Norrbo-Bjuråker Kyrkoherdar – komministrar

Kyrkoherdar och komministrar i Norrbo och Bjuråker


Svenska präster från 1100-talet och framåt på, Wikipedia.


Att bli präst – Svenska kyrkan.


Att bli diakon – Svenska kyrkan.


Att bli kyrkomusiker – Svenska kyrkan.


Aktuell inf. om Bjuråker – Norrbo församling.


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar det du läser, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

SERIES PASTORUM

KYRKOHERDAR I NORRBO och BJURÅKER 

Klicka på Upsala Arkestifts Herdaminne nedan, för att läsa mer om Norrbo och Bjuråkers herdar från, Olaus  Clementis till Gustaf Sefström.

Upsala Arkestifts Herdaminne, femte häfte, Norrbo och Bjuråker, sidor 307 -318
1842 Utgåva 1–7.

Avskrift ur BJURÅKER – DELSBO – NORRBO släktregister

 

    

Tomas Dahlström‎ till Fornminnen i Sundede

Med benäget tillstånd

”Run”stenen i Norrbo

Ja.. lite märklig titel. Finns ju ingen runsten i Norrbo. Men vad är en runsten. Ja en sten rest till minne över något. Oftast från 800 till 1100 talet någon gång. Ristad med runor gärna i bård runt stenen med vackra bilder innanför.

För 2 år sedan stöter jag på en gravsten inne i Norrbo kyrka. Som är ytterst märklig. Vid ett första ögonkast ser den ut som en runsten. Men vid närmare studie ser man att den är skriven på latin. Ser dessutom ut som om det är 2 st olika ristare på den.

Efter en lång tids forskning dyker det upp en teckning på stenen. Gjord 1763 talet av Nils Reinhold Brocman (kanslist i Antikvitetsarkivet i Stockholm) på sin Resa genom Hälsingland. En resa han gjorde för att studera fornlämingar i Hälsingland Tydligen fann han denna sten ovanlig. Skriver gravsten Olaus Clementi.

Nästa gång denna sten dyker upp är 1831 i Uppsala ärkestifs herdaminne. En skrift där man går igenom alla kända präster i alla församlingar i ärkestiftet. Under Norrbo står som första präst år 1490 just Olaus Clementi. Man skriver:

1, Olaus 1471, Nämnes i Örnhjelms handlingar. Troligtvis densamme som Olaus Clementi, om hvilken följande antckning förekommer å slutbladet af kyrkans inventarium: ”En grafhälla af rödaktig gnejs, liggande till trappsten vid kyrkans vestra dörr, är 2 alnar lång, en dito bred, försedd med med en patern, en kalk, ett bomärke och följande incription: ”Dominus: Olavs: Clementis: Curatus: possidet hanc petram.”

Anm. Monumentet är utan årtal; men att sluta av bokstäfernas form skall det ettdera tillhöra 1300 eller sednare hälften af 1500-talen. Från det sednare frikallar det sig sjelf, genom ordet ”Curatus” en benämning på kyrkoherde, som blott brukades under medeltiden. Äfvenledes har man sig bekant, hvilka kyrkherdar som varit här under 1500-talet. Alltså tillhör nämndra minnesmärke 1300-talet. Och Olaus Clementi kommer troligtvis börja pastorsföljden i Norrbo.

Studerar man stenen närmare ser man att höger sidas text och texten nedtill är ditsatta senare. Man har ca 1490 mejslat bort det som stått där och huggit dit Olaus namn. Ser ut som en 3 åring ristat det.

Men hur gammal är stenen. Det är bokstaven E som gör att dom daterar den till 1300 talet. Och det stämmer om man håller sig i Sverige. Medans åker vi över till Norge finns den formen på bokstav E redan på 1100 talet. Översta bilden är ett solkors. Det gör att den måste ligga väldigt nära hednisk tid. Inte mitten av 1300-talet. Bägaren är klassisk medeltid. Hellre tidig än sen medeltid. Korsformationen längst ner är väldigt intressant. Den 3 kluvna biten längst ned är ett ”salem kors”. Det är 1100 tal. Har o göra med det korsfarares band till påven, i det heliga landet. Denna sten är rest endera av eller över någon som varit där.

År 1108 påbörjar den Norske konungen Sigurd Magnusson det absolut första korståget. Reste ned till det helig landet med 5000 norrmän. Kristna vikingar på korståg i Palestina. För att återkomma 3 år senare år 1111.

Vi är nästan helt säker på att denna sten är rest efter en Sundedes Arn. Från Norrbo. Otroligt kittlande tanke. Och återigen, Kontakterna gick då västerut!!

Allt på denna sten pekar på 1100 tal och inte 1300-talet. Under den tid man fortfarande reste runstenar.

 

 

Olaus (Clementis).
Nämnes som kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1471


Text ur Herdaminnet från 1842.


Detta är den text som finns på den ovan nämnda gravhälla i rödaktig gnejs.  Den stora gravhällen förvaras i spruthuset som står intill klockstapelfoten vid kyrkan.

Olaus Andreae.
Nämnes som kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker. Död 1514
Text ur Herdaminnet från 1842:
Förmodligen är det hans gravsten, till formen oskaplig, som ligger utanför Norrbo kyrkas södra dörr med inscription, Possidet hane petram D. Olaus, planae mentis Curatus. Slut citat.

Petrus Erici.
Nämnes som kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1516. Död 1534.

Jonas Nicolai.
Prv. I Linköping 1522. Komminister i Skellefteå 1522. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1531, i Bygdeå 1534. Kontr.-prost. Död 1557.

Magnus Petri.
Trol. son till kyrkoherde Petrus Erici i Norrbo. Kapellan i Bjuråker till 1535. Död 1546 (1556).

Ericus Petri.
Nämnes som kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker omkring 1550.

Andreas (Olaus) Andrew.
Kapellan i Bjuråker åren omkring 1593 (1578). Senare pastor i Järvsö. Död där 1626 (1628).

Wilhelmus Jacobi Grubb.
Född omkring 1574. Son till underlagman Jacob Andersson i Grubbo, Västerbotten. Pastor i Norrbo och Bjuråker 1629. Död 1666.

Grubb enl. SVENSKA AKADEMINS ORDBOK.

Eric Hoffnærus.
Född i Söderala 161.. Stud. 1633, prästvigd 1636. Skolmästare i Söderhamn 1636, komminister i Norrala 1642, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1666. Död 1668.

Magnus Martini Rogstadius.
Född 1620, son till länsman M. Eriksson och hans hustru Carin Svensdotter i Sylta by, Rogsta, Hälsingland. Gift 1:a ggn med Helena Hudvichius från Arbrå. 2:a ggn med Catharina Grubb från Norrbo.
Student 1637, prästvigd 1647. Kollega i Hudiksvall 1645, komminister i Enånger 1650, i Bollnäs 1654, i Ljusdal 1658. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1669. Död 1702.

Martin Rogstadius.
Född den 5 aug. 1664, son till föreg. Gift 1:a ggn 1700 med Anna Damin från Arbrå. 2:a ggn 1734 med Margreta Qvaster.
Student 1686, prästvigd 1691. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1700. Död den 16 aug. 1741.

Johan Austin.
Född den 1 dec. 1703 i Årsunda, Gästrikland. Gift med Elisabeth Berg från Mo, Hälsingland. Student 1723, prästvigd 1728. Komminister i Mo 1732, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1742. Död den 11 dec. 1750.Okänd gravhäll. Gravhällen finns i Norrbo kyrka på korets östra sida.


Närbild på gravhällens text.

Eric Thornberg.
Född den 10 jan. 1705, son till bonden Pehr Eriksson och hans hustru Margta Jonsdotter i Torstad, Tuna socken, Västernorrlands län. Stud. 1929, prästvigd 1735. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1737, kyrkoherde 1750. Död den 3 juni 1768.
Gift med Elisabeth Alstadius, änka efter komminister O. Nordelius i Norrbo.


Kyrkoherde Eric Thornbergs gravhäll i Norrbo kyrka

Eric Wiklund.
Född 1713 i Vikens by, Hogdals socken, Kopparbergs län. Gift 1:a ggn med Brita Alm, död i sept. 1750. 2:a ggn med pastorsdottern Margareta Hazelius från Bergsjö.
Stud. 1736, prästvigd 1740. Komminister i Hogdal 1745 i Norrbo och Bjuråker 1751, kyrkoherde 1769. Död den 3 juni 1779.

Eric Nordmark
6V3 Eric Jonsson Nordmark, *19/9 1729, s. t. bonden J. Ersson i Gammelsträng 4, Norrbo. Elev vid Hudiksvalls trivialskola 1749. Stud. i Gävle 1753, prv. 1758. G. 22/9 1772. komminister i Norrbo och Bjuråker 1770, kyrkoherde 1780. † 11/2 1792 (vattusot)
(X34) Anna Brita Norelia, *1751, d. t. inspektor Norelius i Åmots bruk, Ockelbo. Änka o. omg. m. kyrkoh. N. Broman i Rogsta.
Hedvig Catharina, *1773. G. m. bonden E. Eriksson i Välsta, Rogsta.
Jonas Axel, *1776. Kommin. i Ekeby.
Lars Petrus, 5/10 1786, † 22/3 1788 (koppor)

Fredrik Jacob Rönquist
3. 17H4 Fredrik Jacob Rönquist född 10/12 1756, son till major Axel Rönquist i Rönnebo, Bjuråker. Stud. 1774. Prästvigd 1780. Bevistat finska kriget (bat.- präst). Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1792 – 1805. Prost i Norrala 1805, prost 1808. Död 29/4 1823.
Gift 1793 med Hedvig Magdalena Almqvist född 175., dotter till professor E. J. Almqvist. Död 1810.
Änkling och omgift 1811 med Anna Magdalena Zimmerman född 176., dotter till hovkvartermästare Christian Zimmerman. Död 1813
Änkl. o. omgift 1814 med Christina Elisabeth Gyllengam 176., Änka efter löjtnant Omnberg.
Barn:
Hedvig Dorotea 28/10 1794 – 23/11 1800 (koppor)
Axel Eric 30/9 1795 Prästvigd 1819 kyrkoherde i Hogdal 1830
Magdalena Elisabeth 12/11 1796 – 30/7 1798 (rödsot)
Jonas Jacob 25/10 1799 – 2/4 1802 (skållad av kokande vatten)
Hedvig Magdalena Cecilia 1802. Gift med kyrkoherde N.L. Åkerberg i Tyresö
Jonas Fredrik 1803. Stud. Död 1820.
Sophia Margareta 1812 – 1813
Gustaf Pehr Jacob 1815 – 1820
Carolina Dorotea Fredrica 1820
Gustaf Per Magnus 1822 Handelsbokh.

Bernhard Lundquist
Född den 4 maj 1759, son till prosten A. T. Lundquist och hans hustru i Torsåker, Gästrikland. Gift 1:a ggn 1/4 1795 med Johanna Anna Schissler, 2:a ggn 24/6 1810 med Sara Zimmerman från Österbotten. Stud. 1775, prästvigd 1784. Mag. 1782. Adj. i Torsåker 1786, v. Pastor och adj. i Järvsö 1790-1795. Past.-ex. 1791. E. o. Kungl. hovpredikant 1795, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1806. Död den 4 maj 1812.

Eric Bengt Schilling
Född den 8 dec. 1770 i Idenor, Hälsingland. Gift med Anna Christina Ahlberg från Hudiksvall. Stud. 1787. prv. 1806. past.-ex 1806. Kollega i skola i Hudiksvall 1793, mag. 1794. ord. kollega 1798. Komminister i Våla 1807, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1812 -1827, i Forsa 1827, kontr.-prost s. å. Död den 22 nov. 1846.

Lars Olof Berg
49B3 Född den 25 nov. 1790 i Nordmaling, Västerbotten. Gift 1819 med Juliana Charlotta Lilliander, från Sth. Stud. 1811, prv 1814. Lärare i Gävle 1817, mag. 1818 lasarettssyssloman 1822. Past.-ex. 1824. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1827, prost 1836, v. kontr. -prost 1856 – 1858. LNO. Död den 7 april 1871.


Prosten Bergs gravsten på kyrkogården i Norrbo

Fram till 1872 var Norrbo moderkyrka och Bjuråker annexkyrka i den gemensamma församlingen. Det innebar att kyrkoherden fanns i Norrbo. 1973 flyttade kyrkoherden över till Bjuråker och den förste var Jonas Söderblom (Natan Söderbloms far). 

Jonas Söderblom. 1873 -1882
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prästvigd 1847, past.-ex 1862. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, komminister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871 – 1882, Hälsingtuna 1880, Norrala och Trönö. Utflyttad till Tuna 30/4 1882.
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome, fyra barn, Jonathan, Hanna, Svante och Johan.

Johan Peter Hedlund 1883 – 1904
Född den 8/11 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prästvigd. 1858. Pastorsadjunkt i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter pastorsadjunkt i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpredikant i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, vice pastor där 1872. Pastolex. 1880. Gift 29/5 1843 med Sofia Öhman född 29/5 1843 i Västanå i V. Norrland.  Hon avled i Kiruna 2/1 1918. Kyrkoherde i Bjuråker från Aug eller sept. 1883 till sin död den 13/2 1904
Fyra barn:
Anna Sofia Albertina * 18/6 1865 † 19/6 1930 Kiruna, og.
Carl Georg * 29/9 1866
Erik Johan Gustaf * 10/7 1874
Erland Ulrik * 20/9 1880


DAGENS NYHETER DEN 20/6 1890

Spårvagnsolycka. I onsdags middag var en 23-årig fröken Anna Sofia Albertina Hedlund från Bjuråker i Helsingland nära att å Norrbo bli öfverkörd af en spårvagn. Jemte sin fader, kyrkoherden Hedlund, kom hon gående på körbanan å Norrbo i det samma en spårvagn der i stark fart passerade fram.

Förmodligen hade hon icke observerat varningssignalen, så att hon hunnit skynda undan, utan blef nu omkullstött af hästarne, som gingo öfver henne innan vagnen stannade. Hon blef därvid af hästarnes hofvar skadad i hufvudet, dock lyckligtvis icke så svårt att något framtida men lär vara att befara. Af sin fader och en tillskyndande polisman fördes hon till lasarettet och hade vid framkomsten dit förlorat sansen, men lär dock befinna sig utom all fara.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


 
Kyrkoherde Johan Peter Hedlunds gravsten på Bjuråkers kyrkogård

Oskar Levin Ringqvist  1905 – 1939
Född den 28 februari 1857, i Gustav  Adolf församling, Västergötland, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elgh född 1863 i Gävle. Hon avled 1907. Student 1876, prästvigd 1880. Kapellpredikant. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker från 13/10 1905 till sin död den 13/4 1939.
Sex barn.

Gunnar Herman Liljestrand. 1940 – 1952
Född den 15 sept. 1902 i Oscarsberg, Natal, Sydafrika. Son till svenska kyrkans missionär A. H. Liljestrand och hans hustru Siri Elisabeth Bergholtz. Student 1921, prästvigd 1927.Död i Alfta 2/4 1980. Komminister i Lingbo 1929, i Alfta 1936. Gift 29/8 1939 med Bertha Birgitte född Ruckdaeschel i Westheim i Bayern Tyskland den 7/2 1919. Död i Afta 27/2 2000.
Kyrkoherde i Bjuråker 1940 – 1952 Inflyttad från Alfta 30/10 1940 och utflyttad till prästbordet 1:1 i Alfta 21/7 1952. Död 2/4 1980.

Torgny Franck  1952 – 1962
Född 17/2 1894 i Trekörna i Västergötland. Son till godsägaren Harald Franck och dennes hustru Eva född Brag. Han blev student vid Lunds privata elementarskola 1917, fil. kand. vid Lunds universitet 1921. Samma år prästvigd i Uppsala av Natan Söderblom. Han har haft prästliga förordnanden i bl. a. Österåker, Vibo, Järlåsa, Tärna, Alsike, Färila och Östervåla innan han 1952 utnämndes till kyrkoherde i Bjuråker. Död i Uppsala 19/10 1964.
Gift 16/7 1924 med gymnastikdirektör Fanny Beselin född 14/9 1893 i Odensåker i Västergötland. Död i Uppsala 16/10 1966.

Sverker Ågren 1962 – 1975
Född den 4/11 1906 i Alfta, Hälsingland. Stodent:ex Söderhamn 1925, fil kand 1933, teol kand 1942, eo präst ärkestiftet 42 – 43 och missionär i Tanganyika 44-56.  Gift 1/10 1944 med en trygg och timid hustru. Karin Margareta Nordström född 11/2 1913, i Bitterna i Västergötland.

Kyrkoherde i Bjuråker från 1/10 1962 till och med 1975. Sverker kom först till Norrbo den 13/1 1962 som komminister och bodde då i Norrbobyns skola och arbetade i kyrkskolan. De hade sex barn, Birgitta f 45, Ragnar f 47, Andreas f 49, Ingvar f 52, och Cecilia o Elisabeth födda 1953. Sverker avled i Uppsala den 16/7 1995 och hans hustru avled där något senare den 1/2 2001.

Arnold Eklund 1975 – 1986
Född 5/4 1921 i Siljansnäs i Dalarna. Gift 9/9 1961 med Ingbritt Margareta född 5/6 1939 i Sandarne i Hälsingland. Kyrkoherde Eklundh tjänstgjorde i Norrbo mellan 1963 och 1975 och från 1975 verksam i Bjuråker till sin död 29/4 1986.

Börje Fäldt 1986 – 1987
Född 8/4 1933 i Stockholm. Han började som busschaufför i Uppsala men sadlade om och blev präst. Efter ett år som vikarierande komminister tillträdde han tjänsten som ordinarie präst i Norrbo 1/12 1984. 1/6 1985. tillträdde han tjänsten som kyrkoherde i Bjuråker – Norrbo.
Gift 21/6 1958 med Annie Tekla Maria född 3/4 1926 i Knutby i Uppland. 1990 är paret skrivna i prästgården i Knutby.

Thomas Nordin 1987 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland.
Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under
fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.

Lena Funge  2010 – 2019
Lena Funge, en omtyckt kyrkoherde i Bjuråker. Född 15/6 1958 i Motala Östergötland. Hon tillträdde sin tjänst som komminister i Norrbo församling 1998. Sedan i mars 2019 är hon kyrkoherde i Forsa församling. Gift 18/4 1984 med Clas-Göran Olsson född 28/5 1956 i Ljusdal. Dottern Jenni föddes 10/12 1995. De är bosatta i Långby, Näsviken.

Komministrar

Klicka på Upsala Arkestifts Herdaminne nedan, för att läsa mer om Norrbo och Bjuråkers herdar och kommin. från, Olaus  Clementis till Gustaf Sefström.

Upsala Arkestifts Herdaminne, femte häfte, Norrbo och Bjuråker, sidor 307 -318
1842 Utgåva 1–7.

Anderas Andreæ
Underskrev som komminister i Norrbo. Upsala Mötes beslut 1593. Kyrkoh. i Järvsö. Död 1626 (?)

Eric Erici Bång
Född i Färila. Stud. 1611. Komminister i Norrbo 1620. Död 1626

Jonas Arenæsius
Född i Hög, Hälsingland. Stud. 1626. kommin. i Alfta 1639, kollega i Gävle och komminister i Norrbo 1650, kyrkoherde. i Ovanåker 1660. Död 1665.

Johan Arenæsius
Komminister i Norrbo 1659

Lars Grubb.
Född 1633, son till kyrkoherde W. J. Grubb i Norrbo. Stud. 1657, prv. 1660. Komminister i Norrbo 1660 – 1682, kyrkoherde i Arbrå 1682 – 1697. Död den 19 mars 1699.

Olof Olsson Nordelius
Född 165. i Norrbo. Stud. 1678, prv. 1680. Pastor i Norrbo, komminister 1684. Död 1714 (1715).

Olof Nordelius
Född 1684, son till föreg. Stud. 1710, prv. 1711. Komminister i Norrbo 1715. Död den 25 maj 1736.

Pehr Lochner
Född den 31 maj 1743, son till komminister O. Lochner i Järvsö. Stud. 1762, prv. 1768. Komminister i Norrbo 1781. Död den 17 nov. 1801.

Jacob Holmstrand
—2Y8—Jacob Mickelsson Holmstrand, *14/1 1751, s. t. kyrkvärd M. Jonsson i Hålsjö 3, Norrbo. G. 1800. Stud. 1774. Prv. 1780. Kommin. i Färila 1798, i Bjuråker 1804 och Norrbo. Bos. i Ö. Hålsjö. (Avsatt från ämbetet 1811) † 2/2 1818 (vattusot o. slag).
(X6)54T1 Anna Brita Wallin, *28/7 1779, d. t. postmäst. P. Wallin i Ava, Delsbo. † 11/4 1857 (ålder)
Michael, *19/10 1800                                       12
Pehr, *6/8 1803. Bos. i Hudiksvall. (Idkar utrikes sjöfart)
Jonas Jacob, *27/7 1805. Länsman i Uppland.
Maria Jacobina, *14/5 1808, † 17/5 1808 (slag)
Anna MAria, *18/5 1812                                   (X4)29A9

Jacob Gabriel Sefström.
69D2 Född den 11 jan. 1747, son till A. Sefström i Hudiksvall. Stud. 1763. prv. 1772. Skolmästare i  Hudiksvall 1766, kantor i stadskyrkan. s. å., adjunkt i Rogsta 1772, komminister 1778, i Norrbo 1811. G. 10/8 1775. Bos. i Änga, Bjuråker. Död den 21 dec. 1830
Anna Broman f. (24/11) 13/11 1752, d. t. prosten N. Broman, o. h. h. Anna Christina Ekman i Ilsbo sn. Död den 17/2 1830 (lungsot).
Anna Dorotea 25/11 1775 – 3
Nils Gabriel 2/6 1787. Prof. RNO. RRS:tAO 2 kl LKVA
Anders Gustaf 20/5 1790 – 4
Brita Justina 13/4 1793 – 70D4

Anders Gustaf Sefström.
69D4 Född 20/5 1790, son till kommin. Jacob Gabriel Sefström ovan. Gift 6/6  1820. Stud. 1808. Pvdg. 1813. Kommin. i Rogsta och Ilsbo 1822. Komminister i Bjuråker 1831. Bos. i Änga 8. Utfl t. Ljusdal 1850. Död den 5 febr. 1861.
70D3 Ulrica Margareta Aspholm f. 22/3 1800 i Rogsta sn, Gävleborg. D. t. lantm. A. Aspholm i Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1851
Anna Margareta Emilia 3/11 1842 Utfl. t. Ljusdal 1851

Fredrik Emanuel Åsbrink
Född den 26 mars 1812, son till kontr.-prosten L. Åsbrink i Långtora, Uppland. Stud 1832, prv.  1836. Lärare i Gävle 1836, kollega vid provskolan i Gävle 1842, v. rektor därst. 1846. Past.-ex. 1849. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1851, kyrkoh. i Söderbykarl 1860. Död den 26 mars 1864.

Fredrik August Hasselhuhn.
Född den 31 okt. 1809, son till kyrkoherde Hasselhuhn i Gidiå. Stud. 1830, prv. 1835. Skolmäst. i G:a Upsala 1840, komminister i Tegelmora 1847, i Gräsö 1854, i Norrbo och Bjuråker 1862. Past.-ex. 1862. Död den 28 augusti 1863.

Tuve Olsson Sallin 
49B9 Född den 21 febr. 1833 i Önnestad, Kristianstads län. Student 1856, prästvigd 1863. Skollärare i Söderfors 1863 – 1865. komminister i Harg 1866. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1867 – 1887, komminister i Ovansjö 1887. Död den 16 jan. 1890.
Gift 30/10 1867 med 59B3 Anna Margareta Emerentia Berg född 21/11 1837, dotter till pastor L. O. Berg i Norrbo.
Fem barn:
Laura Benedicta 30/6 1868. Utfl. t. Ovansjö 1887
Carl Tufve 27/11 1869 – 8/3 1870
Anna Theodora 18/5 1871. Utfl. t. Ovansjö 1887
Hulda Charlotta 9/2 1874. Utfl. t. Ovansjö 1887
Gösta Olof 23/1 1884. Utfl. t. Ovansjö 1887

Karl August Ehrengren.
Född 22/3 1854 i Danmark, Uppsala län. Student 1875, teol. fil.ex. 1877, prästvigd 1882. Komminister i Norrbo och Bjuråker 5/11 1882 – 1893, till Hudiksvall och Idenor 1894, kyrkoherde i Hudiksvall 1895 – 1930.

Carl Wilhelm Roland.
Född den 6/4 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Student 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prästvigd. 1893. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker från 15/6 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22/12 1930

John Erik Woxström.
Född i Norrala, Gävleborgs län, den 21/3 1883. Stud. 1910, teol.fil.ex. 1912, prästvigd 1913. Komminister i Norrbo 1917 – 1929, kyrkoherde i Gustafsberg 1929 – 1948. Gift 25/7 1923 med Alfild född 10/7 1895 i Roasjö i Västergötland. Hon avled 25/10 1987 och maken avled  i Östersättra i Uppland den 8/1 1953.

John Woxström var en stor fredsivrare och på hans initiativ bildades i Norrbo 1917, en lokalavdelning till Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Där lades grunden till den riksorganisation inom kristet fredsarbete som idag bär namnet Kristna Fredsrörelsen.

 
Kyrkoherde John Woxströms gravsten på kyrkogården i Norrbo

Per Gustav Erik Hedblom.
Född den 12/5 1902 i Ljusdal, Gävleborgs län. Student 1924, teol. fil. ex. 1926, prästvigd. 1928. Komminister i Norrbo 1929 – 1940. Död den 19/8 1940.
Gift 13/7 1927 med Märta Lovisa f. 11/5 1904 i By, Dalarna. Död i Gävle den 11/9 1993.

Einar Anund Öberg.
Född 10/7 1905 i Stensele, Västerbotten. Student 1930, prästvigd 1936. Kyrkoadjunkt i Kårböle 1939, komminister i Norrbo 1941 -1945 därefter i Delsbo. Gift 18/10 1936 med Margit Charlotta född 9/8 1906 i Uppsala. Hon avled i Bjuråker 21/6 2004. Einar Öberg avled i Delsbo 7/10 1987.

Gustaf Bertil Emanuel Lindgren.
Född 26/5 1911 i Hille, Gästrikland. Gift 3/11 1940 med Ingrid Carolina född 20/10 1914 i Ljusdal. Kyrkoherde Lindgren började sina studier vid Gävle allmänna läroverk och Uppsala enskilda gymnasium. Han blev student 1932 och inskriven vid Uppsala universitet 1933. Han avlade teol. fil.-examen 1934, teol. kand., prakt. teol. och prästvigdes samma år för Uppsala ärkestift. Han blev vice komminister i Ljusdal 1938, inflyttad från Ljusdal till Bjuråker 6/5 1939.

Pastorsadjunkt i Bjuråker – Norrbo 1939, vice komminister i Värmdö 1940, kyrkoadjunkt i Hedesunda 1941 till 1/1 1944, då han tillträdde tjänsten som kyrkoadjunkt i Ljusne. 1/11 1945 blev han ordinarie komminister i Norrbo av Bjuråker – Norrbo församlingspastorat.

Under kriget tjänstgjorde han som försvarsområdespastor i Gävle och som fältpräst vid ett flertal förband. 1/12 1955 tillträdde han tjänsten som kyrkoherde i Österfärnebo i Gästrikland. Bertil Lindgren avled i Dala Floda den 26/4 1974.

Här får du all aktuell inf. om Bjuråker – Norrbo församling.


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt
Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för ditt stöd – tillsammans kan vi glädja andra.
Tack för ditt besök!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *