förars
Näsbyn 4; Stömnesvalsen, avstyckning
Näsbyn 4; Hobacken, äga, här finns en gravhög
Näsbyn 4; Klongstabacken, äga
Näsbyn 4:1; Skrotens
Näsbyn 5; Ol Svens
Näsbyn 6; Jons, hemmanet kom sedan att tillhöra nr 5.
Näsbyn 6; Annetorp, lägenhet
Näsbyn 7; Ol Mårs/Ol Mårts
Näsbyn 8; Gästgivars, här har det varit gästgivargård av gammalt
Näsbyn 9; Knaggans/Knaggens
Näsbyn 9; Persborg, lägenhet
Näsbyn; Gravbacka, terräng
Näsbyn; Gravbacka, två gårdar belägna SÖ Svedja. ”Det har varit gravar där”
Näsbyn; Gronäsvallen, stuga, belägen vid V Hansesjön
Näsbyn; Stampens, skogskoja, Stampen från Näsbyn hade den. De låg där på vintern och högg timmer (L Hagåsen 1980)
Näsbyn 16:1; Stampens
Näsbyn 202. Viveka Sjögren
Näsbyn Delsbo garn visar knyppling

 

gpde-033-naset
Näset, Byes

Näset = by N Stömnesjön. År 1900 bodde här 12 personer. Det finns 152 platser med detta namn i landet.

Karta över Näset
Näset 1; Öst med bron
Näset 1; Lillön, ö i Stömnesjön
Näset 1:4 m fl; Nilles
Näset 1:5 m fl; Näset, gård
Näset 2; Flaggens
Näset 2; Johannes på Näset, hemmansdelning
Näset 2; Storön, ö i Stömnesjön
Näset 2:1; Bergans
Näset Byes
Näset 16, Erik Sören Bergström

 

gpde-034-naset-palssons
Näset, med Pålssons/Bergströms och Nilles

gpde-035-naset-flygbild
Näset flygfoto

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Gillar du den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen    –   Till Gårdar och platser i Delsbo del 2

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

10 kommentarer

 1. Hej.

  Du kan ta bort dessa saker för Webbstugan och Dellentrackern finns inte kvar. Nätguiden vet jag inte vad det är.
  ”Nyåker 205. Webbstugan.se Dellentrackern visar åskan i Delsbo + Nätguiden, Tjäna Pengar På Nätet. Webbstugan Molntjänster”

  1. Hej Göran.
   Tack för att du hörde av dig. Nu är det borta
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Hej
  Min hustrusdotter har nyligen flyttat in i huset Storgatan 18 i Delsbo. Det gula huset mellan kalvstigen och bilverkstaden.
  Vad har detta hus för historia? Vem byggde det och när?
  Vilken verksamhet har funnits där?
  Stort tack på förhand!

  1. På 60-talet ha Karin Sjödin möbelaffär där, minns denna snälla ”tant” väl.
   Sedan hade Skogsvårdsstyrelsen kontor där.

 3. Hej Åke. Min pappa kom från en liten skogsgård i Eckelsbo, jag tillbringade somrarna från det jag föddes 1956 till i början på 90-talet på den platsen. En by med ursprungligen fyra gårdar samt två soldattorp(soldat Fält och Bom). Byn ligger utefter Nyvallsvägen.
  Jag har en fråga: min pappa har berättat att hans föräldrahem kallades Midsommarfallet. Jag kan inte se någonting om det gårdsnamnet eller platsnamnet på den här sidan så jag antar att det inte var så känt och nu har fallit i glömska. ÄR det något du känner till?
  Grannarna sade bara kort: Fallet. Det lär ha varit ett litet vattenfall och en kvarn en bit från huset – ingenting som gick att se längre men gården låg på en brant sluttning från Gunberget ner mot bäcken och vägen, så det är inte helt osannolikt. Tyvärr är hela gården borta sedan mitten av 90-talet då mangårdsbyggnaden revs och såldes(den står nu i Sjulsberg tror jag). Ladugården revs redan i början av 60-talet.
  Min farmor var adoptivdotter på gården och ärvde den. Hon gifte sig sen med min farfar som var född i Järvsö men var uppväxt på en gård i Gäddvik,. dom hade jordbruket till i slutet på 40-talet då båda gick ur tiden. Min familj hade stället som sommarbostad från början/mitten av 50-talet till 1990/1991.

  1. Hej Anne!
   Tack för ditt trevliga mejl.
   Namnet Midsommarsfallet står visst på sidan om Eckelsbo, det står även på Enirokartan så det är inte bortglömt.
   Vänligen Åke Nätterö

 4. Det här är väldigt intressant. Man kan väl säja att jag har mina rötter i Delsbo trakten. Mamma Anna Britta Wallström var född i Svedje liksom min morbror Ove. Mormor och Morfar hette Iris och Ade Wallström. Dom flyttade sen till en gård i Delsbo som Morfar hade som tjänstebostad tror jag. Han var skogvaktare åt Iggesunds bruk. Jag tillbringade mycket tid som barn i Delsbo och Delsbo, Färila och Hudiksvall har alltid varit speciella ställen för mej. Idag bor jag vid Balaton sjön, men jag och min Ungerska fru pratar ofta om att flytta till Dellen bygden. Kanske mest för min hälsa. Allergiker och det har blivit fort sämre här nere på grund av allt pollen.

  1. Hej Mikael!
   Tack för ditt trevliga mejl. Jag har inte hittat var din morfar och mormor bodde någonstans i Delsbo, men de kom troligen till Delsbo sedan din mamma blivit född för hon är född i Färila. Välkommen till Dellenbygden om ni känner för det!
   Hälsningar Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *