Delsbostämman Del 1

 

Delsbo Hembygdsförening

 

df-283-1979 
Foto: Björn Spångberg
Efter högmässan i Delsbo kyrka tågar spelmän, med fanbärare i täten vägen upp till Forngården


Tanken bakom den här sammanställningen är att göra en bildkavalkad om Delsbos spelmansstämmor. Med hjälp av stämmans program får vi veta det mesta om vad som ska hända på stämman, vilka artister som kommer och vilka andra som medverkar. Bilder och information om hur stämman avlöpte brukar finnas i den lokala dagspressen. Det är också därifrån vi har hämtat vår information och det mesta av våra bilder. Men mycket återstår. Därför behöver vi hjälp av alla som samlat på sig program, foton och tidningsurklipp från stämmorna, om vi ska lyckas få ihop en något så när komplett bildexposé.

Vi hoppas att den här tillbakablicken ska väcka många muntra minnen hos våra stämmobesökare. Vi lyfter samtidigt på hatten för Delsbo Hembygdsförening som under så många år varit vår stora ambassadör för den traditionella folkmusiken i Hälsingland.


Del 1 – spelmansstämmor fram till 1989, Del 2 – stämmorna därefter.


Grubb Anders Jonsson berättar om första Delsbostämman.


Vi vill passa på och tacka alla reportrar för alla fina reportage vi fått lov att ta del av.
Den här sammanställningen är gjord i samarbete med www.helahelsingland.se
Våra lokala tidningar stöder oss – och vi stödjer dom.


I den här filmen, En film om Delsbo, av Lars-Erik Logård, kan du bl. a. se när Gustav VI Adolf besökte forngården, en spelmansstämma, och mycket, mycket annat.


Läs mer om skolan på forngården och gårdarna i  Ås by.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Bilder från första Hälsingestämman i Delsbo 1908


Hela utbudet på Delsbo Forngård


Allt om Delsbostämman


Se bilder på sockenbilder – Delsbo


Delsbo Forngård

Delsbo Forngård består av gamla välbevarade gårdar och byggnader från trakten, varav flera är särpräglade och värdefulla.
Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening bildades 1934, och som ett resultat av föreningens verksamhet kunde forngården invigas fyra år därefter.
Flera av forngårdens byggnader uppvisar ett väggmåleri av särdeles hög klass. Här finns målningar av Delsboskolans mästare Gustav Reuter (1699-1783) och hans förnämste lärjunge Erik Ersson (1730-1800), mer känd som snickarmålaren.

 

1934

Delsbo forngårds tillkomst

Inom den nybildade föreningen var det under sommaren och hösten 1934 en sjudande aktivitet. Om det vittnar nio protokollförda sammanträden. I ledningen för föreningen stod flera verkliga eldsjälar. En sådan var järnhandlare C. G. Rudolphi. Han hade för 600 kr. inköpt en nedriven 1700 – tals byggnad från Per Nilsas eller Finn-Pellas i Sunnansjö och var nu villig att överlåta köpet till föreningen.

Den 8 okt. 1934 antogs erbjudandet och påföljande söndag, den 14 okt. samlades medlemmarna efter gammal god sed ute på kyrkbacken efter gudstjänstens slut. I samlad trupp gjorde man sedan en rundvandring i omgivningarna för att utse en lämplig plats för hembygdsgården. Var skulle man få ett passande område?
Ingen hade som Rudolphi byggt och arbetat för att socknen skulle få ett livskraftigt stationssamhälle och för honom och många andra framstod det som allra bäst att hembygdsgården placerades i samhället. Men det fanns även andra förslag, bl.a. Leksberget i Stömne. Så var det någon, som kom att nämna skoljorden i Ås, som egentligen hörde till Vij men hade upplåtits till läraren vid socknens äldsta skola. Det vore väl ett lämpligt område med vacker utsikt över bygden. Jorden ägdes av socknens stora skifteslag.

Den 12 nov. hade skifteslaget sammanträde och man blev mycket positivt inställd till förslaget. Det beslutades att föreningen kostnadsfritt skulle få disponera ett nära tre tunnland stort område för sin planerade hembygdsgård. Omkring tjugo år senare eller 1955 donerades hela området till föreningen.
Källa:
Bror Jonsson, Delsbo-Kjolen 1994


   


   


J. P. Hansén och bildandet av Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Tyra Fischer var en känd profil i Delsbo bl.a. som förnyare av näversöm och som skådespelare. Hon var född 1897 och blev 1973 intervjuad av redaktör Bror Jonsson för Hudiksvalls-Tidningen med anledning av 75-årsdagen. Han publicerade intervjun i Hälsingerunor 1994 på grund av att hembygdsföreningen då fyllde 60år, eftersom Tyra Fischer var med och grundade Delsbo hembygds- och fornminnesförening 1934. Hon berättar i intervjun att hon tog initiativet, och att hon kontaktade Ruth och J.P. Hansén som genast var med på noterna. Tyra Fischer bjöd in författaren Albert Viksten i Färila att hålla föredrag i församlingssalen på Hällnäs den 15 juni och hon satte in en annons på egen kostnad i tidningen om evenemanget. Det kom mycket folk och nästan alla närvarande blev medlemmar.

Tyra Fischer var med i den första styrelsen. Hon skrev en pjäs som hette Dellens vågor och den spelades av Delsbo teateramatörer, en förening som Tyra Fischer hade bildat. Föreställningen gav ett netto på kr 500 och användes som grundplåt för inköp av Per Nilsasgården i Sunnansjö till föreningen, resten skänkte makarna Hansén, men med ett förbehåll och det var att det inte skulle offentliggöras under J P Hanséns livstid vilka som var givarna.

Både Rut och J.P. Hansén var aktiva medlemmar av hembygdsföreningen under många år. J.P. Hansén var föreningens förste sekreterare, och vi är många som minns Ruth Hansén som föreningens kassör. Erik Bergkvist blev styrelsens första ordförande och förutom makarna Hansén och Tyra Fischer valdes hemmansägaren Olle Persson, Mora, nämndeman Olof Hansson, Brändbo och kantor Axel Strange till styrelsemedlemmar. Det bör också nämnas att J.P. Hansén blev utnämnd till herdesledamot av hembygdsföreningen år 1949.

Källa: DELSBO – KJOLEN 2014
Birgitta Berglund och Björn Jonsson

 

1935


Finn-Pellas gården i Sunnansjö 211, innan den blev flyttad till forngården.
Foto 1930, ur boken, FRÅN DELSBO, sid. 19.


Så här ser Sunnansjö 211, ut 2020. Över gårdens brunn ligger nu ett cementlock. Längan till vänster byggdes 1934


Finn-Pellasgården från Sunnansjö – taklagsfest. På taket sitter byggnadsarbetarna Per Ekblom, Sunnansjö och hans brorsöner Jonas och Karl eller Kalle på berget. Det var dessa tre, som satte upp huset, sedan de först hade rivit det i Sunnansjö.
Stående framför huset synes från vänster, Tyra Fischer, Emil Wahlström, Anders Leek, Bror Hillgren, Olle Blank, Ruth Hansén, (i Delsbodräkt), okänd, Erik Bergqvist, står med västen uppknäppt,  J. P. Hansén, och Kus-Olle Persson, de båda karlarna längst till höger är inte identifierade.
Bland det tre sittande kvinnorna igenkänns fr v Karin Paulsson och Maria Karlsson i mitten, flickan i vitt är okänd.

Taklagsfesten ägde rum den 8 augusti 1935 och drog en kostnad av 23.28 kr. Ungefär samtidigt anordnade föreningen på förslag av Tyra Fischer sin första stora hembygdsfest. Den hölls i Svenssons park i Fredriksfors och samlade närmare tusen deltagare. Doktor Johannes Hoving höll talet till hembygdsföreningen och Anna-Greta Härdelin gjorde en folkdansuppvisning med sin barngrupp. Behållningen uppgick till över 900 kr

Bild ur Delsbo-Kjolen 1998

 

1936

df-270-1936

1937

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1938

df-124-1938


Enligt samtida tidningsreferat var söndagen den 21 augusti 1938, då Delsbo forngård skulle invigas, en solig och vacker sensommardag. Dellborna hade uppmanats att ta å sig sina hembygdsdräkter och samlas vid kyrkan. Även allmän flaggning hade påbjudits. Genom särskilda bussturer från Ljusdal, Högtomt och Bobygden hade besökare från den omgivande bygden erbjudits att komma till centralorten och närvara vid den högtidliga invigningen

På eftermiddagen hade ett sjuttiotal folkdräktsklädda och ytterligare några hundra personer samlats vid kyrkan och de tågade sedan med föreningens paradfanor i täten upp till Vij, dit Per-Nilsasgården eller, son den också kallades, Finn-Pellasgården från Sunnansjö flyttats och ställts i ordning som socknens forngård.

Redan 1934, det år då hembygdsföreningen bildades, hade en av medlemmarna, järnhandlare C. G. Rudolphi, köpt denna 1700-talsbyggnad och överlåtit köpet till föreningen. En annan medlem, som inte ville avslöja sitt namn, skänkte sedan gården till föreningen.

Byggnaden, som varit i bruk sedan 1936, hade renoverats och inredningen kompletterats med saker som skänkts av privatpersoner eller inköpta på auktioner.

Det kulturhistoriskt intressanta målningarna hade renoverats av Manne Österlund från Valbo. Dagen till ära var gården rustad för ett gammalt Delsbokalas.

De sexton blågula dukarna i flaggparaden på området blåste ut för en frisk västlig vind, när kantor Axel Strange vid tretiden trädde fram och hälsade välkommen. Han gav sedan ordet till kyrkoherde E. A. Fredholm, som höll en friluftsgudstjänst, där han i sin predikan utgick från en text i första Korinterbrevet.

Efter detta blev det musik av Härdelins kapell, som bestod av Thore Härdelin d ä, hans son Sven Härdelin, Jonas Ohlsson, (Finn-Jonke) hans dotter Anna Ohlsson (Orelund) och John Eriksson.

Även folkdansare från Delsbo uppträdde. Under ledning av Anna Greta Härdelin.

Länsintendent Humbla högtidstalade
Nästa punkt på programmet var ett högtidstal av länsintendent Philibert Humbla. Han berörde gångna släktled, hembygdsarvet och gårdens betydelse. Bl a yttrade han följande: ”Måtte från gården emanera förkärleken för kärv enkelhet, parad med konstnärlig ädel form, måtte gårdens vackra proportioner kunna påverka smaken, så att okynnig funkisstil och banal byggenskap besparas den vackra bygden, måtte den stämning av allvar och stilla glädje, ro och förnöjsamhet, som möter en människa i den gamla gårdens alla stugor och hörn förankra sönerna och döttrarna i hembygden, binda bandet mellan folk och torva än fastare och icke minst avslöja ytligheten och billigheten i så mycket av nuets nöjen och tidsfördriv.”

Efter det högstämda talet framförde Dagmar Humbla några sånger och så blev musik och dans igen. Då hade landshövding Sven Lübeck anlänt till gården. Han drack kaffe i paradrummet – storstugan, beundrade utsikten, musiken och dansen och begav sig därefter till bönhuset i Ås, där Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund kl. sex skulle ha sitt årsmöte.

Det är ju inte långt mellan forngården och bönhuset, och landshövdingen och övriga årsmötesdeltagare tog enligt ett tidningsreferat en genväg, som gick ”genom buskar och moras och en oslagen havreåker.”

Landshövding Lübeck invigde
Efter årsmötet höll landshövdingen, vid åttatiden på kvällen, sitt invigningstal, där han bl.a. betonade hembygdsrörelsens betydelse i fråga om att stärka fosterlandskänslan och viljan att vårda och bevara de minnen, som förfäderna lämnat efter sig.

Han framförde och länets tack till alla dem som på olika sätt bidragit till förverkligandet av forngården. Flera personer omnämndes i detta sammanhang. Den som skänkt gården till hembygdsföreningen hade bett att få vara anonym under sin livstid och namngavs därför inte.

Många visste dock att det var en välkänd dellbo, nämligen kamreren vid fiskredskapsfabriken och skriftställaren J P Hansén och hans maka Ruth som var givare.

Landshövdingen slutade sitt tal med att förklara forngården som invigd. Han utbringade också ett fyrfaldigt leve för Delsbo. Faktor Oskar Wallberg framträdde därefter tillsammans med två fanbärare och påbjöd en tyst minut för att hedra förfäderna. Fanorna sänktes och höjdes inte igen förrän den utmätta tiden förflutet. Ceremonin avslutades genom att deltagarna unisont sjöng ”Du gamla du fria”. Kantor Strange framförde hembygdsföreningens tack till landshövdingen och övriga medverkande i invigningshögtiden. Landshövding Lübeck svarade med att tacka Delsbo och dess folk och utbringade sedan ett leve forngården. På faktor Wallbergs uppmaning hurrade de närvarande för landshövdingen, varvid han log och svängde sin hatt som tack. Den glansfulla invigningsfesten avslutades med folklekar.

Genom invigningen av Per-Nilsas gården hade Delsbo officiellt fått sin forngård. Den kompletterades sedan med ”Tjärnmyrastugan och Norrbergsstugan. Den förstnämnda invigdes 1944 och den senare 1952.
Källa:
DELSBO – KJOLEN 1998
Roland Sällström


df-275-
Vykort. Finn-Pellas Gården från Sunnansjö 211. Foto: Svea Broberg

df-274-stintan
Delsbostintan Ida Gawell Blomentahl på trappan in till Finn-Pellas gården.
Den flata stenen framför brokvisten är från Carl XlV:s tid och har tidigare legat framför kyrktrappan vid Delsbo nedbrunna kyrka.
Foto: Logård

df-305-per-nils 
Finn-Pellas eller Per-Nilsas gården


Foto: Bonny Sjöblom

 

1939

 

df-001-annons-1939

df-271-1939 

 

1940


Norrberg 105. Vykort poststämplat 1917.
Bild, och beskrivning av Norrbergs gården finns i boken, Gods & Gårdar, sid. 367.

df-295-1940


Norrbergs gården våren 2020

 

1941

Tjärnmyrastugan

År 1939 inledde föreningen underhandlingar med Hälsinglands fornminnessällskap om att till hemsocknen få återförvärva den gamla delsbostugan från Karls i Tjärnmyra, som en medlem hade skänkt till sällskapet och som 1918 hade flyttats till Köpmanberget i Hudiksvall. Tjärnmyrastugan som den kallades deponerades i aug. 1939 av sällskapet till föreningen och flyttades 1941 till forngården, där den med sitt upphöjda pigloft och ålderdomliga utseende är lätt att känna igen.

Andra världskrigets utbrott 1939 lägger sordin på verksamheten. Flyttningen av Tjärnmyrastugan från Köpmanberget till Delsbo forngård beräknades kosta 2 000 kr. Hembygdsföreningen begär anslag av Delsbo kommun men får avslag och rekommenderas att anordna en frivillig insamling. Det var hösten 1939. Men 1941 beslutar föreningen att försöka få medel genom att arbeta för en teckning av ständiga medlemmar, som var och en skulle betal 20 kr. Det dröjde inte länge förrän man fått ett 50-tal och därmed ett startkapital för flyttningen på 1000 kr. I september fick byggmästare Olle Nilsson Sunnansjö (Per Nilsas Olle) i uppdrag att svara för flyttningen, som med hjälp av flera snickare var avklarad på fjorton dagar. Då blev det en ny taklagsfest. Det kan nämnas att Per Nilsas Olle var född och uppväxt i denna byggnad, som tidigare hade flyttats från Per Nilsas i Sunnansjö upp till Vij och att Tjärnmyrastugan nu hade placerats i vinkel väster om den byggnaden. 1942 sätts väggmålningarna upp i oförändrat skick i de olika rummen.
Källa:
Bror Jonsson Delsbo kjolen 1994


df-272-hudik 
Tjärnmyrastugan på Köpmanberget i Hudiksvall

debo-009
Tjärnmyrastugan då den stod på Köpmanberget.

1941 sattes Tjärnmyrastugan på plats på hembygdsgården (invigd 1944). Stugan är från 1600-talet, och hade stått på Köpmanberget i Hudiksvall sedan 1918, genom Hälsinglands fornminnessällskap. Öppningen på stugans vänstra gavel, är ett så kallat gäststall, med plats för tre hästar.
Tjärnmyra 27 varifrån stugan ursprungligen kommer ifrån ligger någon km söder om Fredriksfors.

df-284-tjarnmyra 
Tjärnmyrastugan på Delsbo Hembygdsgård. Foto: Björn Spångberg

Det märkligaste rummet i byggnaden är emellertid ”stintloftet”. Det är ett rum för ”stintorna”, som är särskilt uppbyggt ovanför portlidret. Stintloftet är en ryggåsstuga och enastående på grund av sitt egendomliga läge. Även här finns målningar. Byggnadens fjärde rum är nattstugan eller västerstugan med väggfasta sängar och bänkar. Rummen är tapetserade med målningar av äkta grov hälsingebuldan, såväl vardagsstugan som dagligstugukammaren eller sängkammaren. Att dessa målningar finns kvar väl bibehållna är det bästa beviset för att gården som tros vara äldre än dess förste kände ägare, är utomordentligt väl bevarade. Som den nu befinner sig är den icke blott till sitt yttre och inre, även det gamla lösa bohaget har räddats.
Källa: Parkförening Köpmanberget skrift 1901-1926.

Läs om Tjärnamyrastugan, och andra gårdar som är flyttade till Delsbogården på Skansen

 

1942

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1943

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1944

Den 2 juli 1944 firar föreningen sitt 10-årsjubileum och Tjärnmyrastugan invigs. Högtidstalare är biskopen Tor Andrae, Linköping, tidigare komminister i Delsbo.


Bröllop i Delsbo

Text och bilder ur Svenska Journalen Nr. 34 – 1944

df-591-klipp-1944
Birgit Svensson. Fotograf för Sv. J. av Corneby

df-592-1944
Här kommer brudparet Birgit och Anders i all sin ståt, ridande på de apelkastade hästarna.

Vid tvåtiden blev det samling uppe hos Per Persa i Ede och efter en stunds väntan uppenbarade sig brudparet på brotrappan, stintan i äkta gammal delsbostass och brudgummen i svart långrock och hög silkeshatt.

df-594-1944
Mycket myndig präst var Gustaf Norell i sin höga ståndkrage och broderade skjorta läste skriften för det två och slutligen frågade:

–  Vill du , Kari Persdotter, taga denne Anders Ersson till din äkta make och älska honom i nöd och lust? Naturligtvis svarade bruden ja, det hörde ju till, och sedan också brudgummen givit samma svar, var saken klar.

Under folkets jubel lyftes bruden upp på sin apelkastade gångare, brudgummen svängde sig i sadeln, spelmännen gnedo stråkarna och under tonerna av Delsbo brudmarsch gick färden upp till forngården.

df-601-1944
Se, det var ett riktigt bröllopsfölje. Först de båda spelmännen med sina felor, så två ”gammeldellbor”, som ledde brudparets hästar.

Sen kom ”präst och prästfru” med brudkläderskan i en gammal åkvagn, därefter småtärnor och brudsvenner och efter dem hela det övriga brudföljet i trevliga gammaldags schäser och gående. Alla gästerna hade sockendräkter

df-599-1944
Här sitter en del av bröllopsgästerna färdiga att följa efter brudparet i sin skjutsar.

df-598-1944

df-595-1944
Ordföranden i hembygdsföreningen, Erik Bergqvist, hälsade besökarna välkomna till festen.

df-593-1944
Se, det var en fest hela dagen med kaffedrickning ute i det gröna.

df-596-1944 
Int`blir det bröllop utan kaffe! tänker farmor Anna Svensson, som kom dit i sällskap med sin unga sondotter Maj-Lis Wester, båda i delsbodräkt.

df-597-1944
Fru Sigrid Persson, kallad Nors-Sigrid, och fru Brita Bergqvist har kommit för att se efter, att allt går till som i deras ungdom, då de gamla bröllop sederna säkerligen ännu fanns kvar.

df-600-1944
Den som fick stå brud i en sådan vacker stass, tänker kanske den söta 17-åringa Karin Wallner, också från Delsbo.

Lite senare på dagen talade biskop Tor Andræ som tycket som Landgren att ”ingen fågel kan sjunga som lärkan och inga människor tala som dellborna!

Det här var ett arrangerat Bröllop.

Bruden Birgit Svensson återfinns under släktboksnummer 23L2 och 23T14. Hon gifte sig på riktigt den 24/9 1950, om lämnade uppgifter stämmer.

Brudgummen Anders, vars riktiga namn var Birger Larsson, Lax-Birger från Baggälve.  26/3 1923 – 24/2 2009. Han återfinns under släktboksnummer 44P38.


df-120-1944 
En bild från Delsbostämman 1944, vilken var publicerad i HT den 30 juni 1993. Bilden var utlånad av Hilma Sjödin i Delsbo. Uppmarschen  från kyrkan skedde bl. a. med häst. I mittenekipaget körs hästen av Erskjäns Per från Ovanåker. Där står han tillsammans med skådespelaren Gus Dahlström från Järvsö. Damerna som får skjuts är Jon Jons Ingrid från Källeräng och kortets ägarinna Hilma Vikström-Sjödin.

1945

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1946

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1947

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1948

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1949

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1950

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter


Kilalogen är en tröskloge från byn Kila i Delsbo.Den är byggd av grova timmerdimensioner. Man kan tydligt se hur tröskvandringen slitit på det grova golvtimret. Tröskbulten som hästarna drog runt i logen står i dag utanför logen. I början av Delsbostämmans historia byggdes tröskbulten om till biljettkur. Det är osäkert vilket år den blev flyttad till hembygdsgården.


Det här är Kila 204, där två lika stora logar stod bredvid varandra. Den högra logen står nu på Hembygdsgården i Delsbo. Bilden skänkt av Kila-Rolf Jonsson som är uppväxt på Kila gården.

 

1951

Norrbergsstugan flyttas från ursprunglig plats till Forngården. Kommunen gav 3,000 i flyttkostnad.

df-276- 
Fr. v. Tjärnmyrastugan, Finn-Pellas gården från Sunnansjö och Norrbergsstugan. Stolphärbret längst till höger kommer från Lia i Bjuråker
Foto: Logård

df-290-norrbergst
Interiör från Norrbergsstugan

1952

Det var vanligt att man samlades på någon fäbodvall för att spela och sjunga. Det hade man gjort sedan gammalt. När spelmän i Delsbo spelmanslag börjat förbereda för en spelmansträff på Lillvallen, föreslog Olle Blank, som var styrelseledamot i Hembygdsföreningen i över 25 år, att det vore bättre med ett samarbete. Och så blev det 1952, (se nedan) och den satsningen blev så lyckad att det har man fortsatt med varje år sedan dess. Tack för det fina initiativet Olle Blank.

Grubb Anders Jonsson berättar om första Delsbostämman.


df-122-1952df-123-1952

Den första stora hembygdsfesten och spelmansstämman anordnades 1952, då dr Philibert Humbla förrättade invigningen av Norrbergsstugan.

Följande bilder har vi fått låna från Göran Sjöléns Facebooksida Spelmansminnen. Sidan är en riktig guldgruva, av spelmansminnen och trevliga bilder.


Min första spelmansstämma i Delsbo var den 6 juli 1952. Fröken Gunhild Olsson Delsbo, skriver  Göran Sjölén på sin Facebooksida.


Göran Sjölén. Bild ur hans egna album, genom Ingrid Ericsson

 
Inger Wallberg, Georg Sjölén, Göran  Sjölén och Ingvor Persson.
Bild ur Göran Sjöléns album, genom Ingrid Ericsson

 
Till de sista folkmusikentusiasterna inom den medelpadska folkmusiken hörde bl.a. riksspelmansbröderna Wernberg, födda i Fanbyn, Stöde, men sedan många år bosatta i Selånger/Sundsvall. Från vänster i bild Werner (1903-1984), Evert (1911-1990) samt Gösta (1907-1992).


Werner Wernberg och bakom honom Johan Forsberg från Enånger.

1953

 
Betty Hansson, Kläppa, Ljusdal och Göran Sjölén.
Bild ur Göran Sjöléns album, genom Ingrid Ericsson

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1954

df-301-1954
Högtidstalare var Israel Jonzon, folkskolerektor i Forsa. (han skulle ha talat året innan, men talet ställdes in p g a regn). Läs mer om Ingeborg Nyberg.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1955

 

df-126-1955

df-127-1955
Bild ur Sundsvalls Tidning 19 juni 1955

Ni spelar så bra, sa kungen till Delsbo spelmanslag, när de spelat Delsbo brudmarsch vid medborgarplatsen vid Delsbo Forngård

Att Delsbo just blev den första anhalt tyckte kommunalfullmäktigeordföranden, landstingsman Jonas Brodén, var bra. Det går så mycket historier om Delsbo och ortens rykte är ju sen gammalt inte det bästa. Men jag försäkrar Ers majestät, här bor ett laglydigt och idogt släkte, sa hr Brodén och det vill kungen gärna tro.

df-128-1955
Text och bilder ur HT den 20 juni 1955

df-129-1955
Stora människomassor mötte kungen vid forngården i Delsbo

Landstingsman Jonas Brodén fick välförtjänt beröm för sitt tal till konungen. Majestätet var synnerligen djupt gripen och gav även uttryck för sin uppskattning av kommunens gåva, prosten C. N. Lenaeus berömda Delsboa Illustrata.
– Det är en fin bok, det här, sa han, när han lämnade den till sin handsekreterare, friherre Palmstierna.

df-130-1955
– Hur ter sig skördeutsikterna, frågar kungen Jonas Brodén. Brodén anser dem inte vara särskilt lovande. Kungen svarar: – Jo, men här i Delsbo lever ni väl på skogen.

Se kungens besök i En film om Delsbo, av Lars-Erik Logård


df-131-1955
Text och bild ur HT den 2 juli 1955

Spelmansstämma fjärde året vid Delsbo Forngård

Det har blivit tradition att en spelmansstämma anordnas vid Forngården i Delsbo första söndagen i juli månad i anslutning till hembygdsföreningens sommarfest. Då samlas allmogespelmän från skilda socknar och landskap i Delsbo för att spela de gamla låtarna. I samlad procession med fanbärare i täten brukar de marschera från kyrkan till Forngården, när gudstjänsten är slut. De allra flesta är klädda i socknen- eller landskapsdräkter.

Högtidstalare var Olle Källström, länsantikvarie

 

1956

Knektstugan är samlingslokal för Dellenbygdens släktforskarförening, Dellenrötter. Den är hitflyttad från Isbo 120, där den stod uppställd intill bondgården Isbo 2:4 som finns där. Bosatta på bondgården var då hemmansägare (39K3) Jonas Jonsson f. 6/9 1908 och hans syster Nanny Jonsson f. 12/6 1918 och Sigvard Forsman f. 14/1 1945.

Högtidstalare det här året var Karl Cajmatz, museichef, Hudiksvall.

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—24 P 6—

(X19) Olof Tunberg * 30/1 1731. Infl. fr. Hälsingtuna. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 18/2 1811 (ålder).
2 Anna Hansdotter, * 25/12 1737, d. t. bonden H. Pehrsson i Prättingberg 2. † 28/11 1824.
Pehr * 12/9 1774, † 13/11 1775
Hans »Eld» * 30/9 1776. Sold. nr 79. Död i Brahestad, Finland,
./11 1808 (fältfeber).


—7 T 61—

11 Henric Johansson-Timper, * 16/12 1817, s. t. skomak. J. Olofsson i Västanäng. G. 1839. Sold. nr 145 vid Häls. reg. Bos. i Isbo, Delsbo. † 12/1 1894 (spetälska).
33L4 Anna Svensdotter, * 6/5 1816, d. t. korp. S. Lust i Sunnansjö, Delsbo. † 31/3 1878.
20O2 Ingrid Johansdotter, * (5/9) 25/9 1844, d. t. sold. J. Ehn i Skog, Delsbo. † 12/3 1910.
Anna * 17/1 1840                                                5K8
Katharina * 20/10 1845                                     16M6
Brita * 6/1 1849                                                 24K9
Margta * 24/10 1852                                         (X4)26B5
Olof * 10/7 1855, † 12/1 1876 (spetälsk).

 

1957

 

df-372-1957 
En kväll 1957 samlades ett dussin aktiva medlemmar i Hembygdsföreningen med spinnrockar och andra slöjdredskap i köket på Norrbergsstugan för att hålla ”e rôckstugge” tillsammans. Särskilt inbjuden var fotografen Lars Erik Logård.

I bakre raden fr v står Bommens Elof Jonsson, Västeräng, journalisten Bror Jonsson, Ede och brandmästare Olle Blank, Ede. Närmast honom sitter hans hustru Tora Blank, fru Tyra Fischer, Ede och damfrisörskan Vivi Wahlström, Ede. Bakom spinnrocken sitter Signe Jonsson, Bommens, Västanäng.

Framtill vid ett härvträ t v sitter fru Margit Rudolphi, Ede och närmast henne Per-Ersas-Anny Persson, Ede. I mitten sitter Skäft-Evert Olsson, Västanäng och t h om honom Rut Hansén, Sunnansjö, med sin knyppeldyna. Längst t h håller tandläkare Folke Rudolphi, Ede på med att snickra något för hand.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

Högtidstalare var Karl Hedlund, författare, Storvik

 

1958

Jubileumsstämman 6 juli 1958

df-484-1958 
Med fiol Lars Erik Forslin, Jon Erik Bergsman i väntan på att få Herdes plakett av och Helge Nilsson.

År 1958 har det förflutet 50 år sedan den första Hälsingestämman i Delsbo. Att det skulle jubileras var Delsbo Hembygdsförening inställd på. Det år 1908 sådda fröet fanns kvar, men det tog 26 år eller till 1934 innan det slog rot, började växa och ta form i Delsbo Hembygds-och Fornminnesförening. Den bildades nämnda år efter ett föredrag av författaren Albert Viksten.

Föreningen saknade startkapital, enda tillgången var ett av Delsbo stora skifteslag upplåtet markområde, om man kan kalla det för en tillgång. Det var alltså att från början låna pengar, ordna lotterier för att få in pengar till växelomsättningar och stå i. Föreningen hankade sig fram till 1952 och hade då de flesta byggnaderna uppförda, med undantag av knektstugan som uppfördes 1956. Mot dessa tillgångar svarade stora skulder, så föreningens ekonomi de nämnda året måste betecknas som dålig.

Då började samarbetet med Hälsinglands Spelmansförbund och därmed lättade efter hand de ekonomiska bekymren. Förbundet har här gjort en storartad insats

Minnesfirandet skedde vid hembygdsföreningens ordinarie fest den 6 juli 1958 med deltagare av flertalet av hälsingespelmännen samt dessutom tillresande från Medelpad, Uppland och Närke.

Det inslag i nämnda fest, som markerade jubileet var att två av de spelmän, som var med 1908, infunnit sig 50 år senare och vederbörligen hyllade. Det var Lars Erik Forslin från Erikslund och Jon Erik Bergsman från Gnesta, med födelseort resp. Bergsjö och Bjuråker.

Under en paus i uppspelningarna framträdde v. ordf. Helge Nilsson i Bergsjö och höll ett välformat anförande om bakgrunden till dagens händelse och den omständigheter, som föranlett jubileet. Som slutkläm på detta förde han fram de två deltagarna i 1908 års spelmanstävling, varvid han till Forslin överlämnade Svenska Ungdomsringens Zornplakett i brons och till Bergman Hälsinglands Spelmansförbunds silverplakett som påtagliga bevis för uppskattning av deras 50-åriga verksamhet i folkmusikens tjänst.

Av Anders Jonsson, Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna, 1963.

df-132-1958

Högtidstalare var Israel Jonzon, folkskolerektor i Forsa.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

1959

df-308-1959
1959. Redaktör Bror Jonsson, spelman Edvin Strid, Hassela, riksspelman Lars Erik Forslin, Bergsjö och Delsbodräktsklädda fruarna Anna Holmgren, Kilhagen och Anna Hansson, Näset.


df-307-1959 
1959. Hilda Viberg, Astrid Boström och Greta-Stina Sahlström från Uppland. Alla klädda i Haverö-dräkten som infördes under drottning Kristina. ”Högmössorna” är inspirerade av spanska adelsdamer.


df-306-1959 
1959. Göran Sjölén, Medelpad och Sven Englund, Stockholm (bördig från Delsbo).

Invigningstalare var Albert Viksten, författare

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1960

 

df-379-1960 
En av de tidigare stämmornas flitigare besökare riksspelman Verner Wernberg (1903-1984) från Sundsvall. Se minneskonsert.
Foto: Per Östberg 1960. Bild ur Delsbo-Kjolen 2012.

(anm. Hans båda bröder Gösta Wernberg(1907-1992) och Evert Wernberg (1911-1991) även de riksspelmän var trogna besökare på Delsbostämman).

df-380-1960 
Anders Jonsson. Foto: Per Östberg 1960. Bild ur Delsbo-Kjolen 2012.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

Invigningstalare var Dag Strömbäck, landsmåls-och fornminnesarkivet, folklorist

Bilder ur Göran Sjöléns album, förmedlade genom Ingrid Ericsson.
Här behöver vi hjälp med att tidsbestämma från vilka år bilderna är, och vilka personerna är.

1. Fanbäraren till höger är Kjell Ekelöf


2.

 
3. Fr v.  John Eriksson,


4.


5.


6.

7.


8. John Eriksson, hans dotter Ingrid och …
9. Till höger John Eriksson, till vänster hans dotter Ingrid.

10. John Eriksson med musikskolans elever


11. Janne Ellström och Sven  Härdelin


12.


13.


14.

15.


16.


HT Den 16 juli 1960Läs mer om Finn-Jonke.

 

1961

 

df-296-1961

Invigningstalare var Isidor Ekstam, spelmansförbundet.

 

1962

df-309-1962 
1962. Sven och Thore Härdelin med 72-årige sångaren och spelmannen Erik Eriksson från Bergsjö.

Invigningstalare var Nils Presto, Sv Ungdomsringen

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1963

df-310-1963 
1963. Pampiga uppmarschen från kyrkan till Forngården.


df-311-1963
1963. Hassela Folkdanslag under ledning av fru Wera Hallberg.

Invigningstalare var Hilding Mickelsson, fotograf-författare.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

1964

 

df-297-1964


df-312-1964
1964: Kvartett från Upplands-bro. Elsie Marie Thomasson, 14 år, Anders Hallberg, 13 år, Nia Kuoppala, 9 år och Maj-Britt Thomasson, 18 år.


Bilder ur Göran Sjöléns album, förmedlade genom Ingrid Ericsson.
Här behöver vi hjälp med att tidsbestämma från vilka år bilderna är, och vilka personerna är.


1.

2.


3.


4.

5.


6.


7.


8. Spelkullen under ledning av Thore Härdelin


9. John Eriksson med musikanter


10. John Eriksson

 
11. Vilka är musikanterna?


12. John Eriksson närmast.


13.

 

1965

Invigningstalade gjorde Gustav Rask, präst i Delsbo

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1966

HT Tisdagen den 5 juli 1966.


Nils Th. Olofsson lägger ner en krans på Thore Härdelins grav.


Nils Th. Olofsson och Oscar Bergqvist i samspråk.

Vad hände det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1967

df-313-1967
1967. Två violinister från Hanebo. Tioåriga Eva Krans och 11-åriga Margareta Wall.


df-314-1967
1967. Ljusdals Hembygdskör sjunger.

Invigningstalade gjorde Nils Th Olofsson, riksspeleman

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1968

df-002-annons-1968

6 000 – 8 000 på Hälsingestämma i Delsbo

Högtidstal av Gustaf Söderblom, fioler, flöjter, harpolekare

df-006-1968 
Bilder ur HT den 9 juli 1968
Gustaf Söderblom, Nathan Söderbloms son, talar inför menigheten på Hälsingestämman 1968

df-003-1968


df-004-1968 
Spelmän från olika landskap fr v Per Logård, Delsbo, Wilhelm Grindsäter, Uppsala, Werner Wernberg (han med hatten) Sundsvall, Anders Bäckar, Orsa, Gert Ohlsson, Deje, Värmland och Bengt Lindroth, Eskilstuna.

df-315-1968 
Dräkter från Småland, Hälsingland och Bohuslän. Fr. v. Åsa Holmsten, Lidingö (Bohuslän), Birgitta Jonsson, Delsbo samt Elena Holmberg, Stockholm (Värmlandsdräkt).

df-008-1968 
Den kände harpolekaren Erik Sahlström samlade massor av andäktigt lyssnande människor omkring sig varhelst han drog fram med sin nyckelharpa.

df-007-1968
Här är en av de yngsta deltagarna i Delsbo-dräkt, Rickard Paulsson från Backen

 

1969

df-009-1969

df-316-1969
1969. Nils Th Olofsson, Cecilia Bruce, Thorborg Thyselius, Tryggve Thyselius och Wilhelm Grindsäter.


df-317-1969
1969. Grubb-Antes trio. Den hälsingska folkmusikens grand old man, Anders Jonsson eller Grubb-Ante med Greta Skoglund och Birgitta Lind.

Se film med Grubb-Ante.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter


Eivor och Bernt Ohlsson i delsbodräkt vid den nyinvigda konstverket – stenen med relieferna av spelmannen och lurblåserskan. Här syns spelmannen.

Vi visar här en bild av det konstverk, som invigdes av komminister Tryggve Thyselius vid söndagens spelmansstämma i Delsbo. Som tidigare nämnts har det utförts av 78-årige stenhuggaren Emil Burgman, Bjuråker, och skänkts av honom till Delsbo hembygdsförening. Burgman fick inspiration till konstverket under ett besök i Kolmården häromåret.
Stenen visar på den ena sidan en spelman, medan reliefen på den motsatta sidan återger bilden av en lurblåserska. Det vore frestande att avslöja att Sven Härdelin stått modell till spelmannen utan att han haft en aning om det … Bergman han nämligen haft ett fotografi av Härdelin som förebild, när han mejslat ut spelmannen i den hårda graniten.
B. J:son

 

1970

df-018-1970

Grubb Anders Jonsson berättar om första Delsbostämman.

10.000 på spelmansstämman i Delsbo

Nu är det klart – den kan inte regna bort

df-320-1970 
Bilder ur HT, den 6 juli 1970 Foto: Lennart Berg Text: Bror Jonsson

Här är det Delsbos ungdomsorkester som bjuder på vacker musik och sång. Ledaren John Eriksson längst till vänster. Den vackra sången flickorna sjöng fick de dra två gångerna, teknikerna vid radioinspelningen hann inte med riktigt. ”Länsman” finns också med på bilden, men inte från Delsbo utan från Hudiksvall, polismästaren Erik Nilsson, längst till höger.

df-020-1970 
En av stämmas begivenheter är spelet i buskarna. Per Sköld, Enånger och Lennart Gustafsson, Södertälje, är väl bevandrade i att trolla fram låtar på sina felor.

df-059-1970 
Tommy Hansson och Anders Bärlin, båda från Norrbo tillhör Delsbo ungdomsorkester. Här försöker de sig på en duett med Delsbo vackra klockstapel som effektfull bakgrund.

df-318-1970Brudritten från forngården till kyrkan blev något av ett triumftåg för de unga tu, Britt-Marie Kalles från Dalarna som vänder alla korkskruvarna åt fotografen, samt operasångaren Rune Rosell från Delsbo.

df-058-1970
Brudparet på väg in i kyrkan

Vilket bröllop

df-021-1970 
Över 1.000 personer fanns i kyrkan när operasångaren Rune Rosell – en bygdens son – gifte sig med folkskollärare Britt-Marie Kalles från Bjursås i Dalarna. Här ser vi det nygifta paret uttåga ur kyrkan företrädda av spelmän. Hela kyrkallén var kantad av folk.

Här kan du se filmen från det vackra bröllopet, kända spelmän på stämman och mycket mer.
Hela filmen är drygt en timma lång. Tyvärr har SVT nu blockerat tittare i Sverige att få se filmen  På grund av ett upphovsrättsanspråk har den blivit blockerad. Det innebär att videon fortfarande finns på YouTube, men att personer i Sverige inte kan titta på den.

 

1971

 

df-010-1971


Det kom närmare 20.000!

df-011-1971 
Bilder ur HT den 5 juli 1971. Text: Bernt K. Johansson Foto: Urban Åkerström

Att fånga 20.000 på en bild är ogörligt, men en liten uppskattning får man ändå hur folk låg, stod, satt och trivdes i värmen. Fordonen med glass och läsk gick i skytteltrafik – allt gick åt.

df-012-1971 
Thore Härdelin skötte rollen som programledare, presenterade artister, stampade igång spelmännen.

df-321-1970 
Spelet i grupper är kanske det som lockar mest vid stämman i Delsbo. Och mannen i förgrunden gör inspelning för bandspelaren liggande …

df-015-1971 
Ett ungt spelande par hittade vi också på stämman. Det var inte så svårt, ungdomen gilla spelmansmusik.

df-014-1971 
Ibland kan det bli för stimmigt och fastän stämningen är på topp. Minstingen i familjen fann i alla fall på råd.

df-016-1971 
På bilden Peter Logård och Wilhelm Grindsäter och en liten del av publiken.

Vilken folkfest! Det kom närmare 20 000 personer till spelmansstämman i Delsbo på söndagen. Ingen hade väl vågat drömma om detta. Spelmän och spelmanslag från hela landet. Otroligt. Fantastiskt.

df-017-1971

df-382-1971 
Vykort troligen från 1971.
Övre raden från vänster, Folke Östlund med dottern Birgitta från By i Dalarna, nästa ruta är troligen riksspelman Verner Wernberg (1903-1984), från Sundsvall, ruta 3, okända, därefter okända spelmän
Nedre raden t v, dansande par, och därefter spelande ungdomar och ruta 3, bröderna Georg och Göran Sjölén från Medelpad.


df-287-vyk
Övre bilden t v, okända spelmän.
Nedre bilden t v. okända spelmän
Bilden till höger ,dansar Dellenbygdens folkdanslag med Britt-Marie Swing, Arne Bulander Mary Medin,Gösta Thimper m fl.

 

1972

 

df-023-1972

Se bilder från 1972 års stämma .

20.000 på spelmansstämma i Delsbo

df-025-1972 
Bilder ur HT den 3 juli 1972, av Bror Jonsson

Här har tåget från kyrkan till Forngården hunnit nästan fram till målet. Sommarvinden slet i flaggorna, och spelmännen musik ljöd över det sommarfagra Delsbo

df-027-1972
Kyrkmarschen har startat. Spelmännen klämmer i med fiolerna och en mångtusenhövdad skara folkklädda sluter upp i tåget.

df-024-1972 
Delsbo-stämman från ovan. Så har ”knätofs” betraktats tidigare inte minst TV, radio och press, men nu har folkmusik och folkkultur blivit ”inne” som aldrig förr. Här finns 20.000, som lyssnar och njuter. Om ni inte hittar alla, beror det på att de sökt skuggan bland träden. Delsbo noterade nämligen högsta temperaturen i Europa i går.

df-026-1972 
Här är det John Eriksson och Dellenbygdens ungdomsorkester i auktion. De svarade också för ett uppskattat program i kyrkan.

df-029-1972 
Olle och Lillemor Persson med 9 månaders-sonen Johan från Delsbo får illustrera, att Delsbo-stämman också är en familjefest. Lägg märke till den eleganta barnvagnen, en riktig klenod.

df-028-1972 
Karl Olsson, Hammarsvall, Delsbo, är 87 år, och sannolikt den äldste spelmannen. Han trakterar dock magdeburgare i stället för fiol, och det har han gjort sedan 1954, då han deltog första gången.

df-322-1972 
1972. 20.000 på spelmansstämman i Delsbo. 300 spelmän spelade i den tropiska värmen, inte bara på scen.

hemb-005-delsbo
Vykort avsänt från Delsbostämman 1972

 

1973

 

df-030-1973

20.000 – 30.000 på stämman

df-031-1973
Aldrig tidigare har det varit så stor publik och så många spelmän på Delsbo-stämman som i år. Inslagen utifrån var många och exotiska, här har vi ett spelmanslag från Norrbotten.
Bilder ur HT den 2 juli 1973 Foto: Urban Åkerström Text: Bror Jonsson

df-032-1973 
Tåget från kyrkan till Forngården ”under befäl” av nye ”generalen för fanorna” Torgny Mårtensson. Gösta Blank och skidflickan Eva Olsson finns i täten. Det var en pampig uppmarsch, här framvinkad av polischefen i Hudiksvall, Erik Nilsson, för dagen iklädd hembygdsdräkt.

df-323-1973 
Populärast är buskspelet som samlar både gammal och ung

df-034-1973 
Skönsjungande fru Greta Vedin från Norrfjärden tillsammans med idel ”Nordanstigare”, Sten Andersson, Arne Bäckström och Nils Th. Olofsson.

df-288-1986
Vykort troligen från 1973. Övre bilden t v en okänd flicka. Övre t h. är Britt-Marie Swing och Janne Ellström.
Nedre bilden t v. Verner Wernberg. Nedre t h är Hjalmar Wallberg, Anders Brodén, Jan-Ola Nyman


Följande bilder har vi fått låna från Göran Sjöléns Facebooksida Spelmansminnen. Sidan är en riktig guldgruva, av spelmansminnen och trevliga bilder.


Sven Härdelin Foto: Torbjörn Lindberg


Thore Härdelin Foto: Torbjörn Lindberg


Ryggen på Sven Härdelin och hans son Thore Härdelin. Foto: Torbjörn Lindberg

Verner Wernberg och Wille Grindsäter. Foto: Torbjörn Lindberg


Verner Wernberg och Wille Grindsäter i förgrunden. Foto: Torbjörn Lindberg


Skiddrottningen, Eva Olsson, Delsbo. Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Vilka är dessa unga talanger? Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Karl Olsson Delsbo 88 år. Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Britt-Marie Swing. Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg


Foto: Torbjörn Lindberg

 

1974

df-035-1974

dels-003-klipp-1974

20.000 festglada hälsingar samlades i Delsbo

df-042-1974 
Text och bilder ur tidningen 8 juli 1974, av Lars Edqvist
Spelmanslagen tågade in på Forngården med fanor i spetsen. Den högra fanbäraren är Gösta Blank.

df-324-1974
1974. Både grupper och enskilda spelmän hela Sverige fick spela.

df-041-1974 
Det var packat framför scenen när spelmännen tågade in

df-043-1974 
Den här ”yogin” väckte uppmärksamhet med sitt något okonventionella sätt att lyssna på spelmansmusik.

df-044-1974
Två killar med nyckelharpa hörde till dom som bidrog till underhållningen lite vid sidan av programmet.

Janne – Delsbostämmans nestor

df-303-janne-e 
Janne Ellström Näsviken har nu levt med fiolen i hand i 80 år. Folkmusiken är hans liv. Janne folkmusikens nestor, är inne på sitt 90:e år har en härlig glimt i ögat och klarar på direkten andrastämman på nästan vilken låt som helst.
(Janne Ellström levde mellan 7/5 1885 – 12/12 1979).

df-298-1974 
Vykort. Till vänster Cecilia Nordin 10 år och Liss Ingela Larsson 12 år. Bilden togs troligen i samband med stämman det här året.

df-325-1974
1974. Tälten är många, trivseln och trängseln stor på tältplatsen.

df-371-1977
Vykort från Delsbo Forngård. Enligt fotografen Björn Spångberg togs bilderna 1971.
T. v. systrarna Eva och Marie Forselius. Dräkterna syddes av deras mor Marianne Forselius, och är en korsning av Tansjöborg, Loos, och Delsbodräkt, sydda efter egen inspiration.
Killen är Robert Jonsson från Delsbo f. 67.
T. h. Ejrin Jonsson med dottern Kristina Hammarström f. 68 i Bjuråkersdräkter.


Man lirar så det känns i hela kroppen

df-602-1975 
Omslagsbild på tidningen VI 4/1 1975. Foto Göran Gester Text Staffan Hildebrand

df-603-1975 
Vid det här 1700-tals härbret samlas spelmännen spelmännen och byter låtar och lyssnar. Nicklas Lundström spelar upp för Anders Lindén,  Ola Törnquist, Peter Lundström (storebror till Niklas)Maria Wiklund och Carin Svensson

Spelkompisarna Mike Eriksson 13 år och Peter Lundström 14, satsar nästan hela sin fritid på fiolspelet. Micke kommer från Alnön i Medelpad och Peter bor i Delsbo, Hälsingland, där vi träffar dem.

df-604-1975 
Traditionen går från äldre till yngre spelmän. John Eriksson spelar för spelmanslaget Yngran från Alnö.

Från vänster. Ola, Carin John, Maria, Anders, Niklas, Micke och Peter och längst till höger 12-årige Torbjörn Olsson från Delsbo.

1975

 

df-326-1975 
1975. I år var det 20:e året i följd som spelmansstämmans programledare för Sven Härdelin.

df-327-1975
1975. Spelmansstämman är inte bara musik. Det är också köer. Här kaffekö på forngårdsområdet.

df-328-1975 
1975. …kö även till damtoaletten.


2000 människor på Delsbo forngård

Artur Eriksson grep och fängslade

df-050-1975 
Den kände sångaren och pastorn Artur Eriksson från Gagnef grep och fängslade deltagarna i den sånggudstjänst som på torsdagskvällen anordnades på Delsbo forngård av ortens missionsförsamling.

df-051-1975
Artur Eriksson sjunger vid pianot utanför Norrbergsstugans brokvist.
Text och bilder ut HT den 6 juni 1975, av Bror Jonsson

df-285-vyk
Vykort. Bilder från början av 70-talet. Flickorna t v är Kari Östbrg, Gun Eriksson, Katarina Ersare, Åsa Persson. Övre t h är Dellenbygdens folkdanslag med Britt-Marie Swing, Arne Bulander Mary Medin Gösta Thimper m fl. Nedre bilden ?

1976

Delsbostämmans 25-årsjubileum blev en fest för öga och öra

df-329-1976 
1976. Redan innan avmarschen till kyrkan hade spelmän samlats vid klockstapeln i en improviserad konsert.

df-036-1976
Bilder och text ur HT den 5 juli 1976. Text: Bror Jonsson Foto: Sven-Erik Jönsson

Som vanligt inleddes stämman med allspel där bl a Trollens Brudmarsch och Delsbovalsen av Pelle Schenell hör till de obligatoriska låtarna. Över 300 spelmän fanns på plats jubileumsdagen till ära.

df-037-1976
Årets högtidstal hölls av ordförande i Hälsinglands Spelmansförbund, Erik Nilsson

df-038-1976
Hembygdsföreningens ordförande Bror Jonsson gav sitt hälsningsanförande en tillbakablick på de 25 åren.

df-039-1976
Sven Härdelin försöker förgäves få folkmassan att släppa fram spelmännen. Som synes hade massor av folk samlats redan innan tåget med spelmännen kommit fram till forngården.

df-330-1976
1976. Spelmansstämma är jobbigt. Den trötte spelmannen här var utrustad med både fiol och bandspelare.

df-040-1976 
I Per Nilsasgården, där ett speciellt postkontor var inrättat, var kommersen livlig och postmästare Einar Berg och hans personal hade en jobbig dag.

1977

 

df-045-1977

Stämman – en fest i dagarna tre

df-332-1977 
Bilder och text ur HT den 4 juli 1977 Foto: Sven-Erik Jönsson Text: Bror Jonsson

Publikinvasionen blev lika stor i år som tidigare spelmansstämmor. Av den här bilden framgår att åtskilliga bänkat sig nedanför scenen då gruppen ”Felan går” från Gästrikland uppträdde.

df-331-1977 
1977. Buskspelet i Sunnansjö höll nästan på att regna bort. De som inte hade gummistövlar och paraply fick hålla sig inne i tälten och spela.

df-333-1977 
1977. I Sunnansjö blandas all sorters musik och intrument. Irländskt, amerikanskt, afrikanskt, jazz och det hördes också svensktoppstoner i buskarna.

df-046-1977
Benny, Per, Lennart och Östen drog ner stormande applåder för sitt buskspel.

df-048-1977 
Årets hembygdsföredrag hölls av Sven Viksten

df-049-1977 
Janne Ellström,Näsviken, 92 år, var den äldste spelmannen och här uppträder han tillsammans med en grupp betydligt yngre spelmän

df-335-1977 
1977. Tungan rätt i mun och fast takt höll den här spelmannen på tamburinen.

df-334-1977
1977. ”En sån här kväll är det inte bara fiolerna som får ljuda…” skriver tidningen.

df-299-1977
Vykort. Lilla Lotten och mamma Kerstin Lundkvist iklädda Bergsjödräkter. Bilden togs troligen på Delsbostämman det här året.

 

1978

 

df-052-1978-

10 000 på rekordlugn Delsbostämma

df-053-1978
Text och bilder ur HT den 3 juli 1978 av Jan Olsson

Efter det att högmässan i Delsbo kyrka avslutats tågade spelmän, med fanbärare i täten vägen upp till Forngården

df-336-1978
Walter Ramsby blåser här in den 27:e spelmansstämman i Delsbo.

df-056-1978
Kaisa Andersson från Bergsjö, nybliven riksspelman gjorde ett soloframträdande vid årets spelmansstämma. Hon spelade bl. a. den egna komponerade polkan Hack i häl.

df-054-1978-

df-055-1978
Olof Högberg-plaketten, eller Norrlandsbjörnen överlämnas här till Sven Härdelin, Bergsjö av landstingets ordförande Gösta Höglund

df-337-1978 
1978. En liten stund av vila i gröngräset, även om det var disigt och grått runt Dellenbygden denna första söndag i semestermånaden juli…Vem är spelmannen?
Foto: Bonny SjöblomVilka är spelmännen?
Foto: Bonny SjöblomVem är spelmannen?
Foto: Bonny SjöblomNisse Damberg  Foto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomHär behöver vi hjälp med namn.  Foto: Bonny SjöblomDragspelare, Sören Rydgren. Foto: Bonny SjöblomVem är han? Hjälp oss! Foto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomKänns han igen, vem är han? Foto: Bonny SjöblomKänns han igen, vem är han? Foto: Bonny Sjöblom


hemb-005-delsbo
Vykort avsänt från Delsbostämman 1978


df-300-vykort
Vykort. Delsbostämman 1978.
Anette Gabrielsson, Marie Holmqvist, g. Sahlin och Sonja Krantz g. Skog.

 

1979

 

df-060-1979

Massor av folk, musik och fest

df-061-1979 
Bilder och text ur HT den 2 juli 1979, av Jan Olsson

Aldrig tidigare har så många deltagit i marschen från Delsbo kyrka upp till Forngården.
1979 års spelmansstämma blev något av ett bevis för att spelmansstämmorna inte tappat greppet om ungdomen.

df-062-1979
Allspelet vid årets spelmansstämma samlade i år så många spelmän att många fick ställa sig på kanten upp till ”spelkullen”. Här samlas alla i Delsbo Brudmarsch.

df-338-1979
Wille Grindsäter och Thore Härdelin ”kom ihop sig” ännu en gång vid spelmansstämman i Delsbo. Som vanligt ljöd det fint.

df-064-1979 
En av dem vi hittade i ”buskarna” var Sören Rydgren med sitt dragspel. Liksom alla andra upplevde  han en mycket fin dag, fylld av musik och glädje

df-067-klipp-80-

 

1980

df-070-1980

29:e Delsbostämman

df-065-1980 
Text och bilder ur HT den 7 juli 1980, av Jan Olsson

Stämman häller fortfarande greppet om publiken. Efter den lilla nedgången i fjol kom närmare 15.000 människor för att lyssna till massor av spelmän – rekordmånga faktiskt.

df-339-1980
Med tungan rätt i mun och ett stadigt tag om stråken så går det vägen … Johan Pettersson från Uppsala hörde till de spelmän som drog till Delsbostämman på söndagen.
Foto: Lars Sundin

df-068-klipp-8
HT 3 juli 1980

df-069-1980jpg 
HT den 3 juli 1980

df-340-1980 
1980. Högt uppe på en pall hinkar Brita Jonsson kaffe som hon kokat i en stor murpanna. Minst 50 liter i taget.

df-341-1980
1980. Det lider mot afton och Sara, 5 år, vilar sitt trötta huvud medan buskspelet blommar som bäst.

 

1981

Lång över 10.000 besökare på 30:e Delsbo-stämman

df-343-1981 
En traditionell bild från Delsbostämman. Ännu vackrare är det i verkligheten med alla  färggranna  folkdräkterna. I täten fanbärare. Därefter följde spelmanslag, dräktklädda och övriga gudstjänstdeltagare.

df-342-1981 
1981. Marschen gick från kyrkan upp mot forngården. Fanbäraren till höger är Kjell Ekelöf

df-071-1981
Bilder och text ur HT den 6 juli 1981, av Jan Olsson

Gänget som inte går av för hackor. Fr. v. Sten Nygårds, Wille Grindsäter, Sven Härdelin med sonen Thore Härdelin.

df-344-1981 
Solen strålade vackert över den 30-års jubilerande Delsbostämman i söndags. På bilden är det Kaisa Andersson och Marika Andersson som svarade för låtspelet från spelkullen.

df-075-1981
Det ska börjas i tid…
Britt-Marie Swing, Delsbo, som ingår i Iggesundsgänget, måste ta en paus från allt spelande och ägna sig åt sonen Per-Olov. Och fiolen var det givetvis kul att klinka på.

df-076-1981 
Erik Nilsson, spelmanshövding och polismästare i Hudiksvall, framhöll den kulturgärning arrangörerna av Delsbostämman gör genom arrangemanget. Han passade även på att ge kulturnämnden en känga för skral bidragsgivning.

df-345-1981
Från Söderhamns musikskola kom den lilla tösen som är 9 år och som spelat fiol i två år. Hennes namn är Jenny Eklundh.

df-346-1981
1981. Inte mellan hägg och syren, men däremot under blommande rönn ljuder fiolerna.

 

 

1982

df-347-1982
1982. Dellenbygdens folkdanslag med spelmän i täten tågar till sitt framträdande.

df-348-1982 
1982. Ceilon Wallin från Uppsala – en skäggprydd och glad herre med nyckelharpa.

df-349-1982 
1982. Björn Ståbi fann några av sina kamrater i buskarna.

df-350-1982
1982. En grupp nyckelharpospelare, både gamla och unga, samlade för buskspel bakom scenen.

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

 

1983

df-351-1983 
1983. Sammanbiten spelman, iklädd väst och plommonstop, spelandes på ett bälgaspel

df-286-vyk
Vykort. Bilderna togs troligen på stämman det här året  I nedre högra hörnet, Anna Dahlbäck, Doris Eriksson och Leif Eriksson

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

 

 

1984

df-352-1984
1984. En stämningsfylld bild från stämman. John Bergström tog nyckelharpan i famnen och sonen Erik på ryggen.

df-077-1984


df-293-vyk
Vykort, med Sven och Thore Härdelin, sittande på en soffa utanför Härdelins stuga i Strandäng. Bilden togs 1983 eller 1984 säger fotografen Bo Silwer

Vad hände mer det här året – hjälp oss med bilder och uppgifter

1985

df-078-1985

Håller publiken på att svika?

”Bara” 10.000 den här gången

df-353-1985 
Walter Ramsby, sin vana trogen, blåser in Delsbostämman på näverlur.


Text och bilder ur HT den 8 juli 1985, av Jan Olsson

df-080-1985 
En typisk bild från stämmolivet. Buskspel, buskspel och åter buskspel.

df-082-1985 
En annan sida av stämman. Den man inte vill uppleva. En av besökarna gör avbrott i supandet för en portion ostkaka. I bakfickan finns dryckjommen.


df-354-1985 
En trött spelman har lagt sig för att vila. Med fiolen som huvudkudde sjunker han in i sömn. I bakgrunden hörs spelmansmusiken.Foto: Bonny SjöblomEvert Wennberg. Foto: Bonny SjöblomBror och Jeanette Landborg. Foto: Bonny SjöblomLennart Sunesson. Foto: Bonny SjöblomVem är han? Foto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomTill höger på dragspel är Hjalmar Jonsson från Bjuråker. Foto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomFoto: Bonny SjöblomUFO på dragspel. Foto: Bonny SjöblomTill höger, Östen Eriksson. Foto: Bonny SjöblomVilka är spelmännen? Foto: Bonny SjöblomVem är flickan? Foto: Bonny Sjöblom

 

 

1986

 

df-083-1986

15 000 besökare på 35:e Delsbostämman

df-281-1986 
Tre generationer Härdelin, alla tre riksspelmän, kunde man lyssna till. Det var Sven Härdelin, hans son Thore och Thores dotter Tuva. För Sven Härdelin var det den 30:e spelmansstämman, men bara tredje gången det regnade.
Vid den 35:e spelmansstämman i Delsbo var Märta Ramsten från Svenskt Visarkiv högtidstalare.

df-355-1986 
Text och bilder ur HT, av Jan Olsson

En herre i kaffekön med sitt dragspel. Trots regnet var han sprudlande glad och drog några strofer under sitt väntande på förtäring.

df-085-1986 
Gustav Wallin från Edsbyn spelade tillsammans med sin dotterson, 10-årige Josef Alin från Uppsala. Ett buskspel som uppskattades mycket  av stämmobesökarna.

df-086-1986 
Buskspel vid Delsbostämman. Här spelade man på fiol, skedar, gitarr, dragspel och basfiol

df-087-1986
Mycket av Delsbostämman gick i regnets tecken


1986 Hembygdsföreningen får en minnessten över Erik Stålberg som skänks till hembygdsföreningen av stenhuggare Emil Burgman.

 

 

1987

FilmDelsbostämman 1987 Marie-Louise Bergqvist


df-088-1987

Ovanligt många spelmän på årets Delsbo-stämma

df-089-1987 
Text och bilder ur HT den 6 juli 1987. Text: Ulrica Larshamre Foto: Stefan Westerlund

Systrarna Annika och Cajsa Ekstav från Vendel i norra Uppland spelar nyckelharpa enligt gammal uppländsk tradition . Foto: Stefan Westerlund.

df-090-1987
Det italienska folkdanslaget från Cesiomaggiore, nära Venedig, tog publiken i sin famn med sina snabba och roliga danser. Foto: Ulrica Larshamre.

df-093-1987 
Far och son, Birger och Gotthard Bergqvist har bänkat sig på en hög vedträn för att spela nyckelharpa och fiol. Foto: Stefan Westerlund.

df-094-1987 
Delsbo folkdanslag tar en svängom i värmen. Foto: Ulrica Larshamre

df-095-1987
Ett ”tjejgäng” i fyra generationer och alla härstammar från Signe Gunst, Hudiksvall. Signe sitter längst bak. Foto: Stefan Westerlund

 

 

1988

Se film från stämman 1988.

df-096-1988

 Sol i Delsbo

df-097-1988 
Text och bilder ut HT den 4 juli 1988, av Jan Olsson

Olle Mattsson, Sundsvall och Ivar Hansson från Uppland, trivdes i skuggan på årets Delsbostämma

df-358-1988 
Vad vore stämman utan slokhatt? Denne dragspelare njuter av livet med prisen under läppen.

df-099-1988 
I skydd av björkar med täta lövverk letade sig spelmännen. Buskspelet lockade. På bilden syns Walter Ramsby njuta av musiken som åskådare.

df-356-1988 
Två stintor som dansade för sig själva på stämman i Delsbo – kusinerna Lina Bäckström, Näsviken och Elin Bäckström, Delsbo.

df-101-1988 
Östen Eriksson – så klart.

df-357-1988
Göran Eklund och Bo Karlsson, två proffs med fiol. Båda från Bjuråker.

df-359-1988 
1988. Bilden visar ett lag unga spelmän, som buskspelar i solgasset.

 

 

1989

 

df-110-delsbo

12 000 besökare på härlig fest

df-360-1989 
Text och bilder ur HT den 3 juli 1989, av Jan Olsson. Fanbäraren till höger är Kjell Ekelöf

Bilden känns väl igen. Uppmarschen till forngården med fanbärare och spelmän i täten

df-363-1989 
Under lummigt gröna björkar samlades spelmännen för buskspel.
Därmed blev 38:e delsbostämman sig lik.

df-105-1989 
Är det inte…? Jo, men visst, Björn Ståbi utan skägg.

df-362-1989 
Visst går det att vara liten även på delsbostämman. Medan modern spelade fiol satt den lilla barnet lugnt på ryggen och njöt

df-107-1989 
Landshövding Lars Ivar Hising tog chansen och lät sångrösten ljuda över fager sommarskön bygd.

df-108-1989
Lennart Svensson från Grängesberg, trogen stämmobesökare i Delsbo spelade så att det vackra skägget nästan fastnade i fiol och stråke.

df-361-1989 
1989. Thore Härdelin, mästare i folkmusikutövande och skicklig programledare. Petter, 2 år, gör debut inför tusentals åhörare.


Fortsättning följer i Delsbostämman del 2.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen – till Delsbostämman Del 2

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Ni är bra!
    Bild nr 7 under 1985 visar Bror och Jeanette Landberg
    Bild nr 8 under 1985 visar Lennart Sunesson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *